GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER"

Transcriptie

1 WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning van verkoops- en marketingprocessen. Er bestaan immers krachtige, flexibele en toch betaalbare oplossingen die specifiek gericht zijn op de noden van de KMO. Dit document biedt u alvast enkele tips & tricks die moeten leiden naar een succesvolle implementatie in uw organisatie.

2

3 Executive Summary Wanneer u beslist om te investeren in een CRM oplossing, is dat in de eerste plaats omdat u bepaalde bedrijfsdoelstellingen wil realiseren: uw groei- en verkoopdoelstellingen behalen; uw doelgroepen in kaart brengen; uw marketingacties automatiseren en opvolgen; lead nurturing; de dienstverlening aan uw klanten verbeteren; de operationele en administratieve kosten verder terugdringen Een CRM-systeem kan een belangrijke meerwaarde vormen voor uw KMO, op voorwaarde dat u weet welke doelstellingen u ermee wil bereiken op het niveau van groei, verkoop- en marketingresultaten of klantenservice. Een CRM implementatie is pas echt succesvol wanneer de beoogde bedrijfsdoelstellingen worden bereikt, het systeem de beoogde processen goed ondersteunt en de gebruikers van het systeem er goed mee uit de voeten kunnen, zowel bij de invoer van gegevens als bij de exploitatie en rapportering. Daarom past het, om rekening te houden met enkele belangrijke uitdagingen alvorens u de knoop doorhakt. Aan de hand van de volgende stappen geven wij u een aantal tips mee om een succesvolle CRM implementatie te realiseren. 1. Voorbereiding van de CRM implementatie 2. Belang van een professionele implementatie methodologie 3. Wat na de go live? PAGE 3

4 Inhoudstafel Executive Summary 3 1. Voorbereiding van de CRM implementatie 5 A. Behoefteanalyse 6 B. Betrek het management en de toekomstige gebruikers 8 C. Bepaal op voorhand wat succes is 9 2. Belang van een professionele implementatie methodologie 10 A. Gefaseerde aanpak 11 B. Projectteam samenstellen met uw ICT partner 15 C. Voordelen voor de gebruiker 16 D. Ontwikkel een communicatieplan Wat na de go live? Conclusie 19 PAGE 4

5 1 Voorbereiding van de CRM implementatie De invoering van een nieuw CRM-systeem is als een open hartoperatie voor uw sales en marketing organisatie. Het grootste risico is dat men onvoldoende aandacht besteedt aan een diagnose vooraf en dat eenmaal de operatie gestart is, de verwachtingen onrealistisch hoog liggen en de verkeerde remedie wordt toegepast. Het komt er dus op aan om op voorhand de invoering van een nieuw CRM-systeem goed voor te bereiden met een gestroomlijnd eisen- en wensenpakket, een grondige diagnose van de marketing- en verkoopprocessen en een gestructureerd projectplan. Waarmee moet u dus concreet beginnen? Aan de hand van de volgende punten geven wij u een leidraad om op een gestructureerde manier aan een CRM project te beginnen. A. Behoefteanalyse B. Betrokkenheid van het management en de toekomstige gebruikers C. Bepaal op voorhand wat succes is PAGE 5

6 A. Behoefteanalyse Een cruciale stap van uw proces is de behoefteanalyse. Schenk voldoende aandacht aan uw behoefteanalyse. Veel KMO s hebben de neiging om deze stap over te slaan. Het moet snel gaan en mag allemaal niet teveel kosten, nietwaar? Wie kiest voor een CRM-systeem, doet er goed aan om vooraf zijn processen en informatiestromen in kaart te brengen en te analyseren. Alleen zo kan een beeld gevormd worden van welke functionaliteiten het toekomstig systeem moet bevatten. De analyse, die in veel gevallen in nauwe samenwerking met de implementatiepartner wordt uitgevoerd, zal uitmonden in een document dat de scope en de prioriteiten van uw project in kaart brengt. Zodat u daarna gegrond kan evalueren op welke punten de standaard CRM functionaliteiten voldoen, en waar eventuele aanpassingen nodig zijn: Wat zijn de pro s en contra s van de huidige CRM oplossing? Welke processen zal de software moeten ondersteunen? Welke processen mogen/moeten eventueel aangepast worden bij de invoering van een nieuw CRM-systeem? Welke zijn de wensen van alle betrokken partijen in de verschillende betrokken afdelingen? Waar liggen uw prioriteiten inzake kost, efficiëntie, gebruiksvriendelijkheid en integratie? Welke veranderingen zal uw business in de toekomst ondergaan als gevolg van wijzigende marktomstandigheden of strategische koerswijzigingen? De verwachtingen liggen meestal - zoals bij iedere belangrijke investering - zeer hoog. Het is dan ook aan te raden om deze van bij het begin af te toetsen en de prioritaire wensen ( must have ) te onderscheiden van de minder belangrijke ( nice to have ). Alleen zo kan u achteraf streven naar tastbare resultaten. Want zoals Seneca schreef: Indien men niet weet naar welke haven men zeilt, is geen enkele wind gunstig. Maak tenslotte een lijst zoals hieronder van de vooropgestelde doelstellingen. Nieuwe klanten winnen Bestaande klanten behouden Zicht krijgen op de bestaande pipeline (opportuniteiten) Doelgroepen segmenteren voor doelgerichte marketing actie en communicatie Conversie ratio van lead naar klant verhogen Contracten en offertes opvolgen Uw sales teams opvolgen Klanteninformatie centraal bewaren PAGE 6

7 Beslis tenslotte welke bedrijfsprocessen (relatiebeheer, activiteitenbeheer, lead opvolging, opportuniteiten beheer, marketing campagne beheer, ) u gaat ondersteunen en hoe ze op dit moment worden beheerd. U kunt dit doen aan de hand van onderstaand schema. Dit proces hoeft niet lang te duren. Na deze analyse weet u precies waarmee u van start wil gaan en kent u de huidige werkwijze. Bedrijfsproces Belangrijkste activiteiten Hoe wordt het nu bijgehouden? Relatiebeheer Account review meetings 1. Excel sheet Accounts 2. Excel sheet Contacts 3. Outlook Lead opvolging Sales & Marketing meeting 1. Excel sheet met nieuwe leads 2. Excel sheet met gekwalificeerde leads Activiteitenbeheer Sales & Marketing follow up 1. Activiteiten in Outlook 2. Outlook agenda Opportuniteitenbeheer Wekelijkse sales meeting Pipeline review 1. Excel sheet per sales 2. Geconsolideerde Excel sheet Marketing campagne beheer Opzetten Marketing acties 1. Excel sheets 2. Outlook Door wie? Sales & Marketing Sales & Marketing Manager Sales Executive Account Executive Marketing Assistant Sales stuurt in het weekend een update Marketing Manager Als onderdeel van of aansluitend op de diagnose, kan u of uw softwarepartner een Gap-fit analyse laten uitvoeren. Die kan toelaten om de kloof bloot te leggen tussen enerzijds de processen en de wensen van het bedrijf, en anderzijds de mogelijkheden die de standaardsoftware te bieden heeft. Daarnaast moet die analyse toelaten om een nog betere inschatting te maken van de kostprijs die verbonden is aan de configuratie en het eventuele maatwerk om deze kloof te overbruggen. PAGE 7

8 B. Betrek het management en de toekomstige gebruikers Veel softwareleveranciers pakken graag uit met hun vooruitstrevende technologie als de heilige graal. Toch blijft u als KMO best met beide voeten op de grond: de praktijk wijst uit dat de technologie op zich hoe geavanceerd ook - zelden de bepalende factor vormt voor de oplossing van een acuut bedrijfsprobleem in uw organisatie. Na de implementatie blijkt soms dat de leden van het managementteam eigenlijk verschillende verwachtingen koesterden ten aanzien van het nieuwe systeem en achteraf iedere verantwoordelijkheid afwimpelen. Het gebeurt maar al te vaak dat beslissingsnemers, ten onrechte, denken dat hun taak erop zit eenmaal de handtekening gezet is en dan langs de zijlijn wachten op het finale resultaat. Ook onderhuidse spanningen tussen medewerkers of afdelingen, vormen een reëel gevaar bij het bepalen van een coherent wensenpakket. Hoe je het ook draait of keert, alle sleutelmedewerkers in alle betrokken afdelingen zullen vanaf het begin bij de analyse moeten betrokken worden. De beslissingsnemers van de betrokken afdelingen moeten tot een eenduidig akkoord komen over de doelstellingen en de prioriteiten van het nieuwe CRM systeem. In de praktijk moet dit uitmonden in een realistisch eisen- en wensenpakket waar de hele organisatie zich achter kan scharen. Som voor de eindgebruikers en het management de voordelen op die het systeem met zich meebrengt en wees hierbij heel concreet. Gebruiker Activiteiten Voordelen Sales Relatiebeheer 1. Hoeft geen rapporten meer op te maken Opportuniteitenbeheer 2. Hoeft de waarde van de pipeline niet telkens opnieuw uit te rekenen 3. Pipeline in een gewogen pipeline Marketing Campagnebeheer 1. Alle reacties van campagnes zitten in een centraal systeem 2. Succes van campagnes kan vergeleken worden in de CRM 3. Geen extra rapporten meer nodig om succes van campagnes aan te tonen. PAGE 8

9 C. Bepaal op voorhand wat succes is Succes is een relatief begrip. Daarom doet u er goed aan, om voor uzelf op voorhand uit te maken, welke uw criteria zijn voor een succesvol project. Succes van uw implementatie wordt niet alleen gemeten op basis van het op tijd en binnen budget afleveren van het project. Belangrijker is dat het succes van uw CRM-project gekoppeld wordt aan de strategische bedrijfsdoelstellingen. Succes is dan de mate waarin de CRM-implementatie de gekozen CRM-strategie ondersteunt, realisatie van de gekozen CRM-doelstellingen haalbaar maakt en daarmee (op termijn) de beoogde businessvoordelen oplevert. Bepaal dus op voorhand wat uw prioriteiten zijn. Communiceer op een open manier aan uw ICT-partner wat succes voor u betekent. Enkel op deze manier zal u na het project op een objectieve manier kunnen meten of uw project een succes was of niet. Tenslotte nog even dit. Uit onderzoek blijkt iedere keer weer dat slechts de helft van de organisaties een crm-implementatietraject start vanuit een strategische visie. Als je vanuit zo n visie naar resultaat werkt en daarbij de nadruk legt op het veranderingstraject, heb je de grootse kans op een succesvolle implementatie. Vertaal daarbij je businessdoelstellingen naar klantdoelstellingen en ga sturen op toegevoegde waarde voor de klant en uw succes is gegarandeerd. Vergeet niet dat de software slechts een tool is om te helpen de bedrijfsdoelstellingen te bereiken en dat noch de software noch de ict-afdeling leidend mag zijn in het project. Probeer niet in één keer je doel te bereiken, maar werk er stap voor stap naar toe en creëer daarbij quick-wins om iedereen enthousiast te houden! PAGE 9

10 2 Belang van een professionele implementatie methodologie Bij ieder softwareproject zijn er drie belangrijke vereisten. Het nieuwe CRM-systeem moet tijdig worden opgeleverd met de verwachte functionaliteiten, het budget moet onder controle blijven en uw organisatie moet tijdens de implementatie normaal kunnen verder werken. Het project wordt dan ook best gestructureerd aangepakt en professioneel begeleid. Alleen zo kan men garanderen dat de nieuwe CRM oplossing binnen de afgesproken termijn en volgens het vooropgestelde budget zal worden opgeleverd. Hieronder nemen we 4 belangrijke aspecten onder de loep waar u rekening mee moet houden bij de implementatie van uw CRM-systeem: 1. Gefaseerde aanpak 2. Projectteam samenstellen 3. Voordelen voor de gebruikers onderstrepen 4. Ontwikkel een communicatieplan PAGE 10

11 A. Gefaseerde aanpak Het lijkt verleidelijk om, eenmaal de beslissing genomen, zo snel mogelijk tot de ontwikkelingsfase en de installatie van de nieuwe CRM software over te gaan. Toch wijst de praktijk uit, dat een gefaseerde aanpak de beste manier is om sneller tot resultaat te komen. Beoordeel uw softwarepartner daarom niet alleen op de softwaretoepassing die hij voorstelt, maar ook op zijn implementatiemethode: u mag van hem gerust eisen dat hij het ganse proces gestructureerd aanpakt, nauwkeurig documenteert en dat hij duidelijke verantwoordelijkheden en deadlines communiceert. EEN IMPLEMENTATIE START AL BIJ DE VERKOOP Een succesvol implementatietraject wordt eigenlijk al ingezet wanneer het selectieteam onderhandelt met de nieuwe softwarepartner. Uitdagingen, behoeften en doelstellingen worden reeds bij de commerciële gesprekken kenbaar gemaakt, en de softwarepartner zou u reeds een eerste advies moeten geven over hoe het CRM-systeem kan worden geïmplementeerd en welke middelen daarvoor nodig zijn. Iedereen zal de verschillende fases van de implementatie op een andere manier voorstellen, of sommige fases samenbrengen. Toch zou u telkens de hieronder beschreven elementen moeten terugvinden. EERST DENKEN, DAN HANDELEN: DE ANALYSEFASE De eerste fase binnen ieder project is erop gericht om een goede fundering te leggen. Om een maximaal rendement uit uw investering in CRM software te halen, is het belangrijk dat uw bedrijfsprocessen efficiënt en gestroomlijnd verlopen. Via een grondige doorlichting van uw Sales & Marketing organisatie, zal uw softwarepartner eerst trachten uw business zo goed mogelijk te begrijpen en uw processen in kaart brengen. Dit zal meteen toelaten om eventuele activiteiten met weinig toegevoegde waarde te identificeren: arbeidsintensieve processen die uw rentabiliteit rechtstreeks beïnvloeden, inefficiënt beleid rond offertes en opvolging van klantenactiviteiten, stroeve of onvolledige rapporteringen, Door de huidige situatie te meten en doelstellingen te bepalen voor de toekomst, weet u alvast waar u naartoe moet. Het analyserapport, moet ook de basis vormen voor de verdere stappen van uw implementatie. PAGE 11

12 PLANNINGSFASE Het project wordt concreet ingepland op basis van de voorafgaande analyse en de beschikbare resources. Uw softwarepartner stelt een implementatieplan op: daarin is uw actieve betrokkenheid een absolute vereiste. De betrokkenheid van een projectleider van uw bedrijf in een vroege fase van het traject, garandeert immers een vlotte overgang naar de effectieve installatie. De beoogde resultaten, plannen, taken en verantwoordelijkheden worden vastgelegd; daarmee wordt meteen een solide draagvlak gecreëerd voor het ganse project. Mogelijk volgt, op het einde van de planningsfase, een kick-off meeting waarbij het projectplan aan het ganse team wordt voorgesteld en de doelstellingen worden toegelicht. TRAINING & CHANGE MANAGEMENT Eén van de meest voorkomende redenen waarom CRM projecten mislukken is een gebrek aan adoptie door de gebruikers achteraf. Het kan ertoe leiden dat de medewerkers onvoldoende gebruik maken van de mogelijkheden van het nieuwe systeem omdat ze het niet begrijpen. U voorziet best reeds in een vroege fase (voor het nieuwe systeem in gebruik genomen wordt) een opleiding voor de kerngebruikers. Zo leren zij de mogelijkheden en beperkingen van de nieuwe CRM software kennen en zijn bijsturingen nog mogelijk. Men zal dus de slaagkans van het CRM project flink verhogen door de gebruikers de mogelijkheid te bieden om aan het nieuwe systeem te wennen, voordat het daadwerkelijk wordt ingevoerd. PAGE 12

13 BETREK DE TOEKOMSTIGE GEBRUIKERS BIJ HET PROJECT Rome werd niet op één dag gebouwd. Door de druk om snel tot resultaat te komen, vergeet men weleens om rekening te houden met de wensen en verwachtingen van toekomstige gebruikers. Neem uw tijd om een solide basis op te bouwen: consulteer de toekomstige gebruikers en informeer ze over wat hen te wachten staat. Als onderdeel van uw projectplan, zal u alle betrokkenen in het toekomstige project moeten identificeren en aandacht schenken aan de menselijke impact van nieuwe software: Hoe zal het project de dagelijkse job van de gebruikers beïnvloeden? Welke mogelijke spanningen of conflicten kunnen ontstaan als gevolg van het project? Welke acties kunnen de aanvaarding van het project binnen de organisatie bevorderen? Hoe ook na de kick off de actieve betrokkenheid van het project garanderen?

14 DESIGN & CONFIGURATIE Consultants zullen vervolgens instaan voor het design en de implementatie van de nieuwe toepassing. Allicht zullen aanpassingen nodig zijn om de CRM software in lijn te brengen met uw eigen processen. Telkens de ontwikkeling van een bepaald onderdeel afgewerkt is, zal dit formeel ter acceptatie aan u worden voorgelegd alvorens naar een volgend onderdeel over te gaan. TESTING Het implementatieteam zal vervolgens het nieuwe CRM-systeem onderwerpen aan grondige stresstesten. De succesvolle simulatie van een go live vormt aldus de basis voor de volgende fase de echte ingebruikname. GO LIVE & SUPPORT Het nieuwe CRM-systeem wordt definitief in gebruik genomen en alle medewerkers worden opgeleid voor het gebruik ervan. Uw softwarepartner is daarbij prominent aanwezig om de gebruikers actief te assisteren. In de weken en maanden na de go live, leert u uit het dagelijks gebruik van het systeem, hoe u een en ander verder kan optimaliseren. Door de mogelijkheden van het systeem nog beter te benutten, zal het rendement ervan ook toenemen. Stel de nodige eisen aan uw softwarepartner wat betreft de helpdesk en toekomstige beschikbaarheid van zijn supportorganisatie en helpdesk. PAGE 14

15 B. Project team samenstellen met uw ICT partner Het project team speelt een belangrijke rol in het succes van uw project. CRM mag niet beschouwd worden als een technisch product op zich dat de bovenstaande doelstelling zal invullen. Een CRM implementatie gaat uiteraard veel breder dan dat. CRM software dient in de eerste plaats om de Sales & Marketing processen te ondersteunen. Het project team dient dus samengesteld te worden door mensen die de processen van de organisatie door en door kennen en openstaan voor nieuwe ideeën. Ze worden als het ware de ambassadeurs van dit interne project binnen uw organisatie. Het projectteam moet de nieuwe manier van werken tenslotte verkocht krijgen bij de overige gebruikers. Maak samen met uw CRM partner een lijst met de verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Definieer ook meteen de tijd die nodig zal zijn om deze taken tot een goed einde te brengen. Zo weet uw medewerker meteen hoeveel tijd hij moet vrijmaken voor het project en wat er van hem wordt verwacht. Op basis van de complexiteit van het project zal u al dan niet meer of mindere rollen nodig hebben (zoals deskundigen in uw bedrijfsprocessen) en de benodigde tijd variëren. Vaak wordt de verantwoordelijkheid over het implementatietraject doorgeschoven naar de ICT-partner, in de veronderstelling dat deze van A tot Z weet hoe hij het probleem moet aanpakken. Toch is uw eigen rol in het project team gedurende de hele implementatie even belangrijk. Voortdurend moet er immers goed gecommuniceerd worden over prioriteiten, gewenste deadlines, eventuele bijsturingen, Het is belangrijk dat uw doelstellingen en die van uw softwarepartner gelijk lopen, in iedere fase van het traject. Vorm dus een project team samen met uw ICT-partner en duid een projectverantwoordelijke aan uit uw eigen bedrijf die ook voldoende tijd kan vrijmaken. Die investering in tijd zal u achteraf dubbel en dik terugverdienen! PAGE 15

16 C. Voordelen voor de gebruiker What s in it for me? is de vraag die vele gebruikers zich stellen. Probeer dan ook zo concreet mogelijk de voordelen van het project voor de verschillende medewerkers te detecteren en te communiceren. Doe dit tijdens de verschillende fasen van het project en check of de gebruikers deze voordelen al dan niet percipiëren. Betrek hen tijdens het project om ook hun feedback te geven over de huidige stand van zaken. Indien bepaalde behoeftes gedetecteerd worden dan kunnen deze vooralsnog worden opgenomen of doorgeschoven worden naar een volgende fase van het CRM project. Wenst men het CRM project te doen slagen dan moeten de gebruikers vanaf het live-gaan de voordelen van het nieuwe systeem en procedures ervaren. Zodra de gebruikers de voordelen ervaren zullen ze het systeem gebruiken en hier en daar verder willen optimaliseren. Uiteindelijk zullen ze hun oude tools zoals Excel sheets, Outlook contacten vanzelf achterwege laten. Functionaliteit Voordelen voor de gebruiker 1. Accounts Verrijken met informatie uit uw eigen boekhoudsysteem, ERP of externe databases zodat u een beter beeld krijgt van de account. Dit laat u toe verschillende accounts beter te segmenteren voor Sales en Marketing doeleinden. 2. Contacten Verrijken met informatie uit Sociale Media zoals LinkedIn, Sales en Marketing afdeling Activiteiten registreren 3. Opportuniteiten Verrijken met informatie over het sales proces Pipeline kunnen maken op basis van alle opportuniteiten Rapporten maken voor het management 4. Leads Lead Nurturing Doorverwijzen van kwalitatieve leads. Oorsprong van leads opvolgen 5. Campagnes Opvolgen van respons op marketing campagnes Adminstratieve opvolging van alle campagnes Succes benchmarken tussen verschillende types marketing campagnes 6. Algemeen Offline CRM kunnen consulteren en linken met Outlook Activiteiten registreren, plannen of toekennen Gebruik van CRM op tablet PAGE 16

17 D. Ontwikkel een communicatieplan Stel een communicatieplan op om alle betrokken partijen binnen de organisatie te informeren. Doe dit tijdens de verschillende fasen van de implementatie. Bepaal eerst de belangrijkste mijlpalen van het project en communiceer systematisch over de gemaakte vooruitgang, de realisaties en de punten die vervolgens zullen aangepakt worden. Geef de toekomstige gebruikers de mogelijkheid om hun feedback te geven zodat u mogelijke onderhuidse spanningen weet op te vangen. Mijlpalen Wat communiceren? 1. Project initiatie Doelstellingen van het project Projectaanpak & Project team Impact op de organisatie en de individuele medewerkers Toelichting over de gemaakte keuzes (project team, implementatie partner, project aanpak, oplossing) Tijdspanne en mijlpalen 2. Prototype Update geven over het project Look n feel van de oplossing tonen Wijzen op voordelen tov de huidige processen Focus op de doelstellingen Q&A behandelen 3. Voor live-gaan Update geven over het project Training parcours doornemen Engagement van de directie onderstrepen Q&A behandelen 4. Na de ingebruikname Voordelen aantonen van het project Volgende fases bespreken Q&A behandelen PAGE 17

18 3 Wat na de Go-Live? Steeds meer bedrijven overwegen de overstap naar een CRM-systeem ter vervanging van een reeks niet-geïntegreerde toepassingen. Daarbij stelt men zich terecht twee belangrijke vragen: Hoeveel gaat het kosten? en Wat is de terugverdientijd? Zonder zicht op de terugverdientijd of ROI, is de investering een sprong in het duister. Maar wat moet er juist gemeten worden? Toch moet een belangrijk uitgangspunt zijn, dat de ROI niet bepaald wordt door de CRM software zelf, maar door de verbeterde bedrijfsprocessen als gevolg van het gebruik van de software. TASTBARE VERSUS NIET TASTBARE VOORDELEN In de praktijk zijn niet alle voordelen van een CRM-systeem tastbaar. Effecten zoals een hoger serviceniveau aan de klant, een betere managementrapportering en makkelijkere toegang tot informatie voor de gebruikers, zal u niet altijd kunnen kwantificeren, al kunnen ze een aanzienlijk deel vormen van het rendement van een investering. Een andere factor waar u best rekening mee houdt, is hoe het met het bedrijf zou vergaan zijn, indien niet geïnvesteerd was in een CRMsysteem (ook al is de meerwaarde van het systeem niet onmiddellijk meetbaar)? Wat is de CONI of Cost of No Investment? BEPAAL OP VOORHAND UW MEETCRITERIA OF KPI S U zal pas de terugverdientijd van uw CRM-systeem kunnen meten, als u voorafgaand aan de implementatie de tastbare meetcriteria vastlegt in een aantal Key Performance Indicators (KPI s). Anders gezegd: wat verwacht u eigenlijk van het CRM-systeem en hoe denkt u dit te kunnen staven op basis van meetbare objectieven? Aarzel niet om advies in te roepen over meetcriteria bij uw software- of informaticapartner, en dit liefst voor u overgaat tot de effectieve implementatie van het nieuwe CRM-systeem. NA DE INGEBRUIKNAME Een grote waarde van een CRM-systeem is de mogelijkheid om uw doelgroep gegevens te verzamelen binnen één database. Daarmee is de basis gelegd voor uitgebreide analysemogelijkheden. Ieder modern CRM-systeem biedt immers de mogelijkheid om, met behulp van overzichtelijke dashboards, meetwaarden van dag tot dag in de vorm van overzichtelijke rapporten en tabellen. Indien u sneller tot resultaat wil komen, kan u met uw softwarepartner ook bespreken of het mogelijk is om een deel van de historiek uit een oud systeem, te importeren in het nieuwe CRM-systeem. Zo zal u allicht al kort na de ingebruikname analyses kunnen uitvoeren en bepalen welke domeinen binnen de organisatie extra aandacht nodig hebben. PAGE 18

19 4 Conclusie Het is belangrijk om een CRM implementatie goed voor te bereiden en uw CRM oplossing af te stemmen op de korte, middellange en lange termijn doelstellingen van uw bedrijf. Hieronder vindt u nog even samengevat 10 tips voor een succesvol CRM. 1. Maak het de gebruiker zo gemakkelijk mogelijk 2. Stem uw project af op uw bedrijfsdoelstellingen 3. Creëer draagvlak bij management en gebruikers 4. Zorg voor een goed doordacht communicatieplan 5. Spreek een passende implementatiemethodologie af met uw partner 6. Stel een project team samen binnen uw organisatie 7. Gebruik ICT als spil tussen business en CRM 8. Vind de juiste balans in de belangen van de stakeholders 9. Zet het einddoel voorop 10. Bepaal op voorhand wat succes is en maak het meetbaar Dit document werd opgesteld door Ad Ultima Group. Ad Ultima Group is een Microsoft Dynamics CRM Partner en maakt deel uit van The Ad Ultima Group. Bij Ad Ultima Group krijgt u een persoonlijke aanpak waarin men zo praktisch mogelijk uw verkoopprocessen automatiseert, inclusief uw marketingcommunicatie en dienst-na-verkoop. Ad Ultima Group start daarbij altijd vanuit uw klant: wat is een klant, hoe willen we die actief benaderen, hoe gaan we hem beter opvolgen, wat verlangt hij nog meer van ons? Voor meer informatie kan u terecht op

20 AD ULTIMA GROUP Beneluxpark Kortrijk Tel: Fax:

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Het CRM 100% succes boek Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Managementsamenvatting Een succesvolle CRM implementatie heeft niets met techniek te maken maar

Nadere informatie

Draaiboek voor een succesvolle CRM-implementatie

Draaiboek voor een succesvolle CRM-implementatie Draaiboek voor een succesvolle CRM-implementatie Vol praktische stappen en checklists Managementsamenvatting Een succesvolle CRM-implementatie heeft niets met techniek te maken, maar alles met het gebruik

Nadere informatie

Microsoft Dynamics 365 / Office 365

Microsoft Dynamics 365 / Office 365 Microsoft Dynamics 365 / Office 365 Jeroen Paters Sales & Business Development Dynamics 365 Mobile : +31 (0) 6 2953 1467 E-mail: jeroen.paters@prodware.nl Agenda Microsoft Dynamics 365 for Sales (CRM)

Nadere informatie

Ready-2-Benefit ERP Out-of-the-box

Ready-2-Benefit ERP Out-of-the-box Ready-2-Benefit ERP Out-of-the-box AD ULTIMA GROUP Beneluxpark 7 8500 Kortrijk Belgium Tel: +32 56 740 740 Fax: +32 56 740 700 E-mail: info@adultimagroup.com Website: www.adultimagroup.com This document

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties

Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties 26 september 2013 Programma 10u15: GMI Customer Relationship Management Een oplossing binnen een breder kader (GMI 4D Solution Concept ). Willem van

Nadere informatie

Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk!

Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk! Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk! Alles wat u moet weten om te gaan groeien met CRM. 1. Inleiding: Wat is CRM 2. Efficiëntie & productiviteit 3. Effectiviteit & CRM strategie 4. Managementinformatie

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent 1 Positioning statement in één zin Over Vendetium Wij inspireren en motiveren ambitieuze

Nadere informatie

Sage CRM. De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer. Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal!

Sage CRM. De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer. Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal! Sage CRM Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal! De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer Innovatie, gebruiksgemak en efficiëntie verenigd Living Your Business Sage CRM Eenvoud

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Met Microsoft Dynamics CRM kan Cyclomedia zijn expansieplannen uitvoeren

Met Microsoft Dynamics CRM kan Cyclomedia zijn expansieplannen uitvoeren Met Microsoft Dynamics CRM kan Cyclomedia zijn expansieplannen uitvoeren Bij CycloMedia was een snelle implementatie van Microsoft Dynamics CRM noodzakelijk om de sterke groei en expansie naar het buitenland

Nadere informatie

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Sales consultants met commitment voor uw resultaat

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Sales consultants met commitment voor uw resultaat Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen Sales consultants met commitment voor uw resultaat Positioning statement in één zin Ons engagement Initiëren van WAARDEcreërende en VERKOOPgerelateerde acties

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Sage CRM. De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer. Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal!

Sage CRM. De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer. Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal! Sage CRM Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal! De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer Innovatie, gebruiksgemak en efficiëntie verenigd CRM Beheer en ontwikkel uw verkoop

Nadere informatie

Microsoft. Uw klanten volledig in beeld

Microsoft. Uw klanten volledig in beeld Microsoft Dynamics CRM Uw klanten volledig in beeld 2 Microsoft Dynamics CRM Klantbehoud, klanttevredenheid en relatiebeheer zijn nog nooit zo belangrijk geweest. Ondernemend Nederland is sterk aan het

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

Beheer zelf uw wervingsactiviteiten

Beheer zelf uw wervingsactiviteiten Beheer zelf uw wervingsactiviteiten > Recruitment Technologie > Applicant Tracking > Webbased HR Software EEN COMPLEET E-RECRUITMENT SYSTEEM HR Organizer by Echoweb Moorselsteenweg 83 1933 Zaventem 02

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

De eindgebruiker binnen een IT-project WiiFM - What s in it for me?

De eindgebruiker binnen een IT-project WiiFM - What s in it for me? Global Services I IT-eindgebruikersopleiding Uw organisatie is er klaar voor: de IT-afdeling heeft alles tot in de puntjes voorbereid, de software is klaar, de implementatie kan beginnen Heeft u er al

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES

UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES MARITIEM PRODUCTIE OLIE & GAS Wie is Logic Vision? Logic Vision is dé softwareleverancier

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Beheer zelf uw wervingsactiviteiten

Beheer zelf uw wervingsactiviteiten Beheer zelf uw wervingsactiviteiten > Recruitment Technologie > Applicant Tracking > Webbased HR Software EEN COMPLEET E-RECRUITMENT SYSTEEM HR Organizer by Echoweb Spoorwegstraat 5 bus 3 1933 Zaventem

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016.

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016. VERZOEK COACHING IN MANAGEMENT UW PROJECTVOORSTEL MAN-378 Elke groep die de ondersteuning van een coach wenst te genieten voor zijn project dient in het gedetailleerde beschrijving van het project op te

Nadere informatie

SugarCRM Commercial open source CRM software

SugarCRM Commercial open source CRM software SugarCRM Commercial open source CRM software Tom Symoens Wat is CRM? CRM is een bedrijfsstrategie met als doel het identificeren, werven en behouden van klanten. CRM vertrekt van de relatie met uw klanten,

Nadere informatie

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project?

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Slechts 10 per maand per gebruiker, geen verborgen kosten, onmiddellijk ROI eenmaal u online een aantal field force automation

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Waarom een Europees project? Hoe begin je aan een Europees project? Hoe stel je de aanvraag

Nadere informatie

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Wat is de ROI van sociale media? Dat is misschien wel de meest gestelde vraag in zakelijke media het afgelopen jaar. Er

Nadere informatie

Marketing Automation Checklist

Marketing Automation Checklist Marketing Automation Checklist Voor bedrijven die aan de slag willen met marketing automation Door: Van Klik Tot Klant Marketing Automation Partners Introductie Waar moet je als bedrijf allemaal aan denken

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

succesfactoren van een CRM project

succesfactoren van een CRM project 8 succesfactoren van een CRM project Over dit ebook Een CRM project is een hele uitdaging waarbij u best niet over één dag ijs gaat. Foute keuzes en een verkeerde projectaanpak kunnen een verlies van tijd

Nadere informatie

E-book: Werken met Zoho CRM

E-book: Werken met Zoho CRM E-book: Werken met Zoho CRM Alles wat u moet weten om te werken met Zoho CRM. Veel leesplezier! 1. Wat is CRM? Customer Relationship Management (klantrelatiebeheer) bevat de hele strategie rondom het krijgen

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Multipharma Sector Farmaceutica Producten en diensten Retail en distributie Website multipharma.yours.be SAP oplossingen SAP BusinessObjects Business

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Met een combinatie van Microsoft Dynamics CRM en een online besteltool krijgt MCFE niet alleen inzicht

Nadere informatie

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 15 oktober 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De

Nadere informatie

www.b-information.be

www.b-information.be www.b-information.be Marketing informatie : marketing performance solutions & data quality solutions : stimuleer uw verkoop en optimaliseer de impact van uw marketingcampagnes en prospectie Marketing performance

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

CRM & Sales. 10 essentiële commerciële rapportages

CRM & Sales. 10 essentiële commerciële rapportages CRM & Sales 10 essentiële commerciële rapportages Met een nieuw jaar net gestart en de budgetten en targets vastgesteld, gaan de meeste salesteams er weer met enthousiasme tegenaan. Het is duidelijk welke

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

10 implementatie. Tips voor een succesvolle ERP-

10 implementatie. Tips voor een succesvolle ERP- 10 implementatie Tips voor een succesvolle ERP- 1 Heb een game plan Voorbereiding is de sleutel. Check met het management wat er mogelijk is en wanneer dat het beste past. Verdeel het project in blokken

Nadere informatie

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Stroomlijnen van processen & organiseren van resultaatgerichte teamwerking Waarom deze opleiding? Ondanks de toenemende complexiteit

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

2012 Maximizer Software Inc. MAXIMIZER APPROVED PARTNER

2012 Maximizer Software Inc. MAXIMIZER APPROVED PARTNER 2012 Maximizer Software Inc. MAXIMIZER APPROVED PARTNER 2 7 Stappen om CRM-prestaties te verbeteren Verbeteren van CRM................... 3 Stap 1: Definieer processen.............. 4 Stap 2: Definieer

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

Voorstel bachelor proef Phara

Voorstel bachelor proef Phara Voorstel bachelor proef 2015 Phara Inhoud: voorstel Bachelor proef Referentie: 20150904 Voorstel bachelor proef Phara 2015 Laatste wijziging: 7/09/2015 Aantal pagina s: 9 Voorstel bachelor proef 2015-7/09/2015

Nadere informatie

VERANDER DOOR BELANGEN: STAKEHOLDERMANAGEMENT

VERANDER DOOR BELANGEN: STAKEHOLDERMANAGEMENT VERANDER DOOR BELANGEN: STAKEHOLDERMANAGEMENT Joris de Bie U werkt aan een verandering in uw organisatie. Een reis waarbij veel verschillende mensen betrokken zijn die allemaal een eigen belang hebben

Nadere informatie

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe vergroot je de kans op

Nadere informatie

Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw. Peter Van Damme

Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw. Peter Van Damme Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw Peter Van Damme 1. Abc DigiBouw 2. Wat is ERP 3. Valkuilen 4. Methodiek en stappenplan 5. Conclusie 6. Hulpmiddelen Agenda ABC DigiBouw Advies

Nadere informatie

Procestool; sleutel tot succes?

Procestool; sleutel tot succes? Procestool; sleutel tot succes? Gerard Hebenaar Gerard Hebenaar Adviesgilde 1 Even voorstellen.. Gerard Hebenaar Bedrijfskunde Adviesvaardigheden 15 jaar ervaring in de consultancy Verkoop en advies van

Nadere informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

Planning opstellen. Dag van de projectleider 09/10/2014

Planning opstellen. Dag van de projectleider 09/10/2014 Planning opstellen Dag van de projectleider 09/10/2014 Intro Eric Duton Programmamanager / Projectleider Ervaring binnen Vlaamse overheid Agenda Soorten planningen Plannen vanuit Planningswijze Resources

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

2012 Maximizer Software Inc.

2012 Maximizer Software Inc. Tijd voor en CRM optimalisatie? 3 Regelmatige controles Elke organisatie heeft zijn eigen specifieke kenmerken... Structuur van de afdelingen Plannen van het account-management Verkoopmethodologieën Bestaande

Nadere informatie

E-COMMERCE STAPPENPLAN

E-COMMERCE STAPPENPLAN STAPPENPLAN E-COMMERCE Overweeg je te starten met de implementatie van een eigen webshop of donaties? Vraag je je af hoe je e-commerce het best aanpakt? Dan vormt het Dropsolid-stappenplan met checklist

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie

Careware succesvol uitrollen: hoe dat je dat?

Careware succesvol uitrollen: hoe dat je dat? Careware succesvol uitrollen: hoe dat je dat? Een 7 stappenplan voor een doordachte implementatie Dellaertweg 9C 2316 WZ Leiden Tel. 071-523 2604 Versie 1.0 d.d. 01-10-2014 www.helpline-bv.nl contact@helpline-bv.nl

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille versie van 16/09/2014 1 Inleiding Via de kmo-portefeuille (http://www.kmo-portefeuille.be/) kunnen kmo s subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch

Nadere informatie

Whitepaper. Relatiemanagement & Sales Force Automation

Whitepaper. Relatiemanagement & Sales Force Automation Whitepaper Relatiemanagement & Sales Force Automation Deze whitepaper bestaat uit de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van Customer Relationship Management (CRM) in 2013. Na het lezen van deze

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Microsoft Partner. 2-Control B.V.

Microsoft Partner. 2-Control B.V. Microsoft Partner 2007 B.V. Veel kennis en ervaring Jong, dynamisch en flexibel Onafhankelijke partij - 2-1 Missie: B.V. ondersteunt bedrijven bij het verbeteren van de kwaliteit van de geautomatiseerde

Nadere informatie

HAKAPERO. Marketing Software VS Marketing Automatisering

HAKAPERO.  Marketing Software VS Marketing Automatisering Email Marketing Software VS Marketing Automatisering Wij merken in ons dagelijks werk dat er veel verwarring bestaat hoe email marketing zich verhoudt met marketing automatisering. Het blijkt dat veel

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl welkom bij CRMCompany CRMCompany is een jong bedrijf boordevol ervaring. Vanuit onze vestiging in Oost Nederland bedienen wij de

Nadere informatie

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Inleiding: In dit Management Handout wordt in het kort het projectmanagement en uitvoering weergegeven van een standaard

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen.

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen. NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014 Antworden DEEL ACCOUNTMANAGEMENT DEEL ACCOUNTMANAGEMENT Totaal 55 punten Vraag 9 (15 punten) a. Noem twee functies van een accountplan. b. Noem vier onderdelen

Nadere informatie

Live Pilot Programma Accountant

Live Pilot Programma Accountant Live Pilot Programma Accountant Voordat je overstapt naar nieuwe salarissoftware wil je uiteraard graag weten wat de voordelen hiervan zijn en hoe je klanten hierin passen. Voor accountants heeft Nmbrs

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Wim Tindemans Manager Business Applications Business and Automation Solutions Egemin NV Agenda Probleemstelling Tegenstelling tussen

Nadere informatie