Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD"

Transcriptie

1 Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 22 november 2011 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Penders Caroline - voorzitter Lenssen Georges - Burgemeester Linkens Rik, Kortleven Ronald, Karali Serdar, Vanderhallen Eddy, Leysen Sylvain, Smeets Bernd, Dexters Nancy - Schepenen De Cuyper Christel - Voorzitter OCMW Albrechts Jozef, Albrechts Roland, Aussems Rik vanaf punt 012, Bemelmans Hubert, Cardinaels Simon, Deckers Alice, Deckers Noël, Delille Jan, Geraerts Marijke, Imbornone Salvatore, Kenzeler Evy, Kitir Meryame, Kortleven Marleen, Lambrichts Joseph, Maes Diane, Palmers Patrick, Ramakers Luc, Terwingen-Louwette Josette, Thorez Stefan, Uzun Mustafa, Verheyen Vera, Vigneron Michel, Wolk Johan - raadsleden Bervaes Sabine - Gemeentesecretaris Vorig verslag. Het verslag van de vorige zitting ligt ter inzate en wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Toegevoegd agendapunt. Aanvullend punt bij hoogdringendheid. Overwegende dat bij de opstelling van de dagorde op 04 november 2011, betreffende de zitting van de gemeenteraad van 22 november 2011, er geen melding is gemaakt van : - Bekrachtiging besluit schepencollege d.d inzake Gemeentelijke Holding - aanduiding afgevaardigde voor de Buitengewone Algemene Vergadering van woensdag 07 december Overwegende dat de Raad dit punt bij hoogdringendheid op de dagorde van heden kan plaatsen; Gezien de hoogdringendheid van dit dossier. BESLUIT: met eenparigheid van stemmen Akkoord te gaan met de bijvoeging aan de dagorde van de Raad van volgend bijkomend punt, gezien de hoogdringendheid: - Bekrachtiging besluit schepencollege d.d inzake Gemeentelijke Holding - aanduiding afgevaardigde voor de Buitengewone Algemene Vergadering van woensdag 07 december Bekrachtiging besluit schepencollege d.d houdende Gemeentelijke Holding aanduiding afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering van woensdag 07 december DE RAAD : Gelet op het schrijven van de Gemeentelijke Holding nv d.d. 16 november 2011 inzake aanduiding afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders op 07 december 2011 om 14u30 in 1040 Brussel, Albert Hall, Eudore Pirmezlaan 9 ; Gelet op de beslissing van het schepencollege d.d houdende de aanstelling van een afgevaardigde, nl. Georges Lenssen, burgemeester, voor de buitengewone algemene vergadering op 07 december 2011, om de vereffening voor te leggen aan zijn aandeelhouders ;

2 Gezien de gemeenteraad deze beslissing dient te bekrachtigen. BESLUIT : met eenparigheid van stemmen De beslissing van het schepencollege d.d houdende de aanstelling van Georges Lenssen, burgemeester, wonende te 3630 Maasmechelen, Groenstraat 115, als afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering op 07 december 2011 wordt bekrachtigd. Deze beslissing over te maken aan de Gemeentelijke Holding nv en aan de betrokkene. Commissie IGL - Aanduiding afgevaardigde in de bijzondere vergadering van de algemene vergadering op 16 december 2011 om uur in de refter van IGL Begeleidingscentrum Ter Heide te Genk, Klotstraat 125. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen; Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de latere wijzigingen; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg; Gelet op artikel 35 van de gecoördineerde statuten van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg; Gelet op de oproepingsbrief van 31 oktober 2011 voor de bijzondere vergadering van de Algemene Vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg op 16 december 2011 om uur die de volgende agendapunten bevat: 1. Mandatering tot vaststelling van de tarieven aan de Raad van Bestuur (artikel 62 DIS): goedkeuring Intermezzo: Vrijwilligers in BC Ter Heide (film) 2. Financieel rapport over het eerste semester 2011, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2011: kennisneming 3. Begroting 2012: goedkeuring Gelet op de verantwoordingsstukken en de toelichtingsnota s betreffende de punten vermeld op de agenda van de bijzondere vergadering d.d. 16 december 2011 van de Algemene Vergadering; Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de agenda te weigeren Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één (1) vertegenwoordiger mag aanduiden; Gaat de gemeenteraad over tot de stemming over de aanduiding van de effectieve afgevaardigde en zijn/haar plaatsvervanger waaruit blijkt dat: 1 stemming: afgevaardigde in de Algemene Vergadering: Aantal deelnemers aan de stemming: 31 Blanco en onthoudingen: 0 Ongeldige stemmen: 0 De heer Bernd Smeets bekomt 31 Ja-stemmen en 0 nee-stemmen krijgt

3 BESLUIT: met eenparigheid van stemmen Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota s worden de agendapunten van de bijzondere vergadering d.d. 16 december 2011 van de Algemene Vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg goedgekeurd, met uitzondering van de in artikel 2 vermelde agendapunten. Na stemming wordt als vertegenwoordiger van de gemeente voor de bijzondere vergadering van de Algemene Vergadering vermeld in artikel 1 aangewezen: de heer Bernd Smeets, schepen wonende te 3630 Maasmechelen, Heihoevestraat 48 Artikel 3. Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger wordt gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde vergadering (of op iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen zoals vermeld in de artikelen 1 en 2 en verder al het nodige te doen voor afwerking van de volledige agenda. Artikel 4. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg. 002 Wijziging dienstreglement INLEVERSCHUIF. Gelet op het positieve advies van de beheerraad van de P.O.B. van 10 oktober 11 om artikel 4bis toe te voegen inleverschuif aan het dienstreglement; Gelet op de beslissing van het SC van 28 oktober 11 om artikel 4bis toe te voegen inleverschuif aan het dienstreglement. BESLUIT: met eenparigheid van stemmen Artikel 4bis inleverschuif toevoegen aan het dienstreglement; De inleverschuif zal vanaf 01 januari 12 operationeel zijn; Artikel 3. Deze verordening wordt aan het toezicht van de hogere overheid onderworpen. Commissie Interelectra - Aanduiding afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering op maandag 28 november Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Interelectra ;

4 Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op artikel 31 van de statuten van Interelectra ; Gelet op de oproepingsbrief van 27 september 2011 met de agenda van de buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Interelectra van 28 november 2011 die volgende agendapunten bevat: 1. Begroting Statutenwijziging 3. Toetreding nieuwe deelnemer 4. Benoeming bestuurder Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen 3 vertegenwoordigers mag aanduiden in het intergemeentelijk samenwerkingsverband; Gaat de gemeenteraad over tot de stemming over de aanduiding van de effectieve afgevaardigde(n) en zijn/haar (hun) (respectievelijke) plaatsvervanger(s) waaruit blijkt dat: aantal deelnemers aan de stemming: 31 blanco en onthoudingen: 0 ongeldige stemmen: 0 de heer Eddy Vanderhallen 31 ja-stemmen en nee- stemmen bekomt Overwegende dat het aantal stemmen van ons bestuur in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interelectra tussen voormelde afgevaardigden verdeeld wordt als volgt: - de heer Eddy Vanderhallen draagt 100 % van de stemmen BESLUIT: met eenparigheid van stemmen Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota worden de agendapunten van de algemene vergadering van Interelectra van 28 november 2011 goedgekeurd. 1.Na de stemming wordt als vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering vermeld in artikel 1 aangewezen: De heer Eddy Vanderhallen, schepen Wonende te 3630 Maasmechelen, Rootstraat 16 2.Het aantal stemmen van ons bestuur in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interelectra tussen voormelde afgevaardigden te verdelen als volgt: - de heer Eddy Vanderhallen draagt 100 % van de stemmen Artikel 3. Bovengenoemde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde algemene vergadering (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten zoals vermeld in de hoger staande artikel 1 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Interelectra.

5 004 Inter-energa - Aanduiding afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering op dinsdag 13 december Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-energa; Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-energa ; Gelet op de oproepingsbrief van 20 september 2011 met de agenda van de buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-energa van 13 december 2011 dat volgende agendapunten bevat : 1. Begroting Benoeming bestuurders; Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen 3 vertegenwoordigers mag aanduiden in het intergemeentelijk samenwerkingsverband; Gaat de gemeenteraad over tot de stemming over de aanduiding van de effectieve afgevaardigde(n) en zijn/haar (hun) (respectievelijke) plaatsvervanger(s) waaruit blijkt dat: aantal deelnemers aan de stemming: 31 blanco en onthoudingen: 0 ongeldige stemmen: 0 Dhr. Michel Vigneron 31 ja-stemmen en 0 nee- stemmen bekomt Overwegende dat het aantal stemmen van ons bestuur in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa tussen voormelde afgevaardigden verdeeld wordt als volgt: - de heer Michel Vigneron draagt 100 % van de stemmen BESLUIT: met eenparigheid van stemmen Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota worden de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Inter-energa van 13 december 2011 goedgekeurd. 1.Na stemming wordt als vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering vermeld in artikel 1 aangewezen: De heer Michel Vigneron, gemeenteraadslid Wonende te 3630 Maasmechelen, Kastanjelaan 9 2.Het aantal stemmen van ons bestuur in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa tussen voormelde afgevaardigden te verdelen als volgt: - de heer Michel Vigneron draagt 100 % van de stemmen

6 Artikel 3. Bovengenoemde vertegenwoordiger [of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger(s)] wordt (worden) gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde algemene vergadering (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten zoals vermeld in de hoger staande artikel 1 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Inter-energa. 005 Inter-media - aanduiding afgevaardigde(n) voor de buitengewone algemene vergadering op dinsdag 06 december 2011 om 18u00. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-media; Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-media; Gelet op de oproepingsbrief van 6 oktober 2011 met de agenda van de buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-media van 6 december 2011 die volgend agendapunt bevat: 1. Begroting Toetreding nieuwe deelnemers Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen 3 vertegenwoordigers mag aanduiden in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media; Gaat de gemeenteraad over tot de stemming over de aanduiding van de effectieve afgevaardigde(n) en zijn/haar (hun) (respectievelijke) plaatsvervanger(s) waaruit blijkt dat: aantal deelnemers aan de stemming: 31 blanco en onthoudingen: 0 ongeldige stemmen: 0 Dhr. Jef Albrechts 31 ja-stemmen en 0 nee- stemmen bekomt Overwegende dat het aantal stemmen van ons bestuur in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media tussen voormelde afgevaardigden verdeeld wordt als volgt: - dhr. Jef Albrechts draagt 100 % van de stemmen BESLUIT: met eenparigheid van stemmen Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota worden de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Inter-media van 6 december 2011 goedgekeurd.

7 1.Na stemming wordt als vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering vermeld in artikel 1 aangewezen: Dhr. Jef Albrechts, gementeraadslid wonende te 2.Het aantal stemmen van ons bestuur in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media tussen voormelde afgevaardigden te verdelen als volgt: - Dhr. Jef Albrechts draagt 100 % van de stemmen Artikel 3. Bovengenoemde vertegenwoordiger [of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger(s)] wordt (worden) gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde algemene vergadering (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten zoals vermeld in de hoger staand artikel 1 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Inter-media. 006 Inter-aqua - aanduiding afgevaardigde voor de Buitengewone Algemene Vergadering op dinsdag 20 december 2011 te Hasselt. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-aqua ; Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-aqua ; Gelet op de oproepingsbrief van 20 oktober 2011 met de agenda van de buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-aqua van 20 december 2011 die volgende agendapunten bevat : 1. Begroting Toetreding nieuwe deelnemer 3. Benoeming bestuurders Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen 2 vertegenwoordigers mag aanduiden in het intergemeentelijk samenwerkingsverband. Gaat de gemeenteraad over tot de stemming over de aanduiding van de effectieve afgevaardigde(n) en zijn/haar (hun) (respectievelijke) plaatsvervanger(s) waaruit blijkt dat: aantal deelnemers aan de stemming: 31 blanco en onthoudingen: 0 ongeldige stemmen: 0 Mevrouw Caroline Penders 31 ja-stemmen en 0 nee- stemmen bekomt

8 Overwegende dat het aantal stemmen van ons bestuur in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Aqua tussen voormelde afgevaardigden verdeeld wordt als volgt: Mevrouw Caroline Penders draagt 100 % van de stemmen BESLUIT: met eenparigheid van stemmen Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota worden de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Inter-aqua van 20 december 2011 goedgekeurd. 1.Na stemming wordt als vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering vermeld in artikel 1 aangewezen: Mevrouw Caroline Penders wonende te 3631 Maasmechelen, Grotestraat Het aantal stemmen van ons bestuur in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Aqua tussen voormelde afgevaardigden te verdelen als volgt: Mevrouw Caroline Penders draagt 100 % van de stemmen Artikel 3. Bovengenoemde vertegenwoordiger [of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger(s)] wordt (worden) gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde algemene vergadering (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten zoals vermeld in de hoger staande artikel 1 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Inter-aqua. 007 Cipal - aanduiding afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering van CIPAL DV van 09 december Gelet op de artikelen 19 tot en met 41 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in verband met de werking van de gemeenteraad; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 42 en 43 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg DIS ); Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging CIPAL (hierna kortweg CIPAL ); Gelet op de statuten van CIPAL; Gelet op de oproepingsbrief van 24 oktober 2011 tot de buitengewone algemene vergadering van CIPAL van 09 december 2011 om uur op de maatschappelijke zetel van CIPAL te 2440 Geel, Cipalstraat 1 met de volgende agendapunten: 1. Aanvaarding van nieuwe deelnemer(s). 2. Vastlegging van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar Goedkeuring van de begroting voor het boekjaar Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité. 5. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

9 Gelet op de bijlagen bij de oproepingsbrief van 24 oktober 2011; Gelet op de toelichtende nota van CIPAL bij de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 09 december 2011; Gelet op het voorstellen van de raad van bestuur van CIPAL i.v.m. de agenda van de buitengewone algemene vergadering; Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten en de daaronder door de raad van bestuur van CIPAL voorgestelde beslissingen te weigeren; Overwegende dat artikel 44 DIS bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene vergadering; Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger en één of meer plaatsvervanger(s) mag aanduiden; Na beraadslaging en stemming; BESLUIT: met eenparigheid van stemmen Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 09 december 2011 en de in dat verband door de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging CIPAL voorgestelde beslissingen, zoals overgemaakt per oproepingsbrief van 24 oktober 2011, goedgekeurd. Als vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 09 december 2011 wordt aangewezen: Mevrouw Marleen Kortleven, gemeenteraadslid wonende te 3630 Maasmechelen, Schoorstraat 117 Artikel 3. Bovengenoemde vertegenwoordiger [of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger(s)] wordt (worden) gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 09 december 2011 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten en de daaronder te nemen beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 09 december 2011 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan de dienstverlenende vereniging CIPAL, Cipalstraat 1 te 2440 Geel. 008 Goedkeuring gewijzigde meerjarenplan AGB. Goedkeuring verlenen van werkingstoelage door de gemeente aan het AGB + aanpassing beheersovereenkomst. Naar aanleiding van dit agendapunt wordt er door de heer Georges Lenssen, burgemeester, een amendement ingediend, nl. bij de 8 ste alinea van het overwegend gedeelte en bij artikel 3 van het besluit de tekst te vervangen door volgende tekst: teneinde de globale openbare dienstverlening door het bedrijf voortdurend te kunnen waarborgen, kan de gemeente aan het bedrijf een werkingstoelage toekennen bij goedkeuring van de jaarrekening naargelang de financiële behoefte van het bedrijf. Deze werkingstoelage is geen vergoeding door de gemeente betaald voor een door het bedrijf geleverde dienst of levering aan de gemeente of derden.

10 De werkingstoelage kan enkel gebruikt worden voor uitgaven betreffende de dagelijkse werking van het bedrijf, welke niet gefinancierd kunnen worden door leningsgelden. Indien van toepassing, worden de modaliteiten en de berekeningswijze vastgesteld in een convenant. De gemeenteraad gaat met eenparigheid van stemmen akkoord met dit amendement. Gelet dat er wijzigingen gebeurden aan het meerjarenplan van het AGB ten opzichte van het goedgekeurde meerjarenplan door de Raad van Bestuur d.d ; Gelet dat het leningsbedrag herleid is van euro naar euro, daar dit het openstaande bedrag is voor de facturen van de investeringen; Gelet dat de overige uitgaven de dagelijkse werking (voornamelijk aflossingen en intresten van leningen) betreffen, welke niet gefinancierd kunnen worden door leningsgelden; Gelet dat er een gemeentelijke werkingstoelage voorzien zal worden, naargelang de financiële behoefte binnen de liquiditeiten van het AGB; Gelet op de goedkeuring door de Raad van Bestuur van het AGB d.d ; Gelet dat hiertoe eveneens de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB aangepast dient te worden; Gelet op de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB, goedgekeurd door de GR d.d ; Gelet dat volgend artikel toegevoegd zal worden aan de beheersovereenkomst: teneinde de globale openbare dienstverlening door het bedrijf voortdurend te kunnen waarborgen, kan de gemeente aan het bedrijf een werkingstoelage toekennen bij goedkeuring van de jaarrekening naargelang de financiële behoefte van het bedrijf. Deze werkingstoelage is geen vergoeding door de gemeente betaald voor een door het bedrijf geleverde dienst of levering aan de gemeente of derden. De werkingstoelage kan enkel gebruikt worden voor uitgaven betreffende de dagelijkse werking van het bedrijf, welke niet gefinancierd kunnen worden door leningsgelden. Indien van toepassing, worden de modaliteiten en de berekeningswijze vastgesteld in een convenant. Gelet dat de gewijzigde beheersovereenkomst eveneens ter goedkeuring voorgelegd zal worden aan de Raad van Bestuur van het AGB. BESLUIT: met eenparigheid van stemmen De gemeenteraad keurt het gewijzigde meerjarenplan van het AGB goed. De gemeenteraad gaat akkoord met het verlenen van een werkingstoelage aan het AGB en dit naargelang de financiële behoefte binnen de liquiditeiten van het AGB. Artikel 3. De gemeenteraad gaat akkoord om volgend artikel toe te voegen aan de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB: teneinde de globale openbare dienstverlening door het bedrijf voortdurend te kunnen waarborgen, kan de gemeente aan het bedrijf een werkingstoelage toekennen bij goedkeuring van de jaarrekening naargelang de financiële behoefte van het bedrijf. Deze werkingstoelage is geen vergoeding door de gemeente betaald voor een door het bedrijf geleverde dienst of levering aan de gemeente of derden. De werkingstoelage kan enkel gebruikt worden voor uitgaven betreffende de dagelijkse werking van het bedrijf, welke niet gefinancierd kunnen worden door leningsgelden. Indien van toepassing, worden de modaliteiten en de berekeningswijze vastgesteld in een convenant. Deze toevoeging zal tevens ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur van het AGB.

11 009 Vervanging van Jef Albrechts als lid van de Raad van Bestuur van het AGB. Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d , houdende de aanstelling van de leden van de Raad van Bestuur van het AGB; Gelet op het schrijven van de heer Jef Albrechts d.d , houdende zijn vraag tot vervanging als lid van de Raad van Bestuur van het AGB; Gelet dat Open VLD een nieuwe vertegenwoordiger dient voor te dragen als lid van de Raad van Bestuur; Gelet op de statuten van het AGB; Gelet op het Gemeentedecreet. BESLUIT: met eenparigheid van stemmen De gemeenteraad gaat akkoord met de vervanging van de heer Jef Albrechts door Nancy Dexters als vertegenwoordiger van Open VLD in de Raad van Bestuur van het AGB. 010 Gemeentelijke brandweer : vacantverklaring luitenantvrijwilliger. (REP 06) Gelet op het K.B. van tot vaststelling van de geschiktheids- en bekwaamheidscriteria alsmede van de benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden voor de officieren van de openbare brandweerdiensten; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de rechtspositieregeling; Gelet op het organiek reglement van de brandweer goedgekeurd op 2 juni 2009 en gewijzigd op 7 september 2010; Gelet op het organogram/personeelsbehoeftenplan van de brandweer goedgekeurd op 2 juni 2009 en gewijzigd op 7 september BESLUIT : met eenparigheid van stemmen Enig artikel. De betrekking van 1 FTE luitenantvrijwilliger (REP 06) bij de brandweer van Maasmechelen wordt bij bevordering open verklaard. De Raad wenst geen beroep te doen op gegadigden van een ander korps. 011 Brandweer voorpost Lanaken : vacantverklaring 1 FTE officier preventie-preparatieproactie (PPP02) via aanwerving. Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele bescherming; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 november 1967 (en latere wijzigingen) houdende, voor de vredestijd, organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en coördinatie van de hulpverlening in geval van brand;

12 Gelet op het KB van 19 april 1999 tot vaststelling van de geschiktheids en bekwaamheidscriteria alsmede de benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden voor de officieren van de openbare brandweerdiensten; Gelet op het organiek reglement van de brandweer zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van Maasmechelen op 2 juni 2009 en gewijzigd op 7 september 2010; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 7 juli 2009 waarbij de aanwervingsvoorwaarden en selectiecommissie voor brandweerofficier vastgelegd worden; Gelet op de formatie/structuur en functiekaarten van de brandweer zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van Maasmechelen op 2 juni 2009 en gewijzigd op 7 september 2010; Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 oktober 2011 houdende beëindiging aanstelling in onderling akkoord van Bert Thys, onderluitenant (PPP 02) principieel akkoord Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 november 2011 houdende beëindiging aanstelling in onderling akkoord van Bert Thys, onderluitenant (PPP 02) bekrachtiging; Overwegende dat de gemeenteraad wenst over te gaan tot de aanwerving van 1FTE (PPP.02) officier preventie-preparatie met aanleg van een werfreserve; BESLUIT: met eenparigheid van stemmen De raad gaat akkoord met de vacantverklaring bij aanwerving van 1FTE (PPP.02) officier preventiepreparatie met aanleg van een werfreserve; De aanwerving geschiedt in de graad van onderluitenant. De aanwervingvoorwaarden en de samenstelling van de examencommissie liggen vastgelegd in de beslissing van de gemeenteraad van 7 juli De vacature wordt bekend gemaakt via : - twee kranten die in het gehele land worden verspreid - via aanplakking (officieel bord gemeentehuis en in de brandweerkazerne) - via de spontane sollicitanten - via de kanalen van DIP - via alle gebruikers - via de gemeentelijke website en de website van de brandweer - via de gemeentelijke facebook en twitter account - via de WIS computer van de VDAB Bijzondere bepalingen : - de vacature wordt eveneens bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad; - elke kandidatuur moet per aangetekende brief aan de burgemeester worden gericht. Artikel 3. De termijn voor het indienen van kandidaturen wordt vastgelegd op 1 maand. Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. Vervoegt de zitting : Aussems Rik - raadslid

13 012 OCMW - Kennisname budgetwijziging 1 voor het jaar Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Maasmechelen houdende vaststelling van de budgetwijziging nr. 1 inzake exploitatie- en investeringsbudget 2011 van 27 september 2011; Overwegende dat in het exploitatie- en investeringsbudget 2011 een aantal aanpassingen dienen te gebeuren om de continuïteit binnen de verschillende activiteitencentra te kunnen verzekeren; Overwegende dat de voorgestelde budgetwijziging de totale gemeentelijke bijdrage niet wijzigt; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van inzake de boekhouding en de administratieve organisatie van de OCMW; Gelet op de organieke wet van 08 juli 1976 en alle latere wijzigingen, betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gehoord de toelichting van mevrouw Christel De Cuyper, O.C.M.W. voorzitter. BESLUIT: kennisgenomen De Raad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 1 exploitatie- en investeringsbudget van het OCMW van Maasmechelen voor het dienstjaar Afschrift van dit besluit over te maken aan het OCMW van Maasmechelen. 013 OCMW - Kennisname jaarrekening voor het jaar Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW; Gelet op het decreet van 17 december 1997 houdende de wijziging van de Organieke Wet van 08 juli 1976 betreffende de OCMW s, meer bepaald artikel 16; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie en de jaarrekening; Gelet op de beslissing van de Raad van 15 oktober 2001 houdende goedkeuring van de beginbalans voor het OCMW van Maasmechelen; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 september 2011; BESLUIT: kennisgenomen Enig artikel. De raad neemt kennis van de jaarrekening van het OCMW van Maasmechelen voor het dienstjaar Verlaat de zitting : Aussems Rik - raadslid

14 014 Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, aanslagjaren Gelet op de artikels 252 en 260 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 zoals gewijzigd; Gelet op de artikels 255 en 256 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen die de vaststelling van het kadastraal inkomen van een gebouw en/of woning regelen, geïndexeerd overeenkomstig artikel 518 van hetzelfde wetboek; Gelet op artikel 464 van het Wetboek van Inkomstenbelasting over de reglementering van de opcentiemen; Gelet op het decreet van , zoals gewijzigd houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van , zoals gewijzigd tot uitvoering van het decreet van houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, inzonderheid Hoofdstuk III, artikel 15, inzake de mogelijkheid om gemeentelijke opcentiemen te heffen; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Overwegende dat de verloedering van bedrijfsgebouwen ernstig moet genomen worden past het opcentiemen te heffen op de gewestelijke heffing enerzijds als maatregel tegen de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en anderzijds als verbetering van de leef- en omgevingskwaliteit binnen onze gemeente; Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen. BESLUIT: met eenparigheid van stemmen Voor een termijn van twee jaar, ingaande op 1 januari 2012 en eindigend op 31 december 2013, worden ten behoeve van de gemeente Maasmechelen, jaarlijks, 100 opcentiemen geheven op de heffing van het Vlaams Gewest met betrekking tot de leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen. De gemeente doet een beroep op de medewerking van het agentschap Vlaamse belastingdienst voor de inning van bovenvermelde opcentiemen. Artikel 3. 1 In toepassing van artikel van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 inzake de uitoefening van het algemeen toezicht, wordt een afschrift van dit besluit voor algemeen bestuurlijk toezicht aan de provinciegouverneur overgemaakt. 2 Deze verordening wordt binnen de maand die volgt op de inwerkingtreding ervan bij aangetekende brief bezorgd aan het agentschap Vlaamse belastingdienst. 015 Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding van de verkrotting van gebouwen en/of woningen, aanslagjaren Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 zoals gewijzigd; Gelet op het decreet van 22 december 1995, zoals gewijzigd houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, meer bepaald Hoofdstuk VIII, afdeling 2;

15 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996, zoals gewijzigd, betreffende de heffing ter bestrijding van de verkrotting van gebouwen en/of woningen; Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Overwegende dat de verloedering van onze dorpskernen ernstig moet genomen worden, zodat het past opcentiemen te heffen op de gewestelijke heffing enerzijds als maatregel tegen de verkrotting van gebouwen en/of woningen en anderzijds als verbetering van de leef- en omgevingskwaliteit binnen onze gemeente. BESLUIT: met eenparigheid van stemmen Voor een termijn van twee jaar, ingaande op 1 januari 2012 en eindigend op 31 december 2013, worden ten behoeve van de gemeente Maasmechelen jaarlijks 100 opcentiemen geheven op de heffing van het Vlaamse Gewest met betrekking tot: de ongeschikte en/of onbewoonbare woningen; de verwaarloosde woningen en/of gebouwen; zoals ingesteld door het decreet van 22 december 1995 en de daaropvolgende wijzigingen, houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, meer bepaald Hoofdstuk VIII, afdeling 2, met inbegrip van de recente wijziging door het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. De gemeente doet een beroep op de medewerking van het agentschap Vlaamse belastingdienst voor de inning van bovenvermelde opcentiemen. Artikel 3. In toepassing van artikel van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 inzake de uitoefening van het algemeen toezicht, wordt een afschrift van dit besluit voor algemeen bestuurlijk toezicht aan de provinciegouverneur overgemaakt. Deze verordening wordt binnen de maand die volgt op de inwerkingtreding ervan bij aangetekende brief bezorgd aan het agentschap Vlaamse belastingdienst. 016 Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de Staat, aanslagjaar Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle rendabele belastingen; Gelet op de artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd. BESLUIT: met 18 stemmen voor en 12 stemmen tegen, nl. Louwette J., Imbornone S., Lambrichts J., Bemelmans H., Palmers P., Delille J., Thorez S., Uzun M., Wolk J., Verheyen V., Deckers A. en Albrechts R. en 1 onthouding, nl. Geraerts M. Voor het aanslagjaar 2012 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. De belasting wordt vastgesteld op 8,2% van het volgens artikel 466 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.

16 Artikel 3. De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het bestuur der directe belastingen geschieden, overeenkomstig de bepalingen vervat in artikelen 466 en volgende van het Wetboek van de inkomstenbelastingen. Artikel 4. Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden. 017 Opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Gewest, aanslagjaar Gelet op de artikels 249 tot en met 260 van het Wetboek van Inkomstenbelasting dat de reglementering op de onroerende voorheffing bevat; Gelet op artikel 464 van het Wetboek van Inkomstenbelasting over de reglementering van de opcentiemen; Gelet op het decreet van 9 juni 1998 (B.S. 18/07/1998) houdende bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen voor wat betreft de onroerende voorheffing; Gezien de noodzakelijkheid gemeentebelastingen in te voeren om het evenwicht der gemeentebegroting voor 2012 te verzekeren; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd. BESLUIT: met 18 stemmen voor en 12 stemmen tegen, nl. Louwette J., Imbornone S., Lambrichts J., Bemelmans H., Palmers P., Delille J., Thorez S., Uzun M., Wolk J., Verheyen V., Deckers A. en Albrechts R. en 1 onthouding, nl. Geraerts M. Voor het aanslagjaar 2012 worden ten behoeve van de gemeente Maasmechelen, 1650 opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Gewest geheven. De bovenvermelde opcentiemen zullen geïnd worden samen met de onroerende voorheffing van het Gewest. Artikel 3. Deze verordening wordt aan het toezicht van de hogere overheid onderworpen. 018 Kennisgeving goedkeuring jaarrekening Politiezone Maasmechelen 2009 en 2010 door federaal Toezicht. Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 09 november 2010 waarbij de jaarrekening van de eengemeentepolitiezone Maasmechelen voor het dienstjaar 2009 werd vastgesteld; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 01 maart 2011 waarbij de jaarrekening van de eengemeentepolitiezone Maasmechelen voor het dienstjaar 2010 werd vastgesteld; Gelet op KB van houdende het reglement op de boekhouding van de lokale politie; Gelet op KB van houdende wijziging van het KB van ; Gezien het feit dat deze rekeningen zijn voorgelegd aan het federaal toezicht ter goedkeuring na vaststelling door de gemeenteraad; Gelet op het schrijven van het federaal toezicht d.d. 30 september 2011 waarin gesteld wordt dat de jaarrekening voor het jaar 2009 werd goedgekeurd op de zitting van 29 september 2011;

17 Gezien het feit dat door het federaal toezicht gevraagd wordt om deze goedkeuring ter kennisgeving voor te leggen op de eerstvolgende gemeenteraad; Gelet op het schrijven van het federaal toezicht d.d. 07 oktober 2011 waarin gesteld wordt dat de jaarrekening voor het jaar 2010 werd goedgekeurd op de zitting van 06 oktober 2011; Gezien het feit dat door het federaal toezicht gevraagd wordt om deze goedkeuring ter kennisgeving voor te leggen op de eerstvolgende gemeenteraad. BESLUIT: kennisgenomen De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2009 eengemeentepolitiezone Maasmechelen door het federaal toezicht op 29 september De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2010 eengemeentepolitiezone Maasmechelen door het federaal toezicht op 06 oktober Brandweer - Aankoop interventiepakken. Vaststellen voorwaarden en gunningswijze. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Gelet op het feit dat het als brandweerdienst van belang is om de manschappen uit te rusten met veilige en betrouwbare interventiepakken, aangezien de omstandigheden waarin de brandweermannen werken vaak extreem zijn. Deze interventiepakken moeten praktisch en comfortabel zijn en dienen onderhoudsvriendelijk te zijn. Overwegende dat in het kader van de opdracht Brandweer - Aankoop interventiepakken een bijzonder bestek met nr. 11/142 werd opgesteld door de Dienst Overheidsopdrachten; Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld: * Basisopdracht (Brandweer - Aankoop interventiepakken ), raming: 9.562,80 excl. btw of ,99 incl. 21% btw * Verlenging dienstjaar 2012, raming: 9.562,80 excl. btw of ,99 incl. 21% btw

18 * Verlenging dienstjaar 2013, raming: 9.562,80 excl. btw of ,99 incl. 21% btw * Verlenging dienstjaar 2014, raming: 9.562,80 excl. btw of ,99 incl. 21% btw; Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,20 excl. btw of ,96 incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voor 2011 voorzien is in het budget van 2011, op artikel 351/ (initiatief ) van de buitengewone dienst en in het budget van de volgende jaren. De kredieten voor 2012, 2013 en 2014 dienen voorzien te worden in de begroting van de desbetreffende jaren. BESLUIT: met eenparigheid van stemmen Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 11/142 en de raming voor de opdracht Brandweer - Aankoop interventiepakken, opgesteld door de Dienst Overheidsopdrachten. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,20 excl. btw of ,96 incl. 21% btw. * Basisopdracht (Brandweer - Aankoop interventiepakken ), raming: 9.562,80 excl. btw of ,99 incl. 21% btw * Verlenging dienstjaar 2012, raming: 9.562,80 excl. btw of ,99 incl. 21% btw * Verlenging dienstjaar 2013, raming: 9.562,80 excl. btw of ,99 incl. 21% btw * Verlenging dienstjaar 2014, raming: 9.562,80 excl. btw of ,99 incl. 21% btw; Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht voor 2011 is voorzien in het budget van 2011, op artikel 351/ (initiatief ) van de buitengewone dienst en in het budget van de volgende jaren. De kredieten voor 2012, 2013 en 2014 dienen voorzien te worden in de begroting van de desbetreffende jaren. Commissie Vacantverklaring uren schooljaar Bevoegdheid Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs 1, artikel 4 5; Juridische grondslag Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs de artikelen 33 1, 34 en 35 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 102, na wijziging; Verzoek Verplichte adviezen/akkoorden/machtigingen/beslissingen Gelet op het protocol 11/10/2011 van het afzonderlijk bijzonder comité; 1 Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, na wijziging.

19 Gelet op het advies van de directeur van de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord & Dans Maasmechelen; Gelet op de beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen van Maasmechelen van 14/10/2011 ivm de vacantverklaring van betrekkingen leerkracht DKO aan de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord & Dans Maasmechelen; Considerans Overwegende dat de vacante betrekkingen voor 15 oktober 2011 openbaar moeten worden gemaakt en meegedeeld worden aan alle personeelsleden van de scholengemeenschap ; Overwegende dat dit gebeurde op basis van het besluit van het schepencollege d.d in afwachting van de goedkeuring door de gemeenteraad en zoals voorgeschreven in het arbeidsreglement; Overwegende dat het bericht een omschrijving van de aangeboden betrekkingen en de modaliteiten betreffende de kandidatuurstelling moet bevatten; Overwegende dat de vacante betrekkingen worden vastgesteld in functie van de personeelstoestand op 15 september Overwegende het feit dat niet alle lestijden/uren kunnen vacant verklaard worden 2 BESLUIT: met eenparigheid van stemmen Artikel 1 Volgende betrekkingen vacant te verklaren bij de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Maasmechelen Onderwijsinstelling(en) Ambt-vak Aantal lestijden of prestatieeenheden per week Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Maasmechelen Heirstraat Maasmechelen STUDIERICHTING MUZIEK Algemene Muzikale Vorming Samenzang Algemene Muziekcultuur Algemene Muziektheorie Muziektheorie Muziekgeschiedenis Cello Gitaar Harp Hoorn Klarinet Piano Slagwerk Trompet Viool Instrumentaal Ensemble Samenspel Zang Koor Ensemble J & LM Elektrische gitaar J & LM 8/22 3/22 14/22 5/22 4/20 2/20 1/20 10/22 en 1/20 2/22 1/22 11/22 en 5/20 7/22 en 2/20 3/22 2/22 en 5/20 4/22 9/20 5/22 4/22 en 2/20 1/22 3/20 4/22 en 1/20 2 Zie ministeriële omzendbrief van 29/11/1999 betreffende Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het Ministerie van onderwijs en vorming

20 Saxofoon J & LM Slagwerk J & LM Trompet J & LM Piano J & LM Begeleider Muziek & Dans 4/20 2/22 en 2/20 4/20 1/20 1/22 en 3/20 STUDIERICHTING DANS Algemene Artistieke Bewegingsleer Artistieke Training Dansinitiatie Hedendaagse Dans Klassieke Dans 6/22 9/22 en 1/20 5/22 3/22 2/20 STUDIERICHTING WOORD Algemeen Verbale Vorming Literaire creatie Repertoirestudie Verbale vorming Voordracht Toneel Opsteller ICT 5/22 2/20 1/20 1/22 1/22 11/20 1/38 Art. 2 Art. 3 Art.4 Art.5 De kandidaturen voor een vaste benoeming in één of meer van de hierboven omschreven vacante betrekkingen moeten ingediend worden bij het College van Burgemeester en schepenen op volgend adres: Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen. De kandidaturen moeten vóór 15 november, via een aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs worden ingediend: De kandidaten vermelden duidelijk in hun schrijven voor welke vacante betrekking(en) ze kandideren. Ze vermelden eventueel de voorrang waarop ze zich beroepen. Iedere kandidatuur is vergezeld van de nodige documenten die aantonen dat de kandidaat aan de voorwaarden voldoet 3. Alle personeelsleden van de scholengemeenschap worden op de hoogte gebracht van deze vacantverklaring zoals vermeld in het arbeidsreglement. 021 Goedkeuring inbreng in vennootschap van grond en bedrijfsgebouw gelegen Slakweidestraat 34 en toelating tot verhuur. Gelet op het schrijven van Colson & Fagard, geassocieerde advocaten, van 26 oktober 2011 waarin toelating gevraagd wordt om het bedrijfsgebouw met grond gelegen Slakweidestraat 34 te Maasmechelen, 7 de afd. sie A nr 1211A, groot 51a 79ca, eigendom van Guillaume Spooren en Nadine Vervloessem te mogen inbrengen in de nog op te richten vennootschap NV Spooren ; Gelet op de mail van Colson & Fagard, geassocieerde advocaten, van 9 november 2011 waarin vermeld wordt dat de patrimoniumvennootschap zal worden opgericht door de heer Guillaume Spooren; 4 Alle voorwaarden moeten vervuld zijn op de vooravond van de vaste benoeming (31 december).

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 19 februari 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Pieters Andy - voorzitter Terwingen Raf - Burgemeester Lenssen Georges, Kortleven

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 9 november 2010 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Lenssen Georges Burgemeester Penders Caroline voorzitter Linkens Rik, Kortleven

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Aanwezig: Verbist Els, voorzitter Janssens Sonja, ondervoorzitter Frans Rik, burgemeester Dorikens Herman, Janssens Jan, Maes Odette, Lietaer

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 31 maart 2009 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Lenssen Georges - Burgemeester Linkens Rik, Kortleven Ronald, Karali Serdar, Penders

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR MAASMECHELEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de gemeenteraad van Maasmechelen bij te wonen,

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 8 DECEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Aan de gesubsidieerde personeelsleden van het deeltijds kunstonderwijs,

Aan de gesubsidieerde personeelsleden van het deeltijds kunstonderwijs, DIENSTORDER Ter attentie van de personeelsleden van het secundair onderwijs Datum 24 maart 2017 Prioriteit Hoog Referentie n1617ap06_02 Contactpersoon Amaryllis Pieteraerens 02/279 38 36 amaryllis.pieteraerens

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 4 januari 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig : Penders Caroline, voorzitter Lenssen Georges, burgemeester Bemelmans

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. 1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 27 april 2016

OPENBARE VERGADERING. 1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 27 april 2016 Raad voor maatschappelijk welzijn 25 mei 2016 1/11 Raad voor maatschappelijk welzijn Notulen Zitting van 25 mei 2016 Aanwezig: mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter; de heer Alois Van Grieken, Raadslid;

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 1 september 2009 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Lenssen Georges - Burgemeester Linkens Rik, Kortleven Ronald, Karali Serdar, Penders

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: H. Hoeymans, M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, L. Debaecke, leden

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Seys Roger, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria,

Nadere informatie

Zitting van 26 april 2010

Zitting van 26 april 2010 Zitting van 26 april 2010 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L.,

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Aanwezigen : Hofmans L. - Burgemeester Vermeesch R. - Voorzitter Muyshondt T., Verhaegen J., Damen N., De Pooter S., De Schutter S. - schepenen Janssens

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, FONCK Jo,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN PROVINCIE LIMBURG GEMEENTEBESTUUR DIEPENBEEK BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN 18-03-2013 001. KENNISNAME ARREST VAN DE RAAD VAN STATE D.D. 19-02-2013 I.V.M. DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 18 SEPTEMBER 2003 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelastingen. Onwaarden...2

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 maart 2017 Provincie LIMBURG Stad 3840 BORGLOON Aanwezig: Awouters Eric (afwezig bij punt 3) - voorzitter Dedrij Ludo, Deneuker Danny (burgemeester),

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 17/12/2014 cf. art. 186 van het gemeentedecreet

Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 17/12/2014 cf. art. 186 van het gemeentedecreet Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 17/12/2014 cf. art. 186 van het gemeentedecreet Goedkeuren gewijzigd schoolreglement gemeenteschool Uitbergen Gelet op het decreet basisonderwijs van 25/2/1997;

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 1. Oprichting van een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC In het kader van de ondersteuning van het lokaal mobiliteitsbeleid voorziet het decreet van 20

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 juni 2016

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 juni 2016 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 juni 2016 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Ceyssens Noëlla, Cousaert Roger, Croisiaux Katrien, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

"College van Burgemeester en Schepenen" Departement Openbaar Onderwijs Anspachlaan 6 bur. 8/ Brussel

College van Burgemeester en Schepenen Departement Openbaar Onderwijs Anspachlaan 6 bur. 8/ Brussel VILLE DE BRUXELLES Département Instruction publique STAD BRUSSEL DO 2013-2014 / 09/01 Betreft : vacantverklaring Brussel, 15 mei 2014. Aan de personeelsleden van het Deeltijds Kunstonderwijs, In uitvoering

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012 Aanwezig: Werner Raskin, eerste schepen-voorzitter; Guy Thys, Michel Vanroy,

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 1 juni 2010 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Lenssen Georges Burgemeester Penders Caroline voorzitter Linkens Rik, Kortleven Ronald,

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 5 april 2011 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Penders Caroline - voorzitter Lenssen Georges - Burgemeester Linkens Rik, Kortleven

Nadere informatie

1. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en eedaflegging gemeenteraadslid J. Timmermans

1. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en eedaflegging gemeenteraadslid J. Timmermans STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Raad van 27 september 2016

Raad van 27 september 2016 Raad van 27 september 2016 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; Brugada Terradellas P. (vanaf 19.40 uur), D Haese J., De Clercq A., Heirman K., Henderickx S. (vanaf 19.45 uur), Lemmens J.,Matthys R.,

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement.

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement. Z I T T I N G V A N 20.11.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 7 september 2010 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Lenssen Georges Burgemeester Penders Caroline voorzitter Linkens Rik, Kortleven

Nadere informatie

02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG. 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015

02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG. 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015 ZONECOLLEGE BEKNOPTE LIJST VAN 11 JANUARI 2016 02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december 2015 - Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015 04. TE BESPREKEN

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 619 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente Sint-Gillis-Waas OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van 22 december 2016 Aanwezig : De heer P. Buytaert, voorzitter

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers, L.

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 01 OCMW-Zutendaal: Kennisname van het ontslag van Martin van der Sman uit OCMW-raad Kennisname van verzaken aan opvolging door Peter Louwies Aanstelling

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 4 oktober 2011 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Penders Caroline - voorzitter Lenssen Georges - Burgemeester Linkens Rik, Kortleven

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT MAASEIK OCMW HOUTHALEN-HELCHTEREN Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van: 16/03/2017 om 18.35 uur Aanwezig: Mustafa Aytar, voorzitter Göksal Kanli,

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Renaat RAES, Hubert SOENS, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Godelieve VAN EECKHOUT, Arlette DIERICKX, Filip DE SMEDT, Patrick

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Reinildis Berben, Gert Denollet, Gie Goyvaerts, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans,

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 1. Verslag vorige zitting zie bijlage TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 2. Kennisname brief minster Homans inzake beslissing van de gemeenteraad d.d.

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Gert Denollet, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans, Walter Witvrouwen en Jan

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 7 april 2010

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 7 april 2010 BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 7 april 2010 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter W. Beke, J.P. Bogaerts, S. Surkyn, A. Op t eynde en G. Legein, schepenen D. Steyaert, J. Quintens,

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER

Nadere informatie

Notulen Raadslid M. Vanhoyland vraagt hoeveel ereschepenen en ereraadsleden wij hebben?

Notulen Raadslid M. Vanhoyland vraagt hoeveel ereschepenen en ereraadsleden wij hebben? Gemeenteraad zitting van 18 januari 2016 SAMENSTELLING ZITTING Aanwezig: de heer Ludo Hermans, Voorzitter; de heer Luc Wouters, Burgemeester; mevrouw Betty Luyten, Eerste schepen; de heer Lars Van Rode,

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 28.05.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

Goedkeuren activiteitenverslag en jaarrekening, balans per 31 december 2010 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie

Goedkeuren activiteitenverslag en jaarrekening, balans per 31 december 2010 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie Zitting van 02 mei 2011 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L., Steen

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 21 APRIL 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...2

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria, Dieltjens

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie