CDA Info. Harderwijk-Hierden Juni e jaargang nummer 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CDA Info. Harderwijk-Hierden Juni e jaargang nummer 2"

Transcriptie

1 Harderwijk-Hierden Juni e jaargang nummer 2 CDA Ledenbarbecue 25 augustus 2017

2 2

3 De formatie en het klimaatakkoord Door Robert de Vries, voorzitter Op het moment van schrijven van deze bijdrage is het 10 juni, zijn er inmiddels bijna 100 dagen verstreken sinds de Tweede Kamerverkiezingen en duren de coalitie-onderhandelingen voort. De uitslag van de verkiezingen maakt het formatieproces niet eenvoudig. De onderhandelingen over de meest voor de hand liggende coalities (VVD, CDA, D66 en GroenLinks of de ChristenUnie) zijn onder informateur Schippers op niets uitgelopen doordat met name de kloof tussen VVD/CDA en GroenLinks te groot bleek. Opvolgend informateur Tjeenk Willink onderzoekt nu of deze kloof met GroenLinks alsnog overbrugd kan worden. Ondertussen heeft president Trump bekend gemaakt dat de Verenigde Staten zich terugtrekken uit het klimaatverdrag van Parijs en zich daarmee voegen in het illustere rijtje van Nicaragua en Syrië. Vanuit vrijwel de gehele wereld is verbolgen gereageerd op dit besluit. Toch denk ik dat het besluit van Trump nog wel eens verrassend positieve gevolgen kan hebben. Ik geef een paar voorbeelden. Waar sommigen vreesden dat de opzegging door de VS tot nieuwe opzeggingen zou leiden, blijkt dat landen zich juist nog meer uitspreken vóór het klimaatverdrag en fanatieker worden om de doelstellingen uit het klimaatverdrag na te komen; Trump heeft zich met dit besluit in de internationale politiek enerzijds voor schut gezet en is nog minder geloofwaardig geworden, terwijl anderzijds landen als Frankrijk, Duitsland en Nederland nog meer toenadering tot elkaar zoeken; Meerdere staten, steden en bedrijven in de VS hebben aangegeven zelf de klimaatproblemen aan te pakken en maatregelen te nemen om bij te dragen aan de doelstellingen van het klimaatverdrag; Enkele trouwe Trump-volgers uit de Republikeinse partij hebben met gefronste wenkbrauwen gereageerd op het besluit van Trump en hebben voor het eerst openlijk hun twijfels over Trump uitgesproken; De industrie van duurzame energie (met name zon- en windenergie) is één van de snelst groeiende bedrijfstakken ter wereld, wordt steeds ren- 3

4 dabeler en heeft momentum. Dit gaat Trump niet stoppen, laat staan inhalen met een aangekondigde impuls voor de oude kolenindustrie. Wist u dat zelfs in het conservatieve Texas het grootste aantal windmolens van de VS staat? Kortom, ik maak mij niet zo n zorgen over het besluit van Trump, zolang de rest van de wereld het belang van het klimaatverdrag maar blijft onderkennen en daarnaar blijft handelen. Voor Nederland betekent dit dat er nog best een schepje bij mag. Wij lopen wat achter. Ook binnen het CDA (zowel landelijk als lokaal) is duurzaamheid de afgelopen jaren een ondergeschoven kindje geweest. En misschien ligt hier de wel de sleutel bij de formatie: als GroenLinks meer ruimte krijgt voor realisatie van haar groene en duurzame beleid, komt een nieuw kabinet wellicht snel dichterbij. Een centrumrechts kabinet met veel groene elementen: dat moet het CDA toch passen. Vraag het de fractie! De gemeenteraadsfractie van het CDA in Harderwijk en Hierden staat open voor alle vragen en opmerkingen. Neem gerust contact met één van de fractieleden op, ook als u een keer een fractievergadering wilt bijwonen. 4

5 Van de redactie Voor u ligt de laatste editie van de vóór het zomerreces. In deze editie stellen Kitty van Elst en Andrea Oosting-Klock zich voor (als bestuurslid, respectievelijk fractievolger). Verder doen Cor Jan Korevaar, Julian Kevelam en Gerdien Morren verslag van diverse activiteiten die door of namens het CDA Harderwijk-Hierden zijn bezocht en georganiseerd. Robert de Vries zet zijn standpunt uiteen over de formatie en het klimaatakkoord. Tot slot hebben de fractieleden en de wethouder weer over actuele onderwerpen geschreven. De redactie wenst u allen veel leesplezier en alvast een fijne zomer(vakantie) toe! De volgende kopijdatum is 8 september 2017 CDA Harderwijk-Hierden online Het CDA Harderwijk-Hierden zendt regelmatig persberichten naar lokale media en online nieuwssites. Een gedeelte daarvan wordt opgenomen in de lokale kranten en kan hier ook online worden gelezen: Soms kunt u een CDA bericht vinden door CDA Harderwijk in het zoekvak in te typen van de desbetreffende nieuwssite. 5 CDA Harderwijk

6 Kadernota : Een stad met ambitie Door Peter Sels (fractievoorzitter) namens de fractie Met deze kadernota is duidelijk dat de crisis nu echt ten einde is. Het is een historische, unieke kadernota, want alle wensen van de gemeenteraad, in moties verpakt, zijn gehonoreerd. Ongekend dat we deze financiële ruimte hebben. Het is het resultaat van de zaak goed op orde hebben. Een compliment voor het college van burgemeester en wethouders en vooral aan de portefeuillehouder, onze wethouder Jeroen de Jong. Harderwijk en Hierden staan er goed bij. Bewoners zijn tevreden over de stad en het dorp. Er wordt veel geïnvesteerd, het Waterfront wordt heel mooi, het station is schitterend geworden, Harderweide wordt ontwikkeld, het Plantagepark is aangepakt en verfraaid, er liggen plannen voor Harderwijk als het Barcelona van de Veluwe enzovoorts. Verder staan we nog voor grote opgaven, zoals de invoering van de Omgevingswet. Het CDA pleit ervoor, om in navolging van de invoering van de transities, ook bij deze implementatie een klankbordgroep in het leven te roepen, zodat wij onze controlerende rol goed invulling kunnen geven. Bij de kadernota heeft de fractie van het CDA gepleit voor een aantal aandachtspunten en in te dienen moties, met de focus op onze drie speerpunten, te weten Zorg, Binnenstad en Leefbaarheid en Duurzaamheid. 1. Zorg Op gebied van de zorg willen we de inzet van domotica stimuleren. Door slimme oplossingen in huis kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Het gaat hierbij om veiligheid (bij ongelukjes in huis) en om vrijheid en zelfstandigheid van de ouderen. Ook voor jongeren met een beperking inzetbaar. Een heel belangrijke ontwikkeling voor de zorg. 6

7 2. Binnenstad Voor de binnenstad pleiten we ervoor om als proef voor één jaar de twee uur gratis parkeren uit te breiden naar de zaterdag, voor de locaties waar dat nu ook geldt. Dit om de ondernemers te ondersteunen, een verdere impuls aan de binnenstad te geven en om bewoners van Harderwijk, Hierden en gasten uit de regio in staat te stellen om geen belemmering te ervaren om de binnenstad te bezoeken. De kosten hiervan bedragen euro. 3. Leefbaarheid en Duurzaamheid Om naast de regeling voor sportverenigingen ook andere verenigingen te stimuleren om duurzaamheid tot speerpunt te maken, willen we een inventarisatie laten verrichten van de behoefte bij alle verenigingen aan een revolverend fonds (leenfonds) duurzaamheid. Daarnaast willen we het aantal oplaadpunten voor elektrische auto s in de Houtwalgarage meer in verhouding brengen met het aantal parkeerplaatsen. Het percentage elektrische auto s in Nederland was in ,5%. In de Houtwalgarage staat nu één oplaadpaal met twee aansluitingen. In verhouding tot het totaal aantal plaatsen in de Houtwalgarage zouden dat op z n minst twintig aansluitingen (dus tien palen) moeten zijn. Dit in het kader van duurzaamheid en als service voor bewoners en toeristen. De uitwerking kan bij de begroting betrokken worden. De kosten bedragen ongeveer euro. Havenhoofd Bij nadere beschouwing is het CDA van mening dat de gekozen locatie voor het havenhoofd niet geschikt is. Dat betekent dat het havenhoofd wat ons betreft daar niet gerealiseerd kan worden. We kijken naar een alternatief, bijvoorbeeld een uitkijkpunt op het Strandeiland (waar maximaal euro mee is gemoeid). We trekken daarin samen met Gemeentebelang op. Het grootste deel van de kosten van het havenhoofd ( euro) kan dan een andere bestemming krijgen. Lastenverlichting Op het gebied van het verlagen van de lokale lasten willen wij twee moties indienen. Het gaat in ieder geval om een motie die oproept om de OZB te verlagen met 2% (de kosten bedragen euro) en een motie met het oog op een onderzoek naar de haalbaarheid om nog een keer een verlaging toe te passen van 2%. Daarbij willen wij het Pieterpotje, genoemd naar oudwethouder Pieter den Besten, weer in ere herstellen. Dit potje is een fonds om de collectieve lastendruk te verlagen. Zo kan de lastendruk structureel voor een ieder worden verlaagd. Na 2019 is dat potje leeg. Daarom lijkt het 7

8 het CDA goed om dat weer aan te vullen, nu het beter gaat, zodat iedere bewoner daarvan kan profiteren. Het streven is om elkaar als gemeenteraad daarin te vinden, zodat er daarvoor bij de volgende raadsvergadering op 22 een raadsbreed voorstel ligt. Kortom, er ligt een mooie kadernota en de fractie heeft voorstellen om daar nog een aantal belangrijke punten aan toe te voegen. CDA Barbecue vrijdag 25 augustus Jong en oud is welkom op de CDA Barbecue Ook dit jaar is er weer de CDA ledenbarbecue, en ook dit jaar aan het begin van het nieuwe seizoen. Op vrijdag 25 augustus stelt de familie Potters haar tuin weer beschikbaar, voor dit inmiddels traditionele evenement. Partners en kinderen zeer welkom!! Vanaf u, tuin open u. Prinsessenlaan 4 Kosten: 25,= voor volwassenen, kinderen GRATIS Opbrengsten komen ten goede aan het verkiezingsfonds Opgeven via: 8

9 (advertenties) WEES WIJS. EET AMBACHTELIJK EVERTO-IJS. IJSSALON EVERTO WOLLEWEVERSTRAAT AZ HARDERWIJK TEL AL 25 JAAR STAAN WE MET EEN HEERLIJK IJSJE VOOR U KLAAR! Slagerij Uit de Bosch Kromhoutsteeg 6 (hoek Vischmarkt) Harderwijk Telefoon Een klasse apart 9

10 Parkeren als dienstverlening Door Jeroen de Jong (wethouder) Jaren geleden was het politiek lastig op het dossier Parkeren. Er was gelukkig net een nieuwe Houtwalgarage, maar er stonden grote prijsverhogingen op stapel. Daarnaast was de financiering voor de nieuwe parkeergarage van het Waterfront nog niet voorhanden. De politiek stond voor een probleem van twee miljoen euro structureel en dat probleem vroeg om actie. Met de kadernota van dit jaar is het de gemeenteraad gelukt om dat probleem om te buigen. De Houtwalgarage wordt erg gewaardeerd en veel gebruikt, de financiering van de nieuwe parkeergarage is gevonden en de stijging van de parkeertarieven is voorkomen en deze zijn weer genormaliseerd. Dit is te danken aan de inzet van alle raadsleden en zeker die van het CDA. Zij hebben actief bijgedragen aan het creëren van oplossingen zodat prijsverhoging, of zelf een verhoging van de OZB, niet nodig zijn gebleken. De gemeenteraad heeft daarnaast gekeken naar een stuk vernieuwing bij Parkeren. Zo maakt kentekenregistratie het mogelijk om sneller uit te rijden en controles uit te voeren. Daarnaast wilde de gemeenteraad meer digitale vernieuwing zodat het makkelijker wordt om met een mobiel te betalen. Er is tot slot tevens een mogelijkheid om drie uur gratis te parkeren bij de haven. Die mogelijkheid is er wel alleen voor maximaal 150 plekken, maar de gratis parkeermogelijkheid geeft weer een zetje in de rug van de ondernemers die nu overlast ondervinden van de werkzaamheden van het Waterfront. De komende periode zal de gemeenteraad verder kijken naar de mogelijkheden van parkeren en de verdere dienstverlening. Opties voor uitbreiding van gratis parkeren zullen in diverse vormen worden besproken de komende periode. Met als doel gasten, Harderwijkers en Hierdenaren en ondernemers helpen. 10

11 Digitalisering dienstverlening Door Wilco Mazier namens de fractie In de vorige CDA info heb ik een bijdrage geschreven over de motie die ik had ingediend met betrekking tot de openingstijden van het Stadhuis. In navolging van die motie heb ik samen met Martijn Pijnenburg van D66 een motie opgesteld om de digitale dienstverlening te verbeteren. Om de Harderwijker burger optimaal van dienst te kunnen zijn, moet je er als gemeente niet alleen voor zorgen dat de openingstijden aansluiten op de wensen en behoeften van de burger, maar ook dat de dienstverlening aansluit op de wensen en behoeften van de burger. Aangezien burgers steeds meer digitaal actief zijn, moet je er als gemeente voor zorgen dat je dienstverlening daarop aansluit. Ons idee is dat je de burgers in Harderwijk en Hierden beter en sneller kunt informeren, als je de digitale dienstverlening verbetert. Ook wordt het dan voor de burger eenvoudiger om informatie te vinden en op te vragen. Daarbij is het ook de bedoeling dat de huidige persoonlijke pagina Mijn Harderwijk uitgebreid wordt, waardoor de gemeentelijke website op persoonlijk vlak ingezet kan worden. Mij lijkt het in ieder geval erg prettig dat ik zelf ook alle gegevens kan inzien, die bij de gemeente over mij bekend zijn. Natuurlijk wel in een beveiligde omgeving! Namens de CDA-fractie zal ik daarom de tijdens de raadsvergadering van 22 juni aanstaande samen met D66 een motie indienen. In deze motie zullen we het college van burgemeester en wethouders vragen om in het najaar met concrete voorstellen te komen zoals een visie op online dienstverlening teneinde de digitale dienstverlening voor 1 januari 2018 te verbeteren. Daarbij vragen we het college van burgemeester en wethouders om de burger in dit proces te betrekken. Zoals het er op het moment van schrijven van deze bijdrage naar uit ziet, hebben we de steun van ChristenUnie en Stadspartij Harderwijk Anders. Deze steun zou inhouden dat deze motie wordt aangenomen. 11

12 Even voorstellen Door Andrea Oosting-Klock fractievolger Twee jaar geleden ben ik lid geworden van het CDA. Sinds die tijd heb ik veel leden al eens de hand geschud op een ALV. Toch wil ik mij via deze weg nog even voorstellen aan u. Ik ben Andrea Oosting-Klock, 35 lentes jong, getrouwd en moeder van drie kinderen. Ik ben woonachtig in de wijk Drielanden. Verder werk ik bij de Koninklijke Marechaussee als motorrijder. Tevens ben ik deeltijdstudent aan de Hogeschool Utrecht. Ik volg daar een HBO-opleiding Bedrijfskunde en ik hoop dat ik volgend jaar kan gaan afstuderen. Naast dit alles zijn sporten en muziek luisteren een passie van mij. In de zomer van 2015 ben ik naar de zomerschool van het CDA gegaan. Een erg leuke en interessante tweedaagse. Na die tweedaagse ben ik namens een Tweede Kamerlid van het CDA gevraagd of ik zitting wilde nemen in de fractie adviescommissie Defensie. Dit is een klankbordgroep die ongeveer vier keer per jaar een brainstormsessie houdt. Zoekend naar wat ik voor de gemeente Harderwijk en het CDA kan betekenen ben ik afgelopen januari begonnen met het volgen van de fractievergaderingen binnen de commissie Samenleving, om te kijken of het werk als raadslid iets voor mij is. Tot nu toe vind ik alles erg leuk, interessant en uitdagend. Grote kans dat ik deze zomer ga solliciteren om volgend jaar als CDA-kandidaat mee te kunnen doen met de gemeenteraadsverkiezingen. 12

13 (advertenties) 13

14 Toekomst zwembad De Sypel Door Dennis Koning namens de fractie Medio april heeft het college van burgemeester en wethouders groen licht gegeven voor de start van een onderzoek naar het toekomstperspectief van zwembad De Sypel. Het zwembad is namelijk veertig jaar oud, de technische installaties zijn sterk verouderd en op veel plaatsen is er sprake van betonrot en van losliggende en kapotte tegels. De afgelopen jaren heeft er incidenteel onderhoud plaatsgevonden om de meest noodzakelijke aanpassingen mogelijk te maken. De geraamde onderhoudskosten voor de komende twintig jaar worden geschat op circa tien miljoen euro. De hoogte van de onderhoudskosten is dan ook het belangrijkste argument voor het college van burgemeester en wethouders om te kijken naar een toekomstplan. Doelgroepzwemmen in De Sypel De bedoeling is dat de commissie Samenleving in september of oktober vier scenario s krijgt voorgesteld waaruit de gemeenteraad een keuze kan maken. Het betreft in ieder geval een keuze tussen: 14

15 1. renovatie, 2. volledige nieuwbouw, en 3. en 4. zijn tussenvarianten. De keuze die de gemeenteraad dan maakt zal verder worden uitgewerkt. De belangrijkste doelgroepen die nu gebruik maken zijn van het zwembad zijn sportverenigingen, scholen (schoolzwemmen), organisaties die therapeutisch zwemmen aanbieden en recreanten. De komende weken zullen wij in gesprek gaan met deze doelgroepen om hun reacties te vernemen. Mochten er van uw kant vragen en of opmerkingen zijn, dan hoor ik graag van u. Bezoek CDA NW-Veluwe aan Vliegveld Lelystad Door Cor-Jan Korevaar (bestuurslid) Een grote delegatie van CDA NW-Veluwe fractieen bestuursleden heeft op vrijdag 7 april een werkbezoek gebracht aan Vliegveld Lelystad. Projectdirecteur Erik Lagerweij heeft de aanwezigen bijgepraat over de nieuwbouwplannen. De komende jaren zal het vliegveld in drie fasen worden uitgebreid naar een grootte die in 2033 vergelijkbaar is met de huidige omvang van Vliegveld Eindhoven (35 vliegbewegingen per dag). In elke fase wordt het aantal opstelplaatsen voor vliegtuigen, de vertrekhal en de parkeerplaatsen vergroot. Inmiddels is begonnen met de nieuwe ontsluitingsweg en het verlengen van de startbaan. Het luchthavengebouw wordt minimalistisch uitgevoerd om de kosten laag te houden. In het ontwerp is rekening gehouden met een snelle doorstroom van passagiers omdat reizigers tegenwoordig zo snel mogelijk willen vertrekken. Er is ook voorzien in een lounge met terras voor reizigers die in alle rust willen reizen. Deze bevindt zich achter security en is daarom alleen toegankelijk voor reizigers. Vanwege vertraging in de nieuwe vliegroutes die de overheid vaststelt wordt pas in april 2019 gestart met commerciële vluchten. Vliegveld Lelystad is vanaf dat moment een gecontroleerde luchthaven met verkeersleiding, in 15

16 plaats van de ongecontroleerde situatie nu, waarbij alleen op zicht gevlogen wordt. Voor de hobbyvliegers betekent dat extra ongemak omdat vooraf vluchtplannen ingediend moeten worden. Het is daarom de verwachting dat zij gaan uitwijken naar kleinere vliegvelden in de omgeving. Er werd ook gesproken over de positieve effecten op de lokale werkgelegenheid, omdat een deel van de (onder)aannemers tijdens de bouw en de toeleveranciers straks binnen een straal van 30 kilometer gevestigd moeten zijn. Dat geldt ook voor het personeelsbeleid. Bijkomend voordeel hiervan is dat er voor de bouw minder verkeersbewegingen worden gemaakt. Tevens zorgen de uitbreidingsplannen er nu al voor dat gespecialiseerde luchtvaartbedrijven zich op het aangrenzende bedrijventerrein vestigen. Vanuit kostenen milieuoogpunt worden verder zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen getroffen. Ter verbetering van de bereikbaarheid komt er een nieuwe afrit op de A6 en een pendelbusbaan naar station Lelystad. Na de presentatie kregen we nog een korte rondrit met een bus over het vliegveld. Het CDA ziet in de ontwikkeling van Vliegveld Lelystad een extra argument voor investeringen tegen het fileprobleem op de A28 (verbreding en geluidschermen). De CDA regio op bezoek bij Vliegveld Lelystad 16

17 (advertenties) Dé lingeriespeciaalzaak van Harderwijk! Met bekende merken als Chantelle, Passionata, Prima Donna, Triumph, Sloggi, Ten Cate, Esprit. Harderwijk - Lelystad Emmeloord Dronten 17

18 Brainstormsessie CDA Harderwijk-Hierden 50 Door Gerdien Morren In september 2016 werd in Amsterdam de landelijke CDA1000 gehouden. Tijdens deze CDA1000 gingen CDA-leden met elkaar in gesprek over de belangrijkste vraagstukken en oplossingen voor het landelijke verkiezingsprogramma van het CDA. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 wordt deze brainstormsessie door een aantal CDA-afdelingen ook lokaal georganiseerd. In het gemeentehuis van Harderwijk hebben we met de verkiezingsprogrammacommissie op dinsdagavond 23 mei jl. een brainstormsessie georganiseerd om met inwoners van Harderwijk en Hierden (zowel leden als niet-leden) in gesprek te gaan over typische CDA-thema s zoals Waarden en Traditie, Sterke samenleving, Familie en Gezin, Zorg voor elkaar en Eerlijke economie. Het doel van de avond was om op een laagdrempelige manier input te verzamelen voor ons verkiezingsprogramma. Er waren ongeveer vijftig geïnteresseerde inwoners van Harderwijk en Hierden aanwezig. Na de plenaire opening door verkiezingsprogrammacommissie-voorzitter Wilco Mazier in de Raadzaal konden zij zelf de keuze maken bij welk thema zij wilden aanschuiven. Er waren vijf tafels gereed gemaakt waar men met elkaar in gesprek kon gaan over de eerder genoemde thema s. Er werden zorgen benoemd, maar ook oplossingen aangedragen. De leden van de verkiezingsprogrammacommissie fungeerden als notulisten en gespreksleiders. De belangrijkste bevindingen werden in een Word Cloud gezet en plenair gepresenteerd. Tijdens de afsluitende borrel werd er nog even nagepraat, waarbij velen aangaven dit initiatief zeer te kunnen waarderen. Een groot aantal mensen heeft na afloop nog van de gelegenheid gebruik gemaakt om een rondleiding te krijgen van wethouder Jeroen de Jong door het reeds gedeeltelijk vernieuwde Stadhuis. Tot slot nemen wij de verzamelde input mee bij het schrijven van het verkiezingsprogramma en we hopen dit najaar ons conceptverkiezingsprogramma aan u te kunnen presenteren. Mocht u zelf nog suggesties hebben voor het verkiezingsprogramma, dan horen wij dat uiteraard graag van u. Neemt u in dat geval contact op met een van de leden van de verkiezingsprogrammacommissie (de contactgegevens staan achterin de ). 18

19 Verslag van georganiseerde en bezochte activiteiten door/namens CDA Harderwijk-Hierden Door Julian Kevelam, secretaris De afgelopen tijd sinds de Tweede Kamerverkiezingen en na het verschijnen van de laatste CDA Info hebben we als CDA Harderwijk-Hierden weer diverse activiteiten georganiseerd en bezocht. Cor Jan Korevaar doet in deze Info verslag van het bezoek aan Vliegveld Lelystad en Gerdien Morren heeft haar bijdrage gewijd aan de CDA Harderwijk-Hierden 50. Ik wil in mijn bijdrage kort verslag doen van het ledenbezoek aan het Waterfront, de recente ALV en het bezoek van een afvaardiging van bestuur en fractie aan de Dag van de Afdeling in Ede. Ledenbezoek Waterfront Op 22 april jl. vond het ledenbezoek aan het Waterfront plaats. Er werd een rondleiding verzorgd door de heer Brouwer, projectdirecteur van het Waterfront, voor ongeveer twintig geïnteresseerde leden. De rondleiding betrof een wandeling van ongeveer twee uur door het projectgebied van het Waterfront. Tijdens deze wandeling informeerde de heer Brouwer ons over sanering en detectie van niet-gesprongen explosieven in het Waterfrontgebied, woningbouw in het consortiumgebied (Zuidereiland, Watersportboulevard, Bakens en Noordereiland), gebiedsontwikkeling in het nog te vermarkten gebied van fase 3 Waterfront, initiatieven voor tijdelijke functies in gesaneerd gebied van het Waterfront, transformatie van het Boulevardgebied en verdere ontwikkeling van het Strandeiland. Tot slot werd onder het genot van een kopje koffie nagepraat bij Walhalla op het Strandeiland. Het was een leuke en informatieve ochtend. Het bestuur heeft positieve reacties gekregen over de organisatie van deze extra activiteit (buiten de reguliere activiteiten om) en is voornemens om hier te zijner tijd een vervolg aan te geven. We houden u op de hoogte. Voorjaars ALV 10 mei 2017 Zoals aangekondigd in de uitnodiging konden de leden na het huishoudelijk deel met elkaar in discussie over de eventuele invoering van een koopzondag in Harderwijk. Het bestuur wilde de verkiezingsprogrammacommissie in de gelegenheid stellen om het standpunt van de leden omtrent dit actuele 19

20 thema te peilen, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van Er werd die avond dus niets definitief beslist c.q. geen definitief standpunt ingenomen. Na een introductie van voorzitter Robert de Vries, hield Gerrit Sluiskes (MBK-expert) een presentatie over de voor- en nadelen van de invoering van een koopzondag vanuit diverse perspectieven (levensbeschouwelijk, politiek en zakelijk). Vervolgens gingen de aanwezige leden in drie groepen uiteen, waar zij met elkaar in gesprek zijn gegaan. De verkiezingsprogrammacommissie neemt de input van deze discussies mee bij het schrijven van het verkiezingsprogramma. Het conceptverkiezingsprogramma wordt in september aan de leden toegezonden, waarna u als lid de gelegenheid hebt om amendementen in te dienen die vergezeld van een preadvies van het bestuur ter stemming komen op de ALV van 1 november Informatie over deze procedure ontvangt u te zijner tijd. U bepaalt dus als CDAlid uiteindelijk het standpunt van het CDA omtrent de koopzondag in het verkiezingsprogramma. Tot slot wil ik op deze plaats opmerken dat het bestuur en de fractie na overleg tot de conclusie zijn gekomen dat zij geen aanleiding zien om vóór de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 af te wijken van het standpunt over de koopzondag zoals dat is verwoord in het verkiezingsprogramma van Dag van de Afdeling Op 13 mei bezocht een ruime afvaardiging van het bestuur en de fractie de Dag van de Afdeling van het landelijke CDA in Ede. Deze dag stond volledig in het teken van de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart Deze dag was speciaal bedoeld voor afdelingsbestuurders, politiek vertegenwoordigers op lokaal en provinciaal niveau, voor campagneleiders en vrijwilligers. Er werden diverse workshops en lezingen gehouden, zoals Ledenwerving en -binding, Verkiezingsprogramma schrijven en Hoe organiseer ik een sprankelende leden(werf)bijeenkomst. Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen De Dag van de Afdeling markeerde ook de start van de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hierover het volgende. Het bestuur, de fractie en enkele vrijwilligers zijn al enige tijd bezig met de voorbereidende werkzaamheden. Het bestuur heeft drie commissies ingesteld om deze werkzaamheden te verrichten, te weten een verkiezingsprogrammacommissie, een campagnecommissie en een selectiecommissie. De commissies bestaan (vooralsnog) uit de volgende personen: 20

21 Verkiezingsprogrammacommissie: Wilco Mazier (voorzitter van de commissie, raadslid); Jeroen de Jong (wethouder); Gerdien Morren (fractievolger); Julian Kevelam (secretaris, bestuur); Andrea Oosting-Klock (fractievolger); Dennis Koning (raadslid). Campagnecommissie: Cor Jan Korevaar (voorzitter commissie, campagneleider, bestuur); Ida Stoevelaar (raadslid); Peter Sels (fractievoorzitter, raadslid); Remco Oosterveld (oud-bestuurslid/penningmeester). Selectiecommissie: Robert de Vries (voorzitter commissie, voorzitter bestuur); Kees Korevaar (oud-raadslid); Matty Moggré (oud-bestuurslid); Roelof Potters (oud-bestuurslid). We gaan een behoorlijk drukke tijd tegemoet. Wij kunnen daarbij uw hulp goed gebruiken! Mocht u beschikbaar zijn om te helpen bij een of meer activiteiten in de aanloop naar de verkiezingen in 2018, neemt u dan contact met één van de voorzitters van de commissies op (hun contactgegevens staan achterin deze ). Introductie bestuurslidmaatschap CDA Door Kitty van Elst (bestuurslid) Het is niet jij die de wereld een plaats geeft, maar het is de Ander, die jou aanspreekt, appelleert en jou een plaats geeft In de ALV van 10 mei jl. werd Kitty van Elst bij acclamatie benoemd als algemeen bestuurslid van het CDA Harderwijk-Hierden, als opvolger van de die- 21

22 zelfde ALV afgetreden Remco Oosterveld. Tijdens deze avond heeft zij zichzelf voorgesteld. Hieronder treft u de uitgeschreven versie van de introductie aan. Mijn naam is Kitty van Elst-van Schaijk. Omdat mijn meisjesnaam te vaak vragen omtrent de spelling opriep, heb ik de naam van mijn echtgenoot Rob aangenomen. Rob en ik hebben twee kinderen, Tim en Puck. Beiden zijn ondergedompeld in het studentenleven en komen regelmatig bij ons uitrusten. Mijn kennisachtergrond begint in de verpleging. Nadien heb ik een studie psychologie gevolgd en een masterstudie Sociale Interventie. Omdat ik in mijn werk tegen ethische dilemma s aanliep heb ik nog een studie ethiek gevolgd. Ik heb jarenlang gewerkt als manager in de GGZ en recent ben ik zelfstandig ondernemer geworden. Verder zit ik in het bestuur van Ypsilon, een landelijke vereniging voor familieleden van mensen met een psychosegevoeligheid en ben ik raadslid van een Vereniging voor Mede-Eigenaren van huisjes in Zuid-Frankrijk. Tot slot ben ik mantelzorger voor mijn 91-jarige moeder en sparringpartner voor mijn broer met een psychosegevoeligheid, die overigens de meeste tijd de mantelzorg van mijn moeder op zich neemt. Bovenstaande quote, van de filosoof Levinas, staat op mijn CV en laat zien welke waarde ik belangrijk vind. Ik vind deze terug in de uitgangspunten van het CDA, welke ik iets anders vertaal maar zeker onderschrijf. Zo vertaal ik: publieke gerechtigheid naar een humane samenleving, gespreide verantwoordelijkheid naar werken vanuit vertrouwen solidariteit naar wederkerigheid En bij rentmeesterschap voeg ik, naast cultuur en natuur, de zorg voor dierenwelzijn toe. Ik wil graag een bijdrage leveren als bestuurslid en zal mij de komende periode gaan buigen hoe dit vorm te gaan geven. Vooralsnog wil ik mij de komende tijd onderdompelen in het lokale CDA gebeuren, mij inlezen in de vaak boeiende artikelen in de boekjes van de Christen Democratische Verkenningen en mij laten inzetten voor hand en spandiensten. 22

23 Van de ledenadministratie Als nieuwe leden mogen we verwelkomen: De heer P. Loeff en de heer A. Werkman. Overleden zijn (pas onlangs bij het CDA Harderwijk-Hierden bekend geworden) de heren: F.A. Nugteren (is overleden op 29 november 2016) en C. Stoter (is overleden op 18 oktober 2016) Agenda 25 augustus 2017 Barbecue CDA Harderwijk-Hierden De jaarlijkse barbecue bij de start van het nieuwe politieke seizoen u, Prinsessenlaan 4. Opgeven: Roelof Potters E Zie ook de uitnodiging op pagina 8. 1 november 2017 ALV 1 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 (vaststelling verkiezingsprogramma + verkiezing lijsttrekker) U ontvangt t.z.t. een uitnodiging 13 december 2017 ALV 2 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 (vaststelling kandidatenlijst) U ontvangt t.z.t. een uitnodiging 23

24 Wethouder en Gemeenteraadsfractie J.L. de Jong (Jeroen) Stationslaan LA Harderwijk Tel. Wethouder van Bedrijfsvoering, ruimte en mobiliteit P.J. Sels (Peter) Vollenhovenmeen ND Harderwijk Tel. E. van der Wal (Eelke) Broeklaan CJ Harderwijk Tel Mw. I. Stoevelaar-Zijlstra (Ida) Turfbergerhout JP Harderwijk Tel. E.J.G. van Luxemburg (Eric) Beukenlaan BM Harderwijk Tel. D. Koning (Dennis) Mandenmakerstraat VH Harderwijk M W. Mazier (Wilco) Braambergerhout HH Harderwijk M Fractievoorzitter Praesidium Commissie. Beleid Algemeen Vice fractievoorzitter Commissie Samenleving Raadslid Fractie penningmeester Commissie Ruimte Raadslid Commissie Ruimte Raadslid Fractie-secretaris Commissie Samenleving Raadslid Commissie Beleid Algemeen 24

25 Gerdien Morren Steunfractielid Andrea Oosting-Klock Steunfractielid Afdelingsbestuur CDA Harderwijk-Hierden Voorzitter: W.R. de Vries (Robert) Tel Bluesdreef BT Harderwijk Secretaris: J. Kevelam (Julian) Tel Zuiderzeestraatweg AB Hierden Penningmeester: O. Maarleveld-Kampherbeek (Olga) Tel Ganzekamp BE Harderwijk IBAN: NL29 RABO t.n.v. CDA Afd. Harderwijk-Hierden Campagneleider: C.J. Korevaar (Cor-Jan) Tel Dassenbergerhout HG Harderwijk Overige leden: C.J.C.M. van Elst-van Schaijk (Kitty) Tel Rietgorsmeen ZP Harderwijk Ledenadministratie CDA De ledenadministratie wordt verzorgd door het CDA bureau in Den Haag, te bereiken via of Coördinator van de ledenadministratie van de afdeling Harderwijk-Hierden is de heer A.G.M. (Ton) de Hoop. tel

26 Colofon De CDA-Info is het officiële periodiek van de afdeling Harderwijk-Hierden en wordt uitgegeven door het bestuur van de afdeling en verschijnt viermaal per jaar. Artikelen van de leden van de gemeenteraadsfractie van het CDA in de gemeente Harderwijk worden geplaatst onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraadsfractie en zijn als zodanig herkenbaar. Hoofdredacteur: Eindredacteur: Redactie: Adres redactie: adressen: Voorpagina: Robert de Vries Roelof Potters Julian Kevelam, Marjoleine Brielsman en Dennis Koning Zuiderzeestraatweg 87, 3849 AB Hierden Tel / De nieuwe stadswinkel van Harderwijk Foto Marjoleine Brielsman De meeste foto s in de zijn gemaakt door Marjoleine Brielsman of afkomstig van De portretfoto s zijn gemaakt door Foto Merjenburg of door de geportretteerden aangeleverd. Tenzij anders aangegeven. Deze Info is verzorgd door: : Marie Curiestraat 6 Tel BW Harderwijk E Wijkposten Coördinatie wijkposten: De heer J. de Jong Agnietenlaan I. Stoevelaar-Zijlstra DL Turfbergerhout H.J. Deuring S1 Vlierburgweg H. Pfrommer W1 en 2 Zwaardmeen T. de Hoop IF Eendekamp L. van der Jagt ZB H. Stevinstraat J. Klopman SH Frisialaan 3a P. Olofsen H1 Hierdensweg D.R. Potters EE Prinsessenlaan H. Slot SB Europalaan J. Wajer H2 Waterweg 1 - Hierden J.A. van der Weiden WH/S2 Goeman Borgesiuslaan

27 (advertentie) 27

28 28

(CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks

(CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks (CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks Afdeling Doetinchem e.o. 2014-2018 September/oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Uitgangspunten...4 1.1. Taken van een afdelingsbestuur...4 1.2. De functies

Nadere informatie

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Vacatures. 1. De Algemene Leden Najaarsvergadering op 25 november a.s.in het stadhuis van Almere, gevolgd door de themabijeenkomst over verbonden partijen, zal voor

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

agenda verkiezingen 2014/2015

agenda verkiezingen 2014/2015 agenda verkiezingen /2015 10 mei extra GLV i.v.m. Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 22 mei Europese verkiezingen 20 september GLV: o.a. voorbereiding verkiezingsprogramma s 29 november GLV:

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief D66 Meppel oktober 2012

Nieuwsbrief D66 Meppel oktober 2012 jaargang 1, nummer 3 Nieuwsbrief D66 Meppel oktober 2012 De fractie van D66 Meppel. V.l.n.r.: Vincent Veldhorst (fractievoorzitter), Niesko Dubbelboer (duo-raadslid), René Bijderwieden (raadslid) en Jordy

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal. Afdeling I: Algemene onderwerpen:

Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal. Afdeling I: Algemene onderwerpen: Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal Afdeling I: Algemene onderwerpen: Artikel 1: Artikel 1.1: Leden van Lokaal Veenendaal zijn binnen de gemeente Veenendaal niet politiek actief anders dan voor Lokaal

Nadere informatie

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 Hoorn FRACTIEREGLEMENT Raadsperiode 2010-2014 INHOUD: I. Definities blz 2 II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 III. Fractieondersteuning blz 4 IV. Besluiten blz 4 V. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Regionale Samenwerking Regio Alkmaar

Jaarverslag 2013. Regionale Samenwerking Regio Alkmaar Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerking Regio Alkmaar Pagina 2 van 14 Inhoud Voorwoord pag. 4 Inhoudelijke terugblik pag. 6 Waar is aan gewerkt? pag. 8 Financieel pag.10 Vooruit! pag.12 Pagina 3 van 14

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 37917] Onderwerp Vaststellen trouwbeleid 2011 en aanpassen Legesverordening Breda 2011.

Raadsvoorstel Registratienr: [ 37917] Onderwerp Vaststellen trouwbeleid 2011 en aanpassen Legesverordening Breda 2011. Agendapuntnummer: 1d Aantal bijlagen: -2- Onderwerp Vaststellen trouwbeleid 2011 en aanpassen Legesverordening Breda 2011. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met de mogelijkheid onder voorwaarden op

Nadere informatie

Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp

Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp 2013 Betrouwbaar, Betrokken en Besluitvaardig! Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter... 3 2. Terugblik op het jaar 2013... 4 2.1 Leden... 4 2.2 Bestuur...

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 OplegvelRaadsvoorstel inzake particuliere

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij

Nadere informatie

jaargang 1 nummer 6 zomer 11

jaargang 1 nummer 6 zomer 11 In dit nummer: Van onze redactie jaargang 1 nummer 6 zomer 11 De schoolvakanties zijn ondertussen ook in onze regio begonnen, en velen van ons zullen de dagelijkse beslommeringen voor een korte periode

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6402 Inboeknummer 15bst00960 Beslisdatum B&W 14 juli 2015 Dossiernummer 15.29.103 (2.3.2) Raadsvragen van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn:

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: Opmerkingen vooraf Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: 1. Er is nu geen pré-informatiefase nodig om te onderzoeken

Nadere informatie

Wat deden we in 2013? Jaarverslag 2013 PvdA-afdeling Woudenberg

Wat deden we in 2013? Jaarverslag 2013 PvdA-afdeling Woudenberg Jaarverslag 2013 PvdA-afdeling Woudenberg Hierbij bied ik u het jaarverslag 2013 aan. Zoals u kunt lezen hebben wij als bestuur niet stil gezeten in 2013. Actief politiek bedreven en daarnaast aanwezig

Nadere informatie

Geachte leden van de raad,

Geachte leden van de raad, Aan De gemeenteraad Van Ronald Ho-Sam-Sooi Datum 23 juni 2015 Onderwerp Moties inzake schaliegas tijdens het afgelopen VNG jaarcongres Zaaknummer 359410 Geachte leden van de raad, In een brief van 12 mei

Nadere informatie

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014.

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Toelichting op de kandidatenlijst: In de vergadering van 5 maart jl. heeft de ledenvergadering niet alleen de samenstelling

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 13R5523 RaadsvoorstelUitvoering amendement A14 sociale wijkfuncties bibliotheek

gemeente Eindhoven 13R5523 RaadsvoorstelUitvoering amendement A14 sociale wijkfuncties bibliotheek gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5523 13bst01580 Beslisdatum B&W 13 september 2013 Dossiernummer 13.37.453 RaadsvoorstelUitvoering amendement A14 sociale wijkfuncties bibliotheek Inleiding

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

draadswijzer week 01 Zwolle

draadswijzer week 01 Zwolle draadswijzer week 01 Zwolle Agenda Raadsplein Maandag 11 januari 2016 Raadzaal Besluitvormingsronde 19.30 uur Start besluitvormingsronde met de volgende hamerstukken: - Nota van Uitgangspunten MPV 2016*

Nadere informatie

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

Griffienieuws. nr.7. Datum 21 februari 2014. Besluitenlijsten en verslagen Bijgaand de publicatielijst van week 7 en de besluitenlijst van week 8.

Griffienieuws. nr.7. Datum 21 februari 2014. Besluitenlijsten en verslagen Bijgaand de publicatielijst van week 7 en de besluitenlijst van week 8. Griffienieuws nr.7 Besluitenlijsten en verslagen Bijgaand de publicatielijst van week 7 en de besluitenlijst van week 8. Datum 21 februari 2014 Informatie vanuit de organisatie Nieuw beeldmerk en huisstijl

Nadere informatie

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 375089 Raadsvergadering van 13 december 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen Door: Marja Ruigrok

Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen Door: Marja Ruigrok Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen Door: Marja Ruigrok Iedereen die me een beetje kent, weet dat de titel van dit hoofdstuk mijn motto is. Het geldt voor kennis, winst en zeker voor

Nadere informatie

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Projectgroep Veilig op Straat (VOS); presentatie Hotspots Herbouwvarianten

Nadere informatie

GROENLINKS/PE. n i e u w s b r i e f. Juni 2010

GROENLINKS/PE. n i e u w s b r i e f. Juni 2010 GROENLINKS/PE n i e u w s b r i e f Juni 2010 Voorwoord In de week van de verkiezingen hierbij de nieuwsbrief van GroenLinks/PE. Aanstaande woensdag 9 juni is het zover. We mogen weer stemmen. Wie de jeugd

Nadere informatie

Raadsplein besluitvormend. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein besluitvormend. Voorgesteld besluit raad Raadsplein besluitvormend Datum 21 maart 2016 onderwerp Voorbereidingskrediet Koningsdag 2016 portefeuillehouder Henk Jan Meijer informant Nijmeijer, HAF (Hester) 5109 eenheid/afdeling Ontwikkeling OWP

Nadere informatie

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam AGENDA VVD-CONGRES 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam Aanmelden voor het VVD-congres Aanmelden via MijnVVD van 18 september tot vrijdag 20 november Aanmelden kan via MijnVVD vanaf vrijdag 18

Nadere informatie

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012 M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk Zaltbommel, 23 november 2012 Geachte leden van de gemeenteraad, Op 16 oktober jongstleden gaf u mij opdracht

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 247372-1 Emmeloord, 19 mei 2014. Onderwerp Keuzenotitie t.b.v. beleidsplan sociaal domein Advies raadscommissie De meeste genoemde opties lijken op voldoende steun in de raad te kunnen rekenen. In

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving.

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. 1. Inleiding In deze handleiding/beschrijving wordt aangegeven wat het doel c.q. karakter is (van de verschillende onderdelen) van de Politieke

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 3 maart 2015 Versie Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Definitief L. Sakkers Ja Dhr. J. Brink Voorgenomen concept

Nadere informatie

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft:

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Motie CDA (pro)motie Portefeuillehouder: mevrouw L.A.M. Kompier Afstemming: ja Vraagsteller:

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 2010/17 Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Ingezonden: 29 mei 2010 Onderwerp: Verkeersstromen rond station Ede-Wageningen

Nadere informatie

PEILING MET ALTERNATIEVEN

PEILING MET ALTERNATIEVEN Gemeente Amersfoort PEILING MET ALTERNATIEVEN Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4518181 Aan : Gemeenteraad Datum : 4 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Programma : 1

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Protocol collegeonderhandelingen Woerden 2014. handreiking Presidium aan de onderhandelaars

Protocol collegeonderhandelingen Woerden 2014. handreiking Presidium aan de onderhandelaars Protocol collegeonderhandelingen Woerden 2014 handreiking Presidium aan de onderhandelaars Presidium gemeenteraad Woerden Januari 2014 Inleiding Het Presidium, zoals dat fungeerde in de raadsperiode van

Nadere informatie

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW S T A T E N V O O R S T E L Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC001289i Portefeuillehouder: Kamp Titel voortgang project leefbaarheid

Nadere informatie

WAT VIND JIJ BELANGRIJK?

WAT VIND JIJ BELANGRIJK? WAT VIND JIJ BELANGRIJK? Inkomen? Werk? Onderwijs? Zorg? Wonen? MAAK DAN EENS KENNIS MET PVDA/GROENLINKS Wij zijn constructieve mensen die kiezen voor progressieve, sociale en duurzame politiek in Zeewolde.

Nadere informatie

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal Voorzitter, VV2000/Leefbaar Vlaardingen is diep teleurgesteld en geloof mij, dat is een understatement maar wij moeten het netjes houden. De raad heeft het college op pad gestuurd om alle op- en aanmerkingen

Nadere informatie

Kinderraad 2014 Leerlingenboek

Kinderraad 2014 Leerlingenboek Kinderraad 2014 Leerlingenboek Leerlingenboek 1 Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden 2 Voorwoord Jongens en meisjes, Als burgemeester van Leeuwarden vind ik het heel leuk dat jullie meedoen aan de Kinderraad.

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 31 mei 2012 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2009.0.081.278. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 11

AGENDAPUNT NR: 2009.0.081.278. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 11 AGENDAPUNT NR: 2009.0.081.278 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009 Pagina 1 van 11 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2009.0.081.278 Datum Zaaknummer 2009-06-01330

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Denk nationaal, handel lokaal

Denk nationaal, handel lokaal Speech van de heer Bruijniks, voorzitter van de stuurgroep Vestigingszaken van Detailhandel Nederland op de manifestatie Wat lokaal is, moet lokaal blijven. 8 oktober 2009 in Perscentrum Nieuwspoort te

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 13 maart 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Standpunt ontwikkeling windpark Markermeer. Toelichting: Door

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u?

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u? Wie beslist wat? Korte omschrijving werkvorm: De werkvorm Wie-Beslist-Wat is een variant op het spel Ren je rot. De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG PERSBERICHT COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG Vandaag zijn de kandidaat-wethouders en de hoofdlijnen uit het concept coalitieakkoord gepresenteerd. De wethouders staan in de startblokken om Waterland

Nadere informatie

Hoe maak je een lokale stemwijzer?

Hoe maak je een lokale stemwijzer? Hoe maak je een lokale stemwijzer? WORKSHOP SERGIO BOUTKAN VVOJ TRAININGSDAG LOKALE ONDERZOEKSJOURNALISTIEK ZATERDAG 20 APRIL 2013 Sergio Boutkan Sergio Boutkan (1972) is sinds 1995 werkzaam als journalist

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college,

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college, Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W Datum: 16 juni 2015 Betreft: duurzaamheidslening Geacht college, Op 30 oktober 2014 is tijdens de programmabegroting 2015 een motie van het

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Samenwerken in een samengestelde afdeling

Samenwerken in een samengestelde afdeling Samenwerken in een samengestelde afdeling Bestuur Afdeling De Kempen 20 juni 2015 Marion Hinderdael Rene ter Huurne Waar gaan we het over hebben? Wie zijn wij: D66 De Kempen Waarom een samengestelde afdeling

Nadere informatie

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Suggesties en aanbevelingen AED netwerk in Aalburg

Suggesties en aanbevelingen AED netwerk in Aalburg 2011 Suggesties en aanbevelingen AED netwerk in Aalburg ChristenUnie Aalburg Voor elkaar! 12-4-2011 Inleiding Elke week worden in ons land 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand.

Nadere informatie

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe Let op: soms wijzigt er iets in dit programma. Kijk daarom voor de zekerheid altijd op de website van de kamercentrale of u de laatste versie van dit

Nadere informatie

Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren

Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren Geïnitieerd en uitgevoerd DorpsBelangen Maart 2015 Wijdemeren, 2 maart 2015 Zeer geachte heer Smit, Hierbij ontvangt u de samenvatting van de resultaten van de Enquête

Nadere informatie

SBC/1564221 Bestuur en Samenleving Pilot discussieplatform Argu - Motie Burger Beslist Mee 2

SBC/1564221 Bestuur en Samenleving Pilot discussieplatform Argu - Motie Burger Beslist Mee 2 DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum Ons kenmerk Begrotingsprogramma Betreft 2 februari 2016 SBC/1564221 Bestuur en Samenleving Pilot discussieplatform

Nadere informatie

Openbaar. Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk Programma Veiligheid BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 28 januari j.l. is het onderwerp vuurwerk

Nadere informatie

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 Tijd Zandfoort aan de Eem 18:30 Slotparade GA2030 20:30 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 20:45 Taskforce Armoede Voorbereiding besluit Tussenbalans

Nadere informatie

Vaststellen van de notulen van de ALV d.d. 5 juni 2014 notulen zijn vastgesteld

Vaststellen van de notulen van de ALV d.d. 5 juni 2014 notulen zijn vastgesteld Notulen Algemene Leden Vergadering GroenLinks Amsterdam 25-09-2014 Opening Marieke, Andree en Yvette hebben zich afgemeld Vaststellen van de agenda. De agenda is aangenomen Vaststellen van de notulen van

Nadere informatie

Meer info: http://members.home.nl/janrlunsing/oe_schaper.htm UITNODIGING

Meer info: http://members.home.nl/janrlunsing/oe_schaper.htm UITNODIGING De Jan Schaper-leergang 2 Jan Schaper, in 1897 in Groningen gekozen als het eerste SDAP-raadslid in Nederland. Een van de 12 oprichters (de 12 apostelen) van de SDAP. Meer info: http://members.home.nl/janrlunsing/oe_schaper.htm

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Datum: 11 maart 2008 Betreft: Raadsvragen ex art 38 RvO Onderwerp: Brandveiligheid Waarderhaven

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Datum: 11 maart 2008 Betreft: Raadsvragen ex art 38 RvO Onderwerp: Brandveiligheid Waarderhaven Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 79/2008 22 april 2008 WZ/ORG 08/49264 Beantwoording vragen van mevrouw H. Koper en de heer J. Fritz inzake Brandveiligheid Waarderhaven Aan de Raad der

Nadere informatie

UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012

UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012 UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012 Op: donderdag 12 april 2012 in Utrecht Graag nodigen wij u uit voor de eerste Stadsingenieurs G23 Netwerkdag in Utrecht. Deze dag staat vooral in het teken om

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Dit werkplan 2016 gaat over het tweede jaar van de bestuurscyclus van de gemeenteraad s-hertogenbosch

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

Vragen en antwoorden (1 juni 2011) 1. Heeft u het huurcontract met de huurders van de Morgenster formeel opgezegd?

Vragen en antwoorden (1 juni 2011) 1. Heeft u het huurcontract met de huurders van de Morgenster formeel opgezegd? Vervolg-aanvullende vragen raadslid dhr. M. Wiggers de Vries (fractie PK) ex artikel 40 Rvo betreffende bestemming gebouw de Morgenster en beantwoording college. 16 mei 2011 Op 21 april 2011 heeft u in

Nadere informatie

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Lelystad, juli 2014 Het plan Het Federatieplan Windenergie bestaat uit onderlinge afspraken tussen bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren in

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid Ann Tuza van de fractie CDA, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsvragen van het raadslid Ann Tuza van de fractie CDA, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 2016/11 Raadsvragen van het raadslid Ann Tuza van de fractie CDA, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Binnengekomen d.d. 9 februari 2016 Betreft: Eenzaamheid Eenzaamheid

Nadere informatie

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst.

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 4 april 2013 bij wijkplatform Kraaihoek/Middenpolder vanaf 20.00 uur tot 21.20 uur. Aanwezig: De heer A. Rietveld, plv. voorzitter; De heer A.P.M.A.F. Bergmans,

Nadere informatie

Het raadslid. Taken raadslid

Het raadslid. Taken raadslid Het raadslid Nederland kent op 1 januari 2008 443 gemeenten die allen bestuurd worden door de gemeenteraad als algemeen bestuur en een college van burgemeester en wethouders als dagelijks bestuur. Gemeenten

Nadere informatie

Jaarplan Amsterdam West 2015

Jaarplan Amsterdam West 2015 Jaarplan Amsterdam West 2015 Inleiding Dit jaarplan 2015 van de PvdA Amsterdam West schetst doelen en activiteiten van de vereniging voor het komende jaar. Het jaarplan heeft een overkoepelend karakter

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn

De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Schriftelijke raadsvragen van Hester Veltman en Alexander Vos de Wael, fractie VVD, ingevolge artikel 43 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Verzoek

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Debat: Het Duitse Kiesstelsel is beter dan dat van Nederland

Debat: Het Duitse Kiesstelsel is beter dan dat van Nederland Debat: Het Duitse Kiesstelsel is beter dan dat van Nederland Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen gaan met elkaar in debat over de stelling: Het Duitse kiesstelsel is veel beter dan dat van Nederland.

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Aanvullingen, wijzigingen en reactive op regiobijeenkomsten plan Opschalingscluster Sieswerd

Aanvullingen, wijzigingen en reactive op regiobijeenkomsten plan Opschalingscluster Sieswerd Stichting Opschalingscluster Sieswerd Schwartzenbergweg 3 8743 KX HICHTUM 06 46257129 sieswerd@sieswerd.nl Aan: Fryslân foar de Wyn info@fryslanfoardewyn.nl Kenmerk: --- Datum: 1 juli 2014 Bijlagen: ---

Nadere informatie