agenda verkiezingen 2014/2015

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "agenda verkiezingen 2014/2015"

Transcriptie

1 agenda verkiezingen / mei extra GLV i.v.m. Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 22 mei Europese verkiezingen 20 september GLV: o.a. voorbereiding verkiezingsprogramma s 29 november GLV: Vaststelling verkiezingsprogramma (onder voorbehoud) 13 december GLV: vaststellen kandidatenlijst (onder voorbehoud) 22 december Registratie lijstaanduiding bij hoofdstembureau 2 februari 2015 Inleveren kandidatenlijsten bij hoofdstembureau 18 maart 2015 Provinciale Statenverkiezingen 18 maart 2015 Waterschapsverkiezingen voor drie waterschappen Let op: alle procedures moeten in viervoud doorlopen worden (voor PS verkiezingen en voor drie waterschappen)

2 Maart/april/mei Gewestelijke vergadering: ter goedkeuring/vaststelling: - draaiboek verkiezingen - adviescommissies kandidaatstelling - opdracht adviescommissies - commissies ontwerp-verkiezingsprogramma - opdracht voor het ontwerpverkiezings-programma - profielschetsen, lijsttrekker, fractie, fractieleden, fractievoorzitter en gedeputeerde en heemraad - benoemings-procedure gedeputeerden - bekendmaken campagneleider Tevens gewestelijke jaarvergadering De gewestelijke vergadering stelt vast of deelgenomen wordt aan deze verkiezingen en op welke wijze. Artikel 6.3. lid 2 Stelt de gewestelijke vergadering een draaiboek vast voor de voorbereidingen van deze verkiezing: - De werkwijze bij het opstellen van het ontwerpverkiezingsprogramma - Keuze voor een ledenraadpleging voor het lijsttrekkerschap - De profielschets en de - Ontwerpkandidatenlijst (artikel 6.2 lid 3) mei/juni - leden uitnodigen te solliciteren voor kandidaat fractielid, lijsttrekker of gedeputeerde medio september sluiting behalve lijsttrekker - papieren die hierbij nodig zijn laten invullen en controleren Maandag 22 september, uur Namen van kandidaten (bij voorkeur door middel van een gemotiveerde brief en CV) in bezit van het gewestelijk bestuur. ( Artikel 6.5. lid 3) Zodra de namen van de kandidaten of de gemotiveerde brief en CV binnen is, dan worden de Interne bereidverklaring en Gedragscode aan genoemde kandidaten toegezonden voor ondertekening. Pas wanneer deze ondertekend in bezit zijn van de secretaris, kan het lid tot de procedure worden toegelaten. ( Artikel 6.5. lid 4) september Adviescommissie kandidaatstelling: - adviescommissie kandidaatstelling stelt ontwerpkandidatenlijst op volgens opdracht Bestuur; - bereidverklaringen laten invullen door kandidaten Vanaf eind september: Start met het opstellen van de ontwerpkandidatenlijst door de adviescommissie kandidaatstelling of door het gewestelijk bestuur. (Artikel 6.7 lid 2 en 3)

3 Oktober/november Adviescommissie kandidaatstelling: -biedt de ontwerpkandidatenlijst aan aan het bestuur In de ontwerpkandidatenlijst staan de lijsttrekker en de kandidaat gedeputeerden De commissie ontwerpverkiezingsprogramma: - biedt het ontwerpverkiezingsprogramma aan aan het bestuur November/december -het bestuur stelt de ontwerp- kandidatenlijst en het ontwerpverkiezings-programma vast en stuurt deze naar de leden voor vaststelling op de gewestelijke vergadering Gewestelijke vergadering: - stelt het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vast - maakt na de gewestelijke vergadering de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma naar buiten toe bekend december februari organiseert de registratie voor PvdA (22 december) - de kandidatenlijst wordt ingediend bij de hoofdstembureau (2 februari 2015) Gewestelijk afgevaardigden: - hebben de tijd voor het indienen van amendementen over het ontwerpverkiezingsprogramma Campagnecommissie; - start campagne 1. Het Gewestelijk bestuur zendt 2 weken voor de gewestelijke vergadering het ontwerpverkiezingsprogram ma toe aan de afdelingssecretarissen en de afgevaardigden. Daarnaast wordt bekend gemaakt hoe de afdelingen amendementen kunnen indienen en voor welke datum die beschikbaar moeten zijn. Artikel 6.4. lid 3 2. Het gewestelijk bestuur

4 zendt de ontwerpkandidatenlijst en de eventuele alfabetische lijst van niet-geplaatsten naar (in ieder geval) de leden van de gewestelijke vergadering en de secretarissen van de afdelingen. (Art. 6.8 lid 2) De beoogd lijsttrekker heeft de bevoegdheid het bestuur van het gewest te adviseren over de conceptkandidatenlijst voordat deze door het bestuur ter besluitvorming aan de desbetreffende vergadering wordt voorgelegd (Artikel lid 1) Uiterlijk 22 december: Gewestelijke vergadering ter vaststelling van: a) verkiezingsprogramma b) kandidatenlijst. (Artikel 6.8. lid 1) De beoogd lijsttrekker heeft het recht zijn of haar visie kenbaar te maken op het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voorafgaande aan de stemming hierover. (Art.6.10 lid 2)

5 Officiële procedure naar Verkiezingen provinciale staten in maart 2015 In onderstaande wordt het schema weergegeven met de statutaire en wettelijke data voor de voorbereidingen werkzaamheden voor de verkiezingen van de provinciale staten in maart (Onder voorbehoud worden deze data ook gehanteerd bij de Waterschapverkiezingen) Datum Eerste ALV van Voorjaar Maandag 22 september, uur Activiteit De gewestelijke vergadering stelt vast of deelgenomen wordt aan deze verkiezingen en op welke wijze. Artikel 6.3. lid 2 Stelt de gewestelijke vergadering een draaiboek vast voor de voorbereidingen van deze verkiezing: - De werkwijze bij het opstellen van het ontwerpverkiezingsprogramma - Keuze voor een ledenraadpleging voor het lijsttrekkerschap - De profielschets - De ontwerpkandidatenlijst. Artikel 6.3. lid 3 Namen van kandidaten (bij voorkeur door middel van een gemotiveerde brief en CV) in bezit van het gewestelijk bestuur. ( Artikel 6.5. lid 3) Maandag 22 september Maandag 29 september Maandag 3 november Maandag 10 november Sluitingstermijn voor kandidaatstelling lijsttrekkerschap. Iedere kandidatuur dient vergezeld te gaan van 50 door partijleden getekende ondersteuningsverklaringen (artikel 6.6. lid 3) Zodra de namen van de kandidaten of de gemotiveerde brief en CV binnen is, dan worden de Interne bereidverklaring en Gedragscode aan genoemde kandidaten toegezonden voor ondertekening. Pas wanneer deze ondertekend in bezit zijn van de secretaris, kan het lid tot de procedure worden toegelaten. ( Artikel 6.5. lid 4) Start met het opstellen van de ontwerpkandidatenlijst door de adviescommissie kandidaatstelling of door het gewestelijk bestuur. (Artikel 6.7 lid 2 en 3) Indien het gewestelijk bestuur dan wel de adviescommissie kandidaatstelling besluit een kandidaat niet toe te laten tot de procedure, dient het lid hiervan uiterlijk 3 november schriftelijk op de hoogte gesteld te worden. (Artikel 6.5 lid 5) (Dit is in verband met de krappe termijnen vijf weken voor het vaststellen van de ontwerplijst en niet voor de vaststelling van de definitieve kandidatenlijst) Uiterlijk vóór uur schriftelijke beroep aantekenen bij het partijbestuur te Amsterdam.

6 Maandag 24 november tot en met dinsdag 2 december Donderdag 4 december (ivm Sinterklaas) Zondag 7 december Maandag 8 december Maandag 22 december De door het partijbestuur ingestelde beroepscommissie doet uiterlijk vrijdag 21 november een uitspraak en stelt betrokkene en het bestuur van het gewest dan wel de adviescommissie hiervan schriftelijk op de hoogte. Bij twee of meer kandidaten voor het lijsttrekkerschap: Ledenraadpleging ter aanwijzing van de beoogd lijsttrekker. Bekendmaking uitslag ledenraadpleging. Uitslag tijdig bekend om de beoogd lijsttrekker in de gelegenheid te stellen om advies uit te brengen voor de vaststelling van het ontwerpverkiezingsprogramma en de ontwerpkandidatenlijst. Artikel 6.6 lid 2 Uiterlijke datum dat gewestelijk bestuur de ontwerp kandidatenlijst vaststelt. Kandidaten dienen over actieve en passieve ledenrechten te beschikken wanneer de ontwerp kandidatenlijst wordt vastgesteld. (art HHR) 3. Het Gewestelijk bestuur zendt 2 weken voor de gewestelijke vergadering het ontwerpverkiezingsprogramma toe aan de afdelingssecretarissen en de afgevaardigden. Daarnaast wordt bekend gemaakt hoe de afdelingen amendementen kunnen indienen en voor welke datum die beschikbaar moeten zijn. Artikel 6.4. lid 3 4. Het gewestelijk bestuur zendt de ontwerpkandidatenlijst en de eventuele alfabetische lijst van niet-geplaatsten naar (in ieder geval) de leden van de gewestelijke vergadering en de secretarissen van de afdelingen. (Art. 6.8 lid 2) De beoogd lijsttrekker heeft de bevoegdheid het bestuur van het gewest te adviseren over de conceptkandidatenlijst voordat deze door het bestuur ter besluitvorming aan de desbetreffende vergadering wordt voorgelegd (Artikel lid 1) Gewestelijke vergadering ter vaststelling van: c) verkiezingsprogramma d) kandidatenlijst. (Artikel 6.8. lid 1) De beoogd lijsttrekker heeft het recht zijn of haar visie kenbaar te maken op het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voorafgaande aan de stemming hierover. (Art.6.10 lid 2) Maandag 2 februari 2015 (datum onder voorbehoud) Woensdag 18 maart 2015 (onder Officiële kandidaatstelling Indienen van de kandidatenlijsten en bijbehorende formulieren bij het centraal stembureau van de provincie. (art. F 1 Kieswet) Verkiezing leden Provinciale Staten. (art. J 1 Kieswet)

7 voorbehoud)

AANGEPAST DATUMSCHEMA MET UITERSTE DATA VOOR DE KANDIDAATSTELLING GEMEENTERADEN

AANGEPAST DATUMSCHEMA MET UITERSTE DATA VOOR DE KANDIDAATSTELLING GEMEENTERADEN AANGEPAST DATUMSCHEMA MET UITERSTE DATA VOOR DE KANDIDAATSTELLING GEMEENTERADEN 2018 Dit schema is opgesteld op basis van de statuten en het huishoudelijk reglement van de partij en beschrijft de formele

Nadere informatie

Draaiboek Gemeenteraadsverkiezingen 2018 PvdA Den Helder. VOORBEREIDINGEN: ledenvergadering ledenvergadering

Draaiboek Gemeenteraadsverkiezingen 2018 PvdA Den Helder. VOORBEREIDINGEN: ledenvergadering ledenvergadering Draaiboek Gemeenteraadsverkiezingen 2018 PvdA Den Helder VOORBEREIDINGEN: 01-06-2017. 01-06-2017 01-06-2017 Het afdelingsbestuur legt op de afdelingsvergadering ter vaststelling voor: voorstel tot deelname

Nadere informatie

Draaiboek verkiezingen leden gemeenteraad Houten

Draaiboek verkiezingen leden gemeenteraad Houten PvdA Afdeling Houten Draaiboek verkiezingen leden gemeenteraad Houten 21 maart 2018 Vast te stellen 26.01.2017 1 Inleiding De gemeenteraadsverkiezingen 2018 liggen in het verschiet. Het organiseren en

Nadere informatie

Road to: Gemeenteraadsverkiezingen 2014 PvdA Gouda

Road to: Gemeenteraadsverkiezingen 2014 PvdA Gouda Road to: Gemeenteraadsverkiezingen 2014 PvdA Gouda Versie 10 mei 2013 Laatste actualisatie: Wijziging verkiezingsdatum in 19 maart 2014 Auteur: M.C. Maijenburg Road to Gemeenteraadsverkiezingen 2014 PvdA

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 We willen zo vroeg mogelijk beginnen met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de ALV willen we als bestuur met de leden van gedachte willen wisselen

Nadere informatie

Middelharnis, 7 maart 2014. Onderwerp: Waterschapsverkiezingen Hollandse Delta 2015. Geachte voorzitters en secretarissen,

Middelharnis, 7 maart 2014. Onderwerp: Waterschapsverkiezingen Hollandse Delta 2015. Geachte voorzitters en secretarissen, Aan: De voorzitters en secretarissen van de VVD-afdelingen in het gebied van het waterschap Hollandse Delta Kopie: De secretarissen van de Kamercentrales Zuid-Holland Middelharnis, 7 maart 2014 Onderwerp:

Nadere informatie

procedurebeschrijving de advieslijsten, de groslijsten, de verkiezingsprogramma s, de weging per

procedurebeschrijving de advieslijsten, de groslijsten, de verkiezingsprogramma s, de weging per Aan: de voorzitters en secretarissen van de lokale Brabantse CDA afdelingen i.a.a. : de leden van CDA Brabant Betreft : verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2015 Inleiding. Tijdens onze ALV

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstellen Statuten en Huishoudelijk Reglement ter besluitvorming op C100

Wijzigingsvoorstellen Statuten en Huishoudelijk Reglement ter besluitvorming op C100 Wijzigingsvoorstellen Statuten en Huishoudelijk Reglement ter besluitvorming op C100 Inleiding In dit document treft u 10 wijzigingsvoorstellen voor aanpassing van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Nadere informatie

1. De ChristenUnie kent een partijbreed databestand waarin kwalitatieve gegevens van leden worden beheerd.

1. De ChristenUnie kent een partijbreed databestand waarin kwalitatieve gegevens van leden worden beheerd. Ingaande per 17 november 2007, gewijzigd op 14 mei 2011 (art. 2, waterschapsverkiezingen), op 13 april 2013 (art. 2, Eerste Kamerverkiezingen), op 21 juni 2014 (artt. 2, 6 en 19, invoering Partijcongres

Nadere informatie

Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014

Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord Hans Spekman Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Kandidaatstelling 6 1.1 Ledenvergadering uiterlijk 6 december 2012

Nadere informatie

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaard Reglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND Artikel 1. Algemeen 1. In dit huishoudelijk reglement wordt onder bestuur, voorzitter en penningmeester verstaan het bestuur van de provinciale afdeling

Nadere informatie

REGLEMENT REGIO MIDDEN-NEDERLAND POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN D66

REGLEMENT REGIO MIDDEN-NEDERLAND POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN D66 REGLEMENT REGIO MIDDEN-NEDERLAND POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN D66 Artikel 1 Definities a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement van de

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT VAN DE AFDELING HAARLEM VAN GROENLINKS

AFDELINGSREGLEMENT VAN DE AFDELING HAARLEM VAN GROENLINKS AFDELINGSREGLEMENT VAN DE AFDELING HAARLEM VAN GROENLINKS Vastgesteld op de ledenvergadering van 22 oktober 2002 Gewijzigd in de ledenvergadering van 7 oktober 2003 Opnieuw gewijzigd in de ledenvergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement SAM Waadhoeke

Huishoudelijk Reglement SAM Waadhoeke Huishoudelijk Reglement SAM Waadhoeke Huishoudelijk Reglement Vereniging SAM Waadhoeke Hoofdstuk I. Leden en Algemene Ledenvergadering(ALV) Artikel 1. 1. Het lidmaatschap staat open voor alle inwoners

Nadere informatie

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement AFDELINGSREGLEMENT D66 Eindhoven Dit is het afdelingsreglement van D66 Eindhoven. Het reglement is gebaseerd op het standaardreglement dat is vastgesteld door het vastgesteld door het Landelijk bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen

Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen Ingaande per 17 november 2007 Toepassing. Artikel 1. Dit reglement is van toepassing op de kandidaatstellingprocedures voor de verschillende verkiezingen voor vertegenwoordigende organen, zoals deze zijn

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Vlaardingen, op maandag 16 januari 2017 bijeen, heeft besloten dat voor de afdeling D66 Vlaardingen het standaard afdelingsreglement

Nadere informatie

Besluitnotitie PvdA Haarlem

Besluitnotitie PvdA Haarlem Besluitnotitie PvdA Haarlem Proces gemeenteraadsverkiezingen 2018 5 10 15 Dit document ligt ter bespreking en vaststelling voor tijdens de algemene ledenvergadering van de PvdA Haarlem op woensdag 28 september

Nadere informatie

concept Jaarplan 2018 Bestuur Gewest PvdA Noord Holland

concept Jaarplan 2018 Bestuur Gewest PvdA Noord Holland concept Jaarplan 2018 Bestuur Gewest PvdA Noord Holland Inleiding. De PvdA staat er na Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar minder goed voor. We hebben een kleine Tweede Kamerfractie, een gedecimeerd

Nadere informatie

Datum Actie door Bijzonderheden

Datum Actie door Bijzonderheden Wettelijke data en acties i.v.m. verkiezingen Provinciale Staten op 18 maart 2015 Actie Kieskringen, hoofds en centraal PS kunnen de Kieskring (heel Limburg) in meerdere kieskringen verdelen. Voor elke

Nadere informatie

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaardreglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

uishoudelijk eglement

uishoudelijk eglement uishoudelijk eglement an de SP mei 2009 2 mei 2009 Huishoudelijk reglement van de SP 4 Huishoudelijk reglement van de SP Inhoudsopgave 1. Lidmaatschap 6 2. Contributie 6 3. Oprichting, opheffing en begrenzing

Nadere informatie

PvdA Amsterdam West proces rond lijsttrekkersverkiezing vastgesteld in bestuursvergadering 15 augustus 2013

PvdA Amsterdam West proces rond lijsttrekkersverkiezing vastgesteld in bestuursvergadering 15 augustus 2013 PvdA Amsterdam West proces rond lijsttrekkersverkiezing vastgesteld in bestuursvergadering 15 augustus 2013 Tot en met 16 september kunnen zich kandidaten melden voor het lijsttrekkerschap van de PvdA

Nadere informatie

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht AFDELINGSREGLEMENT DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Afdelingsvergadering van D66, afdeling Utrecht op XXXXXXXX 2016. Dit reglement is een aanvulling op de Statuten

Nadere informatie

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers. van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers. van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap door de Kamer van Koophandel als bedoeld in artikel 3, vijfde lid,

Nadere informatie

2.3. Nieuwe aspirant leden worden door middel van een groslijst aan het bestuur voorgelegd.

2.3. Nieuwe aspirant leden worden door middel van een groslijst aan het bestuur voorgelegd. . Het Huishoudelijk Reglement geeft een nadere toelichting/uitwerking van de statuten. Het Huishoudelijke Reglement wordt goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Ook wijzigingen op het Huishoudelijke

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2018: informatie voor politieke partijen Onderstaande informatie is belangrijk voor u als u met uw politieke partij wil deelnemen aan de Roerdalense gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

UISHOUDELIJK EGLEMENT

UISHOUDELIJK EGLEMENT UISHOUDELIJK EGLEMENT mei 2017 2 INHOUD 1. LIDMAATSCHAP 5 2. CONTRIBUTIE 5 3. OPRICHTING, OPHEFFING EN BEGRENZING VAN AFDELINGEN 5 4. DE LEDENVERGADERING 5 5. HET AFDELINGSBESTUUR 6 6. DE REGIOCONFERENTIE

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 11-02-2014 Agendapunt 6 Steller / afdeling R. Drummen / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) - Programma Bestuur, externe

Nadere informatie

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers. van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers. van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap door de Kamer van Koophandel als bedoeld in artikel 3, vijfde lid,

Nadere informatie

Regio reglement Politieke Partij Democraten 66 Regio Noord-Holland

Regio reglement Politieke Partij Democraten 66 Regio Noord-Holland Pagina: 1/9 Regio reglement Politieke Partij Democraten 66 Regio Noord-Holland Dit Regio reglement is vastgesteld door de ARV van D66 Regio Noord-Holland op 2 oktober 2003, laatstelijk gewijzigd op 21

Nadere informatie

Afdelingsreglement D66 Zwolle

Afdelingsreglement D66 Zwolle Artikel 1 Definities a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement van de landelijke Partij. b. In dit reglement gelden de definities zoals

Nadere informatie

HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE

HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan de herindelingsverkiezing

Nadere informatie

Dit afdelingsreglement is vastgesteld door de AAV van 23 november 2016

Dit afdelingsreglement is vastgesteld door de AAV van 23 november 2016 Afdelingsreglement D66 Castricum Dit afdelingsreglement is vastgesteld door de AAV van 23 november 2016 Artikel 1 Definities a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten

Nadere informatie

>> VOORJAAR Pagina 1. Bestuur en evt Kandidaten-commissie. WIE bestuur bestuur Campagneleider Bestuur. Voorjaar najaar 2017

>> VOORJAAR Pagina 1. Bestuur en evt Kandidaten-commissie. WIE bestuur bestuur Campagneleider Bestuur. Voorjaar najaar 2017 TIJDLIJN VOORBEREIDING GEMEEN WIE bestuur bestuur Campagneleider Bestuur Bestuur en evt Kandidaten-commissie WANNEER Voorjaar 2016 Voorjaar zomer 2016 Vanaf voorjaar 2016 Voorjaar 2016 Voorjaar 2016 -

Nadere informatie

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van LTO Noord dd. 8 juni 2015

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van LTO Noord dd. 8 juni 2015 Regeling benoeming bestuursleden in de categorie ongebouwd voor het waterschapsbestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta (fusie waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden) door het Provinciaal Bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk reglement. Huishoudelijk reglement. Huishoudelijk reglement Lokaal Tilburg Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2017 Hoofdstuk 1. DE ORGANISATIESTRUCTUUR VAN Lokaal Tilburg. 1.1. DE ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Nadere informatie

Zuid-Holland. Artikel 2. Geldigheid Dit reglement geldt voor de regio Zuid-Holland. De regio beslaat het grondgebied van de provincie Zuid- Holland.

Zuid-Holland. Artikel 2. Geldigheid Dit reglement geldt voor de regio Zuid-Holland. De regio beslaat het grondgebied van de provincie Zuid- Holland. Zuid-Holland Regioreglement Vastgesteld: 22 september 2009 Artikel 1. Definities In dit reglement gelden de definities als opgenomen in het huishoudelijk reglement van D66. Onder fractie wordt verstaan

Nadere informatie

Verkiezingen 2014 formaliteiten

Verkiezingen 2014 formaliteiten Verkiezingen 2014 formaliteiten In dit document worden formele handelingen beschreven die moeten worden uitgevoerd om in eerste instantie als groepering op de kandidatenlijst terecht te komen en vervolgens

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE VOORBEREIDING VAN DE KANDIDAATSTELLING VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE PROVINCIALE STATEN

REGLEMENT VOOR DE VOORBEREIDING VAN DE KANDIDAATSTELLING VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE PROVINCIALE STATEN REGLEMENT VOOR DE VOORBEREIDING VAN DE KANDIDAATSTELLING VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE PROVINCIALE STATEN ARTIKEL 1 Toepassingsbereik Artikel 1.1 Dit reglement is van toepassing op de voorbereiding

Nadere informatie

VERKIEZING ALGEMEEN EN DAGELIJKS BESTUUR FNV

VERKIEZING ALGEMEEN EN DAGELIJKS BESTUUR FNV VERKIEZING ALGEMEEN EN DAGELIJKS BESTUUR FNV DRAAIBOEK VERKIEZINGEN 2016-2017 Versie oktober 2016 (ex art. 6.1 Reglement verkiezing en benoeming leden algemeen en dagelijks bestuur FNV 1 ) In onderstaand

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIO NOORD-BRABANT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIO NOORD-BRABANT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIO NOORD-BRABANT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Art.1 Definities In dit reglement gelden de definities als opgenomen in het HHR van D66. Onder fractie wordt verstaan de fractie

Nadere informatie

Regio reglement Politieke Partij Democraten 66 Regio Noord-Holland

Regio reglement Politieke Partij Democraten 66 Regio Noord-Holland ocument: Pagina: 1/10 Regio reglement Politieke Partij emocraten 66 Regio Noord-Holland it Regio reglement is vastgesteld door de ARV van 66 Regio Noord-Holland op 2 oktober 2003, laatstelijk gewijzigd

Nadere informatie

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond.

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond. IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Bijzondere Bonden. Bijlagen: Model Kieslijst, Model Stemformulier, Model Verkiezingsverslag Art. Stembureau a. Iedere Bijzondere Bond

Nadere informatie

Inhoudsopgave ledenbrief

Inhoudsopgave ledenbrief In de ALV spreken de leden zich vervolgens uit over de kandidaten op de voordracht van de adviescommissie en eventuele tegenkandidaten. Aanmelding kandidaten: - U kunt zich kandidaat stellen voor de vacatures

Nadere informatie

Informatiepakket voor belangstellenden Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen GroenLinks Roermond

Informatiepakket voor belangstellenden Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen GroenLinks Roermond Informatiepakket voor belangstellenden Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2018 GroenLinks Roermond Voorwoord Voor je ligt het informatiepakket dat de kandidatencommissie van GroenLinks Roermond

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 van de gemeente het Bildt, dan moet u de volgende 10

Nadere informatie

Brochure politieke partijen

Brochure politieke partijen Brochure politieke partijen HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTERAAD GEMEENTE WAADHOEKE 22 NOVEMBER 2017 Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE AFDELING HAARLEM VAN GROENLINKS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE AFDELING HAARLEM VAN GROENLINKS HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE AFDELING HAARLEM VAN GROENLINKS Vastgesteld op de ledenvergadering van 22 oktober 2002 Gewijzigd in de ledenvergadering van 7 oktober 2003 Opnieuw gewijzigd in de ledenvergadering

Nadere informatie

TIJDSCHEMA EN PROCEDURE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

TIJDSCHEMA EN PROCEDURE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 TIJDSCHEMA EN PROCEDURE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 Inleiding Op 21 maart 2018 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. De VVD werkt aan een liberaler Nederland en daarom is het ook belangrijk

Nadere informatie

Brochure voor politieke partijen

Brochure voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen gemeente Molenlanden 21 november 2018 1 Inleiding 1. Registreren nieuwe en lokale politieke groeperingen In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die

Nadere informatie

Voorstel wijzigen Huishoudelijk Reglement Algemene Vergadering dd 11 november september 2017

Voorstel wijzigen Huishoudelijk Reglement Algemene Vergadering dd 11 november september 2017 H.R. versie zoals vastgesteld op 10 december 2016: Voorstellen Hoofdbestuur 1. Lidmaatschap 1.2.a.1 bijwonen van ledenvergaderingen en uitoefenen van stemrecht, waarbij het lid in provinciale algemene

Nadere informatie

Preambule AFDELINGSREGLEMENT. DEMOCRATEN 66, Afdeling Amersfoort

Preambule AFDELINGSREGLEMENT. DEMOCRATEN 66, Afdeling Amersfoort Preambule Dit reglement is gemaakt voor de D66-leden van de afdeling Amersfoort. D66 is een ledenpartij. Op alle niveaus binnen de partij landelijk, regionaal en afdeling bepalen de leden met elkaar wat

Nadere informatie

Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden

Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden Art. Stembureau d. Iedere Provinciale Bond die op grond van art 16-2a van de statuten afgevaardigden mag aanwijzen

Nadere informatie

Herindelingsverkiezingen

Herindelingsverkiezingen Herindelingsverkiezingen 19 november 2014 Informatie voor politieke partijen Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Registreren aanduiding partijen...3 1.1 Registreren nieuwe

Nadere informatie

(EXACT INVULLEN ZOALS GEREGISTREERD BIJ DE GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE (GBA)

(EXACT INVULLEN ZOALS GEREGISTREERD BIJ DE GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE (GBA) INTERNE BEREIDVERKLARING KANDIDAATSTELLING PROVINCIALE STATEN zoals bedoeld in artikel 1.28 lid 3 en artikel 6.5 lid 4 van de Reglementen van de Partij van de Arbeid DE ONDERGETEKENDE, (EXACT INVULLEN

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING PRO

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING PRO HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING PRO Artikel 1. Definities In dit reglement gelden de volgende definities: PrO Leden Ledenvergadering Jaarvergadering Bestuur De fractie : de vereniging PrO, statutair

Nadere informatie

Bijlage C1. van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal en het Europees Parlement.

Bijlage C1. van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal en het Europees Parlement. tekstuele wijziging inhoudelijke wijziging verwijderde tekst toegevoegde tekst Bijlage C1 Bestaande tekst Voorgestelde wijzigingen Toelichting REGLEMENT VOOR DE VOORBEREIDING VAN DE KANDIDAATSTELLING VOOR

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014, moet u de volgende 10 stappen doorlopen: 1. Registratie

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKIEZING PENNINGMEESTER DAGELIJKS BESTUUR FNV

TUSSENTIJDSE VERKIEZING PENNINGMEESTER DAGELIJKS BESTUUR FNV TUSSENTIJDSE VERKIEZING PENNINGMEESTER DAGELIJKS BESTUUR FNV DRAAIBOEK VERKORTE PROCEDURE APRIL t/m JUNI 2019 Versie 8 april 2019 (ex art. 8.6 Reglement verkiezing en benoeming leden algemeen en dagelijks

Nadere informatie

Carmen Molenaar, projectleider waterschapsverkiezingen

Carmen Molenaar, projectleider waterschapsverkiezingen Carmen Molenaar, projectleider waterschapsverkiezingen Animatie over het bestuur van Waterschap Rijn en IJssel Proces waterschapsverkiezingen Communicatie waterschapsverkiezingen Proces waterschapsverkiezingen

Nadere informatie

REGIOREGLEMENT D66 Limburg

REGIOREGLEMENT D66 Limburg REGIOREGLEMENT D66 Limburg Artikel 1 Definities In dit reglement gelden de definities als opgenomen in het landelijk geldende huishoudelijk reglement van D66, hierna genoemd huishoudelijk reglement. Onder

Nadere informatie

Jaarplan versie 19 november 2018 Bestuur Gewest Noord Holland

Jaarplan versie 19 november 2018 Bestuur Gewest Noord Holland Jaarplan 2019 - versie 19 november 2018 Bestuur Gewest Noord Holland Inleiding Het jaar 2019 staat in het teken van de verkiezingen. 21 maart kiezen voor nieuwe Provinciale Staten en de nieuwe algemene

Nadere informatie

PvdA afdeling Leidschendam-Voorburg

PvdA afdeling Leidschendam-Voorburg PvdA afdeling Leidschendam-Voorburg Profielschets PvdA-LV Gemeenteraad 2014-2018 ten behoeve van de Adviescommissie Kandidaatstelling (ACK) vastgesteld in de ALV 25 maart 2013 Deze notitie bevat de profielschetsen

Nadere informatie

Algemene bepalingen. De Ledenvergadering en de deelvergadering

Algemene bepalingen. De Ledenvergadering en de deelvergadering AFDELING GRONINGEN AFDELINGSREGLEMENT Zoals vastgesteld door de ledenvergadering van 14 september 2017 Algemene bepalingen Artikel I. Definities 1) Dit reglement is het afdelingsreglement van de afdeling

Nadere informatie

BB/U201000350 Lbr. 10/026

BB/U201000350 Lbr. 10/026 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Openstelling vacatures bestuur en commissies VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201000350 Lbr. 10/026 bijlage(n)

Nadere informatie

REGIO-REGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMORATEN 66 REGIO NOORD-HOLLAND

REGIO-REGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMORATEN 66 REGIO NOORD-HOLLAND REGIO-REGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMORATEN 66 REGIO NOORD-HOLLAND Dit regioreglement is vastgesteld door de ARV van D66 Regio Noord-Holland op 2 oktober 2003, laatstelijk gewijzigd op 11 december 2010.

Nadere informatie

GROENLINKS regio Zuidwest Fryslân Huishoudelijk Reglement

GROENLINKS regio Zuidwest Fryslân Huishoudelijk Reglement GROENLINKS regio Zuidwest Fryslân Huishoudelijk Reglement VOORAF Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op lokaal niveau van de statuten en het huishoudelijk reglement van GroenLinks landelijk.

Nadere informatie

Verslag ontevredenheid Partij voor Sociale en Maatschappelijke Vernieuwing

Verslag ontevredenheid Partij voor Sociale en Maatschappelijke Vernieuwing Verslag ontevredenheid Partij voor Sociale en Maatschappelijke Vernieuwing Op 12 maart 2014 ontvingen wij een mail van de heer Cees Huizer en het bestuur van PvSMV in verband met de voornamen van hun kandidaten

Nadere informatie

GROENLINKS SÚDWEST- FRYSLÂN. Huishoudelijk Reglement ALGEMEEN

GROENLINKS SÚDWEST- FRYSLÂN. Huishoudelijk Reglement ALGEMEEN GROENLINKS SÚDWEST- FRYSLÂN Huishoudelijk Reglement ALGEMEEN Artikel 1 1. Met afdeling wordt bedoeld de afdeling GroenLinks in Súdwest-Fryslân (SWF), bestaande uit leden woonachtig in deze gemeente. 2.

Nadere informatie

De weg naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2015

De weg naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 De weg naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 Middelburg, 19 februari 2014 Bestuur gewest Zeeland PvdA Aty Harwijne-Vroomman, voorzitter Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Scouting en scholing...

Nadere informatie

Herindelingsverkiezing

Herindelingsverkiezing Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel 22 november 2017 toelating politieke partijen Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor politieke partijen die

Nadere informatie

Waterschapsverkiezingen 2015

Waterschapsverkiezingen 2015 Zaaknr. : 13.ZK11530/14.B0078 Kenmerk : 14IT006326 Barcode : *14IT006326* Waterschapsverkiezingen 2015 Mededeling voor het algemeen bestuur van 23 april 2014 Door een wijziging van de Waterschapswet op

Nadere informatie

Reglement van orde van de Raad voor Cultuur 2014

Reglement van orde van de Raad voor Cultuur 2014 Reglement van orde van de Raad voor Cultuur 2014 De Raad voor Cultuur, Gelet op: artikel 21 van de Kaderwet adviescolleges, Overwegende: dat dat het wenselijk is dat in een Reglement van orde nadere voorschriften

Nadere informatie

D66 ALV 8 juli 2009; BIJLAGE 5 REGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 - AFDELING ARNHEM

D66 ALV 8 juli 2009; BIJLAGE 5 REGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 - AFDELING ARNHEM REGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 - AFDELING ARNHEM D66 ALV 8 juli 2009; BIJLAGE 5 Artikel 1. Definities In dit reglement gelden de definities als opgenomen in het huishoudelijk reglement van D66.

Nadere informatie

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim 13 november 2013 Toelating politieke partijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Registreren nieuwe en lokale politieke partijen 1.1 Overzicht van de

Nadere informatie

GLA/170110/4 10 januari 2017

GLA/170110/4 10 januari 2017 GLA/170110/4 10 januari 2017 KANDIDATENCOMMISSIE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 Inleiding Om deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is een kandidatenlijst nodig. Kandidaatstelling

Nadere informatie

Kaderstellend Advies en Tijdschema EP2019

Kaderstellend Advies en Tijdschema EP2019 Kaderstellend Advies en Tijdschema EP2019 Kaderstellend advies Verkiezingen Europees Parlement 2019 1. De VVD dient één gelijkluidende lijst in bij het hoofdstembureau in Den Haag. 2. De lijst wordt ingediend

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement NVFB

Huishoudelijk reglement NVFB Huishoudelijk reglement NVFB Doc.nr. 458529 versie 18-05-2010 1 Doc.nr. 458529 versie 18-05-2010 2 Artikel 1 Algemene bepaling Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in artikel 28 van de statuten

Nadere informatie

Routekaart gemeenteraadsverkiezingen Den Bosch 2018

Routekaart gemeenteraadsverkiezingen Den Bosch 2018 Routekaart gemeenteraadsverkiezingen Den Bosch 2018 concept 17-8-16 college-onderhandelingen STAP 9 21 maart 2018 STAP 8 verkiezingen 6 februari 2018 STAP 7 inleveren kandidatenlijst STAP 5 kandidatencommissie

Nadere informatie

REGIOREGLEMENT D66 Limburg

REGIOREGLEMENT D66 Limburg REGIOREGLEMENT D66 Limburg Artikel 1 Definities In dit reglement gelden de definities als opgenomen in het landelijk geldende huishoudelijk reglement van D66, hierna genoemd huishoudelijk reglement. Onder

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Bepalingen Paragraaf 1: Paragraaf 2: Paragraaf 3: Paragraaf 4: Algemeen 1. Begripsbepalingen Taken 2. Bestuur Vergaderingen 3. Ledenvergaderingen 4. Algemene

Nadere informatie

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN Arnoud van Vliet secretarisdirecteur waterschap Hollandse Delta

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN Arnoud van Vliet secretarisdirecteur waterschap Hollandse Delta 1 WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015 Arnoud van Vliet secretarisdirecteur waterschap Hollandse Delta 2 INHOUD PRESENTATIE ALGEMEEN ORGANISATIE VERKIEZINGEN BELANGRIJKE DATA MEEDOEN? 3 BESTUREN Waterschappen

Nadere informatie

agendapunt 04.H.34 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering VERSLAG VERKIEZINGEN DELFLAND 18 MAART 2015

agendapunt 04.H.34 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering VERSLAG VERKIEZINGEN DELFLAND 18 MAART 2015 agendapunt 04.H.34 1220756 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering VERSLAG VERKIEZINGEN DELFLAND 18 MAART 2015 Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 03-11-2015 Kennis

Nadere informatie

VOORSTEL TOT WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT ten behoeve van Partijcongres 4 november 2017

VOORSTEL TOT WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT ten behoeve van Partijcongres 4 november 2017 VOORSTEL TOT WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT ten behoeve van Partijcongres 4 november 2017 Art. Huidige tekst Art. Voorgestelde tekst Toelichting HOOFDSTUK I: VAN HET LIDMAATSCHAP AANMELDING EN INSCHRIJVING

Nadere informatie

HERINDELINGS- VERKIEZING

HERINDELINGS- VERKIEZING 21 NOVEMBER 2018 HERINDELINGS- VERKIEZING TOELATING POLITIEKE PARTIJEN - gemeenten - Groningen Haren Ten Boer 1 INLEIDING In het najaar 2018 wordt de herindelingsverkiezing gehouden voor de nieuw te vormen

Nadere informatie

Voorstel invoering referenda in nieuw Huishoudelijk Reglement. Inleiding

Voorstel invoering referenda in nieuw Huishoudelijk Reglement. Inleiding Voorstel invoering referenda in nieuw Huishoudelijk Reglement Inleiding Op de algemene ledenvergadering (ALV) van 28 november 2015 vond discussie en stemming plaats over een nieuw Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

AGENDA VERKIEZINGEN OP ZONDAG 26 MEI 2019

AGENDA VERKIEZINGEN OP ZONDAG 26 MEI 2019 AGENDA VERIEZINGEN OP ZONDAG 26 MEI 2019 = geldig voor de verkiezing van het Europees Parlement = geldig voor de verkiezing van de amer = geldig voor de verkiezing van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen

Nadere informatie

Draaiboek met betrekking tot de Provinciale Staten verkiezingen en de verkiezingen van het algemene bestuur van het waterschap Scheldestromen in 2019

Draaiboek met betrekking tot de Provinciale Staten verkiezingen en de verkiezingen van het algemene bestuur van het waterschap Scheldestromen in 2019 Draaiboek met betrekking tot de Provinciale Staten verkiezingen en de verkiezingen van het algemene bestuur van het waterschap Scheldestromen in 2019 PvdA Zeeland Gewestelijke ledenvergadering 2 december

Nadere informatie

Ondernemingsraad gemeente Nissewaard - REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD GEMEENTE NISSEWAARD

Ondernemingsraad gemeente Nissewaard - REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD GEMEENTE NISSEWAARD GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nissewaard Nr. 43180 1 maart 2018 Ondernemingsraad gemeente Nissewaard - REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD GEMEENTE NISSEWAARD De ondernemingsraad van de

Nadere informatie

REGLEMENT SAMENWERKINGSVERBAND KEMPEN POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

REGLEMENT SAMENWERKINGSVERBAND KEMPEN POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 REGLEMENT SAMENWERKINGSVERBAND KEMPEN POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit reglement is vastgesteld door de ledenvergadering van het samenwerkingsverband Kempen op donderdag 7 juni 2007, en toegezonden aan

Nadere informatie

RAAD SPORT NEDER LANDSE. Reglement van orde van de Nederlandse Sportraad Hoofdstuk 2. De Nederlandse Sportraad, Gelet op:

RAAD SPORT NEDER LANDSE. Reglement van orde van de Nederlandse Sportraad Hoofdstuk 2. De Nederlandse Sportraad, Gelet op: artikel 21 van de Kaderwet adviescolleges, Begr(psbepalin gen Hoofdstuk 1 tot vaststelling van het Reglement van orde van de Nederlandse Sportraad 2018. Besluit: Gelet op: De Nederlandse Sportraad, NEDER

Nadere informatie

Reglement ChristenUnie Limburg Ingaande per 1 januari 2004

Reglement ChristenUnie Limburg Ingaande per 1 januari 2004 Ingaande per 1 januari 2004 REGLEMENT VAN DE CHRISTENUNIE LIMBURG WERKGEBIED. Artikel 1. 1. Het werkgebied van de lokale ChristenUnie omvat alle gemeenten in de provincie Limburg. MIDDELEN. Artikel 2.

Nadere informatie

Reglementen en verordeningen - Verordening rechtsbescherming

Reglementen en verordeningen - Verordening rechtsbescherming Reglementen en verordeningen - Verordening rechtsbescherming (geconsolideerde versie, geldend vanaf 23-11-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Citeertitel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Wijziging van de bepalingen inzake beroep in de Kieswet en de Wet Europese verkiezingen NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Boot - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, Fiscaal - DEM/DT/BE_MFAO-FIS, Gespreksvaardigheden Gr.1...

Boot - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, Fiscaal - DEM/DT/BE_MFAO-FIS, Gespreksvaardigheden Gr.1... - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, - DEM/DT/BE_MFAO-FIS,... Week 6 (4 feb 2013-10 feb 2013) maandag (04/02) dinsdag (05/02) woensdag (06/02) donderdag (07/02)

Nadere informatie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamer / het Europees Parlement / provinciale staten

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamer / het Europees Parlement / provinciale staten Model P 22-1 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamer / het Europees Parlement / provinciale staten Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van de zitting waarin de uitslag

Nadere informatie