Draaiboek verkiezingen leden gemeenteraad Houten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draaiboek verkiezingen leden gemeenteraad Houten"

Transcriptie

1 PvdA Afdeling Houten Draaiboek verkiezingen leden gemeenteraad Houten 21 maart 2018 Vast te stellen

2 Inleiding De gemeenteraadsverkiezingen 2018 liggen in het verschiet. Het organiseren en invullen van activiteiten rondom de verkiezingen is een van de belangrijkste activiteiten van een afdeling. Het bestuur heeft daarbij de verantwoordelijkheid in initiërende, begeleidende en uitvoerende zin. Samenwerking en afstemming met de leden in de afdeling is daarbij een basisvoorwaarde. Wij zijn als bestuur van mening dat met de ervaring en evaluatie van 2014 als bagage, de PvdA in Houten de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 met vertrouwen tegemoet kan zien. Van grote waarde in het proces zijn transparantie, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Het bestuur stelt deze waarden als uitgangspunt voor het opstellen van dit werkplan/draaiboek. In dit werkplan wil het bestuur helderheid scheppen over de voorwaarden waarin we dit proces met de leden van de afdeling vorm willen geven. We willen een heldere procedure vaststellen en daarbij de statuten en overige bepalingen eenduidig hanteren. Heldere en tijdige communicatie tussen het bestuur en de afdeling, de commissies en de individuele leden is daarbij een voorwaarde. Het bestuur is in dit licht van mening dat het aanschuiven van bestuursleden bij commissies zinvol zal zijn. De rol van het bestuur kan per commissie verschillen, van meedenker, waarnemer tot linking-pin. Ongeacht de rol, het is essentieel dat die rol past bij het type werk van de commissies maar vooral vooraf helder is bepaald. Het bestuur hecht er waarde aan dat de samenstelling van de commissies met zorg wordt gekozen, zodanig dat de leden van de afdeling PvdA Houten zich in de samenstelling kunnen herkennen en zich gerepresenteerd voelen. Onderstaande treft u een overzicht aan van wat ons te wachten staat de komende 14 maanden. 2

3 Werkkalender en mijlpalen Gemeenteraadsverkiezing 2017 JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI/JULI/AUG SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER BESTUUR Voorstel draaiboek en procedures ALV 26/01 Draaiboek vaststellen Procedures commissie vaststellen Kandidaat stellingscie (KS) Programma cie (PC) Campagne cie (CP) Strategie cie Voorstel samenstelling commissies 16/02 Informeren ALV over bemensing commissies Voorstel bemensing 23/03 Vaststellen bemensing Opstellen werkplan Beoordelen werkplan KSC 20/04 Bespreking werkplan KSC Vaststellen uiterste datum kandidaatstelling en wijze van informeren Profielschetsen fractie, fractielid en wethouder Benaderen kandidaten door bestuur en KSC Uiterste datum voor aanmelding is 31 mei 2017 Voorbereiding opzet 22/06 Eerste discussie over elementen Voeren kandidaat gesprekken Uitwerking 01/09 Bespreken concept 06/09 Concept gereed 11/09 Concept gereed 21/09 Vaststellen Vaststellen lijsttrekker 1 e bespreking concept Uitwerking 26/10 Vaststellen verkiezings Voorbereiding Concept campagneplan 16/11 Vaststellen Lijstverbinding Bespreking campagneplan Kopij voor GR krant 07/12 Vaststellen campagne activiteiten Uitwerking activiteiten Communicatie 20/02 Arie Groeneveld lezing 4 en 11 maart ism regio Campagne Ad Oele prijs Persberichten 3

4 Toelichting vervolgstappen werkkalender ALV 26 januari 2017 (14 maanden voor de datum van de gemeenteraadsverkiezingen) Voorstel van het bestuur (verdere toelichting tijdens ALV): Deelname aan verkiezingen Deelnemen aan gemeenteraadsverkiezing en besluit doorgeven aan Landelijke Bureau Draaiboek verkiezingen 2018 Ledenraadpleging voor vervulling positie lijsttrekker (art. 5.3 lid 4 HHR) Geen gebruik maken van ledenraadpleging Procedure kandidaatstellingscommissie Instellen van onafhankelijke kandidaatstellingscommissie, waarbij leden van de cie door de afdelingsvergadering ( ) worden benoemd ALV 23 maart 2017 (12 maanden voor de datum van de gemeenteraadsverkiezingen) Bestuur (verdere toelichting tijdens ALV): Benoeming leden kandidaatstellingscommissie Voorstel bestuur ten aanzien van bemensing commissies 4

5 ALV 20 april 2017 Voorstel kandidaatstellingscommissie (verdere toelichting tijdens ALV) Vaststelling profielschets lijsttrekker/wethouder Vaststelling profielschets fractie en fractieleden Afdelingsbestuur, dan wel de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie, stelt na overleg met de gemeenteraadsfractie/fractievoorzitter de profielschets op van de toekomstige gemeenteraadsfractie. De profielschets bevat een advies betreffende de gewenste samenstelling van de fractie en de eisen waaraan de individuele fractieleden moeten voldoen. Aparte aandacht wordt besteed aan de lijsttrekker/wethouder(s). Aan de leden van de afdeling wordt bekend gemaakt in welke periode en voor welke datum (31 mei 2017) men zich kandidaat kan stellen en op welke wijze dit moet gebeuren. In geval er in de januarivergadering besloten is om voor de positie van de lijsttrekker een ledenraadpleging te houden (indien er uiteraard meer dan een geschikte kandidaat is), dan wordt ook bekend gemaakt tot welke datum (31 mei 2017) partijgenoten zich hiervoor kunnen kandideren. Kandidaten voor het lijsttrekkerschap dienen hun aanmelding vergezeld te doen gaan van handtekeningen van minstens 10% van de stemhebbende leden van de afdeling. Tevens wordt de vastgestelde profielschets onder de aandacht gebracht. 31 mei mei 2017 sluitingsdag voor het melden van kandidaten voor het lijsttrekkerschap. Deze aanmelding dient vergezeld te gaan van minstens 10% handtekeningen van stemhebbende leden van de afdeling (art. 5.4 lid 3 HHR). Indien zich twee of meer geschikte kandidaten voor het lijsttrekkerschap hebben gemeld vindt op 21 september 2017 een ledenraadpleging plaats. Namen van leden die zich kandidaat stellen moeten in het bezit van het afdelingsbestuur zijn. De aanmelding dient vergezeld te gaan van een motivatie waarom de desbetreffende persoon zich kandidaat stelt. Zodra de afdelingssecretaris de aanmelding ontvangt zendt hij de interne bereidverklaring en erecode toe aan betreffend lid. Beide dienen ondertekend retour gestuurd te worden en voor 21 september 2017 bij de secretaris binnen te zijn. 5

6 ALV 22 juni 2017(9 maanden voor de datum van de gemeenteraadsverkiezingen) Eerste discussie elementen verkiezings ALV 21 September 2017 Voorstel van het bestuur (verdere toelichting tijdens ALV): Vaststelling lijsttrekkerschap Bekendmaking van de uitslag van de ledenraadpleging over het lijsttrekkerschap(indien hiervoor is gekozen). De wordt vastgesteld (art. 5.8 HHR); Conform vaststellen 1 ste bespreking concept PC licht het concept toe Informeren ALV over bemensing CP Voorstel samenstelling CP De uitslag van de ledenraadpleging heeft geen betekenis als de som van het aantal geldig uitgebrachte stemmen en uitgebrachte blanco stemmen lager is dan 15% van het aantal leden dat gerechtigd was om deel te nemen aan de ledenraadpleging. Het afdelingsbestuur kan een aanbeveling ten aanzien van de kandidaten voorleggen aan de leden (art. 5.6 lid 4 HHR). De door de kandidaten ingevulde en ondertekende interne bereidverklaring en gedragscode dienen in het bezit van het afdelingsbestuur te zijn. (Pas dan is een kandidatuur formeel.) De afdelingssecretaris dient te checken of de kandidaat een contributieachterstand heeft. (Ook wanneer het gaat om zittende raadsleden en wethouders als het gaat om de 3% afdracht voor leden met een politieke functie binnen de partij.) De afdelingssecretaris controleert of de handtekeningen afkomstig zijn van leden van de desbetreffende afdeling. De afdelingssecretaris laat kandidaten de interne bereidverklaring en erecode tekenen. Het afdelingsbestuur dan wel de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie stelt een gemotiveerde rangordening op (art. 5.7 HHR). Indien er een ledenraadpleging is gehouden voor de lijsttrekker is dit de lijst vanaf plaats 2. De beoogd lijsttrekker heeft het recht het afdelingsbestuur over het ontwerpverkiezings en de ontwerp te adviseren voordat de 6

7 besluitvorming hierover in het afdelingsbestuur plaatsvindt. 26 oktober 2017 Het verkiezings wordt vastgesteld (art. 5.4 lid 2 HHR) Voorstel van commissie (verdere toelichting tijdens ALV): PC licht verkiezings toe. 16 november 2017 Bespreking conceptplan campagne Besloten wordt of en met andere partij(en) een lijstverbinding zal worden aangegaan. 07 december 2017 (4 maanden voor de datum van de gemeenteraadsverkiezingen) Vaststellen campagne activiteiten Vrijdag 27 december 2017 Laatste dag van registratie aanduiding. Officiële kandidaatstelling bij de gemeentesecretaris. Woensdag 21 maart 2018 Verkiezingen leden gemeenteraden. 7

AANGEPAST DATUMSCHEMA MET UITERSTE DATA VOOR DE KANDIDAATSTELLING GEMEENTERADEN

AANGEPAST DATUMSCHEMA MET UITERSTE DATA VOOR DE KANDIDAATSTELLING GEMEENTERADEN AANGEPAST DATUMSCHEMA MET UITERSTE DATA VOOR DE KANDIDAATSTELLING GEMEENTERADEN 2018 Dit schema is opgesteld op basis van de statuten en het huishoudelijk reglement van de partij en beschrijft de formele

Nadere informatie

Draaiboek Gemeenteraadsverkiezingen 2018 PvdA Den Helder. VOORBEREIDINGEN: ledenvergadering ledenvergadering

Draaiboek Gemeenteraadsverkiezingen 2018 PvdA Den Helder. VOORBEREIDINGEN: ledenvergadering ledenvergadering Draaiboek Gemeenteraadsverkiezingen 2018 PvdA Den Helder VOORBEREIDINGEN: 01-06-2017. 01-06-2017 01-06-2017 Het afdelingsbestuur legt op de afdelingsvergadering ter vaststelling voor: voorstel tot deelname

Nadere informatie

Road to: Gemeenteraadsverkiezingen 2014 PvdA Gouda

Road to: Gemeenteraadsverkiezingen 2014 PvdA Gouda Road to: Gemeenteraadsverkiezingen 2014 PvdA Gouda Versie 10 mei 2013 Laatste actualisatie: Wijziging verkiezingsdatum in 19 maart 2014 Auteur: M.C. Maijenburg Road to Gemeenteraadsverkiezingen 2014 PvdA

Nadere informatie

agenda verkiezingen 2014/2015

agenda verkiezingen 2014/2015 agenda verkiezingen /2015 10 mei extra GLV i.v.m. Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 22 mei Europese verkiezingen 20 september GLV: o.a. voorbereiding verkiezingsprogramma s 29 november GLV:

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 We willen zo vroeg mogelijk beginnen met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de ALV willen we als bestuur met de leden van gedachte willen wisselen

Nadere informatie

Besluitnotitie PvdA Haarlem

Besluitnotitie PvdA Haarlem Besluitnotitie PvdA Haarlem Proces gemeenteraadsverkiezingen 2018 5 10 15 Dit document ligt ter bespreking en vaststelling voor tijdens de algemene ledenvergadering van de PvdA Haarlem op woensdag 28 september

Nadere informatie

Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014

Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord Hans Spekman Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Kandidaatstelling 6 1.1 Ledenvergadering uiterlijk 6 december 2012

Nadere informatie

PvdA Amsterdam West proces rond lijsttrekkersverkiezing vastgesteld in bestuursvergadering 15 augustus 2013

PvdA Amsterdam West proces rond lijsttrekkersverkiezing vastgesteld in bestuursvergadering 15 augustus 2013 PvdA Amsterdam West proces rond lijsttrekkersverkiezing vastgesteld in bestuursvergadering 15 augustus 2013 Tot en met 16 september kunnen zich kandidaten melden voor het lijsttrekkerschap van de PvdA

Nadere informatie

Aan: alle PvdA leden in Amsterdam noord mei 2013

Aan: alle PvdA leden in Amsterdam noord mei 2013 Aan: alle PvdA leden in Amsterdam noord mei 2013 Betreft: kandidaatstelling gemeenteraad en stadsdeelraad Beste leden, Op 19 maart 2014 vinden de verkiezingen plaats van gemeenteraad en bestuurscommissies

Nadere informatie

Afdelingsreglement GroenLinks afdeling Utrecht-stad.

Afdelingsreglement GroenLinks afdeling Utrecht-stad. Afdelingsreglement GroenLinks afdeling Utrecht-stad. Dit afdelingsreglement is door de Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Utrechtstad op 30 mei 2018 vastgesteld. Sinds deze datum is dit reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement SAM Waadhoeke

Huishoudelijk Reglement SAM Waadhoeke Huishoudelijk Reglement SAM Waadhoeke Huishoudelijk Reglement Vereniging SAM Waadhoeke Hoofdstuk I. Leden en Algemene Ledenvergadering(ALV) Artikel 1. 1. Het lidmaatschap staat open voor alle inwoners

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk reglement. Huishoudelijk reglement. Huishoudelijk reglement Lokaal Tilburg Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2017 Hoofdstuk 1. DE ORGANISATIESTRUCTUUR VAN Lokaal Tilburg. 1.1. DE ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Nadere informatie

Afdelingsreglement GroenLinks afdeling Rotterdam.

Afdelingsreglement GroenLinks afdeling Rotterdam. Afdelingsreglement GroenLinks afdeling Rotterdam. Dit afdelingsreglement is door de ledenvergadering van GroenLinks Rotterdam (hierna: ledenvergadering) op 21 maart 2017 vastgesteld. Sinds deze datum is

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING PRO

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING PRO HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING PRO Artikel 1. Definities In dit reglement gelden de volgende definities: PrO Leden Ledenvergadering Jaarvergadering Bestuur De fractie : de vereniging PrO, statutair

Nadere informatie

PvdA afdeling Leidschendam-Voorburg

PvdA afdeling Leidschendam-Voorburg PvdA afdeling Leidschendam-Voorburg Profielschets PvdA-LV Gemeenteraad 2014-2018 ten behoeve van de Adviescommissie Kandidaatstelling (ACK) vastgesteld in de ALV 25 maart 2013 Deze notitie bevat de profielschetsen

Nadere informatie

Toelichting voorstel en amendementenprocedure voor afdelingsreglement GroenLinks afdeling Groningen

Toelichting voorstel en amendementenprocedure voor afdelingsreglement GroenLinks afdeling Groningen Toelichting voorstel en amendementenprocedure voor afdelingsreglement GroenLinks afdeling Groningen Vooraf Dit voorstel voor een afdelingsreglement is tot stand gekomen door de reglementen van de voorgaande

Nadere informatie

Dit afdelingsreglement is vastgesteld door de AAV van 23 november 2016

Dit afdelingsreglement is vastgesteld door de AAV van 23 november 2016 Afdelingsreglement D66 Castricum Dit afdelingsreglement is vastgesteld door de AAV van 23 november 2016 Artikel 1 Definities a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten

Nadere informatie

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement AFDELINGSREGLEMENT D66 Eindhoven Dit is het afdelingsreglement van D66 Eindhoven. Het reglement is gebaseerd op het standaardreglement dat is vastgesteld door het vastgesteld door het Landelijk bestuur

Nadere informatie

2.3. Nieuwe aspirant leden worden door middel van een groslijst aan het bestuur voorgelegd.

2.3. Nieuwe aspirant leden worden door middel van een groslijst aan het bestuur voorgelegd. . Het Huishoudelijk Reglement geeft een nadere toelichting/uitwerking van de statuten. Het Huishoudelijke Reglement wordt goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Ook wijzigingen op het Huishoudelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Bepalingen Paragraaf 1: Paragraaf 2: Paragraaf 3: Paragraaf 4: Algemeen 1. Begripsbepalingen Taken 2. Bestuur Vergaderingen 3. Ledenvergaderingen 4. Algemene

Nadere informatie

Algemene bepalingen. De Ledenvergadering en de deelvergadering

Algemene bepalingen. De Ledenvergadering en de deelvergadering AFDELING GRONINGEN AFDELINGSREGLEMENT Zoals vastgesteld door de ledenvergadering van 14 september 2017 Algemene bepalingen Artikel I. Definities 1) Dit reglement is het afdelingsreglement van de afdeling

Nadere informatie

Afdelingsreglement D66 Zwolle

Afdelingsreglement D66 Zwolle Artikel 1 Definities a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement van de landelijke Partij. b. In dit reglement gelden de definities zoals

Nadere informatie

Artikel 2. Geldigheid Dit reglement geldt voor de afdeling, welke het grondgebied beslaat van de gemeente Leidschendam- Voorburg.

Artikel 2. Geldigheid Dit reglement geldt voor de afdeling, welke het grondgebied beslaat van de gemeente Leidschendam- Voorburg. POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 AFDELING LEIDSCHENDAM-VOORBURG Geldig per 19 november 2012. Laatste wijziging: beëindiging lokale leden. Preambule Het bepaalde in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT VAN DE AFDELING HAARLEM VAN GROENLINKS

AFDELINGSREGLEMENT VAN DE AFDELING HAARLEM VAN GROENLINKS AFDELINGSREGLEMENT VAN DE AFDELING HAARLEM VAN GROENLINKS Vastgesteld op de ledenvergadering van 22 oktober 2002 Gewijzigd in de ledenvergadering van 7 oktober 2003 Opnieuw gewijzigd in de ledenvergadering

Nadere informatie

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaardreglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Vlaardingen, op maandag 16 januari 2017 bijeen, heeft besloten dat voor de afdeling D66 Vlaardingen het standaard afdelingsreglement

Nadere informatie

>> VOORJAAR Pagina 1. Bestuur en evt Kandidaten-commissie. WIE bestuur bestuur Campagneleider Bestuur. Voorjaar najaar 2017

>> VOORJAAR Pagina 1. Bestuur en evt Kandidaten-commissie. WIE bestuur bestuur Campagneleider Bestuur. Voorjaar najaar 2017 TIJDLIJN VOORBEREIDING GEMEEN WIE bestuur bestuur Campagneleider Bestuur Bestuur en evt Kandidaten-commissie WANNEER Voorjaar 2016 Voorjaar zomer 2016 Vanaf voorjaar 2016 Voorjaar 2016 Voorjaar 2016 -

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND Artikel 1. Algemeen 1. In dit huishoudelijk reglement wordt onder bestuur, voorzitter en penningmeester verstaan het bestuur van de provinciale afdeling

Nadere informatie

Formulier kandidaatstelling Lijsttrekker D66 afdeling Haren Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Formulier kandidaatstelling Lijsttrekker D66 afdeling Haren Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Formulier kandidaatstelling Lijsttrekker D66 afdeling Haren Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Invulinstructie Dit kandidaatstellingsformulier dient volledig ingevuld ontvangen te zijn door de Verkiezingscommissie

Nadere informatie

Middelharnis, 7 maart 2014. Onderwerp: Waterschapsverkiezingen Hollandse Delta 2015. Geachte voorzitters en secretarissen,

Middelharnis, 7 maart 2014. Onderwerp: Waterschapsverkiezingen Hollandse Delta 2015. Geachte voorzitters en secretarissen, Aan: De voorzitters en secretarissen van de VVD-afdelingen in het gebied van het waterschap Hollandse Delta Kopie: De secretarissen van de Kamercentrales Zuid-Holland Middelharnis, 7 maart 2014 Onderwerp:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie mei 2018 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Bepalingen Paragraaf 1: Algemeen Paragraaf 2: Paragraaf 3: Paragraaf 4: 1. Begripsbepalingen Taken 2. Bestuur Vergaderingen 3. Ledenvergaderingen

Nadere informatie

TIJDSCHEMA EN PROCEDURE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

TIJDSCHEMA EN PROCEDURE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 TIJDSCHEMA EN PROCEDURE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 Inleiding Op 21 maart 2018 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. De VVD werkt aan een liberaler Nederland en daarom is het ook belangrijk

Nadere informatie

procedure en proces open voorverkiezing van de PvdA Amsterdam 2013

procedure en proces open voorverkiezing van de PvdA Amsterdam 2013 procedure en proces open voorverkiezing van de PvdA Amsterdam 2013 Amsterdam, 12 mei 2013 vast te stellen op de ALV van 22 mei 2013 Inleiding Tijdens de algemene ledenvergadering van 26 maart jl. hebben

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstellen Statuten en Huishoudelijk Reglement ter besluitvorming op C100

Wijzigingsvoorstellen Statuten en Huishoudelijk Reglement ter besluitvorming op C100 Wijzigingsvoorstellen Statuten en Huishoudelijk Reglement ter besluitvorming op C100 Inleiding In dit document treft u 10 wijzigingsvoorstellen voor aanpassing van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Nadere informatie

Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen

Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen Ingaande per 17 november 2007 Toepassing. Artikel 1. Dit reglement is van toepassing op de kandidaatstellingprocedures voor de verschillende verkiezingen voor vertegenwoordigende organen, zoals deze zijn

Nadere informatie

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht AFDELINGSREGLEMENT DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Afdelingsvergadering van D66, afdeling Utrecht op XXXXXXXX 2016. Dit reglement is een aanvulling op de Statuten

Nadere informatie

Preambule AFDELINGSREGLEMENT. DEMOCRATEN 66, Afdeling Amersfoort

Preambule AFDELINGSREGLEMENT. DEMOCRATEN 66, Afdeling Amersfoort Preambule Dit reglement is gemaakt voor de D66-leden van de afdeling Amersfoort. D66 is een ledenpartij. Op alle niveaus binnen de partij landelijk, regionaal en afdeling bepalen de leden met elkaar wat

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 van de gemeente het Bildt, dan moet u de volgende 10

Nadere informatie

Formulier kandidaatstelling Gemeenteraadsverkiezing 2018 in de gemeente Elburg/Hattem/Heerde/Oldebroek

Formulier kandidaatstelling Gemeenteraadsverkiezing 2018 in de gemeente Elburg/Hattem/Heerde/Oldebroek Formulier kandidaatstelling Gemeenteraadsverkiezing 2018 in de gemeente Elburg/Hattem/Heerde/Oldebroek Invulinstructie Dit kandidaatstellingsformulier dient uiterlijk op 31 augustus 2017 om 23.59 uur tezamen

Nadere informatie

Informatiepakket voor belangstellenden Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen GroenLinks Roermond

Informatiepakket voor belangstellenden Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen GroenLinks Roermond Informatiepakket voor belangstellenden Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2018 GroenLinks Roermond Voorwoord Voor je ligt het informatiepakket dat de kandidatencommissie van GroenLinks Roermond

Nadere informatie

Routekaart gemeenteraadsverkiezingen Den Bosch 2018

Routekaart gemeenteraadsverkiezingen Den Bosch 2018 Routekaart gemeenteraadsverkiezingen Den Bosch 2018 concept 17-8-16 college-onderhandelingen STAP 9 21 maart 2018 STAP 8 verkiezingen 6 februari 2018 STAP 7 inleveren kandidatenlijst STAP 5 kandidatencommissie

Nadere informatie

GROENLINKS regio Zuidwest Fryslân Huishoudelijk Reglement

GROENLINKS regio Zuidwest Fryslân Huishoudelijk Reglement GROENLINKS regio Zuidwest Fryslân Huishoudelijk Reglement VOORAF Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op lokaal niveau van de statuten en het huishoudelijk reglement van GroenLinks landelijk.

Nadere informatie

Op weg naar één PvdA-afdeling in de Westelijke Mijnstreek

Op weg naar één PvdA-afdeling in de Westelijke Mijnstreek Op weg naar één PvdA-afdeling in de Westelijke Mijnstreek Plan van aanpak samengaan van PvdA-afdelingen Sittard-Geleen en Stein-Beek Datum: 2 juni 2017 Door: Paul Kubben en Marijke Clerx Status: Definitief

Nadere informatie

BB/U201000350 Lbr. 10/026

BB/U201000350 Lbr. 10/026 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Openstelling vacatures bestuur en commissies VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201000350 Lbr. 10/026 bijlage(n)

Nadere informatie

VERKIEZINGEN 2014. Draaiboek. Inhoud: - Inleiding - Planning - Budget - Opdracht kandidatencommissie - Profielen

VERKIEZINGEN 2014. Draaiboek. Inhoud: - Inleiding - Planning - Budget - Opdracht kandidatencommissie - Profielen VERKIEZINGEN 2014 Draaiboek Inhoud: - Inleiding - Planning - Budget - Opdracht kandidatencommissie - Profielen 5 e concept 20 maart 2013 Inleiding In deze notitie zijn de belangrijkste acties in de aanloop

Nadere informatie

1. De ChristenUnie kent een partijbreed databestand waarin kwalitatieve gegevens van leden worden beheerd.

1. De ChristenUnie kent een partijbreed databestand waarin kwalitatieve gegevens van leden worden beheerd. Ingaande per 17 november 2007, gewijzigd op 14 mei 2011 (art. 2, waterschapsverkiezingen), op 13 april 2013 (art. 2, Eerste Kamerverkiezingen), op 21 juni 2014 (artt. 2, 6 en 19, invoering Partijcongres

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 AFDELING LEUDAL & MAASGOUW

AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 AFDELING LEUDAL & MAASGOUW AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 AFDELING LEUDAL & MAASGOUW Dit afdelingsreglement is vastgesteld door de ledenvergadering van D66-Leudal & Maasgouw op 9 november 2016 te Kelpen-Oler en

Nadere informatie

Werkplan bestuur 2014

Werkplan bestuur 2014 Afdeling Zeist Werkplan bestuur 2014 Inhoud Inleiding... 1 1. Doel van het werkplan... 1 2. Verkiezingen... 1 3. Stand van zaken... 2 4. Waar willen we ons over een jaar bevinden?... 3 5. Hoe willen we

Nadere informatie

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 GEZINSBOND vzw DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 Vooraf De verkiezingen op plaatselijk vlak zullen plaatshebben tussen 15 oktober 2010 en 15 maart 2011. Deze tijdspanne van vijf

Nadere informatie

D66 ALV 8 juli 2009; BIJLAGE 5 REGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 - AFDELING ARNHEM

D66 ALV 8 juli 2009; BIJLAGE 5 REGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 - AFDELING ARNHEM REGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 - AFDELING ARNHEM D66 ALV 8 juli 2009; BIJLAGE 5 Artikel 1. Definities In dit reglement gelden de definities als opgenomen in het huishoudelijk reglement van D66.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE AFDELING HAARLEM VAN GROENLINKS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE AFDELING HAARLEM VAN GROENLINKS HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE AFDELING HAARLEM VAN GROENLINKS Vastgesteld op de ledenvergadering van 22 oktober 2002 Gewijzigd in de ledenvergadering van 7 oktober 2003 Opnieuw gewijzigd in de ledenvergadering

Nadere informatie

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN Volgens de herziene Statuten en Reglementen van de Partij van de Arbeid, zoals vastgesteld tijdens het afgelopen congres 2012, worden zowel de voorzitter als de penningmeester

Nadere informatie

GLA/170110/4 10 januari 2017

GLA/170110/4 10 januari 2017 GLA/170110/4 10 januari 2017 KANDIDATENCOMMISSIE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 Inleiding Om deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is een kandidatenlijst nodig. Kandidaatstelling

Nadere informatie

1 GROENLINKS ARNHEM

1 GROENLINKS ARNHEM Huishoudelijk Reglement 1. ALGEMEEN artikel 1 1. De afdeling GroenLinks in Arnhem is onderdeel van de Landelijke politieke partij GroenLinks. 2. Leden van de Vereniging GroenLinks die in het werkgebied

Nadere informatie

UISHOUDELIJK EGLEMENT

UISHOUDELIJK EGLEMENT UISHOUDELIJK EGLEMENT mei 2017 2 INHOUD 1. LIDMAATSCHAP 5 2. CONTRIBUTIE 5 3. OPRICHTING, OPHEFFING EN BEGRENZING VAN AFDELINGEN 5 4. DE LEDENVERGADERING 5 5. HET AFDELINGSBESTUUR 6 6. DE REGIOCONFERENTIE

Nadere informatie

Inhoudsopgave ledenbrief

Inhoudsopgave ledenbrief In de ALV spreken de leden zich vervolgens uit over de kandidaten op de voordracht van de adviescommissie en eventuele tegenkandidaten. Aanmelding kandidaten: - U kunt zich kandidaat stellen voor de vacatures

Nadere informatie

Verkiezingsreglement. Inhoudsopgave

Verkiezingsreglement. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Verkiezingscommissie 1 Artikel 3 Kiesgerechtigden 1 Artikel 4 Verkiesbaarheid 2 Artikel 5 Kandidaatstelling 2 Artikel 6 Verkiezingen 3 Artikel 7 Uitslag 3

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014, moet u de volgende 10 stappen doorlopen: 1. Registratie

Nadere informatie

Afdelingsreglement D66 Land van Weert

Afdelingsreglement D66 Land van Weert Datum vaststelling: Algemene Afdelingsvergadering 12 september 2006 Versie : 1.02 tekstueel gewijzigd op 08-08-06 1. INLEIDENDE BEPALINGEN Preambule Het bepaalde in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

ROUTEPLANNER PVDA ENSCHEDE 2014-2018

ROUTEPLANNER PVDA ENSCHEDE 2014-2018 ROUTEPLANNER PVDA ENSCHEDE 2014-2018 VAST TE STELLEN OP ALV VAN OKTOBER 2014 AFDELINGSBESTUUR PARTIJ VAN DE ARBEID ENSCHEDE 1 INHOUDSOPGAVE Woord van de Voorzitter... 3 1. Introductie... 4 2. Organisatie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GroenLinks afdeling Arnhem

Huishoudelijk Reglement GroenLinks afdeling Arnhem Huishoudelijk Reglement GroenLinks afdeling Arnhem Vastgesteld op de ALV van 28 oktober 2010; wijzigingen goedgekeurd door de ALV op 5 juli 2011 Algemeen 1. In dit Huishoudelijk Reglement gelden de volgende

Nadere informatie

Artikel 2. Geldigheid Dit reglement geldt voor de afdeling Apeldoorn.. De afdeling beslaat het grondgebied van de gemeente Apeldoorn.

Artikel 2. Geldigheid Dit reglement geldt voor de afdeling Apeldoorn.. De afdeling beslaat het grondgebied van de gemeente Apeldoorn. D66 Apeldoorn Afdelingsreglement Politieke Partij Democraten 66 Afdeling Apeldoorn Zoals vastgesteld op de afdelingsvergadering 28 januari 2015 I INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In dit reglement

Nadere informatie

Resolutie Ledendemocratie

Resolutie Ledendemocratie Resolutie Ledendemocratie Tot nu toe Deze resolutie is de resultante van het rapport Tussen Leden en Leiders van de commissie Noten. Dat rapport spoort de PvdA aan om leden meer invloed uit te laten oefenen

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Bestuursleden niet-zijnde de voorzitter

Verkiezingsreglement Bestuursleden niet-zijnde de voorzitter Verkiezingsreglement Bestuursleden niet-zijnde de voorzitter Begrippen Aanmeldingstermijn: de periode die aanvangt vanaf het moment van uitschrijving door het Bestuur van verkiezingen en die eindigt 25

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Gemeenteraden 2014 Algemeen Secretariaat, Judith Tielen

Gemeenteraden 2014 Algemeen Secretariaat, Judith Tielen Gemeenteraden 2014 Algemeen Secretariaat, Judith Tielen Verkiezingen vormen een politiek hoogtepunt van de VVD-afdelingen. Dat geldt voor alle VVD-leden binnen de afdeling, maar met name voor het bestuur

Nadere informatie

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014.

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Toelichting op de kandidatenlijst: In de vergadering van 5 maart jl. heeft de ledenvergadering niet alleen de samenstelling

Nadere informatie

RAAD SPORT NEDER LANDSE. Reglement van orde van de Nederlandse Sportraad Hoofdstuk 2. De Nederlandse Sportraad, Gelet op:

RAAD SPORT NEDER LANDSE. Reglement van orde van de Nederlandse Sportraad Hoofdstuk 2. De Nederlandse Sportraad, Gelet op: artikel 21 van de Kaderwet adviescolleges, Begr(psbepalin gen Hoofdstuk 1 tot vaststelling van het Reglement van orde van de Nederlandse Sportraad 2018. Besluit: Gelet op: De Nederlandse Sportraad, NEDER

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen Als PvdA vinden wij het belangrijk om samen te werken met bewoners en maatschappelijke organisaties. Op lokaal niveau zorgen we op die manier

Nadere informatie

Verkiezingsreglement werknemersvertegenwoordiging & vertegenwoordiging pensioengerechtigden bestuur

Verkiezingsreglement werknemersvertegenwoordiging & vertegenwoordiging pensioengerechtigden bestuur Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Verkiezingsreglement werknemersvertegenwoordiging & vertegenwoordiging pensioengerechtigden bestuur Versienummer 2017.01 Vastgesteld in de bestuursvergadering van

Nadere informatie

Lidmaatschap. Van het bestuur. Huishoudelijk reglement. Certified Media Professionals; gevestigd te IJsselstein, Hugo Poortmanstraat 12, 3404AK.

Lidmaatschap. Van het bestuur. Huishoudelijk reglement. Certified Media Professionals; gevestigd te IJsselstein, Hugo Poortmanstraat 12, 3404AK. Certified Media Professionals; gevestigd te IJsselstein, Hugo Poortmanstraat 12, 3404AK. Lidmaatschap Artikel 1 - Lid worden Wijze van toetreding als lid van de vereniging geschiedt met inachtname van

Nadere informatie

COÖPERATIE HSLNET U.A.

COÖPERATIE HSLNET U.A. COÖPERATIE HSLNET U.A. REGLEMENT LEDENRAAD Artikel 1: Samenstelling 1. De Ledenraad van de coöperatie bestaat uit minimaal 5 en maximaal 15 leden. Gestreefd wordt naar een evenredige verdeling van de leden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel van het reglement De vereniging regelt in dit huishoudelijk reglement de zaken, welke in de statuten niet zijn geregeld en de zaken, waarvan in de statuten wordt verwezen naar een huishoudelijk

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

WERKPLAN 2017 PvdA Almelo

WERKPLAN 2017 PvdA Almelo WERKPLAN 2017 PvdA Almelo Inleiding Jaarlijks maakt het bestuur van de PvdA Almelo een werkplan. In dit plan geven we aan waar we het komende jaar aan gaan werken. Het werkplan wordt vastgesteld door de

Nadere informatie

De weg naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2015

De weg naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 De weg naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 Middelburg, 19 februari 2014 Bestuur gewest Zeeland PvdA Aty Harwijne-Vroomman, voorzitter Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Scouting en scholing...

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel SPNG versie februari 2014 versie februari 2014 Verkiezingsreglement 1 Artikel

Nadere informatie

Reglement ChristenUnie Limburg Ingaande per 1 januari 2004

Reglement ChristenUnie Limburg Ingaande per 1 januari 2004 Ingaande per 1 januari 2004 REGLEMENT VAN DE CHRISTENUNIE LIMBURG WERKGEBIED. Artikel 1. 1. Het werkgebied van de lokale ChristenUnie omvat alle gemeenten in de provincie Limburg. MIDDELEN. Artikel 2.

Nadere informatie

BB/U Lbr.16/091

BB/U Lbr.16/091 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Vacatures in commissie Europa & Internationaal uw kenmerk ons kenmerk BB/U201601593 Lbr.16/091 bijlage(n)

Nadere informatie

REGLEMENT SAMENWERKINGSVERBAND KEMPEN POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

REGLEMENT SAMENWERKINGSVERBAND KEMPEN POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 REGLEMENT SAMENWERKINGSVERBAND KEMPEN POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit reglement is vastgesteld door de ledenvergadering van het samenwerkingsverband Kempen op donderdag 7 juni 2007, en toegezonden aan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Rijvereniging en Ponyclub t Einde

Huishoudelijk Reglement Rijvereniging en Ponyclub t Einde Huishoudelijk Reglement Rijvereniging en Ponyclub t Einde Inhoud Huishoudelijk Reglement Rijvereniging en Ponyclub t Einde... 1 Artikel 1. Algemene bepalingen... 2 Artikel 2. Aanmelding en toelating tot

Nadere informatie

procedurebeschrijving de advieslijsten, de groslijsten, de verkiezingsprogramma s, de weging per

procedurebeschrijving de advieslijsten, de groslijsten, de verkiezingsprogramma s, de weging per Aan: de voorzitters en secretarissen van de lokale Brabantse CDA afdelingen i.a.a. : de leden van CDA Brabant Betreft : verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2015 Inleiding. Tijdens onze ALV

Nadere informatie

uishoudelijk eglement

uishoudelijk eglement uishoudelijk eglement an de SP mei 2009 2 mei 2009 Huishoudelijk reglement van de SP 4 Huishoudelijk reglement van de SP Inhoudsopgave 1. Lidmaatschap 6 2. Contributie 6 3. Oprichting, opheffing en begrenzing

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2018: informatie voor politieke partijen Onderstaande informatie is belangrijk voor u als u met uw politieke partij wil deelnemen aan de Roerdalense gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Concept versie 3 Pagina 1 van 8

Concept versie 3 Pagina 1 van 8 Concept versie 3 Pagina 1 van 8 AFDELINGS- REGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 AFDELING NAARDEN- MUIDEN- BUSSUM Artikel 1. Definities In dit reglement gelden de definities als opgenomen in het huishoudelijk

Nadere informatie

BB/U Lbr. 10/085

BB/U Lbr. 10/085 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Invulling vacatures bestuurlijke organisatie VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201001854 Lbr. 10/085 bijlage(n)

Nadere informatie

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen Algemeen Artikel 1 Begrippen Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: Directie Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden b. de onderneming: Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden c. de wet: de

Nadere informatie

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaard Reglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

Afdelingsreglement GroenLinks Noord-Brabant Vastgesteld door de ledenvergadering op 13 mei 2017

Afdelingsreglement GroenLinks Noord-Brabant Vastgesteld door de ledenvergadering op 13 mei 2017 Afdelingsreglement GroenLinks Noord-Brabant Vastgesteld door de ledenvergadering op 13 mei 2017 Werving en selectie afdelingsbestuur 1. Vacatures 1.1 Het bestuur maakt en actualiseert wanneer nodig profielschetsen

Nadere informatie

Werkplan 2015, afdeling Zeist Vastgesteld in ledenvergadering

Werkplan 2015, afdeling Zeist Vastgesteld in ledenvergadering Afdeling Zeist. Werkplan 2015, afdeling Zeist Vastgesteld in ledenvergadering 1-12-2014 Inhoud Inleiding.. 1 1. Doel van het werkplan... 1 2. Verkiezingen... 1 3. Stand van zaken... 2 4. Waar willen we

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

Rotterdam. Afdelingsreglement

Rotterdam. Afdelingsreglement Rotterdam Afdelingsreglement 4 oktober 2016 AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Afdeling Rotterdam Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Geldigheid... 3 Artikel 3 De Algemene

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement NVFB

Huishoudelijk reglement NVFB Huishoudelijk reglement NVFB Doc.nr. 458529 versie 18-05-2010 1 Doc.nr. 458529 versie 18-05-2010 2 Artikel 1 Algemene bepaling Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in artikel 28 van de statuten

Nadere informatie

Leeswijzer. Algemene Vergadering van Afgevaardigden. Najaarscongres Van Nelle Fabriek 28 november

Leeswijzer. Algemene Vergadering van Afgevaardigden. Najaarscongres Van Nelle Fabriek 28 november Leeswijzer Algemene Vergadering van Afgevaardigden Najaarscongres Van Nelle Fabriek 28 november 1 Inhoud Leeswijzer Algemene Vergadering van Afgevaardigden... 3 Stemrecht... 4 Agenda... 5 Spelregels...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Badmintonclub "Het Anker" te Born

Huishoudelijk Reglement van Badmintonclub Het Anker te Born Julianalaan 25. 6124 AG Papenhoven, tel. 046-4856571 Email 7540@badminton.nl Huishoudelijk Reglement van Badmintonclub "Het Anker" te Born Hoofdstuk 1: Lidmaatschap van de vereniging. Toelatingsbeleid

Nadere informatie

Profiel voor de politieke vertegenwoordigers van PvdA Amsterdam

Profiel voor de politieke vertegenwoordigers van PvdA Amsterdam Profiel voor de politieke vertegenwoordigers van PvdA Amsterdam 2018-2022 status: voorstel afdelingsbestuur aan leden, te bespreken en vast te stellen op 12-4-2017 Dit profiel omschrijft de personen en

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Profiel kandidaten bestuur

Profiel kandidaten bestuur Profiel kandidaten bestuur 2018-2020 Inleiding In oktober 2018 treedt het huidige bestuur na 2 jaar af. Daarom zijn we opzoek naar een nieuw bestuur. In onderstaande tekst vindt u de profielschets voor

Nadere informatie

Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden

Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden Art. Stembureau d. Iedere Provinciale Bond die op grond van art 16-2a van de statuten afgevaardigden mag aanwijzen

Nadere informatie

REGLEMENT REGIO MIDDEN-NEDERLAND POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN D66

REGLEMENT REGIO MIDDEN-NEDERLAND POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN D66 REGLEMENT REGIO MIDDEN-NEDERLAND POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN D66 Artikel 1 Definities a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement van de

Nadere informatie