CDA Info. Harderwijk-Hierden December maart 2017 Tweede Kamerverkiezingen. 36 e jaargang nummer 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CDA Info. Harderwijk-Hierden December maart 2017 Tweede Kamerverkiezingen. 36 e jaargang nummer 4"

Transcriptie

1 Harderwijk-Hierden December e jaargang nummer 4 15 maart 2017 Tweede Kamerverkiezingen

2 Van de redactie De laatste van 2016 alweer en ook de laatste voor de Tweede Kamerverkiezingen van Het belooft ongelooflijk spannend te worden voor het CDA maar ook voor Nederland. In deze veel informatie over de Harderwijkse politiek, maar ook over onze betrokkenheid bij de Tweede Kamerverkiezingen. De volgende kopijdatum is 10 maart 2017 CDA Harderwijk-Hierden online Het CDA Harderwijk-Hierden zendt regelmatig persberichten naar lokale media en online nieuwssites. Een gedeelte daarvan wordt opgenomen in de lokale kranten en kan hier ook online worden gelezen: Soms kunt u een CDA bericht vinden door CDA Harderwijk in het zoekvak in te typen van de desbetreffende nieuwssite. CDA Harderwijk 2

3 Jezus Christus, ster zonder sterallures Door Gerrit Frederikze Opnieuw vieren we kerst in een wereld op drift. Het populisme viert hoogtij. Vrede lijkt verder weg dan ooit in het Midden Oosten. Diep in ons hart verlangen we allemaal naar een nieuw begin. De geboorte van Jezus gaat over een nieuw begin. Ook over een nieuw begin in ons eigen leven. Voor ons gevoel zitten we soms in een rijdende trein die maar voort dendert. Helaas kun je er niet zomaar uitstappen, omdat wij zo nodig opnieuw willen beginnen. De rijdende trein wordt in het kerstevangelie verbeeld door keizer Augustus in Rome. Keizer Augustus wil dat iedereen zich laat registreren. Hij wil de beschikking hebben over de juiste persoonsgegevens. Zo kan hij zijn rijk efficiënt besturen. Je kunt er natuurlijk kwaad van denken, maar de bedoelingen van de keizer hoeven niet per se slecht te zijn. Aan belasting betalen valt nu eenmaal niet te ontkomen, en dan is het mooi meegenomen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De onverwachte hoofdpersonen in het kerstevangelie zijn herders. De keizer in Rome zijn ambtenaren - heeft hen blijkbaar over het hoofd gezien, want zij houden in het veld de wacht bij de schapen. Rebels kun je hen niet noemen, hooguit een beetje tegendraads. Ze houden zich schuil in de nacht. Verlangen wij naar een nieuw begin, dan herkennen we ons in dit tegendraadse gedrag van de herders. Maar tegendraads gedrag is nog geen nieuw begin. We hebben de hulp van de hemel nodig om ons over dat dode punt heen te helpen. Plotseling gaat boven de herders de hemel open. Dat is natuurlijk wel schrikken. Maar de engel van de Heer stelt de herders gerust: Wees niet bang, ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer (Lucas 2 vs. 10 en 11). Voor een nieuw begin is hulp van de hemel nodig. Hoe mooi de aarde ook is, we weten langzamerhand ook wel dat de aarde de aarde blijft. Hier beneden is het eigenlijk altijd hetzelfde liedje. De vrede ver te zoe- 3

4 ken, roem beperkt houdbaar, de leugen triomfeert maar al te vaak en corruptie viert hoogtij in veel landen. Kunnen we het hier beneden ooit wel helemaal vinden? In het kerstevangelie lezen we nadrukkelijk dat de hemel opengaat om de aarde uit het slop te halen. Een leger aan engelen prijst daarom God met de woorden: Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft (Lucas 2 vs. 14) 4

5 De hemel steekt zijn hand naar de aarde uit. Wat heeft de hemel ons te bieden? Jezus Christus, ster zonder sterallures. Het is iemand met een hemelse achtergrond en een aardse voorgrond las ik ergens. Deze persoon wil aandacht aan ons schenken. Geen vluchtige aandacht. Hij is geen Clinton of Trump die snel wat handjes drukt om zo de volksgunst te winnen. Deze persoon verstaat de kunst tijd voor ons te nemen. Hij is luisterend oor en helpende hand tegelijk. Hij geeft je nieuw vertrouwen in de toekomst. Kerstfeest staat voor een nieuw begin. De hemel heeft ons lief. De hemel is niet koud, kil en afstandelijk. De hemel kan opengaan. Er is goed nieuws dat heel het volk met grote vreugde zal vervullen. Er is een redder geboren. Een ster zonder sterallures. Vanuit de hemel stroomt er liefde naar ons toe. Het kind van Bethlehem kan ons iets geven wat keizer Augustus niet kan. Keizer Augustus krijgt vaak de rol van slechterik toebedeeld. Maar historisch onderzoek wijst uit dat keizer Augustus helemaal niet zo n bad guy is geweest. Eerder iemand als Obama die uit roeping, plichtsbesef of gezonde ambitie politiek leider van de machtigste natie van de wereld is geweest gedurende acht jaar. Meer dan zijn best doen kon hij niet. Hoe graag hij het ook wil, Donald Trump kan zijn kiezers geen garanties bieden voor de toekomst. Hoe de toekomst eruit ziet onder zijn presidentschap? We weten het niet. De voortekenen zijn niet goed. Maar één ding weten we wel: met kerst gaat boven ons de hemel open. Daar begint onze toekomst. Engelen vertellen ons over de komst van een ster zonder sterallures. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel en op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader (Filippenzen 2 vs. 8-11) We kunnen opnieuw beginnen. Deze ster zonder sterallures zoekt onze nabijheid. Niemand valt bij hem uit de boot, ook al zit er het nodige scheef in het leven van ons mensen. Hij helpt ons de weg naar God te vinden. Vrede met God en vrede voor de mensen op aarde. Komt, laten wij aanbidden die Koning. 5

6 Kandidatenlijst TK 17 Door Robert de Vries, voorzitter Bij de laatste verkiezingen heeft het CDA overtuigend gewonnen, is de partij drie keer zo groot geworden als de VVD en meer dan vier keer zo groot als de PvdA. Dit is geen verhaal van decennia geleden of een vurige wens van uw voorzitter, maar de realiteit van december Wel moet ik toegeven dat ik het niet over Harderwijk of Nederland heb, maar over Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode, of per 1 januari aanstaande: Meierijstad. Bij de vanwege de gemeentelijke herindeling georganiseerde gemeenteraadsverkiezingen in Meijerijstad is het CDA veruit de grootste landelijke partij geworden. Alleen de lokale partij Team Meijerijstad wist nog enkele zetels meer te behalen. Aan deze goede uitslag lag een typisch CDA-programma ten grondslag: inzet op leefbaarheid in alle wijken, zorg dicht bij huis, aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers, samenwerken en verbinden. Als een typisch CDA-programma kennelijk zo goed scoort, betekent dit dan dat het CDA ook landelijk weer de grootste partij kan worden? De peilingen wijzen er niet op (VVD 28, PVV 26, CDA 17, D66 17 IPSOS 24 november 2016). Aan de andere kant, als iets het afgelopen jaar met de Brexit en de Amerikaanse presidentsverkiezingen duidelijk is geworden, dan is het dat peilingen tegenwoordig bijzonder slechte voorspellers zijn. 6

7 Een belangrijk kenmerk van de peilingen rondom de Brexit en de Amerikaanse presidentsverkiezingen is dat met name een grote groep boze, ontevreden burgers zich lastig laat peilen. En juist deze groep lijkt in het stemhokje uiteindelijk een stem uit te brengen tegen de gevestigde orde en/of voor meer populistische politici. Mocht deze situatie zich ook bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen in Nederland voordoen, dan is de kans klein dat het CDA hiervan zal profiteren. Strikt electoraal gezien is dat jammer, maar als het op de inhoud en de ideeën voor Nederland aankomt, dan ben ik blij dat het CDA de kiezer echt iets te kiezen geeft door zich in het (concept!) verkiezingsprogramma af te zetten tegen de doorgeschoten individualisering en de ieder voor zich-cultuur. Uit de media blijkt dat dit ook buiten het CDA mensen aanspreekt. Waar het volgend jaar maart uiteindelijk op gaat uitkomen weet ik net zo goed als de peilers. Wat ik wel weet is dat een goed programma, een goede lijst (waarover ik in de vorige CDA-info al schreef) en een goede campagne onderdelen van de verkiezingen zijn waarop u en ik direct invloed kunnen uitoefenen en die voor een belangrijk deel het resultaat van de verkiezingen bepalen. Ik roep u daarom in de eerste plaats op om op 14 januari 2017 naar het landelijke CDA congres te gaan om de amendementen op het verkiezingsprogramma te behandelen en het definitieve programma vast te stellen. In de tweede plaats kan onze lokale campagneleider (Cor Jan Korevaar) uw hulp goed gebruiken, meldt u dus bij hem! 7

8 Begroting een stad in ontwikkeling Door Peter Sels (fractievoorzitter) namens de fractie Op 10 november is in de Raad de Themabegroting besproken. Zoals gebruikelijk zetten we onze keuzes uiteen aan de hand van onze kapstok. Dat zijn onze drie centrale, steeds terugkerende en daardoor herkenbare thema s: 1. De zorg voor mensen 2. De binnenstad 3. Wonen/de leefomgeving In mijn beschouwing in de Raad heb ik de aandacht gevestigd op het feit dat de samenleving verandert. De wensen en behoeften van bewoners zijn ook aan verandering onderhevig. Daar dienen we ons als politiek, als gemeente van bewust te zijn. Wat houdt die verandering in? Wij zien een kloof ontstaan, een kloof tussen lagen in onze samenleving. Wat is ervoor nodig om de kloof te dichten? Een sterkere verbinding met de inwoners is essentieel. Regie, zeggenschap en verantwoordelijkheid voor bewoners zijn kernbegrippen. De kern van mijn betoog ging over het stimuleren van burgerinitiatieven, het serieus nemen van de inwoners en het stimuleren van burgerdeskundigen (Profi-burgers). 1. Zorg: Het doel is om meer mensen te laten deelnemen in de samenleving. Een vraag is: bereiken we dat doel ook? We willen mensen laten meedoen, zelfredzaam laten zijn. Het gaat erom dat bewoners regie over het eigen leven hebben. Er ontstaan echter verschillende klassen. Dat is niet de bedoeling. Een volgende fase zou volgens ons moeten zijn: omzien naar elkaar in de breedte van de samenleving, (meer) mensen laten meedoen. We zijn nu twee jaar aan de gang met de zorg door de gemeente. De zorg heeft onze aandacht nodig, ook financieel. Daarom is het goed dat we beschikken over reserves. Kijkend naar de Sociale Dienst Veluwerand en de Jeugdzorg is voortdurende aandacht nodig. De genoemde reserves zullen we in de toekomst dan ook nodig hebben. Ook de Sociale Werkvoorziening dreigt in de rode cijfers te komen; het is van belang dat de participatiewet succesvol wordt. In de Raad hebben we in dat kader een oproep aan het College gedaan om daarop in te zetten. 8

9 2. Binnenstad: We zijn content dat ons speerpunt, de parkeerproef, voortgezet wordt. Dat is positief voor de binnenstad en stimuleert een regelmatig bezoek aan het winkelgebied. Het gaat economisch niet meer vanzelf. Internet - en daarmee webshops - heeft een steeds groter marktaandeel. 3.a Wonen/Leefomgeving: Bewoners willen meedoen, verantwoordelijk zijn, zorg dragen en regie nemen voor hun eigen woon-/leefomgeving. De meerwaarde die dat oplevert, hebben we gezien bij onze wijkbezoeken en ook in de wijkteams. De wijk- en buurtinitiatieven leveren ontmoetingen op tussen bewoners, mensen zijn enthousiast en zorgen voor elkaar en hun omgeving. Het gaat om gemeenschap zijn. Daarom willen we meer aandacht voor burgerinitiatieven, voor ideeën van bewoners, omdat zij weten wat er nodig is. Om dit te stimuleren hebben we een motie ingediend: Samen zijn wij Harderwijk. Daarmee investeren wij in goede initiatieven van bewoners en wijkteams. Wij pleiten voor een nieuwe aanpak: de Harderwijkse aanpak", ruimbaan voor burgerinitiatieven. 3.b Zorg voor de leefomgeving, is ook zorg voor duurzaamheid. Daarom hebben we de motie LED-verlichting ingediend. Omdat we als Harderwijk een bijdrage willen leveren aan het terugdringen van de CO2- uitstoot en daarmee het verkleinen van het klimaatprobleem. Nederland loopt niet voorop. We zijn van mening dat we grotere stappen moeten maken. De motie voorziet in een onderzoek naar de directe vervanging van alle openbare verlichting in LED-verlichting. Het gaat om een kosten/baten-analyse, een onderzoek naar subsidies en een voorstel voor vervanging, met het oog op de kadernota. Bij het indienen van deze twee moties gebeurde er iets historisch; bij beide moties staakten de stemmen (14 voor en 14 tegen). Daarom is het nog even spannend of deze zullen worden aangenomen. Dat weten we na de raadsvergadering van 8 december. Als u dit leest is het dus bekend. Overigens ziet de themabegroting er financieel degelijk en goed uit. Er zijn risico s. Die worden ook gezien. Vanuit het Rijk (gemeentekortingen), vanuit de zorg (boven benoemd). En we hebben ambities. Deze themabegroting is een goede mix van voorzichtigheid en ruimte voor ambitie (stad als podium, Waterfront, enz.). Het is een voorbeeld van goed rentmeesterschap, een CDA-waardige begroting. 9

10 De degens gekruist Onder het motto 'het aangename met het nuttige verenigen' hebben de fractie en de wethouder zaterdag 19 november met elkaar de degens gekruist. Tijdens een schermtraining die best pittig was, heeft ieder zijn eigen sterke en ontwikkelpunten leren kennen en die van de ander. Na deze krachtmeting die ons nader tot elkaar bracht, hebben we de dag afgesloten met een heerlijke maaltijd. Het was een heel prettige teammiddag en -avond De fractie op een andere manier in actie De degens gekruist Foto s : Martine van Drumpt -Martine Fotografie 10

11 (advertenties) WEES WIJS. EET AMBACHTELIJK EVERTO-IJS. IJSSALON EVERTO WOLLEWEVERSTRAAT AZ HARDERWIJK TEL AL 25 JAAR STAAN WE MET EEN HEERLIJK IJSJE VOOR U KLAAR! Slagerij Uit de Bosch Kromhoutsteeg 6 (hoek Vischmarkt) Harderwijk Telefoon Een klasse apart 11

12 Samenwerken Het klinkt goed, maar op welke voorwaarde? Door Jeroen de Jong (wethouder) Een gemeentebestuur (Raad & College) kan in deze tijd niet zonder samenwerken. Binnen een regio, binnen een provincie, met een waterschap of met een provincie. Allerlei vormen van samenwerken om zodoende de belangen van toerisme, werkgelegenheid, bedrijfsvoering, mobiliteit of zorg te behartigen. Harderwijk werkt samen op het gebied van werk in een arbeidsregio, met betrekking tot bedrijfsvoering in Meerinzicht, op diverse terreinen in de Regio Noord Veluwe en zo zijn er nog veel voorbeelden. Het is elke keer weer wennen voor de bestuurders die aan tafel zitten met hun verschillende problematieken, verschillende financiële rekeningen en verschillende raadsopdrachten. Elke wethouder moet op pad om voordeel te behalen voor zijn/haar stad. Dat is een logisch verhaal vanuit het belang van een stad/gemeente, maar het kan helaas niet dat aan een overlegtafel iedereen met winst weet te vertrekken. Dat is een ideaal dat maar zelden bereikt wordt. En dat is het enige nadeel van samenwerken... dat je bij een bepaalde situatie als bestuurder aan het kortste eind trekt. Dat de winst soms bij een ander ligt. En dan wil die bestuurder doorgaan met onderhandelen, want hij wil toch ergens winst behalen. Maar omdat er ook altijd ergens verlies ligt en er dus altijd iemand iets verliest, gebeurt dit doorgaan met de onderhandeling dus vaak. Misschien wel te vaak als wij naar het bestuurlijk veld in de regio kijken. Hoe kunnen we dat oplossen? Solidariteit is mijns inziens dan de oplossing. Dat betekent dat je met elkaar vooraf bespreekt hoe je wilt komen tot gezamenlijke winst of gezamenlijk verlies. Dat je erkent dat je de ene keer een nadeel incasseert en de andere keer een voordeel. Eerlijk delen zogezegd. De afgelopen twee jaar heb ik mogen meemaken dat solidariteit meerdere vormen kent. Niet alleen verschillende interpretaties in verschillende situaties, maar ook een verschillend hanteren van een pallet aan regelgeving. Solidariteit als gelegenheidsargument waarbij het bijna lijkt op 12

13 cherry picking. Solidariteit met als uitgangspunt om toch te gaan voor de winst. Ik ben mij bewust van mijn rol: het beste resultaat behalen voor Harderwijk, maar wat is dat? Dat is bijvoorbeeld niet altijd alleen financieel resultaat. Echt samenwerken betekent dat je breed kijkt. Het gaat om kwaliteit, maatschappelijk resultaat en vertrouwen tussen gemeentes en overheden. Dat moet het resultaat zijn van samenwerken. Die spanning tussen het belang / de rol van wethouder van een gemeente en de samenwerking in de regio wil ik graag de komende periode oplossen. Daar past een kleine houding bij. Niet kijken naar je eigen winst, maar naar de gezamenlijke winst. Daar is solidariteit voor nodig, echte solidariteit die vooraf vast staat en niet wijzigt per onderwerp of financieel resultaat. Samenwerken met heldere afspraken vooraf. Samenwerken met vertrouwen vooraf en resultaten achteraf. Dat is de opgave voor de komende maanden. Allereerst voor Harderwijk, maar zeker ook voor de regio. 13

14 LED verlichting in Harderwijk Door Wilco Mazier namens de fractie Sinds een half jaar ben ik werkzaam als Category Manager bij THR in Apeldoorn. THR is een groothandel, actief in de doe-het-zelf branche, welke allerhande producten, zoals gereedschap, verf en ijzerwaren levert aan bouwmarkten. Ik ben daar inkoop-verantwoordelijke voor o.a. de productgroep elektra. Vanuit die hoedanigheid kom ik veel in contact met producenten van lichtbronnen, armaturen en alles wat daar verder mee te maken heeft. Het is erg interessant om te zien wat voor mogelijkheden er op dit moment zijn m.b.t. verlichting en dan specifiek LED-verlichting. Mijn opgedane kennis in het afgelopen halfjaar en eerdere ervaringen met LED-verlichting brachten mij op het idee om te onderzoeken wat LED-verlichting kan betekenen voor de gemeente Harderwijk. Ik had al De fietsbrug bij het station bij nacht 14

15 geconstateerd dat we LED-verlichting in Harderwijk nog maar weinig toepassen. Er is in 2012 wel een motie van Stadspartij Harderwijk Anders aangenomen om versneld over te gaan naar LED in alle openbare verlichting. Helaas duurt het met deze motie nog t/m 2025 voordat Harderwijk volledig over is op LED-verlichting. Een gemiste kans De fietsbrug bij het stationbij nacht Energiebesparing In 2013 is er op landelijk niveau een energieakkoord gesloten door 40 partijen, waaronder de rijksoverheid. Hierin is afgesproken om jaarlijks het energieverbruik met gemiddeld 1,5% te verminderen. Ook voor de lokale overheid, maar ook voor het CDA vanuit het oogpunt rentmeesterschap, is het van belang dat we hierin ons steentje bijdragen. Dit is onder andere mogelijk door het toepassen van LED-verlichting in onze openbare verlichting. Je kunt met het toepassen van LED-verlichting namelijk een energiebesparing tot maar liefst 75% realiseren in vergelijking met conventionele verlichting. Deze besparing wordt gerealiseerd door LED-verlichting te combineren met de mogelijkheid tot dimmen. Daarbij hoef je met de nieuwste LED-technologie ook minder lantaarnpalen te plaatsen, omdat deze een groter bereik hebben. 15

16 Wist u dat Op dit moment 19% van het totale wereldwijde energieverbruik op gaat aan verlichting? Toepassingen Door LED-verlichting toe te passen in combinatie met een lichtmanagementsysteem is het mogelijk om bijvoorbeeld elke lantaarnpaal centraal aan te sturen. Dit houdt in dat je de verlichting zo kunt instellen dat LEDverlichting niet alleen zorgt voor energiebesparing, maar ook gebruikt kan worden in het kader van veiligheid. Bij een ongeval in de avond kun je bijvoorbeeld de hulpdiensten ondersteunen door die verlichting extra sterk te laten schijnen. Tevens kun je wegen verlichten op het moment dat een automobilist of fietser komt aanrijden en weer uit laten gaan als de auto of fiets voorbij is. Je hoeft hierdoor lantaarnpalen niet voortdurend te laten branden. Daarnaast kun je verlichting in het kader van veiligheid toepassen in het uitgaansgebied. Het blijkt namelijk uit onderzoek dat groepen mensen zich uit de voeten maken als er helder en fel licht schijnt. Dit kan bijvoorbeeld opstootjes voorkomen. Financieel Vanuit financieel oogpunt kan de overstap naar LED-verlichting ook interessant zijn. Naast de besparing in energiekosten zijn er ook mogelijkheden voor subsidies. Een aantal gemeenten in Nederland heeft hier al gebruik van gemaakt, zoals Texel (provinciale subsidie) en Venlo (Europese subsidie). Deze subsidies worden alleen verleend wanneer een gemeente in zijn geheel overgaat naar LED. Daarbij is de LED-technologie al zover gevorderd dat je ook bestaande armaturen eenvoudig kunt aanpassen naar LED. Hierdoor hoeft er geen kapitaalvernietiging plaats te vinden. Motie In overleg met de fractie heb ik namens het CDA bij de afgelopen raadsvergadering een motie ingediend. In deze motie hebben we het college gevraagd om een kosten-baten analyse te maken van een versnelde integrale vervanging van de bestaande openbare verlichting door LED-verlichting. Helaas heeft deze motie het nog niet gehaald. Het was 14 voor 14 tegen. In de eerstvolgende raadsvergadering komt deze motie weer op de agenda te staan. Wordt vervolgd dus 16

17 Tijdelijke woningen op het voormalig Struikterrein Door Ida Stoevelaar namens de fractie Een jaar geleden stemde de gemeenteraad in met het besluit van het college van B&W het voormalig Struikterrein aan te kopen. De verwerving had enerzijds tot doel ongewenste ontwikkelingen te voorkomen in relatie met de vastgestelde structuurvisie Stationsomgeving. Immers het terrein heeft nu nog bedrijfsbestemming. Een nieuw te vestigen bedrijf zou de toekomstige ontwikkeling in de weg kunnen staan. Een tweede doel betreft het terrein in te zetten als locatie voor tijdelijke woningen, een zogenaamde pop-up wijk. Daarmee wordt aangesloten bij de behoefte van de Harderwijkse woningbouwcorporaties om te kunnen voorzien in tijdelijke huisvesting. De CDA-fractie realiseert zich dat de tijdelijke woningen als ze er staan en bewoond worden door spoedzoekers, starters en statushouders, impact zullen hebben op de leefomgeving van de omwonenden, met name op de leefomgeving van de bewoners van het Nachthok. Zij zijn immers de directe overburen. Tijdens de commissievergadering heb ik namens het CDA aandacht gevraagd voor begeleiding door ZorgDat in de op te zetten klankbordgroep. Ook vinden wij het belangrijk dat de klankbordgroep, die bestaan zal uit een selectie van omwonenden, betrokken wordt in de overleggen als het gaat over de architectuur en uitstraling van de pop-up wijk. Die betrokkenheid zal acceptatie en draagvlak bevorderen. Het voormalige Struikterrein bij het Nachthok 17

18 Bovenal biedt deze ontwikkeling op het Struikterrein aan de gemeente Harderwijk de kans 50 tijdelijke woningen te realiseren, binnen het gestelde budget, die voldoen aan hoge isolatiewaarden en energie neutraal zijn, dus voordelig voor de gebruiker. En qua architectuur en uitstraling een visitekaartje voor Harderwijk zijn. Op 8 december a.s. dient de CDA- fractie een motie in bij het Raadsbesluit Tijdelijke woningen op het voormalig Struikterrein. Het CDA verzoekt het college van B&W een ontwikkelaar en bouwer te zoeken die aan de hier boven gestelde voorwaarden voldoet, de klankbordgroep te betrekken en de raad te informeren over de voortgang van de ontwikkeling van het Struikterrein. Vraag het de fractie! De gemeenteraadsfractie van het CDA in Harderwijk en Hierden staat open voor alle vragen en opmerkingen. Neem gerust contact met één van de fractieleden op, ook als u een keer een fractievergadering wilt bijwonen. Nieuwe Sportbeleidsnota Door Dennis Koning namens de fractie De huidige sportbeleidsnota van de gemeente Harderwijk heeft een looptijd tot In 2017 zal er gewerkt worden aan een nieuwe beleidsnota sport en bewegen Naar verwachting wordt deze dan in het najaar van 2017 aan de raad voorgelegd. De komende maanden zal ik in gesprek gaan met sportverenigingen om te horen wat zij hopen terug te vinden in de nieuwe beleidsnota. Input van onze leden stel ik ook zeer op prijs. Hebt u wensen of ideeën, neem dan contact mij op. Mijn contactgegevens staan verderop in de Info. 18

19 Uitreiking eerste jeugdlintje van Harderwijk Door Eric van Luxemburg namens de fractie Op 25 november reikte burgemeester Harm-Jan van Schaik het eerste Jeugdlintje van Harderwijk uit aan Erwin Mazier. Met de uitreiking van het jeugdlintje waardeert de gemeente een bijzondere prestatie van een van de jongeren. De gemeenteraad stemde in 2012 stemde unaniem in met de door ons en de Stadspartij Harderwijk Anders ingediende motie: Jongerenonderscheiding. Het heeft wat lang geduurd, maar nu is het eerste lintje dan toch uitgereikt. Eric feliciteert Erwin Mazier met zijn jeugdlintje Foto: Gerrit Mazier 19

20 Erwin doet veel vrijwilligerswerk: In de kerkgemeenschap Het Visnet is hij actief in het beamerteam en in de spotlightdiensten. Hij zorgt er ook voor dat mensen vanaf een andere locatie de dienst kunnen bijwonen. Daarnaast is hij actief binnen het CCNV als lid van UNESCO-groep. Hij had de organisatie van de Ghana activiteit in handen en gaf volgens zijn medescholieren leiding aan die hele organisatie. Verder is Erwin ook vrijwilliger bij de Botterstichting. Van hem wordt gezegd, dat je op hem aan kunt, hij doet wat hij zegt. Dat jongeren zich vrijwillig inzetten voor de samenleving is ook voor de toekomst van groot belang en een waardering is daarom op zijn plek. Als betrokken en actieve vrijwilliger is Erwin een voorbeeld voor veel jongens en meisjes. Hij stimuleert door zijn inzet andere jongeren. Het CDA ondersteunt waar nodig de inzet van vrijwilligers in Harderwijk. Als partij van de samenleving zijn we er ons van bewust dat het werk dat zij verrichten van grote waarde, maar onbetaalbaar is. Het verbindt mensen en het is voor velen een manier van zingeving, tijdens of na hun werkzame leven. Als portefeuillehouder (jongeren-) participatie in 2012 (en dus mede indiener van de motie), mocht ik deze plezierige bijeenkomst namens het CDA bijwonen. Collega Dennis Koning heeft in deze raadsperiode het dossier burgerparticipatie overgenomen. Het uitreiken van het Jeugdlintje verdient een vervolg en namens het CDA roep ik een ieder op om jongeren voor te dragen die vrijwillig het verschil maken in Harderwijk. Want thuis voelen in Harderwijk doe je wat mij betreft van jongs af aan. In de vorige schreef Eric van Luxemburg: Ik vraag me af op welke wijze mensen te verleiden zijn om een bijdrage te leveren aan hun directe leefomgeving. Ik daag u hierbij van harte uit om ideeën te zenden naar Degene met het beste idee ontvangt een pondje paling. De uitslag zal bekend worden gemaakt in de volgende CDA info. Dat pondje paling staat nog steeds in Erics koelkast..! 20

21 (advertenties) 21

22 Verder met verkeersveiligheid in Harderwijk Door Eric van Luxemburg namens de fractie De afgelopen periode heeft het CDA in de commissie Ruimte aandacht gevraagd voor onveilige verkeerssituaties, zoals het parkeren bij scholen, de verlichting bij de Groene Zoomweg en de snelheid van automobilisten op de Ceintuurbaan en in de wijken Frankrijk en Stadsdennen. Het zijn voorbeelden van inwoners die zij bij ons meldden. Een aantal van de meldingen die wij kregen is gelukkig opgenomen in het verkeersveiligheidsplan. In de commissie Ruimte van 17 november hebben wij ons gebogen over dat verkeersveiligheidsplan. Het plan heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het terugdringen van verkeersslachtoffers en ongevallen en beschrijft een heldere aanpak van onveilige situaties in de komende jaren. Het verkeersveiligheidsplan Harderwijk geeft een goed overzicht van alle, tot nu toe nu bekende, onveilige verkeerslocaties in Harderwijk en Hierden. Dit overzicht is tot stand gekomen in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, de politie, de fietsersbond, rijschoolhouders, wijkplatforms en individuele inwoners. Het resultaat is een lijst van maar liefst 103 locaties van onduidelijke en onveilige verkeerssituaties. (zie voor alle locaties: ). Bij alle beschreven locaties is er een prioriteit weergegeven, van cijfer 1 (hoge prioriteit) tot 5 (prioriteit laag). Dit geeft enerzijds duidelijkheid, maar helaas leidde het anderzijds tot een discussie over prioritering in plaats van een discussie over oplossingen. En dat is niet wat we wilden: een lang debat over de gestelde prioriteit van 103 verkeerslocaties. Het CDA wil inzetten op een aanpak die leidt tot vermindering van verkeersslachtoffers de komende vier jaar. De prioritering van verkeersonveilige situaties heeft geleid tot een uitvoeringsprogramma dat tussen 2017 en 2020 zal worden uitgewerkt: 22

23 - Kleine projecten: zoals het plaatsen van een verkeersbord of het verwijderen van groenvoorziening waardoor uitzicht verbetert. - Grotere projecten: het verbeteren van een verkeerssituatie door het plaatsen van een drempel of het bieden van voorrang voor bijvoorbeeld voetgangers en fietsers. - Overige projecten waar begin 2017 oplossingen voor worden bedacht. Het aanpassen van alle 103 verkeersonveilige locaties in Harderwijk kost een paar miljoen, dit wordt dan uitgezet over de komende vier jaren, tot Voor 2017 is er een budget van , - voorgesteld om de eerste prioriteiten aan te pakken. De Raad zal voor de jaarschijven structureel budget beschikbaar moeten stellen. Het CDA heeft tijdens de behandeling van het verkeersveiligheidsplan ook aandacht gevraagd voor handhaving. De politie lijkt weinig extra mogelijkheden te hebben, maar de gemeente Harderwijk legt wel de nadruk op controle bij de genoemde onveilige verkeerslocaties. Het gebruik van smartphones tijdens het fietsen of rijden is niet gemakkelijk af te leren, terwijl het van invloed is op het aantal ongelukken. Educatie voor scholieren krijgt wat het CDA betreft aandacht. We monitoren ook de invloed van snelle fietsers op het fietspad, zoals wielrenners en e-bikes. Ook hier geldt dat men zich moet houden aan de regels en handhaving is dan nodig, want het aanleggen van aparte fietspaden is eenvoudigweg niet te betalen en vaak is er geen ruimte voor. Tenslotte heeft het CDA gevraagd naar de best practices van andere gemeenten. We kunnen veel verzinnen en veel doen om de verkeersveiligheid te optimaliseren in Harderwijk, maar soms is veilig afkijken lonend. Het CDA zet in op een integrale aanpak en sturen op prioriteiten die de veiligheid in het verkeer voor de inwoners van Harderwijk dichterbij brengt. Daarom zal ik namens de fractie het College verzoeken om in het voorjaar van 2017 de voortgang van de uitvoering verkeersveiligheid met de Raad te delen. Voor vragen en veilige ideeën kunt u mij bereiken via de adressen achterin deze 23

24 CDA1000 Amsterdam 2016 Door Kitty van Elst Ik ben sinds kort lid van het CDA en het leek mij een mooie onderdompeling om meteen te mogen meedenken met de invulling van het komend verkiezingsprogramma. Vandaar dat ik mij ingeschreven heb voor de CDA1000 bijeenkomst. Hieronder zal ik kort weergeven hoe mijn ervaringen waren: De dag was goed georganiseerd op een leuke locatie en was druk bezocht. Ieder moest op voorhand twee thema s aangeven. Ik had de thema s: zorg voor elkaar en familie en gezin. Thuis kreeg je alle informatie per mail opgestuurd en kon je al een CDA1000 App aanmaken op je gsm. In Amsterdam aangekomen kreeg je per thema een ruimte aangewezen waar groepjes bij elkaar aan tafel gingen zitten. Elk groepje koos een tafel-secretaris en iedereen kon één woord, via de App doorsturen, dat voor hem/haar belangrijk was, verbonden aan het thema. Dit werd vervolgens in een word cloud geprojecteerd. Zo kon je zien welke woorden veel gelijkgestemden hadden. Vervolgens werd je als tafel uitgenodigd om van deze word cloud één woord te kiezen en gezamenlijk het probleem hiervan te definiëren en vervolgens de oplossing te geven. Deze Presentatie over de Top 1000 tijdens de laatste ALV 24

25 oplossing moest de tafel-secretaris in de App zetten en op papier. De papieren versies werden in de gemeenschappelijke ruimte opgehangen en de App-versie werd verwerkt om aan het einde van de dag vijf keuzes te kunnen maken als onderwerp voor het verkiezingsprogramma. Mijn eerste tafelgenoten (groep zorg voor elkaar ) was een groep bestaande uit pensionado s, werkenden binnen de zorg, binnen de politiek, mantelzorgers en mensen die zelf zorg ontvingen. Wij hadden constructief mooie discussies over bureaucratie, zelfregie en protocollen. Eensgezind konden wij een definitie formuleren (sturen op vertrouwen, verantwoording achteraf) en deze heeft de secretaris op de App gezet ter stemming voor allen aan het einde van de dag. Mijn tweede tafel (groep familie en gezin ) was het tegenovergestelde. Veel hardnekkige verschillen variërend van ouders mogen alleen man en vrouw zijn en niet van twee dezelfde geslachten tot aan mijn man en ik werken fulltime en mijn kosten kinderdagverblijf ( 900/kind) zijn te hoog. Slechts een paar mensen konden in die groep overstijgend denken. De definitie die uiteindelijk werd geformuleerd was heel breed en weinig gedragen. Ik heb het dus ook niet onthouden. Vervolgens kon je in de centrale hal de papieren bekijken waar alle oplossingen onder de thema s gehangen waren en hiervan mocht je vijf keuze mogelijkheden doorgeven. Al deze keuzes werden datzelfde weekend door de organisatie samengevoegd en verwerkt tot een aantal verkiezingsthema s. En deze heeft u inmiddels kunnen lezen. Mocht u ze vergeten zijn, dan staan ze hieronder nog een keer op een rij. Ik kijk met genoegen terug naar deze dag. 1. Eerlijke Economie Meer vaste dienstverbanden Verschil ts ZZP-er en vaste dienst minder Individueel scholingsbudget, meer ruimte voor combi werk/scholing Leermeester/gezel 2. Familie & Gezin Flexibel verlof en flexibele werktijden om werk, zorg en gezin beter te combineren De financiële ondersteuning van gezinnen met kinderen is onnodig ingewikkeld. Minister voor Familie & Gezin 25

26 3. Sterke samenleving Maatschappelijke dienstplicht Alternatief voor het leenstelsel Sterke samenleving wordt niet vanuit Den Haag opgebouwd, maar in de regio, stad of buurt 4. Waarden & Traditie Waarden en normen zijn niet vrijblijvend. Verworvenheden worden begrensd door verantwoordelijkheid en respect Tegengaan polarisatie, verantwoordelijkheid voor iedereen. W&N doorgeven via opvoeding thuis en onderwijs. Op alle opleidingsniveaus is aandacht voor burgerschap, geschiedenis en filosofie 5. Zorg voor elkaar Minder schaalvergroting, bureaucratie en marktwerking in de zorg Meer ruimte en verantwoordelijkheid voor artsen en verpleegkundigen. Minder regels en minder economisch gestuurd. Organiseren op basis van vertrouwen, vakmanschap en verantwoording achteraf. Gezondheidspreventie is de slimste manier om kosten in de zorg in de hand te houden. 26

27 (Advertenties) 27

28 CDA Nieuwsbrief De CDA Harderwijk Hierden nieuwsbrief, een digitale nieuwsbrief van de fractie, is weer nieuw leven ingeblazen. Op 12 oktober is de eerste nieuwsbrief verzonden. De nieuwsbrief zal ongeveer elke 6 weken verschijnen. De nieuwsbrief bevat actueel nieuws en een overzicht van nieuwsberichten van de afgelopen periode. De volgende nieuwsbrief verschijnt binnenkort. Deze zal aan alle leden waarvan het adres bekend is, verzonden worden. Heeft u hem niet ontvangen, dan hebben wij uw mailadres niet. Stuurt u dan een mailtje naar Cor Jan Korevaar 28

29 Campagne 2 e kamer verkiezingen Op 15 maart gaan we naar de stembus voor de 2e kamer verkiezingen. De campagne hiervoor is in volle voorbereiding en werd voor Gelderland afgetrapt op 5 oktober. Robert de Vries en Cor Jan Korevaar bezochten deze avond in Westervoort. De avond werd gepresenteerd door Luc van Dijk, campagneleider voor Gelderland. Er was een grote opkomst met een positieve sfeer. Bijna alle Gelderse afdelingen waren aanwezig. Hoofd Communicatie van het CDA en landelijk campagneleider Hans Janssens nam ons mee in de strategie voor de verkiezingen. Door de kleinere CDA fractie in de 2e kamer is het budget minder groot. Daarom wordt alternatieve methoden campagne gevoerd, waaronder enkele grote evenementen zoals de CDA1000 (zie De doelstelling voor de Gelderse campagne is om elke inwoner 3x te bereiken. Daarvoor wordt elke afdeling gevraagd 3 activiteiten te organiseren en wordt meer gebruik gemaakt van sociale media. De CDA afdelingen op de Noordwest-Veluwe zullen ook deze keer gezamenlijk optrekken. Natuurlijk rekenen we ook op u! U kunt bijvoorbeeld actief meehelpen tijdens de campagne of deze financieel steunen. In een van de volgende CDA nieuwsbrieven leest u daar meer over. Fase 1: tot medio februari Fase 2: medio februari tot begin maart Fase 3: laatste dagen tot 15 maart Werken aan bekendheid CDA Verbinding met kiezers en het inhoudelijke verhaal vertellen Actief naar buiten. De straat op! Oproepen om te gaan stemmen. Laatste dagen goed zichtbaar. 29

30 Van de ledenadministratie Op 20 september 2016 is ons lid Evert ten Hove overleden. Evert droeg het CDA een warm hart toe, hij bezocht altijd trouw onze ledenvergaderingen en had ook altijd wel een bijdrage. Hij nam het altijd op voor de ondernemers, maar was wars van het invoeren van een koopzondag. Een bestuursfunctie hoefde voor hem niet zo nodig: al dat vergaderen.. Evert koos voor daden. Hij bracht tot op het laatst de rond, hij was van de partij in de campagnetijden. Zijn overlijden kwam plotseling, hij kwam te vallen, is direct naar het ziekenhuis gebracht en heeft daarna nog maar enkele dagen geleefd. Wij zullen hem missen, maar zeker zijn kinderen, kleinkinderen en familie zullen dat gemis ervaren. Wij bidden hen Gods troost en nabijheid toe. De heer M.J.M. van Lierop heeft wegens gezondheidsproblemen zijn lidmaatschap beëindigd. We heten de heer J.C. Odinot van harte welkom, die zich aanmeldde als (proef)lid. Agenda 14 januari 2017 CDA Congres en nieuwjaarsbijeenkomst over het verkiezingsprogramma Kijk voor meer informatie op 15 maart 2017 Tweede Kamer verkiezingen 30

31 (Advertenties) Uw warme bakker Met vakmanschap, ambacht en kwaliteit wordt door ons uw brood bereid. Smeepoortstraat 38 De Enk 45 Tel Harderwijk Tel Ermelo Dé lingeriespeciaalzaak van Harderwijk! Met bekende merken als Chantelle, Passionata, Prima Donna, Triumph, Sloggi, Ten Cate, Esprit. Harderwijk - Lelystad Emmeloord Dronten 31

32 Wethouder en Gemeenteraadsfractie J.L. de Jong (Jeroen) Hoogstraat BR Harderwijk Tel. Wethouder van Bedrijfsvoering, ruimte en mobiliteit P.J. Sels (Peter) Vollenhovenmeen ND Harderwijk Tel. E. van der Wal (Eelke) Broeklaan CJ Harderwijk Tel Mw. I. Stoevelaar-Zijlstra (Ida) Turfbergerhout JP Harderwijk Tel. E.J.G. van Luxemburg (Eric) Beukenlaan BM Harderwijk Tel. D. Koning (Dennis) Mandenmakerstraat VH Harderwijk M W. Mazier (Wilco) Braambergerhout HH Harderwijk M Fractievoorzitter Praesidium Commissie. Beleid Algemeen Vice fractievoorzitter Commissie Samenleving Raadslid Fractie penningmeester Commissie Ruimte Raadslid Commissie Ruimte Raadslid Fractie-secretaris Commissie Samenleving Raadslid Commissie Beleid Algemeen 32

33 Gerdien Morren Steunfractielid Afdelingsbestuur CDA Harderwijk-Hierden Voorzitter: W.R. de Vries (Robert) Tel Bluesdreef BT Harderwijk Secretaris: J. Kevelam (Julian) Tel Zuiderzeestraatweg AB Hierden Penningmeester: O. Maarleveld-Kampherbeek (Olga) Tel Ganzekamp BE Harderwijk IBAN: NL29 RABO t.n.v. CDA Afd. Harderwijk-Hierden Campagneleider: C.J. Korevaar (Cor-Jan) Tel Dassenbergerhout HG Harderwijk Overige leden: R.M. Oosterveld (Remco) Tel Chansondreef GG Harderwijk Ledenadministratie CDA De ledenadministratie wordt verzorgd door het CDA bureau in Den Haag, te bereiken via of Coördinator van de ledenadministratie van de afdeling Harderwijk-Hierden is de heer A.G.M. (Ton) de Hoop. tel

34 Colofon De CDA-Info is het officiële periodiek van de afdeling Harderwijk-Hierden en wordt uitgegeven door het bestuur van de afdeling en verschijnt viermaal per jaar. Artikelen van de leden van de gemeenteraadsfractie van het CDA in de gemeente Harderwijk worden geplaatst onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraadsfractie en zijn als zodanig herkenbaar. Hoofdredacteur: Eindredacteur: Redactie: Adres redactie: adressen: Voorpagina: Robert de Vries Roelof Potters Matty Moggré, Marjoleine Brielsman en Dennis Koning Friesegracht GM Harderwijk Tel en De torenspits van de Oude Kerk Foto Marjoleine Brielsman De meeste foto s in de zijn gemaakt door Marjoleine Brielsman of afkomstig van De portretfoto s zijn gemaakt door Foto Merjenburg of door de geportretteerden aangeleverd. Tenzij anders aangegeven. Deze Info is verzorgd door: : Marie Curiestraat 6 Tel BW Harderwijk E Wijkposten Coördinatie wijkposten: De heer J. de Jong Agnietenlaan I. Stoevelaar-Zijlstra DL Turfbergerhout H.J. Deuring S1 Vlierburgweg H. Pfrommer W1 en 2 Zwaardmeen T. de Hoop IF Eendekamp L. van der Jagt ZB H. Stevinstraat J. Klopman SH Frisialaan 3a P. Olofsen H1 Hierdensweg D.R. Potters EE Prinsessenlaan H. Slot SB Europalaan J. Wajer H2 Waterweg 1 - Hierden J.A. van der Weiden WH/S2 Goeman Borgesiuslaan

35 (Advertentie) 35

36 36

CDA Ledenvergaderingen op 7 november en 13 december CDA Info. Harderwijk-Hierden September e jaargang nummer 3

CDA Ledenvergaderingen op 7 november en 13 december CDA Info. Harderwijk-Hierden September e jaargang nummer 3 CDA Ledenvergaderingen op 7 november en 13 december 2017 Harderwijk-Hierden September 2017 37 e jaargang nummer 3 2 We zijn begonnen! Door Robert de Vries, voorzitter Over minder dan zes maanden mag u

Nadere informatie

CDA Info. Harderwijk-Hierden September e jaargang nummer 3

CDA Info. Harderwijk-Hierden September e jaargang nummer 3 Harderwijk-Hierden September 2016 36 e jaargang nummer 3 Van de redactie Het komende politieke seizoen wordt spannend. Voor het gemeentelijke werk breekt het laatste hele jaar aan en moeten we al onze

Nadere informatie

CDA Info. Harderwijk-Hierden Juni e jaargang nummer 2

CDA Info. Harderwijk-Hierden Juni e jaargang nummer 2 Harderwijk-Hierden Juni 2017 37 e jaargang nummer 2 CDA Ledenbarbecue 25 augustus 2017 2 De formatie en het klimaatakkoord Door Robert de Vries, voorzitter Op het moment van schrijven van deze bijdrage

Nadere informatie

CDA Info. Harderwijk-Hierden Juni e jaargang nummer 2

CDA Info. Harderwijk-Hierden Juni e jaargang nummer 2 Harderwijk-Hierden Juni 2016 36 e jaargang nummer 2 CDA barbecue 26 augustus 2016 Van de redactie Het is weer zomer. We sluiten weer een politiek seizoen af, waarbij we de eerste helft van de raadsperiode

Nadere informatie

CDA Info. Harderwijk-Hierden December e jaargang nummer 4

CDA Info. Harderwijk-Hierden December e jaargang nummer 4 Harderwijk-Hierden December 2015 35 e jaargang nummer 4 Van de redactie De vijfendertigste jaargang van de is uitgekomen. De twee redactieleden die in het bestuur zaten (Matty Moggré en Roelof Potters)

Nadere informatie

Thema Vitale vakantieparken. CDA Info. Harderwijk-Hierden Maart e jaargang nummer 1

Thema Vitale vakantieparken. CDA Info. Harderwijk-Hierden Maart e jaargang nummer 1 Thema Vitale vakantieparken Harderwijk-Hierden 35 e jaargang nummer 1 Van de redactie Opnieuw een Thema Info, nu rondom Vitale Vakantieparken. Naast positieve reacties op de Thema Info s zijn er ook kritische

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG Kom op bezoek bij Kinder- & Jeugdburgemeester YoZyAsz en zijn gevolg en word even raadslid van Den Haag. Maak, met jouw partij, jullie eigen plan voor

Nadere informatie

Fractievoorzitter aan het woord

Fractievoorzitter aan het woord In dit nummer: Fractievoorzitter aan het woord CDA maakt het verschil voor Weerter verenigingen Moties en amendementen Fractievoorzitter aan het woord Beste lezer, De begrotingsbehandeling van de gemeente

Nadere informatie

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de Vorst der eng len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion KADERNOTA 2017 Venlo als Übergang in einem intelligenten Grenzregion 1 Inleiding We bespreken een Kadernota die anders is dan we gewend zijn. Je vraagt je dan af waarom is dat zo? Zij de financiële resultaten

Nadere informatie

De Bilt - Maartensdijk

De Bilt - Maartensdijk De Bilt - Maartensdijk Nieuwsbrief november 2016 In deze nieuwsbrief: - Algemene Ledenvergadering woensdag 7 december 2016 - Update Ledenadministratie - Special: CDA-bijdrage bij behandeling Begroting

Nadere informatie

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose Aanvankelijk leek deze verkiezingen zich te voltrekken op een manier waarbij VVD en PvdA ieder steeds meer kiezers weg gingen trekken van andere partijen.

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Februari 15 De samenwerking van het Wijkteam Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

De echte landelijke uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen van 2010

De echte landelijke uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen van 2010 De echte landelijke uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen van 2010 Het was fascinerend om te zien hoe op 3 maart s avonds door politici en media gereageerd werd op een uitslag die door de NOS en ANP

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

VERSLAG LEDEN- VERGADERING

VERSLAG LEDEN- VERGADERING VERSLAG LEDEN- VERGADERING VRIJDAG 6 NOVEMBER 2015 VERSLAG LEDENVERGADERING Vrijdag 6 november 2015 1. Opening en mededelingen De voorzitter, Arno Brok, heet de leden van harte welkom op het najaarscongres

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Bij de voorbereiding van deze dienst kwam ik de volgende teksten tegen, die ik u graag wil voorlezen. Het zijn teksten uit het begin van onze jaartelling,

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 7 januari 2016 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst Raadsleden De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren,

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wat verstaan we onder een leerlingenraad. 2. Waarom een leerlingenraad? 3. Opzet en organisatie van een leerlingenraad

Inhoud. 1. Wat verstaan we onder een leerlingenraad. 2. Waarom een leerlingenraad? 3. Opzet en organisatie van een leerlingenraad Inhoud 1. Wat verstaan we onder een leerlingenraad 2. Waarom een leerlingenraad? 3. Opzet en organisatie van een leerlingenraad a. samenenstelling van de raad/verkiezingen b. Wat kan zoal op de agenda

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent.

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. 1. Zelfstandig Westvoorne Als heel veel dorpen bij elkaar

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Dit werkplan 2016 gaat over het tweede jaar van de bestuurscyclus van de gemeenteraad s-hertogenbosch

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over verkeersveiligheid spoorwegovergang Voorhout - Besluitvormend

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over verkeersveiligheid spoorwegovergang Voorhout - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 15 december 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00947 Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over verkeersveiligheid spoorwegovergang Voorhout - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Hoe zien wij de stand van zaken in Alblasserdam in het jaar 2013? Het gaat goed. Het beleid wordt uitgevoerd:

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Een samenvatting van de uitkomsten van de tweejaarlijkse bewoners-enquête door Wijkteam Plaswijck, gehouden onder ons netwerk en bewoners van de wijk. Gouda, maart

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Voor de komende twee jaar bij wijze van

Nadere informatie

Wijk bij Duurstede, 16 september 2013. Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo. Van: Wethouder Robbert Peek. Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 16 september 2013. Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo. Van: Wethouder Robbert Peek. Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede, 16 september 2013 Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo Van: Wethouder Robbert Peek Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede behandeld door Jelger Takken toestelnummer 609 bijlagen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 02-05-2017 Agendapunt: Onderwerp: Beleidsplan Openbaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

De ledenpolls van de ChristenUnie. Sjirk Kuijper hoofd voorlichting / woordvoerder Kamerleden Tweede Kamerfractie ChristenUnie

De ledenpolls van de ChristenUnie. Sjirk Kuijper hoofd voorlichting / woordvoerder Kamerleden Tweede Kamerfractie ChristenUnie De ledenpolls van de ChristenUnie Sjirk Kuijper hoofd voorlichting / woordvoerder Kamerleden Tweede Kamerfractie ChristenUnie Dagblad Trouw, oktober 1992 Dagblad Trouw, oktober 1992 CDA: Leden kunnen zelfs

Nadere informatie

Politiek periodiek vereniging Helder en Gedreven

Politiek periodiek vereniging Helder en Gedreven H&G Informeert! Politiek periodiek vereniging Helder en Gedreven Nummer 1 Wij, het bestuur van Helder en Gedreven, zijn voornemens om onze leden en overige sympathisanten periodiek te voorzien van informatie

Nadere informatie

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur Agenda Aan Bestuurders GGA Breda Mobiliteit Betreft Bestuurlijk overleg GGA Breda Datum Woensdag 17 april 2013 Locatie Vergaderzaal gemeente Etten-Leur Markt 1, kamer 1.09 Tijdstip 14.00 t/m 15.15 uur

Nadere informatie

Datum: 17 juni 2017 Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum. 6. Moties De vicevoorzitter opent het openbare gedeelte van de vergadering om uur.

Datum: 17 juni 2017 Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum. 6. Moties De vicevoorzitter opent het openbare gedeelte van de vergadering om uur. Notulen (concept) Algemene Leden Vergadering (openbaar) Datum: 17 juni 2017 Locatie: Aanwezig: Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum Jan Nagel (voorzitter) Maurice Koopman (HB-vicevoorzitter) Hans Cornet

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 27 november 2014 Agendanummer : 09 Datum collegebesluit : 9 september 2014 Onderwerp : Evaluatie beleidsuitgangspunten en vervangingsplannen

Nadere informatie

Jaarplan Namens het afdelingsbestuur. Ernstjan van Doorn. Secretaris Amsterdam Centrum

Jaarplan Namens het afdelingsbestuur. Ernstjan van Doorn. Secretaris Amsterdam Centrum Jaarplan 2018 Namens het afdelingsbestuur Secretaris Amsterdam Centrum 1 1. Inleiding 2. Vereniging en leden 3. Communicatie 2 1. Inleiding Samenstelling bestuur en fractie 2017 In de fractie en het bestuur

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?"

Rapportage resultaat enquête Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder? Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?" Samenstellers: Aangeboden aan: Projectgroep Dorpsstraat van de Dorpsraad Chaam Inwoners van Chaam NV De Eekelaar Politieke partijen

Nadere informatie

Nieuwsbrief CDA Schagen

Nieuwsbrief CDA Schagen Nieuwsbrief juli 2017 Nieuwsbrief CDA Schagen CDA Schagen Nieuwsbrief nr.10 juli 2017 Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de CDA afdeling in de gemeente Schagen. Het bestuur geeft enkele keren per jaar

Nadere informatie

22 december 2015 Jaargang 12 Nummer 3

22 december 2015 Jaargang 12 Nummer 3 Fractiebulletin 22 december 2015 Jaargang 12 Nummer 3 INHOUD Kerstgroet 1. Oostvaardersplassen 2. Algemene Beschouwingen 2015: Lang zullen we leren! 3. Nieuw watersportstrand Lelystad 4. Werkbezoek Luttelgeest

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT

KADERNOTA 2015. Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT KADERNOTA 2015 Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2015, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd. Het College legt

Nadere informatie

Betoog VOV Begroting 2017

Betoog VOV Begroting 2017 Betoog VOV Begroting 2017 (Eerste termijn in raadsvergadering 10 november 2016) Voorzitter, Bij de behandeling van de afronding Rotbrink en bij de behandeling van de kadernota heeft de VOV-fractie reeds

Nadere informatie

10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017

10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017 10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017 Gebed bij het aansteken van de kaarsen Ik hoop dat dit het licht zal zijn dat straalt uit onze ogen zodat we elkaar kunnen zien zoals we bedoeld zijn. dat straalt

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen

Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen COALITIEVORMING Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen Na de gemeenteraadsverkiezingen bespreken de politieke fracties in de raad wie wethouder wordt en welke beleids-

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Welkom. Schijn met Uw licht in mijn hart o Vader Schijn met Uw licht in mijn hart

Welkom. Schijn met Uw licht in mijn hart o Vader Schijn met Uw licht in mijn hart Welkom Komt allen tezamen, jubelend van vreugde. Komt nu, o, komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng len hier geboren. Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden,

Nadere informatie

Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus

Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen Gemeente van onze Heer Jezus Christus - Drie wijzen uit het Oosten komen om Jezus te aanbidden. - Drie vreemdelingen, uit een andere cultuur,

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

Raadsfractie Dronten

Raadsfractie Dronten Raadsfractie Dronten De gemeenteraadsfractie van GroenLinks Dronten bestond in 2011 uit: Cebus Korteweg (fractievoorzitter) Paul Vermast (gemeenteraadslid) Albert Bleijenberg (burgerraadslid) Johan Banis

Nadere informatie

Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost

Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2016 5 Doelen 2016 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan van Veenendaal Noordoost voor het

Nadere informatie

Zo is Assen gestart met GIDS

Zo is Assen gestart met GIDS Gezond in... Assen Van links naar rechts: Nicoline Waanders, beleidsregisseur gemeente Assen Gerrit Stolte, beleidsspecialist o.a. sport en gezondheid Gemeente Assen Maria Jongsma, adviseur GIDS, Tinten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT Verbinden, verjongen, verbreden 1. INLEIDING Bij ons aantreden als nieuw bestuur vorig jaar hebben drie speerpunten gekozenen: verbinden, verjongen, en verbreden. We hebben

Nadere informatie

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 Woord van de voorzitter: Giro 555 en dichterbij huis. Er voltrekt zich een humanitaire ramp

Nadere informatie

Agendapunt BV7a, Kaderstelling opvang vluchtelingen in een AZC gemeente Ede

Agendapunt BV7a, Kaderstelling opvang vluchtelingen in een AZC gemeente Ede Onderwerp: afspraken met regio en provincie over evenredige verdeling en maximum aantal van 1,25% van de Edese bevolking de opvang van vluchtelingen een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle gemeenten

Nadere informatie

Werkboekje. Naam: www.ebonderwijs.nl

Werkboekje. Naam: www.ebonderwijs.nl Werkboekje Naam: www.ebonderwijs.nl Hallo! Leuk dat je in dit boekje werkt. Je werkt in dit boekje over de geboorte van Jezus. Elk jaar vieren we dat op 25 december (eerste Kerstdag). EB Onderwijs wenst

Nadere informatie

Het verhaal van onze kerststal

Het verhaal van onze kerststal Het verhaal van onze kerststal In dit boekje wordt het verhaal van onze kerststal verteld. Het verhaal gaat over wat er gebeurde toen Jezus geboren werd. Op onze internetpagina is iets meer te zien. Ook

Nadere informatie

7) Kwaliteit van het openbaar bestuur

7) Kwaliteit van het openbaar bestuur 7) Kwaliteit van het openbaar bestuur Toelichting mutatie plandoel Samen met de bijstelling van budgetten stellen wij uw Staten voor om t.a.v. deze kerntaak een wijziging m.b.t. de plandoelen te accorderen.

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met:

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met: 14 september 2014, 16.30 uur, Goede Herderkerk Zangdienst: Samen zingend het nieuwe seizoen in, Thema van de landelijke startdag is met hart en ziel. Verbinden. Tjimmie van der Wal: Hans van de Pol: Jaap

Nadere informatie

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Geachte partijprogrammamakers voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, U werkt momenteel aan het verkiezingsprogramma van uw partij voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

De verkiezing van Trump en wat dit betekent voor TK2017

De verkiezing van Trump en wat dit betekent voor TK2017 De verkiezing van Trump en wat dit betekent voor TK2017 Al lange tijd wijs ik op de twee parallelle werelden, die zowel in Nederland als in andere landen, te zien is onder het electoraat. Er is een groep,

Nadere informatie

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen Beleidsplan Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents Voorwoord 1. Verenigingsdoelen 1.1 Fractieondersteuning 1.2 Benadering achterban 1.3 Detecteren en aanpakken

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 24 augustus 2017 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst Raadsleden De heer J.D. Aikema, de heer K. uit de Bosch,

Nadere informatie

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Projectgroep Veilig op Straat (VOS); presentatie Hotspots Herbouwvarianten

Nadere informatie

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 1 Ondernemersavond 22 januari 2015 Munnikkenhof Grijpskerke Geachte ondernemer, Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de ondernemersavond op 22 januari j.l. Zoals

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken!

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken! KADERNOTA 2016 Venlo: Effe geen cent te makken! FINANCIEEL RAADSDEBAT Concept 7 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2016, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd.

Nadere informatie

Openbare verlichting in de gemeente Oss Veiligheid Verkeer Sociale veiligheid.

Openbare verlichting in de gemeente Oss Veiligheid Verkeer Sociale veiligheid. Openbare verlichting in de gemeente Oss Gemeente Oss zorgt ervoor dat de openbare ruimte in Oss verlicht is. We gebruiken hiervoor verschillende soorten verlichting. Hieronder leest u waarom en wanneer

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan!

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan! GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: visie dienstverlening 2020: Goed Geregeld Graag Gedaan! Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 246462 / 251245 Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie