CDA Info. Harderwijk-Hierden December e jaargang nummer 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CDA Info. Harderwijk-Hierden December e jaargang nummer 4"

Transcriptie

1 Harderwijk-Hierden December e jaargang nummer 4

2 2

3 Wie verwachten wij? Naar aanleiding van Lucas 7 vers 19 Door Gerrit Fredrikze De vraag van Johannes de Doper Bent u degene die komen zou of moeten wij een ander verwachten? is de meest verschrikkelijke vraag die je in het Nieuwe Testament tegenkomt, naast die van Jezus zelf: Mijn God, waarom hebt U mij in de steek gelaten?. Die vraag stelt hij in de onderaardse kerker van koning Herodes. Johannes nam geen blad voor de mond. Het Rijk van God is dichterbij gekomen. Binnenkort zal God het voor het zeggen hebben. Je doet er goed aan je daar op voor te bereiden. Hij zet de mensen op hun plaats en op hun nummer. En koning Herodes heeft maar te weten dat de manier waarop hij met de vrouw van zijn broer omspringt een grof schandaal is. God laat niet met zich spotten. Het kaf moet van het koren worden gescheiden. Tel het maar op je vingers na. Dat neemt Herodes niet. De gevangenisdeur zwaait open en valt achter hem in het slot. Die is uitgerangeerd. Monddood gemaakt. Zo gaat dat met mensen die menen de waarheid te moeten zeggen. Voor Johannes is de gevangenis niet het ergste. Jezus begint met dezelfde boodschap als hij: het Rijk van God is dichtbij gekomen. Het is niet te keren. God zal laten zien wie er werkelijk macht heeft. Maar de dagen verstrijken en voor Johannes verandert er niets. Zo nu en dan vertelt één van Johannes leerlingen, die op bezoek komt, iets over wat Jezus zegt en doet. Maar niemand kijkt naar hem om. Ook Jezus niet. Voor hem blijft elke dag alles bij het oude. Dan houdt hij het op een gegeven moment niet meer uit. Hij stuurt twee van zijn leerlingen naar Jezus met de vraag waarmee ik de overdenking begon. Johannes vraagt in feite of er van dat Rijk nog wel iets terecht komt nu hij hoort hoe Jezus bezig is. Dat koninkrijk van U, wordt dat nog wat?, vroeg Gerard Reve zich af. Die vraag is Johannes uit het hart gegrepen. De twijfel vreet aan het hart van Johannes. Hoe lang houdt een mens dat uit? Met twijfel val je echt niet uit de gelovige toon. Je staat dan in de lange rij van psalmisten en profeten, van gelovigen vroeger en nu, die soms niet weten waar ze met God aan toe zijn. Twijfel plaatst je niet buiten het Rijk en niet buiten de dienst van God. Maar ga in ieder geval met die twijfel naar Hem. 3

4 Glas-in-lood raam uit de Holy Trinity Cathedral in Addis Abeba in Ethiopië Johannes krijgt antwoord. Jezus zegt tegen de leerlingen: Laat Johannes zich herinneren wat de profeet Jesaja over de Messias heeft geschreven. En kijken jullie om je heen naar wat Ik doe, en vertel hem dat. En laat hem dan zelf het antwoord geven op zijn vraag of Ik het ben, ja of nee. En wat doet Jezus dan op dat moment? Er zijn blinde mensen die kunnen zien; lammen die kunnen lopen; paria s die er weer bij gaan horen. In één woord: armen ontvangen het evangelie. De macht van God komt niet aan de dag als een storm die alles vernietigt wat God tegenstaat. De macht van God komt aan de dag in Jezus, die over de wereld gaat met een hart voor gekneusden en geschondenen. Dit vieren we met kerst dat Hij gekomen is, de Heiland, voor onze wereld met deze mensen die erop wonen. En hier en daar worden mensen recht op hun voeten gezet om wegwijzers te zijn naar het Rijk dat komt. Zodat anderen weten welke kant het opgaat en daarom kunnen volhouden. 4

5 Er is geen dag in de geschiedenis van onze wereld waarop zo duidelijk is geworden op welke manier God zijn macht laat komen dan op die vrijdag dat Jezus stierf. Macht van een liefde die tot het einde gaat zodat je voor altijd weet wat God vóórheeft. Eigenlijk wordt een mens die vraagt, gezet voor de beloften van de profeten, voor de Heer zelf, en op die uitdaging kun je antwoorden. Het antwoord dat je geeft verandert je situatie niet. Johannes blijft gevangen en wordt straks onthoofd. Het geweld gaat door na de dood van Johannes en tot op de dag van vandaag. Het antwoord dat je geeft laat je wel anders in je situatie staan. Je weet, als je vertrouwen hebt in de stijl van Jezus, dat je God niet tegenover je hebt, maar naast je en met je in al wat er gebeurt. Dat het boek van de geschiedenis niet in handen ligt van het noodlot of van Trump of Poetin, maar in de handen van het Lam, zoals Johannes heeft gezien. In de handen van Hem die zo zwaar heeft getild aan onze wereld dat Hij er onder gebroken is. Maar Hij heeft de wereld en ons niet uit zijn handen laten vallen. De Heer die lijdt en liefheeft staat aan onze kant. Immanuel, God met ons. Dat mag ons bemoedigen voor het nieuwe jaar dat komt A.D Dat kan ons leven veranderen. Het is een uitdaging. Jezus vraagt: Durf je het met mij aan voor de toekomst van de wereld? Aan ons het antwoord. Het antwoord van Johannes kennen we niet. Maar dit staat vast. Jezus heeft het voor hem opgenomen. Hij is, zegt Jezus, geen riet dat met de wind alle kanten opwaait. Hij is een profeet. Hij heeft een goed woord over mij gesproken in de dagen dat hij bij de Jordaan recht overeind stond. Daar houdt Jezus het op voor deze mens die in de spanning van zijn leven niet goed meer weet waar hij aan toe is. Het gaat in de vraag van Johannes meer over de trouw van Jezus dan over de twijfel van een mens. Jezus staat om zo een mens heen. Laat hem niet vallen. Want zo is de stijl van de Messias. Dat is de stijl van het Rijk waar Hij voor staat. Toch overwint eens de genade. Laten we dat verwachten. Laten we Hem verwachten en onderweg onze hoop niet op iemand anders richten. Vanuit dit perspectief wens ik u een vreugdevol kerstfeest toe en een gelukkig nieuwjaar. 5

6 Van de redactie Voor u ligt de laatste editie van de van het jaar Een bewogen jaar, waarin naast de reguliere politieke- en bestuurlijke werkzaamheden ook de voorbereidingen zijn gestart voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart Hierover is het afgelopen jaar uitgebreid verslag in de gedaan, naast de actuele politieke ontwikkelingen en reguliere bestuursaangelegenheden. In deze editie blikken Peter en Jeroen terug op het afgelopen jaar, schrijven Ida en Dennis over actuele politieke zaken en is er een kerstoverdenking van ds. Fredrikze opgenomen. De redactie wenst u veel leesplezier, prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2018 toe! De volgende kopijdatum is 29 maart 2018 CDA Harderwijk-Hierden online Het CDA Harderwijk-Hierden zendt regelmatig persberichten naar lokale media en online nieuwssites. Een gedeelte daarvan wordt opgenomen in de lokale kranten en kan hier ook online worden gelezen: Soms kunt u een CDA bericht vinden door CDA Harderwijk in het zoekvak in te typen van de desbetreffende nieuwssite. CDA Harderwijk 6

7 Het is maar hoe je het opschrijft Door Robert de Vries, voorzitter Er was de afgelopen weken het nodige te doen rondom CDA-kamerlid Pieter Omtzigt. Volgens het NRC zou hij in een zaal vol nabestaanden van vliegramp MH17 een nepgetuige twijfel hebben laten zaaien over de toedracht van de ramp. Het bewuste artikel leidde ertoe dat Omtzigt erkende onzorgvuldig te hebben gehandeld en zijn functie als woordvoerder MH17 neerlegde. Gelet op de ontstane commotie was dit begrijpelijk, maar in de dagen erna volgde veel kritiek op het NRC-artikel, met name van personen die wél aanwezig waren bij de bewuste bijeenkomst. Het leed voor Omtzigt was toen echter al geschied. Het onzorgvuldig handelen van Omtzigt bestond eruit dat een asielzoeker uit Oekraïne hem voorafgaande aan een publieke MH17-bijeenkomst vertelde dat hij een half uur wilde spreken over de ramp. Omdat de maximum spreektijd één minuut bedroeg, heeft Omtzigt de hoofdpunten van het verhaal van de man samengevat in een sms en aan hem verstuurd. Dit kan inderdaad als onzorgvuldig worden aangemerkt, maar het is iets anders dan Omtzigt heeft een nepgetuige van vliegramp MH17 twijfel laten zaaien over de toedracht van de ramp in een zaal vol nabestaanden. De tekst die de getuige uitsprak, was van tevoren opgesteld door het Kamerlid., zoals NRC het verwoordde en haar primeur met veel bombarie aankondigde. Universitair hoofddocent Erik Denters, gespreksleider Hella Hueck en adjunct-hoofdredacteur van RTL Nieuws Pieter Klein spraken zich in felle bewoordingen uit tegen het artikel van NRC. Op het journaal kwam dit echter niet terug en ook de andere media publiceerden hier niets over op de voorpagina s. Deze gang van zaken is niet alleen voor Pieter Omtzigt een persoonlijk drama, het schaadt het aanzien van de politiek en de media en uiteindelijk zijn vooral ook de nabestaanden de dupe. Ook in Harderwijk hebben wij te maken met het spanningsveld tussen politieke gebeurtenissen en de journalistieke weergave daarvan. Een voorbeeld is de berichtgeving over de koopzondag. Een langdurige, maar goede en respectvolle discussie over dit onderwerp heeft tot een genuanceerd, maar gewijzigd standpunt in ons verkiezingsprogramma geleid. Waar de ene lokale krant deze nuance prima verwoordde, opende de andere krant 7

8 met CDA is vóór Koopzondagen. Zowel deze kop als meerdere citaten uit het betreffende artikel zijn onjuist en doen geen recht aan de gevoerde discussie en het ingenomen standpunt over dit onderwerp. En hoewel hierover inmiddels met de betreffende journalist is gesproken, er nuancering heeft plaatsgevonden en nog zal plaatsvinden, zal dit niet hetzelfde effect hebben als het oorspronkelijke artikel. En dat is jammer, voor ons als CDA, maar vooral ook voor alle Harderwijkers en Hierdenaren met een mening over de koopzondag. Het positieve is echter dat we lering uit deze gang van zaken trekken en onze kandidaten zich de komende tijd nog fanatieker zullen inzetten om het CDA geluid (dat veel meer behelst dan de koopzondag) op straat, in kranten en online te verkondigen. Zij gaan ervoor. Wij gaan ervoor. Tot slot: het einde van 2017 nadert, met als hoogtepunt Kerst, het feest van licht en vrede. Het feest dat gaat over hoop en naastenliefde in donkere dagen. Ik wens u gelukkige dagen toe met hen die u lief zijn. Standpunt CDA koopzondag Door bestuur en fractie Als CDA hechten wij eraan om het nieuwsbericht over de koopzondag in Het Kontakt van 14 november 2017 te nuanceren, omdat dit geen juiste weergave is van het standpunt van het CDA, zoals opgenomen in het verkiezingsprogramma en ook niet in overeenstemming is met de door lijsttrekker Peter Sels gegeven mondelinge toelichting. Door een aantal leden is naar aanleiding van deze berichtgeving contact met ons opgenomen. Dit stellen wij zeer op prijs. Mocht u nog met vragen zitten of het gesprek willen aangaan over de koopzondagkwestie, schroom dan overigens niet om contact op te nemen met Robert de Vries of Peter Sels. Zij staan u graag te woord. De kerntekst uit het verkiezingsprogramma over de koopzondag, en daarmee het standpunt van het CDA, zoals dit is besproken en goedgekeurd door de aanwezige leden op de ALV op 7 november jl. van het CDA Harderwijk-Hierden voor de raadsperiode , vindt u op de volgende pagina. Hiermee geeft het CDA duidelijk aan dat dit belangrijke onderwerp heel genuanceerd ligt. Wij hechten aan het belang van de zondag als rustdag en zijn ons er tegelijk van bewust dat de samenleving verandert, waarbij wij het van belang vinden dat er rekening wordt gehouden met de inwoners die de rustdag in ere willen houden. Daarom is er wat het CDA betreft slechts ruimte voor een nader te bepalen beperkte openstelling op zondag. 8

9 Zondag, de waarde van rust, cultuur en ontmoeting Uit het CDA Verkiezingsprogramma De zondag als rustmoment is voor het CDA van groot belang. Niet alleen vanuit religieus-, maar ook vanuit maatschappelijk oogpunt. Als de dag waarop we tijd kunnen doorbrengen met onze familie, vrienden of andere mensen die ons dierbaar zijn. In de huidige maatschappij waarin we leven, ligt er veel druk op mensen om te presteren. Veel mensen hebben nu al moeite om een goede balans tussen werk en vrije tijd te vinden. Een zondag als vrije dag om op adem te komen, is voor het CDA dan ook erg belangrijk. Toch sluiten wij onze ogen niet als het gaat om de opvattingen en wensen in de Harderwijker samenleving over de invoering van de koopzondag. Tijdens de afgelopen collegeperiode ( ) is op meerdere momenten zowel in de gemeenteraad als in de media de koopzondagkwestie aan de orde gekomen. Het CDA heeft op die momenten geen aanleiding gezien om van het standpunt zoals dat verwoord is in het verkiezingsprogramma van 2014 af te wijken. In de afgelopen collegeperiode is gebleken dat het erop lijkt dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in de Harderwijker samenleving van een meerderheid tegen de invoering van een koopzondag, naar een meerderheid voor de invoering van een koopzondag. Het CDA is een middenpartij en neemt deze signalen uit de samenleving ter harte. Wij zullen ons daarom niet principieel uitspreken tégen de invoering van een koopzondag in de komende collegeperiode, indien daartoe een initiatief wordt ingediend. Dit betekent wel dat wij ons zullen (blijven) inzetten voor een balans tussen het behoud van de zondagsrust, het toerisme en de belangen van (kleine) winkeliers. Deze inzet heeft dan concreet gevolgen voor de volgende aspecten van een eventuele winkelopenstelling: de seizoenen, de duur, de openingstijden en het soort detailhandel dat op zon- en feestdagen geopend mag zijn. Naar onze mening zal de gemeente Harderwijk deze aspecten in samenspraak met alle belanghebbenden (burgers, ondernemers en gemeenteraad) uit moeten werken. Op deze manier wordt recht gedaan aan alle betrokken belangen. 9

10 (advertentie) 10

11 Gemeenteraadsverkiezingenupdate Het verkiezingsprogramma is recent per mail toegezonden aan de leden van wie een adres bekend is bij het bestuur. De definitieve versie (de publieksversie ) van het verkiezingsprogramma (inclusief titel) zal naar verwachting in de tweede week van januari worden gepresenteerd en per mail worden toegezonden aan de leden van wie een adres bekend is bij het bestuur. Mocht uw adres niet bekend zijn bij ons (en u wel een pdfversie toegezonden wenst te krijgen per mail) of mocht u het op prijs stellen om een papieren exemplaar van de publieksversie in januari toegestuurd te krijgen, dan kunt u dit aangeven bij de secretaris van het bestuur (zijn contactgegevens staan achterin deze ). Op de laatste ALV is Peter Sels bij acclamatie gekozen tot lijsttrekker van het CDA Harderwijk-Hierden voor de gemeenteraadsverkiezingen Over de volgorde van de kandidatenlijst (vanaf de tweede plek) wordt gestemd tijdens de ALV op 13 december a.s. De uitnodiging voor deze ALV treft u aan als bijlage bij deze. Tot slot is de campagnecommissie al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Campagneactiviteiten kosten veel geld, maar leveren ook veel op. Het landelijk CDA heeft hier ook sterk op ingezet voor en tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017, hetgeen zijn vruchten heeft afgeworpen. Hoewel het bestuur ieder jaar geld reserveert voor de campagneactiviteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen die (in beginsel) om de vier jaar plaatsvinden, kunnen wij iedere bijdrage goed gebruiken. Indien gewenst, kunt u uw financiële bijdrage overmaken naar IBAN: NL 29 RABO t.n.v. CDA Afd. Harderwijk-Hierden o.v.v. Donatie gemeenteraadsverkiezingen Van harte aanbevolen! 11

12 Themabegroting Door Peter Sels (fractievoorzitter) namens de fractie Een heldere stijl en een sobere, doelmatige uitvoering kenschetst de themabegroting, waarover we in de Raad van 2 november 2017 het debat gevoerd hebben. Na een periode van crisis ziet het er goed uit. Het College, en met name onze wethouder financiën Jeroen de Jong, heeft ons op een financieel verantwoorde wijze door de crisis geleid en de stad financieel een gezonde uitgangspositie verschaft, met daarbij de vele ambities die gerealiseerd zijn. Complimenten daarvoor. De boodschap van de fractie was even helder als concreet, namelijk financieel gaat het beter en de bewoners merken dat. Wat hebben we bereikt? Na bijna vier jaar is het goed om te kijken wat we bereikt hebben. De gesprekken die wij als fractie met bewoners hebben, leren ons dat bewoners tevreden zijn over Harderwijk en Hierden, over hun eigen woonomgeving, het wijk- en buurtgericht werken, het stadsidee, over de mogelijkheid om openbaar groen zelf te onderhouden, over de uitbreiding van het gratis parkeren, over de verruimde openingstijden van de gemeente op zaterdag, de mooie bibliotheek, het nieuwe Huis van de Stad, investeringen in de sportverenigingen in de Sypel (waterveld), het revolverend fonds duurzaamheid, het feit dat er geen wachtlijsten zijn in de zorg, dat er voldoende financiële middelen zijn, een reserve in de zorg om tegenvallers op te vangen, de lastendruk verminderd wordt en het Pieterpotje weer gevuld wordt, en vele andere zaken waarbij het CDA betrokken is geweest of het initiatief heeft genomen. Aandachtspunten Aandachtspunten zijn er natuurlijk ook en die hebben we in het debat benoemd. Gerangschikt naar de speerpunten van het CDA (zorg, binnenstad en wonen) en tegen het perspectief van leefbaarheid en duurzaamheid. 12

13 1. Zorg en wonen. We zien een toename van de combinatie van zorg en wonen. Een combinatie die voor de integratie van mensen, vaak jongeren met psychische problemen, in de stad en de straat zorgt. Iedereen wil namelijk zelfstandig wonen. Soms levert dit onwenselijke situaties op die met overlast gepaard gaan. Dan gaat het ten koste van de leefbaarheid van de wijk en de straat. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het gaat hierbij om de kwaliteit van de zorg. Het CDA wil samen naar structurele oplossingen zoeken, want zorg in de buurt moet geen zorgen in de buurt worden. Belangrijk is dat er geluisterd wordt naar de andere bewoners van de straat. Dat zij betrokken worden hierin en dat zij een luisterend oor vinden bij de gemeente en de zorgaanbieders. De CDA-fractie pleit ervoor dit samen met gemeente, zorgaanbieders en de bewoners integraal en planmatig aan te pakken en te bespreken, en niet vanuit het incident. 2. Binnenstad. Wij hebben te maken met veel leegstand in de binnenstad. De leefbaarheid van de binnenstad is daarbij in het geding. Onlangs adviseerde Detailhandel Nederland steden om kritisch te kijken naar het winkeloppervlak. Niet meer, maar betere winkelmeters is hun advies. Ook adviseert Detailhandel NL om niet alleen de winkelmeters, maar ook de professionele organisatie van de binnenstad te verbeteren. Daarom pleit het CDA voor meer overleg, samenhang en afstemming in een overlegorgaan binnenstad, waarin niet alleen bewoners en ondernemers participeren, maar ook de wijkmanager, zorginstanties en de politie. Dit om de leefbaarheid van de binnenstad te verbeteren. 3. Duurzaamheid. Het CDA zet in op de versnelling op het gebied van duurzaamheid. We willen in 2020 alle openbare verlichting vervangen hebben door LEDverlichting. Dit is nodig om de doelstellingen van het Energieakkoord van 13

14 20% energiebesparing te halen. Deze versnelling kost drie jaar euro per jaar en willen wij uit het surplus van de begroting bekostigen. We hebben hiertoe een amendement ingediend dat unaniem aangenomen is. 4. Molenstichting. Verder hebben wij als fractie een amendement ingediend voor een subsidie aan de Molenstichting ten behoeve van de bouw van een bakkerijmuseum en een uitbreiding van het educatiecentrum. Het betreft een bedrag van euro voor de duur van 10 jaar, dus euro in totaal. Ook dit amendement is unaniem aangenomen. Positief Als fractie zijn we blij met de themabegroting als geheel. Een gezonde begroting die op orde is. Het gaat financieel beter en de bewoners merken dat. Dat is mooi. Er is goed naar de Raad geluisterd, alle moties zijn verwerkt. Sommige aandachtspunten zijn gerealiseerd en andere hebben onze aandacht echt nog nodig. Daar zullen we zeker mee aan de slag blijven. Daar kunt u van op aan.. Lijsttrekker Peter Sels krijgt bloemen voor zijn verkiezing 14

15 (advertenties) WEES WIJS. EET AMBACHTELIJK EVERTO-IJS. IJSSALON EVERTO WOLLEWEVERSTRAAT AZ HARDERWIJK TEL AL 25 JAAR STAAN WE MET EEN HEERLIJK IJSJE VOOR U KLAAR! Slagerij Uit de Bosch Kromhoutsteeg 6 (hoek Vischmarkt) Harderwijk Telefoon Een klasse apart 15

16 Vernieuwing door verandering.. bijna klaar.. Door Jeroen de Jong (wethouder) Toen mij gevraagd werd om een stuk aan te leveren voor de kwam, als altijd de vraag bij mij naar boven: waar zal ik het deze keer over hebben?. Niet lang daarna raakte ik in gesprek over het Coalitieakkoord. Toen werd het mij duidelijk waar ik het graag over wilde hebben. Wat hebben wij weten te bereiken in de afgelopen 3½ jaar met het College en de Raad? In mei 2014 kwam het Coalitieakkoord tot stand. Met inzet van de verschillende partijen was er een uitgebreid programma beschreven. Vier thema s met afspraken op hoofdlijnen. Wat stond er ook al weer in? Thema 1 ging over: decentralisatie Sociaal Domein, Werk en Inkomen, Veiligheid, Onderwijs en Sportkracht. Thema 2 betrof: Theater Waterfront, Voortgang Waterfront, Woningbouw, Verlevendiging binnenstad, Vitale Vakantieparken, het Eenden gebied, Parkeren, Vergroening, Geluid A28, Uitvoering Routekaart en Bereikbaarheid. Thema 3 handelde over: Lorentz III, Aantrekken bedrijven, Recreatie en Toerisme. Tot slot ging thema 4 over: Regionale samenwerking en Cultuuromslag. Bijna alle onderwerpen zijn in de afgelopen drieeneenhalf jaar veel verder gebracht en sommigen zijn al gereed. Voor de onderwerpen Parkeren, Regionale Samenwerking en Cultuuromslag zijn de doelen gerealiseerd en zijn wij eigenlijk al verder dan afgesproken. De RNV wordt per 1 januari ontmanteld en de Cultuuromslag kreeg een impuls door de renovatie van het Huis van de Stad. Parkeren kreeg een 2-uur gratis en daarmee is het onderwerp Parkeren van cashcow naar dienstverlening aan inwoners en bezoekers gebracht. De onderwerpen Woningbouw, Waterfront, Werk en Inkomen, Lorentz III en aantrekken bedrijven zijn voortvarend opgepakt en mede door de economische groei zit daar de vaart zeker in. Vol trots vertellen Harderwijkers nu over hun Waterfront met de leuke type woningen. Lorentz III kent veel verkoop en verschillende bedrijven zitten er al of zijn bezig er te bouwen. 16

17 Waar ook de vaart in zit zijn: Vitale vakantieparken, Veiligheid, het Eendengebied, Onderwijs, Sportkracht en Uitvoering Routekaart. Met Endura, Veluwe duurzaam en ook de gemeentelijke gebouwen laat het College zien dat zij duurzaamheid serieus en voortvarend aanpakt. Het eendengebied is onderdeel geworden van een rood voor rood regeling. Daarmee proberen wij de sloop van de oude eendenschuren te versnellen en past het beeld weer beter bij Hierden. Een belangrijke ontwikkeling van Veiligheid zit, naast extra BOA s, bij het Verkeersveiligheidsplan wat niet bij een plan blijft, maar nu ook in uitvoering is. Er wordt gewerkt aan diverse wegen om ze verkeersveiliger te maken. Ik wil in dit stuk ook zeker stil staan bij het onderwerp Theater Waterfront. Al kort na mei 2014 werd duidelijk dat er deze periode klare wijn moest worden geschonken over het Theater. Na een moeilijke periode werd in 2017 duidelijk dat het Theater blijft aan de Stationslaan. Niet naar ieders tevredenheid, maar wel met een duidelijke visie werd voor deze locatie gekozen. Voor het CDA ook een moeilijk proces met veel afwegingen, maar wel een plek die past bij het verkiezingsprogramma. Ging dan alles voorspoedig? Vooral de bereikbaarheid (en dan bedoel ik niet de A28 die gelukkig wel in het regeerakkoord is gekomen) van Harderwijk via het spoor blijft een lange discussie die, ondanks een nieuw prachtig station, nog niet afgerond is. Wellicht dat de komende maanden het ministerie en de NS meer duidelijkheid gaan geven. Een ander onderwerp dat nog alle aandacht verdient is de geluidsproblematiek van de A28. Ondanks inzet van College, ondanks een bedrag van als bijdrage, is er nog geen beweging vanuit RWS die de plaatsing van schermen versnelt. Daar zullen wij als College ook in de laatste maanden van deze periode vol op moeten blijven inzetten. Als is het maar omdat wij samen al veel hebben kunnen bereiken. Natuurlijk zijn er wel lastige discussies en gesprekken geweest in de collegekamer, maar de sfeer in het College is altijd constructief geweest met een heel sterk teamgevoel. Ik kan, en dat is mijn persoonlijke mening, vertellen dat ik de samenwerking met alle Coalitiepartners, en in het bijzonder met de collega-wethouders, als zeer plezierig heb ervaren. Ik weet niet wat de verkiezingen zullen brengen, maar ik ben dankbaar voor de afgelopen jaren en wil graag de uitdaging aan gaan van een nieuwe periode. Het vertrouwen tussen wethouders onderling is groot geweest en altijd heeft het belang van Harderwijk en de Harderwijkers voorop gestaan.. 17

18 (advertenties) 18

19 Oderzoek zwembad De Sypel Door Dennis Koning namens de fractie In de van juni dit jaar heb ik al geschreven dat het College opdracht heeft gegeven te starten met een onderzoek naar het toekomstperspectief van zwembad De Sypel. Het zwembad is ongeveer 40 jaar oud en is toe aan ingrijpend onderhoud. Er is sprake van loszittende tegels, loslatend voegwerk, slechte wandafwerking, slechte isolatie en veel gebruik van enkelglas met slechte kozijnen. Donderdag 16 november 2017 is het betreffende onderzoek getiteld Onderzoek zwembad De Sypel besproken in de commissie Samenleving. Door het onderzoeksbureau zijn vier scenario s uitgewerkt, te weten: 1 - Nul scenario (instandhouding van hetgeen we nu hebben); 2 - Renovatie; 3 - Overkapping van de buitenbaden, en 4 - (Gedeeltelijke) nieuwbouw. Het College stelt voor om te kiezen voor het vierde scenario. In het vernieuwde zwembad worden alle huidige activiteiten behouden, te weten sport (het gebruik door sportverenigingen, sportlieden, banenzwemmen en recreatief zwem men), schoolzwemmen en leszwemmen. Recreëren in zwembad De Sypel De vraag naar therapeutisch- en medisch zwem- 19

20 men neemt toe. Het College stelt voor dit aspect in de verdere uitwerking mee te nemen. Het recreatief zwemmen met fun-factoren zoals een glijbaan en dergelijke wordt, als het aan het College ligt, niet meegenomen in de verdere uitwerking. Het College neemt dit niet mee, omdat dit grote financiële investeringen vergt. Vooral ook omdat omliggende gemeenten diverse plannen hebben met hun zwembaden. Het is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen of dit vierde scenario daadwerkelijk verder uitgewerkt gaat worden. De commissie Samenleving heeft aan het eind van de vergadering besloten nog niet tot besluitvorming te willen overgaan, maar eerst nog over het onderzoek een debat te willen voeren. De debatvraag is op het moment van het schrijven nog niet geformuleerd. De grote vraag die wij als CDA hebben is of het beschikbaar aantal m² wateroppervlak voldoende is om alle eerder genoemde activiteiten te kunnen uitvoeren. Het beschikbare aantal m² wordt namelijk aanzienlijk kleiner dan nu. Het CDA vindt het behoud van een binnenzwembad een must. Echter, hoe dit er uit komt te zien, is nog niet bekend zo blijkt uit het voorgaande. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen op dit dossier. Sporten in zwembad De Sypel 20

21 Wel of niet een aanslag reclamebelasting opgelegd? Door Ida Stoevelaar namens de fractie Afgelopen zomer is op zo n verschillende adressen in Harderwijk een brief bezorgd met de mededeling dat er een reclameobject aangetroffen is op dat adres. Op grond van de verordening reclamebelasting 2017 is de eigenaar van het object belastingplichtig. Voor- Ida Stoevelaar gaande jaren was de reclamebelasting onderdeel van het ondernemersfonds, maar de rechter beoordeelde die inning begin dit jaar onterecht. De brief die op adressen is bezorgd was echter een vooraankondiging van de controle van de administratie door de heffingsambtenaar. Was de ontvanger ten onrechte opgenomen in de administratie omdat men geen enkele vorm van reclame-uiting heeft, dan werd de ontvanger verzocht dat aan de heffingsambtenaar te melden. De vooraankondiging riep toch meerdere reacties van besturen van stichtingen op. Vaak ook was een foto meegestuurd van de openbare aankondiging zoals de reclame genoemd wordt. Een aanslag reclamebelasting was ook niet eerder ontvangen. Voor mij waren deze reacties aanleiding om vragen te stellen aan het College. In een artikel in de bovengenoemde verordening zijn ook vrijstellingen opgenomen. Een vrijstelling kan gegeven worden aan instellingen met een ideologisch of liefdadig doel, zoals het Zanglokaal en de Voedselbank. Inmiddels heb ik de antwoorden ontvangen. Duidelijk is wel geworden dat de heffingsambtenaar beslist wat een openbare aankondiging, lees reclame, is. Het betreft niet alleen reclame, maar elke tot het publiek gerichte mededeling van commerciële dan wel ideële aard waarmee de aandacht wordt getrokken voor een dienst, een product of een boodschap, aldus de heffingsambtenaar. In de praktijk komt het erop neer, dat indien niet gereageerd is op de brief van afgelopen zomer met de vooraankondiging, er op 31 oktober 2017 een 21

22 aanslag verzonden is. Daartegen kan binnen zes weken na dagtekening bezwaar gemaakt worden. Maar dus ook: geen aanslag ontvangen, geen reclamebelasting opgelegd. Reclame van de Voedselbank? Duidelijk is geworden naar aanleiding van mijn vragen dat het Hierder Zanglokaal en de Voedselbank, net als voorgaande jaren, geen aanslag reclamebelasting opgelegd krijgen. (advertentie) 22

23 Van de ledenadministratie Twee CDA-leden uit Nieuw Lekkerland zijn sinds kort in Harderwijk komen wonen: De heer W. Schut en mevrouw M. Schut-Bakker Wij heten hen van harte welkom binnen onze afdeling! Agenda 13 Ledenvergadering Gemeenteraadsverkiezingen 2018 (vaststelling kandidatenlijst) u De Roef (Zuiderzeepad 1, Harderwijk) De uitnodiging ontvangt u bij deze 21 maart 2018 Gemeenteraadsverkiezingen De ALV op 7 november

24 Wethouder en Gemeenteraadsfractie J.L. de Jong (Jeroen) Stationslaan LA Harderwijk Tel. Wethouder van Bedrijfsvoering, ruimte en mobiliteit P.J. Sels (Peter) Vollenhovenmeen ND Harderwijk Tel. E. van der Wal (Eelke) Broeklaan CJ Harderwijk Tel Mw. I. Stoevelaar-Zijlstra (Ida) Turfbergerhout JP Harderwijk Tel. E.J.G. van Luxemburg (Eric) Beukenlaan BM Harderwijk Tel. D. Koning (Dennis) Mandenmakerstraat VH Harderwijk M W. Mazier (Wilco) Braambergerhout HH Harderwijk M Fractievoorzitter Praesidium Commissie. Beleid Algemeen Vice fractievoorzitter Commissie Samenleving Raadslid Fractie penningmeester Commissie Ruimte Raadslid Commissie Ruimte Raadslid Fractie-secretaris Commissie Samenleving Raadslid Commissie Beleid Algemeen 24

25 Gerdien Morren Steunfractielid Andrea Steunfractielid Afdelingsbestuur CDA Harderwijk-Hierden Voorzitter: W.R. de Vries (Robert) Tel Bluesdreef BT Harderwijk Secretaris: J. Kevelam (Julian) Tel Zuiderzeestraatweg AB Hierden Penningmeester: O. Maarleveld-Kampherbeek (Olga) Tel Ganzekamp BE Harderwijk IBAN: NL29 RABO t.n.v. CDA Afd. Harderwijk-Hierden Campagneleider: C.J. Korevaar (Cor-Jan) Tel Dassenbergerhout HG Harderwijk Overige leden: C.J.C.M. van Elst-van Schaijik (Kitty) Tel Rietgorsmeen ZP Harderwijk Ledenadministratie CDA De ledenadministratie wordt verzorgd door het CDA bureau in Den Haag, te bereiken via of Coördinator van de ledenadministratie van de afdeling Harderwijk-Hierden is de heer A.G.M. (Ton) de Hoop. tel

26 Colofon De CDA-Info is het officiële periodiek van de afdeling Harderwijk-Hierden en wordt uitgegeven door het bestuur van de afdeling en verschijnt viermaal per jaar. Artikelen van de leden van de gemeenteraadsfractie van het CDA in de gemeente Harderwijk worden geplaatst onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraadsfractie en zijn als zodanig herkenbaar. Hoofdredacteur: Eindredacteur: Redactie: Adres redactie: adressen: Voorpagina: Robert de Vries Roelof Potters Julian Kevelam, Marjoleine Brielsman en Dennis Koning Zuiderzeestraatweg 87, 3849 AB Hierden Tel / Gedeelte uit het Glas-in-lood raam uit de Holy Trinity Cathedral in Addis Abeba in Ethiopië Foto Marjoleine Brielsman De meeste foto s in de zijn gemaakt door Marjoleine Brielsman of afkomstig van Tenzij anders aangegeven. Deze Info is verzorgd door: : Marie Curiestraat 6 Tel BW Harderwijk E Wijkposten Coördinatie wijkposten: De heer J. de Jong Agnietenlaan I. Stoevelaar-Zijlstra DL Turfbergerhout H.J. Deuring S1 Vlierburgweg H. Pfrommer W1 en 2 Zwaardmeen T. de Hoop IF Eendekamp L. van der Jagt ZB H. Stevinstraat J. Klopman SH Frisialaan 3a P. Olofsen H1 Hierdensweg D.R. Potters EE Prinsessenlaan H. Slot SB Europalaan J. Wajer H2 Waterweg 1 - Hierden J.A. van der Weiden WH/S2 Goeman Borgesiuslaan

27 (advertentie) 27

28 28

CDA Ledenvergaderingen op 7 november en 13 december CDA Info. Harderwijk-Hierden September e jaargang nummer 3

CDA Ledenvergaderingen op 7 november en 13 december CDA Info. Harderwijk-Hierden September e jaargang nummer 3 CDA Ledenvergaderingen op 7 november en 13 december 2017 Harderwijk-Hierden September 2017 37 e jaargang nummer 3 2 We zijn begonnen! Door Robert de Vries, voorzitter Over minder dan zes maanden mag u

Nadere informatie

CDA Info. Harderwijk-Hierden Juni e jaargang nummer 2

CDA Info. Harderwijk-Hierden Juni e jaargang nummer 2 Harderwijk-Hierden Juni 2017 37 e jaargang nummer 2 CDA Ledenbarbecue 25 augustus 2017 2 De formatie en het klimaatakkoord Door Robert de Vries, voorzitter Op het moment van schrijven van deze bijdrage

Nadere informatie

CDA Info. Harderwijk-Hierden September e jaargang nummer 3

CDA Info. Harderwijk-Hierden September e jaargang nummer 3 Harderwijk-Hierden September 2016 36 e jaargang nummer 3 Van de redactie Het komende politieke seizoen wordt spannend. Voor het gemeentelijke werk breekt het laatste hele jaar aan en moeten we al onze

Nadere informatie

CDA Info. Harderwijk-Hierden Juni e jaargang nummer 2

CDA Info. Harderwijk-Hierden Juni e jaargang nummer 2 Harderwijk-Hierden Juni 2016 36 e jaargang nummer 2 CDA barbecue 26 augustus 2016 Van de redactie Het is weer zomer. We sluiten weer een politiek seizoen af, waarbij we de eerste helft van de raadsperiode

Nadere informatie

CDA Info. Harderwijk-Hierden December e jaargang nummer 4

CDA Info. Harderwijk-Hierden December e jaargang nummer 4 Harderwijk-Hierden December 2015 35 e jaargang nummer 4 Van de redactie De vijfendertigste jaargang van de is uitgekomen. De twee redactieleden die in het bestuur zaten (Matty Moggré en Roelof Potters)

Nadere informatie

CDA Info. Harderwijk-Hierden December maart 2017 Tweede Kamerverkiezingen. 36 e jaargang nummer 4

CDA Info. Harderwijk-Hierden December maart 2017 Tweede Kamerverkiezingen. 36 e jaargang nummer 4 Harderwijk-Hierden December 2016 36 e jaargang nummer 4 15 maart 2017 Tweede Kamerverkiezingen Van de redactie De laatste van 2016 alweer en ook de laatste voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Het

Nadere informatie

Thema Vitale vakantieparken. CDA Info. Harderwijk-Hierden Maart e jaargang nummer 1

Thema Vitale vakantieparken. CDA Info. Harderwijk-Hierden Maart e jaargang nummer 1 Thema Vitale vakantieparken Harderwijk-Hierden 35 e jaargang nummer 1 Van de redactie Opnieuw een Thema Info, nu rondom Vitale Vakantieparken. Naast positieve reacties op de Thema Info s zijn er ook kritische

Nadere informatie

De Bilt - Maartensdijk

De Bilt - Maartensdijk De Bilt - Maartensdijk Nieuwsbrief november 2016 In deze nieuwsbrief: - Algemene Ledenvergadering woensdag 7 december 2016 - Update Ledenadministratie - Special: CDA-bijdrage bij behandeling Begroting

Nadere informatie

Liturgie bij de Kinderdienst op zondagochtend 19 april 2015

Liturgie bij de Kinderdienst op zondagochtend 19 april 2015 Liturgie bij de Kinderdienst op zondagochtend 19 april 2015 Psalm 75 : 1 (NB) U alleen, U loven wij, U loven wij, onze Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Men vertelt in heel het

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen

Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen Inleiding Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen Op 21 mei 2013 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die anticipeerde op de wijzigingen in de Winkeltijdenwet per 1 juli 2013. Deze wijzigingen zijn inmiddels

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 Hoorn FRACTIEREGLEMENT Raadsperiode 2010-2014 INHOUD: I. Definities blz 2 II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 III. Fractieondersteuning blz 4 IV. Besluiten blz 4 V. De

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

Vijfde nieuwsbrief. Terugblik op de verkiezingen. CDA nieuwsbrief 28 mei Met daarin:

Vijfde nieuwsbrief. Terugblik op de verkiezingen. CDA  nieuwsbrief 28 mei Met daarin: CDA e-mail nieuwsbrief 28 mei 2010 Vijfde nieuwsbrief Met daarin: Terugblik op de verkiezingen De nieuwe fractie is er klaar voor! Wij krijgen een vlag en wapen van West- Friesland Onderzoek bureau Berenschot

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement AFDELINGSREGLEMENT D66 Eindhoven Dit is het afdelingsreglement van D66 Eindhoven. Het reglement is gebaseerd op het standaardreglement dat is vastgesteld door het vastgesteld door het Landelijk bestuur

Nadere informatie

* nummer 4 * november Nieuwsbrief. Voor u ligt alweer de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar. Veel leesplezier!

* nummer 4 * november Nieuwsbrief. Voor u ligt alweer de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar. Veel leesplezier! Nieuwsbrief Voor u ligt alweer de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar. Veel leesplezier! Bregina Staal Contactgegevens CBS De Regenboog Troelstralaan 3 9602 XA Hoogezand 0598-321031 directiecbsderegenboog@vcomog.nl

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00798

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00798 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00798 OPSCHRIFT Vergadering van 27 oktober 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Arno van Kempen Betrokken portefeuillehouder(s): Bas Brekelmans Onderwerp Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht AFDELINGSREGLEMENT DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Afdelingsvergadering van D66, afdeling Utrecht op XXXXXXXX 2016. Dit reglement is een aanvulling op de Statuten

Nadere informatie

Overdenking zondag 11 december e zondag van advent kleur roze Ds. A.J.Wouda

Overdenking zondag 11 december e zondag van advent kleur roze Ds. A.J.Wouda Overdenking zondag 11 december 2016 in de Terskflier 3 e zondag van advent kleur roze Ds. A.J.Wouda PG Sexbierum-Pietersbierum OT lezing Jesaja 35: 1-10 Antwoordpsalm 146: 1, 2, 3, 4 Epistellezing Jacobus

Nadere informatie

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Openingslied: ZJ 115: De nacht loopt ten einde. Begroeting P. Welkom in deze vierde adventsviering. We zijn samengekomen om kracht en bemoediging,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Onderwerp Start Arhi-procedure en aankondiging open overleg met gemeenten Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal

Onderwerp Start Arhi-procedure en aankondiging open overleg met gemeenten Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal Bijlage 9 Provinciale Staten van Limburg Cluster STR Behandeld H.J.P.G. van Elmpt Ons kenmerk 2017/6098 Telefoon +31 43 389 99 64 Uw kenmerk - Maastricht 24 januari 2017 Bijlage(n) 1 Verzonden 24 januari

Nadere informatie

Keuzenotitie zon- en feestdagenopenstelling

Keuzenotitie zon- en feestdagenopenstelling Keuzenotitie zon- en feestdagenopenstelling 1. Aanleiding Per 1 juli 2013 is de Winkeltijdenwet gewijzigd. De grootste wijziging is het schrappen van de toeristische bepaling. Deze bepaling stelde dat

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Bij de voorbereiding van deze dienst kwam ik de volgende teksten tegen, die ik u graag wil voorlezen. Het zijn teksten uit het begin van onze jaartelling,

Nadere informatie

Kandidatenboek lijsttrekkersverkiezing GR 2018

Kandidatenboek lijsttrekkersverkiezing GR 2018 Lijsttrekkersverkiezing Gemeenteraadsverkiezingen 2018 1 Woord van de voorzitter Aan de leden van D66 Alphen aan den Rijn 10 mei 17 Democraten! Terwijl in Den Haag hard word gewerkt aan de formatie van

Nadere informatie

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaardreglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie

Op weg naar één PvdA-afdeling in de Westelijke Mijnstreek

Op weg naar één PvdA-afdeling in de Westelijke Mijnstreek Op weg naar één PvdA-afdeling in de Westelijke Mijnstreek Plan van aanpak samengaan van PvdA-afdelingen Sittard-Geleen en Stein-Beek Datum: 2 juni 2017 Door: Paul Kubben en Marijke Clerx Status: Definitief

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

Zondag 22 november 2015 19.00 uur LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR. Voorgangers mw. Ans Damen en Janco Wijngaard Organist dhr.

Zondag 22 november 2015 19.00 uur LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR. Voorgangers mw. Ans Damen en Janco Wijngaard Organist dhr. Zondag 22 november 2015 19.00 uur LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR Voorgangers mw. Ans Damen en Janco Wijngaard Organist dhr. Leo Kamphorst Welkom en mededelingen Paaskaars Zingen: GvL 619 HOORT HOE

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT Verbinden, verjongen, verbreden 1. INLEIDING Bij ons aantreden als nieuw bestuur vorig jaar hebben drie speerpunten gekozenen: verbinden, verjongen, en verbreden. We hebben

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Vlaardingen, op maandag 16 januari 2017 bijeen, heeft besloten dat voor de afdeling D66 Vlaardingen het standaard afdelingsreglement

Nadere informatie

procedurebeschrijving de advieslijsten, de groslijsten, de verkiezingsprogramma s, de weging per

procedurebeschrijving de advieslijsten, de groslijsten, de verkiezingsprogramma s, de weging per Aan: de voorzitters en secretarissen van de lokale Brabantse CDA afdelingen i.a.a. : de leden van CDA Brabant Betreft : verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2015 Inleiding. Tijdens onze ALV

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8

Hartelijk welkom. Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8 Hartelijk welkom Organiseer je een nieuwe (eenmalige of vaker terugkerende) activiteit binnen BOEI 90? Valt er een door jou georganiseerde activiteit uit of verandert er iets in de data hiervan? Laat het

Nadere informatie

Verkondiging zondag 24 augustus 2014 Maartenskerk Vergeef ons onze schulden bij: Onze vader en Mattheus 18, 21-35

Verkondiging zondag 24 augustus 2014 Maartenskerk Vergeef ons onze schulden bij: Onze vader en Mattheus 18, 21-35 Verkondiging zondag 24 augustus 2014 Maartenskerk Vergeef ons onze schulden bij: Onze vader en Mattheus 18, 21-35 I Vanmorgen gaat het om de bede die ons in het dagelijkse leven meteen op de huid kan zitten,

Nadere informatie

Checklist: de vijf waarden en de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Checklist: de vijf waarden en de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Checklist: de vijf waarden en de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Op 19 maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De politieke partijen zijn daarmee al druk in de weer ondermeer door het opstellen

Nadere informatie

Gulpen-Wittem, Auteur PDTV Portefeuillehouder M. Leurs-Mordang Bijlagen 1 Afdeling PD Ons Kenmerk

Gulpen-Wittem, Auteur PDTV Portefeuillehouder M. Leurs-Mordang Bijlagen 1 Afdeling PD Ons Kenmerk RAADSVOORSTEL Nr. PD/007 Aan de Raad van de gemeente Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem, 27-03-2007 Auteur PDTV Portefeuillehouder M. Leurs-Mordang Bijlagen 1 Afdeling PD Ons Kenmerk ONDERWERP: winkeltijdenverordening

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Morgendienst zondag 12 juni 2016, Gereformeerde Kerk, Wierden, Aanvang: 9.30 uur. voorganger: ds. Gerhard ter Maat, Aalten organist:

Morgendienst zondag 12 juni 2016, Gereformeerde Kerk, Wierden, Aanvang: 9.30 uur. voorganger: ds. Gerhard ter Maat, Aalten organist: Morgendienst zondag 12 juni 2016, Gereformeerde Kerk, Wierden, Aanvang: 9.30 uur. voorganger: ds. Gerhard ter Maat, Aalten organist: DIENST VAN DE VOORBEREIDING welkom en mededelingen ps. 72:1,4 1. Geef,

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 24 augustus 2017 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst Raadsleden De heer J.D. Aikema, de heer K. uit de Bosch,

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak 2016 van CdK Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koning in Overijssel.

Nieuwjaarstoespraak 2016 van CdK Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koning in Overijssel. Nieuwjaarstoespraak 2016 van CdK Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koning in Overijssel. Dames en heren, Allereerst natuurlijk alle goeds voor het nieuwe jaar gewenst! Fijn dat u er allemaal bent

Nadere informatie

i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten onskenmerk BB/U201500906

i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten onskenmerk BB/U201500906 m m ^., Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad V M G 1 i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Motie Boxtel/Noordoostpolder inzake Schaliegas plus

Nadere informatie

Ons kenmerk U14-047493 Beh. door J.W. Labruyere Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, Beleid, Reg ie & Projecten 1

Ons kenmerk U14-047493 Beh. door J.W. Labruyere Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, Beleid, Reg ie & Projecten 1 ~. Geme Bergen op Zoom -----::>--- ~ ~ 1 De Fractie van de BSD De heer Van der Kallen en de heer Van den Kieboom Nieuwstraat 4 4611 RS Bergen op Zoom l lllll llllll lllll llll llllll lllll lllll lllll

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Gratis parkeren... wat is het nut? Wat brengt het de ondernemers in Geldermalsen? Wat denken de winkeliers?

Gratis parkeren... wat is het nut? Wat brengt het de ondernemers in Geldermalsen? Wat denken de winkeliers? 7 maart 2014 Gratis parkeren... wat is het nut? Wat brengt het de ondernemers in Geldermalsen? Wat denken de winkeliers? www.gratisparkeren.nu gratisparkeren@sgpgeldermalsen.nl Gratis parkeren.. Heeft

Nadere informatie

Onderwerp Evaluatie Verordening winkeltijden gemeente Heerenveen 2014 Voorstel

Onderwerp Evaluatie Verordening winkeltijden gemeente Heerenveen 2014 Voorstel Onderwerp Evaluatie Verordening winkeltijden gemeente Heerenveen 2014 Voorstel Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 31 maart 2015 Opsteller de heer G. van der Veer Registratie GF15.20024

Nadere informatie

De resultaten evenals ons advies bieden wij u hierbij graag aan.

De resultaten evenals ons advies bieden wij u hierbij graag aan. College van Burgemeester & Wethouders Postbus 1 6650 AA Druten Betreft : advies Ondernemersfonds Druten Centrum Druten, 30 juni 2016 Geacht College, Het afgelopen half jaar werkten wij in de begeleidingscommissie

Nadere informatie

Geachte leden van de raad,

Geachte leden van de raad, Aan De gemeenteraad Van Ronald Ho-Sam-Sooi Datum 23 juni 2015 Onderwerp Moties inzake schaliegas tijdens het afgelopen VNG jaarcongres Zaaknummer 359410 Geachte leden van de raad, In een brief van 12 mei

Nadere informatie

Ons kenmerk 10.1461895

Ons kenmerk 10.1461895 gemeente WW w Oosterhout Fractie GroenLinks t.a.v. de heer W.J.W.A. van der Zanden Hoogstraat 6 4901 PK OOSTERHOUT Datum 13 januari 2015 Uw kenmerk Ons kenmerk 10.1461895 In behandeling bij a.burqer(5)oosterïiout.nl

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk reglement. Huishoudelijk reglement. Huishoudelijk reglement Lokaal Tilburg Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2017 Hoofdstuk 1. DE ORGANISATIESTRUCTUUR VAN Lokaal Tilburg. 1.1. DE ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Nadere informatie

25 september september 2017 wethouder A.G.J. Bosch

25 september september 2017 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 25 september 2017 10 11 september 2017 wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 1548-2017

Nadere informatie

145:2,5. Mat11: :1,2 Opw: : :1-4 Zegen 425:1. Gedicht KND

145:2,5. Mat11: :1,2 Opw: : :1-4 Zegen 425:1. Gedicht KND 1/2 145:2,5 2/2 145:2,5 1/2 145:2,5 2/2 145:2,5 1. Toen Jezus uitgesproken was en de twaalf leerlingen zijn opdrachten had gegeven, trok hij weer verder om in hun steden onderricht te geven en er het

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen Beleidsplan Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents Voorwoord 1. Verenigingsdoelen 1.1 Fractieondersteuning 1.2 Benadering achterban 1.3 Detecteren en aanpakken

Nadere informatie

Nieuwsbrief CDA Schagen

Nieuwsbrief CDA Schagen Nieuwsbrief juli 2017 Nieuwsbrief CDA Schagen CDA Schagen Nieuwsbrief nr.10 juli 2017 Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de CDA afdeling in de gemeente Schagen. Het bestuur geeft enkele keren per jaar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 Woord van de voorzitter: Giro 555 en dichterbij huis. Er voltrekt zich een humanitaire ramp

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken datum 25 november 2009 Betreffende wetsvoorstel: 31728 Wijziging

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Doelstelling pagina 4 Beleidsplan 2016 pagina 4 Begrotingsbeleid pagina 4 Gebeurtenissen 2015 pagina 5 Bestuurssamenstelling pagina 5 Fractiesamenstelling

Nadere informatie

Gorinchem Begroting 2017

Gorinchem Begroting 2017 Gorinchem Begroting 2017 Begrotingsraad 10 november 2016 De derde begroting van dit college en wat voor één! - Goed en solide - Eindelijk de financiën op orde - Investeren in de stad staat centraal We

Nadere informatie

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaard Reglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

Korte inhoud : Met ingang van 1 juli 2013 is de Winkeltijdenwet gewijzigd. De meest belangrijke wijziging is dat de verantwoordelijkheid

Korte inhoud : Met ingang van 1 juli 2013 is de Winkeltijdenwet gewijzigd. De meest belangrijke wijziging is dat de verantwoordelijkheid Nummer : 07-10.2014 Onderwerp : Verordening winkeltijden Eemsmond Korte inhoud : Met ingang van 1 juli 2013 is de Winkeltijdenwet gewijzigd. De meest belangrijke wijziging is dat de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

Politiek periodiek vereniging Helder en Gedreven

Politiek periodiek vereniging Helder en Gedreven H&G Informeert! Politiek periodiek vereniging Helder en Gedreven Nummer 1 Wij, het bestuur van Helder en Gedreven, zijn voornemens om onze leden en overige sympathisanten periodiek te voorzien van informatie

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

Johannes 8:58 Nooit meer afscheid met Jezus (oudjaarsdag)

Johannes 8:58 Nooit meer afscheid met Jezus (oudjaarsdag) Johannes 8:58 Nooit meer afscheid met Jezus (oudjaarsdag) p> Liturgie Zingen: LvK Lied 397 : 1, 3 en 4 Stil gebed Votum en groet Zingen: GKB Gezang 121 : 1, 8 en 9 Gebed Lezen: Johannes 8 : 48 59 Zingen:

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1

Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1 Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1 Ter voorbereiding van de invoering van het nieuwe vergaderstelsel en van de opstelling van de daarvoor benodigde verordeningen, besluit de gemeenteraad

Nadere informatie

Naam good practice: Project visie op burgerschap als uitgangspunt voor maatschappelijke sturing en fysieke inrichting.

Naam good practice: Project visie op burgerschap als uitgangspunt voor maatschappelijke sturing en fysieke inrichting. Format good practice Algemeen Naam good practice: Project visie op burgerschap als uitgangspunt voor maatschappelijke sturing en fysieke inrichting. Gemeente: Harderwijk Contactpersoon: De heer Abbas Lotfolahian

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 2 Klacht Op 8 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Rotterdam, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Douane,

Nadere informatie

Beste Goese ondernemers, managers, bedrijfsleiders en medewerkers,

Beste Goese ondernemers, managers, bedrijfsleiders en medewerkers, SNELPOST email: info@oogfocus.nl website: www.oogfocus.nl Oktober 2017 In deze snelpost Uitslag Enquête Street Sale Kerstmarkt met extra koopavond Van de voorzitter Halloween Koopzondag Nieuwe leden Wat

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Albertdonk 4 4707 XZ Roosendaal Tel. 0165-55 59 15 Fax. 0165-52 77 34 Postbus 1378 4700 BJ Roosendaal Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Van: Farida Ouahssain Datum: 17 juni 2008 Aan: Algemene

Nadere informatie

13raad

13raad Agendapunt commissie: Steller telefoonnummer email Joyce van Doremalen 3417 jdo@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Winkeltijdenverordening. aan de gemeenteraad A. Samenvatting

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Orde van Dienst Kerk en Schooldienst Zondag 15 oktober 2017 Predikant: Organist: Pianist: Met medewerking van: ds. Klaas Meijer en ds. Bram Verduijn Margriet Withaar Gea Wolters alle kinderen en leerkrachten

Nadere informatie

Zondag openstelling voor kleine ondernemers. CDA Schiedam. Andreas Lepidis

Zondag openstelling voor kleine ondernemers. CDA Schiedam. Andreas Lepidis 2015 Zondag openstelling voor kleine ondernemers CDA Schiedam Andreas Lepidis Aanleiding In 2011 besloot de gemeenteraad dat de zondag openstelling voor de winkels in Schiedam verruimd werd van 12 zondagen

Nadere informatie

Water Natuurlijk voldoet aan de ANBI voorwaarden 2015 voor goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Water Natuurlijk voldoet aan de ANBI voorwaarden 2015 voor goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Water Natuurlijk voldoet aan de ANBI voorwaarden 2015 voor goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat wij een organisatie zijn die het algemeen nut dienen. Daarom zijn giften aan

Nadere informatie

Gemeente van de Heer Jezus Christus,

Gemeente van de Heer Jezus Christus, Gemeente van de Heer Jezus Christus, Marcus vertelt ons vandaag opnieuw een verhaal, een verhaal wat hij al eerder heeft verteld. Voor de luisteraar lijkt het verhaal als twee druppels water op dat van

Nadere informatie

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus,

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, het is al bijna 8 april, het is al bijna Pasen. Met Pasen vieren we feest, omdat Koning Jezus de dood overwint. Onze Koning is sterker dan de

Nadere informatie

Resultaten ondernemersenquête

Resultaten ondernemersenquête Resultaten ondernemersenquête Respons: verzonden 365 onbestelbaar 8 totaal (N) 357 ingevuld (n) 132 37, 1. Binnen welke branche valt uw onderneming? * levensmiddelenspeciaalzaak 1 mode en persoonlijke

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Inleiding door vragenstelster.

Schriftelijke vragen. Inleiding door vragenstelster. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2014 Datum akkoord college van b&w van 2 december 2014 Publicatiedatum 5 december 2014 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw M.D.

Nadere informatie

Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder

Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder B en W Voorblad Onderwerp Parkeersituatie Lovinckplein Datum Kenmerk B en W datum 12 juli 2016 18 juli 2016 Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder Wilco van der Bas Ernst-Jan Meerbeek Maatschappelijke

Nadere informatie