Thema Vitale vakantieparken. CDA Info. Harderwijk-Hierden Maart e jaargang nummer 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thema Vitale vakantieparken. CDA Info. Harderwijk-Hierden Maart e jaargang nummer 1"

Transcriptie

1 Thema Vitale vakantieparken Harderwijk-Hierden 35 e jaargang nummer 1

2 Van de redactie Opnieuw een Thema Info, nu rondom Vitale Vakantieparken. Naast positieve reacties op de Thema Info s zijn er ook kritische opmerkingen. Zo schrijft Jouke de Jong: Met alle respect voor de scribenten en de moeite die zij zich hebben getroost, vraag ik mij af of zo n opzet door een breed publiek wordt gelezen. Meer voor de ingewijden lijkt mij. Wil je een breed publiek bereiken dan zul je vooral Metroachtig moeten schrijven in plaats van Elsevierachtig Het contactorgaan is primair niet bedoeld voor het kader en ingewijden maar voor de gewone leden. Soms kan het nuttig zijn wat dieper op een onderwerp in te gaan. Wat de redactie betreft valt voor beide wat te zeggen. Het volgende nummer zal weer een algemeen nummer zijn, maar wij krijgen ook geluiden dat sommige leden de diepgang wel fijn vinden. In ieder geval willen we heel graag uw mening horen. Ook schrijft Jouke: Speciaal tot de raadsleden zou ik willen zeggen maak de leden deelgenoot van je problemen. Als redactie zijn we het daar van harte mee eens, maar moeten we ook aangeven dat de niet altijd actueel kan zijn. De fractie denkt na over een nieuwe vorm van de -nieuwsbrief en dat is zeker een aanvulling. Tenslotte laat Jouke ons weten: De laatste keer dat ik de Info s rond bracht had ik het gevoel dat ik, gezien het vele blauw op de voorpagina, voor de VVD op stap was Zoals u kunt zien hebben we dit maar deels ter harte genomen. De lucht is van ons allemaal, en gelukkig niet van de VVD! Maar soms komt het witte CDA logo niet goed uit, en kunnen we beter het groene gebruiken. Jouke bedankt voor je meedenken, en aan u allen willen we zeggen: Blijf uw reacties naar de redactie sturen! De adressen vindt u achterin. 2

3 Nieuw Door Robert de Vries, voorzitter Op de algemene ledenvergadering van 4 maart jl. heb ik het voorzitterschap van onze lokale CDA-afdeling overgenomen van Roelof Potters. Een mooie uitdaging om samen met het bestuur en de leden het CDA in Harderwijk en Hierden levendig, zichtbaar, aansprekend en strijdbaar te houden. Tijdens de ALV heb ik gesproken over de toekomst van het CDA en de verschillen tussen generaties. Ik heb de aanwezigen daarbij opgeroepen om onze identiteit en beginselen te koesteren, maar open te staan voor de veranderingen die in de samenleving plaatsvinden en die daardoor ook van invloed zijn op onze partij. Ik verwacht dat flexibiliteit en het vermogen om buiten bestaande kaders te denken nodig zullen zijn om onze partij herkenbaar en aansprekend te houden voor alle generaties. Deze oproep doe ik hier graag nog een keer. Op het moment dat deze CDA-info bij u op de deurmat ligt zijn de uitslagen van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen bekend. In de media ging het de afgelopen weken vrijwel alleen over de Provinciale Statenverkiezingen en de gevolgen daarvan voor de verhoudingen in de Eerste Kamer. Aan de waterschappen is nauwelijks aandacht besteed. Waterschappen zijn nu eenmaal minder zichtbaar en minder spannend dan de plaatselijke, provinciale of landelijke politiek. Als er al over de waterschappen werd gesproken, dan ging het meestal over de vraag of deze niet beter afgeschaft en bij de provincies ondergebracht konden worden. Een echt overtuigend argument hiervoor heb ik hierbij nergens voorbij horen komen. De watervoorziening en bescherming tegen overstromingen is nergens in de wereld zo goed geregeld als in Nederland. Waarom zou je dan de organisatie die zich hiervoor al eeuwenlang inzet opheffen? In Amerika wordt vaak gezegd: If it ain't broke, don't fix it. En de waterschappen zijn verre van broke. Een jaar geleden concludeerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) nog dat het Nederlandse waterbeheer uitstekend functioneert tegen relatief lage kosten. Bovendien zorgt het onderbrengen van de waterschappen bij pro- 3

4 vincies voor andere, ongewenste situaties. Zo kunnen waterschappen zich nu nog alleen richten op de veiligheid van het water in de breedste zin van het woord. Zij hoeven dit belang niet af te wegen tegen andere, veelal politiek beladen belangen. Provincies zouden dit wel doen, waardoor de veiligheid van het water veel meer een politiek onderwerp en daarmee een onderhandelbaar onderwerp zou worden. Verder is van belang dat waterschappen de financiële middelen die zij nodig hebben voor het overgrote deel zelf innen via waterschapsbelastingen. Hierdoor bestaat er een rechtstreeks verband tussen de opbrengsten en uitgaven van het waterschap, zonder dat deze opbrengsten voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. Gelukkig wordt binnen het CDA vrij breed het standpunt gedragen dat de waterschappen behouden moeten worden. Ik hoop dan ook op een goede uitslag voor het CDA bij de waterschapsverkiezingen. Wanneer dat lukt, en het lukt de waterschappen de komende jaren om net zoals onze lokale CDA-afdeling herkenbaar en aansprekend te zijn, dan hoeft de discussie over opheffing van de waterschappen de komende decennia niet meer gevoerd te worden. Uitslag Waterschapsverkiezingen Vallei en Veluwe Partij Percentage in Harderwijk Aantal zetels (voorlopig) PvdA 10,7% 3 ChristenUnie 19,2% 3 Water Natuurlijk 9,9% 3 SGP 4,4% 3 50PLUS 4,3% 1 CDA 15,2% 3 VVD 14,1% 3 AWP Vallei en Veluwe 4,9% 2 Lokaal Waterbeheer 17,4% 2 4

5 Roelof bedankt! Door Robert de Vries, voorzitter Op de algemene ledenvergadering van 4 maart 2015 hebben wij afscheid genomen van Roelof Potters als voorzitter van het CDA Harderwijk- Hierden. Namens de leden heb ik toen Roelof bedankt voor zijn inzet met de volgende woorden (verkort weergegeven). Beste Roelof, Acht jaar geleden werd jij in de Oude Synagoge gekozen tot nieuwe voorzitter van het CDA Harderwijk-Hierden. Vandaag komt er een einde aan wat ik maar het tijdperk Potters noem. Jouw bescheidenheid kennende denk je nu: overdrijf niet zo, maar ik zal je uitleggen waarom ik voor deze woorden gekozen heb. Om twee redenen kun je bij iemand die een bepaalde functie heeft vervuld van een tijdperk spreken. In de eerste plaats kan dit doordat iemand een functie langdurig heeft vervuld. In de tweede plaats kan dit doordat iemand door zijn manier van werken zijn stempel heeft gedrukt op de periode waarin hij zijn functie vervulde. Beide redenen zijn op jou van toepassing. Niet alleen ben je de volle termijn van acht jaar voorzitter geweest, belangrijker is nog dat jij op je eigen manier om bent gegaan met het voorzitterschap van onze lokale CDA-afdeling. Ik noem hiervan enkele voorbeelden. Tijdens ALV s was jij in staat iedereen voldoende ruimte te bieden om zijn of haar mening te geven, of het nou ging om bomen op de markt of de toekan bij Van der Valk. Aan het einde van de ALV wist jij met een goede samenvatting en toelichting vervolgens alle of in ieder geval het overgrote deel van de leden achter een bepaald standpunt te krijgen. De leden die het niet met het standpunt eens waren gingen vervolgens toch met een goed gevoel naar huis, omdat zij hun standpunt in een goede discussie naar voren hadden kunnen brengen. 5

6 Rondom de vele verkiezingen die onder jouw voorzitterschap hebben plaatsgevonden werkte je als een geoliede machine samen met Matty Moggré, zodat formele kwesties rondom bijvoorbeeld kandidatenlijsten, handtekeningen en dispensaties altijd secuur en tijdig werden geregeld, zonder dat de rest van het bestuur zich daarover hoefde te bekommeren. Hiernaast vormde je samen met Wilco Mazier een geducht team als het aankwam op het plakken van CDA-posters op verkiezingsborden. Een laatste voorbeeld is de samenwerking met Jeroen de Jong en Pieter den Besten bij het bepalen van de politieke lijn en politieke strategie van het CDA binnen de Harderwijker gemeentepolitiek. Mede dankzij jou kwam het gedachtengoed van het CDA hierbij duidelijk naar voren. Cadeaus voor scheidend voorzitter Roelof Potters (links) Namens alle leden van onze CDA-afdeling dank ik je hartelijk voor alle tijd en energie die je de afgelopen acht jaar als voorzitter in onze partij hebt gestoken. Gelukkig blijf je wel actief binnen onze afdeling als hoofdredacteur van de CDA-info, als wijkpost en als gastheer van de jaarlijkse CDA-barbecue. Ik wens je heel veel succes met alle nieuwe dingen die je nu gaat doen. 6

7 (advertenties) WEES WIJS. EET AMBACHTELIJK EVERTO-IJS. IJSSALON EVERTO WOLLEWEVERSTRAAT AZ HARDERWIJK TEL AL 25 JAAR STAAN WE MET EEN HEERLIJK IJSJE VOOR U KLAAR! Slagerij Uit de Bosch Kromhoutsteeg 6 (hoek Vischmarkt) Harderwijk Telefoon Een klasse apart 7

8 CDA weer de grootste partij in Harderwijk! Terugblik verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2015 Door Cor Jan Korevaar, campagneleider Op 18 maart konden we weer naar de stembus. Voor de Waterschappen en de Provinciale Staten, maar daarmee ook voor de Eerste Kamer. Vanwege het gedoogakkoord in Den Haag en de peilingen die uitwezen dat de gedoogpartners hun meerderheid in de Eerste Kamer wel eens konden verliezen werden het toch (weer) landelijke verkiezingen. Toch waren er in Gelderland voldoende belangrijke thema s die de verkiezingsprogramma s en debatten vulden: de Nuon-gelden, werkgelegenheid, infrastructuurprojecten en zelfs een fietsbrug tussen Ermelo en Zeewolde. Dat laatste dankzij een voorstel Jan Jacob van Dijk in gesprek met Roelof van onze CDA buren in Potters tijdens de laatste ALV Flevoland. Voor het CDA werden na de overwegend goede uitslagen bij de Gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar ook deze verkiezingen weer een succes. Landelijk winst en weer de 2e partij van het land. De gedoogpartners verloren inderdaad hun meerderheid in de 2e kamer en zo krijgt het CDA meer kans invloed uit te oefenen op het beleid van VVD en PvdA. Ook in Gelderland klom het CDA naar de 2e plaats en kwamen we in zetels zelfs gelijk met de VVD. Ook bij provinciaal campagneleider Daisy Vliegenthart overheerst tevredenheid. Uiteraard hadden we graag willen winnen en de grootste willen worden, maar we hebben het goed gedaan. Zeker ook in deze regio. 8

9 In Harderwijk werd het CDA sinds vele jaren weer de grootste partij, maar het verschil was bijzonder klein; slechts 26 stemmen verschil met nummer 2 VVD. Ook bij de 3 waterschappen die in Gelderland actief zijn werd het CDA in zetelaantallen de Jan Jacob van Dijk in debat in de bibliotheek grootste (2x) of gedeeld (1x). In Harderwijk werd het CDA derde achter Christenunie en Lokaal Waterbeheer. 9

10 Het CDA is op veel plaatsen zichtbaar geweest in deze campagne, zowel op straat als in de media. Met name social media wordt tijdens steeds belangrijker en het CDA heeft daar vol op ingezet. De eerste grote campagneactiviteit in deze regio was de Verkiezingsavond in de Dialoog. Onze eigen Jeroen de Jong leidde daar een paneldebat met onder andere de speciale gast Elco Brinkman. Op zaterdag 7 maart reed de groene CDA bus (Parijse Stadsbus uit 1934) haar eerste tour over de Noord-West Veluwe. Ook in Harderwijk werden markt- en binnenstadbezoekers getrakteerd op een frisse appel. Tijdens het Stentor debat in de Harderwijkse bibliotheek voerde lijsttrekker Jan Jacob van Dijk namens het CDA het woord. Daaraan voorafgaand bezocht hij samen met Daisy onze ledenvergadering. Tot slot werden op zaterdag 14 maart ook appels uitgedeeld aan deelnemers en bezoekers van de Halve Marathon van Harderwijk. De reacties op straat waren veelal positief en ook daaraan merken we dat het CDA aan steun en sympathie heeft gewonnen. Als campagneleider ben ik natuurlijk trots op deze uitslag, maar nog meer alle vrijwilligers waarmee we deze campagne hebben gedaan. CDA Gelderland heeft een uitstekende organisatie waarbij velen hebben geholpen. Er heerste een uitstekende sfeer en ook de banden met de CDA afdelingen in de regio zijn weer versterkt. 10

11 Ingewikkelde samenwerking Door Peter Sels (fractievoorzitter), namens de fractie Onlangs noemde de Commissaris van de Koning de samenwerking op de Veluwe ingewikkeld. Deze uitspraak deed hij in het kader van het Eindrapport Sterk Bestuur in Gelderland. Daarbij komt de commissie tot de conclusie dat een echte samenwerking binnen de Regio Noord-Veluwe (RNV) niet van de grond komt. Om de uitdagingen, waar de Noord-Veluwe mee geconfronteerd wordt, aan te kunnen, is een goede samenwerking van groot belang. Om welke uitdagingen gaat het dan, zult u denken. Het gaat om een pittige, namelijk die van de verbetering van de Veluwe op het gebied van recreatie en toerisme. Dat is de meest urgente en in het oog springende uitdaging. De Veluwe is haar eerste positie als recreatiegebied van Nederland kwijtgeraakt en slechts door een goede regionale samenwerking, waarbij ambities en doelstellingen helder en met elkaar worden geformuleerd, kan dit gekanteld worden. In de RNV moet echt nog beweging komen om vooruitgang te gaan boeken met elkaar. Het is te bezien of dat gaat lukken, of iedereen in de regio overtuigd is van de noodzaak om hier met elkaar de schouders onder te zetten. Harderwijk heeft de aftrap gedaan met een debat over de toekomst van de regionale samenwerking binnen de RNV. Daarmee hebben we als CDA het College van B&W richting gegeven. Samengevat komt het erop neer dat de samenwerking nu echt gestalte moet krijgen en dat er op strategisch niveau slagen gemaakt moeten worden in het belang van de regio en dat Harderwijk de rol van centrumgemeente op zich moet nemen. De provincie kan daarin een positieve, ondersteunende rol spelen. De burgemeester, voorzitter van de RNV, weet zich hierdoor gesteund om met de andere gemeentebesturen concreet aan de slag te gaan. De regio staat voor een belangrijke keuze; gaan we er met elkaar voor of 11

12 niet? Dit gaat ook over de Vitale Vakantieparken, het thema van deze CDA-info. Dat zou weleens de testcase kunnen worden. Het CDA Harderwijk- Hierden weet wat het wil. Wij kiezen voor de regio, voor constructieve samenwerking, voor de toekomst van de Veluwe. Dat hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Kenniswerkplaats Vitale Vakantieparken en de Deal Door Peter Sels (fractievoorzitter), namens de fractie Onlangs is de kenniswerkplaats Vitale Vakantieparken georganiseerd. Een regionale bijeenkomst van bestuurders, ondernemers en raadsleden. Het gaat bij het programma Vitale Vakantieparken om het verbeteren van de kwaliteit en het aanbod van vakantieparken, zodat we weer kunnen concurreren met andere populaire vakantiegebieden in Nederland en hopelijk ook internationaal. Waarom dit initiatief? Het verbaast niemand dat gesteld wordt dat de staat van de vakantieparken in de regio Noord Veluwe zeer te wensen overlaat. Ze zijn gedateerd, niet uitnodigend voor de gast en vaak niet meer te gebruiken door de toeristen omdat ze permanent bewoond worden, of aan arbeidsmigranten of gescheiden mensen of jongeren die op een huis wachten worden verhuurd. Op deze manier zijn er, ondanks de honderden vakantieparken in de regio - Harderwijk heeft daarin maar een bescheiden aandeel van 9 parken - te weinig plaatsen voor toeristen, nog afgezien van de genoemde kwaliteit. Want toeristen hebben tegenwoordig andere wensen en eisen dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. En de parken hebben te weinig geïnvesteerd met het oog op de wensen van de hedendaagse toerist. Hoe gevoelig dit onderwerp ligt, geeft wethouder Jeroen de Jong elders in dit blad aan. Daarom is ervoor gekozen om eerst in gesprek te gaan met de bewoners en de eigenaren van de parken om te luisteren naar 12

13 wat zij zelf zouden willen. Daarna moet een koers worden uitgezet, waarbij van belang is dat er ruimte komt voor recreatie en toerisme op de Veluwe. We hebben een prachtig gebied. De omgeving verleidt de bezoekers naar dit gebied te komen en nu willen we de dagjesmensen verleiden om hier langer te verblijven. Dan moeten de faciliteiten wel toereikend zijn. Dat moet de insteek zijn van het beleid. Hoopgevend hierin is het feit dat er een regionale stuurgroep gevormd is en dat deze stuurgroep op 18 februari 2015 een intentieovereenkomst (de 'Deal') heeft getekend met de branchevereniging Recron om als gemeenten (Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Epe, Heerde) samen met de ondernemers en de provincie Gelderland de krachten te bundelen en drie concrete acties in gang te zetten om de recreatieve sector te vitaliseren: 1. Versterken van het ondernemerschap 2. Afstemmen en flexibiliseren van de regelgeving 3. Eén ondernemer - één overheid: één loket. Positief is het gezamenlijke draagvlak voor de verbetering van recreatie en toerisme in de regio. De discussie wordt nu gevoerd met elkaar, over permanente bewoning, migrantenverhuur, dubbelbestemming van parken, oneigenlijk gebruik van de parken etc. We zijn er nog lang niet, maar de eerste stappen zijn gezet, en wel samen. Dat geeft vertrouwen en dat hebben we hard nodig.. Vraag het de fractie De gemeenteraadsfractie van het CDA in Harderwijk staat open voor alle vragen en opmerkingen. Neem gerust contact met hen op, ook als u een keer een fractievergadering wilt bijwonen. 13

14 Vitale vakantieparken Door Jeroen de Jong, wethouder De vakantieparken in Harderwijk, maar ook in de regio, worden niet alleen gebruikt voor vakantie en recreatie. Er is sprake van permanente bewoning, omdat bewoners van het park er hun vaste woonadres hebben. En ook de zgn. arbeidsmigranten maken er veelvuldig gebruik van. Daarnaast bieden de huizen regelmatig een oplossing voor mensen die gescheiden zijn of anderszins geen huisvesting hebben. Het onderwerp "permanente bewoning" is een beladen onderwerp. Bij mijn aantreden in de raad was het een actueel maar erg gevoelig thema. De lezers van dit blad herinneren zich wellicht nog de vele insprekers en bezoekers wanneer dit punt op de agenda van de raadsvergadering stond, veel stukken in de krant en helaas ook veel bescherming van bestuurders en veel controle bij de parken. Het was emotioneel voor de bewoners van parken en het werd een moeilijk vraagstuk voor de politiek. Met het onderwerp: vitale vakantieparken willen wij de hierboven geschetste problematiek aanpakken en oplossen. Het onderwerp is gevoelig maar het vraagt om een regeling en een antwoord. Op papier heeft Harderwijk veel vakantiehuizen maar in de werkelijkheid zijn er weinig toeristen die een week of een weekend in onze stad verblijven. Daarom gaan we nu vaststellen wat een recreatiepark is en wat niet. We willen hiermee duidelijkheid bieden aan de bewoners en aan de eigenaren en andere ondernemers in de recreatieve sector. Met het project Vitale Vakantieparken willen wij dat per park oppakken. De eigenaar van elk park moet nadenken over de bestemming van zijn park en de gemeente moet uitzoeken 14

15 en beoordelen wat kan en wat juridisch niet kan. De huidige bestemming van het terrein kan dus wijzigen. Voor enkele eigenaren van parken (zoals die van Slenck en Horst) zal dat eenvoudig zijn, omdat de meeste bewoners daar eenzelfde wens hebben. Voor de eigenaren van andere parken, zoals die van de Konijnenberg, ligt dat moeilijker. Hoewel een juridisch traject bij de bestemmingsplanwijziging ingewikkeld is, is het niet het meest moeilijke. Het is veel lastiger om uit te leggen dat we het zo gaan doen. Er is immers nog steeds het gevoel dat het legaliseren van de permanente bewoning "niet eerlijk" is. Voor de mensen die toen geen huis hebben gekocht omdat zij wisten dat het niet mocht voelt het alsof de permanente bewoners uiteindelijk toch worden beloond. De verwachting leeft dat er door het legaliseren van het wonen, de woningen direct fors in prijs zullen stijgen. Of dit zo zal zijn, is o.a. vanwege de daling in huizenprijzen, de vraag. Maar mocht het wel zo zijn dan zal de publieke opinie vragen om een "zoenoffer". Een deel van die (mogelijke) winst zal dan richting de gemeente moeten gaan. En dat is voor de permanente bewoners weer moeilijk te verkroppen. Zij hebben de afgelopen jaren onder veel spanning geleefd en op dit moment is het zo dat zij op een plek wonen, waar zij niet gekend worden en bijvoorbeeld geen aanvraag kunnen doen voor zorg of hulp. Ik hoop dat we in het traject van vitale vakantieparken het volgende kunnen bereiken: duidelijkheid over de functie van het park: is het een woonwijk of een recreatiepark rust voor de bewoners door duidelijkheid over de positie van hun woonplek afspraken over een mogelijke afdracht bij legalisatie 15

16 (advertenties) 16

17 Vitale Vakantieparken getob van een recreatieondernemer Door Sisco Fuster, Het Verscholen Dorp De Veluwe... het mooiste recreatiegebied van Nederland! Bossen, heide, water met een gevarieerd aanbod van voorzieningen. De verblijfsrecreatie levert daar een belangrijke bijdrage aan. Ondernemers en overheid werken in het Programma Vitale Vakantieparken aan de kwaliteit. Het programma is onderverdeeld in Drie Sporen: Economisch, Ruimtelijk en Leefbaarheid. Veluwe op Nr. 1 Uiteindelijk gaat het er om de Veluwe weer op plek nr. 1 te krijgen van vakantiebestemmingen in Nederland. De gemeente Harderwijk is zeer voortvarend te werk gegaan en heeft inmiddels de strategienota Vitale Vakantieparken Harderwijk vastgesteld: Recreatie en toerisme geven een impuls aan de economie en de ontwikkeling van de stad. De ligging van Harderwijk, aan water en in het bos is een combinatie die veel potentie heeft en veel kansen biedt. De gemeente Harderwijk streeft naar aantrekkelijke vakantieparken met attractieve vakantiewoningen, die aansluiten op de vraag van de consument. In de visie van de gemeente Harderwijk zouden de parken een startpunt moeten zijn van waaruit toeristen Harderwijk en de regio verkennen. Parken die zich daarop richten wil de gemeente zo goed mogelijk faciliteren. zo is te lezen in genoemde strategienota. Is alles goud wat er blinkt? Als recreatie ondernemers worden wij blij als we zowel het programma van Vitale Vakantieparken Veluwe als de strategienota van de gemeente Harderwijk lezen. De overheid begrijpt dat er iets moet gebeuren om de recreatie en toerisme sector te (re)vitaliseren, maar is inderdaad alles goud wat er blinkt? Hoewel provincie 17

18 en gemeentes zeer enthousiast over dit programma zijn, constateren wij als ondernemers dat het proces traag is. Het zal lang duren voor er daadwerkelijk concrete resultaten meetbaar c.q. waarneembaar zullen zijn. We spreken er steeds over dat gemeentes en overheid een faciliterende rol moeten aannemen en we spreken over het feit dat economische vraagstukken prioriteit moeten krijgen boven ruimtelijke vraagstukken (vaak de belemmerende factor), maar de vraag is wel of de daad bij het woord wordt gevoegd? Voldoende genoeg? Tevens krijgen sterk wij de indruk dat dit programma meer over het saneren dan over het vitaliseren van de recreatiesector gaat. Zo krijgen onderwerpen als permanente bewoning, huisvesting van arbeidsmigranten en tijdelijke woonruimte our Job is to figure out what they re going to want before they do. I think Henry Ford once said: If I d asked customers what they wanted, they would have told me: A faster horse! People don t know what they want until you show it to them. That s why I never rely on market research. Our task is to read things that are not yet on the page Steve Jobs vaak de boventoon, terwijl wij, ondernemers, ons bezig willen houden met mogelijkheden en kansen om een kwaliteitsimpuls te geven aan ons aanbod en propositie voor onze gasten, zodat wij ze kunnen verrassen met innovatieve onvergetelijke ervaringen. Een groenteboer houdt zich niet voornamelijk bezig met de vraag hoe hij rotte groente en fruit moet ontzorgen? Dat hoort erbij, dat doe je daarnaast. Onze hoofdzorg en onze doelstelling is de kwaliteit van de producten en vooral innovatie! Uitdaging voor de nabije toekomst De gemeente Harderwijk loopt voorop met de strategienota maar ook met het burger initiatief Het Verhaal van de Stad. Wij, ondernemers, applaudisseren voor deze initiatieven, maar het kan beter, sneller en ondernemender. Er liggen interessante kansen voor de toeristische markt in Harderwijk in een steeds dynamischer maatschappij waar de relaties niet meer top-down zijn maar eerder down-top in de vorm van netwerken. Wij nodigen de gemeente Harderwijk uit (lees wij dagen uit) om te schakelen naar een hogere versnelling en de sector te vitaliseren en ook (maar niet als hoofdtaak) de sector de saneren. Daar hebben wij interessante ideeën over, maar dat is content voor een ander artikel. 18

19 Semi-permanente bewoner Door Leen Timmer, Scholingsconsulent CDA Gelderland Gelukkig is dit onderwerp weer bespreekbaar: wonen in een recreatiewoning. Voor mij betekent dit, dat ik mij weer durf te profileren in Harderwijk. Toen ik 13 jaar geleden uit de Antillen kwam om mij weer in Nederland te vestigen, leed ik aanvankelijk een onzichtbaar bestaan. Opvallen was riskant, want het kon betekenen dat je werd opgemerkt als een permanente bewoner in een recreatiewoning, met alle gevolgen van dien. Een jaar of vier geleden begonnen Joke, mijn vrouw, en ik ons veiliger te voelen. We organiseerden op een zondagmiddag een 'happy hour' om de buurt bij ons thuis uit te nodigen. Dit werd een succes. Iedereen kwam opdagen en zelfs buren, die elkaar negeerden omdat zij tien jaar geleden ruzie hadden, trokken daarna weer samen op. Dit speelde zich af op de Dennenhoek, een park dat in de jaren negentig van de vorige eeuw nog goed bekend stond. Vakantiegangers gingen er jaarlijks naar toe en het park was rendabel voor de exploitant. Helaas is de Dennenhoek nu verloederd. De toeristen bleven weg en om toch nog winst te maken ging de exploitant steeds meer stacaravans en huisjes verhuren aan arbeidsmigranten. De combinatie bewoners en toeristen is nooit een probleem geweest. Als bewoner verwacht je toeristen in het zomerseizoen en toeristen kunnen aan jou niet zien tot welke groep jij behoort. De mix arbeidsmigranten, toeristen en bewoners is minder geslaagd. Niemand zit te wachten op busjes die om 5 uur 's morgens gehaast over de paden rijden om migranten naar hun werk te brengen. Het is logisch dat zij in de weekends willen feesten, want het is geen pretje om door de week werk te moeten doen waar Nederlanders zich te goed voor voelen. Maar feestjes lopen uit de hand en de rotzooi om de stacaravans groeit gestaag. 19

20 Wat zou ik als bewoner het liefst willen? In mijn situatie ligt een driedeling van ons park het meest voor de hand. Er is een goede onderlinge band ontstaan tussen de eigenaren van de recreatiewoningen. Als deze groep bewoners zich ook permanent mag vestigen in de gemeente Harderwijk, zijn zij best bereid om, samen met de exploitant, in hun park te investeren. Een ander deel van het park, met eigen ingang en parkeerplaats, zal dan bestemd zijn voor arbeidsmigranten. Het derde deel van het park kan gebruikt worden voor tijdelijke huisvesting. Denk daarbij aan mensen die gescheiden zijn, anderen die hier tijdelijk werken of kopers van een nieuwbouw woning die nog niet klaar is. Zelf zouden Joke en ik ons dolgraag willen inschrijven in de GBA van Harderwijk. We kunnen dan stemmen in onze gemeente en ons volwaardige burgers voelen. En waarom niet? Als er niets gebeurt gaat ons park steeds meer achteruit. De kans op criminaliteit groeit en de gemeente heeft geen grip meer op de situatie. Gelukkig is er een oplossing voor dit probleem en hebben wij een wethouder die het lef heeft om de situatie aan te pakken. 20

21 Agenda 28 maart Algemene ledenvergadering CDA Gelderland 10:00 12:30 Heerljkheid Mariënwaerdt, Mariënwaerdt 't Klooster 5 Beesd 11 april CDA Congres 9:45 18:00 De Fabrique, Utrecht Meer informatie op 28 augustus Barbecue CDA Harderwijk Hierden 28 oktober ALV CDA Harderwijk Hierden Nadere informatie volgt (Advertentie) 21

22 Van de ledenadministratie Wij ontvingen het bericht van overlijden van: De heer Bert Lensink; De heer Lensink overleed op 27 december En van: De heer Johannes Verboom De heer Verboom overleed op 27 januari 2015 Het waren leden, die zeker in hun goede tijden, regelmatig naar onze CDA vergaderingen kwamen. Wij zullen hen missen. We wensen de familie veel sterkte toe. Als nieuw lid mogen we verwelkomen: De heer Julian Kevelam (sinds oktober 2014, maar nog niet eerder vermeld) en Mevr. O. Maarleveld- Kampherbeek. De volgende leden hebben afscheid van het CDA genomen: De heer en mevr. W.C. Willemsen en Mevr. W.E. Schouten-Dijkstra Verhuisd naar elders: Mevrouw G.A. Feijen Bakker. Rectificatie. In de vorige CDA info (dec. 2014) stond dat de heer M. de Jong uit Ermelo naar Harderwijk gekomen is. Dat is (helaas) niet zo. De heer M. de Jong is verhuisd naar Ermelo. Het aantal leden en donateurs telt eind maart:

23 (Advertenties) Uw warme bakker Met vakmanschap, ambacht en kwaliteit wordt door ons uw brood bereid. Smeepoortstraat 38 De Enk 45 Tel Harderwijk Tel Ermelo Dé lingeriespeciaalzaak van Harderwijk! Met bekende merken als Chantelle, Passionata, Prima Donna, Triumph, Sloggi, Ten Cate, Esprit. Harderwijk - Lelystad Emmeloord Dronten 23

24 De steunfractie stelt zich voor Julian Kevelam Mijn naam is Julian Kevelam, 23 jaar oud en ik woon in Hierden. Sinds november 2014 ben ik fractie-volger bij het CDA Harderwijk-Hierden. Ik studeer op dit moment Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht. Nadat ik vorig jaar alle vakken heb afgerond loop ik nu (een aantal) stage(s) en ben ik bezig met het afronden van mijn scriptie. De eerste maanden als fractievolger bevallen mij zeer goed. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 maart heb ik al een aantal leden van het CDA Harderwijk-Hierden ontmoet, maar ik hoop met u allen een keer kennis te maken tijdens één van de volgende activiteiten! Gerdien Morren Nu ik sinds een half jaar fractievolger ben bij het CDA vind ik het leuk dat ik de gelegenheid krijg me hier nader voor te stellen. Ik ben op 25 juli 1961 geboren in Nunspeet, destijds gemeente Ermelo. In 1982 ben ik getrouwd en zijn we gaan wonen in Harderwijk en wel in de toen geheel nieuwe wijk Stadsweiden. We hebben 2 dochters en wonen momenteel in de binnenstad. Toen mijn dochters klein waren heb ik een aantal jaren niet gewerkt en kreeg ik de kans me te verdiepen in de geschiedenis van Harderwijk en om stadsgids te worden. Ik heb in diverse klankbordgroepen gezeten en op dit moment denk ik mee met de klankbordgroep Waterfront. Verder zit ik in nog een aantal besturen van verenigingen en stichtingen. Mijn interesse in Harderwijk is groot en ik ben dan ook blij dat ik bij het CDA de kans krijg om als fractievolger ook op politiek gebied betrokken te zijn. 24

25 Wethouder en Gemeenteraadsfractie J.L. de Jong (Jeroen) Hoogstraat BR Harderwijk Tel E. Wethouder van Bedrijfsvoering, ruimte en mobiliteit P.J. Sels (Peter) Vollenhovenmeen ND Harderwijk Tel E. E. van der Wal (Eelke) Broeklaan CJ Harderwijk Tel E. Fractievoorzitter Praesidium Commissie. Beleid Algemeen Vice fractievoorzitter Commissie Samenleving Mw. I. Stoevelaar-Zijlstra (Ida) Turfbergerhout JP Harderwijk Tel E Raadslid Fractie penningmeester Commissie Ruimte E.J.G. van Luxemburg (Eric) Beukenlaan BM Harderwijk Tel E D. Koning (Dennis) Mandenmakerstraat VH Harderwijk Tel M E W. Mazier (Wilco) Braambergerhout HH Harderwijk Tel M E. Raadslid Commissie Ruimte Raadslid Fractie-secretaris Commissie Samenleving Raadslid Commissie Beleid Algemeen 25

26 Gerdien Morren Steunfractielid Julian Kevelam Steunfractielid Afdelingsbestuur CDA Harderwijk-Hierden Voorzitter: W.R. de Vries (Robert) Tel Bluesdreef 48 E BT Harderwijk Secretaris: Mw. M.A. Moggré (Matty) Tel Friesegracht 21 E GM Harderwijk Penningmeester R.M. Oosterveld (Remco) Tel Chansondreef 57 E GG Harderwijk IBAN: NL29 RABO t.n.v. CDA Afd. Harderwijk-Hierden Campagneleider C.J. Korevaar (Cor-Jan) Tel Bachdreef AM Harderwijk Overige leden Vacature Ledenadministratie CDA De ledenadministratie wordt verzorgd door het CDA bureau in Den Haag, te bereiken via of Coördinator van de ledenadministratie van de afdeling Harderwijk-Hierden is de heer A.G.M. (Ton) de Hoop. tel

27 Colofon De CDA-Info is het officiële periodiek van de afdeling Harderwijk-Hierden en wordt uitgegeven door het bestuur van de afdeling en verschijnt viermaal per jaar. Artikelen van de leden van de gemeenteraadsfractie van het CDA in de gemeente Harderwijk worden geplaatst onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraadsfractie en zijn als zodanig herkenbaar. Gasthoofdredacteur: Hoofdredacteur: Eindredacteur: Redactie: Adres redactie: adressen: Voorpagina: Peter Sels Robert de Vries Roelof Potters Matty Moggré & Marjoleine Brielsman Friesegracht GM Harderwijk Tel en De Botterbrug, een nieuwe fietsbrug voor Harderwijk Foto Marjoleine Brielsman De foto s in de zijn gemaakt door Marjoleine Brielsman. De portretfoto s zijn gemaakt door Foto Merjenburg. Tenzij anders aangegeven. Deze Info is verzorgd door: : Marie Curiestraat 6 Tel BW Harderwijk E Wijkposten Coördinatie wijkposten: De heer J. de Jong Agnietenlaan I. Stoevelaar-Zijlstra DL Turfbergerhout H.J. Deuring S1 Vlierburgweg H. Pfrommer W1 en 2 Zwaardmeen T. de Hoop IF Eendekamp E. ten Hove BS Rabbistraat L. van der Jagt ZB H. Stevinstraat J. Klopman SH Frisialaan 3a P. Olofsen H1 Hierdensweg D.R. Potters EE Prinsessenlaan H. Slot SB Europalaan J. Wajer H2 Waterweg 1 - Hierden J.A. van der Weiden WH/S2 Goeman Borgesiuslaan

28 28

CDA Info. Harderwijk-Hierden December e jaargang nummer 4

CDA Info. Harderwijk-Hierden December e jaargang nummer 4 Harderwijk-Hierden December 2015 35 e jaargang nummer 4 Van de redactie De vijfendertigste jaargang van de is uitgekomen. De twee redactieleden die in het bestuur zaten (Matty Moggré en Roelof Potters)

Nadere informatie

CDA Info. Harderwijk-Hierden September e jaargang nummer 3

CDA Info. Harderwijk-Hierden September e jaargang nummer 3 Harderwijk-Hierden September 2016 36 e jaargang nummer 3 Van de redactie Het komende politieke seizoen wordt spannend. Voor het gemeentelijke werk breekt het laatste hele jaar aan en moeten we al onze

Nadere informatie

CDA Info. Harderwijk-Hierden Juni e jaargang nummer 2

CDA Info. Harderwijk-Hierden Juni e jaargang nummer 2 Harderwijk-Hierden Juni 2016 36 e jaargang nummer 2 CDA barbecue 26 augustus 2016 Van de redactie Het is weer zomer. We sluiten weer een politiek seizoen af, waarbij we de eerste helft van de raadsperiode

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Vitale Vakantieparken Harderwijk

Voortgangsrapportage Vitale Vakantieparken Harderwijk Voortgangsrapportage Vitale Vakantieparken Harderwijk Eerste voortgangsrapportage jan/juni 2015 25 augustus 2015 Inleiding gemeenten in de regio Noord Veluwe zijn gezamenlijk het programma Vitale Vakantieparken

Nadere informatie

CDA Info. Harderwijk-Hierden Juni e jaargang nummer 2

CDA Info. Harderwijk-Hierden Juni e jaargang nummer 2 Harderwijk-Hierden Juni 2017 37 e jaargang nummer 2 CDA Ledenbarbecue 25 augustus 2017 2 De formatie en het klimaatakkoord Door Robert de Vries, voorzitter Op het moment van schrijven van deze bijdrage

Nadere informatie

CDA Ledenvergaderingen op 7 november en 13 december CDA Info. Harderwijk-Hierden September e jaargang nummer 3

CDA Ledenvergaderingen op 7 november en 13 december CDA Info. Harderwijk-Hierden September e jaargang nummer 3 CDA Ledenvergaderingen op 7 november en 13 december 2017 Harderwijk-Hierden September 2017 37 e jaargang nummer 3 2 We zijn begonnen! Door Robert de Vries, voorzitter Over minder dan zes maanden mag u

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Vitale Vakantieparken Harderwijk

Voortgangsrapportage Vitale Vakantieparken Harderwijk Voortgangsrapportage Vitale Vakantieparken Harderwijk Voortgangsrapportage nr. 2 juli 2015 / jan 2016 10 februari 2015 Inleiding De gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn gezamenlijk het programma Vitale

Nadere informatie

verblijfsrecreatie noord-veluwe in beeld

verblijfsrecreatie noord-veluwe in beeld verblijfsrecreatie noord-veluwe in beeld Oldebroek Hattem Elburg Heerde Harderwijk Nunspeet Epe Ermelo Putten vitale vakantieparken op de noord-veluwe De gemeenten op de Noord-Veluwe en de provincie Gelderland

Nadere informatie

CDA Info. Harderwijk-Hierden December maart 2017 Tweede Kamerverkiezingen. 36 e jaargang nummer 4

CDA Info. Harderwijk-Hierden December maart 2017 Tweede Kamerverkiezingen. 36 e jaargang nummer 4 Harderwijk-Hierden December 2016 36 e jaargang nummer 4 15 maart 2017 Tweede Kamerverkiezingen Van de redactie De laatste van 2016 alweer en ook de laatste voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Het

Nadere informatie

stand van zaken VITALE VAKANTIEPARKEN HARDERWIJK Meer weten? Kijk op

stand van zaken VITALE VAKANTIEPARKEN HARDERWIJK Meer weten? Kijk op stand van zaken VITALE VAKANTIEPARKEN HARDERWIJK Meer weten? Kijk op www.vitalevakantieparken.nl Commissie Beleid Algemeen 14 april 2016 Doel Vitale Vakantieparken De Veluwe biedt het beste aanbod vakantieparken

Nadere informatie

Nr. 2 Nieuwsbrief ChristenUnie Hoogeveen Februari ChristenUnie maakt kandidaat wethouder bekend! Nieuws over de campagne.

Nr. 2 Nieuwsbrief ChristenUnie Hoogeveen Februari ChristenUnie maakt kandidaat wethouder bekend! Nieuws over de campagne. Van de voorzitter ChristenUnie maakt kandidaat wethouder bekend! Nieuws over de campagne. Beste vrienden van de ChristenUnie in Hoogeveen, Belofte maakt schuld. En wat je zegt dat moet je ook doen. Vaak

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Stem ook! Woensdag 18 maart kiezen we twee keer

Stem ook! Woensdag 18 maart kiezen we twee keer Provinciale Statenverkiezingen Woensdag 18 maart kiezen we twee keer Stem ook! Op woensdag 18 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Iedereen vanaf 18 jaar mag dan stemmen.

Nadere informatie

(CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks

(CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks (CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks Afdeling Doetinchem e.o. 2014-2018 September/oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Uitgangspunten...4 1.1. Taken van een afdelingsbestuur...4 1.2. De functies

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 1. Inleiding Op dinsdag 13 januari j.l. heeft het eerste Provinciale Statenverkiezingsdebat in aanloop naar de verkiezingen

Nadere informatie

Evaluatiestudie verkiezingen Motto: Ik droomde - dat het om de inhoud ging!

Evaluatiestudie verkiezingen Motto: Ik droomde - dat het om de inhoud ging! Evaluatiestudie verkiezingen 2017 Motto: Ik droomde - dat het om de inhoud ging! Evaluatiestudie verkiezingen 2017 Uitgevoerd in opdracht van het Hoofdbestuur 50PLUS door: Mark van Overveld (onderzoeker)

Nadere informatie

telefaxnummer (026)

telefaxnummer (026) Bezoekadres Postadres Gebouw Marktstate Postbus 9090 Eusebiusplein 1a 6800 GX Arnhem 6811 HE Arnhem telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80 e-malladrespost@gelderland.nl Gemeente Elburg

Nadere informatie

Creative Marketing College 1, Zomer 2010 Jaar 2 CUSTOMER INSIGHTS. Saskia Best

Creative Marketing College 1, Zomer 2010 Jaar 2 CUSTOMER INSIGHTS. Saskia Best Creative Marketing College 1, Zomer 2010 Jaar 2 CUSTOMER INSIGHTS Saskia Best Veranderende wereld Dat weten jullie nu ook wel Het draait om Connectie, Dialoog... http://www.youtube.com/watch?v=wmlkckr45g0&feature=player_embedded

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF CDA AFDELING LOPPERSUM nr maart 2018

NIEUWSBRIEF CDA AFDELING LOPPERSUM nr maart 2018 1/4 VOORWOORD Hierbij de CDA Loppersum nieuwsbrief. Voor leden en belangstellenden. De volgende nieuwsbrief zal begin september verschijnen. Wil je over deze nieuwsbrief iets opmerken of zelf copy aanleveren,

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is Convenant Overheid Toeristische Sector Veluwe PARTIJEN: 1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is aangewezen op grond van artikel 158, eerste lid onder a van

Nadere informatie

Vijfde nieuwsbrief. Terugblik op de verkiezingen. CDA nieuwsbrief 28 mei Met daarin:

Vijfde nieuwsbrief. Terugblik op de verkiezingen. CDA  nieuwsbrief 28 mei Met daarin: CDA e-mail nieuwsbrief 28 mei 2010 Vijfde nieuwsbrief Met daarin: Terugblik op de verkiezingen De nieuwe fractie is er klaar voor! Wij krijgen een vlag en wapen van West- Friesland Onderzoek bureau Berenschot

Nadere informatie

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Dit werkplan 2016 gaat over het tweede jaar van de bestuurscyclus van de gemeenteraad s-hertogenbosch

Nadere informatie

Gelderland Algemene Ledenvergadering

Gelderland Algemene Ledenvergadering Gelderland Algemene Ledenvergadering De volgende personen worden door het bestuur voorgedragen Voor de functie van vicevoorzitter Mevr. J.H.A (Anita) Sørensen uit Culemborg Beroep: Fractievoorzitter CDA

Nadere informatie

Convenant Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe november 2017

Convenant Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe november 2017 Convenant Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe 2018-2024 2 november 2017 Convenant Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe 2018-2024 Met de ondertekening van het convenant Aanpak Vitale vakantieparken Drenthe

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Jaarplan Amsterdam West 2015

Jaarplan Amsterdam West 2015 Jaarplan Amsterdam West 2015 Inleiding Dit jaarplan 2015 van de PvdA Amsterdam West schetst doelen en activiteiten van de vereniging voor het komende jaar. Het jaarplan heeft een overkoepelend karakter

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Provinciale Staten, 2 maart Inhoud: 1. Opkomst 2. Winnaars en verliezers 3. Zetelverdeling Provinciale Staten 4. Verschil tussen gemeenten Bijlage 1 De VVD heeft bij deze verkiezingen

Nadere informatie

kansen voor de verblijfsrecreatie

kansen voor de verblijfsrecreatie kansen voor de verblijfsrecreatie kansen voor de verblijfsrecreatie In het programma Vitale Vakantieparken werken gemeenten, provincie, recreatieondernemers en vele andere partijen aan nieuwe perspectieven

Nadere informatie

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG Kom op bezoek bij Kinder- & Jeugdburgemeester YoZyAsz en zijn gevolg en word even raadslid van Den Haag. Maak, met jouw partij, jullie eigen plan voor

Nadere informatie

RUZIE OVER DE FUSIE?

RUZIE OVER DE FUSIE? RUZIE OVER DE FUSIE? resultaten van een enquête onder gemeentebestuurders en raadsleden in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland Amsterdam, november 2011 Projectnummer: 1578 ERGO: BUREAU VOOR MARKT- EN BELEIDSONDERZOEK

Nadere informatie

Kandidatenboek lijsttrekkersverkiezing GR 2018

Kandidatenboek lijsttrekkersverkiezing GR 2018 Lijsttrekkersverkiezing Gemeenteraadsverkiezingen 2018 1 Woord van de voorzitter Aan de leden van D66 Alphen aan den Rijn 10 mei 17 Democraten! Terwijl in Den Haag hard word gewerkt aan de formatie van

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen Als PvdA vinden wij het belangrijk om samen te werken met bewoners en maatschappelijke organisaties. Op lokaal niveau zorgen we op die manier

Nadere informatie

7) Kwaliteit van het openbaar bestuur

7) Kwaliteit van het openbaar bestuur 7) Kwaliteit van het openbaar bestuur Toelichting mutatie plandoel Samen met de bijstelling van budgetten stellen wij uw Staten voor om t.a.v. deze kerntaak een wijziging m.b.t. de plandoelen te accorderen.

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: Een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2016. Een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

1. Wat is voor u de belangrijkste motivatie geweest om CDA-lid te worden?

1. Wat is voor u de belangrijkste motivatie geweest om CDA-lid te worden? De zorgparagraaf Het sociale component Het economische beleid Duurzaamheid Onderwijs Het Europees beleid Om actief inbreng te kunnen leveren aan( maatschappelijke) discussies Om actief het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015 Een politiek systeem in ontbinding De peiling van vandaag laat zien in welke bijzondere electorale situatie Nederland eind 2015 is beland. Deze resultaten kunnen geplaatst worden in het verlengde van het

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 3 2. LEDENAANTAL 4 3. SAMENSTELLING EN WERKZAAMHEDEN BESTUUR 4 4. SAMENSTELLING FRACTIE 5

INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 3 2. LEDENAANTAL 4 3. SAMENSTELLING EN WERKZAAMHEDEN BESTUUR 4 4. SAMENSTELLING FRACTIE 5 JAARVERSLAG 2010 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK PAGINA 1. VOORWOORD 3 2. LEDENAANTAL 4 3. SAMENSTELLING EN WERKZAAMHEDEN BESTUUR 4 4. SAMENSTELLING FRACTIE 5 5. JAARVERGADERING EN LEDENVERGADERINGEN 5 Hoeven,

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen. Stem ook!

Gemeenteraadsverkiezingen. Stem ook! Gemeenteraadsverkiezingen Woensdag 19 maart GEMEENTERAADSverkiezingen Stem ook! Op woensdag 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen vanaf 18 jaar mag dan stemmen. Bepaal mee wie er in de gemeenteraad

Nadere informatie

Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen

Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen COALITIEVORMING Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen Na de gemeenteraadsverkiezingen bespreken de politieke fracties in de raad wie wethouder wordt en welke beleids-

Nadere informatie

Werkplan bestuur 2012

Werkplan bestuur 2012 Afdeling Zeist. Werkplan bestuur 2012 Inleiding Dit werkplan is de onderbouwing voor de werkzaamheden en activiteiten van het bestuur in 2012. Afgelopen jaar zijn de provinciale verkiezingen geweest. De

Nadere informatie

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst www.verheidinnederland.nl ERSBERICH - Gelderland -nderzoek (4): nderzoek naar de stand van de partij naar aanleiding van VV. (ransparant) (verheids) (anel) Zeer forse steun aan kabinet Rutte VVD verdeeld

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

PERSBERICHT TOP-Onderzoek (7): Onderzoek onder alle Limburgse CDA-bestuurders in opdracht van Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad.

PERSBERICHT TOP-Onderzoek (7): Onderzoek onder alle Limburgse CDA-bestuurders in opdracht van Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad. ERSBERICH -nderzoek (7): nderzoek onder alle Limburgse CDA-bestuurders in (ransparant) (verheids) (anel) Limburgse afsplitsing van landelijk CDA heeft geen enkel draagvlak Uitspraak over vda-statenlid

Nadere informatie

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent.

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. 1. Zelfstandig Westvoorne Als heel veel dorpen bij elkaar

Nadere informatie

1 Welke partij heeft uw voorkeur c.q. op welke partij heeft u gestemd bij de Tweede Kamerverkiezing?

1 Welke partij heeft uw voorkeur c.q. op welke partij heeft u gestemd bij de Tweede Kamerverkiezing? CDA ChristenUnie D66 GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA PVV SGP SP VVD 50PLUS Niet gestemd Anders Weet niet CDA ChristenUnie D66 GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA PVV SGP SP VVD 50PLUS Niet gestemd

Nadere informatie

Bijlage 1: 12112015. Beleidsplan Vitale Vakantieparken Heerde 2015

Bijlage 1: 12112015. Beleidsplan Vitale Vakantieparken Heerde 2015 Bijlage 1: 12112015 Beleidsplan Vitale Vakantieparken Heerde 2015 Inhoud Hoofdstuk 1 INLEIDING... 3 1.1 Vitale Vakantieparken... 3 1.2 Beleidsplan gemeente Heerde... 3 Hoofdstuk 2 ANALYSE... 4 2.1 Stand

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT Verbinden, verjongen, verbreden 1. INLEIDING Bij ons aantreden als nieuw bestuur vorig jaar hebben drie speerpunten gekozenen: verbinden, verjongen, en verbreden. We hebben

Nadere informatie

SLOTPEILING PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

SLOTPEILING PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN SLOTPEILING PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN 16 maart 2015 VVD, PvdA en SP stijgen PVV en D66 leveren in Aftreden bewindslieden bevestigt kiezers vooral in partijvoorkeur VVD en PvdA tonen licht herstel;

Nadere informatie

Jaarplan Namens het afdelingsbestuur. Ernstjan van Doorn. Secretaris Amsterdam Centrum

Jaarplan Namens het afdelingsbestuur. Ernstjan van Doorn. Secretaris Amsterdam Centrum Jaarplan 2018 Namens het afdelingsbestuur Secretaris Amsterdam Centrum 1 1. Inleiding 2. Vereniging en leden 3. Communicatie 2 1. Inleiding Samenstelling bestuur en fractie 2017 In de fractie en het bestuur

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

CDA en GroenLinks aanhang ontevreden The day after de Tweede Kamerverkiezingen 2012

CDA en GroenLinks aanhang ontevreden The day after de Tweede Kamerverkiezingen 2012 CDA en GroenLinks aanhang ontevreden The day after de Tweede Kamerverkiezingen 2012 Bestuurlijk Nederland blikt terug en kijkt vooruit Bijna 2600 benoemde en gekozen bestuurders van het Europees Parlement,

Nadere informatie

BESTUURLIJKE VERNIEUWING?

BESTUURLIJKE VERNIEUWING? BESTUURLIJKE VERNIEUWING? De rol van de provincie en de Eerste Kamer 11 maart 2015 Nederlanders willen leden Eerste Kamer direct kunnen kiezen 1 I&O Research vroeg in haar laatste peiling 2 naar een aantal

Nadere informatie

Karen van der Pauw

Karen van der Pauw Karen van der Pauw www.jeloopbaandebaas.nl Waarom je nog niet de baan hebt die je wilt... 3 Waarom je niet weet wat je wilt... 3 Wat je in dit werkboek zult leren... 4 Wat je in dit werkboek NIET zult

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Gemeenteraad 11 februari 2015 23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Voorzitter, Daar is ze dan, de langverwachte Agenda Duurzaamheid. Het CDA is enthousiast omdat we een aparte wethouder Duurzaamheid

Nadere informatie

COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 13 JUNI 2001

COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 13 JUNI 2001 COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 13 JUNI 2001 Statenstuk 853, Encyclopedie van Drenthe ter gelegenheid van het 400-jarig provinciaal bestuur in 2003 (voorstel o. Voorjaarsnota 2001) De heer VAN DER SCHOOT

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER Gemeente Westvoorne Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 160 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst www.verheidinnederland.nl ERSBERICH - Noord-Holland -nderzoek (4): nderzoek naar de stand van de partij naar aanleiding van VV. (ransparant) (verheids) (anel) Zeer forse steun aan kabinet Rutte VVD verdeeld

Nadere informatie

Meer info: http://members.home.nl/janrlunsing/oe_schaper.htm UITNODIGING

Meer info: http://members.home.nl/janrlunsing/oe_schaper.htm UITNODIGING De Jan Schaper-leergang 2 Jan Schaper, in 1897 in Groningen gekozen als het eerste SDAP-raadslid in Nederland. Een van de 12 oprichters (de 12 apostelen) van de SDAP. Meer info: http://members.home.nl/janrlunsing/oe_schaper.htm

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren,

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Van harte welkom in de vernieuwde Zandstuve, hier in Den Ham. Zoals u inmiddels weet, is het voor

Nadere informatie

Werkplan 2015, afdeling Zeist Vastgesteld in ledenvergadering

Werkplan 2015, afdeling Zeist Vastgesteld in ledenvergadering Afdeling Zeist. Werkplan 2015, afdeling Zeist Vastgesteld in ledenvergadering 1-12-2014 Inhoud Inleiding.. 1 1. Doel van het werkplan... 1 2. Verkiezingen... 1 3. Stand van zaken... 2 4. Waar willen we

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst www.verheidinnederland.nl ERSBERICH - Groningen -nderzoek (4): nderzoek naar de stand van de partij naar aanleiding van VV. (ransparant) (verheids) (anel) Zeer forse steun aan kabinet Rutte VVD verdeeld

Nadere informatie

Geachte voorzitter Flierman, beste familieleden, geachte burgemeester, geacht College van Bestuur, geachte aanwezigen,

Geachte voorzitter Flierman, beste familieleden, geachte burgemeester, geacht College van Bestuur, geachte aanwezigen, Toespraak van Commissaris van de Koningin drs. Ank Bijleveld-Schouten bij het afscheid van Dr. Anne Flierman als voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente op 24 april 2013. Geachte

Nadere informatie

Projectplan Fruitrijk Fase 2

Projectplan Fruitrijk Fase 2 Projectplan Fruitrijk Fase 2 Ontwikkeling van een gebiedseigen attractie voor Rivierenland 1) Inleiding Uit de Monitor Vrijetijdseconomie, in opdracht van het RBT Rivierenland, is gebleken dat de economische

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst www.verheidinnederland.nl ERSBERICH - Utrecht -nderzoek (4): nderzoek naar de stand van de partij naar aanleiding van VV. (ransparant) (verheids) (anel) Zeer forse steun aan kabinet Rutte VVD verdeeld

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Permanente bewoning vakantiehuisjes

Permanente bewoning vakantiehuisjes r gemeente ermelo Permanente bewoning vakantiehuisjes Iedere recreant is welkom. Maar wonen in een vakantiehuisje in Ermelo mag niet! a i H 0 2 Gemeente Ermelo Permanente bewoning vakantiehuisjes Inhoud

Nadere informatie

Fatsoenlijke huisvesting voor onze arbeidsmigranten Goede zorg voor onze recreanten en toeristen

Fatsoenlijke huisvesting voor onze arbeidsmigranten Goede zorg voor onze recreanten en toeristen Fatsoenlijke huisvesting voor onze arbeidsmigranten Goede zorg voor onze recreanten en toeristen Werkgever/ Uitzendburo Gemeente Arbeidsmigrant Recreant/ Omwonende Parkeigenaar/ Verhuurder Proefproject

Nadere informatie

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst www.verheidinnederland.nl ERSBERICH - Friesland -nderzoek (4): nderzoek naar de stand van de partij naar aanleiding van Zeer forse steun aan kabinet Rutte VVD verdeeld over samenwerking met VV nu en in

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2014 Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2014 Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum

Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum 1 Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum Dames en heren, Meneer Mackay, beste Eric, De Veluwe, een icoon van de Nederlandse natuur.

Nadere informatie

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag?

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over vakantiegedrag van mensen. Het maakt je duidelijk waarom mensen met vakantie gaan en hoe de keuze voor een vakantie tot stand komt. Wat wordt er van jou

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Gebiedsopgave Veluwe: VeluweAgenda 1.0 en Uitvoeringsprogramma Veluwe 2017 Portefeuillehouder: Bea Schouten Kerntaak/plandoel: duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Doel

Nadere informatie

APELDOORN ALS TOERISTISCHE STAD. Jan Oosterman, gemeente Apeldoorn Masterclass Verhaal van Apeldoorn, 9 oktober 2017

APELDOORN ALS TOERISTISCHE STAD. Jan Oosterman, gemeente Apeldoorn Masterclass Verhaal van Apeldoorn, 9 oktober 2017 APELDOORN ALS TOERISTISCHE STAD Jan Oosterman, gemeente Apeldoorn Masterclass Verhaal van Apeldoorn, 9 oktober 2017 9-10-2017 Is Apeldoorn toeristisch? ZEKER WEL: 4 (inter)nationale attracties (samen zo

Nadere informatie

Onderzoek Provinciale verkiezingen 2015

Onderzoek Provinciale verkiezingen 2015 Tabel 1: Bent u ervan op de hoogte dat er op 18 maart 2015 verkiezingen voor de Provinciale Staten worden gehouden? Ja, daar ben ik van op de hoogte 83,2 1170 Nee, daar was ik (nog) niet van op de hoogte

Nadere informatie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Door: Simone van den Hurk en David Kok Uit het onderzoek hoe gemeenten sociale media gebruiken, blijkt dat raadsleden veel gebruik maken van sociale media. De vraag

Nadere informatie

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar.

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. Naar Groningen 2.0 Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. In het laatste jaar van deze statenperiode

Nadere informatie

Nieuws van het bestuur

Nieuws van het bestuur Subscribe Share Past Issues Tra OVLR Nieuwsbrief 8-2016 View this email in your browser Nieuws van het bestuur Afscheid Voorzitter OVLR Op 30 augustus jl. heeft Cor Tersteeg zijn aftreden als voorzitter

Nadere informatie

22 december 2015 Jaargang 12 Nummer 3

22 december 2015 Jaargang 12 Nummer 3 Fractiebulletin 22 december 2015 Jaargang 12 Nummer 3 INHOUD Kerstgroet 1. Oostvaardersplassen 2. Algemene Beschouwingen 2015: Lang zullen we leren! 3. Nieuw watersportstrand Lelystad 4. Werkbezoek Luttelgeest

Nadere informatie

Deel 1: communicatiekanalen gemeenteraad

Deel 1: communicatiekanalen gemeenteraad Uitkomsten onderzoek naar communicatiekanalen van de gemeenteraad Van 26 juni tot en met 10 juli 2017 is een vragenlijst uitgezet onder het raadspanel en bewoners van Almere (open link) met vragen omtrent

Nadere informatie

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Op 24 september werden de koopstromen 2015 van Oost- Nederland gepresenteerd door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015

Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 M.H.F. Schuurmans-Wijdeven mr. G.J. Jansen 31 maart 2015 Provincie Gelderland Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 Inleiding

Nadere informatie

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft:

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Motie CDA (pro)motie Portefeuillehouder: mevrouw L.A.M. Kompier Afstemming: ja Vraagsteller:

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart Zet de daling in opkomst zich door? En is er in de regio ook winst voor de lokale partijen en D66 te zien? Het Onderzoekcentrum zet in deze factsheet

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015

Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015 Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015 2 Voorwoord In dit boek staat informatie over de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen. Die zijn op 18 maart 2015. Het boek gaat over

Nadere informatie

Roodspraak 17 juni 2013

Roodspraak 17 juni 2013 Roodspraak 17 juni 2013 Redactie Roodspraak/website Bij het bestuur kwam een e-mail van Henk Timmer of de naam van de nieuwsbrief gewijzigd kon worden in Roodspraak. Het bestuur vond dit een geweldig goed

Nadere informatie

Boodschap: waardering

Boodschap: waardering Het komt niet vaak voor dat we het in Hengelo ergens over eens zijn, laat staan over een lastig onderwerp als onze Binnenstad. Laten we deze kans grijpen en met elkaar de volgende stappen zetten. Elke

Nadere informatie