ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS"

Transcriptie

1 HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari juni 2013

2 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL... 5 VERSLAG VAN DE BEHEERDER... 6 KERNCIJFERS HANDELSFONDSEN... 9 (HALF)JAARREKENING ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS BALANS WINST- EN VERLIESREKENING KASSTROOMOVERZICHT TOELICHTING OP DE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING ALGEMEEN ALGEMENE GRONDSLAGEN GRONDSLAGEN WAARDEBEPALING GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT BEREKENING INTRINSIEKE WAARDE PER HANDELSFONDS RISICOPARAGRAAF VERGADERING VAN PARTICIPANTEN TOEZICHT DOOR AUTORITEIT FINANCIELE MARKTEN FISCALE POSITIE VAN HET FONDS TOELICHTING OP DE BALANS TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING (HALF)JAARCIJFERS 2013 HANDELSFONDSEN ALL MARKETS FUND ALPHA FUTURE SPREAD FUND ALPHA GLOBAL INDEX FUND ALPHA EUROPEAN SELECTION FUND OVERIGE GEGEVENS BESTUURDERSBELANGEN GELIEERDE PARTIJ GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM RESULTAATBESTEMMING... 67

3 Algemene Informatie Fonds Alpha High Performance Fund Claude Debussylaan MD Amsterdam Beheerder Inmaxxa B.V. Amsterdamsestraatweg 19-C 1411 AW Naarden Bewaarder Stichting Bewaarder Alpha High Performance Fund Claude Debussylaan MD Amsterdam Administrator ANT Custody B.V. Claude Debussylaan MD Amsterdam Accountant Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8c 6221 BT Maastricht Belastingadviseur Ernst & Young Belastingadviseurs LLP Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam

4 ALGEMEEN Het Alpha High Performance Fund (verder het Fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening met paraplustructuur. Maandelijks worden Participaties uitgegeven tegen betaling van de Netto Vermogenswaarde per Participatie in een Handelsfonds plus een opslag van 0,16% van de intrinsieke waarde. Het Fonds is verplicht participaties in te kopen. Ultimo boekjaar biedt het Fonds vier afzonderlijke Handelsfondsen (hierna ook Handelsfondsen ) aan. Het Prospectus van het Fonds, inclusief de Handelsfondsen is verkrijgbaar bij de Beheerder of via de website van het Fonds. De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarrekening en het halfjaarverslag van het Fonds zijn schriftelijk opvraagbaar bij de Beheerder. Beide zijn tevens te downloaden op de website van het fonds: De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico s met zich mee. Participanten kunnen mogelijk minder terugkrijgen dan de inleg. Op grond van artikel 9.5 van de Voorwaarden van beheer en bewaring kan de Beheerder tijdelijk of permanent besluiten tot het stoppen van de uitgifte van Participaties als de daar bedoelde situaties zich voordoen. BELLEGGINGSBELEID Het Fonds streeft, net als bij traditionele beleggingsportefeuilles, naar risicospreiding door diversificatie: verdeling van fondsvermogen over investeringsstijlen, producten en managers. Onafhankelijkheid van managers en een bewezen bekwaamheid in het beschermen en consistent laten renderen van vermogen vormen hierbij het uitgangspunt. Onderstaand wordt een korte toelichting gegeven per afzonderlijk Handelsfonds. All Markets Fund Het All Markets Fund wordt beheerd door Frans Schreiber, die in Nederland een autoriteit is op het gebied van automatische systeemhandel. In het fonds wordt gewerkt met ongeveer 15 (automatische) handelsmodellen. Deze modellen volgen meerdere strategieën. Het fonds werkt zowel met trendvolgende als anti-trendsytemen. Daarnaast worden ook nog uitbraakstrategieën en systemen die inspelen op koersrelevante gebeurtenissen ( event driven ) toegepast. Het fonds gaat zowel long- als shortposities aan. Door de geringe onderlinge correlatie van de modellen wordt een diversificatie verkregen, waardoor het risico sterk daalt. De modellen analyseren continu ruim 5000 financiële instrumenten, 24 uur per dag. Alpha Future Spread Fund Het Alpha Future Spread Fund voert twee strategieën. Bij de eerste strategie wordt gebruikgemaakt van de zogeheten Goldman Roll. De long-only fondsen in de commoditymarkten zijn genoodzaakt hun futureposities maandelijks door te rollen. Daar bijna 100 miljard dollar in deze fondsen is belegd, ontstaan er hectische momenten als deze fondsen hun posities gaan doorrollen. In de handelswereld wordt dit de Goldman Roll genoemd, omdat deze fondsen als benchmark de Goldman Sachs Commodity Index hanteren. 4

5 Gebruikmakend van deze wetenschap en de kracht van deze fondsen is een doordachte handelsmethodiek ontwikkeld die de komende jaren voor goede resultaten zou moeten kunnen zorgen. Er wordt verder gehandeld in zogenaamde intra-market spreads. Dit zijn futureposities in dezelfde commodity met verschillende uitoefenmaanden. Dit kan discretionair alsmede via gestructureerde/mechanische handelsregels. Deze strategieën worden ultimo 2012 uitgevoerd middels vier producten/fondsen, twee van Barclays Capital, één van Bank of America Merill Lynch en één van Goldman Sachs Asset Management. Alpha Global Index Trader De Alpha Global Index Trader maakt gebruik van geavanceerde computermodellen die speciaal voor hem zijn ontwikkeld door de beste systeemprogrammeurs op dit gebied. De volautomatische handelssystemen werken zonder tussenkomst van enig menselijke interventie. Geen emotie, vooraf gedefinieerde winstdoelen en speciaal op de markt afgestemd moneymanagement zorgen voor een prima risk/reward ratio. Er wordt gehandeld in futures op de DAX, Mini S&P, Mini Russell 2000 en de Mini S&P Midcap, commodities en renteproducten. Het gaat hier dus om een fonds dat louter belegt in futures. De volautomatische handelssystemen van deze programmeur/ontwikkelaar zijn in verschillende jaren gekozen tot de beste mechanische handelssystemen. Alpha European Select Fund Het Alpha European Select Fund is een voortzetting van het Alpha CFD Fund. Op 1 februari 2010 werd de toenmalige adviseur van het fonds, de Zweed Anders Tvelin, vervangen door portefeuillemanager Peter Brands en werd de naam en de beleggingsstrategie van het Handelsfonds gewijzigd. In het Alpha CFD Fund werd door Anders Tvelin alleen in CFD s gehandeld (spread en long/short-strategieën). Het doel van het Alpha European Select Fund is sinds 1 februari 2010 het realiseren van een beleggingsresultaat van 10% op jaarbasis door het handelen van drie verschillende beleggingsmethodes, te weten 1/ het schrijven van opties op de AEX-index, 2/ intradaghandel in futures (voornamelijk DAX-index) en 3/ het beleggen in Europese aandelen en/of de derivaten op deze aandelen (gedekte short calls, long puts, short puts, (ratio) call- en/of putspreads). BELEGGINGSDOELSTELLING Het Fonds geeft Participanten toegang tot een selectie van door beleggingsspecialisten ontwikkelde handelsprogramma s, aangeboden in de vorm van één of meerdere Handelsfondsen. De afzonderlijke Handelsfondsen streven naar het genereren van een bovengemiddeld voor risico gecorrigeerd rendement met een lage correlatie met aandelen- en obligatiemarkten. RISICOPROFIEL De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico s met zich mee. In aanvulling op bovenstaande wordt verwezen naar het prospectus. Beleggen in het Fonds brengt hoge risico s met zich mee en is alleen geschikt voor een deel van het langdurig beschikbaar vrij vermogen van een Participant. Participanten moeten door een (tussentijdse) forse koersdaling van het Fonds niet in hun financiële positie bedreigd worden. 5

6 VERSLAG VAN DE BEHEERDER Algemeen De Managed Futures-markten, waartoe ook de Alpha-fondsen gerekened kunnen worden, blijven door de lage volatiliteit en het gebrek aan goede trends in een moeilijke periode. De drawdown-periode houdt in de Managed Futures-indices nu eigenlijk al drie jaar aan. Als we de grafiek van de Barclay CTA Index, een van onze twee benchmarks, bekijken dan valt op dat deze index een lange tijd een bijna gestaag oplopende lijn is, behalve in de laatste jaren. Ook in de jaren alsmede heeft de index een minder leuke tijd gehad (relatief wel te verstaan, want de verliezen zijn nooit echt groot geweest). De laatste twee jaren vallen echter toch wel uit de toon, in de zin dat we nu in een van de langste drawdown-perioden uit de geschiedenis van deze index zitten. Barclay CTA Index (periode ) Bron: Barclay In onderstaande figuur is te zien dat hij (de drawdown) nu al meer dan twintig maanden (per eind juni 2013) duurt en dat het slechts twee keer eerder gebeurde dat er een langere drawdown-periode was (over de periode ). Historie van lengte drawdownperioden BTOP50 CTA Index Bron: Rho Asset Management 6

7 De drawdown in percentage bedraagt bijna 7%. In onderstaande figuur is te zien wat er gebeurde met het rendement in de twaalf maanden na een drawdown-periode van meer dan 6%. In alle gevallen werd er na zo n (relatief) grote drawdown in de daarop volgende twaalf maanden altijd een positief rendement gemaakt. Volgens onderzoek van Rho Asset Management bleek de slechtste 12-maandsperiode een rendement te hebben gehad van +0,39%. De beste 12-maandsperiode had een rendement van 30,70%. Het gemiddelde bedroeg 15,91%, terwijl de gemiddeld jaarlijkse standaarddeviatie (maatstaf voor de volatiliteit) 8,55% was (ter vergelijking: de AEX heeft over de afgelopen 12 maanden een volatiliteit van 21% gehad). De statistieken hebben dus uitgewezen dat er in het verleden nog nooit een verliesgevende 12-maandsperiode na een drawdown van meer dan 6%, is geweest. De komende tijd moet uitwijzen of we nu weer eens een plus kunnen boeken. De historie wijst uit dat het waarschijnlijk lijkt, maar ook voor Managed Futures geldt dat het verleden geen garantie is voor de toekomst. 12-maands rendement na drawdownperiode van meer dan 6% Bron: Rho Asset Management Veel zal afhangen van de volatiliteit en het ontstaan van trends. In onderstaande grafiek wordt de Rho Trend Barometer afgebeeld. Deze barometer meet de trendmatigheid in 44 bekende futuresmarkten (diverse aandelen, rente- en grondstoffenmarkten). Als deze index op 100 staat betekent dit dat alle 44 markten een duidelijk trend laten zien, een ideale omgeving voor vooral de trendvolgende CTA s om rendement te maken. Zakt de lijn onder de 40, dan heeft maar 40% van de meegenomen futuresmarkten per einde maand in een trend gezeten. Rho Trend Barometer Bron: Rho Asset Management 7

8 Hoe goed deze trendbarometer de rendementen van de Barclay Top50 Index (index van de 50 grootste CTA s uit het Barclay-universum van CTA s) voorspelt zien we aan de blauwe lijn in onderstaande figuur. De lichtbruine lijn (de Barometer) en het rendement in die betreffende maanden lopen redelijk gelijk op. Zoals eerder beschreven was de maand mei een lastige maand voor CTA s. De Barclay CTA Index had een rendement van -1,35%, de Btop50 van bijna -2%. De Rho Trend Barometer stond ook onder de 40, dus minder dan 40% van de futuresmarkten zat in mei in een trend. Overigens zijn de rendementen van de Alpha-fondsen regelmatig iets anders dan die van (bovengenoemde) indices. Het fenomeen dat de Alpha-fondsen zich doorgaans wat anders gedragen komt doordat de bovengenoemde indices (Barclay CTA, maar vooral de Dow Jones Credit Suisse Managed Futures Index) een sterke dominantie kennen van trendvolgende CTA s, vooral CTA s die op de wat middellange termijn inspelen. De Alpha-fondsen zijn in dit opzicht duidelijk verschillend van karakter. Het Alpha Future Spread Fund speelt bijvoorbeeld voor het grootste gedeelte in op veranderingen in de termijnstructuur van grondstoffenfutures. Het Alpha European Select Fund werkt veel met opties. De Alpha Global Index Trader doet vooral aan daytrading, en bespeelt eigenlijk alleen de hele korte trends. Het All Markets Fund handelt op diverse markten, met heel diverse handelsmodellen, soms trendvolgend, soms ook countertrending (multistrategy). De Alpha-fondsen zijn daarmee eigenlijk nicheproducten die een aanvulling zijn voor een belegger die CTA s in de portefeuille overweegt, maar aanvulling zoekt op de bekende namen, bijvoorbeeld fondsen die wij ook altijd in de peergroup-vergelijking opnemen, te weten Transtrend, MAN AHL Diversified en Superfund. RISICO'S FONDSEN Voor de risicoparagraaf waarin de belangrijkste risico s van de fondsen worden beschreven, verwijzen we naar pagina 17. AO / IC De beheerder beschikt over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). De beheerder heeft gedurende de verslagperiode verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het Bgfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht en daaraan gerelateerde regelgeving. Ook is niet geconstateerd dat de administratieve organisatie en/of de maatregelen van interne controle niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneren. Bovendien maakt de beheerder gebruik van een externe compliance officer die een uitgebreid monitoringprogramma heeft ten aanzien van de procedures binnen de beheerder. Medio 2010 zijn alle procesbeschrijvingen in de AO/IC geactualiseerd. Naarden, 30 augustus 2013 Beheerder Inmaxxa B.V. Bewaarder Stichting Bewaarder Alpha High Performance Fund 8

9 KERNCIJFERS HANDELSFONDSEN HANDELSFONDS ALL MARKETS FUND Aantal uitstaande participaties Participatiewaarde ( ) 31, , , , ,2991 Fondsvermogen Hoogste koers ( ) 31, , , , ,2991 Laagste koers ( ) 28, , , , ,8371 Beleggingsresultaat op basis van participatiewaarde 8,00% (5,99%) 0,11% 7,99% 0,40% Expense ratio na performance 1,80% 3,10% 4,70% 4,92% 5,02% fee (%) Lopende kosten ratio (%)* 1,80% 3,10% 4,29% 4,92% 5,02% HANDELSFONDS ALPHA FUTURE SPREAD FUND Aantal uitstaande participaties Participatiewaarde ( ) 1.861, , , , ,5902 Fondsvermogen Hoogste koers ( ) 1.896, , , , ,8398 Laagste koers ( ) 1.854, , , , ,7600 Beleggingsresultaat op basis van participatiewaarde (1,86%) (7,50%) 4,28% 2,36% 12,92% Expense ratio na performance 2,02% 3,22% 4,94% 5,53% 9,57% fee (%) Lopende kosten ratio (%)* 2,02% 3,22% 4,94% 5,53% 6,39% * Voor gewijzigde definitie kostenratio zie toelichting bij de subfondsen, vergelijkende cijfers voorgaande jaren betreft de expense ratio voor performance fee. 9

10 KERNCIJFERS HANDELSFONDSEN HANDELSFONDS ALPHA GLOBAL INDEX FUND Aantal uitstaande participaties Participatiewaarde ( ) 1.372, , , , ,1211 Fondsvermogen Hoogste koers ( ) 1.406, , , , ,8464 Laagste koers ( ) 1.352, , , , ,1211 Beleggingsresultaat op basis van participatiewaarde 0,60% (11,51%) 20,34% 7,50% 2,43% Expense ratio na performance 2,90% 5,07% 6,78% 5,89% 9,36% fee (%) Lopende kosten ratio (%)* 2,90% 5,07% 6,04% 5,89% 5,95% HANDELSFONDS EUROPEAN SELECT FUND Aantal uitstaande participaties Participatiewaarde ( ) 753, , , , Fondsvermogen Hoogste koers ( ) 833, , , , Laagste koers ( ) 753, , , , Beleggingsresultaat op basis van participatiewaarde (8,92%) (3,38%) 3,38% (17,17%) - Expense ratio na performance 2,48% 4,29% 4,96% 4,81% - fee (%) Lopende kosten ratio (%)* 2,48% 4,29% 4,96% 4,81% - * Voor gewijzigde definitie kostenratio zie toelichting bij de subfondsen, vergelijkende cijfers voorgaande jaren betreft de expense ratio voor performance fee. 10

11 (HALF)JAARREKENING 11

12 ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS Balans per 30 juni 2013 (Na winstbestemming) Bedragen x Toelichting EUR EUR EUR EUR ACTIVA BELEGGINGEN 1 Aandelen Opties Futures VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa OVERIGE ACTIVA Immateriële vaste activa Liquide middelen TOTAAL ACTIVA PASSIVA FONDSVERMOGEN KORTLOPENDE SCHULDEN Verplichtingen inzake beleggingen toetredingen Nog te betalen bedragen TOTAAL PASSIVA

13 ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS Winst- en Verliesrekening Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni / / Bedragen x Toelichting EUR EUR EUR EUR OPBRENGSTEN Opbrengsten uit beleggingen Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 8 81 (218) Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen (73) Overige beleggingsopbrengsten LASTEN 248 (275) Lasten in verband met het beheer van beleggingen Overige bedrijfskosten RESULTAAT 19 (503) 13

14 ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS Kasstroomoverzicht Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni / / Bedragen x Toelichting EUR EUR EUR EUR Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat 19 (503) Gerealiseerde waardeveranderingen (81) 218 Ongerealiseerde waardeveranderingen (146) 73 Mutatie immateriële vaste activa - - Mutatie beleggingen: (227) 291 Aankopen (27.275) (62.841) Verkopen Aan- en verkoopkosten (78) (132) Gerealiseerd op afgeleide financiële instrumenten 219 (216) Mutatie kortlopende vorderingen 2 (132) Mutatie kortlopende schulden 6 (478) Netto kasstroom uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Saldo toe- en uittreding: Toetredingen Uittredingen (2.308) (1.698) Dividend - - Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten (1.768) Koers en omrekeningsverschillen (56) 111 Netto Kasstroom (1.137) Mutatie geldmiddelen Geldmiddelen per aanvang periode Geldmiddelen per einde periode Toename / (afname) geldmiddelen (1.137)

15 TOELICHTING OP DE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000, tenzij anders vermeld) ALGEMEEN Het Alpha High Performance Fund, te Naarden, (verder het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening in een paraplustructuur. De beheerder van het Fonds heeft een vergunning van de AFM zoals bedoeld in artikel 2:65 Wet op het financieel toezicht. De jaarrekening en het verslag van de beheerder zijn opgesteld in overeenstemming met titel Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het boekjaar van het Fonds valt samen met het kalenderjaar. ALGEMENE GRONDSLAGEN Alle bedragen luiden in euro s, tenzij anders vermeld. GRONDSLAGEN WAARDEBEPALING Beleggingen Aandelen en opties worden gewaardeerd op reële waarde. Daarbij zijn de beleggingen gedurende de verslagperiode op transactiebasis gewaardeerd. De verantwoording vindt plaats op de transactiedatum. Koersresultaten (gerealiseerd en niet- gerealiseerd) worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. De transactiekosten bij aan- en verkoop van beleggingen worden verwerkt in het aankoop- dan wel verkoopbedrag van de beleggingen. Opname van een actief of een verplichting Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar het beleggingsfonds zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Omrekening vreemde valuta's Activa en passiva luidende in vreemde valuta s worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta s worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum. Koersverschillen worden verwerkt in de winst- en verliesrekening. Immateriёle vaste activa De initiële kosten in verband met het aangaan en de introductie van het fonds komen voor rekening van het fonds. Deze kosten worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs en worden geactiveerd lineair afgeschreven tot het moment van vijf jaar na oprichting van het Fonds. Tegenover de geactiveerde oprichtingskosten wordt een wettelijke reserve aangehouden. Overige activa en passiva Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke overeenkomt met de nominale waarde. Fondsvermogen Betreft het ingebrachte vermogen van de Participanten. Wettelijke reserves Betreft de kosten van oprichting van het fonds. 15

16 Overige reserves Betreft het cumulatief resultaat van de voorgaande boekjaren van het fonds. Resultaat Betreft het resultaat van het huidige boekjaar van het fonds. Opslagen bij toe- en uittreding Het Fonds geeft participaties uit tegen de geldende netto vermogenswaarde per participatie, vermeerderd met een opslag van 0,16 % van de intrinsieke waarde. De inkoop wordt steeds verminderd met 0,16 % van de intrinsieke waarde. Deze op- en afslagen komen ten goede aan het Fonds en dienen ter dekking van de transactiekosten. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING ALGEMEEN Het resultaat wordt bepaald door de aan de verslagperiode toe te rekenen opbrengsten te verminderen met de aan de verslagperiode toe te rekenen kosten. Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden via de winst- en verliesrekening verwerkt. Directe opbrengsten uit beleggingen Dit betreffen de rente opbrengsten van de aangehouden banktegoeden en de dividendopbrengsten van de aangehouden beleggingen in het Fonds. Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen De in de verslagperiode opgetreden gerealiseerde koersresultaten op beleggingen worden bepaald door op de verkoopopbrengst de aankoopwaarde in mindering te brengen. Deze koersresultaten, alsmede die op vreemde valuta, worden ten gunste of ten laste van de resultatenrekening gebracht. Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen De in de verslagperiode opgetreden ongerealiseerde koersverschillen op beleggingen worden bepaald door op de beurswaarde per balansdatum aan het einde van de verslagperiode de aankoopwaarde in mindering te brengen. Deze ongerealiseerde koersverschillen worden ten gunste of ten laste van de resultatenrekening gebracht. Overige bedrijfsopbrengsten Betreffen de opbrengsten welke direct verband houden met de toe- en uittredingen van Participanten. Transactiekosten Kosten die verband houden met de beleggingstransacties van het Fonds. Deze worden rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht. Beheerskosten en rentelasten Hieronder verstaan we alle kosten die het fonds moet maken om de toevertrouwde middelen te beheren. Hieronder vallen de kosten met uitzondering van de transactiekosten en kosten verband houdend met toeen uittreden van deelnemers. Het Fonds heeft geen personeel in dienst. De bezoldiging voor Inmaxxa B.V. (de beheerder) is begrepen in de beheersvergoeding, die maandelijks in rekening wordt gebracht. De beheersvergoeding bedraagt op jaarbasis 2% tot 4% van de netto intrinsieke waarde. Afschrijvingen De immateriële vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van de verwachte economische levensduur. 16

17 Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten betreffen de kosten welke direct verband houden met de toe- en uittreding van Participanten. GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirect methode BEREKENING INTRINSIEKE WAARDE PER HANDELSFONDS De intrinsieke waarde wordt berekend door het fondsvermogen te delen door het op de dag van vaststelling uitstaande aantal participaties. RISICOPARAGRAAF Risico s van algemeen en economische en politieke aard Beleggingen van het Fonds zijn onderhevig aan risico s van algemene economische aard zoals afname van economische activiteit, stijging van de rente, inflatie en stijging van grondstofprijzen. Ook kan de waarde van beleggingen van het Fonds beïnvloed worden door politieke ontwikkelingen en terroristische activiteiten. Koersrisico Aan het beleggen in Participaties zijn financiële risico s verbonden. Beleggers dienen zich te realiseren dat de beurskoers van de effecten waarin een Handelsfonds posities inneemt kan fluctueren. In het verleden hebben effectenmarkten gunstige rendementen gegenereerd. Dit biedt echter geen indicatie dan wel garantie voor de toekomst. Door koersschommelingen kan ook de Netto Vermogenswaarde van een Handelsfonds aan fluctuaties onderhevig zijn, wat kan betekenen dat Participanten niet hun volledige inleg terug zullen ontvangen bij beëindiging van hun deelname in een Handelsfonds. Marktrisico De financiële markten evolueren in de tijd. Sentimenten, veranderende wetgevingen, politieke beslissingen (of juist een gebrek daaraan), oorlogen en dergelijke kunnen grote invloed hebben op de markten van de financiële markten. De politiek zinspeelt bijvoorbeeld op het invoeren van een transactietaks of het beperken van beleggingsfondsen die automatische transacties doen. Als dergelijke maatregelen doorgaan vinden kan dit invloed hebben op de ontwikkeling van de Handelsfondsen. De politiek verbood tijdens de kredietcrisis in 2008 meerdere malen shortgaan in financiële waarden. Ook een dergelijke maatregel kan invloed hebben op de rendementsontwikkeling van de Handelsfondsen. Computersysteemrisico Veel handel in de diverse Handelsfondsen vindt automatisch of semi-automatisch plaats op basis van computersystemen. Corrupte data of uitval van computers of datasystemen kan tot verstoringen in de handel leiden, hetgeen positieve of negatieve resultaten kan opleveren. Derivaten Het Fonds zal gebruik maken van beursgenoteerde derivaten. Deze producten kunnen een hoge volatiliteit hebben, waardoor het gebruik een grote invloed kan hebben (zowel positief als negatief) op de waarde van het Fonds. Daarnaast ontstaat er een hefboomeffect. Valutarisico Niet alle door de Handelsfondsen ingenomen posities zijn genoteerd in euro s. Doordat er wordt gehandeld in instrumenten die niet luidend in euro s kan de koersontwikkeling van die valuta s invloed hebben op het fondsvermogen van de Handelsfondsen. Dat geldt voor het Alpha Future Spread Fund, de Alpha Global Index Trader en het All Markets Fund. Voor deze Handelsfondsen verwijzen we naar de verslagen van Handelsfondsen zelf. Het Alpha European Select Fund handelt in principe alleen in effecten luidende in euro s, waardoor er voor dit fonds geen sprake is van valutarisico. 17

18 Tegenpartijrisico Het risico bestaat dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft bij de nakoming van haar verplichtingen. Er bestaan verschillende vormen van tegenpartijrisico. De Handelsfondsen handelen bij een broker. De effecten waarin de Handelsfondsen handelen worden aangehouden bij aparte bewaarstichtingen van die brokers, waardoor bij een eventueel faillissement van de broker er geen problemen ontstaan, omdat de bewaarstichtingen buiten het faillissement worden gehouden. Het is echter niet uitgesloten dat de broker fraudeert, zoals in 2011 is gebleken bij de Amerikaanse broker MF Global, in welk geval een (lang juridisch) traject kan ontstaan om de gelden/instrumenten terug te krijgen. Wat betreft de aangehouden kassaldi van de Handelsfondsen is er wel duidelijk sprake van tegenpartijrisico als de broker omvalt. Onze Handelsfondsen houden aanzienlijke hoeveelheden kas aan (bijvoorbeeld om aan de marginverplichtingen te kunnen voldoen). Kasgelden zijn maar tot een maximum beschermd bij het omvallen van de broker. Het omvallen van een broker kan dus zeer nadelige gevolgen hebben voor de vermogenspositie van de Handelsfondsen. Daarnaast is er bij de handel in beursgenoteerde derivaten ook sprake van tegenpartijrisico met het clearing house dat tussen de twee handelende partijen (waarvan dus de Handelsfondsen een die twee partijen zijn) instaat. Bij beursgenoteerde derivatenhandel neemt het clearing house het tegenpartijrisico over. Bij het omvallen van het clearing house van de betreffende beurs waarop gehandeld wordt, kunnen er verliezen ontstaan. Zover onze kennis reikt is er in het verleden nooit sprake geweest van het omvallen van een clearing house. Dit zijn zeer solide ondernemingen die zich aan zeer strenge regels van de beurzen moeten houden. Aangezien precedenten ontbreken is het lastig een inschatting te maken van de risico s van het omvallen van een clearing house. We kunnen echter niet uitsluiten dat er in de toekomst wel een clearing house van een bepaalde derivatenbeurs omvalt en dat hierdoor koersverliezen in het Handelsfonds dat handelt op die beurs. De derivatenposities die worden aangegaan hebben een kortlopend karakter. Gelet op dit kortlopende karakter is het risico dat onderpand verstrekt moet worden aan derden niet van toepassing. Tot slot is er bij gestructureerde producten nog sprake van tegenpartijrisico op de partij die het gestructureerde product uitgeeft. Alleen het Alpha Future Spread Fund handelt in dergelijke gestructureerde producten en hier wordt verwezen naar het specifieke Fondsverslag voor een nadere duiding van dit risico. Liquiditeitsrisico beleggingen Onder specifieke omstandigheden kunnen financiële markten gedurende korte of lange(re) tijd illiquide zijn waardoor het moeilijk of zelfs onmogelijk wordt om posities te kopen of verkopen tegen gangbare marktprijzen. Een dergelijke gebeurtenis kan tot aanzienlijke verliezen leiden voor het fonds. Opportuniteitsrisico Dit is het risico dat zich niet voldoende beleggingsmogelijkheden voor zullen doen, ten gevolge waarvan het beoogde rendement niet (volledig) gerealiseerd zal kunnen worden. Risico van beperkte overdraagbaarheid Participaties zijn alleen overdraagbaar aan het Fonds. Het Fonds is verplicht om een verzoek om overdracht te honoreren. 18

19 Concentratierisico (gebrek aan spreiding) Door de spreiding van posities over verschillende modellen en beurzen wordt het risico beperkt. In de praktijk heffen posities van verschillende modellen zich op, waardoor het totale risico beperkt wordt. Risicoverlaging als gevolg van spreiding werkt vooral als de diverse modellen weinig correlatie vertonen ten opzichte van de andere modellen. Het kan voorkomen dat verschillende modellen tegelijkertijd posities opbouwen in hetzelfde instrument. Het zal echter niet vaak voorkomen dat er een positie groter dan 10% in één fonds/financieel instrument wordt opgebouwd. Posities groter dan 10% zijn echter niet uitgesloten, waardoor er dus sprake kan zijn van concentratierisico. Dit speelt vooral bij het Alpha Future Spread Fund. Wij verwijzen naar het specifieke fondsverslag voor dit Handelsfonds voor meer informatie. Risico van (fiscale) wetswijzigingen Dit is het risico dat de fiscale behandeling van het Fonds in negatieve zin wijzigt of dat andere wetgeving tot stand komt die een negatieve invloed heeft op het Fonds en haar Participanten. Afwikkelingsrisico Dit is het risico dat afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet, niet tijdig of niet zoals verwacht plaatsvindt. Risico van verlies in bewaring gegeven activa In geval van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de Bewaarder in de zin van custodian bestaat het risico van verlies van in bewaring gegeven activa (zie ook Tegenpartijrisico). Kas- en inflatierisico Het Fonds houdt voor een aanzienlijk deel kasgelden aan ter dekking van de margineisen voor opties en futures. Dit kasgeld wordt aangehouden bij verschillende depotbanken. Het omvallen van de bank kan negatieve gevolgen hebben omdat het kasgeld in de faillissementsboedel van de bank valt (zie ook tegenpartijrisico). Door jaarlijkse inflatie wordt dit tegoed bovendien minder waard. Renterisico Onder renterisico wordt verstaan het risico dat de marktwaarde of toekomstige kasstromen van een financieel instrument zullen fluctueren vanwege veranderingen in de marktrente. Het aanhouden van kasgelden is geen doel op zich zelf maar een gevolg van het feit dat de gehanteerde strategieën lang niet altijd in de markt zitten. Ze staan dan te wachten op een gunstige situatie (signalen) en zolang wordt het vermogen dat aan de betreffende strategie is gealloceerd, liquide gehouden. Liquiditeit wordt grotendeels in euro s aangehouden. Juridisch risico Omdat een strikte juridische scheiding tussen afzonderlijke Handelsfondsen niet aanwezig is, loopt een investeerder in een Handelsfonds het risico aansprakelijk te worden gesteld voor eventuele verliezen geleden door een ander Handelsfonds. 19

20 Fondsstructuurrisico Een paraplufonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon maar een overeenkomst tussen de Beheerder, de Bewaarder en de Participanten. In de Voorwaarden van Beheer en Bewaring is bepaald dat het Fonds geen maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap vormt. Dit heeft volgens de meeste deskundigen tot consequentie dat er geen sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid van de Participanten in een dergelijk fonds en dat de crediteuren daarvan zich dus slechts kunnen verhalen op het vermogen van dat fonds. Volgens die deskundigen kunnen de Participanten van het Fonds dus niet meer verliezen dan hun inleg. Het is echter niet met zekerheid te zeggen dat het Fonds onder geen enkele omstandigheid aangemerkt zal kunnen worden als een maatschap, omdat hierover geen duidelijke rechtspraak bestaat. Verder maakt ieder Handelsfonds deel uit van de Paraplustructuur van het Alpha High Performance Fund. Dit betekent dat er een verhaalrecht bestaat in het geval één van de Handelsfondsen met een negatief eigen vermogen wordt geconfronteerd. Andere Handelsfondsen uit de paraplustructuur kunnen dan worden aangesproken (in de zin van bijstorting) door het fonds met een negatief eigen vermogen (zie ook juridisch risico). VERGADERING VAN PARTICIPANTEN Mocht de intrinsieke waarde van het fonds binnen 12 maanden met 50% zal dalen ten opzichte van de hoogst gemeten intrinsieke waarde, is de beheerder verplicht is een vergadering van Participanten bijeen te roepen, op de wijze als is voorgeschreven in de voorwaarden van beheer en bewaring van het fonds. Deze vergadering kan besluiten tot opheffing van het fonds. De Participanten verkrijgen als dan de tegenwaarde van hun participaties, berekend conform de in het prospectus gestelde regels met betrekking tot inkoop van participaties. Verder is de beheerder van het Fonds conform de voorwaarden van Beheer en Bewaring verplicht om binnen zes maanden na de afloop van een kalenderjaar een vergadering van Participanten uit te schrijven. Een vergadering zal ook worden uitgeschreven als het beleggingsbeleid van een Handelsfonds wordt gewijzigd of de voorwaarden ten nadele van een Participant worden gewijzigd. TOEZICHT DOOR AUTORITEIT FINANCIELE MARKTEN Het Alpha High Performance Fund staat onder toezicht van de AFM en dient te voldoet aan de vereisten van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. De Beheerder, Inmaxxa B.V. beschikt over een vergunning in het kader van de Wet op het financiële toezicht zoals bedoeld in artikel 2:65.Wft. Toezicht door Autoriteit Financiële Markten Het Alpha High Performance Fund staat onder toezicht van de AFM en dient te voldoet aan de vereisten van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. De Beheerder, Inmaxxa B.V. beschikt over een vergunning in het kader van de Wet op het financiële toezicht zoals bedoeld in artikel 2:65.Wft. 20

21 FISCALE POSITIE VAN HET FONDS Het Fonds is een fiscaal besloten fonds voor gemene rekening. In deze hoedanigheid is het Fonds een op gemeenschappelijke vermogensbelegging gerichte samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid en zodoende niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Daardoor is het Fonds over de beleggingswinst geen belasting verschuldigd. De activa en passiva van het Fonds worden naar rato van omvang en duur van de deelname geacht rechtstreeks tot het vermogen van de Participanten te behoren. Op de door het Fonds ontvangen dividenden wordt dividendbelasting ingehouden. Deze dividendbelasting komt niet voor rekening van het Fonds, maar voor rekening van de houders van de participaties in het Fonds. Binnen de regelgeving die daarvoor geldt, kunnen Participanten de dividendbelasting die is ingehouden op door het Fonds ontvangen dividenden met de door hen verschuldigde belastingheffing verrekenen dan wel terugvragen. 21

22 TOELICHTING OP DE BALANS (bedragen x 1.000) 1. Beleggingen Aandelen Stand begin verslagperiode Verworven effecten Afgestoten effecten (26.855) ( ) Gerealiseerde koersverschillen (9) (197) Ongerealiseerde koersverschillen 293 (246) Stand einde verslagperiode Opties Stand begin verslagperiode 3 (13) Verworven effecten Afgestoten effecten (1.165) (3.638) (76) (187) Gerealiseerde koersverschillen (85) 176 Ongerealiseerde koersverschillen (91) 14 Stand einde verslagperiode (252) 3 De in deze verloopstaatjes weergegeven beleggingen betreft, voor zover van toepassing, het saldo van long en short posities. Long posities worden in de Balans onder Activa Beleggingen verantwoord en de short posities onder Passiva Kortlopende Schulden Verplichtingen inzake beleggingen verantwoord. 2. Vorderingen en overlopende activa Rente (2) 0 Dividend

23 3. Immateriële vaste activa Stand begin verslagperiode - - Oprichtingskosten - - Afschrijving oprichtingskosten Verkrijgingsprijs - - Cumulatieve afschrijving - - Stand einde verslagperiode - - De immateriële vaste activa zijn in 5 jaar lineair, ultimo 2011 volledig afgeschreven. 4. Liquide Middelen De post liquide middelen is als volgt opgebouwd: Rekening courant Binckbank Rekening courant Deutsche Bank - - Rekening courant Rabobank Brokers Liquide middelen staan ter vrije beschikking van het Fonds Fondsvermogen De mutaties in het Fondsvermogen gedurende de verslagperiode waren als volgt: 5.1 Geplaatst Participatiekapitaal Stand begin verslagperiode Liquidatie Handelsfondsen - - Toetredingen Uittredingen (2.308) (3.568) Algemene Reserve Stand begin verslagperiode (2.559) (2.786) Liquidatie Handelsfondsen - - Resultaat vorig boekjaar (850) 227 Toevoeging / onttrekking van wettelijke reserve - 0 (3.409) (2.559) 23

24 5.3 Wettelijke Reserve (Oprichtingskosten) Stand begin verslagperiode - - Liquidatie Handelsfondsen - - Resultaat vorig boekjaar - - Toevoeging / onttrekking van wettelijke reserve Onverdeeld Resultaat Stand begin verslagperiode (850) 227 Liquidatie Handelsfondsen - - Naar Algemene Reserve 850 (227) Resultaat boekjaar 19 (850) 19 (850) 6. Kortlopende schulden Rente - 2 Beheerder Bewaarder / Administrateur Stortingen nog te beleggen Accountant 7 14 Overige schulden 29 2 De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) Opbrengsten uit beleggingen / / Rente-opbrengsten (10) 2 Dividend op aandelen

25 8. Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen / / Resultaten aandelen (9) (87) Resultaten opties (85) 3 Resultaten futures 219 (255) Resultaten forex Aan- en verkoopkosten (79) - 81 (229) 9. Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen / / Resultaten aandelen 293 (85) Resultaten futures (91) - Resultaten opties - 23 Resultaten forex (56) Overige bedrijfsopbrengsten / / Toe- en uittredingsprovisie Kostenvergelijking Werekelijk Prospectus % Afwijking Performance fee - - Beheervergoeding * ,00% Bewaarder / Administrateur * ,00% Accountant ** - - (Juridisch) Adviseur ** 1 - Overige kosten ** Personeel Bij het Fonds zijn geen personeelsleden in dienst * De beheervergoeding en de kosten van de bewaarder zijn berekend in overeenstemming met de in het prospectus opgenomen percentages en eventueel genoemde vaste vergoedingen. ** De kosten van de accountant en de overige kosten worden niet gekwantificeerd, maar wel benoemd in het prospectus. 25

26 HANDELSFONDS ALL MARKETS FUND Balans per 30 juni 2013 (Na winstbestemming) Bedragen x Toelichting EUR EUR EUR EUR ACTIVA BELEGGINGEN 1 Aandelen Opties - - Futures VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa OVERIGE ACTIVA Immateriële vaste activa Liquide middelen TOTAAL ACTIVA PASSIVA FONDSVERMOGEN KORTLOPENDE SCHULDEN Verplichtingen inzake beleggingen toetredingen - 36 Nog te betalen bedragen TOTAAL PASSIVA

27 HANDELSFONDS ALL MARKETS FUND Winst- en Verliesrekening Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni / / Bedragen x Toelichting EUR EUR EUR EUR OPBRENGSTEN Opbrengsten uit beleggingen 7 (16) (13) Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen (113) Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Overige beleggingsopbrengsten LASTEN 359 (108) Lasten in verband met het beheer van beleggingen Overige bedrijfskosten RESULTAAT 290 (182) 27

28 HANDELSFONDS ALL MARKETS FUND Kasstroomoverzicht Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni / / Bedragen x Toelichting EUR EUR EUR EUR Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat 290 (182) Gerealiseerde waardeveranderingen (111) 113 Ongerealiseerde waardeveranderingen (263) (15) Mutatie immateriële vaste activa - - Mutatie beleggingen: (374) 98 Aankopen (25.985) (58.478) Verkopen Aan- en verkoopkosten (53) (56) Gerealiseerd op afgeleide financiële instrumenten 128 (34) Mutatie kortlopende vorderingen (1) (48) Mutatie kortlopende schulden (3) (15) Netto kasstroom uit beleggingsactiviteiten (82) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Saldo toe- en uittreding: Toetredingen Uittredingen (600) (860) Dividend - - Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten (501) (40) Koers- en omrekeningsverschillen (57) 111 Netto Kasstroom (640) Mutatie geldmiddelen Geldmiddelen per aanvang periode Geldmiddelen per einde periode Toename / (afname) geldmiddelen (640)

29 FONDSVERSLAG ALL MARKETS FUND (AMF) Het All Markets Fund heeft voor 2013 een goede start gemaakt met een rendement van bijna 8 procent. Hieraan liggen verschillende redenen ten grondslag, die verderop zullen worden uitgelegd. De prestatie van het fonds is met het oog op tussentijdse drawdown van de AEX (van 15%) goed en heeft de afgelopen periode zijn waarde bewezen door in onrustige tijden voor beleggers een baken van rust te zijn. Meerdere strategieën hebben hiertoe bijgedragen, maar de grootste verandering die binnen het All Markets Fund verder is ingevoerd, is dat de correlatie tussen de modellen is afgenomen. En zelfs sterker dan dat. Want niet alleen neemt het verband tussen de maandelijkse prestaties van de systemen af, het verband is zelfs negatief geworden voor een aantal van deze systemen. Dit houdt in dat ene model juist anders reageert bij bepaalde bewegingen op de markt dan een ander model. Bijvoorbeeld het ene model vaart wel bij een rustige markt, terwijl het andere model juist vuurwerk op de markt wil. Het ene model wil een stijgende markt, terwijl het andere model juist in een dalende markt goed gedijt. Hierdoor wordt niet alleen de prestatie van het All Markets Fund beter, maar kan ook meer per positie worden ingezet (leverage worden verhoogd), omdat immers een negatieve prestatie van het ene systeem, wordt opgeheven door een positief rendement van een ander model. Op deze manier kan het fonds haar rendement verhogen, zonder dat dit ten koste gaat van het risico! Hierdoor kunnen beleggers een bovengemiddeld rendement verwachten. Wat betreft de modellen, het fonds voert twee soorten in haar palet. De eerste groep modellen zijn de swingsystemen. Deze modellen gaan kopen wanneer de markt een aantal dagen zwak is en verkopen dan hun positie weer wanneer de indices weer opveren. Andersom gaan deze systemen short (lenen aandelen van grote beleggers en verkopen deze op de markt, terwijl ze zelf deze aandelen niet in portefeuille heeft) wanneer de markt zeer sterk stijgt. Wanneer de indices dan weer afzwakken, worden de shortposities tegen een goedkopere koers teruggekocht. Deze modellen zijn de basis voor het All Markets Fund. Ze presteren bijna in elke periode en het risico is laag in normale omstandigheden. Ook dit eerste half jaar waren ze weer een toonbeeld van rust. Het gemiddelde rendement was niet hoog, maar 8% op jaarbasis. Des te sterker mag het vertrouwen van de belegger zijn in deze modellen, wanneer we meedelen dat deze systemen nu al meer dan 4 jaar draaien in het All Markets Fund, zonder iets of iemand ze heeft aangepast. De tweede groep modellen zijn de trendvolgende modellen. Deze willen geen volatiele beweging van de wereld indices, maar gedijen juist bij òf een rustige periode waarbij de markten rustig omhoog/omlaag kabbelen, òf een zeer volatiel tijdperk waarbij de markten omhoog/omlaag schieten (liefst voor langere tijd). Daar er meestal (vooral de laatste jaren) geen duidelijke trend is, maar de markt wordt geregeerd door uitspraken van de monetaire autoriteiten, hebben deze systemen het in het algemeen wel moeilijker dan de eerder genoemde groep. Echter, het aflopen jaar was ook zeer profijtelijk voor deze categorie. Het gemiddelde rendement steeg boven de 10% op jaarbasis. Niet alleen de systemen voor aandelen deden het goed, ook de handel op de Forex gedijde in dit klimaat. Alles overziende en vooral in aanschouw nemende dat de correlatie tussen de strategieën is afgenomen, zien we de toekomst van het All Markets Fund met vertrouwen tegemoet Fondsontwikkeling (blauw) versus DJ CS Managed Futures (rood), geïndexeerd op apr- 09 aug- 09 dec- 09 apr- 10 aug- 10 dec- 10 apr- 11 aug- 11 dec- 11 apr- 12 aug- 12 dec- 12 apr

30 Fondsspecifieke risico s Valutakoersrisico Wat betreft het All Markets Fund kan met betrekking tot het valutarisico het volgende opgemerkt worden. Doordat het All Markets Fund ook handelt op beurzen waar effecten niet in euro s worden genoteerd is er een valutarisico. Dit valutarisico kan het rendement op het Handelsfonds positief, maar ook negatief beïnvloeden. In het All Markets Fund worden, voor wat betreft (afdekking) valutarisico, drie categorieën posities onderscheiden: Langetermijnposities Onder lange termijn wordt bij het All Markets Fund verstaan een positie die naar verwachting langer dan vijf dagen in portefeuille zal worden gehouden. Voor zover deze posities in buitenlandse valuta worden aangehouden en een aanzienlijk deel van het fondsvermogen uitmaken en de verwachting van de fondsbeheerder niet positief is over deze valuta, zullen deze beleggingen worden afgedekt door middel van valutafutures. Wanneer echter deze positie klein is ten opzichte van het fondsvermogen en de fondsbeheerder geen negatieve verwachting heeft over de betreffende buitenlandse valuta, kan de beheerder besluiten de positie (tijdelijk) niet af te dekken. Op 30 juni 2013 waren er geen langetermijnposities in portefeuille die in niet-euro s genoteerd waren. Kortetermijnposities Onder korte termijn wordt bij het All Markets Fund verstaan posities die naar verwachting die vijf dagen of korter worden aangehouden. Deze posities (voor zover in buitenlandse valuta) worden in principe niet afgedekt. De kosten van afdekken zouden de baten van de handelsposities deels ondermijnen. Bovendien zijn deze posities zo kort in de markt dat het valutarisico laag is. Daarnaast zit het All Markets Fund zowel long als short in de markt, zodat de longpositie in een bepaalde buitenlandse valuta soms wordt gehedged door een shortpositie in die zelfde buitenlandse valuta en vice versa. Tot slot wordt bij een longpositie in een product in buitenlandse valuta, die valuta geleend en naar verwachting binnen vijf dagen weer terugbetaald. Daarom heeft een re- of devaluatie van de buitenlandse valuta geen invloed op het All Markets Fund, behalve dan dat de winst van die transactie iets hoger of lager is dan voor de re- of Renterisico Voor deze liquiditeit wordt bij Interactive Brokers (de depotbroker van het AMF) een rente van EONIA (Euro Overnight Index Average) 0,25% uitgekeerd. Wanneer de EONIA met 1% stijgt, zal het rendement van het AMF waarschijnlijk met (60% maal 1%) 0,6% stijgen op jaarbasis. Dit effect kan voor een deel worden ondermijnd / versterkt wanneer long / short belegd wordt in buitenlandse producten, waarvoor buitenlandse valuta s worden geleend / verkregen, waarvoor misschien dan een hogere rente wordt betaald / verkregen. Wanneer EONIA met 1% daalt, zal het rendement van het AMF waarschijnlijk met (60% maal - 1%) -0,6% dalen op jaarbasis. Dit effect kan voor een deel worden ondermijnd / versterkt wanneer long / short belegd wordt in buitenlandse producten, waarvoor buitenlandse valuta s worden geleend / verkregen, waarvoor misschien dan een lagere rente wordt betaald / verkregen. Kas- en inflatierisico Door het Handelsfonds worden aanzienlijke hoeveelheden kas aangehouden, onder andere ter dekking van marginvereisten. Ultimo juni 2013 stond het Handelsfonds grotendeels liquide. Er waren geen marginvereisten omdat er geen openstaande posities waren in derivaten die marginvereisten. Het kas- en inflatierisico was ultimo jaar is groot. Waarderingsgrondslagen De waarderingsgrondslagen zoals opgenomen in de toelichting op het paraplufonds (pagina 15 tot en met 17) zijn van toepassing voor het Handelsfonds. 30

31 HANDELSFONDS ALL MARKETS FUND TOELICHTING OP DE BALANS (bedragen x 1.000) 1. Beleggingen Aandelen Stand begin verslagperiode Verworven effecten Afgestoten effecten (25.916) ( ) Gerealiseerde koersverschillen 1 (281) Ongerealiseerde koersverschillen Stand einde verslagperiode Opties Stand begin verslagperiode - - Verworven effecten - - Afgestoten effecten Gerealiseerde koersverschillen - - Ongerealiseerde koersverschillen - - Stand einde verslagperiode - - De in deze verloopstaatjes weergegeven beleggingen betreft, voor zover van toepassing, het saldo van long en short posities. Long posities worden in de Balans onder Activa Beleggingen verantwoord en de short posities onder Passiva Kortlopende Schulden Verplichtingen inzake beleggingen verantwoord. 2. Vorderingen en overlopende activa Rente (2) 0 Dividend

32 3. Immateriële vaste activa Stand begin verslagperiode - - Oprichtingskosten - - Afschrijving oprichtingskosten Verkrijgingsprijs - - Cumulatieve afschrijving - - Stand einde verslagperiode - - De immateriële vaste activa zijn in 5 jaar lineair, ultimo 2011 volledig afgeschreven. 4. Liquide Middelen De post liquide middelen is als volgt opgebouwd: Rekening courant Binckbank - 1 Rekening courant Deutsche Bank - 36 Rekening courant Rabobank - - Brokers Liquide middelen staan ter vrije beschikking van het Fonds Fondsvermogen De mutaties in het Fondsvermogen gedurende de verslagperiode waren als volgt: 5.1 Geplaatst Participatiekapitaal Stand begin verslagperiode Liquidatie Handelsfondsen - - Toetredingen Uittredingen (600) (1.689) Algemene Reserve Stand begin verslagperiode (3.335) (3.146) Liquidatie Handelsfondsen - - Resultaat vorig boekjaar (317) (189) Toevoeging / onttrekking van wettelijke reserve - 0 (3.652) (3.335) 32

33 5.3 Wettelijke Reserve (Oprichtingskosten) Stand begin verslagperiode - - Liquidatie Handelsfondsen - - Resultaat vorig boekjaar - - Toevoeging / onttrekking van wettelijke reserve Onverdeeld Resultaat Stand begin verslagperiode (317) (189) Liquidatie Handelsfondsen - - Naar Algemene Reserve Resultaat boekjaar 290 (317) 290 (317) 6. Kortlopende schulden Rente - 2 Beheerder 8 8 Bewaarder / Administrateur 1 1 Stortingen nog te beleggen - 36 Accountant - - Overige schulden 2 3 De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) Opbrengsten uit beleggingen / / Rente-opbrengsten (17) (16) Dividend op aandelen 1 3 (16) (13) 33

34 8. Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen / / Resultaten aandelen 1 (160) Resultaten opties - - Resultaten futures 128 (45) Resultaten forex Aan- en verkoopkosten (53) (94) 9. Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen / / Resultaten aandelen 303 (4) Resultaten opties - - Resultaten futures 18 Resultaten forex (58) (4) 10. Overige bedrijfsopbrengsten / / Toe- en uittredingsprovisie Kostenvergelijking Werekelijk Prospectus % Afwijking Performance fee - - Beheervergoeding * ,00% Bewaarder / Administrateur * 8 8 0,00% Accountant ** - - (Juridisch) Adviseur ** - - Overige kosten ** * De beheervergoeding en de kosten van de bewaarder zijn berekend in overeenstemming met de in het prospectus opgenomen percentages en eventueel genoemde vaste vergoedingen. ** De kosten van de accountant en de overige kosten worden niet gekwantificeerd, maar wel benoemd in het prospectus. 34

35 12. Lopende Kosten Ratio (LKR) Op basis van door ESMA geformuleerde Europese wet- en regelgeving is een enigszins (ten opzichte van de voorheen gehanteerde Total Expense Ratio (TER)) gewijzigde kostenratio van toepassing. In de lopende kostenratio is het niet langer noodzakelijk performance fee in de berekening te betrekken, daarentegen is het wel verplicht opbrengsten uit fee sharing agreements (zoals securities lending) mee te wegen. Daarnaast zal het gemiddelde fondsvermogen, in tegenstelling tot bij de Total Expense Ratio gehanteerde vijf meetmomenten, nu berekend worden op basis van de frequentie van de NAV berekeningsmomenten. De kosten van beleggingstransacties en interest kosten worden buiten beschouwing gelaten evenals de kosten verband houdend met het toe- en uittreden van deelnemers voor zover deze gedekt worden uit de ontvangen op- en afslagen. De totale kosten inclusief overige bedrijfslasten en exclusief performance fee bedragen over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni De gemiddelde intrinsieke waarde, berekend conform de definitie van de LKR, van het Fonds bedraagt , zodat de kostenratio over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni ,79% bedraagt (op vergelijkbare wijze berekend eerste halfjaar 2012: 1,46%). 13. Omloopfactor De omloopfactor, ofwel Portfolio Turnover Ratio (PTR) is een door de toezichthouder bepaalde indicator voor de omloopsnelheid van de activa. Deze is gedefinieerd als de som van de aan- en verkopen van beleggingen minus de som van de uitgifte en inkopen van deelnemingsrechten gedeeld door de gemiddelde intrinsieke waarde van het fonds maal een factor van honderd. De PTR in de verslagperiode bedroeg 1.344,37% (eerste halfjaar 2012 : 2.316,19%). 35

36 HANDELSFONDS ALPHA FUTURE SPREAD FUND Balans per 30 juni 2013 (Na winstbestemming) Bedragen x Toelichting EUR EUR EUR EUR ACTIVA BELEGGINGEN 1 Aandelen Opties - - Futures VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa OVERIGE ACTIVA Immateriële vaste activa Liquide middelen TOTAAL ACTIVA PASSIVA FONDSVERMOGEN KORTLOPENDE SCHULDEN Verplichtingen inzake beleggingen - - toetredingen - - Nog te betalen bedragen TOTAAL PASSIVA

37 HANDELSFONDS ALPHA FUTURE SPREAD FUND Winst- en Verliesrekening Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni / / Bedragen x Toelichting EUR EUR EUR EUR OPBRENGSTEN Opbrengsten uit beleggingen Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 9 (11) (97) Overige beleggingsopbrengsten LASTEN 2 (14) Lasten in verband met het beheer van beleggingen Overige bedrijfskosten RESULTAAT (33) (45) 37

38 HANDELSFONDS ALPHA FUTURE SPREAD FUND Kasstroomoverzicht Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni / / Bedragen x Toelichting EUR EUR EUR EUR Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat (33) (45) Gerealiseerde waardeveranderingen (12) (81) Ongerealiseerde waardeveranderingen Mutatie immateriële vaste activa - - Mutatie beleggingen: (1) 16 Aankopen (200) (1.264) Verkopen Aan- en verkoopkosten (1) (3) Gerealiseerd op afgeleide financiële instrumenten 20 (24) Mutatie kortlopende vorderingen - (1) Mutatie kortlopende schulden - (71) 420 (605) Netto kasstroom uit beleggingsactiviteiten 386 (634) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Saldo toe- en uittreding: Toetredingen Uittredingen (462) (380) Dividend - - Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten (372) 418 Koers- en omrekeningsverschillen (1) - Netto Kasstroom 13 (216) Mutatie geldmiddelen Geldmiddelen per aanvang periode Geldmiddelen per einde periode Toename / (afname) geldmiddelen 13 (216) 38

39 FONDSVERSLAG ALPHA FUTURE SPREAD FUND Het wil het laatste 1,5 jaar maar niet echt vlotten met de resultaten van het Alpha Future Spread Fund. De vier grondstoffenproducten, Combats12 en Backwardation Alpha (beide van Barclays), BofA Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha 5 en Goldman Sachs Commodity Opportunities houden elkaar wat resultaten betreft in evewicht, per saldo rond nul. De grondstoffenmarkten zijn al een tijdje uit hun lood; ook beleggingsfondsen, vooral ETF s, hebben het moeilijk. De Wall Street Journal (WSJ) schreef half juli een artikel onder de titel Beleggers en analisten zien einde aan de opgaande supercyle in grondstoffen. Over de eerste zes maanden van dit jaar verloor de Dow Jones UBS Commodity Index 9,3% van zijn waarde (zie rode lijn links - in onderstaande figuur). Het beheerd vermogen in grondstoffenbeleggingfondsen beleefde dit jaar de grootste teruggang van de afgelopen vijftien jaar, en we zijn nog niet eens halverwege (zie blauwe staafjes rechts in onderstaande figuur). Bron: Wall Street Journal Voorspellen is moeilijk, zeker als het om de toekomst gaat, is een bekend gezegde. Wij constateren dat het verhaal (of rationale) achter het beleggingsthema grondstoffen niet veranderd is. Hoe dan ook, of een belegger nu wel of niet in de grondstoffenbullmarkt gelooft, ETF s (indextrackers) in grondstoffen zijn niet de voor de hand liggende keuze. In een neergaande markt lijkt dit logisch. Maar ook ik een opgaande markt liggen grondstoffen-etf s niet voor de hand. Grondstoffen-ETF s handelen namelijk in de onderliggende futuresmarkten. Als die futures expireren, wordt er doorgerold naar een volgend futurecontract, dat nog wel een zekere looptijd heeft. Dit wordt doorrollen genoemd. Aangezien veel futuremarkten doorgaans in contango zijn, zijn de nieuw aan te schaffen futures doorgaans iets duurder. (bron: Wikipedia) 39

40 Doorrollen kost dus geld en daarom wijkt de koersontwikkeling van grondstoffen-etf s doorgaans af van die van de indices zelf (de doorrolkosten vormen een drag op de prestaties van ETF s). Beleggers in grondstoffen ETF s vormen daarom gekscherend gezegd het domme geld, omdat ze de doorrolkosten voor lief nemen, of die zich in veel gevallen zelfs helemaal niet realiseren. Een grondstof die erg last heeft gehad van een negatief doorrolrendement is natural gas. De ETF op natural gas (UNG) wordt ook weleens de slechtste ETF ooit genoemd. Sinds het ontstaan heeft het meer dan 96% van zijn waarde verloren. In het Alpha Future Spread fonds hebben we een aantal producten opgenomen die van de inefficiënties in de grondstoffenmarkten gebruikmaken, even kort door de bocht: producten die slimmer doorrollen. Deze producten/strategieën hebben helaas de afgelopen anderhalf jaar niet goed gewerkt. Enerzijds denken we dat dit komt doordat de domme beleggers vooral dit jaar zich, zoals gezegd, gedeeltelijk hebben teruggetrokken, waardoor er minder mogelijkheden zijn ontstaan om van het domme geld gebruik te maken. Anderzijds omdat ETF s is de loop der tijd slimmer zijn gaan doorrollen. Tot slot zijn er in de loop der tijd ook steeds meer strategieën ontwikkeld om juist gebruik te maken van die inefficiënties. En hoe meer geld inefficiënties probeert weg te arbitreren hoe minder (extra) rendement er te maken is. Daarom overwegen we nu te kijken naar andere grondstoffenstrategieën. Daarbij denken we aan strategieën die meer inspelen op de bewegingen in de markt, en minder op het verloop van de futurescurve (contango of backwardation). We hebben in het Alpha Future Spread Fund nu ook al een fonds, het Goldman Sachs Commodities Opportunies, dat meer met tactische inzichten probeert in te spelen op koersbewegingen, op korte en langere termijn. Dat kunnen we eventueel uitbreiden met andere vergelijkbare fondsen. Volgens onderzoek van Attain Capital levert een mandje van tactisch ingestelde grondstoffenfondsen veel meer op dan een vergelijkbaar mandje van ETF s (zie onderstaand plaatje). We moeten hierbij wel aantekenen dat dit mandje natuurlijk met hindsight is gekozen. Met andere woorden, alleen de fondsen die het beste gepresteerd hebben zijn erin opgenomen. Hoe dan ook, we kijken momenteel naar een aantal alternatieve oplossingen. Daarbij sluiten we ook niet uit dat we zelf het fonds met grondstoffenstrategieën gaan beheren. Fondsspecifieke risico s Valutakoersrisico Het Alpha Future Spread Fund belegt in vier grondstoffenproducten. Twee daarvan noteren in Amerikaanse dollars: ComBats12 en Backwardation Alpha. In de andere twee fondsen (die van Goldman Sachs en Bank of America Merrill Lynch) wordt het dollarrisico afgedekt. In het Handelsfonds worden de twee dollarbeleggingen middels futures op de dollar afgedekt gemiddeld genomen tussen de 70 tot 100% (hedgeratio). Dientengevolge kan, afhankelijk van de gekozen hedgeratio worden gezegd dat een stijging van de dollar van 10% ongeveer een positief heeft op de intrinsieke waarde van 1,50% en vice versa: een daling van de dollar van 10% heeft een negatief effect van zo n 1,50% (bij een hedgeratio van 70%). 40

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS JAARVERSLAG

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS JAARVERSLAG ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 5 ALGEMEEN... 5 BELEGGINGSBELEID... 5 BELEGGINGSDOELSTELLING... 6 RISICOPROFIEL... 6

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS JAARVERSLAG

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 68 ALGEMENE INFORMATIE... 3... 4 ALGEMEEN...4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL... 5 VERSLAG VAN DE BEHEERDER... 6 KERNCIJFERS HANDELSFONDSEN... 8 JAARREKENING...

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2015-30 juni 2015 68 ALGEMENE INFORMATIE... 3... 4 ALGEMEEN...4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL... 5 VERSLAG VAN DE BEHEERDER...

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS JAARVERSLAG

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL... 5 VERSLAG VAN DE BEHEERDER... 6 KERNCIJFERS

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Participantenvergaderingen AHPF

Participantenvergaderingen AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 30 mei 2014 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Algemene ontwikkelingen Managed Futures-markten Ontwikkelingen

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2015 5 Balans per 30 juni 2015 6

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2014-30 juni 2014 ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS...4 ALGEMEEN...4 BELEGGINGSBELEID...4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL... 5 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

Participantenvergaderingen AHPF

Participantenvergaderingen AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 30 mei 2014 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Algemene ontwikkelingen Managed Futures-markten Ontwikkelingen

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 5 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2014 5 Balans per 30 juni 2014 6

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS...5 ALGEMEEN...5 BELEGGINGSBELEID...5 BELEGGINGSDOELSTELLING...7 RISICOPROFIEL...7 VERSLAG

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011 Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het QTR Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven informatie over het beleggingsfondsen

Nadere informatie

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2007

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2007 Market Neutral Fund Halfjaarbericht 2007 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 HiQ Invest Market Neutral Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaar bericht 6 Balans 7 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2015 30 juni 2015 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Herengracht

Nadere informatie

Participantenvergaderingen AHPF

Participantenvergaderingen AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 12 september 2013 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Ontwikkelingen All Markets Fund; Ontwikkelingen Alpha Global

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2013 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2013 2 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Halfjaarverslag 2013...- 5

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni)

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) Insinger de Beaufort Income Plus Fund Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag...- 5 - Balans...-

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015

Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015 Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015 Halfjaarverslag Loyalis Global Funds 2015 GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST Pagina 1 van 39 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Algemene gegevens 3 2. Structuur 5 3. Halfjaarcijfers

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden

Inmaxxa BV te Naarden Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2011 29 juli 2011 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2011 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 4 Balans per 30

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2016 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht augustus 2016 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2016 2 Winst- en verliesrekening van 1 januari 2016 tot en met 30

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS JAARVERSLAG

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS JAARVERSLAG ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS...5 ALGEMEEN...5 BELEGGINGSBELEID...5 BELEGGINGSDOELSTELLING...7 RISICOPROFIEL...7 VERSLAG

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Halfjaarverslag over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Algemene informatie Today s Paraplufonds Kantooradres Fonds : Frederiksplein 1 1017 XK Amsterdam Beheerder : Today s Tomorrow B.V. Frederiksplein

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2009

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2009 Market Neutral Fund Halfjaarbericht 2009 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 HiQ Invest Market Neutral Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaarrekening 7 Balans 8 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH HALFJAARVERSLAG

BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH HALFJAARVERSLAG BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH HALFJAARVERSLAG 2009 Beheerder De Grote Voskuil Capital B.V. Harderwijkerweg 332 8077 RK Hulshorst www.hoofbosch.nl Directie M.T.M. van Winden MBA R.J. Engels Bewaarder Stichting

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

FalcInvest Interest/Bond Fund. Halfjaarverslag 2008

FalcInvest Interest/Bond Fund. Halfjaarverslag 2008 FalcInvest Interest/ Halfjaarverslag 2008 Beheerder: Bewaarder: FalcInvest Fund Management B.V. Vereenigd Trusteekantoor B.V. Plesmanstraat 62 Claude Debussylaan 24 Postbus 1047 Postbus 11063 3900 BA VEENENDAAL

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Halfjaarcijfers 2014 VermogensParapluFonds 8 Balans en Winst & Verliesrekening 9 Toelichting 13 Halfjaarcijfers 2014

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2008

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2008 Market Neutral Fund Halfjaarbericht 2008 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 HiQ Invest Market Neutral Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Winst- en verliesrekening 9 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening per 30 juni 2011 2 Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening eerste halfjaar 2011 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Sustainable Values Fund

Sustainable Values Fund Sustainable Values Fund Vereffeningsverslag 22/07/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...- 7 - Balans...

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Vereffeningsverslag 03/06/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2017 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2017 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie