ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS JAARVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013

2 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL... 5 VERSLAG VAN DE BEHEERDER... 6 KERNCIJFERS HANDELSFONDSEN JAARREKENING ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS BALANS WINST- EN VERLIESREKENING KASSTROOMOVERZICHT TOELICHTING OP DE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING ALGEMEEN ALGEMENE GRONDSLAGEN GRONDSLAGEN WAARDEBEPALING GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT BEREKENING INTRINSIEKE WAARDE PER HANDELSFONDS RISICOPARAGRAAF VERGADERING VAN PARTICIPANTEN TOEZICHT DOOR AUTORITEIT FINANCIELE MARKTEN FISCALE POSITIE VAN HET FONDS TOELICHTING OP DE BALANS TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING JAARCIJFERS 2013 HANDELSFONDSEN ALL MARKETS FUND ALPHA FUTURE SPREAD FUND ALPHA GLOBAL INDEX TRADER ALPHA EUROPEAN SELECTION FUND OVERIGE GEGEVENS BESTUURDERSBELANGEN GELIEERDE PARTIJ GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM RESULTAATBESTEMMING CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT BIJLAGEN... 72

3 Algemene Informatie Fonds Alpha High Performance Fund Claude Debussylaan MD Amsterdam Beheerder Inmaxxa B.V. Veilinghavenkade AT Utrecht per 11 maart 2014: Rembrandtlaan CE Alkmaar Bewaarder Stichting Bewaarder Alpha High Performance Fund Claude Debussylaan MD Amsterdam Administrator SGG Custody B.V. Claude Debussylaan MD Amsterdam Accountant Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8c 6221 BT Maastricht Belastingadviseur Ernst & Young Belastingadviseurs LLP Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam

4 ALGEMEEN Het Alpha High Performance Fund (verder het Fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening met paraplustructuur. Maandelijks worden Participaties uitgegeven tegen betaling van de Netto Vermogenswaarde per Participatie in een Handelsfonds plus een opslag van 0,16% van de intrinsieke waarde. Het Fonds is verplicht participaties in te kopen. Ultimo boekjaar biedt het Fonds vier afzonderlijke Handelsfondsen (hierna ook Handelsfondsen ) aan. Het Prospectus van het Fonds, inclusief de Handelsfondsen is verkrijgbaar bij de Beheerder of via de website van het Fonds. De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarrekening en het halfjaarverslag van het Fonds zijn schriftelijk opvraagbaar bij de Beheerder. Beide zijn tevens te downloaden op de website van het fonds: De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico s met zich mee. Participanten kunnen mogelijk minder terugkrijgen dan de inleg. Op grond van artikel 9.5 van de Voorwaarden van beheer en bewaring in het prospectus kan de Beheerder tijdelijk of permanent besluiten tot het stoppen van de uitgifte van Participaties als de daar bedoelde situaties zich voordoen. BELLEGGINGSBELEID Het Fonds streeft, net als bij traditionele beleggingsportefeuilles, naar risicospreiding door diversificatie: verdeling van fondsvermogen over investeringsstijlen, producten en managers. Onafhankelijkheid van managers en een bewezen bekwaamheid in het beschermen en consistent laten renderen van vermogen vormen hierbij het uitgangspunt. Onderstaand wordt een korte toelichting gegeven per afzonderlijk Handelsfonds. All Markets Fund Het All Markets Fund wordt beheerd door Frans Schreiber, die in Nederland een autoriteit is op het gebied van automatische systeemhandel. In het fonds wordt gewerkt met ongeveer 15 (automatische) handelsmodellen. Deze modellen volgen meerdere strategieën. Het fonds werkt zowel met trendvolgende als anti-trendsytemen. Daarnaast worden ook nog uitbraakstrategieën en systemen die inspelen op koersrelevante gebeurtenissen ( event driven ) toegepast. Het fonds gaat zowel long- als shortposities aan. Door de geringe onderlinge correlatie van de modellen wordt een diversificatie verkregen, waardoor het risico sterk daalt. De modellen analyseren continu ruim 5000 financiële instrumenten, 24 uur per dag. Alpha Future Spread Fund Het Alpha Future Spread Fund voert twee strategieën. Bij de eerste strategie wordt gebruikgemaakt van de zogeheten Goldman Roll. De long-only fondsen in de commoditymarkten zijn genoodzaakt hun futureposities maandelijks door te rollen. Daar bijna 100 miljard dollar in deze fondsen is belegd, ontstaan er hectische momenten als deze fondsen hun posities gaan doorrollen. In de handelswereld wordt dit de Goldman Roll genoemd, omdat deze fondsen als benchmark de Goldman Sachs Commodity Index hanteren. 4

5 Gebruikmakend van deze wetenschap en de kracht van deze fondsen is een doordachte handelsmethodiek ontwikkeld die de komende jaren voor goede resultaten zou moeten kunnen zorgen. Er wordt verder gehandeld in zogenaamde intra-market spreads. Dit zijn futureposities in dezelfde commodity met verschillende uitoefenmaanden. Dit kan discretionair alsmede via gestructureerde/mechanische handelsregels. Deze strategieën worden ultimo 2013 uitgevoerd middels vier producten/fondsen, twee van Barclays Capital, één van Bank of America Merill Lynch en één van Goldman Sachs Asset Management. Alpha Global Index Trader De Alpha Global Index Trader maakt gebruik van geavanceerde computermodellen die speciaal voor hem zijn ontwikkeld door de beste systeemprogrammeurs op dit gebied. De volautomatische handelssystemen werken zonder tussenkomst van enig menselijke interventie. Geen emotie, vooraf gedefinieerde winstdoelen en speciaal op de markt afgestemd moneymanagement zorgen voor een prima risk/reward ratio. Er wordt gehandeld in futures op de DAX, Mini S&P, Mini Russell 2000 en de Mini S&P Midcap, commodities en renteproducten. Het gaat hier dus om een fonds dat louter belegt in futures. De volautomatische handelssystemen van deze programmeur/ontwikkelaar zijn in verschillende jaren gekozen tot de beste mechanische handelssystemen. Alpha European Select Fund Het Alpha European Select Fund is een voortzetting van het Alpha CFD Fund. Op 1 februari 2010 werd de toenmalige adviseur van het fonds, de Zweed Anders Tvelin, vervangen door portefeuillemanager Peter Brands en werd de naam en de beleggingsstrategie van het Handelsfonds gewijzigd. In het Alpha CFD Fund werd door Anders Tvelin alleen in CFD s gehandeld (spread en long/short-strategieën). Het doel van het Alpha European Select Fund is sinds 1 februari 2010 het realiseren van een beleggingsresultaat van 10% op jaarbasis door het handelen van drie verschillende beleggingsmethodes, te weten 1/ het schrijven van opties op de AEX-index, 2/ intradaghandel in futures (voornamelijk DAX-index) en 3/ het beleggen in Europese aandelen en/of de derivaten op deze aandelen (gedekte short calls, long puts, short puts, (ratio) call- en/of putspreads). BELEGGINGSDOELSTELLING Het Fonds geeft Participanten toegang tot een selectie van door beleggingsspecialisten ontwikkelde handelsprogramma s, aangeboden in de vorm van één of meerdere Handelsfondsen. De afzonderlijke Handelsfondsen streven naar het genereren van een bovengemiddeld voor risico gecorrigeerd rendement met een lage correlatie met aandelen- en obligatiemarkten. RISICOPROFIEL De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico s met zich mee. In aanvulling op bovenstaande wordt verwezen naar het prospectus. Beleggen in het Fonds brengt hoge risico s met zich mee en is alleen geschikt voor een deel van het langdurig beschikbaar vrij vermogen van een Participant. Participanten moeten door een (tussentijdse) forse koersdaling van het Fonds niet in hun financiële positie bedreigd worden. 5

6 VERSLAG VAN DE BEHEERDER Algemeen Hoewel Managed Futures niet behoren tot het type main stream -beleggingen, heeft de matige prestatie van deze categorie in de laatste jaren wel de aandacht getrokken van media, waaronder zelfs het vermaarde zakenblad The Economist. Er worden diverse oorzaken genoemd voor de matige prestaties van de laatste jaren. De belangrijkste benchmark, de Dow Jones Credit Suisse Managed Futures Index, daalde in 2013 met 2,56%. Bekende Managed Futures-fondsen als Transtrend en MAN AHL Diversified hebben na een uitstekend 2008 in de vijf jaar daarna (dus inclusief 2013) slechts één positief jaar (2010) gehad. Ook de bekende indices als de Barclay CTA, Dow Jones Credit Suisse Managed Futures en HFRX Managed Futures staan over de afgelopen vijf jaar maar op één plusjaar (zie ook figuur hierna). Als iets al zolang niet werkt, gaan de meeste mensen op een gegeven moment roepen dat het kapot is of afgeschreven moet worden. In dit geval ook. Vijf jaar niet goed werken is inderdaad een lange tijd. En dus is het logisch dat beleggers gaan twijfelen. De meeste van de grote Managed Futures-programma s draaien met computermodellen die trendvolgend van aard zijn. Grofweg komt dat er op neer dat als een bepaalde trend een aantal dagen of weken aanhoudt, er winstgevend op kan worden gehandeld, totdat de trend omdraait. Dan kan er weer een nieuwe winstgevende trend in de andere richting ontstaan. Of markten nu omhoog of omlaag gaan, het moet niet uitmaken. Fundamentele of economische factoren worden niet bestudeerd. Het gaat alleen om koerstrends. Tot zover de theorie. Bron: The Economist Na de fantastische periode , met 2008 als topjaar, groeide, volgens Hedge Fund Research, het beheerd vermogen in de Managed Futures-industrie van $91 naar $215 miljard. Winton Capital, MAN AHL, Canteb, BlueCrest en andere black box-traders, zoals de critici ze noemen, werden de darlings van de beleggers. Ongelukkigerwijs viel de grote instroom van geld samen met de omkering in het fortuin van de strategieën. 6

7 Politiek ingrijpen in de markten is een probleem Het grote probleem zit volgens de aanhangers van deze strategieën niet in de modellen, maar in (de aard van) de markten. In de nasleep van de financiële crisis hebben Managed Futures moeten dansen op de tonen die ingezet werden door de politiek en de centrale banken. Pogingen om de euro te redden of potentiële deflatie te bestrijden, en nog zo wat van die verklaringen, verstoren de historische patronen waarop de computeralgoritmen zijn gebouwd. Zelfs het slimste computerprogramma kan klaarblijkelijk niet voorspellen waar de centrale bankiers morgen van dromen. Sterker nog, de interventies van de autoriteiten zorgen er regelmatig voor dat aandelen, obligaties en grondstoffen in dezelfde richting bewegen. De eerder vastgestelde lage of zelfs negatieve correlaties tussen de verschillende computermodellen op de verschillende markten bestaan nu even niet. Toen in mei 2013 de Fed hintte op de tapering, daalden obligaties, aandelen en grondstoffen allemaal tegelijkertijd. De door Managed Futures opgebouwde winst in het begin van het jaar werden toen ook in één keer weer weggevaagd. Een van de belangrijkste verkoopargumenten van de Managed Futures-industrie, namelijk dat het rendement met andere beleggingscategorieën ongecorreleerd zou zijn, staat ter discussie. De meeste quantfondsen zijn overigens opvallend onverschrokken als er over het recente trackrecord wordt gesproken. De prestaties zijn sinds 2009 niet goed geweest, maar van een ramp is ook geen sprake, zegt Sandy Rattray, de baas bij AHL. Hij zegt dat de lage rente ook niet bepaald helpt. Er wordt tegenwoordig niets meer verdiend op de grote hoeveelheden liquiditeiten die Managed Futures aanhouden. Sommigen vragen zich af of de groei van de quantfondsen hun rendementen negatief heeft beïnvloed. Ook doe-het-zelf-beleggers kunnen tegenwoordig online trendvolgende algoritmen kopen en handelen. Sommige fondsen reageren op de recente ontwikkelingen. Winton, de grootste, belegt nu ook rechtstreeks in aandelen. Het is ook een van de weinige aanbieders die nog een redelijke plus heeft dit jaar. MAN AHL richt zijn aandacht nu op meer esoterische markten, zoals Duitse energie- en staalfutures, waarbij de gedachte is dat die markten minder crowded zijn. Maar het is lastig markten te vinden die immuun zijn voor politieke inmenging. Trendvolgend beleggen kan weer voorspoed tegemoet zien. Het moment waarop dat gebeurt, is echter nog onbekend. Managed Futures zijn non correlated, niet negatief gecorreleerd met aandelen Volgens Attain Capital, een onafhankelijk Managed Futures-platform, is het belangrijk te beseffen dat Managed Futures niet gecorreleerd zijn met aandelen maar dat dit duidelijk wat anders dan negatief gecorreleerd zijn met aandelen. Het is niet waar dat Managed Futures bijna altijd een tegengesteld rendement geven met aandelen. Het probleem is dat Managed Futures vaak aan beleggers verkocht worden met plaatjes hoe goed ze het doen als aandelenmarkten in de stress zijn. Dat suggereert inderdaad dat ze negatief gecorreleerd zijn, maar dat beeld moeten we toch rechtzetten. Wat de discussie in deze ook lastig maakt, is dat in 2008 de 3-maands rollende correlatie tussen Managed Futures en aandelen ook inderdaad negatief was, en hoe: -0,91, een bijna perfecte negatieve correlatie. Maar voor alle duidelijkheid: over een lange historie zijn Managed Futures en aandelen niet gecorreleerd met elkaar en was 2008 een uitzonderlijk jaar. Volgens Attain moet een crisis op de financiële markten in twee delen worden opgesplitst: 1. de crisis zelf, die een vaak plotse trendomkeer met zich meebrengt en 2. het naspel ( aftermath ) van de crisis waarin nieuwe marktomstandigheden en trends ontstaan. Managed Futures presteren volgens Attain meestal beter in het tweede deel van de crisis en presteren wel of niet in het eerste deel. Traditionele beleggingen doen het bijna altijd slecht in het eerste en tweede deel van de crisis. En andere complicerende factor in de beoordeling of Managed Futures altijd geld verdienen in slechte beurstijden, heeft te maken met de trends in andere beleggingscategorieën. Aandelenmarkten zijn bij de meeste Managed Futures een onderdeel van de strategieën. Veel Managed Futures-fondsen spreiden ook over diverse andere markten, bijvoorbeeld grondstoffen, valuta s en rentemarkten. De trendmatigheid van de markten is ook in het jaarverslag van 2012 besproken en wel aan de hand van de Rho Trend Indicator. Er zijn echter meerdere bureaus die op hun eigen wijze trends in de markt meten. De Signal Financial Group berekent bijvoorbeeld de Trend Level (TL) van 40 markten. Of we nu kijken naar de Rho Trend Indicator of de berekeningen van de Signal Financial Group steeds blijkt dat trendmatigheid in de meeste futuresmarkten de laatste jaren beperkt is geweest, ook in 2013 was dat zo. 7

8 Verwachting voor 2014 In de maandelijkse nieuwsbrieven die we onder de participanten verspreiden hebben we regelmatig research laten zien dat na een lange slechte periode CTA s het weer goed plegen te gaan doen. We worden momenteel op de proef gesteld met de verwachtingen die we gewekt hebben (overigens: resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, research op basis van historische statistieken biedt hooguit een richtlijn voor de toekomst, et cetera). Als CTA s positieve resultaten boeken, komt dat meestal door onrust op de financiële markten wat leidt tot echte trendmatige bewegingen in het merendeel van de verschillende financiële markten. Ondanks dat de volatiliteit af en toe opliep (bijvoorbeeld in mei toen de Fed de tapering aankondigde) is deze eigenlijk nog steeds te laag om in voldoende markten echte trends te ontlokken. En de volatiliteit is niet alleen laag in aandelen, maar ook in valuta- en rentemarkten. Zie hiervoor onderstaande tabel, die de 10-jaars verandering meet in de volatiliteit van diverse niet-aandelen gerelateerde markten (bron: Attain Capital). 10-jaars volatiliteitsverandering US 2yr Note -75,78% US 5yr Note -46,54% US 10yr Note -29,65% US 30yr Bond -10,04% Euro Dollars -63,4% Dollar Index -30,04% Gemiddelde: -42,57% Dit zijn met recht echte volatiliteitscontracties! Dit roept wat betreft de volatiliteit metaforen op als een gekooide tijger of een vulkaan die op uitbarsten staat, wat als de tijger ontsnapt of de vulkaan uitbarst - tot betere rendementen van Managed Futures zou moeten leiden. Natuurlijk hebben vele beleggers en analisten gezegd dat het einde van de tapering nare gevolgen moet hebben voor de financiële markten, maar tot nu toe is echt spektakel uitgebleven. In Europa komen eind van het jaar de stresstesten en asset reviews van de banken naar buiten. Het kan om deze reden alsnog spektakel worden. Maar ook andere zaken is een verheviging van de crisis in de opkomende markten kunnen voor meer volatiliteit zorgen. Vaak is op voorhand niet te zeggen wat een aanjager voor stress op de financiële markten zal zijn. Maar voor het geval die komt moeten Managed Futures zich bewijzen. Specifieke aandachtspunten Alpha High Performance Fund Op 27 september 2013 heeft Inmaxxa B.V. de beheerder van het Alpha High Performance Fund zijn vermogensbeheeractiviteiten laten fuseren met T&E effecten B.V., waardoor Inmaxxa B.V. alleen nog maar een beheerder is van beleggingsfondsen. Op 11 maart 2014 is het adres van de beheerder Inmaxxa B.V. gewijzigd naar Rembrandtstraat 17, 1816 CE Alkmaar. In de loop van 2014 krijgt de beheerder van het Alpha High Performace Fund ook een andere naam, te weten Elite Fund Management B.V.. Op 22 juli 2014 moet het Alpha High Performance Fund compliant zijn met nieuwe wetgeving voor alternatieve vormen van beleggen: de AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive). De beheerder heeft, in samenspraak met de bewaarder en de externe compliance officer reeds een inventarisatie gemaakt van wat er veranderd moet worden in de administratieve organisatie. Per 1 januari 2014 zijn er nieuwe regels van kracht geworden over het betalen en ontvangen van provisies. Een van deze regels heeft betrekking op het betalen en ontvangen van zogeheten bestandsvergoedingen. Dit zijn vergoedingen die de beheerder van beleggingsfondsen betaald aan tussenpersonen, beleggingsadviseurs of vermogensbeheerders voor het verkopen van de beleggingsfondsen. Ook de beheerder van de Alpha-fondsen betaalde deze vergoedingen uit. Deze vergoedingen werden betaald uit de ontvangen beheersfee in de fondsen. Globaal werden er bij de Alpha-fondsen tussen de 0,7 tot 1,0% doorbetaald aan tussenpersonen e.d. Nu dit niet meer mag heeft de beheerder van de Alpha-fondsen besloten de beheersfee van twee fondsen te verlagen. De beheersfee van het Alpha European Select Fund wordt verlaagd van 3,5% naar 2,5% en de beheersfee van de Alpha Global Index Trader wordt verlaagd van 4% naar 2,5%. 8

9 De beheersfee van het Alpha Future Spread (nu 2%) wordt niet verlaagd, omdat deze destijds bij een strategiewijziging van het fonds, zo n anderhalf jaar geleden voorsorterend op de nieuwe regels, al werd verlaagd (van 4% naar 2%). Het All Markets Fund blijft dezelfde beheersfee houden, en wel van 2,5%. Tevens zijn er nieuwe regels gekomen voor opslagen op transactiekosten. Er mogen door beheerders van beleggingsfondsen en vermogensbeheerders geen opslagen meer op transacties worden gelegd waarbij de vergoedingen worden betaald door de broker aan de beheerder. Opslagen op transacties mogen nog wel, maar dan moeten die door de beheerder zelf bij de vermogensbeheercliënten of participanten in het fonds in rekening worden gebracht. Dit mag alleen met voorafgaande toestemming van de klanten/participanten. In twee Alpha-fondsen werden er door de beheerder nog provisies op transacties ontvangen, te weten in het Alpha European Select Fund en het All Markets Fund. Deze opslagen zijn nu komen te vervallen, waardoor de transacties tegen lagere kosten plaatsvinden. Kortom, de nieuwe regels hebben er voor gezorgd dat de fondskosten van de diverse Alpha-fondsen per 1 januari 2014 lager (flink) lager zijn komen te liggen, zie ook onderstaande tabel. Fonds Beheersfee Beheersfee Opslagen Opslagen (oud) (nieuw) transacties transacties (oud) (nieuw) All Markets Fund 2,5% 2,5% Ja Nee Alpha European Select 3,5% 2,5% Ja Nee Alpha Global Index 4,0% 2,5% Nee Nee Alpha Future Spread 2,0% 2,0% Nee Nee RISICO'S FONDSEN Voor de risicoparagraaf waarin de belangrijkste risico s van de fondsen worden beschreven, verwijzen we naar pagina 18. AO / IC De beheerder beschikt over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). De beheerder heeft gedurende de verslagperiode verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het Bgfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht en daaraan gerelateerde regelgeving. Ook is niet geconstateerd dat de administratieve organisatie en/of de maatregelen van interne controle niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneren. Bovendien maakt de beheerder gebruik van een externe compliance officer die een uitgebreid monitoringprogramma heeft ten aanzien van de procedures binnen de beheerder. Medio 2010 zijn alle procesbeschrijvingen in de AO/IC geactualiseerd. Alkmaar, 25 april 2014 Beheerder Inmaxxa B.V. Bewaarder Stichting Bewaarder Alpha High Performance Fund 9

10 KERNCIJFERS HANDELSFONDSEN HANDELSFONDS ALL MARKETS FUND Aantal uitstaande participaties Participatiewaarde ( ) 31, , , , ,2991 Fondsvermogen Hoogste koers ( ) 31, , , , ,2991 Laagste koers ( ) 28, , , , ,8371 Beleggingsresultaat op basis van participatiewaarde 8,65% (5,99%) 0,11% 7,99% 0,40% Expense ratio na performance 3,37% 3,10% 4,70% 4,92% 5,02% fee (%) Lopende kosten ratio (%)* 3,37% 3,10% 4,29% 4,92% 5,02% HANDELSFONDS ALPHA FUTURE SPREAD FUND Aantal uitstaande participaties Participatiewaarde ( ) 1.817, , , , ,5902 Fondsvermogen Hoogste koers ( ) 1.896, , , , ,8398 Laagste koers ( ) 1.817, , , , ,7600 Beleggingsresultaat op basis van participatiewaarde (4,17%) (7,50%) 4,28% 2,36% 12,92% Expense ratio na performance 3,71% 3,22% 4,94% 5,53% 9,57% fee (%) Lopende kosten ratio (%)* 3,71% 3,22% 4,94% 5,53% 6,39% * Voor gewijzigde definitie kostenratio zie toelichting bij de subfondsen, vergelijkende cijfers voorgaande jaren betreft de kostenratio conform de voormalige definitie van de expense ratio. 10

11 KERNCIJFERS HANDELSFONDSEN HANDELSFONDS ALPHA GLOBAL INDEX TRADER Aantal uitstaande participaties Participatiewaarde ( ) 1.361, , , , ,1211 Fondsvermogen Hoogste koers ( ) 1.406, , , , ,8464 Laagste koers ( ) 1.312, , , , ,1211 Beleggingsresultaat op basis van participatiewaarde (0,24%) (11,51%) 20,34% 7,50% 2,43% Expense ratio na performance 5,41% 5,07% 6,78% 5,89% 9,36% fee (%) Lopende kosten ratio (%)* 5,41% 5,07% 6,04% 5,89% 5,95% HANDELSFONDS EUROPEAN SELECT FUND Aantal uitstaande participaties Participatiewaarde ( ) 748, , , , Fondsvermogen Hoogste koers ( ) 833, , , , Laagste koers ( ) 748, , , , Beleggingsresultaat op basis van participatiewaarde (9,57%) (3,38%) 3,38% (17,17%) - Expense ratio na performance 4,60% 4,29% 4,96% 4,81% - fee (%) Lopende kosten ratio (%)* 4,60% 4,29% 4,96% 4,81% - * Voor gewijzigde definitie kostenratio zie toelichting bij de subfondsen, vergelijkende cijfers voorgaande jaren betreft de kostenratio conform de voormalige definitie van de expense ratio. 11

12 JAARREKENING 12

13 ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS Balans per 31 december 2013 (Na winstbestemming) Bedragen x Toelichting EUR EUR EUR EUR ACTIVA BELEGGINGEN 1 Aandelen Opties Futures VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa OVERIGE ACTIVA Liquide middelen TOTAAL ACTIVA PASSIVA FONDSVERMOGEN KORTLOPENDE SCHULDEN Verplichtingen inzake beleggingen toetredingen 5-89 Nog te betalen bedragen TOTAAL PASSIVA

14 ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS Winst- en Verliesrekening Over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december / / Bedragen x Toelichting EUR EUR EUR EUR OPBRENGSTEN Opbrengsten uit beleggingen 6 1 (9) Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen (317) Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 8 17 (62) Overige beleggingsopbrengsten LASTEN 357 (376) Lasten in verband met het beheer van beleggingen Overige bedrijfskosten RESULTAAT (27) (850) 14

15 ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS Kasstroomoverzicht Over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december / / Bedragen x Toelichting EUR EUR EUR EUR Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat (27) (850) Gerealiseerde waardeveranderingen (331) 56 Ongerealiseerde waardeveranderingen (17) 62 Mutatie beleggingen: (348) 118 Aankopen (72.098) ( ) Verkopen Gerealiseerd op afgeleide fin. instrumenten 316 (139) Mutatie kortlopende vorderingen 5 99 Mutatie kortlopende schulden (83) (497) (1.616) Netto kasstroom uit beleggingsactiviteiten (2.348) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Saldo toe- en uittreding: Toetredingen Uittredingen (4.882) (3.568) Dividend - - Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten (4.105) 209 Koers en omrekeningsverschillen (79) 249 Netto Kasstroom (2.775) (1.890) Mutatie geldmiddelen Geldmiddelen per aanvang periode Geldmiddelen per einde periode Toename / (afname) geldmiddelen (2.775) (1.890) 15

16 TOELICHTING OP DE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000, tenzij anders vermeld) ALGEMEEN Het Alpha High Performance Fund, te Utrecht, (verder het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening in een paraplustructuur. De beheerder van het Fonds heeft een vergunning van de AFM zoals bedoeld in artikel 2:65 Wet op het financieel toezicht. De jaarrekening en het verslag van de beheerder zijn opgesteld in overeenstemming met titel Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het boekjaar van het Fonds valt samen met het kalenderjaar. De jaarrekening is opgemaakt op 25 april ALGEMENE GRONDSLAGEN Alle bedragen luiden in euro s, tenzij anders vermeld. GRONDSLAGEN WAARDEBEPALING Beleggingen Aandelen en opties worden gewaardeerd op reële waarde. Daarbij zijn de beleggingen gedurende de verslagperiode op transactiebasis gewaardeerd. De verantwoording vindt plaats op de transactiedatum. Koersresultaten (gerealiseerd en niet- gerealiseerd) worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. De transactiekosten bij aan- en verkoop van beleggingen worden verwerkt in het aankoop- dan wel verkoopbedrag van de beleggingen. Opname van een actief of een verplichting Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar het beleggingsfonds zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Omrekening vreemde valuta's Activa en passiva luidende in vreemde valuta s worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta s worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum. Koersverschillen worden verwerkt in de winst- en verliesrekening. Overige activa en passiva Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke overeenkomt met de nominale waarde. Fondsvermogen Betreft het ingebrachte vermogen van de Participanten. Overige reserves Betreft het cumulatief resultaat van de voorgaande boekjaren van het fonds. Resultaat Betreft het resultaat van het huidige boekjaar van het fonds. 16

17 Opslagen bij toe- en uittreding Het Fonds geeft participaties uit tegen de geldende netto vermogenswaarde per participatie, vermeerderd met een opslag van 0,16 % van de intrinsieke waarde. De inkoop wordt steeds verminderd met 0,16 % van de intrinsieke waarde. Deze op- en afslagen komen ten goede aan het Fonds en dienen ter dekking van de transactiekosten. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING ALGEMEEN Het resultaat wordt bepaald door de aan de verslagperiode toe te rekenen opbrengsten te verminderen met de aan de verslagperiode toe te rekenen kosten. Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden via de winst- en verliesrekening verwerkt. Directe opbrengsten uit beleggingen Dit betreffen de rente opbrengsten van de aangehouden banktegoeden en de dividendopbrengsten van de aangehouden beleggingen in het Fonds. Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen De in de verslagperiode opgetreden gerealiseerde koersresultaten op beleggingen worden bepaald door op de verkoopopbrengst de aankoopwaarde in mindering te brengen. Deze koersresultaten, alsmede die op vreemde valuta, worden ten gunste of ten laste van de resultatenrekening gebracht. Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen De in de verslagperiode opgetreden ongerealiseerde koersverschillen op beleggingen worden bepaald door op de beurswaarde per balansdatum aan het einde van de verslagperiode de aankoopwaarde in mindering te brengen. Deze ongerealiseerde koersverschillen worden ten gunste of ten laste van de resultatenrekening gebracht. Overige bedrijfsopbrengsten Betreffen de opbrengsten welke direct verband houden met de toe- en uittredingen van Participanten. Transactiekosten Kosten die verband houden met de beleggingstransacties van het Fonds. Deze worden rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht. Beheerskosten en rentelasten Hieronder verstaan we alle kosten die het fonds moet maken om de toevertrouwde middelen te beheren. Hieronder vallen de kosten met uitzondering van de transactiekosten en kosten verband houdend met toeen uittreden van deelnemers. Het Fonds heeft geen personeel in dienst. De bezoldiging voor Inmaxxa B.V. (de beheerder) is begrepen in de beheersvergoeding, die maandelijks in rekening wordt gebracht. De beheersvergoeding bedraagt op jaarbasis 2% tot 4% van de netto intrinsieke waarde. Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten betreffen de kosten welke direct verband houden met de toe- en uittreding van Participanten. 17

18 GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirect methode BEREKENING INTRINSIEKE WAARDE PER HANDELSFONDS De intrinsieke waarde wordt berekend door het fondsvermogen te delen door het op de dag van vaststelling uitstaande aantal participaties. RISICOPARAGRAAF Risico s van algemeen en economische en politieke aard Beleggingen van het Fonds zijn onderhevig aan risico s van algemene economische aard zoals afname van economische activiteit, stijging van de rente, inflatie en stijging van grondstofprijzen. Ook kan de waarde van beleggingen van het Fonds beïnvloed worden door politieke ontwikkelingen en terroristische activiteiten. Koersrisico Aan het beleggen in Participaties zijn financiële risico s verbonden. Beleggers dienen zich te realiseren dat de beurskoers van de effecten waarin een Handelsfonds posities inneemt kan fluctueren. In het verleden hebben effectenmarkten gunstige rendementen gegenereerd. Dit biedt echter geen indicatie dan wel garantie voor de toekomst. Door koersschommelingen kan ook de Netto Vermogenswaarde van een Handelsfonds aan fluctuaties onderhevig zijn, wat kan betekenen dat Participanten niet hun volledige inleg terug zullen ontvangen bij beëindiging van hun deelname in een Handelsfonds. Marktrisico De financiële markten evolueren in de tijd. Sentimenten, veranderende wetgevingen, politieke beslissingen (of juist een gebrek daaraan), oorlogen en dergelijke kunnen grote invloed hebben op de markten van de financiële markten. De politiek zinspeelt bijvoorbeeld op het invoeren van een transactietaks of het beperken van beleggingsfondsen die automatische transacties doen. Als dergelijke maatregelen doorgaan vinden kan dit invloed hebben op de ontwikkeling van de Handelsfondsen. De politiek verbood tijdens de kredietcrisis in 2008 meerdere malen shortgaan in financiële waarden. Ook een dergelijke maatregel kan invloed hebben op de rendementsontwikkeling van de Handelsfondsen. Computersysteemrisico Veel handel in de diverse Handelsfondsen vindt automatisch of semi-automatisch plaats op basis van computersystemen. Corrupte data of uitval van computers of datasystemen kan tot verstoringen in de handel leiden, hetgeen positieve of negatieve resultaten kan opleveren. Derivaten Het Fonds zal gebruik maken van beursgenoteerde derivaten. Deze producten kunnen een hoge volatiliteit hebben, waardoor het gebruik een grote invloed kan hebben (zowel positief als negatief) op de waarde van het Fonds. Daarnaast ontstaat er een hefboomeffect. Valutarisico Niet alle door de Handelsfondsen ingenomen posities zijn genoteerd in euro s. Doordat er wordt gehandeld in instrumenten die niet luidend in euro s kan de koersontwikkeling van die valuta s invloed hebben op het fondsvermogen van de Handelsfondsen. Dat geldt voor het Alpha Future Spread Fund, de Alpha Global Index Trader en het All Markets Fund. Voor deze Handelsfondsen verwijzen we naar de verslagen van Handelsfondsen zelf. Het Alpha European Select Fund handelt in principe alleen in effecten luidende in euro s, waardoor er voor dit fonds geen sprake is van valutarisico. 18

19 Tegenpartijrisico Het risico bestaat dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft bij de nakoming van haar verplichtingen. Er bestaan verschillende vormen van tegenpartijrisico. De Handelsfondsen handelen bij een broker. De effecten waarin de Handelsfondsen handelen worden aangehouden bij aparte bewaarstichtingen van die brokers, waardoor bij een eventueel faillissement van de broker er geen problemen ontstaan, omdat de bewaarstichtingen buiten het faillissement worden gehouden. Het is echter niet uitgesloten dat de broker fraudeert, zoals in 2011 is gebleken bij de Amerikaanse broker MF Global, in welk geval een (lang juridisch) traject kan ontstaan om de gelden/instrumenten terug te krijgen. Wat betreft de aangehouden kassaldi van de Handelsfondsen is er wel duidelijk sprake van tegenpartijrisico als de broker omvalt. Onze Handelsfondsen houden aanzienlijke hoeveelheden kasgeld aan (bijvoorbeeld om aan de marginverplichtingen te kunnen voldoen). Kasgelden zijn maar tot een maximum beschermd bij het omvallen van de broker. Het omvallen van een broker kan dus zeer nadelige gevolgen hebben voor de vermogenspositie van de Handelsfondsen. Daarnaast is er bij de handel in beursgenoteerde derivaten ook sprake van tegenpartijrisico met het clearing house dat tussen de twee handelende partijen (waarvan dus de Handelsfondsen een die twee partijen zijn) instaat. Bij beursgenoteerde derivatenhandel neemt het clearing house het tegenpartijrisico over. Bij het omvallen van het clearing house van de betreffende beurs waarop gehandeld wordt, kunnen er verliezen ontstaan. Zover onze kennis reikt is er in het verleden nooit sprake geweest van het omvallen van een clearing house. Dit zijn zeer solide ondernemingen die zich aan zeer strenge regels van de beurzen moeten houden. Aangezien precedenten ontbreken is het lastig een inschatting te maken van de risico s van het omvallen van een clearing house. We kunnen echter niet uitsluiten dat er in de toekomst wel een clearing house van een bepaalde derivatenbeurs omvalt en dat hierdoor koersverliezen in het Handelsfonds dat handelt op die beurs. De derivatenposities die worden aangegaan hebben een kortlopend karakter. Gelet op dit kortlopende karakter is het risico dat onderpand verstrekt moet worden aan derden niet van toepassing. Tot slot is er bij gestructureerde producten nog sprake van tegenpartijrisico op de partij die het gestructureerde product uitgeeft. Alleen het Alpha Future Spread Fund handelt in dergelijke gestructureerde producten en hier wordt verwezen naar het specifieke Fondsverslag voor een nadere duiding van dit risico. Liquiditeitsrisico beleggingen Onder specifieke omstandigheden kunnen financiële markten gedurende korte of lange(re) tijd illiquide zijn waardoor het moeilijk of zelfs onmogelijk wordt om posities te kopen of verkopen tegen gangbare marktprijzen. Een dergelijke gebeurtenis kan tot aanzienlijke verliezen leiden voor het fonds. Opportuniteitsrisico Dit is het risico dat zich niet voldoende beleggingsmogelijkheden voor zullen doen, ten gevolge waarvan het beoogde rendement niet (volledig) gerealiseerd zal kunnen worden. Risico van beperkte overdraagbaarheid Participaties zijn alleen overdraagbaar aan het Fonds. Het Fonds is verplicht om een verzoek om overdracht te honoreren. 19

20 Concentratierisico (gebrek aan spreiding) Door de spreiding van posities over verschillende modellen en beurzen wordt het risico beperkt. In de praktijk heffen posities van verschillende modellen zich op, waardoor het totale risico beperkt wordt. Risicoverlaging als gevolg van spreiding werkt vooral als de diverse modellen weinig correlatie vertonen ten opzichte van de andere modellen. Het kan voorkomen dat verschillende modellen tegelijkertijd posities opbouwen in hetzelfde instrument. Het zal echter niet vaak voorkomen dat er een positie groter dan 10% in één fonds/financieel instrument wordt opgebouwd. Posities groter dan 10% zijn echter niet uitgesloten, waardoor er dus sprake kan zijn van concentratierisico. Dit speelt vooral bij het Alpha Future Spread Fund. Wij verwijzen naar het specifieke fondsverslag voor dit Handelsfonds voor meer informatie. Risico van (fiscale) wetswijzigingen Dit is het risico dat de fiscale behandeling van het Fonds in negatieve zin wijzigt of dat andere wetgeving tot stand komt die een negatieve invloed heeft op het Fonds en haar Participanten. Afwikkelingsrisico Dit is het risico dat afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet, niet tijdig of niet zoals verwacht plaatsvindt. Risico van verlies in bewaring gegeven activa In geval van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de Bewaarder in de zin van custodian bestaat het risico van verlies van in bewaring gegeven activa (zie ook Tegenpartijrisico). Kas- en inflatierisico Het Fonds houdt voor een aanzienlijk deel kasgelden aan ter dekking van de margineisen voor opties en futures. Dit kasgeld wordt aangehouden bij verschillende depotbanken. Het omvallen van de bank kan negatieve gevolgen hebben omdat het kasgeld in de faillissementsboedel van de bank valt (zie ook tegenpartijrisico). Door jaarlijkse inflatie wordt dit tegoed bovendien minder waard. Renterisico Onder renterisico wordt verstaan het risico dat de marktwaarde of toekomstige kasstromen van een financieel instrument zullen fluctueren vanwege veranderingen in de marktrente. Het aanhouden van kasgelden is geen doel op zich zelf maar een gevolg van het feit dat de gehanteerde strategieën lang niet altijd in de markt zitten. Ze staan dan te wachten op een gunstige situatie (signalen) en zolang wordt het vermogen dat aan de betreffende strategie is gealloceerd, liquide gehouden. Liquiditeit wordt grotendeels in euro s aangehouden. Juridisch risico Omdat een strikte juridische scheiding tussen afzonderlijke Handelsfondsen niet aanwezig is, loopt een investeerder in een Handelsfonds het risico aansprakelijk te worden gesteld voor eventuele verliezen geleden door een ander Handelsfonds. 20

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS JAARVERSLAG

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 68 ALGEMENE INFORMATIE... 3... 4 ALGEMEEN...4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL... 5 VERSLAG VAN DE BEHEERDER... 6 KERNCIJFERS HANDELSFONDSEN... 8 JAARREKENING...

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2015-30 juni 2015 68 ALGEMENE INFORMATIE... 3... 4 ALGEMEEN...4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL... 5 VERSLAG VAN DE BEHEERDER...

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS JAARVERSLAG

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS JAARVERSLAG ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 5 ALGEMEEN... 5 BELEGGINGSBELEID... 5 BELEGGINGSDOELSTELLING... 6 RISICOPROFIEL... 6

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Participantenvergaderingen AHPF

Participantenvergaderingen AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 30 mei 2014 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Algemene ontwikkelingen Managed Futures-markten Ontwikkelingen

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Participantenvergaderingen AHPF

Participantenvergaderingen AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 30 mei 2014 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Algemene ontwikkelingen Managed Futures-markten Ontwikkelingen

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2015 5 Balans per 30 juni 2015 6

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2014-30 juni 2014 ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS...4 ALGEMEEN...4 BELEGGINGSBELEID...4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL... 5 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 5 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2014 5 Balans per 30 juni 2014 6

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS...5 ALGEMEEN...5 BELEGGINGSBELEID...5 BELEGGINGSDOELSTELLING...7 RISICOPROFIEL...7 VERSLAG

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Halfjaarverslag 2013...- 5

Nadere informatie

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2007

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2007 Market Neutral Fund Halfjaarbericht 2007 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 HiQ Invest Market Neutral Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaar bericht 6 Balans 7 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni)

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) Insinger de Beaufort Income Plus Fund Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag...- 5 - Balans...-

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011 Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het QTR Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven informatie over het beleggingsfondsen

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2015 30 juni 2015 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Herengracht

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015

Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015 Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015 Halfjaarverslag Loyalis Global Funds 2015 GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST Pagina 1 van 39 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Algemene gegevens 3 2. Structuur 5 3. Halfjaarcijfers

Nadere informatie

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2009

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2009 Market Neutral Fund Halfjaarbericht 2009 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 HiQ Invest Market Neutral Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaarrekening 7 Balans 8 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Halfjaarcijfers 2014 VermogensParapluFonds 8 Balans en Winst & Verliesrekening 9 Toelichting 13 Halfjaarcijfers 2014

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. Alkmaar

Elite Fund Management B.V. Alkmaar Elite Fund Management B.V. Alkmaar Halfjaarbericht 2017 31 juli 2017 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 4 Balans per 30 juni 2017 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH HALFJAARVERSLAG

BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH HALFJAARVERSLAG BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH HALFJAARVERSLAG 2009 Beheerder De Grote Voskuil Capital B.V. Harderwijkerweg 332 8077 RK Hulshorst www.hoofbosch.nl Directie M.T.M. van Winden MBA R.J. Engels Bewaarder Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

Participantenvergaderingen AHPF

Participantenvergaderingen AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 12 september 2013 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Ontwikkelingen All Markets Fund; Ontwikkelingen Alpha Global

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

Sustainable Values Fund

Sustainable Values Fund Sustainable Values Fund Vereffeningsverslag 22/07/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...- 7 - Balans...

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Halfjaarverslag over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Algemene informatie Today s Paraplufonds Kantooradres Fonds : Frederiksplein 1 1017 XK Amsterdam Beheerder : Today s Tomorrow B.V. Frederiksplein

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS JAARVERSLAG

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS JAARVERSLAG ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS...5 ALGEMEEN...5 BELEGGINGSBELEID...5 BELEGGINGSDOELSTELLING...7 RISICOPROFIEL...7 VERSLAG

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2016 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht augustus 2016 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2016 2 Winst- en verliesrekening van 1 januari 2016 tot en met 30

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten 2013 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2015 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2015 3 2 Staat van baten en lasten 2015 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2008

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2008 Market Neutral Fund Halfjaarbericht 2008 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 HiQ Invest Market Neutral Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Winst- en verliesrekening 9 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN HALFJAARBERICHT

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN HALFJAARBERICHT MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN HALFJAARBERICHT 2014 Meesman Beleggingsfondsen p/a Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Telefoon: 070-363 7300 E-mail: info@meesman.nl Website: www.meesman.nl

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Pagina

INHOUDSOPGAVE Pagina Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten 2012 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Vereffeningsverslag 03/06/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2013 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2013 2 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie