ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS JAARVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013

2 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL... 5 VERSLAG VAN DE BEHEERDER... 6 KERNCIJFERS HANDELSFONDSEN JAARREKENING ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS BALANS WINST- EN VERLIESREKENING KASSTROOMOVERZICHT TOELICHTING OP DE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING ALGEMEEN ALGEMENE GRONDSLAGEN GRONDSLAGEN WAARDEBEPALING GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT BEREKENING INTRINSIEKE WAARDE PER HANDELSFONDS RISICOPARAGRAAF VERGADERING VAN PARTICIPANTEN TOEZICHT DOOR AUTORITEIT FINANCIELE MARKTEN FISCALE POSITIE VAN HET FONDS TOELICHTING OP DE BALANS TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING JAARCIJFERS 2013 HANDELSFONDSEN ALL MARKETS FUND ALPHA FUTURE SPREAD FUND ALPHA GLOBAL INDEX TRADER ALPHA EUROPEAN SELECTION FUND OVERIGE GEGEVENS BESTUURDERSBELANGEN GELIEERDE PARTIJ GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM RESULTAATBESTEMMING CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT BIJLAGEN... 72

3 Algemene Informatie Fonds Alpha High Performance Fund Claude Debussylaan MD Amsterdam Beheerder Inmaxxa B.V. Veilinghavenkade AT Utrecht per 11 maart 2014: Rembrandtlaan CE Alkmaar Bewaarder Stichting Bewaarder Alpha High Performance Fund Claude Debussylaan MD Amsterdam Administrator SGG Custody B.V. Claude Debussylaan MD Amsterdam Accountant Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8c 6221 BT Maastricht Belastingadviseur Ernst & Young Belastingadviseurs LLP Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam

4 ALGEMEEN Het Alpha High Performance Fund (verder het Fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening met paraplustructuur. Maandelijks worden Participaties uitgegeven tegen betaling van de Netto Vermogenswaarde per Participatie in een Handelsfonds plus een opslag van 0,16% van de intrinsieke waarde. Het Fonds is verplicht participaties in te kopen. Ultimo boekjaar biedt het Fonds vier afzonderlijke Handelsfondsen (hierna ook Handelsfondsen ) aan. Het Prospectus van het Fonds, inclusief de Handelsfondsen is verkrijgbaar bij de Beheerder of via de website van het Fonds. De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarrekening en het halfjaarverslag van het Fonds zijn schriftelijk opvraagbaar bij de Beheerder. Beide zijn tevens te downloaden op de website van het fonds: De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico s met zich mee. Participanten kunnen mogelijk minder terugkrijgen dan de inleg. Op grond van artikel 9.5 van de Voorwaarden van beheer en bewaring in het prospectus kan de Beheerder tijdelijk of permanent besluiten tot het stoppen van de uitgifte van Participaties als de daar bedoelde situaties zich voordoen. BELLEGGINGSBELEID Het Fonds streeft, net als bij traditionele beleggingsportefeuilles, naar risicospreiding door diversificatie: verdeling van fondsvermogen over investeringsstijlen, producten en managers. Onafhankelijkheid van managers en een bewezen bekwaamheid in het beschermen en consistent laten renderen van vermogen vormen hierbij het uitgangspunt. Onderstaand wordt een korte toelichting gegeven per afzonderlijk Handelsfonds. All Markets Fund Het All Markets Fund wordt beheerd door Frans Schreiber, die in Nederland een autoriteit is op het gebied van automatische systeemhandel. In het fonds wordt gewerkt met ongeveer 15 (automatische) handelsmodellen. Deze modellen volgen meerdere strategieën. Het fonds werkt zowel met trendvolgende als anti-trendsytemen. Daarnaast worden ook nog uitbraakstrategieën en systemen die inspelen op koersrelevante gebeurtenissen ( event driven ) toegepast. Het fonds gaat zowel long- als shortposities aan. Door de geringe onderlinge correlatie van de modellen wordt een diversificatie verkregen, waardoor het risico sterk daalt. De modellen analyseren continu ruim 5000 financiële instrumenten, 24 uur per dag. Alpha Future Spread Fund Het Alpha Future Spread Fund voert twee strategieën. Bij de eerste strategie wordt gebruikgemaakt van de zogeheten Goldman Roll. De long-only fondsen in de commoditymarkten zijn genoodzaakt hun futureposities maandelijks door te rollen. Daar bijna 100 miljard dollar in deze fondsen is belegd, ontstaan er hectische momenten als deze fondsen hun posities gaan doorrollen. In de handelswereld wordt dit de Goldman Roll genoemd, omdat deze fondsen als benchmark de Goldman Sachs Commodity Index hanteren. 4

5 Gebruikmakend van deze wetenschap en de kracht van deze fondsen is een doordachte handelsmethodiek ontwikkeld die de komende jaren voor goede resultaten zou moeten kunnen zorgen. Er wordt verder gehandeld in zogenaamde intra-market spreads. Dit zijn futureposities in dezelfde commodity met verschillende uitoefenmaanden. Dit kan discretionair alsmede via gestructureerde/mechanische handelsregels. Deze strategieën worden ultimo 2013 uitgevoerd middels vier producten/fondsen, twee van Barclays Capital, één van Bank of America Merill Lynch en één van Goldman Sachs Asset Management. Alpha Global Index Trader De Alpha Global Index Trader maakt gebruik van geavanceerde computermodellen die speciaal voor hem zijn ontwikkeld door de beste systeemprogrammeurs op dit gebied. De volautomatische handelssystemen werken zonder tussenkomst van enig menselijke interventie. Geen emotie, vooraf gedefinieerde winstdoelen en speciaal op de markt afgestemd moneymanagement zorgen voor een prima risk/reward ratio. Er wordt gehandeld in futures op de DAX, Mini S&P, Mini Russell 2000 en de Mini S&P Midcap, commodities en renteproducten. Het gaat hier dus om een fonds dat louter belegt in futures. De volautomatische handelssystemen van deze programmeur/ontwikkelaar zijn in verschillende jaren gekozen tot de beste mechanische handelssystemen. Alpha European Select Fund Het Alpha European Select Fund is een voortzetting van het Alpha CFD Fund. Op 1 februari 2010 werd de toenmalige adviseur van het fonds, de Zweed Anders Tvelin, vervangen door portefeuillemanager Peter Brands en werd de naam en de beleggingsstrategie van het Handelsfonds gewijzigd. In het Alpha CFD Fund werd door Anders Tvelin alleen in CFD s gehandeld (spread en long/short-strategieën). Het doel van het Alpha European Select Fund is sinds 1 februari 2010 het realiseren van een beleggingsresultaat van 10% op jaarbasis door het handelen van drie verschillende beleggingsmethodes, te weten 1/ het schrijven van opties op de AEX-index, 2/ intradaghandel in futures (voornamelijk DAX-index) en 3/ het beleggen in Europese aandelen en/of de derivaten op deze aandelen (gedekte short calls, long puts, short puts, (ratio) call- en/of putspreads). BELEGGINGSDOELSTELLING Het Fonds geeft Participanten toegang tot een selectie van door beleggingsspecialisten ontwikkelde handelsprogramma s, aangeboden in de vorm van één of meerdere Handelsfondsen. De afzonderlijke Handelsfondsen streven naar het genereren van een bovengemiddeld voor risico gecorrigeerd rendement met een lage correlatie met aandelen- en obligatiemarkten. RISICOPROFIEL De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico s met zich mee. In aanvulling op bovenstaande wordt verwezen naar het prospectus. Beleggen in het Fonds brengt hoge risico s met zich mee en is alleen geschikt voor een deel van het langdurig beschikbaar vrij vermogen van een Participant. Participanten moeten door een (tussentijdse) forse koersdaling van het Fonds niet in hun financiële positie bedreigd worden. 5

6 VERSLAG VAN DE BEHEERDER Algemeen Hoewel Managed Futures niet behoren tot het type main stream -beleggingen, heeft de matige prestatie van deze categorie in de laatste jaren wel de aandacht getrokken van media, waaronder zelfs het vermaarde zakenblad The Economist. Er worden diverse oorzaken genoemd voor de matige prestaties van de laatste jaren. De belangrijkste benchmark, de Dow Jones Credit Suisse Managed Futures Index, daalde in 2013 met 2,56%. Bekende Managed Futures-fondsen als Transtrend en MAN AHL Diversified hebben na een uitstekend 2008 in de vijf jaar daarna (dus inclusief 2013) slechts één positief jaar (2010) gehad. Ook de bekende indices als de Barclay CTA, Dow Jones Credit Suisse Managed Futures en HFRX Managed Futures staan over de afgelopen vijf jaar maar op één plusjaar (zie ook figuur hierna). Als iets al zolang niet werkt, gaan de meeste mensen op een gegeven moment roepen dat het kapot is of afgeschreven moet worden. In dit geval ook. Vijf jaar niet goed werken is inderdaad een lange tijd. En dus is het logisch dat beleggers gaan twijfelen. De meeste van de grote Managed Futures-programma s draaien met computermodellen die trendvolgend van aard zijn. Grofweg komt dat er op neer dat als een bepaalde trend een aantal dagen of weken aanhoudt, er winstgevend op kan worden gehandeld, totdat de trend omdraait. Dan kan er weer een nieuwe winstgevende trend in de andere richting ontstaan. Of markten nu omhoog of omlaag gaan, het moet niet uitmaken. Fundamentele of economische factoren worden niet bestudeerd. Het gaat alleen om koerstrends. Tot zover de theorie. Bron: The Economist Na de fantastische periode , met 2008 als topjaar, groeide, volgens Hedge Fund Research, het beheerd vermogen in de Managed Futures-industrie van $91 naar $215 miljard. Winton Capital, MAN AHL, Canteb, BlueCrest en andere black box-traders, zoals de critici ze noemen, werden de darlings van de beleggers. Ongelukkigerwijs viel de grote instroom van geld samen met de omkering in het fortuin van de strategieën. 6

7 Politiek ingrijpen in de markten is een probleem Het grote probleem zit volgens de aanhangers van deze strategieën niet in de modellen, maar in (de aard van) de markten. In de nasleep van de financiële crisis hebben Managed Futures moeten dansen op de tonen die ingezet werden door de politiek en de centrale banken. Pogingen om de euro te redden of potentiële deflatie te bestrijden, en nog zo wat van die verklaringen, verstoren de historische patronen waarop de computeralgoritmen zijn gebouwd. Zelfs het slimste computerprogramma kan klaarblijkelijk niet voorspellen waar de centrale bankiers morgen van dromen. Sterker nog, de interventies van de autoriteiten zorgen er regelmatig voor dat aandelen, obligaties en grondstoffen in dezelfde richting bewegen. De eerder vastgestelde lage of zelfs negatieve correlaties tussen de verschillende computermodellen op de verschillende markten bestaan nu even niet. Toen in mei 2013 de Fed hintte op de tapering, daalden obligaties, aandelen en grondstoffen allemaal tegelijkertijd. De door Managed Futures opgebouwde winst in het begin van het jaar werden toen ook in één keer weer weggevaagd. Een van de belangrijkste verkoopargumenten van de Managed Futures-industrie, namelijk dat het rendement met andere beleggingscategorieën ongecorreleerd zou zijn, staat ter discussie. De meeste quantfondsen zijn overigens opvallend onverschrokken als er over het recente trackrecord wordt gesproken. De prestaties zijn sinds 2009 niet goed geweest, maar van een ramp is ook geen sprake, zegt Sandy Rattray, de baas bij AHL. Hij zegt dat de lage rente ook niet bepaald helpt. Er wordt tegenwoordig niets meer verdiend op de grote hoeveelheden liquiditeiten die Managed Futures aanhouden. Sommigen vragen zich af of de groei van de quantfondsen hun rendementen negatief heeft beïnvloed. Ook doe-het-zelf-beleggers kunnen tegenwoordig online trendvolgende algoritmen kopen en handelen. Sommige fondsen reageren op de recente ontwikkelingen. Winton, de grootste, belegt nu ook rechtstreeks in aandelen. Het is ook een van de weinige aanbieders die nog een redelijke plus heeft dit jaar. MAN AHL richt zijn aandacht nu op meer esoterische markten, zoals Duitse energie- en staalfutures, waarbij de gedachte is dat die markten minder crowded zijn. Maar het is lastig markten te vinden die immuun zijn voor politieke inmenging. Trendvolgend beleggen kan weer voorspoed tegemoet zien. Het moment waarop dat gebeurt, is echter nog onbekend. Managed Futures zijn non correlated, niet negatief gecorreleerd met aandelen Volgens Attain Capital, een onafhankelijk Managed Futures-platform, is het belangrijk te beseffen dat Managed Futures niet gecorreleerd zijn met aandelen maar dat dit duidelijk wat anders dan negatief gecorreleerd zijn met aandelen. Het is niet waar dat Managed Futures bijna altijd een tegengesteld rendement geven met aandelen. Het probleem is dat Managed Futures vaak aan beleggers verkocht worden met plaatjes hoe goed ze het doen als aandelenmarkten in de stress zijn. Dat suggereert inderdaad dat ze negatief gecorreleerd zijn, maar dat beeld moeten we toch rechtzetten. Wat de discussie in deze ook lastig maakt, is dat in 2008 de 3-maands rollende correlatie tussen Managed Futures en aandelen ook inderdaad negatief was, en hoe: -0,91, een bijna perfecte negatieve correlatie. Maar voor alle duidelijkheid: over een lange historie zijn Managed Futures en aandelen niet gecorreleerd met elkaar en was 2008 een uitzonderlijk jaar. Volgens Attain moet een crisis op de financiële markten in twee delen worden opgesplitst: 1. de crisis zelf, die een vaak plotse trendomkeer met zich meebrengt en 2. het naspel ( aftermath ) van de crisis waarin nieuwe marktomstandigheden en trends ontstaan. Managed Futures presteren volgens Attain meestal beter in het tweede deel van de crisis en presteren wel of niet in het eerste deel. Traditionele beleggingen doen het bijna altijd slecht in het eerste en tweede deel van de crisis. En andere complicerende factor in de beoordeling of Managed Futures altijd geld verdienen in slechte beurstijden, heeft te maken met de trends in andere beleggingscategorieën. Aandelenmarkten zijn bij de meeste Managed Futures een onderdeel van de strategieën. Veel Managed Futures-fondsen spreiden ook over diverse andere markten, bijvoorbeeld grondstoffen, valuta s en rentemarkten. De trendmatigheid van de markten is ook in het jaarverslag van 2012 besproken en wel aan de hand van de Rho Trend Indicator. Er zijn echter meerdere bureaus die op hun eigen wijze trends in de markt meten. De Signal Financial Group berekent bijvoorbeeld de Trend Level (TL) van 40 markten. Of we nu kijken naar de Rho Trend Indicator of de berekeningen van de Signal Financial Group steeds blijkt dat trendmatigheid in de meeste futuresmarkten de laatste jaren beperkt is geweest, ook in 2013 was dat zo. 7

8 Verwachting voor 2014 In de maandelijkse nieuwsbrieven die we onder de participanten verspreiden hebben we regelmatig research laten zien dat na een lange slechte periode CTA s het weer goed plegen te gaan doen. We worden momenteel op de proef gesteld met de verwachtingen die we gewekt hebben (overigens: resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, research op basis van historische statistieken biedt hooguit een richtlijn voor de toekomst, et cetera). Als CTA s positieve resultaten boeken, komt dat meestal door onrust op de financiële markten wat leidt tot echte trendmatige bewegingen in het merendeel van de verschillende financiële markten. Ondanks dat de volatiliteit af en toe opliep (bijvoorbeeld in mei toen de Fed de tapering aankondigde) is deze eigenlijk nog steeds te laag om in voldoende markten echte trends te ontlokken. En de volatiliteit is niet alleen laag in aandelen, maar ook in valuta- en rentemarkten. Zie hiervoor onderstaande tabel, die de 10-jaars verandering meet in de volatiliteit van diverse niet-aandelen gerelateerde markten (bron: Attain Capital). 10-jaars volatiliteitsverandering US 2yr Note -75,78% US 5yr Note -46,54% US 10yr Note -29,65% US 30yr Bond -10,04% Euro Dollars -63,4% Dollar Index -30,04% Gemiddelde: -42,57% Dit zijn met recht echte volatiliteitscontracties! Dit roept wat betreft de volatiliteit metaforen op als een gekooide tijger of een vulkaan die op uitbarsten staat, wat als de tijger ontsnapt of de vulkaan uitbarst - tot betere rendementen van Managed Futures zou moeten leiden. Natuurlijk hebben vele beleggers en analisten gezegd dat het einde van de tapering nare gevolgen moet hebben voor de financiële markten, maar tot nu toe is echt spektakel uitgebleven. In Europa komen eind van het jaar de stresstesten en asset reviews van de banken naar buiten. Het kan om deze reden alsnog spektakel worden. Maar ook andere zaken is een verheviging van de crisis in de opkomende markten kunnen voor meer volatiliteit zorgen. Vaak is op voorhand niet te zeggen wat een aanjager voor stress op de financiële markten zal zijn. Maar voor het geval die komt moeten Managed Futures zich bewijzen. Specifieke aandachtspunten Alpha High Performance Fund Op 27 september 2013 heeft Inmaxxa B.V. de beheerder van het Alpha High Performance Fund zijn vermogensbeheeractiviteiten laten fuseren met T&E effecten B.V., waardoor Inmaxxa B.V. alleen nog maar een beheerder is van beleggingsfondsen. Op 11 maart 2014 is het adres van de beheerder Inmaxxa B.V. gewijzigd naar Rembrandtstraat 17, 1816 CE Alkmaar. In de loop van 2014 krijgt de beheerder van het Alpha High Performace Fund ook een andere naam, te weten Elite Fund Management B.V.. Op 22 juli 2014 moet het Alpha High Performance Fund compliant zijn met nieuwe wetgeving voor alternatieve vormen van beleggen: de AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive). De beheerder heeft, in samenspraak met de bewaarder en de externe compliance officer reeds een inventarisatie gemaakt van wat er veranderd moet worden in de administratieve organisatie. Per 1 januari 2014 zijn er nieuwe regels van kracht geworden over het betalen en ontvangen van provisies. Een van deze regels heeft betrekking op het betalen en ontvangen van zogeheten bestandsvergoedingen. Dit zijn vergoedingen die de beheerder van beleggingsfondsen betaald aan tussenpersonen, beleggingsadviseurs of vermogensbeheerders voor het verkopen van de beleggingsfondsen. Ook de beheerder van de Alpha-fondsen betaalde deze vergoedingen uit. Deze vergoedingen werden betaald uit de ontvangen beheersfee in de fondsen. Globaal werden er bij de Alpha-fondsen tussen de 0,7 tot 1,0% doorbetaald aan tussenpersonen e.d. Nu dit niet meer mag heeft de beheerder van de Alpha-fondsen besloten de beheersfee van twee fondsen te verlagen. De beheersfee van het Alpha European Select Fund wordt verlaagd van 3,5% naar 2,5% en de beheersfee van de Alpha Global Index Trader wordt verlaagd van 4% naar 2,5%. 8

9 De beheersfee van het Alpha Future Spread (nu 2%) wordt niet verlaagd, omdat deze destijds bij een strategiewijziging van het fonds, zo n anderhalf jaar geleden voorsorterend op de nieuwe regels, al werd verlaagd (van 4% naar 2%). Het All Markets Fund blijft dezelfde beheersfee houden, en wel van 2,5%. Tevens zijn er nieuwe regels gekomen voor opslagen op transactiekosten. Er mogen door beheerders van beleggingsfondsen en vermogensbeheerders geen opslagen meer op transacties worden gelegd waarbij de vergoedingen worden betaald door de broker aan de beheerder. Opslagen op transacties mogen nog wel, maar dan moeten die door de beheerder zelf bij de vermogensbeheercliënten of participanten in het fonds in rekening worden gebracht. Dit mag alleen met voorafgaande toestemming van de klanten/participanten. In twee Alpha-fondsen werden er door de beheerder nog provisies op transacties ontvangen, te weten in het Alpha European Select Fund en het All Markets Fund. Deze opslagen zijn nu komen te vervallen, waardoor de transacties tegen lagere kosten plaatsvinden. Kortom, de nieuwe regels hebben er voor gezorgd dat de fondskosten van de diverse Alpha-fondsen per 1 januari 2014 lager (flink) lager zijn komen te liggen, zie ook onderstaande tabel. Fonds Beheersfee Beheersfee Opslagen Opslagen (oud) (nieuw) transacties transacties (oud) (nieuw) All Markets Fund 2,5% 2,5% Ja Nee Alpha European Select 3,5% 2,5% Ja Nee Alpha Global Index 4,0% 2,5% Nee Nee Alpha Future Spread 2,0% 2,0% Nee Nee RISICO'S FONDSEN Voor de risicoparagraaf waarin de belangrijkste risico s van de fondsen worden beschreven, verwijzen we naar pagina 18. AO / IC De beheerder beschikt over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). De beheerder heeft gedurende de verslagperiode verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het Bgfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht en daaraan gerelateerde regelgeving. Ook is niet geconstateerd dat de administratieve organisatie en/of de maatregelen van interne controle niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneren. Bovendien maakt de beheerder gebruik van een externe compliance officer die een uitgebreid monitoringprogramma heeft ten aanzien van de procedures binnen de beheerder. Medio 2010 zijn alle procesbeschrijvingen in de AO/IC geactualiseerd. Alkmaar, 25 april 2014 Beheerder Inmaxxa B.V. Bewaarder Stichting Bewaarder Alpha High Performance Fund 9

10 KERNCIJFERS HANDELSFONDSEN HANDELSFONDS ALL MARKETS FUND Aantal uitstaande participaties Participatiewaarde ( ) 31, , , , ,2991 Fondsvermogen Hoogste koers ( ) 31, , , , ,2991 Laagste koers ( ) 28, , , , ,8371 Beleggingsresultaat op basis van participatiewaarde 8,65% (5,99%) 0,11% 7,99% 0,40% Expense ratio na performance 3,37% 3,10% 4,70% 4,92% 5,02% fee (%) Lopende kosten ratio (%)* 3,37% 3,10% 4,29% 4,92% 5,02% HANDELSFONDS ALPHA FUTURE SPREAD FUND Aantal uitstaande participaties Participatiewaarde ( ) 1.817, , , , ,5902 Fondsvermogen Hoogste koers ( ) 1.896, , , , ,8398 Laagste koers ( ) 1.817, , , , ,7600 Beleggingsresultaat op basis van participatiewaarde (4,17%) (7,50%) 4,28% 2,36% 12,92% Expense ratio na performance 3,71% 3,22% 4,94% 5,53% 9,57% fee (%) Lopende kosten ratio (%)* 3,71% 3,22% 4,94% 5,53% 6,39% * Voor gewijzigde definitie kostenratio zie toelichting bij de subfondsen, vergelijkende cijfers voorgaande jaren betreft de kostenratio conform de voormalige definitie van de expense ratio. 10

11 KERNCIJFERS HANDELSFONDSEN HANDELSFONDS ALPHA GLOBAL INDEX TRADER Aantal uitstaande participaties Participatiewaarde ( ) 1.361, , , , ,1211 Fondsvermogen Hoogste koers ( ) 1.406, , , , ,8464 Laagste koers ( ) 1.312, , , , ,1211 Beleggingsresultaat op basis van participatiewaarde (0,24%) (11,51%) 20,34% 7,50% 2,43% Expense ratio na performance 5,41% 5,07% 6,78% 5,89% 9,36% fee (%) Lopende kosten ratio (%)* 5,41% 5,07% 6,04% 5,89% 5,95% HANDELSFONDS EUROPEAN SELECT FUND Aantal uitstaande participaties Participatiewaarde ( ) 748, , , , Fondsvermogen Hoogste koers ( ) 833, , , , Laagste koers ( ) 748, , , , Beleggingsresultaat op basis van participatiewaarde (9,57%) (3,38%) 3,38% (17,17%) - Expense ratio na performance 4,60% 4,29% 4,96% 4,81% - fee (%) Lopende kosten ratio (%)* 4,60% 4,29% 4,96% 4,81% - * Voor gewijzigde definitie kostenratio zie toelichting bij de subfondsen, vergelijkende cijfers voorgaande jaren betreft de kostenratio conform de voormalige definitie van de expense ratio. 11

12 JAARREKENING 12

13 ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS Balans per 31 december 2013 (Na winstbestemming) Bedragen x Toelichting EUR EUR EUR EUR ACTIVA BELEGGINGEN 1 Aandelen Opties Futures VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa OVERIGE ACTIVA Liquide middelen TOTAAL ACTIVA PASSIVA FONDSVERMOGEN KORTLOPENDE SCHULDEN Verplichtingen inzake beleggingen toetredingen 5-89 Nog te betalen bedragen TOTAAL PASSIVA

14 ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS Winst- en Verliesrekening Over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december / / Bedragen x Toelichting EUR EUR EUR EUR OPBRENGSTEN Opbrengsten uit beleggingen 6 1 (9) Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen (317) Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 8 17 (62) Overige beleggingsopbrengsten LASTEN 357 (376) Lasten in verband met het beheer van beleggingen Overige bedrijfskosten RESULTAAT (27) (850) 14

15 ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS Kasstroomoverzicht Over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december / / Bedragen x Toelichting EUR EUR EUR EUR Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat (27) (850) Gerealiseerde waardeveranderingen (331) 56 Ongerealiseerde waardeveranderingen (17) 62 Mutatie beleggingen: (348) 118 Aankopen (72.098) ( ) Verkopen Gerealiseerd op afgeleide fin. instrumenten 316 (139) Mutatie kortlopende vorderingen 5 99 Mutatie kortlopende schulden (83) (497) (1.616) Netto kasstroom uit beleggingsactiviteiten (2.348) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Saldo toe- en uittreding: Toetredingen Uittredingen (4.882) (3.568) Dividend - - Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten (4.105) 209 Koers en omrekeningsverschillen (79) 249 Netto Kasstroom (2.775) (1.890) Mutatie geldmiddelen Geldmiddelen per aanvang periode Geldmiddelen per einde periode Toename / (afname) geldmiddelen (2.775) (1.890) 15

16 TOELICHTING OP DE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000, tenzij anders vermeld) ALGEMEEN Het Alpha High Performance Fund, te Utrecht, (verder het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening in een paraplustructuur. De beheerder van het Fonds heeft een vergunning van de AFM zoals bedoeld in artikel 2:65 Wet op het financieel toezicht. De jaarrekening en het verslag van de beheerder zijn opgesteld in overeenstemming met titel Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het boekjaar van het Fonds valt samen met het kalenderjaar. De jaarrekening is opgemaakt op 25 april ALGEMENE GRONDSLAGEN Alle bedragen luiden in euro s, tenzij anders vermeld. GRONDSLAGEN WAARDEBEPALING Beleggingen Aandelen en opties worden gewaardeerd op reële waarde. Daarbij zijn de beleggingen gedurende de verslagperiode op transactiebasis gewaardeerd. De verantwoording vindt plaats op de transactiedatum. Koersresultaten (gerealiseerd en niet- gerealiseerd) worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. De transactiekosten bij aan- en verkoop van beleggingen worden verwerkt in het aankoop- dan wel verkoopbedrag van de beleggingen. Opname van een actief of een verplichting Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar het beleggingsfonds zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Omrekening vreemde valuta's Activa en passiva luidende in vreemde valuta s worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta s worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum. Koersverschillen worden verwerkt in de winst- en verliesrekening. Overige activa en passiva Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke overeenkomt met de nominale waarde. Fondsvermogen Betreft het ingebrachte vermogen van de Participanten. Overige reserves Betreft het cumulatief resultaat van de voorgaande boekjaren van het fonds. Resultaat Betreft het resultaat van het huidige boekjaar van het fonds. 16

17 Opslagen bij toe- en uittreding Het Fonds geeft participaties uit tegen de geldende netto vermogenswaarde per participatie, vermeerderd met een opslag van 0,16 % van de intrinsieke waarde. De inkoop wordt steeds verminderd met 0,16 % van de intrinsieke waarde. Deze op- en afslagen komen ten goede aan het Fonds en dienen ter dekking van de transactiekosten. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING ALGEMEEN Het resultaat wordt bepaald door de aan de verslagperiode toe te rekenen opbrengsten te verminderen met de aan de verslagperiode toe te rekenen kosten. Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden via de winst- en verliesrekening verwerkt. Directe opbrengsten uit beleggingen Dit betreffen de rente opbrengsten van de aangehouden banktegoeden en de dividendopbrengsten van de aangehouden beleggingen in het Fonds. Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen De in de verslagperiode opgetreden gerealiseerde koersresultaten op beleggingen worden bepaald door op de verkoopopbrengst de aankoopwaarde in mindering te brengen. Deze koersresultaten, alsmede die op vreemde valuta, worden ten gunste of ten laste van de resultatenrekening gebracht. Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen De in de verslagperiode opgetreden ongerealiseerde koersverschillen op beleggingen worden bepaald door op de beurswaarde per balansdatum aan het einde van de verslagperiode de aankoopwaarde in mindering te brengen. Deze ongerealiseerde koersverschillen worden ten gunste of ten laste van de resultatenrekening gebracht. Overige bedrijfsopbrengsten Betreffen de opbrengsten welke direct verband houden met de toe- en uittredingen van Participanten. Transactiekosten Kosten die verband houden met de beleggingstransacties van het Fonds. Deze worden rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht. Beheerskosten en rentelasten Hieronder verstaan we alle kosten die het fonds moet maken om de toevertrouwde middelen te beheren. Hieronder vallen de kosten met uitzondering van de transactiekosten en kosten verband houdend met toeen uittreden van deelnemers. Het Fonds heeft geen personeel in dienst. De bezoldiging voor Inmaxxa B.V. (de beheerder) is begrepen in de beheersvergoeding, die maandelijks in rekening wordt gebracht. De beheersvergoeding bedraagt op jaarbasis 2% tot 4% van de netto intrinsieke waarde. Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten betreffen de kosten welke direct verband houden met de toe- en uittreding van Participanten. 17

18 GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirect methode BEREKENING INTRINSIEKE WAARDE PER HANDELSFONDS De intrinsieke waarde wordt berekend door het fondsvermogen te delen door het op de dag van vaststelling uitstaande aantal participaties. RISICOPARAGRAAF Risico s van algemeen en economische en politieke aard Beleggingen van het Fonds zijn onderhevig aan risico s van algemene economische aard zoals afname van economische activiteit, stijging van de rente, inflatie en stijging van grondstofprijzen. Ook kan de waarde van beleggingen van het Fonds beïnvloed worden door politieke ontwikkelingen en terroristische activiteiten. Koersrisico Aan het beleggen in Participaties zijn financiële risico s verbonden. Beleggers dienen zich te realiseren dat de beurskoers van de effecten waarin een Handelsfonds posities inneemt kan fluctueren. In het verleden hebben effectenmarkten gunstige rendementen gegenereerd. Dit biedt echter geen indicatie dan wel garantie voor de toekomst. Door koersschommelingen kan ook de Netto Vermogenswaarde van een Handelsfonds aan fluctuaties onderhevig zijn, wat kan betekenen dat Participanten niet hun volledige inleg terug zullen ontvangen bij beëindiging van hun deelname in een Handelsfonds. Marktrisico De financiële markten evolueren in de tijd. Sentimenten, veranderende wetgevingen, politieke beslissingen (of juist een gebrek daaraan), oorlogen en dergelijke kunnen grote invloed hebben op de markten van de financiële markten. De politiek zinspeelt bijvoorbeeld op het invoeren van een transactietaks of het beperken van beleggingsfondsen die automatische transacties doen. Als dergelijke maatregelen doorgaan vinden kan dit invloed hebben op de ontwikkeling van de Handelsfondsen. De politiek verbood tijdens de kredietcrisis in 2008 meerdere malen shortgaan in financiële waarden. Ook een dergelijke maatregel kan invloed hebben op de rendementsontwikkeling van de Handelsfondsen. Computersysteemrisico Veel handel in de diverse Handelsfondsen vindt automatisch of semi-automatisch plaats op basis van computersystemen. Corrupte data of uitval van computers of datasystemen kan tot verstoringen in de handel leiden, hetgeen positieve of negatieve resultaten kan opleveren. Derivaten Het Fonds zal gebruik maken van beursgenoteerde derivaten. Deze producten kunnen een hoge volatiliteit hebben, waardoor het gebruik een grote invloed kan hebben (zowel positief als negatief) op de waarde van het Fonds. Daarnaast ontstaat er een hefboomeffect. Valutarisico Niet alle door de Handelsfondsen ingenomen posities zijn genoteerd in euro s. Doordat er wordt gehandeld in instrumenten die niet luidend in euro s kan de koersontwikkeling van die valuta s invloed hebben op het fondsvermogen van de Handelsfondsen. Dat geldt voor het Alpha Future Spread Fund, de Alpha Global Index Trader en het All Markets Fund. Voor deze Handelsfondsen verwijzen we naar de verslagen van Handelsfondsen zelf. Het Alpha European Select Fund handelt in principe alleen in effecten luidende in euro s, waardoor er voor dit fonds geen sprake is van valutarisico. 18

19 Tegenpartijrisico Het risico bestaat dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft bij de nakoming van haar verplichtingen. Er bestaan verschillende vormen van tegenpartijrisico. De Handelsfondsen handelen bij een broker. De effecten waarin de Handelsfondsen handelen worden aangehouden bij aparte bewaarstichtingen van die brokers, waardoor bij een eventueel faillissement van de broker er geen problemen ontstaan, omdat de bewaarstichtingen buiten het faillissement worden gehouden. Het is echter niet uitgesloten dat de broker fraudeert, zoals in 2011 is gebleken bij de Amerikaanse broker MF Global, in welk geval een (lang juridisch) traject kan ontstaan om de gelden/instrumenten terug te krijgen. Wat betreft de aangehouden kassaldi van de Handelsfondsen is er wel duidelijk sprake van tegenpartijrisico als de broker omvalt. Onze Handelsfondsen houden aanzienlijke hoeveelheden kasgeld aan (bijvoorbeeld om aan de marginverplichtingen te kunnen voldoen). Kasgelden zijn maar tot een maximum beschermd bij het omvallen van de broker. Het omvallen van een broker kan dus zeer nadelige gevolgen hebben voor de vermogenspositie van de Handelsfondsen. Daarnaast is er bij de handel in beursgenoteerde derivaten ook sprake van tegenpartijrisico met het clearing house dat tussen de twee handelende partijen (waarvan dus de Handelsfondsen een die twee partijen zijn) instaat. Bij beursgenoteerde derivatenhandel neemt het clearing house het tegenpartijrisico over. Bij het omvallen van het clearing house van de betreffende beurs waarop gehandeld wordt, kunnen er verliezen ontstaan. Zover onze kennis reikt is er in het verleden nooit sprake geweest van het omvallen van een clearing house. Dit zijn zeer solide ondernemingen die zich aan zeer strenge regels van de beurzen moeten houden. Aangezien precedenten ontbreken is het lastig een inschatting te maken van de risico s van het omvallen van een clearing house. We kunnen echter niet uitsluiten dat er in de toekomst wel een clearing house van een bepaalde derivatenbeurs omvalt en dat hierdoor koersverliezen in het Handelsfonds dat handelt op die beurs. De derivatenposities die worden aangegaan hebben een kortlopend karakter. Gelet op dit kortlopende karakter is het risico dat onderpand verstrekt moet worden aan derden niet van toepassing. Tot slot is er bij gestructureerde producten nog sprake van tegenpartijrisico op de partij die het gestructureerde product uitgeeft. Alleen het Alpha Future Spread Fund handelt in dergelijke gestructureerde producten en hier wordt verwezen naar het specifieke Fondsverslag voor een nadere duiding van dit risico. Liquiditeitsrisico beleggingen Onder specifieke omstandigheden kunnen financiële markten gedurende korte of lange(re) tijd illiquide zijn waardoor het moeilijk of zelfs onmogelijk wordt om posities te kopen of verkopen tegen gangbare marktprijzen. Een dergelijke gebeurtenis kan tot aanzienlijke verliezen leiden voor het fonds. Opportuniteitsrisico Dit is het risico dat zich niet voldoende beleggingsmogelijkheden voor zullen doen, ten gevolge waarvan het beoogde rendement niet (volledig) gerealiseerd zal kunnen worden. Risico van beperkte overdraagbaarheid Participaties zijn alleen overdraagbaar aan het Fonds. Het Fonds is verplicht om een verzoek om overdracht te honoreren. 19

20 Concentratierisico (gebrek aan spreiding) Door de spreiding van posities over verschillende modellen en beurzen wordt het risico beperkt. In de praktijk heffen posities van verschillende modellen zich op, waardoor het totale risico beperkt wordt. Risicoverlaging als gevolg van spreiding werkt vooral als de diverse modellen weinig correlatie vertonen ten opzichte van de andere modellen. Het kan voorkomen dat verschillende modellen tegelijkertijd posities opbouwen in hetzelfde instrument. Het zal echter niet vaak voorkomen dat er een positie groter dan 10% in één fonds/financieel instrument wordt opgebouwd. Posities groter dan 10% zijn echter niet uitgesloten, waardoor er dus sprake kan zijn van concentratierisico. Dit speelt vooral bij het Alpha Future Spread Fund. Wij verwijzen naar het specifieke fondsverslag voor dit Handelsfonds voor meer informatie. Risico van (fiscale) wetswijzigingen Dit is het risico dat de fiscale behandeling van het Fonds in negatieve zin wijzigt of dat andere wetgeving tot stand komt die een negatieve invloed heeft op het Fonds en haar Participanten. Afwikkelingsrisico Dit is het risico dat afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet, niet tijdig of niet zoals verwacht plaatsvindt. Risico van verlies in bewaring gegeven activa In geval van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de Bewaarder in de zin van custodian bestaat het risico van verlies van in bewaring gegeven activa (zie ook Tegenpartijrisico). Kas- en inflatierisico Het Fonds houdt voor een aanzienlijk deel kasgelden aan ter dekking van de margineisen voor opties en futures. Dit kasgeld wordt aangehouden bij verschillende depotbanken. Het omvallen van de bank kan negatieve gevolgen hebben omdat het kasgeld in de faillissementsboedel van de bank valt (zie ook tegenpartijrisico). Door jaarlijkse inflatie wordt dit tegoed bovendien minder waard. Renterisico Onder renterisico wordt verstaan het risico dat de marktwaarde of toekomstige kasstromen van een financieel instrument zullen fluctueren vanwege veranderingen in de marktrente. Het aanhouden van kasgelden is geen doel op zich zelf maar een gevolg van het feit dat de gehanteerde strategieën lang niet altijd in de markt zitten. Ze staan dan te wachten op een gunstige situatie (signalen) en zolang wordt het vermogen dat aan de betreffende strategie is gealloceerd, liquide gehouden. Liquiditeit wordt grotendeels in euro s aangehouden. Juridisch risico Omdat een strikte juridische scheiding tussen afzonderlijke Handelsfondsen niet aanwezig is, loopt een investeerder in een Handelsfonds het risico aansprakelijk te worden gesteld voor eventuele verliezen geleden door een ander Handelsfonds. 20

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG

TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE...3 TITANS FUND IN LIQUIATIE...4 ALGEMEEN...4 BELEGGINGSBELEID...5 BELEGGINGSDOELSTELLING...5 RISICOPROFIEL...5 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Titans Fund JAARVERSLAG

Titans Fund JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerngegevens... 4 Profiel... 5 Algemeen...5 Beleggingsbeleid- en doelstelling... 6 Risicoprofiel...6 Samenstelling portefeuille / liquiditeit...

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Beleggingsfonds Hoofbosch

Beleggingsfonds Hoofbosch HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2014-30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene Informatie... 3 Kerngegevens... 4 Profiel... 5 Algemeen... 5 Vergunning AFM... 5 Beleggingsbeleid... 5 Risicoprofiel...

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 I N H O U D S O P G A V E 1. A L G E M E E N 1.1 Definities 2 1.2 Algemene gegevens 3 1.3 Profiel 4 1.4 Verslag

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds 1 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie Mn Services Levensloop Fonds 3 Profiel Mn Services Levensloop Fonds 4 Kerncijfers 10 Verslag van de beheerder 11 Geconsolideerde

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 1 4. Antaurus Europe Fund

J a a r v e r s l a g 2 0 1 4. Antaurus Europe Fund J a a r v e r s l a g 2 0 1 4 Antaurus Europe Fund Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Antaurus Europe Fund 3 Profiel 4 Verslag van de Beheerder 5 Jaarrekening 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Inhoud Verslag van de beheerder 2 Jaarrekening 8 Samengestelde balans, winst & verliesrekening en kasstroomoverzicht 9 Toelichting op de samengestelde balans

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2012 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

1 Structuur, algemene informatie pagina 8. 2 Beleggingsbeleid pagina 11. 3 Risicofactoren Pagina 13. 4 De Beheerder pagina 15

1 Structuur, algemene informatie pagina 8. 2 Beleggingsbeleid pagina 11. 3 Risicofactoren Pagina 13. 4 De Beheerder pagina 15 Prospectus INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Definities pagina 3 Belangrijke informatie pagina 5 Profiel belegger pagina 7 1 Structuur, algemene informatie pagina 8 2 Beleggingsbeleid pagina 11 3 Risicofactoren

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools

Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools Halfjaarverslag ASR Beleggingspools periode: 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene Informatie ASR Beleggingspools Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder ASR Nederland

Nadere informatie

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 3 Algemeen verslag van de Beheerder 5 Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund

H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Antaurus Europe Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaarrekening 2008 8 Balans 9

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Da Vinci Diversified De Veste Global Exclusive Class C

Da Vinci Diversified De Veste Global Exclusive Class C Addendum Bij het prospectus De Veste Global Exclusive ( het Prospectus ). De informatie in dit addendum vormt een aanvulling op bovenstaand prospectus en moet worden beschouwd als integraal onderdeel van

Nadere informatie

NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014

NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014 JAARBERICHT 2013 NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014 Eind 2013 heeft de beheerder van het Pyramidefonds besloten om de naam van het beleggingsfonds met ingang van 30 januari 2014 te wijzigen in het Blue

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

Profiel... 28 Directieverslag...29 Jaarrekening Balans... 32 Winst-en-verliesrekening... 33 Toelichting...34 Overige gegevens...

Profiel... 28 Directieverslag...29 Jaarrekening Balans... 32 Winst-en-verliesrekening... 33 Toelichting...34 Overige gegevens... ING High Yield Obligatie Fonds Jaarverslag 2007 ING High Yield Obligatie Fonds (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) Postbus 1800 1000 BV Amsterdam Internet: www.ingbank.nl DIRECTIE ING Fund

Nadere informatie

HEK AMERICAN VALUE FUND

HEK AMERICAN VALUE FUND prospectus HEK AMERICAN VALUE FUND een open-end beleggingsfonds gevestigd te s Gravenhage 30-9-2013-1 - INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 6 1

Nadere informatie

Hoofbosch BELEGGINGSFONDS. Prospectus

Hoofbosch BELEGGINGSFONDS. Prospectus Hoofbosch BELEGGINGSFONDS Prospectus Prospectus Hoofbosch per 1 september 2007 PROFIELSCHETS Beleggingsbeleid Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) belegt hoofdzakelijk in aandelen van solide ondernemingen

Nadere informatie

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 11

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 11 JAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Jaarrekening 11 Balans per 31 december 2012 11 Winst- en verliesrekening over 2012 12 Kasstroomoverzicht over 2012 13 Toelichting

Nadere informatie