Aarsele wil meer groen en minder zwaar verkeer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aarsele wil meer groen en minder zwaar verkeer"

Transcriptie

1 SP.A Tielt maakt resultaten enquête Aarsele bekend Aarsele wil meer groen en minder zwaar verkeer De Aarselenaar wil meer groen en minder zwaar verkeer in zijn dorpskern. Dat is de belangrijkste conclusie uit de bevraging die SP.A Tielt begin juni in Aarsele organiseerde. Verder blijkt dat Aarsele verdeeld is over de plannen van het stadsbestuur om éénrichtingsverkeer in te voeren in een aantal straten: er zijn ongeveer even veel voorstanders als tegenstanders. De herinrichting van de omgeving van de kerk kan dan weer op meer steun rekenen. Een kleine meerderheid vindt dat de rijweg voor de kerk smaller mag en de voetpaden breder In 2012 plant het stadsbestuur een dorpskernvernieuwing in Aarsele. Een jaar geleden werden de plannen in Aarsele voorgesteld, maar sindsdien is het windstil rond de dorpskernvernieuwing. Er zijn geen nieuwe of herwerkte plannen voorgesteld en er is geen open overleg meer geweest met de Aarselenaar. Om de dorpskernvernieuwing van Aarsele nieuw leven in te blazen én om àlle Aarselenaren te informeren en inspraak te geven over de toekomst(plannen) voor hun dorp, organiseerde SP.A Tielt begin juni een grote enquête in het centrum van Aarsele. Ongeveer 800 Aarseelse gezinnen kregen een enquête in de bus en daarvan kwamen er 205 ingevuld terug. Met een respons van ongeveer 25 % mag de bevraging dus als representatief en betrouwbaar beschouwd worden. Vrouwenstraat Met de vernieuwing van de dorpskern wil het stadsbestuur ook de verkeerscirculatie in Aarsele wijzigen. Daarin speelt de smalle Vrouwenstraat een cruciale rol. Vandaag is er in dit straatje tweerichtingsverkeer, maar vooral grotere voertuigen kunnen elkaar niet altijd gemakkelijk kruisen. Bovendien zijn de voetpaden in de Vrouwenstraat te smal. Daarom stelde het stadsbestuur vorig jaar voor om éénrichtingsverkeer in te voeren in de Vrouwenstraat. Om het verkeer echter vlot rond de Aarseelse dorpskern te leiden, zou er ook éénrichtingsverkeer in delen van de Baudeloostraat en de Pastorijstraat komen. Alleen moet er hiervoor wel een aparte busbaan achter de kerk aangelegd worden, omdat de bussen van De Lijn de smalle Vinktstraat niet kunnen inrijden vanuit de Pastorijstraat. Uit de enquête van SP.A Tielt blijkt dat de Aarselenaars zeer sterk verdeeld zijn over deze nieuwe verkeerscirculatie: er zijn ongeveer even veel voorstanders als tegenstanders. Voor de enen weegt de bereikbaarheid van de dorpskern met de auto zwaar door, voor de anderen moet de dorpskern meer ruimte bieden voor de zwakke weggebruiker, de gezinnen met kinderen, de ouderen, de minder mobielen, Het zal er voor het stadsbestuur op aankomen om met de verlangens en verzuchtingen van beide groepen rekening te houden. Daarvoor zal er zeker overleg moeten komen met de Aarseelse bevolking. Als het stadsbestuur vasthoudt aan de aparte busbaan achter de kerk, heeft ze nog veel werk: zowat de helft van de Aarselenaren is er tegen gekant en 30 % kan er zich geen mening over vormen

2 Omgeving kerk Daarnaast stellen de plannen ook een facelift van de omgeving van de kerk in het vooruitzicht. De rijweg voor de kerk zou smaller worden en aan de overzijde van de kerk zou er een breed voetpad komen met ruimte voor terrasjes. Het oorlogsmonument zou vlak naast de kerk geplaatst worden om zo een open ruimte te creëren rondom de kerk. Uit de bevraging van SP.A Tielt blijkt ongeveer de helft van de Aarselenaren gewonnen voor de smallere rijweg en het brede voetpad, al zijn er ook vrij veel tegenstanders (39 %). Tegen de verhuis van het oorlogsmonument zijn veel minder mensen gekant (19 %). Groen en zwaar verkeer Maar het duidelijkst spreekt de Aarselenaar zich uit over het groen en het zwaar verkeer in zijn gemeente. Bijna 60 % van de Aarselenaren vindt dat er meer groen moet komen in de dorpskern, al zijn er velen die daarbij opmerken dat dit groen dan wel goed moet onderhouden worden. Ook over het zwaar verkeer zijn de meeste inwoners het eens: ruim driekwart van de Aarseelse bevolking (77 %) wil het doorgaand vrachtverkeer uit de dorpskom houden. Voor SP.A Tielt moeten deze wensen dan ook ingewilligd worden Het volledige rapport over de Aarseelse bevraging kan gedownload worden op

3 Resultaten enquête Aarsele 30 juni Achtergrond Op 2 juni 2010 stelde het stadsbestuur haar plannen rond de dorpskernvernieuwing van Aarsele voor. Dat gebeurde tijdens een bijzondere verkeerscommissie die voor de gelegenheid plaatsvond in het Ontmoetingscentrum van Aarsele. Na de verkeerscommissie werden de plannen ook voorgesteld aan het grote publiek, de inwoners van Aarsele. Tijdens die voorstelling bleken er bij de inwoners van Aarsele heel wat vragen te leven omtrent de plannen. Die betroffen niet zozeer de herinrichting van hun dorp zowat elke Aarselenaar vraagt zich al jaren af waarom de Aarseelse dorpskern nog altijd geen facelift gekregen heeft. De vragen, opmerkingen en bedenkingen handelden vooral over de verkeerscirculatie in Aarsele. Want het stadsbestuur stelde voor om in de Vrouwenstraat, een deel van de Baudeloostraat en een klein stukje van de Pastorijstraat éénrichtingsverkeer in te voeren. Daardoor zou het verkeer rond de Aarseelse dorpskern omgeleid worden, maar zou er ook in een aparte busbaan achter de kerk moeten voorzien worden. Bussen kunnen immers de bocht aan het Mandeke (kruispunt Pastorijstraat-Vinktstraat) niet nemen. Die bocht blijft sowieso een probleem voor ander zwaar vervoer. De dorpskernvernieuwing van Aarsele is gepland in Ondertussen ligt de bewuste verkeerscommissie en toelichting aan de Aarselenaar al meer dan een jaar achter de rug. In die periode heeft het stadsbestuur geen nieuwe plannen meer voorgesteld, noch een inspraakronde georganiseerd met de inwoners. Nochtans is een dorpskernvernieuwing en een wijziging van de verkeerscirculatie in Aarsele iets wat iedere Aarselenaar aanbelangt. Verkeer en mobiliteit vormen immers hét domein waarin inspraak en participatie van cruciaal belang zijn. Resultaten enquête Aarsele Pagina 3

4 2. Doel Participatie kan echter op verschillende manieren ingevuld worden: er zijn immers verschillende niveaus van inspraak. Informeren is het eerste (en laagste) niveau. Dat was de eerste doelstelling van SP.A Tielt: de Aarselenaar op de hoogte brengen van de plannen van het stadsbestuur. Een tweede niveau van inspraak bereikt men door de inwoners hun mening te laten geven. Een dorpsraad kan hiervoor een forum vormen, maar in Aarsele is er al enkele jaren geen dorpsraad meer. Dus vond SP.A Tielt het nuttig en nodig om zélf een grote bevraging te organiseren rond de dorpskernvernieuwing van Aarsele en zo élke Aarselenaar de kans te geven zijn of haar mening te geven over de plannen van het stadsbestuur met zijn of haar dorp. De keuze voor deze doelstelling ligt in de lijn van wat SP.A Tielt onder inspraak verstaat: informeren is nodig, maar is niet voldoende; daarna moet iederéén de kans krijgen om zijn gedacht te geven over een dossier uit de eigen leefwereld en niet slechts een beperkte groep van mondige burgers. Dat is meteen de tweede doelstelling van de Aarseelse enquête : de Aarselenaar de kans bieden om zijn mening te geven over de toekomst van zijn dorp. Aan deze tweede doelstelling is uiteraard een derde gekoppeld: de mening van de Aarselenaar leren kennen, zodat er door de politiek kan rekening mee gehouden worden. SP.A Tielt hoopt dat deze enquête weer schot in de zaak brengt en dat er na een jaar van stilte opnieuw werk gemaakt wordt van de Aarseelse dorpskernvernieuwing. SP.A Tielt reikt met deze enquête zelfs een instrument aan waarop het stadsbestuur zich kan baseren om de plannen eventueel bij te sturen waar nodig. Daarmee hoopt SP.A Tielt het derde inspraakniveau te bereiken: beïnvloeding van de politieke besluitvorming door de inwoners. 3. Methodiek Om elke Aarselenaar te informeren (eerste doelstelling) en de kans te geven zijn mening te geven omtrent de plannen van het stadsbestuur (tweede doelstelling), koos SP.A Tielt er voor om tijdens het weekend van 28 en 29 mei aan alle centrumbewoners een enquête met duiding te bezorgen. Zo vielen er tijdens dit weekend ongeveer 800 enquêtes in de Aarseelse brievenbussen. Aarselenaren die buiten het centrum wonen, konden de enquête ook invullen door ze te downloaden van de website van SP.A Tielt ( Daar kon men ook de PowerPoint-presentatie vinden die op 2 juni 2010 getoond werd door het stadsbestuur bij de voorstelling van de plannen. Om de resultaten van de enquête als beleidsinstrument te kunnen gebruiken (derde doelstelling), moest de enquête representatief zijn: een voldoende groot aantal Aarseelse gezinnen moest dus de enquête invullen en terugbezorgen om betrouwbare resultaten te verkrijgen. Daarom koos SP.A Tielt er voor om de enquête deur-aan-deur op te halen. Dat gebeurde op 3 en 4 juni, een week na de verspreiding van de enquête. Uiteindelijk werden er 205 enquêtes ingevuld en ingediend. Dit komt neer op 20 à 25 % van de Aarseelse gezinnen, een aantal dat als representatief kan beschouwd worden om de mening van de Aarselenaar te kennen. Resultaten enquête Aarsele Pagina 4

5 4. Resultaten 4.1. Vrouwenstraat De verkeerssituatie in de Vrouwenstraat is waarschijnlijk hét centrale element in de hele dorpskernvernieuwing van Aarsele. Vandaag kent de Vrouwenstraat tweerichtingsverkeer. Maar de weg is smal, waardoor het verkeer soms moeilijk kan kruisen. Dat is zeker het geval wanneer een vrachtwagen door de Vrouwenstraat rijdt. Bovendien zijn de voetpaden in de Vrouwenstraat (te) smal, zeker in de bocht van of naar de kerk. Daarom werd voorgesteld om éénrichtingsverkeer in te voeren in de Vrouwenstraat richting Sterrestraat en Aarselestraat. Daardoor zouden ook bredere voetpaden kunnen worden aangelegd. Dat werd ook bevraagd in de enquête van SP.A Tielt: In de Vrouwenstraat moet éénrichtingsverkeer komen. De voetpaden in de Vrouwenstraat moeten breder. 44,4 % 47,8 % 7,8 % 50,2 % 39,5 % 10,2 % De meningen in Aarsele over het éénrichtingsverkeer zijn sterk verdeeld: 44,4 % vindt er éénrichtingsverkeer een goede zaak, 47,8 % niet. Toch vindt een nipte meerderheid (50,2 %) dat de voetpaden in de Vrouwenstraat breder moeten, maar 39,5 % vindt dit niet nodig. Deze laatste groep zal tweerichtingsverkeer voor auto s in de Vrouwenstraat dus belangrijker vinden dan brede voetpaden Toch is het opvallend dat ongeveer 1 op 5 van de groep die tegen éénrichtingsverkeer is in de Vrouwenstraat erkent dat de voetpaden in die Vrouwenstraat te smal zijn. 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 JA NEEN GEEN MENING 10,0 0,0 EENRICHTINGSVERKEER BREDE VOETPADEN Resultaten enquête Aarsele Pagina 5

6 4.2. Verkeerscirculatie en bus De eventuele invoering van éénrichtingsverkeer in de Vrouwenstraat zou uiteraard gevolgen hebben voor de verkeerscirculatie in het hele centrum van Aarsele. Daarom wordt ook éénrichtingsverkeer voorgesteld in de Baudeloostraat (tussen Aarselestraat en Delhaize) en in het deel van de Pastorijstraat tussen Aarsele-Dorp en Vinktstraat. Aangezien lijnbussen vanuit de Pastorijstraat echter niet links kunnen afslaan in de Vinktstraat, voorziet het plan een aparte busbaan achter en langs de kerk richting Jules Van Ooststraat. Die busbaan kan enkel door bussen van De Lijn gebruikt worden In de enquête peilde SP.A Tielt naar de mening van de Aarselenaar over deze voorstellen: Er moet éénrichtingsverkeer komen in de Baudeloostraat (aangeduid deel) Er moet éénrichtingsverkeer komen in de Pastorijstraat (aangeduid deel) Er moet een aparte baan komen voor de bus achter de kerk richting Vinktstraat. 45,4 % 43,9 % 10,7 % 37,1 % 50,7 % 12,2 % 20,5 % 49,3 % 30,2 % Opvallend is dat er ook hier sprake is van verdeeldheid wat betreft het éénrichtingsverkeer in de Baudeloostraat: 45,4 % gaat er mee akkoord, 43,9 % niet. Tegen éénrichtingsverkeer in de Pastorijstraat is de tegenstand iets meer uitgesproken: 50,7 % ziet dat niet zitten, 37,1 % wel. Wat sterk opvalt, is de grote groep die geen mening heeft over een aparte busbaan achter de kerk (30,2 %). Misschien is dit aspect en de bedoeling ervan voor de Aarselenaar niet helemaal duidelijk. Feit is in ieder geval dat het stadsbestuur dit voorstel nog grondig zal moeten toelichten en/of verdedigen, aangezien er slechts 20,5 % voorstanders van het idee zijn en 49,3 % tegenstanders. Of valt die tegenstand te verklaren vanuit het gezegde onbekend maakt onbemind? 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 JA NEEN GEEN MENING 10,0 0,0 BAUDELOOSTRAAT PASTORIJSTRAAT APARTE BUSBAAN Resultaten enquête Aarsele Pagina 6

7 4.3. Omgeving kerk De plannen die op 2 juni 2010 voorgesteld werden, willen ook de omgeving rond de kerk gezelliger maken. Daarbij gaat er meer ruimte naar voetgangers en minder naar auto s. Concreet wordt voorgesteld om de rijweg voor de kerk smaller te maken en het voetpad tegenover de kerk sterk te verbreden, waardoor er o.a. terrasjes kunnen opgesteld worden. Daarnaast wil men ook meer ruimte rondom de kerk creëren door het oorlogsmonument een nieuwe plaats te geven vlak naast de kerk. Daardoor zou er een open zicht ontstaan tot aan de Pastorijstraat. Ook deze ideeën werden aan de Aarselenaar voorgelegd De rijweg voor de kerk mag smaller. 48,3 % 38,5 % 13,2 % Het voetpad tegenover de kerk mag veel breder. 48,3 % 39,5 % 12,2 % Het oorlogsmonument mag vlak naast de kerk geplaatst worden om meer open ruimte te hebben. 53,7 % 19,5 % 26,8 % We zien dat de meeste Aarselenaren (48,3 %) akkoord gaan met zowel een smallere rijweg als een breder voetpad tegenover de kerk. Toch zijn er ook zo n 38 à 39 % tegenstanders. Dat geldt niet voor het oorlogsmonument: voor ruim de helft van de Aarselenaren (53,7 %) mag het monument verplaatst worden, slechts 19,5 % wil het laten staan en één op vier (26,8 %) ligt er niet wakker van. 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 JA NEEN GEEN MENING 10,0 0,0 SMALLERE RIJWEG BREED VOETPAD OORLOGSMONUMENT Resultaten enquête Aarsele Pagina 7

8 4.4. Groen en vrachtverkeer In de voorgestelde plannen worden twee problemen genoemd m.b.t. de Aarseelse dorpskern: de quasi afwezigheid van straatbomen enerzijds en het doorgaand vrachtverkeer anderzijds. In de plannen wordt meer groen in het vooruitzicht gesteld en wil men het doorgaand vrachtverkeer ontraden. In de enquête peilden wij dan ook naar de mening van de Aarselenaar omtrent de aanwezigheid van groen in het Aarseelse centrum en de houding t.o.v. doorgaand vrachtverkeer Er moet meer groen (planten, bomen, ) in de dorpskern en de centrumstraten komen. Doorgaand vrachtverkeer moet uit de dorpskern gehouden worden. 59,5 % 21,5 % 19,0 % 77,6 % 12,7 % 9,8 % Op deze twee domeinen is de Aarselenaar het duidelijkst: ruim drie kwart (77,6 %) wil het doorgaand vrachtverkeer uit de dorpskern weren en bijna 60 % wil meer groen, al zijn er opmerkelijk veel Aarselenaren die daarbij opmerken dat het groen wel goed moet onderhouden worden. Slechts 21,5 % vindt meer groen niet nodig en slechts één Aarselenaar op acht (12,7 %) vindt het doorgaand vrachtverkeer geen probleem. Het is duidelijk dat een ruime meerderheid in Aarsele zich achter deze wensen schaart. Het is een duidelijk signaal voor de politiek 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 JA NEEN GEEN MENING 30,0 20,0 10,0 0,0 MEER GROEN WEREN VRACHTVERKEER Resultaten enquête Aarsele Pagina 8

9 5. Conclusie Uit al deze cijfers kunnen enkele belangrijke conclusies getrokken worden: 1. Verkeerscirculatie Hoewel de meeste Aarselenaren beseffen dat de voetpaden in de Vrouwenstraat te smal zijn, zijn de meningen sterk verdeeld over de voorgestelde verkeerscirculatie met éénrichtingsverkeer. Er lijken twee kampen te zijn: enerzijds een grote groep voor wie de bereikbaarheid van de dorpskern met de auto doorweegt, anderzijds een quasi even grote groep voor wie de veiligheid en het comfort van de zwakke weggebruiker primeert, misschien in combinatie met het verlangen naar een gezellig en wandelvriendelijk centrum voor gezinnen met kinderen, ouderen, minder mobiele mensen, enz. Feit is evenwel dat de voorgestelde verkeerscirculatieplannen van het stadsbestuur best grondig herbekeken worden en dat daarover open gecommuniceerd moet worden met de Aarseelse bevolking, zodat met de verlangens en verzuchtingen van beide groepen kan rekening gehouden worden. Opvallend is alleszins dat zowat de helft van de Aarselenaren gekant is tegen het geplande éénrichtingsverkeer in de Pastorijstraat en de aparte busbaan achter de kerk. Wat die busbaan betreft: dat concept zal sowieso beter moeten toegelicht worden, aangezien 30 % aangeeft geen mening te hebben over dit voorstel en er slechts 20 % voorstanders zijn 2. Herinrichting omgeving kerk Voor de herinrichting van de omgeving van de kerk is er een groter draagvlak, al is er nog werk aan de winkel om het hele concept verkocht te krijgen in Aarsele. Toch is een grote groep gewonnen voor een smallere rijweg voor de kerk en bredere voetpaden aan de overzijde van de kerk. Ook de verplaatsing van het oorlogsmonument kan op veel steun rekenen, al geeft één Aarselenaar op vier aan er niet veel belang aan te hechten. 3. Groen en vrachtverkeer Veruit het duidelijkst is de Aarselenaar over het groen en het zwaar verkeer in zijn gemeente. De Aarselenaar wenst meer groen in de dorpskern en minder doorgaand vrachtverkeer. Het groen moet wel goed onderhouden worden en het doorgaand vrachtverkeer moet dus geweerd worden. Dit is de uitgesproken wens van een grote meerderheid van de Aarseelse bevolking, over alle groepen heen. 6. Bijlagen In bijlage wordt eerst het plannetje opgenomen dat bij de enquête stak (bijlage 1). Vervolgens komen de enquêtes met resultaten, eerst met vermelding van de absolute cijfers (bijlage 2), daarna met opname van de percentages (bijlage 3). Resultaten enquête Aarsele Pagina 9

10 BIJLAGE 1 ENQUÊTE DORPSKERNVERNIEUWING AARSELE PLAN Het kaartje hieronder toont de belangrijkste plannen van het stadsbestuur: 1. Éénrichtingsverkeer in (delen van) de Vrouwenstraat, Baudeloostraat en Pastorijstraat. 2. Een aparte busbaan achter de kerk naar de Vinktstraat. 3. Een smallere rijweg voor de kerk en een breed voetpad tegenover de kerk. Resultaten enquête Aarsele Pagina 10

11 BIJLAGE 2 ENQUÊTE DORPSKERNVERNIEUWING AARSELE RESULTATEN (ABSOLUTE CIJFERS) 1. Moet er in de volgende straten éénrichtingsverkeer komen? Zet een kruisje onder uw keuze. In de Vrouwenstraat In de Baudeloostraat (aangeduid deel) In de Pastorijstraat (aangeduid deel) Bent u het eens met de volgende plannen? Kruis opnieuw uw keuze aan. Er moet een aparte baan komen voor de bus achter de kerk richting Vinktstraat De rijweg voor de kerk mag smaller Het voetpad tegenover de kerk mag veel breder De voetpaden in de Vrouwenstraat moeten breder. Het oorlogsmonument mag vlak naast de kerk geplaatst worden om meer open ruimte te hebben. Er moet meer groen (planten, bomen, ) in de dorpskern en de centrumstraten komen. Doorgaand vrachtverkeer moet uit de dorpskern gehouden worden Als u het voor het zeggen zou hebben, wat zou u doen? Wenst u de resultaten van deze enquête te ontvangen? Zo ja, noteer hier uw contactgegevens: Naam: Adres: Telefoon: Stefaan Huyghelier Deinsesteenweg 176, Aarsele ) Nick Colman Vinktstraat 36, Aarsele )

12 BIJLAGE 3 ENQUÊTE DORPSKERNVERNIEUWING AARSELE RESULTATEN (PERCENTAGES) 1. Moet er in de volgende straten éénrichtingsverkeer komen? Zet een kruisje onder uw keuze. In de Vrouwenstraat 44,4 47,8 7,8 In de Baudeloostraat (aangeduid deel) 45,4 43,9 10,7 In de Pastorijstraat (aangeduid deel) 37,1 50,7 12,2 2. Bent u het eens met de volgende plannen? Kruis opnieuw uw keuze aan. Er moet een aparte baan komen voor de bus achter de kerk richting Vinktstraat. 20,5 49,3 30,2 De rijweg voor de kerk mag smaller. 48,3 38,5 13,2 Het voetpad tegenover de kerk mag veel breder. 48,3 39,5 12,2 De voetpaden in de Vrouwenstraat moeten breder. Het oorlogsmonument mag vlak naast de kerk geplaatst worden om meer open ruimte te hebben. Er moet meer groen (planten, bomen, ) in de dorpskern en de centrumstraten komen. Doorgaand vrachtverkeer moet uit de dorpskern gehouden worden. 50,2 39,5 10,2 53,7 19,5 26,8 59,5 21,5 19,0 77,6 12,7 9,8 3. Als u het voor het zeggen zou hebben, wat zou u doen? Wenst u de resultaten van deze enquête te ontvangen? Zo ja, noteer hier uw contactgegevens: Naam: Adres: Telefoon: Stefaan Huyghelier Deinsesteenweg 176, Aarsele ) Nick Colman Vinktstraat 36, Aarsele )

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum UNIZO BRUGGE Stad en Haven Unie van Zelfstandige Ondernemers Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum 07-01-2014 UNIZO Brugg Stad en Havene: Eerste mobiliteitsrapport geeft nood aan ingrijpende acties

Nadere informatie

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Dit document werd opgesteld op vraag van de dienst mobiliteit van de stad Sint-Niklaas en heeft tot doel de verkeersproblematiek rond

Nadere informatie

KNELPUNTEN VERKEERSSITUATIE WATOU Voorstel van maatregelen

KNELPUNTEN VERKEERSSITUATIE WATOU Voorstel van maatregelen 7 8 2 3 1 9 6 4 5 KNELPUNTEN VERKEERSSITUATIE WATOU Voorstel van maatregelen 1. Kruispunt Douvieweg- Watouplein Knelpunten: - Op het kruispunt staat het doorgaand verkeer heel vaak geblokkeerd aangezien

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Ook de wijk rond Pierstraat wacht al jaren op een volwaardige busverbinding. Die vraag wordt dan ook opgenomen in het mobiliteitsplan.

Ook de wijk rond Pierstraat wacht al jaren op een volwaardige busverbinding. Die vraag wordt dan ook opgenomen in het mobiliteitsplan. Kontich gaat voor een beter aanbod van openbaar vervoer Dat het gemeentebestuur een voorstander is van de tramdoortrekking naar de park & ride aan de E19 is ondertussen wel bekend. Die visie wordt ook

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Verslag Dorpsraad

Verslag Dorpsraad Verslag Dorpsraad 03.05.2017 Voorzitter: Oswald Opgenhaffen Verslaggever: Bert Schenkels Versie: 1.0 Datum: 3 mei 2017 1 Verslag vorige vergadering: Geen opmerkingen. 2 Ombudsvrouw van de Stad: Sofie Anthuenis

Nadere informatie

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Enkele resultaten uit de digitale enquête onder het Nijmeegse stadspanel over het thema bereikbaarheid 1. Inleiding Eind augustus / begin september jl. is het

Nadere informatie

Resultaten Vragenlijst

Resultaten Vragenlijst Resultaten Vragenlijst - Aanpassing dienstverlening van De Lijn (meer bussen, bussen moeten DOOR Smeerebbe- Vloerzegem i.p.v. erlangs) - Organiseren van sport- en culturele activiteiten - Activiteiten

Nadere informatie

Verslag dorpsraad Moen

Verslag dorpsraad Moen 11 mei 2017 Verslag dorpsraad Moen Beslissingen De dorpsraad heeft beslist om als basis 4 keer per jaar samen te komen. Indien een thema een ruimere aanpak vraagt kan er een extra dorpsraad gepland worden.

Nadere informatie

EEN AANTREKKELIJK EN AANGENAAM WINKELCENTRUM

EEN AANTREKKELIJK EN AANGENAAM WINKELCENTRUM EEN AANTREKKELIJK EN AANGENAAM WINKELCENTRUM MEERWAARDE VOOR ONZE STAD (1) De heraanleg van de Grote Markt van gevel tot gevel zal tot positieve effecten leiden waardoor veiligheid, mobiliteit, huisvesting

Nadere informatie

Verkeersveiligheid Begijnendijk-Betekom

Verkeersveiligheid Begijnendijk-Betekom Verkeersveiligheid Begijnendijk-Betekom Voorstel van Samen.be voor de mobiliteitsraad Oktober 2013 Locatie: Liersesteenweg Voorstel verkeersveiligheid Verkeersveiligheid binnen onze gemeente was een belangrijk

Nadere informatie

Route Bekijk het door de ogen van leerlingen! Resultaten: Stabroek - GO De Stappe

Route Bekijk het door de ogen van leerlingen! Resultaten: Stabroek - GO De Stappe Route Bekijk het door de ogen van leerlingen! Resultaten: Stabroek - GO De Stappe Info deelnemers Aantal deelnemers: 20 6% Vrouw 28% 1% 6% Leerling Ouder Man Leerkracht 94% 67% Ander Meldingen Meldingen

Nadere informatie

Marktplein Neerpelt Publieksonderzoek naar de herinrichting van het Marktplein

Marktplein Neerpelt Publieksonderzoek naar de herinrichting van het Marktplein Marktplein Neerpelt Publieksonderzoek naar de herinrichting van het Marktplein Juli 2016 Jo Steyaert Partner jo@indiville.be +32(0)472 530941 Jurgen Minnebo Partner jurgen@indiville.be +32(0)478 380369

Nadere informatie

Project Vogelenzang. Wegenis- en rioleringswerken. Vraag & Antwoord (Q&A)

Project Vogelenzang. Wegenis- en rioleringswerken. Vraag & Antwoord (Q&A) Project Vogelenzang Wegenis- en rioleringswerken Vraag & Antwoord (Q&A) 1. Waarom voorziet het project in de Vogelenzangstraat een volledige vernieuwing van de nutsleidingen, het wegdek en de voetpaden

Nadere informatie

Kasterlee De Met fase 2

Kasterlee De Met fase 2 1 Kasterlee De Met fase 2 Infovergaderingen Handelaars 4/9 Bewoners en eigenaars 7/9 Adviesraden 18/9 www.kasterlee.be Toelichting projectdossier en reeds doorlopen traject www.kasterlee.be 2 3 Missie

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0011, d.d. 20 januari 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersbesluit "Verkeerscirculatie Levendaal-West" Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. In te stemmen met het ontwerp-verkeersbesluit

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

DORP inzicht VOOR en DOOR bewoners. Voorstelling resultaten 18/11/2007

DORP inzicht VOOR en DOOR bewoners. Voorstelling resultaten 18/11/2007 DORP inzicht VOOR en DOOR bewoners Voorstelling resultaten 18/11/2007 Inleiding Historisch overzicht van het project Dorp inzicht Dorp inzicht Oosteeklo De werkgroep Inleiding Met dank aan: Iedereen die

Nadere informatie

Enquête koopzondagen Mag het een onsje minder zijn?

Enquête koopzondagen Mag het een onsje minder zijn? 1 Enquête koopzondagen Mag het een onsje minder zijn? 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Onderzoeksvragen en opzet...4 Resultaten...5 Conclusies en aanbevelingen...9 Appendix A: tabellenboek...11

Nadere informatie

Mobiliteitsenquête SG Molenland

Mobiliteitsenquête SG Molenland Mobiliteitsenquête SG Molenland 1 Doel en reden van de enquête Uit bezorgdheid over de mobiliteit wil de Scholengemeenschap Molenland (Secundaire scholen Tielt en Ruiselede) een bijdrage leveren om de

Nadere informatie

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS Respons per geslacht Respons per leeftijd ruimtelijke ordening wonen - milieu HELDERGEM: MOOI DORP natuur - aangenaam om wonen ruimtelijke

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Advies t.a.v. wijziging verkeerscirculatie en andere verkeersmaatregelen in Vollenhove t.b.v. verkeersbesluit Aanleiding De plannen op hoofdlijnen

Advies t.a.v. wijziging verkeerscirculatie en andere verkeersmaatregelen in Vollenhove t.b.v. verkeersbesluit Aanleiding De plannen op hoofdlijnen Advies t.a.v. wijziging verkeerscirculatie en andere verkeersmaatregelen in Vollenhove t.b.v. verkeersbesluit Datum: 30 september 2014 Aan: Esther Leenstra Van: Kor Venhuizen Aanleiding Er spelen twee

Nadere informatie

Bevolkingstevredenheidsonderzoek

Bevolkingstevredenheidsonderzoek Bevolkingstevredenheidsonderzoek Lokale Politie Politiezone Erpe-Mere/Lede Korpsleiding Administratief Centrum 2 9340 Lede T +32 53 60 64 64 1 Inleiding Met het oog op de gemeenschapsgerichte politiezorg

Nadere informatie

IDOP Nederwetten: Sociale cohesie en Toekomstbestendigheid

IDOP Nederwetten: Sociale cohesie en Toekomstbestendigheid IDOP Nederwetten: Sociale cohesie en Toekomstbestendigheid Resultaten onderzoek en vervolg Januari 2013, Leonie Schijven & Albert Aalvanger Inhoud van de presentatie IDOP (kader) Uitvoering IDOP Nederwetten

Nadere informatie

Klankbordgroep Nieuw Zurenborg. 10 mei 2010 om 19.30 uur op site

Klankbordgroep Nieuw Zurenborg. 10 mei 2010 om 19.30 uur op site Klankbordgroep Nieuw Zurenborg 10 mei 2010 om 19.30 uur op site Agenda 1) Proces Waar staan we nu? De projectdefinitie. Wat is het wel en wat niet? Hoe staat het met het RUP - loopt dit door? 2) Resultaten

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Foto-analyse Twijnstraat

Foto-analyse Twijnstraat Foto-analyse Twijnstraat Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Terras bij De Poort p. 4 2. Laad- en losvakken Ekoplaza p. 5 3. Laad- en losvak Albert Heijn p. 6 4. Doorloop hoek Twijnstraat en Nicolaasstraat

Nadere informatie

Kinderen en verkeersveiligheid: hoe kijken ze er zelf tegen aan?

Kinderen en verkeersveiligheid: hoe kijken ze er zelf tegen aan? Kinderen en verkeersveiligheid: hoe kijken ze er zelf tegen aan? Samenvatting In het kader van een belevingsonderzoek gaven 2500 Vlaamse jongeren tussen 10 en 13 jaar hun mening over mobiliteit en hun

Nadere informatie

Inspraakvergadering Bergstraat 18 mei 2016

Inspraakvergadering Bergstraat 18 mei 2016 Inspraakvergadering Bergstraat 18 mei 2016 Huidige éénrichtingsverkeer - Werken van de school ongeveer afgerond. - In kader van werken aan Bergstraat 6 - In beslagname deel openbaar domein - Hinder door

Nadere informatie

Open VLD Kruishoutem vindt het belangrijk dat ook de inwoners hun stem kunnen laten horen over zo n belangrijke beslissing.

Open VLD Kruishoutem vindt het belangrijk dat ook de inwoners hun stem kunnen laten horen over zo n belangrijke beslissing. Open-VLD Kruishoutem Persartikel Resultaten enquête betreffende de fusie tussen Kruishoutem en Zingem. Op zondag 24 september mogen de inwoners van Zingem naar de stembus trekken. Niet om een nieuw gemeentebestuur

Nadere informatie

Erik Jacobs. De kracht van verandering. Lijsttrekker. Beste inwoner van Kontich-Waarloos,

Erik Jacobs. De kracht van verandering. Lijsttrekker. Beste inwoner van Kontich-Waarloos, Beste inwoner van Kontich-Waarloos, N-VA belooft u verandering. In dit boekje presenteren enkele van onze kandidaten u graag onze belangrijkste standpunten. Zo weet u hoe we de verandering concreet zullen

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste tabellen (Analyserapport) D. Janssens, S. Reumers, K. Declercq, G. Wets Contact: Prof. dr. Davy

Nadere informatie

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg FOUTPARKEREN PZ HerKo U doet er toch niet aan mee? Lokale Politie Herent- Kortenberg Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Beste inwoner, Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

Stichting Natuurlijk!Vleuterweide

Stichting Natuurlijk!Vleuterweide Stichting Natuurlijk!Vleuterweide Alternatieven busbaan Vleuterweide Visie achter hoofdontsluiting Leidsche Rijn Datum: 8 juli 2014 Godfried de Graaff www.natuurlijkvleuterweide.nl Agenda Functioneren

Nadere informatie

van de vergadering van de projectwerkgroep Verkeerssituatie in de straat

van de vergadering van de projectwerkgroep Verkeerssituatie in de straat Verslag van de vergadering van de projectwerkgroep Verkeerssituatie in de straat Datum: 24/02/2015 Plaats: bij Nele, Opvoedingstraat 16 Aanwezig: Jean, Martine, Nele, Thei Verslag: Nele Agenda Bespreken

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor!

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Lokale Politie LAN Foutparkeren Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! beste inwoner Stilstaan en parkeren Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

Intro. Doel. Uitgangspunten. Actoren. Concept Gespreksavond Mobiliteit Gooik

Intro. Doel. Uitgangspunten. Actoren. Concept Gespreksavond Mobiliteit Gooik Concept Gespreksavond Mobiliteit Gooik Intro In het kader van het traject Dorpsspiegel dat in Gooik door Samenlevingsopbouw werd opgezet, kwamen een aantal vragen rond mobiliteit naar boven. Samenlevingsopbouw

Nadere informatie

sessie 1 Gents leefbaarheidsonderzoek: de kip en het ei. Mobiliteit in Gent Begga Van Cauwenberge Stad Gent Mobiliteitsbedrijf Afdeling Strategie

sessie 1 Gents leefbaarheidsonderzoek: de kip en het ei. Mobiliteit in Gent Begga Van Cauwenberge Stad Gent Mobiliteitsbedrijf Afdeling Strategie sessie 1 Gents leefbaarheidsonderzoek: de kip en het ei. Mobiliteit in Gent Begga Van Cauwenberge Stad Gent Mobiliteitsbedrijf Afdeling Strategie Doelstelling Verkrijgen van representatief inzicht in het

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie AH

Haalbaarheidsstudie AH Januari 2016 Nieuwsbrief Bruisend Dorpshart Heeze Raadsbesluit 9 mei 2016 over haalbaarheid locatie naast het gemeentehuis Haalbaarheidsstudie AH Start Centrumvisie 3 december 2013 Opstellen Centrumvisie

Nadere informatie

Wegenwerken in Leuven en omgeving Efficiënte coördinatie en communicatie beperken de hinder

Wegenwerken in Leuven en omgeving Efficiënte coördinatie en communicatie beperken de hinder PERSMEDEDELING VAN HET AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER 3 mei 2013 Wegenwerken in Leuven en omgeving Efficiënte coördinatie en communicatie beperken de hinder Op 21 mei 2013 start het Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE ZONDAGSOPENING

RESULTATEN ENQUÊTE ZONDAGSOPENING RESULTATEN ENQUÊTE ZONDAGSOPENING INLEIDING Naar aanleiding van het toenemend aantal lokale stadsbesturen (o.a. Antwerpen, Kortrijk, Gent, Luik, ) dat zijn centrum wil laten erkennen als toeristische zone

Nadere informatie

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

Pascal Smet. Agenda : - Context - Doelstellingen - Herinrichtingsproject - Praktische informatie

Pascal Smet. Agenda : - Context - Doelstellingen - Herinrichtingsproject - Praktische informatie Een project voor de toekomst Een project voor de inwoners van Vorst Pascal Smet Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Agenda : - - - - 1 Albert Churchill ( 1 ) ( 2 ) 2 Brede rechte straat > snelheid

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Toelichting proces, onderzoeken en advies Aletta Koster 11 december 2017 Open Opbouw presentatie 1. Aanleiding & doel 2. Wat is een snelle fietsroute?

Nadere informatie

Er werden 42 senioren bevraagd (enquêtes) en de voorstellen werden in groep besproken.

Er werden 42 senioren bevraagd (enquêtes) en de voorstellen werden in groep besproken. Advies Seniorenraad Zitbanken Linkeroever Datum: 13/1/2016 Volgnummer: 2016-2 Gericht aan: Contactpersoon Seniorenraad : Contactpersoon Administratie: districtsbestuur Antwerpen Jan Veulemans (voorzitter

Nadere informatie

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008 Hofpanel Resultaten korte peiling 2 7 oktober 2008 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de tweede peiling onder het burgerpanel van de gemeente Hof van Twente. Deze tweede peiling was

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

Traject tram en herinrichting openbare ruimte Verloop en planning werken Maatregelen tijdens werfsituatie TRAM 9 IN AANTOCHT

Traject tram en herinrichting openbare ruimte Verloop en planning werken Maatregelen tijdens werfsituatie TRAM 9 IN AANTOCHT Traject tram en herinrichting openbare ruimte Verloop en planning werken Maatregelen tijdens werfsituatie TRAM 9 IN AANTOCHT Traject tram Traject van Simonis tot Romeinse Steenweg Tram in eigen bedding

Nadere informatie

Uitkomsten Fietstour Fietsen met inwoners dinsdag 11 april, IJsselstein Midden.

Uitkomsten Fietstour Fietsen met inwoners dinsdag 11 april, IJsselstein Midden. Uitkomsten Fietstour Fietsen met inwoners dinsdag 11 april, IJsselstein Midden. Op dinsdagavond 11 april zijn we door de wijk IJsselstein midden gefietst met een aantal inwoners. Opvallend was het grote

Nadere informatie

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Gemeente Beemster Versie: definitief Goedkeuring: gemeentesecretaris Beemster, Els Kroese Juni 2012 Auteur: Nancy van der Vin, Filtercommunicatie

Nadere informatie

Uitkomst van de Enquête

Uitkomst van de Enquête Uitkomst van de Enquête Naar aanleiding van het rapport tussen leden en leiders heeft de commissie Noten een enquête uit gestuurd waarin de aanbevelingen worden voorgelegd aan leden en sympathisanten van

Nadere informatie

Infodossier Noorderlaanbrug

Infodossier Noorderlaanbrug Infodossier Noorderlaanbrug DEEL 1: PROJECTINFORMATIE Laatste update: 9/0/08 Inhoudstafel Inleiding Pagina 3 Situering Noorderlaanbrug 4 Onderdeel van het project Bruggen Albertkanaal 5 Huidige situatie

Nadere informatie

Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein

Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Hierop is door Wethouder Sleeking aangegeven dat hij dit onderwerp wil bespreken met de wethouder verkeer, Rik van de Linden.

Hierop is door Wethouder Sleeking aangegeven dat hij dit onderwerp wil bespreken met de wethouder verkeer, Rik van de Linden. MEMO Van SO/RO Bart Winkel Aan Bewoners Museumstraat e.o. CC Kenmerk - Betreft Rijrichtingen Museumstraat en Vest irt doseerpoller Bijlage Grote weergave afbeelding 21 Verkeerstructuurplan Centrum Contactpersoon

Nadere informatie

#sterkfietsbeleid. Workshop Fietsstraten Coaching Fietsbeleid

#sterkfietsbeleid. Workshop Fietsstraten Coaching Fietsbeleid #sterkfietsbeleid Workshop Fietsstraten Coaching Fietsbeleid Wat is een fietsstraat? Belgie Begrip fietsstraat is verankerd in wegcode 2.61. «fietsstraat» : een straat die is ingericht als fietsroute,

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten Tussentijdse evaluatie gratis openbaar vervoer 65-plussers Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten 10 februari 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding...

Nadere informatie

Duidelijkheid, vlotheid en eenvoud in het verkeer

Duidelijkheid, vlotheid en eenvoud in het verkeer Duidelijkheid, vlotheid en eenvoud in het verkeer De Europeese Gemeenschap wil de komende jaren het verkeersbeleid sterk vereenvoudigen. Ook onze federale regering, in dit geval staatsecretaris voor mobiliteit

Nadere informatie

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan Hoe moeten de fietstaken uitgevoerd worden? 1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan mindert snelheid en kijkt voor zich uit. kijkt om : nadert er verkeer? vertraagt of versnelt,

Nadere informatie

Strategisch advies toekomst Linkeroever

Strategisch advies toekomst Linkeroever Strategisch advies toekomst Linkeroever advies van OS/Marketingstrategie/Strategie op vraag van SW december 2016 versie 3.0 1 Context 1.1 Stadsvernieuwing op Linkeroever Er staan op het vlak van stadsontwikkeling

Nadere informatie

Openbare Ruimte Stadspolder

Openbare Ruimte Stadspolder Openbare Ruimte Stadspolder Tevredenheid bewoners Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene indruk 3. Oordeel over onderhoud 4. Communicatie Deze herhalingsmeting onder inwoners van de buurt Stadspolder geeft

Nadere informatie

Een kruispunt. is geen jungle

Een kruispunt. is geen jungle Een kruispunt is geen jungle Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

DORPSRAAD SCHUIFERSKAPELLE 1 Contactadres: Carrette Klaas Kronkelbeekstraat, Schuiferskapelle - 0473 83 62 26 - e-mail: klaas.carrette@belgacom.

DORPSRAAD SCHUIFERSKAPELLE 1 Contactadres: Carrette Klaas Kronkelbeekstraat, Schuiferskapelle - 0473 83 62 26 - e-mail: klaas.carrette@belgacom. DORPSRAAD SCHUIFERSKAPELLE 1 Agenda Dorpsraad 27 april 2015 20u Vergaderzaal 3 Club 77 - Schuiferskapelle Aanwezig: Klaas Carrette, Geert Verbeure (KWK), Vera Breackevelt (OKRA), Jobbe Verdoodt (KSA),

Nadere informatie

Een stilstaand voertuig voorbijrijden

Een stilstaand voertuig voorbijrijden Een stilstaand voertuig voorbijrijden Fietstaak 1 Strepestraat Mindert snelheid en kijkt voor zich uit. Kijkt naar weggebruikers voor hem en verleent eventueel voorrang. Kijkt links om of er verkeer nadert

Nadere informatie

Enquête & Toekomstvisie Voorjaar 2011

Enquête & Toekomstvisie Voorjaar 2011 Vereniging Maarlandbewoners Enquête & Toekomstvisie Voorjaar 2011 1/36 Waarom een enquête? In de algemene ledenvergadering van 2009 is het bestuur gevraagd naar een toekomstvisie. 2/36 Huidigige visie

Nadere informatie

Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee

Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee 1. Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee 1 Inhoud INLEIDING... 3 1. ENQUETE... 4 2. RESULTATEN... 6 2.1. ONDERVRAAGDEN... 6 Leeftijd... 6 Deelgemeenten... 6 Geslacht... 7 2.2. CIJFERS... 8

Nadere informatie

HET BLOEIPLAN VOOR INGELMUNSTER

HET BLOEIPLAN VOOR INGELMUNSTER HET BLOEIPLAN VOOR INGELMUNSTER De electronische nieuwsbrief van DE BRUG, jaargang 5 2006 EXTRA-NUMMER JUNI. Gratis verspreid naar al wie intekent bij rob.kindt@pandora.be WE GAAN VAN START! Eind 2005

Nadere informatie

10 juni 2005. Aanwezig: Elke Janssens Lieven De Clercq, Pips Luppens, Roger Dewaegenaere, Evelyne Maes, Jan-Hein Weijers, Bewoners (lijst in bijlage)

10 juni 2005. Aanwezig: Elke Janssens Lieven De Clercq, Pips Luppens, Roger Dewaegenaere, Evelyne Maes, Jan-Hein Weijers, Bewoners (lijst in bijlage) Verslag open vergadering van 10 juni 2005 Vergaderplaats: DE BOSUIL, Witherendreef 1, 3090 OVERIJSE om 20.30u Aanwezig: Elke Janssens Lieven De Clercq, Pips Luppens, Roger Dewaegenaere, Evelyne Maes, Jan-Hein

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het stadspanel ruim 1 leden. Elk lid

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 11/10/2010 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet.

De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 11/10/2010 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 11/10/2010 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. Agenda voorstellen en vragen: 34 35 36 Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Waarom in Ewijk geen Postloket en OV Laadpaal?

Waarom in Ewijk geen Postloket en OV Laadpaal? Waarom in Ewijk geen Postloket en OV Laadpaal? Onderzoek Ewijk 2 Ewijk Inhoudsopgave: Inleiding Ewijk in een notendop De enquête en de resultaten Conclusies Aanbevelingen Visie SP 3 Inleiding De SP Beuningen

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND. Ontwerp Blarenstraat 17 juni 2014

INFORMATIEAVOND. Ontwerp Blarenstraat 17 juni 2014 INFORMATIEAVOND. Ontwerp Blarenstraat 17 juni 2014 Panel Ludo Van Reusel Wine Asselberghs David Michiels schepen openbaar domein ontwerper publieke ruimte moderator stedelijk wijkoverleg Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Heraanleg Bisschoppenhoflaan Antwerpen. Informatievergadering 9 februari 2017

Heraanleg Bisschoppenhoflaan Antwerpen. Informatievergadering 9 februari 2017 Heraanleg Bisschoppenhoflaan Antwerpen Informatievergadering 9 februari 2017 1 Inhoud Wie voert de werken uit? Wat, waar, waarom? Timing en fasering van de werken Hinder en bereikbaarheid Samenleven op

Nadere informatie

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM WAT KAN BETER? De huidige N8 zorgt voor heel wat knelpunten voor het plaatselijk en doorgaand verkeer in Kortrijk en

Nadere informatie

online enquête acv-openbare diensten

online enquête acv-openbare diensten online enquête acv-openbare diensten actie voeren dienstverlening lidmaatschap opdracht taken Resultaten Mei 2015 waarden resultaten mei 2015 Naar aanleiding van het congres van ACV-Openbare Diensten in

Nadere informatie

Voorstellen voor betere mobiliteit en kernversterking

Voorstellen voor betere mobiliteit en kernversterking Voorstellen voor betere mobiliteit en kernversterking 8-7-2013 In deze nota wenst UNIZO Bredene constructieve voorstellen te doen om de mobiliteit te verbeteren en de kern van Bredene te versterken. Hiermee

Nadere informatie

Tijdens de verkeerslessen hebben we met de kinderen gepraat over veilig fietsen.

Tijdens de verkeerslessen hebben we met de kinderen gepraat over veilig fietsen. O Ouderbrief 1 Kopieerblad 1 Beste ouder/verzorger, Tijdens de verkeerslessen hebben we met de kinderen gepraat over veilig fietsen. Bijvoorbeeld: hoe maak je veilig een bocht naar links en naar rechts?

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE WAT VINDT U VAN DE ONTWIKKELINGEN IN EN ROND OOSTERHOUT?

RESULTATEN ENQUÊTE WAT VINDT U VAN DE ONTWIKKELINGEN IN EN ROND OOSTERHOUT? RESULTATEN ENQUÊTE WAT VINDT U VAN DE ONTWIKKELINGEN IN EN ROND OOSTERHOUT? BEKENDHEID VAN DE ENQUÊTE HUIS- AAN- HUIS VERSPREID (DORPSGELUIDEN VAN MAART) WWW.DORPSRAADOOSTERHOUT.NL EN EIGEN NIEUWSBRIEF

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over verkeersveiligheid spoorwegovergang Voorhout - Besluitvormend

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over verkeersveiligheid spoorwegovergang Voorhout - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 15 december 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00947 Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over verkeersveiligheid spoorwegovergang Voorhout - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

RUZIE OVER DE FUSIE?

RUZIE OVER DE FUSIE? RUZIE OVER DE FUSIE? resultaten van een enquête onder gemeentebestuurders en raadsleden in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland Amsterdam, november 2011 Projectnummer: 1578 ERGO: BUREAU VOOR MARKT- EN BELEIDSONDERZOEK

Nadere informatie

ACTIEPLAN WERKGROEP VEILIGHEID, VERKEER EN TRANSPORT. Middelaar

ACTIEPLAN WERKGROEP VEILIGHEID, VERKEER EN TRANSPORT. Middelaar ACTIEPLAN WERKGROEP VEILIGHEID, VERKEER EN TRANSPORT Middelaar Mei 2014 Inhoud ACTIEPLAN WERKGROEP VEILIGHEID, VERKEER EN TRANSPORT... 3 1. Inleiding... 3 2. Het proces... 3 3. Actiepunten... 3 3.1 Actiepunt

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/tentamen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

Stand van zaken en planning van de werken

Stand van zaken en planning van de werken Stand van zaken en planning van de werken Projectnummer: 20353A Projectnaam: Collector Tielt-Winge fase 1 Laatste update: 6 december 2016 Duur van de werken Startdatum: 1 juni 2015 Einddatum: zal later

Nadere informatie

Deze brochure frist je kennis op van deze op het eerste gezicht vanzelfsprekende, maar o zo noodzakelijke regels. Een kruispunt is immers geen jungle!

Deze brochure frist je kennis op van deze op het eerste gezicht vanzelfsprekende, maar o zo noodzakelijke regels. Een kruispunt is immers geen jungle! Een k is geeruispunt n jung le Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van december Onderwerp:

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van december Onderwerp: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van december 2013 Besluit nummer: 2013_Raad_00081 Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen voor omgevingsvergunning herinrichting Kloosterwei/Ganzenwei in Warmond - Besluitvormend

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Heraanleg Leuvensesteenweg Mechelen. Informatievergadering 26 juni 2017

Heraanleg Leuvensesteenweg Mechelen. Informatievergadering 26 juni 2017 Heraanleg Leuvensesteenweg Mechelen Informatievergadering 26 juni 2017 1 Inhoud Wie voert de werken uit? Waarom werken? Timing en fasering van de werken Hinder en bereikbaarheid Samenleven op de werf Communicatie

Nadere informatie

Solvynsstraat 12/03/2015

Solvynsstraat 12/03/2015 Solvynsstraat 12/03/2015 Inhoud inleiding analyse bewonersbevraging concept 1 concept 2 conclusie Inleiding Inleiding Ι waarom schoolomgeving slechte staat voetpad en rijbaan slechte staat groenzone slechte

Nadere informatie

JAARVERSLAG VERKEER 2014

JAARVERSLAG VERKEER 2014 JAARVERSLAG VERKEER 2014 Politiezone Assenede-Evergem VERKEERSONGEVALLEN ALGEMEEN VERKEERSONGEVALLEN PER JAAR In 2014 acteerde onze politiezone (PZ) 662 vaststellingen en aangiften van verkeersongevallen

Nadere informatie

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat SP Afdeling Nijmegen juli 2015 SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 F (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl I www.nijmegen.sp.nl

Nadere informatie

NATIONALESTRAAT We werken eraan

NATIONALESTRAAT We werken eraan NATIONALESTRAAT We werken eraan mei 2012 De Nationalestraat en omgeving zijn het kloppende hart van de Antwerpse mode. De Nationalestraat en enkele omliggende pleinen en straten krijgen een heuse opknapbeurt.

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

Wat denken de bewoners over hun dorp?

Wat denken de bewoners over hun dorp? KANEGEM INZICHT Wat denken de bewoners over hun dorp? In september 2005 startte de dorpsraad van Kanegem met een bewonersbevraging. Onder de titel KANEGEM inzicht werd in januari 2006 een vragenlijst deur

Nadere informatie

GECOMOVE. Onderwerp: Mobiliteitsmeting Voetsveldweg. Datum: 12 november 2015

GECOMOVE. Onderwerp: Mobiliteitsmeting Voetsveldweg. Datum: 12 november 2015 : : Onderwerp: Mobiliteitsmeting Voetsveldweg Datum: 12 november 2015, schepen van mobiliteit Verontschuldigd ldigd: Een inwoner van de Voetsveldweg heeft gemeld dat er te snel gereden wordt in deze straat.

Nadere informatie

WELKOM. Gemeente KORTENBERG: Project KTB3017: NEGENHOEK INFOAVOND 27 januari 2016

WELKOM. Gemeente KORTENBERG: Project KTB3017: NEGENHOEK INFOAVOND 27 januari 2016 WELKOM Gemeente KORTENBERG: Project KTB3017: NEGENHOEK INFOAVOND 27 januari 2016 VERLOOP VAN DE AVOND 1. Verwelkoming door afgevaardigde van het bestuur 2. Toelichting door studiebureau Technum Ontwerp

Nadere informatie