Rapport van het herinspectiebezoek op 10 januari 2017 aan Tandartspraktijk van Hugten in Hilversum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport van het herinspectiebezoek op 10 januari 2017 aan Tandartspraktijk van Hugten in Hilversum"

Transcriptie

1 Rapport van het herinspectiebezoek op 10 januari 2017 aan Tandartspraktijk van Hugten in Hilversum Utrecht, februari 2017 V

2

3 Inhoud 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksdoel Toetsingskader Onderzoeksmethode Leeswijzer 6 2 Resultaten inspectiebezoek Eigendom en praktijkorganisatie Infectiepreventie Rondgang door de instelling Documenten Radiologie Organisatie 12 3 Conclusie Risico inschatting Verloop van het onderzoek 15 4 Handhaving Noodzakelijke verbeteringen per onderzoeksthema 17 Pagina 3 van 18

4

5 1 Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) bezocht Tandartspraktijk Van Hugten aan de Meikevermeent 10, 1218 HD in Hilversum (hierna: de zorgaanbieder) onaangekondigd op 10 januari Aanleiding en belang Op 21 mei 2014 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de heer xxx (hierna: de bestuurder) en de inspectie. De aanleiding van het gesprek was een melding over de kwaliteit van de verleende tandheelkundige zorg door de bestuurder aan de bewoners van het verpleeghuis xxx. Tijdens dit gesprek gaf de inspectie aan het volgende van de bestuurder te verwachten: Borging van de werkwijze en deze operationeel in overeenstemming brengen met alle relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, (beroeps)normen en standaarden, binnen vier maanden na dagtekening van het gespreksverslag (26 februari 2015). Melden bij de inspectie wanneer de bestuurder wederom werkzaamheden zou gaan verrichten binnen een verpleeghuis. Om na te gaan of de bestuurder aan deze verwachtingen had voldaan vond op 17 mei 2016 een inspectiebezoek plaats aan de instelling van de bestuurder. Tijdens dit inspectiebezoek werd een groot aantal tekortkomingen geconstateerd. Na het inspectiebezoek werden in een rapportage noodzakelijke verbeteringen opgelegd aan de zorgaanbieder. Naar aanleiding van het ontbreken van een KEW-dossier werd de ontbrekende documentatie opgevraagd met uiterlijke datum 15 juni Na het uitblijven van deze informatie nam de inspectie nogmaals contact op met de zorgaanbieder waarop deze op 8 juli 2016 en op 13 juli 2016 een aantal documenten aanleverde. In het definitieve rapport dat op 11 augustus 2016 door de inspectie werd verstuurd, werden wederom een aantal documenten zoals titerbepalingen opgevraagd. Voor het aanleveren van deze documenten werd een uiterlijke datum 1 oktober 2016 gegeven. Na het uitblijven van deze documenten vond een herinspectie plaats op 18 oktober Tijdens het inspectiebezoek op 18 oktober 2016 was de bestuurder wegens persoonlijke omstandigheden niet binnen de instelling aanwezig. Er was geen vervangend personeel aanwezig welke de vragen van de inspectie kon beantwoorden. Van dit inspectiebezoek heeft de inspectie u op 16 december 2016 een brief gestuurd. Op 10 januari 2017 vond opnieuw een inspectiebezoek plaats om alsnog de ontbrekende documenten in te zien. Tevens werd beoordeeld hoe de borging van de doorgevoerde verbeteringen is georganiseerd. Pagina 5 van 18

6 1.2 Onderzoeksdoel Doel van het inspectiebezoek was te beoordelen in hoeverre de zorgaanbieder voldoet aan relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, (beroeps)normen en standaarden. Wanneer een zorgaanbieder hier niet aan voldoet, bestaat er een risico op het ontbreken van kwalitatief goede zorg. 1.3 Toetsingskader De inspectie hanteert als toetsingskader wet- en regelgeving, richtlijnen, (beroeps)normen en standaarden. De zorgaanbieder valt onder andere onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet bepaalt onder meer dat de zorgaanbieder goede zorg (zorg van goede kwaliteit en van goed niveau) moet aanbieden. Per onderzoeksthema zijn de relevante wet- en regelgeving en veldnormen benoemd. 1.4 Onderzoeksmethode Er is gebruik gemaakt van een bezoekinstrument dat gebaseerd is op relevante weten regelgeving, richtlijnen, (beroeps)normen en standaarden. De inspectie beoordeelde de volgende onderzoeksthema s: Infectiepreventie. Tandheelkundige radiologie. Organisatie. Om tot een oordeel te komen heeft de inspectie: Gesprekken gevoerd met bestuurder en assistente. Een rondgang gemaakt door de instelling. Het rapport is definitief vastgesteld nadat de zorgaanbieder de gelegenheid heeft gekregen om te reageren op eventuele feitelijke onjuistheden in de conceptrapportage. 1.5 Leeswijzer In dit rapport wordt eerst het kader uiteengezet waarin de inspectie het bezoek bracht. Vervolgens komen in de volgende hoofdstukken achtereenvolgens de resultaten, de conclusie en de handhaving (met eventueel daarin de te nemen maatregelen) aan bod. Pagina 6 van 18

7 2 Resultaten inspectiebezoek 2.1 Eigendom en praktijkorganisatie De zorgaanbieder, Tandartspraktijk Van Hugten, is ten tijde van het bezoek ingeschreven als eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel onder nummer Bij de Kamer van Koophandel staat de heer xxx als bestuurder geregistreerd. De bestuurder is tevens als tandarts werkzaam binnen de instelling. Naast de bestuurder waren nog één assistente, één mondhygiëniste en een tandarts werkzaam. Sinds september 2016 is een nieuwe assistente in dienst genomen en is de voormalig assistente met pensioen gegaan. De bedrijfsruimte bestond uit twee behandelruimten, een balie/wachtruimte, een ruimte voor reiniging en desinfectie en een klein kantoor annex kantine. De bestuurder gaf aan dat hij voornemens is om zijn praktijk te verkopen. Hij hoopt dit rond de zomer afgerond te hebben. Daarna gaat hij met pensioen en heeft hij nog geen vastomlijnde plannen. Mogelijk blijft hij nog tandheelkunde uitoefenen. De inspectie baseert haar conclusie op drie onderzoeksthema s waarbinnen verschillende onderdelen zijn beoordeeld. De drie onderzoeksthema s zijn opgenomen in paragraaf 2.2 t/m 2.4. Bij de toelichting op de beoordeelde onderdelen zijn slechts de constateringen genoemd die niet in lijn zijn met wet- en regelgeving, richtlijnen, (beroeps)normen en standaarden. 2.2 Infectiepreventie Voor dit onderdeel heeft de inspectie een rondgang gemaakt door de instelling en documenten ingezien. In paragraaf worden de bevindingen van de rondgang weergegeven en in paragraaf de beoordeling van documenten. Tijdens de rondgang liep de assistente mee. De bestuurder had mondeling toegezegd dat deze persoon voor de bestuurder de woordvoering mocht doen. De assistente heeft tijdens de rondgang vragen van de inspectie beantwoord en wanneer nodig toelichting gegeven. De eventuele toelichting is meegewogen en in onderstaande tabel opgenomen Rondgang door de instelling in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) Landelijke richtlijn Preventie transmissie van Hepatitis B van medisch personeel naar patiënten (RIVM sept. 2012) Onderdeel Conform de norm Ja Nee 1 Persoonlijke hygiëne en beschermingsmiddelen. in mondzorgpraktijken, H3 Pagina 7 van 18

8 2 Handhygiëne. in mondzorgpraktijken, H4 3 Accidenteel bloedcontact. in mondzorgpraktijken, H6 4 Reiniging, desinfectie van oppervlakten, ruimten, apparatuur en materialen. in mondzorgpraktijken, H7 5 Reiniging en desinfectie van afdrukken en werkstukken. in mondzorgpraktijken, H7 Niet beoordeeld 6 Reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumenten. in mondzorgpraktijken, H8 7 Randvoorwaarden aan ruimte in een mondzorgpraktijk. in mondzorgpraktijken, H9 8 Chirurgische ingrepen in de mondholte. in mondzorgpraktijken, H11 Niet beoordeeld Toelichting: 2 In de behandelruimte(n) en/of rds-ruimte(n) bevonden zich geen (dispensers met) handdesinfectans. De kranen en dispensers met zeep en/of handdesinfectans waren niet structureel voorzien van een handsfree bediening. 3 Er is geen naaldencontainer, binnen handbereik na gebruik van de naald, aanwezig. Injectienaalden werden gerecapt door een werknemer in loondienst. 4 Voor het reiniging en desinfecteren van werkoppervlakken, apparatuur en materialen worden geen doekjes of tissues (voor eenmalig gebruik) en/of desinfectiemiddelen (voorzien van een N- of RVG nummer) gebruikt. Pagina 8 van 18

9 6 Reiniging: Bij reiniging van instrumentarium werden geen stevige disposable handschoenen gedragen. De meerfunctiespuit werd niet na elke patiëntbehandeling doorgespoeld en de niet disposable tips werden niet (inwendig) gereinigd, gespoeld en gesteriliseerd. Hand- en hoekstukken werden niet na iedere patiënt vervangen, deze werden twee keer per dag vervangen. 7 In de kritische ruimten was geen duidelijke scheiding tussen het schone en vuile gedeelte op werkbladen en/of in kasten. In de RDS ruimte werden schone materialen in het niet-schone werkgebied opgeborgen. Losse apparatuur en hulpmiddelen in de behandelruimten zijn niet (zo veel mogelijk) in dichte kasten geplaatst. Patiëntenkaart, toetsenbord, muis en touchscreen zijn niet afgedekt met disposables en/of bestaan niet uit een materiaal dat bestand is tegen frequent gebruik van toegestane reinigings- en desinfectiemiddelen Documenten in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) Landelijke richtlijn Preventie transmissie van Hepatitis B van medisch personeel naar patiënten (RIVM sept. 2012) Onderdeel Conform de norm Ja Nee 9 Infecties en immunisatie. in mondzorgpraktijken, H5 10 Accidenteel bloedcontact. in mondzorgpraktijken, H6 11 Reiniging, desinfectie van oppervlakten, ruimten, apparatuur en materialen. in mondzorgpraktijken, H7 Niet beoordeeld 12 Reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumenten. in mondzorgpraktijken, H8 13 Kwaliteitsbeleid van water uit de behandelunits. in mondzorgpraktijken, H10 Niet beoordeeld Pagina 9 van 18

10 14 Afval in mondzorgpraktijken, H12 Niet beoordeeld Toelichting: 9 Vaccinatie en/of driemaandelijkse controle van hepatitis B is niet voor iedere zorgverlener geregeld en gedocumenteerd. Van geen van de medewerkers was een document aanwezig met daarop de bepaalde titer weergegeven Er is geen protocol aanwezig voor accidenteel bloedcontact. 12 De ultrasone werking van de ultrasoon reiniger werd niet (regelmatig) gecontroleerd met behulp van bijvoorbeeld de Sonocheck, aluminiumfolie test of lab-glaasjes test en/of dit werd niet gedocumenteerd. 2.3 Radiologie Op het moment van inspectiebezoek was er geen KEW dossier aanwezig binnen de instelling. De bestuurder nam direct contact op met het extern bedrijf welke het onderhoud van de röntgentoestellen organiseert. Deze gaf aan dat er een digitaal dossier was. De bestuurder was niet in het bezit van de inloggegevens en zou deze later die dag ontvangen. Voor de inspectie was niet inzichtelijk welke documenten in het digitale dossier waren opgeslagen. Om die reden zijn in onderstaande tabel die tekortkomingen benoemd die na het definitieve rapport van 11 augustus 2016 nog niet aantoonbaar op orde waren. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) Kernenergiewet (KEW) Besluit Stralingsbescherming (BS) Regeling deskundigheidseisen radiologische verrichtingen VWS (2014- heden) Uitvoeringsregeling stralingsbescherming EZ (2015-heden) Richtlijn Tandheelkundige Radiologie (KNMT-praktijkrichtlijn 2013, update 2015) Onderdeel Conform de norm Ja Nee 1 ALARA BS art. 58, 68 Richtlijn Tandheelkundige Radiologie 2 Deskundigheid BS art Op 26 januari 2017 ontving de inspectie een van de bestuurder met daarin vijf documenten, om de vaccinatiestatus van de drie medewerkers met patiëntgebonden contact aan te tonen. Van één van de drie medewerkers is een titerbepaling verstuurd, van de overige twee medewerkers zijn alleen bewijzen van vaccinaties toegestuurd, maar is niet aangetoond dat ze voldoende beschermd zijn tegen hepatitis B. Pagina 10 van 18

11 Wet BIG art. 36 lid 8 Regeling deskundigheidseisen radiologische verrichtingen VWS (2014-heden) Uitvoeringsregeling stralingsbescherming EZ (2015-heden) Richtlijn Tandheelkundige Radiologie (KNMT 2013, update 2015) 3 KEW-dossier BS art. 6, 10, 11, 21, 22, 41, 42, 67, 73, 120 Richtlijn Tandheelkundige Radiologie (KNMT 2013, update 2015) 4 Veiligheidsvoorzieningen BS art. 18, 85 Richtlijn Tandheelkundige Radiologie (KNMT 2013, update 2015) Toelichting: 2 De zorgverleners die röntgenopnames indiceerde en/of beoordeelde of opdracht gaf tot het maken van röntgenopnamen beschikte niet aantoonbaar over het vereiste stralingsdeskundigheidsniveau ( conform de eindtermen Stralingshygiëne voor Tandartsen en Orthodontisten en voorheen deskundigheidsniveau 5A/M). Van de bestuurder is dit certificaat eerder toegestuurd, hij is dus in het bezit van dit certificaat echter deze is niet binnen de instelling aanwezig. Van de zorgverlener die op de vrijdag tandheelkundige behandelingen uitvoert was geen aantoonbaar certificaat aanwezig, het is niet bekend of hij in het bezit is van dit certificaat. 3 Het KEW-dossier bevatte geen document met daarop aangegeven wie de verantwoordelijke stralingsdeskundige is. Nu er twee tandartsen werkzaam zijn, moet dit in het KEW-dossier herleidbaar zijn. Het KEW-dossier bevatte geen verklaring van de leverancier dat het toestel aan de wettelijke eisen voldoet bij oplevering (acceptatietest). Uit eerdere correspondentie was wel zichtbaar de acceptatietest was uitgevoerd maar de juiste documentatie hiervan was niet meegezonden. 4 De toegang tot de ruimte waar een röntgentoestel aanwezig was, was niet voorzien van een waarschuwingssignalering "röntgenstraling''. De röntgentoestellen waren niet voorzien van een waarschuwingssignalering voor ioniserende straling. Pagina 11 van 18

12 2.4 Organisatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) Onderdeel Conform de norm De richtlijnen betreffen een nadere invulling van wetgeving 1 Spoedgevallen/waarneming Praktijkrichtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren (KNMT 2012). Gedragsregels voor Tandartsen (KNMT 2012) Gedragscode voor Mondhygiënisten regels 6, 9 en 22 Ja Nee 2 Informatie voor (potentiële) patiënten Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 3 Beveiliging dossier en privacy Praktijkwijzer WGBO in de praktijk (KNMT 2006) Gedragsregels voor Tandartsen (KNMT 2012) 4 Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 5 Klachtenregeling Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 6 Voorraadbeheer Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 7 Veilig Incidenten Melden (VIM) Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 8 Kwaliteitscyclus Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Niet beoordeeld Niet beoordeeld Niet beoordeeld Toelichting: Het betreft een momentopname, een weergave van de bevindingen tijdens het bezoek en een beoordeling van de website in deze week. Pagina 12 van 18

13 1 Opvang voor spoedeisende klachten buiten de normale praktijkuren was niet schriftelijk vastgelegd in een contract of dienstrooster. Er was geen adequate kennisgeving van de spoedgevallendienst aan patiënten op deur van de zorgaanbieder. Er was geen adequate kennisgeving van de spoedgevallendienst aan patiënten via de website van de zorgaanbieder. 4 De zorgaanbieder had geen beleid opgesteld voor de toepassing van de meldcode betreffende huiselijk geweld en kindermishandeling. De bestuurder had een eigen werkwijze ontwikkeld welke mondeling binnen de instelling werd besproken. 6 De zorgaanbieder was samen met de assistente bezig om de voorraad te reorganiseren. 8 Er was geen sprake van intercollegiale toetsing. Er was geen sprake van externe visitatie door de beroepsgroep. Er was geen sprake van certificering, zoals bijv. HKZ, ISO etc. De zorgverleners waren niet geregistreerd in een kwaliteitsregister, zoals KRT, KRM etc. Er was geen kwaliteitsbeleid opgesteld. De zorgaanbieder beschikte niet over sluitende protocollen voor een eenduidige werkwijze conform de bestaande richtlijnen. Pagina 13 van 18

14

15 3 Conclusie Doel van het inspectiebezoek was te beoordelen in hoeverre de zorgaanbieder voldoet aan relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, (beroeps)normen en standaarden. Aan de hand hiervan kan de inspectie beoordelen of de zorgaanbieder voldoet aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg. 3.1 Risico inschatting Gezien de hiervoor genoemde tekortkomingen, constateert de inspectie op alle drie onderwerpen een hoog tot zeer hoog risico voor de patient. Dit is weergegeven in onderstaande tabel. Onderwerp Aanvaardbaar risico Matig tot hoog risico Hoog tot zeer hoog risico 1 Infectiepreventie 2 Radiologie 3 Organisatie Toelichting 1 Binnen het thema Infectiepreventie zijn op acht van de negen beoordeelde onderdelen tekortkomingen geconstateerd. Dit betekent een grote kans op de overdracht van ziekteverwekkers. Een mogelijk gevolg is het ontstaan van (levensbedreigende) infectieziekten bij patiënten/medewerkers. 2 Binnen het thema Radiologie zijn op vier drie van de vier beoordeelde onderdelen tekortkomingen geconstateerd. Dit betekent een grote kans op niet gerechtvaardigde stralingsbelasting. Een mogelijk gevolg is een kans op schadelijke stralingseffecten bij patiënten en medewerkers op de lange termijn. 3 Binnen het thema Organisatie zijn op drie van de vijf beoordeelde onderdelen tekortkomingen geconstateerd. Dit betekent een verhoogde kans op kwalitatief onvoldoende zorg. De inspectie wijst met betrekking tot de geconstateerde tekortkomingen op de volgende artikelen in de Wkkgz: artikel 2 (goede zorg); artikel 3 (organisatie van zorg); artikel 7 (systematische bewaking, beheersing en verbetering van kwaliteit van zorg); artikel 8 (meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld); 3.2 Verloop van het onderzoek Het inspectiebezoek van 10 januari 2017 vond plaats naar aanleiding van het uitblijven van een aantal opgevraagde documenten. Daarnaast werd beoordeeld of de noodzakelijke verbeteringen benoemd in het rapport van 11 augustus 2016 Pagina 15 van 18

16 waren doorgevoerd en hoe de borging van de doorgevoerde verbeteringen was georganiseerd. De bestuurder gaf tijdens het inspectiebezoek van 10 januari 2017 aan dat hij het voorgaande rapport (van 11 augustus 2016) niet had gezien, hij legde de oorzaak bij zijn voormalige assistente. Zij zou de administratie niet op orde hebben gehad. De bestuurder zegde toe om dezelfde week nog de inlogcodes van het KEW dossier en de Hepatitis B gegevens van alle medewerkers toe te sturen. De inspectie stuurde op 10 januari 2017 nogmaals per e- mail het rapport, met de bevindingen en de maatregelen naar aanleiding van het voorgaande bezoek naar de bestuurder. Tijdens het inspectiebezoek van 10 januari 2017 gaf de bestuurder aan, net als tijdens het voorgaande inspectiebezoek, te willen stoppen met zijn praktijk en deze over te willen dragen aan een collega. Hierover waren, net als tijdens het vorige inspectiebezoek, geen concrete afspraken gemaakt. Op 24 januari 2017 stuurde de inspectie het conceptrapport, met de bevindingen van het bezoek van 10 januari 2017, aangetekend naar de bestuurder. Tevens vroeg de inspectie om vóór 8 februari 2017 te reageren op feitelijke onjuistheden én om de ontbrekende documentatie van het KEW dossier en Hepatitis B vaccinaties toe te sturen. Op 26 januari 2017 ontving de inspectie gegevens over de Hepatitis B vaccinaties van drie van de vier medewerkers. Deze documentatie was niet compleet, niet van elke medewerkers was de titerbepaling bekend. Over het KEW dossier ontving de inspectie geen gegevens, daarnaast reageerde de bestuurder niet op feitelijke onjuistheden in het rapport. De bestuurder is ruimschoots in de gelegenheid gesteld om de noodzakelijke verbetering tot stand te brengen. Dit heeft niet geleid tot het gewenste resultaat. Daarnaast blijft de zorgaanbieder bij herhaling in gebreke door het niet (volledig) aanleveren van de gevraagde documentatie. Hieruit vloeit voort dat de inspectie geen vertrouwen heeft dat de bestuurder in staat is om zelfstandig tot verbetering te komen. Pagina 16 van 18

17 4 Handhaving Er zijn tijdens het inspectiebezoek op 10 januari 2017 een groot aantal tekortkomingen vastgesteld. Deze tekortkomingen dienen op korte termijn door Tandartspraktijk Van Hugten te worden hersteld. De zorgaanbieder dient de hieronder genoemde maatregelen te nemen om de vastgestelde tekortkomingen te herstellen. Deze maatregelen dienen gestoeld te worden op vastgesteld beleid en de uitvoering en borging ervan dient verzekerd te zijn. De inspectie verwijst voor haar handhaving naar toegevoegde brief, met kenmerk /V /YT/sd. 4.1 Noodzakelijke verbeteringen per onderzoeksthema Uiterlijk uitgevoerd twee maanden na datum dagtekening aanwijzing: Infectiepreventie De zorgaanbieder draagt zorg voor beleid en uitvoering van de juiste handhygiëne, door middel van het plaatsen van handsfree zeep- en alcoholdispensers in alle kritische ruimten. ( in mondzorgpraktijken, hoofdstuk 4). De zorgaanbieder zorgt voor implementatie en naleving van het beleid rond accidenteel bloedcontact ( in mondzorgpraktijken, hoofdstuk 6). De zorgaanbieder draagt zorg voor beleid en uitvoering inzake reiniging, desinfectie van oppervlakten, ruimte, apparatuur en materialen. Concreet betekent dit dat bij het desinfecteren van werkoppervlakken, apparatuur en materialen de juiste middelen en materialen worden gebruikt (Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken, paragraaf 7.2). De zorgaanbieder zorgt voor een voldoende voorraad hand- en hoekstukken zodat deze bij elke patiënt vervangen kunnen worden (Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken, hoofdstuk 8). De zorgaanbieder zorgt voor implementatie en uitvoering van de juiste werkwijze rond reiniging desinfectie en sterilisatie van instrumenten. Concreet betekent dit dat bij de reiniging van instrumentarium stevige disposable handschoenen gedragen worden en dat daarnaast de reiniging van de meerfunctiespuit wordt uitgevoerd zoals beschreven in de richtlijn ( in mondzorgpraktijken, hoofdstuk 8). De zorgaanbieder draagt zorg voor de juiste randvoorwaarden aan de ruimtes in de mondzorgpraktijk ( in mondzorgpraktijken, hoofdstuk 9). Concreet betekent dit dat er: o In de kritische ruimten een duidelijke scheiding tussen het schone en vuile gedeelte op werkbladen en/of in kasten zichtbaar is. Hierbij worden schone materialen alleen in het schone gedeelte opgeborgen. o Losse apparatuur en hulpmiddelen in de behandelruimten worden (zo veel mogelijk) in dichte kasten geplaatst. o Patiëntenkaart, toetsenbord, muis en touchscreen worden afgedekt met disposables en/of bestaan uit een materiaal dat bestand is Pagina 17 van 18

18 tegen frequent gebruik van toegestane reinigings- en desinfectiemiddelen. De zorgaanbieder draagt zorg voor de aanwezigheid van bewijzen van immunisatie voor hepatitis B met bijbehorende titerbepaling binnen de instelling. Dit is van toepassing voor al het personeel met patiëntgebonden contact en/of andere risicovolle handelingen verricht waarbij de kans bestaat op prikaccidenten. Bij non-responders en personen die niet gevaccineerd kunnen danwel willen worden, wordt elke 3 maanden de HBsAg bepaald en vindt eventueel overleg plaats met de GGD-arts over het te volgen beleid, indien de uitslag positief is. (RIVM 2012, in mondzorgpraktijken, hoofdstuk 5). De zorgaanbieder stelt aantoonbaar beleid op voor dat het onderwerp immunisatie, conform de Landelijke richtlijn Preventie transmissie van Hepatitis B van medisch personeel naar patiënten ten uitvoere wordt gebracht (RIVM 2012 en richtlijn Infectiepreventie in Monzorgpraktijken, hoofdstuk 5). Radiologie De zorgaanbieder zorgt voor een kopie van de Stralingsdeskundigheidscertificaten 5 A/M of certificaat van een erkende opleiding welke voldoet aan de eindtermen opleiding stralingshygiëne voor tandartsen en orthodontisten(artikel 54 lid 1a. BS). Mocht één van de tandartsen (nog) niet in het bezit zijn van een Stralingsdeskundigheidscertificaat 5 A/M dan moet de zorgaanbieder beleid hebben opgesteld voor indicatiestelling en beoordeling van röntgenfoto s door een daartoe bevoegd persoon (paragraaf 8 en 11, Richtlijn Tandheelkundige Radiologie update 2015). De zorgaanbieder draagt zorg voor actualisatie van het KEW dossier inclusief gegevens over periodiek onderhoud. Het KEW dossier is op de locatie inzichtelijk. Organisatie De zorgaanbieder zorgt voor adequate kennisgeving van de opvang bij spoedgevallen op de deur van de zorgaanbieder en op de website van de zorgaanbieder (paragraaf 3.7 Praktijkrichtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren, KNMT 2012 en Gedragsregels voor tandartsen, KNMT 2000). De zorgaanbieder stelt een meldcode vast waarin aangegeven is hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. De zorgaanbieder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode (art. 8 Wkkgz, Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld KNMT 2015). De zorgaanbieder zorgt voor aantoonbare scholing en opstellen van een protocol Meldcode huiselijk geweld en seksueel misbruik (art. 8 Wkkgz, Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld KNMT 2015). Pagina 18 van 18

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen AANGETEKEND Tandartspraktijk Van Hugten Stadspiateau 1 T.a.v. de heer xxx 3521

Nadere informatie

Rapportage Medidental B.V. in Haarlem na inspectiebezoek op 12 juli 2017.

Rapportage Medidental B.V. in Haarlem na inspectiebezoek op 12 juli 2017. Rapportage Medidental B.V. in Haarlem na inspectiebezoek op 12 juli 2017. Utrecht, september 2017 V1010854 2017-2046842 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding en belang 5 1.2 Toetsingskader 5 1.3 Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Rapportage Instituut Mondzorg Weert in Weert na inspectiebezoek op 5 juli 2016

Rapportage Instituut Mondzorg Weert in Weert na inspectiebezoek op 5 juli 2016 Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapportage Instituut Mondzorg Weert in Weert na inspectiebezoek op 5 juli 2016 Utrecht, juli 2016 V1008798 20 16-1306062

Nadere informatie

60 vragen. Onderzoeksthema 1: Infectiepreventie. 1. Persoonlijke hygiëne. Niet beoordeeld. 2. Infectiepreventie. Niet beoordeeld. 3.

60 vragen. Onderzoeksthema 1: Infectiepreventie. 1. Persoonlijke hygiëne. Niet beoordeeld. 2. Infectiepreventie. Niet beoordeeld. 3. 60 vragen Hieronder volgen de vragen die voortvloeien uit het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar tandartspraktijk Wijckmans in Ridderkerk (mei 2014). De vragen zijn onderverdeeld naar

Nadere informatie

Definitief rapport Tandartspraktijk J. Vissi Oost- Groningen B.V. in Winschoten na inspectiebezoek op 15 en 16 augustus 2017.

Definitief rapport Tandartspraktijk J. Vissi Oost- Groningen B.V. in Winschoten na inspectiebezoek op 15 en 16 augustus 2017. Definitief rapport Tandartspraktijk J. Vissi Oost- Groningen B.V. in Winschoten na inspectiebezoek op 15 en 16 augustus 2017. Utrecht, augustus 2017 V2002066 2017-2040072 Definitief rapport Tandartspraktijk

Nadere informatie

Dental Dentia in Rotterdam voldoet niet aan de voorwaarden voor het aanbieden van goede zorg, na inspectiebezoek op 17 januari 2017.

Dental Dentia in Rotterdam voldoet niet aan de voorwaarden voor het aanbieden van goede zorg, na inspectiebezoek op 17 januari 2017. Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Dental Dentia in Rotterdam voldoet niet aan de voorwaarden voor het aanbieden van goede zorg, na inspectiebezoek op 17

Nadere informatie

Rapportage herinspectie na aanwijzing aan Dental Dentia in Rotterdam op 16 mei 2017.

Rapportage herinspectie na aanwijzing aan Dental Dentia in Rotterdam op 16 mei 2017. Rapportage herinspectie na aanwijzing aan Dental Dentia in Rotterdam op 16 mei 2017. Utrecht, juni 2017 V1009601 2017-2014938 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding en belang 5 1.2 Onderzoeksdoel 5 1.3 Toetsingskader

Nadere informatie

Definitief rapport Tandartspraktijk J. Vissi Hoogeveen B.V. in Hoogeveen na inspectiebezoek op 18 augustus 2017.

Definitief rapport Tandartspraktijk J. Vissi Hoogeveen B.V. in Hoogeveen na inspectiebezoek op 18 augustus 2017. Definitief rapport Tandartspraktijk J. Vissi Hoogeveen B.V. in Hoogeveen na inspectiebezoek op 18 augustus 2017. Utrecht, augustus 2017 V2002064 2017-2040101 Definitief rapport Tandartspraktijk J. Vissi

Nadere informatie

Definitief rapport Sensodent B.V. in Emmen na inspectiebezoek op 15 augustus 2017.

Definitief rapport Sensodent B.V. in Emmen na inspectiebezoek op 15 augustus 2017. Definitief rapport Sensodent B.V. in Emmen na inspectiebezoek op 15 augustus 2017. Utrecht, augustus 2017 M1030924 2017-2040035 Definitief rapport Sensodent B.V. in Emmen na inspectiebezoek op 15 augustus

Nadere informatie

Tandartspraktijk R.G.E.J. Wijckmans in Ridderkerk voldoet niet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg.

Tandartspraktijk R.G.E.J. Wijckmans in Ridderkerk voldoet niet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg. Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Tandartspraktijk R.G.E.J. Wijckmans in Ridderkerk voldoet niet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg. Utrecht, mei

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. t.a.v. XXXX. -bestuurders-

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. t.a.v. XXXX. -bestuurders- Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen AANTEKENEN Dental Dentia Stadspiateau 1 t.a.v. XXXX 3521 AZ Utrecht Postbus

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Tandartspraktijk Rijnsburgstraat te Amsterdam op 2 juli 2014

Rapport van het inspectiebezoek aan Tandartspraktijk Rijnsburgstraat te Amsterdam op 2 juli 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan Tandartspraktijk Rijnsburgstraat te Amsterdam op 2 juli 2014 Utrecht, augustus 2014 V1000563 2014-1111161 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding en belang 5 1.2 Onderzoeksdoel

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen AANTEKENEN Tandartspraktijk Braga B.V. stadspiateau 1 T.a.v. mevrouw 3521 AZ

Nadere informatie

Definitief rapport na inspectiebezoek aan Tandzorg Apeldoorn B.V. in Apeldoorn op donderdag 25 juni 2015.

Definitief rapport na inspectiebezoek aan Tandzorg Apeldoorn B.V. in Apeldoorn op donderdag 25 juni 2015. Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Definitief rapport na inspectiebezoek aan Tandzorg Apeldoorn B.V. in Apeldoorn op donderdag 25 juni 2015. Utrecht, Juni

Nadere informatie

Datum 24 augustus 2017 Onderwerp Bevel ex artikel 27, vierde lid Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Datum 24 augustus 2017 Onderwerp Bevel ex artikel 27, vierde lid Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Per e-mail en per koerier Sensodent B.V. t.a.v. de heer XXX Nijverheidsstraat 6 7815 HV Emmen Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088

Nadere informatie

AANTEKENEN Tandartspraktijk Braga B.V. T.a.v. xxx -bestuurder- Baden Powellweg 305 A 1069 LH AMSTERDAM

AANTEKENEN Tandartspraktijk Braga B.V. T.a.v. xxx -bestuurder- Baden Powellweg 305 A 1069 LH AMSTERDAM > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen AANTEKENEN Tandartspraktijk Braga B.V. T.a.v. xxx -bestuurder- Baden Powellweg 305 A 1069 LH AMSTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

Rapportage van de herinspectie op 19 januari 2016, Tandartspraktijk Braga in Amsterdam voldoet niet aan de (rand)voorwaarden voor goede zorg.

Rapportage van de herinspectie op 19 januari 2016, Tandartspraktijk Braga in Amsterdam voldoet niet aan de (rand)voorwaarden voor goede zorg. Rapportage van de herinspectie op 19 januari 2016, Tandartspraktijk Braga in Amsterdam voldoet niet aan de (rand)voorwaarden voor goede zorg. Utrecht, maart 2016 V1007543 2016-1264794 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

AANGETEKEND Medidental B.V. t.a.v. XXX Zijlweg 148C 2015 BJ Haarlem

AANGETEKEND Medidental B.V. t.a.v. XXX Zijlweg 148C 2015 BJ Haarlem > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen AANGETEKEND Medidental B.V. t.a.v. XXX Zijlweg 148C 2015 BJ Haarlem Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01

Nadere informatie

Datum 24 augustus 2017 Onderwerp Bevel ex artikel 27, vierde lid Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Datum 24 augustus 2017 Onderwerp Bevel ex artikel 27, vierde lid Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Per e-mail en per koerier Tandartspraktijk J. Vissi Hoogeveen B.V. T.a.v. de heer XXX - bestuurder Lindenlaan 33/A 7907 AT HOOGEVEEN Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht

Nadere informatie

Instituut Mondzorg Weert voldoet niet aan de randvoorwaarden voor goede zorg

Instituut Mondzorg Weert voldoet niet aan de randvoorwaarden voor goede zorg Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Instituut Mondzorg Weert voldoet niet aan de randvoorwaarden voor goede zorg Rapport van het inspectiebezoek op 25 mei

Nadere informatie

Toetsingskader Inspectie voor de Gezondheidszorg

Toetsingskader Inspectie voor de Gezondheidszorg Toetsingskader Inspectie voor de Gezondheidszorg Programma: Mondzorg: radiologie Versie: 1 Datum: april 2017 Inleiding Dit toetsingskader vormt het kader voor de uitvoering van het toezicht van de Inspectie

Nadere informatie

Overzicht IGZ-controles 1

Overzicht IGZ-controles 1 Overzicht IGZ-controles 1 Binnen de praktijk is onvoldoende kennis aanwezig over de WIP richtlijn om op verantwoorde wijze vorm te geven aan infectiepreventie. De kennis die wel aanwezig is wordt onvoldoende

Nadere informatie

Werkwijze binnen Dental Reizen te Berg en Terblijt Voldoet niet aan de normen voor verantwoorde zorg.

Werkwijze binnen Dental Reizen te Berg en Terblijt Voldoet niet aan de normen voor verantwoorde zorg. Werkwijze binnen Dental Reizen te Berg en Terblijt Voldoet niet aan de normen voor verantwoorde zorg. Utrecht, augustus 2014 V1000377 2014-1106610 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding en belang 5 1.2 Onderzoeksdoel

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

De herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie

De herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie Principes van stralingsbescherming De herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie Ontwikkeld door de ICRP (International Commission on Radiological Protection): Rechtvaardiging ALARA dosislimieten Onderwerpen

Nadere informatie

Utrecht, augustus 2017

Utrecht, augustus 2017 Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Zuyderland Medisch Centrum op 22 juni 2017 te Sittard-Geleen Utrecht, augustus 2017 Medisch Centrum

Nadere informatie

Utrecht, september 2017

Utrecht, september 2017 Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het HMC Antoniushove op 17 augustus 2017 te Leidschendam Utrecht, september 2017 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

RooDent Importeer Instructies

RooDent Importeer Instructies RooDent Importeer Instructies Met deze versie kunnen licentiehouders van eerdere versies upgraden naar RooDent (3.0). Lees vóór het installeren deze upgrade informatie. Algemene opmerkingen 1. RooDent(2016)

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het MC Slotervaart op 8 juni 2017 te Amsterdam

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het MC Slotervaart op 8 juni 2017 te Amsterdam Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het MC Slotervaart op 8 juni 2017 te Amsterdam Utrecht, augustus 2017 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk E.R. Verwer

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk E.R. Verwer Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk E.R. Verwer Naam praktijk Tandartspraktijk E.R. Verwer Praktijk adres Fazantlaan 11 Postcode 2261BS Plaats Leidschendam Telefoonnummer 0703274228 E-mailadres

Nadere informatie

Arbo- en Milieudienst. Wetgeving en de ondernemer in de gezondheidszorg

Arbo- en Milieudienst. Wetgeving en de ondernemer in de gezondheidszorg Arbo- en Milieudienst Wetgeving en de ondernemer in de gezondheidszorg 1 Vraag Waarom zit u hier en volgt u een cursus stralingshygiëne? Antwoord: Vanwege de wet BIG, voorbehouden handeling Vanwege de

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Flevo ziekenhuis op 23 mei 2017 te Almere

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Flevo ziekenhuis op 23 mei 2017 te Almere Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Flevo ziekenhuis op 23 mei 2017 te Almere Utrecht, juli 2017 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 10 juli 2015 aan verpleeghuis Hogewey te Weesp

Rapport van het hertoetsbezoek op 10 juli 2015 aan verpleeghuis Hogewey te Weesp Rapport van het hertoetsbezoek op 0 juli 205 aan verpleeghuis Hogewey te Weesp Utrecht, augustus 205 V005055 Rapport van het herinspectiebezoek aan verpleeghuis Hogewey te Weesp op 5 juli 205 Utrecht,

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 1 Inleiding Op 30 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Masterzorg te Zeist op 21 november Utrecht, maart 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Masterzorg te Zeist op 21 november Utrecht, maart 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Masterzorg te Zeist op 21 november 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 21 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5.

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5. Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Medisch Spectum Twente op 11 mei 2017 te Enschede Utrecht, juli 2017 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5.

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5. Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Maasstad ziekenhuis op 19 mei 2017 te Rotterdam Utrecht, juli 2017 Ziekenhuis 19 mei 2017 te Rotterdam

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 9 september 2016 aan woonzorgcentrum De Zeven Schakels te Zevenbergen. Utrecht, november 2016

Rapport van het hertoetsbezoek op 9 september 2016 aan woonzorgcentrum De Zeven Schakels te Zevenbergen. Utrecht, november 2016 Rapport van het hertoetsbezoek op 9 september 2016 aan woonzorgcentrum De Zeven Schakels te Zevenbergen Utrecht, november 2016 Rapport van het herinspectiebezoek aan woonzorgcentrum DeZeven Schakels te

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 12 februari 2015 aan WZH De Strijp te Den Haag

Rapport van het hertoetsbezoek op 12 februari 2015 aan WZH De Strijp te Den Haag Rapport van het hertoetsbezoek op februari 05 aan WZH De Strijp te Den Haag Utrecht, april 05 V00459 Rapport van het herinspectiebezoek aan verpleeghuis De Strijp te Den Haag op februari 05 Inhoud Inleiding....

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong Naam praktijk Swinkels & de Jong Praktijk adres Arnhemseweg 507 Postcode 7361 CJ Plaats Beekbergen Telefoonnummer 055-5061599 E-mailadres swinkelsdejong@xs4all

Nadere informatie

De succesvolle visitatie voorbereiding! In 7 stappen met een gerust hart aanmelden

De succesvolle visitatie voorbereiding! In 7 stappen met een gerust hart aanmelden De succesvolle visitatie voorbereiding! In 7 stappen met een gerust hart aanmelden Inhoudsopgave Inleiding 3 Stap 1: Focus op kwaliteit (missie en visie) 4 Stap 2: Weet wat visitatie inhoudt 6 Stap 3:

Nadere informatie

St. Lucas Ziekenhuis Winschoten

St. Lucas Ziekenhuis Winschoten Rapportage naar aanleiding van het toezichtbezoek aan de afdeling nucleaire geneeskunde van het St. Lucas Ziekenhuis Winschoten op 5 december 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Bevindingen inspectiebezoek.

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 5 augustus 2014 aan centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam. Den Haag, augustus 2014

Rapport van het hertoetsbezoek op 5 augustus 2014 aan centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam. Den Haag, augustus 2014 Rapport van het hertoetsbezoek op 5 augustus 0 aan centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam Den Haag, augustus 0 Rapport van het herinspectiebezoek aan Centrum voor Reuma en Revalidatielocatie

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het HMC Bronovo op 30 maart 2017 te Den Haag

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het HMC Bronovo op 30 maart 2017 te Den Haag Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het HMC Bronovo op 30 maart 2017 te Den Haag Utrecht, mei 2017 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding en

Nadere informatie

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Ideaal Zorg te Delft op 7 december 2016

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Ideaal Zorg te Delft op 7 december 2016 Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Ideaal Zorg te Delft op 7 december 2016 1 Inleiding Op 7 december 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 Utrecht, Mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 1 Inleiding Op 5 december jl. heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Utrecht, augustus 2017

Utrecht, augustus 2017 Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis op 20 juni 2017 te Tilburg. Utrecht, augustus 2017 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 5 maart 2015 aan woonzorgcentrum Steenvoorde te Rijswijk

Rapport van het hertoetsbezoek op 5 maart 2015 aan woonzorgcentrum Steenvoorde te Rijswijk Rapport van het hertoetsbezoek op 5 maart 05 aan woonzorgcentrum Steenvoorde te Rijswijk Utrecht, mei 05 V004840 Rapport van het hertoetsbezoek aan woonzorgcentrum Steenvoorde te Rijswijk op 5 maart 05

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015. Utrecht Januari 2016

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015. Utrecht Januari 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015 Utrecht nuari 2016 Inleiding Op 9 februari 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorgbureau De Tulp te Rotterdam op 26 april Utrecht, augustus 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorgbureau De Tulp te Rotterdam op 26 april Utrecht, augustus 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorgbureau De Tulp te Rotterdam op 26 april 2017 Utrecht, augustus 2017 1 Inleiding Op 26 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5.

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5. Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Zaans Medisch Centrum op 1 juni 2017 te Zaandam Utrecht, juli 2017 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

GGD Amsterdam t.a.v. raad van bestuur Postbus CE AMSTERDAM

GGD Amsterdam t.a.v. raad van bestuur Postbus CE AMSTERDAM > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht GGD Amsterdam t.a.v. raad van bestuur Postbus 2200 1000 CE AMSTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50

Nadere informatie

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Utrecht Juli 2014 Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Inleiding Op 22 nuari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht

Nadere informatie

Utrecht, april Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan PaDam Specialistische Thuisverpleging b.v. te Purmerend op 24 juni 2016

Utrecht, april Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan PaDam Specialistische Thuisverpleging b.v. te Purmerend op 24 juni 2016 Utrecht, april 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan PaDam Specialistische Thuisverpleging b.v. te Purmerend op 24 juni 2016 1 Inleiding Op 24 juni 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Utrecht, juni Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017

Utrecht, juni Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017 Utrecht, juni 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017 1 Inleiding Op 16 januari 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 1 Inleiding Op 21 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5.

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5. Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan Ziekenhuis Nij Smellinghe op 30 mei 2017 te Drachten. Utrecht, juli 2017 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Zwolle, juni Rapport van het hertoetsbezoek op 24 april 2014 aan verpleeghuis Eugeria te Almelo

Zwolle, juni Rapport van het hertoetsbezoek op 24 april 2014 aan verpleeghuis Eugeria te Almelo Zwolle, juni 204 Rapport van het hertoetsbezoek op 24 april 204 aan verpleeghuis Eugeria te Almelo Inhoud Inleiding. Aanleiding en belang.2 Doelstelling. Methode.4 Toetsingskader 4 2 Conclusies 5 2. Overzicht

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Miro Thuis B.V. te Dordrecht op 17 oktober 2016 Utrecht, februari 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Miro Thuis B.V. te Dordrecht op 17 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Miro Thuis B.V. te Dordrecht op 17 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 1 Inleiding Op 17 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft. Datum Besluit aanwijzing op grond van artikel 8, eerste lid, Kwaliteitswet zorginstellingen

Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft. Datum Besluit aanwijzing op grond van artikel 8, eerste lid, Kwaliteitswet zorginstellingen > Retouradres Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij Datum Betreft Besluit aanwijzing

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013 van EneTandarts

Kwaliteitsjaarverslag 2013 van EneTandarts Kwaliteitsjaarverslag 2013 van EneTandarts Naam praktijk EneTandarts Praktijk adres Pieter Biggestraat 45 Postcode 3257AR Plaats Ooltgensplaat Telefoonnummer 0187-631432 E-mailadres info@enetandarts.nl

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 28 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche Checklist voor controles Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). Scope : De IGZ controleert de laatste tijd intensief (en vaak onaangekondigd) in tandheelkundige praktijken en klinieken op het gebied van hygiëne

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Urmuc te s Gravenhage op 7 juli Utrecht, Januari 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Urmuc te s Gravenhage op 7 juli Utrecht, Januari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Urmuc te s Gravenhage op 7 juli 2016 Utrecht, Januari 2017 Inleiding Op 7 juli 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

De overige zes cliënten vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De overige zes cliënten vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Home instead Thuisservice Breda & Etten-Leur te Breda Home instead Thuisservice Breda & Etten-Leur te Breda op 12 april 2017 Follow-up rapport

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 31 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2011 van Tandheelkunde Broeklanden

Kwaliteitsjaarverslag 2011 van Tandheelkunde Broeklanden Kwaliteitsjaarverslag 2011 van Tandheelkunde Broeklanden Naam praktijk Tandheelkunde Broeklanden Praktijk adres Broeklanden 20 Postcode Plaats 6931 XS Westervoort Telefoonnummer 026-311 86 60 E-mailadres

Nadere informatie

Overzicht IGZ-controles 1

Overzicht IGZ-controles 1 Overzicht IGZ-controles 1 Binnen de praktijk is onvoldoende kennis aanwezig over de WIP richtlijn om op verantwoorde wijze vorm te geven aan infectiepreventie. De kennis die wel aanwezig is wordt onvoldoende

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 nuari 2013 Amsterdam, mei 2013 Inleiding Op 10 nuari 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Hertoetsrapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Smoel Kunstwerkplaats VOF in Leeuwarden op 2 augustus Utrecht, november 2017

Hertoetsrapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Smoel Kunstwerkplaats VOF in Leeuwarden op 2 augustus Utrecht, november 2017 Hertoetsrapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Smoel Kunstwerkplaats VOF in Leeuwarden op 2 augustus 2017 Utrecht, november 2017 1 Inleiding Op 2 augustus 2017 heeft de Inspectie Gezondheidszorg

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017 1 Inleiding Op 21 september 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Gemoede(r)lijk (GOB) den Dam 43B 7084 BL Breedenbroek

Inspectierapport Gastouderbureau Gemoede(r)lijk (GOB) den Dam 43B 7084 BL Breedenbroek Inspectierapport Gastouderbureau Gemoede(r)lijk (GOB) den Dam 43B 7084 BL Breedenbroek Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Oude IJsselstreek Datum inspectie: 15-12-2016

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Ophovenerhof te Sittard op 18 mei Utrecht, oktober 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Ophovenerhof te Sittard op 18 mei Utrecht, oktober 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Ophovenerhof te Sittard op 18 mei 2017 Utrecht, oktober 2017 1 Inleiding Op 18 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

V Urologen Kliniek/Kliniek Vleuten Rapport onaangekondigd bezoek in het kader van het risico toezicht. Urologen Kliniek/Kliniek Vleuten

V Urologen Kliniek/Kliniek Vleuten Rapport onaangekondigd bezoek in het kader van het risico toezicht. Urologen Kliniek/Kliniek Vleuten Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Rapport 24 maart 2017 2016-1354876 Omschrijving V1006104 Urologen Kliniek/Kliniek Vleuten Rapport

Nadere informatie

Inspectierapport BSO de Berenstad (BSO) Monteverdistraat 5 1323AE ALMERE Registratienummer 212906161

Inspectierapport BSO de Berenstad (BSO) Monteverdistraat 5 1323AE ALMERE Registratienummer 212906161 Inspectierapport BSO de Berenstad (BSO) Monteverdistraat 5 1323AE ALMERE Registratienummer 212906161 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectie: 10-02-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche Checklist voor controles Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). Scope : De IGZ controleert de laatste tijd intensief (en vaak onaangekondigd) in tandheelkundige praktijken en tandheelkundige klinieken op het

Nadere informatie

Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Voor ZZP-ers Congres 29 september 2016

Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Voor ZZP-ers Congres 29 september 2016 Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Voor ZZP-ers Congres 29 september 2016 Peter de Groot Ministerie VWS Directie Markt en Consument Inhoud 1. Voor wie geldt de Wkkgz en waarom? 2. Versterken

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het St. Anna Ziekenhuis op 2 mei 2017 te Geldrop

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het St. Anna Ziekenhuis op 2 mei 2017 te Geldrop Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het St. Anna Ziekenhuis op 2 mei 2017 te Geldrop Utrecht, juli 2017 Rapport naar aanleiding van het

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan De Ruyter Apotheek op 24 mei 2017 te Amsterdam. Utrecht, Juni 2017

Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan De Ruyter Apotheek op 24 mei 2017 te Amsterdam. Utrecht, Juni 2017 Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan De Ruyter Apotheek op 24 mei 2017 te Amsterdam Utrecht, Juni 2017 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Onderzoeksvragen 4 1.2 Onderzoeksmethode 4 1.3

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Tandartspraktijk Mientjes

Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Tandartspraktijk Mientjes Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Tandartspraktijk Mientjes Naam praktijk Tandartspraktijk Mientjes Praktijk adres Dennenstraat 11 Postcode 2985BR Plaats Ridderkerk Telefoonnummer 0180-436705 E-mailadres

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5.

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5. Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Deventer Ziekenhuis op 19 april 2017 te Deventer Utrecht, juni 2017 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan ZorgAZ BV te Amsterdam op 13 april Utrecht, augustus 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan ZorgAZ BV te Amsterdam op 13 april Utrecht, augustus 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan ZorgAZ BV te Amsterdam op 13 april 2017. Utrecht, augustus 2017 1 Inleiding Op 13 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

AANGETEKEND Care Residence Zonnestraal B.V Raad van Bestuur Loosdrechtse Bos ZB Hilversum. AANWIJZING Wkkgz

AANGETEKEND Care Residence Zonnestraal B.V Raad van Bestuur Loosdrechtse Bos ZB Hilversum. AANWIJZING Wkkgz > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen AANGETEKEND Care Residence Zonnestraal B.V Raad van Bestuur Loosdrechtse Bos 80 1213 ZB Hilversum AANWIJZING Wkkgz Onderwerp Aanwijzing ex artikel 27 van de Wet

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Uzo Zorg B.V. te Rotterdam op 12 januari 2017

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Uzo Zorg B.V. te Rotterdam op 12 januari 2017 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Uzo Zorg B.V. te Rotterdam op 12 januari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Uzo Zorg B.V. te Rotterdam op 12 januari 2017

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau NL/Groningen (GOB) Kastanjelaan CV Marum

Inspectierapport Gastouderbureau NL/Groningen (GOB) Kastanjelaan CV Marum Inspectierapport Gastouderbureau NL/Groningen (GOB) Kastanjelaan 29 9363CV Marum Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Marum Datum inspectie: 24-01-2017 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2010 van ZBC Kaakchirurgie / Stichting Extramurale Mondzorg

Kwaliteitsjaarverslag 2010 van ZBC Kaakchirurgie / Stichting Extramurale Mondzorg «Wijzig 750 Page Editor Alg4» Kwaliteitsjaarverslag 2010 van ZBC Kaakchirurgie / Stichting Extramurale Mondzorg Naam praktijk ZBC Kaakchirurgie / Stichting Extramurale Mondzorg Praktijk adres Groenewoudseweg

Nadere informatie

Tactus Verslavingszorg t.a.v. raad van bestuur Postbus AD DEVENTER

Tactus Verslavingszorg t.a.v. raad van bestuur Postbus AD DEVENTER > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Tactus Verslavingszorg t.a.v. raad van bestuur Postbus 154 7400 AD DEVENTER Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088

Nadere informatie

verbindt Kernpunten herziene richtlijn tandheelkundige radiologie Röntgenstraling vraagt om zorgvuldige toepassing

verbindt Kernpunten herziene richtlijn tandheelkundige radiologie Röntgenstraling vraagt om zorgvuldige toepassing verbindt Kernpunten herziene richtlijn tandheelkundige radiologie Röntgenstraling vraagt om zorgvuldige toepassing Inleiding Tandheelkundige röntgenopnamen geven informatie die gebruikt wordt als aanvulling

Nadere informatie

Q&A Herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie

Q&A Herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie Q&A Herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie 1. Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de herziene richtlijn? In de herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie is met name extra aandacht besteed

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015 Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek...

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgboerderij De Borkeld te Rijssen op 26 november Utrecht, februari 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgboerderij De Borkeld te Rijssen op 26 november Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgboerderij De Borkeld te Rijssen op 26 november 2016 Utrecht, februari 2017 1 Inleiding Op 26 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

KLACHTENREGELING KLACHTENFUNCTIONARIS WKKGZ. Klachtenregeling Wkkgz Klachtenfunctionaris

KLACHTENREGELING KLACHTENFUNCTIONARIS WKKGZ. Klachtenregeling Wkkgz Klachtenfunctionaris Versie 1.1 Pagina Pagina 1 van 8 Klachtenregeling Wkkgz Klachtenfunctionaris Datum vastgesteld 13-12-2016 Vastgesteld door M. van Veenendaal Versie 1.1 Pagina Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Definities...

Nadere informatie

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 1 Inleiding Op 6 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012 van Tandartspraktijk W.L.M. de Groot

Kwaliteitsjaarverslag 2012 van Tandartspraktijk W.L.M. de Groot Kwaliteitsjaarverslag 2012 van Tandartspraktijk W.L.M. de Groot Naam praktijk Tandartspraktijk W.L.M. de Groot Praktijk adres Judith Leysterstraat 22 Postcode 1816 JZ Plaats Alkmaar Telefoonnummer 072

Nadere informatie

Inspectierapport If you're happy (GOB) Zuivelweg CE Doetinchem

Inspectierapport If you're happy (GOB) Zuivelweg CE Doetinchem Inspectierapport If you're happy (GOB) Zuivelweg 173 7003 CE Doetinchem Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Doetinchem Datum inspectie: 27-08-2015 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 1 Inleiding Op 24 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

AANGETEKEND. Melius Zorg B.V. T.a.v. Terwestenpad BD S GRAVENHAGE

AANGETEKEND. Melius Zorg B.V. T.a.v. Terwestenpad BD S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht AANGETEKEND Melius Zorg B.V. T.a.v. Terwestenpad 11 2525 BD S GRAVENHAGE Bezoekadres: Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht T 088 370 02 30 www.inspectiejeugdzorg.nl

Nadere informatie

Disclosure slide: Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld.

Disclosure slide: Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld. Disclosure slide: Disclosure belangen spreker Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld Nee Geen Geen Honorarium of andere (financiële)

Nadere informatie

AANGETEKEND Aan Vennootschap Onder Firma De Vlieger-Zorg V.O.F. T.a.v. Stuifzandseweg 50c 7903 TB HOOGEVEEN

AANGETEKEND Aan Vennootschap Onder Firma De Vlieger-Zorg V.O.F. T.a.v. Stuifzandseweg 50c 7903 TB HOOGEVEEN > Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht AANGETEKEND Aan Vennootschap Onder Firma De Vlieger-Zorg V.O.F. T.a.v. Stuifzandseweg 50c 7903 TB HOOGEVEEN Bezoekadres Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht T 088 370

Nadere informatie

Datum 29 november 2013 Onderwerp Bevel ex artikel 4, vierde lid Kwaliteitswet zorginstellingen. Geachte heer Van Wijngaarden,

Datum 29 november 2013 Onderwerp Bevel ex artikel 4, vierde lid Kwaliteitswet zorginstellingen. Geachte heer Van Wijngaarden, > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht AANGETEKEND EN PER REGULIERE POST Tandartspraktijk Van Wijngaarden T.a.v. de heer A.A. van Wijngaarden Directeur - eigenaar Petunia 16 3317 HN DORDRECHT St. Jacobsstraat

Nadere informatie