Rapportage van de herinspectie op 19 januari 2016, Tandartspraktijk Braga in Amsterdam voldoet niet aan de (rand)voorwaarden voor goede zorg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage van de herinspectie op 19 januari 2016, Tandartspraktijk Braga in Amsterdam voldoet niet aan de (rand)voorwaarden voor goede zorg."

Transcriptie

1 Rapportage van de herinspectie op 19 januari 2016, Tandartspraktijk Braga in Amsterdam voldoet niet aan de (rand)voorwaarden voor goede zorg. Utrecht, maart 2016 V

2

3 Inhoud 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksdoel Toetsingskader Onderzoeksmethode Leeswijzer 6 2 Resultaten inspectiebezoek Algemeen Onderzoeksthema 1: Infectiepreventie Onderzoeksthema 2: Radiologie Onderzoeksthema 3: Zorg Onderzoeksthema 4: Organisatie 13 3 Conclusie Risico inschatting Vertrouwen 18 4 Handhaving Voornemen tot het geven van een aanwijzing Noodzakelijke verbeteringen Noodzakelijke verbeteringen per onderzoeksthema - Aanwijzing Overige verbeterpunten Plan van aanpak Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Vervolgacties 21 Bijlage 22 Pagina 3 van 22

4

5 1 Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) bezocht Tandartspraktijk Braga B.V. aan de Baden Powellweg 305 A in Amsterdam (hierna: de zorgaanbieder) onaangekondigd op 19 januari Aanleiding en belang De inspectie ontving op 4 juni 2015 een melding met betrekking tot de zorgaanbieder. De inhoud van de melding was samengevat: tekortkomingen in de infectiepreventie en titelmisbruik door de preventieassistente. Deze melding beschouwde de inspectie als signaal voor (mogelijk structurele) tekortkomingen in het leveren van verantwoorde zorg. Dit signaal was de aanleiding om in het belang van verantwoorde gezondheidszorg onderzoek te doen. In dit kader is op 1 september 2015 een algemeen inspectiebezoek gebracht aan de zorgaanbieder. Uit het algemene inspectiebezoek kwam naar voren dat er tekortkomingen waren op het gebied van infectiepreventie, radiologie, zorg en organisatie bij deze zorgaanbieder. De inspectie heeft de tekortkomingen benoemd in haar rapport van oktober 2015 en heeft de zorgaanbieder tot 1 december 2015 de tijd gegeven om aan verbeteringen te werken. De zorgaanbieder had tijdens het bezoek van 1 september 2015 aangegeven van goede wil te zijn en graag goede zorg te willen verlenen. De noodzaak om tot verbetering te komen onderschreef de bestuurder. Vervolgens is aangegeven dat de zorgaanbieder na de gestelde datum opnieuw bezocht zou worden. Deze herinspectie vond plaats op 19 januari Onderzoeksdoel Doel van het inspectiebezoek was te beoordelen of de eerder aangegeven tekortkomingen waren opgeheven en in hoeverre de zorgaanbieder nu voldoet aan relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, (beroeps)normen en standaarden. Wanneer een zorgaanbieder hier aan voldoet vergroot dit de kans op goede zorg. 1.3 Toetsingskader De inspectie hanteert als toetsingskader wet- en regelgeving, richtlijnen, (beroeps)normen en standaarden. De zorgaanbieder viel in 2015 onder de Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwzi) en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz), deze wetten zijn op 1 januari 2016 vervangen door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet bepaalt onder andere dat de zorgaanbieder goede zorg (zorg van goede kwaliteit en van goed niveau) moet aanbieden. De zorg is in ieder geval afgestemd op de reële behoefte van de patiënt. 1.4 Onderzoeksmethode Er is gebruik gemaakt van een bezoekinstrument dat gebaseerd is op relevante weten regelgeving, richtlijnen, (beroeps)normen en standaarden. De inspectie beoordeelde de volgende onderzoeksthema s: Infectiepreventie; Tandheelkundige radiologie; Zorg; Organisatie. Pagina 5 van 22

6 Om tot een oordeel te komen heeft de inspectie: Gesprekken gevoerd met de tijdelijke balieassistent en met de bestuurder; Geanonimiseerde patiëntdossiers ingezien; Protocollen en KEW dossier ingezien; Een rondgang gemaakt door de instelling. Het rapport is definitief vastgesteld nadat de bestuurder de gelegenheid heeft gekregen om te reageren op feitelijke onjuistheden in de conceptrapportage. 1.5 Leeswijzer In dit rapport wordt eerst het kader uiteengezet waarin de inspectie het bezoek bracht. Omdat bij het eerste inspectiebezoek de zorgaanbieder onder de Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwzi) en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) viel en nu onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn bij de resultaten de artikelen uit de drie wetten aangegeven. Vervolgens komen in de volgende hoofdstukken achtereenvolgens de resultaten, de conclusie en de handhaving (met daarin de te nemen maatregelen) aan bod. Pagina 6 van 22

7 2 Resultaten inspectiebezoek 2.1 Algemeen Tandartspraktijk Braga B.V. wordt beheerd door Braga Holding B.V. welke ten tijde van het bezoek eigendom is van xxx (hierna: de bestuurder) en als besloten vennootschap staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer De bestuurder is zelf tandarts en op de dag van het inspectiebezoek als enige tandarts werkzaam binnen de instelling. Naast de bestuurder zijn twee tandartsen, een preventieassistente, een assistente, een balieassistent en een sterilisatiemedewerker in de praktijk werkzaam. De bedrijfsruimte bestaat uit drie behandelruimten, een balie/wachtruimte, een ruimte voor reiniging en desinfectie en een kantine. In de tweede en derde behandelkamer vonden op het moment van het inspectiebezoek geen behandelingen plaats. De inspectie baseert haar uiteindelijke conclusie op vier onderzoeksthema s waarbinnen verschillende onderdelen zijn beoordeeld. De vier onderzoeksthema s zijn opgenomen in paragraaf 2.2 tot en met 2.5. Bij de toelichting op de beoordeelde onderdelen zijn slechts de punten genoemd waarop afgeweken wordt van relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, (beroeps)normen en standaarden. 2.2 Onderzoeksthema 1: Infectiepreventie Infectiepreventie in de Tandheelkundige Praktijk (WIP 2007) Landelijke richtlijn Preventie transmissie van Hepatitis B van medisch personeel naar patiënten (HNC sept. 2012) Onderdeel Conform de norm Vergelijking ten opzichte van het vorige inspectiebezoek op 1 september 2015 Ja Nee 1 Persoonlijke hygiëne 1 X 2 Infectiepreventie 2 Niet beoordeeld Niet beoordeeld 3 Immunisatie 3 X Verslechterd 4 Handhygiëne 4 Verbeterd 5 Persoonlijke beschermingsmiddelen 5 6 Accidenteel bloedcontact 6 Pagina 7 van 22

8 7 Reiniging, desinfectie en sterilisatie 7 X Verslechterd 8 Afvoer van afval 8 9 Veilig werken in de tandheelkundige praktijk 9 X Verslechterd 10 Chirurgische ingrepen 10 Niet van toepassing Niet van toepassing Toelichting: 1 Onder de werkkleding droeg de bestuurder eigen donkere kleding met lange mouwen en een kol. De werkkleding werd niet dagelijks verschoond. Op de werkkleding van de bestuurder waren zichtbare vlekken aanwezig. Bij zichtbare verontreiniging van de werkkleding werd deze niet direct verschoond. 3 Bewijzen van immunisatie voor hepatitis B of periodieke controle waren niet (van alle medewerkers) aanwezig. Na het inspectiebezoek van 1 september 2015 zijn de medewerkers gestart met een vaccinatietraject. Tijdens het huidige inspectiebezoek was documentatie hiervan niet aantoonbaar aanwezig. De bestuurder kon geen uitsluitsel geven of de titerbepaling al had plaatsgevonden of wanneer dit was gepland. Ook van de onlangs aangenomen derde tandarts is de status niet bekend. Er was geen beleid met betrekking tot de vaccinatiestatus van medewerkers voor hepatitis B, polio, rode hond en kinkhoest en de registratie daarvan. 7 Het gesteriliseerde instrumentarium werd niet volgens FIFO opgeborgen. Zo lag het meest recent gesteriliseerde instrumentarium bovenop en lag instrumentarium met een verlopen datum onderop. In één van de lades lag een open gescheurd laminaatzakje met instrumentarium erin. De laden met instrumentarium waren vol en dusdanig op elkaar gestapeld dat de verpakking was beschadigd, hierdoor kan de steriliteit niet gegarandeerd worden. De laden waren niet schoon waardoor het (verpakte) instrumentarium bevuild was geraakt. De instelling beschikte niet over een thermodesinfector. Al het instrumentarium werd handmatig gereinigd en daarna geautoklaveerd. Het proces van handmatig reinigen was niet beschreven, er waren onder andere geen stevige huishoudhandschoenen aanwezig. Er was een bewijs van aanschaf van een thermodesinfector aanwezig in de praktijk, deze werd binnenkort geleverd. In de autoclaaf was een groot aantal trays op elkaar gestapeld om deze te reinigen. De bestuurder wist niet dat de trays hierdoor niet voldoende gereinigd konden worden. De bestuurder gaf tegenstrijdige antwoorden wie verantwoordelijk was voor het sterilisatieproces. Volgens de bestuurder waren de opgestapelde trays een dag eerder door de sterilisatiemedewerker zo in de autoclaaf gezet. Echter, bij binnenkomst constateerde de inspectie dat de autoclaaf aan stond (in werking) en de betreffende sterilisatiemedewerker was de dag van het bezoek niet aanwezig. Niet op alle laminaatzakjes was een sticker aanwezig met daarop de sterilisatiedatum en de datum tot wanneer de steriliteit wordt gegarandeerd. Pagina 8 van 22

9 De stickers worden op de laminaatzakjes geplakt voordat de instrumenten in de autoclaaf gaan. Er vindt geen controle van de werking van de stoomsterilisator plaats conform de handleiding van de fabrikant (Bowie & Dick, Helix). Instrumenten voor niet-kritisch gebruik, die niet bestand zijn tegen thermische desinfectie, werden thermisch gedesinfecteerd. Hand- en hoekstukken werden niet na iedere patiënt vervangen. De hoekstukken die waren bevestigd aan de behandelstoel en klaargezet voor de volgende behandeling waren zichtbaar vervuild. In iedere behandelkamer is maar één set hoekstukken aanwezig. Er is een aantal extra hoekstukken aanwezig, deze zijn opgeborgen in een kast in de ruimte voor reiniging, desinfectie en sterilisatie (hierna: RDS-ruimte). Het totaal aantal hoekstukken binnen de instelling is niet voldoende om deze na elke patiënt te kunnen vervangen. Het dagprogramma was niet aangepast aan het beperkt aantal hand- en hoekstukken. In de derde behandelkamer lagen verpakte hand- en hoekstukken klaar bij de behandelstoel, de expiratiedatum was echter verlopen. In de RDS-ruimte lag gebruikt instrumentarium van de vorige dag in een instrumentenbak. Een deel van het instrumentarium lag boven het vloeistofniveau. In een andere bak lag instrumentarium vol met roest. De bestuurder gaf aan dat deze instrumenten weggegooid moesten worden. De afzuigslang werd niet na elke patiënt kort doorgespoeld. De afzuigslangen werden aan het eind van de dag niet gereinigd door detergens in lauw water in de slangen op te zuigen. Pedaalemmers en prullenbakken werden niet dagelijks geleegd. 9 Er was geen juiste en logische routing van vuil naar schoon in de RDSruimte. De route was: vuil schoon - schoon vuil. In de RDS ruimte stond gereinigd en verpakt instrumentarium klaar om vervolgens te autoklaveren. Dit stond klaar in de vuile zone. De RDS- ruimte oogde rommelig. Zo stond het aanrechtblad vol met op elkaar gestapelde bakken. Er was nauwelijks ruimte over om iets neer te zetten. Dit bemoeilijkte ook een juiste routing. Op het aanrecht in de RDS-ruimte lag een stoffen vaatdoek. Pagina 9 van 22

10 2.3 Onderzoeksthema 2: Radiologie European guidelines on radiation protection in dental radiology; The safe use of radiographs in dental practice. Radiation Protection (Europese commissie, 2004) Kernenergiewet (KEW) Besluit Stralingsbescherming (BS) Richtlijn Tandheelkundige Radiologie (NMT- praktijkrichtlijn 2013) Onderdeel 1 ALARA BS art. 58, 68 Richtlijn Tandheelkundige Radiologie Conform de norm Ja Nee Vergelijking ten opzichte van het vorige inspectiebezoek op 1 september 2015 Verbeterd 2 Deskundigheid BS art. 54 Wet BIG art. 36 lid 8 Rapport voor de Gezondheidsraad 1996/04, 'Deskundigheidseisen voor medische stralingstoepassingen Richtlijn Tandheelkundige Radiologie X Verslechterd 3 KEW-dossier BS art. 6, 10, 11, 21, 22, 41, 42, 67, 73, 120 Richtlijn Tandheelkundige Radiologie X 4 Veiligheidsvoorzieningen BS art. 18, 85 Richtlijn Tandheelkundige Radiologie Toelichting: 2 Van de twee part-time tandartsen is niet aantoonbaar dat ze in het bezit zijn van een Stralingsdeskundigheidscertificaat 5 A/M. De inspectie had hier om gevraagd in haar inspectierapport van oktober Hier is geen gehoor aan gegeven. Pagina 10 van 22

11 3 Het KEW-dossier bevatte geen documentatie van structureel periodiek onderhoud. De röntgenapparatuur is wel onlangs onderhouden en voorzien van een sticker. Het KEW-dossier bevatte geen overzicht van een jaarlijkse controle op de doeltreffendheid en het juiste gebruik van beveiligingsmiddelen en technieken. Het KEW-dossier bevatte geen verklaring van de leverancier dat het toestel aan de wettelijke eisen voldoet bij oplevering (acceptatietest). 2.4 Onderzoeksthema 3: Zorg Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwzi), inmiddels vervangen door de Wkkgz; Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz), inmiddels vervangen door de Wkkgz; Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, artikel 40, lid 1 en 2 (Wet BIG) Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) Onderdeel De richtlijnen betreffen een nadere invulling van wetgeving. In het basisonderzoek is de dossiervoering beoordeeld volgens de Praktijkrichtlijn Patiëntendossier (NMT 2006) Conform de norm Ja Nee Vergelijking ten opzichte van het vorige inspectiebezoek op 1 september Anamnese (pag. 25 en note 1 en 2, pag. 28) X 2 Mondonderzoek (pag. 25) X 3 Röntgenonderzoek, diagnose en indicatiestelling (pag. 25) 4 Informed Consent (pag. 25 en note 3, pag. 28) WKKGZ artikel 10 X X 5 Verrichtingen (pag. 26) 6 Leesbaarheid (pag. 26) Toelichting: Om eventuele veranderingen en/of verbeteringen te zien, zijn de verrichtingen vanaf het bezoek op 1 september 2015 beoordeeld in drie 1 steekproefsgewijs opgevraagde dossiers. De opgenomen resultaten zijn constateringen die in veel gevallen in meer of alle drie de dossiers voorkomen. 1 De inspectie vroeg tijdens het bezoek om drie dossiers per behandelaar. Door een tekort aan inkt was het niet mogelijk deze direct te printen. De balieassistent zou de overige dossiers via beveiligde s versturen. Deze dossiers heeft de inspectie tot op heden niet ontvangen. Pagina 11 van 22

12 1 Er was niet structureel een medische anamnese aanwezig. Er was geen structurele update van de medische anamnese aanwezig. Er was geen tandheelkundige anamnese aanwezig. 2 De zorgbehoefte van de patiënt werd niet geregistreerd. Er waren geen registraties van een screening/onderzoek van het parodontium aanwezig (dpsi). In de dossiers ontbraken aantekeningen waaruit bleek dat structureel bij patiënten wordt nagevraagd hoe de zelfzorg is en of dit ook bleek uit onderzoek in de mond. Er waren geen registraties van advies, voorlichting/feedback en communicatie zelfzorg aanwezig. Er was geen registratie van de (huidige) controletermijn aanwezig. 3 Er was bij röntgenfoto s geen indicatie geregistreerd. Er waren bij röntgenfoto s geen bevindingen geregistreerd. 4 Er was bij ingrijpende verrichtingen geen beschrijving van de gediagnosticeerde klachten en afwijkingen, de op korte termijn uit te voeren behandelingen en het te verwachten resultaat/behandeldoel. Er waren geen alternatieven voor behandeling opgenomen in het patiëntendossier of de begroting. Er was geen schriftelijke toestemming voor een behandeling boven 250, - opgenomen. Bij de drie dossiers werd antibiotica en andere medicatie voorgeschreven, dit is opvallend vaak. Er was geen indicatie opgenomen bij het voorschrijven van deze antibiotica/medicatie, geen hoeveelheid en geen duur. Bij terugkomst van een patiënt die antibiotica voorgeschreven had gekregen, schreef de betreffende tandarts wederom antibiotica voor. In het dossier stond niet beschreven wat het effect was van de eerste kuur, eventuele therapietrouw, mondhygiëne en de huidige bevindingen waaruit zou blijken dat een nieuwe kuur wederom geïndiceerd was. Pagina 12 van 22

13 2.5 Onderzoeksthema 4: Organisatie Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwzi), inmiddels vervangen door de Wkkgz Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz), inmiddels vervangen door de Wkkgz Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg (Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO 2004) Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) Onderdeel De richtlijnen betreffen een nadere invulling van wetgeving 1 Spoedgevallen/waarneming Praktijkrichtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren (NMT 2012). Gedragsregels voor Tandartsen (NMT 2012) Conform de norm Ja Nee Vergelijking ten opzichte van het vorige inspectiebezoek op 1 september Algemene Informatie, website/praktijkbrochure Praktijkwijzer WGBO in de praktijk (NMT 2006) Gedragsregels voor Tandartsen (NMT 2012) Informatie voor (potentiële) patiënten Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 3 Beveiliging dossier en privacy Praktijkwijzer WGBO in de praktijk (NMT 2006) Gedragsregels voor Tandartsen (NMT 2012) Pagina 13 van 22

14 4 Huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode Tandheelkunde betreffende Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (NMT 2011) (Wkkgz, artikel 8) X 5 Klachtenregeling en - jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg (Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO 2004) Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz artikel 13 en volgende) X 6 Voorraadbeheer Kwaliteitswet zorginstellingen artikel 4 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz artikel 3 en 7) X Verslechterd 7 Kwaliteitsjaarverslag Kwaliteitswet zorginstellingen artikel 5 X 8 Kwaliteitscyclus Kwaliteitswet zorginstellingen artikel 4 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz, artikel 7) X Toelichting 19 januari 2016: Het betreft een momentopname, een weergave van de bevindingen tijdens het bezoek op 19 januari 2016 en een beoordeling van de website in week 3 van De zorgaanbieder had geen beleid opgesteld voor de toepassing van de meldcode betreffende huiselijk geweld en kindermishandeling. Pagina 14 van 22

15 5 De zorgaanbieder had geen aantoonbare klachtenregeling conform de Wkcz of de Wkkgz. Twee van de drie tandartsen zijn individueel aangemeld bij een klachtenregeling van Tandartssupport. Er is geen instellingsbrede klachtenregeling. De patiënt had geen toegang tot de klachtenregeling zonder verplichte tussenkomst van de zorgaanbieder. De zorgaanbieder had geen klachtenjaarverslag over het afgelopen jaar. 6 De middelen waarvan de expiratiedatum tijdens het bezoek op 1 september 2016 was verlopen zijn niet uit de instelling verwijderd. Er waren middelen aanwezig met een expiratiedatum in 2013 en Er was geen beleid op het gebied van voorraadbeheer. 7 De zorgaanbieder had geen kwaliteitsjaarverslag over het afgelopen jaar. 8 Er was geen sprake van intercollegiale toetsing. Er was geen sprake van externe visitatie door de beroepsgroep. Er was geen kwaliteitsbeleid opgesteld. Er was geen sprake van certificering, zoals bijv. HKZ, ISO, etc. De zorgaanbieder beschikte niet over sluitende protocollen voor een eenduidige werkwijze conform de bestaande richtlijnen. De zorgaanbieder maakt gebruik van de protocollen van Medi Care Services B.V., die ze heeft ontvangen in Deze protocollen waren niet aangepast naar een lokaal protocol en werden niet toegepast bij de zorgaanbieder. In oktober 2015 zou er opnieuw een audit van Medi Care Services B.V. plaatsvinden. Dit is uiteindelijk niet gebeurd. Medi Care Services B.V. is volgens de bestuurder wel betrokken bij het advies over de verbouwing. Pagina 15 van 22

16

17 3 Conclusie 3.1 Risico inschatting Het totale risico voor de patiënt op zorg die niet van goede kwaliteit en van een goed niveau is (artikel 2 van de Wkkgz), is geschat op hoog tot zeer hoog. Dit volgt uit het feit dat de geconstateerde tekortkomingen binnen alle vier de onderzoeksthema s op een hoog tot zeer hoog risico uitkomen, zoals weergegeven in onderstaande tabel. Een uitwerking van de bevindingen bij de verschillende onderzoeksthema s is opgenomen in het hoofdstuk Resultaten. Onderwerp Aanvaardbaar risico Matig tot hoog risico Hoog tot zeer hoog risico 1 Infectiepreventie 2 Radiologie 3 Zorg 4 Organisatie Toelichting 1 Binnen het thema infectiepreventie zijn op vier van de acht beoordeelde onderdelen tekortkomingen geconstateerd. Op enkele punten is verbetering opgetreden, echter in het totaal is de situatie verslechterd ten opzichte van het inspectiebezoek van 1 september De kennis en het gedrag van de bestuurder is niet op het gewenste niveau. Dit betekent een grote kans op de overdracht van ziekteverwekkers. Een mogelijk gevolg is het ontstaan van (levensbedreigende) infectieziekten bij patiënten/medewerkers. 2 Binnen het thema Radiologie zijn op twee van de vier beoordeelde onderdelen tekortkomingen geconstateerd. Van twee van de drie tandartsen is niet bekend of ze wel of niet in het bezit zijn van het certificaat stralingsbescherming 5 A/M. Om deze reden is er een vergrote kans op niet gerechtvaardigde stralingsbelasting. Een mogelijk gevolg is een kans op schadelijke stralingseffecten bij patiënten en medewerkers op de lange termijn. 3 Binnen het thema Zorg zijn op vier van de zes beoordeelde onderdelen tekortkomingen geconstateerd. Op dit onderdeel is geen enkele vooruitgang geboekt. Dit betekent een grote kans op kwalitatief onvoldoende zorg. Een mogelijk gevolg is het voortbestaan van mondziekten en/of het ontstaan van een tandheelkundige handicap bij patiënten. 4 Binnen het thema Organisatie zijn op vijf van de acht beoordeelde onderdelen tekortkomingen geconstateerd. Dit betekent een grote kans op geen goede zorg. Sinds het vorige inspectiebezoek zijn op dit onderdeel geen wijzigingen doorgevoerd die tot verbetering hebben geleid. Pagina 17 van 22

18 Op grond van de resultaten van het onderzoek komt de inspectie tot de conclusie dat de instelling de vereisten voor goede zorg zoals beschreven in de WKKGZ niet of onvoldoende nakomt. Het betreft overtredingen van artikel 2 (goede zorg); artikel 3 (organisatie van zorg); artikel 7 (systmatische bewaking, beheersing en verbetering van kwaliteit van zorg) en artikel 8 (meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld). 3.2 Vertrouwen Tijdens het inspectiebezoek van 19 januari 2016 bleek dat enkele veranderingen hadden plaatsgevonden binnen de instelling sinds het vorige bezoek. Bij het doorvoeren van deze veranderingen was het verbouwen van de RDS-ruimte voor de bestuurder een prioriteit. Naast deze verbouwing, het ophangen van handalcoholdispensers en het aanschaffen van de vierkante cones voor op de röntgenapparatuur, vonden verder geen veranderingen plaats. De overige punten van de rapportage waren niet verbeterd doordat, volgens de bestuurder, alle energie en financiële middelen naar de verbouwing zijn uitgegaan. Het is voor de inspectie zorgelijk om te horen dat de bestuurder niet inziet dat ze veel van de aangegeven tekortkomingen had kunnen oplossen zonder dat dit een grote financiële inspanning zou hebben gekost. Tijdens het inspectiebezoek van 19 januari 2016 gaf de bestuurder tegenstrijdige antwoorden. Zo zou bijvoorbeeld een praktijkmanager werkzaam zijn in de instelling; voldoende hand- en hoekstukken zijn aangeschaft; een instellingsbrede klachtenregeling bij de KNMT zijn geregeld en documenten van onderhoud van het röntgenapparatuur in het KEW-dossier zijn toegevoegd, bij het bekijken van de aanwezige documentatie binnen de instelling en doorvragen bleek dit niet zo te zijn. Daarnaast was tijdens het inspectiebezoek van 1 september 2015 door de bestuurder aangegeven dat er een audit zou worden verricht door Medical Care Services B.V. Bij de rondgang en gesprekken op 19 januari 2016 bleek dat deze audit niet was verricht. Na het inspectiebezoek van 1 september 2015 was een extra tandarts aangetrokken. Van deze nieuwe tandarts was geen Stralingscertificaat 5A/M en geen bewijs van inenting tegen Hepatitis B aanwezig binnen de instelling. Tijdens het bezoek van 1 september 2015 was uitvoerig gesproken over het belang van deze documentatie. Uit een en ander blijkt dat de bestuurder zich niet of onvoldoende realiseert dat een groot aantal verbeteringen noodzakelijk is en dat, als gevolg daarvan, noodzakelijke verbeteringen nog steeds niet zijn doorgevoerd. Het niet verbeteren van de tekortkomingen in de daarvoor op 21 oktober 2015 gestelde termijn, in combinatie met de tegenstrijdige antwoorden, geeft de inspectie niet het vertrouwen dat de bestuurder op korte termijn tot verbetering in staat is. Bij het benoemen van deze zorgen tijdens de herinspectie op 19 januari 2016 blijft de bestuurder herhaaldelijk aangeven dat ze niet voldoende tijd en financiële middelen heeft om de punten van het inspectierapport naar aanleiding van het bezoek op 1 september 2015 te verbeteren. Door deze reactie is het de inspectie duidelijk geworden dat het de bestuurder niet of onvoldoende duidelijk is dat de zorgaanbieder de verantwoordelijkheid heeft om goede zorg, zoals omschreven in de Wkkgz, te verlenen. Pagina 18 van 22

19 4 Handhaving 4.1 Voornemen tot het geven van een aanwijzing Gelet op de constateringen in het rapport, concludeert de inspectie dat sprake is van ernstige tekortkomingen in de wijze waarop u de zorg verleent en de zorgverlening heeft georganiseerd. U handelt daarmee (onder meer) in strijd met artikel 2, 3, 7 en 8 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De inspectie stelt vast dat u, ondanks de geboden tijd voor implementatie, een aantal randvoorwaarden voor goede (mond)zorg niet op orde heeft. Op grond hiervan heeft de inspectie u het voornemen voor het geven van een aanwijzing ex artikel 27 Wkkgz medegedeeld. Het traject van de aanwijzing zal de inspectie in afzonderlijke berichtgeving met u communiceren. De aanwijzing houdt in dat er noodzakelijke verbeteringen worden benoemd waaraan voor 15 juni 2016 moet worden voldaan. Na het verstrijken van de aangegeven tijd volgt opnieuw een inspectiebezoek. Wanneer er tijdens dat inspectiebezoek blijkt dat de noodzakelijke verbeteringen niet zijn doorgevoerd kan een last onder dwangsom worden opgelegd. Naast de noodzakelijke verbeteringen die voor 15 juni 2016 dienen te worden doorgevoerd (zie onder 4.2.1) zal de instelling tevens op andere punten moeten verbeteren. Deze punten en de noodzakelijke verbeteringen met de aangegeven uiterlijke datum staan omschreven onder in onderstaande tekst. 4.2 Noodzakelijke verbeteringen Voortkomend uit de geconstateerde risico s bij alle vier de onderzoeksthema s verwacht de inspectie dat de zorgaanbieder voortvarend noodzakelijke verbeteringen doorvoert Noodzakelijke verbeteringen per onderzoeksthema - Aanwijzing Uiterlijk uitgevoerd op 15 juni 2016: Infectiepreventie De zorgaanbieder draagt zorg voor de aanwezigheid van bewijzen van immunisatie voor hepatitis B binnen de instelling. Dit is van toepassing voor al het personeel met patiëntgebonden contact en/of andere risicovolle handelingen verricht waarbij de kans bestaat op prikaccidenten (paragraaf 3, WIP 2007). De zorgaanbieder stelt beleid op voor het onderwerp immunisatie, conform de Landelijke richtlijn Preventie transmissie van Hepatitis B van medisch personeel naar patiënten (RIVM 2012). De zorgaanbieder richt de ruimte voor reiniging- desinfectie en sterilisatie in conform de richtlijn Infectiepreventie in de Tandheelkundige Praktijk (paragraaf 9, WIP 2007). De zorgaanbieder zorgt ervoor dat alle medewerkers in de instelling aantoonbaar geschoold zijn in veilig werken in de tandheelkundige praktijk (paragraaf 9, WIP 2007). Pagina 19 van 22

20 Radiologie De zorgaanbieder zorgt voor een kopie van de Stralingsdeskundigheidscertificaten 5 A/M of certificaat van een erkende opleiding welke voldoet aan de eindtermen opleiding stralingshygiëne voor tandartsen en orthodontisten(artikel 54 lid 1a. BS). Mocht één van de tandartsen (nog) niet in het bezit zijn van een Stralingsdeskundigheidscertificaat 5 A/M dan moet de zorgaanbieder beleid hebben opgesteld voor indicatiestelling en beoordeling van röntgenfoto s door een daartoe bevoegd persoon (paragraaf 8 en 11, Richtlijn Tandheelkundige Radiologie update 2015). De zorgaanbieder draagt zorg voor actualisatie van het KEW dossier inclusief gegevens over periodiek onderhoud. Zorg De zorgaanbieder heeft aantoonbaar een plan opgesteld voor het verbeteren van de dossiervoering conform de hiervoor geldende Praktijkrichtlijn Patiëntendossier (NMT 2014) en heeft hier uitvoering aan gegeven. De zorgaanbieder zorgt voor aantoonbaar beleid waaruit blijkt dat het voorschrijven van antibiotica plaatsvindt conform de richtlijn SWAB. Organisatie De zorgaanbieder zorgt voor aantoonbare scholing en opstellen van een protocol Meldcode huiselijk geweld en seksueel misbruik. De zorgaanbieder stelt een protocol op voor het voorraadbeheer binnen de instelling met daarin aangegeven hoe vorm wordt gegeven aan de borging van dit protocol en wie hiervoor verantwoordelijk is. De zorgaanbieder zorgt ervoor dat al het materiaal en instrumentarium met een verlopen expiratiedatum is verwijderd uit de instelling of indien van toepassing opnieuw is gereinigd en gesteriliseerd Overige verbeterpunten Plan van aanpak In het voorliggende rapport staan bij de resultaten meerdere aspecten beschreven die als tekortkoming worden gezien omdat zij niet in lijn zijn met de huidige wet- en regelgeving en/of richtlijnen. Als bestuurder moet u ook deze tekortkomingen in verbeteracties omzetten om te komen tot goede zorg. Het betreft de volgende aspecten: Opstellen van een aantoonbaar kwaliteitsbeleid waaruit blijkt op welke wijze de instelling goede zorg biedt en hoe dit wordt geborgd. Beleid waaruit blijkt dat de zorgprofessionals binnen de instelling zich houden aan het Beroepsprofiel tandarts algemeen practicus (oa. zich toetsbaar en leerbaar opstellen). De inspectie verwacht dat u deze verbetermaatregelen binnen zes maanden (uiterlijk 15 september 2016) heeft uitgevoerd. De inspectie verzoekt u een plan van aanpak op te stellen hoe de verbetermaatregelen bij deze zorgaspecten worden geïmplementeerd en geborgd opdat ook in de toekomst blijvend aan de normen wordt voldaan. U dient dit plan uiterlijk 15 april 2016 naar haar toe te zenden. Pagina 20 van 22

21 4.3 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) De Kwaliteitswet zorginstellingen, artikel 40 van de Wet BIG en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector zijn per 1 januari 2016 vervangen door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De inspectie verwacht van de zorgaanbieder dat ze de werkwijze binnen de instelling borgt en operationeel in overeenstemming brengt met de vereisten van deze nieuwe wet. Voor de onderdelen klachtenbehandeling en Veilig Incident Melden geldt een overgangstermijn van respectievelijk één en een half jaar. 4.4 Vervolgacties De zorgaanbieder wordt na 15 juni 2016 opnieuw (on)aangekondigd bezocht om te beoordelen of de noodzakelijke verbeteringen zijn gerealiseerd. De resultaten van dit onderzoek zijn daarbij het uitgangspunt. Bij de herinspectie kan ter aanvulling op eerder genoemde richtlijnen ook op overige richtlijnen worden getoetst. Zie bijlage voor een overzicht van de gehanteerde richtlijnen. Pagina 21 van 22

22 Bijlage Overzicht gehanteerde richtlijnen: Infectiepreventie Infectiepreventie in de Tandheelkundige Praktijk (WIP 2007). Landelijke richtlijn Preventie transmissie van Hepatitis B van medisch personeel naar patiënten (RIVM sept. 2012). Radiologie European guidelines on radiation protection in dental radiology; The safe use of radiographs in dental practice. Radiation Protection (Europese commissie 2004). Kernenergiewet (KEW). Besluit Stralingsbescherming (BS). Richtlijn Tandheelkundige Radiologie (NMT- praktijkrichtlijn 2013). Zorg Praktijkwijzer WGBO in de praktijk (NMT 2006), Gedragregels voor Tandartsen 2.1 en 2.3 (NMT 2012) (informatie, toestemming). De IGZ circulaire Taakherschikking in de tandheelkundige praktijk en het uitvoeren van voorbehouden handelingen door niet-tandartsen ( IGZ). Richtlijn Patiëntendossier (NMT 2006), Gedragsregels voor Tandartsen 4.2 (NMT 2012). Richtlijn Periodiek Mondonderzoek (UMC St. Radboud Nijmegen 2007, opgenomen in de klinische praktijkrichtlijnen van de NMT). Protocol parodontale diagnostiek en behandeling (NVvP 2012). Richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen (NMT, NVvK, CBO en anderen 2012). Algemene Richtlijn Tandheelkundige Implantaten (NVOI 2012). Gedragregels voor Tandartsen 1.05 (NMT 2012), Professionele standaard. Consensus report: Quality guidelines for endodontic treatment European Society of Endodontology (NVvE 2006). Praktijkrichtlijn Samenwerking tandarts-tandtechnicus (NMT 2002). Praktijkrichtlijnen Horizontale en Verticale Verwijzing (NMT 2002), Gedragregels voor Tandartsen 3.2 (NMT 2012). Praktijkwijzer Taakdelegatie (NMT 2005), Gedragsregels voor Tandartsen 1.06 (NMT 2012). Wet BIG, artikel 35, 36, 37 en 38. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg 2013 (NZA TB/CU ). Organisatie Praktijkwijzer WGBO in de praktijk (NMT 2006). Meldcode Tandheelkunde betreffende Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (NMT 2011). Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz). Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Kwaliteitswet zorginstellingen, artikel 4 (voorraadbeheer). Kwaliteitswet zorginstellingen, artikel 5 (kwaliteitsjaarverslag). Kwaliteitswet zorginstellingen, artikel 4 (kwaliteitscyclus). Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Praktijkrichtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren (NMT 2012). Pagina 22 van 22

60 vragen. Onderzoeksthema 1: Infectiepreventie. 1. Persoonlijke hygiëne. Niet beoordeeld. 2. Infectiepreventie. Niet beoordeeld. 3.

60 vragen. Onderzoeksthema 1: Infectiepreventie. 1. Persoonlijke hygiëne. Niet beoordeeld. 2. Infectiepreventie. Niet beoordeeld. 3. 60 vragen Hieronder volgen de vragen die voortvloeien uit het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar tandartspraktijk Wijckmans in Ridderkerk (mei 2014). De vragen zijn onderverdeeld naar

Nadere informatie

AANTEKENEN Tandartspraktijk Braga B.V. T.a.v. xxx -bestuurder- Baden Powellweg 305 A 1069 LH AMSTERDAM

AANTEKENEN Tandartspraktijk Braga B.V. T.a.v. xxx -bestuurder- Baden Powellweg 305 A 1069 LH AMSTERDAM > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen AANTEKENEN Tandartspraktijk Braga B.V. T.a.v. xxx -bestuurder- Baden Powellweg 305 A 1069 LH AMSTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

Rapportage Instituut Mondzorg Weert in Weert na inspectiebezoek op 5 juli 2016

Rapportage Instituut Mondzorg Weert in Weert na inspectiebezoek op 5 juli 2016 Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapportage Instituut Mondzorg Weert in Weert na inspectiebezoek op 5 juli 2016 Utrecht, juli 2016 V1008798 20 16-1306062

Nadere informatie

Tandartspraktijk R.G.E.J. Wijckmans in Ridderkerk voldoet niet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg.

Tandartspraktijk R.G.E.J. Wijckmans in Ridderkerk voldoet niet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg. Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Tandartspraktijk R.G.E.J. Wijckmans in Ridderkerk voldoet niet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg. Utrecht, mei

Nadere informatie

Definitief rapport na inspectiebezoek aan Tandzorg Apeldoorn B.V. in Apeldoorn op donderdag 25 juni 2015.

Definitief rapport na inspectiebezoek aan Tandzorg Apeldoorn B.V. in Apeldoorn op donderdag 25 juni 2015. Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Definitief rapport na inspectiebezoek aan Tandzorg Apeldoorn B.V. in Apeldoorn op donderdag 25 juni 2015. Utrecht, Juni

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Tandartspraktijk Rijnsburgstraat te Amsterdam op 2 juli 2014

Rapport van het inspectiebezoek aan Tandartspraktijk Rijnsburgstraat te Amsterdam op 2 juli 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan Tandartspraktijk Rijnsburgstraat te Amsterdam op 2 juli 2014 Utrecht, augustus 2014 V1000563 2014-1111161 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding en belang 5 1.2 Onderzoeksdoel

Nadere informatie

Rapportage Medidental B.V. in Haarlem na inspectiebezoek op 12 juli 2017.

Rapportage Medidental B.V. in Haarlem na inspectiebezoek op 12 juli 2017. Rapportage Medidental B.V. in Haarlem na inspectiebezoek op 12 juli 2017. Utrecht, september 2017 V1010854 2017-2046842 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding en belang 5 1.2 Toetsingskader 5 1.3 Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Rapport van het herinspectiebezoek op 10 januari 2017 aan Tandartspraktijk van Hugten in Hilversum

Rapport van het herinspectiebezoek op 10 januari 2017 aan Tandartspraktijk van Hugten in Hilversum Rapport van het herinspectiebezoek op 10 januari 2017 aan Tandartspraktijk van Hugten in Hilversum Utrecht, februari 2017 V1007455 2017-1378017 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding en belang 5 1.2 Onderzoeksdoel

Nadere informatie

Rapportage herinspectie na aanwijzing aan Dental Dentia in Rotterdam op 16 mei 2017.

Rapportage herinspectie na aanwijzing aan Dental Dentia in Rotterdam op 16 mei 2017. Rapportage herinspectie na aanwijzing aan Dental Dentia in Rotterdam op 16 mei 2017. Utrecht, juni 2017 V1009601 2017-2014938 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding en belang 5 1.2 Onderzoeksdoel 5 1.3 Toetsingskader

Nadere informatie

Dental Dentia in Rotterdam voldoet niet aan de voorwaarden voor het aanbieden van goede zorg, na inspectiebezoek op 17 januari 2017.

Dental Dentia in Rotterdam voldoet niet aan de voorwaarden voor het aanbieden van goede zorg, na inspectiebezoek op 17 januari 2017. Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Dental Dentia in Rotterdam voldoet niet aan de voorwaarden voor het aanbieden van goede zorg, na inspectiebezoek op 17

Nadere informatie

Definitief rapport Tandartspraktijk J. Vissi Oost- Groningen B.V. in Winschoten na inspectiebezoek op 15 en 16 augustus 2017.

Definitief rapport Tandartspraktijk J. Vissi Oost- Groningen B.V. in Winschoten na inspectiebezoek op 15 en 16 augustus 2017. Definitief rapport Tandartspraktijk J. Vissi Oost- Groningen B.V. in Winschoten na inspectiebezoek op 15 en 16 augustus 2017. Utrecht, augustus 2017 V2002066 2017-2040072 Definitief rapport Tandartspraktijk

Nadere informatie

Werkwijze binnen Dental Reizen te Berg en Terblijt Voldoet niet aan de normen voor verantwoorde zorg.

Werkwijze binnen Dental Reizen te Berg en Terblijt Voldoet niet aan de normen voor verantwoorde zorg. Werkwijze binnen Dental Reizen te Berg en Terblijt Voldoet niet aan de normen voor verantwoorde zorg. Utrecht, augustus 2014 V1000377 2014-1106610 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding en belang 5 1.2 Onderzoeksdoel

Nadere informatie

Instituut Mondzorg Weert voldoet niet aan de randvoorwaarden voor goede zorg

Instituut Mondzorg Weert voldoet niet aan de randvoorwaarden voor goede zorg Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Instituut Mondzorg Weert voldoet niet aan de randvoorwaarden voor goede zorg Rapport van het inspectiebezoek op 25 mei

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen AANTEKENEN Tandartspraktijk Braga B.V. stadspiateau 1 T.a.v. mevrouw 3521 AZ

Nadere informatie

Definitief rapport Sensodent B.V. in Emmen na inspectiebezoek op 15 augustus 2017.

Definitief rapport Sensodent B.V. in Emmen na inspectiebezoek op 15 augustus 2017. Definitief rapport Sensodent B.V. in Emmen na inspectiebezoek op 15 augustus 2017. Utrecht, augustus 2017 M1030924 2017-2040035 Definitief rapport Sensodent B.V. in Emmen na inspectiebezoek op 15 augustus

Nadere informatie

Definitief rapport Tandartspraktijk J. Vissi Hoogeveen B.V. in Hoogeveen na inspectiebezoek op 18 augustus 2017.

Definitief rapport Tandartspraktijk J. Vissi Hoogeveen B.V. in Hoogeveen na inspectiebezoek op 18 augustus 2017. Definitief rapport Tandartspraktijk J. Vissi Hoogeveen B.V. in Hoogeveen na inspectiebezoek op 18 augustus 2017. Utrecht, augustus 2017 V2002064 2017-2040101 Definitief rapport Tandartspraktijk J. Vissi

Nadere informatie

Inspecde voor de Gezondheidszorg

Inspecde voor de Gezondheidszorg www.igz,ni Pagina 1 van 2 -bestuurder- 3521 AZ Utretht Vervolg 2015!nlichtuigen bi) T 088 1205000 F 058 120 50 01 3500GR Utrecht3500 OR Muntweg 1 POStbUS 2680 Stadspiateau 1 Dental Reizen Welzijn ensport

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen AANGETEKEND Tandartspraktijk Van Hugten Stadspiateau 1 T.a.v. de heer xxx 3521

Nadere informatie

Richtlijnen en normen

Richtlijnen en normen Richtlijnen en normen De basis voor medisch professioneel handelen wordt gevormd door onderzoek en consensus binnen de beroepsgroep bij voorkeur vastgelegd in richtlijnen, praktijkwijzers, protocollen

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. t.a.v. XXXX. -bestuurders-

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. t.a.v. XXXX. -bestuurders- Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen AANTEKENEN Dental Dentia Stadspiateau 1 t.a.v. XXXX 3521 AZ Utrecht Postbus

Nadere informatie

De herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie

De herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie Principes van stralingsbescherming De herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie Ontwikkeld door de ICRP (International Commission on Radiological Protection): Rechtvaardiging ALARA dosislimieten Onderwerpen

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft. Datum Besluit aanwijzing op grond van artikel 8, eerste lid, Kwaliteitswet zorginstellingen

Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft. Datum Besluit aanwijzing op grond van artikel 8, eerste lid, Kwaliteitswet zorginstellingen > Retouradres Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij Datum Betreft Besluit aanwijzing

Nadere informatie

Datum 24 augustus 2017 Onderwerp Bevel ex artikel 27, vierde lid Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Datum 24 augustus 2017 Onderwerp Bevel ex artikel 27, vierde lid Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Per e-mail en per koerier Sensodent B.V. t.a.v. de heer XXX Nijverheidsstraat 6 7815 HV Emmen Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015 Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding... 5

Nadere informatie

Datum 24 augustus 2017 Onderwerp Bevel ex artikel 27, vierde lid Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Datum 24 augustus 2017 Onderwerp Bevel ex artikel 27, vierde lid Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Per e-mail en per koerier Tandartspraktijk J. Vissi Hoogeveen B.V. T.a.v. de heer XXX - bestuurder Lindenlaan 33/A 7907 AT HOOGEVEEN Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorgbureau De Tulp te Rotterdam op 26 april Utrecht, augustus 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorgbureau De Tulp te Rotterdam op 26 april Utrecht, augustus 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorgbureau De Tulp te Rotterdam op 26 april 2017 Utrecht, augustus 2017 1 Inleiding Op 26 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 1 Inleiding Op 21 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Utrecht, april Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan PaDam Specialistische Thuisverpleging b.v. te Purmerend op 24 juni 2016

Utrecht, april Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan PaDam Specialistische Thuisverpleging b.v. te Purmerend op 24 juni 2016 Utrecht, april 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan PaDam Specialistische Thuisverpleging b.v. te Purmerend op 24 juni 2016 1 Inleiding Op 24 juni 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Miro Thuis B.V. te Dordrecht op 17 oktober 2016 Utrecht, februari 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Miro Thuis B.V. te Dordrecht op 17 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Miro Thuis B.V. te Dordrecht op 17 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 1 Inleiding Op 17 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Reade (locatie Overtoom) op 20 april 2015 te Amsterdam

Rapportage van het inspectiebezoek aan Reade (locatie Overtoom) op 20 april 2015 te Amsterdam Rapportage van het inspectiebezoek aan Reade (locatie Overtoom) op 20 april 2015 te Amsterdam Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

AANGETEKEND Medidental B.V. t.a.v. XXX Zijlweg 148C 2015 BJ Haarlem

AANGETEKEND Medidental B.V. t.a.v. XXX Zijlweg 148C 2015 BJ Haarlem > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen AANGETEKEND Medidental B.V. t.a.v. XXX Zijlweg 148C 2015 BJ Haarlem Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Uzo Zorg B.V. te Rotterdam op 12 januari 2017

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Uzo Zorg B.V. te Rotterdam op 12 januari 2017 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Uzo Zorg B.V. te Rotterdam op 12 januari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Uzo Zorg B.V. te Rotterdam op 12 januari 2017

Nadere informatie

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Ideaal Zorg te Delft op 7 december 2016

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Ideaal Zorg te Delft op 7 december 2016 Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Ideaal Zorg te Delft op 7 december 2016 1 Inleiding Op 7 december 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het MC Slotervaart op 8 juni 2017 te Amsterdam

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het MC Slotervaart op 8 juni 2017 te Amsterdam Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het MC Slotervaart op 8 juni 2017 te Amsterdam Utrecht, augustus 2017 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Revalidatie Friesland op 13 april 2015 te Beetsterzwaag

Rapportage van het inspectiebezoek aan Revalidatie Friesland op 13 april 2015 te Beetsterzwaag Rapportage van het inspectiebezoek aan Revalidatie Friesland op 13 april 2015 te Beetsterzwaag Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017 1 Inleiding Op 21 september 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 31 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 1 Inleiding Op 24 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan ZorgAZ BV te Amsterdam op 13 april Utrecht, augustus 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan ZorgAZ BV te Amsterdam op 13 april Utrecht, augustus 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan ZorgAZ BV te Amsterdam op 13 april 2017. Utrecht, augustus 2017 1 Inleiding Op 13 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Overzicht IGZ-controles 1

Overzicht IGZ-controles 1 Overzicht IGZ-controles 1 Binnen de praktijk is onvoldoende kennis aanwezig over de WIP richtlijn om op verantwoorde wijze vorm te geven aan infectiepreventie. De kennis die wel aanwezig is wordt onvoldoende

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5.

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5. Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Maasstad ziekenhuis op 19 mei 2017 te Rotterdam Utrecht, juli 2017 Ziekenhuis 19 mei 2017 te Rotterdam

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk E.R. Verwer

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk E.R. Verwer Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk E.R. Verwer Naam praktijk Tandartspraktijk E.R. Verwer Praktijk adres Fazantlaan 11 Postcode 2261BS Plaats Leidschendam Telefoonnummer 0703274228 E-mailadres

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Ophovenerhof te Sittard op 18 mei Utrecht, oktober 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Ophovenerhof te Sittard op 18 mei Utrecht, oktober 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Ophovenerhof te Sittard op 18 mei 2017 Utrecht, oktober 2017 1 Inleiding Op 18 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Tandartspraktijk Mientjes

Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Tandartspraktijk Mientjes Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Tandartspraktijk Mientjes Naam praktijk Tandartspraktijk Mientjes Praktijk adres Dennenstraat 11 Postcode 2985BR Plaats Ridderkerk Telefoonnummer 0180-436705 E-mailadres

Nadere informatie

TOPORTHO KWALITEITSJAARVERSLAG 2013. Ambitie in kwaliteit

TOPORTHO KWALITEITSJAARVERSLAG 2013. Ambitie in kwaliteit TOPORTHO KWALITEITSJAARVERSLAG 2013 Ambitie in kwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. TopOrtho 4 2.1 Profiel 4 2.2 Orthodontisten samen met orthodontisten 4 2.3 Visie 5 3. Organisatie en praktijkgegevens

Nadere informatie

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 Utrecht, Mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 1 Inleiding Op 5 december jl. heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Maison-Thuiszorg B.V. te Zaandam op 9 november 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Maison-Thuiszorg B.V. te Zaandam op 9 november 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Maison-Thuiszorg B.V. te Zaandam op 9 november 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 9 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra Audiologie en Revalidatie locatie Leijpark, Tilburg op 24 april 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra Audiologie en Revalidatie locatie Leijpark, Tilburg op 24 april 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra Audiologie en Revalidatie locatie Leijpark, Tilburg op 24 april 2015 Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek...

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 28 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgboerderij De Borkeld te Rijssen op 26 november Utrecht, februari 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgboerderij De Borkeld te Rijssen op 26 november Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgboerderij De Borkeld te Rijssen op 26 november 2016 Utrecht, februari 2017 1 Inleiding Op 26 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 1 Inleiding Op 30 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

De overige zes cliënten vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De overige zes cliënten vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Home instead Thuisservice Breda & Etten-Leur te Breda Home instead Thuisservice Breda & Etten-Leur te Breda op 12 april 2017 Follow-up rapport

Nadere informatie

Utrecht, juni Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017

Utrecht, juni Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017 Utrecht, juni 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017 1 Inleiding Op 16 januari 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Utrecht, augustus 2017

Utrecht, augustus 2017 Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis op 20 juni 2017 te Tilburg. Utrecht, augustus 2017 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Utrecht, september 2017

Utrecht, september 2017 Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het HMC Antoniushove op 17 augustus 2017 te Leidschendam Utrecht, september 2017 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan De Ruyter Apotheek op 24 mei 2017 te Amsterdam. Utrecht, Juni 2017

Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan De Ruyter Apotheek op 24 mei 2017 te Amsterdam. Utrecht, Juni 2017 Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan De Ruyter Apotheek op 24 mei 2017 te Amsterdam Utrecht, Juni 2017 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Onderzoeksvragen 4 1.2 Onderzoeksmethode 4 1.3

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan. Medisch Centrum Amstelveen op 26 juni 2015 te Amstelveen V

Rapportage van het inspectiebezoek aan. Medisch Centrum Amstelveen op 26 juni 2015 te Amstelveen V Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum Amstelveen op 26 juni 2015 te Amstelveen V1005574 2015-1214745 Utrecht, september 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Rijnlands Revalidatiecentrum op 8 juni 2015 te Leiden

Rapportage van het inspectiebezoek aan Rijnlands Revalidatiecentrum op 8 juni 2015 te Leiden Rapportage van het inspectiebezoek aan Rijnlands Revalidatiecentrum op 8 juni 2015 te Leiden Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Utrecht, augustus 2017

Utrecht, augustus 2017 Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Zuyderland Medisch Centrum op 22 juni 2017 te Sittard-Geleen Utrecht, augustus 2017 Medisch Centrum

Nadere informatie

De succesvolle visitatie voorbereiding! In 7 stappen met een gerust hart aanmelden

De succesvolle visitatie voorbereiding! In 7 stappen met een gerust hart aanmelden De succesvolle visitatie voorbereiding! In 7 stappen met een gerust hart aanmelden Inhoudsopgave Inleiding 3 Stap 1: Focus op kwaliteit (missie en visie) 4 Stap 2: Weet wat visitatie inhoudt 6 Stap 3:

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5.

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5. Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Medisch Spectum Twente op 11 mei 2017 te Enschede Utrecht, juli 2017 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Eyescan Oogzorgkliniek op 3 juni 2013 te Emmen. Utrecht, augustus 2013

Rapportage van het inspectiebezoek aan Eyescan Oogzorgkliniek op 3 juni 2013 te Emmen. Utrecht, augustus 2013 Rapportage van het inspectiebezoek aan Eyescan Oogzorgkliniek op 3 juni 2013 te Emmen Utrecht, augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5 3 Resultaten

Nadere informatie

Hertoetsrapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Smoel Kunstwerkplaats VOF in Leeuwarden op 2 augustus Utrecht, november 2017

Hertoetsrapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Smoel Kunstwerkplaats VOF in Leeuwarden op 2 augustus Utrecht, november 2017 Hertoetsrapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Smoel Kunstwerkplaats VOF in Leeuwarden op 2 augustus 2017 Utrecht, november 2017 1 Inleiding Op 2 augustus 2017 heeft de Inspectie Gezondheidszorg

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Masterzorg te Zeist op 21 november Utrecht, maart 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Masterzorg te Zeist op 21 november Utrecht, maart 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Masterzorg te Zeist op 21 november 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 21 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan ViaReva op 17 maart 2015 te Apeldoorn

Rapportage van het inspectiebezoek aan ViaReva op 17 maart 2015 te Apeldoorn Rapportage van het inspectiebezoek aan ViaReva op 17 maart 2015 te Apeldoorn Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2

Nadere informatie

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 1 Inleiding Op 6 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5.

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5. Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan Ziekenhuis Nij Smellinghe op 30 mei 2017 te Drachten. Utrecht, juli 2017 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Overzicht Documentatie Operatief Proces

Overzicht Documentatie Operatief Proces Overzicht Documentatie Operatief Proces Februari 2016 Marijn Lamers Manager Kwaliteit en Veiligheid Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Waarom een overzicht?... 3 Documentatie... 4 Relevante

Nadere informatie

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Inleiding Zichtbare Mondzorg In de mondzorg wordt hard gewerkt aan het inzichtelijk en transparant

Nadere informatie

Toetsingskader Inspectie voor de Gezondheidszorg

Toetsingskader Inspectie voor de Gezondheidszorg Toetsingskader Inspectie voor de Gezondheidszorg Programma: Mondzorg: radiologie Versie: 1 Datum: april 2017 Inleiding Dit toetsingskader vormt het kader voor de uitvoering van het toezicht van de Inspectie

Nadere informatie

Arbo- en Milieudienst. Wetgeving en de ondernemer in de gezondheidszorg

Arbo- en Milieudienst. Wetgeving en de ondernemer in de gezondheidszorg Arbo- en Milieudienst Wetgeving en de ondernemer in de gezondheidszorg 1 Vraag Waarom zit u hier en volgt u een cursus stralingshygiëne? Antwoord: Vanwege de wet BIG, voorbehouden handeling Vanwege de

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong Naam praktijk Swinkels & de Jong Praktijk adres Arnhemseweg 507 Postcode 7361 CJ Plaats Beekbergen Telefoonnummer 055-5061599 E-mailadres swinkelsdejong@xs4all

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het HMC Bronovo op 30 maart 2017 te Den Haag

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het HMC Bronovo op 30 maart 2017 te Den Haag Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het HMC Bronovo op 30 maart 2017 te Den Haag Utrecht, mei 2017 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding en

Nadere informatie

REGLEMENT IMPLANTOLOOG. Reglement Implantoloog

REGLEMENT IMPLANTOLOOG. Reglement Implantoloog Reglement Implantoloog 6 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ORALE IMPLANTOLOGIE II Reglement Implantoloog Hoofdstuk 1 Algemeen 7 Hoofdstuk 2 Taken van de implantoloog NVOI 8 Hoofdstuk 3 Voorwaarden voor erkenning

Nadere informatie

Overzicht IGZ-controles 1

Overzicht IGZ-controles 1 Overzicht IGZ-controles 1 Binnen de praktijk is onvoldoende kennis aanwezig over de WIP richtlijn om op verantwoorde wijze vorm te geven aan infectiepreventie. De kennis die wel aanwezig is wordt onvoldoende

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Beperfect Clinics B.V. te Amstelveen

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Beperfect Clinics B.V. te Amstelveen Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Amsterdam, 2 december 2011 2011-366186 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 CONCLUSIE EN DE TE NEMEN MAATREGELEN... 4 3 RESULTATEN INSPECTIEBEZOEK...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum de Veluwe op 3 september 2013 te Apeldoorn. Utrecht, november 2013

Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum de Veluwe op 3 september 2013 te Apeldoorn. Utrecht, november 2013 Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum de Veluwe op 3 september 2013 te Apeldoorn Utrecht, november 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5

Nadere informatie

Geen zorgen over zorgplannen

Geen zorgen over zorgplannen Geen zorgen over zorgplannen Kennisdagen mei 2014 Kennisdagen mei 2014 Vigerende wet- en regelgeving Van groot naar klein Kwaliteitswet zorginstellingen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

AANGETEKEND MET BERICHT VAN ONTVANGST. Aan Medisch Centrum Westerbuurt T.a.v. de heer A. van der Marel, huisarts Westerbuurt 13 1606 AK VENHUIZEN

AANGETEKEND MET BERICHT VAN ONTVANGST. Aan Medisch Centrum Westerbuurt T.a.v. de heer A. van der Marel, huisarts Westerbuurt 13 1606 AK VENHUIZEN > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht AANGETEKEND MET BERICHT VAN ONTVANGST Aan Medisch Centrum Westerbuurt T.a.v. de heer A. van der Marel, huisarts Westerbuurt 13 1606 AK VENHUIZEN Meldpunt Igz

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2011 van Tandheelkunde Broeklanden

Kwaliteitsjaarverslag 2011 van Tandheelkunde Broeklanden Kwaliteitsjaarverslag 2011 van Tandheelkunde Broeklanden Naam praktijk Tandheelkunde Broeklanden Praktijk adres Broeklanden 20 Postcode Plaats 6931 XS Westervoort Telefoonnummer 026-311 86 60 E-mailadres

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Contour Kliniek op 27 juni 2013 te Bussum. Amsterdam, december 2013

Rapportage van het inspectiebezoek aan Contour Kliniek op 27 juni 2013 te Bussum. Amsterdam, december 2013 Rapportage van het inspectiebezoek aan Contour Kliniek op 27 juni 2013 te Bussum Amsterdam, december 2013 rapport Contour kliniek 27-06-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013 van EneTandarts

Kwaliteitsjaarverslag 2013 van EneTandarts Kwaliteitsjaarverslag 2013 van EneTandarts Naam praktijk EneTandarts Praktijk adres Pieter Biggestraat 45 Postcode 3257AR Plaats Ooltgensplaat Telefoonnummer 0187-631432 E-mailadres info@enetandarts.nl

Nadere informatie

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Utrecht Juli 2014 Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Inleiding Op 22 nuari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Adelante op 17 april 2015 te Hoensbroek

Rapportage van het inspectiebezoek aan Adelante op 17 april 2015 te Hoensbroek Rapportage van het inspectiebezoek aan Adelante op 17 april 2015 te Hoensbroek Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Resultaten...

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Flevo ziekenhuis op 23 mei 2017 te Almere

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Flevo ziekenhuis op 23 mei 2017 te Almere Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Flevo ziekenhuis op 23 mei 2017 te Almere Utrecht, juli 2017 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni Utrecht December 2016

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni Utrecht December 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni 2016 Utrecht December 2016 Inleiding Op 10 juni 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Datum 21 maart 2013 Onderwerp Bevel ex artikel 8, vierde lid Kwaliteitswet zorginstellingen. Geachte heer Kingma,

Datum 21 maart 2013 Onderwerp Bevel ex artikel 8, vierde lid Kwaliteitswet zorginstellingen. Geachte heer Kingma, > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht PER KOERIER EN PER MAIL VERZONDEN Hoffman Kingma Praktijk B.V. Handelend onder de naam Oosteinde Walborg Kliniek T.a.v. de heer S.J.G. Kingma Bestuurder Pieter

Nadere informatie

Datum 16 juni 2017 Onderwerp V /V Rapport inspectiebezoek High Risk medicatie en Operatief traject

Datum 16 juni 2017 Onderwerp V /V Rapport inspectiebezoek High Risk medicatie en Operatief traject > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Stichting Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de raad van bestuur Jan van Goyenkade 1 1075 HN AMSTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5.

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5. Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Zaans Medisch Centrum op 1 juni 2017 te Zaandam Utrecht, juli 2017 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Datum 13 januari 2017 Onderwerp Aanwijzing ex artikel 27 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Datum 13 januari 2017 Onderwerp Aanwijzing ex artikel 27 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen AANTEKENEN P.G.M.A. Holding B.V. althans, Zorgbureau Pinar B.V. t.a.v. Algemeen directeur en bestuurder Borchwerf 14 4704 RG ROOSENDAAL Stadsplateau 1 3521 AZ

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5.

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5. Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Radboud Universitair Medisch Centrum op 20 april 2017 te Nijmegen Utrecht, juni 2017 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Soesa BV in De Haag op 24 mei Utrecht, oktober 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Soesa BV in De Haag op 24 mei Utrecht, oktober 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Soesa BV in De Haag op 24 mei 2017 Utrecht, oktober 2017 1 Inleiding Op 24 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Stichting Lelie Zorggroep Raad van bestuur Postbus AD CAPELLE a/d IJSSEL

Stichting Lelie Zorggroep Raad van bestuur Postbus AD CAPELLE a/d IJSSEL > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Stichting Lelie Zorggroep Raad van bestuur Postbus 151 2900 AD CAPELLE a/d IJSSEL Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00

Nadere informatie

Inspectierapport MET Nanny Bemiddeling (GOB) Wilhelminastraat HT MEPPEL Registratienummer

Inspectierapport MET Nanny Bemiddeling (GOB) Wilhelminastraat HT MEPPEL Registratienummer Inspectierapport MET Nanny Bemiddeling (GOB) Wilhelminastraat 37 7941HT MEPPEL Registratienummer 255699840 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Meppel Datum inspectie: 07-12-2016 Type

Nadere informatie

terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren en patiëntervaringsindicatoren

terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren en patiëntervaringsindicatoren Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandartspraktijken terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren en patiëntervaringsindicatoren Inleiding Zichtbare Mondzorg In de mondzorg wordt hard gewerkt

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartsenpraktijk TandPunt Mondzorg

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartsenpraktijk TandPunt Mondzorg Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartsenpraktijk TandPunt Mondzorg Naam Praktijk Praktijkadres Postcode Plaats Telefoonnummer E- mailadres Website Inschrijfnummer Kamer van Koophandel TandPunt Mondzorg

Nadere informatie

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toelichting opzet van het toetsingsmodel. Indien wordt verwezen naar het aanwezig zijn van een procedure, dan wordt deze geacht te zijn opgesteld, ingevoerd en intern getoetst.

Nadere informatie

Comfident Kwaliteitsjaarverslag 2014 Kwaliteit voorop

Comfident Kwaliteitsjaarverslag 2014 Kwaliteit voorop Comfident Kwaliteitsjaarverslag 2014 Kwaliteit voorop Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Comfident 4 2.1 Profiel 4 2.2 Missie en visie 4 2.3 Tandartspraktijken en contactinformatie 4 2.4 Management 5 2.5

Nadere informatie