Datum 24 augustus 2017 Onderwerp Bevel ex artikel 27, vierde lid Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum 24 augustus 2017 Onderwerp Bevel ex artikel 27, vierde lid Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg"

Transcriptie

1 > Retouradres Postbus DA Heerlen Per en per koerier Tandartspraktijk J. Vissi Hoogeveen B.V. T.a.v. de heer XXX - bestuurder Lindenlaan 33/A 7907 AT HOOGEVEEN Stadsplateau AZ Utrecht Postbus DA Heerlen T F Datum 24 augustus 2017 Onderwerp Bevel ex artikel 27, vierde lid Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Geachte heer XXX, Per aangetekende brief en van 22 augustus 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) u geïnformeerd over haar voornemen tot het opleggen van een bevel ex artikel 27, vierde lid van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (hierna: Wkkgz). Met deze brief geeft de inspectie uitvoering aan haar voornemen en legt Tandartspraktijk J. Vissi Hoogeveen B.V. (hierna:zorgaanbieder) een bevel op, waarmee de zorgaanbieder verplicht is aan het bevel te voldoen. Aanleiding Tijdens een eerder onderzoek in 2011 heeft de inspectie bij de zorgaanbieder diverse tekortkomingen geconstateerd (rapport met documentnummer ). Destijds was er bij de zorgaanbieder een kwaliteitsmanager werkzaam. De kwaliteitsmanager zette zich toentertijd actief in om de noodzakelijke verbeteringen door te voeren en de inspectie heeft toen mede in verband daarmee geen bestuurlijke maatregelen opgelegd. In 2013 is om financiële reden afscheid genomen van deze kwaliteitsmanager. Zijn functie is niet opnieuw ingevuld. De inspectie ontving vervolgens op 19 september 2016 een melding met betrekking tot Sensodent B.V. gevestigd in Emmen. Deze zorgaanbieder had dezelfde bestuurder als drie andere zorgaanbieders: Tandartsprakijk J. Vissi Oost- Groningen B.V., tandartspraktijk J Vissi Hoogeveen B.V. en Sensodent Musselkanaal B.V. De melding was aanleiding om onderzoek in te stellen naar deze vier zorgaanbieders. De melding had betrekking op tandartsen die de Nederlandse taal niet machtig zouden zijn en vrijetijdskleding zouden hebben gedragen tijdens een behandeling. Op 3 april 2017 vroeg de inspectie schriftelijk informatie op bij Sensodent B.V. Bij uitblijven van een reactie werd op 11 mei 2017 een rappel per verzonden. Ook op deze volgde geen reactie van Sensodent B.V. Vervolgens werd op 25 en 26 juli 2017 een inspectiebezoek gebracht aan Sensodent B.V. en aan Tandartspraktijk J. Vissi Oost-Groningen B.V. Tijdens deze inspectiebezoeken op 25 en 26 juli 2017 was bij Sensodent B.V. en aan Tandartspraktijk J. Vissi Oost- Pagina 1 van 12

2 Groningen B.V. een niet BIG-geregistreerde zorgverlener werkzaam als tandarts (hierna: de tandheelkundig medewerker). De praktijkmanager verklaarde dat de tandheelkundig medewerker ook bij de zorgaanbieder tandheelkundige werkzaamheden verrichte. De bestuurder van de instelling was niet aanwezig in verband met zijn verblijf in het buitenland tot begin augustus. Sensodent B.V., Sensodent Musselkanaal B.V. en Tandartspraktijk J. Vissi Oost-Groningen B.V. werden (deels opnieuw) door de inspectie bezocht op 15 en 16 augustus Sensodent Musselkanaal B.V. bleek op 15 augustus 2017 gesloten en er was een ander bedrijf gevestigd. Op 16 augustus 2017 vond een aangekondigd gesprek met de bestuurder plaats op locatie Winschoten. Op 18 augustus 2017 werd een bezoek gebracht aan Tandartsenpraktijk J. Vissi Hoogeveen B.V. Tijdens dit bezoek werden ernstige tekortkomingen geconstateerd die een acuut risico vormen voor de veiligheid en de gezondheid van patiënten. Deze tekortkomingen zijn weergegeven in het volgende hoofdstuk resultaten. Bevindingen Het inspectieonderzoek heeft geleid tot de volgende bevindingen. De inspectie constateerde diverse (deels ernstige) tekortkomingen. Deze tekortkomingen zijn beschreven in het inspectierapport dat aan u op 18 augustus 2017 per is verzonden met het verzoek om vóór 22 augustus 2017 om uur te reageren op feitelijke onjuistheden. Dit is op 18 augustus 2017 ook telefonisch aan u toegelicht. Het rapport is op 21 augustus 2017 eveneens aangetekend per post aan u verzonden. Op 22 augustus 2017 belde de inspectie om 09:00 uur met de bestuurder. De inspectie vroeg of de bestuurder per post dan wel per een reactie heeft gegeven op het conceptrapport. De bestuurder antwoordde dat hij wel het conceptrapport per had ontvangen maar dat hij geen reactie heeft gegeven. Omdat een reactie uitbleef is het definitieve inspectierapport vastgesteld. Het definitieve rapport is op 22 augustus 2017 om 17:11 uur per e- mail verzonden en eveneens per aangetekende post verzonden. Bij van 22 augustus 2017 om 17:11 uur en bij aangetekende post is eveneens het voornemen tot het opleggen van een bevel verzonden. Uit het rapport blijkt dat (onder meer) de volgende tekortkomingen zijn geconstateerd: Pagina 2 van 12

3 1. Infectiepreventie In ruimte voor reiniging, desinfectie en sterilisatie (hierna: RDS-ruimte) ontbreekt een handsfree zeep- en alcohol dispensor. De kraan in deze ruimte is niet handsfree. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 4, paragraaf 4.2, pagina 46.) In de behandelruimte die in gebruik is hangt een niet functionerende zeepdispenser en (disposable) handdoeken ontbreken. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 4, paragraaf 4.2, pagina 46.) In de behandelruimte die niet in gebruik is hangt een niet functionerende zeepdispenser en (disposable) handdoeken ontbreken. De kraan in deze ruimte is niet handsfree. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 4, paragraaf 4.2, pagina 46.) Er is geen naaldencontainer, binnen handbereik na gebruik van de naald, aanwezig die voldoet aan de UN-keureisen/waarop een N-nummer wordt weergegeven. Een grote open plastic fles werd gebruikt als naaldencontainer. In de rds-ruimte staat een volle naaldencontainer achter een kast opgeborgen onder een bezem. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 12, paragraaf 12.1, pagina 124.) In de rds-ruimte en behandelruimte die in gebruik is, zijn oppervlakken, apparatuur en materialen zichtbaar vervuild. Onder andere het aanrecht met daarop behandeltrays, materialen en middelen, de stoel, de spittoon, de operatielamp, kasten en kasthandgrepen waren allen zichtbaar vervuild. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 7, paragraaf 7.1, pagina 80.) Het spittoon en de gebruikte afzuigslangen werden niet na de patiënt doorgespoeld met water (en eventueel detergens). (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 7, paragraaf 7.1, pagina 80.) Voor het reiniging en desinfecteren van werkoppervlakken, apparatuur en materialen wordt geen desinfectiemiddelen voorzien van een N- of RVG nummer gebruikt. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 7, paragraaf 7.2, pagina 97.) De rds-ruimte werd tevens gebruikt als opslag voor gebruiksmaterialen en schoonmaakmiddelen en schoonmaakattriburen. Er was geen scheiding tussen de schoonmaakmaterialen en middelen en rdsmaterialen en middelen. De ruimte staat overvol. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 9, paragraaf 9.1, pagina 105, 106 en 107.) De prullenbak in de rds-ruimte is onbereikbaar. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 9, paragraaf 9.1, pagina 105, 106 en 107.) In de koelkast in de keuken werden levensmiddelen, een alginaatafdruk, materialen en verlopen medicatie bewaard. De koelkast is zichtbaar vervuild. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 9, paragraaf 9.1, pagina 105, 106 en 107.) Pagina 3 van 12

4 Er was geen bewaarbak voor het desinfecteren van afdrukken aanwezig. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 7, paragraaf 7.3, pagina 88.) Een afdruk werd bewaard in een plastic zak in de koelkast. De laatste behandelingen vonden plaats op de maandag voorafgaande aan het inspectiebezoek op vrijdag. In de koelkast werden ook levensmiddelen bewaard. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 7, paragraaf 7.3, pagina 88.) Pagina 4 van 12

5 Instrumentarium werd niet voorafgaand aan desinfectie en sterilisatie gereinigd. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 8, paragraaf 8.1, pagina 92 en 93.) Er is geen thermodesinfector aanwezig binnen de instelling en er zijn geen afspraken gemaakt over de reiniging van instrumentarium bij een externe zorgaanbieder. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 8, paragraaf 8.1.2, pagina 92 en 93.) De sterilisator werd niet gebruikt conform de aanwijzing van de fabrikant, deze was zichtbaar vervuild. De afvoer van het gedestileerde water was zichtbaar vervuild, het water was donkerbruin van kleur. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 8, paragraaf 8.9, pagina 103.) De ultrasoon reiniger werd niet gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant. De vloeistof in de ultrasoon reiniger was zichtbaar vervuild, hierin bevond zich groene aanslag. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 8, paragraaf 8.4, pagina 97.) Er was instrumentarium aanwezig met daarop een verlopen expiratiedatum van steriliteit. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 8, paragraaf 8.10, pagina 104.) Er was instrumentarium aanwezig waarvan de verpakking nat was geweest en zichtbaar verkleurd was. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 8, paragraaf 8.10, pagina 104.) Hand- en hoekstukken werden niet na iedere patiëntbehandeling op de juiste wijze gereinigd dan wel vervangen. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 8, paragraaf 8.2, pagina 94 en 95.) De meerfunctiespuit werd niet na elke patiëntbehandeling doorgespoeld en de niet disposable tips werden niet (inwendig) gereinigd, gespoeld en gesteriliseerd. De niet disposable tips werden niet na elke patiëntbehandeling vervangen. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 8, paragraaf 8.3, pagina 96.) Endodontisch instrumentarium (vijltjes, ruimers, extirpatienaalden) werden gereinigd en hergebruikt. De gebruikte endovijlen werden gestoken in wattenrollen en bewaard in een plastic bakje. De wattenrollen waren zichtbaar bruin verkleurd. Op de wattenrollen was met stift geschreven. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk8, paragraaf 8.1, pagina 94.) In een kast in de rds-ruimte werd endo-instrumentarium in niet afgesloten displays bewaard. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 9, paragraaf 1.1, pagina 105, 106 1n 107.) In de behandelruimte die in gebruik was waren twee bewaarbakken met vloeistof en gebruikt instrumentarium van vier werkdagen geleden aanwezig. De vloeistof in beide bewaarbakken was zichtbaar vervuild. Er was op de bodem van beide bakken roestvorming te zien. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 8, paragraaf 8.7, pagina 101.) De patiëntenstoel is zichtbaar beschadigd op meerdere plekken. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 9, paragraaf 9.1, pagina 105, 106 en 107.) Pagina 5 van 12

6 De instelling heeft geen duidelijke scheiding tussen de kritische en de nietkritische ruimten. De rds-ruimte werd tevens als opslagruimte gebruikt. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 9, paragraaf 9.1, pagina 105, 106 en 107.) In de kritische ruimten was geen duidelijke scheiding tussen het schone en vuile gedeelte op werkbladen en in kasten, een juiste routing van instrumentarium en medewerkers was niet mogelijk. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 9, paragraaf 9.1, pagina 105, 106 en 107.) In de RDS ruimte werden schone materialen in het niet-schone werkgebied opgeborgen. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 9, paragraaf 9.1, pagina 105, 106 en 107.) Losse apparatuur en hulpmiddelen in de behandelruimten zijn niet (zo veel mogelijk) in dichte kasten geplaatst. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 9, paragraaf 9.1, pagina 105, 106 en 107.) Toetsenbord, muis en opslag van röntgenfoto s in de spatzone, zijn niet afgedekt met disposables en/of bestaan niet uit een materiaal dat bestand is tegen frequent gebruik van toegestane reinigings- en desinfectiemiddelen. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 9, paragraaf 9.2, pagina 109.) 2. Infectiepreventie - Documenten Vaccinatie en/of driemaandelijkse controle van hepatitis B is niet voor iedere zorgverlener geregeld en gedocumenteerd. Van geen van de medewerkers was een document aanwezig met daarop de bepaalde titer weergegeven. Bij de baliemedewerkster, tevens op onregelmatige basis werkzaam in de rds-ruimte, moet de titerbepaling nog plaats vinden. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 5, paragraaf 5.1, pagina 54 en 55.) Er is geen protocol aanwezig voor de werkzaamheden betreffende het schoonmaakonderhoud van de praktijkruimten. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 7, paragraaf 7.1, pagina 81.) De ultrasone werking van de ultrasoon reiniger werd niet gecontroleerd met behulp van bijvoorbeeld de Sonocheck, aluminiumfolie test of lab-glaasjes test en/of dit werd niet gedocumenteerd. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 8, paragraaf 8.1 en 8.4 pagina 93 en 97). De sterilisator werd niet periodiek onderhouden en/of gecontroleerd door de leverancier. De onderhoudssticker op het apparaat gaf aan dat het volgende onderhoud plaats had moeten vinden in augustus (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 8, paragraaf 8.9, pagina 103 en 104.) Sterilisator: er werd geen correcte procesvoering uitgevoerd en gedocumenteerd en/of het gebruikersonderhoud (conform de voorschriften van de fabrikant) werd niet gedocumenteerd. De laatste controles van procesvoering dateerden van april (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 8, paragraaf 8.9, pagina 103.) Pagina 6 van 12

7 Er is geen protocol of plan van aanpak aanwezig waarin alle beheersmaatregelen met betrekking tot kwaliteitsbeleid van water uit de behandelunits zijn vastgelegd. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 10, paragraaf 10.1, pagina 111,112 en 113.) Er is geen logboek van de uitvoering van de beheersmaatregelen, inclusief de uitvoering van het spoel- en desinfectieprotocol en de kwaliteitscontroles van het water. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 10, paragraaf 10.2, pagina 116 en 117.) Een volle naaldcontainer werd niet aangeboden als KCA. (Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) hoofdstuk 12, paragraaf 12.1, pagina 122 en 123.) 3. Radiologie Bij Tandartspraktijk J. Vissi Hoogeveen B.V. ontbrak een actueel KEW-dossier. De inspectie verwijst in bijlage 1 naar het volledige toetsingskader radiologie 2017 voor de vereiste documenten. Binnen de instelling was één röntgenapparaat voor solo-opname en één OPG-apparaat aanwezig. Het apparaat voor solo-opname hing in de behandelkamer die in gebruik was. Het apparaat voor de OPG-opname hing in een aparte röntgenruimte. Het OPG-apparaat was niet in gebruik en de röntgenruimte was afgesloten. 4. Dossiervoering In de drie patiëntendossiers staat niet beschreven welke zorgverlener de betreffende prestatie heeft geleverd. (KNMT-richtlijn Patiëntendossier (Herziening 2014), hoofdstuk 2, paragraaf 2.1, pagina 6.) Een (update van de) medische anamnese, bijv. de ASA-score, is niet in de drie patiëntendossiers opgenomen. (KNMT-richtlijn Patiëntendossier (Herziening 2014), hoofdstuk 2, paragraaf 2.1, pagina 6.) De bevindingen van een systematisch parodontaal onderzoek, bij voorkeur de DPSI, zijn niet in de drie patiëntendossiers opgenomen. (KNMT-richtlijn Patiëntendossier (Herziening 2014), hoofdstuk 2, paragraaf 2.1, pagina 6.) Een informed consent, gegeven op de situatie die aanleiding gaf tot de behandeling/het behandelplan inclusief de hulpvraag, is niet in de drie patiëntendossiers opgenomen. (KNMT-richtlijn Patiëntendossier (Herziening 2014), hoofdstuk 2, paragraaf 2.1, pagina 6.) Pagina 7 van 12

8 5. Organisatie Opvang voor spoedeisende klachten buiten de normale praktijkuren was niet schriftelijk vastgelegd in een contract of dienstrooster. (Praktijkrichtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren (KNMT 2012), Gedragsregels voor Tandartsen (KNMT 2012).) Er was geen adequate kennisgeving van de spoedgevallendienst aan patiënten via de telefoonbeantwoorder van de zorgaanbieder. (Praktijkrichtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren (KNMT 2012), Gedragsregels voor Tandartsen (KNMT 2012). De zorgaanbieder heeft geen meldcode vastgesteld waarin aangegeven is hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. (Wkkgz artikel 8) De zorgaanbieder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode niet. (Wkkgz artikel 8) Bij de zorgaanbieder waren middelen of tandheelkundige materialen aanwezig waarvan de expiratiedatum was verlopen. (Wkkgz artikel 3 en 7) Er was geen beleid op het gebied van voorraadbeheer. (Wkkgz artikel3 en 7) De zorgaanbieder had geen protocol voor het veilig melden van incidenten door zijn medewerkers. (Wkkgz artikel 9) Er was geen kwaliteitsbeleid opgesteld. (Wkkgz artikel 7) De zorgaanbieder beschikte niet over sluitende protocollen voor een eenduidige werkwijze conform de bestaande richtlijnen. (Wkkgz artikel 3) 6. Onbevoegd voorbehouden handelingen Uit onderzoek is gebleken dat een niet BIG-geregistreerde zorgverlener geheel zelfstandig gedurende tenminste enkele maanden tandheelkundige behandelingen uitvoerde. Deze behandelingen bestonden onder meer uit periodiek preventief onderzoek, extracties, restauraties, wortelkanaalbehandelingen het geven van anesthesie en het maken van röntgenfoto s. (Art. 35, eerste lid, van de Wet BIG) Beoordeling van de zorgverlening Ik heb ernstige tekortkomingen geconstateerd in de wijze waarop Tandartspraktijk J. Vissi Hoogeveen B.V. de zorg verleent en de zorgverlening heeft georganiseerd. De zorgaanbieder handelt daarmee (onder meer) in strijd met de artikelen 2, 3, 5, 7, 8 en 9 van de Wkkgz. De tekortkomingen zijn dusdanig ernstig dat het nemen van maatregelen in verband met gevaar voor de veiligheid of de gezondheid redelijkerwijs geen uitstel kan lijden. Pagina 8 van 12

9 Zienswijze bevel U heeft geen gebruik gemaakt van de gegeven mogelijkheid uw zienswijze te geven. Ik zie geen aanleiding om van mijn voornemen een bevel op te leggen af te zien. Bevel Gelet op het vorenstaande leg ik Tandartspraktijk J. Vissi Hoogeveen B.V. krachtens artikel 27, vierde lid van de Wkkgz een bevel op met de volgende inhoud. Het bevel zal inhouden dat: Tandartspraktijk J. Vissi Hoogeveen B.V. gevestigd aan de Lindenlaan 33/A in Hoogeveen geen zorg meer mag verlenen en dat deze zorgaanbieder gesloten dient te worden en te blijven, totdat de zorgaanbieder de tekortkomingen heeft weggenomen en de zorgaanbieder naar het oordeel van de inspectie weer voldoet aan de voorwaarden om goede zorg te kunnen verlenen; De zorgaanbieder aantoonbaar zelf zorgt voor duidelijke communicatie in de richting van haar patiënten over de gevolgen van de opgelegde maatregel. Het bevel heeft een geldigheidsduur van zeven dagen. Zodra u van mening bent dat u adequate verbetermaatregelen heeft gerealiseerd om de aan dit bevel ten grondslag liggende tekortkomingen op te heffen en u van mening bent dat het bevel dient te worden opgeheven, kunt u dit schriftelijk aan de inspectie kenbaar maken. De inspectie zal dan oordelen of met de door u getroffen maatregelen voldaan wordt aan de voorwaarden voor goede zorg en of de werking van het bevel kan worden opgeheven. U bent verplicht om aan het bevel te voldoen. Bij gebreke van het opvolgen van een bevel kan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een last onder bestuursdwang dan wel een last onder dwangsom opleggen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan de geldigheidsduur van het bevel na zeven dagen verlengen. Openbaarmaking U heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid uw bedenkingen te uiten over het voornemen van de inspectie het bevel actief openbaar te maken. Ook anderszins zie ik geen aanleiding om van de openbaarmaking van het bevel af te zien. Ik heb hierbij het volgende overwogen. De inspectie streeft met actieve openbaarmaking verschillende doelen na, waaronder het informeren van patiënten, cliënten en zorgverzekeraars over de zorgkwaliteit. Dit kan cliënten helpen bij het kiezen van goede zorg. De openbaarmaking heeft daarmee een informatief karakter voor cliënten in de zorg Pagina 9 van 12

10 en heeft geen punitief karakter. De openbaarmaking van dit bevel valt onder het informatieve karakter dat de inspectie met haar openbaarmakingbeleid tot doel heeft. Daarnaast draagt de inspectie hiermee bij aan transparantie van de overheid over de wijze waarop toezicht wordt gehouden op de zorg. Voorts verhoogt het actief publiceren van het bevel het nalevingsniveau van zorgaanbieders. Bij de afweging van het algemene belang, u kunt hierbij denken aan cliënten, maar ook aan soortgelijke zorgaanbieders die zijn gediend bij openbaarmaking van het bevel enerzijds, versus het belang van u als zorgaanbieder om geen onevenredig nadeel te lijden als gevolg van die openbaarmaking anderzijds, is de inspectie van oordeel dat aan het algemene belang een grotere waarde moet worden toegekend. Dat is de reden waarom de inspectie overgaat tot openbaarmaking. Dit houdt in dat het bevel, het onderliggende inspectierapport en een begeleidend persbericht integraal worden gepubliceerd op de inspectiewebsite. Dit bevel geldt per direct. Om de plaatsing van het bevel op de website van de inspectie tegen te houden, moet u twee dingen doen. Allereerst is het nodig om bezwaar te maken tegen dit besluit bij het Ministerie van VWS (zie hieronder voor een toelichting). Daarnaast is het nodig om een verzoek te doen bij de rechter om het bevel niet te publiceren. Zo n verzoek wordt een verzoek om voorlopige voorziening genoemd (zie hieronder voor een toelichting). Om u hiervoor de tijd te geven zal de inspectie het bevel niet eerder dan maandag 28 augustus 2017 om 12:00 uur op haar website plaatsen. Ik ga ervan uit u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u een toelichting op dit besluit wenst dan kunt u contact opnemen met XXX onder nummer XXX. Hoogachtend, Mevrouw J.F. de Vries Hoofdinspecteur Pagina 10 van 12

11 Bezwaar Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk dan op Daar wordt uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kunt inschatten. Wilt u een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet worden behandeld. Het bezwaarschrift t u naar: bij voorkeur met een ingescande handtekening. Indien u het bezwaarschrift per e- mail indient zonder ondertekening, bestaat de mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u bevoegd bent tot het indienen van het bezwaar. Indien u niet kunt of wilt en, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per post naar: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) Noem in het bezwaarschrift: uw naam en adres de datum het kenmerk van deze brief (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn) geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het bezwaarschrift? Voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaarschrift heft de werking van dit besluit niet op. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u daarnaast ook een voorlopige voorziening aanvragen waarmee mogelijk de werking van dit besluit, betreffende het bevel en de openbaarmaking, kan worden opgeschort. Indien dit, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed vereist dan kunt u de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Rotterdam verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Mocht u naast een eventueel bezwaar een verzoek om een voorlopige voorziening doen, dan verzoek ik u mij middels adres XXX daarvan vóór maandag 28 Pagina 11 van 12

12 augustus 2017 om 12:00 uur in kennis te stellen onder gelijktijdige verzending van het verzoekschrift. Bij het verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Pagina 12 van 12

AANTEKENEN Tandartspraktijk Braga B.V. T.a.v. xxx -bestuurder- Baden Powellweg 305 A 1069 LH AMSTERDAM

AANTEKENEN Tandartspraktijk Braga B.V. T.a.v. xxx -bestuurder- Baden Powellweg 305 A 1069 LH AMSTERDAM > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen AANTEKENEN Tandartspraktijk Braga B.V. T.a.v. xxx -bestuurder- Baden Powellweg 305 A 1069 LH AMSTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

Datum 29 november 2013 Onderwerp Bevel ex artikel 4, vierde lid Kwaliteitswet zorginstellingen. Geachte heer Van Wijngaarden,

Datum 29 november 2013 Onderwerp Bevel ex artikel 4, vierde lid Kwaliteitswet zorginstellingen. Geachte heer Van Wijngaarden, > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht AANGETEKEND EN PER REGULIERE POST Tandartspraktijk Van Wijngaarden T.a.v. de heer A.A. van Wijngaarden Directeur - eigenaar Petunia 16 3317 HN DORDRECHT St. Jacobsstraat

Nadere informatie

PER KOERIER EN PER E-MAIL VERZONDEN XXXXX XXXXX XXXXX. Zakelijk: Apotheek Princenhage BV Pastoor van Spaandonkstraat 18 4813 BS BREDA

PER KOERIER EN PER E-MAIL VERZONDEN XXXXX XXXXX XXXXX. Zakelijk: Apotheek Princenhage BV Pastoor van Spaandonkstraat 18 4813 BS BREDA > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht PER KOERIER EN PER E-MAIL VERZONDEN Zakelijk: Apotheek Princenhage BV Pastoor van Spaandonkstraat 18 4813 BS BREDA Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680

Nadere informatie

U dient de apotheek aan de Pelsgrimsstraat 10 te Rotterdam gesloten te houden.

U dient de apotheek aan de Pelsgrimsstraat 10 te Rotterdam gesloten te houden. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht AANGETEKEND EN PER E-MAIL VERZONDEN Apotheek Schiemond St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 030 233 87 87 F 030 232 19 12 www.igz.nl

Nadere informatie

60 vragen. Onderzoeksthema 1: Infectiepreventie. 1. Persoonlijke hygiëne. Niet beoordeeld. 2. Infectiepreventie. Niet beoordeeld. 3.

60 vragen. Onderzoeksthema 1: Infectiepreventie. 1. Persoonlijke hygiëne. Niet beoordeeld. 2. Infectiepreventie. Niet beoordeeld. 3. 60 vragen Hieronder volgen de vragen die voortvloeien uit het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar tandartspraktijk Wijckmans in Ridderkerk (mei 2014). De vragen zijn onderverdeeld naar

Nadere informatie

AANTEKENEN. Het bestuur van Stichting Op me Eigen. Datum 30 augustus 2013 Onderwerp Bevel ex artikel 8, vierde lid Kwaliteitswet zorginstellingen

AANTEKENEN. Het bestuur van Stichting Op me Eigen. Datum 30 augustus 2013 Onderwerp Bevel ex artikel 8, vierde lid Kwaliteitswet zorginstellingen > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht AANTEKENEN Het bestuur van Stichting Op me Eigen St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 030 233 87 87 F 030 232 19 12 www.igz.nl Datum

Nadere informatie

AANGETEKEND MET BERICHT VAN ONTVANGST. Aan Medisch Centrum Westerbuurt T.a.v. de heer A. van der Marel, huisarts Westerbuurt 13 1606 AK VENHUIZEN

AANGETEKEND MET BERICHT VAN ONTVANGST. Aan Medisch Centrum Westerbuurt T.a.v. de heer A. van der Marel, huisarts Westerbuurt 13 1606 AK VENHUIZEN > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht AANGETEKEND MET BERICHT VAN ONTVANGST Aan Medisch Centrum Westerbuurt T.a.v. de heer A. van der Marel, huisarts Westerbuurt 13 1606 AK VENHUIZEN Meldpunt Igz

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Medisi B.V. T.a.v. Stadspiateau 1 3521 AZ Utrecht Dierenselaan 23 2573 KA DEN

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014 Aangetekend Amphia Ziekenhuis Raad van Bestuur [ ] Postbus 90158 4800 RK BREDA Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht. AANGETEKEND EN PER E-MAIL VERZONDEN Dorpsapotheek Cothen

> Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht. AANGETEKEND EN PER E-MAIL VERZONDEN Dorpsapotheek Cothen > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht AANGETEKEND EN PER E-MAIL VERZONDEN Dorpsapotheek Cothen St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 030 233 87 87 F 030 232 19 12 www.igz.nl

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Aangetekend Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Maxima Medisch Centrum t.a.v. [...] Postbus 7777 5500 MB VELDHOVEN Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 e

Nadere informatie

Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft. Datum Besluit aanwijzing op grond van artikel 8, eerste lid, Kwaliteitswet zorginstellingen

Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft. Datum Besluit aanwijzing op grond van artikel 8, eerste lid, Kwaliteitswet zorginstellingen > Retouradres Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij Datum Betreft Besluit aanwijzing

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

Definitief rapport na inspectiebezoek aan Tandzorg Apeldoorn B.V. in Apeldoorn op donderdag 25 juni 2015.

Definitief rapport na inspectiebezoek aan Tandzorg Apeldoorn B.V. in Apeldoorn op donderdag 25 juni 2015. Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Definitief rapport na inspectiebezoek aan Tandzorg Apeldoorn B.V. in Apeldoorn op donderdag 25 juni 2015. Utrecht, Juni

Nadere informatie

DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen last onder bestuursdwang ONSNUMIVIER 14.

DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen last onder bestuursdwang ONSNUMIVIER 14. Gemeente Hoogeveen AANTEKENEN Hotel Hoogeveen Beheer B.V./Hotel-Restaurant Hoogeveen Mathijsenstraat 1 7909 AP HOOGEVEEN DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011035 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011035 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Nederlandse Associatie van Financiële Deskundigen B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Postbus 19 2450 AA LEIMUIDEN Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011025 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011025 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie De heer P.J.J. Kruger h.o.d.n. Fiscaal Adviesbureau SGH Willem Alexanderplantsoen 13 2991 NA BARENDRECHT Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 12D0013050. AANWIJZING EX ARTIKEL 76, EERSTE LID, WMG 25 april 2012

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 12D0013050. AANWIJZING EX ARTIKEL 76, EERSTE LID, WMG 25 april 2012 AANGETEKEND Stichting Saffier De Residentie Groep T.a.v. het bestuur Postbus 52150 2505 CD DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

De loop van de procedure Op 1 juni 2007 hebben IGZ en CBP een bezoek gebracht aan het OZG Lucas in het kader van het hiervoor genoemde onderzoek.

De loop van de procedure Op 1 juni 2007 hebben IGZ en CBP een bezoek gebracht aan het OZG Lucas in het kader van het hiervoor genoemde onderzoek. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10= TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN AANGETEKEND Ommelander Ziekenhuis

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Tandartspraktijk Rijnsburgstraat te Amsterdam op 2 juli 2014

Rapport van het inspectiebezoek aan Tandartspraktijk Rijnsburgstraat te Amsterdam op 2 juli 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan Tandartspraktijk Rijnsburgstraat te Amsterdam op 2 juli 2014 Utrecht, augustus 2014 V1000563 2014-1111161 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding en belang 5 1.2 Onderzoeksdoel

Nadere informatie

Stichting Bira Tax Thuiszorg T.a.v. de heer R. Bipat, directeur Herman Costerstraat 415 2571 PP DEN HAAG

Stichting Bira Tax Thuiszorg T.a.v. de heer R. Bipat, directeur Herman Costerstraat 415 2571 PP DEN HAAG > Retouradres Stichting Bira Tax Thuiszorg T.a.v. de heer R. Bipat, directeur Herman Costerstraat 415 2571 PP DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Instituut Mondzorg Weert voldoet niet aan de randvoorwaarden voor goede zorg

Instituut Mondzorg Weert voldoet niet aan de randvoorwaarden voor goede zorg Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Instituut Mondzorg Weert voldoet niet aan de randvoorwaarden voor goede zorg Rapport van het inspectiebezoek op 25 mei

Nadere informatie

Overzicht IGZ-controles 1

Overzicht IGZ-controles 1 Overzicht IGZ-controles 1 Binnen de praktijk is onvoldoende kennis aanwezig over de WIP richtlijn om op verantwoorde wijze vorm te geven aan infectiepreventie. De kennis die wel aanwezig is wordt onvoldoende

Nadere informatie

Betreft Amsteleiland. Geachte leden van de Raad,

Betreft Amsteleiland. Geachte leden van de Raad, Wethouder Raat gemeente@amstelveen.nl Leden van de gemeenteraad Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

De inspectie ziet de volgende redenen voor het instellen van het verscherpt toezicht:

De inspectie ziet de volgende redenen voor het instellen van het verscherpt toezicht: > Retouradres Postbus 90137 5200 MA 's-hertogenbosch Per aangetekende en gewone post en per fax PERSOONLIJK/VERTROUWELIJK Huisartsenpraktijk Hoevenaars Dhr. P.R.M.W. Hoevenaars, huisarts Amundsenlaan 309

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis 070-8888500. last onder dwangsom. Geachte A,

AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis 070-8888500. last onder dwangsom. Geachte A, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis

Nadere informatie

Bewaren en transporteren van gebruikt instrumentarium

Bewaren en transporteren van gebruikt instrumentarium Ziekenhuizen Bewaren en transporteren van gebruikt instrumentarium Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis

Nadere informatie

Inspectierapport. KDV 't Sprookjesland Amsterdam B.V. (KDV) Charlotte Brontestraat 46 1102 XE AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 440633990

Inspectierapport. KDV 't Sprookjesland Amsterdam B.V. (KDV) Charlotte Brontestraat 46 1102 XE AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 440633990 Inspectierapport KDV 't Sprookjesland Amsterdam B.V. (KDV) Charlotte Brontestraat 46 1102 XE AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 440633990 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Stadsdeel Zuidoost

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Erasmus Medisch Centrum

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Inleiding Zichtbare Mondzorg In de mondzorg wordt hard gewerkt aan het inzichtelijk en transparant

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong Naam praktijk Swinkels & de Jong Praktijk adres Arnhemseweg 507 Postcode 7361 CJ Plaats Beekbergen Telefoonnummer 055-5061599 E-mailadres swinkelsdejong@xs4all

Nadere informatie

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen Van Drie Beheer B.V. t.a.v. de heer J. van Drie Utrechtsestraatweg 114 3445 AX Woerden : Omgevingsvergunning - uitgebreid Utrechtsestraatweg 25 in Woerden Uw kenmerk: Uw brief van: Bezoekadres Blekerijlaan

Nadere informatie

Overzicht IGZ-controles 1

Overzicht IGZ-controles 1 Overzicht IGZ-controles 1 Binnen de praktijk is onvoldoende kennis aanwezig over de WIP richtlijn om op verantwoorde wijze vorm te geven aan infectiepreventie. De kennis die wel aanwezig is wordt onvoldoende

Nadere informatie

Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling

Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar,

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Limburg "Joekie" (GOB) Nachtegaalstraat 122 6165BP GELEEN Registratienummer 462092252

Inspectierapport Gastouderbureau Limburg Joekie (GOB) Nachtegaalstraat 122 6165BP GELEEN Registratienummer 462092252 Inspectierapport Gastouderbureau Limburg "Joekie" (GOB) Nachtegaalstraat 122 6165BP GELEEN Registratienummer 462092252 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Sittard-Geleen Datum inspectie:

Nadere informatie

Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.v. I. Golob Postbus 122 3000 BE Rotterdam. Betreft: Omgevingsvergunning. Geachte mevrouw Golob,

Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.v. I. Golob Postbus 122 3000 BE Rotterdam. Betreft: Omgevingsvergunning. Geachte mevrouw Golob, Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.v. I. Golob Postbus 122 3000 BE Rotterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Geachte mevrouw

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen GMR: 2 juli 2009 Bestuur: vastgesteld d.d. 13 juli 2009 1 Dit protocol treedt in werking als er volgens de directie sprake is van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren en patiëntervaringsindicatoren

terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren en patiëntervaringsindicatoren Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandartspraktijken terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren en patiëntervaringsindicatoren Inleiding Zichtbare Mondzorg In de mondzorg wordt hard gewerkt

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Zeeland Refinery N.V. Luxemburgweg 1 4455 TM NIEUWDORP Kenmerk: Afdeling: W-AOV150361 Vergunningverlening Datum: 7 oktober 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Handhavingsverzoek. Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf?

Handhavingsverzoek. Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wanneer u overlast heeft van een bedrijf, dan kunt u op een aantal manieren actie ondernemen.

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht PER KOERIER EN PER EMAIL VERZONDEN 5tadspteau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Cruciaal christelijke GGZ en de activiteiten van Stichting In de Bres Zorggroep, Stichting In de Bres tweedelijns specialistische

Nadere informatie

3.3 Openbaarmaking Het ontsluiten van informatie op zodanige wijze dat een ieder de betreffende informatie kan inzien.

3.3 Openbaarmaking Het ontsluiten van informatie op zodanige wijze dat een ieder de betreffende informatie kan inzien. Bijlage 33 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c Beleidsregel Openbaarmaking handhavingsbesluiten, Wobbesluiten en beslissingen op bezwaar De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is op grond van de Wet marktordening

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Toeslagen pas in juni 2008 middels een definitieve berekening te kennen heeft gegeven dat verzoeker alsnog recht heeft op de huurtoeslag

Nadere informatie

Sector Preventie, Advies & Crisis

Sector Preventie, Advies & Crisis Sector Preventie, Advies & Crisis Retouradres: Postbus 5514, 2000 GM Haarlem Mevr. J. Wenning Pegasusstraat 41 1973VS IJmuiden Datum Ons kenmerk Opgesteld door Doorkiesnummer E-mailadres Betreft Kopie

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen een beslissing van het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ)

Bezwaar maken tegen een beslissing van het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ) Bezwaar maken tegen een beslissing van het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ) Mezzo Auteur : Ina Hoek Bunnik, november Inhoudsopgave Wat is bezwaar?... 3 Termijn... 3 Bezwaarschrift... 3 Behandeling bezwaarschrift...

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Omgevingsvergunning Zaaknummer 1. Inleiding Op 22 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van het kantoorgebouw tot een gebouw met zes appartementen

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 5 augustus 2014 aan centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam. Den Haag, augustus 2014

Rapport van het hertoetsbezoek op 5 augustus 2014 aan centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam. Den Haag, augustus 2014 Rapport van het hertoetsbezoek op 5 augustus 0 aan centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam Den Haag, augustus 0 Rapport van het herinspectiebezoek aan Centrum voor Reuma en Revalidatielocatie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 juli 2002 Rapportnummer: 2002/218

Rapport. Datum: 22 juli 2002 Rapportnummer: 2002/218 Rapport Datum: 22 juli 2002 Rapportnummer: 2002/218 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale verzekeringsbank, vestiging Rotterdam, afdeling AOW/Anw (hierna: de SVB), tot op het moment waarop

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 juni 2006 Rapportnummer: 2006/197

Rapport. Datum: 8 juni 2006 Rapportnummer: 2006/197 Rapport Datum: 8 juni 2006 Rapportnummer: 2006/197 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (verder: het CBR): bij het ten uitvoer brengen van de Educatieve Maatregel

Nadere informatie

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029.

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029. Toelichting bij bezwaarschrift indienen Bezwaar maken Wanneer kunt u bezwaar maken? (hyperlink naar bijbehorende tekstblokje) Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Hoe maakt u bezwaar, waar en wanneer? In

Nadere informatie

Inspectierapport BSO de Berenstad (BSO) Monteverdistraat 5 1323AE ALMERE Registratienummer 212906161

Inspectierapport BSO de Berenstad (BSO) Monteverdistraat 5 1323AE ALMERE Registratienummer 212906161 Inspectierapport BSO de Berenstad (BSO) Monteverdistraat 5 1323AE ALMERE Registratienummer 212906161 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectie: 10-02-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Doel: Het benoemen van maatregelen om het risico van overdracht van micro-organismen van medewerkers van Hap t Hellegat naar patiënten te verminderen.

Doel: Het benoemen van maatregelen om het risico van overdracht van micro-organismen van medewerkers van Hap t Hellegat naar patiënten te verminderen. Toepassing richtlijn Doel: Het benoemen van maatregelen om het risico van overdracht van micro-organismen van medewerkers van Hap t Hellegat naar patiënten te verminderen. Kwaliteitseisen Infectiepreventie

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche Checklist voor controles Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). Scope : De IGZ controleert de laatste tijd intensief (en vaak onaangekondigd) in tandheelkundige praktijken en klinieken op het gebied van hygiëne

Nadere informatie

Doorkiesnr. 010-246 82 52

Doorkiesnr. 010-246 82 52 m Airclips B.V. Nijverheidscentrum IB 2761 JP ZEVENHUIZEN Parallelweg 1 Postbus DCMR 843 3100 milieudienst AV Sciiiedam T 010-246 80 00 Rijnmond F 010-246 82 83 E coen.boogerd@dcmr.nl W www.dcmrnl BESLUIT

Nadere informatie

Rijkswaterstaat T.a.v. de heer P. Vollenberg Postbus 1000 4330 ZW MIDDELBURG. Terneuzen, 16 oktober 2006. Betreft: tijdelijke vrijstelling artikel17

Rijkswaterstaat T.a.v. de heer P. Vollenberg Postbus 1000 4330 ZW MIDDELBURG. Terneuzen, 16 oktober 2006. Betreft: tijdelijke vrijstelling artikel17 Postadres: Postbus 35,4530 AA Terneuzen telefoon 0115-455 000, fax 0115-618 429 Bezoekadres: Oostelijk Bolwerk 4, Terneuzen E-mail: gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Bij beantwoording a.u.b.

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Leemans Milieuconsultants B.V. Aangevraagde activiteiten : Intrekking omgevingsvergunning beperkte milileutoets (OBM)

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Bolk Transport BV Type ontheffing : Locatiegebonden TUG-ontheffing voor 1 helikoptervlucht Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

Een goed dossier: betere zorg en minder klachten& claims

Een goed dossier: betere zorg en minder klachten& claims 1 Een goed dossier: betere zorg en minder klachten& claims Praktijkorganisatie anno nu Mr. A.M.P. (Annemarie) Smilde, senior jurist gezondheidsrecht 12 december 2015 2 Een goed dossier: betere zorg en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van de Stichting Rechtswinkel

Nadere informatie

Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk

Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk KNMT Onderzoek & Informatievoorziening Nieuwegein juni 2015 Inleiding Sinds 2013 is de patiëntenenquête van de KNMT vernieuwd. 1 De organisatie

Nadere informatie

Informatie over onze klachtenregeling

Informatie over onze klachtenregeling Informatie over onze klachtenregeling Cliënteninformatie Inleiding De medewerkers van de Haaglanden Kliniek streven ernaar om u tijdens het verblijf in de kliniek zo goed mogelijk te behandelen, verzorgen

Nadere informatie

De herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie

De herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie Principes van stralingsbescherming De herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie Ontwikkeld door de ICRP (International Commission on Radiological Protection): Rechtvaardiging ALARA dosislimieten Onderwerpen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/233

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/233 Rapport Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/233 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de directeur van Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Kolkkidz Klaas Bootpad 2 1827 CX ALKMAAR Registratienummer 819006270

Inspectierapport KDV Kolkkidz Klaas Bootpad 2 1827 CX ALKMAAR Registratienummer 819006270 Inspectierapport KDV Kolkkidz Klaas Bootpad 2 1827 CX ALKMAAR Registratienummer 819006270 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Alkmaar Datum inspectie: 28 september 2015 Type

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Infectiepreventie voor de tandartspraktijk

Infectiepreventie voor de tandartspraktijk Infectiepreventie voor de tandartspraktijk 2 Infectiepreventie voor de tandartspraktijk Waarom deze brochure? De richtlijn voor infectiepreventie in de tandartspraktijk is eind 2007 op enkele onderdelen

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK 0 7 JUL 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK BESCHIKKING Activiteit bouwen Markerkant 15 15 in Almere Inhoud A. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT...2 1. Onderwerp...2 2. Inhoud aanvraag omgevingsvergunning...2

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 485964 1. Inleiding Op 28 mei 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel Sandtlaan 6

Nadere informatie

Verzonden op 15/09/2015

Verzonden op 15/09/2015 Het kenmerk: UV 20150216 Gemeente Súdwest-Fryslân t.a.v. N. Lakhi Postbus 10000 8600 HA Sneek Behandeld door: Team Vergunningen Telefoon: 14 0515 Verzonden op 15/09/2015 Onderwerp: omgevingsvergunning

Nadere informatie

1fi NUv. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1fi NUv. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Bezoekadres: kf T f Parnassusplein 5 ic ing n ro 2511 VX Den Haag pia Bouwman de Haan advocaten T 070 340 79

Nadere informatie

Openbare versie Beluka B.V. h.o.d.n. Groen Belang de directie Dokter van Deenweg 84 8025 BL ZWOLLE INT-------------- Last onder dwangsom

Openbare versie Beluka B.V. h.o.d.n. Groen Belang de directie Dokter van Deenweg 84 8025 BL ZWOLLE INT-------------- Last onder dwangsom Openbare versie Beluka B.V. h.o.d.n. Groen Belang de directie Dokter van Deenweg 84 8025 BL ZWOLLE Datum Pagina 1 van 10 Telefoon 020 --- -- -- E-mail ----------------@afm.nl Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

iihiniiiiniiii Archiefexemplaar VERZONDEN 2 5 FEB 2015 AANGETEKEND en PER GEWONE POST

iihiniiiiniiii Archiefexemplaar VERZONDEN 2 5 FEB 2015 AANGETEKEND en PER GEWONE POST Gemeente lemen Archiefexemplaar iihiniiiiniiii Ons kenmerk : Uw kenmerk Uw brief van Bijlagen : geen Beh.ambtenaar : P. J. van den Hurk Telefoonnummer : 020 3144782 E-mailadres : p.vandenhurk@diemen.nl

Nadere informatie

doc. 9 10.2.e igz igz igz Ter info en archivering. Groet, Geachte

doc. 9 10.2.e igz igz igz Ter info en archivering. Groet, Geachte doc. 9 Verzonden: dinsdag 10 maart 2015 17:36 Onderwerp: igz igz FW: vervolg informatieverstrekking casus injectienaalden Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus: Opvolgen Gemarkeerd Ter info en archivering.

Nadere informatie

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Deze brochure geeft u informatie over bezwaar en beroep tegen een beslissing van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 30 maart 2015 Gemeente Oost Gelre nr. 12308

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 30 maart 2015 Gemeente Oost Gelre nr. 12308 BESCHIKKING Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit datum: 30 maart 2015 Gemeente Oost Gelre nr. 12308 Melding Op 17 juli 2014 hebben wij een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit)

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justide

Ministerie van Veiligheid en Justide > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Wetgeving en Sector documenten berusten met de door u gevraagde informatie. Dit besluit wordt hieronder toegelicht. Besluit Wettelijk kader beslistermijn

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102556_1/8. Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid Elektriciteitswet

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voor tdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Arbodienst. Klacht; verzoeker/arbodienst

Arbodienst. Klacht; verzoeker/arbodienst POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Arbodienst DATUM 28 april 2004 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Nummer : 2009.09833V Venlo, Bijlage(n) : Het Dagelijks Bestuur heeft op 12 augustus 2009 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet verontreiniging

Nadere informatie

1 5 JUL 2D11. 11,1111111'11 '1' ti "1'1'111 ' :40.000,- waarboven geen.dwangsom meer wordt verbeurd. Er is afgezien van.

1 5 JUL 2D11. 11,1111111'11 '1' ti 1'1'111 ' :40.000,- waarboven geen.dwangsom meer wordt verbeurd. Er is afgezien van. J.P.J. Quaedvlieg (aangetekend verzenden) Roebroekweg 29 6414 BA HEERLEN 11,1111111'11 '1' ti "1'1'111 ' 11-1 Uw kenmerk Datum 13 juli 2011 Ons kenmerk

Nadere informatie

Datum 12 FEB 2013 Betreft Aanvraag als certificerende instelling voor nucleaire drukapparatuur

Datum 12 FEB 2013 Betreft Aanvraag als certificerende instelling voor nucleaire drukapparatuur Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Lloyds Register T.a.v. de heer D.H.C. Boisman Postbus 701 3000 AS Rotterdam Datum 12 FEB 2013 Betreft Aanvraag als certificerende

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning ing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten Kenmerk aanvraag: OLO 1615505 van 2 februari 2015 Aanvrager:

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : WF Recycling Aangevraagde activiteiten : Beperken capaciteit opslag gevaarlijke afvalstoffen Locatie : Bedrijvenweg 47

Nadere informatie

Behandeld door Zorginkoop MCA

Behandeld door Zorginkoop MCA Menzis COA Administratie B.V. Postbus 405 6700 AK Wageningen t 088 112 21 20 f 088 112 21 31 e zorginkoop@rzasielzoekers.nl www.rzasielzoekers.nl Datum Behandeld door Zorginkoop MCA Ons kenmerk MZ/2015

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartsenpraktijk TandPunt Mondzorg

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartsenpraktijk TandPunt Mondzorg Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartsenpraktijk TandPunt Mondzorg Naam Praktijk Praktijkadres Postcode Plaats Telefoonnummer E- mailadres Website Inschrijfnummer Kamer van Koophandel TandPunt Mondzorg

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102557_1/6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie