U heeft deze nieuwsbrief ontvangen omdat u interesse heeft in het project Samenleven, Samenwerken, Samenzorgen in Feijenoord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U heeft deze nieuwsbrief ontvangen omdat u interesse heeft in het project Samenleven, Samenwerken, Samenzorgen in Feijenoord"

Transcriptie

1 U heeft deze nieuwsbrief ontvangen omdat u interesse heeft in het project Samenleven, Samenwerken, Samenzorgen in Feijenoord Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Laat het ons dan weten. Nr20 Nieuwsbrief Samenleven, Samenwerken, Samenzorgen in Feijenoord Dinsdag, 26 februari, 2013 Stuurgroep Samen één in Feijenoord Begin 2013 vonden een aantal wijzigingen plaats in de stuurgroep van Samen één in Feijenoord. De stuurgroep bestaat naast de procesmanager en de projectcoördinator van Samen één, uit vertegenwoordigers van de verschillende sectoren: Mieke Reynen Annamarie van der Velden Elske van Rooden Sandra Huisman Irene Wiezer Procesmanager, Samen één in Feijenoord Projectcoördinator, Samen één in Feijenoord Manager, Centrum Jeugd en Gezin Feijenoord Manager maatschappelijke dienstverlening, Stichting Motief Beleidsadviseur, deelgemeente Feijenoord Inhoud Stuurgroep Samen één in Feijenoord Nieuwe projectcoördinator Samen één in Feijenoord Onderzoek Wijkgericht samenwerken in een netwerk Wethouder Marco Florijn op bezoek bij Samen één in Feijnoord Nieuwe locatie opvoedingsondersteuning MOtieF Gezamenlijke aanpak van tekort doktersassistenten in Rotterdam Agenda Topontmoetingen Annette Straver Godert van Wezep Peter Siemann Matine van Schie André de Groot Nico Ros Projectleider, GGD Rotterdam Rijnmond Manager Zorg aan Huis en Diensten Laurens Senior Adviseur, Albeda College Senior Adviseur, Zorgimpuls Programmamanager Stadsontwikkeling, Gemeente Rotterdam Programmamanager regio Zuid, Woonstad Rotterdam Agenda 26 maart: Topontmoeting De stuurgroep bestaat uit mensen die hun sector goed kennen, de doelstelling van Samen één onderschrijven en in staat zijn verbindingen te kunnen leggen in de verschillende sectoren en domeinen. De stuurgroep bewaakt de doelstellingen, het jaarplan, de voortgang van activiteiten en de koers van

2 Samen één in Feijenoord. Daarnaast volgt de stuurgroep de ontwikkelingen en trends op de verschillende terreinen en zoekt de stuurgroep naar samenhang. Zij sturen en stimuleren de samenwerking tussen de verschillende sectoren en domeinen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, participatie en onderwijs. Nieuwe projectcoördinator Samen één in Feijenoord Sinds 1 februari 2013 is Annamarie van der Velden de nieuwe projectcoördinator bij Samen één in Feijenoord. De afgelopen jaren werkte Annamarie bij verschillende woningcorporaties in Rotterdam. Zij hield zich onder andere bezig met leefbaarheidsprojecten en sociale begeleiding, daarnaast voerde zij onderzoek uit op het terrein van wonen en zorg. De integrale aanpak van Samen één in Feijenoord spreekt Annamarie zeer aan. Vanuit verschillende sectoren en domeinen werken aan het welzijn en de gezondheid van de bewoners van Feijenoord is een doel waar zij graag haar bijdrage aan levert. Voor het komende jaar ziet zij het als uitdaging om het netwerk nog verder te versterken en te zorgen voor een goede verankering van het project! Annamarie is per mail bereikbaar op of telefonisch op maandag, dinsdag en donderdag op het nummer: Onderzoek Wijkgericht samenwerken in een netwerk In opdracht van Samen één in Feijenoord heeft het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het project. Door middel van een stakeholdersanalyse is er op kwalitatieve wijze onderzoek gedaan naar de effecten van de wijkgerichte samenwerking. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn verdeeld in proceseffecten en uitkomsteffecten. De proceseffecten zeggen iets over het verloop en de kwaliteit van de samenwerking, de uitkomsteffecten meten de maatschappelijke outcome. De proceseffecten - Organisaties geven aan dat zij elkaar sneller weten te vinden en dat er een belangrijke basis is voor onderling vertrouwen. Dit is bijvoorbeeld het gevolg van de organisatie van netwerkbijeenkomsten en verschillende samenwerkingsprojecten. - In projecten en tijdens Topontmoetingen wordt vakkennis uit verschillende sectoren uitgewisseld. Kennis wordt direct en op concrete wijze aan elkaar verbonden. - De netwerkinfrastructuur die Samen één in Feijenoord tot stand heeft gebracht draagt bij aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal die sector overschrijdend is.

3 De uitkomsteffecten: - Het netwerk levert een maatschappelijke bijdrage aan het reduceren van dubbelingen van diensten in de deelgemeente Feijenoord. Dit is het gevolg van het signaleren van dubbelingen in initiatieven in de wijk, en het informeren van partners hierover. - Er wordt een bijdrage geleverd aan het verbinden van diensten uit verschillende domeinen zoals onderwijs, zorg, welzijn en wonen. Dit gebeurt door gemeenschappelijke huisvesting, maar er is ook gezorgd voor verbindingen in tijdelijke allianties en verschillende samenwerkingsprojecten. - Er kan nog niet op kwantitatieve wijze vastgesteld worden of netwerksamenwerking in de deelgemeente ook gezondheid- en welzijnswinst oplevert. Dit als het gevolg van het ontbreken van geschikte instrumenten. Naast de effecten worden een aantal toekomstige uitdagingen besproken. Allereerst het bespreekbaar maken van de spanning tussen samenwerking en concurrentie tussen de verschillende partners. Daarnaast is het een uitdaging om de bezuinigingen aan te grijpen om juist te focussen op uitwisseling en efficiënt delen van kennis en middelen. En ten slotte bestaat de uitdaging om de verwachtingen van de verschillende doelgroepen tijdens Topontmoetingen goed te managen. Daarbij gaat het met name om het spanningsveld tussen bestuur/management en uitvoering. Ten slotte worden er een aantal aanbevelingen voor het project gedaan: - Het herijken van de strategische visie en intentieverklaring. Aangezien een aantal belangrijke doelstellingen zijn behaald, is het belangrijk weer nieuwe ijkpunten te formuleren - Het ontwikkelen van een strategie voor gemeenschappelijke aanbestedingen - Investeren in de legitimatie van de netwerksamenwerking. Door beter in beeld te brengen wat de opbrengst voor wijkbewoners is, wordt de legitimiteit van het netwerk vergroot. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan methoden van social return on investment. - Aandacht voor de verbindende kracht van concrete objecten en fysieke locaties. Het gehele rapport is binnenkort te vinden op de website van Samen één in Feijenoord: Wethouder Marco Florijn op bezoek bij Samen één in Feijenoord Wethouder Marco Florijn, was er al één van de eersten bij, om het project Samen één in Feijenoord te feliciteren met de Eerstelijns Transformatieprijs van het Jan van Es Instituut! Zijn interesse in het project was gewekt en op woensdag 6 februari kwam de wethouder op bezoek bij het project in de nieuwe locatie t Slag. Hij kwam echter niet alleen. Naast een aantal van zijn medewerkers, was ook René Kronenberg (dagelijks bestuurder van de deelgemeente Feijenoord) aanwezig. Bovendien was vanuit het netwerk van

4 Samen één, een goede vertegenwoordiging afgevaardigd. De wethouder aan het woord Na een presentatie over het project door Mieke Reynen (procesmanager Samen één in Feijenoord), gaf de wethouder een reflectie op wat hij had gehoord. Hij was enthousiast over de samenwerking en gaf aan dat hij Samen één in Feijenoord als een lonkend perspectief ziet. Hij benadrukte het belang van het versterken van de 1 ste lijnszorg en de verbinding met de 2 de lijn. Ook benadrukte hij het belang van preventie. De verbinding met welzijn en wonen ziet hij als nuttig en noodzakelijk. Wethouder Florijn benadrukte ook de relevantie van onderzoek. Het project moet goed voor ogen houden wat de eindtermen zijn. Ten slotte refereerde de wethouder nogmaals aan de gewonnen prijs. Dit geeft aan dat het project gezien kan worden als voorloper. Hij kijkt er dan ook naar uit om een goed werkend concept over de andere wijken in Rotterdam uit te rollen. Rondleiding door t Slag Na een levendige discussie stond er nog een rondleiding door de multifunctionele accommodatie t Slag op het programma. Er werd onder andere een bezoek gebracht aan de Vraagwijzer, het kinderdagverblijf en de ontmoetingsruimten van Laurens. Daarbij ging de wethouder steeds geïnteresseerd in gesprek met de aanwezige medewerkers. De middag werd afgesloten in de ontmoetingsruimte van Laurens op de 3 de etage van t Slag. Na het vertrek van de wethouder vond er nog een discussie plaats met deelgemeente bestuurder René Kronenberg, waarbij bijvoorbeeld werd ingegaan op de problematiek rond het taboe op Alzheimer, met name in de Marokkaanse gemeenschap. Waarbij het voorstel voor een Alzheimer Theehuis al gauw op tafel lag! Nieuwe locatie Opvoedingsondersteuning MOtieF Na lange tijd op verschillende plaatsen in de wijken te hebben gewerkt is de afdeling Opvoedingsondersteuning van MotieF nu actief vanuit één werkplek. Zij zijn gevestigd in Wijkgebouw Kamelia aan de Putsebocht 89 en bereikbaar op telefoonnummer We blijven voor iedere wijk een eigen pedagoog/contactpersoon houden: Feijenoord/Noordereiland Afrikaanderwijk Katendrecht Bloemhof Hillesluis Monique Sauveur Mirjam Kruijf & Petra de Reus Linda Koetsveld Els Koch Nelleke Torn & Petra de Reus

5 Vreewijk Els Koch Voor afspraken met ouders en activiteiten zoals themabijeenkomsten of cursussen komen we naar de wijken toe! Gezamenlijke aanpak van tekort doktersassistenten in Rotterdam Al zo n vijf jaar krijgen huisartsenpraktijken hun vacatures maar moeizaam vervuld. Een landelijk tekort aan doktersassistenten in de eerstelijnszorg speelt hen parten. In Rotterdam wordt dit probleem op een praktische manier aangepakt. Adviseur Matine van Schie van ZorgImpuls deed onderzoek naar de oorzaak van het tekort en stak de koppen bij elkaar met een groot aantal regionale partijen. Lees verder op de website van Zorgimpuls. Agenda Topontmoetingen Samen één in Feijenoord organiseert jaarlijks een aantal Topontmoetingen. Tijdens deze ontmoetingen staat een thema centraal dat te maken heeft met de doelstelling van Samen één in Feijenoord. Wij bekijken het beleid van de verschillende organisaties op dit thema, of welke activiteiten er plaatsvinden. We zoeken daarbij naar verbindingen tussen verschillende organisaties. De ene keer is de Topontmoeting meer gericht op kennisuitwisseling, de andere keer op het gezamenlijk oppakken en vormgeven van een project of traject. Elkaar treffen op deze topontmoetingen is essentieel voor het levendig houden van het netwerk en noodzakelijk in het zoeken en vinden van binding en verbindingen tussen de partners. De agenda voor de Topontmoetingen voor 2013 ziet er als volgt uit: Dinsdag 26 maart Dinsdag 28 mei Dinsdag 2 juli Dinsdag 1 oktober Dinsdag 26 november De agenda en locatie van de verschillende Topontmoetingen volgen t.z.t.

6 Reactie naar Website sameneenfeijenoord.nl

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand Goed voorbereid naar school Samen aan de slag met taalachterstand Inhoud Interviews Jan Paantjens, wethouder maatschappelijke ontwikkeling in de gemeente Halderberge: Het ITJ rapport was een soort gratis

Nadere informatie

Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren

Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren 1 Erna Hooghiemstra en Lisbeth Verharen 2 Al jarenlang kampt de jeugdzorg met het probleem dat teveel kinderen en hun gezinnen terecht komen in de

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans!

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Hoe sportverenigingen en zorginstellingen elkaar kunnen versterken in het veranderende sociale landschap (en waarom dit nog

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht Sociale (wijk)teams in vogelvlucht State of the art najaar 2014 Auteur(s) Datum Movisie Silke van Arum en Rosanna Schoorl Utrecht, februari 2015 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

ezonde Wijk Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: vervecht een aanpak die werkt!

ezonde Wijk Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: vervecht een aanpak die werkt! ezonde Wijk Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: vervecht een aanpak die werkt! Colofon Deze uitgave is gemaakt door vertegenwoordigers van: Gemeente Utrecht Achmea Divisie Zorg & Gezondheid RIVM Centrum

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

Hoe sterk zijn uw samenwerkingsketens?

Hoe sterk zijn uw samenwerkingsketens? Hoe sterk zijn uw samenwerkingsketens? Onderzoek naar ketensamenwerking in de corporatiesector Rotterdam, april 2011 Onderzoeksinstituut OTB, Technische Universiteit Delft Drs. Ing. Gerard van Bortel Drs.

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie