o Vergroten van het netwerk in Brussel; o De Brusselse instellingen en PV in actie zien.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "o Vergroten van het netwerk in Brussel; o De Brusselse instellingen en PV in actie zien."

Transcriptie

1 Wens 1: Bezoek aan Brussel Inleiding Het bezoek aan Brussel is een verdiepende, op de praktijkgerichte aanvulling op de cursus oriëntotie op Europa. Het gaat om één dag met een korte voorbereidingstijd en geen verplichtingen achteraf. De impact van de reis moet dan ook zo groot mogelijk zijn. Wij denken dat te bereiken door de deelnemers van te voren een te laten maken over wat ze in Brussel gaan doen. Ze moeten hierover overleggen met zowel andere deelnemers alsmede met de eigen leidinggevende. De doelen zijn: Opdoen van specifieke kennis over een dossier of afdeling van de deelnemer; o Vergroten van het netwerk in Brussel; o De Brusselse instellingen en PV in actie zien. Leerfilosofier Praktijkgericht, interactief en persoonlijk onderwijs sluit naadloos aan bij onze leerfilosofie, die is gestoeld op drie kerngedachten. Allereerst gaan wij ervan uit dat leren een individueel proces is, in groepsverbond. Mensen leren effectief wanneer zij hun professionele ontwikkeldoelen zelf kunnen kiezen vanuit hun eigen competenties, capaciteiten en motieven. Professionals zijn beter gemotiveerd als de context en het praktische nut van de te volgen opleiding voor zijn/haar professionele ontwikkeling helder is. Daarom besteden wij in de methodiek zoveel mogelijk aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers en borgen we dat ze niet alleen leren van de sprekers, maar ook van elkaar. Ten tweede zijn onze opleidingen erop gericht het proktisch hondelen van professionals in werksituaties te verbeteren. Deelnemers leren het meest als het naadloos aansluit bij situaties uit de werkpraktijk. Zeker bij een bezoek aan Brussel, draait het de hele tijd om de vraag: hoe werkt het nu in de proktijk? Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet en werkvormen dagen de deelnemers uit te leren en zich te ontwikkelen. Daarbij is uiteraard aandacht voor de meest actuele ontwikkelingen en de werkprocessen in Brussel. Het bezoek aan Brussel is zodanig opgezet dat de deelnemers relevante kennis en vaardigheden opdoen op een manier die de achtergrond van de verschillende beleidsdossiers altijd scherp in het oog houdt. Concrete gedragsverandering treedt pas op als professionals door middel van een hoger niveau van kennis, begrip en bekwaamheid in staat zijn om in de actuele werkpraktijk anders te handelen. Outline en opleidingsopzet Planni Voorbereiding: Opdracht (1 dagdeel) Omschrijving o lnventariseren van leerbehoeften, meten van het kennisniveau en persoonlijke ontwikkeldoelstellingen; a Netwerken en samenwerken met de andere deelnemers; l Aangezien het volgens de instructies van de tender niet is toegestaan te verwijzen naar voorgaande stukken of andere wensen, hebben wij de teksten zo opgezet dat ze zoveel mogelijk op zichzelf staan. Hierdoor zit er wel herhaling in t.o.v. andere wensen. Wens 7: Bezoek aon Brussel Pogino 7 van 6

2 o Ontwikkelennetwerkkaart o Overleg met leidinggevende over informatie nuttig voor het werk en de afdeling. Reistijd (l dagdeel) a 's Ochtends heen en 's avonds terug. ln de trein terug nog Bezoek aan Brussel (2 dagdelen) kort de belangrij kste leerpunten o r De rol van de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel; o ; o Speeddatesessie met professionals uit de Brusselse arena; o Bezoek aan de ; Bezoek aan het Europees Parlement, inclusief gesprek met EP'er. Voorafgaand aan het bezoek zullen we via een intakeformulier inventariseren waar de deelnemers specifiek meer over willen weten. Ze moeten nadenken over de eigen leerdoelstellingen en daarover ook overleggen met de leidinggevende. Samen met de andere deelnemers, via de digitale leeromgeving, moeten ze vragen bedenken voor tijdens het werkbezoek. ln de trein naar Brussel kunnen de deelnemers hier nog over verder praten. De vragen kunnen gaan over specifieke beleidsterreinen, Brusselse cultuur of hoe in Brussel processen te beïnvloeden. We beginnen de dag in Brussel met bezoeken aan de en het Parlement. Bij beide instellingen hebben we een kort programma met sprekers over één of twee beleidsterreinen. Daarna gaan we door naar de PV, waar de deelnemers meer uitleg krijgen over de manier waarop de PV de Nederlandse belangen behartigt. De deelnemers gaan daarna uit elkaar en ieder gaat naar een individuele afspraak. Deze afspraken zijn door ons gemaakt op basis van de informatie uit de intakeformulieren. Dit kunnen relevante experts zijn, maar ook ervaringsdeskundigen, medewerkers van de Europese instellingen of van de PV. De dag eindigt met een speeddatesessie waarbij de deelnemers met elkaar en met experts van gedachten wisselen over Europa, Brussel, eigen dossiers, hoe het is om in Brussel te werken, etc. Deze speeddatesessie gaat over in een afsluitende netwerkborrel. Praktisch e overwegingen Een bezoek aan Brussel moet natuurlijk wel echt de moeite waard zijn. Dit lukt het beste wanneer we met de deelnemers zo vroeg mogelijk in Brussel arriveren. Dit kan door de Thalys te nemen, die vertrekt om 7.58 uit Rotterdam en komt aan om Ontbijtpakketten regelen wij voor alle deelnemers. De lunch is een warme lunch en vindt plaats tussen het bezoek aan de PV en de individuele. Na de netwerkborrelgaan we met allen in de Thalys terug. Deze vertrekt om We regelen een dinerpakket voor in de trein terug. Didactische werkvormen en intakeformulier. ln samenwerking met onze begeleiders denken de deelnemers voorafgaand aan het bezoek na over woqr ze specifiek meer over willen weten en wie ze daar graag over spreken. De voorbereidende bestaat uit de volgende stappen: o lntakeformulier voor de eigen leerdoelstellingen; o Maken van een netwerkkaart van de eigen afdeling/ organisatie en Brussel op basis van een actueel dossier. Zo'n kaart draagt bij aan het strategisch nadenken over netwerken, maar Wens 1-: Bezoek aon Brussel Pogino 2 van 6

3 a a draagt ook bij aan het ontwikkelen van bestuurs sensitiviteit en omgevingssensitiviteit. De materialen en uitleg voor de kaart krijgen de deelnemers digitaal aangeleverd, waarbij het ook moet gaan om welke contacten er wellicht missen, wie cruciaal zijn, welke actoren wellicht spoilers kunnen zijn(bijvoorbeeld tegenstanders van de Nederlandse beleidspunten), etc, Op basis van de netwerkkaart bepalen we met wie de deelnemer het beste kan praten. Opstellen van vragen voor de verschillende onderdelen in Brussel. Deze komen gedeeltelijk voort uit de netwerkkaart, maar moeten ook in samenwerking met de andere deelnemers opgesteld worden. Het gaat om het maken van concrete vragen die ze gaan stellen aan de experts, andere professionals en tijdens de werkbezoeken. Zo zullen de deelnemers goed beslagen ten ijs komen en op een efficiënte manier zijn voorbereid op de in Brussel. Afstemmen van leerdoelen/netwerkkaart en vragen met de eigen leidinggevende en/of afdeling. Gesprekken op de PV. Bekend zijn met Brussel en de Brusselse processen betekent niet dat je alles zelf moet weten: het gaat er juist ook om dat je weet waar je kennis en expertise kan vinden. Daarom zijn de op de PV een integraal onderdeel van het bezoek aan Brussel. Deelnemers leren de PV'er voor hun beleidsterrein kennen, en horen ook wat de PV voor beleidsmedewerkers in Den Haag kan betekenen. Nadruk ligt expliciet op de wisselwerking tussen Den Haag en Brussel. De PV kan als'de ogen en oren von Den Hoog in Brussel'als geen ander informatie geven over het krachtenveld, de informele processen, de positie van het EP en vele andere zaken. Tegelijkertijd zijn zij afhankelijk van het krijgen van de juiste informatie op het juiste moment uit Den Haag. Dit samenspel staat centraal tijdens de, Daarnaast ligt de nadruk bij de PV op de Brusselse besluitvormingsprocessen en hoe Nederland waar invloed heeft. Hierbij komen het stellen van prioriteiten en het werken met 'wisselgeld' nadrukkelijk terug, ook gekoppeld aan het Nederlandse Voorzitterschap.. Na het bezoek aan de PV koppelen we elke deelnemer aan één spreker om zo meer de diepte in te kunnen gaan op één specifiek terrein. De afspraken kunnen met PV-ers zijn, met vertegenwoordigers van de commissie, EP, agentschappen, lobbyisten, etc. Kern is dat de individuele van de deelnemers plaats vinden met mensen die garanderen dat het gesprek tot verdere verdieping leidt, in lijn met de door de deelnemer geformuleerde leerdoelen alsmede een waardevolle toevoeging is aan het netwerk van de deelnemer. Speeddatesessie. ln duo's of alleen gaan deelnemers tijdens in gesprek met diverse professionals die werkzaam zijn in de Brusselse arena. Dit gaat in rondes van twintig minuten, daarna wisselt iedereen van gesprekspartner. ln die twintig minuten presenteren de deelnemers zichzelf en stellen ze vragen die nuttige informatie oplevert en dat alles in een goede positieve sfeer. Een speeddate is niet alleen nuttig, maar ook een heel goede manier om te netwerken. De sprekers hebben verschillende achtergronden en kennis zijn door ons uitgenodigd op basis van de intakeformulieren. Het gaat bij deze niet alleen om inhoudelijke verdieping, maar ook om de Brusselse werkcultuur en de verschillen tussen de organisaties beter te leren begrijpen. Omdat we de sprekers selecteren op basis van de wensen van de deelnemers hebben ze ook echt wat aan de nieuwe contactgegevens. Parlement en. Op basis van de input uit de voorbereidende maken we op maat gesneden afspraken met EP'ers en medewerkers van de. Doordat de Wens 7: Bezoek aon Brussel Pagino 3 von 6

4 deelnemers van tevoren al hebben nagedacht over vragen voor de sprekers zorgen we ervoor dat de werkbezoeken echt interactief worden en niet enkel zendend. De focus ligt natuurlijk op het begrijpen van de (samen)werking van de instellingen, maar wij benaderen dit graag vanuit de praktijk, dus bijvoorbeeld door tijdens de concreet in te gaan op een beleidsstuk of nieuwe wet- en regelgeving. Aan de hand van een concrete casus zijn Europese besluitvormingsprocessen sneller te doorgronden, zodat de vrij abstracte en soms zeer gecompliceerde Brusselse arena ook voor deelnemers met weinig EU ervaring goed te begrijpen. Invulling van de gestelde eisen Gestelde eisen 26. Besluitvormingsprocessen doorzien in de EU 27. Omgaan met de intercultu rele context 28. De betekenis van het EU - Voorzitterschap voor Nederland duiden 29. Omgaan met formele en informele beinvloeding Invulling Door het bestuderen van concrete beleidsdossiers als onderdeel van de voorbereidende, borgen we dat men voorafgaand aan het bezoek al de basis legt voor het doorzien van de besluitvormingsprocessen. Daarnaast is er tijdens de voorgaande cursus ook aandacht aan besteed. Wat het werkbezoek aan Brussel hieraan toevoegt is dat deelnemers allereerst een beeld krijgen van hoe Brussel in de praktijk eruit ziet. Dit draagt bij aan de duurzame verankering van de lesstof. Daarnaast geven de met experts tekst en uitleg over de informele processen. Kennismaken met de praktijk van deze processen is een waardevolle aanvulling op de lesstof. De interculturele context loopt integraal door de dag heen. Bij de voorbereiding en de sturen wij bewust aan op voorbeelden en ervaringen die het bewustzijn van de interculturele verschillen tussen lidstaten en instellingen begrijpelijk maken. Het gaat ons nadrukkelijk om de Brusselse werkcultuur, die verschilt met de manier van werken in Nederland. Tijdens de speeddate zijn er ook sprekers die hier meer over kunnen vertellen. Op de PV zullen we ook spreken over de betekenis van het Voorzitterschap van Nederland. We streven erna een aantal bezoeken aan Brussel te laten plaatsvinden tijdens het Nederlandse Voorzitterschap, omdat het een unieke kans is om het Voorzitterschap in de prakti k mee te maken. Dit zal in de praktijk wel moeilijk zijn, omdat de PV weinig tijd heeft in die periode. Ook bij bezoeken na het Voorzitterschap zal uitgebreid worden stilgestaan bij de belangrijkste (praktijk)lessen van het Nederlands Voorzitterschap en wat het voorzitterschap heeft betekend voor de werkpraktijk va n beleidsmedewerkers. Ook tijdens het bezoek stellen we deelnemers in de gelegenheid vragen te stellen over (in)formele beïnvloeding in de praktijk, We doen dit vanuit het Werkvormen opdrocht Porlement en Parlement en Speeddatesessie Speeddate sessie Nederlands perspectief: hoe kan je in een Unie met 28 lidstaten bela en als middelgrote speler het beste Wens 1: Bezoek oon Brussel Pogina 4 von 6

5 30. Aangeven rol PVEU 31. lnschatten behoeften Brussel vanuit Den Haag 32. Prioriteiten kunnen benoemen en kunnen onderscheiden van 'posterioriteiten' (wisselgeld) behartigen? Hoe draagt de PV hieraan bij? Zijn wij als Nederlanders goed in beïnvloeding? Wat is de rol van het Nederlandse Voorzitterschap hierbij? Welke andere vormen van betnvloeding zijn er (bijvoorbeeld posit Tijdens de op en met de PV'ers komt dit onderdeel aan bod. De nadruk ligt op het functioneren van de PV als 'de ogen en oren van Den Haag', en de verschillende rollen die de PV kan vervullen voor beleidsmedewerkers. Door de PV te bezoeken en kennis te maken met de juiste mensen zorgen we er voor dat de afstand van Den Haag naar Brussel ook in de toekomst veel kleiner is: je belt toch makkelijker iemand die je al eens hebt leren kennen. Ook besteden we tijdens de aandacht aan de informatievoorziening vanuit Den Haag richting de PV. Zo leren nieuwe beleidsmedewerkers en beleidsmedewerkers met weinig EU ervaring al doende hoe zij het beste met de PV kunnen samenwerken. Hier behandelen we bijvoorbeeld kwesties als instructieverlening. Daarnaast bespreken we de behoeften van de instellingen. De commissie is meer gediend (en beter te beïnvloeden) met feitelijke informatie. EP-ers hebben meer aan politieke argumenten. Het afstemmen van de informatie aan de ontvanger is cruciaal voor succesvol beinvloeden. ln Brussel draait veel om het uitwisselen van belangen tussen lidstaten. Onderhandelen is directe reciprociteit en in Brussel soms diffuse reciprociteit. Prioriteren van de belangen is daarbij cruciaal om te zien welke zaken er kunnen worden uitgeruild voor andere zaken (wisselgeld). Deelnemers kunnen hier ook al over na denken tijdens de voorbereidende fase als het gaat om eigen dossiers mede met behulp van de netwerkkaart. Tijdens de speeddatesessie zal er ook een onderhandelingsexpert zijn. 33. Zelfontwikkeling Het intakeformulier aan het begin van de opleiding stelt deelnemers in de gelegenheid de cursus zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de eigen leerwensen en op die wijze ontwikkelen ze hun eigen vaardigheden ook. Leren gebeurt op groeps- en individueel niveau en met de informatie uit het intakeformulier kunnen we niet alleen feedback geven op de leerpunten van een deelnemer, het stelt ons ook in staat de meest relevante gesprekspartners voor de deelnemers uit te nodigen. De voorbereidende borgt verder dat de deelnemers zichzelf goed oriënteren en zoveel mogelijk uit de verschillende onderdelen kunnen halen. ln de trein terug praten we nog met deelnemers over de dag, de leerdoelen en hoe ze met de informatie aan de qesprekken Porlement en Speeddotesessie Speeddotesessie opdrocht en intokeformulier Speeddatesessie Wens 1-: Bezoek aan Brussel Pogina 5 van 6

6 34. Netwerken 35. Omgevingsbewustzijn 36. Bestuurs sensitiviteit 37. Samenwerken gaan Deelnemers werken aan de netwerkvaardigheden door zelf actief te bedenken wie ze willen spreken, en doordat ze door ons gekoppeld worden aan de relevante PV'ers en andere interessante sprekers tijdens de speeddatesessie en de individuele. Vooral de speeddatesessie en de aansluitende borrel zijn een belangrijk moment om te netwerken en netwerken te oefenen. Het strategische niveau van komt verder aan bod in de netwerkkaart. Door de bezoeken aan de en het Parlement en door te begrijpen wat de PV inhoudt en hoe deze samenwerkt met de andere instellingen vergroten deelnemers hun organisatorische kennis. De netwerkkaart draagt hier ook verder aan bij. Deze twee poten samen zijn de basis voor deelnemers om hun omgevingsbewustzijn te vergroten. ln de individuele en tijdens de speeddate sessie kunnen deelnemers hier verder aan werken. Door het rondlopen in Brussel en de werkbezoeken ervaren de deelnemers op een andere manier het krachtenveld in de Brusselse arena. Omgevingsbewustzijn neemt pas echt toe als de deelnemer begrijpl hoe het werkt in de Datzelfde geldt in sterke mate voor bestuur sensitiviteit. Uiteraard nemen we bestuur sensitiviteit mee in het maken van de kaart. Zo bespreken we o.a. de verschillen tussen de samenwerking van ambtenaren met nationale politici en EP'ers (en de rol van de PV daarbij). We bespreken de context van bijvoorbeeld het Nederlandse Voorzitterschap en de wisselwerking met het Nederlandse politieke speelveld en de verschillen tussen Brusselse en Haagse processen en het Brusselse politieke speelveld. Maar vooral door in Brussel te zijn en te praten met de mensen die dit werk zelf doen, neemt de EU bestuurs sensitiviteit b deelnemers toe. Samenwerken loopt als een rode draad door het hele opleidingsprogramma. Tijdens de voorbereiding moeten deelnemers met elkaar vragen maken. ln de trein nemen ze met elkaar (in kleinere groepjes) het programma door en bespreken verwachtingen. Dit doen ze ook nog eens kort op de terugweg, maar dan als reflectie. En tijdens het bezoek moeten ze er met elkaar ervoor zorgen dat de juiste informatie boven tafel krijgen. Speeddatesessie opdrocht oon Parlement en qesprekken Speeddotesessie oon Porlement en aon Porlement en Wens 7: Bezoek oon Brussel Pogino 6 von 6

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk.

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk. Partnerschap in de driehoek. Onderwijs en Jeugdhulpverlening samen op de werkvloer Waarom? Hoe kun je extra ondersteuning en begeleiding aan kinderen en gezinnen zo dicht mogelijk bij huis en in de wijk

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG 1 P R O F E S S I O N E E L A D V I S E R E N Programmaconcept Om succesvol te zijn in een organisatie is beheersing van de eigen vakdiscipline niet voldoende. Veel professionals waaronder staf- en beleidsmedewerkers

Nadere informatie

OVERZICHT INHOUD TRAINING

OVERZICHT INHOUD TRAINING OVERZICHT INHOUD TRAINING Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 1 Kennismaking en informatie over Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 2 Motiverende gespreksvoering BIJEENKOMST 3 Oplossingsgericht werken BIJEENKOMST

Nadere informatie

TRAINING PUBLIC AFFAIRS

TRAINING PUBLIC AFFAIRS TRAINING PUBLIC AFFAIRS DE KUNST VAN HET BEÏNVLOEDEN Bent u geïnteresseerd in de wereld van public affairs en wilt u zichzelf of uw medewerkers laten bijscholen? Heeft u een concreet vraagstuk en merkt

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora

Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora Het leertraject SPM bestaat vanaf 2014 uit 3 modules die verspreid over 2 jaar gevolgd kunnen worden. Iedere module heeft een omvang van 4 x 2 dagdelen, verspreid

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken Functiebeschrijving

Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken Functiebeschrijving Functie Waardering : Strategisch adviseur : Schaal 12 (Indicatief) Vastgesteld d.d. : 16 november 2014 Plaats in de organisatie De strategisch adviseur ressorteert onder de directeur NVVB. De werkzaamheden

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie Basisopleiding Mediation Algemene Informatie Pagina 2 van 9 1 Inleiding 3 2 De opleiding 4 2.1 Naam van de opleiding 2.2 Data en tijden najaar 2015 4 2.3 Doelgroep 5 2.4 Toelatingseisen en/of intake 5

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

Voorbeeld model decentrale overheden als mededepartement

Voorbeeld model decentrale overheden als mededepartement Bijlage nummer 3 Voorbeeld model decentrale overheden als mededepartement Ons kenmerk 2015-0000452254 Formeel hebben de decentrale overheden in de ambtelijke voorbereidingsfase enkel een rol in het BNC-overleg.

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen Daniëlle Ramp, competentie ontwikkeling, oriënterende stage 1. Interpersoonlijk competent Contact maken Stimuleren om op een eigen manier te leren Klimaat voor scheppen 2. Pedagogisch competent Begeleiding

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Zo kijkt VVJ naar participatie 1

Zo kijkt VVJ naar participatie 1 Zo kijkt VVJ naar participatie Groeien naar meer participatief besturen Groeien naar, want kun je niet snel snel, en niet in je eentje Participatief besturen : is voor VVJ een voorwaarde voor goed beleid

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Handleiding Vervolgmodule OGO- Extra materiaal na Taalsituaties 3-6-9

Handleiding Vervolgmodule OGO- Extra materiaal na Taalsituaties 3-6-9 Handleiding Vervolgmodule OGO- Extra materiaal na Taalsituaties 3-6-9 Extra materiaal na de Taalsituaties, Vervolgmodule OGO Algemeen In Extra materiaal na de Taalsituaties wordt de leerstof uit drie voorgaande

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 15 april 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 15 april 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Sara Berger 15 april 2013 Zuid-Hollandlaan 7 2596 AL Den Haag T 070 361 17 60 I www.dynamischbureau.nl E info@dynamsichbureau.nl Inleiding De TMA Talentenanalyse

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris II

Leergang Ambtelijk Secretaris II Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

Wat is MD in de regio?

Wat is MD in de regio? MD in de regio Wat is MD in de regio? MD in de regio is een uniek Management Development programma voor bedrijven die geen eigen intern MD programma kunnen opzetten. MD in de regio combineert hard en zacht,

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Angelique van het Kaar Risbo Erasmus Universiteit Rotterdam 7 november 2012 Overzicht onderwerpen Training Didactische

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie Basisopleiding Mediation Algemene Informatie Pagina 2 van 10 1 Inleiding 3 2 De opleiding 4 2.1 Data en tijden 2017 4 2.2 Doelgroep 5 2.3 Toelatingseisen en/of intake 5 2.4 Aantal deelnemers 5 2.5 Methodiek

Nadere informatie

L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I 1

L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I 1 L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I 1 Als (ambtelijk) secretaris bent u de spin in het web van de medezeggenschap. Met name alle schriftelijke taken komen op uw bord terecht. In de

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Doel en resultaat WPOplus training

Doel en resultaat WPOplus training Doel en resultaat WPOplus training Effect: Werknemers vergroten zichtbaar de vaardigheden goed werknemerschap en daardoor kunnen ze doorstromen in hun loopbaan Resultaat: Deelnemers in staat stellen WPO

Nadere informatie

Maak je eigen professionaliseringsplan!

Maak je eigen professionaliseringsplan! DAG VAN DE LERAAR 5 OKTOBER 2013 Maak je eigen professionaliseringsplan! Een minicursus Sectorraad Hoger Onderwijs CNV Onderwijs Academie Maak je eigen professionaliseringsplan! 1. Inleiding In de CAO

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Evaluatie cursus onderzoekbegeleiding. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Evaluatie cursus onderzoekbegeleiding. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 00Hoofdsectie...2 1 De onderstaande stellingen gaan in op verschillende aspecten rond de cursus. Bij elke stelling heb je de mogelijkheid je antwoord te kiezen op een schaal van 1

Nadere informatie

DUUR WAT HOE MATERIAAL

DUUR WAT HOE MATERIAAL DUUR WAT HOE MATERIAAL 0.00 5 min Intro begeleiders Introductie thema agressiehantering Doelen simulatiespel Toelichting rollen Introduceer jezelf en het spel Introductie begeleiders Nodig deelnemers uit

Nadere informatie

De ambtelijk secretaris als adviseur van de OR

De ambtelijk secretaris als adviseur van de OR PROGRAMMA De ambtelijk secretaris als adviseur van de OR Data : 16 en 17 juni 2016 en een nakomdag Trainer : Marcel Reijnen Accommodatie : Kontakt der Kontinenten, Soesterberg Projectcode : 16004MRE De

Nadere informatie

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald:

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald: Projectmatig Werken/Werken in Projecten 1. Aanleiding Projectmatig werken en het werken in projecten zijn in veel organisaties bekende termen en procedures. Hun toepassing wordt gezien als een effectieve

Nadere informatie

Online Training Academy

Online Training Academy Online Training Academy Auteur: Natasja Jager overzicht trainingen Datum: 6 november 2012 Versie: november 2012 Kant-en-klare trainingen in de Academy versie november 2012 Onderwerpen per thema Presentatievaardigheden

Nadere informatie

Wat kan ik zelf doen?

Wat kan ik zelf doen? Wat kan ik zelf doen? Korte omschrijving werkvorm : In vier groepjes voeren de leerlingen een opdracht uit. Alle opdrachten gaan over een methode om invloed uit te oefenen op politieke beslissingen. Op

Nadere informatie

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 4 Onderwijsbehoeften en differentiatievormen: differentiatie bij verwerking

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 4 Onderwijsbehoeften en differentiatievormen: differentiatie bij verwerking Opbrengstgericht omgaan met verschillen Bijeenkomst 4 Onderwijsbehoeften en differentiatievormen: differentiatie bij verwerking Programma Doelen en programma toelichten Terugblik op huiswerkopdracht Een

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Joe Jouw Ontwikkeling Eerst www.jouwontwikkelingeerst.nl - info@jouwontwikkelingeerst.nl - 06 46 13 63 21 Inleiding De TMA Talentenanalyse meet de drijfveren

Nadere informatie

Basisgegevens. Algemene karakteristieken

Basisgegevens. Algemene karakteristieken Basisgegevens Functiebenaming: Beleidsmedewerker Dienstonderdeel/post: Ambassade Washington Functieniveau: 09 Aantal uren: Min/Max AO 2040 uur per week Formatieplaatsnr: bovenformatief (tijdelijke functie

Nadere informatie

Kader persoonlijke ontwikkeling Young Experts

Kader persoonlijke ontwikkeling Young Experts Kader persoonlijke ontwikkeling Young Experts Inhoudsopgave 1. Kader persoonlijke ontwikkeling Young Experts... 3 a. Inhoud ontwikkelings- en begeleidingsprogramma... 3 b. Het opleidingsprogramma... 5

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Keuzedeel mbo Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0211 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015

Nadere informatie

BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR MEDIATORS

BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR MEDIATORS BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR MEDIATORS Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards Søren Kierkegaard, Deens filosoof, 1813-1855 Begeleiden van intervisie voor mediators Introductie

Nadere informatie

Intercultureel vakmanschap in de stage

Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking C Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking voor hsao-opleidingen en stageverlenende instellingen in de jeugdzorg HBO-raad, oktober 2012 Project intercultureel vakmanschap in het hsao

Nadere informatie

Informatiemanagement, -processen en -implementaties

Informatiemanagement, -processen en -implementaties Informatiemanagement, -processen en -implementaties Spelsimulatie en Organisatieverandering imvalues Presentatie Inhoud Introductie Spelsimulatie Aanpak Toepassing Meer informatie Introductie imvalues

Nadere informatie

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg.

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Deel 2: aandachtspunten voor organisaties Naar aanleiding van het

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

PROGRAMMA De ambtelijk secretaris als adviseur van de OR

PROGRAMMA De ambtelijk secretaris als adviseur van de OR PROGRAMMA De ambtelijk secretaris als adviseur van de OR Data : 16 en 17 februari 2017 en een nakomdag Trainer : Marcel Reijnen Accommodatie : Kontakt der Kontinenten, Soesterberg Projectcode : 17001MRE

Nadere informatie

Sweeburg advies training opleiding

Sweeburg advies training opleiding Sweeburg advies training opleiding Algemene Brochure Praktijkgerichte opleidingen en cursussen voor professionals individueel klassikaal incompany www.sweeburg.nl 1 Sweeburg Verbeter je kennis én haal

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Professionele ontwikkeling voor financieel adviseurs Professionele ontwikkeling naar Adviseur Bedrijfsvoering Door bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel

Nadere informatie

Coachingsvaardigheden

Coachingsvaardigheden Big Picture conferentie 1 november 2011 Coachingsvaardigheden Eyeopener: met coaching haal je het beste in anderen naar boven in plaats van het beste van jezelf in de ander te willen stoppen Doel workshop

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie?

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie? In totaal legden 20 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 41.67% 2. Provincie 0.00% 3. Deurwaarderkantoor 0.00% 4. Incassobureau 0.00% 5. Bedrijfsleven

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN ACHTERGROND De International Association of Facilitators (IAF) is een internationale organisatie met als doel om de kunst en de praktijk van het professioneel faciliteren

Nadere informatie

2. VORMING MANAGEMENTTEAM

2. VORMING MANAGEMENTTEAM 2. VORMING MANAGEMENTTEAM (VM) 2. VORMING MANAGEMENTTEAM (VM) Deze vorming is opgesteld voor het managementteam van een organisatie. Ze volgt op de eerste infosessie en heeft als doel het ontwikkelen van

Nadere informatie

Wat is de rol van eigentijds taalonderwijs?

Wat is de rol van eigentijds taalonderwijs? Wat is de rol van eigentijds taalonderwijs? Taalconferentie 13 oktober Ineke Bruning WWW.CPS.NL Ineke Bruning i.bruning@cps.nl 06 25 065 512 Aan het einde van de workshop o Heeft u een beeld van wat eigentijds

Nadere informatie

Sessie 2: Hoe werk je aan de eindtermen Nederlands, ook in andere vakken?

Sessie 2: Hoe werk je aan de eindtermen Nederlands, ook in andere vakken? Sessie 2: Hoe werk je aan de eindtermen Nederlands, ook in andere vakken? Vorm groepjes en verdeel de volgende rollen: groepsleider, verslaggever en tijdbewaker. 1. Eindtermen Nederlands: een verkenning

Nadere informatie

BASISPLAN, PROCESFASENFORMULIER & OBSERVATIEFORMULIER BEELDENDE VORMING. Bloeiende bloemen. Lesvoorbereiding beeldende vorming

BASISPLAN, PROCESFASENFORMULIER & OBSERVATIEFORMULIER BEELDENDE VORMING. Bloeiende bloemen. Lesvoorbereiding beeldende vorming Bloeiende bloemen Lesvoorbereiding beeldende vorming Carlijn Luttikhuizen PEH16DA Basisplan : Les: Groep: Bron/Methode: Datum: Betekenis Wat zijn de inhouden en associatiemogelijkheden? Vorm Met behulp

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie en in elk netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN. Feedback = een concrete uitspraak over het gedrag van een ander, met een specifiek doel voor ogen

FEEDBACK GEVEN. Feedback = een concrete uitspraak over het gedrag van een ander, met een specifiek doel voor ogen FEEDBACK GEVEN Feedback geven is een van de meest directe manieren om gedrag te sturen. Zeker op de korte termijn, maar zeker ook op de langere termijn is feedback heel krachtig. Maar effectief feedback

Nadere informatie

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma voor interne coaches Yvette Paludanus en Alyanna Bijlsma December 2014 1 Inleiding De zorg is in transitie. Er is een wens en noodzaak om de cliënt en

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Titel: Competentiemanagement (T.O.P.) *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.44 Soort document: Protocol Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Datum:

Nadere informatie

(IO)IO Werkvormen kennisoverdracht

(IO)IO Werkvormen kennisoverdracht Hoe zet ik deelnemers aan het werk om zich kennis eigen te maken? Hoe sluit ik beter aan bij het kennisniveau van de deelnemers Hoe maak ik kennisoverdracht actief? Leestafel Op een tafel in de zaal liggen

Nadere informatie

3 Een nieuwe definitie van vergaderen

3 Een nieuwe definitie van vergaderen 3 Een nieuwe definitie van vergaderen Een topvergadering is als het krachtig kloppende hart van een team of organisatie, dat alle aanwezige zuurstof gebruikt voor een gezamenlijke tour de force. Goede

Nadere informatie

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten Bijlage 1: Methode In deze bijlage doen wij verslag van het tot stand komen van onze onderzoeksinstrumenten: de enquête en de interviews. Daarnaast beschrijven wij op welke manier wij de enquête hebben

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Opdrachtblad A: De Raad van Ministers Opdrachtblad B: De prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap

Opdrachtblad A: De Raad van Ministers Opdrachtblad B: De prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap VERDIEPING: DE PRIORITEITEN VAN NEDERLAND KORTE OMSCHRIJVING WERKVORM Nederland heeft drie prioriteiten voor het voorzitterschap opgesteld: een innovatieve EU, een EU die zich beperkt tot hoofdzaken en

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

Leerlijn Samenwerken SingaporeNext

Leerlijn Samenwerken SingaporeNext Leerlijn Samenwerken SingaporeNext Groep 1-2 Groep 3-4-5 Groep 6-7-8 1. Luisteren naar elkaar Elkaar aankijken tijdens het praten. Oogcontact maken. In mimiek en lichaamstaal je luisterende houding laten

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het?

Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? In totaal legden 20 respondenten deze enquête af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 41,67% 10. Rechtbank 8,33% 2. Provincie 0,00% 11. Bureau Jeugdzorg 0,00% 3. Deurwaarderskantoor

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Ambitie, groei en ontwikkeling

Ambitie, groei en ontwikkeling Duurzaam opleiden Profijt van investeringen YSC ondersteunt organisaties op verschillende manieren bij ontwikkelingsvraagstukken. Wij streven er naar de door u gewenste resultaten te ondersteunen, niet

Nadere informatie

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR Verdiepingstraining Humor in professionele communicatie: focus op de mediator Introductie Wij definiëren humor in het professioneel communicatieproces

Nadere informatie

Richtlijn Het Activerende Directe Instructie Model

Richtlijn Het Activerende Directe Instructie Model Richtlijn Het Activerende Directe Instructie Model Omschrijving Verwijzing naar Doelgroep Opsteller Intern document die uitleg geeft over het activerende directe instructiemodel. Vaardigheidsmeter Betrokken

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

Sociale wijkteams. en de lokale aanpak gezondheidsachterstanden. Training voor wijkteamleden

Sociale wijkteams. en de lokale aanpak gezondheidsachterstanden. Training voor wijkteamleden Sociale wijkteams en de lokale aanpak gezondheidsachterstanden Training voor wijkteamleden de training Na deze training hebben de deelnemers kennis en praktische handvatten voor de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Leergang Deelnemeradministraties

Leergang Deelnemeradministraties DEFINITIEF Leergang Deelnemeradministraties 1/9 21 november 2013 PBLQ HEC - Leergang Deelnemeradministraties Leergang Deelnemeradministraties Plan van Aanpak versie 1.0 datum 21 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie