ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONVZ Zorgplan Internationaal 2015"

Transcriptie

1 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder volledie informatie kunnen wij niet voor u aan de sla U wilt een verzekerin afsluiten voor uzelf en voor eventuele ezinsleden. Wij hebben de voorletters, de naam en het burerservicenummer van iedereen nodi. Kijk voor meer informatie op onze website onder Zorverzekerinen / Zorplan internationaal en beoordeel o.a. vooraf of u in aanmerkin komt voor deze verzekerin. Voorletters en achternaam verzekerde 1 m v eboortedatum burerservicenummer 1 Voorletters en achternaam verzekerde 2 m v eboortedatum burerservicenummer 2 Voorletters en achternaam verzekerde 3 m v eboortedatum burerservicenummer 3 Voorletters en achternaam verzekerde 4 m v eboortedatum burerservicenummer 4 Voorletters en achternaam verzekerde 5 m v eboortedatum burerservicenummer 5 Inansdatum biedt u een prima basis Met onze bent u (voor een root deel) verzekerd van noodzakelijke medische kosten. Kruis aan wie wel een neemt. En wie niet. keuze verzekerde 3 keuze verzekerde 1 keuze verzekerde 4 keuze verzekerde 2 keuze verzekerde 5 Heeft iemand een andere dan de Nederlandse nationaliteit? Geef dan duidelijk aan om wie het aat en wat de nationaliteit is. Met uw antwoorden op onderstaande 3 vraen kunnen wij beoordelen of er moelijk toch sprake is van verzekerinsrecht op een Basisverzekerin. Is dit het eval, dan nemen wij contact met u op. Wonen alle te verzekeren personen in Nederland? Zo nee, wie niet en in welk land wonen deze te verzekeren personen? Ontvanen de te verzekeren personen inkomen uit Nederland? Zo ja, wie en wat voor soort inkomen? Ontvanen de te verzekeren personen inkomen uit het buitenland? Zo ja, wie, uit welk land en wat voor soort inkomen? Wij kunnen u om aanvullende informatie vraen. Zie bij raakvlakken met wonen/werken in het buitenland ook

2 paina 2 Met ONVZ Zorplan is uw ezondheid in oede handen. De ONVZ Basisfit internationaal is een verplichte verzekerin volens de Zorverzekerinswet (Basisverzekerin) maar een particuliere verzekerin. ONVZ biedt u een ruime keuze. Zo kunt u kiezen voor een aanvullende internationale verzekerin, een tandartsverzekerin en een Privé Zorpakket. Ook bij onze kunt u zelf kiezen voor de hoote van uw eien risico. Wat is een eien risico? Het eerste deel van de zorkosten die een verzekerde elk kalenderjaar zelf moet betalen, noemen we het eien risico. U kunt alleen een eien risico kiezen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Bij een hoer eien risico betaalt u laere premie. Een verzekerin zonder onze? Als u een bij ONVZ afsluit, maar wel een aanvullende internationale verzekerin, berekenen wij een toesla van 50% op de premie voor de aanvullende verzekerin. Alleen wanneer u in Nederland, Belië, Frankrijk of Duitsland woont, kunt u een aanvullende verzekerin zonder aanvraen. Een verzekerin voor iemand joner dan 18 jaar? Voor verzekerden joner dan 18 jaar ma de dekkin van een aanvullende verzekerin niet hoer zijn dan die van de volwassenen. Sluiten de volwassenen elk een andere aanvullende verzekerin af? Dan kunt u voor de kinderen, joner dan 18 jaar, kiezen voor de verzekerin van de volwassene met de hooste dekkin. Voor een verzekerin kiezen als u in het buitenland woont? Wij kunnen u Vrije Keuze, of aanbieden. Alleen wanneer u in Nederland, Belië of Duitsland woont, kunt u ook een aanvraen. Een aanvullende tandartsverzekerin? Voor een aanvullende tandartsverzekerin in combinatie met onze of verzekerin kunt u kiezen tussen Module A, B en C. Een aanvullende tandartsverzekerin zonder onze of verzekerin kunt u alleen kiezen als u in Nederland, Belië, Frankrijk of Duitsland woont. Medische selectie. Met uitzonderin van onze Module A eldt op onze, internationale aanvullende verzekerinen en aanvullende tandartsverzekerinen altijd medische selectie. Zie de bijlae bij dit formulier. ONVZ Zorplan voor verzekerde 1 Vul voor elke verzekerde apart het Zorplan in. Let oed op de nummers, zodat wij weten om wie het aat. Bij de 100 eien risico 200 eien risico 300 eien risico 400 eien risico 500 eien risico Zor Luxe Zor Assistent Zor Totaal Eien risico. Minder premie betalen voor uw Basisfit? U kunt kiezen voor een vrijwilli eien risico vanaf 18 jaar. verzekerinen Is de alleen niet voldoende? Sluit een aanvullende verzekerin af van beperkt tot zeer uitebreid. Kies met zelf uw veroedin. Deze tandartsverzekerin kunt u kiezen voor iedereen vanaf 18 jaar. Module A Module B Module C Module D. Module D kunt u alleen kiezen wanneer u in Nederland, Belië of Duitsland woont en er voor deze verzekerde ook is ekozen voor. Privé Zorpakket Privé Zorpakket is iets voor u, als rust en privacy voor u belanrijk zijn. Uit het Privé Zorpakket kunt u kiezen voor iedereen vanaf 18 jaar. Het Privé Zorpakket als u in het buitenland woont? Wij kunnen u de aanbieden. De overie modules niet. Woonachti in Canada of de VS Als u in Canada of in de VS woont, betaalt u 25% premietoesla.

3 paina 3 verzekerde 2 verzekerde 3 verzekerde 4 verzekerde 5 Verzekerde 2 kiest voor hetzelfde Zorplan Verzekerde 3 kiest voor hetzelfde Zorplan Verzekerde 4 kiest voor hetzelfde Zorplan Verzekerde 5 kiest voor hetzelfde Zorplan Bij Bij Bij Bij 100 eien risico 100 eien risico 100 eien risico 100 eien risico 200 eien risico 200 eien risico 200 eien risico 200 eien risico 300 eien risico 300 eien risico 300 eien risico 300 eien risico 400 eien risico 400 eien risico 400 eien risico 400 eien risico 500 eien risico 500 eien risico 500 eien risico 500 eien risico verzekerin verzekerin verzekerin verzekerin Module A Module A Module A Module A Module B Module B Module B Module B Module C Module C Module C Module C Module D + Topfit Module D + Topfit Module D + Topfit Module D + Topfit Privé Zorpakket Privé Zorpakket Privé Zorpakket Privé Zorpakket Zor Luxe Zor Luxe Zor Luxe Zor Luxe Zor Assistent Zor Assistent Zor Assistent Zor Assistent Zor Totaal Zor Totaal Zor Totaal Zor Totaal Geen eien risico en extra verzekerin Geen eien risico en extra verzekerin Geen eien risico en extra verzekerin Geen eien risico en extra verzekerin Beschermin persoonseevens ONVZ verwerkt uw eevens voor het sluiten en uitvoeren van uw verzekerin of de financiële dienst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, activiteiten ericht op de verrotin van het klantenbestand, statistische analyses, om te voldoen aan wettelijke verplichtinen en in het kader van veiliheid en interiteit -waaronder berepen fraudebestrijdin- van ONVZ en de financiële sector. Voor fraudebestrijdin en beheersin van de risico s kan ONVZ uw eevens raadpleen en vastleen bij de Stichtin CIS. Meer informatie, waaronder het privacyrelement, vindt u op Met ondertekenin van dit formulier eeft u ONVZ toestemmin eevens uit te wisselen met derden, als dit noodzakelijk is voor de uitvoerin van de verzekerin(en) of de financiële dienst(en). Polisvoorwaarden en contractperiode Kijk voor de polisvoorwaarden op onvz.nl. U kunt ze ook opvraen bij ons Service Center op Op de verzekerin(en) is Nederlands recht van toepassin. Een verzekerin loopt steeds voor een kalenderjaar tot u deze schriftelijk en op tijd opzet. Opzerecht Bij het aanaan van de basisfit internationaal en/of een internationaal aanvullende verzekerin, hebt u als verzekerinnemer een bedenktijd van 14 daen. U kunt de verzekerin schriftelijk opzeen binnen 14 daen na het sluiten van de verzekerin, of, als dat later is, binnen 14 daen nadat u de polisvoorwaarden hebt ontvanen. Hierdoor bestaat er een aanspraak op dekkin. Risicodraaster van onze ONVZ Vrije Keuze Basisverzekerin is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. handelsreisternummer , AFM-nummer ) en van onze aanvullende en andere verzekerinen ONVZ Aanvullende Verzekerin N.V. (handelsreisternummer , AFM-nummer ). Beide zijn evestid te Houten. Postbus 392, 3990 GD Houten. Telefoon: Fax: Internet:

4 paina 4 Voor onze administratie hebben wij no een aantal eevens van u nodi Wilt u aankruisen waarom u de verzekerin aanvraat? In verband met landuri verblijf in het buitenland In verband met inkomsten uit het buitenland Alleen voor studieredenen in Nederland (Als u ook werkzaam bent, stuur dan een kopie van uw arbeidscontract mee) Buitenlands ambassadepersoneel en/of ezinsleden in Nederland Woonachti in Nederland en in afwachtin van een verblijfsverunnin Een andere reden - Licht hieronder toe In verband met emiratie naar of werk in het buitenland We willen no weten wie de verzekerinnemer is De correspondentie -ook over de declaraties van verzekerden- sturen wij naar één persoon, de verzekerinnemer. Hij/zij is verantwoordelijk voor de betalin van de premie, eien risico s, eien bijdraen en eventuele vooreschoten bedraen. Heeft u een verzekerinsadviseur? Vermeld naam en vestiinsplaats van de adviseur Voorletters en achternaam verzekerinnemer Huisnummer Toevoein Straatnaam Postcode Plaats Land Telefoonnummer thuis Telefoonnummer mobiel adres Betaal de jaarpremie in één keer en ontvan 3% kortin Aan wie aat u premie betalen? aan mijn verzekerinsadviseur aan ONVZ Onderetekende aat ermee akkoord dat ONVZ mededelinen over de (aanevraade) verzekerin(en) en naar aanleidin van de ezondheidsvraen lans elektronische we doet. ONVZ wijst erop dat het hier een onbeveilide route betreft. Hoe betaalt u premie aan ONVZ? Via automatische incasso Betaalt u per maand? Dat kan alleen via automatische incasso Per acceptiro ideal via Wat is uw IBAN rekeninnummer? Hoe betaalt u het eien risico en de eien bijdraen aan ONVZ? Via automatische incasso Per acceptiro ideal via Diitale dienstverlenin De dienstverlenin van ONVZ is ook diitaal inericht. U ontvant dan onder andere het polisblad per . Wilt u hier ebruik van maken? Kruis dan dit hokje aan. Hoe vaak betaalt u de premie? Eén keer per jaar met 3% kortin Elk kwartaal met 1% kortin Elk half jaar met 2% kortin Elke maand De handtekenin Met het zetten van de handtekenin verklaart u, als verzekerinnemer, het formulier en de bijlae, als dat nodi blijkt, volledi en juist te hebben inevuld en kennis te hebben enomen van de polisvoorwaarden. U verklaart dat ook voor de andere te verzekeren personen. Als achteraf blijkt dat het formulier of de bijlae onjuist of onvolledi is inevuld, kan dat evolen hebben voor de verzekerin(en) of voor de afhandelin van declaraties. Stuur dit formulier, en als dat nodi is ook de bijlae met ezondheidsvraen, naar: ONVZ Zorverzekeraar Postbus 425, 3990 GE Houten Nadat wij uw aanvraa hebben ontvanen, krijt u binnen enkele daen bericht van ons. Datum van ondertekenin Handtekenin verzekerinnemer

5 ONVZ Zorplan 2015 Bijlae met ezondheidsvraen Bij de keuze voor de meeste verzekerinen hebben wij informatie nodi over uw ezondheid. Hiervoor vult u deze bijlae in. De bijlae hoort bij uw zorverzekerinsaanvraa. Onze medische dienst beoordeelt uw antwoorden en aat daar vertrouwelijk mee om. De dienst meldt de bevindinen aan ONVZ. Daarna besluiten wij of u de verzekerin kunt afsluiten, of niet. De dienst meldt de bevindinen overiens alleen als u daar toestemmin voor eeft. U eeft vanzelf toestemmin door uw aanvraa te ondertekenen. Maar wilt u eerst zelf kennisnemen van de bevindinen en daarna beslissen of ONVZ wordt eïnformeerd? Kruis dan dit hokje aan. Alleen vraa 1 t/m 6 invullen - als u kiest voor - of als u kiest voor de aanvullende internationale verzekerinen - of als u kiest voor, Zor Luxe, Zor Assistent of Zor Totaal. Alleen vraa 7 t/m 10 invullen - als u kiest voor Module B, C of D. In alle andere situaties hoeft u een vraen in te vullen. ONVZ bewaart uw medische eevens in een dossier. Onze medische dienst beheert dit dossier volens officiële reels. U kunt bezwaar maken teen de verwerkin van uw medische eevens door ONVZ. Zo n bezwaar kan leiden tot het niet sluiten van de verzekerin. Medische vraen (vraa 1 t/m 6) Altijd invullen voorletters en naam verzekerinnemer Adres en woonplaats 1 Is iemand de afelopen twee jaar bij een arts of andere behandelaar eweest? Heeft iemand de afelopen twee jaar een behandelin of consult ehad: van een arts of alternatief behandelaar? op het ebied van fysiotherapie, manueel therapie of Mensendieck/Cesar oefentherapie? op het ebied van chiropractie, podotherapie, huidtherapie of osteopathie? Om welke verzekerde(n) aat het? En welk soort behandelaar en behandelin betrof het? Waarvoor en wanneer onderinen de personen de behandelin? Of is iemand no onder behandelin? Noem het aantal behandelinen en consulten. 2 Medicijnebruik Gebruikt iemand medicijnen? Het kan om één soort medicijn aan, of om verschillende soorten. Geef aan wie van de verzekerden medicijnen ebruikt. Waarvoor ebruiken die personen medicijnen? Welke medicijnen zijn dat? En wat is de doserin? 3 Een hulpmiddel ebruiken Draat iemand een bril, contactlenzen, een hoortoestel, een pruik of haarstukje, steunzolen of prothese? Of ebruikt iemand een ander hulpmiddel? Het kan om meer dan één hulpmiddel aan. Geef aan wie van de verzekerden hulpmiddelen heeft. Om welke hulpmiddelen aat het?

6 4 5 Bij een orthodontist Is iemand onder behandelin bij een orthodontist, bijvoorbeeld omdat hij of zij een beuel voor tanden of kiezen draat? Of verwacht iemand zo n behandelin binnen één jaar? Een consult of behandelin binnen één jaar Is voor iemand een consult, behandelin, onderzoek of controle nodi of ewenst, of is dit binnen één jaar te verwachten? Om welke verzekerde(n) aat het? En in welk stadium is de behandelin? Of wanneer start de behandelin? Om welke verzekerde(n) aat het, voor welke klachten, aandoenin of ziekte en bij welk soort behandelaar? 6 Vrij van klachten Zijn alle verzekerden lichamelijk en eestelijk ezond en vrij van klachten? - Licht hiernaast toe, iedereen Om welke verzekerde(n) aat het? Geef aan om welke klachten, aandoenin of ziekte het aat. Tandheelkundie vraen (vraa 7 t/m 10) Altijd invullen voorletters en naam verzekerinnemer Huisnummer Postcode Bij een tandarts onder behandelin eweest Heeft iemand een behandelin bij een tandarts ehad voor het aanbrenen van een facin, kroon, inlay, bru, implantaat of (edeeltelijke) prothese? Of mist iemand één of meerdere tanden en/of kiezen (met uitzonderin van verstandskiezen)? Binnenkort een tandartsbehandelin Verwacht iemand een behandelin bij een tandarts? Bijvoorbeeld omdat iemand een facin, kroon, inlay, bru, implantaat of (edeeltelijke) prothese nodi heeft. Behandelin aan het tandvlees Heeft iemand een behandelin aan het tandvlees ehad? Of verwacht iemand een behandelin aan het tandvlees? Vrij van klachten Is iedereen vrij van klachten als het aat om tanden, kiezen of tandvlees? - Licht hiernaast toe, iedereen Welke verzekerden hebben een behandelin ehad? Om welke behandelin aat het en om hoeveel tanden en/of kiezen? Geef ook aan wie van de verzekerden tanden of kiezen mist. En hoeveel tanden en/of kiezen ontbreken? Geef aan wie van de verzekerden een behandelin verwacht. Om wat voor een behandelin aat het? En om hoeveel tanden en/of kiezen? Welke verzekerden hebben een behandelin ehad? Wat waren de klachten? Welke verzekerden verwachten no een behandelin? En wat zijn de klachten? Geef aan wat no niet aan de orde is ekomen. Wie hebben klachten? En waarover?

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Zaken Zekerplan. Zaken doen zonder zorgen

Zaken Zekerplan. Zaken doen zonder zorgen Zaken Zekerplan Zaken doen zonder zorgen Zaken Zekerplan Zakendoen zonder zorgen Tijdens het zakendoen neemt u risico s. Het Zaken Zekerplan helpt u deze risico s onder controle te krijgen. U stelt zelf

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Collectief via uw tussenpersoon 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen AXENT Uitvaartverzekering Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Nabestaandenzorg: de uitvaartverzekeraar

Nadere informatie

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld Compleet bij Elkaar Pakket 2 Compleet bij Elkaar Pakket Gemak, overzicht en een rustgevend gevoel In het Compleet bij Elkaar Pakket kiest u alle schadeverzekeringen

Nadere informatie

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U?

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In deze brochure vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór behandeling, het kan

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Algemene voorwaarden 03 100 14-09 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er bijzondere

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali Opbouw AOV 12. Hierin leest u waarvoor

Nadere informatie

Beter Af Selectief Polis

Beter Af Selectief Polis Beter Af Selectief Polis Voorwaarden en aanspraken Ingangsdatum 1 januari 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons de Beter Af Selectief Polis. Dit is een Naturapolis.

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Zeker Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Zeker. Dit is een combinatiepolis. Deze

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Rialto.Tóch verzekerd Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een

Nadere informatie