AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU"

Transcriptie

1 Avéro Achmea 3811 LP Amersfoort Van Asch van Wijckstraat 55 Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters. De toelichting helpt u bij het invullen van dit formulier. Naam verzekeringsadviseur: Nummer: 1 Mijn gegevens (= verzekeringnemer) Voorletter(s): Tussenvoegsel: Achternaam: Geboortedatum: n Man n Vrouw BSN: Straatnaam: Huisnummer: Toevoeging: Postcode: Woonplaats: Nationaliteit: Land: Telefoonnummer: adres: Vraagt u deze verzekering ook voor uzelf aan? n Ja n Nee 2 Correspondentieadres (alleen invullen als het afwijkt van vraag 1) Straatnaam: Huisnummer: Toevoeging: Postcode: Land: Woonplaats: 3 Ik meld ook de volgende personen aan voor de zorgverzekering (lees eerst de toelichting bij vraag 3) NAAM EN VOORLETTERS BSN GESLACHT GEBOORTEDATUM NATIONALITEIT 4 Deelname collectiviteit (lees eerst de toelichting bij vraag 4) Naam collectiviteit Collectiviteitnr. Personeels- of registratienr. 5 Vrijwillig eigen risico (alleen in te vullen voor de te verzekeren personen van 18 jaar en ouder) n 0,- n 0,- n 0,- n 0,- n 0,- n 0,- n 100,- n 100,- n 100,- n 100,- n 100,- n 100,- n 200,- n 200,- n 200,- n 200,- n 200,- n 200,- n 300,- n 300,- n 300,- n 300,- n 300,- n 300,- n 400,- n 400,- n 400,- n 400,- n 400,- n 400,- n 500,- n 500,- n 500,- n 500,- n 500,- n 500,- 5235C Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Zorgverzekeringen N.V., KvK , AFM-vergunningsnr Avéro Achmea is een handelsnaam van Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V., KvK , AFM-vergunningsnr

2 6 Ik kies de volgende verzekering(en) Ik kies de volgende basisverzekering voor alle te verzekeren personen: n Keuze Zorg Plan (restitutie) n Zorg Plan (restitutie/natura) U kiest Automatisch voor de verplichte aanvullende verzekering Beter Voor Nu. 6.1 Aanvullende vraag Ziekenhuis Extra (alleen invullen als u deze verzekering aanvraagt) Is er nu bij één van de te verzekeren personen sprake van opname in een ziekenhuis of is er een opname in een ziekenhuis gepland? 7 Tandartsverzekeringen (alleen voor verzekerden van 18 jaar en ouder) Aanvullende verzekering Start n n n n n n Extra* n n n n n n Royaal* n n n n n n Excellent* n n n n n n * Graag vraag 7.1 invullen 7.1 Aanvullende vragen voor T Extra, T Royaal, T Excellent. (alleen invullen als u één van deze verzekeringen aanvraagt) Zijn de te verzekeren personen in de afgelopen 13 maanden voor controle naar de tandarts geweest? Hebben de te verzekeren personen bij hun huidige zorgverzekeraar de meest uitgebreide tandartsverzekering? Wat is de naam van uw huidge tandartsverzekering? 8 Toetsing verzekeringsplicht (alleen in te vullen voor de te verzekeren personen van 18 jaar en ouder) Hebt u een persoonlijk inkomen? Ontvangt u uw persoonlijk inkomen uit 9 Uw situatie. Waarom vraagt u een basisverzekering aan: (lees eerst de toelichting bij vraag 9) n Overstap van andere zorgverzekeraar per 1 januari n Ik ben collectief verzekerd en wijzig van collectiviteit op n Ik wil zelf verzekeringnemer worden op n Afkomstig buitenland op n Onverzekerd sinds n Anders, nl. n Ontstaan nieuw recht op basisverzekering op

3 10 Huidige zorgverzekeraar Hebt u nu een basisverzekering bij een andere zorgverzekeraar, vult u dan hieronder de gegevens in van deze zorgverzekeraar. Huidige zorgverzekeraar Door het aanvragen van de zorgverzekering machtigt u ons uw basisverzekering en eventuele aanvullende verzekeringen bij uw huidige zorg verzekeraar namens u op te zeggen. Ook gaan wij ervan uit dat u ons machtigt de aanvullende ziektekostenverzekering(en) namens u bij uw oude zorgverzekeraar op te zeggen. Als dit NIET het geval is dient u het onderstaande hokje aan te kruisen. n Ja, ik wil de aanvullende verzekeringen bij mijn huidige zorgverzekeraar behouden voor: n n n n n n Let op: Wanneer u bij ons ook aanvullende verzekeringen afsluit en u wilt uw aanvullende verzekeringen bij uw huidige zorgverzekeraar behouden kan dit dubbele dekking en/of dubbele premie tot gevolg hebben. 11 Betaling premie, eigen risico, eigen bijdrage en andere vorderingen vorderingen (lees eerst de toelichting bij vraag 11) Mijn rekeningnummer is Ik betaal de premie per n Maand n Kwartaal n Half jaar n Jaar Ik betaal via n Automatische betaling aan Avéro Achmea n Mijn verzekeringsadviseur n Mijn werkgever Betaalt u de premie aan Avéro Achmea zelf, dan vindt de incasso altijd automatisch plaats. U machtigt ons hiervoor door dit aanvraagformulier te ondertekenen. U kunt alleen kiezen voor betaling via werkgever als uw werkgever ook deze optie biedt. 12 Ondertekening verzekeringnemer Lees voordat u dit formulier ondertekent de toelichting bij vraag 12. Daar vindt u informatie over hoe wij omgaan met privacy en afhandelen van klachten en de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht. Ik verklaar dat ik de vragen naar waarheid heb ingevuld en kennis heb genomen van de voorwaarden. Ik weet dat een onjuiste/onvolledige invulling van dit formulier of verzwijging van voor de verzekering(en) van belang zijnde feiten ertoe kan leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien ik met opzet tot misleiden van Avéro Achmea heb gehandeld, heeft Avéro Achmea het recht de verzekering op te zeggen. Naam: Plaats: Handtekening: Datum:

4 Avéro Achmea 3811 LP Amersfoort Van Asch van Wijckstraat 55 Nederland TOELICHTING AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING Vraag 1 De verzekeringnemer is de persoon die de verzekering voor zichzelf, de gezinsleden of derden afsluit. U bent als verzekeringnemer verantwoordelijk voor de premiebetaling. Het sofinummer is vervangen door het Burger Service Nummer (BSN). Het nummer is hetzelfde gebleven. Vergeet u niet om uw BSN in te vullen? Zonder uw BSN kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen. Wij zijn namelijk wettelijk verplicht om uw gegevens bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) te controleren. Dit doen wij aan de hand van uw BSN. Als uw nationaliteit niet de Nederlandse is, moet u een kopie van uw paspoort en verblijfspapieren meesturen. Als u een kopie van uw paspoort of vreemdelingendocument opstuurt, zorgt u er dan voor dat deze goed leesbaar is. Een vreemdelingendocument is een door de Nederlandse overheid uitgegeven document voor niet-nederlanders. Uit dit document blijkt uw identiteit en de status van uw verblijf. Een voorbeeld is het verblijfsdocument. Woont één van de te verzekeren personen in het buitenland? Of ontvangt één van de te verzekeren personen inkomen uit het buitenland? Dan kan het voorkomen dat wij nog aanvullende informatie nodig hebben. U ontvangt in dat geval van ons een vragenformulier. Vraag 2 Wanneer u uw post op een ander adres dan het woonadres wilt ontvangen, vul dan hier een correspondentieadres in. Vraag 3 U hoeft uw eigen gegevens hier niet in te vullen wanneer u ook een verzekering voor uzelf wilt afsluiten. Wij gebruiken dan de gegevens die u bij vraag 1 hebt ingevuld. Wanneer u geen verzekering voor uzelf wilt afsluiten, kruis dan het vakje 'nee' aan bij Vraagt u deze verzekering ook voor uzelf aan?. Bij verzekerde 1 vult u altijd de gegevens in van de eerste verzekerde (buiten uzelf) voor wie u als verzekeringnemer een verzekering aanvraagt. Vraag 4 Kunt u gebruikmaken van een collectieve verzekering? Vul dan hier alle gegevens in. Vraag bij uw werkgever of vereniging naar de voorwaarden van de collectiviteit. Vraag 5 I heeft iedere verzekerde van 18 jaar en ouder een wettelijk verplicht eigen risico. Dit betekent dat u een deel van uw zorgkosten zelf moet betalen. Daarnaast kan men vanaf 18 jaar kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Het bedrag van het vrijwillig eigen risico komt bovenop het verplicht eigen risico. De hoogte van uw premie is afhankelijk van de keuze van het vrijwillig eigen risico. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico, hoe lager de premie. Verwacht u komend jaar weinig zorgkosten te maken? Dan is het een overweging waard om een vrijwillig eigen risico te nemen. Vraag 6 Verzekerden tot 18 jaar krijgen maximaal de hoogste aanvullende verzekering van de ouder/verzorger. Voor de aanvullende verzekering Excellent geldt ook voor verzekerden tot 18 jaar medische selectie. Personen tot 18 jaar en van 65 jaar of ouder komen niet in aanmerking voor een klassenverzekering (Ziekenhuis Extra). Vraag 7 Personen tot 18 jaar kunnen geen tandartsverzekering afsluiten. De tandheelkundige vergoedingen voor personen tot 18 jaarkomen uit de basis verzekering. Als u een volledige prothese draagt, heeft u geen tandartsverzekering nodig. Het kan voorkomen dat wij nog aanvullende informatie nodig hebben. U ontvangt dan van ons een extra aanvraagformulier. Vraag 8 Aan de hand van de herkomst van uw inkomen, uw nationaliteit en uw woonplaats toetsen wij of u recht hebt op de basisverzekering. Woont u in het buitenland en ontvangt u inkomsten uit Nederland of uit Nederland én het buitenland, dan hebben wij aanvullende informatie nodig. Op onze internetsite vindt u een formulier Antwoordformulier verblijf buitenland en inkomen uit Nederland en/of buitenland om in te vullen. Stuur deze met uw aanvraagformulier mee. Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Zorgverzekeringen N.V., KvK , AFM-vergunningsnr Avéro Achmea is een handelsnaam van Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V., KvK , AFM-vergunningsnr

5 Vraag 9 Let op! Als u collectief verzekerd bent of wordt wegens lidmaatschap kunt u alleen overstappen per 1 januari. Overstap van zorgverzekeraar anders dan 1 januari is alleen mogelijk als u nu collectief verzekerd bent via werkgever of uitkeringsinstantie en overstapt naar een soortgelijke collectiviteit. Recht op de basisverzekering kan ontstaan bij geboorte/adoptie, echtscheiding, ex-gemoedsbezwaarden, beëindiging van het militair dienstverband of het ontstaan van verblijfsrecht. Onverzekerd bent u wanneer u geen basisverzekering hebt, terwijl u daar wel recht op hebt. Vergeet u niet de datum in te vullen. Als u afkomstig bent van MCA, de ziektekostenregeling voor asielzoekers, kunt u pas worden ingeschreven als uw verzekering bij MCA is beëindigd. Stuurt u het uitschrijfbewijs met de aanvraag mee. Vraag 10 Houdt u er rekening mee dat u zich altijd aanmeldt voordat uw oude zorgverzekering eindigt. Er kan anders namelijk een periode ontstaan waarin u onverzekerd bent. Als u wilt dat wij uw overstap per 1 januari regelen, zorgt u er dan voor dat wij uw aanmelding uiterlijk 31 december hebben ontvangen. Vraag 11 Wij hebben altijd een rekeningnummer van u nodig. Dit nummer gebruiken wij om bijvoorbeeld declaraties aan u uit te betalen. Vul hier het rekeningnummer in van uw betaalrekening. U kunt geen premie en/of eigen risico betalen vanaf een spaarrekening. Verloopt de betaling van uw premie via uw werkgever, dan is de keuze voor de betaalwijze en betaaltermijn niet van toepassing. U kunt besparen op de premie! Kiest u namelijk voor jaarbetaling, dan krijgt u 3% korting op de premie. Bij halfjaarbetaling is de korting 1,25%. Vraag 12 Vergeet u niet de datum in te vullen en uw handtekening te plaatsen. Privacy - Bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gebruiken wij binnen de Achmea Groep voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, om u te informeren over relevante producten en/of diensten, voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, voor statistische analyse, relatiebeheer en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op het gebruik van uw persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Voor zorgverzekeraars is daarnaast de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars van kracht. Stelt u geen prijs op informatie over producten en/of diensten, of wilt u uw toestemming voor het gebruik van uw adres intrekken? Meldt u dit dan schriftelijk bij Avéro Achmea, Postbus 1717, 3800 BS Amersfoort. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij als Achmea Groep uw gegevens raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van de Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doel hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Meer informatie vindt u op Toepasselijk recht en geschillen - Op de verzekeringen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Neemt u in zo n geval eerst contact op met uw adviseur of contactpersoon. Wilt u toch een klacht indienen, dan kan dit per via onze website ( klacht doorgeven ) of schriftelijk bij Avéro Achmea, t.a.v. Klachtenbureau Avéro Achmea, Postbus 1717, 3800 BS Amersfoort. Als wij er naar uw mening niet in slagen het probleem naar uw tevredenheid op te lossen, dan kunt u, indien u een natuurlijke persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, zich wenden tot de erkende geschilleninstantie waarbij wij zijn aangesloten: Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), Postbus 291, 3700 AG Zeist, tel , Avéro Achmea is een aanbieder van verzekeringsproducten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van onafhankelijke bemiddelaars en adviseurs. Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Zorgverzekeringen N.V., gevestigd te Noordwijk, ingeschreven bij de AFM onder nummer en van Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V., gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de AFM onder nummer Het kantoor van Avéro Achmea bevindt zich aan de Van Asch van Wijckstraat 55, in (3811 LP) Amersfoort, Nederland. Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 1. Als aanvrager/kandidaatverzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt en wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij ons bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. 2. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat wij u hebben bericht over onze definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan ons mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u, tezamen met de op de aangevraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering, in tweevoud ter hand is gesteld. 3. Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van ons heeft gehandeld of wij bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, hebben wij tevens het recht de verzekering op te zeggen. Ingangsdatum basisverzekering Bij het bepalen van de ingangsdatum van de basisverzekering spelen de datum waarop de verzekeringsplicht is ontstaan, de beëindigingdatum van uw vorige verzekering en de ontvangstdatum van uw complete aanvraag een rol. Na het ontstaan van het recht op de basisverzekering hebt u 4 maanden de tijd om u aan te melden. Meldt u zich na deze termijn aan dan wordt u ingeschreven per de datum dat wij uw complete aanmelding ontvangen. Wij zijn dan wettelijk verplicht om u premie in rekening te brengen vanaf het moment dat het recht op verzekering ontstond. U hebt over deze periode geen recht op vergoeding van de gemaakte kosten.* Wanneer u overstapt van een andere maatschappij wordt u ingeschreven per beëindigingdatum van de oude verzekering, als deze in de toekomst ligt. Wanneer wij uw aanmelding ontvangen na deze beëindigingdatum wordt u ingeschreven per de datum dat wij uw complete aanmelding ontvangen. Wij zijn dan wettelijk verplicht om u premie in rekening te brengen vanaf het moment dat u bent uitgeschreven bij de vorige maatschappij. U hebt over deze periode geen recht op vergoeding van de gemaakte kosten.* * In beide situaties bent u een door de overheid verplichte toeslag van 30% over de nominale premie verschuldigd. De periode waarover we dit in rekening moeten brengen, is maximaal 5 jaar.

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012 De beste Zorg voor nu en later Uw leven is veranderd Uw zorgverzekering verandert mee Verschillende mensen hebben verschillende wensen. Uw manier van leven is anders

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland?

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland? De Goudse Zorg Polis wijzigingsformulier Gebruik dit formulier alleen voor het wijzigen van uw De Goudse Zorg Polis. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: De Goudse Zorg Polis, Postbus 2561, 6401

Nadere informatie

Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering 2015

Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering 2015 Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering 2015 U staat op het punt een of een van onze aanvullende verzekeringen aan te vragen. Of u wilt onze Tandartsverzekering of het VvAA privé zorgpakket. Wat u ook kiest,

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis aanvraag

De Goudse Zorg Polis aanvraag De Goudse Zorg Polis aanvraag intermediair intermediairnummer 001 5265(dec2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg Polis aanvraag Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: Aevitae

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Zorgverzekeraar VGZ voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Zorgverzekeraar VGZ voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Onze schade- expert helpt!

Onze schade- expert helpt! U heeft schade Onze schadeexpert helpt! U heeft schade Schade is altijd vervelend, en vaak erg ingrijpend. Er komt ineens van alles op u af. U moet belangrijke beslissingen nemen over de schadeafhandeling.

Nadere informatie

Vergoeding Ziekenvervoer 2014. goede Zorg

Vergoeding Ziekenvervoer 2014. goede Zorg Vergoeding Ziekenvervoer 2014 Altijd Wij zijn zeker er voor van ú goede Zorg Tegemoetkoming in de kosten van vervoer Bent u door uw (huis)arts doorverwezen naar een specialist en maakt u reiskosten om

Nadere informatie

Verzekeringsadviseur - Brandax Geld en Verzekeren - TP 31731. Voorletters en achternaam O Man O Vrouw. Straatnaam en huisnummer. Postcode woonplaats

Verzekeringsadviseur - Brandax Geld en Verzekeren - TP 31731. Voorletters en achternaam O Man O Vrouw. Straatnaam en huisnummer. Postcode woonplaats 1. Verzekeringnemer (zie toelichting) Voorletters en achternaam O Man O Vrouw Straatnaam en huisnummer Postcode woonplaats Telefoon overdag Telefoon avond E-mail adres Ik geef ONVZ toestemming om mijn

Nadere informatie

Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:...

Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:... Aanvraag/wijziging Motorrijtuigverzekering 1. Intermediair Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:... 2. Ingangsdatum Ingangsdatum:... Betreft: nieuwe verzekering wijziging polisnummer:... 3. Contracttermijn

Nadere informatie

Watersporttotaalpakket. met een zeker gevoel het water op. informatie voor de particulier

Watersporttotaalpakket. met een zeker gevoel het water op. informatie voor de particulier Watersporttotaalpakket met een zeker gevoel het water op informatie voor de particulier uw watersportverzekering met een zeker gevoel het water op Uw hart ligt bij de watersport. U wilt met uw boot genieten

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bootverzekering

Aanvraagformulier Bootverzekering Vergeet niet voor ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting te lezen. U vindt deze toelichting op pagina 5. Uitgebreide informatie over deze verzekering vindt u op www.europeesche.nl. Agentennummer

Nadere informatie

Verzekerd Wonen Pakket

Verzekerd Wonen Pakket Allianz Nederland Schadeverzekering Verzekerd Wonen Pakket Aanvraag particuliere verzekering Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket 1. Verzekeringnemer (aanvrager) Voorletters M V Adres Postcode Woonplaats Telefoon

Nadere informatie

uw zorgverzekering in 2010 dekkingswijzigingen informatie voor de particulier

uw zorgverzekering in 2010 dekkingswijzigingen informatie voor de particulier uw zorgverzekering dekkingswijzigingen informatie voor de particulier veranderingen in uw zorgverzekering In de zorg, het overheidsbeleid en de wetgeving eromheen vinden continue veranderingen plaats.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier 1 Aanvraag Arbeidsongeschiktheidsverzekering Nieuwe aanvraag Wijziging AOV Polisnummer 1 Verzekeringnemer (aanvrager) Naam

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Aanvraagformulier ZZP-pakket werkend met gereedschap Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Behandelaar Fish controle Dit pakket is uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

Aanvraag Privé Plus Pakket

Aanvraag Privé Plus Pakket Aanvraag Privé Plus Pakket Wilt u dit formulier duidelijk leesbaar invullen. Aankruisen wat van toepassing is. naam verzekeringsadviseur relatienummer betreft polisnummer nieuwe aanvraag wijziging 1 Gegevens

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd informatie voor de particulier individuele oplossingen goed verzekerd, zorgeloos leven Avéro Achmea kent twee soorten basisverzekeringen. Avéro Achmea gaat uit van

Nadere informatie

Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden?

Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden? Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden? Basisverzekering Aanvullende verzekeringen Tandartsverzekeringen 2015 Eno Zorgverzekeraar N.V. Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. Deze verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

De bonus wordt na schade niet verlaagd als: de betaalde schade geheel kan worden verhaald;

De bonus wordt na schade niet verlaagd als: de betaalde schade geheel kan worden verhaald; Volvo Car Insurance Volvo car insurance: Een bewuste keuze Volvo-rijders maken doorgaans bewuste keuzes, staan midden in hun directe leefomgeving en volgen niet noodzakelijk de massa. Waarbij de blik een

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015. goede Zorg

Zorgverzekeringen 2015. goede Zorg Zorgverzekeringen 2015 Altijd Wij zijn zeker er voor van ú goede Zorg Wij zijn er voor ú Een gerust gevoel. Dat is wat een zorgverzekering u moet geven. Door u en uw gezin effectief te beschermen tegen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Woonhuis... Inboedel... Aansprakelijkheid... Rechtsbijstand... Ongevallen... Opnemen in bestaand GABA Particulier Pakket

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Branchevereniging voor Klussenbedrijven Behandelaar Fish controle Belangrijk Op de derde pagina van dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer:

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer: AANVRAAG ALGEMEEN Steijnborg Verzekeringspakket Particulier Deze aanvraag heeft betrekking op een nieuw af te sluiten Steijnborg Verzekeringspakket Particulieren uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Voorwaarden, aanspaken en vergoedingen 2014 (model 95049) Vragen en opvragen informatie Hebt u vragen of wilt u documenten aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op. Telefonisch

Nadere informatie