Wijzigingsformulier zorgverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingsformulier zorgverzekering"

Transcriptie

1 Wijzigingsformulier zorgverzekering voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen zijn de IAK Verzekeringsvoorwaarden van toepassing. U kunt deze vinden op of aanvragen via de klantenservice: +31 (0) Wij verzoeken u de vragen op dit formulier volledig te beantwoorden. Na invulling én ondertekening stuurt u het formulier naar: IAK Verzekeringen, Antwoordnummer 10661, 5600 WB Eindhoven. 1 Gegevens verzekeringnemer De verzekeringnemer is de persoon die de verzekering heeft aangevraagd voor zichzelf en/ of anderen. De verzekeringnemer ondertekent het wijzigingsformulier en is verantwoordelijk voor de betaling van de premie(s). Achternaam verzekeringnemer (+ meisjesnaam, indien van toepassing) Voorletters Tussenvoegsels Verzekerdenummer Burgerservicenummer (BSN) Geboortedatum 2 Wijziging (adres)gegevens * IAK Verzekeringen kan uw adreswijziging alleen verwerken als u uw adresgegevens ook laat wijzigen/opnemen in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Verhuist u naar het buitenland, dan dient u het formulier Toetsing verzekeringsplicht Zvw in te vullen. U kunt dit formulier downloaden op de website: of opvragen bij de klantenservice +31 (0) Adreswijziging met ingang van Voor welke verzekerden wilt u het adres wijzigen? Wat is de functie van het adres? Vestigingsadres Postadres Vul hieronder uw nieuwe adresgegevens in. Straat Huisnummer Toevoeging Postcode Woonplaats Land* Telefoon Mobiel adres Ik geef IAK Verzekeringen toestemming om mijn adres te gebruiken voor nieuws en aanbiedingen. Het kan zijn dat IAK Verzekeringen met uw werkgever of de organisatie waarvan u lid bent afspraken heeft gemaakt over een collectieve verzekering. Wilt u hieraan deelnemen, dan dient u deze gegevens in te vullen. Het collectiviteitsnummer kunt u terugvinden op het premieoverzicht. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice: +31 (0) Wijziging collectieve zorgverzekering Bent u in dienst (getreden) bij een werkgever of lid (geworden) van een organisatie waarmee IAK afspraken heeft gemaakt over een collectieve zorgverzekering? Vul dan de volgende vragen in. Naam van uw werkgever of de (belangen)organisatie waar u lid van bent Vestigingsplaats van uw werkgever/(belangen)organisatie Collectiviteitsnummer Datum van ingang dienstverband of lidmaatschap Wilt u de betaalwijze wijzigen? Geef dit aan bij punt 4. 1 Samen voor een perfect verzekerde toekomst

2 Het kan zijn dat er (collectieve) afspraken zijn gemaakt over de mogelijke betaalwijze(n) voor uw zorgpolis. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice: +31 (0) Wijzigen betaalwijze zorgverzekering Gewenste betaaltermijn Maandelijks Per kwartaal Per half jaar Per jaar Gewenste betaalwijze Via acceptgiro* Accept ** Via automatische incasso * Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. ** Kijk voor meer informatie over Accept op Via inhouding op het salaris, mijn salarisnummer is Via inhouding op het pensioen, mijn pensioennummer is Machtiging doorlopende incasso SEPA SEPA: veilige betalingen Single Euro Payments Area (SEPA) is een gebied van ruim 30 Europese landen waarbinnen alle betalingen op dezelfde manier veilig en makkelijk plaatsvinden. Kiest u voor automatisch incasso? Plaats dan hieronder uw handtekening, voorzien van de plaats en datum. Datum Handtekening verzekeringnemer: Plaats Incasso door IAK Volmacht B.V., Beukenlaan 70, 5651 CD Eindhoven, Nederland Incassant ID: NL49IAK Door ondertekening geeft u toestemming: - aan IAK om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven vanwege de betaling van uw verzekering; - aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van IAK. Voorafgaand aan de incasso informeren wij u over het incassobedrag en de incassodatum. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 5 Wijzigen rekeningnummer Mijn (nieuwe) bankrekening (IBAN) voor de betaling van de premie is* Vul de onderstaande gegevens alleen in als u eventuele zorgdeclaraties op een afwijkend bank-/ gironummer uitbetaald wilt hebben. Mijn (nieuwe) bankrekening (IBAN) voor de uitbetaling van zorgdeclaraties is Hebt u een buitenlands rekeningnummer? Vul dan hieronder de BIC code in. * Dit is niet van toepassing als de premie door uw werkgever wordt verrekend met uw salaris of pensioen. BIC code 2 IAK Zorgverzekeringen

3 6 Voor wie gelden de wijzigingen? Heeft de wijziging betrekking op alle verzekerden die op de polis staan vermeld? Ja, ga door naar vraag 7 Nee, vul dan hieronder de gegevens in van de verzekerde(n) waarop de wijziging betrekking heeft. (zie vraag 1) Vul hier de persoonsgegevens in van de verzekerde(n) waarop de wijziging betrekking heeft. Verzekerdenummer Geboortedatum U kunt uw vrijwillig eigen risico, de aanvullende zorgpakketten en/of zorgverzekeringen wijzigen t/m 31 december Wijzigingen die na 1 januari 2014 zijn doorgegeven, gelden per 1 januari Aanpassingen in de loop van het jaar zijn alleen mogelijk als u van collectiviteit verandert. 7a Wijziging vrijwillig eigen risico Iedere verzekerde van 18 jaar of ouder heeft een wettelijk vastgesteld verplicht eigen risico van 360,- per kalenderjaar. U kunt dit eigen risico verhogen door te kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Geef hieronder aan welk vrijwillig eigen risico u wenst. Als u niets invult, blijft het vrijwillig eigen risico ongewijzigd. Wijziging met ingang van 0,- 100,- 200,- 300,- 400,- 500,- Voor gezinsleden tot 18 jaar hoeft u geen keuze te maken. 7b Uniek aanvullende zorgpakketten (toppings) Met de IAK Uniek Zorgverzekering kunt u de hoogte van verschillende zorgsoorten (toppings) zelf bepalen. Geef hieronder aan welke toppings en vergoeding u wenst. Als u niets invult, blijft het aanvullend zorgpakket ongewijzigd. Compact Kies hier uw vergoeding (topping) per zorgsoort.* * U bent verplicht een keuze te maken. Kiest u voor een vergoeding van 0,- dan staat deze topping uitgeschakeld. ** OptiekPlan is een spaarproduct voor brillen of lenzen waarbij u ieder jaar 100,- kan sparen met een maximum van 300,-. U kunt ervoor kiezen om ieder jaar voor 100,- een bril/lenzen te kopen of u kunt dit bedrag sparen tot 300,-. Het OptiekPlan is jaarlijks opzegbaar. Fysio Alternatieve zorg OptiekPlan** Aan Uit 3

4 Compleet Kies hier uw vergoeding (topping) per zorgsoort.* Fysio Alternatieve zorg Ortho < * U bent verplicht een keuze te maken. Kiest u voor een vergoeding van 0,- dan staat deze topping uitgeschakeld. ** OptiekPlan is een spaarproduct voor brillen of lenzen waarbij u ieder jaar 100,- kan sparen met een maximum van 300,-. U kunt ervoor kiezen om ieder jaar voor 100,- een bril/lenzen te kopen of u kunt dit bedrag sparen tot 300,-. Het OptiekPlan is jaarlijks opzegbaar. OptiekPlan** Seniorzorg*** Geboortezorg*** Aan Uit Aan Uit Aan Uit *** U kunt uw aanvullend Compleet Pakket combineren met de topping Geboortezorg en/of de topping Seniorzorg. Kijk voor de vergoedingen in deze toppings op uniekezorg **** Bij het Extra Compleet pakket hebt u standaard het OptiekPlan. Daarom is deze optie alvast aangekruist. Extra Compleet Kies hier uw vergoeding (topping) per zorgsoort.* Fysio Alternatieve zorg OptiekPlan**** U kunt het IAK Jong Pakket kiezen als u tussen de 18 en 27 jaar bent. Het IAK Comfort Pakket kunt u kiezen als u 55 jaar of ouder bent. 7c Aanvullende zorgpakketten Liever een pakket dat aansluit bij uw levensfase? Kies hieronder voor het IAK Jong-, Jong incl. Tand- of Comfort Pakket. Wilt u geen aanvullend (IAK Uniek) zorgpakket? Dan kunt u dat hier aangeven. Jong Jong incl. Tand* Comfort Geen (IAK Uniek) aanvullend zorgpakket * Voor dit pakket geldt voor verzekerden van 18 jaar en ouder standaard een vergoeding van max. 250,- voor tandartskosten per jaar. 4

5 7d Wijziging aanvullende zorgverzekering Geef hieronder aan welke aanvullende zorgverzekering u wenst. Als u niets invult, blijft de aanvullende zorgverzekering ongewijzigd. Wijziging met ingang van Voor kinderen tot 18 jaar is er een beperkte dekking voor tandartskosten in de basisverzekering IAK Tandartsverzekering Als u uw gebit goed wilt verzekeren en zelf het bedrag wilt bepalen wat jaarlijks maximaal wordt vergoed. Tot een maximale vergoeding per jaar van 350,- 950, ,-* Geen** * Medische selectie: kiest u voor een IAK Tandartsverzekering met een vergoeding van 1.900,- per jaar? Vul dan een gezondheidsverklaring in. U kunt deze verklaring downloaden op de website: of opvragen bij de klantenservice +31 (0) IAK ZiekenhuisPlusverzekering* Als u tijdens een verblijf in een ziekenhuis behoefte heeft aan extra luxe. Ja Geen** IAK Huishoudelijke Hulpverzekering* * Medische selectie: kiest u voor de IAK ZiekenhuisPlusverzekering of de IAK Huishoudelijke Hulpverzekering? Vul dan een gezondheidsverklaring in. U kunt deze verklaring downloaden op de website: of opvragen bij de klantenservice +31 (0) ** Kruis dit aan als u geen IAK Tandartsverzekering, ZiekenhuisPlusverzekering of Huishoudelijke Hulpverzekering wilt hebben. Als u tijdens een verblijf in het ziekenhuis financiële hulp wilt om het thuis op rolletjes te laten lopen. Maximale vergoeding per dag 10,- 15,- 20,- 25,- 30,- 35,- 45,- Geen** 5 Samen voor een perfect verzekerde toekomst

6 Na ontvangst van dit formulier wordt uw meerderjarige kind met ingang van de eerste dag van de daaropvolgende maand verzekeringnemer van een eigen polis. Uw zoon of dochter krijgt van ons een aanbieding hiervoor. Een kind is meerderjarig en dus premieplichtig vanaf 18 jaar. 8 Meerderjarig kind naar eigen polis Vul deze vraag in als u een meerderjarig kind dat nu nog op uw zorgpolis is meeverzekerd, wilt overzetten naar een polis op zijn of haar eigen naam. Dit is niet verplicht. Uw kind mag ook op de gezinspolis blijven staan. Kind overzetten naar eigen polis met ingang van Welk kind wilt u overzetten naar een eigen polis? Wilt u een nieuw adres doorgeven? Geef dit dan aan bij punt 2. Na ontvangst van dit formulier worden uw (voormalige) partner en eventuele kinderen met ingang van de eerste dag van de daaropvolgende maand verzekerd op een eigen polis. Uw (voormalige) partner wordt hierover door ons geïnformeerd. 9 Echtscheiding / einde samenwoning Vul deze vraag in als uw huwelijk is of wordt ontbonden of als u niet langer samenwoont. Door het invullen van deze vraag kunt u uw (voormalige) partner en eventuele kinderen die nu nog op uw zorgpolis zijn meeverzekerd, van uw zorgpolis verwijderen. Echtscheiding / einde samenwoning met ingang van Wilt u eventuele kinderen meeverzekeren bij uw (voormalige) partner? Ja Nee Indien ja, welke kinderen? Wilt u een nieuw adres doorgeven? Geef dit aan bij punt 2. Wordt uw dienstverband of lidmaatschap van de organisatie waarmee IAK Verzekeringen afspraken heeft gemaakt, beëindigd? Ook dan kunt u bij ons uitstekend verzekerd blijven, tegen aantrekkelijke premies. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice: +31 (0) Beëindiging van dienstverband/lidmaatschap Is uw dienstverband of lidmaatschap bëeindigd? Dan moeten wij uw collectieve zorgverzekering omzetten naar een individuele zorgverzekering via IAK. Einde dienstverband/lidmaatschap met ingang van Wilt u de betaalwijze wijzigen? Geef dit aan bij punt Beëindiging zorgverzekering Vul deze vraag in als u uw zorgverzekering wilt beëindigen. Vanaf welke datum wilt u de IAK Zorgverzekering beëindigen? Voor welke verzekerden wilt u de zorgverzekering beëindigen? Kruis aan wat van toepassing is. Alle verzekerden op de polis Alleen voor Wat is de reden van de beëindiging? * Verhuist u naar het buitenland? Om te kunnen beoordelen of wij de beëindiging mogen uitvoeren, moet u het formulier Toetsing verzekeringsplicht Zvw invullen. U kunt dit formulier downloaden op de website: of opvragen bij de klantenservice +31 (0) Verhuizing naar het buitenland * Overlijden Anders namelijk Overstap naar andere verzekeraar In militaire dienst 6 IAK Zorgverzekeringen

7 12 Overige wijzigingen / opmerkingen Zijn er andere wijzigingen die u wilt doorgeven of wilt u een opmerking plaatsen? Geef deze hieronder aan. 13 Ondertekening Datum Handtekening verzekeringnemer: Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of financiële overeenkomst vragen wij persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gebruiken wij: voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand voor onderzoek onder verzekerden of de zorg daadwerkelijk is geleverd voor onderzoek naar de door verzekerden ervaren kwaliteit van de geleverde zorg voor statistische analyse om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen in het kader van veiligheid en integriteit van de financiële sector IAK Verzekeringen kan uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Hierdoor kunnen wij risico s beheersen en fraude tegengaan. IAK Verzekeringen gebruikt uw gegevens in eerste instantie bij de acceptatieprocedure. Na de totstandkoming van een verzekeringsovereenkomst, verwerken wij uw gegevens voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. IAK Verzekeringen hanteert de Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen. Voor zorgverzekeraars geldt daarnaast de Gedragscode verwerking persoonsgegevens Zorgverzekeraars. IAK Verzekeringen biedt de IAK Zorgverzekering en Aanvullende verzekeringen aan. IAK brengt de uitvoering van deze verzekeringen onder bij IAK Volmacht als gevolmachtigde van de (zorg)verzekeraars die staan vermeld op de Zorgpolis (polisblad). IAK Verzekeringen B.V. IAK Volmacht B.V. Postbus 90165, 5600 RV Eindhoven Beukenlaan 70, Eindhoven T (040) , F (040) IAK Verzekeringen B.V. KvK: IAK Volmacht B.V. KvK: AFM vergunning: ZV-WF-UNIEK VGZ ( ) 7

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Zorgverzekeraar VGZ voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Zorgverzekeraar VGZ voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Meeùs voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen De zorgverzekering wordt in volmacht uitgevoerd door ons zusterbedrijf IAK Verzekeringen.

Nadere informatie

Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn

Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn Basisverzekering Beperkte Aanvullende Verzekering (BAV) Basis Plus Extra Plus Luxe Plus Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn Nieuwe aanvraag Wijziging bestaande verzekering

Nadere informatie

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland?

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland? De Goudse Zorg Polis wijzigingsformulier Gebruik dit formulier alleen voor het wijzigen van uw De Goudse Zorg Polis. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: De Goudse Zorg Polis, Postbus 2561, 6401

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea 3811 LP Amersfoort www.averoachmea.nl Van Asch van Wijckstraat 55 Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis aanvraag

De Goudse Zorg Polis aanvraag De Goudse Zorg Polis aanvraag intermediair intermediairnummer 001 5265(dec2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg Polis aanvraag Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: Aevitae

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Aanmeldformulier. Wens je je post op een ander adres dan het woonadres van de verzekerden te ontvangen, vul dan hier een afwijkend adres in.

Aanmeldformulier. Wens je je post op een ander adres dan het woonadres van de verzekerden te ontvangen, vul dan hier een afwijkend adres in. Aanmeldformulier Energiek Munsterstraat 6 Postbus 166 7400 AD Deventer Klantenservice (0570) 687 077, op werkdagen te bereiken van 8.00 tot 17.30 uur, op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur Fa (0570) 687 066

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Toelichting U heeft als verzekerde van VGZ recht op verzekerde prestaties, als u zich daadwerkelijk bij VGZ

Nadere informatie

Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering 2015

Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering 2015 Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering 2015 U staat op het punt een of een van onze aanvullende verzekeringen aan te vragen. Of u wilt onze Tandartsverzekering of het VvAA privé zorgpakket. Wat u ook kiest,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING Avéro Achmea Postbus 1717 3800 BS Amersfoort Nederland www.averoachmea.nl Vul alle vragen op dit formulier in. Als u voor antwoorden verwijst of antwoorden doorhaalt,

Nadere informatie

Bedankt voor uw interesse in de IAK Pleziervaartuigverzekering. Voordat wij uw polis kunnen opmaken hebben wij nog enkele gegevens van u nodig.

Bedankt voor uw interesse in de IAK Pleziervaartuigverzekering. Voordat wij uw polis kunnen opmaken hebben wij nog enkele gegevens van u nodig. IAK Pleziervaartuig Aanvraagformulier verzekering Bedankt voor uw interesse in de IAK Pleziervaartuigverzekering. Voordat wij uw polis kunnen opmaken hebben wij nog enkele gegevens van u nodig. 1. Algemene

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Ook besparen met de collectieve zorgverzekering van de KBO?

Ook besparen met de collectieve zorgverzekering van de KBO? Ook besparen met de collectieve zorgverzekering van de KBO? 75,- terug * Neem gerust even de tijd om ons aanbod te bekijken. Heeft u vragen? Alle antwoorden vindt u op www.zk.nl/uniekbo of bel gerust (071)

Nadere informatie

Uitstekend verzekerd én een aantrekkelijke collectieve premie korting via uw werkgever

Uitstekend verzekerd én een aantrekkelijke collectieve premie korting via uw werkgever 650-015/Bedrijf/CWALG/0801 Uitstekend verzekerd én een aantrekkelijke collectieve premie korting via uw werkgever Extra voordelig verzekerd via uw werkgever Zorg en Zekerheid heeft met uw werkgever een

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2014. Natura VGZ

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2014. Natura VGZ IAK Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2014 Natura VGZ Welkom bij IAK Verzekeringen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste informatie

Nadere informatie

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever 0 Lees eerst het dienstverleningsdocument en vul de Kennis- en ervaringstoets in voordat u dit formulier invult. Terugsturen naar: Loyalis

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier 1 Aanvraag Arbeidsongeschiktheidsverzekering Nieuwe aanvraag Wijziging AOV Polisnummer 1 Verzekeringnemer (aanvrager) Naam

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL deze aanvraag betreft : een nieuw af te sluiten verzekering AANVRAGER/VERZEKERINGNEMER (dat is degene wiens risico wordt verzekerd) rechtsvorm : eenmanszaak

Nadere informatie

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com

Nadere informatie

Inschrijving individuele PLUS-verzekering

Inschrijving individuele PLUS-verzekering individuele PLUS-verzekering Inschrijving individuele PLUS-verzekering pagina 01 06 Let op! U kunt zich alleen inschrijven voor de individuele PLUS-verzekering als u op basis van een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

De zorgverzekering voor universitair medische centra UMC Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden UMC Zorgverzekering 2014. Goede zorg kies je zelf

De zorgverzekering voor universitair medische centra UMC Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden UMC Zorgverzekering 2014. Goede zorg kies je zelf De zorgverzekering voor universitair medische centra UMC Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden UMC Zorgverzekering 2014 Goede zorg kies je zelf Welkom bij UMC Zorgverzekering Goede zorg kies je zelf

Nadere informatie

Verzekerd Wonen Pakket

Verzekerd Wonen Pakket Allianz Nederland Schadeverzekering Verzekerd Wonen Pakket Aanvraag particuliere verzekering Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket 1. Verzekeringnemer (aanvrager) Voorletters M V Adres Postcode Woonplaats Telefoon

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. Basis 2014 D0800-201311

Verzekeringsvoorwaarden. Basis 2014 D0800-201311 Verzekeringsvoorwaarden Basis 2014 D0800-201311 Welkom bij Bewuzt Bewuzt begrijpt dat u niet teveel wilt betalen voor uw zorgverzekering. Daarom bieden we u een lage premie voor de basisverzekering Bewuzt

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2013. Natura l VGZ

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2013. Natura l VGZ IAK Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2013 Natura l VGZ Welkom bij IAK Verzekeringen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste informatie

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Ruime Keuze (Natura) l VGZ

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Ruime Keuze (Natura) l VGZ IAK Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2015 IAK Ruime Keuze (Natura) l VGZ Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste informatie

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Plus Basisverzekering 2013

Verzekeringsvoorwaarden Plus Basisverzekering 2013 Verzekeringsvoorwaarden Plus Basisverzekering 2013 Plus Zorgverzekering. Met zorg samengesteld door VGZ Welkom bij Plus Zorgverzekering In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw Plus Basisverzekering.Om

Nadere informatie

Besured Basisverzekering 2014

Besured Basisverzekering 2014 Besured Basisverzekering 2014 Zorgartikelen 2014 0 1 Welkom bij Besured In deze verzekeringsvoorwaarden lees je alles over de Besured Basisverzekering. Deze zorgverzekering is een verzekering van N.V.

Nadere informatie