AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU"

Transcriptie

1 Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters. De toelichting helpt u bij het invullen van dit formulier. Verzekeringsadviseur: Nummer verzekeringsadviseur: 1 Mijn gegevens (= verzekeringnemer) Voorletter(s): Tussenvoegsel: Achternaam: Geboortedatum: - - n Man n Vrouw BSN: Straatnaam: Huisnummer: Toevoeging: Postcode: - Woonplaats: Land: Telefoonnummer: Nationaliteit: adres: Vraagt u de verzekering ook voor uzelf aan? n Ja n Nee 2 Mijn correspondentieadres (alleen invullen als het afwijkt van vraag 1) Straatnaam: Huisnummer: Toevoeging: Postcode: - Woonplaats: Land: 3 Ik meld ook de volgende personen aan voor de zorgverzekering NAAM EN VOORLETTERS BSN GESLACHT GEBOORTEDATUM NATIONALITEIT 1 n M n V n M n V n M n V Deelname collectiviteit Naam collectiviteit Collectiviteitnummer Personeels- of registratienummer 5 Vrijwillig eigen risico (alleen in te vullen voor de te verzekeren personen van 18 jaar en ouder) n 0,- n 0,- n 0,- n 0,- n 100,- n 100,- n 100,- n 100,- n 200,- n 200,- n 200,- n 200,- n 300,- n 300,- n 300,- n 300,- n 400,- n 400,- n 400,- n 400,- n 500,- n 500,- n 500,- n 500,- 6 Ik kies de volgende basisverzekering(en) Ik kies de volgende basisverzekering voor alle te verzekeren personen: n Keuze Zorg Plan (restitutie) n Zorg Plan (restitutie/natura) 5235D Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Zorgverzekeringen N.V., KvK , AFM-vergunningsnr Avéro Achmea is een handelsnaam van Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V., KvK , AFM-vergunningsnr

2 6.1 Ik kies voor Ziekenhuis Extra Is er nu bij één van de te verzekeren personen sprake van opname in een ziekenhuis of is er een opname in een ziekenhuis gepland? 6.2 Ik kies voor de aanvullende verzekering Beter Voor Nu 7 Tandartsverzekeringen (alleen voor verzekerden van 18 jaar en ouder) Aanvullende verzekering Start n n n n Extra n n n n Royaal n n n n Excellent n n n n Aanvullende vragen voor T Extra, T Royaal, T Excellent (alleen invullen als u één van deze verzekeringen aanvraagt) 7.1 Zijn de te verzekeren personen in de afgelopen 13 maanden voor controle naar de tandarts geweest? 7.2 Hebben de te verzekeren personen bij hun huidige zorgverzekeraar de meest uitgebreide tandartsverzekering? Wat is de naam van uw huidige tandartsverzekering? 8 Toetsing verzekeringsplicht (alleen in te vullen voor de te verzekeren personen van 18 jaar en ouder) 8.1 Hebt u een persoonlijk inkomen? 8.2 Zo ja, ontvangt u uw persoonlijk inkomen uit 9 Uw situatie. Waarom vraagt u een basisverzekering aan en per welke datum? n Omdat ik overstap van een andere zorgverzekeraar per 1 januari n Omdat ik collectief verzekerd ben en wijzig van collectiviteit n Omdat er een nieuw recht op de basisverzekering is ontstaan n Omdat ik zelf verzekeringnemer wil worden n Omdat ik afkomstig ben uit het buitenland n Omdat ik onverzekerd ben sinds Datum: - - n Anders, nl. 10 Betaling premie, eigen risico, eigen bijdrage en andere vorderingen Mijn rekeningnummer is Ik betaal de premie per n Maand n Kwartaal n Half jaar n Jaar De betaling van de premie vindt altijd automatisch plaats. U machtigt ons hiervoor door dit aanvraagformulier te ondertekenen. Heeft uw verzekeringsadviseur of uw werkgever een andere betaalwijze met Avéro Achmea afgesproken? Dan geldt deze betaalwijze.

3 11 Ondertekening verzekeringnemer Lees voordat u dit formulier ondertekent de toelichting bij vraag 11. Daar vindt u informatie over hoe wij omgaan met privacy en afhandelen van klachten en de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht. Ik verklaar dat ik de vragen naar waarheid heb ingevuld en kennis heb genomen van de voorwaarden. Ik weet dat een onjuiste/onvolledige invulling van dit formulier of verzwijging van, voor de verzekering(en) van belang zijnde feiten, ertoe kan leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien ik met opzet tot misleiden van Avéro Achmea heb gehandeld, heeft Avéro Achmea het recht de verzekering op te zeggen. Naam: Plaats: Datum: - - Handtekening:

4 Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat LP Amersfoort Nederland TOELICHTING AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vraag 1 De verzekeringnemer is de persoon die de verzekering voor zichzelf, de gezinsleden of derden afsluit. U bent als verzekeringnemer verantwoordelijk voor de premiebetaling. Het sofinummer is vervangen door het Burger Service Nummer (BSN). Het nummer is hetzelfde gebleven. Vergeet u niet om uw BSN in te vullen? Zonder uw BSN kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen. Wij zijn namelijk wettelijk verplicht om uw gegevens bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) te controleren. Dit doen wij aan de hand van uw BSN. Als uw nationaliteit niet de Nederlandse is, moet u een kopie van uw paspoort en verblijfspapieren meesturen. Als u een kopie van uw paspoort of vreemdelingendocument opstuurt, zorgt u er dan voor dat deze goed leesbaar is. Een vreemdelingendocument is een door de Nederlandse overheid uitgegeven document voor niet-nederlanders. Uit dit document blijkt uw identiteit en de status van uw verblijf. Een voorbeeld is het verblijfsdocument. Woont één van de te verzekeren personen in het buitenland? Of ontvangt één van de te verzekeren personen inkomen uit het buitenland? Dan kan het voorkomen dat wij nog aanvullende informatie nodig hebben. U ontvangt in dat geval van ons een vragenformulier. Vraag 2 Wanneer u uw post op een ander adres dan het woonadres wilt ontvangen, vul dan hier een correspondentieadres in. Vraag 3 U hoeft uw eigen gegevens hier niet in te vullen wanneer u ook een verzekering voor uzelf wilt afsluiten. Wij gebruiken dan de gegevens die u bij vraag 1 hebt ingevuld. Wanneer u geen verzekering voor uzelf wilt afsluiten, kruis dan het vakje 'nee' aan bij Vraagt u deze verzekering ook voor uzelf aan?. Bij verzekerde 1 vult u altijd de gegevens in van de eerste verzekerde (buiten uzelf) voor wie u als verzekeringnemer een verzekering aanvraagt. Vraag 4 Kunt u gebruikmaken van een collectieve verzekering? Vul dan hier alle gegevens in. Vraag bij uw werkgever of vereniging naar de voorwaarden van de collectiviteit. Vraag 5 I heeft iedere verzekerde van 18 jaar en ouder een wettelijk verplicht eigen risico. Dit betekent dat u een deel van uw zorgkosten zelf moet betalen. Daarnaast kan men vanaf 18 jaar kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Het bedrag van het vrijwillig eigen risico komt bovenop het verplicht eigen risico. De hoogte van uw premie is afhankelijk van de keuze van het vrijwillig eigen risico. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico, hoe lager de premie. Verwacht u komend jaar weinig zorgkosten te maken? Dan is het een overweging waard om een vrijwillig eigen risico te nemen. Vraag 6 Verzekerden tot 18 jaar krijgen maximaal de hoogste aanvullende verzekering van de ouder/verzorger. Voor de aanvullende verzekering Excellent geldt ook voor verzekerden tot 18 jaar medische selectie. Personen tot 18 jaar en van 65 jaar of ouder komen niet in aanmerking voor een klassenverzekering (Ziekenhuis Extra). Vraag 7 Personen tot 18 jaar kunnen geen tandartsverzekering afsluiten. De tandheelkundige vergoedingen voor personen tot 18 jaar komen uit de basis verzekering. Als u een volledige prothese draagt, hebt u geen tandartsverzekering nodig. Het kan voorkomen dat wij nog aanvullende informatie nodig hebben. U ontvangt dan van ons een extra aanvraagformulier. Vraag 8 Aan de hand van de herkomst van uw inkomen, uw nationaliteit en uw woonplaats toetsen wij of u recht hebt op de basisverzekering. Woont u in het buitenland en ontvangt u inkomsten uit Nederland of uit Nederland én het buitenland, dan hebben wij aanvullende informatie nodig. Op onze internetsite vindt u een formulier Antwoordformulier verblijf buitenland en inkomen uit Nederland en/of buitenland om in te vullen. Stuur deze met uw aanvraagformulier mee. Vraag 9 Let op! Als u collectief verzekerd bent of wordt wegens lidmaatschap kunt u alleen overstappen per 1 januari. Overstap van zorg verzekeraar anders dan 1 januari is alleen mogelijk als u nu collectief verzekerd bent via werkgever of uitkeringsinstantie en overstapt naar een soortgelijke collectiviteit. Recht op de basisverzekering kan ontstaan bij geboorte/adoptie, echtscheiding, ex-gemoedsbezwaarden, beëindiging van het militair dienstverband of het ontstaan van verblijfsrecht. Onverzekerd bent u wanneer u geen basisverzekering hebt, terwijl u daar wel recht op hebt. Vergeet u niet de datum in te vullen. Als u afkomstig bent van MCA, de ziektekostenregeling voor asielzoekers, kunt u pas worden ingeschreven als uw verzekering bij MCA is beëindigd. Stuurt u het uitschrijfbewijs met de aanvraag mee. 5532D Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Zorgverzekeringen N.V., KvK , AFM-vergunningsnr Avéro Achmea is een handelsnaam van Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V., KvK , AFM-vergunningsnr

5 Vraag 10 Wij hebben altijd een rekeningnummer van u nodig. Dit nummer gebruiken wij om bijvoorbeeld declaraties aan u uit te betalen. Vul hier het rekeningnummer in van uw betaalrekening. U kunt geen premie en/of eigen risico betalen vanaf een spaarrekening. Verloopt de betaling van uw premie via uw werkgever, dan is de keuze voor de betaalwijze en betaaltermijn niet van toepassing. U kunt besparen op de premie! Kiest u namelijk voor jaarbetaling, dan krijgt u 3% korting op de premie. Bij halfjaarbetaling is de korting 1,25%. Vraag 11 Vergeet u niet de datum in te vullen en uw handtekening te plaatsen. Privacy - Bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gebruiken wij binnen de Achmea Groep voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, om u te informeren over relevante producten en/of diensten, voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, voor statistische analyse, relatiebeheer en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op het gebruik van uw persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Voor zorgverzekeraars is daarnaast de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars van kracht. Stelt u geen prijs op informatie over producten en/of diensten, of wilt u uw toestemming voor het gebruik van uw adres intrekken? Meldt u dit dan schriftelijk bij Avéro Achmea, Postbus 1717, 3800 BS Amersfoort. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij als Achmea Groep uw gegevens raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van de Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doel hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Meer informatie vindt u op Toepasselijk recht en geschillen - Op de verzekeringen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Neemt u in zo n geval eerst contact op met uw adviseur of contactpersoon. Wilt u toch een klacht indienen, dan kan dit per via onze website ( klacht doorgeven ) of schriftelijk bij Avéro Achmea, t.a.v. Klachtenbureau Avéro Achmea, Postbus 1717, 3800 BS Amersfoort. Als wij er naar uw mening niet in slagen het probleem naar uw tevredenheid op te lossen, dan kunt u, indien u een natuurlijke persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, zich wenden tot de erkende geschilleninstantie waarbij wij zijn aangesloten: Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), Postbus 291, 3700 AG Zeist, tel , Avéro Achmea is een aanbieder van verzekeringsproducten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van onafhankelijke bemiddelaars en adviseurs. Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Zorgverzekeringen N.V., gevestigd te Noordwijk, ingeschreven bij de AFM onder nummer en van Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V., gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de AFM onder nummer Het kantoor van Avéro Achmea bevindt zich aan de Van Asch van Wijckstraat 55, in (3811 LP) Amersfoort, Nederland. Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 1. Als aanvrager/kandidaatverzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt en wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij ons bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. 2. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat wij u hebben bericht over onze definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan ons mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u, tezamen met de op de aangevraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering, in tweevoud ter hand is gesteld. 3. Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van ons heeft gehandeld of wij bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, hebben wij tevens het recht de verzekering op te zeggen. Ingangsdatum basisverzekering Bij het bepalen van de ingangsdatum van de basisverzekering spelen de datum waarop de verzekeringsplicht is ontstaan, de beëindigingdatum van uw vorige verzekering en de ontvangstdatum van uw complete aanvraag een rol. Na het ontstaan van het recht op de basisverzekering hebt u 4 maanden de tijd om u aan te melden. Meldt u zich na deze termijn aan dan wordt u ingeschreven per de datum dat wij uw complete aanmelding ontvangen. Wij zijn dan wettelijk verplicht om u premie in rekening te brengen vanaf het moment dat het recht op verzekering ontstond. U hebt over deze periode geen recht op vergoeding van de gemaakte kosten.* Wanneer u overstapt van een andere maatschappij wordt u ingeschreven per beëindigingdatum van de oude verzekering, als deze in de toekomst ligt. Wanneer wij uw aanmelding ontvangen na deze beëindigingdatum wordt u ingeschreven per de datum dat wij uw complete aanmelding ontvangen. Wij zijn dan wettelijk verplicht om u premie in rekening te brengen vanaf het moment dat u bent uitgeschreven bij de vorige maatschappij. U hebt over deze periode geen recht op vergoeding van de gemaakte kosten.* * In beide situaties bent u een door de overheid verplichte toeslag van 30% over de nominale premie verschuldigd. De periode waarover we dit in rekening moeten brengen, is maximaal 5 jaar.

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie Correspondentieadres N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie welkom bij de goudse Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld Compleet bij Elkaar Pakket 2 Compleet bij Elkaar Pakket Gemak, overzicht en een rustgevend gevoel In het Compleet bij Elkaar Pakket kiest u alle schadeverzekeringen

Nadere informatie

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1 Woongarant All In Woonpakket Algemene voorwaarden All In Woonpakket 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ , Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Algemene voorwaarden 03 100 14-09 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er bijzondere

Nadere informatie

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met:

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met: Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015 Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen In samenwerking met: 2 Ook in 2015 zijn wij er voor u. Door unieke samenwerking meer dan ooit! In

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Rechten en plichten Grip Op Verzuim

Rechten en plichten Grip Op Verzuim Rechten en plichten Grip Op Verzuim Loondoorbetalingsverzekering Conventioneel Verzuimmanager Zelfstart WGA Eigenrisicodragerverzekering WIA Compensatieverzekering Avéro Achmea Postbus 101 7300 AC Apeldoorn

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Motorverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Camperverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Doorlopende Fietsverzekering

Doorlopende Fietsverzekering 47 26 38 N 11 47 22 E Chris Bos Accountmanager, Europeesche Algemene Voorwaarden Doorlopende Fietsverzekering Wat u van ons kunt verwachten 383-90_01-11 Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING WIJZIGING VAN HET RISICO

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING WIJZIGING VAN HET RISICO VOORWAARDEN ABN AMRO BEDRIJFSPOLIS ZORG ABN AMRO Verzuimverzekering Conventioneel MODEL Z 03.2.20 G INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15 Allianz Nederland Schadeverzekering Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 15 2 Leeswijzer Checklist 4 Voorwaarden die voor iedereen gelden

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Oldtimerverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland Algemene voorwaarden SHBSO-36406-1109 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie