Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanmeldformulier zorgverzekering 2015"

Transcriptie

1 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt dat je kiest voor PNOzor. Je wilt een verzekerin afsluiten voor jezelf en voor eventuele ezinsleden. Wij hebben de voorletters, de naam en het burerservicenummer van iedereen nodi. Vul het formulier volledi in, dan aan we meteen voor je aan de sla. Je kunt jouw aanvraa ook reelen via Voorletters en achternaam verzekerde 1 m v eboortedatum burerservicenummer 1 Voorletters en achternaam verzekerde 2 m v eboortedatum burerservicenummer 2 Voorletters en achternaam verzekerde 3 m v eboortedatum burerservicenummer 3 Voorletters en achternaam verzekerde 4 m v eboortedatum burerservicenummer 4 Voorletters en achternaam verzekerde 5 m v eboortedatum burerservicenummer 5 De datum waarop je de verzekerin wilt laten inaan De basisverzekerin van PNOzor biedt je een prima basis. Met onze basisverzekerin ben je (voor een root deel) verzekerd van noodzakelijke medische kosten. Kruis aan wie wel de basisverzekerin neemt en wie niet. keuze verzekerde 1 keuze verzekerde 2 Een andere nationaliteit dan de Nederlandse. Heeft iemand een andere dan de Nederlandse nationaliteit? Geef dan duidelijk aan om wie het aat en wat de nationaliteit is. Heeft de persoon een EUnationaliteit, stuur dan een kopie van het paspoort of Europees identiteitsbewijs mee. Bij een niet-eunationaliteit vraen we je een kopie van het paspoort en van de verblijfsverunnin (voor- en achterkant) mee te sturen. Basisverzekerin Geen basisverzekerin Als iemand uit het buitenland komt of juist daar aat werken, elden voor een basisverzekerin andere reels. Wil je meer weten? Bel ons Service Center op Wij helpen je raa. Basisverzekerin Geen basisverzekerin keuze verzekerde 3 Basisverzekerin Geen basisverzekerin keuze verzekerde 4 Basisverzekerin Geen basisverzekerin Zijn er personen die een basisverzekerin willen en die werkzaam zijn in het buitenland of inkomsten ontvanen uit het buitenland? Ja - Licht hieronder toe. Geef aan om wie het aat, in welk land er ewerkt wordt, uit welk land de inkomsten komen, en het soort inkomsten, zoals inkomen uit arbeid, pensioen of een uitkerin. keuze verzekerde 5 Basisverzekerin Geen basisverzekerin Wij kunnen je om aanvullende informatie vraen.

2 paina 2 Met de verzekerinen van PNOzor is je ezondheid in oede handen. PNOzor biedt je een ruime keuze. Zo kun je kiezen voor een aanvullende verzekerin of een tandartsverzekerin die bij je past. Ook bij onze basisverzekerin kun je zelf kiezen voor een vrijwilli eien risico. Wat is een eien risico? Het eerste deel van de zorkosten die een verzekerde elk kalenderjaar zelf moet betalen, noemen we het eien risico. Elke verzekerde van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eien risico. De overheid stelt het verplicht eien risico elk jaar vast. Een aanvullend zorpakket zonder onze basisverzekerin? Als je een basisverzekerin bij PNOzor afsluit, maar wel een aanvullende verzekerin, betaal je een toesla op de premie van 50%. Kinderen tot 18 jaar ratis meeverzekerd. Voor kinderen tot 18 jaar betaal je een premie voor de basisverzekerin en aanvullende verzekerin. De dekkin van een aanvullend zorpakket voor kinderen ma niet hoer zijn dan die van de hooste dekkin van één van de volwassenen. Bij PNOzor ontvanen kinderen daarnaast de meest uitebreide aanvullende tandartsverzekerin van één van de volwassenen. PNO Budet met keuzevoordeel Van sommie veroedinen weet je van tevoren al dat je ze niet ebruikt. Daarom bieden we nu keuzevoordeel binnen PNO Budet. Je laat dan veroedinen vervallen in ruil voor een laere premie. Je krijt zo een verzekerin die beter aansluit op jouw persoonlijke situatie. Voor kinderen tot 18 jaar, die zijn meeverzekerd op een PNO Budet, zijn altijd alle veroedinen binnen de PNO Budet van toepassin. Dus ook als je zelf een aantal veroedinen uitzet, zijn je kinderen volledi verzekerd! Wil je ebruik maken van keuzevoordeel in jouw PNO Budet? Check dan oed de modules die je laat vervallen in het Dekkinsoverzicht of de Veroedinswijzer op Opzerecht Bij het aanaan van de basisverzekerin en/of een aanvullende verzekerin, heb je als verzekerinnemer een bedenktijd van 14 daen. Je kunt de verzekerin schriftelijk opzeen binnen 14 daen na het sluiten van de verzekerin, of, als dat later is, binnen 14 daen nadat je je polisblad hebt ontvanen. Hierdoor bestaat er een aanspraak op dekkin. PNOzor verzekerinen voor verzekerde 1 Vul voor elke verzekerde apart de aanvullende zorpakketten in. Let oed op de nummers, zodat wij weten om wie het aat. Bij de basisverzekerin 100 vrijwilli eien risico 200 vrijwilli eien risico 300 vrijwilli eien risico 400 vrijwilli eien risico 500 vrijwilli eien risico PNO Be Youn PNO Budet Tandarts Budet Eien risico. Minder premie betalen voor jouw basisverzekerin? Naast het verplichte eien risico kun je kiezen voor een vrijwilli eien risico. Is de basisverzekerin alleen niet voldoende? Sluit een aanvullend zorpakket af van beperkt tot zeer uitebreid. Ik wil de volledie PNO Budet Ik wil keuzevoordeel in mijn PNO Budet en zet de volende drie modules uit: Mondzor Farmaceutische zor Zor i.v.m. eboorte Alternatieve eneeswijzen / Preventieve zor PNO Budet met keuzevoordeel: Zet drie modules uit en ontvan 15% kortin op de premie van je PNO Budet. Kruis de drie modules aan die je wilt laten vervallen. Op de volende paina kun je ook voor volwassen medeverzekerden kiezen voor keuzevoordeel binnen PNO Budet. * Kies je voor PNO Extra of PNO Compleet, dan willen wij raa meer weten over jouw ezondheid. Beantwoord dan de ezondheidsvraen in de bijlae. Kies met de tandartsverzekerin zelf jouw veroedin. Deze verzekerin kun je kiezen voor iedereen vanaf 18 jaar. Geen vrijwilli eien risico en extra verzekerin. * Kies je voor Tandarts Extra of voor Tandarts Compleet, dan willen wij meer weten over jouw ebit. Beantwoord dan de ezondheidsvraen in de bijlae.

3 paina 3 verzekerde 2 verzekerde 3 verzekerde 4 verzekerde 5 Verzekerde 2 kiest voor hetzelfde verzekerinspakket Verzekerde 3 kiest voor hetzelfde verzekerinspakket Verzekerde 4 kiest voor hetzelfde verzekerinspakket Verzekerde 5 kiest voor hetzelfde verzekerinspakket Bij de basisverzekerin Bij de basisverzekerin Bij de basisverzekerin Bij de basisverzekerin 100 vrijwilli eien risico 100 vrijwilli eien risico 100 vrijwilli eien risico 100 vrijwilli eien risico 200 vrijwilli eien risico 200 vrijwilli eien risico 200 vrijwilli eien risico 200 vrijwilli eien risico 300 vrijwilli eien risico 300 vrijwilli eien risico 300 vrijwilli eien risico 300 vrijwilli eien risico 400 vrijwilli eien risico 400 vrijwilli eien risico 400 vrijwilli eien risico 400 vrijwilli eien risico 500 vrijwilli eien risico 500 vrijwilli eien risico 500 vrijwilli eien risico 500 vrijwilli eien risico Aanvullende verzekerin Aanvullende verzekerin Aanvullende verzekerin Aanvullende verzekerin PNO Be Youn PNO Be Youn PNO Be Youn PNO Be Youn PNO Budet PNO Budet PNO Budet PNO Budet Ik wil de volledie PNO Budet Ik wil de volledie PNO Budet Ik wil de volledie PNO Budet Ik wil de volledie PNO Budet volende 3 modules uit: Mondzor Farmaceutische zor Zor i.v.m. eboorte Alternatieve eneeswijzen / Preventieve zor volende 3 modules uit: Mondzor Farmaceutische zor Zor i.v.m. eboorte Alternatieve eneeswijzen / Preventieve zor volende 3 modules uit: Mondzor Farmaceutische zor Zor i.v.m. eboorte Alternatieve eneeswijzen / Preventieve zor volende 3 modules uit: Mondzor Farmaceutische zor Zor i.v.m. eboorte Alternatieve eneeswijzen / Preventieve zor Tandartsverzekerin Tandartsverzekerin Tandartsverzekerin Tandartsverzekerin Tandarts Budet Tandarts Budet Tandarts Budet Tandarts Budet Geen vrijwilli eien risico en extra verzekerin Geen vrijwilli eien risico en extra verzekerin Geen vrijwilli eien risico en extra verzekerin Geen vrijwilli eien risico en extra verzekerin * Voor deze producten willen wij raa meer weten over jouw ezondheid. Beantwoord dan de ezondheidsvraen in de bijlae. Beschermin persoonseevens PNOzor verwerkt jouw eevens voor het sluiten en uitvoeren van jouw verzekerin of de financiële dienst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, activiteiten ericht op de verrotin van het klantenbestand, statistische analyses, om te voldoen aan wettelijke verplichtinen en in het kader van veiliheid en interiteit -waaronder berepen fraudebestrijdin- van PNOzor en de financiële sector. Voor fraudebestrijdin en beheersin van de risico s kan PNOzor jouw eevens raadpleen en vastleen bij de Stichtin CIS. Meer informatie, waaronder het privacyrelement, vind je op Met ondertekenin van dit formulier eef je PNOzor toestemmin eevens uit te wisselen met derden, als dit noodzakelijk is voor de uitvoerin van de verzekerin(en) of de financiële dienst(en). Persoonlijke eevens checkt PNOzor bij de Gemeentelijke Basisadministratie. Veroedinen en contractperiode Kijk voor de Veroedinswijzer op Je kunt deze ook opvraen bij ons Service Center op Op de verzekerin(en) is Nederlands recht van toepassin. Een verzekerin loopt steeds voor een kalenderjaar tot je deze schriftelijk en op tijd opzet. Risicodraaster van de Basisverzekerin PNOzor is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. handelsreisternummer , AFM-nummer ) en van de aanvullende en andere verzekerinen ONVZ Aanvullende Verzekerin N.V. (handelsreisternummer , AFM-nummer ). Beide zijn evestid te Houten. Postbus 459, 3990 GG Houten. Telefoon: Fax: Internet:

4 paina 4 Voor onze administratie hebben wij no een aantal eevens van je nodi. Ben je een nieuwe klant en kies je een andere inansdatum dan 1 januari? Kruis dan aan waarom je de verzekerin aanvraat. In verband met een scheidin Een verhuizin uit het buitenland No niet verzekerd voor zor Een andere reden - Licht hieronder toe PNOzor Overstapservice Met deze aanvraa eef je PNOzor toestemmin om namens jou jouw huidie zorverzekerin op te zeen. Je eeft ons ook toestemmin om namens alle verzekerden de aanvullende ziektekostenverzekerin(en) bij de huidie zorverzekeraar op te zeen. Wil je niet dat PNOzor de aanvullende verzekerin(en) voor je opzet? Kruis dan dit hokje aan. We willen no weten wie de verzekerinnemer is. De correspondentie - ook over de declaraties van verzekerden - sturen wij naar één persoon, de verzekerinnemer. Hij/zij is verantwoordelijk voor de betalin van de premie, eien risico s, eien bijdraen en eventuele vooreschoten bedraen. Voorletters en achternaam verzekerinnemer Huisnummer Toevoein Straatnaam Postcode Plaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer mobiel adres Betaal de jaarpremie in één keer en ontvan 3% kortin Hoe betaal je premie aan PNOzor? Via automatische incasso Betaal je per maand? Dat kan alleen via automatische incasso Per acceptiro ideal via * Wat is jouw IBAN rekeninnummer? Hoe vaak betaal je de premie? per jaar met 3% kortin per kwartaal met 1% kortin Hoe betaal je het eien risico en de eien bijdraen aan PNOzor? Via automatische incasso Per acceptiro ideal via * * (is van toepassin als je kiest voor diitale dienstverlenin) per half jaar met 2% kortin Elke maand De handtekenin Met het zetten van de handtekenin verklaar jij, als verzekerinnemer, het formulier en de bijlae, als dat nodi blijkt, volledi en juist te hebben inevuld en kennis te hebben enomen van de polisvoorwaarden. Je verklaart dat ook voor de andere te verzekeren personen. Als achteraf blijkt dat het formulier of de bijlae onjuist of onvolledi is inevuld, kan dat evolen hebben voor de verzekerin(en) of voor de afhandelin van declaraties. Onderetekende aat ermee akkoord dat PNOzor mededelinen over de (aanevraade) verzekerin(en) en naar aanleidin van de ezondheidsvraen lans elektronische we doet. PNOzor wijst erop dat het hier een onbeveilide route betreft. Diitale dienstverlenin De dienstverlenin van PNOzor is ook diitaal inericht. Je ontvant dan onder andere het polisblad per . Wilt u hier ebruik van maken? Kruis dan dit hokje aan. Stuur dit formulier, en als dat nodi is ook de bijlae met ezondheidsvraen, naar: PNOzor Postbus 459, 3990 GG Houten Nadat wij uw aanvraa hebben ontvanen, krijt u binnen enkele daen bericht van ons. Datum van ondertekenin Handtekenin verzekerinnemer Versie (12:49)

5 Gezondheidsvraen 2015 Bij de keuze voor sommie verzekerinen hebben wij informatie nodi over jouw ezondheid. Hiervoor vul je deze bijlae in. De bijlae hoort bij jouw zorverzekerinsaanvraa. Onze medische dienst beoordeelt jouw antwoorden en aat daar vertrouwelijk mee om. De dienst eeft de bevindinen door aan PNOzor. Daarna besluiten wij of je de verzekerin kunt afsluiten, of niet. De dienst eeft de bevindinen overiens alleen door als je daar toestemmin voor eeft. Je eeft vanzelf toestemmin door jouw aanvraa te ondertekenen. Maar wil je eerst zelf kennisnemen van de bevindinen en daarna beslissen of PNOzor wordt eïnformeerd? Kruis dan dit hokje aan. Kies je voor PNO Extra? Vul dan vraa 1 t/m 3 in. Kies je voor PNO Compleet? Vul dan vraa 1 tot en met 4 in. Kies je voor Tandarts Extra of Tandarts Compleet? Vul dan de vraen 5 tot en met 9 in. In alle andere situaties hoef je een vraen in te vullen. PNOzor bewaart jouw medische eevens in een dossier. Onze medische dienst beheert dit dossier volens officiële reels. Je kunt bezwaar maken teen de verwerkin van jouw medische eevens door PNOzor. Zo n bezwaar kan leiden tot het niet sluiten van de verzekerin. Medische vraen (vraa 1 t/m 4) Altijd invullen voorletters en naam verzekerinnemer Huisnummer Postcode 1 Behandelin bij een orthodontist en joner dan 18 jaar Is iemand joner dan 18 jaar en onder behandelin bij een orthodontist, bijvoorbeeld omdat hij of zij een beuel voor tanden of kiezen draat? Of verwacht iemand zo n behandelin binnen één jaar? Om welke verzekerde(n) aat het? In welk stadium is de behandelin of wanneer start de behandelin? 2 Behandelin bij een arts of behandelaar Heeft iemand het afelopen jaar een behandelin of consult ehad: - van een alternatief-arts of alternatief behandelaar? - op het ebied van fysiotherapie, manueel therapie of Mensendieck/Cesar oefentherapie? - op het ebied van chiropractie, podotherapie of osteopathie? Om welke verzekerde(n) aat het? En welk soort behandelaar en behandelin betrof het? Waarvoor en wanneer onderinen de personen de behandelin? Of is iemand no onder behandelin? Noem het aantal behandelinen en consulten. 3 Een afspraak of behandelin binnen één jaar Is komend jaar voor iemand een behandelin of consult te verwachten: - bij een alternatief-arts of alternatief-behandelaar? - op het ebied van fysiotherapie, manueel therapie of Mensendieck/Cesar oefentherapie? - op het ebied van chiropractie, podotherapie of osteopathie? Om welke verzekerde(n) aat het en voor welke klachten, aandoenin of ziekte en bij welk soort behandelaar?

6 4 Medisch specialistische zor Heeft iemand het afelopen jaar een fertiliteitsbehandelin onderaan of verwacht iemand komend jaar te starten met een fertiliteitsbehandelin? Om welke verzekerde(n) aat het? En welk soort behandelin betreft het? Noem het aantal behandelinen en consulten. Tandheelkundie vraen (vraa 5 t/m 9) Altijd invullen voorletters en naam verzekerinnemer Huisnummer Postcode Bij een tandarts onder behandelin eweest Heeft iemand een behandelin bij een tandarts ehad voor het aanbrenen van een facin, kroon, inlay, bru, implantaat of (edeeltelijke) prothese? Of mist iemand één of meerdere tanden en/of kiezen (met uitzonderin van verstandskiezen)? Binnenkort een tandartsbehandelin Verwacht iemand een behandelin bij een tandarts? Bijvoorbeeld omdat iemand een facin, kroon, inlay, bru, implantaat of (edeeltelijke) prothese nodi heeft. Behandelin aan het tandvlees Heeft iemand een behandelin aan het tandvlees ehad? Of verwacht iemand een behandelin aan het tandvlees? Welke verzekerden hebben een behandelin ehad? Om welke behandelin aat het en om hoeveel tanden en/of kiezen? Geef ook aan wie van de verzekerden tanden of kiezen mist. En hoeveel tanden en/of kiezen ontbreken? Geef aan wie van de verzekerden een behandelin verwacht. Om wat voor een behandelin aat het? En om hoeveel tanden en/of kiezen? Welke verzekerden hebben een behandelin ehad? Wat waren de klachten? Welke verzekerden verwachten no een behandelin? En wat zijn de klachten? 8 Bij een orthodontist en ouder dan 18 jaar Om welke verzekerde(n) aat het? In welk stadium is de behandelin of Is iemand ouder dan 18 jaar onder behandelin bij een orthodontist, bijvoorbeeld omdat hij of zij een beuel voor tanden of kiezen draat? Of verwacht iemand zo n behandelin binnen één jaar? wanneer start de behandelin? 9 Vrij van klachten Is iedereen vrij van klachten als het aat om tanden, kiezen of tandvlees? Nee - Licht hiernaast toe Ja, iedereen Geef aan wat no niet aan de orde is ekomen. Wie hebben klachten? En waarover?

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering 2015

Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering 2015 Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering 2015 U staat op het punt een of een van onze aanvullende verzekeringen aan te vragen. Of u wilt onze Tandartsverzekering of het VvAA privé zorgpakket. Wat u ook kiest,

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

Verzekeringsadviseur - Brandax Geld en Verzekeren - TP 31731. Voorletters en achternaam O Man O Vrouw. Straatnaam en huisnummer. Postcode woonplaats

Verzekeringsadviseur - Brandax Geld en Verzekeren - TP 31731. Voorletters en achternaam O Man O Vrouw. Straatnaam en huisnummer. Postcode woonplaats 1. Verzekeringnemer (zie toelichting) Voorletters en achternaam O Man O Vrouw Straatnaam en huisnummer Postcode woonplaats Telefoon overdag Telefoon avond E-mail adres Ik geef ONVZ toestemming om mijn

Nadere informatie

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever 0 Lees eerst het dienstverleningsdocument en vul de Kennis- en ervaringstoets in voordat u dit formulier invult. Terugsturen naar: Loyalis

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Zorgverzekeraar VGZ voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Zorgverzekeraar VGZ voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen

Nadere informatie

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen AXENT Uitvaartverzekering Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Nabestaandenzorg: de uitvaartverzekeraar

Nadere informatie

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2013

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2013 CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2013 1 Kies de zorgverzekering die bij u past Alles voor betere zorg Bij CZ hebt u grip op uw zorgverzekering. Zo kunt u rekenen op advies over de zorgverzekering

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland?

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland? De Goudse Zorg Polis wijzigingsformulier Gebruik dit formulier alleen voor het wijzigen van uw De Goudse Zorg Polis. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: De Goudse Zorg Polis, Postbus 2561, 6401

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis aanvraag

De Goudse Zorg Polis aanvraag De Goudse Zorg Polis aanvraag intermediair intermediairnummer 001 5265(dec2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg Polis aanvraag Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: Aevitae

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

een gesprek voeren met een medewerker van een verzekeringsmaatschappij over verzekeringen.

een gesprek voeren met een medewerker van een verzekeringsmaatschappij over verzekeringen. Cp5 Verzekeringen In Nederland kunt u verzekeringen afsluiten voor veel verschillende zaken. U kunt een verzekering afsluiten voor uw auto, uw huis, ziektekosten, de vakantie. Sommige verzekeringen zijn

Nadere informatie

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Inhoud Welkom! 3 Contact met Apeldoorn. 4 Veranderingen in uw persoonlijke situatie. 6 Beleggingen en uw Flexibel Directie

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2014. Zelf regelen, wel zo makkelijk

OHRA Zorgverzekering 2014. Zelf regelen, wel zo makkelijk OHRA Zorgverzekering 2014 Zelf regelen, wel zo makkelijk Inhoud Zelf regelen, wel zo makkelijk 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen 9 Wat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past,

Nadere informatie

Handleiding hulp thuis. voor u als klant voor jou als hulp. Kraamzorg

Handleiding hulp thuis. voor u als klant voor jou als hulp. Kraamzorg Handleiding hulp thuis voor u als klant voor jou als hulp Kraamzorg Inhoud KLANTEN Florein staat nu en straks voor u klaar... 5 Hulp nodig? Florein regelt het... 7 Overstappen als klant... 10 Goed om te

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor Havenbedrijf Rotterdam NV 70457-D/2014-12 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2015. voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV

OHRA Zorgverzekering 2015. voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV OHRA Zorgverzekering 2015 voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV Inhoud Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen

Nadere informatie

Inhoud. Handig zeg, altijd vrije keuze met de OHRA Zorgverzekering

Inhoud. Handig zeg, altijd vrije keuze met de OHRA Zorgverzekering OHRA Zorgverzekering 2015 Inhoud Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen 10 Wat wordt vergoed? 12 OHRA Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland woont

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie