Productvoorwaarden Regio Maand-en Jaarabonnement december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productvoorwaarden Regio Maand-en Jaarabonnement december 2013"

Transcriptie

1 Productvoorwaarden Regio Maand-en Jaarabonnement december Inleiding Het Regio Abonnement is een product waarmee u als reiziger voor een vast bedrag per maand of per jaar onbeperkt kunt reizen op de lijnen van Connexxion, HTM, HTMbuzz, RET, Veolia en op lijn 45 van Arriva in de regio Den Haag en Rotterdam. Het Regio Abonnement is niet geldig in de RET BOB-bus, het HTMbuzz Nachtnet en op de RET Fast Ferry. 1.1 Veolia Transport Nederland Openbaar Vervoer BV verkoopt Regio Abonnementen in de vorm van een maandabonnement en jaarabonnement. 1.2 Regio Abonnementen zijn verkrijgbaar in vol- en reductietarief. Reductiegerechtigden zijn kinderen (4 t/m 11 jaar), jeugdigen (12 t/m 18 jaar) en ouderen (65+). 1.3 Het Regio Abonnement bevat een centrumzone en een sterwaarde. De centrumzone is de zone die in het midden van het reisgebied ligt. De sterwaarde/het aantal sterrren geeft aan in hoeveel aangrenzende zones u vanuit de centrumzone naar alle richtingen vrij kunt reizen. Hoe hoger het aantal sterren, hoe groter het reisgebied. Het aantal sterren varieert van 1 t/m Begrippenlijst Abonnement: Het recht om gedurende de abonnementsperiode vrij te reizen binnen het overeengekomen geldigheidsgebied. Abonnementhouder: de eigenaar van een persoonlijke OV-chipkaart waar een abonnement op geactiveerd is. Abonnementsjaar: Iedere periode van 365 dagen (en 366 dagen tijdens een schrikkeljaar) die steeds begint op gelijknamige maand en dag als de maand en dag waarop uw abonnement voor het eerst geldig was. Activeren: De handeling waarbij een product op de persoonlijke OV-chipkaart wordt geplaatst via een Veolia servicepunt of een OV-chipkaart ophaalautomaat. Pas na activatie kan met het product gereisd worden. Basistarief: Als u reist op saldo, betaalt u naast een tarief per kilometer ook een vast bedrag per reis. Dit vaste bedrag noemen we het basistarief. Beëindigen: Het opzeggen van het abonnement. Na deze handeling moet het abonnement nog worden stopgezet/verwijderd van de OV-chipkaart.. Centrumzone: De door de reiziger gekozen zone die in het midden van het reisgebied ligt en samen met de sterwaarde het gebied bepaald waarbinnen vrij gereisd kan worden. Handelingsonbekwaam: iemand die door de rechter is beoordeeld, op het niet zelfstandig, of met enige hulp, beslissingen kunnen nemen die grote invloed hebben op het eigen leven. ideal: Online betaalmethode die door middel van internetbankieren wordt behandeld. Ingangsdatum: De eerste dag dat een product geldig is. Deze datum hoeft niet overeen te komen met de datum dat u het product activeert, aangezien u een product ook kunt kopen met een ingangsdatum in de toekomst. Instaptarief: Een bedrag dat van het saldo van uw OV-chipkaart wordt afgeschreven, zodra u incheckt en dat wordt verrekend met de ritprijs zodra u uitcheckt. OV-chipkaart ophaalautomaat: Automaat waar u een product kunt activeren dat u heeft gekocht via de Veolia webshop. Pas na het activeren kunt u reizen met het product. Overdraagbaar: De rechten die ontleend kunnen worden aan een product kunnen ook aan een andere persoon worden gegeven. Meerderjarig: Minimaal 18 jaar oud. Persoonlijke OV-chipkaart: De kaart die is voorzien van een chip, het OV-chipkaart logo en uw persoonlijke gegevens en die in het openbaar vervoer als betaal- en/of vervoerbewijs kan worden gebruikt. Product: Dit is het reisrecht dat digitaal op uw OV-chipkaart is vastgelegd. Tijdens uw reis met het openbaar vervoer maakt u steeds gebruik van één van de producten op uw OV-chipkaart. Reis: het traject dat u met Openbaar Vervoer aflegt tussen herkomst- en bestemmingsstation of -halte. Reizen op Saldo: Het principe, waarbij door met de OV-chipkaart in te checken en uit te checken wordt vastgesteld welk traject u heeft afgelegd en welke vergoeding u daarvoor verschuldigd bent. Restitutie: het terugbetalen van een bepaald bedrag.

2 Rit: De met een check-in en check-uit gedefinieerde verplaatsing met een vervoersmiddel tussen instapstation/-halte en uitstapstation/-halte. Ritprijs: Het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor het aantal afgelegde tariefeenheden of kilometers tussen punt van inchecken en punt van uitchecken, op basis van de productvoorwaarden waarmee gereisd is. Saldo: Financieel tegoed op uw OV-chipkaart. Sterwaarde: Het aantal sterren dat aangeeft in hoeveel aangrenzende zones u vanuit de centrumzone naar alle richtingen vrij kunt reizen. Verwijderen: De handeling waarmee u het Regio Abonnement bij een OV-chipkaart ophaalautomaat stopzet (van uw OV-chipkaart verwijdert). Met deze handeling is de beëindiging van het abonnement voltooid en heeft u in sommige gevallen recht op restitutie. Wettelijke verhoging: Een door de regeringvastgesteld boetebedrag dat verschuldigd is bij reizen zonder geldig vervoerbewijs, zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden openbaar stads- en streekvervoer en het Besluit Personenvervoer Vol- en reductietarief: Voltarief is de standaard prijs van een product. Het reductietarief is de kortingsprijs van een product die reizigers betalen die recht hebben op leeftijdskorting. 3. Toepasselijkheid Deze productvoorwaarden zijn van toepassing op Regio Maand- en Jaarabonnementen die door Veolia Transport Nederland Openbaar Vervoer BV worden aangeboden aan consumenten en op alle reizen die u als abonnementhouder met deze abonnementen maakt. Daarnaast gelden ook de algemene voorwaarden openbaar stads- en streekvervoer en zijn de Algemene Voorwaarden OV-chipkaart van Trans Link Systems (TLS) van toepassing voor het gebruik van de OV-chipkaart van Trans Link Systems BV (zie 4. Aanschaf product 4.1 Aanschaf Persoonlijke OV-Chipkaart Het Regio Maand- en Jaarabonnement is uitsluitend verkrijgbaar op een persoonlijke OVchipkaart. Om gebruik te kunnen maken van het abonnement dient u in het bezit te zijn van een geldige persoonlijke OV-chipkaart U dient zelf en voor eigen rekening zorg te dragen voor een persoonlijke OV-chipkaart. Een persoonlijke OV-chipkaart kunt u aanschaffen via: Uw persoonlijke OV-chipkaart heeft een bepaalde geldigheidsduur. Deze geldigheidsduur zegt niets over de geldigheid van uw Regio Abonnement U kunt gebruik maken van uw Regio Abonnement nadat het product op uw persoonlijk OVchipkaart is geactiveerd. 4.2 Aanschaf Regio Maand- en Jaarabonnement Het Regio Maand- en Jaarabonnement is te koop via de volgende verkoopkanalen: Veolia Webshop U koopt het Regio Maand- en Jaarabonnement online. Voordat u gebruik kunt maken van het abonnement dient u eerst het product te activeren bij een OV-chipkaart ophaalautomaat (activeren). Dit kan in de Veolia bussen of bij een ophaalautomaat bij u in de buurt. De dichtstbijzijnde ophaalautomaat vindt u via Veolia Servicepunten Veolia Transport heeft in Haaglanden diverse Servicepunten. Bij deze Servicepunten kunt u ook het Regio Maand- en jaarabonnement aanschaffen. U kunt na aanschaf direct reizen met uw abonnement U kunt zelf bij aankoop de ingangsdatum bepalen. Deze datum kan ook in de toekomst liggen Veolia Transport is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het niet kunnen activeren van uw product, waaronder in ieder geval maar niet beperkt tot een storing of vertraging in een OV-chipkaart ophaalautomaat en/of een storing of vertraging in de communicatie naar de OVchipkaart ophaalautomaat.

3 5. Betaling & Tarieven 5.1 De prijzen/de tarieven van de Regio Maand- en Jaarabonnementen, zoals gepubliceerd op de website zijn van toepassing. 5.2 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de prijzen die gepubliceerd zijn op de website van Veolia Transport, aangezien Veolia Transport Nederland Openbaar Vervoer BV het recht heeft de prijzen te wijzigen. 5.3 Abonnementen met een oud tarief mogen geen ingangsdatum hebben die valt in een periode van een nieuw tarief. 5.4 Regio Maandabonnementen dienen in één keer vooraf te worden betaald. 5.5 Regio Jaarabonnementen kunt u in één keer betalen of in 10 termijnen. Betaling van (elke termijn van) een Regio Jaarabonnement dient vooraf te geschieden. Indien u in termijnen wilt betalen dient u een doorlopende machtiging tot incasso af te geven, waarmee u Veolia Transport Nederland Openbaar Vervoer BV toestemming geeft en machtigt tot het incasseren van de overeengekomen (deel-)bedrag(en). Indien u in termijnen wenst te betalen, moet u de eerste termijn direct bij aanschaf betalen. De overige termijnen zal Veolia Transport Nederland Openbaar Vervoer BV via automatische incasso innen. 5.6 Indien u jonger bent dan 18 jaar of handelingsonbekwaam bent, en u koopt het Regio Maanden Jaarabonnement bij een Veolia Servicepunt, dan dient een van uw ouders/voogden of de bewindvoerder de aanvraag mede te ondertekenen. Bij aankopen via de webshop gaat Veolia Transport Nederland Openbaar Vervoer BV er van uit dat de aankoop door een handelingsbekwame meerderjarige persoon is uitgevoerd, waardoor een rechtsgeldige koop tot stand komt. 5.7 Indien u online uw abonnement aanschaft heeft u de mogelijkheid om via ideal of Creditcard te betalen. 5.8 Bij Regio Jaarabonnement die u in termijnen betaalt, vindt de afschrijving plaats omstreeks de 1 ste van de maand. 5.9 Bij betaling met automatische incasso dient u er voor zorg te dragen, dat er voldoende saldo op uw bankrekening staat Indien Veolia Transport Nederland Openbaar Vervoer BV het met u overeengekomen bedrag, om welke reden dan ook niet via incasso voldaan krijgt, zoals omschreven in art. 5.4 zal Veolia Transport Nederland Openbaar Vervoer BV genoodzaakt zijn de incasso opnieuw uit te brengen dan wel u schriftelijk verzoeken op een andere wijze voor betaling zorg te dragen. De extra administratie- en incassokosten komen dan voor uw rekening Indien u het verschuldigde bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijn betaalt, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en worden tevens de bedragen van alle eventueel nog resterende betalingstermijnen, direct opeisbaar. Vanaf dat moment bent u wettelijke rente verschuldigd voor iedere kalenderdag dat betaling te laat wordt verricht. Veolia Transport Nederland Openbaar Vervoer BV kan de vorderingen zonder nadere kennisgeving aan een incassobureau geven. Daarnaast zal Veolia Transport Nederland Openbaar Vervoer BV incassokosten in rekening brengen Indien u een abonnement aanvraagt en uw opeisbare betalingsverplichting niet voldoet, wordt zolang uw betalingsachterstand voortduurt het abonnement niet voor u beschikbaar gesteld In de periode waarin u een opeisbare betalingsverplichting nog niet geheel heeft voldaan, is het voor u niet toegestaan gebruik te maken van het abonnement Zolang sprake is van een betalingsachterstand worden geen nieuwe Regio Jaarabonnementen verstrekt Veolia Transport Nederland Openbaar Vervoer BV heeft het recht om, indien u uw abonnement niet op tijd betaalt, met onmiddellijke ingang uw OV-chipkaart te blokkeren, zonder enige verplichting tot restitutie of schadevergoeding. 6. Gebruik van het Regio Maand- en Jaarabonnement 6.1 Informatie over hoe te reizen met uw OV-chipkaart Artikel 47 van het Besluit personenvervoer 2000 bepaalt dat een elektronisch vervoerbewijs uitsluitend geldig is nadat u heeft ingecheckt. Aangezien het Regio Abonnement uitsluitend verkocht wordt als OV-chipkaart product, moet u inchecken om in het bezit te zijn van een geldig vervoerbewijs. U beschikt zonder in te checken niet over een geldig vervoerbewijs, de vervoerder kan u dan de wettelijke verhoging plus de ritprijs opleggen zoals bepaald in het Besluit Personenvervoer 2000.

4 6.1.2 U kunt niet inchecken met een negatief saldo op de OV-chipkaart, ook niet als u wel een geldig abonnement op uw OV-chipkaart heeft staan. Om met een abonnement te kunnen reizen is het noodzakelijk dat het saldo op de OV-chipkaart minimaal 0,00 bedraagt Het Regio Abonnement geeft alleen recht op vrij reizen als u met uw OV-Chipkaart, waarop het product is geactiveerd, in- en uitcheckt binnen het geldigheidsgebied Indien u bij het verlaten van het voertuig niet heeft uitgecheckt, zal het instaptarief ingehouden worden Als u tijdens uw rit het geldigheidsgebied van uw abonnement verlaat, reist u tot en met de laatste halte binnen het geldigheidsgebied op uw abonnement. De rest van de rit dient u te reizen op saldo (of op een ander product). U begint dan een nieuwe reis. Let op: u betaalt dan bij het reizen op saldo om te beginnen het basistarief. U hoeft niet op de zonegrens uit- en opnieuw in te checken Als u tijdens uw rit het geldigheidsgebied van uw abonnement in reist, reist u vanaf de eerste halte binnen het geldigheidsgebied op uw abonnement. U begint dan een nieuwe reis. U hoeft niet op de zonegrens uit- en opnieuw in te checken. 6.2 Geldigheid product Het gebied waar uw Regio Abonnement geldig is wordt bepaald aan de hand van de centrumzone en sterwaarde die u kiest bij aanschaf van het Regio Abonnement Regio Abonnementen (Maand/Jaar) zijn geldig op de lijnen van Connexxion, HTM, HTMbuzz, RET, Veolia en op lijn 45 van Arriva in de regio Den Haag en Rotterdam. Het Regio Abonnement is niet geldig in de RET BOB-bus, het HTMbuzz Nachtnet en op de RET Fast Ferry Het Regio Maand- en Jaarabonnement is geldig vanaf aanvang dienstregeling op de ingangsdatum van het abonnement tot en met einde dienstregeling op de einddatum van het abonnement Het abonnement stop automatisch na het verstrijken van de geldigheidsperiode. 6.3 OV-chipkaart defect, verloren of gestolen Als uw OV-chipkaart defect, verloren of gestolen is, dan moet u uw OV-chipkaart direct laten blokkeren via de Klantenservice OV-chipkaart van Trans Link Systems. Blokkeren van uw OVchipkaart kan online via of telefonisch via ( 0,10 p.m.) U dient na het blokkeren van de OV-chipkaart direct aansluitend een vervangende OVchipkaart aan te vragen via de Klantenservice OV-chipkaart van Trans Link Systems (TLS). Als u een vervangende OV-chipkaart bij TLS bestelt (of een verlopen kaart vernieuwt), worden hierop automatisch uw bestaande producten geplaatst, met de oorspronkelijke einddatum. Saldo wordt teruggestort op uw bankrekening Tussen het moment van blokkeren van depersoonlijke OV-chipkaart en de ontvangst van de vervangende persoonlijke OV-chipkaart dient u zelf voor een alternatief te zorgen. De kosten hiervan kunnen niet geclaimd worden bij Veolia Transport of TLS. 6.4 Regeling bij vergeten abonnement Indien u Regio Maand- en Jaarabonnement bent vergeten, dient u zelf voor een alternatief te zorgen. De kosten hiervan kunnen niet geclaimd worden bij Veolia Transport. 6.5 Misbruik en fraude van het abonnement Veolia Transport heeft het recht om het abonnement met onmiddellijke ingang te verwijderen van uw OV-chipkaart en/of de OV-chipkaart te blokkeren en/of in beslag te nemen en/of u een boete op te leggen, indien fraude of misbruik geconstateerd wordt met/van het abonnement of de OVchipkaart. U heeft dan geen recht op restitutie of schadevergoeding. Tevens kan Veolia Transport Nederland Openbaar Vervoer BV aangifte doen bij de politie. De in dit artikel genoemde boete wordt bepaald aan de hand van de ernst van het misbruik of fraude en bedraagt per rit ten hoogste de ritprijs voor de langst mogelijke rit op één dag plus het bedrag ter grootte van de wettelijke verhoging. 7. Wijziging in het lopende abonnement 7.1 Indien u bij aanschaf een verkeerd Regio Abonnement (verkeerde centrumzone of sterwaarde) heeft aangekocht kunt u tot en met de tweede dag van de geldigheid van het gekochte abonnement dit abonnement laten stopzetten of omwisselen. Bij stopzetting restitueert Veolia het gehele bedrag van het abonnement, zonder inhouding van administratiekosten.

5 Bij omwisselen brengt Veolia Transport eventuele meerkosten van het nieuwe abonnement in rekening, zonder toeslag van administratiekosten. 7.2 Veolia Transport Nederland Openbaar Vervoer BV heeft de bevoegdheid de voorwaarden of gebruiksmogelijkheden van het abonnement te wijzigen. 7.3 De gewijzigde voorwaarden gelden vanaf de datum van hun inwerkingtreding voor alle abonnementen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking en gelden dus ook voor uw abonnement, totdat uw abonnement daadwerkelijk is verwijderd van de OV-chipkaart. Veolia Transport Nederland Openbaar Vervoer BV zal een dergelijke wijziging uiterlijk 2 maanden voordat deze wijziging ingaat bekend maken. 8. Beëindiging en restitutie 8.1 Regio Abonnementen kunt u vóór de ingangsdatum beëindigen. U ontvangt dan het volledige aankoopbedrag terug. 8.2 Aangekochte Regio Maand- en Jaarabonnementen kunt u uitsluitend tussentijds beëindigen tot en met de tweede dag van de geldigheid van het abonnement. U dient dit te doen bij het Servicepunt waar u het Regio Abonnement heeft gekocht. Indien u het Regio Abonnement in de webshop heeft gekocht, dient u dit bij de klantenservice van Veolia te doen. U ontvangt dan het volledig aankoopbedrag terug. 8.3 Beëindiging van Regio Maandabonnementen is naast de regelingen in artikel 8.1 en 8.2 en 8.4.niet mogelijk. 8.4 Tussentijdse beëindiging van een Regio Jaarabonnement is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, d.w.z. tegen dezelfde dag van de maand als de dag waarop uw abonnement is gestart. Indien u het abonnement vooraf volledig heeft betaald, wordt het restitutiebedrag overgemaakt op uw bankrekening. U ontvangt restitutie over de nog niet gebruikte hele maanden (laatste 2 maanden niet meegerekend, want die zijn gratis). Indien u via automatische incasso betaalt, wordt deze stopgezet, nadat het abonnement op uw kaart is verwijderd, reeds betaalde termijnen krijgt u niet terug. Vervolgens vindt ook een financiële afrekening plaats indien er sprake is van openstaande vorderingen of een geïncasseerde incasso die dient te worden terugbetaald Naast de vereiste opzegging (beëindiging) beschreven in artikel 8.1, 8.2 en 8.4 eindigt het abonnement niet eerder dan het moment waarop het abonnement op een door Trans Link Systems BV erkend apparaat elektronisch is verwijderd van de OV-chipkaart. Het moment waarop het abonnement van uw OV-chipkaart is verwijderd, is bepalend. 8.6 Restitutie ten aanzien van artikel 8.1, 8.2 en 8.4 worden terugbetaald minus 5,- administratiekosten. 8.7 Restitutie met terugwerkende kracht is in geen enkel geval mogelijk. 8.8 Het tijdelijk onderbreken van een abonnement is in geen enkel geval mogelijk. 8.9 Beëindigen van het abonnement is alleen mogelijk bij het Servicepunt/loket van het vervoerbedrijf waar u het abonnement heeft gekocht. Bij HTM, HTMbuzz, RET en Veolia kunt u bij het loket/servicepunt terecht; bij Connexxion regelt u dit via de Klantenservice. Indien u het Regio Abonnement in de webshop heeft gekocht, dient u dit bij de klantenservice van Veolia te doen. Restitutiebedragen ten aanzien van Regio Jaarabonnementen worden overgemaakt op de door u opgegeven bankrekening Veolia Transport heeft het recht om, indien voortzetting van het abonnement door gewijzigde omstandigheden in redelijkheid niet meer van Veolia Transport kan worden gevergd, het abonnement per direct te beëindigen. U hoeft in dit geval uw product niet stop te zetten. U heeft in dit geval recht op restitutie van de aankoopprijs naar rato van het aantal dagen dat u geen gebruik heeft kunnen maken van uw abonnement Veolia Transport is niet aansprakelijk voor een eventuele vertraging van het ophalen van uw bestelde beëindiging ten gevolge van een storing in een oplaad- en afhaalapparaat en/of een storing in de communicatie naar de oplaad- en afhaalapparaten (de zogenaamde National Action List van TLS). 9. Gegevensbescherming / privacyreglement 9.1 Veolia Transport Nederland Openbaar Vervoer BV handelt te allen tijde overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 9.2 Als de Belastingdienst de persoonsgegevens en de productgegevens inzake het Regio Maanden Jaarabonnement opvraagt, is Veolia Transport Nederland Openbaar Vervoer BV verplicht de persoonsgegevens en productgegevens aan te leveren op grond van de artikelen 47, 52 en 53 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR).

6 10. Overige bepalingen 10.1 Uw abonnement is persoonlijk en daarom in geen enkel geval overdraagbaar Als uw Regio Abonnement geldig is bij een bepaalde vervoerder en deze vervoerder u (ten onrechte) niet het recht geeft om vervoerd te worden kunt u zich tot Veolia Transport Nederland Openbaar Vervoer bv richten en informatie vinden in de Productvoorwaarden Regio Maand- en Jaarabonnement De uit de Productvoorwaarden Regio Maand- en Jaarabonnementen en de vervoerovereenkomst vloeiende rechten en verplichtingen gaan automatisch over, indien Veolia Transport Nederland Openbaar Vervoer BV rechten en/of plichten overdraagt aan een derde Alle prijzen en voorwaarden in deze uitgave gelden onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele zetfouten. Veolia Transport Nederland Openbaar Vervoer BV Postbus DH BREDA

Algemene productvoorwaarden Dal Vrij Oost

Algemene productvoorwaarden Dal Vrij Oost Algemene productvoorwaarden Dal Vrij Oost Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene productvoorwaarden Dal Vrij Oost zijn van toepassing op het abonnement Dal Vrij Oost zoals door Connexxion aangeboden

Nadere informatie

Algemene Productvoorwaarden Altijd Vrij IJsselmond Consumenten - v. 1 juli 2017

Algemene Productvoorwaarden Altijd Vrij IJsselmond Consumenten - v. 1 juli 2017 Algemene Productvoorwaarden Altijd Vrij IJsselmond Consumenten - v. 1 juli 2017 Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Productvoorwaarden Altijd Vrij IJsselmond Consumenten zijn van toepassing op maanden

Nadere informatie

Netabonnementen Consumenten - Netabonnement Maand - Netabonnement Jaar

Netabonnementen Consumenten - Netabonnement Maand - Netabonnement Jaar Algemene Productvoorwaarden Consumenten In dit document staan de productvoorwaarden van alle reisproducten en saldo die in de Connexxion webwinkel worden verkocht. Abonnementen Consumenten - Regio Vrij

Nadere informatie

Algemene product voorwaarden Tarievenhuis Oost ALGEMEEN

Algemene product voorwaarden Tarievenhuis Oost ALGEMEEN Algemene product voorwaarden Tarievenhuis Oost Inhoud Algemeen- P 1 Productvoorwaarden Altijd Voordeel Oost P 2 Productvoorwaarden Dal Voordeel Oost P 4 Productvoorwaarden Dal Vrij Oost P 6 Productvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Productvoorwaarden ten behoeve van consumenten

Algemene Productvoorwaarden ten behoeve van consumenten Algemene Productvoorwaarden ten behoeve van consumenten Geldig vanaf 17 juni 2014 Abonnementen Consumenten bladzijde 2 - Almere Jong Jaarkaart - Amstelland Vrij Maand, -Jaar en -Jaar Jeugd - Brabant Vrij

Nadere informatie

Algemene Productvoorwaarden ten behoeve van consumenten

Algemene Productvoorwaarden ten behoeve van consumenten Algemene Productvoorwaarden ten behoeve van consumenten Geldig vanaf 8 juni 2015 Abonnementen Consumenten bladzijde 2 - Almere Jong - Altijd Vrij Maand - Amstelland Vrij abonnementen - Brabant Vrij 16-17-jarigen

Nadere informatie

Algemene product voorwaarden Tarievenhuis Oost. Algemeen

Algemene product voorwaarden Tarievenhuis Oost. Algemeen Algemene product voorwaarden Tarievenhuis Oost Inhoud Algemeen- P 1 Productvoorwaarden Altijd Voordeel Oost P 2 Productvoorwaarden Dal Voordeel Oost P 4 Productvoorwaarden Dal Vrij Oost P 6 Productvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Productvoorwaarden ten behoeve van consumenten

Algemene Productvoorwaarden ten behoeve van consumenten Algemene Productvoorwaarden ten behoeve van consumenten Geldig vanaf 08 december 2015 Abonnementen Consumenten bladzijde 2 - Almere Jong - Altijd Vrij Maand - Amstelland Vrij abonnement - Brabant Vrij

Nadere informatie

Algemene Productvoorwaarden ten behoeve van Consumenten

Algemene Productvoorwaarden ten behoeve van Consumenten Algemene Productvoorwaarden ten behoeve van Consumenten. Geldig vanaf 1 september 2013 Abonnementen Consumenten bladzijde 2 - Regio Vrij Provincie Utrecht Maand en Jaar - Brabant Vrij 16-17-jarigen - Zeeland

Nadere informatie

Algemene Productvoorwaarden ten behoeve van consumenten

Algemene Productvoorwaarden ten behoeve van consumenten Algemene Productvoorwaarden ten behoeve van consumenten Geldig vanaf 01 januari 2018 Abonnementen Consumenten bladzijde 2 - Altijd Vrij Maand - Amstelland Vrij - Breng Vrij Maand- en Jaar - IJsselmond

Nadere informatie

Nieuw in 2013. Het Regio Abonnement. Reist u vaak in de regio Den Haag - Rotterdam? Dan is het nieuwe Regio Abonnement iets voor u!

Nieuw in 2013. Het Regio Abonnement. Reist u vaak in de regio Den Haag - Rotterdam? Dan is het nieuwe Regio Abonnement iets voor u! Nieuw in 2013 Het Regio Abonnement Reist u vaak in de regio Den Haag - Rotterdam? Dan is het nieuwe Regio Abonnement iets voor u! Wat is het Regio Abonnement? Het Regio Abonnement is een abonnement voor

Nadere informatie

Algemene product voorwaarden

Algemene product voorwaarden Algemene product voorwaarden Inhoud Go Kortingsabonnement Dal P.2 Go 10 reizenkaart Almere Dal / Dag P.6 railgo 10 reizenkaart Almere Dal / Dag P.10 railgo Almere vrij abonnement P.13 Go Almere Vrij abonnement

Nadere informatie

Productvoorwaarden Randstad Noord Zone Maand- en Jaarabonnement

Productvoorwaarden Randstad Noord Zone Maand- en Jaarabonnement Productvoorwaarden Randstad Noord Zone Maand- en Jaarabonnement Een maand of jaar voor een vast bedrag onbeperkt reizen op de lijnen van Connexxion, EBS, GVB en Keolis (allgo) in Noord-Holland en Almere

Nadere informatie

Productvoorwaarden Maand en Jaar Sterabonnementen U-OV 2014 (Regio Utrecht) Maand of Jaar U-OV Sterabonnement

Productvoorwaarden Maand en Jaar Sterabonnementen U-OV 2014 (Regio Utrecht) Maand of Jaar U-OV Sterabonnement Productvoorwaarden Maand en Jaar Sterabonnementen U-OV 2014 (Regio Utrecht) Maand of Jaar U-OV Sterabonnement Artikel 1 Geldigheid en prijs a. U-OV Sterabonnementen zijn geldig in alle bussen van U-OV

Nadere informatie

Verklaring van namen en begrippen

Verklaring van namen en begrippen Abonnementsvoorwaarden Aquabus B.V. Geldig vanaf: 1 juni 2014 Aquabus abonnementsvoorwaarden Algemeen Aquabus BV is de exploitant van de Waterbus en Aqualiner veerdiensten. Aquabus kent abonnement(en)

Nadere informatie

Productvoorwaarden U-OV Gemaksabonnementen

Productvoorwaarden U-OV Gemaksabonnementen Productvoorwaarden U-OV Gemaksabonnementen Datum: 13-12-2015 Artikel 1. Omschrijving en geldigheid a. U-OV Gemak Utrecht Stad geeft recht op vrij reizen met bus of tram van U-OV of treinen 2e klas van

Nadere informatie

Voor wie? Als u in een bepaalde periode heel vaak (dagelijks) reist voor bijvoorbeeld werk of school.

Voor wie? Als u in een bepaalde periode heel vaak (dagelijks) reist voor bijvoorbeeld werk of school. Regio Maand- en Jaarabonnement Een maand of ar voor een vast bedrag onbeperkt reizen op de lijnen van Arriva, Connexxion, HTM, HTMbuzz en RET in de provincie Zuid-Holland. Voor wie? Als u in een bepaalde

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden Arriva Dal Korting

Abonnementsvoorwaarden Arriva Dal Korting Abonnementsvoorwaarden Arriva Dal Korting Naam abonnement Arriva Dal Korting is een reisproduct dat in verschillende varianten besteld kan worden: - voor de regio( s) waar het van toepassing is (uitsluitend

Nadere informatie

Arriva (officieel Arriva Personenvervoer Nederland B.V.): de Algemene Voorwaarden Openbaar Stads- en Streekvervoer.

Arriva (officieel Arriva Personenvervoer Nederland B.V.): de Algemene Voorwaarden Openbaar Stads- en Streekvervoer. Productvoorwaarden Jaarabonnementen Consumenten Inleiding: Een Jaarabonnement (OV Jaarabonnement, NS jaarabonnement Jaartrajectabonnement) is een contract tussen u en NS. Op basis van dat contract zal

Nadere informatie

Productvoorwaarden Abonnementen Qbuzz en U-OV

Productvoorwaarden Abonnementen Qbuzz en U-OV Productvoorwaarden Abonnementen Qbuzz en U-OV 2014 Productvoorwaarden Maand en Jaar Sterabonnementen Qbuzz - Noord-Nederland pag. 1 Productvoorwaarden Maand en Jaar Sterabonnementen U-OV - regio Utrecht

Nadere informatie

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland Dag strippenkaart Waar kan ik terecht met vragen? Voor alle vragen over het afschaffen van de strippenkaart en/of het reizen met de OV-chipkaart en over abonnementen bij Connexxion kunt u bij ons terecht.

Nadere informatie

Productvoorwaarden Abonnementen Consumenten

Productvoorwaarden Abonnementen Consumenten Artikel 1: Inleiding Wat is een Abonnement en wat kunt u er mee? Een Abonnement is een contract tussen u en NS Reizigers B.V. (NS). Op basis van dat contract zal NS er voor zorg dragen dat u met korting

Nadere informatie

Voor wie? Als u in een bepaalde periode heel vaak (dagelijks) reist voor bijvoorbeeld werk of school.

Voor wie? Als u in een bepaalde periode heel vaak (dagelijks) reist voor bijvoorbeeld werk of school. Regio Maand- en Jaarabonnement - 2018 Een maand of ar voor een vast bedrag onbeperkt reizen op de lijnen van Arriva, Connexxion, EBS, HTM, HTMbuzz, Qbuzz en RET in de provincie Zuid-Holland en op het traject

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Productvoorwaarden Goede Zaakpas

Veelgestelde vragen. Productvoorwaarden Goede Zaakpas Veelgestelde vragen Productvoorwaarden Goede Zaakpas Versie: 1.2 Datum: 16 februari 2016 Inleiding Deze productvoorwaarden hebben betrekking op de Goede Zaakpas van Arriva. Met de Goede Zaakpas reist Kaarthouder

Nadere informatie

Abonnementvoorwaarden Arriva Dal Vrij

Abonnementvoorwaarden Arriva Dal Vrij Abonnementvoorwaarden Arriva Dal Vrij Naam abonnement Arriva Dal Vrij is een reisproduct dat in verschillende varianten besteld kan worden: - voor de regio( s) waar het van toepassing is (uitsluitend regio

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Productvoorwaarden Goede Zaakpas

Veelgestelde vragen. Productvoorwaarden Goede Zaakpas Veelgestelde vragen Productvoorwaarden Goede Zaakpas Versie: 1.1 Datum: 26 februari 2014 Inleiding Deze productvoorwaarden hebben betrekking op de Goede Zaakpas van Arriva. Met de Goede Zaakpas reist U

Nadere informatie

Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus.

Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Daarnaast ook meer informatie over: OV-chipkaart in 5 stappen. Voordelen van een persoonlijke OV-chipkaart. Veelgestelde vragen.

Nadere informatie

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart.

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Nu te koop: voordelige reisproducten voor de bus. Daarnaast ook meer informatie over: OV-chipkaart in 5 stappen Voordelen van persoonlijke kaart Veelgestelde

Nadere informatie

Bijlage 1 Productvoorwaarden Voor Elkaar Pas februari 2019

Bijlage 1 Productvoorwaarden Voor Elkaar Pas februari 2019 Bijlage 1 Productvoorwaarden Voor Elkaar Pas februari 2019 Bijlage 1 Productvoorwaaden Voor Elkaar Pas Versie: 1.3 Datum: Januari 2019 Inleiding Deze productvoorwaarden hebben betrekking op de Voor Elkaar

Nadere informatie

PRODUCTVOORWAARDEN ARRIVA TREINABONNEMENT

PRODUCTVOORWAARDEN ARRIVA TREINABONNEMENT PRODUCTVOORWAARDEN ARRIVA TREINABONNEMENT Op de Arriva Treinabonnementen zijn de algemene vervoervoorwaarden openbaar stads - en streekvervoer gedeponeerd te 's-gravenhage 82/2007 van toepassing. Deze

Nadere informatie

Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING

Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING Naam reisproduct: Altijd Korting Korte beschrijving van het product Het landelijke kortingproduct is een reisproduct dat landelijk korting verstrekt

Nadere informatie

Een maand lang reizen met voordeel en gemak. Informatie over maandabonnementen

Een maand lang reizen met voordeel en gemak. Informatie over maandabonnementen Een maand lang reizen met voordeel en gemak Informatie over maandabonnementen Inhoudsopgave 3 3 Maandtrajectabonnement 4 Maandnetabonnement 4 NS-stamkaart 4 Belastingvoordeel 5 Makkelijk verkrijgbaar 5

Nadere informatie

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS Kijk ook eens op ns.nl/ovchipkaart De OV-chipkaart: wel zo handig De OV-chipkaart. Eén kaart waarmee u kunt reizen in al het openbaar vervoer in Nederland.

Nadere informatie

Versie: 1.0 Datum: 16 februari 2016. Productvoorwaarden Voor Elkaar Pas

Versie: 1.0 Datum: 16 februari 2016. Productvoorwaarden Voor Elkaar Pas Versie: 1.0 Datum: 16 februari 2016 Productvoorwaarden Voor Elkaar Pas Inleiding Deze productvoorwaarden hebben betrekking op de Voor Elkaar Pas van Arriva. Met de Voor Elkaar Pas reist U van deur-tot-deur

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT REISPRODUCTEN EN COMPENSATIEREGELING 14 oktober 2015

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT REISPRODUCTEN EN COMPENSATIEREGELING 14 oktober 2015 BIJLAGE BIJ PERSBERICHT REISPRODUCTEN EN COMPENSATIEREGELING 14 oktober 2015 Regio Abonnement Het Regio Abonnement is een abonnement dat is gebaseerd op zones zoals die ook voor 2013 van toepassing waren.

Nadere informatie

Heel Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus.

Heel Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Heel Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Daarnaast ook meer informatie over: OV-chipkaart in 5 stappen. Voordelen van een persoonlijke OV-chipkaart. Veelgestelde

Nadere informatie

Klik hier Algemene Bestel Voorwaarden Webshop Connexxion Openbaar Vervoer- Producten

Klik hier Algemene Bestel Voorwaarden Webshop Connexxion Openbaar Vervoer- Producten Klik hier Algemene Bestel Voorwaarden Webshop Connexxion Openbaar Vervoer- Producten Klik hier Algemene Voorwaarden Connexxion Webshop Overige Producten Algemene Bestel Voorwaarden en toelichting Webwinkel

Nadere informatie

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Nu te koop: voordelige reisproducten voor de bus.

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Nu te koop: voordelige reisproducten voor de bus. De snelste weg naar uw ideale reisproduct: www.ovchipwijzer.nl Meer informatie? Voor meer informatie over de OV-chipkaart in Brabant kunt u terecht op www.brabant.nl/ovchipkaart. Voor het kiezen welke

Nadere informatie

< Reizen met de ] [ OV-chipkaart >

< Reizen met de ] [ OV-chipkaart > < Reizen met de ] [ OV-chipkaart > Waar kan ik terecht voor meer informatie? Alles over de OV-chipkaart Klantenservice OV-chipkaart: via internet: www.ov-chipkaart.nl Hier vindt u ook filmpjes die u precies

Nadere informatie

De nieuwe NS-abonnementen voor senioren

De nieuwe NS-abonnementen voor senioren DX18-947/09.11 De nieuwe NS-abonnementen voor senioren Ontdek je eigen voordeel op ns.nl 17944 NSR brochure NS-abon senioren_v2.indd 1 01-09-11 11:32 Inhoudsopgave 3 Altijd een abonnement dat bij u past

Nadere informatie

Voor informatie over verkoop- en ophaalpunten in Brabant kunt u terecht op www.ov-chipkaart.nl/adresvinder.

Voor informatie over verkoop- en ophaalpunten in Brabant kunt u terecht op www.ov-chipkaart.nl/adresvinder. De snelste weg naar uw ideale reisproduct: www.ovchipwijzer.nl Meer informatie? Voor het kiezen welke OV-chipkaart en welke kortingsproducten voor de bus in Brabant het beste bij u passen, kunt u terecht

Nadere informatie

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS Kijk ook eens op ns.nl/ovchipkaart De OV-chipkaart: wel zo handig De OV-chipkaart. Eén kaart waarmee u kunt reizen in al het openbaar vervoer in Nederland.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Vrij reizen voor 65-plus Capelle aan den IJssel 2016. Versie 3.0

Vragen en antwoorden Vrij reizen voor 65-plus Capelle aan den IJssel 2016. Versie 3.0 Vragen en antwoorden Vrij reizen voor 65-plus Capelle aan den IJssel 2016 Versie 3.0 1. Hoe kan ik mij aanmelden voor het vrij reizen abonnement voor 65-plus? 2. Wie komen in aanmerking voor het vrij reizen

Nadere informatie

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Oogvereniging Nederland Datum: 28 maart 2015 Locatie: buurtcentrum Morschwijck, topaaslaan 19, 2332 JC Leiden Door: Peter Waalboer Algemeen

Nadere informatie

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart.

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Nu te koop: voordelige reisproducten voor de bus. Daarnaast ook meer informatie over: OV-chipkaart in 5 stappen Voordelen van persoonlijke kaart Veelgestelde

Nadere informatie

Alles over Traject Vrij. Het nieuwe Maand- of Jaartrajectabonnement

Alles over Traject Vrij. Het nieuwe Maand- of Jaartrajectabonnement Alles over Traject Vrij Het nieuwe Maand- of Jaartrajectabonnement Omdat NS overstapt op de OV-chipkaart, bieden wij vanaf 9 juli het Maand- of Jaartrajectabonnement niet meer aan. Er is een alternatief

Nadere informatie

Q&A list OV-chipkaart, Stadsregio Arnhem Nijmegen

Q&A list OV-chipkaart, Stadsregio Arnhem Nijmegen Q&A list OV-chipkaart, Stadsregio Arnhem Nijmegen Inhoudsopgave Algemene uitleg 2 Vragen en Antwoorden algemeen 7 Vragen en Antwoorden Stadsregio Arnhem Nijmegen 14 11 juni 2009 Q&A list OV-chipkaart Arnhem

Nadere informatie

Stallen op Rekening Productvoorwaarden per 1 augustus 2015

Stallen op Rekening Productvoorwaarden per 1 augustus 2015 Stallen op Rekening Productvoorwaarden per 1 augustus 2015 Artikel 1: Definities Artikel 2: Toepasselijkheid Artikel 3 t/m 7: Stallen op Rekening Artikel 3: De bestelling Artikel 4: Het aanbod Artikel

Nadere informatie

OV-chipkaart Informatie

OV-chipkaart Informatie 1 OV-chipkaart Informatie Onderstaande informatie over de OV-chipkaart is de situatie van januari 2013. Derhalve alles onder voorbehoud van wijzigingen na die tijd. Wat is de OV-chipkaart, hoe kom ik in

Nadere informatie

Stallen op Rekening Productvoorwaarden per 1 januari 2019

Stallen op Rekening Productvoorwaarden per 1 januari 2019 Stallen op Rekening Productvoorwaarden per 1 januari 2019 Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3 t/m 8: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9 t/m 15: Artikel 9: Artikel 10:

Nadere informatie

OV-chipkaart Informatie

OV-chipkaart Informatie OV-chipkaart Informatie Onderstaande informatie over de OV-chipkaart is de situatie van november 2011. Derhalve alles onder voorbehoud van wijzigingen na die tijd. Wat is de OV-chipkaart, hoe kom ik in

Nadere informatie

De OV-chipkaart in Limburg

De OV-chipkaart in Limburg De OV-chipkaart in Limburg De nieuwe manier van reizen en betalen in het Openbaar Vervoer 1 Versie 9 Reizigersoverleg Limburg(ROL) Het ROL adviseert de Provincie over het Openbaar Vervoer Deze verenigingen/stichtingen

Nadere informatie

Stallen op Rekening Productvoorwaarden per 1 juli 2018

Stallen op Rekening Productvoorwaarden per 1 juli 2018 Stallen op Rekening Productvoorwaarden per 1 juli 2018 Artikel 1: Definities Artikel 2: Toepasselijkheid Artikel 3 t/m 7: Stallen op Rekening Artikel 3: De bestelling Artikel 4: Het aanbod Artikel 5: Totstandkoming,

Nadere informatie

Productvoorwaarden Jaarabonnementen NS Zakelijk

Productvoorwaarden Jaarabonnementen NS Zakelijk Productvoorwaarden Jaarabonnementen NS Zakelijk 2 Inleiding Afhankelijk van de voorwaarden van het abonnement, kan met het Jaarabonnement mogelijk gereisd worden met andere vervoerders dan NS. NS zal,

Nadere informatie

Productvoorwaarden NS-Business Card

Productvoorwaarden NS-Business Card Productvoorwaarden NS-Business Card Inleiding, inhoud en definities Deze productvoorwaarden horen bij de NS-Business Card. Met de NS-Business Card reist U van deur-tot-deur. Alle diensten van NS en overige

Nadere informatie

Bijlage 2 Arriva Abonnementsvoorwaarden februari 2019

Bijlage 2 Arriva Abonnementsvoorwaarden februari 2019 Bijlage 2 Arriva Abonnementsvoorwaarden februari 2019 Pagina 2 van 9 Bijlage 2: Arriva abonnementsvoorwaarden Algemeen Arriva kent verschillende typen abonnementen waarop deze voorwaarden betrekking hebben.

Nadere informatie

Informatie over reizen met de OV-chipkaart. Versie 2.0 Juni 2015 communicatie@translink.nl

Informatie over reizen met de OV-chipkaart. Versie 2.0 Juni 2015 communicatie@translink.nl Informatie over reizen met de OV-chipkaart Versie 2.0 Juni 2015 communicatie@translink.nl 1 Inhoud van deze presentatie Hoofdstuk 1: Wat is een OV-chipkaart? Hoofdstuk 2: Op reis met de OV-chipkaart Hoofdstuk

Nadere informatie

Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK)

Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK) Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK) Besproken in het ROVB d.d. Vastgesteld door IPO op en SkVV op, ter vervanging van bijlage 1 vastgesteld op Versie 31 oktober 2012 Algemeen 1. Definities In aanvulling

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Vrij reizen voor 65-plus Capelle aan den IJssel Versie 3.2

Vragen en antwoorden Vrij reizen voor 65-plus Capelle aan den IJssel Versie 3.2 Vragen en antwoorden Vrij reizen voor 65-plus Capelle aan den IJssel 2018 Versie 3.2 1. Hoe kan ik mij aanmelden voor het vrij reizen abonnement voor 65-plus? 2. Wie komen in aanmerking voor het vrij reizen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor houders van een Shell Express Carwash Abonnement ( Carwash abonnementsvoorwaarden )

Algemene Voorwaarden voor houders van een Shell Express Carwash Abonnement ( Carwash abonnementsvoorwaarden ) Algemene Voorwaarden voor houders van een Shell Express Carwash Abonnement ( Carwash abonnementsvoorwaarden ) 1. Toepasselijkheid van Carwash abonnementsvoorwaarden 1.1 De Carwash abonnementsvoorwaarden

Nadere informatie

Productvoorwaarden P+R Noord Abonnement

Productvoorwaarden P+R Noord Abonnement Productvoorwaarden P+R Noord Abonnement' 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 februari 2016 van toepassing op de deelname aan het P+R Noord Abonnement. Begrippen 2. De hierna gedefinieerde begrippen

Nadere informatie

Klant Het Bedrijf of organisatie die een overeenkomst is aangegaan met Arriva op grond waarvan Arriva Voor Elkaar Pas producten worden geleverd.

Klant Het Bedrijf of organisatie die een overeenkomst is aangegaan met Arriva op grond waarvan Arriva Voor Elkaar Pas producten worden geleverd. Voorwaarden Arriva Voor Elkaar Pas (Kaarthouder) Inleiding Deze zijn in werking getreden op 16 februari 2016. In deze voorwaarden staan de rechten en plichten van Kaarthouder met een Voor Elkaar Pas. Definities

Nadere informatie

Oldenzaal Station - Oldenzaal De Thij dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Oldenzaal Station - Oldenzaal De Thij dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 65 Oldenzaal Station - Oldenzaal De Thij dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 1 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

Arriva abonnementsvoorwaarden

Arriva abonnementsvoorwaarden Arriva abonnementsvoorwaarden Geldig vanaf: 16 februari 2016 Arriva abonnementsvoorwaarden Algemeen Arriva kent een verschillende typen abonnementen waarop deze voorwaarden betrekking hebben. De abonnementen,

Nadere informatie

Goor - Borculo dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Goor - Borculo dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 95 Goor - Borculo dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 1 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling 3 Onze vervoerbewijzen

Nadere informatie

www.ov-chipkaart.nl 0900-0980 ( 0,10 per min.)

www.ov-chipkaart.nl 0900-0980 ( 0,10 per min.) www.ov-chipkaart.nl 0900-0980 ( 0,10 per min.) 410.00.038 OV Chipkaart def.indd 1 24-06-2008 14:19:30 Pagina Wat is de OV-chipkaart?... 3 - Even wennen - Waarom een OV-chipkaart? Wat moet ik doen om te

Nadere informatie

Voorwaarden Arriva Meedoen Pas Kaarthouder

Voorwaarden Arriva Meedoen Pas Kaarthouder Bijlage 4 Voorwaarden Arriva Meedoen Pas Kaarthouder februari 2019 BIJLAGE 4: Voorwaarden Arriva Meedoen Pas Kaarthouder Inleiding In deze voorwaarden staan de rechten en plichten van Kaarthouder met een

Nadere informatie

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015 Lijn 95 Goor - Borculo Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 1 december 2015 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling Belangrijkste overstapmogelijkheden Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 61 Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling 3 Onze

Nadere informatie

Het abonnementsgeld dient u maandelijks, uiterlijk op de 1e dag van de kalendermaand, bij vooruitbetaling te voldoen.

Het abonnementsgeld dient u maandelijks, uiterlijk op de 1e dag van de kalendermaand, bij vooruitbetaling te voldoen. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1a: Bij het aangaan van deze overeenkomst bent u bekend met het feit dat uw ledenpas afhankelijk van het gekozen abonnement precies 3, 12 of 24 maanden geldig is vanaf de ingangsdatum,

Nadere informatie

GELDIG VANAF 14 DECEMBER 2014. Goede reis! Kaartsoorten en tarieven. www.vechtdallijnen.nl @vechtdallijnen

GELDIG VANAF 14 DECEMBER 2014. Goede reis! Kaartsoorten en tarieven. www.vechtdallijnen.nl @vechtdallijnen 2015 GELDIG VANAF 14 DECEMBER 2014 Goede reis! Kaartsoorten en tarieven 1 Voor iedere treinreiziger een passend vervoerbewijs Goede reis! Kaartsoorten en tarieven Inhoudsopgave Voor het reizen met het

Nadere informatie

Handleiding OV en OV-fiets

Handleiding OV en OV-fiets Stap in. Stap op. Stap over. Handleiding OV en OV-fiets Hoe werkt Shuttel? Activeren Uw kaart dient u voor gebruik nog te activeren. Dit doet u door de vier stappen in de begeleidende brief te volgen.

Nadere informatie

Vrij reizen voor AOW-gerechtigden

Vrij reizen voor AOW-gerechtigden Vrij reizen voor AOW-gerechtigden Vindt u het fijn om er op uit te gaan met het openbaar vervoer? Gemeente Vlaardingen vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen, ook ouderen met een kleine portemonnee.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Automatisch Opladen 2014

Algemene Voorwaarden Automatisch Opladen 2014 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene Voorwaarden Automatisch Opladen 2014 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene Voorwaarden Automatisch Opladen AV CZ / 150 Deze Algemene voorwaarden automatisch

Nadere informatie

Arriva abonnementsvoorwaarden

Arriva abonnementsvoorwaarden Arriva abonnementsvoorwaarden Algemeen Arriva kent verschillende typen abonnementen waarop deze voorwaarden betrekking hebben. De abonnementen, hun werking en geldigheid worden in deze voorwaarden benoemd.

Nadere informatie

Rijssen - Nijverdal - Hellendoorn dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Rijssen - Nijverdal - Hellendoorn dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 96 Rijssen - Nijverdal - Hellendoorn dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

Handleiding jaarabonnementen. Informatie voor de contactpersonen

Handleiding jaarabonnementen. Informatie voor de contactpersonen Handleiding jaarabonnementen Informatie voor de contactpersonen 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Abonnementsoorten 4 Bestellen, leveren en factureren 5 Jaarabonnementen beëindigen of van abonnement veranderen

Nadere informatie

Jaarabonnement NS Fietsenstalling Algemene voorwaarden per 1 juli 2018

Jaarabonnement NS Fietsenstalling Algemene voorwaarden per 1 juli 2018 Jaarabonnement NS Fietsenstalling Algemene voorwaarden per 1 juli 2018 Artikel 1: Definities Artikel 2: Toepasselijkheid Artikel 3 t/m 9: Het Abonnement Artikel 3: De aanmelding Artikel 4: Het aanbod Artikel

Nadere informatie

Arriva abonnementsvoorwaarden

Arriva abonnementsvoorwaarden Arriva abonnementsvoorwaarden Algemeen Arriva kent een aantal typen abonnementen waarop deze voorwaarden betrekking hebben. De abonnementen, hun werking en geldigheid worden in deze voorwaarden benoemd.

Nadere informatie

Alle kennis die u nodig heeft om een. reis te kunnen maken met de OV-chipkaart

Alle kennis die u nodig heeft om een. reis te kunnen maken met de OV-chipkaart Alle kennis die u nodig heeft om een reis te kunnen maken met de OV-chipkaart INHOUD Werking OV-chipkaart 3 Kaartsoorten 4 Verkrijgbaarheid kaart 5 Opladen en ophalen 5 Reizen met de OV-chipkaart 6 Abonnementen,

Nadere informatie

Welkom bij oefenen met de poorten en paaltjes

Welkom bij oefenen met de poorten en paaltjes Welkom bij oefenen met de poorten en paaltjes Om te kunnen reizen met uw OV-chipkaart, checkt u in- en uit bij de poorten en paaltjes op het station. Aan de hand van een aantal voorbeelden van schermen

Nadere informatie

Arriva abonnementsvoorwaarden

Arriva abonnementsvoorwaarden Arriva abonnementsvoorwaarden Algemeen Arriva kent een aantal typen abonnementen waarop deze voorwaarden betrekking hebben. De abonnementen, hun werking en geldigheid worden in deze voorwaarden benoemd.

Nadere informatie

Productbeschrijving Arriva regio sterabonnementen. t.b.v. alle busconcessies en trein Groningen

Productbeschrijving Arriva regio sterabonnementen. t.b.v. alle busconcessies en trein Groningen Arriva Nederland Personenvervoer B.V. regio steren t.b.v. alle busconcessies en trein Groningen Geplande datum officiële wijziging : maandag 1 januari 2012 Geplande datum beschikbaar : donderdag 1 december

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden CamelotCard zijn in werking getreden op 1 juli 2015.

Deze algemene voorwaarden CamelotCard zijn in werking getreden op 1 juli 2015. ALGEMENE VOORWAARDEN CAMELOTCARD Deze algemene voorwaarden CamelotCard zijn in werking getreden op 1 juli 2015. In deze algemene voorwaarden leest u wat uw rechten en plichten zijn als houder van een CamelotCard.

Nadere informatie

Hengelo - Haaksbergen Tubbergen - Hengelo - Haaksbergen

Hengelo - Haaksbergen Tubbergen - Hengelo - Haaksbergen Lijn Lijn 53 59 Hengelo - Haaksbergen Tubbergen - Hengelo - Haaksbergen dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden

Nadere informatie

Productvoorwaarden NS-Business Card

Productvoorwaarden NS-Business Card Productvoorwaarden NS-Business Card 2 Inleiding In de onderstaande productvoorwaarden staat beschreven wat wij van u verwachten en wat u van NS of andere Dienstverleners kunt verwachten. Met de NS-Business

Nadere informatie

Vragen en antwoorden gratis OV voor 65+ Capelle aan den IJssel Versie

Vragen en antwoorden gratis OV voor 65+ Capelle aan den IJssel Versie Vragen en antwoorden gratis OV voor 65+ Capelle aan den IJssel Versie 1.0 1. Hoe kan ik mij aanmelden voor het gratis reizen voor 65+? 2. Wie komen er in aanmerking voor het gratis reizen in 2009? 3. Ik

Nadere informatie

Borne Station - Bornsche Maten Almelo - Hengelo

Borne Station - Bornsche Maten Almelo - Hengelo Lijn Lijn 30 51 Borne Station - Bornsche Maten Almelo - Hengelo dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste wijzigingen per 11 december 2016

Nadere informatie

Valleilijn. Bus en trein op één lijn. Buslijn en de Valleilijn-trein

Valleilijn. Bus en trein op één lijn. Buslijn en de Valleilijn-trein Valleilijn Bus en trein op één lijn Buslijn 84 88 en de Valleilijn-trein Dienstregeling geldig per 11 december 2016 Beste reiziger, Vanaf 11 december 2016 rijden de bussen van yntus Gelderland volgens

Nadere informatie

Oldenzaal Station - Oldenzaal De Thij Dienstregeling geldig vanaf 4 maart 2018

Oldenzaal Station - Oldenzaal De Thij Dienstregeling geldig vanaf 4 maart 2018 Lijn Oldenzaal Station - Oldenzaal De Thij Dienstregeling geldig vanaf 4 maart 2018 Gewoon een nieuwe dienstregeling Op zondag 4 maart gaat de nieuwe dienstregeling in Twente van start. Hoewel het grootste

Nadere informatie

Jaarabonnement NS Fietsenstalling Algemene Voorwaarden

Jaarabonnement NS Fietsenstalling Algemene Voorwaarden Jaarabonnement NS Fietsenstalling Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities Artikel 2: Toepasselijkheid Artikel 3 t/m 9: Het Abonnement Artikel 3: De aanmelding Artikel 4: Het aanbod Artikel 5: Het Abonnement

Nadere informatie

Rijssen - Nijverdal Dienstregeling geldig vanaf 4 maart 2018

Rijssen - Nijverdal Dienstregeling geldig vanaf 4 maart 2018 Lijn Rijssen - Nijverdal Dienstregeling geldig vanaf 4 maart 2018 Gewoon een nieuwe dienstregeling Op zondag 4 maart gaat de nieuwe dienstregeling in Twente van start. Hoewel het grootste gedeelte van

Nadere informatie

Artikel 2 - Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie

Artikel 2 - Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie Inhoud Algemene Voorwaarden... 2 Artikel 1 - Algemeen... 2 Artikel 2 - Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie... 2 Artikel 3 Het abonnement... 2 Artikel 4 - Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Raalte e.o. Streeklijnen. Dienstregeling geldig per 11 december

Raalte e.o. Streeklijnen. Dienstregeling geldig per 11 december 4 162 165 166 664 Raalte e.o. Streeklijnen Dienstregeling geldig per 11 december 2016 www.syntusoverijssel.nl Beste reiziger, Vanaf 11 december 2016 rijden de bussen van Syntus Overijssel volgens een

Nadere informatie

< Alle vragen en ] [ antwoorden op een rij > Alles over het verlopen van uw OV-chipkaart

< Alle vragen en ] [ antwoorden op een rij > Alles over het verlopen van uw OV-chipkaart < Alle vragen en ] [ antwoorden op een rij > Alles over het verlopen van uw OV-chipkaart 1 Uw persoonlijke OV-chipkaart is (bijna) verlopen Uw persoonlijke OV-chipkaart is vijf jaar geldig. Ongeveer zes

Nadere informatie

Bus en trein op één lijn. Buslijn 88 en de Valleilijn-trein

Bus en trein op één lijn. Buslijn 88 en de Valleilijn-trein Bus en trein op één lijn Buslijn 88 en de Valleilijn-trein Dienstregeling geldig per 14 december 2014 Beste reiziger, Vanaf 14 december 2014 rijden de bussen van yntus Gelderland volgens een nieuwe dienstregeling.

Nadere informatie

Voorwaarden MargaPas met automatisch opladen Deze Voorwaarden Automatisch opladen zijn in werking getreden op 1 januari 2018.

Voorwaarden MargaPas met automatisch opladen Deze Voorwaarden Automatisch opladen zijn in werking getreden op 1 januari 2018. Voorwaarden MargaPas met automatisch opladen Deze Voorwaarden Automatisch opladen zijn in werking getreden op 1 januari 2018. Deze voorwaarden zijn geldig wanneer de MargaPas gebruikt wordt in combinatie

Nadere informatie

Puzzel OVCP - Wal. Beste medewerker,

Puzzel OVCP - Wal. Beste medewerker, Puzzel OVCP - Wal Beste medewerker, Beantwoord onderstaande vragen en vul de letter achter het juiste antwoord steeds in bij de oplossing (onderaan dit document). Hierdoor ontstaat er één woord. Op deze

Nadere informatie

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor leden die zijn ingeschreven vanaf

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor leden die zijn ingeschreven vanaf ALGEMENE VOORWAARDEN FITNESS & GEZONDHEIDSCENTRUM ELST De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor leden die zijn ingeschreven vanaf 1-8-2012 1. Algemeen 1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Klantcontact kanalen reizigers openbaar vervoer. Datum: 23 januari 2009 Onderwerp: Q&A Van Strip naar Chip in RET metro

Inhoudsopgave. Klantcontact kanalen reizigers openbaar vervoer. Datum: 23 januari 2009 Onderwerp: Q&A Van Strip naar Chip in RET metro Aan: Klantcontact kanalen reizigers openbaar vervoer Van: RET Datum: 23 januari 2009 Onderwerp: Q&A Van Strip naar Chip in RET metro Inhoudsopgave 1. Van strip naar chip in RET metro 1.1 Wat houdt de volledige

Nadere informatie