Gemeenschapscentrum. De Gaarf. Langeveen. in de steigers. Aanpassing gemeenschapscentrum De Gaarf te Langeveen 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenschapscentrum. De Gaarf. Langeveen. in de steigers. Aanpassing gemeenschapscentrum De Gaarf te Langeveen 1"

Transcriptie

1 Gemeenschapscentrum De Gaarf Langeveen in de steigers Aanpassing gemeenschapscentrum De Gaarf te Langeveen 1

2 Inhoudsopgave - Inleiding 3 - Hoofdstuk 1: Huidige situatie 4 1. gymzaal 4 2. gemeenschapsruimte 5 3. peuterspeelzaal 5 4. vergaderruimte 6 5. mediatheek 7 6. algemene knelpunten 7 - Hoofdstuk 2: Gewenste situatie 9 1. gymzaal gemeenschapsruimte peuterspeelzaal vergaderruimte mediatheek materialenberging invalidentoilet sportcourt conclusie 12 - Hoofdstuk 3: Toekomstige situatie? 14 Projectplan uitgangspunten onderdelen resultaten 14 - Hoofdstuk 4: Duurzaamheid definitie uitgangspunten invulling duurzaamheid in De Gaarf onderzoek 19 - Hoofdstuk 5: Planologische haalbaarheid en eigendom 20 - Hoofdstuk 6: Exploitatie en beheer 21 Bestuur 21 Beheer 21 Exploitatie 22 - Hoofdstuk 7: Financiële haalbaarheid investeringsplan dekkingsplan grondverwerving exploitatierekening 24 - Hoofdstuk 8: Publiciteit en communicatie 26 - Hoofdstuk 9: Planning 27 Aanpassing gemeenschapscentrum De Gaarf te Langeveen 2

3 Inleiding Langeveen is één van de kerkdorpen van de gemeente Tubbergen en telt ongeveer 1300 inwoners. Ook de omliggende gebieden en buurtschappen, met name Bruinehaar, maken gebruik van de voorzieningen en het verenigingsleven in de gemeenschap Langeveen. Het dorp kent gelukkig nog een aantal voorzieningen die voor de leefbaarheid van enorm belang zijn, zoals de basisschool, gemeenschapscentrum De Gaarf, een supermarkt (nu nog) huisarts en fysiotherapeut, horeca. Er is een zeer actief verenigingsleven op tal van terreinen dat is aangewezen op en gebruik maakt van de voorzieningen die het gemeenschapscentrum De Gaarf biedt. Helaas zijn er een aantal jaren geleden ook meerdere voorzieningen uit Langeveen verdwenen, waaronder winkelbestand, Rabobank, bibliobus. Dit verlies betekent een aanslag op de leefbaarheid in een kleine kern als Langeveen. Het is daarom zaak om de huidige voorzieningen met gemeenschappelijke kracht en inzet te behouden voor Langeveen. Een van de belangrijkste voorzieningen van Langeveen is gemeenschapscentrum De Gaarf, gebouwd in Het centrum heeft in de loop der jaren tal van verbouwingen, aanpassingen en uitbreidingen ondergaan naar gelang de wensen en behoeften van de gebruikers; al kan helaas (nog) niet in alle behoeften worden voorzien. In nauwe samenwerking met de Mariaschool is in de loop der jaren een centrum ontstaan waarin de bewoners van Langeveen en Bruinehaar elkaar kunnen ontmoeten; een gemeenschapscentrum om te leren, te sporten, te overleggen en te vieren. Door de veelzijdigheid en multifunctionele ruimtes heeft De Gaarf alle kenmerken van een kulturhus in zich. Maar door de verregaande samenwerking met de Mariaschool en het gebruiken van elkaars ruimtes menen we ook te kunnen spreken van een brede school. Met de inzet van veel vrijwilligers en financiële bijdragen van de gemeente Tubbergen, de Rabobank e.a. zijn we in staat geweest een gezonde exploitatie te voeren. Door de vele bezuinigingen bij de overheid zal in de komende jaren de exploitatie meer onder druk komen te staan. Daar komt bij dat het gebouw in de komende vijf jaren grote investeringen vraagt in onderhoud. Ook de vraag van de bevolking speelt hierin een rol. Bij het opstellen van het Dorpsplan Plus hebben de inwoners aangegeven graag te willen beschikken over een grotere gymzaal en over meer mogelijkheden voor activiteiten voor ouderen. De kinderopvang, noodzakelijk voor een gezonde exploitatie, vraagt om meer en op andere wijze ingerichte ruimtes, hetgeen de nodige aanpassingen met zich meebrengt. De stagnering in de bevolkingsgroei zal op termijn gevolgen hebben voor de school en het verenigingsleven en dus ook voor De Gaarf, al blijft deze voor Langeveen beperkt. Het is daarom noodzakelijk om tijdig te zoeken naar nieuwe mogelijkheden en participanten en de multifunctionaliteit nog meer aan te scherpen en te verfijnen. Kortom tal van zaken die ons noodzaken om de toekomstmogelijkheden van De Gaarf duidelijk in beeld te brengen en die maatregelen te treffen die belangrijk zijn om dit centrum te behouden als bijdrage om de leefbaarheid van Langeveen/Bruinehaar ook voor de langere termijn te waarborgen. Aanpassing gemeenschapscentrum De Gaarf te Langeveen 3

4 Hoofdstuk 1 Huidige situatie Het gemeenschapscentrum De Gaarf heeft een ruim aanbod op het gebied van binnensport, onderwijs, verenigingsleven, cultuur, ontmoeting en ontspanning. De diversiteit aan ruimtes biedt een breed scala van mogelijkheden voor zowel jong als oud. De Gaarf beschikt over een eigen computernetwerk en wifi, waardoor computergebruik in alle ruimtes mogelijk is. De meeste ruimtes zijn multifunctioneel; enkele ruimtes kennen een specifieke inrichting voor een bepaalde doelgroep of gebruik. 1. Gymzaal Gebruik De gymzaal kent de volgende vaste gebruikers: - Mariaschool voor gymlessen - Kinderopvang voor vrij spel - Seniorengym (2 groepen) - Damesgym - Volleybalvereniging Flash Stars voor training en wedstrijden - Handbalvereniging Langeveen voor training jeugd - Zaalvoetbal (2 groepen) Op vrijdagavond is de zaal beschikbaar voor volleybalwedstrijden, evenzo op zaterdag voor de jeugdcompetitie en mini s van de volleybal. Incidenteel wordt de zaal gebruikt door de voetbaljeugd met name in de wintermaanden en door buurtverenigingen e.d. Daarnaast vinden soms grotere evenementen plaats als muziekuitvoering, toneelvoorstelling, musical en vieringen van school, intocht Sinterklaas. Knelpunten Bezetting De bezetting tijdens de avonduren is momenteel ruim voldoende. Overdag zijn er nog enkele mogelijkheden. De ingezette terugloop van het aantal leerlingen op de Mariaschool (hoewel vrij beperkt) zal enige invloed kunnen hebben op de bezetting. Zaalgrootte De zaal is ongeschikt (te klein) voor volleybalwedstrijden. De volleybalbond verleent voorlopig nog dispensatie, maar bij promotie moeten wedstrijden elders worden gespeeld. Of teams moeten vrijwillig afzien van promotie, hetgeen demotiverend werkt. Bouwkundig De zaal is gebouwd in 1975 en is duidelijk toe aan een grondige renovatie. De zaal is niet geïsoleerd, het voegwerk is in slechte staat, evenals de kozijnen aan de weerkant van de zaal en enkele muren vertonen scheurvorming. De raamkozijnen verkeren in slechte staat en moeten aan de weerkant worden vervangen. De ventilatie is slecht, waardoor veel condensvorming in de zaal optreedt. De dakbedekking moet binnen enkele jaren worden vervangen waarbij dan tevens aandacht moet worden geschonken aan isolatie. Aanpassing gemeenschapscentrum De Gaarf te Langeveen 4

5 Vloer De vloer (voor de helft onderkelderd) vertoont een scheur over de gehele breedte van de zaal. Een deel van de vloer verzakt. Op vrij korte termijn zal dit met name voor de volleybal tot problemen gaan leiden. Toestellen De inrichting van de zaal dateert van 1975 en is voor een groot deel verouderd en aan vervanging toe. Een deel van de toestellen is afgekeurd voor gebruik (wandklimrekken, springkast, grote mat). Verwarming De zaal wordt verwarmd door middel van luchtverwarming. De ketel is binnen enkele jaren toe aan vervanging. Tijdens wedstrijden kan de verwarming niet worden gebruikt vanwege te veel geluid en overlast door luchtverplaatsing. Energieverbruik bovenmatig. 2. Gemeenschapsruimte Gebruik De gemeenschapsruimte is gevestigd in de kelder en kent een aantal vaste gebruikers zowel overdag als s avonds: - Bambino die de tussen- en buitenschoolse kinderopvang voor 4- tot 12- jarigen verzorgt - Dweilorkest op maandagavond - Jongerenclubs: de Turftieners en Jongerenpastoraat op vrijdagavond, meidenwerk. Verder wordt deze ruimte elke avond gebruikt door de diverse clubs en verenigingen voor gezellig samenzijn. (kantine) Incidenteel wordt de ruimte gebruikt voor vergaderingen en alle grotere bijeenkomsten van Dorpsraad, school en verenigingen, waaronder jaarvergaderingen, recepties, e.d. De ruimte is bovendien voorzien van kastruimte voor verschillende gebruikers. Knelpunten Kinderopvang De ruimte is niet geschikt voor kinderopvang vanwege toegankelijkheid, te weinig daglicht, ontbreken van aangrenzende toiletten en inrichting. Ook het veelvuldig gebruik door derden zorgt voor de nodige problemen. Verder heeft Bambino te kennen gegeven, indien mogelijk, haar activiteiten te willen uitbreiden tot een totaalaanbod voor kinderopvang. Dus inclusief peuterspeelzaalwerk. Toegankelijkheid Ondanks het aanbrengen van een traplift geeft de toegang problemen voor ouderen en minder validen. Gezien de groei van de doelgroep ouderen is een gelijkvloerse ruimte hiervoor noodzakelijk. 3. Peuterspeelzaal Gebruik Deze ruimte is op maandag, dinsdag en donderdag in gebruik voor kinderopvang voor kinderen van 2 t/m 4 jaar door Skik. Hieronder valt ook het voormalige peuterspeelzaalwerk. Aanpassing gemeenschapscentrum De Gaarf te Langeveen 5

6 Skik heeft te kennen gegeven om de kinderopvang uit te willen breiden voor de totale opvang van 0 t/m 4-jarigen. En zo mogelijk ook de opvang voor 4 tot 12-jarigen. (Dus ook de BSO en TSO) De ruimte is voorzien van een vouwwand waardoor een gedeelte in de avonduren kan worden gebruikt als extra vergaderruimte. Knelpunten Slaapruimte Om kinderopvang voor 0 tot 4-jarigen te kunnen realiseren moeten enkele slaapplekken worden gemaakt. In de huidige ruimte is hiervoor geen goede oplossing mogelijk. Uitbreiding Eveneens zou de ruimte uitgebreid moeten worden om op gezette tijden de groep te kunnen opsplitsen i.v.m. het aanbieden van het programma voor peuterspeelzalen. Dit is in de huidige situatie niet mogelijk. 4. Vergaderruimte Gebruik De vergaderruimte wordt zeer frequent gebruikt voor besprekingen en bijeenkomsten van tal van verenigingen en organisaties. Bij meerdere vergaderingen tegelijkertijd kan gebruik worden gemaakt van ruimte in de peuterspeelzaal, de mediatheek en de aangrenzende Mariaschool. Tot onze vaste groep van huurders/gebruikers van vergaderruimte mogen we rekenen: - Dorpsraad - Volleybalvereniging Flash Stars - Handbalvereniging Langeveen - Muziekvereniging Semper Crescendo - Dweilorkest Loat goan - EHBO en werkgroep AED - Stichting Volksfeesten Langeveen - Bestuur De Gaarf - Kinderopvang Skik en Bambino - Beleggingsclub - Mariaschool - Schoolarts Daarnaast wordt de ruimte incidenteel gebruikt door derden. (stemmen) Knelpunten De ruimte is geschikt voor een bijeenkomst tot circa 15 personen. Voor een groter aantal moet worden uitgeweken naar de kelderruimte of de gemeenschapsruimte van de Mariaschool. Echter, de ruimte in de Mariaschool is slechts beperkt te gebruiken, omdat de ruimte op de eerste plaats voor school beschikbaar moet zijn voor ouderavonden, computercursus, musical, e.d. De toegankelijkheid van de kelder is zeer matig en voor ouderen en minder validen ongeschikt. Aanpassing gemeenschapscentrum De Gaarf te Langeveen 6

7 Bovendien is één vaste vergaderruimte voor de vele bijeenkomsten te weinig. Er moet voortdurend worden gezocht naar oplossingen. 5. Mediatheek Gebruik De zolderruimte is ingericht als mediatheek voor kinderen van de peuterspeelzaal en van de basisschool. Een groep vrijwilligers zet zich hiervoor in, met medewerking van de gemeentelijke bibliotheek en de Mariaschool. De uitlening is geopend op de woensdagochtend, zodat alle kinderen onder schooltijd een bezoek kunnen brengen. Verder kunnen de kinderen van de basisschool elke ochtend boeken lenen voor zgn. vrij lezen. Een deel van de schoolbibliotheek is ook hier ondergebracht. Incidenteel wordt deze ruimte gebruikt voor vergaderingen. Tevens is hier kastruimte aanwezig en zijn er beperkte opbergmogelijkheden voor een aantal verenigingen. Knelpunten Vanwege de schuine kanten is de ruimte beperkt en minder geschikt voor vergaderingen. Door de inrichting als mediatheek is er minder bergruimte beschikbaar voor beheer en verenigingen. 6. Algemene knelpunten Met name de laatste twee jaren komt de exploitatie meer onder druk te staan, hetgeen het bestuur zorgen baart. Dit heeft een aantal oorzaken, te weten: Afschaffen van gemeentelijke subsidies Terugloop van het aantal geboortes Verdwijnen van de vestiging van de Rabobank in De Gaarf Minder huurinkomsten basisschool door terugloop aantal leerlingen Hogere energieprijzen Hoge onderhoudskosten (zie ook onderhoudsrapport Thero) Het bestuur heeft hierop gereageerd en een aantal noodzakelijke maatregelen getroffen: Verhoging van de huur- en consumptieprijzen Bezuinigen op de algemene uitgaven (afschaffen Nieuwjaarsbijeenkomst gebruikers, verlagen bestuurskosten, bezuinigen op de jaarlijkse gezellige bijeenkomst voor alle vrijwilligers) Waar mogelijk nog meer zelfwerkzaamheid toepassen m.b.v. vrijwilligers Zoeken naar mogelijkheden nieuwe gebruikers aan te trekken Meer mogelijkheden bieden aan de kinderopvang Mogelijkheden zoeken voor nieuwe huurders van de gymzaal en met name van buiten Langeveen Aanpassing gemeenschapscentrum De Gaarf te Langeveen 7

8 Prijsverhogingen kunnen zeker niet ongelimiteerd worden doorgezet. Door verhoging van de prijzen haken gebruikers af of verminderen hun bijeenkomsten, waardoor de maatregel een averechts effect heeft. Ook de bezuinigingen die de vrijwilligers treffen komen niet sympathiek over, hoewel er begrip voor is. Bovendien komen veel vrijwilligers rechtstreeks uit de groep van gebruikers/ huurders. Omdat de inzet van vrijwilligers voor onze exploitatie van cruciaal belang is zullen we hier extra voorzichtig mee om moeten gaan. De hoge energiekosten en de enorme onderhoudskosten van een gebouw dat dateert uit 1975 zullen nadrukkelijk aandacht moeten krijgen anders wordt het een bijna onmogelijke opgave De Gaarf in stand te houden. Aanpassing gemeenschapscentrum De Gaarf te Langeveen 8

9 Hoofdstuk 2 Gewenste situatie In juni 2011 hebben de gemeente Tubbergen en de Dorpsraad Langeveen een convenant afgesloten met betrekking tot de leefbaarheid in het dorp Langeveen, vastgelegd in het Dorpsplan Plus. Dit is een actuele dorpsagenda opgesteld voor Langeveen met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma. Alle inwoners van Langeveen hebben zich kunnen uitspreken over wensen ten aanzien van de leefbaarheid in ons dorp voor nu en in de toekomst. In het algemeen valt op dat er grote behoefte is aan het versterken van de sociale voorzieningen en/of het behoud daarvan. Hoge prioriteit wordt gegeven aan het uitbreiden van de voorzieningen in het gemeenschapscentrum De Gaarf en met name het opwaarderen van de gymzaal. In het Dorpsplan Plus is dit als volgt verwoord: Het dorpshuis De Gaarf is onmisbaar voor het uitoefenen van maatscha-pelijke en sportieve activiteiten. Er is behoefte om de gebruiksmogelijkheden van De Gaarf uit te breiden en het dorpshuis op te knappen. Daarvoor is gewenst: Uitbreiding van de huidige gymzaal, zodat hier officiële hand- volley- en zaalvoetbalwedstrijden plaats kunnen vinden. De zaal is daarvoor nu te klein (laag plafond). Een invalidentoilet. Een ruimte waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten, inclusief activiteitenprogramma voor ouderen. Een jeugdhonk, inclusief activiteiten voor de jeugd. Zorgfaciliteiten, zoals prikpost/consultatiebureau, behoud huisarts. Ruimere openingstijden. Meer opslagruimte. Er is een werkgroep geformeerd bestaande uit leden van de Dorpsraad en het Bestuur van De Gaarf die het plan van aanpassing van De Gaarf nader uitwerkt. Deze werkgroep bestaat uit de volgende personen: - Henny Hamse (De Gaarf) - Nico Mensen (Dorpsraad) - Nieck Nijhuis (De Gaarf/Mariaschool) - Hans Paus (Dorpsraad) - Gerard Weultjes jr. (De Gaarf) Kijkend naar de huidige situatie (hoofdstuk 1) en de gewenste situatie en na gesprekken met de belangrijkste vaste gebruikers kwam de werkgroep tot de conclusie dat wil De Gaarf ook in de toekomst haar onmisbare functie in het dorp blijven behouden er verbouw/nieuwbouw zal moeten plaatsvinden, met name t.a.v. gymzaal, ontmoetingsruimte ouderen, meer voorzieningen voor kinderopvang, invalidentoilet. Aanpassing gemeenschapscentrum De Gaarf te Langeveen 9

10 1. Gymzaal De bouwkundige toestand van de gymzaal is ronduit slecht te noemen: Scheurvorming muren, afbrokkelend voegwerk, scheurende vloer Geen isolatie Op korte termijn vervanging dakbedekking Vervanging kozijnen noodzakelijk Slecht functionerende luchtverwarming (geluid, luchtverplaatsing) Slechte ventilatie (veel hinder van condensvorming op de vloer) Zaalinrichting deels afgekeurd (rapportage Fa. Schelde aanwezig) Gezien de hoge kosten lijkt het logisch de huidige zaal af te breken en een nieuwe zaal te bouwen. In dat geval kiezen we voor de optie gymzaal plus. Daarmee kan worden tegemoet gekomen aan de wens van de bevolking. Voor het beoefenen van volleybal in wedstrijdverband is uitbreiding tot een gymzaal plus een absolute noodzaak. Een nog grotere zaal dan een gymzaal plus (sportzaal of sporthal) achten we, gezien het aantal uren gebruik, niet verantwoord en financieel onhaalbaar. We zullen dus ook voor de toekomst niet kunnen voldoen aan wedstrijdruimte voor handbal en zaalvoetbal. Dat neemt niet weg dat een nieuwe gymzaal plus ook voor die partijen ruimere gebruiksmogelijkheden biedt voor training en/of ontspanning. Door een nieuwe gymzaal plus te bouwen kunnen tevens knelpunten ten aanzien van andere ruimtes worden opgelost. 2. Gemeenschapsruimte Hier hoeven geen aanpassingen of verbouwingen worden gedaan. De problemen die we hier ondervinden (toegankelijkheid voor ouderen en ongeschikte ruimte voor kinderopvang) kunnen worden opgelost door wijzigingen in en uitbreiding van andere ruimtes. Deze ruimte kan dan meer en beter worden ingezet voor: Gezellig samenzijn van verenigingen Oefenruimte dweilorkest Jongerenbijeenkomsten Grote vergaderingen (Dorpsraad) Cursus- en presentatieruimte 3. Peuterspeelzaal De opvang van kinderen van 2 tot 4 jaar (waaronder het peuterspeelzaalwerk) wordt verzorgd door Skik. Skik heeft te kennen gegeven haar activiteiten te willen uitbreiden tot de totale opvang van 0 tot 4-jarigen. De beschikbare ruimte zou in dat geval (indien de mogelijkheid zich voordoet) moeten worden uitgebreid en worden voorzien van slaapplaatsen voor baby s. Een en ander volgens de eisen gesteld en gecontroleerd door de G.G.D. Skik zou ook de totale kinderopvang voor 0 tot 12-jarigen willen aanbieden indien deze mogelijkheid zich zou aandienen. Skik is bereid een langlopend huurcontract te ondertekenen. Omdat de huuropbrengsten van de kinderopvang onontbeerlijk zijn voor een gezonde exploitatie van De Gaarf zullen we aan dit onderdeel de nodige aandacht moeten schenken. Aanpassing gemeenschapscentrum De Gaarf te Langeveen 10

11 De buiten- en tussenschoolse opvang voor 4 tot 12-jarigen is door de Mariaschool contractueel geregeld met Bambino en vindt zowel plaats in de Mariaschool als in De Gaarf. Bambino heeft te kennen gegeven om de opvang te willen uitbreiden tot een volledig pakket kinderopvang voor 0 tot 12-jarigen. Dit zou dan in zijn geheel worden ondergebracht in De Gaarf. Bambino is bereid een langlopend contract te ondertekenen. Omdat op dit moment gesprekken gaande zijn tussen school en ouders over andere schooltijden, ingaande het schooljaar 2013/2014, kunnen we ook ten aanzien van de buitenschoolse opvang flinke veranderingen verwachten. Ook kunnen we nog niet overzien welke gevolgen het overheidsbeleid op tal van onderdelen zullen hebben op de kinderopvang in het algemeen. Het bestuur van De Gaarf zou het liefst zien dat de hele opvang voor kinderen door één partij wordt uitgevoerd. Dit zal het gebruik van ruimtes en materialen vergemakkelijken en zal ook naar de ouders toe meer duidelijkheid geven. Momenteel lopen er nog contracten met zowel Bambino als Skik. Het bestuur van De Gaarf en de Mariaschool zullen hierover op korte termijn nader overleg voeren met beide partijen. Natuurlijk zullen de investeringskosten die we maken ten behoeve van de kinderopvang in de huuropbrengsten terug moeten komen en mag dit niet ten koste gaan van te ontvangen subsidies. 4. Vergaderruimte De vergaderruimte zou moeten worden uitgebreid door de omliggende materialenberging van de gymzaal erbij aan te trekken. Daardoor ontstaat een grote multifunctionele ruimte die door een schuifwand in twee ruimtes kan worden opgedeeld. Dit biedt mogelijkheden voor: Aanbieden van een geschikte en tevens toegankelijke ruimte voor bijeenkomsten van ouderen/senioren voor allerlei activiteiten, voor ontmoeting en ontspanning. Ook het inrichten van een ouderensoos zal tot de mogelijkheden behoren. Verruiming van vergaderruimte voor de talrijke verenigingen en organisaties die nu al gebruikmaken van De Gaarf, maar noodgedwongen soms moeten uitwijken. Door de tussenwand kunnen tegelijkertijd twee vergaderingen plaatsvinden. Bij gebruik van de gehele ruimte kunnen hier ook grote bijeenkomsten tot ca. honderd personen plaatsvinden. De ruimte is geschikt voor de bijeenkomsten van de jeugd- en jongerengroepen, zoals het jongerenpastoraat, de Turftieners en het meidenwerk. 5. Mediatheek In deze ruimte zullen geen veranderingen worden aangebracht. De ruimte zal beschikbaar blijven voor de mediatheek. Mogelijkheden om uitlening van boeken ten behoeve van andere doelgroepen (jongeren) worden onderzocht. Voor noodgevallen blijft de ruimte beschikbaar voor kleinere bestuursvergaderingen en als gespreksruimte. De opbergmogelijkheden voor diverse verenigingen blijven hier eveneens bestaan. Aanpassing gemeenschapscentrum De Gaarf te Langeveen 11

12 6. Materialenberging Door de materialenberging bij de vergaderruimte te betrekken tot een multifunctionele ruimte ontstaat gebrek aan bergruimte en moet er een nieuwe berging worden gebouwd. Daardoor kan ook meer en betere bergruimte voor verenigingen en andere gebruikers worden gecreëerd. Ook voor eigen opslag van zaken als podium, tafels en stoelen kan voldoende ruimte ontstaan. 7. Mindervalidentoilet Verbouwing biedt de mogelijkheid om een mindervalidentoilet, waaraan duidelijk behoefte bestaat, te realiseren. In een centrum dat onderkomen wil bieden aan alle geledingen uit onze gemeenschap is deze voorziening onmisbaar. Ook de aangrenzende Mariaschool beschikt niet over een mindervalidentoilet. Bij realisatie zal deze voorziening gezamenlijk worden gebruikt. 8. Sportcourt Omdat een nieuw te bouwen gymzaal plus voor een deel beslag legt op de speelplaats van de Mariaschool zal deze ruimte gedeeltelijk moeten worden heringericht. In dit kader kan worden bezien of de mogelijkheid bestaat om de achterliggende ruimte in te richten als een multifunctioneel sportcourt ten behoeve van de school en de sportverenigingen die gebruik maken van de gymzaal in De Gaarf. Bovendien zou dit gebruikt kunnen worden door de ouderenclubs voor het spelen van jeu de boules e.d. Deze mogelijkheid staat ook genoemd in het Dorpsplan plus. Conclusie Alles overziend mogen we zeggen dat een gezonde toekomst van het gemeenschapscentrum De Gaarf vraagt om een forse investering in verband met de huidige onderhoudstoestand, de hoge energiekosten, de toestand van met name de gymzaal en de inrichting ervan, de vraag naar meer geschikte ruimte voor de totale kinderopvang, geschikte ruimte voor bijeenkomsten van ouderen en de vraag naar meer vergaderruimte. Dit kan worden gerealiseerd door sloop van de huidige gymzaal en het bouwen van een nieuwe gymzaal plus, die voldoet aan de eisen van het NOC/NSF en de Nevobo. In dat geval kunnen tevens het grootste deel van de genoemde knelpunten worden opgelost en de wensen, zoals verwoord in het Dorpsplan plus, worden verwezenlijkt. Aanpassing gemeenschapscentrum De Gaarf te Langeveen 12

13 De werkgroep is hiermee aan de slag gegaan, heeft een bouwplan opgesteld met een totaal investeringsplan van ,00 Na vele gesprekken met gemeente, gebruikers en andere instanties is gebleken dat dit plan voor onze gemeenschap niet haalbaar is. In ons dekkingsplan hadden we gerekend op een kulturhussubsidie van de provincie Overijssel ten bedrage van ,00. Helaas bleken wij hiervoor niet in aanmerking te komen, waardoor het financiële gat voor ons onoverbrugbaar werd. Een lening, zo die al zou worden verstrekt, is geen optie, omdat deze een te zware druk zal leggen op de exploitatie. Na veelvuldig overleg heeft de werkgroep dan ook besloten de plannen drastisch te wijzigen met als doel de totaal benodigde investering naar een hopelijk haalbaar niveau terug te brengen, met behoud van zoveel mogelijk gestelde doelen, om daarmee de toekomst van De Gaarf op een gezonde en verantwoorde manier veilig te stellen. Al betreuren we dit ten zeerste. Aanpassing gemeenschapscentrum De Gaarf te Langeveen 13

14 Hoofdstuk 3 Toekomstige situatie? Kijkend naar de conclusie uit het vorige hoofdstuk heeft de werkgroep gezocht naar een oplossing om zoveel mogelijk van de gestelde wensen/eisen op een verantwoorde wijze in te lossen met het oog op de toekomst. Projectplan 1. Uitgangspunten: Zo laag mogelijke investeringskosten Oplossingen te vinden voor zoveel mogelijk van de genoemde knelpunten Kijk vooral naar de toekomstmogelijkheden van De Gaarf Veel aandacht voor duurzaamheid Terugbrengen energielasten Zorg voor een gezonde exploitatie voor nu en in de toekomst 2. In het nieuwe plan zijn dan ook de volgende onderdelen essentieel: Gymzaal Bouwkundige problemen oplossen Energievraag verminderen (Al zal hiermee de gymzaal niet voldoen aan de eisen die de Nevobo stelt met betrekking tot het spelen van volleybalwedstrijden) Kinderopvang De huidige peuterspeelzaal zodanig uitbreiden dat er meer ruimte beschikbaar is en de noodzakelijke slaapplekken worden verkregen. Betere en grotere ruimte voor de buitenschoolse opvang. Ouderen Een geschikte ruimte creëren voor ouderen en andere grote bijeenkomsten. Vergaderruimte Door een grotere ruimte te maken die in meer ruimtes kan worden opgedeeld kan de vergaderproblematiek worden opgelost. Duurzaam gebruik Door multifunctioneel gebruik van de ontstane ruimte kunnen de buitenschoolse opvang, ouderen en vergaderingen van verenigingen in veel gevallen in dezelfde ruimte plaatsvinden. Een goed overleg en een goede planning kunnen veel oplossen. 3. Dit alles resulteert in het volgende: a. Grondige renovatie van de huidige gymzaal inclusief inrichting. - reparatie c.q. vervangen betonnen vloer en sportvloer - vervangen verwarming en ventilatiesysteem - reparatie voegwerk en aanbrengen muurisolatie - vervangen/verstevigen dak, aanbrengen isolatie en zonnepanelen - vervangen zaalinrichting - vervangen raamkozijnen en glas - aandacht voor duurzaamheid Door dit alles gaat de functie sport en bewegen er merkbaar op vooruit, er ontstaat een beter leefklimaat, minder energieverbruik, waardoor een verbetering van de exploitatie. Aanpassing gemeenschapscentrum De Gaarf te Langeveen 14

15 De diverse werkzaamheden hebben tot gevolg dat we eigenlijk kunnen spreken van een nieuwe gymzaal. De gehele schil van het gebouw wordt vernieuwd en geïsoleerd. Dit betekent dat de levensduur van de gymzaal met minimaal 30 jaar zal worden verlengd; een voorwaarde voor de forse investering. b. Uitbreiding (nieuwbouw) peuterspeelzaal. - er ontstaat een extra ruimte voor 0 4-jarigen gekoppeld aan de peuterspeelzaal - aanbrengen van een ruimte voor slaapplaatsen - rekening houden met eisen G.G.D. - aandacht voor duurzaamheid (o.a. isolatie) De kinderopvang voor 0 4-jarigen krijgt meer mogelijkheden in een betere omgeving en zal meer uren gebruik afnemen, waardoor een verbeterde exploitatie. Als de totale kinderopvang door een en dezelfde partij wordt uitgevoerd, biedt de extra ruimte ook mogelijkheden voor d buitenschoolse opvang. De tussenschoolse opvang zal bij invoering van andere schooltijden mogelijk verdwijnen. De uitbreiding van de peuterspeelzaal zal met name worden bekostigd door inzet van eigen middelen en zelfwerkzaamheid. De meer-opbrengsten uit huren zijn voor een gezonde exploitatie meer dan noodzakelijk. c. Uitbreiding (nieuwbouw) materialenberging gymzaal. - huidige berging wordt aangetrokken bij de vergaderruimte - nieuwe berging betekent een verbetering van de inrichting - creëren van meer kastruimte voor verenigingen - aandacht voor duurzaamheid (o.a. isolatie) Verbeterde inrichting en compacte bouw bevorderen het gebruiksgemak, meer opbergruimte voor verenigingen en door isolatie minder energiegebruik, hetgeen de exploitatie verbetert. d. Uitbreiding vergaderruimte. - er ontstaat nieuwe ruimte voor grotere bijeenkomsten van jeugd en jongeren - ruimte voor bijeenkomsten ouderen - uitbreiding vergaderruimte ook voor grote vergaderingen - de ruimte kan worden opgesplitst en wordt dus multifunctioneel gebruikt - aandacht voor duurzaamheid (o.a. isolatie) Meer mogelijkheden voorde jeugd en jongeren, aanbod en mogelijkheden voor ouderen, meer en verbeterde vergaderruimte. Deze multifunctionele ruimte biedt een scala aan mogelijkheden, waardoor meer afname van uren wordt voorzien. Door een goede isolatie minder energieverbruik. Dit alles komt de exploitatie ten goede. e. Vervanging cv-installatie en warmwatervoorziening. De installatie zou reeds in 2011 vervangen worden. Dit is opgeschort i.v.m. het afschaffen van de investeringssubsidie van de gemeente en de mede daardoor ontstane plannen om te komen tot een toekomstbestendig gemeenschapscentrum. Momenteel zijn de onderhoudskosten dusdanig hoog dat maatregelen op korte termijn noodzakelijk zijn. Ook duurzaamheidmaatregelen moeten hierbij worden toegepast (o.a. zonneboilers) De keuze van het type verwarming en de te nemen maatregelen zullen een belangrijke bijdrage moeten leveren aan de vermindering van het energieverbruik en zullen dus ook een gunstige invloed hebben op de exploitatie. Voor de gymzaal zou kunnen worden gekozen voor vloerverwarming, waarmee het leefklimaat in de zaal aanzienlijk wordt verbeterd. Aanpassing gemeenschapscentrum De Gaarf te Langeveen 15

16 f. Vervanging dak lage aanbouw (kleedruimtes en gang). Door nu ook meteen de resterende dakgedeeltes te vernieuwen, op gelijke hoogte te brengen en tegelijkertijd te voorzien van een goede isolatie vindt optimalisering van het gebouw plaats en kunnen de voortdurende lekkages worden opgelost. Noodzakelijk voor verlenging van de levensduur van het gebouw. Verbetering van het leefklimaat en vermindert energieverbruik zullen het gevolg zijn. g. Sportcourt. De aanleg van een sportcourt wordt in hoge mate wenselijk geacht. We zullen hierover met de gemeente in gesprek moeten in verband met aankoop grond en de aanlegkosten. Verder is van belang of er een bestemmingsplanwijziging nodig is. Vanwege de tijd die dit zal vergen en de daarmee gepaard gaande hoge kosten is het naar onze mening gerechtvaardigd dit onderdeel in dit stadium los te koppelen van dit plan om geen stagnatie te ondervinden. We zullen de geraamde kosten van de aanleg van een sportcourt wél afzonderlijk vermelden bij de investeringskosten. In een later stadium of eerder, als zich daarvoor mogelijkheden voordoen en financiering is te vinden zullen we dit plan alsnog pogen te realiseren. Dit vraagt om overleg met de gemeente, als ook met de Tubbergse Onderwijs Federatie. (TOF) h. Bezetting. De Gaarf kent een goede bezetting van de diverse ruimtes die we aanbieden. Dit is ook aangegeven in hoofdstuk 1 waarin de huidige situatie wordt besproken. Door aanpassing en uitbreiding van een aantal ruimtes kan het rendement nog verbeterd worden; vooral wat betreft de kinderopvang in het algemeen. Als er meer en betere ruimte komt hiervoor, zullen zowel Skik als Bambino hun activiteiten uitbreiden en meer uren afnemen. Dit zal uiteraard leiden tot meer opbrengst in financiële zin. Er zijn veel vergaderingen en bijeenkomsten in de avonduren. Door betere ruimtes aan te bieden zal het rendement toenemen. Door het inrichten van de multifunctionele ruimte ontstaan er ook meer mogelijkheden voor jeugd- en jongerenbijeenkomsten. Nieuw zijn al de bijeenkomsten van het meidenwerk, al kunnen we hen momenteel slechts vervangende ruimte bieden. Overdag zijn er buiten de kinderopvang en de basisschool weinig gebruikers. Aanbod van activiteiten, met name gericht op ouderen, zullen hier op den duur een positieve impuls aan geven. Te denken valt aan koersbalmiddag, kaarten, bingo, koffiemorgen, e.d. Ook komen de mogelijkheden in beeld voor een ouderensoos. Hierover zullen we ons nader beraden en in overleg treden met de doelgroep en instanties als de Stichting Welzijn. De bezetting van de gymzaal is momenteel ruim voldoende, al lijken de uren ten behoeve van de volleybal wat af te nemen. Daar staan aanvragen van buiten het dorp tegenover, die we noodgedwongen moesten afwijzen. Aanvragen van buiten het dorp zullen we in de toekomst zeker proberen te honoreren door tijdig overleg met de aanvrager en de huidige gebruikers. Aanpassing gemeenschapscentrum De Gaarf te Langeveen 16

17 Dag van de week Overdag Avond maandag ouderengym groep groep groep handbal jeugd volleybal jeugd dinsdag woensdag ouderengym groep 1 en groep groep 7 en 8 donderdag groep groep 7 en groep groep groep groep 1 en 2 vrijdag zaterdag competitiewedstrijden volleybal jeugd volleybal jeugd volleybal sr volleybal jeugd handbal jeugd volleybal sr zaalvoetbal handbal jeugd volleybal jeugd handbal jeugd zaalvoetbal competitiewedstrijden volleybal sr. In de wintermaanden wordt de zaal op woensdag- en zaterdagmiddag incidenteel gebruikt voor training van jeugdteams voetbal. Aanpassing gemeenschapscentrum De Gaarf te Langeveen 17

18 Hoofdstuk 4 Duurzaamheid Het stichtingsbestuur van De Gaarf streeft er naar om maatregelen te treffen die het gebouw duurzaam maken. 1. Definitie Een duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. (Commissie Brundtland 1987) Bij duurzame ontwikkeling moet dan ook sprake zijn van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. 2. Uitgangspunten Beperk de energievraag door verspilling tegen te gaan. We denken hierbij aan het zo compact mogelijk bouwen en kritisch omgaan met de ruimtevraag door multifunctioneel gebruik van de diverse ruimtes. Uiteraard hoort hierbij een goede isolatie van gevels, daken, ramen en deuren. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen. Dit kan onder meer zijn wind-, water- en zonne-energie. Te denken valt aan het plaatsen van zonnepanelen, warmtepomp, warmteboiler,warmteterugwinning. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen. Eigenlijk passen fossiele brandstoffen niet in het plaatje van duurzame ontwikkeling, maar het zal als aanvulling voorlopig nog wel noodzakelijk zijn. Bij efficiënt gebruik valt te denken aan warmtepomp, lage temperatuurverwarming, beperken van leidinglengtes. 3. Invulling duurzaamheid in De Gaarf De randvoorwaarde die het Stichtingsbestuur van De Gaarf zich stelt om te komen tot een succesvolle invoering van duurzaamheid voor haar uitbreiding en verbouwingsplannen is dat er gestreefd moet worden naar duurzaamheidmaatregelen die een gunstig en voordelig effect hebben op de exploitatie en onderhoudskosten van het gebouw. Het huidige bouwbesluit vormt de ondergrens van het duurzamheid- en kwaliteitsniveau dat zal worden toegepast. Maatregelen die het bestuur wenst te onderzoeken c.q. toe te passen op basis van een kosten / batenanalyse gericht op niet alleen de directe investeringskosten, maar ook op de exploitatiekosten van het gebouw, zijn onder meer: a. Het upgraden van de Rc waarde van de schil van het gebouw (vloer, wanden en dak) verdergaand dan het huidige bouwbesluit. b. Duo of triple beglazing. c. Conceptkeuze voor de installatie voor verwarming en ventilatie. Te denken valt aan een lage temperatuurverwarmingssysteem (vloerverwarming) d. Toepassen van zonnepanelen. e. Toepassing van energiezuinige verlichting. f. Gebruik van materialen die de levensduur van het gebouw verlengen en de kosten van onderhoud beperken. g. Plaatsen van warmteboilers. Aanpassing gemeenschapscentrum De Gaarf te Langeveen 18

19 Naast de talrijke duurzaamheidmaatregelen ten aanzien van het gebouw, die voornamelijk economisch en ecologisch gezien van belang zijn, heeft het bestuur van De Gaarf ook oog voor de sociale belangen van de gemeenschap in het teken van duurzaamheid. h. Voor de leefbaarheid van Langeveen is een multifunctioneel centrum als De Gaarf onmisbaar, ook toekomstig gezien. i. Voorzieningen in het dorp voorkomen veel reiskilometers van de bewoners. j. Een ontmoetingscentrum versterkt de sociale contacten en de gemeenschapszin van de bewoners. 4. Onderzoek De Dorpsraad van Langeveen heeft een bedrag van 5.000,00 beschikbaar gesteld om onderzoek te (laten) doen naar de mogelijkheden en de berekening van duurzaamheidmaatregelen. Deze gelden zullen hiervoor door ons worden ingezet. De energiemaatregelen zullen worden getoetst d.m.v. een energieprestatieberekening. De EPC waarde van het gebouw kan dan worden vastgesteld. Deze uitkomsten zullen bij de indiening van het definitieve plan worden toegevoegd. Aanpassing gemeenschapscentrum De Gaarf te Langeveen 19

20 Hoofdstuk 5 Planologische haalbaarheid en eigendom Zoals uit de bijgevoegde tekeningen en situatieschets blijkt vindt er slechts kleinschalige uitbreiding plaats. De ondergrond is reeds eigendom van de stichting die De Gaarf beheert. We verwachten te kunnen bouwen binnen de eigendomsgrenzen, maar gezien de benodigde vluchtweg van de gemeenschapsruimte, tevens kantine (kelder) zullen we ter plekke de situatie moeten bekijken in overleg met de gemeente. Er zal naar onze mening geen bestemmingsplanwijziging nodig zijn. Over de benodigde vergunningen zal vooroverleg met de gemeente plaatsvinden. Aandachtspunten die in het overleg moeten worden besproken zijn met name: - eisen met betrekking tot brandveiligheid - afkoppelen verhard oppervlak / riolering - evt. kappen - welstand - bouwbesluit - geluid en milieu - externe veiligheid - luchtkwaliteit - ruimtelijke inpassing - vluchtwegen Bij het definitieve plan zullen een plattegrond van de huidige en de nieuwe situatie worden aangeleverd. Uiteraard zullen omwonenden en belanghebbenden tijdig en goed worden geïnformeerd over de aanpassingen die worden gedaan en de uitbreiding die De Gaarf zal ondergaan. Gezien de kleinschalige wijzigingen aan het gebouw en de bekendheid van de situatie bij de omwonenden verwachten we hieromtrent geen problemen. Er heeft op 29 januari 2013 een gesprek met de noabers van De Gaarf plaatsgevonden. De plannen zijn besproken en alle aanwezigen konden zich goed vinden in de voorgestelde plannen, hoewel men liever een uitbreiding had gezien naar een gymzaal plus. Aanpassing gemeenschapscentrum De Gaarf te Langeveen 20

21 Hoofdstuk 6 Exploitatie en beheer Sinds de oprichting van De Gaarf in 1975 is het gebouw en de ondergrond eigendom van de Stichting Gemeenschapsruimte Langeveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bestuur Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit de volgende personen: - Henny Hamse voorzitter - Johan Mensen secretaris - Gerard Weersink penningmeester - Gerard Weultjes sr. beheerder - Nieck Nijhuis bestuurslid (afgevaardigde Mariaschool) - Maureen Wesselink-Asbreuk bestuurslid (afgevaardigde Mariaschool) - Gerard Weultjes jr. bestuurslid Beheer Voor het beheer zijn twee personen op parttime basis in loondienst aangesteld: - Gerard Weultjes - Alphons Waaijer Beiden zijn in het bezit van de benodigde horecapapieren. De heer Weultjes verricht tevens werkzaamheden voor de Mariaschool. De heer Weultjes is dagelijks aanwezig, verricht onderhoudswerkzaamheden, houdt toezicht op schoonmaak (waarvoor twee personen in loondienst) en verzorgt de inkoop van consumpties e.d. s Avonds is altijd een van beide beheerders aanwezig voor toezicht, toewijzen van ruimte, verzorgen van koffie en/of consumpties. Dat De Gaarf zijn spilfunctie binnen de gemeenschap Langeveen al die jaren heeft kunnen vervullen is mede te danken aan de verregaande vorm van samenwerking met de Mariaschool. De beheerder van De Gaarf vervult ook taken binnen de school. We maken gebruik van elkaars ruimtes en andere voorzieningen. We zouden in dit verband zeker kunnen spreken van een brede school. Het gebruik en de verhuur van ruimtes ook binnen de school verloopt via de beheerder van De Gaarf, die tevens toezicht houdt. Zo wordt de gemeenschapsruimte van de Mariaschool gebruikt als oefenruimte door de plaatselijke muziekvereniging en vinden er oefenavonden plaats voor de EHBO. Ook kunnen ruimtes binnen de school incidenteel als extra vergaderruimte worden ingezet. Omgekeerd maakt de school gebruik van ruimtes in De Gaarf voor bijv. cursussen, remedial teaching, enz. Over de financiering is een onderlinge regeling getroffen. Twee keer per jaar vindt er overleg plaats. Eventuele tussentijdse problemen worden door de beheerder in overleg met de contactpersoon opgelost. In de toekomstige situatie zal er wat betreft het beheer weinig veranderen. Indien er overdag meer gebruik wordt gemaakt van De Gaarf (ouderen, kinderopvang) zullen we bezien of er meer uren voor beheer beschikbaar moeten komen. Hierbij wordt zeker dan ook mogelijke inzet van vrijwilligers betrokken. Aanpassing gemeenschapscentrum De Gaarf te Langeveen 21

22 Exploitatie De Stichting Gemeenschapsruimte Langeveen kent een gezonde exploitatie. Mede dankzij de geweldige inzet van de bevolking is De Gaarf gebouwd zonder enige vorm van geldlening. Ook de diverse verbouwingen en aanpassingen zijn steeds gerealiseerd met behulp van subsidies, sponsoren en tal van vrijwilligers. Het bestuur heeft steeds voldoende kunnen reserveren om het jaarlijks onderhoud, vervanging inrichting en de noodzakelijke aanpassingen te verrichten, mede door de inzet van veel vrijwilligers. Met name de laatste twee jaren komt de exploitatie meer onder druk te staan, hetgeen het bestuur zorgen baart. Dit heeft een aantal oorzaken, te weten: Afschaffen van gemeentelijke subsidies Terugloop van het aantal geboortes Verdwijnen van de zitting van de Rabobank Minder huurinkomsten basisschool door terugloop aantal leerlingen Hogere energieprijzen Te hoog energieverbruik door verouderde installaties en ontbreken van isolatie Hoge onderhoudskosten Natuurlijk heeft het bestuur hierop gereageerd en al een aantal noodzakelijke maatregelen getroffen: Verhoging van de huur- en consumptieprijzen Bezuinigen op de uitgaven (afschaffen Nieuwjaarsbijeenkomst voor gebruikers, verlagen bestuurskosten en bezuinigen op de jaarlijkse gezellige bijeenkomst voor de vrijwilligers) Waar mogelijk, nog meer zelfwerkzaamheid toepassen Zoeken naar mogelijkheden om nieuwe gebruikers aan te trekken Plannen voor algehele renovatie en/of verbouw - nieuwbouw Prijsverhogingen kunnen zeker niet ongelimiteerd worden doorgezet. Door verhoging van de prijzen haken gebruikers af of verminderen hun bijeenkomsten, waardoor de maatregel een averechts effect heeft. Ook de bezuinigingen die de vrijwilligers treffen komen uiteraard niet sympathiek over, hoewel er begrip voor is. Bovendien komen de vele vrijwilligers rechtstreeks uit de groep van gebruikers/huurders. Omdat de inzet van veel vrijwilligers voor onze exploitatie van cruciaal belang is zullen we hier extra voorzichtig mee om moeten gaan. Om de exploitatie voor de toekomst veilig te stellen is het noodzakelijk nieuwe gebruikers te vinden (ouderen) en de huidige gebruikers meer mogelijkheden te bieden (kinderopvang). Dit vraagt om extra en multifunctionele ruimtes en voorzieningen die voor alle partijen aantrekkelijk dienen te zijn. Aanpassing gemeenschapscentrum De Gaarf te Langeveen 22

23 Hoofdstuk 7 Financiële haalbaarheid 1. Investeringsplan De investeringskosten zijn in eerste instantie berekend op grond van normbedragen en ervaringsgegevens. Ze zullen in een later stadium natuurlijk nader worden onderbouwd en voorzien van de benodigde offertes. Op hoofdlijnen zijn de investeringskosten als volgt: Renovatie gymzaal ,00 Sportvloer gymzaal ,00 Inrichting gymzaal ,00 E + W installaties + zonnepanelen ,00 Materialenberging (nieuwbouw) ,00 Uitbreiding kinderopvang 0 4-jarigen (nieuwbouw) ,00 Multifunctionele ruimte (ouderen, jeugd en jongeren) ,00 Renovatie overige laagbouw (kleedruimtes) ,00 Invalidentoilet ,00 Investeringskosten ,00 BTW 21% ,00 Totale investeringskosten inclusief ,00 2. Dekkingsplan Over de financiering van dit plan moet met de gemeente nog nader overleg plaatsvinden. De bedragen zijn gebaseerd op bedragen die in de gemeenteraad zijn genoemd en zoals die aan Vasse zijn toegekend. Op hoofdlijnen ziet de financiering er als volgt uit: Bijdrage Dorpsraad (Dorpsplan +, duurzaamh.onderzoek) ,00 Gemeente Tubbergen ,00 Gemeente Tubbergen (duurzaamheid) ,00 Rabobank winstuitkeringsfonds ,00 Provincie Overijssel (jeugd en sport) ,00 Teruggave BTW ,00 Zelfwerkzaamheid, acties, sponsoren ,00 Eigen middelen (kinderopvang) ,00 Totaal ,00 3. Grondverwerving Over grondaankoop m.b.t. een aan te leggen sportcourt zal nader overleg en onderhandeling met de gemeente moeten plaatsvinden. Aanpassing gemeenschapscentrum De Gaarf te Langeveen 23

24 Wel hebben we een raming gemaakt waarbij we uitgaan van de maximale kosten en de grondprijs hanteren zoals die bij de gemeente in de boeken staat. De financiële haalbaarheid en de eventuele ruimte die daarbinnen te vinden is bepaalt of en wanneer het sportcourt kan worden aangelegd. Het aantal m² is volgens de bijgevoegde situatieschets van Lesker Tekenburo. Kosten 710 m² x 16, % overdrachtskosten + 21% BTW = ,00 Optioneel: 174 m² x 16, % overdrachtskstn + 21% BTW = 3.728,00 Kosten multifunctioneel sportcourt 13,5 m bij 25 m + 21% BTW = ,00 Totaal ,00 Bij de aanleg is uitgegaan van: - Kunstgras met multifunctionele belijning - Ondergrond lava / puin - Hekwerk - Verlichting Blijkt dat binnen de financiële mogelijkheden geen ruimte voor het bovenstaande is te vinden dan zal het sportcourt voorlopig worden opgeschort om in een later stadium alsnog te worden opgepakt. Een strook van minimaal 5 m langs de gebouwen van De Gaarf zijn echter noodzakelijk. Deze kosten zijn binnen het bovenstaande dekkingsplan op te lossen. 4. Exploitatierekening Voor de exploitatie van De Gaarf hebben we een berekening gemaakt voor de komende zeven jaar; dus tot en met Uitgangspunten: - Bij het begroten is zoveel mogelijk uitgegaan van de huidige inkomsten en uitgaven. - In de nieuwe situatie worden de mogelijkheden voor de kinderopvang verbeterd en ook uitgebreid. Met de gebruikers (Bambino en Skik) zal in de komende tijd overleg worden gevoerd over een meerjarencontract. De huurprijs zal dan hoger komen te liggen, hetgeen vanaf 2014 zichtbaar is. De investering van ,00 zal ca ,00 aan extra huurinkomsten moeten opleveren. ( 2.000,00 aflossing lening, 1.600,00 rente lening) - Door nadrukkelijk in te zetten op duurzaamheid willen we de energievraag verminderen en het gebouw onderhoudsvriendelijker maken; uiteraard met als doel de lasten te verlagen. Dit is als raming in de exploitatierekening verwerkt vanaf We streven naar een halvering van de energiekosten - De kosten voor onderhoud zullen de eerste vijf jaar klein zijn. Door voldoende te reserveren zullen we in de jaren daarna het noodzakelijk onderhoud kunnen opvangen. Voor de eerste jaren zijn dan ook slechts kleine bedragen opgenomen. Dit kan mede door de inzet van vrijwilligers. Aanpassing gemeenschapscentrum De Gaarf te Langeveen 24

25 - Voor afschrijving hanteren we een vast bedrag van ,00 van de gebouwen en 5% van de aanschafwaarde van de inrichting ( ,00) te rekenen vanaf ingebruikname in Elke drie jaar ontvangen we een bijdrage uit het Rabofonds, opgenomen bij subsidie. Exploitatierekening Verhuur ruimte kinderopvang Verhuur overige ruimtes Subsidie (gemeente e.a.) Reclameborden Verkoop kantine Rente Totaal inkomsten Loonkosten Inkoop kantine Onderhoud Schoonmaakartikelen Lasten onroerend goed Accountantskosten Algemene kosten (bestuur) Gas Water Elektriciteit Telefoon Afschrijving inventaris Afschrijving gebouwen Reservering t.b.v. onderhoud Totaal uitgaven Aanpassing gemeenschapscentrum De Gaarf te Langeveen 25

26 Hoofdstuk 8 Publiciteit en communicatie Voor de communicatie naar de bevolking, gebruikers, sponsoren en belanghebbende instanties ligt het initiatief bij het bestuur van De Gaarf. In een vroegtijdig stadium zal met de omwonenden worden gesproken over de verbouwing en de eventuele consequenties daarvan. Met alle gebruikers wordt contact opgenomen in verband met mogelijke gebruiksongemakken, nieuwe mogelijkheden en gevolgen. De bevolking zal worden geïnformeerd via huis-aan-huis brochure, via de pers, e.d. Goede informatie is noodzakelijk, omdat we de steun van de gehele bevolking nodig hebben i.v.m. werven van vrijwilligers en ondersteuning via een geldelijke bijdrage en te voeren acties. In de komende tijd zullen we ons beraden hoe de communicatie vóór, tijdens en na de verbouwingswerkzaamheden dienen te verlopen. De Gaarf heeft een eigen website die hierbij zeker kan worden ingezet. ( Momenteel is de werkgroep in een overleg fase met diverse gebruikers, sponsoren, enz. Er vindt overleg plaats over de nieuwe situatie en de nieuwe mogelijkheden die daardoor ontstaan. De verenigingen worden gestimuleerd om nieuwe activiteiten op te starten door het aanbieden van talrijke mogelijkheden, zoals computernetwerk, wifi, televisie, audioinstallatie en tal van presentatiemogelijkheden. Nagenoeg alle verenigingen uit Langeveen / Bruinehaar maken momenteel gebruik ven het gemeenschapscentrum De Gaarf. Naar de toekomst gezien willen we gaan stimuleren dat er meer mogelijkheden worden geboden voor het houden van diverse workshops, cursussen, filmavonden en ouderenbijeenkomsten. Door het multifunctionele karakter van De Gaarf en de samenwerking met de Mariaschool zullen nagenoeg alle activiteiten van het dorp mogelijk zijn. Aanpassing gemeenschapscentrum De Gaarf te Langeveen 26

gemeente Tubbergen *«

gemeente Tubbergen *« gemeente Tubbergen *«Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart 2013 16A Onderwerp: Subsidie verbouw en duurzaamheid de Gaarf Langeveen. Samenvatting raadsvoorstel: De Gaarf

Nadere informatie

Thijplein KM Rossum Tel

Thijplein KM Rossum Tel Thijplein 1 7596 KM Rossum Tel. 0541-625824 www.kulturhus-de-cocer.nl Inhoud 1. Het Kulturhus.... 2 1.1. Doelstelling... 2 1.2. Organisatie... 2 1.3. Huisvesting... 2 1.4. Beheer en openingstijden... 2

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve.

Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve. Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve. Algemeen. Dorpshuis De Groeve is in 2002 ingrijpend gerenoveerd en verdubbeld kwa grootte. Het dorpshuis is nu ca. 260 m2 groot. Normaal gesproken zijn gebouwen

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

Toelichting subsidieaanvraag Stichting Dorpshuis Hallum.

Toelichting subsidieaanvraag Stichting Dorpshuis Hallum. Toelichting subsidieaanvraag Stichting Dorpshuis Hallum. Aanleiding Van de Stichting Dorpshuis Hallum is een subsidieverzoek ontvangen voor een verbouwing en uitbreiding van het multifunctioneel centrum

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voor raadsvergadering d.d.: 29-05-2012 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

Tubbergen ^ gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 18 maart 2013 15A. Nummer: Tubbergen, 8 maart 2013

Tubbergen ^ gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 18 maart 2013 15A. Nummer: Tubbergen, 8 maart 2013 gemeente Tubbergen ^ Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart 2013 15A Onderwerp: Verbouw, renovatie en verduurzaming gymzaal Reutum. Samenvatting raadsvoorstel: Het gymnastieklokaal

Nadere informatie

BMV De Vilgaard te Velden. Omschrijving van het project. BMV De Vilgaard te Velden

BMV De Vilgaard te Velden. Omschrijving van het project. BMV De Vilgaard te Velden Ambitie De gemeente Arcen en Velden wilde in 2007 een voorziening voor het dorp Velden en de stad Venlo realiseren. Een plek met een groot aantal mogelijkheden en gebruikers. Een Brede Maatschappelijke

Nadere informatie

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december 2011 20111278-07 P. Smoor/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

De Zweede FASE-3. Compleet & Verenigd. Realisatie afronding MFA De Zweede Boekelo Startnotitie december 2017

De Zweede FASE-3. Compleet & Verenigd. Realisatie afronding MFA De Zweede Boekelo Startnotitie december 2017 De Zweede FASE-3 Compleet & Verenigd Realisatie afronding MFA De Zweede Boekelo Startnotitie december 2017 2 Achtergrond & Historie Boekelo ijvert al sinds 1998, in samenwerking met de gemeente Enschede,

Nadere informatie

Stand van zaken nieuwbouwplannen sv Zeeburg

Stand van zaken nieuwbouwplannen sv Zeeburg Stand van zaken nieuwbouwplannen sv Zeeburg Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 November a.s. worden de leden gevraagd een besluit te nemen over de nieuwbouw van de SV Zeeburg. Na de presentatie

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

In de bijlagen is het voorstel meer in detail uitgewerkt. De belangrijkste punten zijn hieronder kort samengevat:

In de bijlagen is het voorstel meer in detail uitgewerkt. De belangrijkste punten zijn hieronder kort samengevat: Besluit Algemene Ledenvergadering 2018 Onderwerp: Aanschaf zonnepanelen en renovatie dak. In werking stelling besluit: 17 september 2018 Beste Leden, Als VCB willen we niet alleen steeds duurzamer zijn,

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van De gemeenteraad - 19 juni 2012 Duurzaam bouwen project School Portland Het college Controller Directie Paraaf Datum Ons kenmerk CC Henk van der Linden

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE Huisvestingsconsultancy Laride, Hart voor huisvesting Bastion 58

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065

Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065 Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065 Raadsvergadering van 10 november 2015 Agendanummer Onderwerp: Plan van aanpak Verenigingsgebouw Tintestein Aan de gemeenteraad. 1. Gevraagd

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2011 - I

Eindexamen m&o havo 2011 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. Café De Wijde Blik is een eenmanszaak die tot 2008 volgens de eigenaar goede financiële resultaten behaalde. Per 1 juli 2008 is de Tabakswet

Nadere informatie

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Voorbeeldproject voor een gecombineerde inzet van duurzame energiebronnen voor de productie van warmte en elektriciteit Presentatie 18 dec. VV. Berkum Eddy Bramer

Nadere informatie

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn.

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Projectplan Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Van overbodig schoolgebouw naar een modern en bruisend verenigingsgebouw voor Barsingerhorn. Het nieuwe verenigingsgebouw. Inleiding: Barsingerhorn is een klein,

Nadere informatie

Raadsvoorstel *17.I001330* 17.I Vergaderdatum: 24 oktober 2017 Registratienummer: 2017/66 Agendapunt nummer: 14

Raadsvoorstel *17.I001330* 17.I Vergaderdatum: 24 oktober 2017 Registratienummer: 2017/66 Agendapunt nummer: 14 Raadsvoorstel Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 24 oktober 2017 Registratienummer: 2017/66 Agendapunt nummer: 14 Onderwerp Tijdelijke ondersteuning exploitatie kerk en gymzaal in Spoordonk

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/80

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/80 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/80 Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015 Agendapunt: 23 Onderwerp:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Reg.nr. : 4332805 Datum : 5 maart 2013

Collegevoorstel. Reg.nr. : 4332805 Datum : 5 maart 2013 Collegevoorstel Sector : MO Opsteller : S. Strijk Telefoon : (033) 469 48 17 User-id : STR7 Onderwerp Bouwplan Uitbreiding Amersfoortse Berg Voorstel: 1. Het verslag van afspraken tussen de gemeente Amersfoort

Nadere informatie

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Vergadering : 18 december 2014 Nummer : 14/100 Afdeling : Samenleving Registernr. : mm/z13-4282-1979-a Onderwerp : Investeringskrediet

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Na de grote verbouwing van de laatste jaren (nieuw foyer, grote zaal, toiletgroep) is in dit jaar het podium gerenoveerd. Nieuwe verlichting

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-83513

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-83513

Nadere informatie

Voorzieningenkaart Macharen

Voorzieningenkaart Macharen Voorzieningenkaart 2016-2030 Macharen Wat is er gedaan Algemeen Na de dorpsraad van oktober heeft een groep bewoners het initiatief genomen actie te ondernemen t.b.v. de voorzieningenkaart; Hieruit is

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma huisvesting brede scholen Reusel- De Mierden

Uitvoeringsprogramma huisvesting brede scholen Reusel- De Mierden Uitvoeringsprogramma huisvesting brede scholen Reusel- De Mierden 2015-2016 1 Inleiding Onderwijshuisvesting is een gezamenlijke opdracht van gemeente en schoolbesturen. De gemeente Reusel-De Mierden heeft

Nadere informatie

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van Steenbergen

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van Steenbergen RAAD/C dd 1300431 Kruisland Gem.STEENBERGEN Kopie aan: 2 5 JAN 20131 Vertrouwelijk Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van Steenbergen EB I 1 ì De leden van de gemeenteraad van Steenbergen

Nadere informatie

Jeanine Deckers December Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode

Jeanine Deckers December Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode Jeanine Deckers December 2014 Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode 2008 2013 Inleiding De bibliotheekvoorziening in De Zilk bestaat al jarenlang uit een bibliobus met een

Nadere informatie

Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel. ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015

Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel. ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015 Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015 INHOUD 1. Samenvatting en conclusies 2. Detailinformatie huidige locatie 3.

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013 Nummer: 17A Tubbergen, 8 maart 2013 Onderwerp: Onderhoud schoolgebouwen 2013. Samenvatting raadsvoorstel: Op basis van de onderwijswetgeving is de gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Dorpshuis De Rotonde te Niekerk in de gemeente Grootegast. Eind 2009 is een ingrijpende

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2012/2905 Registratiedatum: 10 juli 2012 Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 35-Vo-09 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Aanpassingen aan Kapel, Vensestraat 66 te Ven-Zelderheide

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Gemeenschapshuis Epen. Het Patronaat

Jaarverslag 2012. Stichting Gemeenschapshuis Epen. Het Patronaat Jaarverslag 2012 Stichting Gemeenschapshuis Epen Het Patronaat 2 INHOUDSOPGAVE 1. Van de voorzitter, nog effe dit. 2. Samenstelling bestuur 3. Beheerder 4. Financieel jaarverslag 2012 4.1 Financieel overzicht

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 25 oktober Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 25 oktober Voorstel van : college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 25 oktober 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Verzoek tennisvereniging i.o. Venhorst Samenvatting om één tennisvereniging

Nadere informatie

NIEUWBOUW VOEDERHUISJE / STALLEN

NIEUWBOUW VOEDERHUISJE / STALLEN NIEUWBOUW VOEDERHUISJE / STALLEN PROJECT NIEUWBOUW VOEDERHUISJE / STALLEN WETHOUDER V/D POLSTRAAT 35 A - VEEN FASE SCHETSONTWERP T.B.V. WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN DATUM NAJAAR 2014 OPDRACHTGEVER BEHEERDERS

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Bijlage: Analyse van het plan van de stichting

Bijlage: Analyse van het plan van de stichting Bijlage: Analyse van het plan van de stichting Bijlage bij raadsvoorstel Het proces van planvorming De planvorming door de stichting is gestart na het gesprek in mei 2011 met het college van B&W en diverse

Nadere informatie

Evaluatierapport Nota Harmonisatie Multifunctionele Accommodaties

Evaluatierapport Nota Harmonisatie Multifunctionele Accommodaties Evaluatierapport Nota Harmonisatie Multifunctionele Accommodaties Datum: juli 2009 Steller: Sandra Duprée 1. Inleiding In december 2005 heeft de gemeenteraad de Nota Harmonisatie Multifunctionele Accommodaties

Nadere informatie

Sluiten... verkopen... en dan? Accommodatie Plan. Opgesteld door Werkgroep Accommodaties Dalen onder auspiciën van

Sluiten... verkopen... en dan? Accommodatie Plan. Opgesteld door Werkgroep Accommodaties Dalen onder auspiciën van Sluiten... verkopen... en dan? Accommodatie Plan Opgesteld door Werkgroep Accommodaties Dalen onder auspiciën van versie juni 2012 Accommodatie Plan Dalen naar aanleiding van het voornemen door de Gemeente

Nadere informatie

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties Nederland watersportland! Een leven lang genieten op het water Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties Watersportacademy is onderdeel van het Watersportverbond Bram Sluijk EDS

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014

Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 11 november 2014 Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014 Nummer raadsvoorstel 2014-088 Bijbehorend veld van de programmabegroting Onderwijs

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Stap in de vernieuwing van de wijk

Stap in de vernieuwing van de wijk Stap in de vernieuwing van de wijk Samen kijken naar de beste aanpak voor uw woning Van verouderd naar eigentijds en fijn wonen Resultaten onderzoek Intermaris wil voor de toekomst weten waar de mogelijkheden

Nadere informatie

3. Een en ander na advies van de raadscommissie.

3. Een en ander na advies van de raadscommissie. Advys oan Boargemaster en wethâlders Registraasjenûmer: Koördinearjende sektor Ferwert, d.d. 29 november 2012 Sektor I Underwerp: subsidieaanvraag Stichting Redt Hegebeintum. Advys fan: Sektor I Boargersaken

Nadere informatie

1 Een schoolgebouw, zoals het junior College van het Dendron, is alleen bestemd voor leerlingen (In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?

1 Een schoolgebouw, zoals het junior College van het Dendron, is alleen bestemd voor leerlingen (In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling? Junior college Tijdens de verbouwing van t Gasthoês in Horst, gaat een aantal verenigingen tijdelijk naar het Junior College van het Dendron. 35% 30% 1 Een schoolgebouw, zoals het junior College van het

Nadere informatie

Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden

Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden Made, 16 januari 2002 Commissievergadering d.d. 31 januari 2002 Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden Agendapunt: Onderwerp: woon-zorg-sportcentrum Lage Zwaluwe Toelichting: Bijgaand treft

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Realisatie kleedgebouw RKDVC. Collegevoorstel

Realisatie kleedgebouw RKDVC. Collegevoorstel Raad Onderwerp: Realisatie kleedgebouw RKDVC V200900285 Collegevoorstel Inleiding: Er zijn al jaren capaciteitsproblemen op het voetbalcomplex van RKDVC. Op 22 mei 2007 heeft de gemeenteraad een krediet

Nadere informatie

Verslag 16 september 15. Sprong naar de Sprunk, Koningslust

Verslag 16 september 15. Sprong naar de Sprunk, Koningslust Verslag 16 september 15 Sprong naar de Sprunk, Koningslust Verslag van bijeenkomst Sprong naar de Sprunk, Koningslust 16 september 2015 Verslag: Anne-Marie van den Dungen, organisatieadviseur Smart Group

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Bijeenkomst Vorderingen Gemeenschapshuis

Bijeenkomst Vorderingen Gemeenschapshuis Bijeenkomst Vorderingen Gemeenschapshuis 21-12-2011 Samen sterk naar de toekomst 1 De toekomst van ons dorp = De zorg van het dorp zelf! Een gezamenlijke verantwoordelijkheid 2 Invulling avond Doel avond:

Nadere informatie

Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis)

Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis) Portefeuille: P. van Bergen No. B15.000437 Dronten, 7 april 2015 Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis) Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen

Nadere informatie

Energieneutraal via de Passief bouwen route

Energieneutraal via de Passief bouwen route Energieneutraal via de Passief bouwen route ing. J.J.P. (Jan Pieter) van Dalen Slotsymposium 14 september 2015 Verbouw monument Verbouw van een monument Monument als bedoeld in art. 1 onder d (Monumentenwet

Nadere informatie

~7\ ja nee. AD^ES^' ; *j31. 20 0*t«ju4tu/*?OlZ NOORDENVELD. Datum fj/<f 6 au gustus2013. ' gvoorstellfe M. llpörixties^lctief.

~7\ ja nee. AD^ES^' ; *j31. 20 0*t«ju4tu/*?OlZ NOORDENVELD. Datum fj/<f 6 au gustus2013. ' gvoorstellfe M. llpörixties^lctief. 1 G E M E E N T E t NOORDENVELD Paraaf secretaris *1 Paraaf direct leidinggev ende AD^ES^' ; *j31 Datum fj/

Nadere informatie

Gemeente Katwijk. Quickscan functionele en kwalitatieve staat onderwijsgebouw. De Duinroos (gymzaal)

Gemeente Katwijk. Quickscan functionele en kwalitatieve staat onderwijsgebouw. De Duinroos (gymzaal) Gemeente Katwijk Quickscan functionele en kwalitatieve staat onderwijsgebouw De Duinroos (gymzaal) Inhoudsopgave 1 Inleiding en samenvatting... 3 2 Vraagstelling... 4 3 Plan van aanpak... 4 3.1 Afbakening

Nadere informatie

Het voordeel voor de klant berekenen bij Energiebesparende voorzieningen

Het voordeel voor de klant berekenen bij Energiebesparende voorzieningen Aangeboden door: Het voordeel voor de klant berekenen bij Energiebesparende voorzieningen Rob Timmermans MFP Het klimaatakkoord Is het van belang hoe jouw klant denkt over het klimaatakkoord? De meeste

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1083956 Datum:19juni 2013 Behandeld door: C.F.J.Mens Afdeling/Team: RO-Beleid Onderwerp: gewijzigd raadsvoorstel: krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat

Nadere informatie

Wensen voor een uitbreiding aan de gymzaal Oud Adegeesterlaan

Wensen voor een uitbreiding aan de gymzaal Oud Adegeesterlaan Wensen voor een uitbreiding aan de gymzaal Oud Adegeesterlaan Opgesteld door gymnastiekvereniging Avanti, in overleg met Slank en Kwiek 23 juni 2008 1, Inleiding Gymnastiekvereniging Avanti heeft al jaren

Nadere informatie

VV Serooskerke. Resultaten maatschappelijke dialoog. Dinsdag 5 april, Zandput. Stop zoveel mogelijk bij elkaar. Achtergrond en doel dialoog

VV Serooskerke. Resultaten maatschappelijke dialoog. Dinsdag 5 april, Zandput. Stop zoveel mogelijk bij elkaar. Achtergrond en doel dialoog Resultaten maatschappelijke dialoog Serooskerke Dinsdag 5 april, Zandput Deelnemers Dorpsraad PKN gemeente SV Serooskerke Muziekvereniging EMM Zwembad De Goudvijver Ondernemersvereniging Welzijn Veere

Nadere informatie

Voorinformatie Ondernemingsplan (Bijlage II)

Voorinformatie Ondernemingsplan (Bijlage II) Voorinformatie Ondernemingsplan (Bijlage II) Voor u ligt een basisformat voor een bedrijfsplan, dit format is ontstaan uit de werkgroep accommodatie (GHO afgevaardigde en afgevaardigde gemeente Venray)

Nadere informatie

Ideeën, wensen, dromen en toekomstbeelden De Wittenhorst

Ideeën, wensen, dromen en toekomstbeelden De Wittenhorst Ideeën, wensen, dromen en toekomstbeelden De Wittenhorst 1. Onderdeel: Activiteiten Algemeen - De Wittenhorst is het enige hart van Halsteren voor jong en oud. Dit moet zo blijven. - De Wittenhorst is

Nadere informatie

Duurzaamheidsfonds Amstelveen. Carina Dijkhuis Aanjager Duurzaamheidsfonds

Duurzaamheidsfonds Amstelveen. Carina Dijkhuis Aanjager Duurzaamheidsfonds Duurzaamheidsfonds Amstelveen Carina Dijkhuis Aanjager Duurzaamheidsfonds Hoera, 1 jaar! De oogst van het eerste jaar: 9 goedgekeurde aanvragen voor subsidies voor haalbaarheidsonderzoeken, ter waarde

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Welkom. Duurzaamheidsbeleid stad Peer. Historiek

Welkom. Duurzaamheidsbeleid stad Peer. Historiek Welkom Historiek Milieuconvenant 2000-2001 Optie 7 (duurzaam gemeentelijk beleid) in 2001 Aanwerving duurzaamheidambtenaar in 2001 Ondertekening samenwerkingsovereenkomst 2002-2004 Niveau 1 van de cluster

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE STAND VAN ZAKEN (D.D. 28-05-2014) MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM

BOUWKUNDIGE STAND VAN ZAKEN (D.D. 28-05-2014) MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM BOUWKUNDIGE STAND VAN ZAKEN (D.D. 28-05-2014) MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM Fase 1 In het afgelopen jaar is in de 1 e fase het casco van de Gereformeerde kerk en de voormalige pastorie

Nadere informatie

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: Opdrachtgever: Auteur: 27 mei 2014 Gemeente Maasdriel Wendie Hardeman en Edwin van de Voort Inleiding In de periode februari mei 2014 is door en

Nadere informatie

BEGROTING KV BOLSWARD 2015

BEGROTING KV BOLSWARD 2015 Inhoud 1. Algemeen 2. 2. Exploitatiebegroting 2015 2. 3. Toelichting begrotingsposten 3. 4. Vaststelling 6. 1 1. ALGEMEEN Bijgaande begroting is sluitend. BEGROTING KV BOLSWARD 2015 Gezien de lasten van

Nadere informatie

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 Marc Smijers M 06-23924330 www.smijers-energieadvies.nl info@smijers-energieadvies.nl 1 Onderwerpen Relatie tussen energielabel en energiegebruik

Nadere informatie

2 juli VVE de Wetering

2 juli VVE de Wetering 2 juli VVE de Wetering SEINENERGIE VOOR duurzame ontwikkeling Presentatie 2 juli Vanavond wordt er geen besluit genomen voor een opdracht tot uitvoering. Er wordt een toelichting gegeven over de begroting.

Nadere informatie

Adviescommissie Duurzame Sportvoorzieningen AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE STICHTINGSKOSTEN

Adviescommissie Duurzame Sportvoorzieningen AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE STICHTINGSKOSTEN Gemeente Haarlem, Sector Maatschappelijke Ontwikkeling Adviescommissie Duurzame Sportvoorzieningen Retouradres p/a St. Sportsupport Gen. Spoorlaan 2A, 2025 NB Haarlem Toelichting! AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Score per woonblok Leefbaarheid Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-81551 Woning Gemiddelde in de dorpen

Nadere informatie

Onderwerp beschikbaar stellen budget voor realisatie club / kleedgebouw DAK

Onderwerp beschikbaar stellen budget voor realisatie club / kleedgebouw DAK Raadsvoorstel Inleiding Atletiekvereniging DAK is al enige tijd bezig met de voorbereidingen om een eigen accommodatie te realiseren in sport en recreatiepark de Schroef. In eerste instantie was het de

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud:

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud: Vergadering: 16 mei 2006 Agendanummer: 10 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar H. Vlessert, 0595-447794 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Vlessert) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanleg van

Nadere informatie

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013 SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg Hierbij verzoeken wij u in aanmerking te komen voor een subsidie over het kalenderjaar ten behoeve van de

Nadere informatie

Voorwoord. Jaarverslag 2014. Wijkvereniging Het Ven 2

Voorwoord. Jaarverslag 2014. Wijkvereniging Het Ven 2 Voorwoord Woonwijk Het Ven is een mooie wijk die beschikt over een multifunctionele accommodatie (MFA) De Hintel. In dit gebouw is o.a. de wijkvereniging gehuisvest. De uitdaging voor onze wijkvereniging

Nadere informatie

Dorpshuis t Overschotje Fluitenberg

Dorpshuis t Overschotje Fluitenberg Dorpshuis t Overschotje Fluitenberg PROJECTPLAN versie 24 November, 2015 UITBREIDING KEUKEN en VERNIEUWEN SANITAIRE VOORZIENINGEN Contactpersoon: Dorpshuis t Overschotje S. Bremer Veldkamp 13 De Tippe

Nadere informatie

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD Analyse Datum: 20 januari 2010 Avec Da Vinci BV Auteursrecht voorbehouden Kenmerk: 2009.008/BM/0.1-0.3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING.....3 2. OUD VERSUS

Nadere informatie

Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel. Welkom Gemeenteraad & andere genodigden

Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel. Welkom Gemeenteraad & andere genodigden Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel Welkom Gemeenteraad & andere genodigden Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel Vaststelling Agenda

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar

Raadsvoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar Raadsvoorstel Openbaar Voorstelnummer : 13RV000052 Onderwerp : Zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis Besluit in de raad : 25 september 2013 Portefeuillehouder : Drs. J. Baerends Naam steller : I.I.

Nadere informatie

Gemeente Katwijk. Quickscan functionele en kwalitatieve staat onderwijsgebouw. De Leidse Buitenschool (gymzaal)

Gemeente Katwijk. Quickscan functionele en kwalitatieve staat onderwijsgebouw. De Leidse Buitenschool (gymzaal) Gemeente Katwijk Quickscan functionele en kwalitatieve staat onderwijsgebouw De Leidse Buitenschool (gymzaal) Inhoudsopgave 1 Inleiding en samenvatting... 3 2 Vraagstelling... 3 3 Plan van aanpak... 4

Nadere informatie

Wierden Europaring 7 woningen nul-op-de-meter groot onderhoud. 12 februari 2019

Wierden Europaring 7 woningen nul-op-de-meter groot onderhoud. 12 februari 2019 Wierden Europaring 7 woningen nul-op-de-meter groot onderhoud 12 februari 2019 2 EVEN VOORSTELLEN Johan Kleinjan Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg Berto Boeve Loohuis Installatietechnieken Wouter Ribberink

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Aanvullend krediet vernieuwbouw club-/kleedaccommodatie Hockey Club Haarlem. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Aanvullend krediet vernieuwbouw club-/kleedaccommodatie Hockey Club Haarlem. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Aanvullend krediet vernieuwbouw club-/kleedaccommodatie Hockey Club Haarlem Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. R.H. Heeck Telefoon 5115716 E-mail: heeckrh@haarlem.nl MO/SR Reg.nr.

Nadere informatie

Zorg om het Dorp Mariahout

Zorg om het Dorp Mariahout Zorg om het Dorp Mariahout Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorg om het Dorp Mariahout Inleiding Bij het uitwerken van het opzetten van een koepel Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort

Nadere informatie

Onderdeel Risico Kans op risico Maatregelen Schade worst case Kans x schade Conclusie risico

Onderdeel Risico Kans op risico Maatregelen Schade worst case Kans x schade Conclusie risico Bijlage b: : risicoanalyse r nieuwbouw MFA/BHS Bij de raadsbehandeling van de informatie omtrent de mogelijkheden om het MFA/BHS nieuw te bouwen heeft de raad gevraagd om een risicoanalyse op de beoogde

Nadere informatie

Visie 2020. Iedereen is Kampioen. Van Wit naar Zwart, Via Haags Goud naar Olympische Goud

Visie 2020. Iedereen is Kampioen. Van Wit naar Zwart, Via Haags Goud naar Olympische Goud Visie 2020 Iedereen is Kampioen Van Wit naar Zwart, Via Haags Goud naar Olympische Goud Missie/Visie LGJ stelt alles in het werk om een individuele sporter te ontwikkelen tot het hoogst mogelijke niveau.

Nadere informatie

De GAVEBORG is mede mogelijk gemaakt door: EVERT VAN VLIET

De GAVEBORG is mede mogelijk gemaakt door: EVERT VAN VLIET De GAVEBORG is mede mogelijk gemaakt door: 1 EVERT VAN VLIET Onderwerpen MFC GAVEBORG, Duurzaamheid Samenwerken Financiering Beheer en exploitatie 2 EVERT VAN VLIET 3 MC GAVEBORG OOSTWOLD Samenwerking

Nadere informatie

De nieuwe school gaat door!

De nieuwe school gaat door! De nieuwe school gaat door! Na jaren van vergaderen en stemmingen in de gemeenteraad van Weert, is op 25 februari 2015 eindelijk het definitieve besluit gevallen: Laar krijgt een nieuwe school aan de Aldenheerd.

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Presentatie projectvoorstellen IDOP Thema avond gemeenteraad Maandag 14 januari 2013

Presentatie projectvoorstellen IDOP Thema avond gemeenteraad Maandag 14 januari 2013 Presentatie projectvoorstellen IDOP Thema avond gemeenteraad Maandag 14 januari 2013 1 Dorpsplein en hoofdstraten 2 Stichting dorpsraad Vianen nb 3 1) Voorzieningen en accommodaties a) Realisatie multifunctionele

Nadere informatie

Informatie brochure. Dorpsstraat 72, 4352 AE Gapinge

Informatie brochure. Dorpsstraat 72, 4352 AE Gapinge Informatie brochure Dorpsstraat 72, 4352 AE Gapinge Dit moet u weten!! Kadastraal Gemeente Veere Sektie (letters/nr.) N 2720 en 2721 Perceel opp. samen 2895 m 2 Algemeen Bouwjaar oorspronkelijk 1901, voor

Nadere informatie

Stichting Biljart- en Denksportcentra in Zaanstad JAARREKENING 2010. (verkort) Kraakstraat 42 1503BW Zaandam. www.bokosportcentrum.

Stichting Biljart- en Denksportcentra in Zaanstad JAARREKENING 2010. (verkort) Kraakstraat 42 1503BW Zaandam. www.bokosportcentrum. JAARREKENING 2010 (verkort) Kraakstraat 42 1503BW Zaandam www.bokosportcentrum.nl 1 Inhoudsopgave : Pagina Inhoudsopgave 2 Jaarrekening Algemene toelichting op de balans per 31 december 2010 3 Verslag

Nadere informatie

Energiebesparende werkzaamheden. J.P. Thijssepark in Naarden

Energiebesparende werkzaamheden. J.P. Thijssepark in Naarden Energiebesparende werkzaamheden J.P. Thijssepark 34 104 in Naarden 1 19.15-19.30 uur ontvangst 19.30-20.15 uur presentatie Marvin de Jong Projectleider Henk Snoeks Architect 20.15-21.00 uur beantwoorden

Nadere informatie