Infra-info. Infraprojecten beeld. Rapportage februari Lees online meer: Onderzoek naar inzet arbeidsmigranten, welke stappen worden gezet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infra-info. Infraprojecten beeld. Rapportage februari 2015. Lees online meer: Onderzoek naar inzet arbeidsmigranten, welke stappen worden gezet?"

Transcriptie

1 Infra info Infraprojecten beeld Infra-info Rapportage februari 2015 In deze Infra-info Van waterkering naar innovatieve energiedijk 2 Infraprojecten in beeld 3-6 Aanleg verdiepte N31 door Harlingen in volle gang 7 Pilot Shortlist-methode een succes 7 Klaar 8 Onderdoorgang Wolvega 8 Lees online meer: Op 18 december gingen de Haak om Leeuwarden en de Westelijke invalsweg open voor verkeer. Na de openstelling van de wegen is nu het gebied aan de beurt. Lees online het interview met Sjoerd Vrieswijk van de provincie. Onderzoek naar inzet arbeidsmigranten, welke stappen worden gezet? De provincie Fryslân laat een onafhankelijk onderzoek doen naar de inzet van arbeidsmigranten op Friese bouwplaatsen. Met dit diepgravende onderzoek willen wij duidelijk krijgen of de aannemer de cao-verplichtingen naleeft. Iedere werknemer heeft recht op een behandeling zoals in de wet is vastgelegd. Lees in de online Infra-info krant het volledige interview. Brug bij Vierhuis: Voor even middelpunt van civieltechnische sector Op 4 december kwamen constructeurs uit heel Nederland naar het symposium Praktijkproef Friese brug' in Heerenveen. Brug in kwestie is de Ruijtenschildtbrug bij Vierhuis, een betonnen plaatbrug uit De brug wordt vervangen en is daarmee een ideaal testobject. Want hoe sterk zijn dergelijke oude bruggen? TU Delft, Rijkswaterstaat en provincie Fryslân zoeken het uit met bezwijkproeven. Met verrassend resultaat. Op leest u meer, vindt u interessante links, extra foto's en video's.

2 duurzaamheid De Nieuwe Afsluitdijk Van waterkering naar innovatieve energiedijk Vervoer van de getijdenturbines 2 De Afsluitdijk wordt de komende jaren door het Rijk versterkt. Regionale overheden, samenwerkend als De Nieuwe Afsluitdijk, grijpen dit moment aan om de waterkering om te toveren tot een kraamkamer voor innovatieve, duurzame projecten. Eén van de energieprojecten trok eind november de aandacht, toen Koning Willem Alexander de Blue Energy centrale in Breezanddijk opende. Een belangrijke mijlpaal, maar er staan meer mooie projecten op stapel. Zo willen we de proef met getijdenenergie uitbreiden. De ambities zijn dus onverminderd groot. Bert Wijnsma en Parvin Hoseini zijn sinds begin vorig jaar, namens de provincies Fryslân en Noord-Holland, nauw betrokken bij de duurzame energieprojecten van De Nieuwe Afsluitdijk. Ze zien of spreken elkaar daarvoor wekelijks, laten ze weten. Er speelt veel en er moet ook nog het nodige gebeuren om projecten een stap verder te brengen. In dat proces opereren wij, namens beide provincies, vooral als aanjager en vraagbaak voor de marktpartijen die de projecten uiteindelijk moeten uitvoeren. Voorwaardenscheppend en faciliterend heet dat zo mooi. Ook praten we met één stem de verantwoordelijk gedeputeerden en betrokken gemeenten geregeld bij. Nieuwe technologieën; ondernemers aan zet Duurzame, of hernieuwbare energie, wordt tot op heden vooral opgewekt met waterkrachtcentrales, zonnecollectoren, windturbines, biomassa en aardwarmte. De Nieuwe Afsluitdijk voegt daar nieuwe technologieën aan toe die potentie hebben, maar zich nog moeten bewijzen. We hebben het dan over centrales die respectievelijk op het potentiaalverschil tussen zoet en zout water (Blue Energy) en tussen hoog en laag water draaien (getijdenenergie). De proef met getijdenenergie in Den Oever loopt al een tijdje, vertelt Hoseini. De producent van de turbines, Tocardo, is vijf jaar geleden samen met het Tidal Testing Centre gestart met het ontwikkelen en testen van een onderwaterturbine in een spuikoker. Daarmee is inmiddels zoveel kennis en ervaring opgedaan dat de proef in februari is opgeschaald naar drie turbines. Ook omdat de resultaten bemoedigend zijn. Veelbelovend Tocardo verwacht de techniek op termijn rendabel te maken. Daarvoor moet de onderneming nog wel stappen zetten. Zo heeft ze een grotere proefopstelling nodig. Het vizier is daarbij gericht op het installeren van 15 tot 20 turbines in de spuisluizen bij Kornwerderzand, aldus Wijnsma en Hoseini. Het is een veelbelovende techniek die aansluit bij onze ambities. Vergeet niet dat deze activiteit de nodige werk gelegenheid kan opleveren én een bijdrage levert aan de duurzame ambities van beide provincies. Volgens Wijnsma en Hoseini biedt de onlangs ondertekende samenwerkingsovereenkomst met het Rijk de ruimte om de turbines in Kornwerderzand te plaatsen. De financiering is echter nog niet rond. Hoseini: 15 tot 20 turbines vraagt een fikse investering. De resultaten zijn erg bemoedigend Foto: ANP Blue Energy De minstens zo revolutionaire techniek, het winnen van energie uit het mengen van zoet en zout water (Blue Energy), is het laboratoriumstadium ontstegen. Eind november opende Koning Willem Alexander onder grote publieke belangstelling de proefopstelling in Breezanddijk. Een initiatief van Redstack uit Sneek, Wetsus uit Leeuwarden en membraamleverancier en multinational Fujifilm. Wijnsma noemt de eerste testresultaten bemoedigend. Proefdraaien met zoet en zout zeewater op deze schaal, met alle verontreinigingen van dien, is natuurlijk anders dan in het lab. Zo liepen de membranen vol met organisch materiaal en verstopten waterpokken de zout water inlaat. Inmiddels zijn die problemen opgelost en gaat het testen en optimaliseren verder. In deze fase onderzoeken ze ook de ecologische effecten van de winning op het Wad en IJsselmeer. In De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) werken de provincies Fryslân en Noord-Holland en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen samen in het programma DNA. Ze stelden samen een ambitieuze agenda op met innovatieve projecten voor duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme. De partners brengen betrokken overheden, bedrijven en (kennis)instellingen bij elkaar en ondersteunen hen - ook via werkgroepen - bij het rondkrijgen van de projecten, vergunningen en financiën. Infra-info / februari 2015

3 Artist impression N31 Harlingen Hier werken we aan een mooi en bereikbaar Fryslân! 18 Holwerd 2 Dokkum 21 1 Hallum Harlingen 34 Franeker Leeuwarden 7 Burgum Drachten Bolsward Grou 32 Nij Beets Sneek Gorredijk 33 Workum 30 Woudsend 19 Joure Heerenveen 33 Oosterwolde Appelscha Wolvega werken aan de weg werken aan het water werken aan het spoor gebiedsontwikkeling Lemmer 1 Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl 2 De Centrale As 3 Extra sneltrein Groningen - Leeuwarden 4 N31 Traverse Harlingen 5 Haak om Leeuwarden 6 Westelijke invalsweg 7 Drachtsterweg en omgeving 8 Station Werpsterhoeke 9 Knooppunt Joure 10 N381 Drachten - Drentse grens 11 Onderdoorgang Om den Noort (Wolvega) 12 De Nieuwe Afsluitdijk 13 Investeringsagenda Drachten Heerenveen 14 Skieding (N358) 15 Uterwei (N358) 16 Kootstermolen - Kootstertille 17 Bolsward - Leeuwarden (N359) 18 Hallum - Holwerd (N357) 19 Fietsroute Sneek - Woudsend 20 Lutkepost - Augustinusga 21 Fietspad Stroobossertrekweg 22 Turborotondes bij op- en afritten Drachten Noord 23 Froonackerdyk (N384) 24 Van Harinxmakanaal 25 Rotondes op- en afritten Frieschepalen, Bolsward, Wolvega Naast deze projecten hebben PS nog eens 18 miljoen geïnvesteerd in het aanpassen van kleine verkeersonveilige punten. 26 Brug Dronrijp 27 Van Panhuysbrug 28 Ruijtenschildtbrug 29 Brug Tzummarumervaart 30 Sluis Workum 31 Pikmar Grou 32 Natuurcompensatie Polderhoofd kanaal Nij Beets 33 Opwaarderen Turfroute 34 Stationsbrug Franeker 35 Heafeart 36 Gebiedsontwikkeling Skûlenboarch - Westkern 37 Kom Twijzel 38 Rotstergaastweg 3

4 17 infraprojecten in beeld >> Planning Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl stationsbrug franeker n358 lutkepost-augustinusga N31 Traverse Harlingen Haak om Leeuwarden e kwrt 2 e kwrt 3 e kwrt 4 e kwrt 1 e kwrt 2 e kwrt 3 e kwrt 4 e kwrt brug Burgum brug Burgum westelijke invalsweg Station Werpsterhoeke Drachtersterweg en omgeving GU Knooppunt Joure onderdoorgang Wolvega Brug Stroomkanaal lemmer GU = gunning contracten GB = gronden beschikbaar = start uitvoering (deel)projecten = ingebruikname = vertraagd = risico op vertraging = (voor) op schema hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl stationsbrug franeker N358 Lutkepost-Augustinusga N31 TRAVERSE HARLINGEN Haak om Leeuwarden taakstellend budget = 10 mln. binnen budget risico op overschrijding overschrijding 137,8 mln. (betreft het Friese deel) 7,8 mln. 4 mln. 149 mln. 149,7 mln. ingebruikname 2025 januari 2016 november 2015 eind 2017 december 2014 grond in eigendom projectrisico s (grond voor brug Burgum en kanaalaanpassing) Vertraging door procedures. Er moeten met het Rijk nog definitieve afspraken worden gemaakt. Afhankelijk van de prioriteitstelling binnen het Rijk. Niet van toepassing Op dit moment geen risico s voorzien. Onttrekken van grondwater in nabijheid van woningen en vuilstort. 90% Uitvoeringsrisico s door technische complexiteit. De drie verschillende overheden werken samen in één alliantie. De provincie draagt het financiële risico, maar zit niet alleen aan het stuur. Haak is open, invalswegen nog niet klaar. Risico op aanvullende maatregelen om de bereikbaarheid in de nieuwe situatie te garanderen. Planvorming voor sloop en herstel gebieden rondom Haak nog niet gereed. 4 Het project ligt financieel en qua planning op koers. De werkzaamheden voor de brug Burgum en de bochtafsnijding liggen op schema. Het milieu-effectrapport voor Skûlenboarch/ Westkern is inmiddels door Provinciale Staten vastgesteld. In het vervolg daarop is het provinciaal inpassingsplan in voorbereiding genomen. Dit is in de loop van 2015 gereed en wordt dan in procedure gebracht. De investeringsmiddelen voor de vervanging van de bruggen Kootstertille en Skûlenboarch zijn, samen met de bruggen in Groningen, inmiddels opgenomen in de begroting van het Rijk. Er moeten nog afspraken gemaakt worden over het definitieve jaar van uitvoering. De rijksbegroting gaat uit van de periode Bestuurlijk is afgesproken dat de bruggen uiterlijk in 2020 zijn vervangen. De eerste van de zes Friese bruggen is in uitvoering, brug Burgum. De studie naar de technische varianten voor de bruggen Kootstertille en Skûlenboarch is afgerond. Deze informatie is actief met de omgeving besproken. We zullen met het Rijk afspraken maken over de financiering en daarmee de start van het werk. De drie resterende bruggen, Spannenburg, Ald Skou en Uitwellingerga moeten uiterlijk 2025 klaar zijn. Hierover moeten met het Rijk nog afspraken worden gemaakt. De brug Burgum is onderdeel van contract Midden 2 van De Centrale As. Informatie over de brug is ook verkrijgbaar bij het informatiecentrum van De Centrale As (Stinswei 1a, Garyp). De Stationsbrug Franeker verkeert in slechte staat. Belangrijke onderdelen hebben hun technische levensduur overschreden waardoor de brug niet meer aan de veiligheidseisen voldoet. Besloten is naast renovatie, de brug ook gedeeltelijk te vernieuwen om de gewenste doorvaarbreedte te realiseren. Op verzoek van de gemeente wordt de brug een meter breder. Er ligt een relatie met het Franeker Waddenpoort project (voorheen Kanaalzone) van de gemeente. Het Friese Merenproject is ook bij de ontwikkeling van de Waddenpoort betrokken. Hoewel de brug de hoogste prioriteit heeft, wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de werkzaamheden van Franeker Waddenpoort. Er is en wordt goed afgestemd met de omgeving en belangenpartijen. Het werk is inmiddels aanbesteed. De aannemer voert de verdere voorbereiding uit. De verwachting is dat in april/mei 2015 wordt gestart met de daadwerkelijke uitvoering van de brug. Uiterlijk januari 2016 is de nieuwe Stationsbrug klaar. Het wegvak Lutkepost - Augustinusga is een deel van de N358, gelegen tussen de A7 (Frieschepalen) en Buitenpost. Ook de projecten Uterwei en Skieding maken hier deel van uit. Doel van het project is de veiligheid en de doorstroming verbeteren. De directe aansluitingen op de weg worden verwijderd en gebundeld op de rotonde bij Buitenpost. Verder wordt de aansluiting Izermieden verder van de brug gebracht om de zichtlijnen te verbeteren. Tevens wordt de aansluiting Blauforleat verwijderd en wordt de bocht ten zuiden van Lutkepost flauwer. Om de doorstroming te verbeteren wordt de hoofdrijbaan verbreed en komen er landbouwpasseerstroken. De kabels en leidingen zijn inmiddels verlegd en de uitvoering is gestart. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in oktober 2015 klaar. Het werk voor de bouw van de verdiepte ligging in de Traverse N31 Harlingen is gegund aan Ballast Nedam. Op dit moment werkt Ballast Nedam het ontwerp, de bouwlogistiek en de aanpak uit in een degelijk uitvoeringsplan. Het werk buiten start na de zomer. De technische risico s liggen bij Ballast Nedam. Zij komen hiervoor met oplossingen. Deze onderdelen worden specifiek getoetst door deskundigen vanuit de alliantie (gemeente, rijk en provincie). Waar nodig worden specialisten van ingenieursbureaus ingeschakeld. Voor de grondverwerving wordt, naar het zich laat aanzien, in drie á vier gevallen tot feitelijke onteigening overgegaan. In de uitvoeringsplanning is hier rekening mee gehouden. Er ligt een belangrijke financiële afhankelijkheid met het doorgaan van de Vismigratierivier (VMR) als onderdeel van De Nieuwe Afsluitdijk. De afvoer van de overtollige grond (ca m3) uit de Traverse Harlingen is namelijk voorzien als levering aan de VMR. Binnen de N31 wordt voor dit risico een reservering van 4,9 miljoen aangehouden. Het Perseverantiaterrein grenst aan de toekomstige N31. Dit ernstig vervuilde terrein moet gesaneerd worden. Bekeken wordt of een groter deel van dit terrein gesaneerd kan worden om hier toekomstige stadsontwikkelingen mogelijk te maken. De kans van slagen wordt vergroot door de aankoop van grond. Vanaf 5 januari is het nieuwe projectbureau gevestigd aan de Kanaalweg 14 in Harlingen. Het bijbehorende informatiecentrum wordt binnenkort officieel geopend voor het publiek. Op 18 december is de Haak in gebruik genomen. De openstelling verliep succesvol. Het gebruik voldoet aan de verwachtingen. Na de openstelling zijn weinig problemen ondervonden. Momenteel vinden de afrondende werkzaamheden plaats. Parallelwegen worden nu aangelegd en pompinstallaties worden aangesloten op definitieve stroomvoorziening. Deze werkzaamheden worden in het tweede kwartaal afgerond. De eerste fase van de gebiedsontwikkeling (Marsum e.o.), is volop in uitvoering. Deze fase bestaat uit realisatie van een vaarweg naar Marsum (Dm) en het realiseren van doorvaarbare duikers en een zelfbedieningssluis. Gebiedsontwikkeling fase 2 (Deinum, Boksum en Ritsumasyl) wordt aanbesteed en er wordt naar verwachting na de zomer gestart met de uitvoering. De plannen voor het opruimen en herinrichten van de gebieden tussen Marsum en Leeuwarden en het Van Harinxmakanaal worden uitgewerkt. De planvoorbereiding gebeurt in overleg met de lokale betrokkenen en de betreffende gemeenten. Naar verwachting wordt deze herinrichting in 2016 uitgevoerd. Infra-info / februari 2015

5 Sluizen bij Kornwerderzand Westelijke invalsweg Station Werpsterhoeke Drachtsterweg en omgeving Knooppunt Joure onderdoorgang Wolvega brug stroomkanaal LEMMER 90 mln. 30 mln. waarvan 21 mln. voor de onderdoorgangen (fase 1) en 9 mln. voor station en voorzieningen (fase 2) 92,3 mln. 75,2 mln. (incl. Langwarder Wielen) 12 mln. (waarvan 10,5 mln. RSP-gelden en 1,5 mln. bijdrage van de gemeente) 10 mln. december 2014 / 2016 (fase 1/fase 2) eind 2016 (betreft onderdoorgangen) voorjaar 2016 eind 2017 begin 2016 eind % Niet van toepassing Vertraging grondaankoop in de tweede fase van het project. Waardoor de tweede fase in de tijd verder uitloopt. Fase 1 (provincie) functioneert niet volwaardig, zolang fase 2 (gemeente) niet gereed is. Dat kan om aanvullende maatregelen vragen. Voorbereidende werkzaamheden niet tijdig gereed. Onvoldoende reizigersaanbod waardoor de haalbaarheid van het station (fase 2) onder druk komt te staan. Een hoofdwaterleiding doorkruist het projectgebied. Het bouwen in een stedelijke omgeving vraagt om extra maatregelen om overlast te beperken. Dit kan tot hogere kosten leiden. De weg en de vaarweg blijven tijdens de werkzaamheden open met risico op hogere kosten en vertraging. Uitvoeringsrisico s door technische complexiteit. Taakstelling wordt niet gehaald. De drie verschillende overheden werken samen in één alliantie. De provincie draagt het financiële risico, maar zit niet alleen aan het stuur. Op dit moment geen projectrisico s. Op dit moment geen risico s voorzien. De Westelijke invalsweg is op 18 december gelijktijdig met de openstelling van de Haak om Leeuwarden in gebruik genomen. Daarmee is eerste fase afgerond. Omdat de tweede fase nog niet gereed is, ontstaan er verkeersopstoppingen. Er zijn maatregelen getroffen om dit probleem te beheersen. Dit in de vorm van monitoring en dynamisch verkeersmanagement. De tweede fase van de Westelijke invalsweg, tussen de Zwettestraat en het Stephenson viaduct, wordt door de gemeente Leeuwarden uitgevoerd. Het project bevindt zich momenteel in grondverwerving (onteigening) en wordt naar verwachting in 2017 afgerond. Grondverwerving duurde langer dan verwacht. De grond is eind oktober 2014 verworven en de aanbestedingsprocedure is eind 2014 gestart. De openstelling van de onderdoorgangen staat gepland voor december Dit is nog op tijd voor de extra (vierde) trein die gaat rijden tussen Leeuwarden en Meppel; de onderdoorgangen dienen als veiligheidsmaatregel voor deze intensiteitsverhoging. De aanbestedingsprocedure voor beide onderdoorgangen is gestart. Een hoofdwaterleiding doorkruist het projectgebied. De marktpartijen moeten aangeven of zij de waterleiding willen laten liggen of dat deze verlegd moet worden. De voorbereidende werkzaamheden zijn gegund. In 2015 wordt verder gewerkt aan de realisatie van het aquaduct in de Drachtsterweg, inclusief de verdiepte ligging. Daarnaast wordt aan de zuidzijde de fiets- en sloepenonderdoorgang Wiarda uitgevoerd. Aan de verdiepte ligging ten zuiden van het kanaal is in 2014 hard gewerkt, er zijn drie viaducten gerealiseerd en het grootste deel van de verdiepte ligging is uitgegraven. De werkzaamheden op dit gedeelte lopen erg voorspoedig en liggen ruim voor op planning. Verder wordt er gewerkt aan de voorbereiding van de laatste inrichtingsvraagstukken en het zonnepaneel eiland. Deze zullen naar verwachting 2016/2017 gerealiseerd worden. Bij de bouw van het aquaduct in de Drachtsterweg is vertraging ontstaan. Er wordt gewerkt aan het zuidelijk deel in het kanaal. Dit heeft circa acht maanden vertraging opgeleverd, waardoor het onmogelijk was om vanaf 15 september 2014 (na het vaarseizoen) te starten met de bouw van het tweede deel van het aquaduct in het kanaal, voor het beweegbare deel van de brug. Vanaf dat moment zou een hoogtebeperking voor het scheepvaartverkeer gelden. Ingebruikname staat nu gepland in het tweede kwartaal van De eerdere planning was gericht op ingebruikname in het vierde kwartaal van De procedure van de aanbesteding van het werk voor Joure is gestart. In januari zijn vijf aannemers geselecteerd. De ondertunneling van de Hollandiastraat wordt als een optie in het contract uitgevraagd. Na aanbesteding kunnen gemeente en provincie hierover beslissen. Bij de grondverwerving worden drie of vier onteigeningen verwacht. De procedure is hiervoor gestart. In de uitvoeringsplanning is hiermee rekening gehouden. De component gebiedsontwikkeling bestaat voor Joure uit het toevoegen van diverse initiatieven aan het project. Deze zijn: de verdieping van de Langwarderwielen, entree Joure (incl. mini busstation), opruimen en slopen bestaande A7, hergebruik van de geluidswal en het onderhoudswerk aan de A6. Met gemeente en het Rijk zijn hierover duidelijke (financiële) afspraken gemaakt. Ook zijn er aanvullende bijdragen afgesproken. Er is een goede grip op de belangrijkste risico s. Rijkswaterstaat heeft als aanbestedende dienst een belangrijk aandeel in de uitvoering van het werk en de provincie draagt het financiële risico; vandaar ook de alliantie als samenwerkingsvorm. Technische risico s zijn scherp in het contract verwoord en zijn binnen het contract bij de aannemer belegd. Daarnaast worden de risico s in de uitvoering proactief gevolgd en wordt specifiek getoetst vanuit het contractbeheer van de samenwerkende partijen. Er rijden stapsgewijs meer treinen tussen Leeuwarden en Zwolle. Vanaf de dienstregeling 2014 is gedurende de hele dag een derde trein per uur gaan rijden tussen Leeuwarden en Meppel. Vanaf de dienstregeling 2017 gaan er op dit traject vier treinen per uur rijden. Hiervoor moet een aantal overwegen veiliger worden gemaakt of opgeheven. De spoortunnel Om den Noort in Wolvega is er daar één van. Voor een veilige ontsluiting van het fietsverkeer is eind 2014 besloten om naast de westelijke fly-over ook een fly-over voor de fietsers aan de oostkant van de onderdoorgang te realiseren. De onderdoorgang wordt naar verwachting april 2016 geopend. Het project kan binnen het budget gerealiseerd worden. Het werk is in januari gestart. De starthandeling vond 2 februari plaats. Met bewoners zijn afspraken gemaakt over de situatie tijdens de bouw en over de geluidsschermen. De handbediende grote ophaalbrug over het Stroomkanaal, in de N359 bij Lemmer, verkeert in slechte staat. Bovendien voldoet de brug niet meer aan zijn huidige en gewenste functie. Daarom komt er een geheel nieuwe brug. De vormgeving van de nieuwe brug past bij het Ir. D. F. Woudagemaal, monument op de UNESCO Werelderfgoedlijst. In november 2014 startte de aannemer de werkzaamheden. 5

6 >> 17 infraprojecten in beeld Planning N359 Lemmer* e kwrt 2 e kwrt 3 e kwrt 4 e kwrt 1 e kwrt 2 e kwrt 3 e kwrt 4 e kwrt * Hangt af van voorkeursvariant. Nu nog niet bekend. Extra sneltrein Groningen - Leeuwarden (12 contracten worden gegund in de periode ) GU GU GU GU gebiedsontwikkeling De Centrale As gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drentse grens heafeart de nieuwe afsluitdijk GU GU = gunning contracten GB = gronden beschikbaar = start uitvoering (deel)projecten = ingebruikname = vertraagd = risico op vertraging = (voor) op schema legenda zie pagina 4 N359 lemmer Budget nog onbekend extra SNELTREIN GRONINGEN - LEEUWARDEN gebiedsontwikkeling DE CENTRALE AS gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drentse grens heafeart 0,6 mln. De Nieuwe Afsluitdijk nog onbekend 166,9 mln. (Inclusief bijdrage van provincie Groningen en Landelijk Verbeterprogramma Overwegen) najaar mln. medio ,8 mln. eind 2015 voorjaar miljoen (waarvan 82.5 miljoen (fase 1) nu geregeld is. Fries aandeel in fase 1 is 17.8 miljoen Afhankelijk van de te maken tracékeuze Nog onbekend* 90% 95% Niet van toepassing Niet van toepassing Nog geen projectrisico s bekend. Planning staat onder druk, onder andere vanwege besluitvorming overheden en ruimtelijke procedure (Tracéwet). Overschrijding van het budget. * Tussen Zuidhorn en Hoogkerk wordt het spoor verdubbeld. Ook voor het keerspoor in Zuidhorn moet grond worden aangekocht. Vrijwillige kavelruilprocessen slagen niet, waardoor we gebiedsontwikke lingsprojecten moeten bijstellen. Uitvoeringsrisico s door technische complexiteit. Tegenvallende opbrengsten verkoop gebouwen en percelen, waardoor financiële problemen kunnen ontstaan. Kans op claims m.b.t. regelingen van nutsbedrijven. Door interpretatie verschillen van de provinciale regeling voor het verleggen van kabels en leidingen. Vrijwillige kavelruilprocessen slagen niet waardoor we gebiedsontwikkelings projecten moeten bijstellen. Kans op claims m.b.t. regelingen van nutsbedrijven. Door interpretatieverschillen van de provinciale regeling voor het verleggen van kabels en leidingen. Vertraging door uitloop van de uitvoeringsplanning van de aannemer. Contractvorm is risico voor budget. Financiering voor de sluis Kornwerderzand. Besluitvorming winddossier. 6 Op de Rondweg (N359) in Lemmer heeft het wegverkeer in toenemende mate problemen met de doorstroming. Na een intensief samenwerkingstraject, met gemeente en omgeving, zijn er vier varianten uitgewerkt: een Noord-, Midden-, Basis- en Zuidvariant. In oktober 2014 hebben Provinciale Staten gekozen voor de basisvariant met een plus voor de verkeerveiligheid en leefbaarheid. De plus wordt wederom samen met de omgeving uitgewerkt. In de eerste helft van 2015 worden de voorstellen voor de plus voorgelegd. In het convenant RSP-ZZL is voor de spoorverbinding een bedrag opgenomen van 120 miljoen, prijspeil Prijspeil 2014 is echter 128,9 miljoen, inclusief BTW. Vanuit de provincies Groningen, Fryslân en het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen is dit bedrag opgehoogd tot 166,9 miljoen, inclusief BTW. Van het totale budget van 120 miljoen (prijspeil 2007) dat het Rijk beschikbaar heeft voor de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen is tot en met ,4 miljoen besteed aan voorbereiding en planontwikkeling. Gekozen is voor een aanpak waarmee de bouwwerkzaamheden van het spoor binnen de gemeente Leeuwarden in 2017 worden afgerond (vóór Culturele Hoofdstad 2018). Dit brengt een risico met zich mee. Deze aanpak werkt namelijk alleen als de aanpassing van de stationsomgeving door de gemeente Leeuwarden vóór 1 juli 2017 gereed is. Op 1 december is de nieuwe variant van de onderdoorgang bij Hurdegaryp gecommuniceerd met belangstellenden en inwoners van Hurdegaryp e.o. In augustus start de inspraak van de OTB/ MER procedure. De maatregelen die binnen het project worden uitgevoerd zijn uitgelegd in een filmpje. Deze is te vinden op Tussen 15 en 19 oktober is de spooronder doorgang bij Feanwâlden succesvol geplaatst. Het daadwerkelijke inschuiven van de onderdoorgang trok ruim 300 bezoekers. De activiteiten werden door bezoekers via de webcam gevolgd. In Noord 2 (Dokkum - Feanwâlden) wordt nog druk gewerkt aan de aanleg van de weg. Met name bij de Doniawei waren er wat tegenslagen die ondertussen zijn opgelost. Voor de gebiedsontwikkeling zijn 39 van de 77 maatregelen uit de eerste fase in uitvoering, waarvan de meesten onderdeel zijn van een groter wegencontract. Het programma voor Kansen in Kernen is gereed. De dekking is op een haar na geregeld. Besluitvorming wordt verwacht in voorjaar De eerste uitvoeringsovereenkomst is getekend (herinrichting Garyp). De rondweg Garyp (deelgebied Zuid 1) is op 16 januari opengesteld voor het verkeer. Onder grote belangstelling opende gedeputeerde Poepjes, samen met de wethouders van de betrokken gemeenten, de weg. De benodigde weidevogelcompensa tie is met behulp van de agrariërs uit het gebied ingevuld. Gedeputeerde Kramer onthulde een informatie bord over de weidevogelcompensatie. De compensatie was voorwaarde voor de openstelling. Aansluitend wordt het KiK-project Garyp dit jaar uitgevoerd. Eind 2014 zijn twaalf kavelruilprojecten afgerond. De minnelijke verwerving van grond ligt hiermee op schema. Ook de onteigening gaat volgens planning. De kavelruilprocessen lopen door tot het eerste kwartaal van Het project staat er zeer rooskleurig voor. Zoals verwacht valt het project goedkoper uit. In 2015 wordt het projectbudget daarom naar beneden bijgesteld. Deze bijdrage gaat naar de RSP-taakstelling. Eind 2014 namen Provinciale Staten een motie aan om een huifkartunnel te realiseren bij de oversteek van de N381 in de Oude Willem/Tilgrupsweg. Gedeputeerde Staten geven uitvoering aan deze motie. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten wordt meer geïnvesteerd in het gebied dan eerder afgesproken. Onder andere in de Turfroute, samen met het Friese Merenproject en in Masterplan Appelscha (samen met gemeente Oosterstellingwerf). Deze projecten maken deel uit van de quick wins van het programma Wurkje foar Fryslân. Er zijn twee gebiedsontwikkelingsprojecten in uitvoering genomen: recreatiepaden Drents-Friese Wold en Infrastructurele maatregelen onderliggend wegennet. Begin 2015 is het eerste themamagazine uitgebracht over de herinrichting van de omliggende wegen van de N381 Drachten-Drentse grens, DE PLUS. Dit magazine kwam mede door input vanuit de omgeving tot stand. Onder andere dorpsbelangen en de informatieavonden leverden input. Het magazine is te vinden op de projectwebsite. De provinciale vaarweg langs de Deelen, de Heafeart/Nije Pompsleat, wordt in het najaar van 2015 gebaggerd. Dit gebeurt over een lengte van bijna tien kilometer. Het werk start na de zomer. Het werk wordt met een zogenaamd UAV-gc contract op de markt gebracht. Daarin staat beschreven wat het eindresultaat moet zijn. De aannemer mag zelf - binnen bepaalde randvoorwaarden - bepalen hoe dat gebeurt. Dit baggerwerk is een van de velen dat in een kort tijdsbestek wordt uitgevoerd. Andere onlangs gerealiseerde baggerwerken zijn: het Dokkumer Grutdjip, een gedeelte van de Turfroute, een gedeelte van de vaarweg naar Drachten, de Alde Lune, de Harnzer Feart, de Pikmar en kern Grou. De voorbereiding van de projecten die gekoppeld worden aan het Rijkscontract (fase 1) is afgerond. Voor al deze projecten zijn samenwerkingsovereenkomsten opgesteld. Het gaat om de projecten: Vismigratierivier, recreatief fietspad (route vasteland - Kornwerderzand en Monument - Den Oever), opwaardering Monument en buitenruimte, stromingsenergie. Hiermee is een belangrijke mijlpaal gehaald. Deze overeenkomsten, inclusief de daarbij horende financiële dekkingsvoorstellen, zijn op 21 januari 2015 in Provinciale Staten van Fryslân behandeld en goedgekeurd. De voorbereiding van de aanbesteding wordt dit jaar afgerond. De aanbesteding van het Rijk voor deze projecten start in het laatste kwartaal van De minister geeft de regio de ruimte om de plannen voor de sluis bij Kornwerderzand verder uit te werken. De verwachting is dat er in het tweede kwartaal van 2015 tot definitieve afspraken kan worden gekomen met het Rijk. De discussie rondom windenergie loopt nog. Er is nog geen duidelijkheid over de mogelijke gevolgen voor De Nieuwe Afsluitdijk. Infra-info / februari 2015

7 Harlingen, verbonden stad in 2018 Aanleg verdiepte N31 door Harlingen in volle gang Laatste stukje autoweg De verdiepte N31 bij Harlingen is het laatste stukje ontbrekende vierbaansweg tussen Leeuwarden, Harlingen en Amsterdam. Hiervoor wordt twee kilometer nieuwe autoweg aangelegd, inclusief ongelijkvloerse kruisingen, waaronder de spoorwegovergang en een aquaduct onder het Van Harinxmakanaal. De aanbesteding is gegund en de voorbereiding is in volle gang. September 2015 gaat de schop de grond in. Eind 2017 wordt de N31 Traverse in Harlingen opgeleverd. Vanaf dan is de havenstad een geheel, beter bereikbaar en biedt ze volop kansen voor ontwikkeling langs de nieuwe verkeersader. We smeden de stad weer tot één geheel. Bovendien lossen we de flessenhals op door de wegverdubbeling en de bouw van het aquaduct onder het Van Harinxmakanaal. Aan het woord is Gosse Schriemer die als vertegenwoordiger van de provincie Fryslân in het projectteam zit dat het megaproject voorbereidt en uitvoert. Hij bewaakt het budget, is verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling en de contactpersoon van provinciaal programmamanager Sieds Hoitinga. Aan elkaar groeien Laatste spreekt van een bijzonder project. Meest opvallend is natuurlijk dat de vierbaans autoweg vijf meter onder het maaiveld komt te liggen. Als je er een dak overheen legt, heb je bij wijze van spreken een twee kilometer lange tunnel. Inclusief het aquaduct onder het Van Harinxmakanaal. Doordat de weg straks verdiept ligt, kunnen beide stadshelften een geheel gaan vormen. Daarom ziet de projectorganisatie graag dat het aangrenzende Spaansen terrein ontwikkeld en het Perseverantia terrein (geheel) gesaneerd wordt. Volgens planning gaat de nieuwe verkeersader eind 2017 open voor verkeer. Daarmee is de Friese havenstad klaar voor de toekomst. Mooi voor het jaar van de Culturele Hoofstad. Laat de bezoekers maar komen, besluit Schriemer. Meer over de N31 Harlingen in de online editie. Gosse Schriemer (l) en Sieds Hoitinga midden- en kleinbedrijf Pilot shortlist-methode een succes Wat vinden aannemers van de proef? Lees het online! Sinds april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. Deze verplicht de provincie tot het objectief selecteren van aannemers voor onderhandse aanbesteding. Dus ook voor infraprojecten. Reden voor de provincie om eind 2013 een pilot te starten met zogenaamde shortlists. Ruim een jaar na dato kijkt Henk Woudstra van de provincie terug op de proef. Een shortlist is een lijst waarop aannemers zich inschrijven om in aanmerking te komen voor een infraklus van de provincie. Elke lijst is gekoppeld aan een thema. Zo kende de pilot 27 lijsten met thema s die varieerden van betonwerken tot maaien hekkelklussen. Objectief en helder Om kleine aannemers ook een kans te geven, maken we binnen een aantal thema s twee lijsten: één voor werken van een halve tot vijf ton, en een lijst voor klussen vanaf vijf ton tot anderhalf miljoen euro. Werken tot een halve ton zijn enkelvoudig. Deze worden 1-op-1 gegund en evenredig verdeeld over de gegadigden. Wél van invloed is de afstand tussen de vestigingsplaats van het bedrijf en de opdrachtlocatie. Hoe dichterbij, hoe beter", vertelt Woudstra van de afdeling Infraprojecten, Gebiedsinrichting en Natuur. Hij kijkt zeer tevreden terug op het verloop van de proef. De selectie is nu volledig objectief. En helder. Aannemers waarderen die duidelijkheid. Ander voordeel is dat bij de digitale inschrijving al een eerste schifting plaatsvindt. Voor bedrijven die geen ISO- en tevredenheidsverklaring kunnen overleggen, is aanmelden niet mogelijk. Shortlist zelfregulerend Aan het begin van de pilot vond een loting plaats die de aanvankelijke ranking van de lijsten bepaalde. In regionale media en online op aanbestedingsplatformen riepen we partijen op zich in te schrijven. Ruim 140 bedrijven gaven hieraan gehoor. Inmiddels zijn er nog zo n 110 over, een mooie score, aldus Woudstra. Ook nu kunnen bedrijven zich nog aanmelden voor één of meer lijsten. Nieuwe inschrijvers starten weliswaar onderaan, maar schuiven vanzelf omhoog. Na elke aanbesteding verandert namelijk de ranking. Woudstra legt uit: Voor elk groot werk worden de drie tot vijf hoogst genoteerde partijen uitgenodigd. De winnende inschrijver is bij een volgende procedure als eerste geplaatst. Maar de nummer vier in de uitslag gaat bijvoorbeeld naar de één na laatste plek. Daarnaast hebben prestaties invloed op de ranking. Dat blijkt een flinke stimulans voor het leveren van kwaliteit. Iets dat voorafgaand aan de pilot een aandachtspunt was. Mogelijk breder ingezet In januari 2015 is de pilot geëvalueerd en als geslaagd beoordeeld. De shortlist-methode wordt nu omgezet in permanent beleid en bovendien breder ingezet. Ook de inkoop van diensten en leveringen zal mogelijk via shortlists verlopen. 7

8 Klaar! Herinrichting Kom Twijzel De tweede helft van het afgelopen jaar werkten de provincie Fryslân en de gemeente Achtkarspelen samen aan de herinrichting van de dorpskom van Twijzel. En met resultaat. De weg werd veiliger en Twijzel kreeg een stukje van haar dorpse karakter terug. Gedeputeerde Sietske Poepjes nam de vernieuwde kom in het najaar officieel in gebruik met een feestelijke opening. De N355 is een belangrijke route voor het doorgaand verkeer tussen Leeuwarden, Buitenpost en Groningen. De weg loopt dwars door de dorpskern van Twijzel. Dat zorgde voor overlast en onveilige situaties. Provincie en gemeente pakten dat probleem samen aan met een herinrichting en opknapbeurt van de parallelwegen, fietspaden en bermen in de dorpskom. De herinrichting en de maximumsnelheid van 30 km/uur in de kern zorgen voor minder overlast en een veiligere verkeerssituatie. De aangepaste straatverlichting en meer groen versterken het oorspronkelijke, dorpse karakter van Twijzel. Rondweg Garyp geopend Vrijdagmiddag 16 januari werd de rondweg Garyp voor het verkeer geopend. Gedeputeerde Sietske Poepjes nam de officiële handeling voor haar rekening. Collega-gedeputeerde Johannes Kramer onthulde het paneel dat informatie geeft over het weidevogelgebied. De nieuwe rondweg is onderdeel van de Centrale As. Leerlingen van CBS De Wrâldpoarte fleurden de opening op met zelf versierde doeken. De dagen er voor konden fietsers en wandelaars de drie kilometer lange enkelbaans weg al verkennen. De opening was ook het startsein van het project Kansen in Kernen, waarbij de inwoners van Garyp meedenken en praten over de inrichting van de nu verkeersluwe dorpskern. Onderdoorgang Wolvega Straks soepel doorrijden In april van 2016 is hij klaar; de onderdoorgang Om den Noort in Wolvega. Ruim een half jaar voordat er ieder uur twee Intercity s en twee Sprinters overheen rijden. Nu nog gaan er drie van Leeuwarden, via Wolvega, naar het Zuiden. In 2013 waren dat er nog maar twee. De extra Sprinters zorgen voor een betere verbinding, maar vergen ook aanpassingen aan spoor en overgangen, aldus Hans Offermans, programmamanager Spoor van de provincie. De nieuwe onderdoorgang zorgt ervoor dat automobilisten, fietsers en voetgangers het spoor straks veilig en snel kunnen passeren. Voor de huidige spoorwegovergang staat het verkeer vaak vast. Een vierde trein in 2017 zou de drukte én onveiligheid vergroten. Dat constateerde ook gemeente Weststellingwerf, die de plannen voor een veiliger passage in 2010 initieerde. Overleg met de provincie en ProRail zorgde voor een definitief plan en de huidige samenwerking, vertelt Oscar Verbree, projectleider namens de gemeente. Drie-eenheid Al vanaf het begin zijn we een mooie drie-eenheid, zegt Offermans. Ieder kent zijn taken en we weten elkaar goed te vinden. Oscar en zijn collega s zijn actief betrokken bij de uitvoering die ProRail verzorgt. Wij als provincie zijn eindverantwoordelijk, maar hoeven dankzij de soepele wisselwerking niet dagelijks op locatie te zijn. We hebben volop vertrouwen in de aanpak van de gemeente en ProRail. Dat de stuurgroep tot dusverre al haar beslissingen unaniem kon nemen, zegt genoeg. Veel zeggenschap omwonenden Offermans prijst onder meer de persoonlijke benadering van omwonenden gedurende het proces. Daarvoor organiseerde de gemeente diverse informatie- en inspraakavonden. Verbree: Bewoners spraken onder meer hun voorkeur uit voor het type geluidswal: een grondwal met bosschage. Ook overleggen we met buurtbewoners over de herinrichting van een tijdelijke weg. Deze weg doet dienst van april tot eind 2015 en wordt daarna ingericht als groenvoorziening. Lokale kennis van grote waarde Er staat in Wolvega veel te gebeuren op een betrekkelijk klein oppervlak. De lokale kennis van de gemeente komt daarbij goed van pas. Het stelt de stuurgroep in staat om, behalve met omwonenden, ook rekening te houden met specifieke verkeersdeelnemers en andere belangen. Zo verplaatst het fietspad aan de noordkant van de huidige overgang, niet voor niets naar de zuidkant van de onderdoorgang. Hierdoor hoeven scholieren op weg naar het Linde College niet meer Om den Noort over te steken. Sneller en veiliger dus, legt Verbree uit. Fietsers die de weg alsnog willen kruisen, nemen de fly-over aan de west- of oostzijde van de spoorlijn. In 2014 legde men al kabels en leidingen in het plangebied. Ook moesten er zo n tachtig bomen worden gekapt. In januari van dit jaar startte uitvoerder Mobilis met de aanleg van de onderdoorgang, die medio april 2016 gereed is. 8 Colofon Infra-info is een uitgave van de provincie Fryslân en verschijnt drie keer per jaar. Redactie provincie Fryslân, afdeling Complexe Infraprojecten, (058) , / afdeling Infraprojecten, Gebiedsinrichting en Natuur (N). Teksten, ontwerp en productie Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar en GH+O communicatie en creatie. Fotografie provincie Fryslân. Oplage 700 exemplaren. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, gekopieerd of vermenigvuldigd op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de provincie Fryslân. Aan deze rapportage kunnen geen rechten worden ontleend. Ga naar voor de digitale versie van deze krant met vele extra's. Infra-info / februari 2015

Mienskip op de bouwplaats

Mienskip op de bouwplaats Infraprojecten in beeld Infra-info Rapportage oktober 2015 In deze Infra-info 'We gaan meer controleren op naleving cao buitenlandse werknemers 2 Infraprojecten uitgelicht 3-6 Ledlampen leveren besparing

Nadere informatie

Infra-info. Infraprojecten beeld. Rapportage mei 2015 WAT VINDT U VAN INFRA-INFO? Lees online meer: SROI: Geknipt voor deze baan

Infra-info. Infraprojecten beeld. Rapportage mei 2015 WAT VINDT U VAN INFRA-INFO? Lees online meer: SROI: Geknipt voor deze baan Infra info Infraprojecten beeld Infra-info Rapportage mei 2015 WAT VINDT U VAN INFRA-INFO? Vul de enquête in op frieseinfrainfo.nl en maak kans op een kijkje achter de schermen van een infraproject. In

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Kom kijken hoe wij het maken 24 mei 2014 van 10-16 uur

Kom kijken hoe wij het maken 24 mei 2014 van 10-16 uur UITNODIGING DAG VAN DE BOUW OP ZATERDAG 24 MEI WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP WWW.DAGVANDEBOUW.NL APRIL 2014 Kom kijken hoe wij het maken 24 mei 2014 van 10-16 uur Op zaterdag 24 mei is het weer zover,

Nadere informatie

Parallelweg maandag open voor verkeer

Parallelweg maandag open voor verkeer De Haak om Leeuwarden DEZE NIEUWSBRIEF INFORMEERT U OVER DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN VAN HET PROJECT. JUNI 2015 WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP: WWW.VRIJ-BAAN.NL OF VIA TEL. 058 284 40 40 Parallelweg maandag

Nadere informatie

Infraprojecten in beeld Infra-info. Digitale rapportage oktober 2014

Infraprojecten in beeld Infra-info. Digitale rapportage oktober 2014 Infraprojecten in beeld Infra-info Digitale rapportage oktober 2014 2 Infra-info / oktober 2014 In deze Infra-info 4 Meerjarenprogramma Kunstwerken (MPK): De kunst van het vooruitkijken 10 Richard Hageman

Nadere informatie

Infra-info. We timmeren letterlijk goed aan de weg. Marktdialoog. Infraprojecten in beeld. Rapportage mei 2014

Infra-info. We timmeren letterlijk goed aan de weg. Marktdialoog. Infraprojecten in beeld. Rapportage mei 2014 Infraprojecten in beeld Infra-info Ga voor de digitale versie met extra's naar www.frieseinfrainfo.nl Met een druk op de knop laat gedeputeerde Sietske Poepjes het water in de aquaductbak van de Westelijke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold

NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold Drachten - Drentse grens Maart 2015 NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold > Subsidie > Bustour > Afsluitingen Eerste asfalt voor nieuwe N381 Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft woensdag

Nadere informatie

Programma Spoorplan Noord-Nederland

Programma Spoorplan Noord-Nederland Programma Spoorplan Noord-Nederland Samenwerken aan optimale bereikbaarheid ProRail, Peter Stam en Jan Mulder 13 mei 2014 / 1 Agenda ProRail Spoorplan Noord Nederland Intermezzo Friese projecten Belangrijke

Nadere informatie

Infra-info. Gebiedsontwikkeling maakt infraprojecten aantrekkelijker. Infraprojecten in beeld. Rapportage februari 2014. Gebiedsontwikkeling bij N381

Infra-info. Gebiedsontwikkeling maakt infraprojecten aantrekkelijker. Infraprojecten in beeld. Rapportage februari 2014. Gebiedsontwikkeling bij N381 Infraprojecten in beeld Infra-info Gebiedsontwikkeling maakt infraprojecten aantrekkelijker We spreken gedeputeerde Johannes Kramer en Bertus Mulder (voorzitter Gebiedsontwikkelingcommissie (GOC) van De

Nadere informatie

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1 april 2016 Nieuwsbrief bij Hasselt - nummer 1 In deze nieuwsbrief... Werk in uitvoering rond Hasselt Werk in uitvoering rond Hasselt : verbinding tussen Overijssel en Flevoland bij Hasselt Bestemmingsplan

Nadere informatie

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 fmff^ groningen Pifypiordrac h t 24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het realiseren van de

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk

Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk Exclusief de projecten die meegenomen worden in het Rijkscontract (deze zijn apart hiervan uitgebreider toegelicht) Volgnum Mobiliteit 1 Verruiming sluis

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de projecten in en om Aduard

Vragen en antwoorden over de projecten in en om Aduard Vragen en antwoorden over de projecten in en om Aduard Brug Aduard, rondweg Aduard-Nieuwklap, knooppunt Nieuwklap en vervangen deklaag N983 van brug tot N355 Versie 19 februari 2016 1. Waarom worden deze

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

BIJLAGE Nadere toelichting op de projecten die meegaan in het Rijkscontract

BIJLAGE Nadere toelichting op de projecten die meegaan in het Rijkscontract BIJLAGE Nadere toelichting op de projecten die meegaan in het Rijkscontract Deze bijlage geeft een overzicht van de projecten waar DNA aan werkt. Op de website www.deafsluitdijk.nl is meer informatie te

Nadere informatie

8.6. Buitenring Parkstad Limburg

8.6. Buitenring Parkstad Limburg 8.6. Buitenring Parkstad Limburg Onderdeel van Programma Programma 2 Fysiek beleid en mobiliteit, programmalijn 2.4 Bereikbaarheid en mobiliteit. Relatie met andere programmalijnen Programmalijn 2.3: Ruimtelijke

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 2015/2016 ANTWOORDBLAD

WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 2015/2016 ANTWOORDBLAD WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 2015/2016 ANTWOORDBLAD Bladzijde 2 1. LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 1.1 Steeds drukker op de weg INFRASTRUCTUUR (verkeer) Met infrastructuur bedoelen we alle voorzieningen voor het

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Collegevoorstel AANLEIDING. Te starten met de aanbesteding voor de Kersenbaan.

Collegevoorstel AANLEIDING. Te starten met de aanbesteding voor de Kersenbaan. Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4339184 Opsteller : J.W. Vredenberg Telefoon : (033) 469 52 78 User-id : MEE3 Onderw erp Start aanbesteding Kersenbaan Voorstel: Te starten met de aanbesteding voor

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle Welkom door Allart Maijers Projectmanager ZwolleSpoort Animatie 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station

Nadere informatie

Overzicht van maatregelen

Overzicht van maatregelen Overzicht van maatregelen AANPASSING STATION LEEUWARDEN De huidige perroncapaciteit op station is onvoldoende voor de 2 e sneltrein en moet om die reden worden uitgebreid. RIJTIJDVERKORTING TUSSEN LEEUWARDEN

Nadere informatie

3 juni 2014 Corr.nr. 2014-20.652, BWb Nummer 28/2014 Zaaknr. 518425

3 juni 2014 Corr.nr. 2014-20.652, BWb Nummer 28/2014 Zaaknr. 518425 3 juni 2014 Corr.nr. 2014-20.652, BWb Nummer 28/2014 Zaaknr. 518425 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de realisatie

Nadere informatie

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten)

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Wanneer duidelijkheid burger* Aanbestedings dossier gereed Opties 0 en 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 DT Noord (verlegd en verdiept**) met

Nadere informatie

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage Noordelijke Randweg Voorhout Voortgangsrapportage Voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Stand van zaken... 4 3 Financiën... 6 4 Planning en vervolg... 8 Bladzijde 2 van 8 1 Inleiding De Noordelijke

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station Zwolle: animatie Vernieuwing station Zwolle Aanpassen sporen in

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Noordstra, lepie. Kampen Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Geachte heer, mevrouw,

Noordstra, lepie. Kampen <rn.kampen84@upcmail.nl> Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Geachte heer, mevrouw, Noordstra, lepie Van: Kampen Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Brief aan Statenfracties betreffende tunnel Hurdegaryp, Bijlagen:

Nadere informatie

WERK BOEK. DE CENTRALE AS Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool.

WERK BOEK. DE CENTRALE AS Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool. WERK BOEK DE CENTRALE AS Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool. 1 DE CENTRALE AS IN NOORDOOST-FRYSLÂN 1.1 - STEEDS DRUKKER OP DE WEG Het wordt steeds drukker op de weg. Steeds meer mensen hebben een

Nadere informatie

Toelichting projecten investeringen landwegen PMIT 2004-2008

Toelichting projecten investeringen landwegen PMIT 2004-2008 Bijlage 2 Toelichting projecten investeringen landwegen PMIT 2004-2008 In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op een aantal geprogrammeerde investeringen landwegen 2004-2008 (product 3.1.5). In

Nadere informatie

i. 1,5 miljoen uit de reserve Actieprogramma 2010, budget Uitvoeringsprogramma Kust beschikbaar te stellen;

i. 1,5 miljoen uit de reserve Actieprogramma 2010, budget Uitvoeringsprogramma Kust beschikbaar te stellen; Datum vergadering 7 oktober 2014 Nota GS Registratienummer 467062/467080 Uw contactpersoon R. Sabée BEL/WAT Portefeuille Portefeuillehouder Plaatsvervanger 2 bijlage(n) 1. Toelichting 2. Financiële bijlage

Nadere informatie

Borgharen maakt kennis met ontwerp nieuwe sluis Grote opkomst bijeenkomst nieuwe sluis Limmel

Borgharen maakt kennis met ontwerp nieuwe sluis Grote opkomst bijeenkomst nieuwe sluis Limmel Borgharen maakt kennis met ontwerp nieuwe sluis Grote opkomst bijeenkomst nieuwe sluis Limmel Ruim 100 omwonenden uit Borgharen en Itteren kwamen af op de informatiebijeenkomst op 4 juni jl. over de nieuwe

Nadere informatie

Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied. Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade

Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied. Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Raakvlakken 2 1.2. Doel rapportage 2 2. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Infra-info. Infraprojecten beeld. Rapportage oktober Lees online meer: De Nieuwe Afsluitdijk: de weg naar een duurzame toekomst

Infra-info. Infraprojecten beeld. Rapportage oktober Lees online meer: De Nieuwe Afsluitdijk: de weg naar een duurzame toekomst Infra info Infraprojecten beeld Infra-info Rapportage oktober 2014 In deze Infra-info De kunst van het vooruitkijken 2 Infraprojecten in beeld 3-6 Kansen bieden en enthousiast maken 7 Hurdegaryp veiliger

Nadere informatie

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de

Nadere informatie

icie /^ groningen 6-1 1 maart 2010 Corrnr 2010-15.618, W Nummer 6/2010

icie /^ groningen 6-1 1 maart 2010 Corrnr 2010-15.618, W Nummer 6/2010 icie /^ groningen 1 maart 2010 Corrnr 2010-15.618, W Nummer 6/2010 Zaaknr 237914 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de herinrichting van de kruisingen van

Nadere informatie

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND!

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Nieuwsbrief augustus 2015 Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Tot nu toe waren er nog weinig werkzaamheden te zien voor de ver bre - ding van de N279 tussen s-hertogenbosch

Nadere informatie

A2 MAASTRICHT: ÉÉN PLAN VOOR STAD EN SNELWEG

A2 MAASTRICHT: ÉÉN PLAN VOOR STAD EN SNELWEG A2 MAASTRICHT: ÉÉN PLAN VOOR STAD EN SNELWEG De projectorganisatie A2 Maastricht wil komen tot één integraal en duurzaam plan voor stad en snelweg, waar ook volgende generaties nog profijt van hebben!

Nadere informatie

Molenmaker Techniek B.V. Sneek

Molenmaker Techniek B.V. Sneek December 2015 Molenmaker Techniek B.V. Sneek Inhoud 10 jaar Molenmaker Techniek B.V. www.mts-cilinders.nl Eigen transport Lopende projecten Gerealiseerde projecten 10 jaar Molenmaker Techniek B.V. Dit

Nadere informatie

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Getypt door / paraaf H.C.

Nadere informatie

Economische impuls voor Noord-Nederland. Kees Terwisscha van Scheltinga, projectteam recreatie & toerisme DNA

Economische impuls voor Noord-Nederland. Kees Terwisscha van Scheltinga, projectteam recreatie & toerisme DNA Economische impuls voor Noord-Nederland Kees Terwisscha van Scheltinga, projectteam recreatie & toerisme DNA De Nieuwe Afsluitdijk Samen met: - Rijkswaterstaat - Ministerie I&M - maatschappelijk middenveld

Nadere informatie

Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum

Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum 10 februari 2015 Bijlage met maatregelen per overweg in de gemeente Winsum In de gemeente Winsum zijn 23 overwegen en 1 onderdoorgang. Veel van de

Nadere informatie

(Midden-Brabantweg) Inhoudsopgave. Ombouw N261 gereed. N261-Nieuwsbrief slot September 2015

(Midden-Brabantweg) Inhoudsopgave. Ombouw N261 gereed. N261-Nieuwsbrief slot September 2015 (Midden-Brabantweg) N261-Nieuwsbrief slot September 2015 A59 A59 Dit is de laatste nieuwsbrief over de ombouw van de N261. Provincie Noord-Brabant en BAM zijn trots op het resultaat dat in anderhalf jaar

Nadere informatie

Eindverslag Verbeteren stationsomgeving Wezep

Eindverslag Verbeteren stationsomgeving Wezep Eindverslag Verbeteren stationsomgeving Wezep Maart 2016 Projectleider: M. Maathuis Ambtelijk opdrachtgever: J. Kaat Projectnummer: B.2073 Startdatum 6 maart 2014 Einddatum maart 2016 Verseon nummer 242414

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag

Nadere informatie

nieuwsbrief - april 2013 Spoorzone Zwolle

nieuwsbrief - april 2013 Spoorzone Zwolle nieuwsbrief - april 2013 Spoorzone Zwolle De spoorzone Zwolle: nu nog verscholen achter bussen, auto s, fietsen, hoge loopbruggen en bouwputten, maar straks de place-to-be in Zwolle. Dit gebied is een

Nadere informatie

WELKOM! 25 maart 2015. Informatiebijeenkomst aanwonenden oostzijde station

WELKOM! 25 maart 2015. Informatiebijeenkomst aanwonenden oostzijde station WELKOM! 25 maart 2015 Informatiebijeenkomst aanwonenden oostzijde station PROGRAMMA Willemien Berkers, gemeente Assen projectleider stationsgebied 1. Korte terugblik 2. Waaraan is het afgelopen jaar gewerkt

Nadere informatie

: Pro-Forma aanvraag subsidiebijdrage Quick-wins binnenhavens.

: Pro-Forma aanvraag subsidiebijdrage Quick-wins binnenhavens. Ministerie van Verkeer en Waterstaat De heer H. Taal Postbus 20904 2500 EX 'S-GRAVENHAGE Leeuwarden, 3 juni 2009 Verzonden, Ons kenmerk : 00831993 Afdeling : Verkeer en Vervoer Behandeld door : G.C.A.

Nadere informatie

2 3 APR provinsje fryslân provincie fryslân. Provinciale Staten van de Provincie Fryslân Postbus H M LEEUWARDEN

2 3 APR provinsje fryslân provincie fryslân. Provinciale Staten van de Provincie Fryslân Postbus H M LEEUWARDEN postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebalcsmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten van de Provincie Fryslân Postbus 20120 8900 H M LEEUWARDEN www.fryslan.nl provrncie@fryslan.nl

Nadere informatie

WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN. Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool.

WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN. Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool. WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool. 10 1 WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 1. LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 1.1 - STEEDS DRUKKER OP DE WEG Dit werkboek gaat over Leeuwarden Vrij-Baan.

Nadere informatie

Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11)

Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Samenvatting Ontwerpnota 3 mei 2015 Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Samenvatting Ontwerpnota Samenvatting

Nadere informatie

Aanbesteding project A2 Maastricht ligt op koers

Aanbesteding project A2 Maastricht ligt op koers BEZOEKADRES President Rooseveltlaan 101 6224 CH Maastricht POSTADRES Postbus 1992 6201 BZ Maastricht TEL. +31 (043) 351 63 01 FAX +31 (043) 351 63 16 E-MAIL info@a2maastricht.nl INTERNET Maastricht, 28

Nadere informatie

11-14 september Drachtsterweg en Drachtsterbrug afgesloten

11-14 september Drachtsterweg en Drachtsterbrug afgesloten drachtsterweg en omgeving DEZE NIEUWSBRIEF INFORMEERT U OVER DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN VAN HET PROJECT. aug/sept 2015 WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP: WWW.VRIJ-BAAN.NL OF VIA TEL. 058 284 40 40 11-14 september

Nadere informatie

Tracé Fietsroute Plus

Tracé Fietsroute Plus Bijlage 1 Tracé Fietsroute Plus Inleiding In deze bijlage treft u nadere informatie over de Fietsroute Plus aan. U leest hier wat de belangrijkste kenmerken van een snelle fietsroute zijn en welke bijzondere

Nadere informatie

20 MEI 2014. provinsje fryslân provincie fryslân b

20 MEI 2014. provinsje fryslân provincie fryslân b provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten van de Provincie Fryslân Postbus 201 20 8900 HM LEEUWARDEN www.fryslan.nl

Nadere informatie

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p'^^^^^j'^j^ HOLLAND Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2013-429268165 (DOS-2007-0001083) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Overamstel

Nieuwsbrief Overamstel Gemeente Amsterdam Projectbureau Zuidoostlob Projectgroep Overamstel Nieuwsbrief Overamstel Nummer 4, november 2007 Impressie van het Amstelkwartier In deze nieuwsbrief: Stand van zaken selectie projectontwikkelaars

Nadere informatie

Treinhalte HwKk. Varianten 1A en 4

Treinhalte HwKk. Varianten 1A en 4 Treinhalte HwKk Varianten 1A en 4 Bestuursovereenkomst Provincie ZH - Rijnwoude Spoorverdubbeling met 4 treinen /per richting/per uur op werkdagen tot 20.00u Ambitie niveau station is niveau R-Net Prov.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

onderdelen Knoop-punt Nieuwklap Nieuwklap

onderdelen Knoop-punt Nieuwklap Nieuwklap Nieuwklap Het project Nieuwklap maakt onderdeel uit van de aanleg van een rondweg om de kern van Aduard in de toekomst te verschonen van doorgaand verkeer. Om die reden wordt er een nieuwe weg aangelegd

Nadere informatie

Door: Annemieke de Haan Onderwerp: Verslaglegging bijeenkomst Oranje Nassaulaan 24 mei 2016 Datum: vrijdag 17 juni 2016

Door: Annemieke de Haan Onderwerp: Verslaglegging bijeenkomst Oranje Nassaulaan 24 mei 2016 Datum: vrijdag 17 juni 2016 Verslag bewonersbijeenkomst 24 mei 2016 Door: Annemieke de Haan Onderwerp: Verslaglegging bijeenkomst Oranje Nassaulaan 24 mei 2016 Datum: vrijdag 17 juni 2016 Aanleiding Rekenmodellen geven aan dat er

Nadere informatie

Figuur 1: overzicht werkzaamheden aan bruggen en Hoofdweg Oostzijde (N520)

Figuur 1: overzicht werkzaamheden aan bruggen en Hoofdweg Oostzijde (N520) Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Doorkiesnummer Uw brief

Nadere informatie

HOV2 Nuenen. Onderdeel van Strukton Civiel

HOV2 Nuenen. Onderdeel van Strukton Civiel HOV2 Nuenen Inhoud/ programma 16:30 17:15 uur plenaire presentatie: Voorstellen Rasenberg Uitvoering: fasering, bereikbaarheid en doorlooptijden Hoe hinder voorkomen Communicatie 17:15 18:00 uur Mogelijkheid

Nadere informatie

J. Geldhof J.H.M. Bond. SOK Vismigratierivier SOK Noord-Hollands deel Afsluitdijk SOK Fietspad Friese deel SOK Duurzame energie brief aan PS

J. Geldhof J.H.M. Bond. SOK Vismigratierivier SOK Noord-Hollands deel Afsluitdijk SOK Fietspad Friese deel SOK Duurzame energie brief aan PS Datum vergadering 18 november 2014 Nota GS Registratienummer 467062/ 497687 Uw contactpersoon R. Sabée BEL/WAT Portefeuille Portefeuillehouder Plaatsvervanger water J. Geldhof J.H.M. Bond Doorkiesnummer

Nadere informatie

Welkom. Vervanging bruggen Aduard en Dorkwerd

Welkom. Vervanging bruggen Aduard en Dorkwerd Welkom Vervanging bruggen Aduard en Dorkwerd Avondindeling 20:00 u. Opening en inleiding 20:05 u. Basisontwerp bruggen VSK Inleiding 20:25 u. Vragen/opmerkingen 20:35 u. Proces bruggen Aduard en Dorkwerd

Nadere informatie

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6 Jan Slager projectdirecteur SAA 24 oktober 2011 Inhoud Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) Planning SAA Deeltraject A1/A6 knp Diemen

Nadere informatie

Informatieavond Stadsbrug en Energieweg. 1 maart 2011

Informatieavond Stadsbrug en Energieweg. 1 maart 2011 Informatieavond Stadsbrug en Energieweg 1 maart 2011 1 Waarom een nieuwe brug? Bereikbaarheid Spreiding verkeer over de stad Waalsprong hoort bij de stad Dijkteruglegging Groot onderhoud Waalbrug 2 Nijmegen

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte Welkom door Allart Maijers Projectmanager ZwolleSpoort Animatie 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station

Nadere informatie

Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen

Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen Het Land van Maas en Waal is echt rivierenlandschap. Het is open, vlak en kent een rationele verkavelingsstructuur. Het is ook een waardevol weidevogelgebied.

Nadere informatie

Aanleiding De raad heeft op 16 september 2014 het college gevraagd om de haalbaarheid van de volgende zaken te onderzoeken:

Aanleiding De raad heeft op 16 september 2014 het college gevraagd om de haalbaarheid van de volgende zaken te onderzoeken: Onderwerp: Vertrouwelijk: Nee Portefeuillehouder: F. Saelman Opsteller: Luuk Brouwer Registratienr.: Dubbelklik hier Datum: 17 maart 2015 Afdeling/team: GW / Naar Raad: Ja Het college besluit Gemeentesecretaris

Nadere informatie

1 Station Mook-Molenhoek

1 Station Mook-Molenhoek 1 Station Mook-Molenhoek station Mook-Molenhoek Opgeleverd Station Mook-Molenhoek is op 6 mei 2009 geopend aan de Maaslijn. Het station ligt op het traject Nijmegen- Roermond. Het station levert een belangrijke

Nadere informatie

Impuls voor de Veluwelijn Meer directe verbindingen Groningen en Leeuwarden Utrecht-Zwolle: elk kwartier een intercity

Impuls voor de Veluwelijn Meer directe verbindingen Groningen en Leeuwarden Utrecht-Zwolle: elk kwartier een intercity Impuls voor de Veluwelijn Meer directe verbindingen Groningen en Leeuwarden Utrecht-Zwolle: elk kwartier een intercity Notitie van het lid Slob lid van de fractie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer

Nadere informatie

Stationsgebied. Toelichting Stedenbouwkundig Plan. 2 & 3 april 2013

Stationsgebied. Toelichting Stedenbouwkundig Plan. 2 & 3 april 2013 Stationsgebied Toelichting Stedenbouwkundig Plan 2 & 3 april 2013 Stedenbouwkundig plan 2010: masterplan: geen vierde kwadrant, dóór de stad 2011: variantenstudie: keuze variant Korte Autotunnel 2012:

Nadere informatie

PLANSTUDIE N324 OSS-GRAVE Wegvak gemeente Landerd

PLANSTUDIE N324 OSS-GRAVE Wegvak gemeente Landerd Wegvak gemeente Landerd 1 AGENDA 2 - Inleiding wethouder Roelofs - Scope herijkte planstudie - Projectteam - Kansen - Vervolgproces & planning - Uitgangspunten - Resultaat - Beantwoording vragen SCOPE

Nadere informatie

Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden

Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden Persbericht Datum: 26 oktober 2016 Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden In de zomer van 2017 gaat de ombouw van de

Nadere informatie

Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012

Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012 Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december 2011 Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012 Rijkswaterstaat heeft voor de aansluiting Utrecht Noord een aantal mogelijke

Nadere informatie

Gedurende het project wordt dit document regelmatig herzien. Dit op basis van de laatste inzichten en vragen die aan de gemeente zijn gesteld.

Gedurende het project wordt dit document regelmatig herzien. Dit op basis van de laatste inzichten en vragen die aan de gemeente zijn gesteld. Veelgestelde vragen over Fietspad F446.00 Roodemolenpolder Versie 3: 5 maart 2014 De plannen voor de aanleg van een nieuwe Fietsverbinding tussen Voorhout en Sassenheim door de Roodemolenpolder leiden

Nadere informatie

Voor een volledig overzicht van de uitspraken van mijn ambtsvoorganger verwijs ik naar bijlage 1.

Voor een volledig overzicht van de uitspraken van mijn ambtsvoorganger verwijs ik naar bijlage 1. a 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering : ļ ļ p^g 2012 Besluit: C f IVoorstelnummer: Ç.Q)2LJ\\ Heerhugowaard \QĮ 3 z Agendanr.: 8. Voorstelnr.: RB2011101 Onderwerp: Kredietaanvraag langzaamverkeersbrug over N242 in verlengde

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Grenzeloos varen in Fryslân

Grenzeloos varen in Fryslân Grenzeloos varen in Fryslân Vorderingen in het bevaarbaar maken van het vaarnetwerk van Fryslân Sytse Kroes Projectbureau Friese Meren Visie en doelen FMP Een algemene kwaliteitsverbetering van het Friese

Nadere informatie

Voor de realisatie van voornoemd project worden werkterreinen en bouwwegen ingericht.

Voor de realisatie van voornoemd project worden werkterreinen en bouwwegen ingericht. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6117 4 februari 2016 Verkeersbesluit plaatsing verkeersborden en aanbrengen verkeerstekens op het wegdek van afrit Harlingen

Nadere informatie

verijssel provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Ib/Zolé/éöO Datqj./: 0 1 JUL JULI 2016

verijssel provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Ib/Zolé/éöO Datqj./: 0 1 JUL JULI 2016 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Ib/Zolé/éöO Datqj./: 0 1 JUL 2016 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl

Nadere informatie

Aanpassing Inrichtingsplan Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drentse grens

Aanpassing Inrichtingsplan Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drentse grens Aanpassing Inrichtingsplan Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drentse grens Er worden een aantal onderdelen gewijzigd aan het pakket maatregelen voor de Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drentse grens.

Nadere informatie

Q&A. Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg

Q&A. Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg Q&A Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg Aan welk gedeelte van de Groene Kruisweg wordt gewerkt? Het gedeelte tussen het kruispunt ter hoogte van de Oude Singel / Stationssingel in Geervliet en de kruising

Nadere informatie

aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins - (070) 326 15 91

aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins - (070) 326 15 91 MEMO aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins datum doorkiesnummer bijlage(n) 01-10-2013 (070) 326 15 87 - (070) 326 15 91 betreft Voorlopig Faseringsdraaiboek Haagweg

Nadere informatie

Samenvatting informatie inloopavond Stadswerven Zuid 25 juni 2012

Samenvatting informatie inloopavond Stadswerven Zuid 25 juni 2012 Postadres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Projectmanagement Spuiboulevard 300 DORDRECHT www.dordrecht.nl Contactpersoon R. Domenie T 078-7704293 E rhcm.domenie@dordrecht.nl Datum 25 juni 2012 Ons kenmerk

Nadere informatie

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Vervroegd betrekken van de markt December 2011 Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Aanleiding Knooppunt Hoevelaken heeft een vaste plaats in de file top-25.

Nadere informatie

Windpark A7 PLAN WINDPARK KOUDUM EEN BREED PERSPECTIEF. 24 februari 2014

Windpark A7 PLAN WINDPARK KOUDUM EEN BREED PERSPECTIEF. 24 februari 2014 Windpark A7 PLAN WINDPARK KOUDUM EEN BREED PERSPECTIEF 24 februari 2014 IniDaDefnemers CoöperaDe Duurzaam Koudum U.A. Duurzaam Koudum is voortgekomen uit Dorpsbelangen Koudum. De coöperade is opgericht

Nadere informatie

voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:??????

voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:?????? Koning Willem Alexanderkanaal Een beleefroute voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:?????? Tekst: Bert Dijenborgh - Foto s: Dianne Dijenborgh 12 Drenthe MagazinE 1216-DM31_ ALEXANDERKANAAL.indd

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Waddenfonds

Jaarverslag 2012 Waddenfonds Jaarverslag 2012 Waddenfonds De decentralisatie van het Waddenfonds. Tot 2011 viel het Waddenfonds onder de verantwoordelijkheid van het Rijk. De minister van Infrastructuur en Milieu was beslissingsbevoegd

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Werken aan De Centrale As

Werken aan De Centrale As Projectkrant Nije Daam #2-2015 Werken aan De Centrale As Der binne wy grutsk op Bouwcombinatie Nije Daam bestaande uit: beton- en waterbouw beton- en waterbouw Nije Daam, een trotse combinatie! Werkzaamheden

Nadere informatie