Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum"

Transcriptie

1 Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum 10 februari 2015

2 Bijlage met maatregelen per overweg in de gemeente Winsum In de gemeente Winsum zijn 23 overwegen en 1 onderdoorgang. Veel van de overwegen zijn actief beveiligd, maar ook zijn er nog veel niet actief beveiligd. Hieronder is een overzicht weergegeven van deze overwegen in de huidige situatie actief beveiligde overwegen - 8 niet actief beveiligde overwegen met Andreaskruisen - 1 niet actief beveiligde overweg met Andreaskruisen en zigzaghekken - 1 niet actief beveiligde overwegen met hekken - 1 niet actief beveiligde overweg zonder aanduiding/waarschuwing voor wegverkeer In dit document is weergegeven welke realistische verbetermaatregelen er mogelijk zijn voor de overwegen in de gemeente Winsum. Hierna wordt per overweg weergegeven welke maatregelen er realistisch toepasbaar zijn en welke kosten hieraan verbonden zijn. In het document Verbetering overwegveiligheid gemeente Winsum is weergegeven welke maatregelen de voorkeur hebben om uit te voeren. Dit document is puur bedoeld om de verschillende mogelijkheden weer te geven. De kosten die in dit document zijn genoemd zijn exclusief BTW. Daarnaast zijn kosten voor eventuele compensatie van bijvoorbeeld akker- en/of weidevogelgebieden, (extra) beheerskosten, (extra) onderhoudskosten (deze zullen afhankelijk van het besluit over de te nemen maatregelen in beeld gebracht moeten worden), leges (bijvoorbeeld voor de benodigde vergunningen) niet meegenomen in dit document. Ook zijn eventuele kosten voor omrijdschade niet meegenomen. Wij verwachten dat de maatregelen weinig omrijdschade zal opleveren en verwachten van de omgeving bereidheid om hier geen vergoeding voor te vragen vanwege het gezamenlijke doel om de veiligheid te verbeteren. De kostenindicatie is bedoeld om de haalbaarheid van maatregelen te kunnen inschatten. Als partijen besluiten tot het starten van een project zullen, middels een nieuwe projectmatige aanpak, alle kosten opnieuw worden berekend, inclusief de kosten voor beheer en instandhouding. Aan de bedragen genoemd in dit document kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Op de overzichtskaart op de volgende bladzijde is aangegeven waar de wegen het spoor kruisen in de gemeente Winsum en wat voor soort kruising het betreft. Na de overzichtskaart wordt per pagina iedere overweg weergegeven met een foto, een kaartje en een kort overzicht met beschrijving, eventuele maatregelen, kosten en aanvullende informatie. Hierbij worden de overwegen in de kaartjes als volgt weergegeven: Een actief beveiligde overweg waar geen maatregelen worden genomen Een actief beveiligde overweg waar aanvullende maatregelen worden genomen Een niet actief beveiligde overweg waar actieve beveiliging wordt aangebracht Een niet actief beveiligde overweg waar geen maatregelen worden genomen Een niet actief beveiligde overweg die wordt opgeheven Een bestaande ongelijkvloerse kruising van het spoor Een nieuwe ongelijkvloerse kruising van het spoor Naast de genoemde oplossingen in dit document is er ook gekeken naar de mogelijkheid om aan de oostkant van het spoor over een langer gedeelte een parallelweg aan te leggen. Het grootste voordeel hiervan is dat er ook een of enkele actief beveiligde overwegen gesaneerd zouden kunnen worden. De nadelen van deze oplossing (veel grondaankoop, procedure voor grondruil, kosten, etc.) zijn groter dan de voordelen (het extra saneren van 1 à 2 actief beveiligde overwegen). Deze mogelijkheid is daarom niet verder uitgewerkt. 2

3 Overzicht overwegen in de gemeente Winsum 3

4 1. Adorp, Harsema s laan (006/ ) AHOB, openbaar voor langzaam verkeer Voorgestelde oplossing Kosten Geen aanpassing 4

5 2. Adorp, Spoorlaan (006/ ) AHOB, openbaar Voorgestelde oplossing Kosten Geen aanpassing 5

6 3. Adorp, Munnikeweg (006/ ) AHOB, openbaar Voorgestelde oplossing Kosten Geen aanpassing 6

7 4. Sauwerd, Stationsstraat en overpad station Sauwerd (600/ en 600/ ) AHOB en AOB, openbaar en reizigersoverpad Voorgestelde oplossing Staat op lijst van 150 overwegen van LVO Toevoegen hekwerk tussen het voetpad en de rijbaan om te voorkomen dat voetgangers om de gesloten voetgangersboom heenlopen en zo alsnog het spoor op lopen via de rijbaan. Kosten Toevoegen hekwerk

8 5. Winsum, Laanweg (077/ ) Mini AHOB, openbaar Voorgestelde oplossing Helling aanpassen t.b.v. diepladerhoogte N361 en Fietsroute Plus Kosten Aanpassen t.b.v. diepladers

9 6. Wetsinge, Oosterlaan (007/ ) Andreaskruisen, niet openbaar met openbaar karakter Voorgestelde oplossing Kosten Particuliere overweg ter ontsluiting van landerijen en Oosterlaan 4. Opheffen overweg en realiseren van alternatieve ontsluiting via Laanweg N361 Fietspad Plus Alternatieve ontsluiting, incl. sanering overweg Grondaankoop Agrariër aan westkant spoor bereikt zijn percelen aan de oostkant via particuliere overweg Wetsinge (007/ ) Minder aansluitingen Minder kruisingen

10 7. Wetsinge, Particulier (007/ ) Hekken, niet openbaar Particulier overweg met 1 rechthebbende. Rechthebbende gebruikt overweg voor bereiken van percelen en leidt ook koeien via de overweg naar de eigen percelen. Voorgestelde oplossing 1. Opheffen overweg en realiseren veetunnel met alternatieve ontsluiting aan de oostkant spoor voor bereiken eigen percelen via overweg Meedenweg 2. Geen aanpassing Fietsroute Plus De oversteek conflicteert met het Kosten Veetunnel, incl. alternatieve ontsluiting (van boerderij naar Meedenweg) en sanering overweg (en inclusief voor verlenging ten behoeve van de ruimtereservering voor de Fietsroute Plus) Compensatie grond alternatieve ontsluiting De alternatieve ontsluiting wordt geen eigendom van de gemeente. Als eigenaar eigen grond gecompenseerd moet krijgen gaat dit om een bijdrage van ongeveer Beveiligen is hier geen veilige optie vanwege het grote aantal koeien dat dagelijks het spoor moet kruisen. voorkeurstracé Fietsroute Plus

11 8. Wetsinge, Meedenweg (007/ ) Mini AHOB, openbaar Wellicht extra verkeer na evt. sanering part. overweg Wetsinge Voorgestelde oplossing Helling aanpassen t.b.v. diepladerhoogte N361 Fietsroute Plus Kosten Aanpassen t.b.v. diepladers Bij het project N361 is een concept maatregel opgesteld om de afslaande bewegingen bij de weg veiliger te maken. Meer verkeer via deze overweg is daardoor voor het wegproject minder erg. Wel zal het verkeer de fietsroute Plus kruisen. 11

12 9. Wetsinge, part. (Oude weg) (007/ ) Andreaskruisen, niet openbaar met openbaar karakter Voorgestelde oplossing Kosten Particuliere overweg met huis en bedrijfsaansluiting Opheffen overweg en realiseren van alternatieve ontsluiting via de Meedenweg Alternatieve ontsluiting, incl. saneren overweg Compensatie grond alternatieve ontsluiting

13 10. Winsum, Winsumermeeden (3e Bellingweersterweg) (007/ ) Mini AHOB, openbaar Voorgestelde oplossing Helling aanpassen t.b.v. diepladerhoogte Kosten Aanpassen t.b.v. diepladers

14 11. Winsum, Voslaan (007/ ) Andreaskruizen, openbaar Ontsluiting van twee (bedrijfs)woningen en landerijen Voorgestelde oplossing 1. Alternatieve ontsluiting via de Meeden of Winsumermeeden. Tevens kijken of door ruilverkaveling de noodzaak voor in standhouden van de overweg kan vervallen (als verbinding tussen het bedrijf dat aan de oostkant van het spoor staat en het perceel aan de westkant). 2. Beveiligen N361 Fietsroute Plus Zou weer een aansluiting minder zijn. Er moeten nog gronden worden aangekocht, waardoor er van de percelen aan de westzijde weinig overblijft. Restant kan wellicht worden aangekocht als compensatie EHS, vogelgebied of dergelijke. Kosten Alternatieve ontsluiting, incl. saneren overweg Grondaankoop Beveiligen Twee dodelijke ongevallen in

15 12. Winsum, Meeden (007/ ) AHOB, openbaar Betreft een actief beveiligde overweg met aan de noordzijde op het voetpad zigzag hekken Voorgestelde oplossing Toevoegen voetpadboom aan de noordzijde i.p.v. zigzag hekken. Kosten Toevoegen voetpadboom en verwijderen zigzag hekken

16 13. Winsum, Zijlvestweg (007/ ), Andreaskuisen met zigzaghekken, openbaar fietspad Veel gebruikte niet actief beveiligde overweg. Wordt vooral veel gebruikt door scholieren en moeders met kinderen. Voorgestelde oplossing Plaatsen spoortrap (fiets kan worden meegenomen) of beveiligen. Kosten 1. Spoortrap, incl. saneren overweg 2. Beveiligen 3. Saneren overweg Beveiligen is een serieuze optie. Zo is een spoortrap niet geschikt voor kinderen die met hun moeders (op fiets) naar het kinderdagverblijf gaan. Er is wel ruimte voor een voetgangersbrug. Bij aanleg van een brug dient rekening gehouden te worden met eventuele toekomstige elektrificatie Om inzicht te krijgen in het gebruik van deze overweg is dit onderzocht. Op de verwachte drukste uren (7:00-9:00, 11:30-13:30 en 16:00-18:00) is het langskomende verkeer gemeten. In deze drukste uren zijn 206 gebruikers de overweg gepasseerd. Per etmaal komt het aantal passanten uit op ±343 (10 maal het gemiddelde van de gemeten uren). Van de passanten was 72% een fietser en 28% wandelaar. Gezien deze meetresultaten lijkt de voorkeurskeuze voor het aanbrengen van actieve beveiliging de meest logische te zijn. De optie spoortunnel is ook bekeken. Gezien de grote nadelen van een tunnel op deze plaats (sociale veiligheid, hoge kosten, ruimtebeslag door hellingbanen, toegankelijkheidseisen, verlichting, vandalismegevoeligheid, etc.) wordt deze optie niet reëel bevonden. 16

17 Winsum, Station Voorgestelde oplossing Kosten Geen aanpassing 17

18 14. Winsum, Trekweg naar Onderdendam (007/ ) AHOB, openbaar Betreft een actief bewaakte overweg met aan de zuidzijde op het voetpad zigzag hekken Voorgestelde oplossing Toevoegen voetpadboom aan de zuidzijde i.p.v zigzag hekken. Kosten Toevoegen voetpadboom en verwijderen zigzag hekken

19 15. Winsum, Onderdendamsterweg (200/ ) AHOB, openbaar Voorgestelde oplossing Kosten Geen aanpassing HOV-as Winsum Verbindingsweg N361-Onderdendamsterweg De plannen voor de HOV-as (gemeentelijk project) kunnen mogelijk een positieve bijdrage geven voor de spoorwegveiligheid Realisatie van deze verbindingsweg ten noorden van Winsum heeft een positieve werking voor de spoorwegveiligheid op de Onderdendamsterweg. De financiële dekking ter realisatie van dit project is echter nog niet volledig rond. 19

20 16. Baflo, (uitloop) Sasmaweg (200/ ) Andreaskruisen, niet openbaar Voorgestelde oplossing Kosten Zuiver particuliere overweg (van bedrijf naar landbouw perceel) Geen aanpassing 20

21 17. Baflo, particulier (200/ ) Andreaskruisen, niet openbaar Toeleidende weg ligt op particuliere grond. Er lijken weinig gebruikers van deze overweg te zijn. Voorgestelde oplossing Saneren of landhekken met slot toevoegen om de veiligheid van de overweg te verhogen en algemeen gebruik te voorkomen Kosten 1. Saneren 2. Plaatsen landhekken Het perceel van zuidoostelijk van de overweg is (bijna) te bereiken vanaf de Takkebosserweg. In overleg met de eigenaar is het de moeite waard om deze optie te bekijken. Het perceel aan de noordoostkant van de overweg is te bereiken via de noordkant. Daarnaast worden deze percelen bewerkt door dezelfde boer die het perceel ernaast bewerkt. Dat perceel loopt door tot aan de Takkebosserweg (en is daardoor ook vanaf die kant prima bereikbaar)

22 18. Baflo, fietspad vanaf Sasmaweg (Breedeweg) (200/ ) Andreaskruisen, openbaar Openbare overweg waarvan niet duidelijk is of die wordt gebruikt om agrarische percelen aan de zuidzijde te bereiken Voorgestelde oplossing Opheffen van de overweg Kosten Saneren overweg De agrarische percelen aan de oostkant van het spoor zijn te bereiken via een pad ten oosten van het spoor en/of via de Takkebosserweg 22

23 19. Baflo. Overpad station, geen aanduiding/waarschuwing Voorgestelde oplossing Actieve beveiliging aanbrengen Kosten Beveiligen Er is ook gekeken naar realisatie van een perrontoegang vanaf de Emmastraat. Deze overweg zou daarbij eventueel kunnen vervallen. Vanuit veiligheidsoogpunt is deze mogelijkheid niet gewenst en niet nader uitgewerkt. 23

24 20. Baflo, Tinallingerweg/Emmastraat (200/008278) AHOB, openbaar Overweg uitbreiden met voetpad Voorgestelde oplossing Kosten Met de realisatie van een nieuwe woonwijk aan de zuidzijde van het spoor is het (fiets)verkeer over deze overweg toegenomen. Tevens bevindt zich aan de westzijde van het spoor (op de Stationsweg) een weegbrug, waarvan gebruik wordt gemaakt door bedrijven aan de oostzijde van het spoor. Dit leidt tot spoorkruisende bewegingen met grote vrachtautocombinaties. Regelmatig worden er gevaarlijke manoeuvres uitgehaald om de vrachtautocombinatie goed op de weegbrug te krijgen. Verder wordt de overweg gebruikt als sluiproute naar het perron. Overweg uitbreiden met een vrijliggend voetpad, verplaatsen van de weegbrug en plaatsen van extra hekwerk aan de noordzijde van de perrons. Realisatie vrijliggend fiets/voetpad, incl. plaatsen extra hekwerk Verplaatsen weegbrug De weegbrug kan bijvoorbeeld verplaatst worden naar gemeentegrond direct ten zuiden van Tinallingerweg (aan oostkant spoor). Naast verbetering van de veiligheid van de overweg is er ook sprake van minder vrachtverkeer op Julianalaan, Stationsstraat, Emmastraat, etc. als de weegbrug wordt verplaatst. Ook dit heeft veiligheids- en overlastvoordelen. Er is ook gekeken naar realisatie van een perrontoegang vanaf deze zijde. De huidige overweg bij het station zou daarbij eventueel kunnen vervallen. Vanuit veiligheidsoogpunt is deze mogelijkheid niet nader uitgewerkt

25 21. Baflo, Havenweg/Hoogeweg ((200/ ) Mini AHOB, openbaar Weg met beperkt gebruik door auto s. Voorgestelde oplossing Gebruik van de weg beperken tot langzaam verkeer. Kosten Weg alleen toegankelijk maken voor langzaam verkeer

26 22. Baflo, Oude Kievesterweg (200/ ), Andreaskruisen, openbaar Overweg wordt gebruikt voor rondje lopen/fietsen en agrarisch bestemmingsverkeer. Is alleen voor (brom)fietsers een doorgaande weg. Voorgestelde oplossing Overweg beveiligen middels een mini-ahob Kosten Beveiligen

27 23. Baflo, pad vanaf Mathenesserweg (200/ ) Andreaskruisen, openbaar Voorgestelde oplossing Kosten Overweg maakt onderdeel uit van rondje lopen/fietsen Opheffen overweg en realiseren alternatieve ontsluiting via Oude Kievesterweg Alternatieve ontsluiting, incl. saneren overweg Grondaankoop

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe BVA Noordzeelaan 38a 8017 JW Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe 28 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Planstudie N395. Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief. Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf

Planstudie N395. Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief. Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf Planstudie N395 Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf Grontmij N.V. De Bilt, 14 februari 2014 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer

Nadere informatie

In de bijlagen zijn tekeningen van de inpassing van het alternatief van BGRW en een overzicht van de kostenraming weergegeven.

In de bijlagen zijn tekeningen van de inpassing van het alternatief van BGRW en een overzicht van de kostenraming weergegeven. Project : Rijksweg A13/A16 Betreft : Kruising rijksweg A13/A16 met de N471 uitwerking Voorlopig Ontwerp (VO+) Aan : Rijkswaterstaat Opgesteld : Ir. W.A. Gellweiler namens bewonersgroep Rodenrijs West Datum

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11 Gemeente Gemert-Bakel Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Design Guide Fietshellingen en -bruggen versie 2.1. door ipv Delft ingenieursbureau voor productvormgeving bv februari 2011

Design Guide Fietshellingen en -bruggen versie 2.1. door ipv Delft ingenieursbureau voor productvormgeving bv februari 2011 Design Guide Fietshellingen en -bruggen versie 2.1 door ipv Delft ingenieursbureau voor productvormgeving bv februari 2011 Haltemeubilair voor de Provincie Limburg: abri s, halteborden, hekwerken, verlichting

Nadere informatie

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal (door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal mei 2011 Michaela du Pon, opdrachtgever programma fiets Mintske Sijsma, ontwerper openbare ruimte Eric Rossen, stedenbouwkundige Leon Peeters, verkeerskundige

Nadere informatie

ZAKELIJKE BESCHRIJVING

ZAKELIJKE BESCHRIJVING ZAKELIJKE BESCHRIJVING (behorende bij het besluit van Provinciale Staten van Fryslân d.d. 28 november 2012 tot indiening van een verzoek aan de Kroon om onteigening ter uitvoering van het - door Provinciale

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar UTRECHT Maart 2015 Gebiedsagenda Oost/Noordoost Overzichtskaart verbeterideeën 22 Verbeteren verkeerssituatie 23 F27: fietsroute

Nadere informatie

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 VASTGESTELD Inhoud Toelichting Regels en bijlagen Verbeelding Separaat bijgevoegd: Zie hoofdstuk 7 van de toelichting voor de lijst met diverse

Nadere informatie

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING PVINCIE NOORD-BRABANT 25 september 2014 Concept D03071.000056.0100 Inleiding en leeswijzer Inleiding Provincie Noord-Brabant wil in de regio Eindhoven-Helmond de bereikbaarheid

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken

Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken Aan de gemeenteraad De heer Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken 18172 Stadsontwikkeling en -beheer Projecten SO Ynze Haitsma, 058 233 8711 4 18 november 2014,

Nadere informatie

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003 Masterplan Spoorzone Oktober 2003 1 2 1 Voorwoord Voor u ligt het masterplan dat de herontwikkeling van de Spoorzone in beeld brengt wanneer het bestaande spoorviaduct vervangen wordt door een spoortunnel.

Nadere informatie

Infra-info. Infraprojecten beeld. Rapportage februari 2015. Lees online meer: Onderzoek naar inzet arbeidsmigranten, welke stappen worden gezet?

Infra-info. Infraprojecten beeld. Rapportage februari 2015. Lees online meer: Onderzoek naar inzet arbeidsmigranten, welke stappen worden gezet? Infra info Infraprojecten beeld Infra-info Rapportage februari 2015 In deze Infra-info Van waterkering naar innovatieve energiedijk 2 Infraprojecten in beeld 3-6 Aanleg verdiepte N31 door Harlingen in

Nadere informatie

Stedelijke herverkaveling betreft het

Stedelijke herverkaveling betreft het EEN SIMULATIE Stedelijke herverkaveling als aanjager van stedelijke herontwikkeling 1 Crisis, vraaguitval en problemen met bestaande modellen voor gebiedsontwikkeling hebben geleid tot een zoektocht van

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM Bijlage 4 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van

Nadere informatie

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport december 2009 Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Colofon Dit MER is opgesteld in opdracht van Gedeputeerde

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 uitgave februari 2008 Inhoud Voorwoord...3 Samenvatting...4 Leeswijzer...5 1 Algemeen...6 1.1 Visie op verlichten...6 1.2 Wet- en regelgeving en richtlijnen...7

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003

Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003 Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003 1 A 2 Zienswijzennota De Ontdekking 5 Behorend bij het raadsvoorstel en besluit tot vaststelling van het projectbesluit De Ontdekking 5 Februari 2015 3 Inhoud 1.

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/121723

Nadere informatie

Verkeersstudie Koningsven De Diepen

Verkeersstudie Koningsven De Diepen Teunesen Zand en Grint BV Verkeersstudie Koningsven De Diepen Definitief onderzoeksrapport Teunesen Zand en Grint BV Verkeersstudie Koningsven - De Diepen Datum 13 februari 2013 Kenmerk TZG001/Wrd/0005

Nadere informatie

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provincie Gelderland 6 maart 2013 Voorontwerp HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTE & MOBILITEIT Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen +31

Nadere informatie

Uithoflijn. Voorontwerp+ Versie 1.0 februari 2012. Stationsgebied - P+R De Uithof

Uithoflijn. Voorontwerp+ Versie 1.0 februari 2012. Stationsgebied - P+R De Uithof Uithoflijn Stationsgebied - P+R De Uithof Voorontwerp+ Versie 1.0 februari 2012 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Doel VO+ en status 5 1.2 Historie en besluiten 5 1.3 Leeswijzer 7 2 Nut en noodzaak 9 3

Nadere informatie

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer Gemeente Amersfoort juni 2010 Definitief MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer dossier : C0115-01-001

Nadere informatie

GEMEENTE S-HERTOGENBOSCH ONTEIGENINGSPLAN PARALLELWEG 2 E FASE ZAKELIJKE BESCHRIJVING

GEMEENTE S-HERTOGENBOSCH ONTEIGENINGSPLAN PARALLELWEG 2 E FASE ZAKELIJKE BESCHRIJVING GEMEENTE S-HERTOGENBOSCH ONTEIGENINGSPLAN PARALLELWEG 2 E FASE ZAKELIJKE BESCHRIJVING 1. Inleidende samenvatting In zijn vergadering van 13 mei 2009 heeft de gemeenteraad van s-hertogenbosch het Uitwerkingsplan

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom. Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom. November 2008

Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom. Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom. November 2008 Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom 1 November 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Wonen en woonklimaat 6 2.1 Woningbouw 7 2.2 Bouwen in eigen beheer 8 2.3 Wonen en

Nadere informatie