Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk"

Transcriptie

1 Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk Exclusief de projecten die meegenomen worden in het Rijkscontract (deze zijn apart hiervan uitgebreider toegelicht) Volgnum Mobiliteit 1 Verruiming sluis Kornwerderzand De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk heeft beperkte afmetingen. Daardoor worden economische mogelijkheden gemist. Daarom streven regio en bedrijfsleven naar een verruiming van de sluis. Duurzame Energie 2 Blue Energy demonstratiefase Blue Energy staat voor het winnen van energie uit het verschil in zoutconcentratie van zout en zoet water. Op Breezanddijk draait momenteel een proefopstelling. Wanneer de proeven succesvol zijn kan het project opschalen tot een demonstratieinstallatie. Hierin wordt toegewerkt naar een rendabele kwh prijs. Wanneer deze demonstrati-installatie zich bewijst kan toegewerkt worden naar een grootschalige marktgedragen productiecentrale na Regio, Rijk Particulier,, Rijk 3 Off-grid testcentre Den Oever verkent de mogelijkheden om een pilot te ontwikkelen waarin continu een vorm van duurzame energie wordt opgewekt en opgeslagen. Constante energieopwekking moet gegarandeerd worden door het complementeren van verschillende energieopwekkingsvormen (wind, stromingsenergie, zonne-energie). De stuurgroep beslist nog of het project verder onder wordt uitgewerkt Particulier,, Rijk

2 4 Energiedijken zoekt naar verschillende toepassingen van duurzame energie op de Afsluitdijk. Op dit moment zijn we in gesprek met energiemaatschappijen om te kijken naar haalbare en rendabele vormen van energieopwekking op of langs de Afsluitdijk, onder meer op het gebied van zonne-energie., Rijk Natuur 5 Natuurvriendelijke oevers De randen van de Afsluitdijk vormen een harde overgang tussen water en land. De natuurwaarden in met name het IJsselmeer kunnen sterk profiteren van de inrichting van meer natuurlijke oeverzones. Hierdoor ontstaan paai- en opgroeigebieden voor vissen en leefgebied voor vogels. probeert de verschillende beleidsambities te bundelen om tot uitvoer van deze maatregel over te gaan., Rijk Waddenpoort Den Oever 6 Projecten Waddenpoort Den Oever Den Oever ligt pal aan de Afsluitdijk en grenst aan de Waddenzee en het IJsselmeer. Hierdoor is Den Oever zowel de noordelijke toegang tot Noord-Holland als een poort naar de Waddenzee. Om dit unieke gebied op de kaart te zetten heeft de gemeente Hollands Kroon besloten het gebied aantrekkelijker te maken. Als onderdeel van De Nieuwe Afsluitdijk heeft het project als doel de economie en recreatie in en om Den Oever te ontwikkelen. Het project bestaat uit een groot aantal deelprojecten , HHNK

3 Waddenpark Fryslân 7 Waddenpark Fryslân Om het Friese achterland een impuls te geven heeft de gemeente Sùdwest-Fryslân een visie gemaakt voor de gebiedsontwikkeling van de driehoek Kornwerderzand-Zurich- Makkum. De verbinding met Harlingen krijgt hierin nadrukkelijk een plek. De integrale uitwerking is breed van aard: er wordt gezocht naar een balans tussen het (cultuurhistorische) landschap, natuur, cultuur en economie. 8 Beleef- en inspiratiecentrum Kornwerderzand Bij Kornwerderzand hebben we de ambitie om een beleefinspiratiecentrum te bouwen. We willen hier het verhaal van het UNESCO Werelderfgoed De Waddenzee, de Vismigratierivier, de toekomstige Afsluitdijk en het IJsselmeer vertellen. In het najaar van 2014 bekijken we hoe we de markt bij de verdere uitwerking willen betrekken , Rijk, Markt 9 Dagrecreatiegebied Kornwerderzand Kornwerderzand heeft op dit moment een kitesurfstrand. wil het strand voorzien van een kwaliteitsimpuls en de parkeervoorzieningen bij het strand uitbreiden, in samenhang met parkeergelegenheid voor het beleef- en inspiratiecentrum. Hiernaast is er aandacht voor de camperplaatsen. Tot slot willen we Kornwerderzand toegankelijk maken over water middels de aanleg van een vlucht/ passantenhaven

4 10 Informatiecentrum 'Op de Dijk' Het informatiecentrum Op de dijk op Kornwerderzand is op dit moment gesloten. We willen dit heropenen en de huidige tentoonstelling tijdelijk weer toegankelijk maken voor publiek en updaten/ aanvullen met informatie over, totdat het nieuwe Beleefcentrum klaar is. De huidige tentoonstelling geeft informatie over onder meer de ontstaansgeschiedenis van de Afsluitdijk en de natuur. Kustzone Harlingen-Zurich 11 Harlingen Zuid doet onderzoek naar een natuurlijke manier van kustverdediging. Dit kan door kwelders voor de kuststrook Harlingen-zuid aan te leggen. In relatie tot het achterland ontstaat een interessante combinatie van landschapsontwikkeling, gebiedseigen kwaliteiten en cultuurhistorisch erfgoed. Eind 2014 leidt dit tot een Plan van Aanpak. Mogelijk kunnen elementen uit het plan ook uitgevoerd worden in het kustgebied bij Den Oever , Rijk 12 Ecologische kansen Kop Afsluitdijk In kustzone tussen Harlingen en Zurich wordt een verkenning gedaan naar kansrijke projecten op het gebied van natuurontwikkeling en (brak) water. In het najaar van 2014 worden deze gepresenteerd in een projectenboek. Vervolgens wordt dit projectenboek uitgewerkt, in samenhang met projecten en de visie van Waddenpark Fryslân.

5 Culturele Hoofdstad Leeuwarden Paard van Fryslân Initiatiefnes hebben het idee om een kunstwerk van een paard aan de Friese kust te plaatsen. Het beeld wordt circa 25 meter hoog en moet de cultuur van Friesland symboliseren. Het kan mogelijk een rol spelen bij CH Particulier 14 Algemeen: aanhaken Culturele Hoofdstad 2018 Overige onderdelen recreatie en toerisme bekijkt samen met de programmamakers van CH2018 de kansen en mogelijkheden om in te spelen op CH2018. In het bidbook staat een evenement waarbij zogenaamde reuzen de weg bewandelen vanaf de Afsluitdijk naar Leeuwarden Bewegwijzering De Nieuwe Afsluitdijk wil bezoekers beter wijzen op de toeristische mogelijkheden die er zijn op en om de Afsluitdijk. Het plaatsen van werelderfgoedborden over het UNESCOwerelderfgoed de Waddenzee heeft de prioriteit. De bewegwijzering mag niet zorgen voor verrommeling van de Afsluitdijk , Rijk 16 Marketing Samen met het bedrijfsleven verkent de mogelijkheden om de Afsluitdijk als publiekstrekker beter te positioneren. 17 Industrieel toerisme Makkum In Makkum zit een scheepswerf waar grote jachten gebouwd worden. wil deze locatie geschikt maken voor industrieel toerisme middels de ontwikkeling van een bezoekerscentrum. gaat de mogelijkheden verkennen om dit te realiseren. De stuurgroep beslist nog of de verkenning onderdeel gaat uitmaken van

6 Zilte Teelt 18 Zilte teelt Op dit moment bekijkt samen met initiatiefnes de mogelijkheden om zilte teelt te ontwikkelen op en langs de Afsluitdijk.

BIJLAGE Nadere toelichting op de projecten die meegaan in het Rijkscontract

BIJLAGE Nadere toelichting op de projecten die meegaan in het Rijkscontract BIJLAGE Nadere toelichting op de projecten die meegaan in het Rijkscontract Deze bijlage geeft een overzicht van de projecten waar DNA aan werkt. Op de website www.deafsluitdijk.nl is meer informatie te

Nadere informatie

I N H O U D 1. INLEIDING 3 2. HET WADDENPARK AFSLUITDIJK 5 3. TOERISTISCHE AMBITIE 7 4. BELEVING & BEREIKBAARHEID 9 5. GEBIEDSGERICHTE AANPAK 11

I N H O U D 1. INLEIDING 3 2. HET WADDENPARK AFSLUITDIJK 5 3. TOERISTISCHE AMBITIE 7 4. BELEVING & BEREIKBAARHEID 9 5. GEBIEDSGERICHTE AANPAK 11 H E T W A D D E N PA R K A F S L U I T D I J K I N H O U D 1. INLEIDING 3 2. HET WADDENPARK AFSLUITDIJK 5 3. TOERISTISCHE AMBITIE 7 4. BELEVING & BEREIKBAARHEID 9 5. GEBIEDSGERICHTE AANPAK 11 6. TOEKOMSTPERSPECTIEF

Nadere informatie

Economische impuls voor Noord-Nederland. Kees Terwisscha van Scheltinga, projectteam recreatie & toerisme DNA

Economische impuls voor Noord-Nederland. Kees Terwisscha van Scheltinga, projectteam recreatie & toerisme DNA Economische impuls voor Noord-Nederland Kees Terwisscha van Scheltinga, projectteam recreatie & toerisme DNA De Nieuwe Afsluitdijk Samen met: - Rijkswaterstaat - Ministerie I&M - maatschappelijk middenveld

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

De Nieuwe Afsluitdijk. Tjalling Dijkstra, projectbureau

De Nieuwe Afsluitdijk. Tjalling Dijkstra, projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk Tjalling Dijkstra, projectbureau Ochtendprogramma Stand van zaken Ambities In de wolken Evaluatie Resultaten parallel sessie Ochtendprogramma Stand van zaken Ambities In de wolken

Nadere informatie

4. BELEVING & BEREIKBAARHEID

4. BELEVING & BEREIKBAARHEID 4. BELEVING & BEREIKBAARHEID De Afsluitdijk met het terpenlandschap en merengebied en de Wadden- en IJsselmeerkust biedt ultieme mogelijkheden voor recreatieve routes. Fietsen en wandelen langs en over

Nadere informatie

J. Geldhof J.H.M. Bond. SOK Vismigratierivier SOK Noord-Hollands deel Afsluitdijk SOK Fietspad Friese deel SOK Duurzame energie brief aan PS

J. Geldhof J.H.M. Bond. SOK Vismigratierivier SOK Noord-Hollands deel Afsluitdijk SOK Fietspad Friese deel SOK Duurzame energie brief aan PS Datum vergadering 18 november 2014 Nota GS Registratienummer 467062/ 497687 Uw contactpersoon R. Sabée BEL/WAT Portefeuille Portefeuillehouder Plaatsvervanger water J. Geldhof J.H.M. Bond Doorkiesnummer

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen.

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. Plan Van Aanpak Gebiedsontwikkeling Westerzeedijk 24 april 2017) Besluitvorming: Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. 1) Aanleiding Het

Nadere informatie

RUIMTELIJKE VISIE KORNWERDERZAND. Feddes/Olthof landschapsarchitecten en Architectenbureau Paul de Ruiter

RUIMTELIJKE VISIE KORNWERDERZAND. Feddes/Olthof landschapsarchitecten en Architectenbureau Paul de Ruiter RUIMTELIJKE VISIE KORNWERDERZAND Feddes/Olthof landschapsarchitecten en Architectenbureau Paul de Ruiter STAKEHOLDERS 24 APRIL 2014 1. IDENTITEIT KORNWERDERZAND DE AFSLUITDIJK IN HET WATERLANDSCHAP haaks

Nadere informatie

Beleef De Nieuwe Afsluitdijk

Beleef De Nieuwe Afsluitdijk Beleef De Nieuwe Afsluitdijk Duurzaam en natuurlijk innovatief Samenvatting Uitvoeringsplan De Nieuwe Afsluitdijk 2013-2016 Verantwoording Deze uitgave is een samenvatting van het uitvoeringsplan De Nieuwe

Nadere informatie

Projectteam Afsluitdijk Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied Postbus 600 8200 AP LELYSTAD. Betreft: Reactie visies Afsluitdijk

Projectteam Afsluitdijk Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied Postbus 600 8200 AP LELYSTAD. Betreft: Reactie visies Afsluitdijk Projectteam Afsluitdijk Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied Postbus 600 8200 AP LELYSTAD Harlingen, 27 februari 2009 Betreft: Reactie visies Afsluitdijk Kenmerk: AW/09014 Geacht projectteam Afsluitdijk,

Nadere informatie

STAKEHOLDERSBIJEENKOMST 3 OKTOBER 2013. Gesprekspunten groep Kornwerderzand-Friese Kust

STAKEHOLDERSBIJEENKOMST 3 OKTOBER 2013. Gesprekspunten groep Kornwerderzand-Friese Kust . STAKEHOLDERSBIJEENKOMST 3 OKTOBER 2013 Gesprekspunten groep Kornwerderzand-Friese Kust 1. Vismigratierivier Er wordt verschillend gedacht over de modellen van de vismigratierivier die zijn getoond. Sommigen

Nadere informatie

SHOWCASE. De Afsluitdijk als. Duurzame projecten vinden hun weg naar de Afsluitdijk

SHOWCASE. De Afsluitdijk als. Duurzame projecten vinden hun weg naar de Afsluitdijk Tjalling Dijkstra Geboortedatum 3-8-1965 Woonplaats Grou Hobby s watersport en klussen Ambitie de energie van partijen bundelen in een bijzonder project. Duurzame projecten vinden hun weg naar de Afsluitdijk

Nadere informatie

I W A D D E N R O U T E S

I W A D D E N R O U T E S I WADDENROUTES Een van de belangrijkste aspecten om een gebied te ontwikkelen en de toestroom van toeristen en recreanten naar de regio te vergroten, is de bereikbaarheid van het gebied. Hierbij gaat het

Nadere informatie

Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk. Van Afsluitdijk naar Aansluitdijk

Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk. Van Afsluitdijk naar Aansluitdijk Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk Van Afsluitdijk naar Aansluitdijk Toekomstbestendige Afsluitdijk Breezanddijk Friese kust Kornwerderzand Monument Den Oever Om tot 2050 bestand te zijn tegen de stijging

Nadere informatie

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Toeristische agenda 2016-2023 Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Waar we vandaan komen; visie uit 2005 De Bevelanden recreëert Thematische regiovisie (Wonen,

Nadere informatie

factsheets creatieve sessie

factsheets creatieve sessie factsheets creatieve sessie naar een rijk IJsselmeer natuur circulaire economie kennisontwikkeling (innovatie, educatie) natuur openheid vogels & vissen volume bevolking draagvlak kennishub veldstation

Nadere informatie

Uitvoeringsplan De Nieuwe Afsluitdijk 2013 2016

Uitvoeringsplan De Nieuwe Afsluitdijk 2013 2016 Uitvoeringsplan De Nieuwe Afsluitdijk 2013 2016 versie 2013 Opsteller: projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk Beleef het DNA van Nederland! Uitvoeringsplan De Nieuwe Afsluitdijk 2013 Opsteller: projectbureau

Nadere informatie

De Toekomst van de Afsluitdijk

De Toekomst van de Afsluitdijk De Toekomst van de Afsluitdijk Hoe breed wordt de Afsluitdijk in de toekomst? Yolande van der Meulen Projectdirecteur Symposium De Brede Dijk Startpunt Afsluitdijk Cornelis Lely 1886 Zuiderzeevereniging

Nadere informatie

Project Afsluitdijk. Landelijke vastgoeddag. 24 oktober RWS Informatie

Project Afsluitdijk. Landelijke vastgoeddag. 24 oktober RWS Informatie Project Afsluitdijk Landelijke vastgoeddag 24 oktober 2017 Korte film Film Afsluitdijk https://www.youtube.com/watch?v=d3bryscf3cm Wat vooraf ging. Brede verkenning Planuitwerking met uitgebreide partipatie

Nadere informatie

Werken aan een waterveilig Nederland. Project Afsluitdijk

Werken aan een waterveilig Nederland. Project Afsluitdijk Werken aan een waterveilig Nederland Project Afsluitdijk 80 jaar De Afsluitdijk beschermt Nederland al meer dan tachtig jaar tegen de zee. De dijk voldoet niet meer aan de huidige normen voor waterveiligheid.

Nadere informatie

Stakeholdersbijeenkomst

Stakeholdersbijeenkomst Stakeholdersbijeenkomst 29-11-2018 WELKOM Programma: 13.00 Inloop 13.30 Stand van zaken De Nieuwe Afsluitdijk 14.00 Stand van zaken project Afsluitdijk 14.45 Korte pauze 15.00 Interactief deel project

Nadere informatie

MASTERPLAN HET WADDENPARK AFSLUITDIJK CONCEPT GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN

MASTERPLAN HET WADDENPARK AFSLUITDIJK CONCEPT GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN MASTRPLAN HT WADDNPARK AFSLUITDIJK CONCPT GMNT SÚDWST-FRYSLÂN HT WADDNPARK AFSLUITDIJK INHOUD 1. INLIDING 3 2. HT WADDNPARK AFSLUITDIJK 5 3. TORISTISCH AMBITI 7 4. BLVING & BRIKBAARHID 9 5. GBIDSGRICHT

Nadere informatie

Het masterplan in relatie tot de Ambitie Agenda Afsluitdijk (Triple-A).

Het masterplan in relatie tot de Ambitie Agenda Afsluitdijk (Triple-A). Het masterplan in relatie tot de Ambitie Agenda Afsluitdijk (Triple-A). Het Rijk brengt voor 2020 de veiligheid van de Afsluitdijk op orde (veiligheidsnorm 1:10.000). De regio probeert tegelijkertijd (werk

Nadere informatie

Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk. Architectenbureau Paul de Ruiter Feddes/Olthof Landschapsarchitecten

Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk. Architectenbureau Paul de Ruiter Feddes/Olthof Landschapsarchitecten Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk Architectenbureau Paul de Ruiter Feddes/Olthof Landschapsarchitecten Friese kust Kornwerderzand Breezanddijk Toekomstbestendige Afsluitdijk Den Oever Monument Het

Nadere informatie

Wie zit achter Windpark Fryslân?

Wie zit achter Windpark Fryslân? Inititatiefnemer, Windpark Fryslân, 2016 windpark Wie zit achter Windpark Fryslân? Het windpark is een initiatief van Windpark Fryslân B.V. windpark De initiatiefnemers hebben ook het Windpark Westermeerwind

Nadere informatie

Bijeenkomst Afsluitdijk over duurzame energie / gebiedsontwikkeling

Bijeenkomst Afsluitdijk over duurzame energie / gebiedsontwikkeling Bijeenkomst Afsluitdijk over duurzame energie / gebiedsontwikkeling Verslag van de tweede bijeenkomst van 8 juni 2017 Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) organiseerden op 8 juni 2017 van 20.00

Nadere informatie

Achtergronddocument bij Uitvoeringsplan De Nieuwe Afsluitdijk 2013 2016

Achtergronddocument bij Uitvoeringsplan De Nieuwe Afsluitdijk 2013 2016 Achtergronddocument bij Uitvoeringsplan De Nieuwe Afsluitdijk 2013 2016 versie 2013 Opsteller: projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk Beleef het DNA van Nederland! Achtergronddocument bij Uitvoeringsplan

Nadere informatie

VISIE HET WADDENPARK AFSLUITDIJK

VISIE HET WADDENPARK AFSLUITDIJK VISIE HET WADDENPARK AFSLUITDIJK 19 december 2013 HET WADDENPARK AFSLUITDIJK INHOUD 1. INLEIDING 3 2. HET WADDENPARK AFSLUITDIJK 5 3. TOERISTISCHE AMBITIE 7 4. BELEVING & BEREIKBAARHEID 9 5. GEBIEDSGERICHTE

Nadere informatie

Waddenwerken Afsluitdijk >>>

Waddenwerken Afsluitdijk >>> Waddenwerken Afsluitdijk >>> Waddenwerken Afsluitdijk project Marktverkenning Afsluitdijk locatie Afsluitdijk ontwerpers Jonas Strous Peter de Ruyter Hilke Floris Remco Rolvink Jorrit Noordhuizen partners

Nadere informatie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk dateert van 1928 heeft beperkte afmetingen. Hierdoor

Nadere informatie

Agenda Ambitie Afsluitdijk Triple A

Agenda Ambitie Afsluitdijk Triple A Agenda Ambitie Afsluitdijk Triple A Provincie Noord-Holland Provincie Fryslân Gemeente Wieringen Gemeente Súdwest-Fryslân Gemeente Harlingen Inhoud 1 Uitgangspunten... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Algemene

Nadere informatie

Windpark Fryslân Nieuwsflits is een digitale nieuwsbrief met korte berichten over ontwikkelingen rond Windpark Fryslân

Windpark Fryslân Nieuwsflits is een digitale nieuwsbrief met korte berichten over ontwikkelingen rond Windpark Fryslân Roo, Marijke de Van: Windpark Fryslân Verzonden: dinsdag 08 juli 2014 17:20 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Windpark Fryslân Nieuwsflits (4) Opvolgingsmarkering:

Nadere informatie

Waterdunen. Nota Ruimte budget 18 miljoen euro. Planoppervlak 350 hectare

Waterdunen. Nota Ruimte budget 18 miljoen euro. Planoppervlak 350 hectare Waterdunen Nota Ruimte budget 18 miljoen euro Planoppervlak 350 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Stabiele kust, stevige economie De Zeeuwse kust biedt

Nadere informatie

Aanpak regie verzilting Noord-Nederland. Titian Oterdoom

Aanpak regie verzilting Noord-Nederland. Titian Oterdoom Aanpak regie verzilting Noord-Nederland Titian Oterdoom Toename verzilting Bodemdaling zeespiegelstijging Grilliger neerslagpatroon met langere perioden van droogte Warmer klimaat meer verdamping gewassen

Nadere informatie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk heeft beperkte afmetingen. Hierdoor kunnen sommige

Nadere informatie

Harderbos en Harderbroek verbonden

Harderbos en Harderbroek verbonden Harderbos en Harderbroek verbonden De Ganzenweg is een verbinding voor mensen, maar een barrière voor dieren. Er ligt al een faunapassage onderdoor. De route daar naar toe is voor dieren nog niet ideaal.

Nadere informatie

Werken aan een waterveilig Nederland. Project Afsluitdijk

Werken aan een waterveilig Nederland. Project Afsluitdijk Werken aan een waterveilig Nederland Project Afsluitdijk 80 jaar De Afsluitdijk beschermt Nederland al meer dan tachtig jaar tegen de zee. De dijk voldoet niet meer aan de huidige normen voor waterveiligheid.

Nadere informatie

Programma naar een Rijke Waddenzee

Programma naar een Rijke Waddenzee Programma naar een Rijke Waddenzee n Symposium Waddenacademie Kees van Es Inhoud presentatie 1. Aanleiding, opdracht en context 2. De mosseltransitie in het kort Kennisvragen 3. Streefbeeld: Wijze van

Nadere informatie

Holwerd aan Zee herwaardering van het natuurlandschap. Kwelders droogvallend Wad. Wetlands slagen Kwelderverbeterplan SBB.

Holwerd aan Zee herwaardering van het natuurlandschap. Kwelders droogvallend Wad. Wetlands slagen Kwelderverbeterplan SBB. HOLWERD AAN ZEE Holwerd aan Zee is een plan voor grootschalige gebiedsontwikkeling in Noordoost Fryslân, waar meerdere opgaven en belangen op het gebied van water, natuur, economie, welzijn en recreatie

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 310 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame:WADDENBAAI Projectnaam: Waddenbaai Datum:3 september 2018 Bestuurlijke opdrachtgever: Edo Kooiman Ambtelijke opdrachtnemer/projectleider: Hans

Nadere informatie

Toeristisch-recreatief bezoek aan de Afsluitdijk

Toeristisch-recreatief bezoek aan de Afsluitdijk Toeristisch-recreatief bezoek aan de Afsluitdijk Resultaten van tellingen van en onderzoek onder bezoekers aan de Afsluitdijk, 2018 Dr. Albert Postma, Ben Wielenga 17 januari 2019 Het onderzoek 2014 -

Nadere informatie

Opgave waterveiligheid en opties Procesinnovaties POV Holwerd aan Zee (Wetterskip, mei 2016)

Opgave waterveiligheid en opties Procesinnovaties POV Holwerd aan Zee (Wetterskip, mei 2016) Opgave waterveiligheid en opties Procesinnovaties POV Holwerd aan Zee (Wetterskip, mei 2016) Opgave waterveiligheid Westelijk van de veerdam is 2,3 km betonblokkenbekleding in de teen van de dijk afgetoetst

Nadere informatie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk heeft beperkte afmetingen. Hierdoor kunnen bepaalde

Nadere informatie

Onderzoeken oeververbinding Ochten - Veerdam Druten. onderzoeken mogelijkheid Uitkijkpunt, versterken relatie Dijk - Waal

Onderzoeken oeververbinding Ochten - Veerdam Druten. onderzoeken mogelijkheid Uitkijkpunt, versterken relatie Dijk - Waal Ideeën en kansen Onderzoeken oeververbinding Ochten - Veerdam Druten Zoekzone TOP en informatiecentrum Mogelijkheden landschapsversterking bijv. oude strang terugbrengen Behouden en versterken leefgebied

Nadere informatie

Stakeholderbijeenkomst Afsluitdijk

Stakeholderbijeenkomst Afsluitdijk Stakeholderbijeenkomst Afsluitdijk Lukas Meursing 1 RWS ONGECLASSIFICEERD HB 3022162 Inhoud presentatie 1. Rijksinpassingsplan Afsluitdijk 2. Realisatieovereenkomsten RWS-DNA 3. Aanbesteding en realisatie

Nadere informatie

(Gewijzigde) Vaststelling bestemmingsplan Beleefcentrum Afsluitdijk Raadsvergadering van 26 januari 2017 Commissie

(Gewijzigde) Vaststelling bestemmingsplan Beleefcentrum Afsluitdijk Raadsvergadering van 26 januari 2017 Commissie Súdwest-Frysìån Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Ons nummer: R16.000215 lil w Onderwerp (Gewijzigde) Vaststelling bestemmingsplan Beleefcentrum Afsluitdijk Raadsvergadering van 26 januari 2017 Commissie

Nadere informatie

Stakeholdersbijeenkomst Afsluitdijk

Stakeholdersbijeenkomst Afsluitdijk z Stakeholdersbijeenkomst Afsluitdijk Kornwerderzand, 2 februari 2017 Dit is een korte weergave van de vragen en suggesties die gemaakt zijn tijdens de informerende stakeholdersbijeenkomst Afsluitdijk

Nadere informatie

-Onderzoek van de effecten dat Windpark Fryslân heeft op het toerisme langs de Friese IJsselmeerkust.

-Onderzoek van de effecten dat Windpark Fryslân heeft op het toerisme langs de Friese IJsselmeerkust. Onderzoek: Invloed door Windpark Fryslân op Toerisme IJsselmeerkust Publicatiedatum onderzoek: 18.01.2016 Gepubliceerd door: IJsselmeer Windmolenvrij Aanleiding onderzoek: Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

De vergeten slenk. Living lab Marneslenk 2.0

De vergeten slenk. Living lab Marneslenk 2.0 De vergeten slenk Living lab Marneslenk 2.0 2 Living lab Marneslenk 2.0 28-31 augustus 2017 Pingjum en omgeving 3 Organisatie: Bureau Peter de Ruyter, landschapsarchitectuur Kenniscentrum Landschap, Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Ontwikkeling Oudega aan het Water

Ontwikkeling Oudega aan het Water School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Opdrachtgever Dhr Wim Mulder, werkzaam als projectleider Oudega aan het Water bij de Gemeente Smallingerland. Situatie In 2008 zijn de provincie Fryslân en

Nadere informatie

Informatie-avond Dwarsdiep Noord en Zuid "Het moet leefbaar en beleefbaar blijven"

Informatie-avond Dwarsdiep Noord en Zuid Het moet leefbaar en beleefbaar blijven Lees deze nieuwsbrief online In deze nieuwsbrief: Tijd voor onderzoek Basisschets/alternatieven Na de zomer Informatie-avond Dwarsdiep Noord en Zuid "Het moet leefbaar en beleefbaar blijven" Op maandagavond

Nadere informatie

Een educatieve attractie op de Afsluitdijk? Gezocht: visie van ondernemer met investeringskracht. Consultatiedocument Infocentrum Afsluitdijk

Een educatieve attractie op de Afsluitdijk? Gezocht: visie van ondernemer met investeringskracht. Consultatiedocument Infocentrum Afsluitdijk Een educatieve attractie op de Afsluitdijk? Gezocht: visie van ondernemer met investeringskracht Consultatiedocument Infocentrum Afsluitdijk Gezocht voor educatieve attractie op Afsluitdijk: Visie van

Nadere informatie

Tachtig jaar Afsluitdijk. De col van De Lage Landen

Tachtig jaar Afsluitdijk. De col van De Lage Landen Tachtig jaar Afsluitdijk De col van De Lage Landen 10 VogelvrijeFietser september oktober 2012 Tekst: Karin Broer Foto s: Bas de Meijer september oktober 2012 VogelvrijeFietser 11 De Afsluitdijk bestaat

Nadere informatie

Krachtige Kust. Draagvlakonderzoek onder inwoners van Zuid-Holland over de mening en wensen ten aanzien van de kust

Krachtige Kust. Draagvlakonderzoek onder inwoners van Zuid-Holland over de mening en wensen ten aanzien van de kust Krachtige Kust Draagvlakonderzoek onder inwoners van Zuid-Holland over de mening en wensen ten aanzien van de kust Onderzoeksverantwoording Methode Doelgroep(en) Online Inwoners van Zuid-Holland, 18+ en

Nadere informatie

Programma naar een Rijke Waddenzee Kees van Es

Programma naar een Rijke Waddenzee Kees van Es Nieuwe Wadden Programma naar een Rijke Waddenzee Samen gaat het beter Kees van Es Inhoud Wat is PRW Wat doen we precies De rol van DLG binnen Rijke Waddenzee De toekomst Waarom PRW? 21 oktober 2008: Convenant

Nadere informatie

Monument in Balans. integrale visie op de Afsluitdijk

Monument in Balans. integrale visie op de Afsluitdijk Monument in Balans integrale visie op de Afsluitdijk 2 Inhoud Managementsamenvatting 2 Monument in Balans integrale visie op de Afsluitdijk 1 Inleiding 2 2 Kleur bekennen 3 2.1 Het DNA van de dijk 4 3

Nadere informatie

Stakeholdersbijeenkomst Afsluitdijk

Stakeholdersbijeenkomst Afsluitdijk "Smedinghuis" Zuiderwagenplein 2 8224 AD Lelystad Postbus 600 8200 AP Lelystad T 0320-299111 F 0320-234300 www.rijkswaterstaat.nl Verslag van Contactpersoon Projectsecretariaat Afsluitdijk T 0320-29 70

Nadere informatie

Hartelijk welkom, strategie bijeenkomst duurzaam toerisme Werelderfgoed Waddenzee

Hartelijk welkom, strategie bijeenkomst duurzaam toerisme Werelderfgoed Waddenzee Hartelijk welkom, strategie bijeenkomst duurzaam toerisme Werelderfgoed Waddenzee Werelderfgoed Waddenzee El 2 Natuur Werelderfgoed Waddenzee June 2009: Inschrijving Duits-Ndl Waddenzee Opdracht hierbij

Nadere informatie

i. 1,5 miljoen uit de reserve Actieprogramma 2010, budget Uitvoeringsprogramma Kust beschikbaar te stellen;

i. 1,5 miljoen uit de reserve Actieprogramma 2010, budget Uitvoeringsprogramma Kust beschikbaar te stellen; Datum vergadering 7 oktober 2014 Nota GS Registratienummer 467062/467080 Uw contactpersoon R. Sabée BEL/WAT Portefeuille Portefeuillehouder Plaatsvervanger 2 bijlage(n) 1. Toelichting 2. Financiële bijlage

Nadere informatie

Hierbij willen wij reageren op de concept structuurvisie Windstreek 2012.

Hierbij willen wij reageren op de concept structuurvisie Windstreek 2012. Aan: Provinciale Staten Fryslan Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Makkum, 18 oktober 2012 They paved paradise and put up a parking lot Geachte Provinciale Staten, Hierbij willen wij reageren op de concept

Nadere informatie

Rijksinpassingsplan voor duurzame energieopwekking Afsluitdijk Rijkswaterstaat, 30 juni 2017

Rijksinpassingsplan voor duurzame energieopwekking Afsluitdijk Rijkswaterstaat, 30 juni 2017 Rijksinpassingsplan voor duurzame energieopwekking Afsluitdijk Rijkswaterstaat, 30 juni 2017 Afsluitdijk energieneutraal Onderdeel van het project Afsluitdijk is het aanbrengen van elektrische pompen in

Nadere informatie

Economische effecten De Nieuwe Afsluitdijk

Economische effecten De Nieuwe Afsluitdijk Economische effecten De Nieuwe Afsluitdijk Eindrapport Opdrachtgever: Projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk Rotterdam, 23 november 2015 Economische effecten De Nieuwe Afsluitdijk Eindrapport Opdrachtgever:

Nadere informatie

Visie toerisme en recreatie Noordoost Fryslân

Visie toerisme en recreatie Noordoost Fryslân 1 Visie toerisme en recreatie Noordoost Fryslân 1 ste stakeholdersbijeenkomst Dinsdag 27 november 2018 Programma 2 Welkom Korte toelichting op proces en resultaten tot nu toe Aanpak SWOT, ambitie en strategische

Nadere informatie

Programma Aansluitdijk Tour - Dag van de Duurzaamheid

Programma Aansluitdijk Tour - Dag van de Duurzaamheid Programma Aansluitdijk Tour - Dag van de Duurzaamheid versie 23-9 Zondag 9 en maandag 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, zijn we te gast in de provincies Noord- Holland en Friesland. De provincies

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Met Holwerd aan Zee hebben de bewoners van Holwerd het initiatief genomen om de economie en de leefbaarheid van het dorp en Noordoost Fryslân een impuls te geven. Kern van het plan

Nadere informatie

Grenzen verleggen in het Waddengebied. Maarten Hajer

Grenzen verleggen in het Waddengebied. Maarten Hajer Grenzen verleggen in het Waddengebied Maarten Hajer De Waddenzee versterken: ja, maar hoe? 2 Waar J.C. Bloem niet geldt 3 En dan: wat is natuur nog in dit land? Waddenzee van (inter)nationaal belang Grootste

Nadere informatie

Ambitie Agenda Afsluitdijk. Triple A

Ambitie Agenda Afsluitdijk. Triple A Ambitie Agenda Afsluitdijk Triple A Colofon Ambitie Agenda Afsluitdijk, triple A Tekst: Martijn Gerkes, Oranjewoud Illustraties: Aanlanding Afsluitdijk Fryslân, Menno Landstra en Rietveld Landscape Opmaak:

Nadere informatie

De Ouderenpartij NH maakt zich ernstig zorgen over de hoogwaterveiligheid Den Oever/Afsluitdijk/Kornwerderzand

De Ouderenpartij NH maakt zich ernstig zorgen over de hoogwaterveiligheid Den Oever/Afsluitdijk/Kornwerderzand Vragen nr. 25 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 26 juni 2012 Onderwerp: vragen van de heer J.H. Leever (ONH). De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u

Nadere informatie

De Afsluitdijk, nieuwe verhalen

De Afsluitdijk, nieuwe verhalen De Afsluitdijk, nieuwe verhalen Informatiecentrum De Afsluitdijk Historie Het Zuiderzeegebied was kwetsbaar voor overstromingen. Er werden daarom al vanaf de 17e eeuw plannen ontwikkeld voor het afsluiten

Nadere informatie

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Overzicht van het Plangebied... 3 3 Ambitie... 3 4 Scope... 4 5 De opgave... 4 6 Fasering...

Nadere informatie

Vissen in het IJsselmeer. Romke Kats

Vissen in het IJsselmeer. Romke Kats Vissen in het IJsselmeer Romke Kats Functies IJsselmeer Water Transport Recreatie Visserij Natuur Vissen in het IJsselmeer Historie Ecologie Voedselketen IJsselmeer algen, vissen, mosselen, waterplanten,

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Afsluitdijk 2 mei 2017 over duurzame energie / gebiedsontwikkeling

Verslag bijeenkomst Afsluitdijk 2 mei 2017 over duurzame energie / gebiedsontwikkeling Verslag bijeenkomst Afsluitdijk 2 mei 2017 over duurzame energie / gebiedsontwikkeling Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) organiseerden op 2 mei 2017 vanaf 20.00 uur een bijeenkomst voor bewoners,

Nadere informatie

Antwoorden op vragen en opmerkingen hoorzitting windenergie van PS Fryslân

Antwoorden op vragen en opmerkingen hoorzitting windenergie van PS Fryslân Antwoorden op vragen en opmerkingen hoorzitting windenergie van PS Fryslân 27 november 2014 Tijdens de hoorzittingen van Provinciale Staten van Friesland over windenergie op 17, 18, 20 en 24 november zijn

Nadere informatie

WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019

WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019 WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019 KENNISCENTRUM KUSTTOERISME Onderdeel van HZ University of Applied

Nadere informatie

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land 3 februari 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, doel en aanpak 2. Waar wél; concentratiegebieden 3. Waar niét: vrijwaringsgebieden i 4. Overig Nederland

Nadere informatie

SPECTACULAIRE EENVOUD LANGS DE AFSLUITDIJK

SPECTACULAIRE EENVOUD LANGS DE AFSLUITDIJK 72 AFSLUITDIJK WADDEN CENTER, KORNWERDERZAND SPECTACULAIRE EENVOUD LANGS DE AFSLUITDIJK Vanaf maart kunnen toeristen en bewoners van de regio er terecht: het Afsluitdijk Wadden Center op Kornwerderzand.

Nadere informatie

Maasheggen UNESCO biosfeergebied

Maasheggen UNESCO biosfeergebied Maasheggen UNESCO biosfeergebied Samen kansen benutten! Inspiratiedag 2018 Land van Cuijk 15 november 2018 Programma 14:40 14:55 Wat gebeurt er in de Maasheggen en wat is de UNESCO biosfeerstatus? 14:55

Nadere informatie

Energie in het Waddenfonds Energy Valley 05-11-13. 1. Doel. 2. Vertrekpunt

Energie in het Waddenfonds Energy Valley 05-11-13. 1. Doel. 2. Vertrekpunt Energie in het Waddenfonds Energy Valley 05-11-13 1. Doel In deze notitie wordt een eerste aanzet gegeven van de mogelijke inhoudelijk aanpak van Energy Valley op de programmastructuur van het Waddenfonds

Nadere informatie

Toekomst Afsluitdijk. Symposium Waddenacademie. Dr. Brigit Janssen-Stelder Omgevingsmanager Rijkswaterstaat

Toekomst Afsluitdijk. Symposium Waddenacademie. Dr. Brigit Janssen-Stelder Omgevingsmanager Rijkswaterstaat Toekomst Afsluitdijk Symposium Waddenacademie Dr. Brigit Janssen-Stelder Omgevingsmanager 24 juni 2010 Opzet presentatie Toekomst Afsluitdijk Algemene toelichting project (aanleiding, planning en organisatie)

Nadere informatie

Op weg naar de Waddenwereld. PIETERBUREN Zeehondencentrum

Op weg naar de Waddenwereld. PIETERBUREN Zeehondencentrum Op weg naar de PIETERBUREN Zeehondencentrum 1. Kans voor de Waddenzee De Waddenzee is sinds 2009 UNESCO werelderfgoed en in 2016 uitgeroepen tot mooiste natuurgebied van Nederland. De schoonheid en belang

Nadere informatie

Werkprogramma Waddenacademie

Werkprogramma Waddenacademie Werkprogramma Waddenacademie 2016 November 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Werkprogramma Foto omslag: Robert-Jan Geerts 1. Inleiding De Waddenacademie is op 30 juli 2008 officieel opgericht

Nadere informatie

Energie uit water. Kwestie van kansen pakken

Energie uit water. Kwestie van kansen pakken Energie uit water Kwestie van kansen pakken Het best bewaarde geheim Energie uit water kan aan 10 procent van de elektriciteitsvraag in Nederland voldoen. Zo bleek uit een verkenning van winn. Volgens

Nadere informatie

Naar Nationale Parken van Wereldklasse

Naar Nationale Parken van Wereldklasse #NationaleParken www.nationaleparkenwereldklasse.nl Naar Nationale Parken van Wereldklasse Janneke van Montfort j.montfort@staatsbosbeheer.nl 1 Vergelijking Nederland met VK 2 Heroriëntatie op standaard

Nadere informatie

Stakeholdersbijeenkomst Afsluitdijk. Projectteam Rijkswaterstaat Projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk Stakeholders (zie bijlage deelnemerslijst)

Stakeholdersbijeenkomst Afsluitdijk. Projectteam Rijkswaterstaat Projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk Stakeholders (zie bijlage deelnemerslijst) "Het Smedinghuis" Zuiderwagenplein 2 8224 AD Lelystad Postbus 600 8200 AP Lelystad T 0320-299111 F 0320-234300 Verslag van Contactpersoon Edwin Verdonschot edwin.verdonschot@rws.nl Omschrijving Stakeholdersbijeenkomst

Nadere informatie

Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland. Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme

Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland. Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme Gebiedsgericht werken Ambitie Gemeenten/regio s ondersteunen bij het vaststellen van hun identiteit (IM) Behoud door ontwikkeling

Nadere informatie

Schetsschuit Zurich - Harlingen PROJECTIDEEËN VOOR DUURZAME ONTWIKKELINGEN IN EN ROND DE ZONE ZURICH - HARLINGEN

Schetsschuit Zurich - Harlingen PROJECTIDEEËN VOOR DUURZAME ONTWIKKELINGEN IN EN ROND DE ZONE ZURICH - HARLINGEN Schetsschuit Zurich - Harlingen PROJECTIDEEËN VOOR DUURZAME ONTWIKKELINGEN IN EN ROND DE ZONE ZURICH - HARLINGEN verslag van 29 mei 2013 Projectideeën voor duurzame ontwikkelingen in en rond de zone Zurich

Nadere informatie

Project Afsluitdijk. Joost van de Beek Projectmanager

Project Afsluitdijk. Joost van de Beek Projectmanager Project Afsluitdijk Joost van de Beek Projectmanager Aandacht voor Afsluitdijk in watermusea Baggermuseum Sliedrecht Zuiderzeemuseum Enkhuizen Woudagemaal Lemmer 2 RWS INFORMATIE - 3 RWS INFORMATIE - 4

Nadere informatie

Participatie bij Windpark Fryslân, perspectief van de investeerder

Participatie bij Windpark Fryslân, perspectief van de investeerder Participatie bij Windpark Fryslân, perspectief van de investeerder Workshop Windenergie en participatie Anne de Groot, 18 september 2014 Inhoud Wat is Windpark Fryslân? Welke partijen spelen een rol? Stand

Nadere informatie

Metro & De Volkskrant van mei. Veiligheid; versterking van de kustzone

Metro & De Volkskrant van mei. Veiligheid; versterking van de kustzone Metro & De Volkskrant van mei Project Thema DWKPrgr 418 Duurzame kust- en estuariene natuur Noordzee en kust Pieter Slim Diana Prins & Sona Prakash Overzichtkaart Nederland DE RAMP, februari 1953 Natuur

Nadere informatie

Verslag themabijeenkomst Toerisme en Werelderfgoed

Verslag themabijeenkomst Toerisme en Werelderfgoed URHAHN BREEN FERWERDA Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster Verslag themabijeenkomst Toerisme en Werelderfgoed Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster 16 mei 2019 Inleiding Op donderdag 16 mei 2019 organiseerde

Nadere informatie

Achterbanraadpleging Natuurbeleving

Achterbanraadpleging Natuurbeleving Achterbanraadpleging Natuurbeleving Regionaal debat Rockanje, 30 september 2014 Het programma van deze avond: Presentatie landelijke achterbanraadpleging Debat over een aantal vraagstukken rondom natuurbeleving

Nadere informatie

Voor energietuinen op het IJsselmeer

Voor energietuinen op het IJsselmeer Voor energietuinen op het IJsselmeer Grijp nu de kansen van drijvende zonnepanelen Matthijs Sienot (D66) Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Energietuinen op het IJsselmeer De zon schijnt niet

Nadere informatie

Toerisme en vrijetijdseconomie zijn booming. Groningen en Noord Nederland kunnen ook profiteren van deze enorme groei.

Toerisme en vrijetijdseconomie zijn booming. Groningen en Noord Nederland kunnen ook profiteren van deze enorme groei. Toerisme en vrijetijdseconomie zijn booming. Groningen en Noord Nederland kunnen ook profiteren van deze enorme groei. Wie economische kansen zoekt voor Groningen en Noord Nederland doet er goed aan om

Nadere informatie

KASSABON ENERGIEOPBRENGST ha zonneveld- 155 GWh/jaar. aantal huishoudens: LANDSCHAPPELIJKE INVESTERING. kosten aankoop/aanleg: LAAG

KASSABON ENERGIEOPBRENGST ha zonneveld- 155 GWh/jaar. aantal huishoudens: LANDSCHAPPELIJKE INVESTERING. kosten aankoop/aanleg: LAAG ENERGIE VOOROP Het scenario energie voorop gaat uit van een maximale energieopbrengst binnen de wettelijke kaders en bestaat uit winden zonne-energie. De gemeenteraad heeft expliciet gevraagd om zo n maximale

Nadere informatie

Nieuwe Kijk. Wegen. in het. Landschap. Ontwerponderzoek december 2011

Nieuwe Kijk. Wegen. in het. Landschap. Ontwerponderzoek december 2011 Nieuwe Kijk op Wegen in het Landschap Ontwerponderzoek december 2011 14 1. Inleiding 15 16 1.1 AANLEIDING Infrastructuur is de ruggengraat van het landschap. De komende jaren wordt er veel geïnvesteerd

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE KNIPSELKRANT APRIL 2013

INHOUDSOPGAVE KNIPSELKRANT APRIL 2013 INHOUDSOPGAVE KNIPSELKRANT APRIL 2013 Titel Bron Financiering Wetsus verzekerd Technisch Weekblad, 22 december 2012 Steun voor instituut Wetsus Leeuwarder Courant, 21 maart 2013 De gebundelde kracht achter

Nadere informatie

BELEEF DE LINIES VAN DOESBURG! Structuurvisie en deelprojecten

BELEEF DE LINIES VAN DOESBURG! Structuurvisie en deelprojecten BELEEF DE LINIES VAN DOESBURG! Structuurvisie en deelprojecten Onderwerpen - Opdracht - Visie - Structuurplan - Deelprojecten - Financiën - Deelonderwerpen Visie en structuurplan Project `Beleef de Linies

Nadere informatie