Infra-info. We timmeren letterlijk goed aan de weg. Marktdialoog. Infraprojecten in beeld. Rapportage mei 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infra-info. We timmeren letterlijk goed aan de weg. Marktdialoog. Infraprojecten in beeld. Rapportage mei 2014"

Transcriptie

1 Infraprojecten in beeld Infra-info Ga voor de digitale versie met extra's naar Met een druk op de knop laat gedeputeerde Sietske Poepjes het water in de aquaductbak van de Westelijke invalsweg stromen. Een mijlpaal. Provinciale infraprojecten op koers - Gedeputeerde Sietske Poepjes: We timmeren letterlijk goed aan de weg De Noordwesttangent is opgeleverd. De Haak om Leeuwarden nadert haar voltooiing. De aanleg van De Centrale As en de verdubbeling van de N381 zijn gestart. Bovendien pakken we op verschillende plaatsen in de provincie knelpunten aan. Vooral om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dat is goed om te zien. De meeste projecten liggen op schema en ook financieel ziet het er goed uit. We timmeren letterlijk goed aan de weg. Verantwoordelijk gedeputeerde, Sietske Poepjes, is content met de voortgang van de vele infrastructurele projecten waar de provincie de hand in heeft. Ze verlopen volgens planning. Bovendien kan de gedeputeerde meevallers melden. We geven een positieve winstwaarschuwing af, vertelt ze met een glimlach. Overigens is dat geen garantie voor de toekomst. Bij technisch complexe en langdurige projecten kan er zo maar iets fout gaan. Bovendien zijn we bij een aantal projecten nog maar net gestart met de uitvoering. Met bijvoorbeeld één opzienbarende archeologische vondst, lopen we ook zo maar uit de planning. Maar dat is koffiedik kijken. Zoals het er nu voor staat, gaat het voorspoedig. De kosten van de zogenaamde Regio Specifieke Projecten die grotendeels door het Rijk worden betaald als genoegdoening van het niet doorgaan van de Zuiderzeespoorlijn laten inmiddels een plus van 16 miljoen zien. Heel mooi. Daarmee zijn we een eind op weg om onze bezuinigingsopgave op het RSPpakket van 40 miljoen te halen, aldus de gedeputeerde die daarmee aangeeft dat meevallers ook nodig zijn. Meevallers De meevallers laten zich grotendeels verklaren door de gekozen aanbestedingsstrategie en de markt. We knippen grootschalige projecten op in kleinere delen. Geheel conform de nieuwe aanbestedingswet. Resultaat is een bredere marktbenadering en meer concurrentie. En minder grote risico's. Stuk voor stuk factoren die de prijs drukken. Bijkomend voordeel is dat het regionale MKB, door deze manier van aanbesteden, ook meer kans maakt om werk binnen te halen. Dat gebeurt ook en is goed voor de regionale economie en werkgelegenheid. Verder proberen we de markt te stimuleren om met creatieve technische en innovatieve oplossingen te komen, aldus Poepjes. Dankzij nieuwe technieken kan er efficiënter en voordeliger worden gebouwd. Dat heeft een positief effect op de prijsvorming. Als voorbeeld noemt de gedeputeerde de aquaducten en onderdoorgangen die rondom Leeuwarden worden gebouwd. De door de aannemer voorgestelde bouwwijze leidt daar tot aanzienlijke besparingen. Zowel in materiaal als in manuren. De uitgaven worden ook beperkt door projecten te combineren, vertelt Poepjes. Vaak zie je dat gemeenten, maar bijvoorbeeld ook Rijkswaterstaat en Wetterskip, in hetzelfde gebied plannen hebben of projecten voorbereiden. Door dat samen op te pakken, is iedereen voordeliger uit. Vaak kunnen we dan met minder geld, meer doen. In de online editie van deze krant leest u het vervolg van dit interview. Hierin meer over wat er aan extra s en het oplossen van knelpunten wordt gedaan. Marktdialoog Dit jaar organiseerden de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe op 21 maart een dialoog met de markt. Dit onder de noemer 'Publiek & Privaat om de tafel'. Centraal stond het uitwisselen van informatie over de aanpak van het zogenoemde Regio Specifiek Pakket. Tijdens de marktdialoog kwamen onderwerpen aan de orde als onderwijs, spoorse projecten en Social Return On Investment (SROI). In de online versie komt Heijmans-directeur Roel van den Berg aan het woord over een andere invulling van Social Return On Investment. Tijdens de dag zijn er tevens (gefilmde) interviews gehouden met aanwezige gedeputeerden en andere betrokkenen. 1

2 Herstel brug Kootstertille Technisch complexe klus Het brugdek was wel iets ontzet, maar de schade leek mee te vallen. Bij een tweede inspectie, een paar weken na de aanvaring, merkten we toch dat de heipalen onder één van de pijlers vol scheuren zat. We zijn direct in actie gekomen door onder meer informatieavonden te houden voor het lokale bedrijfsleven. Ook is er meteen een bouwteam opgezet samen met Rijkswaterstaat, Arcadis en aannemer Knol uit Akkrum. Rijkswaterstaat nam het eigendom en beheer van de brug per 1 januari 2014 over. Vanwege onze ervaring, en omdat de weg over de brug van de provincie is, zijn we de kar wel blijven trekken. Provinciaal projectleider Sietze Bijker vertelt in een notendop de aanleiding en de provinciale betrokkenheid bij het project dat rond deze zomer wordt afgerond: het herstel van de brug in Kootstertille. Deze werd vorig jaar oktober door een lege chemicaliëntanker geramd toen de boegschroef van het schip dienst weigerde. Haarscheurtjes Bij de tweede inspectie bleken de heipalen onder één van de vijf brugpijlers behoorlijk beschadigd te zijn. Waarschijnlijk zaten er al haarscheurtjes in die ons eerst niet opvielen en groter zijn geworden door de verkeersbelasting. Reden om het zware verkeer per direct te verbieden en om te leiden. Het autoverkeer kan gewoon over de brug blijven rijden, zo blijkt ook uit de metingen aan de brug die we doorlopend uitvoeren. Om tijd te besparen zette de provincie, die de weg beheert, binnen enkele weken een bouwteam op. Arcadis was al bezig met het doorrekenen van de bruggen over het Prinses Margrietkanaal. Prioriteit kreeg het stabiliseren van de beschadigde pijler. Deze werd eind februari met een frame van stalen balken bevestigd aan de pijler die er naast staat en niet beschadigd is. Inwendige spankabels trekken pijler omhoog Pijler verlengd De volgende stap is het herstel van de pijler zelf. We gaan de beschadigde pijler aan beide kanten verlengen met een nieuw gedeelte dat we op 20 meter lange, stalen palen funderen. Deze palen worden rechtop in de bodem geboord, in plaats van geheid. Zo voorkomen we trilling en verdere beschadiging. Zodra de pijler staat, trekken we er een paar spankabels doorheen die hem als het ware omhoog trekken. Dat zorgt voor extra stabiliteit. De klus blijkt technisch complex, maar wordt naar verwachting voor de zomervakantie geklaard. Hetzelfde geldt voor het herstel van het beweegbare brugdeel dat is aanbesteed. We proberen het resterende herstelwerk in het Hemelvaartweekend uit te voeren. Dan blijft de overlast beperkt, besluit Bijker. Matchmaker Folkert Reitsma over: Grip op Grond Je hebt gaten en je hebt bulten. Volgens Folkert Reitsma is dat de Cruijffiaanse essentie van zijn werk als provinciaal grondstromencoördinator. Reitsma initieert grondstromen tussen projecten in de provincie, waaronder die van De Centrale As. Hij trekt de kar van Grip op Grond: een initiatief van de provincie om projecten waar grond nodig en overtollig is te matchen. Binnen Leeuwarden Vrij-Baan is er is al een intensieve samenwerking met het Rijk en gemeenten. Grip op Grond is in 2010 als een initiatief binnen provincie Fryslân gestart. Het doel is om zo efficiënt en strategisch mogelijk met grondstromen om te gaan. Voor 2010 kochten de aannemers de grond voor bouwprojecten. Als er grond over was, ging dat tegen een vergoeding weer terug naar de aannemer. Het kon zijn dat diezelfde grond bij een ander project weer werd aangekocht. Door de aannemer als schakel er tussenuit te halen en een betere afstemming onderling, beperken we de kosten en de uitstoot van uitlaatgassen. Bovendien wordt er minder grond gewonnen, legt Reitsma uit. Vanuit diverse oogpunten een duurzame oplossing. Informatievoorziening essentieel Dagelijks heeft Reitsma contact met projectleiders in de hele provincie. Hij inventariseert vraag en aanbod en koppelt projecten waar mogelijk. Hierbij is de afstand tussen locaties een belangrijk criterium. Een match tussen Lemmer en het Lauwersmeer heeft geen meerwaarde, dat ligt te ver uit elkaar. Hij stimuleert projectleiders ook om zelf op zoek te gaan. Dit kan met de Grip op Grond-kaart op www. fryslan.nl/gripopgrond. De kaart geeft inzage in vraag en aanbod bij alle projecten in Fryslân waarbij grondverzet plaatsvindt. Binnenkort krijgt de kaart een nieuw beheersysteem. Hiermee kunnen projectleiders van de provincie, maar ook van partners als gemeenten, Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en De Marrekrite hun vraag en aanbod zelf invoeren. Leerproces Sinds 2010 kwamen al diverse mooie matches tot stand. Zo bracht een tijdelijke rijbaan van de Haak om Leeuwarden twintigduizend kuub zand op dat nu gebruikt wordt voor het Polderhoofdkanaal bij Nij Beets. De Marrekrite is momenteel groot(her)gebruiker van provinciaal hekkel- en baggermateriaal, waarmee men steigers en recreatieplaatsen aanlegt en onderhoudt. Gronduitruil wordt volgens Reitsma steeds vanzelfsprekender, al gaat het bij het ene project sneller dan het andere. Grip op Grond vraagt een flexibele houding en vooruitziende blik van projectleiders. Een leerproces dat de nodige tijd kan kosten. Mogelijke integratie in lesprogramma Online meer informatie over de mogelijke integratie van Grip op Grond in de NHL-opleiding Civiele Techniek. Ook vertelt Ale van der Ploeg, student aan deze opleiding, meer over zijn ervaringen met Grip op Grond. 2 Infra-info

3 Hier werken we aan een mooi en bereikbaar Fryslân! 18 Holwerd 2 Dokkum 21 1 Hallum Harlingen 36 Franeker Leeuwarden 7 Burgum Drachten Bolsward 23 Grou Nij Beets Sneek Gorredijk Workum 32 Woudsend 19 Joure 9 13 Heerenveen 35 Oosterwolde 35 Appelscha Wolvega werken aan de weg werken aan het water werken aan het spoor gebiedsontwikkeling Lemmer 1 Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl 14 Skieding (N358) 2 De Centrale As 26 Brug Dronrijp 15 Uterwei (N358) 3 Extra sneltrein Groningen - Leeuwarden 27 Van Panhuysbrug 16 Kootstermolen - Kootstertille 4 N31 Traverse Harlingen 28 Ruijtenschildtbrug 5 Haak om Leeuwarden 17 Bolsward - Leeuwarden (N359) 30 Brug Warns 6 Westelijke invalsweg 18 Hallum - Holwerd (N357) 31 Brug Tzummarumervaart 7 Drachtsterweg en omgeving 19 Fietsroute Sneek - Woudsend 32 Sluis Workum 8 Station Werpsterhoeke 20 Lutkepost - Augustinusga 33 Pikmar Grou 9 Knooppunt Joure 21 Fietspad Stroobossertrekweg 34 Natuurcompensatie 22 Turborotondes bij op- en afritten Drachten Noord Polderhoofd kanaal Nij Beets 10 N381 Drachten - Drentse grens 11 Onderdoorgang Om den Noort 23 Froonackerdyk (N384) (Wolvega) 35 Opwaarderen Turfroute 12 De Nieuwe Afsluitdijk 24 Van Harinxmakanaal 36 Stationsbrug Franeker Naast 13 Investeringsagenda deze projecten wordt Drachten 25 Rotondes op- en afritten 37 Johan Frisosluis Stavoren er over een Heerenveen periode van 4 jaar nog eens 18 Frieschepalen, miljoen geïnvesteerd Bolsward, in Wolvega het aanpassen van diverse wegenknelpunten. 38 Gebiedsontwikkeling Skûlenboarch - Westkern 3

4 16 infraprojecten in beeld >> Planning Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl stationsbrug franeker Kom Twijzel N31 Traverse Harlingen Haak om Leeuwarden johan frisosluis Station Werpsterhoeke Drachtersterweg en omgeving Knooppunt Joure e kwrt 2 e kwrt 3 e kwrt 4 e kwrt 1 e kwrt 2 e kwrt 3 e kwrt 4 e kwrt / 1e fase 2e fase onderdoorgang Wolvega Brug Stroomkanaal lemmer = gunning contracten GB = gronden beschikbaar = start uitvoering (deel)projecten = ingebruikname = vertraagd = risico op vertraging = (voor) op schema d hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl stationsbrug franeker kom twijzel N31 TRAVERSE HARLINGEN Haak om Leeuwarden taakstellend budget = 10 mln. binnen budget risico op overschrijding overschrijding 137,8 mln. (betreft het Friese deel) 7,8 mln. 3,4 mln. 146 mln. 149,7 mln. ingebruikname 2025 eind 2015 eind 2014 eind 2017 december 2014 grond in eigendom (Ha) (grond voor brug Burgum) Niet van toepassing Niet van toepassing 90% projectrisico s Vertraging door procedures. Vertraging door besluitvorming van de gemeente. Overlast door werkzaamheden. De bijzondere samenwerking tussen rijk, provincie en gemeente (bestuurlijke alliantie) kan leiden tot minder grip op de uitvoering door de provincie. Provincie en gemeente dragen wel de financiële risico s. Uitvoeringsrisico s door technische complexiteit. Planning staat onder druk. Uitvoeringsrisico s door technische complexiteit. Afstemming tussen aannemers en wegbeheerders voor ingebruikname weg. Per 1 januari is de vaarweg in beheer en eigendom overgegaan van provincie naar het Rijk. Provincie blijft verantwoordelijk voor de verruiming van het kanaal naar klasse 5. Het contract voor de aanpak van het PM kanaal bij Burgum is gegund (brugverlegging nieuwe brug en bocht verruiming). De aannemer is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Dit onderdeel ligt op koers. Het milieu-effectrapport voor Skûlenboarch/ Westkern wordt medio 2014 aan Provinciale Staten ter besluitvorming voorgelegd. De gemeente heeft voor het watergebonden bedrijventerrein Skûlenboarch/Westkern een zo danige opzet gekozen dat er geen sprake meer is van een exploitatietekort. Hiermee is het bedrijventerrein economisch haalbaar en is gestart met het provinciaal inpassingsplan. Eind 2013 is de brug Kootstertille aangevaren. De beschadiging wordt momenteel door de provincie hersteld in opdracht van Rijkswaterstaat. De investeringsmiddelen voor de vervanging van de bruggen Kootstertille en Skûlenboarch zijn, samen met de bruggen in Groningen, inmiddels opgenomen in de begroting van het Rijk. Er moeten nog afspraken gemaakt worden over het definitieve jaar van uitvoering. De rijksbegroting gaat uit van de periode Bestuurlijk is afgesproken dat de bruggen uiterlijk in 2020 vervangen zullen zijn. TOELICHTING De Stationsbrug Franeker verkeert in slechte staat. Belangrijke onderdelen hebben hun technische levensduur overschreden waardoor de brug niet meer aan de veiligheidseisen voldoet. Besloten is naast renovatie, de brug ook deels te vernieuwen om de gewenste doorvaartbreedte te realiseren. Op verzoek van de gemeente wordt de brug een meter breder. Er ligt een relatie met het Franeker Waddenpoort project (voorheen Kanaalzone) van de gemeente. Het Friese Meren Project is ook bij de ontwikkeling van de Waddenpoort betrokken. Hoewel de brug de hoogste prioriteit heeft, zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de werkzaamheden van Franeker Waddenpoort. Er wordt goed afgestemd met de omgeving en belangenpartijen. Op 2 april is er een inloopavond voor de Stationsbrug gehouden voor omwonenden, bedrijven en belangstellenden. De avond werd druk bezocht. De provincie ontving veel positieve reacties. Op 7 april is de bestuursovereenkomst ondertekend voor de Franeker Waddenpoort. Gedeputeerde Jannewietske de Vries en wethouder Bekkema van gemeente Franekeradeel ondertekenden de stukken. TOELICHTING De hoge verkeersintensiteit op de provinciale weg N355, binnen de bebouwde kom van Twijzel, zorgt voor problemen op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Oplossing is een herinrichting van de traverse Twijzel, waarbij de hoofdrijbaan stil asfalt krijgt. De drukke provinciale weg wordt circa twee maanden voor al het verkeer afgesloten. Dit kan voor veel overlast zorgen op het onderliggende wegennet. De kans bestaat dat wordt gevraagd de werkzaamheden in het verkeer uit te voeren. Dat zal leiden tot een forse vertraging van de werkzaamheden en overlast voor de direct aanwonenden. Omdat het een drukke weg is, wordt de vakantieperiode gebruikt om de weg te stremmen. De aannemers krijgen de gelegenheid plannen in te dienen om de uitvoeringsperiode zo kort mogelijk te houden. Het beste plan zal onderdeel zijn van de gunning van het werk.. De aanbesteding van de N31 Traverse Harlingen is gestart. De vijf geselecteerde gegadigden gaan rond de zomer inschrijven op het werk. Voor een aantal percelen wordt een onteigeningsprocedure gestart. Deze wordt medio 2015 afgerond, zodat de benodigde gronden tijdig in bezit zijn. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk. De provincie en gemeente dragen het financiële risico. Door de opgezette bestuurlijke alliantie en de provinciale inbreng in het project is de verwachting dat het project goed zal verlopen en tot een goed resultaat zal komen. Op dit moment lijkt deze aanpak te slagen. Het vinden van een goed depot voor het grondoverschot ( m³) is een lastige opgave. Inmiddels zijn er meerdere goede depotruimtes gevonden. Er wordt nog nagedacht over een goede bestemming voor hergebruik van deze grond. (Er wordt o.a. gedacht aan de Vismigratierivier bij De Nieuwe Afsluitdijk). Er wordt volop gewerkt aan de realisatie. De werkzaamheden richten zich op ingebruikname van de nieuwe wegen in december van dit jaar. Het halen van deze mijlpaal is spannend, maar vooralsnog haalbaar. Eind 2014 wordt de nieuwe rijksweg met de invalswegen in zijn geheel in gebruik genomen. Daarvoor moeten alle werken tegelijkertijd, tussen verschillende aannemers, worden afgestemd. Afstemming is nodig tussen de toekomstige wegbeheerders. Hiervoor is een procescoördinator aangesteld. Voor de gebiedsontwikkeling is de planvorming verder uitgewerkt en wordt er een projectorganisatie opgezet. In het kader van Wurkje foar Fryslân is, samen met de gemeente Menameradiel, een subsidie van 2,9 mln. verworven. De huidige inschatting is dat het project circa 12 mln. goedkoper gaat uitpakken. Dit bedrag is nodig om de taakstelling op het RSP te verlagen. 4 Infra-info

5 Brug over de Hanzer Feart johan frisosluis Station Werpsterhoeke Drachtsterweg en omgeving Knooppunt Joure onderdoorgang Wolvega brug stroomkanaal LEMMER 17,2 mln. 30 mln. ( waarvan 21 mln. voor de onderdoorgangen (fase 1) en 9 mln. voor station en voorzieningen (fase 2).) 92,3 mln. 70,9 mln. 12 mln. (waarvan 10,5 mln. RSP-gelden en 1,5 mln. bijdrage van de gemeente) 10 mln. voorjaar 2014 eind 2015 (betreft onderdoorgangen) najaar 2015 begin 2017 begin 2016 eind 2015 Gronden waren al beschikbaar 90% Niet van toepassing Op dit moment zijn geen risico s voorzien. Vertraging aanbesteding. Voorbereidende werkzaamheden niet tijdig gereed. Onvoldoende reizigersaanbod waardoor de haalbaarheid van het station (fase 2) onder druk komt te staan. Het bouwen in een stedelijke omgeving vraagt om extra maatregelen om overlast te beperken. Dit kan tot hogere kosten leiden. De weg en de vaarweg blijven tijdens de werkzaamheden open met risico op hogere kosten en vertraging. Uitvoeringsrisico s door technische complexiteit. Taakstelling wordt niet gehaald. De bijzondere samenwerking tussen het Rijk, provincie en gemeente (bestuurlijke alliantie) kan leiden tot minder grip op de uitvoering door de provincie. Provincie draagt de financiële risico s. Op dit moment geen projectrisico s Op dit moment geen risico s voorzien. Bij grote drukte zijn de wachttijden bij de sluis van Stavoren lang. Watersporters voelen zich in de voorhaven IJsselmeerzijde bij zuidwestenwind onveilig door inlopende golven. Besloten is de sluiscapaciteit uit te breiden door de bouw van een tweede recreatiesluis. Op 1 april 2014 ging de tweede sluis open voor vaarverkeer. Op 8 mei 2014 is de sluis officieel geopend door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander Onderzoeken, grondaankoop, overleg met het Kwaliteitsteam Leeuwarden over het ontwerp en het opstellen van een Realisatieovereenkomst, vergden meer tijd dan vooraf ingeschat. Het laatste stuk grond is nog niet in eigendom. In het tweede kwartaal komt hierover duidelijkheid. Pas wanneer grond volledig in eigendom is, wordt gestart met de aanbesteding van zowel de conditionerende werkzaamheden (fase 0), als met beide onderdoorgangen (fase 1). Hiermee wordt het risico beheerst dat fase 0 en 1 elkaar gaan overlappen. De verwachting is dat de twee onderdoorgangen in het tweede kwartaal van 2014 kunnen worden aanbesteed. Vooralsnog blijft de opleveringsdatum van het project staan op eind De risico s ten aanzien van de aanwezige flora & fauna zijn beheersbaar gemaakt door de bomenkap te faseren. De financiële risico s zijn afgedekt in de Uitvoeringsovereenkomst die in het eerste kwartaal van 2014 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. Social Return On Investment (SROI) is onderdeel van het project. ProRail en provincie Fryslân benoemden een pilot waarin ervaring wordt opgedaan met de Prestatieladder Sociaal Ondernemen Bouw (PSO Bouw). De werkzaamheden zijn feestelijk van start gegaan. Er is een informatiecentrum ingericht aan de Wiardaplantage. In de eerste maand kwamen hier al 150 bezoekers. De eerste weekendstremming van de Drachtsterweg van 4 t/m 7 april verliep goed. Mede dankzij het goed communiceren van het afsluiten van de weg. De bouwwijze van het aquaduct is vergelijkbaar met het aquaduct in de Westelijke invalsweg. Bij de Drachtsterweg is tot september 2014 de zuidzijde van het Van Harinxmakanaal gestremd. Van september 2014 tot mei 2015 wordt de noordzijde van het kanaal gestremd. Dit betreft een stremming voor het beweegbare deel van de brug. Dit zorgt voor een beperkte doorvaartmogelijkheid. De kanaalgebruikers zijn hier al over geïnformeerd. Het project ligt financieel en qua planning op koers. Najaar 2015 wordt de nieuwe weg in gebruik genomen. De verwachting is dat het project ruim 5 mln. goedkoper wordt. Dit bedrag is nodig om de taakstelling op het RSP te verlagen. Project ligt op koers en de uitvoering wordt voorbereid. Vanwege de maatschappelijke plus geeft het contract invulling aan social return. Om scholieren voor techniek te interesseren, zijn opdrachten verleend aan het technasium. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering en de provincie draagt het financiële risico. Door de bestuurlijke alliantie en de provinciale inbreng, is de verwachting dat het project tot een goed resultaat zal komen. Er is flinke progressie gemaakt bij grondverwerving. Voor drie dossiers wordt een onteigeningsprocedure verwacht. Deze percelen liggen niet op het kritieke bouwpad. Dit risico is daarmee beheerst. Het is gelukt om het zand uit de Langweerder wielen bij de aanleg van het knooppunt te gebruiken. Hiermee wordt, naast financieel voordeel, ook een belangrijk watersportdoel gerealiseerd. Ook is de entree van Joure, inclusief de aanleg van het busstation, aan het project gekoppeld. In de realisatieovereenkomst is afgesproken dat de provincie zich inspant om een onderdoorgang te realiseren in de Hollandiastraat bij Joure. Gezien de taakstelling op het project lijkt dit lastig. Er wordt gezocht naar een oplossing. De onderdoorgang Om den Noort in Wolvega is één van de projecten die moeten bijdragen aan de capaciteitsvergroting tussen Leeuwarden en Zwolle (vier treinen per uur). Het project is op de markt gebracht. In de vorige rapportage was aangegeven dat door één belanghebbende, beroep was aangetekend. Dit beroep is begin 2014 ingetrokken. Het bestemmingsplan voor de spooronderdoorgang te Wolvega werd in het eerste kwartaal van 2014 onherroepelijk. Voor de spooronderdoorgang is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu formeel opdrachtgever. De provincie is inhoudelijk opdrachtgever voor ProRail. De provincie vult dit, in nauwe samenwerking met de gemeente Weststellingwerf, in. De bewoners in de directe omgeving worden bij het project betrokken. Binnen de financiële mogelijkheden worden hun wensen zoveel mogelijk meegenomen. Social Return On Investment (SROI) is onderdeel van het project. ProRail en provincie Fryslân benoemden een pilot waarin ervaring wordt opgedaan met de Prestatieladder Sociaal Ondernemen Bouw (PSO Bouw). TOELICHTING De handbediende grote ophaalbrug over het Stroomkanaal in de N359 in Lemmer verkeert in slechte staat. Bovendien voldoet de brug niet meer aan zijn huidige en gewenste functie. De rijbaan op de brug is te smal voor dit type weg en de bovenbouw staat te dicht op de rijbaan. Gevolg is een verhoogd risico op aanrijding met mogelijk ernstige gevolgen. Daarnaast gaat de brug nog maar 4 tot 6 keer per jaar open voor de scheepvaart. Technisch is het mogelijk de brug te renoveren, maar daarmee wordt het gebrek aan wegbreedte niet opgelost. De huidige brug vervangen voor een vaste brug is de beste oplossing. De vormgeving van de nieuwe brug moet passen bij de architectuur van het Ir. D. F. Woudagemaal, monument op de UNESCO Werelderfgoedlijst. In mei is de aanbesteding. In de zomer wordt het werk definitief gegund.. 5

6 >> 16 infraprojecten in beeld Planning Traverse Lemmer* e kwrt 2 e kwrt 3 e kwrt 4 e kwrt 1 e kwrt 2 e kwrt 3 e kwrt 4 e kwrt * Hangt af van voorkeursvariant. Nu nog niet bekend. Extra sneltrein Groningen - Leeuwarden (12 contracten worden gegund in de periode ) De Centrale As N381 Drachten - Drentse grens westelijke invalsweg N2 M2 GB 2 / 3 GB Z1 = gunning contracten GB = gronden beschikbaar = start uitvoering (deel)projecten = ingebruikname = vertraagd = risico op vertraging = (voor) op schema traverse lemmer extra SNELTREIN GRONINGEN - LEEUWARDEN gebiedsontwikkeling DE CENTRALE AS gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drentse grens Westelijke invalsweg taakstellend budget = 10 mln. binnen budget risico op overschrijding overschrijding Budget nog onbekend 148,2 mln. (Inclusief bijdrage van Groningen van 16 mln.) 188,8 mln. 90 mln. 396 mln. ingebruikname nog onbekend eind 2017 medio 2016 eind 2015 december 2014 / 2016 (fase 1 / fase 2) grond in eigendom (Ha) Afhankelijk van de te maken tracékeuze Nog onbekend** 80% 90% projectrisico s Nog geen projectrisico s bekend. Planning staat onder druk, onder andere vanwege besluitvorming overheden en ruimtelijke procedure (Tracéwet). Overschrijding van het budget. Overschrijding van het budget door het niet kunnen invullen van de projecttaakstelling van 20 mln. Kabels en leidingen niet op tijd verlegd. Kavelruil slaagt niet waardoor gebiedsontwikkelingsprojecten moeten worden bijgesteld. Gronden niet op tijd beschikbaar voor gebiedsontwikkeling. Kabels en leidingen niet op tijd verlegd (met kans op vertraging) Planning staat onder druk. Uitvoeringsrisico s door technische complexiteit. Afstemming tussen aannemers en wegbeheerders voor ingebruikname weg. TOELICHTING Op de rondweg (N359) in Lemmer ondervindt het wegverkeer in toenemende mate problemen met de doorstroming. In samenwerking met de gemeente De Friese Meren en Rijkswaterstaat is in 2010 een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van de problemen en naar mogelijke oplossingen. In het onderzoek is meegenomen dat de Zijlroedebrug vervangen zal worden door een aquaduct. Op dit moment wordt in nauw overleg met de omgeving bekeken welke varianten er zijn. Dit moet leiden tot een voorkeursvariant. De eindrapportage is gereed. Daarin zijn alle resultaten tot nu toe gebundeld. Er zijn nu een Noord-, Midden-, Basis-, en Zuidvariant verder uitgewerkt. Ook de meningen uit de omgeving over deze vier varianten staan in het rapport. Op basis van deze eindrapportage verwachten de besturen een voorlopige keuze te kunnen maken. Eind mei maken ze hun voorlopige voorkeur bekend, waarna er een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd. De planning is ambitieus (ingebruikname spoor eind 2017) en gaat uit van voorspoedige besluitvorming zonder bezwaar en beroep. Het risico van deze aanpak is dat een vertraging direct gevolgen heeft voor de planning. Door Provinciale Staten is op 26 maart 2014 een motie aangenomen. Hierin wordt gevraagd om nadere informatie te geven over o.a. de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie voor de realisatie van een auto-fietstunnel in Hurdegaryp. Deze tunnel heeft als doel een veilige doorgang voor passanten. Als de gemeente Leeuwarden in juni 2014 geen beslissing neemt over de fietstunnel, aanpassingen aan de overweg op de Schrans en aanpassingen van de oostelijke perrons, wringt dit met de planning voor het ontwerp Tracébesluit. In het eerste kwartaal maakte geotechnisch onderzoek duidelijk dat de kosten voor de spoorverdubbeling tussen Zuidhorn en Hoogkerk aanzienlijk hoger gaan uitvallen. In het volgende kwartaal moet duidelijk zijn wat dit betekent voor het project. Social Return On Investment (SROI) is onderdeel van het project. ProRail en provincie Fryslân benoemden een pilot waarin ervaring wordt opgedaan met de Prestatieladder Sociaal Ondernemen Bouw (PSO Bouw). ** Tussen Zuidhorn en Hoogkerk wordt het spoor verdubbeld. Ook voor het keerspoor in Zuidhorn moet grond worden aangekocht. In 2014 wordt duidelijk om welke stroken grond het gaat. In februari 2014 is de starthandeling uitgevoerd van de werken van Noord 2. De uitvoering van Midden 2 start in juni. In dit contract zitten ook de brug Burgum en de ontwikkeling van het Wetter en Wille-project van de gemeente Tytsjerksteradiel. In 2013 zijn de contracten Midden 2 (afslag Sumar/Zomerweg incl. aquaduct/brug) en de spooronderdoorgangen (Feanwâlden en De Westereen) aanbesteed. Daarnaast stond 2013 in het teken van de conditionerende werken (bomenkap, tijdig verleggen van kabels en leidingen, enz). In 2014 worden de resterende contracten aanbesteed. Als gevolg van aanbestedingen staat het project er financieel iets gunstiger voor. Het project is financieel nog niet op sterkte. De post onvoorzien staat op 5% van de kosten van het deel van het werk dat nog uitgevoerd moet worden. In deze fase is 10% normaal. Wel is er sprake van een stijgende lijn. De financiering van Kansen in Kernen zit voor een vast deel binnen de budgetten van De Centrale As. Voor de overige financiering worden afzonderlijke processen opgestart. De totale financiering is opgedeeld in drie gelijke stukken: voor gemeente, provincie en overig. Grondverwerving loopt volgens planning. Medio februari 2014 is het tweede Koninklijk Besluit geslagen. De onteigening loopt daardoor volgens planning. Een aantal aan grondaankoop gerelateerde risico s zijn daarmee opgelost. In het kader van gebiedsontwikkeling moeten nog gronden worden verworven. Deze verwerving gebeurt op basis van vrijwilligheid, door onder andere kavelruil. Het verleggen van kabels en leidingen is zo ver geregeld dat het risico dat deze niet tijdig verlegd zijn, beheerst is. Het werk blijft complex met veel technisch ingewikkelde kunstwerken. Uitvoeringsrisico s blijven bestaan. Het budget is door cofinanciering op een aantal gebiedsontwikkelingsprojecten verhoogd. Alle gronden zijn in bezit. Voor twee ont eigenings dossiers moet de financiële afhandeling nog plaatsvinden. Voor de gebiedsontwikkeling N381 moeten nog gronden worden verworven. Dit gebeurt op basis van vrijwilligheid. Als grondeigenaren niet vrijwillig meewerken aan verkoop, bestaat het risico dat niet alle maatregelen uit het vast - gesteld Inrichtingsplan Gebiedsontwikkeling N381 uitgevoerd kunnen worden. In dat geval wordt gezocht naar alternatieven om de doel - stellingen van de gebiedsontwikkeling toch te realiseren. Het contract N381 Drachten - Nanningaweg is in uitvoering. Het contract N381 Venekoten - Drentse grens is 6 maart 2014 aanbesteed. Voor het gedeelte N381 Nanningaweg - Venekoten loopt de aanbestedingsprocedure. De contracten gebiedsontwikkeling worden in 2014 en 2015 aanbesteed en uitgevoerd. In 2013 stelden Provinciale Staten de verordening nadeelcompensatie vast. Gedeputeerde Staten stelden de beleidsregel over het beheerbeleid op 7 januari 2014 vast. Dit is een onderdeel van het beleid over kabels en leidingen. Nutsbedrijven kijken kritisch naar de kosten van de verleggingen en het toepassen van deze regeling. Dit kan leiden tot extra kosten en vertraging. Het doel is om bij verschillende inzichten het werk door te laten gaan en geschillen door tussenkomst van de rechter op te laten lossen. Op 26 en 27 maart 2014 zijn in Wijnjewoude en Donkerbroek 'keetbijeenkomsten' gehouden. Omwonenden en belangstellenden zijn geïnformeerd over het werk aan de N381 tussen Drachten en de Nanningaweg. De verwachting is dat het project ruim 10 mln. goedkoper uitvalt. Omdat de uitvoering nog in het beginstadium zit, en het risicoprofiel daarom nog hoog is, kan deze meevaller nog niet vrijgegeven worden. Het aquaduct in de Westelijke invalsweg is voor de helft klaar. In april vond de omzetting in het kanaal plaats en varen de schepen door de nieuwe aquaductbak. Het onderwater zetten van de aquaductbak was een mijlpaal in het project. Eind dit jaar wordt het aquaduct in gebruik genomen. In de aquaductbak zijn drie kokers in het beton gestort met daarin papierrollen met verzamelde boodschappen voor de toekomst. Ruim duizend boodschappen zijn verzameld bij basisscholen, bibliotheken, provinciehuis en bij de voorstellingen over Mata Hari van Tet Rozendal. Het aquaduct krijgt de naam Margaretha Zelle-akwadukt en is daarmee vernoemd naar de Leeuwarder spionne. In april is het eerste deel van de verkeersfasering via de Newtonlaan in gebruik genomen. In mei vindt de grote omleiding plaats. Het verkeer van de N31 Hendrik Algraweg wordt dan al omgeleid via het eerste deel van de nieuwe Westelijke invalsweg. Ook is er een begin gemaakt met de ombouw van de Westelijke invalsweg tussen het aquaduct en de Zwettetunnel. Project ligt qua planning en financiën op koers. Eind 2014 wordt de eerste fase in gebruik genomen. 6 Infra-info

7 Fietssnelweg Sneek-Jutrijp (N354) Langs de N354 tussen Sneek en Jutrijp komt een fietssnelweg: een fietspad waarop fietsers altijd voorrang hebben op het autoverkeer. Hierdoor kunnen zij veiliger en sneller van a naar b. Op het kruispunt met de afslag IJlst komt een ovonde met een fietspad door het midden. De ovonde maakt het kruispunt overzichtelijker en sneller voor zowel fietsers als rechtdoorgaand autoverkeer. De werkzaamheden aan het traject starten in september Dan worden twee duikers (waterverbindingen onder de weg) aangelegd. Eén bij Sneek en één ter vervanging van de Kerkslootbrug, die in slechte staat verkeert. Dankzij een tijdelijke strook asfalt om het werkgebied kan het autoverkeer er gewoon doorrijden. Fietsers en landbouwverkeer kunnen, behalve de laatste twee weken van het project, de parallelweg blijven gebruiken. Aanleg ovonde in twee fases In december start de voorbereiding voor aanleg van de ovonde en het nieuwe fietspad. De relatief zachte veengrond wordt eerst voorbelast. Grote bulten grond zorgen ervoor dat de veengrond inklinkt, zodat de weg en het fietspad na aanleg niet (ver)zakken. De grondmassa blijft ongeveer een half jaar liggen. In fase 2 volgt de daadwerkelijke aanleg van de ovonde en het bijbehorend fietspad. Als beide klaar zijn, krijgt de provinciale weg nieuw asfalt. Hetzelfde gebeurt met de parallelweg, die tijdens de uitvoering veel bouwverkeer te verwerken krijgt. De provinciale weg, de parallelweg en de tijdelijke rijstrook zijn dan twee weken afgesloten. Ovonde Een ovale rotonde, met fietspad in het middenstuk, laat verkeer beter doorstromen. Bovendien is een ovonde overzichtelijker en dus veiliger dan een traditionele rotonde. Voor de provincie een belangrijke reden voor aanleg ervan. Automobilisten zien fietsers over het middenstuk beter aankomen en worden gedwongen vaart te minderen als ze de ovonde naderen. Voor fietsers hét moment om het snelverkeer te kruisen. Ander voordeel is dat rechtdoorgaand snelverkeer niet een halve, maar slechts een kwart cirkel hoeft af te leggen. Om daarna weer rechtdoor te kunnen rijden. Voor links afslaand verkeer is er een uitvoegstrook. Nederlands eerste ovonde, met fietspad overdwars, ligt in Stiens. Aanbesteding in juni 2014 In juni 2014 kunnen aannemers hun plan indienen voor de aanbesteding. In augustus volgt de uitslag. Een maand later beginnen de werkzaamheden. Planning is dat het project voor de bouwvak van 2015 is afgerond, mits de veengrond inklinkt met de berekende snelheid. Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden: Unieke samenwerking provincies, gemeenten en ProRail Wie regelmatig de trein neemt tussen Leeuwarden en Groningen, weet hoe vol de treinen van Arriva kunnen zijn. Vooral in de spits moeten reizigers regelmatig staan. Niet bevorderlijk voor de bereikbaarheid van beide hoofdsteden. Een tweede sneltrein per uur moet het traject ontlasten. Het streven is dat deze vanaf december 2017 rijdt. Met de extra sneltrein, die alleen stopt in Veenwouden, komt het aantal treinen van Leeuwarden naar Groningen op vier per uur. Andersom gaan er evenveel. Ook krijgen ze in de spits een derde treinstel, waarmee de treinen 168 meter lang worden. Veel gebeuren Op het oog een niet al te gecompliceerde ingreep, maar in praktijk één met behoorlijke impact. Voor het geld dat beschikbaar is, vanuit het Regio Specifiek Pakket (RSP), moet veel gebeuren. Om de langere treinstellen aan te kunnen, worden bijvoorbeeld de perrons in Leeuwarden en die van zeven tussenliggende stations verlengd. De grootste investering vergt echter de aanleg van circa acht kilometer nieuw spoor. Bij Zuidhorn komt een zogenaamd keerspoor voor de pendeltrein tussen het dorp en Groningen. Tussen Zuidhorn en Hoogkerk een dubbelspoor, zodat treinen elkaar kunnen passeren. Profiteren van lokale kennis De provincies Fryslân en Groningen zijn opdrachtgevers van de extra trein. Ze werken nauw samen met ProRail, gemeenten Leeuwarden, Groningen, Zuidhorn en de andere, samenwerkende gemeenten aan het tracé. Een unieke samenwerking volgens Anne Zwiers, projectmanager namens spoorbeheerder en uitvoerder ProRail. Zowel provincies als gemeenten zijn beslissingsbevoegd in dit project, vrij ongebruikelijk voor ons. Normaliter is het ministerie onze directe opdrachtgever. Maar hoewel deze meervoudige samenwerking meer inspanning vergt, levert het meerwaarde op voor het traject. Zo komen we, dankzij de lokale kennis, gemakkelijker tot de beste inpassing van bijvoorbeeld een overweg, nieuw stuk spoor of perron, zegt zij. Online vertelt Anne Zwiers van ProRail u meer over de aanpassingen langs het traject en de planning. Ecologische (meer)waarde bij infraprojecten Grote infrastructurele projecten hebben invloed op het lokale dieren- en plantenleven. Regelgeving als de flora- en faunawet, maar ook de Ecologische Hoofdstructuur, beschermen de ecologische waarde van een gebied. De norm is beschermen waar het kan, en herstellen waar het moet. Provincie Fryslân gaat echter verder. Op diverse plaatsen krijgt de natuur een extra impuls. Zo ook in het gebied rondom de N381, de stroomweg van Drachten naar de Drentse grens. De N381 loopt onder meer langs het Wijnjeterper Schar en Drents-Friese Wold, beide Natura 2000-gebied. Sinds 2007 begeleidt Buro Bakker de provincie bij het bewaken van de planten- en dierenpopulaties langs het tracé. Een dergelijk traject begint met een onderzoek naar de natuurwaarden in het gebied. Daarbij worden alle flora en fauna langs de tracévarianten in kaart gebracht, vertelt Rudmer Zwerver van het ecologische adviesbureau uit Assen. Wat we aantroffen waren onder meer kwetsbare soorten als dassen, vleermuizen, slangen, poelkikkers en orchideeën. Natuur met plus achterlaten Stap 2 is het in kaart brengen van de impact op de verschillende leefgebieden. En het compenseren en verzachten van eventuele schade. De provincie wilde daarbij inzicht in drie opties: de minimale volgens de wet vereiste compensatie, volledige compensatie én een variant waarbij we de natuur met een plus achterlaten. Een uitzonderlijk verzoek, want de meeste opdrachtgevers houden het bij opties 1 en 2, aldus Zwerver. Waar profiteert de natuur van dit project? Rond het Âlddjip bijvoorbeeld. Daar verdwijnen de huidige, betonnen bruggetjes. In plaats daarvan komt een hogere brug waaronder de oevers breed genoeg zijn voor grote dieren. Zo kunnen bijvoorbeeld reeën de brug onderlangs passeren. Provincie investeert fors in realisatie (ecologische) plus Maatregelen voor de das Ook verder zuidwaarts wordt een plus gerealiseerd. Zwerver: De scherpe bocht bij Wijnjewoude gaat er uit. De weg gaat er straks rechtdoor en blijft aan de westzijde van de Opsterlânske Kompanjonsfeart. Daarmee mijden we zoveel mogelijk de leefgebieden van de das. Om te voorkomen dat de populatie alsnog achteruit gaat, zijn ook andere maatregelen getroffen. Provinciebreed investeert de provincie enkele tientallen miljoenen in de realisatie van extra ecologische waarden bij infraprojecten. Meer over de maatregelen rondom de N381 leest u online. 7

8 Start! Start bouw aquaduct Drachtsterweg Vrijdag 7 februari sloeg gedeputeerde Sietske Poepjes de eerste damwand voor de aanleg van het aquaduct in de Drachtsterweg in Leeuwarden. It is safier, we gean los mei in prachtprojekt, aldus de gedeputeerde. De damwand markeert de komst van een loswal voor schepen die grote hoeveelheden vrijkomende grond gaan afvoeren. Begin maart startten de werkzaamheden aan het kanaal zelf. Dit voorjaar is Heijmans, de uitvoerende partij voor het aquaduct en de verdiepte ligging, ook begonnen met de aanleg van de ongelijkvloerse kruising bij Zuiderburen. Jansma uit Drachten gaat in juni verder met de realisatie van het fiets- en sloepentunneltje ter hoogte van Wiarda. Het Drachtsterplein werd vorig jaar al opgeleverd. Het gehele project moet eind 2015 zijn afgerond. Baggeren Harnzer Feart Op 31 maart is begonnen met het baggeren van de Harnzer Feart, de vaart tussen Harlingen en Bolsward. Niet de gehele vaart, maar alleen het stuk tussen Arum en Harlingen wordt op 1.70 meter diepte gebracht. In 1983 gebeurde dit voor het laatst. De bagger wordt met een kraan, die op een ponton staat, naar boven gehaald en met duwbakken naar de overslagplek aan de Kimswerderweg gevaren. Daarna vervoeren tractors met dumpers de bagger naar de Harlinger Industrieweg. Vervolgens gaat de bagger via het Van Harinxmakanaal naar Wijde Ee bij Burgum om aldaar oude zandwinput te vullen. Medio juli 2014 is het werk gereed en is de vaart weer bevaarbaar voor boten met een diepgang tot 1,30 meter. Start aanleg noordelijk deel De Centrale As Op 17 maart verrichtten gedeputeerden Sietske Poepjes en Johannes Kramer in Damwâld de starthandeling van de aanleg van het noordelijk deel van De Centrale As. Als symbool voor de toekomstige, verbeterde bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de regio openden ze een hefboom voor fietsende leerlingen van CBS De Bron uit Damwâld. Met de aftrap komt ook het noordelijk deel van De Centrale As in uitvoering. Eind 2012 is al begonnen met de aanleg van de rondweg om Garyp. Aannemer Heijmans startte inmiddels met de realisatie van de dubbelbaansweg tussen Dokkum en De Westereen (Noord 2). De aannemer neemt ook gebiedsmaatregelen mee in de uitvoering. ProRail contracteerde Max Bögl voor de aanleg van het spooronderdoorgang bij Feanwâlden. De realisatie van De Centrale As telt meer dan zestien grote en kleinere deelcontracten. Medio 2014 komt het middendeel van het traject in uitvoering. De aanbesteding van de resterende onderdelen volgt nog dit jaar. Noorden en IJsselregio gaan voor betere passage Kornwerderzand Project geeft provinciale economie forse impuls Als het aan de provincie Fryslân ligt passeren vanaf 2018 ook grotere en bredere schepen de sluis van Kornwerderzand. De regionale scheeps- en jachtbouw profiteren van een uitbreiding. Hetzelfde geldt voor de kustvaart, visserij en offshore. Tegelijk ontsluiten we Kornwerderzand beter. Projectleider Wim Boogholt van de provincie Fryslân gelooft in het door Fryslân, Overijssel, Flevoland en betrokken gemeenten gedragen initiatief om de sluis van Kornwerderzand te verruimen. Een project waar de provincie Fryslân - vanwege het economisch belang - de kar trekt. Een door de regio gedane studie bevestigt de winst en voordelen van de mogelijke ingreep. De uitbreiding is naar verwachting goed voor 300 nieuwe banen en 65 miljoen extra omzet per jaar. Een welkome impuls voor met name de jacht- en scheepsbouwsector, weet Boogholt. Concurrentiepositie De projectleider vertelt dat ook toeleveranciers profiteren. Grote schepen en megajachten worden nu nog in delen gebouwd, en in Amsterdam of IJmuiden en Harlingen in elkaar gezet en afgebouwd. Met een ruimere sluis kunnen werven complete schepen afleveren. Dit betekent een verbeterde concurrentiepositie en dus extra werkgelegenheid. Zowel voor de regionale werven als de vele toeleveranciers. Bovendien kunnen eigenaren hun schepen dan ook op hetzelfde adres laten repareren en moderniseren. Een grote markt die ze nu mislopen. De maatschappelijke baten zijn dus vele malen hoger dan de kosten van het project. Het project sluit aan bij de geplande versterking van de Afsluitdijk door het Rijk. Deze voorziet onder andere in een nieuwe keersluis in de Waddenzee bij Kornwerderzand. De Nieuwe Afsluitdijk anticipeert hierop. In dit programma komen de regionale ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, ruimtelijke kwaliteit en recreatie en toerisme samen. De verruiming van de sluis maakt hiervan onderdeel uit. Het is prachtig dat als we het complex gaan verruimen we dit ook direct beter voor toeristen en recreanten kunnen ontsluiten. Alle plannen rondom Kornwerderzand komen daarom samen in een integrale gebiedsvisie. Kracht van regionale samenwerking Op 3 april organiseerden De Nieuwe Afsluitdijk en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens in Kornwerderzand het symposium 'De kracht van regionale samenwerking'. Centraal stonden de duurzame ambities rond de versterking van de Afsluitdijk en een op de uitbreiding van de sluis. 's Middags stond men stil bij de mogelijkheden van Europese, financiële steun voor binnenhavens. De bijeenkomst was een succes. Iedereen was positief over plannen die op stapel staan. Interviews met enkele betrokken zijn vastgelegd op film. w Colofon Infra-info is een uitgave van de provincie Fryslân en verschijnt drie keer per jaar. Redactie provincie Fryslân, afdeling Complexe Infraprojecten, (058) , / afdeling Ynfraprojekten en Advys. Teksten, ontwerp en productie Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar en GH+O communicatie en creatie. Fotografie provincie Fryslân. Oplage 700 exemplaren. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, gekopieerd of vermenigvuldigd op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de provincie Fryslân. Aan deze rapportage kunnen geen rechten worden ontleend. Ga naar voor de digitale versie van deze krant met vele extra's. 8 Infra-info

Infraprojecten in beeld Infra-info

Infraprojecten in beeld Infra-info Infraprojecten in beeld Infra-info Digitale rapportage mei 2014 2 Infra-info Indezenieuwsbrief 4 10 14 16 22 24 36 38 42 46 50 Provinciale infraprojecten op koers We timmeren letterlijk goed aan de weg

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold

NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold Drachten - Drentse grens Maart 2015 NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold > Subsidie > Bustour > Afsluitingen Eerste asfalt voor nieuwe N381 Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft woensdag

Nadere informatie

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017 December 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle Welkom door Allart Maijers Projectmanager ZwolleSpoort Animatie 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de projecten in en om Aduard

Vragen en antwoorden over de projecten in en om Aduard Vragen en antwoorden over de projecten in en om Aduard Brug Aduard, rondweg Aduard-Nieuwklap, knooppunt Nieuwklap en vervangen deklaag N983 van brug tot N355 Versie 19 februari 2016 1. Waarom worden deze

Nadere informatie

Parallelweg maandag open voor verkeer

Parallelweg maandag open voor verkeer De Haak om Leeuwarden DEZE NIEUWSBRIEF INFORMEERT U OVER DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN VAN HET PROJECT. JUNI 2015 WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP: WWW.VRIJ-BAAN.NL OF VIA TEL. 058 284 40 40 Parallelweg maandag

Nadere informatie

Kom kijken hoe wij het maken 24 mei 2014 van 10-16 uur

Kom kijken hoe wij het maken 24 mei 2014 van 10-16 uur UITNODIGING DAG VAN DE BOUW OP ZATERDAG 24 MEI WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP WWW.DAGVANDEBOUW.NL APRIL 2014 Kom kijken hoe wij het maken 24 mei 2014 van 10-16 uur Op zaterdag 24 mei is het weer zover,

Nadere informatie

Infraprojecten in beeld Infra-info. Digitale rapportage oktober 2014

Infraprojecten in beeld Infra-info. Digitale rapportage oktober 2014 Infraprojecten in beeld Infra-info Digitale rapportage oktober 2014 2 Infra-info / oktober 2014 In deze Infra-info 4 Meerjarenprogramma Kunstwerken (MPK): De kunst van het vooruitkijken 10 Richard Hageman

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Mienskip op de bouwplaats

Mienskip op de bouwplaats Infraprojecten in beeld Infra-info Rapportage oktober 2015 In deze Infra-info 'We gaan meer controleren op naleving cao buitenlandse werknemers 2 Infraprojecten uitgelicht 3-6 Ledlampen leveren besparing

Nadere informatie

Infra-info. Infraprojecten beeld. Rapportage februari 2015. Lees online meer: Onderzoek naar inzet arbeidsmigranten, welke stappen worden gezet?

Infra-info. Infraprojecten beeld. Rapportage februari 2015. Lees online meer: Onderzoek naar inzet arbeidsmigranten, welke stappen worden gezet? Infra info Infraprojecten beeld Infra-info Rapportage februari 2015 In deze Infra-info Van waterkering naar innovatieve energiedijk 2 Infraprojecten in beeld 3-6 Aanleg verdiepte N31 door Harlingen in

Nadere informatie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk dateert van 1928 heeft beperkte afmetingen. Hierdoor

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte Welkom door Allart Maijers Projectmanager ZwolleSpoort Animatie 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station

Nadere informatie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk heeft beperkte afmetingen. Hierdoor kunnen bepaalde

Nadere informatie

Programma Spoorplan Noord-Nederland

Programma Spoorplan Noord-Nederland Programma Spoorplan Noord-Nederland Samenwerken aan optimale bereikbaarheid ProRail, Peter Stam en Jan Mulder 13 mei 2014 / 1 Agenda ProRail Spoorplan Noord Nederland Intermezzo Friese projecten Belangrijke

Nadere informatie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk heeft beperkte afmetingen. Hierdoor kunnen sommige

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Planstudie Paddepoelsterbrug Steller Jeanet Halsema De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 050-3678865 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6261150 Datum Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Infra-info. Infraprojecten beeld. Rapportage mei 2015 WAT VINDT U VAN INFRA-INFO? Lees online meer: SROI: Geknipt voor deze baan

Infra-info. Infraprojecten beeld. Rapportage mei 2015 WAT VINDT U VAN INFRA-INFO? Lees online meer: SROI: Geknipt voor deze baan Infra info Infraprojecten beeld Infra-info Rapportage mei 2015 WAT VINDT U VAN INFRA-INFO? Vul de enquête in op frieseinfrainfo.nl en maak kans op een kijkje achter de schermen van een infraproject. In

Nadere informatie

11-14 september Drachtsterweg en Drachtsterbrug afgesloten

11-14 september Drachtsterweg en Drachtsterbrug afgesloten drachtsterweg en omgeving DEZE NIEUWSBRIEF INFORMEERT U OVER DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN VAN HET PROJECT. aug/sept 2015 WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP: WWW.VRIJ-BAAN.NL OF VIA TEL. 058 284 40 40 11-14 september

Nadere informatie

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 fmff^ groningen Pifypiordrac h t 24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het realiseren van de

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 Verkenning N307 Roggebot-Kampen bijna klaar De provinciale weg N307 verbindt Lelystad en Kampen en is ook nog eens onderdeel van een groter geheel: de N23 van A (Alkmaar)

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

Aanpassing Inrichtingsplan Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drentse grens

Aanpassing Inrichtingsplan Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drentse grens Aanpassing Inrichtingsplan Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drentse grens Er worden een aantal onderdelen gewijzigd aan het pakket maatregelen voor de Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drentse grens.

Nadere informatie

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast Augustus 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1 april 2016 Nieuwsbrief bij Hasselt - nummer 1 In deze nieuwsbrief... Werk in uitvoering rond Hasselt Werk in uitvoering rond Hasselt : verbinding tussen Overijssel en Flevoland bij Hasselt Bestemmingsplan

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Infra-info. Gebiedsontwikkeling maakt infraprojecten aantrekkelijker. Infraprojecten in beeld. Rapportage februari 2014. Gebiedsontwikkeling bij N381

Infra-info. Gebiedsontwikkeling maakt infraprojecten aantrekkelijker. Infraprojecten in beeld. Rapportage februari 2014. Gebiedsontwikkeling bij N381 Infraprojecten in beeld Infra-info Gebiedsontwikkeling maakt infraprojecten aantrekkelijker We spreken gedeputeerde Johannes Kramer en Bertus Mulder (voorzitter Gebiedsontwikkelingcommissie (GOC) van De

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF > Extra verdubbeling

NIEUWSBRIEF > Extra verdubbeling Drachten - Drentse grens oktober 2015 NIEUWSBRIEF > Extra verdubbeling > Pompeblêd hop-over > Bocht bij Wijnjewoude > Vispassages N381 start eind 2017 siert nieuwe N381 verdwijnt Extra verdubbeling N381

Nadere informatie

: Pro-Forma aanvraag subsidiebijdrage Quick-wins binnenhavens.

: Pro-Forma aanvraag subsidiebijdrage Quick-wins binnenhavens. Ministerie van Verkeer en Waterstaat De heer H. Taal Postbus 20904 2500 EX 'S-GRAVENHAGE Leeuwarden, 3 juni 2009 Verzonden, Ons kenmerk : 00831993 Afdeling : Verkeer en Vervoer Behandeld door : G.C.A.

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 26 mei 2016 Agendapuntnummer : VI, punt 10 Besluitnummer : 2022 Portefeuillehouder : Wethouder Jan ten Kate Aan de gemeenteraad Onderwerp: Fietspad Linderweg.

Nadere informatie

WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 2015/2016 ANTWOORDBLAD

WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 2015/2016 ANTWOORDBLAD WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 2015/2016 ANTWOORDBLAD Bladzijde 2 1. LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 1.1 Steeds drukker op de weg INFRASTRUCTUUR (verkeer) Met infrastructuur bedoelen we alle voorzieningen voor het

Nadere informatie

Overzicht van maatregelen

Overzicht van maatregelen Overzicht van maatregelen AANPASSING STATION LEEUWARDEN De huidige perroncapaciteit op station is onvoldoende voor de 2 e sneltrein en moet om die reden worden uitgebreid. RIJTIJDVERKORTING TUSSEN LEEUWARDEN

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

Tracé Fietsroute Plus

Tracé Fietsroute Plus Bijlage 1 Tracé Fietsroute Plus Inleiding In deze bijlage treft u nadere informatie over de Fietsroute Plus aan. U leest hier wat de belangrijkste kenmerken van een snelle fietsroute zijn en welke bijzondere

Nadere informatie

Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden

Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden Persbericht Datum: 26 oktober 2016 Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden In de zomer van 2017 gaat de ombouw van de

Nadere informatie

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage Noordelijke Randweg Voorhout Voortgangsrapportage Voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Stand van zaken... 4 3 Financiën... 6 4 Planning en vervolg... 8 Bladzijde 2 van 8 1 Inleiding De Noordelijke

Nadere informatie

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten)

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Wanneer duidelijkheid burger* Aanbestedings dossier gereed Opties 0 en 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 DT Noord (verlegd en verdiept**) met

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Grenzeloos varen in Fryslân

Grenzeloos varen in Fryslân Grenzeloos varen in Fryslân Vorderingen in het bevaarbaar maken van het vaarnetwerk van Fryslân Sytse Kroes Projectbureau Friese Meren Visie en doelen FMP Een algemene kwaliteitsverbetering van het Friese

Nadere informatie

Noordstra, lepie. Kampen Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Geachte heer, mevrouw,

Noordstra, lepie. Kampen <rn.kampen84@upcmail.nl> Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Geachte heer, mevrouw, Noordstra, lepie Van: Kampen Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Brief aan Statenfracties betreffende tunnel Hurdegaryp, Bijlagen:

Nadere informatie

WERK BOEK. DE CENTRALE AS Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool.

WERK BOEK. DE CENTRALE AS Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool. WERK BOEK DE CENTRALE AS Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool. 1 DE CENTRALE AS IN NOORDOOST-FRYSLÂN 1.1 - STEEDS DRUKKER OP DE WEG Het wordt steeds drukker op de weg. Steeds meer mensen hebben een

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad De spoorverbinding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV SAAL) is een

Nadere informatie

Infra-info. Infraprojecten beeld. Rapportage oktober Lees online meer: Invaren Akwadukt Ritsumasyl millimeterwerk

Infra-info. Infraprojecten beeld. Rapportage oktober Lees online meer: Invaren Akwadukt Ritsumasyl millimeterwerk Infra info Infraprojecten beeld Infra-info Rapportage oktober 014 In deze infra-info De kunst van het vooruitkijken Infraprojecten in beeld 3-6 Kansen bieden en enthousiast maken 7 Hurdegaryp veiliger

Nadere informatie

Informatieavond Vervanging spoorbrug Tricht 19 mei 2009

Informatieavond Vervanging spoorbrug Tricht 19 mei 2009 Informatieavond Vervanging spoorbrug Tricht 19 mei 2009 Inhoud Welkom Korte terugblik Waar staan we nu Toelichting plannen ProRail Vervolgprocedure Vragen - Informatieavond vervanging spoorbrug Tricht

Nadere informatie

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Projectbureau ViA15 Datum: 22 oktober 2008 Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Op 28 augustus 2008 heeft projectbureau ViA15 formeel de met erratum

Nadere informatie

Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11)

Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Samenvatting Ontwerpnota 3 mei 2015 Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Samenvatting Ontwerpnota Samenvatting

Nadere informatie

Welkom. Vervanging bruggen Aduard en Dorkwerd

Welkom. Vervanging bruggen Aduard en Dorkwerd Welkom Vervanging bruggen Aduard en Dorkwerd Avondindeling 20:00 u. Opening en inleiding 20:05 u. Basisontwerp bruggen VSK Inleiding 20:25 u. Vragen/opmerkingen 20:35 u. Proces bruggen Aduard en Dorkwerd

Nadere informatie

Aanleiding De raad heeft op 16 september 2014 het college gevraagd om de haalbaarheid van de volgende zaken te onderzoeken:

Aanleiding De raad heeft op 16 september 2014 het college gevraagd om de haalbaarheid van de volgende zaken te onderzoeken: Onderwerp: Vertrouwelijk: Nee Portefeuillehouder: F. Saelman Opsteller: Luuk Brouwer Registratienr.: Dubbelklik hier Datum: 17 maart 2015 Afdeling/team: GW / Naar Raad: Ja Het college besluit Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Borgharen maakt kennis met ontwerp nieuwe sluis Grote opkomst bijeenkomst nieuwe sluis Limmel

Borgharen maakt kennis met ontwerp nieuwe sluis Grote opkomst bijeenkomst nieuwe sluis Limmel Borgharen maakt kennis met ontwerp nieuwe sluis Grote opkomst bijeenkomst nieuwe sluis Limmel Ruim 100 omwonenden uit Borgharen en Itteren kwamen af op de informatiebijeenkomst op 4 juni jl. over de nieuwe

Nadere informatie

Nieuwsbrief FlorijnAs

Nieuwsbrief FlorijnAs Werk aan de stad in september/oktober Ook deze maand werken we hard aan het zuidelijke deel van de Overcingeltunnel en het de Europaweg Zuid. STATIONSGEBIED Paviljoens station krijgen steeds meer vorm

Nadere informatie

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Getypt door / paraaf H.C.

Nadere informatie

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden,

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden, Leden van Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Onderwerp Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid Datum 10

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie

Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie Drachten Ureterp 1 2 Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie 3 4 Donkerbroek 5 Oosterwolde Appelscha Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie Datum: 1 augustus 2003

Nadere informatie

Aanleg N348 Zutphen-Eefde

Aanleg N348 Zutphen-Eefde Aanleg N348 Zutphen-Eefde ` Even voorstellen Pieter-Jan van der Eijk Projectmanager rondweg Zutphen-Eefde - Eindverantwoordelijk namens provincie voor rondweg N348 Zutphen-Eefde - Opvolger van Koos Bleeker

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station Zwolle: animatie Vernieuwing station Zwolle Aanpassen sporen in

Nadere informatie

onderdelen Knoop-punt Nieuwklap Nieuwklap

onderdelen Knoop-punt Nieuwklap Nieuwklap Nieuwklap Het project Nieuwklap maakt onderdeel uit van de aanleg van een rondweg om de kern van Aduard in de toekomst te verschonen van doorgaand verkeer. Om die reden wordt er een nieuwe weg aangelegd

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen. Beste mevrouw Dubben,

Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen. Beste mevrouw Dubben, Pagina 1 van 5 Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen Plaats en datum: Leeuwarden 28-07-2014 Onderwerp: Advies dienstregeling

Nadere informatie

VOETPRINT VAN NIEUWE WEG IS AL TE ZIEN

VOETPRINT VAN NIEUWE WEG IS AL TE ZIEN Nieuwsbrief november 2015 Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel VOETPRINT VAN NIEUWE WEG IS AL TE ZIEN Het gaat goed. Tot nu toe zijn we zeker tevreden. We hebben even last gehad van een natte periode,

Nadere informatie

FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN

FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN MIDDEN-ZUID EINDBEELDSTUDIE, R E S U LT A A T V E R K E N N I N G S F A S E FIETSSNELWEG ASSEN/ GRONINGEN 3 NOVEMBER 217 II. DEELGEBIED MIDDEN-ZUID 4 MIDDEN-ZUID GRONINGEN

Nadere informatie

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Nieuwsbrief november 205 Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken rondom de verbetering van het kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat.

Nadere informatie

Nadere uitwerking voorkeursalternatief Bundeling Noord beschikbaar

Nadere uitwerking voorkeursalternatief Bundeling Noord beschikbaar Mei 2017 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

Januari Werk aan de stad in januari

Januari Werk aan de stad in januari Januari 2017 Via deze nieuwsbrief informeren wij u iedere maand over de werkzaamheden in Assen. Ook vertellen wij u meer over acties en regelingen die bijdragen aan de bereikbaarheid van de stad. Werk

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.4 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg Voorstel: 1. De Kroon conform het onteigeningsplan en de conceptbrief verzoeken om ten name

Nadere informatie

3 juni 2014 Corr.nr. 2014-20.652, BWb Nummer 28/2014 Zaaknr. 518425

3 juni 2014 Corr.nr. 2014-20.652, BWb Nummer 28/2014 Zaaknr. 518425 3 juni 2014 Corr.nr. 2014-20.652, BWb Nummer 28/2014 Zaaknr. 518425 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de realisatie

Nadere informatie

20 MEI 2014. provinsje fryslân provincie fryslân b

20 MEI 2014. provinsje fryslân provincie fryslân b provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten van de Provincie Fryslân Postbus 201 20 8900 HM LEEUWARDEN www.fryslan.nl

Nadere informatie

Infra-info. Infraprojecten beeld. Rapportage oktober Lees online meer: De Nieuwe Afsluitdijk: de weg naar een duurzame toekomst

Infra-info. Infraprojecten beeld. Rapportage oktober Lees online meer: De Nieuwe Afsluitdijk: de weg naar een duurzame toekomst Infra info Infraprojecten beeld Infra-info Rapportage oktober 2014 In deze Infra-info De kunst van het vooruitkijken 2 Infraprojecten in beeld 3-6 Kansen bieden en enthousiast maken 7 Hurdegaryp veiliger

Nadere informatie

(Midden-Brabantweg) Inhoudsopgave. Ombouw N261 gereed. N261-Nieuwsbrief slot September 2015

(Midden-Brabantweg) Inhoudsopgave. Ombouw N261 gereed. N261-Nieuwsbrief slot September 2015 (Midden-Brabantweg) N261-Nieuwsbrief slot September 2015 A59 A59 Dit is de laatste nieuwsbrief over de ombouw van de N261. Provincie Noord-Brabant en BAM zijn trots op het resultaat dat in anderhalf jaar

Nadere informatie

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND!

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Nieuwsbrief augustus 2015 Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Tot nu toe waren er nog weinig werkzaamheden te zien voor de ver bre - ding van de N279 tussen s-hertogenbosch

Nadere informatie

WELKOM! 25 maart 2015. Informatiebijeenkomst aanwonenden oostzijde station

WELKOM! 25 maart 2015. Informatiebijeenkomst aanwonenden oostzijde station WELKOM! 25 maart 2015 Informatiebijeenkomst aanwonenden oostzijde station PROGRAMMA Willemien Berkers, gemeente Assen projectleider stationsgebied 1. Korte terugblik 2. Waaraan is het afgelopen jaar gewerkt

Nadere informatie

fjj; K provincie groningen

fjj; K provincie groningen fjj; K provincie groningen ' bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

tractaatweg (n62) Marktinformatiebijeenkomst Woensdag 18 november 2015

tractaatweg (n62) Marktinformatiebijeenkomst Woensdag 18 november 2015 tractaatweg (n62) Marktinformatiebijeenkomst Woensdag 18 november 2015 programma 14.00 uur Inloop en koffie 14.30 uur Welkom door gedeputeerde Harry van der Maas 14.35 uur Introductie team Tractaatweg

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 maart 2016, nummer

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 maart 2016, nummer .~... :.semeente DéVenbar RAADSBESLUIT Onderwerp Bestemmingsplan Onderdoorgang spoor Oostriklaan Voorstelnummer 2016-154 Raadstafel d.d. 6 april 2016 Raadsvergadering 20 april 2016 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst 23 april 2014, ontwikkeling van het spoor

Voorlichtingsbijeenkomst 23 april 2014, ontwikkeling van het spoor Voorlichtingsbijeenkomst 23 april 2014, ontwikkeling van het spoor Op de bijeenkomst werd voor ProRail een toelichting gegeven door dhr. Bert Kassies. Hij is voor ProRail verantwoordelijk voor het project

Nadere informatie

Jacqueline Verbeek-Nijhof:

Jacqueline Verbeek-Nijhof: 1 Wethouder Hans Keuken: welkom en doel Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof: toelichting project Tidal Flow Rijnbrug Harry Bruger: Toelichting deelprojecten Tidal Flow Rijnbrug Wethouder Hans Keuken:

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

Jan Jaap van Dijke en Aart van Bree zijn de projectleiders N237. Jan Jaap van Dijke is verantwoordelijk

Jan Jaap van Dijke en Aart van Bree zijn de projectleiders N237. Jan Jaap van Dijke is verantwoordelijk Aanleiding De N237 tussen Utrecht en Amersfoort is een oude rijksweg. Na de aanleg van de A28 in 1986, verplaatste het verkeer zich van de N237 naar de A28. In de loop van de tijd is het op de A28 zo druk

Nadere informatie

Molenmaker Techniek B.V. Sneek

Molenmaker Techniek B.V. Sneek December 2015 Molenmaker Techniek B.V. Sneek Inhoud 10 jaar Molenmaker Techniek B.V. www.mts-cilinders.nl Eigen transport Lopende projecten Gerealiseerde projecten 10 jaar Molenmaker Techniek B.V. Dit

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 2 Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Complexe Infra Projecten Behanneljend amtner : Hans Offermans Tastel : 06-55121250 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam Verdubbeling N33 Zuidbroek Appingedam De provincie Groningen en de regio hebben zich gezamenlijk ingezet voor de verdubbeling van de rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Dit moet een stimulans

Nadere informatie

VERSLAG. Informatiebijeenkomst Mijlweg. 4 december 2012 16.00 uur Kantine Sarens. 1. Opening van de bijeenkomst door Menke Hopma

VERSLAG. Informatiebijeenkomst Mijlweg. 4 december 2012 16.00 uur Kantine Sarens. 1. Opening van de bijeenkomst door Menke Hopma VERSLAG Datum 6 december 2012 Kenmerk Notulist Saskia Wubben Kopie aan Piet Vlasblom, IBD, SBBD, WD, DOV en Parktrust Bijlage(n) Contactpersoon S. Wubben T +31 (0)78 770 s.wubben@drechtsteden.nl 4 december

Nadere informatie

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Geachte mevrouw, heer, Het is enige tijd stil geweest rondom de ontwikkeling van het Regionaal Bedrijventerrein Twente, het RBT. In oktober 2001 stelde de provincie

Nadere informatie

verijssel provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Ib/Zolé/éöO Datqj./: 0 1 JUL JULI 2016

verijssel provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Ib/Zolé/éöO Datqj./: 0 1 JUL JULI 2016 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Ib/Zolé/éöO Datqj./: 0 1 JUL 2016 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

Onderwerp: Noordelijke Randweg Voorhout: overeenkomst met ProRail voor Contractvoorbereidingsfase - Besluitvormend

Onderwerp: Noordelijke Randweg Voorhout: overeenkomst met ProRail voor Contractvoorbereidingsfase - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 30 augustus 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00664 Onderwerp: Noordelijke Randweg Voorhout: overeenkomst met ProRail voor Contractvoorbereidingsfase - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

December van Baarle te realiseren.

December van Baarle te realiseren. December 2017 In de kom van Baarle- Nassau (Nederland) en Baarle-Hertog (België) is sprake van problemen op het gebied van doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid. Om deze problemen aan te pakken

Nadere informatie

Doetinchem, 31 mei 2017

Doetinchem, 31 mei 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.9 ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 Verdubbeling Europaweg Te besluiten om: 1. Voor de doorstroming van de Europaweg het maatregelpakket onder 2 t/m 7 als belangrijkste opgaven

Nadere informatie

14 Stiens, 7 januari 2014

14 Stiens, 7 januari 2014 14 Stiens, 7 januari 2014 Raadsvergadering: 23 januari 2014 Voorstelnummer: 2014/6 Portefeuillehouder: A. Wachter / J. Keizer Behandelend ambtenaar: Jellie Broersma E-mail: j.broersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Ringweg Oost 3.0, Leiden. Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper

Ringweg Oost 3.0, Leiden. Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper Ringweg Oost 3.0, Leiden Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper Een weg met een geschiedenis De Ringweg Oost is één van de grootste investeringen ooit

Nadere informatie

Mededeling. Hierbij ontvangt u de eerste voortgangsrapportage van het programma.

Mededeling. Hierbij ontvangt u de eerste voortgangsrapportage van het programma. PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Voortgangsrapportage programma Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen. Kern mededeling: In de vergadering van de commissie Economie en Bereikbaarheid van 14 oktober

Nadere informatie

Variantenstudie Gerrit Krolbruggen Door:

Variantenstudie Gerrit Krolbruggen Door: Variantenstudie Gerrit Krolbruggen Door: In samenwerking met: November2013 Inhoud Aanleiding Doelstelling Achtergrond Bereikbaarheid UMCG Knelpunten Variantenstudie Belanghebbenden Planning Vragen 2 Aanleiding

Nadere informatie

RSP-Emmen: op 14 december 2014 werd de Hondsrugwegtunnel officieel geopend. In de tunnel bevindt zich een lichtkunstwerk.

RSP-Emmen: op 14 december 2014 werd de Hondsrugwegtunnel officieel geopend. In de tunnel bevindt zich een lichtkunstwerk. Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP RSP-Emmen: op 14 december 214 werd de Hondsrugwegtunnel officieel geopend. In de tunnel bevindt zich een lichtkunstwerk. Missie Het Regiospecifiek Pakket is een programma

Nadere informatie

Collegevoorstel AANLEIDING. Te starten met de aanbesteding voor de Kersenbaan.

Collegevoorstel AANLEIDING. Te starten met de aanbesteding voor de Kersenbaan. Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4339184 Opsteller : J.W. Vredenberg Telefoon : (033) 469 52 78 User-id : MEE3 Onderw erp Start aanbesteding Kersenbaan Voorstel: Te starten met de aanbesteding voor

Nadere informatie

Door: Annemieke de Haan Onderwerp: Verslaglegging bijeenkomst Oranje Nassaulaan 24 mei 2016 Datum: vrijdag 17 juni 2016

Door: Annemieke de Haan Onderwerp: Verslaglegging bijeenkomst Oranje Nassaulaan 24 mei 2016 Datum: vrijdag 17 juni 2016 Verslag bewonersbijeenkomst 24 mei 2016 Door: Annemieke de Haan Onderwerp: Verslaglegging bijeenkomst Oranje Nassaulaan 24 mei 2016 Datum: vrijdag 17 juni 2016 Aanleiding Rekenmodellen geven aan dat er

Nadere informatie