A2 MAASTRICHT: ÉÉN PLAN VOOR STAD EN SNELWEG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A2 MAASTRICHT: ÉÉN PLAN VOOR STAD EN SNELWEG"

Transcriptie

1 A2 MAASTRICHT: ÉÉN PLAN VOOR STAD EN SNELWEG De projectorganisatie A2 Maastricht wil komen tot één integraal en duurzaam plan voor stad en snelweg, waar ook volgende generaties nog profijt van hebben! De aanpak van dit veelzijdige en omvangrijke project is anders dan anders. Hoe? Dat leest u in deze brochure. U vindt hierin meer informatie over: De doelen van het project A2 Maastricht De vernieuwende aanpak Planvoorbereiding met marktpartijen en burgers De onderdelen van het project Het plangebied Belangrijke mijlpalen Maatregelen tijdens de uitvoering

2 PROFIJT VOOR HUIDIGE EN VOLGENDE GENERATIES Het project A2 Maastricht werkt mee aan: Betere bereikbaarheid van Maastricht en doorstroom op A2 Bevordering van verkeersveiligheid en leefbaarheid in omliggende buurten Nieuwe kansen voor A2-buurten door stedelijke vernieuwing en opheffing barrières De projectorganisatie A2 Maastricht bestaat uit Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, gemeente Maastricht en gemeente Meerssen. De projectorganisatie is partner in de campagne Maastricht Bereikbaar.

3 VERNIEUWENDE AANPAK Gezamenlijke aanpak van gebiedsontwikkeling en verkeersinfrastructuur Aanbestedingswedstrijd voor beste plan binnen randvoorwaarden en budget Gecombineerde aanpak van tracéwet, bestemmingsplan- en aanbestedingsprocedure Grensverleggende samenwerking tussen ministeries van V&W en VROM, gemeenten Maastricht en Meerssen en Provincie Limburg Doel Eén kwalitatief hoogwaardig totaalproduct Snelle en efficiënte realisatie slagvaardige overheid Voorbeeldproject Landelijk: vernieuwend project voor integrale gebiedsontwikkeling Internationaal: Europese TEN-subsidie vanwege belangrijke grensoverschrijdende verkeersfunctie AMSTERDAM EINDHOVEN BRUSSEL MAASTRICHT LUIK AKEN KEULEN LUXEMBURG

4 PLANVOORBEREIDING MET MARKTPARTIJEN EN BURGERS Aanbestedingswedstrijd tussen consortia voor beste totaalplan binnen randvoorwaarden en budget Eind 2008 presenteren 3 consortia hun totaalplannen voor verkeersinfrastructuur en gebiedsontwikkeling Belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen inspreken op deze plannen Het winnende plan komt in tracé- en bestemmingsplanprocedure; hierop is nogmaals inspraak mogelijk TRACÉ / MER- PROCEDURE RUIMTELIJKE ORDENINGS- PROCEDURE AANBESTEDINGS- PROCEDURE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST juni 2006 TRECHTERINGSBESLUIT A2-TUNNEL STADSTRACÉ BESLUIT TRACÉ VERBINDING BEATRIXHAVEN START AANBESTEDING juni 2006 dec dec PROGRAMMA VAN EISEN - AMBITIEDOCUMENT april 2007 DIALOOGPROCES - vertrouwelijk planvormingsproces - met meerdere marktpartijen - in concurrentiegerichte dialoog - consultatie INTEGRAAL GEBIEDSONTWERP - meerdere plannen marktpartijen - getoetst & beoordeeld - doorgerekend op effecten 2009 BESLUITVORMING en GUNNING - het beste plan wint de wedstrijd - de marktpartij die dat plan heeft opgesteld, gaat het project uitvoeren INSCHRIJVING 2009 ONTWERP TRACÉBESLUIT ONTWERP BESTEMMINGSPLAN inspraak inspraak VOORBEREIDING UITVOERING TRACÉBESLUIT BESTEMMINGSPLAN + beroep beroep VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RECHTSKRACHT RECHTSKRACHT UITVOERING vanaf 2010

5 A2 MAASTRICHT, MÉÉR DAN EEN TUNNEL A2 Maastricht werkt aan: Volledige verknoping van A2 en A79 Nieuwe verbindingsweg tussen A2/A79 en Beatrixhaven Meer groen en recreatie in Landgoederenzone Verbetering verkeersfunctie Viaductweg Tunnel tussen Geusselt en Europaplein Nieuwe stadsboulevard bovenop tunnel Nieuwe stadsentrees bij Geusselt en Europaplein Nieuw centrum voor Maastricht-Oost Plangrens Vastgoedontwikkeling voor stedelijke vernieuwing Aankoopbeleid te slopen woningen Onderzoek leefkwaliteit Extra ruimte om te bouwen Hergebruik grond Verbinding Beatrixhaven

6 Richting Eindhoven (A2) Beatrixhaven Richting Heerlen (A79) Limmel Nazareth A2 Amby Viaductweg Geusselt St Maartenspoort Wyckerpoort A2-Passage Wittevrouwenveld Wyck Scharn Europaplein Heugemerveld Heer Randwyck Eyldergaard Heugem De Heeg Vroendaal Richting Eijsden (A2)

7 BELANGRIJKE MIJLPALEN Trechteringsbesluit tracé/mer-procedure Juni 2006 Samenwerkingsovereenkomst Juni 2006 Voorkeursalternatief ontsluiting bedrijventerrein 2e helft 2006 Beatrixhaven vanaf A2 Start Europese aanbesteding Eind 2006 Vrijwillige consultatie voorlopige marktplannen 2e helft 2008 Keuze beste plan (definitieve biedingen/gunning) 2e helft 2009 voor stad en snelweg Start uitvoering voorbereidende werkzaamheden 2e helft 2009 Ontwerptracébesluit/ontwerp bestemmingsplan 1ste helft 2010 Inspraak ontwerktracébesluit/ontwerp bestemmingsplan 1ste helft 2010 Tracébesluit/vaststelling bestemmingsplan en start bouw 2e helft 2010 verkeerskundige onderdelen Oplevering verkeersinfrastructuur 2016* Oplevering laatste vastgoed 2e helft 2025* * of zoveel sneller als het definitieve marktplan mogelijk maakt.

8 AANDACHT VOOR UITVOERING Goede doorstroming tijdens de uitvoering is een belangrijke eis in de aanbestedingswedstrijd en telt mee bij de beoordeling van de totaalplannen. Mogelijke maatregelen zijn ondermeer: Omleiding langeafstandsverkeer ver buiten Maastricht Tijdelijke A2 minstens 2 rijstroken per richting Handhaving buslijnen alternatieve route indien nodig Handhaving bestaande oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers alternatieve plaatsen indien nodig Vermijden van bouwverkeer via woonwijken Veilige bereikbaarheid woningen, winkels en scholen nabij bouwplaatsen De maatregelen moeten voldoen aan het Programma van Eisen.

9 BETROKKEN OMGEVING Het projectbureau A2 Maastricht stemt regelmatig af met belangrijke partijen in de omgeving en informeert hen over projectvoortgang. Het A2-Buurtenplatform let vooral op tijdelijke en toekomstige leefomgeving binnen en grenzend aan A2-plangebied Het A2-Bedrijvenplatform heeft vooral aandacht voor (economische) gevolgen van plannen en bouwperiode De woningcorporaties concentreren zich vooral op bouwontwikkelingen in Maastricht-Oost

10 LAAT U BIJPRATEN! Een omvangrijk project als A2 Maastricht kan rekenen op veel belangstelling: van burgers, bedrijven en lokale en landelijke overheden. Daarom geeft het projectbureau A2 Maastricht regelmatig tekst en uitleg. Bent u lid van een vereniging of club en wilt u in dat verband ook nader worden bijgepraat over A2 Maastricht? Dat kan! Neemt u voor meer informatie contact op via telefoon of Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen, raadpleeg dan regelmatig U kunt zich eveneens aanmelden voor Ma2stricht Actueel, de informatiekrant voor inwoners van A2-buurten en andere belangstellenden. Inschrijven kan telefonisch via of per

11 Projectbureau A2 Maastricht Telefoon: Fax: Bezoekadres President Rooseveltlaan 101, 6224 CH Maastricht Postadres Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht Dit is een uitgave van het projectbureau A2 Maastricht, november Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Dit project wordt medegefinancierd door de EU Fonds voor Trans Europese Netwerken. Slechts de mening van de auteur wordt gegeven: de Europese Commissie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de in de publicatie opgenomen informatie.

12 A2 MAASTRICHT: ÉÉN PLAN VOOR STAD EN SNELWEG Profijt voor huidige en volgende generaties

Aanbesteding project A2 Maastricht ligt op koers

Aanbesteding project A2 Maastricht ligt op koers BEZOEKADRES President Rooseveltlaan 101 6224 CH Maastricht POSTADRES Postbus 1992 6201 BZ Maastricht TEL. +31 (043) 351 63 01 FAX +31 (043) 351 63 16 E-MAIL info@a2maastricht.nl INTERNET Maastricht, 28

Nadere informatie

BIJLAGEN Behorend bij persbericht A2 Maastricht, d.d. 21 maart 2007. In deze bijlage treft u de antwoorden op de volgende vragen:

BIJLAGEN Behorend bij persbericht A2 Maastricht, d.d. 21 maart 2007. In deze bijlage treft u de antwoorden op de volgende vragen: BEZOEKADRES President Rooseveltlaan 101 6224 CH Maastricht POSTADRES Postbus 1992 6201 BZ Maastricht TEL. +31 (043) 351 63 01 FAX +31 (043) 351 63 16 E-MAIL info@a2maastricht.nl INTERNET www.a2maastricht.nl

Nadere informatie

DEFINITIEF PLAN VOOR REALISATIE A2 MAASTRICHT BEKEND

DEFINITIEF PLAN VOOR REALISATIE A2 MAASTRICHT BEKEND Maastricht, 25 juni 2009 DEFINITIEF PLAN VOOR REALISATIE A2 MAASTRICHT BEKEND Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft vandaag, namens de stuurgroep, bekend gemaakt dat het project A2 Maastricht

Nadere informatie

Workshop Cradle to Cradle rondom gebiedsontwikkeling Maastricht Noord - Oost

Workshop Cradle to Cradle rondom gebiedsontwikkeling Maastricht Noord - Oost Workshop Cradle to Cradle rondom gebiedsontwikkeling Maastricht Noord - Oost Basisinfodocument t.b.v. workshop d.d. 29 en 30 januari 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 2. Doel, opgave en resultaat 3. Deelnemers

Nadere informatie

Vernieuwende aanpak voor A2 Maastricht

Vernieuwende aanpak voor A2 Maastricht HB:47049 1 Vernieuwende aanpak voor A2 Maastricht Gezamenlijke aanpak van gebiedsontwikkeling en verkeersinfrastructuur Aanbestedingswedstrijd voor beste plan binnen randvoorwaarden en budget Gecombineerde

Nadere informatie

Hoe leidt samenwerking tot meer kwaliteit? Trefwoorden: o.a. PPS, integraliteit, ontwerpkwaliteit. Case A2 Maastricht

Hoe leidt samenwerking tot meer kwaliteit? Trefwoorden: o.a. PPS, integraliteit, ontwerpkwaliteit. Case A2 Maastricht Hoe leidt samenwerking tot meer kwaliteit? Trefwoorden: o.a. PPS, integraliteit, ontwerpkwaliteit 1 Case A2 Maastricht Case presentatie: 1 Wat is A2 Maastricht? Desiree Florie, Manager Communicatie Projectbureau

Nadere informatie

GROENE VOORLOPER VOOR A2 MAASTRICHT UITGELEGD

GROENE VOORLOPER VOOR A2 MAASTRICHT UITGELEGD POSTADRES Postbus 1823 6201 BV Maastricht TEL. +31 (043) 351 63 01 FAX +31 (043) 351 63 16 E-MAIL info@a2maastricht.nl INTERNET www.a2maastricht.nl Maastricht, donderdag 3 december 2009 GROENE VOORLOPER

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 29 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/U.06.01313 Onderwerp Trechteringsbesluit 1 e fase MER

Nadere informatie

MAASTRICHT BEREIKBAAR

MAASTRICHT BEREIKBAAR MAASTRICHT BEREIKBAAR EDITIE 1 / 3 APRIL 2009 IN DEZE NIEUWSBRIEF STADSBREDE MAAT- REGELEN VOOR BEREIKBAARHEID MOBILITEITSMANAGEMENT MAASTRICHT IN START- BLOKKEN VOORBEREIDINGEN PROJECT A2 MAASTRICHT COMMUNICATIEKANALEN,

Nadere informatie

A2 Maastricht: één plan voor stad en snelweg. Zijn planprocedures anders te plannen?

A2 Maastricht: één plan voor stad en snelweg. Zijn planprocedures anders te plannen? Zijn planprocedures anders te plannen? A2 Maastricht: één plan voor stad en snelweg Zijn planprocedures anders te plannen? A2 Maastricht: één plan voor stad en snelweg Symposium over evaluatie van publiekrechtelijke

Nadere informatie

De vraag aan de markt

De vraag aan de markt De vraag aan de markt Vraagspecificatie 1 Ambitiedocument De vraag aan de markt Vraagspecificatie 1 Ambitiedocument Projectbureau A2 Maastricht Maastricht, april 2007 Wie realiseert het beste plan voor

Nadere informatie

Aan de slag met innovatiegericht inkopen Maandag 4 november 2013 ConferenceCenter The Strip High Tech Campus 1, Eindhoven

Aan de slag met innovatiegericht inkopen Maandag 4 november 2013 ConferenceCenter The Strip High Tech Campus 1, Eindhoven Programma Aan de slag met innovatiegericht inkopen Maandag 4 november 2013 ConferenceCenter The Strip High Tech Campus 1, Eindhoven Programma aan de slag met innovatiegericht inkopen Overheden maken kennis

Nadere informatie

Drie plannen op een rij

Drie plannen op een rij Projectbureau A2 Maastricht Drie plannen op een rij A2 Maastricht A2 Maastricht; Drie plannen op een rij Projectbureau A2 Maastricht Maastricht, november 2008 Belangrijke en bijzondere mijlpaal Ze zijn

Nadere informatie

Aan de slag met innovatiegericht inkopen Maandag 4 november 2013 ConferenceCenter The Strip High Tech Campus 1, Eindhoven

Aan de slag met innovatiegericht inkopen Maandag 4 november 2013 ConferenceCenter The Strip High Tech Campus 1, Eindhoven Programma Aan de slag met innovatiegericht inkopen Maandag 4 november 2013 ConferenceCenter The Strip High Tech Campus 1, Eindhoven Programma aan de slag met innovatiegericht inkopen Overheden maken kennis

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens Naam:

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens Naam: Curriculum Vitae Persoonsgegevens Naam: B. (Bob) Langendoen Geboortedatum: 30 januari 1965 Adres kantoor: Bredaseweg 108a sectie 11 4902 NS Oosterhout (NB) Telefoon: +31 6 1350 7872 Telefoon kantoor: +31

Nadere informatie

Bijlage 2 Financiële resultaten

Bijlage 2 Financiële resultaten Financiële resultaten 1 , Financiële resultaten Alle bedragen in miljoenen euro s Uitvoeringsplanning Jaren 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Infrastructurele maatregelen

Nadere informatie

SPOORZONE DELFT. Charlie Martens 15-11-2012 [1]

SPOORZONE DELFT. Charlie Martens 15-11-2012 [1] SPOORZONE DELFT Van ROK naar GUO Charlie Martens 15-11-2012 [1] Geluidoverlast en hinder [2] Bestaande situatie tot 2010 [3] Plangebied in de stad [4] Mijlpalen in het proces 1993: Motie voor duurzame

Nadere informatie

Besluit: 16 december 2008: Conform.

Besluit: 16 december 2008: Conform. Besluit: 16 december 2008: Conform. Toelichting Bladzijde 2 Totaal aantal bladzijden: 5 KORTE INHOUD: (gelijkluidend aan voorblad) Aankoop Gemeenteflat behorend bij collegenota van: SEB d.d. 8-12-08 Corr.nr.

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST A2 PASSAGE C.A. MAASTRICHT

BESTUURSOVEREENKOMST A2 PASSAGE C.A. MAASTRICHT BESTUURSOVEREENKOMST A2 PASSAGE C.A. MAASTRICHT Partijen 1. De minister van Verkeer & Waterstaat, de heer R.H. de Boer, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen het Rijk ; 2. De gemeente Maastricht,

Nadere informatie

A2 Passage Maastricht

A2 Passage Maastricht DE GROENE LOPER ÉÉN PLAN VOOR STAD EN SNELWEG Samenvatting Ontwerp-Tracé besluit (OTB)/ MilieuEffectRapport (MER) A2 Passage Maastricht Ondertunneling A2 Maastricht en verknoping A2/A79 wegwijs: onder

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM SEB A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: B. Er is wel overeenstemming KORTE INHOUD (GELIJKDUIDEND AAN VOORBLAD) Overeenkomst P+R terrein

Nadere informatie

Integraal plan A2 Maastricht Consultatie 16 november 2008-16 januari 2009. Cité en Route. Dé oplossing voor verbinden en doorstromen

Integraal plan A2 Maastricht Consultatie 16 november 2008-16 januari 2009. Cité en Route. Dé oplossing voor verbinden en doorstromen Integraal plan A2 Maastricht Consultatie 16 november 2008-16 januari 2009 Cité en Route Dé oplossing voor verbinden en doorstromen Informatiewegwijzer Voor u ligt Cité en Route van BA2M. Naast dit document

Nadere informatie

Jeroen.maas@rws.nl. Jeroen Maas Omgevingsmanager A2 Maastricht Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Jeroen.maas@rws.nl. Jeroen Maas Omgevingsmanager A2 Maastricht Rijkswaterstaat Zuid-Nederland Jeroen.maas@rws.nl 1 Jeroen Maas Omgevingsmanager A2 Maastricht Rijkswaterstaat Zuid-Nederland Voorstelrondje Ir. Jeroen Maas, 49 jr, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland Civiele Techniek, TU Delft, 1992 Omgevingsmananager

Nadere informatie

Inventarisatie Kameraanbod Maastricht

Inventarisatie Kameraanbod Maastricht Inventarisatie Kameraanbod Maastricht 2728 Rapportage Maart 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Werkwijze onderzoek 4 2.1 Aanpak 4 2.2 Toekomstige actualisatie 6 3 Bevindingen 8 16012424 2 1 Inleiding In

Nadere informatie

DE GROENE LOPER ÉÉN PLAN VOOR STAD EN SNELWEG

DE GROENE LOPER ÉÉN PLAN VOOR STAD EN SNELWEG DE GROENE LOPER ÉÉN PLAN VOOR STAD EN SNELWEG Jaarverslag 2010 Projectbureau a2 maastricht Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2010 van het Projectbureau A2 Maastricht namens de vier samenwerkende overheidspartners:

Nadere informatie

A2 Maastricht Koning Willem Alexandertunnel

A2 Maastricht Koning Willem Alexandertunnel A2 Maastricht Koning Willem Alexandertunnel Vragen en antwoorden RWS ONGECLASSIFICEERD Algemeen 1. Waarom ontstonden er in de eerste week na de ingebruikname van de A2-tunnel files in de spits? Met de

Nadere informatie

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 David van Hasselt Projectbureau ViA15 t.b.v. Kennismiddag RO & bereikbaarheid LEF Futurcenter Rijkswaterstaat d.d. 22 oktober 2008 Problemen rond Arnhem

Nadere informatie

Betere luchtkwaliteit. de Groene Loper

Betere luchtkwaliteit. de Groene Loper Betere luchtkwaliteit dankzij de Groene Loper Van stilstaan naar vooruitgaan Wat is dat, luchtkwaliteit? De realisatie van de Groene Loper voor A2 Maastricht is de oplossing voor de luchtkwaliteit in Maastricht

Nadere informatie

Nieuwsbrief Overamstel

Nieuwsbrief Overamstel Gemeente Amsterdam Projectbureau Zuidoostlob Projectgroep Overamstel Nieuwsbrief Overamstel Nummer 4, november 2007 Impressie van het Amstelkwartier In deze nieuwsbrief: Stand van zaken selectie projectontwikkelaars

Nadere informatie

DE GROENE LOPER ÉÉN PLAN VOOR STAD EN SNELWEG JAARVERSLAG 2011 PROJECTBUREAU A2 MAASTRICHT

DE GROENE LOPER ÉÉN PLAN VOOR STAD EN SNELWEG JAARVERSLAG 2011 PROJECTBUREAU A2 MAASTRICHT DE GROENE LOPER ÉÉN PLAN VOOR STAD EN SNELWEG JAARVERSLAG 2011 PROJECTBUREAU A2 MAASTRICHT INHOUDSOPGAVE Inleiding De Groene Loper. Een totaalplan voor Maastricht Organisatie: wie is wie Het einde van

Nadere informatie

> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht BEZOEKADRES Mosae Forum DW Maastricht Aan de dames en heren, leden van de gemeenteraad

> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht BEZOEKADRES Mosae Forum DW Maastricht Aan de dames en heren, leden van de gemeenteraad > RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht BEZOEKADRES Mosae Forum 10 6211 DW Maastricht Aan de dames en heren, leden van de gemeenteraad POSTADRES Postbus 1992 6201 BZ Maastricht ONDERWERP DATUM BIJLAGEN

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE I: AANBESTEDENDE DIENST Werken I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Eindhoven

Nadere informatie

keuze al gemaakt? groot aanbod voor jong en oud(er)

keuze al gemaakt? groot aanbod voor jong en oud(er) Wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.maastrichtsport.nl (uitgave januari 2014) groot aanbod voor jong en oud(er) keuze al gemaakt? Inleiding Kinderen 4 t/m 6 jaar Kleuterdans

Nadere informatie

PERCENTAGE HOOGOPGELEIDEN BINNENSTAD

PERCENTAGE HOOGOPGELEIDEN BINNENSTAD PERCENTAGE HOOGOPGELEIDEN BINNENSTAD Buurt laag gemiddeld hoog Binnenstad 6% 21% 73% Jekerkwartier 12% 28% 59% Kommelkwartier 19% 26% 55% Statenkwartier 16% 28% 56% Boschstraatkwartier 17% 21% 61% St.Maartenspoort

Nadere informatie

: Informatie werkzaamheden kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg : Communicatie A2 Maastricht DOORKIESNR. : 043-350 71 50 BIJLAGEN : 3

: Informatie werkzaamheden kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg : Communicatie A2 Maastricht DOORKIESNR. : 043-350 71 50 BIJLAGEN : 3 BETREFT BEHANDELD DOOR : Informatie werkzaamheden kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg : Communicatie A2 Maastricht DOORKIESNR. : 043-350 71 50 BIJLAGEN : 3 Maastricht, 02 oktober 2013 Geachte heer / mevrouw,

Nadere informatie

Reisinformatie Maastricht UMC+

Reisinformatie Maastricht UMC+ Reisinformatie Maastricht UMC+ Jaarlijks reizen vele patiënten, bezoekers en medewerkers naar het Maastricht UMC+. Vanaf 11 december 2016 verandert de dienstregeling van en naar deze bestemming. Maastricht

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. Agenda. 10-8-2010 Vertrouwelijk

Besluitenlijst d.d. d.d. Agenda. 10-8-2010 Vertrouwelijk Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_GB aanbesteding Oostelijke Ontsluiting 1- Notagegevens Notanummer 392437 Datum 28-6-2010 Programma: 08. Economie en Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Vervroegd betrekken van de markt December 2011 Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Aanleiding Knooppunt Hoevelaken heeft een vaste plaats in de file top-25.

Nadere informatie

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er Samenvatting De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er is een stijgende vraag naar betaalbare huurwoningen in Maastricht, mede door het groeiend

Nadere informatie

Westluidense Poort. Het nieuwe cultuurcluster van Tiel

Westluidense Poort. Het nieuwe cultuurcluster van Tiel Westluidense Poort Het nieuwe cultuurcluster van Tiel Arjan Verboom, OPPS (Ine van den Hurk, gemeente Tiel) Apeldoorn, 16 oktober 2013 Inhoud Gebiedsontwikkeling Westluidense Poort Hoe in de markt gezet?

Nadere informatie

Bereikbare Drechtsteden

Bereikbare Drechtsteden Bereikbare Drechtsteden 13 februari 2017 Jantien Heijdeman Projectmanager RWS 2 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Sandelingen A15-N3 A15-PaS Wantijbrug N3 A16-N3 3 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Nr. Project Organisati Periode

Nadere informatie

Bijlage L bij het TB Achtergronddossier Geluid; Nadere onderbouwing keuzes Nazareth

Bijlage L bij het TB Achtergronddossier Geluid; Nadere onderbouwing keuzes Nazareth Bijlage L bij het TB Achtergronddossier Geluid; Nadere onderbouwing Pagina 1 van 7 36584v4 november 2010 Pagina 2 van 7 1.0 Onderzoeksvraag Deze notitie is opgesteld als nadere onderbouwing voor de keuzes

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling. CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN RAADSCOMMISSIE Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit

Gebiedsontwikkeling. CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN RAADSCOMMISSIE Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit t * Gemeente Maastricht VOLGNUMMER DATUM 23-11-2010 Gebiedsontwikkeling CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN RAADSCOMMISSIE 2010-54809 3 Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit ONDERWERP RAADSVOORSTEL STELLER Vaststelling

Nadere informatie

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA)

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) Dienst Stadsontwikkeling 1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) RIA 5 oktober 2010 7-10-2010 1 De aanleiding Zwaar belast netwerk Ingewikkelde verkeersstromen Kwetsbaar gebied

Nadere informatie

8.6. Buitenring Parkstad Limburg

8.6. Buitenring Parkstad Limburg 8.6. Buitenring Parkstad Limburg Onderdeel van Programma Programma 2 Fysiek beleid en mobiliteit, programmalijn 2.4 Bereikbaarheid en mobiliteit. Relatie met andere programmalijnen Programmalijn 2.3: Ruimtelijke

Nadere informatie

de Groene Loper Vanzelfsprekend Integraal Plan A2 Maastricht Dialoogronde IV 22 april 2009 MA2STRICHT-#19621-v1-IP_Integraal_plan_Avenue2.

de Groene Loper Vanzelfsprekend Integraal Plan A2 Maastricht Dialoogronde IV 22 april 2009 MA2STRICHT-#19621-v1-IP_Integraal_plan_Avenue2. MA2STRICHT-#19621-v1-IP_Integraal_plan_Avenue2.PDF Integraal Plan A2 Maastricht Dialoogronde IV 22 april 2009 de Groene Loper Vanzelfsprekend Integraal Plan doc. nr. AV409-000000-R8000 Opdrachtgever Projectbureau

Nadere informatie

TIPS: Nieuwe dia aanmaken Nieuwe Dia Voettekst Invoegen Koptekst en voettekst Overal toepassen. Pagina

TIPS: Nieuwe dia aanmaken Nieuwe Dia Voettekst Invoegen Koptekst en voettekst Overal toepassen. Pagina Pagina Presentatie Zuidasdok Resultaat gunning Zuidasdok Opzet presentatie Aanleiding Aanbesteding Zuidasdok op hoofdlijnen Eindbeeld Bouwmethode, -fasering en planning Vragen Presentatie gunning Zuidasdok

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Rapport Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Datum: 10 september 2011 Rapportnummer: 2011/271 2 Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

Het college gaat akkoord met de gebiedsontwikkeling in de directe omgeving van treinstation

Het college gaat akkoord met de gebiedsontwikkeling in de directe omgeving van treinstation Samenvatting Het college gaat akkoord met de gebiedsontwikkeling in de directe omgeving van treinstation Maastricht - Noord. Deze ontwikkeling voorziet in de uitbreiding van de bestaande P&R - voorziening,

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

OMGEVING LANGEKERKSTRAAT HUISSEN

OMGEVING LANGEKERKSTRAAT HUISSEN OMGEVING LANGEKERKSTRAAT HUISSEN Arnhemse Poort Arnhemse poort lint lint stadsentrees markt Rijndijk gasjes stadsentrees kerkcluster begraafplaats Rijndijk Dominicanenklooster Dominicanenklooster gasjes

Nadere informatie

Marktverkenning A2 Maastricht Wat is de optimale vorm van publiekprivate samenwerking?

Marktverkenning A2 Maastricht Wat is de optimale vorm van publiekprivate samenwerking? Marktverkenning A2 Maastricht Wat is de optimale vorm van publiekprivate samenwerking? Belangstellende private partijen worden hierbij uitgenodigd voor de Marktverkenning A2, op 3 september 2003 van 10.00

Nadere informatie

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6 Jan Slager projectdirecteur SAA 24 oktober 2011 Inhoud Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) Planning SAA Deeltraject A1/A6 knp Diemen

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

N2 aansluitingen Meerenakkerweg/ Heistraat en Noord Brabantlaan. Ontwerp-tracébesluit

N2 aansluitingen Meerenakkerweg/ Heistraat en Noord Brabantlaan. Ontwerp-tracébesluit N2 aansluitingen Meerenakkerweg/ Heistraat en Noord Brabantlaan Ontwerp-tracébesluit OTB-procedure gaat van start Het verkeer op het gemeentelijke wegennet rondom de aansluiting op de Noord Brabantlaan

Nadere informatie

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling is altijd op zoek naar betere oplossingen op het gebied van wonen en commercieel vastgoed. Ons streven is om snel

Nadere informatie

Groningers kunnen vanaf vrijdag inspreken op plannen zuidelijke ringweg

Groningers kunnen vanaf vrijdag inspreken op plannen zuidelijke ringweg Persbericht Datum: 28 augustus 2013 Groningers kunnen vanaf vrijdag inspreken op plannen zuidelijke ringweg Met het ter inzage leggen van het ontwerp-tracébesluit (OTB/MER) door minister Schultz van Haegen

Nadere informatie

MAASTRICHT BEREIKBAAR

MAASTRICHT BEREIKBAAR MAASTRICHT BEREIKBAAR EDITIE 1 / 21 JULI 2009 IN DEZE NIEUWSBRIEF AVENUE2 WINT AANBESTEDING PROJECT A2 MAASTRICHT BINNENSTADSERVICE.NL GESTART MAASTRICHT INVESTEERT FORS IN DE FIETS STUDIE MAASKRUISEND

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Maastricht

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Maastricht Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Maastricht Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Maar mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij

Nadere informatie

Standpuntbepaling Stuurgroep Brainport Oost. 12 september 2013

Standpuntbepaling Stuurgroep Brainport Oost. 12 september 2013 Standpuntbepaling Stuurgroep Brainport Oost 12 september 2013 Stuurgroep Brainport Oost Bestuurlijke vertegenwoordiging van Rijk (ambtelijk) Provincie Noord-Brabant SRE Waterschap Aa en Maas en Dommel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers P. Visser

Raadsvoorstel. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers P. Visser Titel Vaststelling bestemmingsplan Noordeinde 41-43 Nummer 13/68 Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Leefomgeving Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Noordeinde 41-43 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Als je wil, doe het goed!

Als je wil, doe het goed! Inspirerende ideeën uit de workshop Als je wil, doe het goed! Cradle to cradle -speelkaarten rondom gebiedsontwikkeling Maastricht Noordoost Roermond, 18-06-2007 Inspirerende ideeën uit de workshop 29

Nadere informatie

Derde Nota van Inlichtingen Selectiefase. aanbesteding voor de ontwikkeling van locatie Het Burgje in Odijk

Derde Nota van Inlichtingen Selectiefase. aanbesteding voor de ontwikkeling van locatie Het Burgje in Odijk Derde Nota van Inlichtingen Selectiefase aanbesteding voor de ontwikkeling van locatie Het Burgje in Odijk 9 juli 2015 i b l a d 1 v a n 7 1 Inleiding Op 18 juni 2015 is de aankondiging voor de niet- openbare

Nadere informatie

De A58 om Roosendaal A58

De A58 om Roosendaal A58 De A58 om Roosendaal A58 Onze visie De A58, die nu nog door de stad loopt, willen we om de stad heen. Daar hebben we onze redenen voor. De meest belangrijke is het negatieve - en ontoelaatbare - effect

Nadere informatie

Voor een volledig overzicht van de uitspraken van mijn ambtsvoorganger verwijs ik naar bijlage 1.

Voor een volledig overzicht van de uitspraken van mijn ambtsvoorganger verwijs ik naar bijlage 1. a 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Informatieavond DORPSRAAD MIDDELAAR EN PLASMOLEN

Informatieavond DORPSRAAD MIDDELAAR EN PLASMOLEN Informatieavond DORPSRAAD MIDDELAAR EN PLASMOLEN Bestemmingsplan - Kent aan gronden binnen plangebied een bestemming toe (Wonen, Bedrijf, Agrarisch) - Per bestemming bouw- en gebruiksregels op maat - Flexibiliteitsbepalingen

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer XO.R4OIO.OOI Inboeknummer robstorg48 Dossiernummer os6.6oz ta september zoro Raads informatiebrief Betreft Project en transactiekosten Internationale school. Inleiding Uw

Nadere informatie

Bijlage 1. Plan van aanpak omgevingsplan voor het buitengebied.

Bijlage 1. Plan van aanpak omgevingsplan voor het buitengebied. Bijlage 1. Plan van aanpak omgevingsplan voor het buitengebied. Naar een uitgebalanceerd Omgevingsplan voor het Buitengebied in Nederweert meebewegend met wat er buiten gebeurt. Inhoudsopgave 1 Waarom

Nadere informatie

Nota van commentaar. Bijlage behorend bij richtlijnen A2 Maastricht 2/12/2004

Nota van commentaar. Bijlage behorend bij richtlijnen A2 Maastricht 2/12/2004 Nota van commentaar Bijlage behorend bij richtlijnen A2 Maastricht 2/12/2004 Volgnummer: 1 Afzender: R. de Pagter President Rooseveltlaan 156 b 6224 CV MAASTRICHT Gedateerd: 4-6-2004 1 Bezwaar wordt gemaakt

Nadere informatie

Eén plan voor stad en snelweg

Eén plan voor stad en snelweg Conclusies en aanbevelingen integraal A2-project Maastricht Onderzoek alternatieven en varianten A2-passage Maastricht Onderzoek ontsluiting bedrijventerrein Beatrixhaven vanaf A2 Eén plan voor stad en

Nadere informatie

fjj; K provincie groningen

fjj; K provincie groningen fjj; K provincie groningen ' bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011 speciale uitgave augustus 2011 N237 Utrecht-Amersfoort Vanaf begin september werkt aannemersbedrijf Mourik-Groot Ammers aan de reconstructie van de N237, het gedeelte tussen de Berekuil en de Universiteitsweg.

Nadere informatie

Onderwerp Nieuwe procedure voor het ter beschikking stellen van planinformatie aan de provincie.

Onderwerp Nieuwe procedure voor het ter beschikking stellen van planinformatie aan de provincie. Aan college B&W Afdeling RON Behandeld H.G.M.J. Dello Ons kenmerk CAS201000016870 Telefoon (043) 389 8887 DOC201000157498 Fax Email gmj.dello@prvlimburg.nl Uw kenmerk Harold Dello Maastricht Bijlage(n)

Nadere informatie

Ontwerp-Tracébesluit A2 Passage Maastricht. Deel III Toelichting

Ontwerp-Tracébesluit A2 Passage Maastricht. Deel III Toelichting Ontwerp-Tracébesluit A2 Passage Maastricht Deel III Toelichting AV2-TP01-RAP-00042 Deel 3 Ontwerp-Tracébesluit A2 Passage Maastricht Deel III Toelichting Datum juni 2010 Status Definitief Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht BEZOEKADRES Mosae Forum DW Maastricht Aan de dames en heren, leden van de gemeenteraad

> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht BEZOEKADRES Mosae Forum DW Maastricht Aan de dames en heren, leden van de gemeenteraad > RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht BEZOEKADRES Mosae Forum 10 6211 DW Maastricht Aan de dames en heren, leden van de gemeenteraad POSTADRES Postbus 1992 6201 BZ Maastricht ONDERWERP BIJLAGEN

Nadere informatie

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten)

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Wanneer duidelijkheid burger* Aanbestedings dossier gereed Opties 0 en 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 DT Noord (verlegd en verdiept**) met

Nadere informatie

Stadskantoor Rotterdam

Stadskantoor Rotterdam h e r o n t w i k k el i n g Stadskantoor Rotterdam a m b i t i ed o cu m en t Ambitiedocument Stadskantoor Rotterdam Stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden 1. Inleiding In het centrum van

Nadere informatie

Nieuwe landgoederen Nederland

Nieuwe landgoederen Nederland Ruimte en Milieu Nieuwe landgoederen Nederland Bouwen aan een groene omgeving 02 Wie aan een landgoed denkt, stelt zich een ruim, bosrijk terrein voor met daarop een stijlvol gebouw. Het natuurschoon voert

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

N280. Ook PDV ontwikkelingen en Branchering

N280. Ook PDV ontwikkelingen en Branchering N280 Ook PDV ontwikkelingen en Branchering Wat gaan we doen? GOML en N280 Roermond Leudal Weert PDV ontwikkelingen Schetsontwerp N280/PDV in Weert Branchering Gebiedsonwikkeling Midden Limburg N 280 Waarom

Nadere informatie

GROENE LOPER VOOR A2 MAASTRICHT EN AANPAK LUCHTKWALITEIT

GROENE LOPER VOOR A2 MAASTRICHT EN AANPAK LUCHTKWALITEIT Voor: Raadscommissie SMM en Gemeenteraad Van: Projectbureau A2 Maastricht en Avenue2 januari 2010 GROENE LOPER VOOR A2 MAASTRICHT Het plan De Groene Loper van Avenue2 is een totaalplan voor A2 Maastricht

Nadere informatie

Parallelle sessie B: CD Bestuur en politiek

Parallelle sessie B: CD Bestuur en politiek Parallelle sessie B: CD Bestuur en politiek Gé van Tiem Projectleider Talentencampus Oss René Duifhuizen Projectleider Stadsbrug De Oversteek Nijmegen Structuur sessie Wat waren onze bestuurlijke ambities?

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Vlijmen-oost

Gebiedsontwikkeling Vlijmen-oost Nieuwsbrief van de gemeente Heusden > oktober 2013 Gebiedsontwikkeling Vlijmen-oost College stelt voorontwerpbestemmingsplan vast bestemmingsplan maakt ontwikkelingen in vlijmen-oost mogelijk Het college

Nadere informatie

Discussienotitie KEI-stadslab Maastricht Noordoost

Discussienotitie KEI-stadslab Maastricht Noordoost Discussienotitie KEI-stadslab Maastricht Noordoost Aanleiding en vraagstelling De buurten in Maastricht Noordoost zijn al decennia lang van elkaar gescheiden door de A2/N2. In afwachting van een besluit

Nadere informatie

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Van Helvert (CDA) over het station in Eijsden.

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Van Helvert (CDA) over het station in Eijsden. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

Zuidoost op Dreef Werkzaamheden aan de dreven in Zuidoost

Zuidoost op Dreef Werkzaamheden aan de dreven in Zuidoost Zuidoost op Dreef aan de dreven in Zuidoost Herziening nieuwsbrief 19 augustus 2013 In deze nieuwsbrief leest u over de werkzaamheden die vanaf september 2013 tot november 2014 plaatsvinden aan verschillende

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

niba natuurlijk nodig

niba natuurlijk nodig niba natuurlijk nodig Mission Statement Als gerenommeerd producent van zand en grind levert Niba essentiële grondstoffen aan de bouwsector en is zij innovator op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

AV2-TP01-RAP-00026. Bijlage E bij het OTB Externe veiligheid

AV2-TP01-RAP-00026. Bijlage E bij het OTB Externe veiligheid AV2-TP01-RAP-00026 Bijlage E bij het OTB Externe veiligheid Opsteller Maureen Lubbers 11 juni 2010 AV2-TP01-RAP-00026 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Kader... 5 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

Inspiratieboek. beeldkwaliteitsplan oeververbinding Krimpen-Ridderkerk

Inspiratieboek. beeldkwaliteitsplan oeververbinding Krimpen-Ridderkerk Inspiratieboek beeldkwaliteitsplan oeververbinding Krimpen-Ridderkerk Datum 9 november 2011 Inhoud Pagina Toelichting 1 Aanpak 2 Analyse ruimte 3 Analyse verkeer 4 Integrale visie 5 Drie oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Marktconsultatie bij aanbestedingen

Marktconsultatie bij aanbestedingen bij aanbestedingen (H)eerlijk sparren met marktpartijen Consultatie moet vooral LEUK zijn voor alle partijen. Johan van Loenhout Inkoop- en aanbestedingsadviseur Agenda Even voorstellen. Aanbestedingsproces.

Nadere informatie

> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht BEZOEKADRES Mosae Forum DW Maastricht Aan de dames en heren, leden van de gemeenteraad

> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht BEZOEKADRES Mosae Forum DW Maastricht Aan de dames en heren, leden van de gemeenteraad Raadsinformatiebrief > RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht BEZOEKADRES Mosae Forum 10 6211 DW Maastricht Aan de dames en heren, leden van de gemeenteraad POSTADRES Postbus 1992 6201 BZ Maastricht

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan.

Afdeling bestuursrechtspraak. In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan. Ingekomen Afdeling KoDie Raad vanstate ~h m 2013 Afdeling bestuursrechtspraak 2013.02051 04/04/2013 Raad van de gemeente Leiderdorp Postbus 35 2350 AA LEIDERDORP Datum Ons nummer Uw kenmerk 3 april 201

Nadere informatie

Lijst van mededelingen raad 4 november 2010 Opgesteld door Dienst Raadsorganen Griffie. Besluitnummer

Lijst van mededelingen raad 4 november 2010 Opgesteld door Dienst Raadsorganen Griffie. Besluitnummer Lijst van mededelingen raad 4 november 2010 Dienst Raadsorganen Griffie Besluitnummer 2010.118 1 de mededelingen voor kennisgeving aan te nemen. Voorbereidingsbesluiten voor concrete gevallen cat. C, Nobelstraat

Nadere informatie

Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied. Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade

Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied. Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Raakvlakken 2 1.2. Doel rapportage 2 2. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Demertstraat 39 - Maastricht

Demertstraat 39 - Maastricht Demertstraat 39 - Maastricht Omschrijving IN TEGENSTELLING TOT HETGEEN BIJ DE PRIJSINFORMATIE OP DEZE SITE VERMELD STAAT ('PRIJS OP AANVRAAG') KUNNEN WIJ U GEEN PRIJSINFORMATIE VERSTREKKEN. ER IS GEEN

Nadere informatie

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 375089 Raadsvergadering van 13 december 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Bedrijvenpark Van Rijckevorsel. Een ontwikkeling van De Bunte Vastgoed Zuid B.V. in samenwerking met AM wonen.

Bedrijvenpark Van Rijckevorsel. Een ontwikkeling van De Bunte Vastgoed Zuid B.V. in samenwerking met AM wonen. Bedrijvenpark Van Rijckevorsel Een ontwikkeling van De Bunte Vastgoed Zuid B.V. in samenwerking met AM wonen. Inhoudsopgave Over Breda 3 Bedrijvenpark Van Rijckevorsel 5 Omgeving 6 Bestemmingsplan 7 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009 1. A4 Delft-Schiedam doel Doel van het project A4 Delft-Schiedam is de problemen rond bereikbaarheid, leefbaarheid (inclusief externe veiligheid) en verkeersveiligheid tussen Rotterdam en Den Haag zo veel

Nadere informatie

Voorsprong door gebundelde kennis

Voorsprong door gebundelde kennis Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Voorsprong door gebundelde kennis samenwerking bij complexe mobiliteitsprojecten Altijd een oplossing verder Een opdrachtgever met raad en daad bijstaan betekent meer

Nadere informatie