Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Was de Mammoetwet succesvol, ook vanuit interna5onaal perspec5ef?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Was de Mammoetwet succesvol, ook vanuit interna5onaal perspec5ef?"

Transcriptie

1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Was de Mammoetwet succesvol, ook vanuit interna5onaal perspec5ef? Jaap Dronkers

2 Doelen van de mammoet wet Het tot stand brengen van een wet voor het hele voortgezet onderwijs: aaneenschakeling commissie. Twee gebreken pre-mammoet onderwijs: 1. verkeerde schoolkeuze; 2. ontbrekende overstapmogelijkheden. Middelen: 1. afschaffing toelatingsexamen en introductie objectief gegeven en advies basisschool; 2. brugklas; 3. scholengemeenschappen. Een van de doelen: verminderen van ongelijkheid in onderwijskansen van kinderen uit verschillende sociale milieus. Mammoetwet is nooit geëvalueerd. Wel een aantal systematische vergelijkingen tussen cohorten leerlingen van pre- en post-mammoetwet.

3 1 ste uitkomst cohort vergelijkingen: Meritocra5sering Afname effect vaders beroep op advies en eerste school keus tussen pre- en post-. Maar: Geen afname effect vaders beroep tijdens voortgezet onderwijs. Afname effect vaders beroep onderdeel van lange termijn trend in 20 ste eeuw (zie figuur 1). Geen afname effect vaders opleiding. Groeiend effect vaders opleiding op objectief gegeven eind basisschool:.25 in 1952 naar.33 in Effect ouderlijke opleiding op advies blijft ook groot, ook bij gelijke prestaties (zie tabel).

4 Bron: Rijken, Dronkers & Ganzeboom, 2001

5 Sociale achtergrond ook in 2013 nog van belang? Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen: Het standpunt van hoogleraar Jaap Dronkers over de veranderingen in de Cito-toets is gebaseerd op een ouderwetse denkwijze. Basisscholen van nu kijken allang niet meer naar het ouderlijk milieu van kinderen, maar beoordelen hun werkelijke capaciteiten en prestaties. COOL meting in 2010/11 Groep 8 Belangrijkste verklaring van Cito-score: opleiding ouders Kinderen van hoger geschoolde ouders en uit tweeoudergezinnen krijgen hogere adviezen, ook bij gelijke CITO-score.

6 2de uitkomst cohort vergelijkingen: toegenomen onderwijsdeelname Grotere milieu effecten bij vroege barrières in schoolloopbaan Als meer leerlingen die barrière succesvol passeren omdat de onderwijsdeelname is vergroot, daalt het gemiddeld milieu effect. Maar: groei onderwijsdeelname al voor de Mammoetwet milieu effecten kunnen groeien bij latere barrières in schoolloopbaan

7 3de uitkomst cohort vergelijkingen: op-, af en doorstroom Aaneenschakeling bleek een succes, vooral door doorstroom na voltooiing opleiding (stapelen) en NIET door tussentijdse op- of afstroom (oorspronkelijke idee). Maar: Gegroeide afstroom als keerzijde van de toegenomen doorstroom. Ritzen bemoeilijkt in 90-er jaren stapelen uit financiële en technocratische overwegingen. Invoering basisvorming en VMBO belemmeren ook het stapelen.

8 Gedifferen5eerd onderwijs in interna5onaal perspec5ef Huidige consensus: weinig differentiatie in voortgezet onderwijs geeft hogere prestaties en minder ongelijkheid (zie figuur) Maar: Binnen EU behoort Nederland, samen met Finland en Vlaanderen tot de hoogste scorende en heeft Nederland een gemiddeld milieu effect. Maar: Beter presterende Nederlandse leerlingen scoren sinds 2000 steeds lager in vergelijking met beter presterende leerlingen uit andere OECD landen (al vanaf basisschool). Toegevoegde waarde Nederlands onderwijs daalt sinds 2000 met 1 punt per jaar (Duitsland stijging 2 p.j.).

9 Veel Differentiatie & vroege selectie Geen differentiatie & late selectie sterke status-effecten Consensus Zwakke(re) status-effecten school SES+ Geen school-kenmerken school SES+

10 Waarom hebben Nederland en Vlaanderen hoge scores en gemiddelde ongelijke kansen binnen Europa? Nederland heeft een groot en gedifferentieerd beroepsonderwijs, waardoor vitaler en minder afvoerputje. Toegevoegde waarde van Nederland door betere school- en systeemkenmerken (zie tabel) België heeft cascade-model: hoog instromen in het voortgezet onderwijs en dan afstromen in plaats van een determinatie-model (Nederland). Vlaamse scholen als middel in de taalstrijd en vorming nationale identiteit (Luthers Finland).

11 Een hoge toegevoegde waarde voor Nederland en Vlaanderen?

12 Verandering in het debat over onderwijsstelsels Uitkomsten veranderen als schoolkenmerken betrokken worden in de analyse (zie figuur). Onderwijs heeft meerdere functies en kenmerken van stelsels hebben tegengestelde effecten voor verschillende functies (zie tabel NWO project) Internationaal onderzoek weerspreekt niet het succes van de Mammoetwet.

13 Veel Differentiatie &vroege selectie Geen differentiatie & late selectie zwakke status-effecten sterke status-effecten sterke school-effecten school SES+ zwakke school-effecten school SES+ Stelsel & schoolkenmerken

14 Educa5onal systems characteris5cs and hypothe5cal rela5ons with four goals of educa5on Bron: NWO Program Educational systems and four central functions of education

15 Literatuur - CPB Policy Brief 2011/5 - Dronkers, J., "De mammoetwet als een voorbeeld van succesvolle onderwijsvernieuwing. in Handboek Basisvorming. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum. - Dronkers, J., R. van der Velde & A. Dunne Waarom autochtone leerlingen het beter doen in bepaalde onderwijssystemen of in bepaalde scholen. pp in Cultuursociologie buiten de lijnen, edited by Ignace Glorieux, Jessy Siongers & Wendy Smits. Tielt: Lannoo - Netjes, J., H. van de Werfhorst, S. Karsten & T. Bol (2011). Onderwijsstelsels en noncognitieve uitkomsten van het onderwijs: burgerschap, deviant gedrag en welzijn in landenvergelijkend perspectief. Amsterdam: AMCIS Amsterdam Centre for Inequality Studies, Universiteit van Amsterdam - NWO Program Educational systems and four central functions of education. Universiteit van Amsterdam/ Universiteit Maastricht - Prokic-Breuer, T. & J. Dronkers The high performance of Dutch and Flemish 15-year-old native pupils: Explaining country differences in math scores between highly stratified educational systems Educational Research and Evaluation 18: OECD PISA 2009 Results: Learning trends, Volume V. Parijs: OECD. - Rijken, S., J. Dronkers & H. Ganzeboom Schijn of werkelijkheid? Verschillen tussen trends in onderwijsongelijkheid in paneldata en cross-sectionele data. ASSR working paper no.77.

Waarom migrantenkinderen het beter doen in bepaalde onderwijssystemen systemen of in bepaalde scholen

Waarom migrantenkinderen het beter doen in bepaalde onderwijssystemen systemen of in bepaalde scholen Waarom migrantenkinderen het beter doen in bepaalde onderwijssystemen systemen of in bepaalde scholen Jaap Dronkers, Rolf van der Velden en Allison Dunne 1 1. Inleiding In dit paper onderzoeken we het

Nadere informatie

Advies. Vroeg of laat

Advies. Vroeg of laat Advies Vroeg of laat Vroeg of laat Advies over de vroege selectie in het Nederlandse onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

POSITIEVE MAAR OOK NEGATIEVE EFFECTEN VAN ETNISCHE DIVERSITEIT IN SCHOLEN OP ONDERWIJSPRESTATIES? Een empirische toets met internationale PISA-data *

POSITIEVE MAAR OOK NEGATIEVE EFFECTEN VAN ETNISCHE DIVERSITEIT IN SCHOLEN OP ONDERWIJSPRESTATIES? Een empirische toets met internationale PISA-data * A ARTIKELEN POSITIEVE MAAR OOK NEGATIEVE EFFECTEN VAN ETNISCHE DIVERSITEIT IN SCHOLEN OP ONDERWIJSPRESTATIES? Een empirische toets met internationale PISA-data * Jaap Dronkers ** Samenvatting In deze bijdrage

Nadere informatie

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Johan Coenen Chistoph Meng Rolf van der Velden ROA-R-211/2 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Nadere informatie

Gelijkheid komt niet met de jaren De invloed van sociale achtergrond en geslacht tijdens de schoolloopbaan

Gelijkheid komt niet met de jaren De invloed van sociale achtergrond en geslacht tijdens de schoolloopbaan Gelijkheid komt niet met de jaren De invloed van sociale achtergrond en geslacht tijdens de schoolloopbaan Ilse Laurijssen & Ignace Glorieux 1 Summary Equality does not come with the years: the effect

Nadere informatie

De twee gezichten van het onderwijs

De twee gezichten van het onderwijs De twee gezichten van het onderwijs inaugurele rede door prof. dr. m.h.j. wolbers change perspective inaugurele rede prof. dr. m.h.j. wolbers Het onderwijs kent twee gezichten. Opleiding is niet alleen

Nadere informatie

Sociale ongelijkheden in het Vlaamse onderwijs: tien jaar later

Sociale ongelijkheden in het Vlaamse onderwijs: tien jaar later Sociale ongelijkheden in het Vlaamse onderwijs: tien jaar later Greet Verbergt Bea Cantillon Karel Van den Bosch Januari 2009 B E R I C H T E N CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID HERMAN DELEECK U N I V E R S

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van

Nadere informatie

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU - eindrapport - drs. J. Brekelmans dr. B. Dekker drs. J. van der Wel Amsterdam, februari 2012

Nadere informatie

Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van motivatie en schoolprestaties?

Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van motivatie en schoolprestaties? Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van motivatie en schoolprestaties? Eva Feron en Trudie Schils Economics of Education, Universiteit Maastricht Januari 2015 Dit onderzoek kwam

Nadere informatie

Presteren naar vermogen

Presteren naar vermogen Presteren naar vermogen verkenning advies studie Presteren naar vermogen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over

Nadere informatie

Worden varkens zwaarder door ze te wegen? 3.1. Onderwijsvernieuwing in Nederland en Vlaanderen

Worden varkens zwaarder door ze te wegen? 3.1. Onderwijsvernieuwing in Nederland en Vlaanderen Worden varkens zwaarder door ze te wegen? Notities n.a.v. The Death and Life of the Great American School System. How Testing and Choice Are Undermining Education van Diane Ravitch Eric Verbiest - Emeritus

Nadere informatie

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN RESULTATEN VAN DE NEDERLANDSE SURVEY 2012 Marieke Buisman, Jim Allen, Didier Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden www.piaac.nl Colofon Titel PIAAC:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 007 Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen Nr. 6 BRIEF VAN DE COMMISSIE PARLEMENTAIR ONDERZOEK ONDERWIJSVERNIEUWINGEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in het onderwijs: Oog voor verschillen

Omgaan met verschillen in het onderwijs: Oog voor verschillen Omgaan met verschillen in het onderwijs: Oog voor verschillen Caecile van Gorp Nurture & Nature Omgaan met verschillen is een van de uitdagingen waar het onderwijs mee te maken heeft. Dit is altijd zo

Nadere informatie

Effecten van schoolsamenstelling op schoolprestaties in het Nederlandse basisonderwijs.

Effecten van schoolsamenstelling op schoolprestaties in het Nederlandse basisonderwijs. Effecten van schoolsamenstelling op schoolprestaties in het Nederlandse basisonderwijs. Merlijn Karssen Ineke van der Veen Jaap Roeleveld Kohnstamm Instituut Universiteit van Amsterdam Samenvatting In

Nadere informatie

Bestaat er een samenhang tussen echtscheiding en intelligentie?

Bestaat er een samenhang tussen echtscheiding en intelligentie? Bestaat er een samenhang tussen echtscheiding en intelligentie? Jaap Dronkers 1 Summary Does a relationship exist between divorce-risk and intelligence in the Netherlands? Herrnstein and Murray reported

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs DE STAAT VAN HET ONDERWIJS De staat van het onderwijs ONDERWIJSVERSLAG 2012/2013 INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS APRIL 2014 INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS ONDERWIJSVERSLAG 2012/2013 oor u ligt het nderwijsverslag

Nadere informatie

Verschillen, ongelijkheid en segregatie

Verschillen, ongelijkheid en segregatie Roderik Ponds Maarten van Ham, Gerard Marlet Verschillen, ongelijkheid en segregatie Literatuurstudie Eindredactie: Nadine van den Berg Atlas voor gemeenten Postbus 9627 3506 GP UTRECHT T 030 2656438 F

Nadere informatie

Meisjessucces of jongensprobleem?

Meisjessucces of jongensprobleem? LOOK Rapport 43 Jos Claessen Meisjessucces of jongensprobleem? De groeiende achterstand van jongens in het onderwijs ofwel de voorsprong van meisjes Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie

Kernvaardigheden in Nederland

Kernvaardigheden in Nederland Willem Houtkoop, Jim Allen, Marieke Buisman, Didier Fouarge en Rolf van der Velden Kernvaardigheden in Nederland Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) Kernvaardigheden in Nederland

Nadere informatie

Kernvaardigheden in Nederland

Kernvaardigheden in Nederland Kernvaardigheden in Nederland Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) Willem Houtkoop (ecbo), Jim Allen (ROA), Marieke Buisman (ecbo), Didier Fouarge (ROA) en Rolf van der Velden

Nadere informatie

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN RESULTATEN VAN DE NEDERLANDSE SURVEY 2012 Marieke Buisman, Jim Allen, Didier Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden www.piaac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Op bladzijde 411 komt de afkorting MP voorbij, waar staat deze afkorting voor?

Op bladzijde 411 komt de afkorting MP voorbij, waar staat deze afkorting voor? Roos Myrte Raoul Jolanda Joris Myrte Sanne Diego Suzanne De drie groepen die op p. 400 beschreven worden, aan welk soort activiteiten (buiten stemmen) moeten zij dan mee doen om bij 1 van die groepen te

Nadere informatie

Aanleiding, Kansen en Toekomstintenties

Aanleiding, Kansen en Toekomstintenties Zonder diploma Aanleiding, Kansen en Toekomstintenties ROA-R-2009/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Universiteit Maastricht Maastricht,

Nadere informatie

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs G. Driessen J. Doesborgh De feminisering van het basisonderwijs DE FEMINISERING VAN HET BASISONDERWIJS ii De feminisering van het basisonderwijs Effecten van het geslacht van de leerkrachten op de prestaties,

Nadere informatie

Naar een open samenleving?

Naar een open samenleving? Schoon formaat: 170 x 240 x 7 mm. De rmo is de adviesraad van de regering en het parlement op het terrein van participatie van burgers en stabiliteit van de samenleving. De rmo werkt aan nieuwe concepten

Nadere informatie

Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel

Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Differentiëren in drievoud Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Advies van de Commissie Toekomstbestendig

Nadere informatie

Samen staan we sterk: (de)- segregatie in het onderwijs

Samen staan we sterk: (de)- segregatie in het onderwijs Samen staan we sterk: (de)- segregatie in het onderwijs Orhan Agirdag, Patrick Loobuyck en Mieke Van Houtte Midden februari 2011 gaf de Nederlandse minister van onderwijs te kennen dat ze de strijd tegen

Nadere informatie

ZITTENBLIJVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

ZITTENBLIJVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS ZITTENBLIJVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, februari 2015 Voorwoord Zittenblijven, het lijkt een onlosmakelijk onderdeel van een schoolsysteem dat gebaseerd is op leerstofjaarklassen. Een kind

Nadere informatie