Evaluatie overlast medische heroïnebehandeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie overlast medische heroïnebehandeling"

Transcriptie

1 A gemeente Eindhoven Evaluatie overlast medische heroïnebehandeling Mens & Maatschappij, Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg December 2010 jco/qe

2 December 2010 Evaluatie overlast medische heroïnebehandeling - Mens & Maatschappij, Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Mens & Maatschappij, Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg Datum December 2010 gemeente Eindhoven

3 December 2010 Evaluatie overlast medische heroïnebehandeling - Mens & Maatschappij, Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1 Inleiding 4 2 Voortgang 6 3 Terugdringen van overlast 9 4 Conclusies 12 gemeente Eindhoven 3

4 1 Inleiding Medische heroïnebehandeling is een behandeling voor ernstige en chronische heroïneverslaafden die onderdeel uitmaakt van een breder zorgprogramma voor deze verslaafden. De behandeling bestaat uit het onder medisch toezicht verstrekken van heroïne en methadon in combinatie met aanvullende zorg op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid en sociaal functioneren. Naast de behandeling is er bijzondere aandacht voor: opvang, wonen en dagbesteding; veiligheid en handhaving van de openbare orde. Het doel van medische heroïnebehandeling is: b Het zoveel mogelijk voorkomen van verdere gezondheidsschade en het verbeteren van de lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand van de chronisch verslaafde; b Het verbeteren van de leefstijl en daarmee het gedrag en vooral het maatschappelijk functioneren van chronisch verslaafden. Nevendoel is het terugdringen van de door chronisch verslaafden veroorzaakte overlast. Heroïneverstrekking onder medisch toezicht is gestart als experiment in de grote steden. Onderzoek dat aan het experiment gekoppeld is, leert dat door de medische heroïnebehandeling de lichamelijke en geestelijke gezondheid en het sociaal functioneren van de verslaafden verbetert en dat ze minder met de politie in aanraking komen en voor minder overlast zorgen. De deelnemers, die via een strenge selectieprocedure worden geselecteerd voor deelname aan de behandeling, zijn dusdanig chronisch verslaafd dat deze positieve effecten samengaan met de dagelijkse verstrekking van heroïne onder medisch toezicht. De meesten komen namelijk niet of nooit meer van hun verslaving af. Medische heroïne behandeling is alleen beschikbaar voor die chronisch verslaafden waarbij andere vormen van behandeling niet effectief zijn gebleken en die in zorgelijke omstandigheden verkeren zodat effectieve zorg nodig is om verdere gezondheidsschade te voorkomen. Vanaf het moment dat bleek dat van medische heroïne behandeling positieve effecten uitgaan, heeft Eindhoven er bij het Rijk op aangedrongen hier ook mee te mogen starten. Er bestond namelijk een specifieke groep heroïneverslaafden in Eindhoven die geen baat meer had bij andere behandelingen. Medische heroïnebehandeling was daarmee ook een belangrijke aanvulling op het bestaande aanbod van Novadic-Kentron (centrum voor verslavingszorg) in Eindhoven. Eindhoven heeft van het Rijk in 2007 toestemming en subsidie ontvangen om de medische heroïnebehandeling te starten voor maximaal 25 cliënten. Daarmee was Eindhoven ook een van de steden die participeerde in het experiment medische heroïnebehandeling. 4 gemeente Eindhoven

5 De gemeente Eindhoven is opdrachtgever en financier van de behandeling; Novadic- Kentron verzorgt de medische heroïnebehandeling en de GGzE stelt de locatie beschikbaar. De gemeente Eindhoven, Novadic-Kentron, de Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE) en de Politie Brabant-Zuidoost zijn toen gestart met de voorbereidingen. Een aparte behandelunit voor medische heroïnebehandeling (ook onder strikte criteria) is ingericht op de locatie de Grote Beek van de GGzE, naarst de MultiFunctionele Eenheid van Novadic-Kentron waar reeds functies en activiteiten van de verslavingszorg plaatsvinden. Op 1 mei 2007 heeft de gemeenteraad ingestemd met de medische heroïnebehandeling voor 25 cliënten. In dit besluit is opgenomen dat twee jaar na de start een evaluatiemoment tussen de betrokken partijen, gemeente Eindhoven, Novadic-Kentron, GGzE en politie Brabant-Zuidoost ingebouwd en zal met name een evaluatie plaatsvinden op het veiligheid- en beheersaspect voor de omgeving. In maart 2008 zijn de eerste cliënten, na zorgvuldige screening, gestart met de medische heroïnebehandeling. In de Begeleidingscommissie van het project Medische Heroïnebehandeling (met vertegenwoordigers van de gemeente: (sector Mens en Maatschappij/Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg; sector Gebiedsontwikkeling/Stadsdeelteam Woensel Zuid en sector Openbare Orde en Veiligheid), politie Brabant-Zuidoost, Novadic-Kentron, GGzE en bewonersorganisaties (Huurdersvereniging Woensel-West, bewonersvereniging Prinsenjagt en Driehoeksbos) is besloten om in 2010 dit evaluatieverslag over de overlast op te stellen. In hoofdstuk twee wordt verslag gedaan op de voortgang van de medische heroïnebehandeling en in hoofdstuk drie wordt daarbij specifiek ingezoomd op de overlast. Hoofdstuk vier bestaat uit een korte conclusie. Dit evaluatieverslag is door de begeleidingscommissie in de vergadering van 18 oktober 2010 vastgesteld. gemeente Eindhoven 5

6 2 Voortgang Landelijke ontwikkelingen In juli 1998 werd in Nederland gestart met het experiment medische heroïnebehandeling in Amsterdam en Rotterdam. Het experiment werd zorgvuldig gemonitord door de Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden (CCBH). In een publicatie van het CCBH over het experiment van 2010 staat het onderstaande over de ontwikkelingen van het project ( 1) : De CCBH heeft op gedegen, wetenschappelijke wijze het effect van de behandeling van verslaafden met heroïne onderzocht en met hulp van gemeenten en behandelinstellingen in praktijk gebracht. Het project viel samen met de opkomst van nieuwe (in het bijzonder biologische) inzichten over verslaving en over de taakstelling van de verslavingszorg. In plaats van morele opvattingen over het gedrag van verslaafden, werden steeds vaker inzichten op grond van wetenschappelijk onderzoek gebruikt. Het heroïneonderzoek was ingewikkeld om onderzoekstechnische redenen maar ook omdat het een politiek beladen thema was. Politieke besluiten waren cruciaal bij de voortgang van het project. Het is aannemelijk dat de positieve resultaten van de behandeling niet alleen met de toegediende stof samenhangen, maar ook gerelateerd zijn aan de zorgvuldigheid waarop de behandeleenheden werden ingericht en geleid alsook de positieve niet-bestraffende maar belonende manier waarop patiënten werden bejegend. Het is mede daarom van groot belang dat ook buiten de setting van het experiment goede resultaten werden bereikt met heroïne op medisch voorschrift. De resultaten van de landelijke proef met de medische heroïnebehandeling in zes steden hebben laten zien dat door de medische heroïnebehandeling gezondheidswinst en een verbetering van de leefstijl van de heroïneverslaafden optreedt. Een positief neveneffect van de proef is dat de overlast die deze groep verslaafden veroorzaakt, afneemt. Dit was reden om het experiment uit te breiden met behandelplaatsen in andere steden, waaronder Eindhoven. Voortgang in Eindhoven De medische heroïnebehandeling in Eindhoven is na een lange tijd van voorbereidingen, daadwerkelijk gestart in maart 2008 en bestaat uit medische heroïneverstrekking met een flankerend aanbod van sociale activering en dagactiviteiten. Daarmee is het experiment medische heroïnebehandeling een aanvulling op de bestaande voorzieningen voor de doelgroep chronisch verslaafden. De cliënten bezoeken dagelijks de behandelunit. Hier wordt gedurende zeven dagen per week op drie momenten per dag heroïne verstrekt en gebruikt. Ook vindt de screening voor deelname plaats in de unit. ( 1) Stel, J. van der, 2010, Heroïne op medisch voorschrift. De geschiedenis van een geneesmiddel in Nederland, Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden, Utrecht. 6 gemeente Eindhoven

7 Aantal deelnemers Tot oktober 2010 hebben in ruim cliënten deelgenomen aan de behandeling; in juli 2009 was het maximum van 25 cliënten bereikt en in oktober 2010 zijn er 24 cliënten. Twee cliënten zijn gestopt met de behandeling nadat hun heroïnegebruik was gereduceerd tot nul; twee cliënten zijn afgehaakt omdat ze verhuisd zijn, twee cliënten hebben zich op eigen verzoek teruggetrokken uit de behandeling, drie cliënten moesten om medische redenen stoppen; één cliënt is overleden (de doodsoorzaak was niet gerelateerd aan de behandeling); één cliënt heeft zich na de tweede screening teruggetrokken en één cliënt is na diagnostiek en opname uitgeschreven van de behandeling omdat bleek dat de behandeling niet de juiste was. Medio oktober 2010 is de laatste cliënt met de behandeling gestart en er is nog één cliënt in screening die vermoedelijk nog in 2010 zal starten met de beahndeling. Op het moment dat dit gebeurt, heeft de behandelunit weer het maximale aantal cliënten van 25 personen. 19 van de 24 cliënten nemen langer dan 12 maanden deel aan de behandeling. Over deze cliënten kunnen de onderstaande opmerkingen inzake hun voortgang gemaakt worden: Lichamelijke gezondheid Dakloze cliënten hebben de mogelijkheid een warme maaltijd te gebruiken. Alle cliënten kunnen een broodmaaltijd krijgen. Hierdoor is er geen sprake van gewichtsafname bij de cliënten, behalve bij één cliënt. Alle cliënten kunnen de verslavingsarts raadplegen bij klachten die gerelateerd zijn aan de verslaving. Bij lichamelijke klachten kunnen de cliënten hun eigen huisarts of de Straatdokter raadplegen. Cliënten worden daarbij, indien nodig, begeleid door de medewerkers van de behandelunit. Dit geldt ook voor een bezoek aan een medisch specialist. Al deze activiteiten hebben ervoor gezorgd dat het aantal lichamelijke klachten van de cliënt fors is afgenomen. Drie cliënten zijn korte tijd opgenomen geweest bij Portaal 040 (crisisopvang); twee cliënten zijn opgenomen geweest in het ziekenhuis. Bij beiden betrof het ziektebeelden die jaren verwaarloosd waren. De lichamelijke gezondheid van de cliënten is verbeterd doordat ze afspraken met artsen en specialisten nakomen en er sprake is van toenemende therapietrouw. Geestelijke gezondheid Alle cliënten geven aan dat ze zeer tevreden zijn met de medische heroïnebehandeling. Het feit dat de dagelijkse heroïnedosering gegarandeerd is, geeft rust in hun dagelijks leven; ze hoeven niet meer op pad om aan geld of dope te komen. Drie cliënten die aan chronische depressie lijden, geven aan dat hun depressieve klachten aanzienlijk verminderd zijn. Eén cliënt krijgt extra aandacht in verband met zijn psychische toestand; een andere is opgenomen geweest in de geestelijke gezondheidszorg en is gescreend op persoonlijkheidsproblemen. Zes cliënten gebruiken geen co-medicatie naast de heroïne. Gebruik van overige middelen Bij het overgrote deel van de cliënten is sprake van stabilisatie van het gebruik van overige middelen. Van de 24 cliënten, zijn er twee die hulp krijgen van de gemeente Eindhoven 7

8 verpleegkundigen bij het stoppen van gebruik van illegale heroïne. Deelname aan de cocaïnemanagementstudie heeft bij zes cliënten geleid tot een duidelijke afname of zelfs stop van het cocaïnegebruik; twee andere deelnemers blijven cocaïne bijgebruiken. Het onderzoek naar deze interventie is in de afrondende fase. Cliënten die andere middelen zoals benzodiazepine en cannabis gebruiken, geven aan dat hun gebruik van deze middelen aanzienlijk verminderd is. Twee cliënten ondergaan de alcoholdetox met behulp van refusal; één cliënt krijgt individuele gesprekken bij de ambulante alcoholdetox als ondersteuning bij het laten staan van alcohol. Sociaal functioneren Dagbesteding Veertien cliënten hebben een dagelijkse bezigheid door deelname aan de sociale activering in verschillende werkvormen; twee cliënten zoeken vrijwilligerswerk en twee deelnemers hebben betaald werk. Het activeringsprogramma is uitgebreid door actieve deelname van de casemanager en verpleegkundigen en verzorgenden. Er is een groepsaanbod (corveetaken, boodschappen doen, etc.) en een aanbod van individuele activiteiten (fietsen, skeeleren, etc.). Daarnaast is er een zogeheten tussengroep die mogelijkheden biedt om door te stromen naar een groep met een uitgebreider activeringsprogramma met meer leermogelijkheden; twee cliënten nemen daar aan deel. Wonen Van de tien dakloze cliënten, hebben er gedurende de behandeling zes een (semi) permanente woonruimte gekregen (één: eigen woning gekocht; drie: in opvang; twee in begeleide woonvorm). Voor de overige dakloze cliënten is een traject uitgezet dat varieert van een gehuurde kamer tot plaatsing op de wachtlijst van opvang- en woonvoorzieningen. Alle cliënten die gebruikmaken van de nachtopvang zijn aangemeld voor verblijf binnen de opvangvoorzieningen. Familie en sociale relaties Twaalf cliënten hebben meer sociale contacten met hun familie en vrienden dan een jaar geleden. Er is ook minder contact met andere druggebruikers of met de scene. Financiën De meerderheid van de cliënten geeft aan dat ze redelijk van hun inkomen (uitkering of werk) kunnen rondkomen. Cliënten die betalingsproblemen hebben, geven dit gemakkelijker aan en worden daardoor sneller geholpen. Einde experiment Vanaf 1 januari 2011 is de experiment-status van de medische heroïnebehandeling afgesloten. Alle behandelunits in Nederland hebben positieve resultaten behaald. Het ministerie van VWS heeft besloten dat de behandeling vanaf die datum reguliere behandeling wordt. De instellingen voor verslavingszorg zijn dan volledig verantwoordelijk voor de behandeling. De inspectie voor de gezondheidszorg oefent daar toezicht op uit. 8 gemeente Eindhoven

9 3 Terugdringen van overlast Nevendoel van de medische heroïnebehandeling is het terugdringen van de door chronisch verslaafden veroorzaakte overlast. Het gaat daarbij om de reductie van criminele activiteiten en ander illegaal gedrag en door het minder veroorzaken van overlast in de openbare ruimte. De ervaringen van de cliënten van de medische heroïnebehandeling in Eindhoven geven het onderstaande beeld: Reductie van criminele activiteiten en ander illegaal gedrag Er zijn geen cliënten veroordeeld voor feiten die gepleegd zijn ten tijde van de deelname aan de medische heroïnebehandeling. Enkele cliënten hebben korte gevangenisstraffen moeten uitzitten in verband met openstaande boetes of in het bezit zijn van alcohol in zones waar dit verboden is. Alle cliënten die in contact zijn met Justitie, komen de afspraken met de reclassering goed na. Wanneer ze een afspraak vergeten zijn, dan worden zij door een medewerker van de behandelunit begeleid om deze alsnog na te komen. Ook worden zij ondersteund door de medewerkers bij een gang naar de rechtbank. Overlast in de openbare ruimte Op 4 oktober 2007 een Samenwerkingsconvenant ondertekend door de gemeente Eindhoven, Novadic-Kentron, Politie Brabant-Zuidoost en de GGzE. In dit samenwerkingsconvenant Multifunctionele Eenheid voor Verslavingszorg is ondertekend is besloten dat al deze partijen met elkaar willen samenwerken bij (het faciliteren van) de realisatie en exploitatie van een interimvoorziening voor de medische heroïnebehandeling. Voor alle partijen geldt als uitgangspunt dat geen sprake is van overlast gerelateerd aan de (exploitatie van de) unit. Bovendien hebben Novadic-Kentron, de gemeente, de politie en de (beveiliging van de) GGzE een gedeelde verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de omgeving van de unit. Voor alle betrokken partijen geldt als uitgangspunt dat geen sprake is van overlast gerelateerd aan de (exploitatie van de ) unit. Onder overlast wordt in dit geval (onder meer) verstaan: - diefstal, inbraak, beroving; - dealen en helen; - openbaar gebruik van alcoholische dranken en/of hard- en softdrugs; - geluidsoverlast; - rondslingerende spuiten; - provocatie, intimidatie en agressief gedrag; - vechtpartijen, ruzies; - wildplassen; - blokkeren van wegen en paden; - prostitutie; - samenscholing; gemeente Eindhoven 9

10 - slapen in portieken door gebruikers van de behandelunit en/of personen die in verband met de aanwezigheid van de behandelunit in de directe omgeving daarvan verblijven, al dan niet gericht jegens personen die zich op het terrein van De Grote Beek van de GGzE bevinden. In het convenant staat tevens hoe er met klachten en incidenten omgegaan wordt. Alle concrete en klachten en incidenten worden bij de politie gemeld; algemene klachten en incidenten worden gemeld bij Novadic-Kentron. Deze klachten en incidenten worden ondernomen acties. Deze registratie wordt eenmaal per maand besproken in het incidentenoverleg, bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken partijen. Naast dit incidentenoverleg is er ook een begeleidingscommissie in het leven geroepen om de ontwikkelingen rondom de unit goed te kunnen volgen. Vertegenwoordigers van de betrokken partijen maken deel uit van deze commissie samen met twee vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties van de aan het GGzE-terrein grenzende buurten. De GGzE heeft in het convenant duidelijk aangegeven om, twee jaar na de start van de medische heroïnebehandeling dus nu in 2010 een evaluatiemoment tussen alle betrokken partijen in te bouwen waar met name een evaluatie zal plaatsvinden op het veiligheid- en beheersaspect van de omgeving van het GGzE terrein. In 2008 is in de begeleidingscommissie ook gesproken dat er daarbij ook gekeken moet worden naar de overlast die door cliënten veroorzaakt wordt tijdens hun heen-en-weer reizen van de behandelunit op het GGzE-terrein en de dagopvang aan de Kanaaldijk. De vrees bestond dat de cliënten van de medische heroïnebehandeling zich zouden mengen met overlastgevende groepen in de buurten op de route naar de dagopvang. Geen overlast op het GGzE-terrein noch in de buurten Sinds de start van de medische heroïnebehandeling in de behandelunit op het GGzE terrein, is er geen sprake geweest van overlast. Er zijn geen meldingen van klachten en incidenten bij de politie ontvangen. In het Veiligheidsmanagement Systeem van de GGzE zijn geen meldingen inzake overlast van de behandelunit, evenmin zijn er meldingen vanuit de beveiliging en meldkamer van de GGzE. Novadic-Kentron heeft ook geen meldingen van overlast. Ook hebben de vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties van de aan het GGzE-terrein grenzende buurten eveneens gemeld dat er geen sprake is van overlast door de cliënten van de behandelunit. De overlast op de route naar de Kanaaldijk in 2007 was er in de buurten rond de dagopvang sprake van relatief veel fietsendiefstal, diefstal uit auto s en woningen is in de afgelopen jaren volgens de politie en het sector Openbare Orde en Veiligheid zelfs afgenomen. In de Klankbordgroep Dagopvang Novadic-Kentron, waar vertegenwoordigers van de aan de dagopvang en de wegen er naar toe grenzende 10 gemeente Eindhoven

11 buurten vertegenwoordigd zijn, wordt geen overlast door de cliënten van de medische heroïnebehandeling gemeld. Het incidentenoverleg is in 2008 tweemaal bijeengekomen. Aangezien er geen overlastklachten waren, is in de begeleidingscommissie besloten om dit overleg vooralsnog slapend te houden, onder de voorwaarde dat het direct weer in het leven geroepen zou worden indien er klachten of meldingen waren. gemeente Eindhoven 11

12 4 Conclusies Geconcludeerd kan worden dat ook in Eindhoven de medische heroïnebehandeling na ruim twee jaar, positief is. Er is duidelijk sprake van een verbetering van de lichamelijke gezondheid en het psychisch en sociaal welbevinden van de cliënten. Ook over het criminele activiteiten en ander illegaal c.q. overlastgevend gedrag kan geconcludeerd worden dat de medische heroïnebehandeling positief effect heeft. Tot slot kan over de overlast in de openbare ruimte vastgesteld worden dat die niet is opgetreden op het GGzE terrein, noch bij de Multi Funtionele Eenheid en de behandelunit van Novadic-Kentron en in de aan het terrein grenzende woonbuurten. 12 gemeente Eindhoven

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer zo.r347o.ooi Inboeknummer ogbstozspa Dossiernummer oor.4or S januari zozo Raads informatiebrief Betreft medische heroinebehandeling. Inleiding Op 1 mei 2007 hebben wij ingestemd

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 060295 d.d. 03-03-2006 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanvraag voor een behandeleenheid voor verstrekking medische heroïne aan verslaafden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie WOWZ

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Evaluatie Medische Heroïne Behandeling

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Evaluatie Medische Heroïne Behandeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Evaluatie Medische Heroïne Behandeling Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In april 2011 is IrisZorg

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem

Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem Veelgestelde vragen en antwoorden woonzorgvoorziening Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem. aanleiding De gemeente

Nadere informatie

St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon 050-313 40 52 Telefoon 010-425 92 12 Fax 050-312 75 26 Fax 010-476 83 76

St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon 050-313 40 52 Telefoon 010-425 92 12 Fax 050-312 75 26 Fax 010-476 83 76 OVERLASTVEROORZAKERS DORDRECHT INTERVIEWSMETTIEN OVERLASTGEVERS COLOFON INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C

Nadere informatie

Welke bijdrage kan een behandelunit voor medische heroïne betekenen voor heroïneverslaafden en wat voor de (Leidse) samenleving als geheel?

Welke bijdrage kan een behandelunit voor medische heroïne betekenen voor heroïneverslaafden en wat voor de (Leidse) samenleving als geheel? Nr. : 05.0111. Dnst. : C&E 2005. Behandelunit voor verstrekking van medische heroïne. Leiden, 11 oktober 2005. Hoewel het College van mening is dat medische heroïneverstrekking voor een aantal chronische

Nadere informatie

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst!

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! KLINISCHE BEHANDELING: ALS U DE CONTROLE OVER UW LEVEN TERUG WILT Onderdeel van Arkin Stoppen met alcohol of drugs en uw manier

Nadere informatie

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG vra2007vws-16 24 077 Drugbeleid VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld... 2007 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: DRIE DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken

Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken AVONDPROGRAMMA Onderdeel van Arkin U wilt uw leven niet meer laten overheersen door uw verslaving. Maar tijdens de behandeling wel blijven werken. Met

Nadere informatie

Mijn hersenletsel. Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting:

Mijn hersenletsel. Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Mijn hersenletsel Ik heb moeite met het vasthouden of verdelen van mijn aandacht. Ik ben snel afgeleid. Ik heb moeite om alles bij te houden/de wereld gaat zo snel. Ik heb moeite met flexibiliteit en veranderingen.

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D44 (met bijlagen) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 12.0002. Onderwerp: Gebruikersruimte harddrugs en Doorstroomkamers in de Nieuwe Energie

RAADSVOORSTEL 12.0002. Onderwerp: Gebruikersruimte harddrugs en Doorstroomkamers in de Nieuwe Energie RAADSVOORSTEL 12.0002 Rv. nr.:12.0002 B en W-besluit d.d.:10-01-2012 B en W-besluit nr.:11.1369 Naam programma: Welzijn en zorg Onderwerp: Gebruikersruimte harddrugs en Doorstroomkamers in de Nieuwe Energie

Nadere informatie

CONVENANT AC Bij de Toren Naam locatie

CONVENANT AC Bij de Toren Naam locatie CONVENANT AC Bij de Toren Naam locatie INLEIDING Aanleiding Sinds 2004 is op de locatie Bij de Toren 1 een activiteitencentrum gevestigd voor dak- en thuislozen, gecombineerd met een medische zorg unit

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: VIER DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Hieronder worden in- door en uitstroomcijfers weergegeven (indien voorhanden). Hiervoor

Nadere informatie

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek.

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek. Geachte heer/ mevrouw, Hoe gaat het met u? Om duidelijk te krijgen hoe het op dit moment met u gaat, willen wij u vragen onderstaande vragen te beantwoorden. U mag bij elk onderwerp (het zijn er 11) in

Nadere informatie

Overlastgevende en verwarde personen Overlastgevende en verwarde personen 1

Overlastgevende en verwarde personen Overlastgevende en verwarde personen 1 Overlastgevende en verwarde personen 12-10-2016 Overlastgevende en verwarde personen 1 De zuster en de wijkagent Wendy Broeren: sociaal psychiatrisch verpleegkundige GGD Gelderland Zuid Jan Jacobs: wijkagent

Nadere informatie

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat 1. Wanneer komen de eerste bewoners? De eerste bewoners wonen vanaf 4 april op de Aalbersestraat. Zij stromen geleidelijk in. Naar verwachting zijn in juni 2016

Nadere informatie

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

Buurtbeheerplan omgeving Zorgcentrum voor dak- en thuisloze alcoholverslaafden aan de Kleine Haag 1-3 in Amersfoort

Buurtbeheerplan omgeving Zorgcentrum voor dak- en thuisloze alcoholverslaafden aan de Kleine Haag 1-3 in Amersfoort Buurtbeheerplan omgeving Zorgcentrum voor dak- en thuisloze alcoholverslaafden aan de Kleine Haag 1-3 in Amersfoort Ondertekend door: Naam Naam Naam Naam Gemeente Amersfoort Victas Politie Eemland Buurtbewoners

Nadere informatie

ALCOHOLVERSTREKKING. Alcohol als bindmiddel? Drs. Gilbert V.J. Thomas Rainier Tallane Centrum Maliebaan, Utrecht

ALCOHOLVERSTREKKING. Alcohol als bindmiddel? Drs. Gilbert V.J. Thomas Rainier Tallane Centrum Maliebaan, Utrecht ALCOHOLVERSTREKKING Alcohol als bindmiddel? Drs. Gilbert V.J. Thomas Rainier Tallane Centrum Maliebaan, Utrecht HET ZORGCENTRUM AMERSFOORT ZORGCENTRUM VOOR ALCOHOLISTEN April 2008 besloot de gemeenteraad

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. De toetsingscriteria

Vraag & Antwoord. De toetsingscriteria Vraag & Antwoord De toetsingscriteria Hoe zijn de nu vastgestelde toetsingscriteria tot stand gekomen? Waarom wordt deze tussenstap, het vaststellen van de toetsingscriteria, genomen? Hoe is de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012

Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012 Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012 Gedetineerd in de psychiatrie? Mensen die niet kunnen meedoen, of van wie we willen dat ze niet meedoen, moeten uit de maatschappij verwijderd worden? Doelgroep 7

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Voortgang medische heroïne behandeling Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. JeugdzorgPlus... 3 1.1Inleiding... 3

Nadere informatie

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Zorg Solidariteit in de zorg staat onder

Nadere informatie

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Collegenota Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Reg.nummer: 2014/360708 1 Inleiding Het college zoekt een geschikte locatie voor de

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Profiel van daklozen in de vier grote. steden. Omz, UMC St Radboud Nijmegen. IVO, Rotterdam. Jorien van der Laan Sandra Boersma Judith Wolf

Profiel van daklozen in de vier grote. steden. Omz, UMC St Radboud Nijmegen. IVO, Rotterdam. Jorien van der Laan Sandra Boersma Judith Wolf Profiel van daklozen in de vier grote Omz, UMC St Radboud Nijmegen steden Resultaten uit de eerste meting van de Cohortstudie naar daklozen in de vier grote steden (Coda-G4) IVO, Rotterdam Jorien van der

Nadere informatie

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Workshop Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Rina Beers, Federatie Opvang Agenda voor workshop: 1. Schets van toegang in Awbz en Wmo nu 2. Praktijk huidige centrale toegang MO 3. Schets van toegang

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Zelfstandigheidstraining voor Jongeren www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Stichting Neos is een HKZ-gecertificeerde organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 06.1240 d.d. 31-10-2006 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Behandeleenheid medische heroïne BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1. De hier bijgevoegde notitie over de verstrekking van

Nadere informatie

Topklinisch Centrum voor Korsakov. en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Informatie voor verwijzers

Topklinisch Centrum voor Korsakov. en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Informatie voor verwijzers Topklinisch Centrum voor Korsakov en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen Informatie voor verwijzers Via deze folder willen wij u graag nader kennis laten maken met de behandelmogelijkheden van het

Nadere informatie

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Algemene Gegevens Gegevens klant Naam Geboortedatum BSN Klantnummer Zijn er kinderen aanwezig? Gegevens aanbieder Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam ondersteuner Contactgegevens

Nadere informatie

Treatment Demand Indicator (TDI) Addibru Formulier Versie 2.0 >> http://tdi.wiv-isp.be << 1. ALGEMENE INFORMATIE

Treatment Demand Indicator (TDI) Addibru Formulier Versie 2.0 >> http://tdi.wiv-isp.be << 1. ALGEMENE INFORMATIE Treatment Demand Indicator (TDI) Addibru Formulier Versie 2.0 >> http://tdi.wiv-isp.be

Nadere informatie

Gerontopsychiatrie. het gevoel van samen. Gespecialiseerde verzorgingshuiszorg. Locatie Eerdbrand Afdeling Branding & Tij

Gerontopsychiatrie. het gevoel van samen. Gespecialiseerde verzorgingshuiszorg. Locatie Eerdbrand Afdeling Branding & Tij Gerontopsychiatrie Gespecialiseerde verzorgingshuiszorg Locatie Eerdbrand Afdeling Branding & Tij het gevoel van samen Gespecialiseerde verzorgingshuiszorg Afdeling Branding en Tij Deze folder bevat informatie

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke opvang in Haarlem Regionaal Kompas 2008 2014 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Regionaal Kompas Plan van aanpak bestrijding dakloosheid voor de periode 2008 2014 Reikwijdte: Haarlemmermeer,

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Mogelijk kunt u niet alle vragen in dit formulier beantwoorden. Wij verzoeken u zo veel mogelijk informatie te vermelden van zaken

Nadere informatie

Verslavingskunde in de huisartsenpraktijk door Tactus Verslavingszorg

Verslavingskunde in de huisartsenpraktijk door Tactus Verslavingszorg Verslavingskunde in de huisartsenpraktijk door Tactus Verslavingszorg Wat kan Tactus Verslavingszorg mij in de huisartsenpraktijk bieden? Een verslaving is vaak lastig te herkennen. Mensen raken niet zomaar

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Inhoud. Lijst met afkortingen 13. Voorwoord 15. Inleiding 17

Inhoud. Lijst met afkortingen 13. Voorwoord 15. Inleiding 17 Inhoud Lijst met afkortingen 13 Voorwoord 15 Inleiding 17 DEEL 1 TRENDS IN CIJFERS OVER ILLEGALE DRUGS IN VLAANDEREN/BELGIË 1997-2007 19 HOOFDSTUK 1! ILLEGALE DRUGS. SITUERING EN DEFINIËRING 21 1.1 Wat

Nadere informatie

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First?

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First? Housing First Wat is Housing First? Het aanbieden van een individuele woonst én langdurige begeleiding aan mensen die chronisch dakloos zijn en kampen met een verslavings en/of psychiatrische problematiek.

Nadere informatie

IRIS in de Buurt effectieve preventie is community-based

IRIS in de Buurt effectieve preventie is community-based IRIS in de Buurt effectieve preventie is community-based Lars van Driel Projectleider IRIS in de Buurt WWW.IRISZORG.NL Centrale positie Vervolgdia, plaats hier je tekst 2 Algemeen Preventie heeft pas echt

Nadere informatie

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering Andere aanwezige(n): Nee Ja Naam: Relatie tot cliënt: Easycare Welzijn

Nadere informatie

LVB en verslaving nu en in de toekomst

LVB en verslaving nu en in de toekomst LVB en verslaving nu en in de toekomst Joanneke van der Nagel Psychiater Tactus Inhoud Middelengebruik en LVB Signaleren en bespreken Zorgmogelijkheden LVG en Verslaving QUIZZZ Alcohol is schadelijker

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 metingen 2001 tot en met 2007 A. Kruize M. Hofman B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen.

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Inleiding De centrumgemeente Nijmegen en IrisZorg willen zich inzetten voor kwetsbare jongeren

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: De huisvesting van potentiële hostel bewoners. Reg.nr. : 124339 B&W verg. : : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Evaluatie Housing First. Titel van de presentatie

Evaluatie Housing First. Titel van de presentatie Evaluatie Housing First Titel van de presentatie Toelichting Housing First Uitgangspunt is: iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. HF biedt dak- en thuisloze mensen met meervoudige complexe

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 12.07.06 B&W verg.. : 26 juni 2012 Commissie : commissie MO Onderwerp: Afweging hostel 3, 4 en 5 Cie_verg. : 29 augustus 2012 Raadsverg.. : 11 september 2012 1) Status

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Hierbij leggen wij u het plan van aanpak voor dat moet worden voorzien in een humaan alternatief voor de verslaafde prostituees van de tippelzone.

Hierbij leggen wij u het plan van aanpak voor dat moet worden voorzien in een humaan alternatief voor de verslaafde prostituees van de tippelzone. RIS116269_13-MEI-2004 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2004.083 - BOW/2004.517 RIS 116269 Doorkiesnummer 070-353 5000

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Housing First: eerst een huis, dan de zorg Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. Dat is het idee achter Housing First. Een eigen (huur)woning geeft

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau Amersfoort

Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau Amersfoort Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau Amersfoort Adviesraden/ cliëntenraden 11-07-2016 Agenda Stand van zaken adviestafel Dagactiviteiten Stand van zaken adviestafel Beschermd wonen 1 Waarom Inbrengen cliënt-

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten Kliniek Zevenaar Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

IJsselland. Monitor OGGZ 2015

IJsselland. Monitor OGGZ 2015 IJsselland Monitor OGGZ 201 De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) richt zich op het signaleren en bestrijden van risicofactoren van sociale kwetsbaarheid en het begeleiden van sociaal kwetsbare

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 METINGEN 2001, 2002, 2003, 2004 EN 2005 B. Bieleman A. Kruize M. van Zwieten COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

Even voorstellen. Femke Dirkx GGz Breburg Verpleegkundig specialist GGz

Even voorstellen. Femke Dirkx GGz Breburg Verpleegkundig specialist GGz Sociale veerkracht Het vermogen van mensen en gemeenschappen om met veranderingen om te gaan en de toegang tot externe hulpbronnen die ze daarbij hebben Even voorstellen Femke Dirkx GGz Breburg Verpleegkundig

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Verhuizing Methadonpolikliniek en Medische Heroïne Unit

Veelgestelde vragen en antwoorden Verhuizing Methadonpolikliniek en Medische Heroïne Unit Veelgestelde vragen en antwoorden Verhuizing Methadonpolikliniek en Medische Heroïne Unit Veelgestelde vragen en antwoorden bij de verhuizing van de Methadonpolikliniek en de Medische Heroïne Unit van

Nadere informatie

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen Monitor daklozen en harddrugsverslaafden Apeldoorn 2008 metingen 2004-2007 M. van Zwieten S. Biesma B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor

Nadere informatie

Plan van aanpak Franz Leharplein Eindhoven Gemaakt door vertegenwoordigers van winkeliers en omwonenden. September 2012

Plan van aanpak Franz Leharplein Eindhoven Gemaakt door vertegenwoordigers van winkeliers en omwonenden. September 2012 Plan van aanpak Franz Leharplein Eindhoven Gemaakt door vertegenwoordigers van winkeliers en omwonenden. September 2012 Er is sprake van toenemende overlast op en om het plein van dak en thuislozen, drugs

Nadere informatie

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregie De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel. van de.. [naam regelgeving]; besluit vast te

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B.

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B. AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM Harddrugsgebruikers geregistreerd S. Biesma J. Snippe B. Bieleman SAMENVATTING In opdracht van de gemeente Rotterdam is de

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten.

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten. Directie Grondgebied Openbare Ruimte Aan BTHV Datum - Opgesteld door, telefoonnummer Jan Abelen, Twan van Meijel Onderwerp Bestuurlijke strafbeschikking / Bestuurlijke boete Aanleiding Op 5 februari 2009

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Een voorbeeld van een lokale aanpak. Jos Wienen, burgemeester van Katwijk. Fusiegemeente sinds 1 januari 2006;

Jongeren en alcohol. Een voorbeeld van een lokale aanpak. Jos Wienen, burgemeester van Katwijk. Fusiegemeente sinds 1 januari 2006; Jongeren en alcohol Een voorbeeld van een lokale aanpak Jos Wienen, burgemeester van Katwijk Kenmerken Katwijk Fusiegemeente sinds 1 januari 2006; Eigen cultuur, traditie en karakter; Kustgemeente; 1 drankgebruik

Nadere informatie

Stadsberichten Extra. Tijdelijke alcoholopvang aan de Kleine Haag. Maliebaan. Stad met een hart. Nieuws van de gemeente Amersfoort

Stadsberichten Extra. Tijdelijke alcoholopvang aan de Kleine Haag. Maliebaan. Stad met een hart. Nieuws van de gemeente Amersfoort Stadsberichten Extra Nieuws van de gemeente Amersfoort Tijdelijke alcoholopvang aan de Kleine Haag Begin oktober verhuist de huidige groep bezoekers van het zorgcentrum de Kleine Haag naar het hostel voor

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen.

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Inleiding De centrumgemeente Nijmegen en IrisZorg willen zich inzetten voor kwetsbare jongeren

Nadere informatie

Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007)

Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007) in Nederland (1998-2007) Juni 2009 In het kort Het aantal 55-plussers met een alcoholhulpvraag is sinds 1998 met 130% gestegen (89% gecorrigeerd voor vergrijzing). Het aandeel alcoholcliënten van 55 jaar

Nadere informatie

Nederlandse cannabisbeleid

Nederlandse cannabisbeleid Improving Mental Health by Sharing Knowledge Het Nederlandse cannabisbeleid & de volksgezondheid: oorsprong en ontwikkeling Margriet van Laar Hoofd programma Drug Monitoring CIROC Seminar Woensdag 7 maart,

Nadere informatie

Landelijke doelstelling

Landelijke doelstelling 1 Landelijke doelstelling Op 9 augustus 2012 is per RMC-regio een convenant ondertekend. Voor RMC Oost Groningen (RMC regio1) is het convenant ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Drugsgebruik in Oldenzaal

Drugsgebruik in Oldenzaal Inventarisatie soft- en harddrugsgebruik in de gemeente Oldenzaal Drugsgebruik in Oldenzaal S. Biesma R. Nijkamp M. van Zwieten B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres : Postbus 1781 9701 BT Groningen

Nadere informatie

Middelengebruik en alcohol in relatie tot NAH. Twan van Duijnhoven Verpleegkundig Specialist GGZ

Middelengebruik en alcohol in relatie tot NAH. Twan van Duijnhoven Verpleegkundig Specialist GGZ Middelengebruik en alcohol in relatie tot NAH Twan van Duijnhoven Verpleegkundig Specialist GGZ Programma Stellingen Geschiedenis van verslaving Wat zijn drugs? Fasen van gebruik Soorten middelen Effecten

Nadere informatie

Zicht op actuele veiligheidsproblemen en risico s. Historie; vooruitkijken begint met terugkijken

Zicht op actuele veiligheidsproblemen en risico s. Historie; vooruitkijken begint met terugkijken Toelichting checklist persoonsgerichte aanpak op maat 10 mei 2016 Basisgegeven Bij de basisgegevens van het dossier gaat het om gegevens als datum aanmelding - wie heeft aangemeld dossiernummer, aanmaakdatum

Nadere informatie

Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn

Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn 3 Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn De vijf ambulante teams van Altrecht Aventurijn zijn gevestigd in het Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn. Onze zorg is opgedeeld

Nadere informatie

M.Honig Coördinator Housing First Eindhoven

M.Honig Coördinator Housing First Eindhoven M.Honig Coördinator Housing First Eindhoven m.honig@ggze.nl/ 0620531181 Dak en thuisloos? 16.775.024 17.500 940 SKE Coumans et al, 2010 18.000 CBS Het heeft geen zin om steeds hetzelfde te doen en een

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Vandaar dat wij u als handreiking bijgaande bestuursnotitie doen toekomen. r en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Vandaar dat wij u als handreiking bijgaande bestuursnotitie doen toekomen. r en wethouders van Eindhoven, I gemeente Eindhoven Retouradres Postbus SoxSo, S6oo RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO) Behandeld door M. Honing Telefoon (o4o) 238 24 88 Uw brief

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig. U ontvangt deze

Nadere informatie

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

RIS.5910. Evaluatie Inloopvoorziening Hier en NU

RIS.5910. Evaluatie Inloopvoorziening Hier en NU RIS.5910 Evaluatie Inloopvoorziening Hier en NU Evaluatie inloopvoorziening voor dak- en thuislozen Hier en Nu Inleiding: In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) was in het beleidsplan

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek

onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek Radix Forensisch Poliklinisch U bent aangemeld bij de polikliniek van Radix, onderdeel van Mondriaan. Deze aanmelding is gedaan door uw reclasseringswerker,

Nadere informatie

Informatie over de stand van zaken van het onderzoek naar heroïne op medisch voorschrift

Informatie over de stand van zaken van het onderzoek naar heroïne op medisch voorschrift Informatie over de stand van zaken van het onderzoek naar heroïne op medisch voorschrift Document 1 Heroïne op medisch voorschrift buiten Nederland Document 2 Doelmatigheid van heroineverstrekking op medisch

Nadere informatie

Methadon en vakantie Verslavingszorg. Methadon. en vakantie. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Methadon en vakantie Verslavingszorg. Methadon. en vakantie. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Methadon en vakantie Verslavingszorg Methadon en vakantie Informatie voor cliënten Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Methadon en vakantie Op vakantie gaan voor iemand

Nadere informatie

Ambulant werken met kwetsbare mensen

Ambulant werken met kwetsbare mensen Ambulant werken met kwetsbare mensen UMC St Radboud Judith Wolf & Dorieke Wewerinke Van asiel & beschermen naar herstel & participeren Zelfstandig wonen Transmuraal wonen Nachtopvang Inloop Flexibele ondersteuning

Nadere informatie