Partij voor de Dieren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Partij voor de Dieren"

Transcriptie

1 Partij voor de Dieren 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma ) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Zorg Solidariteit in de zorg staat onder druk. privatisering van de zorg en marktwerking hebben ervoor gezorgd dat veel zorginstellingen draaien om winstmaximalisatie en dat gaat ten koste van de patiënt. de gezondheidszorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. daarbij past het niet om te bezuinigen op de fundamenten van ons zorgstelsel: de huisarts, de apotheek, de psychiater, thuishulp en het ziekenhuis. Preventie is de basis. Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol als het gaat om voorkomen van ziekte en ongemak. preventieve gezondheidszorg drukt de zorgkosten als geheel. de overheid stimuleert een gezonde leefwijze en zet zich in voor een gezonde leefomgeving. Vergoeding voor preventie zoals de diëtist en hulp bij stoppen met roken blijft in het basispakket. Burgers krijgen eerlijke voorlichting over een gezond leefpatroon. op alle zenders komt een reclameverbod voor alcoholische dranken. er komt een verbod voor reclame voor snoep en fastfood die gericht is op kinderen onder 12 jaar. schoolkantines worden gezond: geen fastfood, snoepautomaten of energiedrankjes. er komt een leeftijdsgrens van 18 jaar voor het gebruik van alcohol om schadelijk alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken. de negatieve en onomkeerbare effecten van alcohol op de zich ontwikkelende hersenen rechtvaardigen een dergelijke maatregel. jongeren hebben ruimte nodig in hun eigen omgeving. Er komen meer voorzieningen voor jongeren in de buurt, zoals trapveldjes, speelgelegenheden en jongerencentra. in ziekenhuizen en verpleeghuizen wordt geïnvesteerd in gezonde, smakelijke en biologische voeding. Betaalbare en toegankelijke zorg. Gezondheidszorg dient bij voorkeur kleinschalig en regionaal te worden aangeboden en de zorgkosten moeten eerlijk worden verdeeld. de premie voor de zorgverzekering en het eigen risico worden inkomensafhankelijk. er komt geen eigen bijdrage, ook niet voor de huisarts, ambulante jeugdzorg, de psychiater en het ziekenhuis.

2 persoonsgebonden budgetten (pgb s) zijn een effectieve manier om invulling te geven aan de persoonlijke zorgbehoefte en blijven bestaan voor wie ze nodig heeft. de problemen in de jeugdzorg worden met spoed aangepakt. de geplande bezuiniging die gepaard gaat met de transitie van jeugdzorg van provincies naar gemeentes wordt teruggedraaid. ouders kunnen terecht bij een jeugdhulpverlener in de buurt; deze kan doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdzorg. de verhoging van het eigen risico, het uitkleden van het basispakket, en de vrije tarieven voor tandheelkundige zorg worden teruggedraaid. de pil komt terug in het basispakket. schaalvergroting en fusies worden alleen toegestaan als die aantoonbare verbeteringen van de kwaliteit van de zorg opleveren. onnodige medicalisering wordt bestreden. de regierol van eerstelijns verloskundige zorg blijft bestaan. de keuzevrijheid voor plaats van bevalling wordt gegarandeerd.

3 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Stelling: De patiënt dient voor elk contact met de huisartsenpost een eigen bijdrage te betalen. Stelling: Niet acute zorg op de huisartsenpost, die ook in de reguliere huisartsenpraktijk plaats had kunnen vinden, moet door de patiënt zelf betaald worden. Stelling: Ook huisartsenzorg tussen 8uur en 17uur moet onder het eigen risico vallen Stelling: Het eigen risico moet volledig worden afgeschaft Stelling: Een hoger eigen risico is een goed middel om de zorgkosten te beheersen Stelling: De zorgbijdrage (eigen risico en premie) moet volledig naar rato van het inkomen worden vastgesteld. Standpunt: ja Gezamenlijketoelichting: De Partij voor de Dieren vindt dat de gezondheidszorg toegankelijk moet zijn voor iedereen. Dat betekent geen eigen bijdrage, ook niet voor de huisarts. Ook willen we dat de verhoging van het eigen risico wordt teruggedraaid. In plaats daarvan worden de premie voor de zorgverzekering en het eigen risico inkomensafhankelijk. Daarnaast zetten wij in op preventieve gezondheidszorg om de zorgkosten als geheel te drukken. Stelling: De extra eigen bijdrage voor de GGZ moet teruggedraaid worden Toelichting: Goede geestelijke gezondheidszorg is van groot belang voor de mensen die deze zorg nodig hebben en voor de samenleving als geheel. De Partij voor de Dieren wil de GGZ dan ook handhaven op een kwalitatief hoogwaardig niveau. Juist de kwetsbare groep mensen die kampen met psychische klachten verdient onze bescherming. De politiek grijpt te gemakkelijk naar het instrument van ondoordachte bezuiniging, en dat is juist bij de GGZ extra schrijnend. Stelling: Effectieve preventiemaatregelen, zoals stoppen met roken, horen thuis in het basispakket. Toelichting: De Partij voor de Dieren vindt dat het basispakket alle basiszorg moet blijven vergoeden. Preventieve maatregelen maken de zorg op de lange termijn goedkoper, en horen volgens ons dus thuis in het basispakket Stelling: Gemeenten moeten in het kader van de WMO zelf beslissen welke zorg ze vergoeden. Het gaat hierbij om het vergoeden van bijvoorbeeld maatschappelijke opvang (daklozen etc), trapliften en huishoudelijke hulp.

4 Standpunt: nee Toelichting: De aanspraak op voorzieningen door burgers mag niet afhankelijk worden van de gemeentelijke begroting. De Partij voor de Dieren wil landelijke kaders voor de vergoeding van zorg, ook om verschillende behandeling van patiënten te voorkomen. Stelling: We voeren het actieve donorregistratiesysteem (ook het ja-tenzij donorregistratiesysteem genoemd) in. Toelichting: De Partij voor de Dieren hecht zeer aan de individuele vrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van burgers. Beslissingen die gaan over de dood en het eigen lichaam zijn zeer persoonlijk en kunnen zeer ingrijpend zijn voor nabestaanden op een moeilijk moment. Zulke beslissingen kunnen niet via een automatisme door de overheid genomen worden. Stelling: Het EPD heeft een toegevoegde waarde voor de kwaliteit van de zorg en moet, onder privacyvoorwaarden, worden ingevoerd. Toelichting: De Partij voor de Dieren hecht zeer aan de privacy van burgers. Mensen moeten ervan uit kunnen gaan dat de overheid hun privacy waarborgt. We vinden dat systemen die de privacy niet kunnen waarborgen, zoals het EPD moeten worden afgeschaft. Stelling: Het is goed wanneer complexe zorg geconcentreerd wordt en bepaalde behandelingen slechts in enkele ziekenhuizen worden uitgevoerd. Toelichting: De gevolgen van een dergelijke maatregel voor de toegankelijkheid van de zorg zouden eerst goed in kaart moeten worden gebracht. Stelling: Concurrentie in de zorg leidt tot meer kwaliteit en beheersing van prijzen. Stelling: Marktwerking in de zorg dient volledig te worden teruggedraaid. Standpunt: Vrije tandartstarieven moeten worden afgeschaft Toelichting: Solidariteit in de zorg staat onder druk. Privatisering van de zorg en marktwerking hebben ervoor gezorgd dat veel zorginstellingen draaien om winstmaximalisatie en dat gaat ten koste van de patiënt. De Partij voor de Dieren vindt dat gezondheidszorg toegankelijk moet zijn voor iedereen. Daarbij past het niet om te bezuinigen op de fundamenten van ons zorgstelsel: de huisarts, de apotheek, de psychiater, thuishulp en het ziekenhuis. Stelling: Er moet meer overheidsgeld naar preventie

5 Toelichting: Preventie is de basis. Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol als het gaat om voorkomen van ziekte en ongemak. Preventieve gezondheidszorg drukt de zorgkosten als geheel. Het programma van de Partij voor de Dieren richt zich met nadruk op preventieve gezondheidszorg. We willen dat de overheid een gezonde leefwijze stimuleert, en we willen de vergoeding voor preventie zoals de diëtist en hulp bij stoppen met roken in het basispakket houden. Stelling: Patiënten moeten zelf de beste zorg kunnen kiezen, dus het PGB blijft. Toelichting: Persoonsgebonden budgetten (pgb s) zijn een effectieve manier om invulling te geven aan de persoonlijke zorgbehoefte en blijven wat de Partij voor de Dieren betreft bestaan voor wie ze nodig heeft. Stelling: De financiering van zorg moet meer gericht worden op gezondheidswinst in plaats van op het aantal verrichtingen. Toelichting: De Partij voor de Dieren wil onnodige zorg voorkomen en prikkels voor overbehandeling aanpakken. Stelling: De zorg voor ouderen moet meer een verantwoordelijkheid van familie zijn. Toelichting: De Partij voor de Dieren wil dat de overheid bijdraagt aan een samenleving waarin ruimte is voor zorg voor elkaar en waarin mantelzorgers actief worden ondersteund. We zijn echter tegen het verplichtend opleggen van zorgtaken Stelling: Het verstrekken van drugs binnen een afkickprogramma voorkomt overlast en criminaliteit Toelichting: De Partij voor de Dieren wil niet treden in het deskundigenoordeel van de zorgwerkers die deze afwegingen maken in het belang van de patiënt. Stelling: De rollator moet uit het basispakket: in het basispakket alleen noodzakelijke zorg Toelichting: De Partij voor de Dieren vindt dat het basispakket alle basiszorg moet blijven vergoeden, inclusief de rollator

Vergelijking zorgparagraaf verkiezingsprogramma s politieke partijen

Vergelijking zorgparagraaf verkiezingsprogramma s politieke partijen Vergelijking zorgparagraaf verkiezingsprogramma s politieke partijen Dit is een samenvatting van de belangrijkste punten uit de verkiezingsprogramma s van de 11 belangrijkste politieke partijen: VVD, CDA,

Nadere informatie

Standpunten politieke partijen over de zorg

Standpunten politieke partijen over de zorg Standpunten politieke partijen over de zorg Basispakket en eigen risico- - Alleen noodzakelijke zorg in het basispakket om de zorgkosten te drukken. - Verhogen bedrag eigen risico. Ook de huisarts valt

Nadere informatie

Analyse van Concept Verkiezingsprogramma s Federatie Opvang, 5 juli 2012

Analyse van Concept Verkiezingsprogramma s Federatie Opvang, 5 juli 2012 Analyse van Concept Verkiezingsprogramma s Federatie Opvang, 5 juli 2012 Partij Maatschappelijke Opvang/dak- en thuisloosheid Vrouwenopvang/ Aanpak huiselijk geweld Jongeren en gezinnen Zorgstelsel Decentralisaties/

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema zorg

Onderzoek verkiezingsthema zorg Onderzoek verkiezingsthema zorg Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 27.798 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 15 tot en met 21 augustus 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

Amsterdam samen gezonder

Amsterdam samen gezonder Amsterdam samen gezonder Vastberaden samen de gezondheid van Amsterdammers verbeteren Convenant tussen: Gemeente Amsterdam Stadsregio Amsterdam Achmea 2011-2015 Introductie In het najaar van 2011 loopt

Nadere informatie

CG RaadGemengde gevoelens over regeerakkoord

CG RaadGemengde gevoelens over regeerakkoord Reacties regeerakkoord: CG RaadGemengde gevoelens over regeerakkoord 30-10-2012 Het conceptregeerakkoord van Rutte en Samsom roept nog veel onzekerheden op. CG- Raad en Platform VG zijn blij met het inkomensafhankelijk

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2013

Welkom bij Stad Holland 2013 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2013 100222-Bij SH00-2013 Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Wat biedt Stad Holland? Onze aanvullende

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Startnota 3D BMWE Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Versie 19 december 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Aanleiding: Achtergrond van

Nadere informatie

Visiedocument Informele Zorg

Visiedocument Informele Zorg MT 25112013 MT/13-404 b Visiedocument Informele Zorg Inleiding... 2 1. Informele zorg... 2 1.1. Externe ontwikkelingen Informele zorg... 2 1.2. De visie van Careyn... 3 1.3 Verantwoordelijkheden in de

Nadere informatie

Essays over de toekomst van de zorg. behorende bij het advies Met de kennis van later

Essays over de toekomst van de zorg. behorende bij het advies Met de kennis van later Essays over de toekomst van de zorg behorende bij het advies Met de kennis van later 1 Voorwoord In het voorjaar van 2013 hebben studenten van de Radboud Universiteit, de Universiteit van Groningen, de

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt

Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Versie van 12 oktober 2011 Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 De zorgverzekeringsmarkt per 1 januari

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Eerstelijns gezondheidszorg

Regionale VTV 2011. Eerstelijns gezondheidszorg Regionale VTV 2011 Eerstelijns gezondheidszorg Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Eerstelijns gezondheidszorg Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van der Bruggen, GGD

Nadere informatie

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Gemeente Bergen NH Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Wet Werken Naar Vermogen, AWBZ, Jeugdzorg Inleiding Aanleiding De gemeente Bergen staat aan de vooravond van een grote

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Eigen regie maakt de zorg beter voor minder geld

Eigen regie maakt de zorg beter voor minder geld Eigen regie maakt de zorg beter voor minder geld 1. Visie Onder het motto Eigen regie maakt de zorg beter voor minder geld kiezen wij als cliëntenorganisaties in de langdurige zorg voor een perspectief

Nadere informatie

Toekomstvisie op de Friese gezondheidszorg in 2020

Toekomstvisie op de Friese gezondheidszorg in 2020 Toekomstvisie op de Friese gezondheidszorg in 2020 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 Toekomst in kaart 4 Goede zorg is servicegericht 7 Goede zorg is toegankelijk 11 Goede zorg is van de beste kwaliteit

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Uw verzekering in 2014

Uw verzekering in 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2014 100222-Bij SH01-2014 Marion Banken Holland = Gezondheid = Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! De premies

Nadere informatie

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Best bewezen zorg voor jeugd, duurzaam georganiseerd naar elk jaar beter. Voorwoord Deze notitie werd geschreven naar aanleiding van

Nadere informatie

de agenda voor de zorg

de agenda voor de zorg de agenda voor de zorg NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Samenvatting De samenwerkende partijen willen realiseren: 1 Nadruk op gezondheid en gedrag en kwaliteit van leven 2 Zelfmanagement en

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Socialistische Partij

Socialistische Partij Socialistische Partij EERSTE WEG LINKS 1 EERSTE WEG LINKS: STEM VOOR SOCIALE WEDEROPBOUW Na twintig jaar rechtse, neoliberale politiek in drie varianten (CDA/VVD, CDA/PvdA, en PvdA/VVD/D66) loopt deze

Nadere informatie

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente Hervorming van en : de vertaling van de transities binnen de gemeente naar VILANs klik hier! NOTA Cak premie van brutoloon eigen bijdrage WMO eigen bijdrage Wlz polis + eigen risico ouderbijdrage wijkverpleegkundige

Nadere informatie