Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem"

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem Veelgestelde vragen en antwoorden woonzorgvoorziening Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem. aanleiding De gemeente Arnhem is onder de naam Minder Opvang, Beter Leven, bezig met een ingrijpende herstructurering van de Maatschappelijke Opvang, de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en de Verslavingszorg. Op 30 mei 2011 heeft de Gemeenteraad het Masterplan Minder Opvang, Beter Leven (MOBL) vastgesteld en op 5 juli 2011 heeft het College van B&W het bijbehorende Uitvoeringsprogramma MOBL vastgesteld. Mede ingegeven door een forse bezuinigingsopgave wil de gemeente samen met tal van partners de opvang anders organiseren, met als doel minder opvang, meer wonen. Als gevolg hiervan worden nieuwe locaties gezocht en bestaande verhuisd of samengevoegd. Aan de Groningensingel 1221 in Arnhem is er sprake van een ander type zorg op een bestaande locatie, te weten Beschermd Wonen. Over de woonzorgvoorziening 1. Wat is een woonzorgvoorziening Beschermd Wonen? Een woonzorgvoorziening Beschermd Wonen biedt woonruimte aan mensen die voorheen kampten met een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Soms waren ze dakloos, vaak verslaafd. Bewoners hebben voorafgaand aan hun komst binnen Beschermd Wonen behandeling ondergaan. Ze zijn na hun behandeling echter nog niet in staat om zelfstandig te wonen. Ze hebben veel baat bij rust, regelmaat en orde. De helft van de bewoners gebruikt geen middelen meer, de andere helft onder toezicht en begeleiding (nog) wel. Binnen Beschermd Wonen is 24 uur per dag, 7 dagen per week begeleiding aanwezig. In het pand aan de Groningensingel komen twee fysiek van elkaar gescheiden afdelingen van elk 30 appartementen, waar in het totaal 60 bewoners verblijven. 2. Wat is het verschil tussen de twee afdelingen? Op één afdeling is gecontroleerd gebruik van alcohol of drugs toegestaan, als onderdeel van het begeleidingsplan. Dit betekent dat onder toezicht en strikte afspraken middelen gebruikt mogen worden. Op de andere afdeling verblijven bewoners die een klinische behandeling achter de rug hebben, in staat zijn zich al geheel te onthouden (abstinent zijn), maar nog niet zelfstandig kunnen wonen. Hier is gebruik van alcohol of drugs niet toegestaan. De afdelingen zijn in het gebouw van elkaar gescheiden. 3. Is er altijd begeleiding aanwezig in een woonzorgvoorziening Beschermd Wonen? Ja, er is 24 uur per dag, 7 dagen per week begeleiding in het pand aanwezig. Binnen een voorziening voor Beschermd Wonen werken persoonlijk begeleiders, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, maar ook verslavingsartsen en psychologen. 4. Welke zorg werd er tot nu toe gegeven aan de Groningensingel 1221? Sinds 1999 is in het gebouw de Kliniek Verslavingsbehandeling van IrisZorg gevestigd. In deze kliniek worden

2 tijdelijk en op vrijwillige basis patiënten opgenomen met verslavingsproblematiek, vaak in combinatie met psychiatrische problematiek. Er vinden kortdurende klinische opnames plaats van 2 weken tot maximaal 3 maanden. 5. Wordt het gehele gebouw ingericht als woonzorgvoorziening Beschermd Wonen? Het gebouw wordt intern verbouwd van 70 kortverblijf kamers naar twee gescheiden afdelingen van elk 30 woonappartementen. Daarnaast zijn er diverse kantoorruimten in het pand in gebruik. Hier werken overdag ongeveer 20 medewerkers van IrisZorg, boven op de dagelijkse bezetting die nodig is voor de voorziening Beschermd Wonen. 6. Per wanneer gaat het gebouw dienst doen als woonzorgvoorziening Beschermd Wonen? In het najaar van 2012 is al gestart met de bouw van de eerste 30 appartementen. Hierover is de buurt destijds ingelicht. Na het vertrek van de Kliniek Verslavingsbehandeling naar Zevenaar in mei van dit jaar wordt gestart met de bouw van nog eens 30 appartementen. Naar verwachting is ingebruikname van de eerste 30 appartementen op 1 juni 2013 en de ingebruikname van de tweede 30 appartementen op 1 januari Over de locatie 7. Waar komt de woonzorgvoorziening Beschermd Wonen precies? De woonzorgvoorziening Beschermd Wonen komt aan de Groningensingel 1221 in Arnhem. De huidige Kliniek Verslavingsbehandeling aan de Groningensingel 1221 verhuist naar Zevenaar. 8. Waarom komt de woonzorgvoorziening Beschermd Wonen aan de Groningensingel? Aan de Groningensingel is sinds oktober 1999 de Kliniek Verslavingsbehandeling van IrisZorg gevestigd. Omdat mensen met een verslavingsprobleem tegenwoordig vaker ambulant behandeld worden, is in de zomer van 2012 het aantal bedden teruggebracht van 70 naar 30. De ruimte die daardoor vrij is gekomen wordt momenteel verbouwd voor 30 appartementen voor Beschermd Wonen. In november 2012 is de buurt hierover geïnformeerd. Door nu het overgebleven gedeelte van de Kliniek Verslavingsbehandeling te verhuizen naar Zevenaar, ontstaat aan de Groningensingel ruimte voor een woonzorgvoorziening met in totaal 60 appartementen Beschermd Wonen. Aan dit type appartementen is in Arnhem veel behoefte. De opgedane ervaringen ermee zijn heel positief. 9. Waarom komt deze woonzorgvoorziening niet op een andere plek in Arnhem? De gemeente heeft samen met IrisZorg, maar ook woningbouwcorporaties, politie en regiowethouders de afgelopen maanden gezocht naar locaties voor een nieuwe voorziening Beschermd Wonen. Een geschikte locatie, die tijdig beschikbaar is, bleek in Arnhem niet te vinden. IrisZorg heeft hierop een oplossing gevonden door goed te kijken hoe haar bestaande voorzieningen anders benut kunnen worden. Daarom verhuist de Kliniek Verslavingsbehandeling naar Zevenaar. Het pand aan de Groningensingel kan dan helemaal ingericht worden als een woonzorgvoorziening Beschermd Wonen. Er zijn en blijven overigens ook appartementen Beschermd Wonen elders in Arnhem, te weten aan de Remisestraat. 10. Van wie is het gebouw en van wie is de grond? IrisZorg is eigenaar van zowel het gebouw als de grond. 11. Voor hoe lang blijft de Groningensingel 1221 plaats bieden aan deze woonzorgvoorziening? In principe blijft de woonzorgvoorziening Beschermd Wonen gehandhaafd aan de Groningensingel zolang ze hiermee in een behoefte voorziet. 12. Is er een bouwvergunning nodig? Voor de tweede interne verbouwing is een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig. De omgevingsvergunning voor de eerste interne verbouwing is reeds afgegeven. 13. Kan ik bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning? Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen het verstrekken van een omgevingsvergunning.

3 14. Kan ik bezwaar maken tegen de komst deze woonzorgvoorziening Beschermd Wonen aan de Groningensingel? Nee, de woonzorgvoorziening is passend binnen het nu geldende bestemmingsplan. U kunt geen bezwaar maken. Over de nieuwe bewoners 15. Wie komen er wonen in de woonzorgvoorziening Beschermd Wonen? In een woonzorgvoorziening Beschermd Wonen komen mensen wonen die niet zelfstandig kunnen wonen en leven. Zij krijgen, in een beschermde omgeving, begeleiding bij zaken die voor de meeste mensen vanzelfsprekend zijn: koken, boodschappen doen, hun appartement schoonhouden, sociale contacten opbouwen, werk of dagbesteding, omgaan met geld, enzovoort. Bij de groep bewoners die nog gebruikt is stabilisatie en het verminderen van gebruik een belangrijke doelstelling in de begeleiding. De ervaring leert dat wanneer deze bewoners een eigen appartement hebben en goede begeleiding krijgen, zij tot rust komen en hun gebruik daarmee sterk verminderd. IrisZorg heeft hier inmiddels goede ervaringen mee opgebouwd. De groep bewoners die een klinische behandeling achter de rug heeft en niet meer wil gebruiken, wordt door IrisZorg ondersteund in het voorkomen van terugval en het herkennen van situaties die een terugval kunnen veroorzaken. 16. Dus 30 van de 60 bewoners zijn verslaafd aan alcohol of drugs? Ja, deze groep bewoners kan verslaafd zijn aan drugs, alcohol, medicijnen of een combinatie daarvan. De meesten van hen hebben lang verslavende middelen gebruikt. Het is een uitzonderlijke prestatie als een verslaafde dan helemaal zonder middelen kan leven. De behandeling is erop gericht om het gebruik van middelen zo veel mogelijk terug te dringen en een gezonde, stabiele leefstijl te hanteren. Wanneer deze bewoners in een beschermde omgeving wonen, en zij zich ontworsteld aan de stress die de strijd om het dagelijks bestaan op straat of in de opvang met zich meebrengt, neemt de behoefte aan middelen snel af. 17. En de andere 30 bewoners zijn echt niet meer verslaafd? Dat klopt. 30 van de 60 appartementen zijn bestemd voor bewoners die een (klinische) behandeling achter de rug hebben en abstinent zijn, dus helemaal geen alcohol of drugs meer gebruiken. De afdeling waar zij verblijven is volledig alcohol- en drugvrij. Deze bewoners hebben in de regel wat minder lang en minder intensief verslavende middelen gebruikt. Het kan overigens zo zijn dat deze bewoners wel methadon krijgen voorgeschreven. Methadon is geen drug, maar een medicijn. Methadon valt onder de Wet op de Geneesmiddelen. Het wordt gebruikt om ontwenningsverschijnselen op te vangen en wordt voorgeschreven door een arts. 18. Hoe lang blijven deze bewoners hier gemiddeld wonen? De woonduur verschilt. Bij de groep bewoners die nog gebruikt, is stabilisatie en het verminderen van het gebruik een belangrijke doelstelling in de begeleiding. Hoewel veel van deze bewoners dromen van een eigen huis, is een beschermde of een begeleide woonvorm soms voor lange tijd het maximaal haalbare. Dit, mede gezien hun beperkte zelfstandigheid en het vermogen om het leven geheel zelfstandig te leiden. Deze groep woont al snel 5 jaar of langer in de woonzorgvoorziening. De groep bewoners die een klinische behandeling achter de rug heeft en niet meer wil gebruiken, woont er gemiddeld tussen de 1 en 3 jaar. Deze groep wordt ondersteund in het voorkomen van terugval en het herkennen van situaties die een terugval kunnen veroorzaken. Wanneer zij dankzij duurzame woonbegeleiding steeds zelfstandiger worden, gaan zij begeleid of helemaal zelfstandig wonen. 19. Komen er alleen mannen of vrouwen wonen of is het gemengd? Er komen zowel mannen als vrouwen wonen. De minimum leeftijd is 23 jaar, maar bewoners zijn over het algemeen een stuk ouder. De gemiddelde leeftijd is ongeveer 45.

4 20. Wat doen deze bewoners de hele dag? Voor de groep bewoners die zich geheel onthoudt van alcohol en/of drugs is het streven dat iedereen een vorm van werk of dagactiviteit heeft voor tenminste 4 dagdelen per week. Voor de groep bewoners die nog wel gebruikt moet vaak begonnen worden met een voorzichtige opbouw van dagactiviteit. Verder wordt er gesport en is er tijd voor sociale activering. Buiten werk en activiteiten om zijn bewoners druk met dagelijkse werkzaamheden zoals het schoonmaken van hun appartement, boodschappen doen, eten koken en kleding wassen. Uiteraard hebben ze frequent gesprekken met begeleiders en behandelaars. Om uur moeten ze binnen zijn. Over het algemeen is men na de inspanningen overdag geneigd vroeg naar bed te gaan. 21. Hoe kunnen deze bewoners nog aan het werk zijn of dagbesteding volgen? Als de verslaving onder controle is, dat wil zeggen als er sprake is van gecontroleerd en geregeld gebruik naast een verder gezonde leefwijze, kan een bewoner die verslaafd is prima (aangepast) werk of dagbesteding verrichten. Dat geldt vooral voor bewoners de niet meer verslaafd zijn. Een goed arbeidsritme stimuleert de groei naar begeleid of geheel zelfstandig wonen. Niet voor niets staat IrisZorg voor wonen, werken en behandelen. IrisZorg gelooft dat zij haar bewoners daarmee optimaal kan ondersteunen richting verder herstel. 22. Mogen bewoners vrij in- en uitlopen in de woonzorgvoorziening? De woonzorgvoorziening vormt een thuis voor de bewoners, is zeker geen gevangenis, maar er gelden wel strakke huisregels en vrijheden zijn gebonden aan begeleidingsdoelen. 23. Mogen bewoners bezoek ontvangen? Ja, maar ook hiervoor gelden duidelijke afspraken die moeten worden nageleefd. Zo dient het bezoek altijd vooraf aangekondigd te zijn en besproken te worden met de begeleiding. 24. Morgen bewoners doorstromen van de ene naar de andere afdeling binnen de voorziening? Ja. Bewoners die nog gebruikten, maar uiteindelijk in staat zijn hun gebruik volledig te stoppen, kunnen doorstromen naar de andere afdeling binnen de woonzorgvoorziening. Andersom kan een bewoner die niet meer gebruikte, onverhoopt een blijvende terugval krijgen en binnen de groep bewoners geplaatst worden die nog wel gebruikt. 25. Komt er nu een andere doelgroep dan er voorheen in de Kliniek kwam? Ja en nee. In de Kliniek Verslavingsbehandeling werden mensen opgenomen die net aan hun verslavingsbehandeling begonnen. Het betrof patiënten van alle type zorgzwaarten. De bewoners die in de woonzorgvoorziening Beschermd Wonen komen wonen hebben hun (klinische) behandeling al afgerond. Ze zijn daarmee verder dan de groep die voorheen in de kliniek kwam. Ze zijn inmiddels geschikt om in een beschermde omgeving te komen wonen en leven en daarbij rekening te houden met huisgenoten en omwonenden. 26. Maar bewoners die verslaafd zijn mogen in het pand alcohol of drugs gebruiken. In de Kliniek mocht dat niet. Dat klopt. Op de afdeling waar bewoners verblijven die nog steeds verslaafd zijn, mensen dus bij wie de klinische behandeling niet volledig heeft aangeslagen omdat ze vaak te lang en te intensief hebben gebruikt, wordt gecontroleerd gebruik van alcohol en drugs binnen de woonzorgvoorziening toegestaan als onderdeel van het begeleidingsplan. Zouden we deze mensen niet in zorg nemen dan is het risico op achteruitgang en overlast op straat groot. Geven we deze mensen wel de juiste zorg, dan zien we dat gebruik al heel snel afneemt en stabiliseert. Mensen komen tot rust en tot herstel. Bewoners die nog aan alcohol verslaafd zijn mogen een afgemeten dagelijkse hoeveelheid alcohol gebruiken, binnen het eigen appartement. Bewoners die drugverslaafd zijn mogen onder toezicht van begeleidend personeel een afgemeten dagelijkse hoeveelheid drugs gebruiken in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. Gebruik in de voorziening is aan strenge regels geboden. Het spuiten van drugs is bovendien in en om de voorziening streng verboden. 27. Voorziet IrisZorg bewoners zelf van drugs? Nee. Het kan wel zijn dat bewoners methadon verstrekt krijgen. Bewoners die methadon verstrekt krijgen hoeven

5 niet meer te scoren. Methadon is echter geen drug. Methadon valt onder de Wet op de Geneesmiddelen. Zowel bewoners die nog gebruiken als bewoners die abstinent zijn kunnen op medisch voorschrift methadon verstrekt krijgen. 28. Hoe komen bewoners die verslaafd zijn aan hun alcohol of drugs? De bewoners die aan alcohol verslaafd zijn kopen hun drank bij de supermarkt of slijterij. Er zijn daarover wel vooraf afspraken gemaakt. De bewoners die aan drugs verslaafd zijn halen hun drugs via de voor hen bekende wegen. Ook hierop wordt nadrukkelijk gecontroleerd. Het kopen van drugs vindt uiteraard niet plaats in de omgeving of op de locatie van Beschermd Wonen. In de buurt van de Groningensingel mogen absoluut geen drugs worden gekocht of verkocht. Daar wordt strikt op toegezien. Gebeurt dit wel, dan worden er sancties opgelegd die kunnen leiden tot beëindiging van het wonen in de woonzorgvoorziening. Gebruik van alcohol en/of drugs wordt overigens standaard gemonitord, onder meer met gebruikmaking van urinecontroles en alcoholblaastesten. 29. Bewoners hoeven voor de aanschaf van alcohol of drugs geen strafbare feiten meer te plegen? Nee. Het gebruik verminderd vrijwel direct wanneer deze bewoners in rust op zichzelf wonen en professioneel worden begeleid. De geringe hoeveelheid alcohol of drugs die ze uiteindelijk nog gebruiken geeft geen reden tot het plegen van strafbare feiten. 30. Mogen de bewoners die alcohol gebruiken horecagelegenheden bezoeken? Ja dat mogen ze, maar dat doen ze zelden of nooit. Bovendien drinken bewoners die verslaafd zijn aan alcohol niet voor de gezelligheid en missen ze het zelfvertrouwen om in een openbare gelegenheid een drankje te nuttigen. 31. Mogen bewoners die drugs gebruiken dat ook gebruiken binnen het eigen appartement? Nee, het gebruik van drugs wordt per bewoner en al naar gelang zijn situatie in een afgesproken hoeveelheid toegestaan te gebruiken in een speciaal hiervoor ingerichte ruimte. Hiervoor gelden duidelijke regels waar streng op wordt toegezien. Overigens is het intraveneus injecteren van verdovende middelen, bijvoorbeeld het spuiten van heroïne, binnen en buiten de woonzorgvoorziening ten strengste verbonden. Een heroïneverslaafde die nog heroïne spuit is niet geschikt voor deze woonzorgvoorziening voor Beschermd Wonen. 32. Moeten bewoners verplicht afkicken? Nee, niet per se. De behandeling van bewoners die verslaafd zijn is erop gericht het gebruik onder controle te krijgen en te verminderen. Slechts een deel van deze groep die langdurig en intensief gebruikt heeft, lukt het volledig zonder middelen te leven ( abstinentie ). Intensieve verslaving brengt mensen blijvende schade toe. Van volledig herstel kan in die gevallen nooit sprake zijn. Wel ontstaat meer rust en stabiliteit in het leven van deze bewoners wanneer zij beschermd wonen en goede zorg en begeleiding ontvangen. 33. Hoe gaan de bewoners van huis naar bijvoorbeeld de winkel om boodschappen doen? Net als andere buurtbewoners lopen en of fietsen zij of maken ze gebruik van het openbaar vervoer. 34. Zijn de bewoners gevaarlijk voor andere mensen, kleine kinderen uit de buurt of bijvoorbeeld schooljeugd aan de Groningensingel? Nee, eerder minder dan meer dan andere bewoners in willekeurig welke straat. De bewoners zijn in de regel erg op zichzelf gericht en liever in hun appartement dan op straat. Beheer van de omgeving 35. Mogen deze bewoners ook buiten het pand, in de directe omgeving, alcohol of drugs gebruiken? Nee, er wordt streng op toegezien dat dit niet gebeurt. Dit verbod is ook opgenomen in het huisreglement en woonzorgplan. Het betreft ook een situatie waar bewoners juist van weg willen blijven. Het hoeft niet meer, omdat er binnen de woonzorgvoorziening zelf gebruikt mag worden.

6 36. Gaan we vuile spuiten aantreffen of bierblikken rondom de voorziening? Nee. Binnen en buiten de voorziening is het ten strengste verboden heroïne te spuiten. Naast dat het verboden is, is de kans dat het onverhoopt toch voorkomt nihil. Het aantal cliënten (niet zijnde bewoners van deze woonzorgvoorziening) dat nog heroïne spuit in Arnhem is minimaal. Druggebruikers gebruiken met name cannabis en cocaïne. Het gebruik van heroïne komt nauwelijks meer voor in Nederland en als het voorkomt, wordt het gerookt. 37. Krijgen we hinder van deze bewoners? Die kans is eveneens nihil. De huisregels en afspraken zijn zodanig dat de bewoners in goede harmonie in de woonzorgvoorziening wonen, zonder de overige bewoners, het personeel en/of de omgeving hinder te bezorgen. De bewoners willen graag terug in de maatschappij en zullen hun plaats in de voorziening voor Beschermd Wonen niet in gevaar brengen door zich niet aan de regels of afspraken te houden. Zij weten dat overtreding van de regels kan leiden tot gedwongen vertrek uit de voorziening. De ervaring leert dat hinderlijk gedrag veelal samenhangt met het gebrek aan een gestructureerde/begeleide setting. Beschermd Wonen is bij uitstek een gestructureerde woonsetting en hinder binnen of buiten de woonzorgvoorziening doet zich dan ook niet of nauwelijks voor. 38. Veroorzaakten deze personen vroeger overlast? Ja. Veel van deze mensen zijn voorheen in aanraking gekomen met politie en justitie. Zeker de groep bewoners die verslaafd is. Dit heeft te maken met de manier waarop zij aan hun middelen moesten komen en hoe zij het soms harde straatleven het hoofd moesten bieden. In die omstandigheden veroorzaakten zij vaak overlast. Dat is nu niet meer het geval. 39. Veroorzaakt deze woonzorgvoorziening geen aanloop van dealers? Nee, bewoners weten dat zij hun plek in de woonzorgvoorziening hiermee op het spel zetten. Zij zelf zullen, als ze nog contacten hebben, hun dealers erop wijzen ruim buiten de afgebakende zone te blijven waarbinnen niet mag worden gedeald. Van IrisZorg uit zal er ten alle tijden bij slechts het geringste vermoeden van dealen in de nabije omgeving van de Groningensingel, contact worden opgenomen met de politie. 40. Is de politie bekend met de komst van deze woonzorgvoorziening aan de Groningensingel? Ja. De politie is hiermee bekend en heeft aan het College van B&W van de gemeente Arnhem positief geadviseerd over de komst van deze woonzorgvoorziening aan de Groningensingel. Ook neemt de politie straks zitting in een nieuw in te richten monitorgroep. 41. Wat is een monitorgroep? Een monitorgroep is verantwoordelijk voor het opstellen van een beheerconvenant waarin afspraken worden vastgelegd op het gebied van leefbaarheid, het voorkomen van hinder, klachtafhandeling en bereikbaarheid. Ook als direct omwonende kunt u zich opgeven voor deelname binnen de monitorgroep. Bij de komst van de kliniek in 1999 is eveneens een monitorgroep ingericht en een beheerplan opgesteld om eventuele hinder te voorkomen. Deze hinder bleef echter volledig uit en dat zal in de toekomst niet anders zijn. Toch vinden wij het belangrijk om ook nu een monitorgroep in te richten en een beheerplan op te stellen. Alleen al het in gezamenlijkheid maken van goede afspraken voorkomt hinder. 41. Maar als omwonenden toch een klacht hebben, wat dan? Mocht er toch hinder zijn, dan kan de begeleiding van IrisZorg daarop aangesproken worden. Voor acute gevallen kan, vanaf het moment dat de voorziening geopend is, een speciaal nummer van IrisZorg gebeld worden dat 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar is. Dan onderneemt IrisZorg meteen actie. Is er hinder in de omgeving, dan kan de politie gebeld worden via Wat zijn de ervaringen met andere woonzorgvoorzieningen voor Beschermd Wonen? Door het hele land heen zijn deze alleen maar positief. Er zijn in de regel bijna geen meldingen van hinder. Ook in Arnhem zijn er al goede resultaten bereikt, bijvoorbeeld in de Remisestraat waar ook Beschermd Wonen plaatsheeft.

7 Over informatie en contact 43. Waar vind ik meer informatie? Direct omwonenden worden schriftelijk geïnformeerd over de functiewijziging binnen het gebouw aan de Groningensingel 1221 en uitgenodigd voor een inloopavond aldaar op donderdag 11 april 2013 van tot uur. 44. En als ik nu al vragen heb? Wanneer u nu al vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer Rob van Druten, teamleider Beschermd Wonen, onder telefoonnummer of

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen.

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Inleiding De centrumgemeente Nijmegen en IrisZorg willen zich inzetten voor kwetsbare jongeren

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen.

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Inleiding De centrumgemeente Nijmegen en IrisZorg willen zich inzetten voor kwetsbare jongeren

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Verhuizing Kliniek naar Regionaal Gezondheidscentrum Zevenaar

Veelgestelde vragen en antwoorden Verhuizing Kliniek naar Regionaal Gezondheidscentrum Zevenaar Veelgestelde vragen en antwoorden Verhuizing Kliniek naar Regionaal Gezondheidscentrum Zevenaar Veelgestelde vragen en antwoorden bij de verhuizing van de Kliniek Verslavingsbehandeling van IrisZorg van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Verhuizing Methadonpolikliniek en Medische Heroïne Unit

Veelgestelde vragen en antwoorden Verhuizing Methadonpolikliniek en Medische Heroïne Unit Veelgestelde vragen en antwoorden Verhuizing Methadonpolikliniek en Medische Heroïne Unit Veelgestelde vragen en antwoorden bij de verhuizing van de Methadonpolikliniek en de Medische Heroïne Unit van

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Verhuizing activiteiten IrisZorg in Lelystad

Veelgestelde vragen en antwoorden Verhuizing activiteiten IrisZorg in Lelystad Veelgestelde vragen en antwoorden Verhuizing activiteiten IrisZorg in Lelystad Over de noodzaak van een nieuw onderkomen voor bestaande activiteiten van IrisZorg Lelystad 1. Waarom is een nieuw onderkomen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat 1. Wanneer komen de eerste bewoners? De eerste bewoners wonen vanaf 4 april op de Aalbersestraat. Zij stromen geleidelijk in. Naar verwachting zijn in juni 2016

Nadere informatie

Beschermd wonen in Leeuwarden

Beschermd wonen in Leeuwarden Meer informatie Voor vragen en informatie kunt u terecht bij de locatie van GGZ Friesland bij u in de buurt of kijk op de website www.ggzfriesland.nl. GGZ Friesland BW Leeuwarden Heerestraat 3 8911 LC

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. De toetsingscriteria

Vraag & Antwoord. De toetsingscriteria Vraag & Antwoord De toetsingscriteria Hoe zijn de nu vastgestelde toetsingscriteria tot stand gekomen? Waarom wordt deze tussenstap, het vaststellen van de toetsingscriteria, genomen? Hoe is de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Housing First: eerst een huis, dan de zorg Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. Dat is het idee achter Housing First. Een eigen (huur)woning geeft

Nadere informatie

Q&A - Bestemming Leyweg voor opvang dak- en thuislozen. Pagina 1 van 5

Q&A - Bestemming Leyweg voor opvang dak- en thuislozen. Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Welke voorzieningen gaat de gemeente (met welke partners) realiseren (aantal, aard, aantal bewoners, wat voor bewoners/bezoekers, begeleiding, toezicht)? Wie komen er wonen? Aan de Leyweg

Nadere informatie

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten Kliniek Wolfheze Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Soms lukt het niet om daar zelf uit te komen. Bij

Nadere informatie

Beschermd wonen en ambulante woonbegeleiding bij Eleos

Beschermd wonen en ambulante woonbegeleiding bij Eleos Beschermd wonen en ambulante woonbegeleiding bij Eleos Beschermd wonen Beschermd wonen houdt in dat u in een woonvorm woont. Als bewoner krijgt u persoonlijke begeleiding om uw zelfredzaamheid en deelname

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2534/izzp ZZP 1B GGZ Voortgezet verblijf met begeleiding (B-groep) voor verzekerden jonger dan drieëntwintig jaar Deze cliëntgroep

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst!

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! KLINISCHE BEHANDELING: ALS U DE CONTROLE OVER UW LEVEN TERUG WILT Onderdeel van Arkin Stoppen met alcohol of drugs en uw manier

Nadere informatie

GEZINSKLINIEK DE BORCH

GEZINSKLINIEK DE BORCH Voor cliënten GEZINSKLINIEK DE BORCH WAT IS DE BORCH? De Borch is een gezinskliniek voor de behandeling van verslaafde zwangere vrouwen (met of zonder partner) en verslaafde ouders met kinderen. 2 GEZINSKLINIEK

Nadere informatie

Wegwijs in Duurzaam Verblijf

Wegwijs in Duurzaam Verblijf Wegwijs in Duurzaam Verblijf Informatie voor patiënten Opnamekliniek De Heuve Klateringerweg 1 Binnenkort wordt u opgenomen in Duurzaam Verblijf in Beilen. Hierbij informeren wij u over zaken waarmee u

Nadere informatie

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregie De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel. van de.. [naam regelgeving]; besluit vast te

Nadere informatie

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Wegwijzer voor buurt- en wijkteams IRISZORG IN DE ACHTERHOEK Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Voor wie we er zijn Hoe je ons bereikt Onze gezichten Wat IrisZorg in de Achterhoek biedt Voor wie we er

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten Kliniek Zevenaar Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. JeugdzorgPlus... 3 1.1Inleiding... 3

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de locatie voor eerste opvang voor dak- en thuislozen aan de Wilhelminastraat 10-12

Vragen en antwoorden over de locatie voor eerste opvang voor dak- en thuislozen aan de Wilhelminastraat 10-12 Vragen en antwoorden over de locatie voor eerste opvang voor dak- en thuislozen aan de Wilhelminastraat 10-12 februari 2015 Wat is een 24-uursopvang en wie komen daar? Wat is de 24-uursopvang? De 24-uursopvang

Nadere informatie

Beschermde woonvorm Caumerbeek

Beschermde woonvorm Caumerbeek Beschermde woonvorm Caumerbeek Volwassenen Beschermde woonvorm Caumerbeek Introductie De Volwassenenzorg verleent hulp aan volwassenen tussen 18 en 65 jaar die langer dan een jaar psychiatrische problemen

Nadere informatie

Mijn hersenletsel. Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting:

Mijn hersenletsel. Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Mijn hersenletsel Ik heb moeite met het vasthouden of verdelen van mijn aandacht. Ik ben snel afgeleid. Ik heb moeite om alles bij te houden/de wereld gaat zo snel. Ik heb moeite met flexibiliteit en veranderingen.

Nadere informatie

Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V

Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V Sector Verpleging & Verzorging VV Beschut wonen met enige begeleiding _ 1 VV Deze cliëntgroep heeft enige begeleiding nodig, in een beschutte woonomgeving, omdat ze

Nadere informatie

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Cluster jeugd Preventie, inclusief minimale interventie van 1-3 gesprekken I- hulp (ambitie ook

Nadere informatie

Beschermde woonvorm Caumerbeek

Beschermde woonvorm Caumerbeek Beschermde woonvorm Caumerbeek Volwassenen Beschermde woonvorm Caumerbeek Introductie De Volwassenenzorg verleent hulp aan volwassenen tussen 18 en 65 jaar die langer dan een jaar psychiatrische problemen

Nadere informatie

Trauma en verslaving. Mondriaan. Verslavingszorg. Informatie voor patiënten

Trauma en verslaving. Mondriaan. Verslavingszorg. Informatie voor patiënten Verslavingszorg Trauma en verslaving Als u naast uw verslaving ook last heeft van een nare of ingrijpende gebeurtenis uit uw verleden Informatie voor patiënten Mondriaan voor geestelijke gezondheid Trauma

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Wonen op de Groppe. Doelstelling woonvorm:

Wonen op de Groppe. Doelstelling woonvorm: Wonen op de Groppe Hier wonen 6 tot 8 mensen die veel begeleiding nodig hebben. Het gebouw is gelegen naast de stallen en is dicht bij alle dieren. Er is een grote gezamenlijke woonkamer en keuken, waar

Nadere informatie

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First?

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First? Housing First Wat is Housing First? Het aanbieden van een individuele woonst én langdurige begeleiding aan mensen die chronisch dakloos zijn en kampen met een verslavings en/of psychiatrische problematiek.

Nadere informatie

Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin

Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Mentrum richt zich op de mogelijkheden van een cliënt. wij kijken naar wat hij wel kan, niet naar

Nadere informatie

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Algemene Gegevens Gegevens klant Naam Geboortedatum BSN Klantnummer Zijn er kinderen aanwezig? Gegevens aanbieder Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam ondersteuner Contactgegevens

Nadere informatie

ASSESSMENT MIDDELENGEBRUIK. Achternaam. Cliëntnummer. Naam interviewer

ASSESSMENT MIDDELENGEBRUIK. Achternaam. Cliëntnummer. Naam interviewer ASSESSMENT MIDDELENGEBRUIK Achternaam bij vrouwelijke cliënten meisjesnaam Geboortedatum Cliëntnummer Datum interview d d m m d d m m 1. Naam interviewer 2. 3. Interview is niet volledig afgenomen want:

Nadere informatie

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'.

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. 1.1 Het grootste deel van de daklozen in de Achterhoek betreffen mannen die lijden aan alcoholverslaving.

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: DRIE DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

ALCOHOLVERSTREKKING. Alcohol als bindmiddel? Drs. Gilbert V.J. Thomas Rainier Tallane Centrum Maliebaan, Utrecht

ALCOHOLVERSTREKKING. Alcohol als bindmiddel? Drs. Gilbert V.J. Thomas Rainier Tallane Centrum Maliebaan, Utrecht ALCOHOLVERSTREKKING Alcohol als bindmiddel? Drs. Gilbert V.J. Thomas Rainier Tallane Centrum Maliebaan, Utrecht HET ZORGCENTRUM AMERSFOORT ZORGCENTRUM VOOR ALCOHOLISTEN April 2008 besloot de gemeenteraad

Nadere informatie

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Collegenota Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Reg.nummer: 2014/360708 1 Inleiding Het college zoekt een geschikte locatie voor de

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2015 (Bijlage 3)

Onderwerp: Beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2015 (Bijlage 3) Officiële uitgave van de gemeente Maassluis Nummer:27 Datum Bekendmaking: 8 december 214 GEMEENTEBLAD Onderwerp: Beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam

Nadere informatie

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek.

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek. Geachte heer/ mevrouw, Hoe gaat het met u? Om duidelijk te krijgen hoe het op dit moment met u gaat, willen wij u vragen onderstaande vragen te beantwoorden. U mag bij elk onderwerp (het zijn er 11) in

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Wat zijn Skaeve Huse. Over de omgeving

Wat zijn Skaeve Huse. Over de omgeving Wat zijn Skaeve Huse - Waarom Skaeve Huse? - Hoe zien Skaeve Huse eruit? - Waarom deze rare naam? - Wat is woonoverlast en waar komt het voor? - Wat lost Skaeve Huse op? - Wat doet de gemeente nog meer

Nadere informatie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie Wier Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen Patiënten & familie 2 Voor wie is Wier? Wier is er voor mensen vanaf achttien jaar (en soms jonger)

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B.

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B. AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM Harddrugsgebruikers geregistreerd S. Biesma J. Snippe B. Bieleman SAMENVATTING In opdracht van de gemeente Rotterdam is de

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum

Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum 14 september 2015 Op 14 september 2015 vond er voor de wijkbewoners een voorlichtingsbijeenkomst plaats in De Bron in Beijum over de ontwikkelingen bij de

Nadere informatie

Zonneheuvel. Informatie voor verwijzers

Zonneheuvel. Informatie voor verwijzers Zonneheuvel Informatie voor verwijzers Zonneheuvel is een afdeling voor voortgezette behandeling met verblijf voor mensen vanaf 50 jaar met blijvende beperkingen voortvloeiend uit psychiatrische en levensfase

Nadere informatie

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG vra2007vws-16 24 077 Drugbeleid VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld... 2007 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal

Nadere informatie

Informatie voor jongeren Fasehuizen

Informatie voor jongeren Fasehuizen Fasehuizen Informatie voor jongeren Een fasehuis? Voor wie? Voor jongeren van 16 tot en met 18 jaar die zelfstandig willen wonen, maar daar nog begeleiding bij nodig hebben. Jongeren zoals jij. In een

Nadere informatie

Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken

Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken AVONDPROGRAMMA Onderdeel van Arkin U wilt uw leven niet meer laten overheersen door uw verslaving. Maar tijdens de behandeling wel blijven werken. Met

Nadere informatie

Hulpmiddelen. Voor het invulschema is gebruik gemaakt van de 11 domeinen uit de zelfredzaamheidmatrix.

Hulpmiddelen. Voor het invulschema is gebruik gemaakt van de 11 domeinen uit de zelfredzaamheidmatrix. Hulpmiddelen Zorg in kaart brengen Hierna staat een invulschema om je te helpen inzicht te krijgen in de ondersteuning die je krijgt. Het kan gebruikt worden ter voorbereiding op het keukentafelgesprek.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Skaeve Huse Tilburg. Presentatie 18 april 2013 Carin Turi Accountmanager Wonen, Welzijn, Zorg WonenBreburg

Skaeve Huse Tilburg. Presentatie 18 april 2013 Carin Turi Accountmanager Wonen, Welzijn, Zorg WonenBreburg Skaeve Huse Tilburg Presentatie 18 april 2013 Carin Turi Accountmanager Wonen, Welzijn, Zorg WonenBreburg Onderwerpen presentatie Hoe geeft Tilburg vorm aan Skaeve Huse? Aanleiding Doelstelling Participanten

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

Methadon en vakantie Verslavingszorg. Methadon. en vakantie. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Methadon en vakantie Verslavingszorg. Methadon. en vakantie. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Methadon en vakantie Verslavingszorg Methadon en vakantie Informatie voor cliënten Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Methadon en vakantie Op vakantie gaan voor iemand

Nadere informatie

Informatie over zorgzwaartepakketten

Informatie over zorgzwaartepakketten Informatie over zorgzwaartepakketten voor cliënten, familie en andere betrokkenen Voor wie is deze folder? Deze informatie is voor mensen met psychiatrische problemen die voor langere tijd bij GGZ ingeest

Nadere informatie

High & Intensive Care

High & Intensive Care High & Intensive Care Waarom krijg ik deze folder? U bevindt zich in een (tijdelijk) ontregelde situatie die u niet zelf de baas meer bent. Het is in uw situatie nodig om intensieve begeleiding en behandeling

Nadere informatie

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN De juiste keuze voor u! ONDERSTEUNING & BEGELEIDING WMO ROTTERDAM www.antesgroep.nl/rotterdam INHOUD SOCIAAL EN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN

Nadere informatie

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid

Nadere informatie

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd?

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd? Veelgestelde vragen Algemeen 1. Waarom biedt de gemeente Krimpen aan den IJssel vluchtelingen opvang aan? Elke dag komen er nieuwe vluchtelingen in Nederland aan. Voor deze mensen is niet direct een plek

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Overzicht maatwerkvoorzieningen Dordrecht en Drechtsteden

Overzicht maatwerkvoorzieningen Dordrecht en Drechtsteden Overzicht maatwerkvoorzieningen Dordrecht en Drechtsteden WMO Beschermd Wonen (contract Dordrecht) Naam product: Normalisering Wonen Specifiek kenmerk van product: Ondersteuning is 24/7 oproepbaar en beschikbaar

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Lentis Kop 1, Ouderenpsychiatrie. Kop 2, pagina 1! Voortgezette Klinische Behandeling A-Borg Winschoten

Lentis Kop 1, Ouderenpsychiatrie. Kop 2, pagina 1! Voortgezette Klinische Behandeling A-Borg Winschoten Lentis Kop 1, Ouderenpsychiatrie pagina 1 Kop 2, pagina 1! Voortgezette Klinische Behandeling A-Borg Winschoten Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische problemen. Sommige mensen

Nadere informatie

69 Zorgzwaartepakketten

69 Zorgzwaartepakketten DC 69 Zorgzwaartepakketten verstandelijk gehandicapten 1 Inleiding Cliënten die zorg in het kader van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) nodig hebben, kunnen aanspraak maken op een budget daarvoor.

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Overlastmetingen in de Gravinnesteeg en omgeving en evaluatie Convenant gebruiksruimte Brijder Verslavingszorg

Nota van B&W. Onderwerp Overlastmetingen in de Gravinnesteeg en omgeving en evaluatie Convenant gebruiksruimte Brijder Verslavingszorg Nota van B&W Onderwerp Overlastmetingen in de Gravinnesteeg en omgeving en evaluatie Convenant gebruiksruimte Brijder Verslavingszorg Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. G. Spijker Telefoon 5115584

Nadere informatie

Behandelhuis afdeling Psychiatrie

Behandelhuis afdeling Psychiatrie Behandelhuis afdeling Psychiatrie U bent opgenomen of overweegt u te laten opnemen in het Behandelhuis van de afdeling Psychiatrie van Rijnstate Arnhem. Meer informatie hierover vindt u in deze folder.

Nadere informatie

Stadsberichten Extra. Tijdelijke alcoholopvang aan de Kleine Haag. Maliebaan. Stad met een hart. Nieuws van de gemeente Amersfoort

Stadsberichten Extra. Tijdelijke alcoholopvang aan de Kleine Haag. Maliebaan. Stad met een hart. Nieuws van de gemeente Amersfoort Stadsberichten Extra Nieuws van de gemeente Amersfoort Tijdelijke alcoholopvang aan de Kleine Haag Begin oktober verhuist de huidige groep bezoekers van het zorgcentrum de Kleine Haag naar het hostel voor

Nadere informatie

Prestaties Zorgzwaartepakketten GGZ

Prestaties Zorgzwaartepakketten GGZ Prestaties Zorgzwaartepakketten GGZ Sector GGZ GGZ-B Voortgezet verblijf met begeleiding _ 1B GGZ Deze cliëntgroep heeft vanwege een psychiatrische aandoening een vorm van behandeling (geneeskundige zorg)

Nadere informatie

Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving.

Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving. Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Anouk woont al jaren bij een leefgroep voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Maar ze wil zelfstandiger

Nadere informatie

Langdurige Forensische Psychiatrie

Langdurige Forensische Psychiatrie Risicomanagement Checklijst Langdurige Forensische Psychiatrie Drs. Peter C. Braun, Dr. Erik Bulten Persoonlijke gegevens van de patiënt: Naam tbs-gestelde: Geboortedatum: TBS nummer: Verblijfplaats ten

Nadere informatie

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek Brochure voor verwijzers Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek ribw arnhem & veluwe vallei 2 Meedoen in de maatschappij; voor veel mensen met langdurige psychiatrische problemen

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Maatschappelijk wonen en verzorging in het Hamrikheem

Maatschappelijk wonen en verzorging in het Hamrikheem Maatschappelijk wonen en verzorging in het Hamrikheem Het Hamrikheem is een woonzorgcentrum voor mensen met langdurige psychiatrische beperkingen. U woont hier zo gewoon mogelijk. Wij bieden de begeleiding

Nadere informatie

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen Afdeling C2 Afdeling C2 Terworm Ouderen Afdeling C2 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de afdelingen

Nadere informatie

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering Andere aanwezige(n): Nee Ja Naam: Relatie tot cliënt: Easycare Welzijn

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving Haarlem Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek, MBA. Wethouder Wmo, Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur en Vastgoed Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Meer informatie Hoe word ik op de hoogte gehouden? Bij wie kan ik terecht voor vragen?

Vraag & Antwoord. Meer informatie Hoe word ik op de hoogte gehouden? Bij wie kan ik terecht voor vragen? Vraag & Antwoord De locatiekeuze Waar komt de nieuwe tijdelijke woonvoorziening? Waarom is gekozen voor een tijdelijke locatie? Wordt deze locatie na 3 tot 4 jaar ook de definitieve locatie? Hoe is de

Nadere informatie

STICHTING DE STAM. Doelstelling Visie Voor wie? Door wie? Programma Ketenpartners Instroom & intake Uitstroom & nazorg

STICHTING DE STAM. Doelstelling Visie Voor wie? Door wie? Programma Ketenpartners Instroom & intake Uitstroom & nazorg Welkom STICHTING DE STAM Doelstelling Visie Voor wie? Door wie? Programma Ketenpartners Instroom & intake Uitstroom & nazorg DOELSTELLING Langdurig (ex) verslaafden de mogelijkheid bieden tot terugkeer

Nadere informatie

Extra hulp indien nodig

Extra hulp indien nodig Extra hulp indien nodig Minder als het kan F-ACT volwassenen F-ACT biedt zorg aan volwassenen tot 60 jaar die te maken hebben met een grote kwetsbaarheid vanwege hun psychoses of ernstige persoonlijkheidsproblematiek.

Nadere informatie

Maatschappelijk wonen en verzorging in het Hamrikheem

Maatschappelijk wonen en verzorging in het Hamrikheem Maatschappelijk wonen en verzorging in het Hamrikheem Het Hamrikheem is een woonzorgcentrum voor mensen met langdurige psychiatrische beperkingen. U woont hier zo gewoon mogelijk. Wij bieden de begeleiding

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en goede zorg centraal.

Nadere informatie

Voorzieningen bij MindUp Wonen

Voorzieningen bij MindUp Wonen Voorzieningen bij MindUp Wonen HAAL HET BESTE Als u bij MindUp bent opgenomen voor verblijf met begeleiding, in een beschermde woonvorm, kan dat voor u een behoorlijke verandering zijn. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Trauma en verslaving. Patiënten

Trauma en verslaving. Patiënten Trauma en verslaving Patiënten Trauma en verslaving Informatie voor patiënten Als u naast uw verslaving ook last heeft van een nare of ingrijpende gebeurtenis uit uw verleden Trauma en verslaving 1 Trauma

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. De Halte. Tijdelijke herstelplek in een huiselijke leefomgeving. Algemene informatie >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. De Halte. Tijdelijke herstelplek in een huiselijke leefomgeving. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen De Halte Tijdelijke herstelplek in een huiselijke leefomgeving Algemene informatie >> Gasten van De Halte kunnen zichzelf sterker maken met steun van

Nadere informatie