Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem"

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem Veelgestelde vragen en antwoorden woonzorgvoorziening Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem. aanleiding De gemeente Arnhem is onder de naam Minder Opvang, Beter Leven, bezig met een ingrijpende herstructurering van de Maatschappelijke Opvang, de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en de Verslavingszorg. Op 30 mei 2011 heeft de Gemeenteraad het Masterplan Minder Opvang, Beter Leven (MOBL) vastgesteld en op 5 juli 2011 heeft het College van B&W het bijbehorende Uitvoeringsprogramma MOBL vastgesteld. Mede ingegeven door een forse bezuinigingsopgave wil de gemeente samen met tal van partners de opvang anders organiseren, met als doel minder opvang, meer wonen. Als gevolg hiervan worden nieuwe locaties gezocht en bestaande verhuisd of samengevoegd. Aan de Groningensingel 1221 in Arnhem is er sprake van een ander type zorg op een bestaande locatie, te weten Beschermd Wonen. Over de woonzorgvoorziening 1. Wat is een woonzorgvoorziening Beschermd Wonen? Een woonzorgvoorziening Beschermd Wonen biedt woonruimte aan mensen die voorheen kampten met een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Soms waren ze dakloos, vaak verslaafd. Bewoners hebben voorafgaand aan hun komst binnen Beschermd Wonen behandeling ondergaan. Ze zijn na hun behandeling echter nog niet in staat om zelfstandig te wonen. Ze hebben veel baat bij rust, regelmaat en orde. De helft van de bewoners gebruikt geen middelen meer, de andere helft onder toezicht en begeleiding (nog) wel. Binnen Beschermd Wonen is 24 uur per dag, 7 dagen per week begeleiding aanwezig. In het pand aan de Groningensingel komen twee fysiek van elkaar gescheiden afdelingen van elk 30 appartementen, waar in het totaal 60 bewoners verblijven. 2. Wat is het verschil tussen de twee afdelingen? Op één afdeling is gecontroleerd gebruik van alcohol of drugs toegestaan, als onderdeel van het begeleidingsplan. Dit betekent dat onder toezicht en strikte afspraken middelen gebruikt mogen worden. Op de andere afdeling verblijven bewoners die een klinische behandeling achter de rug hebben, in staat zijn zich al geheel te onthouden (abstinent zijn), maar nog niet zelfstandig kunnen wonen. Hier is gebruik van alcohol of drugs niet toegestaan. De afdelingen zijn in het gebouw van elkaar gescheiden. 3. Is er altijd begeleiding aanwezig in een woonzorgvoorziening Beschermd Wonen? Ja, er is 24 uur per dag, 7 dagen per week begeleiding in het pand aanwezig. Binnen een voorziening voor Beschermd Wonen werken persoonlijk begeleiders, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, maar ook verslavingsartsen en psychologen. 4. Welke zorg werd er tot nu toe gegeven aan de Groningensingel 1221? Sinds 1999 is in het gebouw de Kliniek Verslavingsbehandeling van IrisZorg gevestigd. In deze kliniek worden

2 tijdelijk en op vrijwillige basis patiënten opgenomen met verslavingsproblematiek, vaak in combinatie met psychiatrische problematiek. Er vinden kortdurende klinische opnames plaats van 2 weken tot maximaal 3 maanden. 5. Wordt het gehele gebouw ingericht als woonzorgvoorziening Beschermd Wonen? Het gebouw wordt intern verbouwd van 70 kortverblijf kamers naar twee gescheiden afdelingen van elk 30 woonappartementen. Daarnaast zijn er diverse kantoorruimten in het pand in gebruik. Hier werken overdag ongeveer 20 medewerkers van IrisZorg, boven op de dagelijkse bezetting die nodig is voor de voorziening Beschermd Wonen. 6. Per wanneer gaat het gebouw dienst doen als woonzorgvoorziening Beschermd Wonen? In het najaar van 2012 is al gestart met de bouw van de eerste 30 appartementen. Hierover is de buurt destijds ingelicht. Na het vertrek van de Kliniek Verslavingsbehandeling naar Zevenaar in mei van dit jaar wordt gestart met de bouw van nog eens 30 appartementen. Naar verwachting is ingebruikname van de eerste 30 appartementen op 1 juni 2013 en de ingebruikname van de tweede 30 appartementen op 1 januari Over de locatie 7. Waar komt de woonzorgvoorziening Beschermd Wonen precies? De woonzorgvoorziening Beschermd Wonen komt aan de Groningensingel 1221 in Arnhem. De huidige Kliniek Verslavingsbehandeling aan de Groningensingel 1221 verhuist naar Zevenaar. 8. Waarom komt de woonzorgvoorziening Beschermd Wonen aan de Groningensingel? Aan de Groningensingel is sinds oktober 1999 de Kliniek Verslavingsbehandeling van IrisZorg gevestigd. Omdat mensen met een verslavingsprobleem tegenwoordig vaker ambulant behandeld worden, is in de zomer van 2012 het aantal bedden teruggebracht van 70 naar 30. De ruimte die daardoor vrij is gekomen wordt momenteel verbouwd voor 30 appartementen voor Beschermd Wonen. In november 2012 is de buurt hierover geïnformeerd. Door nu het overgebleven gedeelte van de Kliniek Verslavingsbehandeling te verhuizen naar Zevenaar, ontstaat aan de Groningensingel ruimte voor een woonzorgvoorziening met in totaal 60 appartementen Beschermd Wonen. Aan dit type appartementen is in Arnhem veel behoefte. De opgedane ervaringen ermee zijn heel positief. 9. Waarom komt deze woonzorgvoorziening niet op een andere plek in Arnhem? De gemeente heeft samen met IrisZorg, maar ook woningbouwcorporaties, politie en regiowethouders de afgelopen maanden gezocht naar locaties voor een nieuwe voorziening Beschermd Wonen. Een geschikte locatie, die tijdig beschikbaar is, bleek in Arnhem niet te vinden. IrisZorg heeft hierop een oplossing gevonden door goed te kijken hoe haar bestaande voorzieningen anders benut kunnen worden. Daarom verhuist de Kliniek Verslavingsbehandeling naar Zevenaar. Het pand aan de Groningensingel kan dan helemaal ingericht worden als een woonzorgvoorziening Beschermd Wonen. Er zijn en blijven overigens ook appartementen Beschermd Wonen elders in Arnhem, te weten aan de Remisestraat. 10. Van wie is het gebouw en van wie is de grond? IrisZorg is eigenaar van zowel het gebouw als de grond. 11. Voor hoe lang blijft de Groningensingel 1221 plaats bieden aan deze woonzorgvoorziening? In principe blijft de woonzorgvoorziening Beschermd Wonen gehandhaafd aan de Groningensingel zolang ze hiermee in een behoefte voorziet. 12. Is er een bouwvergunning nodig? Voor de tweede interne verbouwing is een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig. De omgevingsvergunning voor de eerste interne verbouwing is reeds afgegeven. 13. Kan ik bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning? Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen het verstrekken van een omgevingsvergunning.

3 14. Kan ik bezwaar maken tegen de komst deze woonzorgvoorziening Beschermd Wonen aan de Groningensingel? Nee, de woonzorgvoorziening is passend binnen het nu geldende bestemmingsplan. U kunt geen bezwaar maken. Over de nieuwe bewoners 15. Wie komen er wonen in de woonzorgvoorziening Beschermd Wonen? In een woonzorgvoorziening Beschermd Wonen komen mensen wonen die niet zelfstandig kunnen wonen en leven. Zij krijgen, in een beschermde omgeving, begeleiding bij zaken die voor de meeste mensen vanzelfsprekend zijn: koken, boodschappen doen, hun appartement schoonhouden, sociale contacten opbouwen, werk of dagbesteding, omgaan met geld, enzovoort. Bij de groep bewoners die nog gebruikt is stabilisatie en het verminderen van gebruik een belangrijke doelstelling in de begeleiding. De ervaring leert dat wanneer deze bewoners een eigen appartement hebben en goede begeleiding krijgen, zij tot rust komen en hun gebruik daarmee sterk verminderd. IrisZorg heeft hier inmiddels goede ervaringen mee opgebouwd. De groep bewoners die een klinische behandeling achter de rug heeft en niet meer wil gebruiken, wordt door IrisZorg ondersteund in het voorkomen van terugval en het herkennen van situaties die een terugval kunnen veroorzaken. 16. Dus 30 van de 60 bewoners zijn verslaafd aan alcohol of drugs? Ja, deze groep bewoners kan verslaafd zijn aan drugs, alcohol, medicijnen of een combinatie daarvan. De meesten van hen hebben lang verslavende middelen gebruikt. Het is een uitzonderlijke prestatie als een verslaafde dan helemaal zonder middelen kan leven. De behandeling is erop gericht om het gebruik van middelen zo veel mogelijk terug te dringen en een gezonde, stabiele leefstijl te hanteren. Wanneer deze bewoners in een beschermde omgeving wonen, en zij zich ontworsteld aan de stress die de strijd om het dagelijks bestaan op straat of in de opvang met zich meebrengt, neemt de behoefte aan middelen snel af. 17. En de andere 30 bewoners zijn echt niet meer verslaafd? Dat klopt. 30 van de 60 appartementen zijn bestemd voor bewoners die een (klinische) behandeling achter de rug hebben en abstinent zijn, dus helemaal geen alcohol of drugs meer gebruiken. De afdeling waar zij verblijven is volledig alcohol- en drugvrij. Deze bewoners hebben in de regel wat minder lang en minder intensief verslavende middelen gebruikt. Het kan overigens zo zijn dat deze bewoners wel methadon krijgen voorgeschreven. Methadon is geen drug, maar een medicijn. Methadon valt onder de Wet op de Geneesmiddelen. Het wordt gebruikt om ontwenningsverschijnselen op te vangen en wordt voorgeschreven door een arts. 18. Hoe lang blijven deze bewoners hier gemiddeld wonen? De woonduur verschilt. Bij de groep bewoners die nog gebruikt, is stabilisatie en het verminderen van het gebruik een belangrijke doelstelling in de begeleiding. Hoewel veel van deze bewoners dromen van een eigen huis, is een beschermde of een begeleide woonvorm soms voor lange tijd het maximaal haalbare. Dit, mede gezien hun beperkte zelfstandigheid en het vermogen om het leven geheel zelfstandig te leiden. Deze groep woont al snel 5 jaar of langer in de woonzorgvoorziening. De groep bewoners die een klinische behandeling achter de rug heeft en niet meer wil gebruiken, woont er gemiddeld tussen de 1 en 3 jaar. Deze groep wordt ondersteund in het voorkomen van terugval en het herkennen van situaties die een terugval kunnen veroorzaken. Wanneer zij dankzij duurzame woonbegeleiding steeds zelfstandiger worden, gaan zij begeleid of helemaal zelfstandig wonen. 19. Komen er alleen mannen of vrouwen wonen of is het gemengd? Er komen zowel mannen als vrouwen wonen. De minimum leeftijd is 23 jaar, maar bewoners zijn over het algemeen een stuk ouder. De gemiddelde leeftijd is ongeveer 45.

4 20. Wat doen deze bewoners de hele dag? Voor de groep bewoners die zich geheel onthoudt van alcohol en/of drugs is het streven dat iedereen een vorm van werk of dagactiviteit heeft voor tenminste 4 dagdelen per week. Voor de groep bewoners die nog wel gebruikt moet vaak begonnen worden met een voorzichtige opbouw van dagactiviteit. Verder wordt er gesport en is er tijd voor sociale activering. Buiten werk en activiteiten om zijn bewoners druk met dagelijkse werkzaamheden zoals het schoonmaken van hun appartement, boodschappen doen, eten koken en kleding wassen. Uiteraard hebben ze frequent gesprekken met begeleiders en behandelaars. Om uur moeten ze binnen zijn. Over het algemeen is men na de inspanningen overdag geneigd vroeg naar bed te gaan. 21. Hoe kunnen deze bewoners nog aan het werk zijn of dagbesteding volgen? Als de verslaving onder controle is, dat wil zeggen als er sprake is van gecontroleerd en geregeld gebruik naast een verder gezonde leefwijze, kan een bewoner die verslaafd is prima (aangepast) werk of dagbesteding verrichten. Dat geldt vooral voor bewoners de niet meer verslaafd zijn. Een goed arbeidsritme stimuleert de groei naar begeleid of geheel zelfstandig wonen. Niet voor niets staat IrisZorg voor wonen, werken en behandelen. IrisZorg gelooft dat zij haar bewoners daarmee optimaal kan ondersteunen richting verder herstel. 22. Mogen bewoners vrij in- en uitlopen in de woonzorgvoorziening? De woonzorgvoorziening vormt een thuis voor de bewoners, is zeker geen gevangenis, maar er gelden wel strakke huisregels en vrijheden zijn gebonden aan begeleidingsdoelen. 23. Mogen bewoners bezoek ontvangen? Ja, maar ook hiervoor gelden duidelijke afspraken die moeten worden nageleefd. Zo dient het bezoek altijd vooraf aangekondigd te zijn en besproken te worden met de begeleiding. 24. Morgen bewoners doorstromen van de ene naar de andere afdeling binnen de voorziening? Ja. Bewoners die nog gebruikten, maar uiteindelijk in staat zijn hun gebruik volledig te stoppen, kunnen doorstromen naar de andere afdeling binnen de woonzorgvoorziening. Andersom kan een bewoner die niet meer gebruikte, onverhoopt een blijvende terugval krijgen en binnen de groep bewoners geplaatst worden die nog wel gebruikt. 25. Komt er nu een andere doelgroep dan er voorheen in de Kliniek kwam? Ja en nee. In de Kliniek Verslavingsbehandeling werden mensen opgenomen die net aan hun verslavingsbehandeling begonnen. Het betrof patiënten van alle type zorgzwaarten. De bewoners die in de woonzorgvoorziening Beschermd Wonen komen wonen hebben hun (klinische) behandeling al afgerond. Ze zijn daarmee verder dan de groep die voorheen in de kliniek kwam. Ze zijn inmiddels geschikt om in een beschermde omgeving te komen wonen en leven en daarbij rekening te houden met huisgenoten en omwonenden. 26. Maar bewoners die verslaafd zijn mogen in het pand alcohol of drugs gebruiken. In de Kliniek mocht dat niet. Dat klopt. Op de afdeling waar bewoners verblijven die nog steeds verslaafd zijn, mensen dus bij wie de klinische behandeling niet volledig heeft aangeslagen omdat ze vaak te lang en te intensief hebben gebruikt, wordt gecontroleerd gebruik van alcohol en drugs binnen de woonzorgvoorziening toegestaan als onderdeel van het begeleidingsplan. Zouden we deze mensen niet in zorg nemen dan is het risico op achteruitgang en overlast op straat groot. Geven we deze mensen wel de juiste zorg, dan zien we dat gebruik al heel snel afneemt en stabiliseert. Mensen komen tot rust en tot herstel. Bewoners die nog aan alcohol verslaafd zijn mogen een afgemeten dagelijkse hoeveelheid alcohol gebruiken, binnen het eigen appartement. Bewoners die drugverslaafd zijn mogen onder toezicht van begeleidend personeel een afgemeten dagelijkse hoeveelheid drugs gebruiken in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. Gebruik in de voorziening is aan strenge regels geboden. Het spuiten van drugs is bovendien in en om de voorziening streng verboden. 27. Voorziet IrisZorg bewoners zelf van drugs? Nee. Het kan wel zijn dat bewoners methadon verstrekt krijgen. Bewoners die methadon verstrekt krijgen hoeven

5 niet meer te scoren. Methadon is echter geen drug. Methadon valt onder de Wet op de Geneesmiddelen. Zowel bewoners die nog gebruiken als bewoners die abstinent zijn kunnen op medisch voorschrift methadon verstrekt krijgen. 28. Hoe komen bewoners die verslaafd zijn aan hun alcohol of drugs? De bewoners die aan alcohol verslaafd zijn kopen hun drank bij de supermarkt of slijterij. Er zijn daarover wel vooraf afspraken gemaakt. De bewoners die aan drugs verslaafd zijn halen hun drugs via de voor hen bekende wegen. Ook hierop wordt nadrukkelijk gecontroleerd. Het kopen van drugs vindt uiteraard niet plaats in de omgeving of op de locatie van Beschermd Wonen. In de buurt van de Groningensingel mogen absoluut geen drugs worden gekocht of verkocht. Daar wordt strikt op toegezien. Gebeurt dit wel, dan worden er sancties opgelegd die kunnen leiden tot beëindiging van het wonen in de woonzorgvoorziening. Gebruik van alcohol en/of drugs wordt overigens standaard gemonitord, onder meer met gebruikmaking van urinecontroles en alcoholblaastesten. 29. Bewoners hoeven voor de aanschaf van alcohol of drugs geen strafbare feiten meer te plegen? Nee. Het gebruik verminderd vrijwel direct wanneer deze bewoners in rust op zichzelf wonen en professioneel worden begeleid. De geringe hoeveelheid alcohol of drugs die ze uiteindelijk nog gebruiken geeft geen reden tot het plegen van strafbare feiten. 30. Mogen de bewoners die alcohol gebruiken horecagelegenheden bezoeken? Ja dat mogen ze, maar dat doen ze zelden of nooit. Bovendien drinken bewoners die verslaafd zijn aan alcohol niet voor de gezelligheid en missen ze het zelfvertrouwen om in een openbare gelegenheid een drankje te nuttigen. 31. Mogen bewoners die drugs gebruiken dat ook gebruiken binnen het eigen appartement? Nee, het gebruik van drugs wordt per bewoner en al naar gelang zijn situatie in een afgesproken hoeveelheid toegestaan te gebruiken in een speciaal hiervoor ingerichte ruimte. Hiervoor gelden duidelijke regels waar streng op wordt toegezien. Overigens is het intraveneus injecteren van verdovende middelen, bijvoorbeeld het spuiten van heroïne, binnen en buiten de woonzorgvoorziening ten strengste verbonden. Een heroïneverslaafde die nog heroïne spuit is niet geschikt voor deze woonzorgvoorziening voor Beschermd Wonen. 32. Moeten bewoners verplicht afkicken? Nee, niet per se. De behandeling van bewoners die verslaafd zijn is erop gericht het gebruik onder controle te krijgen en te verminderen. Slechts een deel van deze groep die langdurig en intensief gebruikt heeft, lukt het volledig zonder middelen te leven ( abstinentie ). Intensieve verslaving brengt mensen blijvende schade toe. Van volledig herstel kan in die gevallen nooit sprake zijn. Wel ontstaat meer rust en stabiliteit in het leven van deze bewoners wanneer zij beschermd wonen en goede zorg en begeleiding ontvangen. 33. Hoe gaan de bewoners van huis naar bijvoorbeeld de winkel om boodschappen doen? Net als andere buurtbewoners lopen en of fietsen zij of maken ze gebruik van het openbaar vervoer. 34. Zijn de bewoners gevaarlijk voor andere mensen, kleine kinderen uit de buurt of bijvoorbeeld schooljeugd aan de Groningensingel? Nee, eerder minder dan meer dan andere bewoners in willekeurig welke straat. De bewoners zijn in de regel erg op zichzelf gericht en liever in hun appartement dan op straat. Beheer van de omgeving 35. Mogen deze bewoners ook buiten het pand, in de directe omgeving, alcohol of drugs gebruiken? Nee, er wordt streng op toegezien dat dit niet gebeurt. Dit verbod is ook opgenomen in het huisreglement en woonzorgplan. Het betreft ook een situatie waar bewoners juist van weg willen blijven. Het hoeft niet meer, omdat er binnen de woonzorgvoorziening zelf gebruikt mag worden.

6 36. Gaan we vuile spuiten aantreffen of bierblikken rondom de voorziening? Nee. Binnen en buiten de voorziening is het ten strengste verboden heroïne te spuiten. Naast dat het verboden is, is de kans dat het onverhoopt toch voorkomt nihil. Het aantal cliënten (niet zijnde bewoners van deze woonzorgvoorziening) dat nog heroïne spuit in Arnhem is minimaal. Druggebruikers gebruiken met name cannabis en cocaïne. Het gebruik van heroïne komt nauwelijks meer voor in Nederland en als het voorkomt, wordt het gerookt. 37. Krijgen we hinder van deze bewoners? Die kans is eveneens nihil. De huisregels en afspraken zijn zodanig dat de bewoners in goede harmonie in de woonzorgvoorziening wonen, zonder de overige bewoners, het personeel en/of de omgeving hinder te bezorgen. De bewoners willen graag terug in de maatschappij en zullen hun plaats in de voorziening voor Beschermd Wonen niet in gevaar brengen door zich niet aan de regels of afspraken te houden. Zij weten dat overtreding van de regels kan leiden tot gedwongen vertrek uit de voorziening. De ervaring leert dat hinderlijk gedrag veelal samenhangt met het gebrek aan een gestructureerde/begeleide setting. Beschermd Wonen is bij uitstek een gestructureerde woonsetting en hinder binnen of buiten de woonzorgvoorziening doet zich dan ook niet of nauwelijks voor. 38. Veroorzaakten deze personen vroeger overlast? Ja. Veel van deze mensen zijn voorheen in aanraking gekomen met politie en justitie. Zeker de groep bewoners die verslaafd is. Dit heeft te maken met de manier waarop zij aan hun middelen moesten komen en hoe zij het soms harde straatleven het hoofd moesten bieden. In die omstandigheden veroorzaakten zij vaak overlast. Dat is nu niet meer het geval. 39. Veroorzaakt deze woonzorgvoorziening geen aanloop van dealers? Nee, bewoners weten dat zij hun plek in de woonzorgvoorziening hiermee op het spel zetten. Zij zelf zullen, als ze nog contacten hebben, hun dealers erop wijzen ruim buiten de afgebakende zone te blijven waarbinnen niet mag worden gedeald. Van IrisZorg uit zal er ten alle tijden bij slechts het geringste vermoeden van dealen in de nabije omgeving van de Groningensingel, contact worden opgenomen met de politie. 40. Is de politie bekend met de komst van deze woonzorgvoorziening aan de Groningensingel? Ja. De politie is hiermee bekend en heeft aan het College van B&W van de gemeente Arnhem positief geadviseerd over de komst van deze woonzorgvoorziening aan de Groningensingel. Ook neemt de politie straks zitting in een nieuw in te richten monitorgroep. 41. Wat is een monitorgroep? Een monitorgroep is verantwoordelijk voor het opstellen van een beheerconvenant waarin afspraken worden vastgelegd op het gebied van leefbaarheid, het voorkomen van hinder, klachtafhandeling en bereikbaarheid. Ook als direct omwonende kunt u zich opgeven voor deelname binnen de monitorgroep. Bij de komst van de kliniek in 1999 is eveneens een monitorgroep ingericht en een beheerplan opgesteld om eventuele hinder te voorkomen. Deze hinder bleef echter volledig uit en dat zal in de toekomst niet anders zijn. Toch vinden wij het belangrijk om ook nu een monitorgroep in te richten en een beheerplan op te stellen. Alleen al het in gezamenlijkheid maken van goede afspraken voorkomt hinder. 41. Maar als omwonenden toch een klacht hebben, wat dan? Mocht er toch hinder zijn, dan kan de begeleiding van IrisZorg daarop aangesproken worden. Voor acute gevallen kan, vanaf het moment dat de voorziening geopend is, een speciaal nummer van IrisZorg gebeld worden dat 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar is. Dan onderneemt IrisZorg meteen actie. Is er hinder in de omgeving, dan kan de politie gebeld worden via Wat zijn de ervaringen met andere woonzorgvoorzieningen voor Beschermd Wonen? Door het hele land heen zijn deze alleen maar positief. Er zijn in de regel bijna geen meldingen van hinder. Ook in Arnhem zijn er al goede resultaten bereikt, bijvoorbeeld in de Remisestraat waar ook Beschermd Wonen plaatsheeft.

7 Over informatie en contact 43. Waar vind ik meer informatie? Direct omwonenden worden schriftelijk geïnformeerd over de functiewijziging binnen het gebouw aan de Groningensingel 1221 en uitgenodigd voor een inloopavond aldaar op donderdag 11 april 2013 van tot uur. 44. En als ik nu al vragen heb? Wanneer u nu al vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer Rob van Druten, teamleider Beschermd Wonen, onder telefoonnummer of

De juiste instelling. Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid

De juiste instelling. Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid De juiste instelling Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid INHOUDSOPGAVE 1. Hoezo de juiste instelling? 4 2. Opiaatafhankelijkheid 6 3. Als je begint met behandeling 9 4. Je gezondheid

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem

Nota van B&W. Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem Nota van B&W Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. G. Spijker Telefoon 5115584 E-mail: gspijker@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. 2007/449 Bijlage

Nadere informatie

Gebruiksruimten in Nederland

Gebruiksruimten in Nederland Gebruiksruimten in Nederland Trends en ontwikkelingen 2001-2003 Resultaten Scoren 2004 Gebruiksruimten in Nederland Inhoudsopgave 3 Trends en ontwikkelingen 2001-2003 1 2 3 4 5 6 Inleiding 5 Activiteiten

Nadere informatie

Plan van Aanpak Veelplegers. Voorstel voor een begeleide terugkeer van veelplegers in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg

Plan van Aanpak Veelplegers. Voorstel voor een begeleide terugkeer van veelplegers in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg Plan van Aanpak Veelplegers Voorstel voor een begeleide terugkeer van veelplegers in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg Platform Kocon Katwijk, 26 september 2005 Voorwoord Dit Plan van Aanpak richt zich

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat Van zorgen voor naar zorgen dat jaarbericht 2012-2013 Voorwoord 3 In dit Jaarbericht 2012-2013 kunt u een aantal portretten van cliënten lezen. Verhalen over hun leven en toekomst. Een rode draad in deze

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Colofon ISBN 90-5253-476-4

Colofon ISBN 90-5253-476-4 Colofon Opdrachtgevers Centrum Maliebaan NS Vastgoed/NS Stations Concernhuisvesting Financiering ZonMw Programma Verslaving Centrum Maliebaan NS Vastgoed/NS Stations Concernhuisvesting Projectleiding Judith

Nadere informatie

Wonen en GGZ. AKTA, onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik, Utrecht E.K. Hoekstra, H.M.J.A. van Liempd, D.J.M.

Wonen en GGZ. AKTA, onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik, Utrecht E.K. Hoekstra, H.M.J.A. van Liempd, D.J.M. Wonen en GGZ Een verslag van een kwalitatief onderzoek naar zes projecten gericht op het normaliseren van het wonen voor chronische psychiatrische patiënten Door: In opdracht van: AKTA, onderzoeks- en

Nadere informatie

Advies naar aanleiding van sluiting OVHG het Zieken

Advies naar aanleiding van sluiting OVHG het Zieken Advies naar aanleiding van sluiting OVHG het Zieken Door stichting Straat Consulaat i.s.m. platform De Achterban 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Een poort naar de zorgketen: het ontstaan

Nadere informatie

DE CIRKEL (onderdeel van DE GRIFT: Gelders Centrum voor verslavingszorg) Een evaluatie van de hulpverlening aan straatprostituees in Nijmegen

DE CIRKEL (onderdeel van DE GRIFT: Gelders Centrum voor verslavingszorg) Een evaluatie van de hulpverlening aan straatprostituees in Nijmegen (onderdeel van DE GRIFT: Gelders Centrum voor verslavingszorg) Een evaluatie van de hulpverlening aan straatprostituees in Nijmegen O & S Nijmegen januari 2003 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Monitor dak- en thuislozen en verslaafden Apeldoorn 2006

Monitor dak- en thuislozen en verslaafden Apeldoorn 2006 Monitor dak- en thuislozen en verslaafden Apeldoorn 2006 METINGEN 2000, 2004 EN 2005 B. Bieleman A. Kruize H. Naayer Monitor dak- en thuislozen en verslaafden Apeldoorn 2006 METINGEN 2000, 2004 EN 2005

Nadere informatie

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM Januari 2014 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Minder Opvang, Beter Leven 2013 Herstructurering Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingszorg in Arnhem en de regio

Uitvoeringsprogramma Minder Opvang, Beter Leven 2013 Herstructurering Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingszorg in Arnhem en de regio Uitvoeringsprogramma Minder Opvang, Beter Leven 2013 Herstructurering Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingszorg in Arnhem en de regio Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Arnhem, 6 november

Nadere informatie

DE HUISKAMERPROJECTEN VOOR STRAATPROSTITUEES IN NEDERLAND

DE HUISKAMERPROJECTEN VOOR STRAATPROSTITUEES IN NEDERLAND DE HUISKAMERPROJECTEN VOOR STRAATPROSTITUEES IN NEDERLAND Marjolein Goderie m.m.v. Karin Huntjes november 1997 (c) Verwey-Jonker Instituut, Utrecht 1997 All rights reserved. No part of this book may be

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2013

Beleidsregels Wmo 2013 Beleidsregels Wmo 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Eigen verantwoordelijkheid...3 1.2 Mantelzorgers en vrijwilligers...4 1.3 Nieuwe wetgeving...3 2. Beoordeling van de te bereiken resultaten...4

Nadere informatie

Nieuwe woonvormen. Experimenten van onderkantspecialisten voor bijzondere doelgroepen

Nieuwe woonvormen. Experimenten van onderkantspecialisten voor bijzondere doelgroepen Nieuwe woonvormen Experimenten van onderkantspecialisten voor bijzondere doelgroepen Rotterdam, maart 2010 Dit is een publicatie van de SEV. U kunt SEV-publicaties vinden op www.sev.nl, of bestellen bij:

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Duurzaam Verblijf: Uitzondering is de regel

Duurzaam Verblijf: Uitzondering is de regel Duurzaam Verblijf: Uitzondering is de regel Hospitality is not to change people, but to offer them a space where change can take place (Henri Nouwen) Informatie voor patiënten, familieleden, belangstellenden,

Nadere informatie

Opvang raakt de kern. Een onderzoek naar te verwachten gevolgen van en randvoorwaarden voor een Domushuis in Wehl

Opvang raakt de kern. Een onderzoek naar te verwachten gevolgen van en randvoorwaarden voor een Domushuis in Wehl Opvang raakt de kern Een onderzoek naar te verwachten gevolgen van en randvoorwaarden voor een Domushuis in Wehl Rapport 2011 Opvang raakt de kern Een onderzoek naar te verwachten gevolgen van en randvoorwaarden

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE HOSTELONDERZOEK UTRECHT: Beter af met bad, bed, brood en begeleiding? Katrien Vermeulen Jaap Toet Erik van Ameijden

EINDRAPPORTAGE HOSTELONDERZOEK UTRECHT: Beter af met bad, bed, brood en begeleiding? Katrien Vermeulen Jaap Toet Erik van Ameijden EINDRAPPORTAGE HOSTELONDERZOEK UTRECHT: Beter af met bad, bed, brood en begeleiding? Katrien Vermeulen Jaap Toet Erik van Ameijden GG&GD Utrecht Bureau Epidemiologie en Informatie Mei 2005 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Voortgang medische heroïne behandeling Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Uitval project Door!

Uitval project Door! Uitval project Door! Uitval project Door! mevrouw drs. T. Rietveld P. van Daal PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant mei 2007 Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

april 2015 - T.E.M. Hoffmans, M.J.G. Hijnekamp, H.A. Doelman-van Geest Tympaan Instituut

april 2015 - T.E.M. Hoffmans, M.J.G. Hijnekamp, H.A. Doelman-van Geest Tympaan Instituut april 2015 - T.E.M. Hoffmans, M.J.G. Hijnekamp, H.A. Doelman-van Geest Tympaan Instituut S Samenvatting De gemeente Goeree-Overflakkee heeft nieuw beleid geformuleerd op het gebied van genotmiddelengebruik.

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 452 2 januari 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2015 Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten Juridische

Nadere informatie

Kadans in beweging. 21 jaar kadans

Kadans in beweging. 21 jaar kadans Kadans, eenentwintig jaar Kadans biedt beschermd wonen voor jongeren met psychiatrische problematiek en is in zijn opzet altijd tamelijk uniek geweest. Als onderdeel van de Stichting Anton Constandse voorziet

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Naar een integrale aanpak van genotmiddelengebruik door cluster 4 leerlingen van het Voorgezet Speciaal Onderwijs

Naar een integrale aanpak van genotmiddelengebruik door cluster 4 leerlingen van het Voorgezet Speciaal Onderwijs Naar een integrale aanpak van genotmiddelengebruik door cluster 4 leerlingen van het Voorgezet Speciaal Onderwijs Een kortdurend onderzoek in het kader van Klein maar Fijn oktober 2012 Lydian Veldhuis

Nadere informatie

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie

Modelhuisregels 20 november 2009

Modelhuisregels 20 november 2009 Modelhuisregels 20 november 2009-1 - INHOUD Inleiding op de modelhuisregels van GGZ Nederland 3 Huisregels zijn verplicht voor instellingen met een Bopz-aanmerking; voor andere instellingen worden huisregels

Nadere informatie

Kadernota Integraal Genotsmiddelenbeleid

Kadernota Integraal Genotsmiddelenbeleid Nr. 011.041.0003 Kadernota Integraal Genotsmiddelenbeleid Integraal beleid op het gebied van drugs- en alcoholproblematiek in de gemeente Twenterand Datum 23 mei 2011 Versie 7.0 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie