Handen uit de mouwen: 11+1 x sterk x veilig

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handen uit de mouwen: 11+1 x sterk. 11+1 x veilig"

Transcriptie

1 Handen uit de mouwen: 11+1 x sterk 11+1 x veilig Greet Vos, Erasmus MC Namens de stuurgroep en werkgroep Handen uit de Mouwen

2 HANDEN UIT DE MOUWEN Historie/aanleiding

3 SRZ convenant 12/2/09 Netwerk Veiligheids Management Systeem Rijnmond Doel Netwerk; leveren bijdrage aan ontwikkelen van VMS binnen de SRZ-ziekenhuizen

4 Uitgangspunt en afspraken Uitgangspunt; ziekenhuizen vanaf 1 januari 2008 verplicht om te werken met een VMS Afspraken netwerk; 1. Raden van Bestuur ; eindverantwoordelijk voor de implementatie VMS 2. Voorzitters van medische staven ; verantwoordelijkheid voor implementatie VMS 3. Vastgelegde afspraken worden beleid en doorgevoerd in de interne processen; 4. Doel; vermindering van (potentieel) onveilige situaties in de patiëntenzorg 5. Partijen leveren actieve en stimulerende inspanning; delen ervaringen en good practices, kennis 6. Verbeteringen worden vastgelegd, structureel doorgevoerd en geborgd; 7. Met de ondertekening van dit convenant worden alle vormen van vrijblijvendheid op het gebied van patiëntveiligheid vervangen door een structurele en geïntegreerde aanpak om veiligheid een onderdeel te maken van de dagelijkse gang van zaken binnen de bij het VMS Netwerk Rijnmond aangesloten ziekenhuizen.

5 Samenvatting SRZ convenant Ambitie; Rijnmond wil veiligste regio voor patiënten zijn Middels; Gezamenlijk optrekken op het gebied van veiligheid voor het sneller bereiken van beoogde veiligheidsresultaten Op het gebied van patiëntveiligheid is concurrentie tussen de ziekenhuizen niet aan de orde

6 SRZ convenant Wat? December 2012; hygiene op de agenda voor 2013 Regionale aanpak Voorwaarde; Gedragsverandering Nodig; samenhangende afspraken eensluidende informatie commitment medische staven Netwerk veiligheid aan de slag!

7 SRZ convenant Wie? Alle SRZ instellingen Alle 11+1!!!

8 SRZ convenant: hygiene op de agenda; =HANDEN UIT DE MOUWEN Waarom hygiene? Data uit Belgie: Incidentie ziekenhuisinfecties; /jaar/11 miljoen inwoners Mortaliteit (in ziekenhuis, door infectie) n=3500/jr Opnameduur /jr extra dagen Extra zorgkosten; Euro 290 miljoen/jr Vrijens et al, Epidemiol. Infect. (2012), 140,

9 HANDEN UIT DE MOUWEN Waarom hygiene? Data uit Nederland: Ziekenhuisinfecties - Prevalentiecijfers maal per jaar gemeten prevalentie ziekenhuisinfecties = 5,5% vergelijkbaar met andere Europese landen (4-10%)

10 Ziekenhuisinfecties in Nederland 77 ziekenhuizen, 11 periodes, patiënten infecties Bron; PREZIES website

11 Wat nodig? Voorkomen van ziekenhuisinfecties 1. Verslepen van m.o binnen een persoon van vuil naar schoon; endogene infectie 2. Overdragen van de een naar de andere persoon exogene infectie % De oplossing; toepassen algemene voorzorgmaatregelen en handhygiene

12 HANDEN UIT DE MOUWEN Wat? Keuzen in algemene voorzorgsmaatregelen; Kleding correct dragen Handhygiene inclusief sieraden

13 En zie dat maar eens voor elkaar te krijgen. Gedragsverandering

14 Gedrag is besmettelijk S. Lindenberg

15 Invloed omgeving op gedrag (Keizer, Lindenberg, Steg, 2008) Vraag: hoeveel procent gooit flyer op de grond? Geen graffiti (N= 77) : 33% Graffiti (N=77): 69%

16 Invloed omgeving op gedrag Crossnormeffect : een normovertreding van de een, veroorzaakt ook overtreding van een andere norm door een ander. Belangrijk: er is een top-down effect. Mensen met hogere status die zich niet aan normen houden, hebben een grotere invloed op spreiding van de normovertreding. Er is ook een bottom-up effect. Voorbeeld: schoonmaken (vooral zichtbaar schoonmaken), verhoogt de kans dat andere mensen zich aan andere normen houden. Lindenberg 2002 En als hij zijn jas niet dicht draagt, dan hoef ik toch ook geen handhygiene toe te passen.

17 Hoe kun je het gedrag verbeteren? Kennis: Zorg voor input op juiste niveau Faciliteren: maak het zo makkelijk mogelijk. Voorzieningen functioneel én aantrekkelijk voor gebruik (stimuleer de goede gewoonten en verhoog ervaren gedragscontrole) Monitoring, feedback en beloning: terugkoppeling van gedrag. Beloning van goed gedrag. (attitude, sociale norm, risicoperceptie) Team training: hoe gaan we met elkaar om? Hoe gaan we samen het doel behalen? (sociale norm) Rolmodellen en steun uit alle lagen. (Sociale norm)

18 zembla T. vd Ham Ik had gevraagd, er zei iemand echt mensen erop aanspreken. Dus dat doe ik nu maar. Dus als ik iemand zie dan Medewerker Dank je. aanspreekcultuur T. vd Ham Waarom gebeurt het dan toch? Medewerker Dat ligt aan de teamleider of aan de leidinggevende. Ik zou niet een arts erop aanspreken. T. vd Ham Waarom zou je er geen arts op aanspreken dan? Worden die dan boos? Medewerker Nou, ik zou het niet durven

19 Wat gaan wij doen in alle SRZ ziekenhuizen? Naleving algemene voorzorgsmaatregelen: Geen hand- en polssieraden Geen kunstnagels Dienstkleding juiste wijze dragen Handhygiene cf WHO richtlijnen 5 momenten

20 Handhygiene; nodig? Handhygiene compliance gemeten in 24 ziekenhuizen; 19,5 % compliance: Voor contact met patiënt: 37/1659 = 2% (2-3%) Na contact met patiënt: 740/2407 = 31% (29-33%) alle ziekenhuizen ongeveer aan elkaar gelijk

21 Wat weten we ten aanzien van compliance handhygiene? Voor artsen van belang: Kennis van richtlijnen Gewoonte Ernst infectie voor jezelf Attitude Cultuur

22 Wat weten we ten aanzien van compliance handhygiene? Voor verpleegkundigen: Gewoonte Ervaren gedragscontrole Descriptieve norm Ernst infectie voor patiënt Attitude Outcome beliefs

23 Eerste bijeenkomst handen uit de mouwen mei 2013 Gezamenlijke SRZ discussie over: 1. Doelstelling en doelgroep 2. Indicatoren (dienstkleding, handhygiene) 3. Verbeterinstrumenten voorzieningen, elearning, monitoring en feedback, sociale teamtrainingen 4. Draagvlak, verantwoordelijkheden, communicatie

24 Doelstelling en doelgroep Doelstelling: 100 % naleving kledingprotocol per % handhygiene compliance per Doelgroep: Iedereen die dienstkleding draagt

25 Monitoring kledingvoorschriften, sieraden en horloges Voorschriften SRZ ziekenhuisbreed op standaard locaties (centrale hal, gangen, lift, kantine, poli, verpleegafdelingen) SRZ standaard checklist Getrainde observatoren (studenten) 3 keer per jaar, ziekenhuisbreed

26 Monitoring handhygiene 5 WHO momenten

27 Monitoring handhygiene 5 WHO momenten Medewerkers met zorgtaken op verpleegkundige units Observatie instrument Hand Hygiene Australia (WHO) Getrainde observatoren (studenten) 3 keer per jaar op alle klinische afdelingen

28 Cultuurinterventie en cultuurmeting Online cultuurvragenlijsten voor en na interventie Teamtrainingen op instellingsniveau en afdelingsniveau Train de trainers aanpak (cf ACCOMPLISH)

29 Nodig Kledingprotocol, inrichting en doelgroepen verschilt nog 1 Handalcohol per bed Gelijktrekken beleid Observeren, analyse data en terugkoppelingssysteem

30 Masterplan van aanpak 0. Besluitvorming (eind 2013) 1. Inrichten programma/projectorganisatie 2. Nulmeting (begin 2014) 3. Uitvoering/interventies 4. Tussenmeting (begin 2015) 5. Follow-up 6. Eindmeting (eind 2015) 7. Nazorg en borging Parallel: communicatieplan

31 Programma organisatie Programma manager Projectleiders per ziekenhuis Klankbordgroep/onderzoeksteam Project team

32 En hoe zit het met het geld? Economische evaluatie ACCOMPLISH: 4000 euro kostenbesparing per afdeling per jaar

33 Nieuwsgierig? Pauze; Leergierig? Ongeloof? Laat u zich voorlichten en verbazen Hoe vuil zijn uw handen? Witwassen..u ook bekend? De stands openen voor u de wondere schone wereld; komt dat zien!

34 In het SRZ.. Ligt u in een schoon bed..

35 START met Handen uit de mouwen

36

37 Met dank aan.. Actieve veiligheid- kwaliteit- en infectiepreventiemedewerkers van; Havenziekenhuis, Erasmus MC, IJsselland ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Havenziekenhuis, Oogziekenhuis, Sint Franciscus Gasthuis, Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Vlietland Ziekenhuis, Rijndam Revalidatiecentrum, Maasstad Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch centrum In het bijzonder; Joke Vermeeren Karin Firing Ed van Beeck Vicki Erasmus Johan Dorresteijn

38

39 Observatie observatie van handhygiene bij artsen en verpleegkundigen getrainde observator observatie op twee momenten in 5 maanden per min; observator gekoppeld aan verpleegkundige gedrag van verpleegkundige en alle artsen aan zelfde bed 2 ½ uur 4 verpleegkundigen en 1 á 2 artsen

40 Observatie handhygiene Start zorg voor lichamelijk onderzoek voor wassen van de patiënt voor wondverzorging voor kleine ingreep voor invasieve ingreep Afronding zorg Na lichamelijk onderzoek Na wassen van de patiënt na verschonen van het bed na wondverzorging na contact met objecten in de omgeving van de patiënt na direct contact met lichamelijke vloeistoffen na het verwijderen van handschoenen Van vies naar schoon

Veiligezorg. Handreiking 'Blijvende aandacht' Veiligezorg / Handreiking Blijvende aandacht 17 december 2009 Elisabeth Brouwer

Veiligezorg. Handreiking 'Blijvende aandacht' Veiligezorg / Handreiking Blijvende aandacht 17 december 2009 Elisabeth Brouwer Veiligezorg Handreiking 'Blijvende aandacht' 1 Voorwoord Een jaar geleden brachten we de handreiking uit: 'De aanhouder wint'. Daarin staan twaalf praktijkvoorbeelden van een succesvolle aanpak van agressie

Nadere informatie

Werk veilig met VMS Zorg!

Werk veilig met VMS Zorg! Werk veilig met VMS Zorg! Het landelijke systeem voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen Leiderschap in veiligheid Betrokkenheid van patiënten Duidelijke verantwoordelijkheden Veilige communicatie Inzicht

Nadere informatie

Goede zorg voor de patiënt vereist professionele samenwerking raad van bestuur en medische staf! Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn

Goede zorg voor de patiënt vereist professionele samenwerking raad van bestuur en medische staf! Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Goede zorg voor de patiënt vereist professionele samenwerking raad van bestuur en medische staf! Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn

Nadere informatie

Veiligheidscultuur ziekenhuizen

Veiligheidscultuur ziekenhuizen Veiligheidscultuur ziekenhuizen Nathalie van Vemde Ruben van Zelm Q-Consult Aangeboden door WEKAkwaliteit Kennisbank Kwaliteitsmanagement www.weka-kwaliteit.nl @2011 Weka Uitgeverij B.V. - 1 - Veiligheidscultuur

Nadere informatie

Voorkomen en beperken van agressie en geweld. Essentiële onderdelen van uw plan van aanpak van agressie en geweld

Voorkomen en beperken van agressie en geweld. Essentiële onderdelen van uw plan van aanpak van agressie en geweld Voorkomen en beperken van agressie en geweld Essentiële onderdelen van uw plan van aanpak van agressie en geweld Voorkomen en beperken van agressie en geweld Essentiële onderdelen van uw plan van aanpak

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

Het opzetten en evalueren van verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v Implementatie van zorgvernieuwingen in de praktijk

Het opzetten en evalueren van verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v Implementatie van zorgvernieuwingen in de praktijk Het opzetten en evalueren van verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v Implementatie van zorgvernieuwingen in de praktijk Docentenhandleiding Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Gezondheidszorg

Nadere informatie

Patiëntveiligheid in het Maaslandziekenhuis. Beleidsplan 2007-2012

Patiëntveiligheid in het Maaslandziekenhuis. Beleidsplan 2007-2012 Patiëntveiligheid in het Maaslandziekenhuis Beleidsplan 2007-2012 augustus 2007 Verantwoordelijken: ziekenhuisdirectie voorzitter Medische Staf directeur Facilities directeur Human Resources Auteurs: Benno

Nadere informatie

Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) Handreiking veiligheidscultuur

Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) Handreiking veiligheidscultuur Handreiking Veiligheidscultuur Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) Handreiking veiligheidscultuur 1 Colofon Deze Handreiking Veiligheidscultuur is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Centrale Incidenten Melding-commissie

Jaarverslag 2010. Centrale Incidenten Melding-commissie Jaarverslag 2010 Centrale Incidenten Melding-commissie Jaarverslag 2010 Centrale Incidenten Melding-commissie Universitair Medisch Centrum Groningen Mei 2011 CIM11.0036 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3

Nadere informatie

MAGAZINE. Veiligezorg. 10 jaar Veiligezorg, de belangrijkste resultaten. februari 2013

MAGAZINE. Veiligezorg. 10 jaar Veiligezorg, de belangrijkste resultaten. februari 2013 MAGAZINE Veiligezorg februari 2013 10 jaar Veiligezorg, de belangrijkste resultaten INHOUD Magazine Veiligezorg COLUMN Elise Merlijn De rol van de Ondernemingsraad (OR) bij Veiligezorg COLUMN Tjitte Alkema

Nadere informatie

1Managen van. veiligheid 1.1. Maatschappelijke ontwikkelingen en veiligheid

1Managen van. veiligheid 1.1. Maatschappelijke ontwikkelingen en veiligheid 1 1Managen van veiligheid Hoe verbeteren wij de patiëntveiligheid? is een onderwerp dat de afgelopen vijf jaar bovenaan de agenda stond bij menig ziekenhuis. Centraal stond niet de technische verbetering

Nadere informatie

Een nieuw kwaliteitsprogramma binnen de zorgsector IMAGINE: DOKTERS IN THE LEAD

Een nieuw kwaliteitsprogramma binnen de zorgsector IMAGINE: DOKTERS IN THE LEAD 20 De IMAGINEbijeen komsten zijn bedoeld om te inspireren en om instrumenten aan te reiken. Een nieuw kwaliteitsprogramma binnen de zorgsector IMAGINE: DOKTERS IN THE LEAD Onlangs startte een nieuw kwaliteitsprogramma

Nadere informatie

De thema audit onder de loep genomen

De thema audit onder de loep genomen 3 De thema audit onder de loep genomen Student Margo de Laat Praktijkbegeleider Mieke Louwers Kerndocent Tiny Jilesen / Paul Caesar Opleidingscoördinator Annie Westerhof Opleiding Opleiding tot Ziekenhuishygiënist

Nadere informatie

Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren

Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren Het gerecht Het resultaat: medewerkers met oog voor verbetering, in een organisatiecultuur waarin continu verbeteren

Nadere informatie

Implementatie- en OTO-wijzer Integraal Crisisplan voor de zorgsector. All hazard voorbereid zijn (3 van 3)

Implementatie- en OTO-wijzer Integraal Crisisplan voor de zorgsector. All hazard voorbereid zijn (3 van 3) Implementatie- en OTO-wijzer Integraal Crisisplan voor de zorgsector All hazard voorbereid zijn (3 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit de vigerende wetgeving onder

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Hier werk je veilig, of je werkt hier niet Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Eindrapportage Shell Nederland november 2004 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Inleiding 6 Analyse patiëntveiligheid

Nadere informatie

Titel: Één voor allen, allen voor één. Een onderzoek naar het hygiëne en infectiepreventie besef op verpleegafdelingen van het ziekenhuis.

Titel: Één voor allen, allen voor één. Een onderzoek naar het hygiëne en infectiepreventie besef op verpleegafdelingen van het ziekenhuis. Titel: Één voor allen, allen voor één. Een onderzoek naar het hygiëne en infectiepreventie besef op verpleegafdelingen van het ziekenhuis. Auteurs: - Simone Krooshof, Afdeling Hygiëne en Infectiepreventie,

Nadere informatie

Meten is weten. De risico s van het vak. Veelbelovende resultaten eerste OK-audits. Data-analyse: speuren naar verbeterkansen

Meten is weten. De risico s van het vak. Veelbelovende resultaten eerste OK-audits. Data-analyse: speuren naar verbeterkansen Magazine voor leden van MediRisk Najaar 2013 9e jaargang De risico s van het vak Meten is weten Veelbelovende resultaten eerste OK-audits Data-analyse: speuren naar verbeterkansen Fouten voorkomen met

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren Januari 2008 V E I L I G H E I D S P R O G R A M M A INHOUD Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig 1 Doelstelling 3 Doelgroep 5 Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren 6

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Kiezen en gekozen worden! Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan SJG Weert

Kiezen en gekozen worden! Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan SJG Weert Kiezen en gekozen worden! Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan SJG Weert SJG Weert heeft sinds 2010 een nieuw bestuur met nieuwe plannen. Nu de contouren daarvan zijn bepaald, is het tijd om deze te verankeren

Nadere informatie

GISTEREN, VANDAAG, MORGEN. Jaaroverzicht 2011 Netwerk Klinische Paden, deelnetwerk Nederland.

GISTEREN, VANDAAG, MORGEN. Jaaroverzicht 2011 Netwerk Klinische Paden, deelnetwerk Nederland. GISTEREN, VANDAAG, MORGEN Jaaroverzicht 2011 Netwerk Klinische Paden, deelnetwerk Nederland. Voor u ligt het Jaaroverzicht van 2011 van het deelnetwerk Nederland Inmiddels is het tien jaar geleden dat

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Checklist HKZ. Quality is not a brilliant solution for a problem. Since that problem should never have existed in the first place. That s quality.

Checklist HKZ. Quality is not a brilliant solution for a problem. Since that problem should never have existed in the first place. That s quality. Checklist HKZ Om als organisatie gecertificeerd te kunnen worden voor HKZ, moet een aantal zaken geregeld. Het gaat dan om goed bestuur en continue verbetering van processen. Dat is wat de norm in essentie

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2014

Maatschappelijk Jaarverslag 2014 Maatschappelijk Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Bij de titel van dit jaaroverzicht 3 Deel 1 - Over het IJsselland Ziekenhuis 4 Profiel 4 Belangrijkste ontwikkelingen 5 in de externe omgeving Strategie en

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie