Overzichtskaarten FB-KV1 t/m FB-KV13

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzichtskaarten FB-KV1 t/m FB-KV13"

Transcriptie

1 Overzichtskaarten FB-KV1 t/m FB-KV13 Toelichting SPL werkt met toetsmatrijzen voor tentamens en toetsmatrijzen praktijktoetsen. In de achterliggende overzichtskaarten zijn de toetstermen voor tentamens gekoppeld aan de leereenheden van BV in Balans volgens de pakketwijzer SPL. Computervaardigheden zijn gekoppeld aan toetstermen tentamens, maar worden opgenomen in de toetsen praktijkvaardigheden. Verklaring van afkortingen FAM Financieel Administratief Medewerker BA Bedrijfsadministrateur AA Assistent Accountant SA Salarisadministrateur FB-KV Financiële Beroepen - Kennis en Vaardigheden Wproces Werkproces Leh Leereenheid tt Toetsterm Code Titel reader (leerwerk- en theorieboek) FR Financiële Rekenvaardigheden ELBA1a Elementaire Bedrijfsadministratie 1, deel A ELBA1b Elementaire Bedrijfsadministratie 1, deel B ELBA1c Elementaire Bedrijfsadministratie 1, deel C ELBE1 Elementaire Bedrijfseconomie 1 ELBA2a Elementaire Bedrijfsadministratie 2, deel A ELBA2b Elementaire Bedrijfsadministratie 2, deel B ELBA2c Elementaire Bedrijfsadministratie 2, deel C ELBA2d Elementaire Bedrijfsadministratie 2, deel D ELBE2 Elementaire Bedrijfseconomie 2 BAdla Bedrijfsadministratie deel A BAdlb Bedrijfsadministratie deel B BAdlC Bedrijfsadministratie deel C BE Bedrijfseconomie FK Fiscale Kennis SA Salarisadministratie

2 FB-KV1 Alle werkprocessen Voor: FAM, AA, BA, SA Leereenheid: Voor naam bij nummering leereenheid, zie pakketwijzer Benodigde reader(s): Financiële Rekenvaardigheid 1,2,3,4,5,6,7 Elementaire Bedrijfadministratie 1, deel A 3 Elementaire Bedrijfadministratie 1, deel B 2,4 Elementaire Bedrijfsadministratie 2, deel A 3 Toetstermen FB-KV1 1 FR 1 1 kan berekeningen maken met vreemde valuta ELBA1a 3 2 FR 2 2 kan enkelvoudige en eenvoudige samengestelde interestberekeningen maken 3 3 kan kortingen en toeslagen berekenen 4 FR 1 4 kan BTW-berekeningen maken 5 ELBA1b 2,4 5 kan boekhoudkundige controles uitvoeren, zoals het nalopen van totalen, het ELBA2a 3 ontdekken van fouten en bijzonderheden in boekingen 6 FR 3,4,5,6,7 6 kan statistische berekeningen maken m.b.v. financiële gegevens 7 FR 3,4,5,6,7 7 kan onderzoeksresultaten verwerken

3 FB-KV2 Alle werkprocessen Voor: FAM, AA, BA, SA Leereenheid: Voor naam bij nummering leereenheid, zie pakketwijzer Benodigde reader(s): Financiële Rekenvaardigheid 7 Bedrijfadministratie, deel B 3 Toetstermen FB-KV2 1 1 heeft basiskennis van Excel 2 2 kan financiële gegevens vanuit een spreadsheetprogramma naar een ander programma exporteren 3 BAdlb 4 3 kan draaitabellen maken 4 FR 7 4 kan verschillende soorten grafieken maken 5 5 kan subtotalen berekenen 6 6 kan formules toevoegen aan een gegevenstabel

4 FB-KV3 Werkproces 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Voor: FAM, AA, BA, SA Leereenheid: Voor naam bij nummering leereenheid, zie pakketwijzer Benodigde reader(s): Elementaire Bedrijfadministratie 1, deel A 1,6,7 Elementaire Bedrijfadministratie 1, deel B 1,2,3,4,5,6 Elementaire Bedrijfadministratie 1, deel C 2,3,4,5 Elementaire Bedrijfsadministratie 2, deel A 2,3,4,5 Elementaire Bedrijfsadministratie 2, deel B 2,4,6,7,8 Elementaire Bedrijfsadministratie 2, deel C 1,2,3,4,5 Elementaire Bedrijfsadministratie 2, deel D 1,2,3,4,5 Bedrijfsadministratie, deel A 1 Toetstermen FB-KV3 1 ELBA1a 6,7 1 kan het begrip grootboek beschrijven en de boekingsregels verklaren ELBA2a 2 2 ELBA1b 1 2 kan grootboekrekeingen plaatsen in het decimaal rekeningstelsel 3 ELBA1b 1,3,4,5,6 3 ELBA2a 4,6,7,8 ELBA2b 2 BAdla 1 ELBA1c 2,3,4 ELBA2c 1,2,3,4,5 ELBA2d 1,2,3,4,5 4 ELBA1b 2 4 ELBA2a 4 ELBA1c kan de meest voorkomende financiële mutaties journaliseren in het inkoopboek, het verkoopboek, het bankboek, het kasboek en het memoriaal kan een elementaire balans en resultatenrekening van een handelsonderneming samenstellen kan de administratieve organisatie betreffende inkopen, verkopen en betalingsverkeer en de verschillende functies in een onderneming beschrijven 6 ELBA1a 1 6 kent archiefsystemen en de belangrijkste archiveringsregels ELBE2 4 7 ELBA1b 3 7 kent de wettelijke richtlijnen voor aangifte van de omzetbelasting m.b.t. percentages ELBA2b 1 vrijstelling, heffing, afdracht en intracummunautaire levering

5 FB-KV6 Alle werkprocessen Voor: FAM, AA, BA, SA Leereenheid: Voor naam bij nummering leereenheid, zie pakketwijzer Benodigde reader(s): Elementaire Bedrijfseconomie 1 1,2,3,4,5,6 Elementaire Bedrijfadministratie 1, deel A 3 Elementaire Bedrijfseconomie 2 1,2 Toetstermen FB-KV6 1 ELBE1 1 1 kan de verschillende kostensoorten onderscheiden in vaste en variabele kosten en directe ELBE1 1 en indirecte kosten ELBE1 1,6 2 ELBE1 2,3,4,6 2 kan eenvoudige kostprijsberekeningen maken voor projecten en te leveren diensten 3 ELBE1 5 3 kan het break-evenpoint berekenen 4 ELBE1 4 4 kan afschrijvingen op duurzame productiemiddelen berekenen op basis van een vast percentage van de aanschaf- of boekwaarde 5 ELBA1a 3 5 ELBE1 4 ELBE2 1,2 kan vormen van financiering beschrijven (EV, reserves, voorzieningen, VVL, VVK, factoring, leasing, enzovoort)

6 FB-KV4 Werkproces 2.1, 2.2, 4.1 Voor: BA, SA Leereenheid: Voor naam bij nummering leereenheid, zie pakketwijzer Benodigde reader(s): Elementaire Bedrijfsadministratie 2, deel B 6 Bedrijfsadministratie, deel A 1,2,3 Bedrijfsadministratie, deel B 1,2,4,5 Bedrijfsadministratie, deel C 2 Bedrijfseconomie 7 Toetstermen FB-KV4 1 BAdla 1,2,3 1 kan financiële mutaties in het memoriaal verwerken, zoals financiële feiten met betrekking tot DPM, voorraad bij gescheiden levering van goederen en facturen, voorraadverschillen, privé-, correctie- en loonkostenboekingen 2 BE 7 2 kent de functie van de balans en de resultatenrekening en de verschillende vormen 3 3 kan onvolkomenheden herkennen in een balans en resultatenrekening 4 ELBA2b 6 4 kent het begrip administratieve organisatie (AO) en weet hierbij het belang van interne controle 5 BE 7 5 kent de functie van de jaarverslaggeving - BAdlc wel in toetsmatrijs maar niet in toetstermen benoemd - BAdlb 1,2,4,5 4.1 wel in toetsmatrijs maar niet in toetstermen benoemd

7 FB-KV5 Werkproces 2.1, 2.2, 4.1 Voor: AA Leereenheid: Voor naam bij nummering leereenheid, zie pakketwijzer Benodigde reader(s): Elementaire Bedrijfsadministratie 2, deel B 6 Bedrijfsadministratie, deel A 1,2,3 Bedrijfsadministratie, deel B 1,2,4,5 Bedrijfsadministratie, deel C 2 Bedrijfseconomie 7 Toetstermen FB-KV5 1 BAdla 1,2,3 1 kan financiële mutaties in het memoriaal verwerken, zoals financiële feiten met betrekking tot DPM, voorraad bij gescheiden levering van goederen en facturen, voorraadverschillen, privé-, correctie- en loonkostenboekingen 2 BE 7 2 kent de functie van de balans en de resultatenrekening en de verschillende vormen 3 3 kan onvolkomenheden herkennen in een balans en resultatenrekening 4 ELBA2b 6 4 kent het begrip administratieve organisatie (AO) en weet hierbij het belang van interne controle 5 BE 7 5 kent de functie van de jaarverslaggeving 6 6 kent de basisprincipes van de accountancy regelgeving en weet wat de Wet toezicht accoutantsorganistaties in grote lijnen inhoudt 7 7 kan aangeven wat de functie en het dienstenpakket van accoutants- en administratiekantoren zijn - BAdlc wel in toetsmatrijs maar niet in toetstermen benoemd 2.2 = Verricht werkzaamheden voor de periodeafsluiting - BAdlb 1,2,4,5 4.1 wel in toetsmatrijs maar niet in toetstermen benoemd 4.1 = Houdt een projectadministratie bij

8 FB-KV7 Werkproces 2.1, 2.2 Voor: AA, BA Leereenheid: Voor naam bij nummering leereenheid, zie pakketwijzer Benodigde reader(s): Elementaire Bedrijfseconomie 2 1 Bedrijfseconomie 1,2 Toetstermen FB-KV7 1 ELBE2 1 1 kan de vermogensbehoefte van een handelsonderneming vaststellen BE 1 2 BE 1 2 kan kengetallen voor de liquiditeit berekenen en de huidige liquiditeitspositie van een onderneming beoordelen ten opzichte van het verleden 3 BE 2 3 kan kengetalllen voor de solvabiliteit berekenen en de huidige 4 BE 2 solvabiliteitspositie van een onderneming beoordelen ten opzichte van het verleden 4 kan kengetallen voor de rentabiliteit berekenen en de huidige rentabilteit van een onderneming beoordelen ten opzichte van het verleden

9 FB-KV8 Werkproces 2.3 Voor: BA Leereenheid: Voor naam bij nummering leereenheid, zie pakketwijzer Benodigde reader(s): Fiscale Kennis 1,2,3 Toetstermen FB-KV8 1 FK 1 1 kent de wettelijke richtlijnen voor aangifte van de omzetbelasting met betrekking tot 2 percentages, vrijstelling, heffing, afdracht en intracummunautaire levering 2 kent de wettelijke richtlijnen voor aangifte van de loonheffing 3 FK 2,3 3 weet hoe de belastingheffing bij de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting in grote lijnen plaats vindt 4 FK 3 4 verricht werkzaamheden ten behoeve van de vennootschapsbelastingaangifte

10 FB-KV9 Werkproces 2.3, 2.4 Voor: AA Leereenheid: Voor naam bij nummering leereenheid, zie pakketwijzer Benodigde reader(s): Fiscale Kennis 1,2,3 Toetstermen FB-KV9 1 FK 1 1 kent de wettelijke richtlijnen voor aangifte van de omzetbelasting met betrekking tot 2 percentages, vrijstelling, heffing, afdracht en intracummunautaire levering 2 kent de wettelijke richtlijnen voor aangifte van de loonheffing 3 FK 2 3 weet hoe de belastingheffing bij de inkomstenbelasting in grote lijnen plaatsvindt 4 FK 3 4 weet hoe de belastingheffing bij de vennootschapsbealsting in grote lijnen plaatsvindt 5 FK 1 5 kent de wettelijke richtlijnen voor de aangifte van de inkomstenbelasting, is bekend met de onderverdeling in boxen en kent de voor een ondernemer relevante onderdelen

11 FB-KV11 Werkproces 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 Voor: SA Leereenheid: Voor naam bij nummering leereenheid, zie pakketwijzer Benodigde reader(s): Fiscale Kennis Salarisadministratie 2 2,3,5,6,7,8 Toetstermen FB-KV11 1 SA 2 1 kan de verschillende loonbegrippen onderscheiden 2 SA 2,5 2 kent de begrippen dienstbetrekking en inhoudingsplichtige en de gevolgen voor het uit te FK 2 keren loon en de loonheffing 3 SA 2 3 kan de verschillende loonbegrippen toepassen bij de berekeningen van de loonsom en uiteindelijk nettolonen 4 SA 6 4 kent de belangrijkste aspecten van de afdrachtsverminderingen, premiekortingen en vrijstellingen 5 SA 7,8 5 kent de wettelijke richtlijnen ten aanzien van de aangifte loonheffing 6 SA 6 6 kent de wettelijke richtlijnen van de vrije vergoedingen, verstrekkingen en de werkkostenregeling 7 SA 3 7 kent de wetten en uitvoeringsorganisatie sociale zekerheid 8 SA 3 8 kent de belangrijkste aspecten van de polisadministratie, verzekeringsplicht en uitkeringsdagloon 9 SA 3 9 kent de belangrijkste aspecten van de spaarloon- en de levensloopregeling en pensioenen

12 FB-KV13 Werkproces 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 Voor: SA Leereenheid: Voor naam bij nummering leereenheid, zie pakketwijzer Benodigde reader(s): Salarisadministratie 5 Toetstermen FB-KV13 1 SA 5 1 kan de soorten arbeidsrelaties onderscheiden 2 SA 5 2 kent de belangrijkste aspecten van de aanvang, duur en beëindiging van een 3 SA 5 arbeidsovereenkomst 3 kent de belangrijkste aspecten van een collectieve arbeidsovereenkomst 4 SA 5 4 kan de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden onderscheiden 5 SA 5 5 kan de belangrijkste verplichtingen van een werkgever en werknemer benoemen die uit een arbeidsovereenomst voortvloeien 6 SA 5 6 kent de belangrijkste te ondernemen stappen bij ziekte van een werknemer en voor re-integratie 7 SA 5 7 kent de belangrijkste wettelijke richtlijnen betreffende arbeid, zorg en veiligheid

13 Werkproces Omschrijving 2.5 Verricht werkzaamheden voor de aangifte inkomstenbelasting 3.1 Voert stamgegevens in en wijzigt deze 3.2 Stelt facturen op 3.3 Bewaakt betalingstermijnen en verricht activiteiten voor de invordering 3.4 Controleert inkoopfacturen en verricht activiteiten voor het fiatteren van inkoopfacturen 3.5 Controleert het debiteurenbeheer 3.6 Controleert het crediteurenbeheer 4.2 Houdt een urenadministratie bij 4.3 Houdt administraties van kwantitatieve gegevens bij 4.4 Instrueert collega's over het gebruik van administratieve systemen 4.5 Beheert de kas

14 Kwalifik. AA FAM-AA-BA-SA FAM-BA-SA FAM-BA-SA FAM- BA-SA AA AA FAM-AA-BA-SA FAM-AA-BA-SA AA-BA-SA BA-SA Ondersteunende reader(s) FK ELBA1c ELBA2c ELBA2d ELBA2b ELBA2d ELBA1c ELBA2d ELBA1c ELBA2c ELBA1c ELBA2d ELBA1c ELBA2d ELBA2 Badlb

Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en): Financieel administratief medewerker Bedrijfsadministrateur Junior assistent-accountant Dit dossier is een conceptversie en is

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Financiële beroepen

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Financiële beroepen Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Financiële beroepen Kwalificatie: Bedrijfsadministrateur Niveau: 4 Crebonummer: 93212 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 1 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel

Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2008-2009 Administrateur 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Salarisadministrateur mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Salarisadministrateur mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 22158, 93200, 93212, 93211, 93213 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus

Nadere informatie

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140)

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) 1 augustus 2003 sd.cba13.4.v2 ECABO, 1 augustus 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Financieel administratieve beroepsvorming 3 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143)

Financieel administratieve beroepsvorming 3 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143) sd.cba03.3.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Assistent-accountant mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Assistent-accountant mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190)

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) sd.cba02.2.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Financieel-Administratief Eamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) Niveau mbo 2/3 Positionering Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Versie 1.3 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138)

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) instructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) pi.cba05.4.v1 ECABO, 1 september 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Opleidingsgids 2013-2014

Opleidingsgids 2013-2014 Opleidingsgids 2013-2014 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 93210 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2013-2014 Uitstroom 1 : Assistent

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER

BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER EINDTERMEN VANAF 2000/2001 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 2 e WIJZIGING: 01.06.1999 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS:

Nadere informatie

Financiële beroepen. Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding

Financiële beroepen. Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Financiële beroepen 93200 Financieel administratief medewerker niveau 3 BOL 93211 Assistent-accountant niveau 4 BOL 93212 Bedrijfsadministrateur niveau

Nadere informatie

Zoomvliet College, ROC West Brabant, pagina 1

Zoomvliet College, ROC West Brabant, pagina 1 Kwalificatiedossier 22158, 93200, 93212, 93211, 93213 Naam opleiding 93200 Financieel administratief medewerker 93212 Bedrijfsadministrateur 93211 Assistent-accountant 93213 Salarisadministrateur Niveau

Nadere informatie

Cursusgids 2013-2014. Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf

Cursusgids 2013-2014. Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Cursusgids 2013-2014 Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Cursusgids 2013-2014 Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Prijzen en data onder

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Eamen Belastingwetgeving Niveau vergelijkbaar met hbo-ad Versie 2.0 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Zakelijke Dienstverlening en ICT Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 22158 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2015 Uitstroom

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen 2014-2015 ijn precies wat ik nodig heb om verder te komen in mijn carrière... Cursussen & trainingen Bedrijfsadministratie Computercursussen Secretarieel Management Ondernemen P&O en Nederlandse taal Open

Nadere informatie

Financiële beroepen. Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding

Financiële beroepen. Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Financiële beroepen 93200 Financieel administratief medewerker niveau 3 BOL 93211 Assistent-accountant niveau 4 BOL 93212 Bedrijfsadministrateur niveau

Nadere informatie

Methode Financiële Administratie en Periodeafsluiting voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij

Methode Financiële Administratie en Periodeafsluiting voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij Methode Financiële Administratie en Periodeafsluiting voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij Aansluiting op de eindtermen Administratie en Periodeafsluiting van de Associatie en de

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

HBO Bedrijfseconomie

HBO Bedrijfseconomie HBO Bedrijfseconomie Algemeen De opleiding HBO Bedrijfseconomie is gericht om kennis en vaardigheden op functies op financieel, administratief en bedrijfseconomische gebied in profit en non profit organisaties.

Nadere informatie

administratieve opleidingen en trainingen

administratieve opleidingen en trainingen administratieve opleidingen en trainingen tis Graefles? pro onen730 bijw -2447 30f mail Financiële administratie (BKB, BKC, PDB, MBA, BIV, FMR) Loonadministratie (BKL, PDL, Payroll, Consultancy) Medewerker

Nadere informatie

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE HEEMSKERK CURSUSBROCHURE 2015 2016 (versie 2, 15 juni 2015) Inhoud Voorwoord.... 3 Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden... 4 Basiskennis Calculatie (BKC )... 6 Praktijkdiploma Boekhouden

Nadere informatie

Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen

Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen Inhoudsopgave Deel I: Beroepscompetentieprofiel Algemene inleiding... 3 Colofon... 4 Ontwikkel- en legitimeringsproces...

Nadere informatie

1.2 kent de begrippen winst-verliesrekening, balans, controle van de omvang van de goederenvoorraad, zowel in het Nederlands als in het Engels.

1.2 kent de begrippen winst-verliesrekening, balans, controle van de omvang van de goederenvoorraad, zowel in het Nederlands als in het Engels. Toetstermen STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie ---- Bedrijfsadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat

Nadere informatie