Rotterdam smaakt naar meer. Detailhandel Rotterdam. Doel Detailhandelsnota

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rotterdam smaakt naar meer. Detailhandel Rotterdam. Doel Detailhandelsnota"

Transcriptie

1 Rotterdam smaakt naar meer Rotterdam is een aantrekkelijke stad om in te wonen en om te bezoeken. Ze voert steeds vaker de goede lijstjes aan. Om een aantrekkelijke stad te zijn en te blijven, zijn verschillende ingrediënten nodig die samen maken dat Rotterdam naar meer smaakt. Een goede woonomgeving, beschreven in de Rotterdamse Woonvisie, maakt dat mensen graag wonen in de stad. En meer mensen in de stad betekent meer klanten voor horeca en retail. Veiligheid, bereikbaarheid en een aansprekend cultureel aanbod zorgt voor een bruisende stad waarin het goed wonen en werken is. Detailhandel Rotterdam Smaakmakers zorgen voor prikkels die in onze herinnering worden gegrift. Een smaak of geur kan je nog jaren bijblijven. Voor de stad is de retail een zeer belangrijke smaakmaker. Wanneer sprake is van een uitgebalanceerd retailgerecht met voldoende kwaliteit, sfeer en uitstraling, resulteert dat in aantrekkingskracht op zowel lokale consumenten als bezoekers van de stad. Rotterdam streeft naar een krachtige herinnering aan de stad en zet daarom in een toekomstbestendige detailhandelsstructuur. Rotterdam is een stad met een groot detailhandelsaanbod. Van alle Rotterdamse bedrijven is ca. 15% actief in de detailhandel en ruim 9% van de Rotterdamse arbeidsplaatsen wordt bepaald door de detailhandel. 1 In totaliteit telt Rotterdam naast het belangrijkste winkelgebied van de stad: De Binnenstad, nog ruim 60 winkelconcentraties in allerlei vormen verspreid over de stad te vinden. Op verschillende niveaus spelen deze centra een rol in de stedelijke detailhandelsstructuur, namelijk als boodschappencentrum, als doelgericht winkelcentrum of als recreatief winkelgebied. Buiten de typische winkelgebieden zijn er tal van gebieden waar detailhandel een rol heeft, maar veel meer onderdeel is van het stedelijk gemixt milieu. Naast de economische importantie, zijn de winkelgebeden plekken waar mensen elkaar ontmoeten en hebben dus voor veel mensen ook een maatschappelijke betekenis. Om de detailhandel ook in de toekomst aantrekkelijk te houden, is een stedelijk kader nodig om goed geconcentreerde, aantrekkelijke en levensvatbare centra te behouden. Dit kader staat beschreven in deze nota: De Detailhandelsnota Rotterdam. Doel Detailhandelsnota Met het kader zet Rotterdam in op een krachtige, toekomstbestendige winkelstructuur, waarbij de consument centraal staat en sprake is van een compleet, compact, comfortabel en levensvatbaar centrum. Om tot die gewenste structuur te komen beschrijven we de hoofdambities voor detailhandel van de stad en maken we de spelregels inzichtelijk. De stedelijke ambities zijn het uitgangspunt voor de gebiedsgerichte uitwerking voor detailhandel. Met de gebiedsgerichte uitwerkingen maken we de koers voor winkelconcentraties en ontwikkelingen per gebied inzichtelijk. Daarbij brengen we de winkelgebieden helder in kaart, zodat voor iedereen duidelijk is wat de winkelgebieden in de stad zijn en wat de gemeentelijke koers is. 1 Bedrijvenregister Zuid Holland 2015, indeling MKB speerpuntsectoren, Stadsontwikkeling Economie

2 Definitie detailhandel Tot de detailhandel behoren bedrijven die goederen verkopen aan consumenten (exclusief auto's, motorfietsen en caravans). Dit kunnen zowel nieuwe als tweedehands goederen zijn. De detailhandel is in de bedrijfskolom van grondstoffen tot de consument de laatste schakel. De belangrijkste verkoopkanalen van de detailhandel zijn winkelverkoop, ambulante handel (zoals warenmarkten) en webwinkels. Deze kunnen afzonderlijk (single channel) of in combinatie (multi-channel) worden ingezet. 2 In deze stedelijke detailhandelsnota staat de winkelverkoop via fysieke winkels en de winkelstructuur centraal

3 Trends en ontwikkelingen Om tot een toekomstbestendige detailhandelsstructuur te komen, is het belangrijk de trends voor de komende jaren te volgen en het stedelijk kader af te stemmen op die ontwikkelingen in de detailhandel. Als één sector verandert, dan is het de detailhandel. De dynamiek binnen deze sector enerzijds en de economische werkelijkheid anderzijds, hebben een grote weerslag op de sector. In de afgelopen jaren is het winkellandschap aanzienlijk veranderd, waarbij zowel winkelketens zijn opgekomen en teloor gegaan. De faillissementen van ketens als Polare, V&D, Free Record Shop, DA drogisterij, Scapino, Dolcis veranderden de aanblik van de winkelcentra. Daar staat tegenover dat nieuwe ketens terugkwamen, zoals Primark, Decathlon, Urban Outfitters, Ace & Tate, Coolblue. Door trends en ontwikkelingen in vraag en aanbod en door economische ontwikkelingen ziet de detailhandel er vandaag de dag zichtbaar anders uit dan 10 tot 20 jaar geleden. Ook staat vast dat de detailhandel er over 10 tot 20 jaar weer anders uitziet dan vandaag. Hier ligt een belangrijke opgave voor zowel vastgoedeigenaren, gemeente als winkels en winkeliersverenigingen. Een gezamenlijke inzet is nodig om in te spelen op de veranderende detailhandel. De beleving van winkelgebieden door de consument neemt een steeds prominentere rol van betekenis in. Daarnaast zien we branches veranderen en ontstaan vormen van detailhandel die anders zijn dan we gewend waren. E-commerce, brancheverbreding en schaalvergroting versus verkleining, zijn onderwerpen met een direct effect op het functioneren van winkels. Naast de specifieke markttrends zijn maatschappelijke en demografische ontwikkelingen van invloed op de detailhandel. Ontwikkelingen en veranderingen in de demografie van bevolking en ondernemersbestand bepalen de ontwikkelkansen in de sector. Koopgedrag van de consument De consument staat centraal in de retail. Wanneer de consument zijn geld niet besteed in een winkel of winkelgebied is de levensvatbaarheid in het geding. Het is daarom essentieel dat winkels en winkelgebieden inspelen op het koopgedrag van consumenten. Dit koopgedrag is niet statisch. De koopmotieven van de consument worden mede bepaald door het bezoekdoel. Per bezoekdoel vertoont de consument vaak een heel ander koopgedrag. Het verwachtingspatroon van de op gemak gerichte consument wordt, anders gezegd, ingegeven door het bezoekdoel. Boodschappen wil men snel en gemakkelijk dicht bij huis doen, waarbij de consument graag zo dichtbij mogelijk parkeert. Ook bij het doelgerichte winkelbezoek (runshoppen) is goede bereikbaarheid en dichtbij parkeren essentieel. Wanneer de consument gaat winkelen als dagje uit en dus meer tijd heeft, stelt ze juist hogere eisen aan sfeer, gezelligheid en keuzeaanbod. Voor winkelgebieden moet het daarom topprioriteit zijn om duidelijk in te spelen op deze bezoekdoelen en het aanbod, de branches en het gebied daar naar te vormen. Voor de consument is het namelijk zeer bepalend of het profiel van het winkelgebied voldoende duidelijk is en aansluit bij hun winkelmotieven van dat moment. Ten aanzien van het koopgedrag van de consument is een aantal aspecten in en voor winkelgebieden erg belangrijk: Beleving en vermaak: De consument is bij zijn recreatieve winkelbezoek steeds kritischer op belevingswaarde van winkels en winkelgebieden. Voor veel mensen is winkelen een vorm van vrijetijdsbesteding. Recreatief winkelen is nog meer dan vroeger een dagje uit. Omdat de beschikbare vrije tijd van de consument gedeeld moet worden met veel andere vormen van vrije tijdsbesteding, is het voor de aantrekkingskracht van winkelgebieden een belangrijke voorwaarde dat er sprake is van een duidelijke identiteit en imago. Het is en wordt daarom steeds belangrijker dat de detailhandel beantwoordt aan multifunctionaliteit, vernieuwend aanbod en merkbeleving, vooral in binnensteden. De combinatie met andere voorzieningen zoals horeca en leisure en zeker ook een aantrekkelijke inrichting van het gebied bepalen de consumentenkeuze om gebieden te bezoeken of juist links te laten liggen.

4 Keuzemogelijkheden: De moderne consument is steeds kritischer op de kwaliteit van het aanbod, de prijs, de keuzemogelijkheden en de uitstraling en beleving van winkels en winkelgebieden. Profilering van winkelgebieden, gezamenlijke branchering, activiteiten en aankleding dragen bij aan de waardering van de consument. Met een uitgebalanceerde branchering in een winkelconcentratie, kunnen detaillisten optimaal inspelen op de wensen en keuzemogelijkheden van de consument. Winkelgebieden en winkeliers in het bijzonder kunnen door gezamenlijk in te spelen op de keuzemogelijkheden zorgen dat het geheel meer is dan de som der delen. Tegenvallende prestaties worden namelijk door de consument afgestraft met het bezoeken van andere winkelgebieden. Mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren: De consument is door de tijd heen steeds mobieler geworden. Een gevolg hiervan is dat er bij de keuze voor een winkeltrip verschillende winkelgebieden in een grote straal een optie zijn geworden. De concurrentie tussen gebieden is daardoor toegenomen, waardoor bepaalde basiselementen steeds bepalender worden. Bereikbaarheid van gebieden per auto, fiets en openbaar vervoer en goede parkeermogelijkheden (al dan niet betaald) zijn zeer belangrijk bij de keuze voor gebieden door consumenten. Hierbij is het essentieel dat er voldoende en goed benaderbare parkeerplaatsen zijn op korte afstand van de winkels. Dit is overigens wel sterk gebonden aan de functie van een winkelgebied. Directe koppeling met parkeerplaatsen is bijvoorbeeld voor een boodschappencentrum essentieel, terwijl in recreatieve winkelgebieden consumenten ook kiezen voor park en ride op grotere afstand van de winkels en voor het openbaar vervoer om naar het centrum te komen. Internetaankopen: Het internet neemt een steeds prominentere rol in voor de consument. Door internet heeft de consument toegang tot tal van producten, waarmee de mogelijkheden voor vergelijking van producten veel groter is. In een fysieke winkel is het meestal niet mogelijk om alle artikelen op voorraad te hebben. Daartegenover staat dat het voordeel van fysieke winkels is dat de consument producten kan zien, voelen, ruiken en fysiek kan vergelijken. Hoewel het internet dit voordeel niet heeft, zijn de mogelijkheden om te vergelijken in combinatie met de (veelal) lagere prijs en de beschikbaarheid van producten in het voordeel voor dit aankoopkanaal. Dit, samen met de steeds verdergaande service ten aanzien van bezorgopties, maakt het internet een steeds belangrijker verkoopkanaal voor retailers. In de afgelopen jaren liet de verkoop via internet een duidelijke stijging zien. Steeds meer consumenten vergelijken niet alleen producten op internet, maar kopen ook via dit kanaal. Koopmoment: Het moment waarop consumenten hun inkopen doen verandert. Een voorbeeld hiervan is de zondagopening. Met de invoering werd duidelijk dat hier een grote behoefte voor was. De supermarkten die hierin voorop liepen, deden hiermee goede zaken. Op basis van de veranderende consument liggen er ook kansen om winkel(s)gebieden langer open te houden. Waar men nu thuis op de bank online op elk moment producten kan bestellen, zien we dat winkels en winkelgebieden aan het einde van de middag de deuren al sluiten. Op basis van de winkeltijdenwet en de Rotterdamse uitwerking daarvan kunnen winkels langer open blijven dan nu veelal gebeurt. Wanneer consumenten na werktijd in aantrekkelijke winkelgebieden terecht kunnen, kan worden ingespeeld op deze veranderende behoefte.

5 Winkelaanbod ruimtelijk en intrinsiek Ruimtelijke ongelijkheid: Niet alle winkelgebieden zijn gelijk. Door het verschil in profiel, functie, uitstraling en functioneren zijn er enerzijds gebieden ontstaan met voldoende toekomstpotentie en anderzijds gebieden waar dit niet het geval is. Het fenomeen van het verschil tussen gebieden waar het wel en waar het niet goed gaat, wordt geduid met de termen Hotspots en Coldspots. Hotspots zijn populaire en goed functionerende concentraties van winkels, leisure, toeristische en culturele voorzieningen. De hotspots spelen perfect in op zowel ruimtelijke, economische als maatschappelijke eisen die consumenten aan winkelgebieden stellen. Dit uit zich in het feit dat de drukte zich vooral manifesteert op die plekken. Het aanbod en voorkomen van het gebied sluiten perfect aan bij de wens van de consument. Coldspots zijn minder populaire winkelconcentraties met minder (bijzondere) voorzieningen en diensten dan op grond van hun inwonertal verwacht zou worden. Puur vanuit de commerciële winkeldoelstelling zou je deze gebieden als verliezers kunnen bestempelen, maar het zijn ook gebieden waar juist kansen liggen voor transformatie naar een ander type invulling! Hoewel Rotterdam een groeigemeente is, is het nog de vraag of alle gebieden van deze ontwikkelingen op een zelfde manier profiteren. Een forser onderscheid tussen winkelgebieden waar het wel (groei) en niet gebeurt (krimp in winkelvoorzieningen) is het resultaat. Gebieden met laag percentage leegstand versus een hoog percentage leegstand, met veel en weinig (toevloed van) innoverende (internationale) retailers, met aanwezigheid respectievelijk afwezigheid van high end (luxe winkels) en op verschillende leefstijlen gerichte retail en horeca zullen ontstaan. Dus ook toenemende verschillen in huurniveaus en rendementen. Winkelketens focussen op grote centra: Ruimtelijk zien we een trend van heroverweging van winkelketens. Waar we de ketens in een periode van economische groei zagen expanderen, is nu een beweging van heroriëntatie zichtbaar. De grote ketens hebben naast hun traditionele vestigingen in de grote stedelijke en centra (zoals de Binnenstad van Rotterdam, Alexandrium, Zuidplein) in de afgelopen jaren ook posities ingenomen in stadsdeelcentra, en diverse regiogemeenten. Waar ketens eerst de verbreding zochten naar de aanwezigheid in meer centra, is nu een trend zichtbaar dat men meer focust op de grote kansrijke centra. Onder invloed van de recessie, demografische ontwikkelingen en internet wijzigen winkelketens hun vestigingsstrategie dus rigoureus. De toonaangevende winkelformules zijn, in tegenstelling tot een aantal jaar geleden, minder gericht op expansie. Met grote winkelvestigingen in de grootste steden, aangevuld met een webwinkel, worden ook consumenten uit kleinere steden en dorpen goed bereikt. Naar verwachting zorgt dit voor minder winkelende klanten in de centra van middelgrote steden, stadsdeelcentra en dorpen. Deze beweging raakt de eerder besproken trend van hotspots versus Coldspots. Internetwinkels en fysieke consequenties: Het toenemend belang van e-commerce is inmiddels een gegeven, maar de vraag is hoe de expansiesnelheid er in de komende jaren uitziet? Is het eind van de ontwikkelcurve al in zicht en tekent zich een zekere mate van verzadiging op, of zijn we nog lang niet aan het eind van de opmars? De teneur richt zich expliciet op dit laatste. De opmars van crossen multichannel koopgedrag is een duidelijke trend, waar consument en retailer op inspelen. Logischerwijs kan dit leiden tot minder passanten in de winkelgebieden, met uitzondering van wellicht de gebieden met een hoog belevingsgehalte en kwalitatief hoogwaardige voorzieningen. Waar de reguliere detailhandel een sector is met diverse verschijningsvormen, is ook de internethandel niet uniform. Grofweg is er onderscheid te maken tussen internetwinkels met en zonder een fysieke bezoekmogelijkheid. Binnen deze twee hoofdcategorieën zijn er veel verschillende varianten te denkbaar. Bij internetwinkels zonder een fysieke bezoekmogelijkheid gaat het om internetwinkels waarbij de klant op geen enkele manier in fysiek contact komt met de winkel. Doordat alles online en per post gaat, is er geen consument aantrekkende werking voor dit type internetwinkel. Het ontbreken van

6 fysiek klantcontact is de reden waardoor deze vorm van internethandel niet als detailhandel wordt aangemerkt. Dit komt overeen met de al langer bekende postorderbedrijven. Bij internetwinkels met een fysieke bezoekmogelijkheid is er onderscheid te maken tussen afhaalpunten en internetwinkels waar naast afhalen en/of inleveren van via internet bestelde artikelen ook zaken gepresenteerd worden en producten gekocht, besteld en geruild kunnen worden. In dit laatste betreft het eigenlijk reguliere winkels waar ook producten via internet verkocht worden. De ruimtelijke effecten van dit type winkel zijn te vergelijken met reguliere detailhandel. Andersom is het ook steeds vaker aan de orde, namelijk fysieke winkels die ook via internet artikelen verkopen. Afhaalpunten zijn er daarbij in een aantal varianten, waarbij de zelfstandigheid van het punt leidend is. In de eerste plaats is er de vorm waarbij het afhaalpunt de hoofdactiviteit is. Deze zelfstandige afhaalpunten zijn specifiek en uitsluitend bedoeld om goederen af te halen en/of terug te brengen. Er worden geen goederen ter plaatse geproduceerd, (langdurig) opgeslagen, gerepareerd of tentoongesteld en kunnen er ook geen andere zaken worden geregeld. De tweede vorm van afhaalpunten zijn de ondergeschikte afhaalpunten. Deze servicepunten zijn gekoppeld aan bestaande voorzieningen, bedrijven en kantoren. Vaak zijn deze servicepunten gekoppeld aan supermarkten of andere winkels, waarmee het een goede aanvulling is op wijk- en buurtwinkelcentra. Voor supermarkten lag het onlinepercentage met ca. 5% op een laag niveau. 3 Het is nog de vraag in hoeverre de fysieke supermarkten meer concurrentie krijgen van online winkels. Enerzijds zijn er geluiden die laten horen dat mensen willen voelen, ruiken, proeven en zien, helemaal als het gaat om versproducten. 4 Dit zou de groei van online supermarkttaankopen beperken. Anderzijds zijn geluiden hoorbaar van een groei naar 20% online. 5 Hoe de supermarktverkopen zich in werkelijkheid ontwikkelen is nog onzeker, maar een feit is dat de supermarkt traditioneel de hoeksteen van winkelgebieden is. Wat de gevolgen voor fysieke supermarkten en winkelgebieden zijn wanneer meer supermarktproducten online gekocht worden blijft gissen. Duidelijk is wel dat kleinere retailers zonder supermarkt vaak niet voldoende aantrekkingskracht genereren. Brancheverbreding/ -vervaging: Herontwikkelen in centrumgebieden is bijna altijd lastiger dan het ontwikkelen van nieuwe (grootschalige) locaties daarbuiten. 6 Aan de randen van de stad zie je dat er rondom grootschalige concentraties sprake is van brancheverbreding en -vervaging. Aan de randen van de stad is sprake van brancheverbreding en -vervaging. Dit zorgt in sommige gevallen voor een toenemende concurrentie met reguliere winkelgebieden. Wanneer er geen sturing is gaat de detailhandelsstructuur verloren, doordat ontwikkelingen plaatsvinden die voor vastgoedpartijen minder risicovol zijn en een zeker rendement opleveren. 3 Bron: Wat Nou Einde van Winkels, Hans van Tellingen, Bron: Wat Nou Einde van Winkels, Hans van Tellingen, Bron: Trends in Winkelland, Wim van der Post, ASRE, Bron: MRDH,2016

7 Stedelijke ambities Rotterdam zet in op een krachtige, toekomstbestendige winkelstructuur, waarbij de consument centraal staat en sprake is van een compleet, compact, comfortabel en levensvatbaar centrum. Gegeven de trends en ontwikkeling betekent dat de Maasstad een aantal stedelijke ambities heeft. We willen: Een evenwichtige detailhandelsstructuur (aantrekkelijk, levensvatbaar, complementair) Het stedelijk detailhandelsbeleid in Rotterdam heeft als doel een evenwichtige detailhandelsstructuur, waarbij samenhang tussen verschillende winkelgebieden essentieel is. Een structuur van functioneel onderscheidende en elkaar aanvullende winkelcentra op de verschillende schaalniveaus draagt bij aan een goed voorzieningenniveau voor Rotterdammers enerzijds en een aantrekkelijk aanbod voor bezoekers en consumenten van buiten de stad. Rotterdam wil van meer naar betere detailhandel. Een functionele indeling van detailhandelsstructuur Van oudsher wordt in de detailhandelsstructuur ingedeeld in stads-, stadsdeel-, wijk- en buurtwinkelcentra, aangevuld met perifere en grootschalige concentraties. Het voorgaande detailhandelsbeleid was gestoeld op die indeling. Door de veranderingen in de detailhandel en de Rotterdamse stedelijke situatie is een meer functionele indeling van winkelconcentraties beter op zijn plaats. Consumenten baseren hun keuze voor een gebied niet op basis van een hiërarchische indeling, maar vanuit een functioneel bezoekdoel. Voor de moderne consument zijn de typen winkelgebieden samen te vatten in vijf categorieën op basis van bezoekdoel. Op basis van die algemene bezoekdoelen maakt Rotterdam onderscheid in de volgende aankoopplaatsen in de detailhandelsstuctuur: Recreatief winkelgebied (Binnenstedelijk en knooppunten); Easyshopping winkelgebied; Boodschappencentrum; Functionele mixzones; Thematisch en doelgerichte winkelconcentraties; Doelgerichte aankopen; Winkels en winkelgebieden zijn meestal gericht op één of twee motieven. Voor de consument is het belangrijk dat het profiel van het winkelgebied voldoende duidelijk is en aansluit bij hun winkelmotieven van dat moment. Zo is de Binnenstad bij uitstek de plek om recreatief te winkelen, gevolgd door de regionale stadsdeelcentra. In recreatieve winkelgebieden wordt circa 85 tot 90% van het aanbod bepaald door niet-dagelijks assortiment, waarbij keuzegevoelige branches, zoals mode, schoeisel, vrije tijd, persoonlijke verzorging, warenhuis en horeca zeer ruim zijn vertegenwoordigd. De combinatie met andere voorzieningen zoals horeca en leisure in een aantrekkelijke omgeving dragen bij aan het recreatieve karakter Naast het echte recreatieve winkelen in de grote (boven)regionale winkelgebieden, is de op gemak gerichte consument voor de meer standaard aankopen gericht op complete en nabij gelegen centra. Het type centrum dat naast een compleet aanbod aan dagelijkse artikelen ook is gericht op een breed aanbod aan niet-dagelijkse artikelen, kunnen we typeren als Easyshopping winkelgebieden. Het efficiënt winkelen staat centraal en is de belangrijke reden van de consument om voor dit gebied te kiezen. De combinatie met dienstverlening en andere functies zijn ondersteunend en in beperkte mate vanuit een recreatief doel. Voor het doen van de dagelijkse boodschappen is onderscheid te maken boodschappencentra en boodschappencentra basis. De veelal kleinere boodschappencentra basis hebben een beperkte omvang en zijn vooral toegespitst op het dagelijks segment. De grotere boodschappencentra hebben een groter aanbod in zowel dagelijkse als frequent benodigde niet dagelijkse artikelen.

8 In een Stad als Rotterdam zijn veel gebieden aanwezig die zich kenmerken door een mix van functies, maar die niet als puur winkelgebied zijn te typeren. Deze lokale functionele mixzones zijn echter wel essentieel om de stad, stad te laten zijn. In deze toegevoegde categorie hebben winkels een rol, maar voeren niet de boventoon. Thematisch doelgericht winkelen doet men op de perifere en grootschalige concentraties. Deze concentraties zijn duidelijk gepositioneerd en geprofileerd en hebben een omvang van meer dan m2. Het gaat hier niet om de solitaire perifere winkels, maar om heldere winkelconcentraties met een specifiek thema, zoals woninginrichting, vrije tijd, etc. Voorbeelden hiervan zijn de Woonmall, en Stadionweg/Veranda. De winkels die gevestigd zijn buiten de winkelgebieden hebben bij uitstek een doelgerichte functie. Een keuze voor concentratie en toekomstbestendigheid De kwaliteit van winkelcentra en haar aanbod staat centraal boven de kwantiteit. Rotterdam kiest ten aanzien van detailhandel voor toekomstbestendige winkelgebieden en multifunctionele stedelijke milieus. Veel winkelgebieden in Rotterdam hebben nu en in de toekomst een duidelijke functie in de stedelijke structuur. Het is hierbij essentieel dat optimaal wordt ingespeeld op een duidelijk profiel en bezoekdoel van de consument, in een compact, compleet en comfortabel gebied. Er zijn echter ook gebieden waar die toekomst ongewis is. Daar waar winkelgebieden onvoldoende toekomstpotentie hebben of teveel zijn verspreid, zal op termijn de detailhandelsfunctie teloor gaan door transformatie en functieverandering. Als uitwerking van dit algemene stedelijke detailhandelsbeleid stellen we per gebied zogeheten gebiedskoersen detailhandel op. Uiteraard in samenwerking met de gebieden. In de gebiedskoersen zijn per gebied op basis van functioneren en lokale kennis keuzes gemaakt ten aanzien van de gewenste richting voor de toekomstbestendige detailhandelsstructuur enerzijds en gebieden waar de detailhandelsfunctie een transformatieopgave heeft anderzijds. In de gebiedskoersen detailhandel worden de winkelconcentraties gebieden concreet begrenst, waarmee een helder gemeentelijk kader ontstaat. Duidelijk wordt wat de winkelgebieden zijn en wat de gemeentelijke koers is op gebiedsniveau, met als doel om te komen tot een krachtige en toekomstbestendige detailhandelsstructuur. Dit heeft consequenties voor het gemeentelijk handelen in en buiten die gebieden en de manier waarop de gemeente haar publiekrechtelijk bestemmingsplan inricht.

9 Vestigingsmilieus voor winkelgebieden in relatie tot consumenttoegankelijkheid De stad Rotterdam bestaat niet uit homogene gebieden. Verschillende delen van de stad kenmerken zich door een eigen sfeer, identiteit, ruimtelijke kwaliteit, et cetera. Daarmee samen hangt ook de bereikbaarheid van de het gebied samen. Duidelijk zichtbaar is de positie van het binnenstedelijk recreatief winkelen. De bezoeker komt per trein, auto naar de binnenstad, maar eenmaal daar is de toegankelijkheid per voet/fiets essentieel. Voor het doen van de dagelijkse basisboodschappen is de directe nabijheid per voet/fiets in de woonomgeving essentieel, terwijl men bij het doen de grote boodschappen (plus) de autobereikbaarheid een belangrijke voorwaarde is. In onderstaande figuur zijn schematisch de verschillende type winkelcentra/vestigingsmilieus afgezet naar de dominante vervoerssoort en consumenttoegankelijkheid. Figuur 1: functionele winkelgebieden naar type gebied en dominante vervoerssoort Grote delen van de stad zijn in essentie minder geschikt voor winkelgebieden, omdat de consumententoegankelijkheid minder goed is. In de haven en op bedrijventerreinen is zwaarder verkeer dominant. Bedrijventerreinen zijn ook de plekken in de stad waar ruimte is gereserveerd voor grootschalige bedrijven met een hoge milieuhindercategorie. In die gebieden is de aanwezigheid van winkelgebieden ongewenst aangezien de kansen vanuit consumenttoegankelijkheid suboptimaal zijn en het gegeven dat winkelgebieden nu eenmaal beter zijn ingericht op de bezoeker. Voor de genoemde internetafhaalpunten/winkels geniet het de voorkeur, gezien de gewenste bereikbaarheid van het gebied, dat zij zich vestigen in een goed bereikbaar winkelgebied.

10 In figuur 2 is zichtbaar dat grote gebieden langs de ring en in de periferie vanuit consumententoegankelijkheid onvoldoende kansen bieden voor winkelgebieden. Voorbeelden hiervan zijn de bedrijventerreinen als Spaanse Polder, Hordijk, Waalhaven, etc. Figuur 2: Gebieden met matige kansen voor detailhandel/winkelgebieden. De winkelgebieden die ook in de toekomst hun functie houden zijn echter niet af. De belangrijke opgave blijft hier het concentreren van winkelaanbod in een compacter en completer gebied. Dit geldt vooral voor de winkelcentra die worden gevormd door oude stadsstraten.

11 Meer flexibiliteit en dynamisering Om te kunnen anticiperen op consumententrends en gedrag is het belangrijk dat zowel gemeente, als ondernemers en de vastgoedsector flexibel inspelen op veranderingen in de detailhandel. Dynamisering van de retail is nodig om tot een aantrekkelijke stad te komen. De centrale vraag bij flexibiliteit en dynamisering is waar flexibiliteit wenselijk is en waar niet. In Rotterdam moeten we de dynamiek in de detailhandel faciliteren, maar wel in gebieden waar vanuit detailhandelsstructuur voldoende toekomstperspectief is. Flexibiliteit heeft ook een andere mogelijkheid, namelijk de flexibiliteit van winkel(panden) te veranderen naar een andere functie. Indien winkelpanden zijn gesitueerd buiten de winkelgebieden en omgevormd kunnen worden naar een andere functie, wordt dit vanuit het detailhandelsbeleid aangemoedigd. Minder detailhandel en meer kwaliteit De ambitie voor een evenwichtige detailhandelstuctuur en de keuze voor concentratie in toekomstbestendige winkelgebieden heeft consequenties. Rotterdam wil van meer naar betere meters. Uiteraard is dit een belangrijk uitgangspunt bij de kwalitatieve toetsing van nieuwe detailhandelsontwikkelingen. Heel concreet betekent dit, dat we als gemeente niet meewerken aan plannen die niet passen binnen het stedelijk kader of de uitgangspunten genoemd in Gebiedskoersen detailhandel. Panden met een detailhandelsbestemming die buiten de gewenste toekomstbestendige detailhandelsstructuur vallen, kunnen op termijn hun functie verliezen. Aanpassing of actualisatie van bestemmingsplannen toetsen we aan de gebiedskoers en het stedelijk kader. In de gebiedskoersen maken we specifiek inzichtelijk welke gebieden aangewezen zijn als winkelcentrum of locatie waar winkels onderdeel van uitmaken. Dit betekent dat de gemeente Rotterdam de mogelijkheid heeft om bij actualisatie van bestemmingsplannen de detailhandelsbestemming van panden, buiten die gebieden, te halen, als het pand niet meer wordt gebruikt voor detailhandel. De afweging om tot die maatregel over te gaan is per definitie maatwerk.

12 Een bruisende Binnenstad! De Binnenstad is het belangrijkste winkelgebied van Rotterdam. De Binnenstad met al haar voorzieningen en kwaliteiten draagt bij aan de aantrekkingskracht van Rotterdam als geheel. Met het aanbod trekken we zowel lokale consumenten als consumenten van buiten de stad aan. Ook vanuit toeristisch perspectief is een aantrekkelijk aanbod van winkels en andere voorzieningen zoals horeca, leisure en cultuur in de Binnenstad essentieel. In de laatste jaren is veel energie gestoken in het creëren van een aantrekkelijke binnenstad. Naast de inzet op een breed retailaanbod dat sterk gericht is op het recreatief winkelen als dagje uit, is ingezet op de ontwikkeling van nieuwe woningen, een aantrekkelijke buitenruimte en goede bereikbaarheid. Voorbeelden hiervan zijn het nieuwe centraal Station en de Markthal. Een levendige omgeving en een mix van functies in een compact gebied staat daarbij centraal. Voor de toekomst blijft het een opgave om de Binnenstad te vernieuwen door in te spelen op de dynamiek, zowel qua omvang als op het onderscheidend vermogen. Deze functie mag niet aangetast worden door winkelgebieden in andere delen van Rotterdam. City Lounge is de leidraad voor de ontwikkeling van de Binnenstad; Dat wil zeggen dat de binnenstad het visitekaartje van Rotterdam is. Het moet voelen als de huiskamer van de stad. Een plek waar mensen shoppen, ontspannen, lekker eten en drinken op een terras en kunnen genieten van alles wat een grote stad te bieden heeft. Rotterdam ontwikkelt de binnenstad als een vitale kwaliteitsplek voor ontmoeting, verblijf en vermaak. Daarom zet de stad zich samen met haar partners in om de binnenstad nog gezelliger en levendiger te maken. Een belangrijk doel daarbij is dat mensen er langer willen verblijven, ook na het winkelen of werken. We zetten in op meer gezelligheid en groen waarmee we bezoekers verleiden om langer in de binnenstad te blijven. Bij de herinrichting van straten, waaronder de Coolsingel, staat een aantrekkelijke openbare ruimte centraal. In veel gevallen ontstaat meer ruimte voor voetgangers, met terrassen of plekken waar je even op een bankje kunt zitten. Een juiste mix tussen horeca, detailhandel en cultuur is essentieel. Juist die diversiteit zorgt ervoor dat bezoekers van de binnenstad ook verrast worden en er graag komen. Dit geldt voor winkelstraten en -gebieden, maar ook voor een goede inzet op beleving in cafés, winkels of restaurants. Een winkel met een gevelzitplaatsje, pop-up horeca in een leegstand pand of een koffiebar waar je een workshop graffiti kunt volgen. Het zijn juist deze mengvormen, waar consumenten steeds meer om vragen. Dit is wat de levendigheid en gezelligheid in de binnenstad kan vergroten en waar kansen liggen voor verdere ontwikkeling. Detailhandel is één van de belangrijkste functies die de Binnenstad voor consumenten tot een recreatieve bestemming maakt, maar het kan niet zonder de samenwerking met andere voorzieningen zoals horeca, leisure, dienstverlening en een aantrekkelijke buitenruimte. De beschreven ambitie voor de Binnenstad in het detailhandelsbeleid is een belangrijk uitgangspunt in verschillende uitwerkingen en uitvoeringsagenda s in de Binnenstad. Wat is de Binnenstad als winkelgebied? Het centrum van Rotterdam is groter dan het gebied dat vanuit detailhandelsperspectief als de Binnenstad gedefinieerd wordt. Vanuit detailhandelsperspectief is een duidelijke begrenzing van de Binnenstad als winkelgebied belangrijk, zodat optimaal beantwoord wordt aan uitgangspunten van concentratie en profilering. In onderstaande kaart is de begrenzing van de binnenstad als winkelgebied weergegeven (aqua blauw). De verschillende delen van de Binnenstad hebben elk haar eigen kwaliteit, profiel en dynamiek. Het is belangrijk dat markt en overheid blijvend inzetten op de kwaliteit en ontwikkeling van die gebieden. Winkels en winkelontwikkelingen horen bij uitstek in die gebieden. Nieuwe ontwikkelingen buiten deze Binnenstadsgebieden worden waar mogelijk tegengegaan.

13 Functionele Mix zones Rond de Binnenstad liggen verschillende gebieden waar winkels een rol hebben, maar niet de boventoon voeren. Het zijn stedelijke milieus, veelal gelegen aan stadsstraten. Het gaat in het Centrum om de Goudse Singel, Mariniersweg, Westblaak, Scheepvaartkwartier, Central District (paarse gebieden). Beleidsmatig worden deze gebieden gedefinieerd als functionele mixzones. Het zijn geen typische winkelgebieden waar de winkelfunctie de boventoon voert, maar waar winkels wel een plek hebben. Uitbreiding van het winkelbestand is in deze gebieden niet gewenst en als winkelpanden transformeren naar een andere functie behoort dat ook tot de opties. Heel nadrukkelijk is het in deze gebieden geen harde opgave om de zittende winkels te transformeren naar een andere functie. Boodschappenclusters Hoewel de Binnenstad grotendeels een recreatief functie heeft, is ook de boodschappenfunctie noodzakelijk om te voorzien in de behoefte van de Binnenstadsbewoners. Dit wordt grotendeels opgevangen door de supermarkten die in de winkelgebieden van de Binnenstad gevestigd zijn. Naast deze gebieden zijn ook de functionele mixzones plekken waar de supermarkten voorzien in de dagelijkse behoefte. Twee plekken in het centrum die nu en in de toekomst voornamelijk gericht zijn op het doen van de boodschappen zijn het Vasteland en de Glashaven. Met de doorontwikkeling van de Binnenstad en de komst van nieuwe bewoners liggen er kansen om naast recreatieve winkellocaties ook sterke dagelijkse clusters te behouden.

14 Spelregels Om onze ambities te realiseren, die aansluiten op onze visie, is het hebben van een aantal spelregels onontbeerlijk. Nieuwe ontwikkelingen zijn alleen mogelijk in de winkelconcentratiegebieden zoals in de Gebiedskoersen Detailhandel zijn vastgesteld Winkelontwikkelingen buiten de reguliere winkelgebieden zijn ongewenst. De toekomstbestendige winkelconcentraties zoals beschreven in de gebiedskoersen Detailhandel zijn het uitgangspunt bij de keuze voor winkelgebieden. Dit resulteert in versterking van de kansrijke winkelstructuur, waarbij de winkelgebieden voldoende onderscheidend en complementair aan elkaar zijn. Clustering van winkels in winkelgebieden draagt hieraan bij. De winkels profiteren van elkaars aantrekkingskracht en gezamenlijke faciliteiten (o.a. parkeren). Voor de consument biedt het gemak, overzichtelijkheid en keuzemogelijkheden. De gemeente zal bij nieuwbouwinitiatieven de afweging maken of de toename van vierkante meters detailhandel leidt tot kwaliteitsverbetering. Rotterdam wil vernieuwing en modernisering op de juiste plekken stimuleren. Juist door te kiezen voor een heldere en toekomstbestendige detailhandelsstructuur is het mogelijk om nieuwe initiatieven op de juiste plekken in de bestaande structuur te laten landen. Dynamiek en vernieuwing zal in eerste instantie een plek moeten kunnen krijgen in de winkelconcentratiegebieden zoals in de Gebiedskoersen Detailhandel zijn vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is de dynamiek in de detailhandel alleen te faciliteren als deze nieuwe ontwikkelingen landen in- of grenzen aan de bestaande winkelgebieden en themacentra (PDV-GDVconcentraties). Aangetoond moet wel worden dat de beoogde ontwikkeling voorziet in een consumentenbehoefte en dat andere toekomstbestendige winkelgebieden een eerlijke kans houden. Geen nieuwe vestiging van winkels buiten de detailhandelsstructuur van winkelgebieden Het winkelaanbod buiten de winkelconcentratiegebieden van de Rotterdamse structuur wordt getypeerd als verspreide bewinkeling. Aangezien Rotterdam zich richt op concentratie van winkels in compacte winkelgebieden, wordt de ontwikkeling van solitaire winkels ontmoedigd. Hiermee wordt versnippering van winkels buiten winkelgebieden voorkomen en wordt ingezet op een stevige en overzichtelijke detailhandelsstructuur. Ook al heeft een deel van het verspreide aanbod een functie voor de consument, is het vanuit de stedelijke structuur ongewenst. Nieuwe initiatieven buiten de winkelgebieden die niet passen in het bestemmingsplan, kunnen rekenen op een negatief advies op basis van de detailhandelsnota. Vestiging van supermarkten enkel in winkelconcentratiegebieden In het bijzonder is vestiging van supermarkten buiten de bestaande winkelgebieden ongewenst in het stedelijk detailhandelsbeleid. Door de belangrijke rol als trekker van consumenten voor boodschappencentra is vestiging van supermarkten in of nabij winkelcentra een belangrijk uitgangspunt. Het creëren en behouden van een compleet en aantrekkelijk pakket dagelijkse voorzieningen in de woonomgeving is uitgangspunt in het beleid. Ontwikkeling van (grootschalig) supermarktaanbod op verspreide solitaire locaties is niet gewenst. Dat geldt ook voor de combinatie van een supermarkt met leisure en/of een themacentrum. Deze initiatieven worden afgewezen omdat daarmee het bestaansrecht van nog toekomstbestendige en levensvatbare bestaande buurt- en wijkcentra in het gedrang komt.

15 Vestiging van grootschalige detailhandel bekijken we kritisch De schaalvergroting heeft in de afgelopen jaren een vlucht genomen en verwacht kan worden dat er vraag ontstaat naar grootschalige detailhandel groter dan m2 bvo die gericht is op een bovenregionaal verzorgingsgebied. Voor deze locaties wordt, gezien de mogelijke impact op de structuur, extra kritisch gekeken naar locatie en gevolgen voor de consumentenverzorging. Afstemming in regionaal en provinciaal verband zijn voor dit type ontwikkelingen altijd noodzakelijk. Geen nieuwe perifere concentraties Perifere winkelconcentraties bieden plaats aan aanvullend en complementair aanbod ten opzichte van het stadscentrum, stadsdeelcentra en buurt- en wijkcentra. Hierbij geldt het gedachtegoed van het PDV/GDV beleid zoals door de provincie is vastgesteld. Verbreding van het perifeer aanbod naar bijvoorbeeld de branche bruin- en witgoed is in Rotterdam niet gewenst. Wel kunnen ook kleinere winkels in de branche woninginrichting (<1.000 m2 bvo) worden toegestaan in de perifere woonwinkelcentra. In Rotterdam zijn er drie perifere detailhandelsconcentraties (Alexandrium Woonmall, Bigshops Parkboulevard en Stadionweg/Veranda) en één grootschalige detailhandelsconcentratie (Alexandrium megastores). Vooralsnog is er geen behoefte aan nieuwe perifere locaties. Tuincentra en bouwmarkten In overeenstemming met het regionale detailhandelsbeleid geldt dat vestiging van tuincentra en bouwmarkten buiten de aangewezen gebieden bespreekbaar is. Deze twee branches krijgen binnen de structuur een bijzondere positie. Het uitgangspunt is efficiënt ruimtegebruik en aansluiting bij andere voorzieningen. Bij de afweging voor het al dan niet toestaan van een nieuw te vestigen tuincentrum of bouwmarkt, kijken we gericht naar de consumentenverzorging in het gebied. Geen detailhandel op bedrijventerreinen Bedrijventerreinen zijn de plekken in de stad waar ruimte is gereserveerd voor grootschalige bedrijven met een hoge milieuhindercategorie. Detailhandel hoort in essentie niet thuis op bedrijventerreinen, door de consument aantrekkende werking en het gegeven dat de winkelgebieden daar beter op zijn ingericht. Op de perifere concentraties (vaak aangrenzend aan bedrijventerreinen) is wel ruimte voor grootschalige detailhandel zoals bouwmarkten. Vestiging van detailhandel op bedrijfsterreinen is uitgesloten. Kleinschalig winkelaanbod hoort thuis in de winkelgebieden van de stedelijke structuur en niet op bedrijventerreinen. Als gevolg van de uitzonderingspositie van de PDV locaties wordt kritisch gekeken naar het nevenassortiment. Er is alleen ruimte voor nevenassortiment dat past bij het hoofdassortiment (dus geen fietsen, elektronica, etc.). Dit assortiment mag niet meer dan 20% van het wvo in beslag nemen en maximaal 500 m² wvo zijn. Winkels in tweedehandsgoederen vestigen we in winkelgebieden Winkels met tweedehandsgoederen dienen een plaats te krijgen in de bestaande winkelgebieden. Kringloopbedrijven mogen zich ook vestigen in de bestaande winkelgebieden, maar kunnen ook worden toegestaan in de PDV-concentratiegebieden en eventueel op bedrijventerreinen. Definitie: Een kringloopbedrijf zamelt spullen in die nog bruikbaar zijn. Het selecteert, sorteert en repareert de goederen vervolgens en verkoopt hetgeen daarvoor geschikt is in één of meer winkels. De opbrengst van de verkopen wordt gebruikt om kosten te bestrijden, werkgelegenheid te creëren en het milieu te verbeteren. Sommige kringloopbedrijven hebben zich bovendien ten doel gesteld om financieel bij te dragen aan maatschappelijke projecten dichtbij of ver weg. Kringloopbedrijven moeten niet verward worden met tweedehandswinkels. Tweedehandswinkels kopen hun goederen in, kringloopbedrijven bevoorraden zich met goederen die door mensen zijn afgedankt en die voor niets ter beschikking worden gesteld. Deze worden vaak aan huis opgehaald. In het kringloopbedrijf worden ze vervolgens gesorteerd, gecontroleerd, zo nodig gerepareerd en schoongemaakt. Daarna worden ze in de kringloopwinkel weer aangeboden

16 Internetwinkels en afhaalpunten De trend van toegenomen internetverkopen is duidelijk waarneembaar in de detailhandel. Ook zijn er initiatieven voor internetafhaalpunten. Beleidsmatig kan internethandel zonder bezoekersfunctie zich overal vestigen waar bedrijven zich mogen vestigen. Internethandel met een (beperkte) bezoekersfunctie wordt enkel toegestaan in de winkelgebieden en op trafficlocaties. Wanneer er in een winkelgebied sprake is van een branchering, dan geldt deze branchering ook voor de internethandel. Horeca in winkelpanden

17 Hoe toetsen we aan de spelregels? De gemeente Rotterdam hanteert de uitgangspunten van de detailhandelsnota en de specifieke uitwerkingen in de gebiedskoersen detailhandel als toetsingskader bij detailhandelsinitiatieven. In de figuur op de volgende pagina is in beeld gebracht hoe de gemeente Rotterdam vanuit economisch perspectief met detailhandelsinitiatieven omgaat. Aan nieuwe detailhandelsinitiatieven wordt in principe meegewerkt: Als de initiatiefnemer aan kan tonen dat het initiatief een meerwaarde heeft voor de lokale en/of regionale detailhandelsstructuur. Deze meerwaarde uit zich in een toename van de keuzemogelijkheden voor de consument, bijvoorbeeld omdat een thema of branche zwak vertegenwoordigd is. Of als er sprake is van een nieuwe formule die zich onderscheidt door kwaliteit, specialisatie en/of gerichtheid op één of meer bepaalde doelgroepen. Als aangetoond wordt dat de locatie een versterking betekent van de bestaande detailhandelsconcentratiegebieden. Wanneer dit niet het geval is, dient nadrukkelijk beargumenteerd te worden of er sprake is van meerwaarde (zie vorige bullet) en waarom het initiatief niet in- of aangrenzend aan een bestaand winkelgebied kan worden gefaciliteerd. De argumenten dienen van ruimtelijke aard te zijn, bijvoorbeeld grootschaligheid/ruimtelijke inpassing, bereikbaarheid en parkeren en bevoorrading. Als aangetoond kan worden dat het initiatief geen (blijvende) negatieve effecten heeft op de bestaande detailhandelsstructuur en/of in het beleid aangegeven ontwikkeling daarvan. Onder negatieve effecten wordt in ieder geval verstaan dat de keuzemogelijkheden voor de inwoners van een (kern in een) tot de regio behorende gemeente onaanvaardbaar afnemen door een winkelontwikkeling in een van de andere regiogemeenten.

18 Beoordelingskader detailhandelsinitiatieven (Nog aanpassen aan 2016)

Gebiedskoers Detailhandel Hoogvliet. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoogvliet. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Winkelcentrum - Binnenban 4 2.2 In de Fuik 5 2.3 Lengweg 5 2.4

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Centrum 4 2.2 Verspreide bewinkeling 5 3 Koers detailhandelsstructuur

Nadere informatie

Hillegersberg - Schiebroek

Hillegersberg - Schiebroek Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Hillegersberg - Schiebroek Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in Hillegersberg-Schiebroek 4 2.1 Bergse Dorpsstraat

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Noord. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Noord. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 erboulevard (Zwartjanstraat en molenstraat) 4 2.2 Zwaanshalsgebied

Nadere informatie

Detailhandel Rotterdam 2017

Detailhandel Rotterdam 2017 Detailhandel Rotterdam 2017 Stedelijke ambities en spelregels voor een toekomstbestendige detailhandelsstructuur Stadsontwikkeling Rotterdam Postbus 6575 3002 AN Rotterdam Inhoudsopgave 1. Rotterdam smaakt

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Burgemeester Baumannlaan 4 2.2 Abtsweg 4 2.3 Park Zestienhoven

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Prins Alexander. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Prins Alexander. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Alexandrium 4 2.2 Binnenhof 5 2.3 Hesseplaats 5 2.4 Lage Land

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel IJsselmonde. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel IJsselmonde. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Keizerswaard 4 2.2 Spinozaweg 5 2.3 Prinsenplein 5 2.4 Winkelcentrum

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Charlois. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Charlois. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Zuidplein 4 2.2 Slinge - Zuidwijk 5 2.3 Plein 1953 - Pendrecht

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Feijenoord. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Feijenoord. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Feijenoord Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in Feijenoord 4 2.1 Beijerlandselaan / Groene Hilledijk 4 2.2

Nadere informatie

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Detailhandelsvisie A2-gemeenten Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Vraagstelling visie en uitvoering Regionale visie: Welke kansen zijn aanwezig om de detailhandelsstructuur in

Nadere informatie

Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014

Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014 Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014 204X00472 Opzet presentatie 1. Aanpak en resultaten regionale detailhandelsfoto 2. Algemene trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Actualisering PDV/GDVbeleid. FoodValley. Raadsinformatiebijeenkosmt. 23 november Guido Scheerder

Actualisering PDV/GDVbeleid. FoodValley. Raadsinformatiebijeenkosmt. 23 november Guido Scheerder Actualisering PDV/GDVbeleid FoodValley Raadsinformatiebijeenkosmt 23 november 2016 Guido Scheerder 2 Inhoud presentatie Doel actueel PDV / GDV beleid Projectaanpak Definities Actuele aanbodstructuur Vraag

Nadere informatie

Detailhandel Rotterdam Een stad waar winkelen een plezier is!

Detailhandel Rotterdam Een stad waar winkelen een plezier is! Detailhandel Rotterdam Een stad waar winkelen een plezier is! Versie 1: 22 april 2013 Stadsontwikkeling Rotterdam Postbus 6575 3002 AN Rotterdam www.rotterdam.nl/informatiepunteconomie Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

De binnenstad in 2020. Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO

De binnenstad in 2020. Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO De binnenstad in 2020 Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO Trends & Ontwikkelingen Consument Mobiel Goed geïnformeerd (internet) Kritisch, hoge verwachtingen Zoekt beleving,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 71764. Beleidsnotitie Detailhandel 2014. 5 augustus 2015. Officiële uitgave van gemeente Wijchen.

GEMEENTEBLAD. Nr. 71764. Beleidsnotitie Detailhandel 2014. 5 augustus 2015. Officiële uitgave van gemeente Wijchen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wijchen. Nr. 71764 5 augustus 2015 Beleidsnotitie Detailhandel 2014 Detailhandelstructuur en supermarktbeleid Wijchen, vastgesteld 9 juli 2015 1. Aanleiding

Nadere informatie

Herijking Nota Detailhandel Eindhoven. Marco Karssemakers Economie & Cultuur

Herijking Nota Detailhandel Eindhoven. Marco Karssemakers Economie & Cultuur Herijking Nota Detailhandel Eindhoven Marco Karssemakers Economie & Cultuur Tot zover.. Nieuwe foto stand van zaken detailhandel Eindhoven door extern bureau Gesprekken met marktpartijen Bijeenkomst met

Nadere informatie

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Onderwerpen: Wat is er gebeurd de afgelopen jaren? Wat gaat er gebeuren

Nadere informatie

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Oosterhout, visie boodschappenstructuur Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Achtergrond Detailhandel sterk in beweging Opkomst e-commerce Dalende bestedingen Omvallende ketens Leegstand

Nadere informatie

Beleidsregel Detailhandel A2-gemeenten

Beleidsregel Detailhandel A2-gemeenten Beleidsregel Detailhandel A2-gemeenten Aanleiding In de Verordening ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant is de sector detailhandel nadrukkelijk aanwezig. De provincie verplicht gemeenten om de programmering

Nadere informatie

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie

Voorstellen. Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015. Aanleiding en doel. Proces Afsprakenkader. Toename leegstand.

Voorstellen. Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015. Aanleiding en doel. Proces Afsprakenkader. Toename leegstand. Voorstellen Rik Eijkelkamp DTNP (Droogh Trommelen en Partners) Ellis Koenders Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015 EZ gemeente Aalten Proces Afsprakenkader Voorbereid door PoHo DE

Nadere informatie

Extra informatiebijeenkomst Regioraadsleden

Extra informatiebijeenkomst Regioraadsleden Extra informatiebijeenkomst Regioraadsleden Vergaderdatum : 19 mei 2015 Onderwerp : Herijking regionaal detailhandelsbeleid Aangemeld door : Portefeuillehouder Economie Inleiding Op 17 maart stond de mogelijke

Nadere informatie

ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem

ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem Aan de gemeenteraad Documentnummer Zaaknummer ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem 2016-2021 Voorstel 1. richtinggevende kaders en concrete ambities voor de ontwikkeling van de detailhandel vast te stellen,

Nadere informatie

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Op 24 september werden de koopstromen 2015 van Oost- Nederland gepresenteerd door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

PDV/GDV cluster Eijsden (Gronsveld)

PDV/GDV cluster Eijsden (Gronsveld) PDV/GDV cluster Eijsden (Gronsveld) Effecten op winkelgebieden in omgeving Opdrachtgever: Wyckerveste Adviseurs BV. Rotterdam, 4 november 2010 Over Ecorys Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren

Nadere informatie

: Gemeente Hellevoetsluis : Royal HaskoningDHV : Dhr. A. van Rossum, Tuincentrum Groenrijk Aralia

: Gemeente Hellevoetsluis : Royal HaskoningDHV : Dhr. A. van Rossum, Tuincentrum Groenrijk Aralia HaskoningDHV Nederland B.V. Logo Ruimtelijke onderbouwing Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Gemeente Hellevoetsluis : Royal HaskoningDHV : Dhr. A. van Rossum, Tuincentrum Groenrijk Aralia : B6475-01-001

Nadere informatie

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Startbijeenkomst Felix Wigman, BRO 205X00691 Programma Opening wethouder Presentatie BRO Centrumschouw met 4 verhalen: verblijven, retail, cultuur en wonen

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Startdia met foto Ruimte De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Wie ben ik? Stefan van Aarle: Adviseur Retail & Centrummanagement Coördinator Platform Binnenstadsmanagement Organisatie

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle Analyses detailhandelsvisie 10 september 2015 Stefan van Aarle BRO Sinds 1962 Programma Ontwerp Ordenen Regionale en lokale Visies: samenwerking tot ontwikkelplan Supermarkten, PDV / GDV, internethandel,

Nadere informatie

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee Detailhandelsvisie Goeree-Overflakkee 2 trends en ontwikkelingen in de detailhandel (algemeen)! Economische stagnatie! Omzetverschuivingen van offline naar online winkels (internet winkelen)! Overcapaciteit

Nadere informatie

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN 13 OKTOBER 2017 Status: Definitief Datum: 13 oktober 2017 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013

Nadere informatie

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst?

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Trots maakte wethouder Jan Goijaards van Veghel de resultaten bekend van de renovatie van het winkelgebied van Veghel: 22 nieuwe winkels erbij in

Nadere informatie

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus Alles blijft Anders Het winkellandschap 2003-2011-2020 Gerard Zandbergen CEO Locatus Enkele begrippen Dagelijks aankopen Winkels / Detailhandel Mode & Luxe Wel oppervlak: Vrije Tijd WVO = In en om het

Nadere informatie

Notitie Definitie perifere detailhandel

Notitie Definitie perifere detailhandel Notitie Definitie perifere detailhandel Gemeente Apeldoorn Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving Mei 2013 2 Inleiding In februari 2010 is door de gemeenteraad het nieuwe beleidskader voor perifere en grootschalige

Nadere informatie

Winkelen in het Internettijdperk

Winkelen in het Internettijdperk Winkelen in het Internettijdperk De (ruimtelijke) gevolgen van internet winkelen dr. Jesse Weltevreden, Hoofd Onderzoek BOVAG 1 Inhoud Winkelgebieden in Nederland Internet winkelen in Nederland E-shoppers:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. 3.2 Centrale vraag

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. 3.2 Centrale vraag Raadsvoorstel Agenda nr. 4 Onderwerp: Regionale en subregionale visie detailhandel Soort: Kaderstellend en besluitvormend Opsteller: G. Hoeben Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/015010

Nadere informatie

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam Op zoek naar winkelbeleving VOGON studiemiddag Rotterdam I&O Research 1. Bureau voor marktonderzoek en advies 2. 50, 3, 500, 750.000+ 3. Datacollectie in huis 4. Klantbeleving: Retail (KSO2011) Ambulante

Nadere informatie

Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid

Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid Uitwerking Ruimte voor vernieuwing in de detailhandel Inleiding Deze notitie is aanvullend op eerder door Gedeputeerde Staten vastgestelde notities: -

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 15 juli 2015

Detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 15 juli 2015 Detailhandelsvisie centrum Nederweert Stefan van Aarle 15 juli 2015 Het verschaffen van inzicht op welke haalbare wijze Nederweerteen sterk en bestendig vitaal centrum gericht op de toekomst kan realiseren,

Nadere informatie

Vraagstimulerende maatregelen

Vraagstimulerende maatregelen Dynamica in de retail. Deze week is er een spraakmakend rapport uitgekomen dat de situatie in de winkelretail beschrijft. Het rapport van Dynamis komt tot de conclusie dat vraagsturing niet tot het gewenste

Nadere informatie

Marktmogelijkheden PDV- en GDV-branches Weert. Nadja Bressers 7 mei 2014

Marktmogelijkheden PDV- en GDV-branches Weert. Nadja Bressers 7 mei 2014 Marktmogelijkheden PDV- en GDV-branches Weert Nadja Bressers 7 mei 2014 Opzet presentatie Vraagstelling Termen PDV en GDV Aanbodanalyse Trends en ontwikkelingen Perspectief en marktmogelijkheden Visie

Nadere informatie

Internethandel. keuze in beleid en vertaling in bestemmingsplannen

Internethandel. keuze in beleid en vertaling in bestemmingsplannen Internethandel keuze in beleid en vertaling in bestemmingsplannen Maart 2013 Deze brochure is opgesteld door BRO in opdracht van de Kamer van Koophandel. De informatie uit deze brochure mag uitsluitend

Nadere informatie

Meebewegen binnen kaders

Meebewegen binnen kaders Meebewegen binnen kaders Visie op detailhandel in Veldhoven Gemeente Veldhoven Vastgesteld door de gemeenteraad op 24 februari 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Waarom een visie?...

Nadere informatie

Detailhandel op bedrijventerreinen. Notitie. pagina 1 van 8

Detailhandel op bedrijventerreinen. Notitie. pagina 1 van 8 Notitie Detailhandel op bedrijventerreinen pagina 1 van 8 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Detailhandel concentreert zich van oudsher in de centra van dorpen en steden. In de Gemeente Nijkerk is dit niet anders.

Nadere informatie

De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra

De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra 1/20 De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra Winnaars Verliezers Hoe wordt een winkelcentrum een winnaar? Case-study Zonder parkeren geen winkelomzet drs. Hans P. van Tellingen

Nadere informatie

Verordening ruimte 2014

Verordening ruimte 2014 Verordening ruimte 2014 Partiële wijziging inzake hervorming advisering over detailhandelsplannen Concept GS 13 januari 2015 1 2 1. Aanleiding Bij de vaststelling van de Visie ruimte en mobiliteit hebben

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012 Kwaliteitsverbetering aanloopstraten Presentatie 31 mei 2012 Vooraf Aanleiding: BRO rapportage 2009 Conceptplan Brusselsestraat e.o. 2010 Verandering economische situatie 2009-2012 Vraagstelling: Actuele

Nadere informatie

Detailhandel in Nederland

Detailhandel in Nederland Planbureau voor de Leefomgeving De wetenschap van het winkelen Randstad Koopstromonderzoek Haarlem, 8 februari 2017 www.pbl.nl Onderzoeksinstituut voor de Rijksoverheid Kennis voor beleid Milieu Natuur

Nadere informatie

Actualisatie Centrumvisie Rhenen

Actualisatie Centrumvisie Rhenen Actualisatie Centrumvisie Rhenen Vanavond: naar een actuele visie Visie 2009, stand 2016 Trends en middelgrote centrumgebieden Marktruimte Actualisatie van de visie In gesprek over het vervolg, hoe realiseren

Nadere informatie

Naar een toekomstbestendige winkelstructuur in Zuid-Limburg. Peter Bertholet

Naar een toekomstbestendige winkelstructuur in Zuid-Limburg. Peter Bertholet Naar een toekomstbestendige winkelstructuur in Zuid-Limburg Peter Bertholet Detailhandel in ontwikkeling Decennialang aanbodgerichte bouw van winkels (PBL): van alles teveel Technologische, maatschappelijke

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering Heerhugowaard Stad van kansen Besluit: Voorsteinummer: (2x3 CLo l) OSL( Agendanr. : 7 Voorstelnr. : RB2011054 Onderwerp : Vaststelling detailhandelsvisie Regio Alkmaar Aan de Raad, Heerhugowaard,

Nadere informatie

Beleidsnota 4.2 Bedrijven en werklocaties, onderdeel Retail

Beleidsnota 4.2 Bedrijven en werklocaties, onderdeel Retail Beleidsnota 4.2 Bedrijven en werklocaties, onderdeel Retail Inleiding Deze nota bevat de beleidsuitgangspunten voor retail in de gemeente Peel en Maas. Daarnaast wordt in de nota ingegaan hoe de uitgangspunten

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0093677 27 februari 2013 306057

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0093677 27 februari 2013 306057 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0093677 27 februari 2013 306057 Betreft Beleidsnota detailhandel op bedrijventerrein Keizerswoert 1 Inleiding In het kader van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan

Nadere informatie

Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei super

Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei super Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei 2017 super 2/24 Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 23 mei 2017 Inhoud Samenvatting 5 Positieve ontwikkelingen in de Brabantse

Nadere informatie

DATABANKEN OVER HET VERANDERENDE WINKELLANDSCHAP. Beschrijving. Verzorgingsgebieden Verkenner Nederland /

DATABANKEN OVER HET VERANDERENDE WINKELLANDSCHAP. Beschrijving. Verzorgingsgebieden Verkenner Nederland  / DATABANKEN OVER HET VERANDERENDE WINKELLANDSCHAP Beschrijving Verzorgingsgebieden Verkenner Nederland WWW.LOCATUS.COM / INFO@LOCATUS.COM Beschrijving Verzorgingsgebieden Verkenner Nederland Pelmolenlaan

Nadere informatie

Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht. Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012

Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht. Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012 Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012 Probleemanalyse (1996) Water als vervoersader wordt barrière Boot wordt auto

Nadere informatie

Afsprakenkader Detailhandelsontwikkelingen REGIONALE DETAILHANDELSFOTO

Afsprakenkader Detailhandelsontwikkelingen REGIONALE DETAILHANDELSFOTO Afsprakenkader Detailhandelsontwikkelingen REGIONALE DETAILHANDELSFOTO 1. Inleiding De provincie Noord-Brabant heeft in januari 2013 een symposium georganiseerd over de ontwikkelingen in de detailhandelssector.

Nadere informatie

De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra

De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra 1/30 De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra Winnaars Verliezers Hoe wordt uw winkelcentrum een winnaar? drs. Hans P. van Tellingen directeur/eigenaar Strabo bv www.strabo.nl vantellingen@strabo.nl

Nadere informatie

Notitie. Statenleden. Statencommissie EZB. 7 mei V.M.J. Munnecom. Ruimtelijke Ontwikkeling & Handhaving (073) Aan.

Notitie. Statenleden. Statencommissie EZB. 7 mei V.M.J. Munnecom. Ruimtelijke Ontwikkeling & Handhaving (073) Aan. Notitie Onderwerp Provinciale handelwijze ten aanzien van ruimtelijke plannen die voorzien in detailhandelsontwikkelingen Aanleiding Met de Discussienota Detailhandel en het symposium Detailhandel in Brabant:

Nadere informatie

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO WELKOM IN HET NIEUWE HART VAN ALMELO! Sinds enige tijd werkt de stad Almelo aan een ambitieuze transformatie van de westelijke binnenstad. Met het doortrekken van het Overijssels

Nadere informatie

Gemeente Assen Oplegnotitie Detailhandel Assen Kwaliteit en beleving centraal!

Gemeente Assen Oplegnotitie Detailhandel Assen Kwaliteit en beleving centraal! Gemeente Assen 23-09-2011 Oplegnotitie Detailhandel Assen Kwaliteit en beleving centraal! Inleiding In de periode van 1997 tot en met 2010 is in de gemeente Assen de detailhandelsmonitor uitgevoerd om

Nadere informatie

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus 90155 5000 LH TILBURG Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl wv/w.brabant.nl

Nadere informatie

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30 Unibail-Rodamco Upgrade Kick-off Stadshart meeting Zoetermeer Gemeente Zoetermeer Programma 1. 1. Welkom 19:30-19:40 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50 Sfeervolle en bruisende binnenstad Achtergrond

Nadere informatie

Marktsituatie. Ontwikkelingen in stad en regio. Expertmeeting leegstand vastgoed Detailhandel. Raadscommissie Stad en Ruimte 5 februari 2013

Marktsituatie. Ontwikkelingen in stad en regio. Expertmeeting leegstand vastgoed Detailhandel. Raadscommissie Stad en Ruimte 5 februari 2013 Expertmeeting leegstand vastgoed Detailhandel Raadscommissie Stad en Ruimte 5 februari 2013 Position Paper de heer M. Overtoom (Corio Nederland BV) Marktsituatie In Nederland staat volgens Locatus 6,3%

Nadere informatie

Detailhandelsvisie Katwijk

Detailhandelsvisie Katwijk Detailhandelsvisie Katwijk Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Katwijk de heer R. van der Poel Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh de heer W. Frielink Projectnummer: 1114.1211 Datum: 15 mei 2012

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Winkelleegstand: dilemma of kans?

Winkelleegstand: dilemma of kans? Winkelleegstand: dilemma of kans? Enkele landelijke trends en ontwikkelingen 1. Schaalvergroting (food) en schaalverkleining (modisch) 2. Branchevervaging 3. Toenemende problematiek PDV clusters 4. Filialisering

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van een Retail Structuur Visie 2020 gemeente Peel en Maas.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van een Retail Structuur Visie 2020 gemeente Peel en Maas. Pagina 1 van 7 Raadsvoorstel tot het vaststellen van een Retail Structuur Visie 2020 gemeente Peel en Maas. Inleiding Op 16 juni 2008 heeft de gemeenteraad van een Startnotitie detailhandelstructuur en

Nadere informatie

2 Trends en ontwikkelingen

2 Trends en ontwikkelingen 2 Trends en ontwikkelingen 2.1 Landelijke ontwikkelingen Bij winkelbezoek hangt het gedrag van de consument vooral samen met het bezoekmotief. Globaal kunnen we een onderscheid maken tussen boodschappen

Nadere informatie

2017 wordt een goed jaar, maar wie heeft de regie?

2017 wordt een goed jaar, maar wie heeft de regie? 2017 wordt een goed jaar, maar wie heeft de regie? We kijken nog even terug naar 2016 en trekken lering uit de ontwikkelingen. Dit is meteen de basis voor 2017 aangevuld met goede macro-economische verwachtingen.

Nadere informatie

Wat is nu echt de impact van internet op de retail?

Wat is nu echt de impact van internet op de retail? Wat is nu echt de impact van internet op de retail? De dynamica in de retail is dagelijks te merken. De winkelstraat ondervindt een metamorfose, doordat winkels verdwijnen en nieuwe winkels komen, door

Nadere informatie

Fact sheet. Winkelaanbod in Amsterdam tussen 1996 en 2003

Fact sheet. Winkelaanbod in Amsterdam tussen 1996 en 2003 Fact sheet nummer 2 augustus 24 Winkelaanbod in Amsterdam tussen 1996 en 23 In 22 had Amsterdam ruim 5.5 winkels. Hoewel sinds 1996 het winkelareaal in vierkante meters met 16% toenam, daalde het aantal

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0001261* 16.0001261 Raadsvergadering: 17 maart 2016 Voorstel: 2.41 Agendapunt: 8 Onderwerp Vaststelling Regionale detailhandelsvisie West-Friesland.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00542407 Op voorstel B&W d.d.: 23 juni 2015 Datum vergadering: 8 september 2015 Portefeuillehouder: N.G.J. Lemlijn Rol gemeenteraad: Subregionale

Nadere informatie

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad 2017-2022 Inleiding Zwolle heeft de ambitie om de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Daarvoor moeten

Nadere informatie

Welkom! Gemeente Purmerend Visie op de boodschappenstructuur. Werkatelier 1

Welkom! Gemeente Purmerend Visie op de boodschappenstructuur. Werkatelier 1 Welkom! Gemeente Purmerend Visie op de boodschappenstructuur Werkatelier 1 Stelling 1 Een supermarkt in het centrum van Purmerend voorziet in een consumentenbehoefte en is ook goed voor de positie van

Nadere informatie

Retailvisie Leidse regio

Retailvisie Leidse regio Retailvisie Leidse regio Welkom bij het RMC Werkatelier Leidse regio Twitter: @economie071 2-4-2015 Copyright RMC 2012 1 Programma 18:00 Inloop 18:30 Opening door Robert Strijk Voorzitter stuurgroep Economie071

Nadere informatie

Ruimtelijk-economische onderbouwing Goossens Tweewielers Velp

Ruimtelijk-economische onderbouwing Goossens Tweewielers Velp Ruimtelijk-economische onderbouwing Goossens Tweewielers te Velp In opdracht van: Goossens Tweewielers Velp Apeldoorn, 9 juli 2012 Copyright MKB Reva 2012 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

CONCEPT advies. Onderwerp: Overwegingen bij toestaan verplaatsing Vomar naar bedrijventerrein (039700.17302.00)

CONCEPT advies. Onderwerp: Overwegingen bij toestaan verplaatsing Vomar naar bedrijventerrein (039700.17302.00) CONCEPT advies Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rboi.nl Onderwerp: Overwegingen bij toestaan verplaatsing Vomar naar bedrijventerrein (039700.17302.00)

Nadere informatie

Peter Nieland (PN) Blogger. Kadastermens. Echtgenoot. Directeur. Westfries. Mountainbiker. Vader van Nick. PN = Positief Nieuws.

Peter Nieland (PN) Blogger. Kadastermens. Echtgenoot. Directeur. Westfries. Mountainbiker. Vader van Nick. PN = Positief Nieuws. Peter Nieland (PN) Echtgenoot Blogger Directeur Kadastermens Mountainbiker Westfries Vader van Nick PN = Positief Nieuws Kaartenman Voorzitter Bar-End Shopper (kijker) Winkelman En wie bent u? Naam. Gemeente.

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2011-42)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2011-42) Onderwerp: Uitkomsten koopstromenonderzoek (consumentenonderzoek) binnenstad Portefeuillehouder: Steven Kroon Datum: 18 april 2011 Aanleiding voor de mededeling Doetinchem heeft de ambitie haar bovenregionale

Nadere informatie

Leegstand als kans voor de lokale economie?

Leegstand als kans voor de lokale economie? Leegstand als kans voor de lokale economie? NVBO congres 13 april 2011 Arnhem Simon Hiemstra Senior consultant MKB Adviseurs Leegstand als kans voor de lokale economie Voorstellen Simon Hiemstra 35 jaar

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 Reacties uit de zaal: Een aantal mensen gaf aan dat het winkelaanbod in de Hoeksche Waard teveel van hetzelfde biedt. Echter, gezien de vergrijzing en wellicht afnemende mobiliteit van

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO.

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO. Blauwhoed Vastgoed Perspectief Kerkelanden Actueel DPO Datum 28 juni 2006 BLH006/Sdg/0004 Kenmerk 1 Inleiding Voor Kerkelanden worden plannen ontwikkeld die voorzien in een renovatie en upgrading van dit

Nadere informatie

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Boxtel 1 Inleiding De voorzitters van de ondernemersverenigingen

Nadere informatie

WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80

WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80 Geen bedreiging voor koopcentrum Winschoten Nieuw bloed voor de Winschoter bloedsomloop WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80 WINSCHOTER WERELDBAZAR Overdekte markt 550 units inpandig van 30, 40 en 50m2

Nadere informatie

EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE

EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE In samenwerking met: EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE Shopping Today 24 september 2015 Korte introductie.. Enny van de Velden Managing Director CCV Dienstverlener voor elektronische transacties in Europa

Nadere informatie

: Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel

: Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel Notitie : Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel Datum : 6 januari 2014 Opdrachtgever : gemeente Boxtel Ter attentie van Projectnummer : A. van Schaaijk : 204x00523 Opgesteld door : Felix

Nadere informatie

Toekomst van de binnenstad en vraaggericht denken

Toekomst van de binnenstad en vraaggericht denken Toekomst van de binnenstad en vraaggericht denken Waar hebt u voor het laatst iets gekocht? De klantenreis Oriëntatie Keuze Koop winkelcentrum waar wat wil ik? vergelijken folder feedback prijs wanneer

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011053

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011053 RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011053 Onderwerp: Regionale detailhandelsvisie en subregionale detailhandelsvisie Bijlage(n): Vergadering van: Agendanummer: p.h.: 4 6 oktober 2015 15.10.05 JvB de

Nadere informatie

winkelcentra kennen de wijk

winkelcentra kennen de wijk P. 210 Slimme Bas Buvelot winkelcentra kennen de wijk P. 211 Veel naoorlogse wijken in Nederland worden momenteel vernieuwd omdat de woningvoorraad niet meer aansluit bij de woonwensen van de hedendaagse

Nadere informatie

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied 05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied In dit hoofdstuk wordt de structuurvisie verdiept: wat betekent deze visie voor de kernen en het buitengebied? Het wordt in dit hoofdstuk allemaal

Nadere informatie