Scholingsaanbod voor loopbaanbegeleiders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scholingsaanbod voor loopbaanbegeleiders"

Transcriptie

1 Scholingsaanbod voor loopbaanbegeleiders Koning Willem 1 College Professionalisering op het gebied van loopbaanbegeleiding Maart

2 Inleiding/Voorwoord Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) is een verzameling van activiteiten binnen een loopbaangerichte leeromgeving om jongeren actief te laten werken aan hun loopbaan- en studiekeuze, waardoor zij zichzelf en de wereld van onderwijs en beroep beter leren kennen en een bewustere keuze kunnen maken voor opleiding en beroep. 1 LOB levert een belangrijke bijdrage aan doorstroom en talentontwikkeling binnen het onderwijs en richting de arbeidsmarkt. In de regio s-hertogenbosch wordt dit gezamenlijk aangepakt, aan de hand van een door onderwijsinstellingen gedragen visie op en gezamenlijk geformuleerde doelen van LOB. 2 LOB is een actief, ervaringsgericht proces. Het ondersteunt de leerlingen om zelf op zoek te gaan naar een opleiding en beroep. LOB leert de leerling dat hij doelen stelt, keuzes maakt, reflecteert en beslissingen neemt voor nu en in de toekomst op sociaal gebied, op het gebied van arbeid en beroep en op deelname aan de maatschappij. LOB helpt de leerling tijdens zijn schoolloopbaan een duidelijke en realistische relatie te leggen tussen zijn eigen waarden, interesses, ambities, mogelijkheden en beperkingen. Hij koppelt dit direct aan het onderwijs dat hij volgt (en gaat volgen) en de wereld van arbeid en beroep. Verheldering van het zelfconcept en kennis van de wereld van arbeid en beroep zijn daarbij essentieel. Onderdeel van de gezamenlijke Bossche aanpak is een professionaliseringstraject voor de loopbaanbegeleiders op de VOscholen, het MBO en het HBO. Dit document dient als basis voor deze professionaliseringstrajecten en geeft zowel de inhoud als de procedure weer. 1 Avans Hogeschool (2010). Loopbaan oriëntatie en loopbaanbegeleiding in de onderwijsketen in s Hertogenbosch. Avans Hogeschool. 2 Deze visie is opgesteld op basis van input vanuit de pilotscholen in het project Professioneel LOB in regio s Hertogenbosch van Regie Leren en Werken van de Gemeente s Hertogenbosch. Pilotscholen: Jeroen Boschcollege, Ds. Piersoncollege, Sint Janslyceum, Baanderheren College (Boxtel), Koning Willem 1 College 2

3 Professionalisering LOB In het bepalen van de inhoud en procedure van de training worden 4 stappen onderscheiden: Stap 1: Oriëntatie op inhoud, doel en onderdelen training De trainers hebben een gesprek met de betrokkenen van de school waar de training gegeven gaat worden. Dit gesprek vindt bij voorkeur plaats door twee trainers, zodat de continuïteit en de objectiviteit beter zijn gewaarborgd. Bovendien worden bij groepen groter dan 15 a 20 personen beide trainers ingezet, en zijn beide trainers ook meteen in het vizier. Vanuit de school zit er minstens één beslissingsbevoegd persoon bij, iemand die op de hoogte is van het professionaliseringsbeleid en de gevolgde professionalisering tot dan toe, iemand die weet hoe de begeleidingsstructuur op school geregeld is en zou moeten zijn, iemand die de schoolvisie op LOB kent en in de praktijk kan vertalen en iemand die de groep kent waaraan de training gegeven gaat worden. Dit kunnen vijf verschillende personen zijn, maar ook minder. In dit gesprek wordt afgesproken op welke thema s de training zich zal richten en welk doel(en) beoogd wordt/worden te halen. De lijn die wordt voorgesteld is te starten met basis gesprekstechnieken en te eindigen met het voeren van een loopbaangesprek, de zogenoemde loopbaandialoog. Een loopbaandialoog is gestoeld op de loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers. Deze competenties vormen dan ook de kapstok voor de trainingsonderdelen en worden een voor een ingetraind. Met het voeren van de loopbaandialoog wordt de training afgesloten. Maatwerk is mogelijk. (mogelijke) Onderdelen van de training zijn: 0. De vijf loopbaancompetenties Korte introductie van de vijf loopbaancompetenties: 3

4 1. Concrete ervaring In dit onderdeel zit de basis van de gesprekstechnieken. Dit onderdeel wordt opgedeeld in drie delen: a. Het voeren van een leuk/makkelijk gesprek. Hierbij moet je denken aan vaardigheden als Luisteren, Samenvatten en Doorvragen, het hebben van een open blik, het herhalen van wat de ander zegt, oordeelvrij kijken en geen suggesties doen, het afstemmen op de ander, de non-verbale communicatie. b. Het inzetten van extra technieken, zoals oplossingsgericht complimenten geven, de schaalvraag, positief herkaderen en prikkelende vragen stellen. c. Het voeren van lastige gesprekken ( wat nou als de leerling niets zegt? bijvoorbeeld). Bij dit deel zullen we werkvormen laten zien om leerlingen wel te laten vertellen. Ook gaan we hier kijken naar de begeleider zelf, naar de vier succesfactoren van coaching en naar de kwaliteiten en de valkuilen van de begeleider. 2. Kwaliteiten- en motievenreflectie Het werken met kwaliteitenkwadranten en het kwaliteitenspel. Hoe kom je van valkuil naar kwaliteit? Het werken met het drijfverenspel. Wat is belangrijk voor jou? Deze aspecten kunnen heel goed door de deelnemende mentoren ervaren worden voor ze het gaan toepassen op de leerlingen. Het oefenen met concrete casussen (op papier of op film): ga met elkaar bekijken welke kwaliteiten hieronder zitten. 3. Werkexploratie 4. Loopbaansturing 5. Netwerken Deze laatste drie onderdelen worden ondersteund met werkvormen, mogelijke vragen en oefenen met en op elkaar, maar eenmaal hier gaan we ervan uit dat de basis gespreksvaardigheden op orde zijn. Vervolgens kunnen we, ter afsluiting, de complete loopbaandialoog oefenen. Als we deze cyclus hebben doorlopen, doen we dat nog een keer, maar dan vanuit het perspectief: wat nou als..? : - De leerling geen antwoord geeft ( boeien!, kan mij het schelen!, wat maakt jou dat nou uit!, et cetera) - De leerling het niet weet ( nou, gewoon, kan ik toch niet, ik heb geen successen ) - De leerling geen kwaliteiten kan achterhalen. Tussen de bijeenkomsten door zal de docenten gevraagd worden de loopbaandialoog te oefenen in de praktijk met leerlingen. Dit zou kunnen worden opgenomen of bijgewoond door een collega. In de laatste bijeenkomst zal aandacht besteed worden aan: - Waar loop je nu in de praktijk tegen aan? - Hoe zijn de gesprekken verlopen? 4

5 - Waar blijken jouw loopbaandialoogkwaliteiten te liggen? - Wat heb je nodig om dit in de komende schooljaren goed uit te kunnen voeren? - Et cetera. Andere (mogelijke) onderwerpen voor trainingen of werkbijeenkomsten zijn: - Het invullen van een LOB matrix, waarbij duidelijk wordt welke LOB-opdrachten wanneer worden aangeboden. Dit maakt inzichtelijk hoe het verband is tussen de verschillende LOB opdrachten en hoe de logische lijn is, waar eventueel extra opdrachten moeten worden toegevoegd, welke loopbaancompetenties niet of onvoldoende worden aangesproken, op welke logische momenten loopbaangesprekken kunnen worden gevoerd, et cetera. - Het schrijven van LOB opdrachten. Ook hier wordt gekeken naar wat er al ligt, wat er ontwikkeld moet worden en worden op basis van een of meerdere loopbaancompetenties opdrachten geschreven, plannen bedacht en ideeën uitgewisseld. - Het structurerend uitwerken van de LOB visie, doelen en beleid in een jaarplanning die past binnen de jaarplanning van de school. - Het ondersteunen van de decanen bij het instrueren en coachen van en overleggen met mentoren en docenten bij de uitvoering van hun LOB-taak in de les en in de (vakoverstijgende) gesprekken. - Het voeren van doelgerichte gesprekken met de personeelsleden in een veilig gespreksklimaat. - Het managen van een klas en het beïnvloeden van de groep. - Het bieden van een veilige leeromgeving. - Het vertalen van het eigen vak/leergebied vanuit de onderwijsprincipes van de school in levensecht leren waarbij het hier en nu, de actualiteit en de samenleving een hoofdrol spelen. - Het optimaal functioneren als team met behulp van de teamrollen van Belbin (alleen voor volledige teams). In dit eerste gesprek met de school komt ook ter sprake hoeveel tijd de betrokkenen in gedachten hebben en kunnen plannen voor de professionalisering. Dit bepaalt mede hoe diep je op bepaalde onderwerpen in kunt gaan. Stap 2: vaststellen definitieve opzet en inhoud training De trainers maken een globale opzet voor de training en/of werkbijeenkomsten. Hierin staat vermeld wat het doel is van de training en welke onderdelen wanneer worden aangeboden. De groep waarmee het eerste gesprek is gevoerd geeft haar goedkeuring aan deze opzet. Bij voorkeur wordt de opzet door de betrokkenen al voorgelegd aan de groep die getraind gaat worden, om zo optimaal commitment te creëren. 5

6 Stap 3: Intake trainingsgroep; inventariseren leervragen, check motivatie en voorkennis Er vindt een intakebijeenkomst plaats met de groep die getraind gaat worden. In deze intakebijeenkomst worden de leervragen binnen de groep geïnventariseerd met betrekking tot het gekozen thema. Tevens wordt hiermee voor de trainers duidelijk in hoeverre de groep gemotiveerd is om aan dit thema te werken. Ook wordt in deze bijeenkomst duidelijk op welk punt de groep staat met betrekking tot het gekozen thema ten opzichte van het te bereiken doel. Doel van deze bijeenkomst is dat beide partijen weten waar ze aan beginnen en dat de trainers hun programma kunnen verfijnen op het niveau en de leervragen van de groep. Voor deze bijeenkomst zijn de exacte trainingsmomenten gepland, zodat de trainers deze ook kunnen doornemen met de groep. Stap 4: Start training De eerste trainingsbijeenkomst vindt plaats. Na elke trainingsbijeenkomst vindt een evaluatie plaats met (een deel van) de betrokkenen uit stap 1 en een delegatie uit de getrainde groep van stap 4. In deze evaluatie wordt teruggekeken naar de uitgevoerde trainingsbijeenkomst en wordt besproken of het voldeed aan de verwachtingen, of het doel op deze wijze bereikt wordt, of er zaken aangepast, verfijnd of veranderd moeten worden en wat de insteek voor de volgende bijeenkomst kan zijn. De trainer maakt vervolgens weer een opzet voor de volgende bijeenkomst, die weer wordt voorgelegd aan de evaluatiegroep. Na de laatst geplande trainingsbijeenkomst wordt gekeken naar een mogelijk vervolg. De trainers zullen hierin adviseren, maar de schoolleiding bepaalt uiteraard. 6

LOB en professionaliseren p in verschillende vormen en maten

LOB en professionaliseren p in verschillende vormen en maten LOB en professionaliseren p in verschillende vormen en maten Inhoudsopgave R Inleiding 2 1 R Ontwikkelstadia LOB: drie modellen 6 2 R Rollen en taken 16 3 R Competenties 26 4 R Professionaliseren 36 LOB

Nadere informatie

Keuzes in ontwikkeling

Keuzes in ontwikkeling Stichting Platforms Vmbo Praktijk en onderzoek Keuzes in ontwikkeling Loopbaanreflectiegesprekken van docenten in het vmbo Loopbaanreflectiegesprekken van docenten in het vmbo Praktijk en onderzoek Keuzes

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Er zijn verschillende redenen om de kennis van vrijwilligers te vergroten en hiervoor scholing in te zetten:

Er zijn verschillende redenen om de kennis van vrijwilligers te vergroten en hiervoor scholing in te zetten: is een project van Vilans i.s.m. MOVISIE, V&VN, Agora, ActiZ en VGN. Scholing Scholing en deskundigheidsbevordering passen in de huidige tijd van kwaliteitseisen, leveren van verantwoorde zorg en klanttevredenheid.

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

HELICON OPLEIDINGEN MBO NIJMEGEN

HELICON OPLEIDINGEN MBO NIJMEGEN 1 Portret 1 Professionaliteit Loopbaanontwikkeling en -begeleiding bij HELICON OPLEIDINGEN MBO NIJMEGEN Aantal studenten: 725 studenten volgen een beroepsopleidende leerweg (BOL); 150 studenten volgen

Nadere informatie

Wat is leercoaching?

Wat is leercoaching? Wat is leercoaching? 2 zelfstandig sturen Leercoaching is een programma dat als doel heeft leren en ontwikkelen te stimuleren. Diegene die leert, wordt begeleid door een coach. De coach onderzoekt samen

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA Commerciële Economie International Business and Languages Jaar 1 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Studieloopbaanbegeleiding... 4 2.1 De competentie

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Samen staan we sterker! Het KAIRO project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ESF-Equal.

Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Samen staan we sterker! Het KAIRO project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ESF-Equal. Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Rijn IJssel en Da Vinci college leiden jongeren op voor een beroep met arbeidsperspectief Het dr. Leo Kannerhuis en De Steiger begeleiden jongeren met ASS Samen

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Training werkbegeleiders

Training werkbegeleiders Training werkbegeleiders Inleiding In dit document vindt u de neerslag van de resultaten en inhoud van twee trainingpilots. Op basis van onze ervaringen hebben wij de doelen geformuleerd voor de training,

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

dr. ALETTA JACOBS COLLEGE Portfolio s in de deelschool praktijkonderwijs

dr. ALETTA JACOBS COLLEGE Portfolio s in de deelschool praktijkonderwijs dr. ALETTA JACOBS COLLEGE Portfolio s in de deelschool praktijkonderwijs Portfolio dr. Aletta Jacobs College Deelschool Praktijkonderwijs Portfolioproject in het praktijkonderwijs Portfolioproject aan

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Regionale netwerken havo-hbo. de LOB-ontwikkelteams. vijf LOB-arrangementen havo-hbo

Regionale netwerken havo-hbo. de LOB-ontwikkelteams. vijf LOB-arrangementen havo-hbo Regionale netwerken havo-hbo de LOB-ontwikkelteams vijf LOB-arrangementen havo-hbo Lob-arrangementen van LOB-ontwikkelteam Almere LOB-arrangement ontwikkeld door medewerkers van de Hogeschool Windesheim

Nadere informatie

Focus op co-makership

Focus op co-makership 16 juni 2011 Focus op co-makership Onderzoekspublicatie Werkplekleren is een samenwerking tussen ROC Eindhoven en Fontys, Lunetzorg, Vitalis en de Gemeente Eindhoven Focus op co-makership Onderzoekspublicatie

Nadere informatie

Docentenhandleiding. LOB in het VMBO 2012/2013

Docentenhandleiding. LOB in het VMBO 2012/2013 Docentenhandleiding LOB in het VMBO 2012/2013 Loopbaanleren in het VMBO Inleiding Elke leerling heeft het recht te ontdekken en te ervaren welke beroepskeuze het best aansluit bij zijn of haar interesses

Nadere informatie

2014-2015. Educatietrajecten

2014-2015. Educatietrajecten 2014-2015 Educatietrajecten Voorwoord Leren is investeren in je toekomst. Wat voor loopbaan je ook voor ogen hebt, wat je plannen ook zijn: het biedt de mogelijkheden om je toekomstdromen waar te maken.

Nadere informatie

STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015

STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015 STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015 Studiegids EC Adapt 2014-2015 1 STOKMEESTERSLAAN 1-8014 GM ZWOLLE - 038-4526225 - Studiegids EC Adapt 2014-2015 2 Studiegids EC Adapt Schooljaar 2014-2015 Stokmeesterlaan

Nadere informatie

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties Leren ~ Creëren Diensten, cursussen en publicaties Begeleidingsdienst voor vrijescholen Voorwoord Bouwstenen De Begeleidingsdienst voor vrijescholen wil een landelijk expertise- en kenniscentrum voor vrijeschoolonderwijs

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

FIT FOR LIFE CARMEL COLLEGE SALLAND

FIT FOR LIFE CARMEL COLLEGE SALLAND FIT FOR LIFE CARMEL COLLEGE SALLAND Multimovez En het bevorderen van sociale vaardigheden S. Timmerman BEd, N. Tip MSc, Dr. H. Ritzen. S A X I O N U N I V E R S I T Y O F A P P L I E D S C I E N C E, H

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het?

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? M. Kuijpers, F. Meijers & J. Bakker September 2006 3 Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het?

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? M. Kuijpers, F. Meijers & J. Bakker September 2006 3 Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie