Samen verantwoordelijk voor studiesucces

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen verantwoordelijk voor studiesucces"

Transcriptie

1 BIJLAGE 1 De pilot samen verantwoordelijk voor studiesucces biedt de kans om gezamenlijk aan visieontwikkeling te doen. Op basis van een gedeelde visie en gezamenlijk beleid kan onderzocht worden waar de samenwerkingskansen liggen en hoe er een doorlopende leerlijn ontwikkeld kan worden die herkenbaar is voor leerlingen. De betrokken scholen bepalen dus samen het werkkader; waar liggen ieders verantwoordelijkheden en waar liggen kansen om zaken gezamenlijk op te pakken? Dit visiedocument heeft geholpen te kaderen vanuit een gezamenlijk ontwikkelde taal. Samen verantwoordelijk voor studiesucces 1. Visiedocument

2 SAMEN VERANTWOORDELIJK VOOR STUDIESUCCES VORM GEVEN AAN EFFECTIEVE KEUZEBEGELEIDING Medewerkers project Samen verantwoordelijk voor studiesucces : Leerlingen VO scholen Studenten HBO Decanen VO scholen Managment VO en HBO van Oostvaarderscollege, Helen Parkhurst, Poort en Windesheim Flevoland Visiedocument, sneuvelversie 6 november 2012 Het belang van een gezamenlijke visie op keuzebegeleiding De pilot samen verantwoordelijk voor studiesucces biedt de kans om gezamenlijk een visie te ontwikkelen op LOB. Op basis van een gedeelde visie en gezamenlijk beleid kan onderzocht worden waar de samenwerkingskansen liggen en hoe er een doorlopende leerlijn ontwikkeld kan worden die herkenbaar is voor leerlingen. De betrokken scholen bepalen dus samen het werkkader; waar liggen ieders verantwoordelijkheden en waar liggen kansen om zaken gezamenlijk op te pakken? Het visiedocument heeft geholpen te kaderen vanuit een gezamenlijk ontwikkelde taal. Het belang van een goede keuze In september 2012 zijn bovengenoemde onderwijsinstellingen gestart met het project samen verantwoordelijk voor studiesucces. De belangrijkste impuls hiervoor is de hoge studieuitval in het Hoger Onderwijs. Zowel de VO-scholen als Windesheim Flevoland willen dat hun leerlingen of studenten goed terecht komen en studiesucces behalen in het vervolgonderwijs. Helaas geven recente gegevens aan dat een verkeerde studiekeus één van de voornaamste redenen is van vroegtijdig uitschrijven in het HBO. De vier onderwijsinstellingen slaan daarom de handen ineen en maken zich samen verantwoordelijk voor het verhogen van de kans op studiesucces. In het onderwijs begeleiden we leerlingen onder andere bij het maken van goede keuzes op weg naar zelfstandigheid. In de literatuur wordt wel gesproken over de bevordering van keuzerijpheid bij leerlingen. Je bewust zijn van je keuzemogelijkheden maakt dat je proactief de wereld in kunt kijken en dat je zelf acties kunt ondernemen richting een ideale toekomst. In dit document willen we onze gezamenlijke visie op keuzebegeleiding verwoorden. Dit wordt beschreven vanuit een breed perspectief en als doorlopende leerlijn. We vatten eea samen in een vijftal uitgangspunten waarbij we op zoek gaan naar effectiviteit verhogende factoren.

3 De uitgangspunten zijn gebaseerd op jarenlang onderzoek naar loopbaanontwikkeling door Frans Meijers en Marinca Kuijpers (2008). Keuzebegeleiding is effectief 1..in een doorlopende leerlijn Een passende studie kiezen staat niet op zichzelf. Leerlingen, maar ook studenten staan regelmatig voor diverse keuzes, met kleine en grote effecten. Om tot goede keuzes te komen is het van belang dat leerlingen eigen woorden leren geven aan opgedane ervaringen. Door middel van reflectie wordt een leerling zich bewust van het eigen denken, voelen en handelen. Ook leert de leerling zicht te krijgen op de eigen talenten en uitdagingen. De juiste keuzes kunnen maken kun je leren, maar daar is wel tijd voor nodig. We zien keuzebegeleiding daarom als een doorlopende leerlijn: van brugklas tot eind vierde jaar HBO. En goede samenwerking tussen de onderwijsinstellingen is één van de belangrijke voorwaarden om dit ook daadwerkelijk te kunnen implementeren. 2.. als er ruimte is om te experimenteren Keuzebegeleiding is alleen effectief als leerlingen echte keuzes kunnen en moeten maken met kleine en grote effecten. Daarbij moeten zowel goede als foute keuzes kunnen worden gemaakt. Leerlingen moeten kunnen experimenteren om na te kunnen gaan of de keuze bij hen past. Alleen in een onderwijssysteem waarin ruimte wordt gemaakt voor het opdoen van nieuwe ervaringen kunnen leerlingen worden begeleid richting het maken van een goede studiekeus. Marinka Kuijpers en Frans Meijers spreken daarbij over een loopbaangerichte leeromgeving. In de loopbaangerichte leeromgeving wordt leren interessant en effectief omdat er 1) echte ervaringen kunnen worden opgedaan, 2) er een dialoog is over deze ervaringen en 3) er nieuwe keuzes gemaakt kunnen worden. Natuurlijk is het daarbij van belang dat er heldere kaders zijn waarbinnen keuzes gemaakt kunnen worden. 3.. als er een betrokken dialoog wordt gevoerd. Frans Meijers heeft zich uitgebreid gebogen over het belang van het voeren van een betrokken dialoog in de loopbaangerichte leeromgeving. Hij concludeert in meerdere onderzoeken dat er nauwelijks een dialoog wordt gevoerd. Leraren en begeleiders praten over het algemeen tegen leerlingen. De leerling zit hierbij vaak in de luisterende rol. In een dialoog leert de leerling woorden geven aan de opgedane ervaringen, omdat ernaar gevraagd wordt. Daarnaast is een oriëntatie op de toekomstige ervaringen noodzakelijk. Hiervoor kunnen diverse werkvormen voor worden gebruikt. Reflectie is daarbij een belangrijk middel. In de LOB scan wordt gebruik gemaakt van de reflectietaken van Marinka Kuijpers: kwaliteitenreflectie, netwerkenreflectie, motieven reflectie, loopbaansturing en werkexploratie. Deze reflectietaken zouden methodisch moeten worden verwerkt in programma s voor keuzebegeleiding. Verder is het van groot belang dat er een betrokken dialoog moet worden gevoerd, waarbij de leerling zich gezien voelt en de begeleider oprecht geïnteresseerd is in het denken, voelen en willen van de leerling. Docenten dienen dan ook te beschikken over goede didactische en begeleidingscompetenties. Een belangrijk onderdeel daarbij is de juiste vragen kunnen stellen. 4. als er wordt aangesloten bij talenten en ambities van leerlingen

4 De te maken keuzes zijn enerzijds gericht op wat een leerling wil en kan; maw wat zijn de ambities en talenten van de leerling? De binnenwereld van de leerling is dan leidend. Daarnaast heeft een leerling natuurlijk te maken met een buitenwereld, een context waarin hij zich bevindt; Wat wordt er van me verwacht in deze klas, vak, school, maatschappij? Welke keuzes moet ik maken, wanneer en wat levert dit op? Om dit goed te kunnen begeleiden is een methodische aanpak voorwaardelijk. We streven er uiteindelijk naar dat de leerling een match ervaart tussen zijn talenten en ambities enerzijds en aanbod en verwachtingen anderzijds. We verwachten dat deze match kan bijdragen tot het verhogen van de kans op studiesucces. Natuurlijk moeten we hier ook de relativering toestaan. Uit onderzoek blijkt namelijk ook dat persoonlijke omstandigheden ervoor kunnen zorgen dat studenten uitvallen. 5. het is ingebed in het totale onderwijsprogramma Betekenisvolle programma s voor keuzebegeleiding sluiten enerzijds aan bij de verplichte keuzes die leerlingen moeten maken binnen het onderwijs. Hierbij kan worden gedacht aan profielkeuzes, kampkeuzes, keuze bij wie je in de werkgroep gaat, opleidingskeuze, enz. Ter voorbereiding op zo n keuze worden leerlingen begeleid door hun mentor. Maar daarnaast worden er ook keuzeprogramma s gemaakt om erachter te komen wat de leerlingen interessant vinden, waarbinnen geëxperimenteerd kan worden en dus nieuwe ervaringen kunnen worden opgedaan. Hierbij kun je denken aan filosofieworkshops, theaterprogramma s, training digitale vormgeving, organisatie wijkevenement enz. Dit zijn vaak vakoverstijgende thema s, waarbij vakken wel degelijk noodzakelijk zijn om de gevraagde basiskennis te verwerven. Bij de samenstelling van deze programma s is het van belang om goed om aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerling. Leerlingen moeten immers ook iets willen kiezen om gemotiveerd aan een nieuwe ervaring te beginnen. Om ervoor te zorgen dat leerlingen steeds betere keuzes kunnen maken, zal er daarom naar de schoolprogramma s moeten worden gekeken. Op deze wijze kan worden nagegaan of het bestaande programma voldoende ruimte biedt voor het opdoen van nieuwe ervaringen. Keuzebegeleiding is, zoals hiervoor beschreven, niet alleen een kwestie van een methode voor de mentor en zijn klas. Ook vakdocenten spelen een belangrijke rol. Leren kiezen is een proces dat cyclisch onderstaande stappen doorloopt: 1. leerlingen betekenisvolle ervaringen op kunnen doen 2. begeleiders een betrokken dialoog voeren met de leerlingen over de ervaringen 3. leerlingen vervolgkeuzes kunnen maken op basis van conclusies uit de gevoerde dialoog 4. leerlingen de gevolgen van hun keuze kunnen ondervinden in een nieuwe ervaring Afsluiting Voor de doorontwikkeling van het document: 1. Bovenstaande visie zou moeten vertaald in een aantal concrete kwaliteitsafspraken tussen de instellingen over goede keuzebegeleiding: zie samenwerkingsovereenkomst.

5 2. We willen stilstaan bij de vraag of de rol van de ouders hier nog in moeten worden meegenomen? 3. We willen stilstaan bij de verantwoordelijkheid van de vakdocent tov Lob.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Utrecht, maart 2013 Kim Schut, Marinka Kuijpers, Maarten

Nadere informatie

Vitale medewerkers maken een vitale HvA

Vitale medewerkers maken een vitale HvA Vitale medewerkers maken een vitale HvA Beleidskader Vitaliteit Larissa Kras Beleidsmedewerker stafafdeling P&O In opdracht van Conny Vermolen, directeur P&O Januari 2013 Inleiding De Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Focus op co-makership

Focus op co-makership 16 juni 2011 Focus op co-makership Onderzoekspublicatie Werkplekleren is een samenwerking tussen ROC Eindhoven en Fontys, Lunetzorg, Vitalis en de Gemeente Eindhoven Focus op co-makership Onderzoekspublicatie

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

Coaching voor en door schoolleiders

Coaching voor en door schoolleiders Coaching voor en door schoolleiders Een onderzoek naar de effecten en succesfactoren van coaching in het primair onderwijs. Coaching voor en door schoolleiders Een onderzoek naar de effecten en succesfactoren

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Waarom ga je dat doen volgend jaar?

Waarom ga je dat doen volgend jaar? Waarom ga je dat doen volgend jaar? Susanne de Haar, Marlien Douma, Jan-Willem Kalhorn, Michiel Tolboom, Lotte Bonsel Begeleider: Marja ter Wal Inleiding Aan het einde van de middelbare school komt voor

Nadere informatie

Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo

Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo Over leerloopbanen en loopbaanleren Loopbaancompetenties in het (v)mbo F. Meijers, M. Kuijpers & J. Bakker Februari 2006 Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door: Samenwerkende brancheorganisaties beroepsonderwijs

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Samen werken aan de toekomst

Samen werken aan de toekomst Samen werken aan de toekomst Schoolplan 2012-2016 Schoolplan 2012-2016 en werkprogramma schooljaren 2012-2016 Samen werken aan de toekomst Vooraf Het schoolplan 2012-2016 is de koers van het Fioretti College

Nadere informatie

Gereformeerd onderwijs voor christenen

Gereformeerd onderwijs voor christenen Gereformeerd onderwijs voor christenen Geïnspireerd en Uitdagend Strategisch beleid van de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Noordoost-Nederland 2012-2015 1 INHOUD I. Inleiding 4 II. Omgevingsverkenning

Nadere informatie

Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS

Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS Nederland Introductie Elk mens is een uniek individu, met unieke ambities en unieke mogelijkheden. Elk mens leert en ontwikkelt zich op zijn eigen, unieke manier,

Nadere informatie

Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en grenzen

Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en grenzen Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en grenzen Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en grenzen Marinka Kuijpers & Frans Meijers Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden

Nadere informatie

Een sterk staaltje Engels

Een sterk staaltje Engels DOORLOPENDE LEERLIJNEN VO Een sterk staaltje Engels Versterkt Engels in het voortgezet onderwijs Judith Richters Maartje Visser 1 Een sterk staaltje Engels Versterkt Engels in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen PROFILERING KSH Extern winnen is intern beginnen 1. Inleiding In het schoolplan 2011-2014 van de KSH staat de missie van de school beschreven, vanuit de twee kernwoorden Kennis en Karakter. Deze woorden

Nadere informatie

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA²

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² leer-kracht voor de toekomst BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² PERFECTE COMBINATIE: LESGEVEN ÉN ONDERZOEKEN Je wilt graag lesgeven in het basisonderwijs. Dat kan met een hbo-diploma. Maar met jouw vwo-diploma

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Simone van der Donk MSc Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief en Effectief

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

'De baan die bij me past'

'De baan die bij me past' 'De baan die bij me past' Kwalificatietraject VSO KPC Groep Suzanne Beek Maria Voets Colofon Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht

Nadere informatie

Docentenhandleiding. LOB in het VMBO 2012/2013

Docentenhandleiding. LOB in het VMBO 2012/2013 Docentenhandleiding LOB in het VMBO 2012/2013 Loopbaanleren in het VMBO Inleiding Elke leerling heeft het recht te ontdekken en te ervaren welke beroepskeuze het best aansluit bij zijn of haar interesses

Nadere informatie

professionaliseren Handreiking Richting geven aan professionalisering in vo-scholen door verbinding van praktijk en strategie

professionaliseren Handreiking Richting geven aan professionalisering in vo-scholen door verbinding van praktijk en strategie Deze handreiking is tot stand gekomen komen onder begeleiding van Berenschot en in nauwe samenwerking met een afvaardiging van schoolleiders, mr-leden, hr-adviseurs en docenten uit het vo. Hij is bedoeld

Nadere informatie

Regionale netwerken havo-hbo. de LOB-ontwikkelteams. vijf LOB-arrangementen havo-hbo

Regionale netwerken havo-hbo. de LOB-ontwikkelteams. vijf LOB-arrangementen havo-hbo Regionale netwerken havo-hbo de LOB-ontwikkelteams vijf LOB-arrangementen havo-hbo Lob-arrangementen van LOB-ontwikkelteam Almere LOB-arrangement ontwikkeld door medewerkers van de Hogeschool Windesheim

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN met als doel: VOORKOMEN VAN UITVAL EN HET VERHOGEN VAN RENDEMENTEN Hans Daale Roel van Asselt LICA Enschede, juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie