A 1 RS+ 1. Rekensprong Plus 1 (c) Van In, lesnr domein lesonderwerp lesnr domein lesonderwerp lesnr domein lesonderwerp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A 1 RS+ 1. Rekensprong Plus 1 (c) Van In, lesnr domein lesonderwerp lesnr domein lesonderwerp lesnr domein lesonderwerp"

Transcriptie

1 RS+ 1 A MK ruimtelijke oriëntatie: personen 27 G voorwerpen vergelijken naar aantal 53 G natuurlijke getallen interpreteren 2 G tellen tot 6 28 B evenveel maken door bijdoen of wegdoen 54 G vaste getalbeelden tot 6 automatiseren 3 MK ruimtelijke oriëntatie: voorwerpen B optellen tot 6 met gestructureerd materiaal G de getallen 1 en 2 4 G concrete hoeveelheden tot 6 vergelijken G hoeveelheden vergelijken: de symbolen > en < 5 G hoeveelheden tot 6 benoemen 31 G hoeveelheden onmiddellijk herkennen 57 gewichten ordenen en conservatie ervan 6 G hoeveelheden tot 6 vormen 32 B rekenhandelingen tot 6 58 syntheseles: lengte - inhoud - gewicht 7 33 G het getal 3 59 B aftrekken tot 6 met gestructureerd materiaal lengtes vergelijken en classificeren B optellingen tot 6 noteren inhoud en volume vergelijken 9 MK ruimtelijke oriëntatie: patronen MK weg- en plaatsbeschrijving 10 G hoeveelheden vergelijken 36 G het getal 4 62 G het getal 7 11 MK plaats- en positiebepaling 37 B rekenhandelingen tot 6 63 B aftrekken tot 6 met gestructureerd materiaal 12 G schematisch voorgestelde hoeveelheden tot 6 vergelijken 38 G het getal 5 64 G hoeveelheden tot 7 vergelijken 13 conservatie ervaren bij lente en oppervlakte 39 G hoeveelheden tot 5 herkennen 65 tijd ervaren 14 G hoeveelheden tot 6 vergelijken: één meer en één minder 40 G het getal 6 66 B optellen tot 6 15 MK patronen herkennen, voortzetten en verwoorden 41 MK ruimtelijke oriëntatie: sles 67 G vaste getalbeelden tot 7 automatiseren 16 MK richting van beweging 42 G het getal 0 68 B optellen tot 6 17 G hoeveelheden tot 6 ordenen 43 G rangorde tot 6 69 G rangorde tot 7 18 gewichten vergelijken 44 B rekenhandelingen tot 6 70 een lengte meten met natuurlijke maateenheden 19 MK richting van beweging: pictogrammen 45 G hoeveelheden tot 6 vergelijken: de symbolen = en 71 B aftrekkingen tot 6 noteren 20 G rangorde tot 6 46 B optellen tot 6 met gestructureerd materiaal 72 B rekenverhaaltjes uitvoeren Rekensprong Plus 1 (c) Van In, 2010

2 B B aftrekken tot B aftrekken tot B aftrekken tot 8 80 geld: betalen 106 G splitsen tot G hoeveelheden tot 9 vergelijken B aftrekken tot B optellen en aftrekken tot 8 G splitsen tot G hoeveelheden tot 8 vergelijken 134 G splitsen tot 4 automatiseren 83 B optellen en aftrekken tot B aftrekkingen tot 6 automatiseren inhoud: natuurlijke maateenheden 84 G splitsen tot G het getal B optellen en aftrekken tot B optellen tot 9 lengte: natuurlijke maateenheden G rangorde tot B optellingen tot 6 automatiseren B puntoefeningen tot B aftrekken tot 9 B optellen en aftrekken tot B optellingen tot 6 automatiseren 140 B aftrekkingen tot 6 automatiseren 89 G hoeveelheden tot 6 splitsen G hoeveelheden tot 10 vergelijken MK driedimensionale situaties 90 G vaste getalbeelden munten en biljetten tot 10 euro 91 B puntoefeningen tot G de vaste getalbeelden tot 8 automatiseren 143 B optellen en aftrekken tot 9 92 G het getal G het getal G vaste getalbeelden tot 9 93 MK driedimensionale situaties 119 B optellen tot B optellen tot B optellingen tot 6 automatiseren: + 1-sommen 120 B aftrekkingen tot 6 automatiseren 146 G splitsen tot 5 automatiseren 95 B optellen tot B aftrekken tot 10 gewicht: natuurlijke maateenheden 96 geld: kopen en verkopen G rangorde tot B optellingen tot 6 automatiseren: + 0-sommen 123 B aftrekkingen tot 6 automatiseren 149 B optellen en aftrekken tot B optellen tot G splitsen tot 3 automatiseren 150 G vaste getalbeelden tot Rekensprong Plus 2 (c) Van In, 2010

3 C lesnr domein lesonderwerp 157 G vaste getalbeelden tot G splitsen tot B aftrekken tot 20: 20 - E en 20 - TE (zonder brug) G getallen tot munten en biljetten tot 10 cent en tot 10 euro G/B Het dubbel (concreet) 236 B optellen en aftrekken met drie termen (zonder brug) 159 B optellen tot G splitsen tot B optellen tot 20: TE + E en E + TE (zonder brug) 237 B aftrekken tot 20: 20 - E, 20 - TE (zonder brug) 160 B optellen tot 6 automatiseren 186 B aftrekkingen tot 10 automatiseren 212 G/B het dubbel tot B optellen en aftrekken tot 20 (zonder brug) 161 B aftrekken tot G getallen tot standaardmaateenheden: de liter 162 B aftrekkingen tot 6 automatiseren 188 B aftrekkingen tot 10 automatiseren B het brugverhaal en aanvullen en aftrekken tot B optellen en aftrekken tot G/B de helft van getallen tot 10 (concreet) 215 B optellen tot 20: TE + E en E + TE (zonder brug) B optellingen en aftrekkingen tot 6 automatiseren 190 B aftrekkingen tot 10 automatiseren 216 G splitsen tot 7 automatiseren 242 B optellen tot 20: E + E (met brug) 165 G splitsen tot G/B de helft van getallen tot B aftrekken tot 20: TE - E (zonder brug) G splitsen tot 6 automatiseren 192 B aftrekkingen tot 10 automatiseren 218 G splitsen tot 8 automatiseren 244 B optellen tot 20: E+ E (met brug) MK gelijke vormen en oppervlakken 219 B aftrekken tot 20: TE - E (zonder brug) 245 de meter G splitsen tot G splitsen tot 9 automatiseren 246 oefenles: lengte - inhoud - gewicht 169 B optellingen tot 10 automatiseren 195 G rangorde tot de klok: het uur G getallen tot B Rekenhandelingen tot G splitsen tot 10 automatiseren 248 B aftrekken tot 20: TE - E (met brug) 171 B optellingen tot 10 automatiseren 197 B optellingen en aftrekkingen tot 20 automatiseren 223 geld: betalen met munten en biljetten tot 10 cent en 10 euro 249 G/B automatiseren tot 10: +, -, getalbeelden, splitsingen 172 G rangorde tot B optellen tot 20: T + E, E + T en T + T 224 B optellingen en aftrekkingen tot 10 automatiseren 250 geld: betalen met munten en biljetten tot 10 cent en tot 10 euro 173 B optellingen tot 10 automatiseren 199 B optellingen en aftrekkingen tot 10 automatiseren 225 G splitsingen tot 10 automatiseren MK evenwijdigheid, loodrechte stand, symmetrie 200 B optellen tot 20: T + E, E + T en T + T 226 B aftrekken tot 20: TE - T en TE - TE (zonder brug) 252 B aftrekken tot 20: TE - E (met brug) 175 B optellingen tot 10 automatiseren B aftrekken tot 20: TE - T en TE - TE (zonder brug) 253 B optellen en aftrekken tot 20 (met brug) standaardmaateenheden: het kilogram 176 G splitsen tot MK figuren vergelijken en vervormen 254 de klok: het uur - de datum Rekensprong Plus 3 (c) Van In, 2010

4 D gezichtspunten en kijklijnen, licht en schaduw 287 MK lijn, punt, rechte, vormen (meetkundige instrumenten) + AV4 313 MK hoeken 262 B optellen tot 20 (met brug) 288 B associativiteit (schakelen) 314 B optellen en aftrekken tot 20 (met brug) B optellen en aftrekken tot 20 (met brug) 315 B optellen en aftrekken tot 20: rekenverhalen betalen, wisselen en teruggeven: winkelspel kalenders 316 snelheid, schatten en het halfuur 265 G getallen tot 20: 291 hoeveelheid schatten 317 B optellen en aftrekken tot 20 (met brug) 266 B aftrekken tot 20 (met brug) 292 B optellen en aftrekken tot 20 (met brug) 318 G tabellen en grafieken 267 temperatuur 293 temperatuur 319 B getalfamilies: de relatie tussen optellen en aftrekken 268 B optellen en aftrekken tot 20 (met brug) 294 B in vergelijkingen symbolen invullen 320 geld: wisselen en teruggeven 269 spiegelingen B ontbrekende symbolen invullen in vergelijkingen MK vormen: plat, recht, hoekig, gebogen. Puzzels 270 B optellen en aftrekken tot G getallen tot 20: 271 B optellen en aftrekken tot 20 (zonder brug) 297 B optellen en aftrekken tot B optellen en aftrekken tot 20 (met brug) 272 G/B automatiseren tot geld: wisselen en teruggeven 324 MK vormen en hoeken G/B automatiseren tot 10: +, -, getalbeelden, splitsingen 325 standaardmaateenheden: referentiematen meten met standaardmaateenheden G tabellen en grafieken 326 G/B automatiseren tot 10: +, -, getalbeelden, splitsingen 275 B associativiteit (schakelen) meetcircuit meetcircuit 276 G tientalligheid en plaatswaarde B optellen en aftrekken tot 20 (met brug) 303 B getalfamilies: de relatie tussen optellen en aftrekken 329 B optellen en aftrekken tot MK vormen en voorwerpen manipuleren 304 B optellen en aftrekken tot 20 (met brug) 330 inhoud en volume 279 B optellen en aftrekken tot 20 (met brug) 305 inhoud en volume 331 B optellen en aftrekken tot kloklezen: het halfuur 306 B optellen en aftrekken tot B optellen en aftrekken tot Rekensprong Plus 4 (c) Van In, 2010

5 RS+ 2 A G hoeveelheden tot G tellen tot G delen door 1 - delen door zichzelf 2 G grafieken: stapels, kolommen en rijen 28 G getallen tot B aftrekken tot 20 (met brug) 3 G/B het dubbel en de helft / eerlijk verdelen 29 MK positiebepaling van de eigen persoon en van voorwerpen 55 B aftrekken tot 20 (met brug) 4 G het 10-veld 30 G het 20-veld 56 MK evenwijdige rechten en lijnstukken 5 G getallen tot B T + T / T + E / E + T (zonder brug) 57 B aftrekken tot 20 (met brug) 6 B splitsen tot inhoud 58 B optellen en aftrekken tot B TE + E / E + TE (zonder brug) 59 G getallen tot 100 lezen en schrijven MK punten, lijnen, lijnstukken 8 34 B de maaltafel van 2 aanbrengen 60 G getallen tot B optellen tot B de maaltafel van 2 inoefenen B aanvullen tot MK richting en beweging 62 lengte: natuurlijke maateenheden 11 G patronen 37 B T - T / T - E 63 G het 100-veld 12 B optellen tot 10 met 2 en 3 termen 38 B TE - E (zonder brug) 64 G het 100-veld 13 de euro 39 B de deeltafel van 2 aanbrengen 65 MK snijdende rechten en loodrechte stand 14 B aftrekken tot B de deeltafel van 2 inoefenen 66 G het 100-veld 15 B aftrekken van B TE - TE tot 20 (zonder brug) 67 B T + T, T - T (tot 100) B 20 - TE 68 B de maaltafel van 10 aanbrengen lengte: vergelijken inhoud: natuurlijke maateenheden 69 B de maaltafel van 10 inoefenen 18 B aftrekken tot 10 met 2 en 3 termen 44 B E + E (met brug) 70 B de deeltafel van 10 aanbrengen 19 G/B de helft en het dubbel 45 B E + E (met brug) 71 B de deeltafel van 10 inoefenen 20 B optellen en aftrekken: E + E en E - E (zonder brug) 46 B gemengde reeks: optellen tot B T + E, E + T tot Rekensprong Plus 5 (c) Van In, 2010

6 B B de maaltafel van 5 aanbrengen 105 G getallen tot G tientalligheid, plaatswaardesysteem 80 B de maaltafel van 5 inoefenen 106 B E + TE (zonder brug) 132 B gemengde reeks: optellen tot 100 (zonder brug) 81 G beeldgrafieken 107 gewicht: kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen 133 B TE - T (zonder brug) 82 B de deeltafel van 5 aanbrengen 108 gewicht: natuurlijke maateenheden 134 meten met natuurlijke maateenheden 83 B de deeltafel van 5 inoefenen 109 B T + TE (zonder brug) 135 meten met de standaardmaateenheden m en cm 84 MK zich mentaal verplaatsen in de ruimte 110 B TE + T (zonder brug) 136 B de tafels van 2, 3, 4, 5 en 10 () 85 G getallen tot 100: structuratie 111 MK meetkundige figuren 137 B TE - E (zonder brug) 86 B TE + E tot 100 (zonder brug) 112 MK meetkundige lichamen 138 B TE - TE (zonder brug) 87 G patronen met 2 en 3 elementen 113 G tellen met sprongen van 1, 2 en G termen en symbolen E, T, H van getal naar symbool en omgekeerd 88 G getallen tot 100: structuratie 114 MK driedimensionale voorstellingen 140 B de tafels van 2, 3, 4, 5 en 10 () 89 B de maaltafel van 4 aanbrengen 115 B de maaltafel van 3 aanbrengen 141 B TE - TE (zonder brug) 90 B de maaltafel van 4 inoefenen 116 B de maaltafel van 3 inoefenen 142 B gemengde reeks: aftrekken zonder brug G numerieke verhoudingen 143 oppervlakte: werken met standaardmaateenheden lengte: natuurlijke maateenheden: meten met het eigen lichaam B de deeltafel van 3 aanbrengen 144 oppervlakten omstructureren 93 B de deeltafel van 4 aanbrengen 119 B de deeltafel van 3 inoefenen 145 B de tafels van 2, 3, 4, 5 en 10 () 94 B de deeltafel van 4 inoefenen 120 B TE + TE (zonder brug) 146 G structuur aanbrengen om tot een schatting te komen 95 euro, waarde en kostprijs 121 oppervlakte 147 MK correcte hulpmiddelen bij loodrechte stand, spiegeling, evenwijdigheid 96 euromunten en -biljetten 122 oppervlakte: natuurlijke maateenheden 148 MK gelijkheid van vorm en grootte 97 B de tafels van 2, 10, 5 en B TE + TE (zonder brug) 149 B de tafels van 2, 3, 4, 5 en 10 () 98 B automatiseren tot 20 (zonder brug): T + T, Te + E, E + T, E + E, TE + E, E + TE 124 B aftrekken tot 20 zonder brug 150 B optellen tot 20 (met brug) Rekensprong Plus 6 (c) Van In, 2010

7 C lesnr domein lesonderwerp 157 B aanvullen tot een zuiver tiental 183 de klok: het uur en het halfuur 209 G orde, regelmaat, patronen en structuren tussen en met getallen 235 G het honderdveld 158 G blokgrafieken 184 B TE + E (met brug), ook met 3 getallen 210 B TE + TE (met brug) 236 B E + E, TE + E, E + TE, TE + TE (met brug) 159 B TE + E (met brug) 185 G strategie voor kans- en verhoudingsproblemen 211 G/ schatten 237 G patronen met 4 elementen 160 B TE + E (met brug) 186 B E + TE (met brug) 212 B TE + TE (met brug) 238 B E + E, TE + E, E + TE, TE + TE (met brug) 161 B de maaltafel van 8 aanbrengen 187 MK hoeken B de tafels van 6, 8, 9 meten met de standaardmaateenheden m, dm, cm 162 B de maaltafel van 8 inoefenen 188 B TE + E, E + TE (met brug) B TE - E en TE - TE (met brug) 163 gewicht: natuurlijke maateenheden 189 B de maaltafel van 6 aanbrengen 215 B TE + TE (met brug) gewicht: de standaardmaateenheden kg en g 190 B de maaltafel van 6 inoefenen 216 B de maaltafel van 9 aanbrengen 242 niet-conventionele maateenheden en standaardmaateenheden 165 B de deeltafel van 8 aanbrengen B de maaltafel van 9 inoefenen 243 B TE - E en TE - TE (met brug) temperatuur 166 B de deeltafel van 8 inoefenen MK gemengde 244 G de verdelingsdeling 167 G functies van getallen 193 B de deeltafel van 6 aanbrengen 219 de euro: gepast betalen en teruggeven 245 B de tafels van 6, 8 en B aftrekken van en tot een zuiver tiental 194 B de deeltafel van 6 inoefenen 220 B de deeltafel van 9 aanbrengen 246 tijdstip en tijdsduur 169 tijd: relatief/subjectief 195 G tabellen en grafieken: 221 B de deeltafel van 9 inoefenen 247 volumes vergelijken 170 kalenders 196 B TE - E (met brug), ook met 3 getallen 222 de klok: het kwartier 248 volumes omstructureren 171 B TE - E (met brug) 197 G geldwaarden met kommagetallen 223 B TE - TE (met brug) 249 B de tafels 6, 8 en de euro: gepast betalen en wisselen 224 hoekgrootte 250 G verhoudingen vergelijken G/B initiatie stambreuken B gemengde reeks: TE + E, E + TE, TE - E (met brug) 225 hoeken op het gezicht vergelijken 251 B de tafels van 6, 8 en 9 automatiseren 174 B TE - E (met brug) 200 de euro: betalen en teruggeven 226 B TE - TE (met brug) 252 MK blokkenconstructies B MK blokkenconstructies gemengde reeks: TE + E, E + TE, TE - E (met brug) 227 G de enkelvoudige tabel 253 MK richting en de kortste weg B automatiseren: E + E tot 20 (met brug) 228 B TE - TE (met brug) 254 B TE E tot 20 (met brug) Rekensprong Plus 7 (c) Van In, 2010

8 D G structuur tussen getallen tot G rekentaal tot G het 100-veld in combinatie met rekentaal 262 B de maaltafel van 7 aanbrengen 288 B gemengde reeks: optellen B de maaltafel van 7 inoefenen 289 B gemengde reeks: optellen met 2 of meer termen 315 gewicht: ijken, schatten, wegen en vergelijken 264 snelheid 290 de klok: kwart voor en kwart over 316 B gemengde reeks: optellen 265 B de deeltafel van 7 aanbrengen 291 B gemengde reeks: maal- en deeltafels 317 B gemengde reeks: aftrekken 266 B de deeltafel van 7 inoefenen 292 G het 100-veld gecombineerd met optellen en aftrekken 318 G tabellen en grafieken 267 G kijklijnen en schaduwen 293 G het 100-veld gecombineerd met optellen en aftrekken 319 B alle tafels 268 B gemengde reeks (met brug) 294 lengte meten en tekenen 320 G delen door 2, 5 en B gemengde reeks (met brug) 295 lengte: vraagstukken 321 G veelvouden van 5, 10, 25 en G de kruistabel 296 B alle soorten aftrekkingen 322 B optellen: gemengde reeks 271 G het 100-veld gecombineerd met optellingen 297 B alle soorten aftrekkingen, ook met 3 getallen 323 B aftrekken: gemengde reeks 272 G de getallenlijn gecombineerd met aftrekkingen 298 B maal- en deeltafels product en deeltal < of = het kwartier 273 G tegelpatronen en mozaïeken G bewerkingen gecombineerd met het 100-veld de helft, het dubbel, een vierde... G/B van hoeveelheden en getallen tot B de maaltafels van 1 en van B : alle tafels 275 MK bewegen in de ruimte: meetkundige transformaties 301 G de getallenlijn en rekentaal 327 G : patronen 276 B tafelfamilies: 5-10 / / / MK hoeken / eigenschappen van vierkant en rechthoek 328 B gemengde reeks: optellen en aftrekken 277 G het 100-veld gecombineerd met optellingen en aftrekkingen 303 G tellen met sprongen tot MK : ruimtelijke oriëntatie B lengte: schatten, meten, ijken gemengde reeks optellen en aftrekken: ingeklede bewerkingen 330 B gemengde reeks: optellen en aftrekken B alle tafels 331 G het 100-veld gecombineerd met +, -, x en : 280 B automatiseren: TE - E met brug (tot 20) 306 B gemengde reeks tot B alle tafels Rekensprong Plus 8 (c) Van In, 2010

aantal evaluatielessen

aantal evaluatielessen Jaarplanning Rekensprong Plus Rekensprong Plus heeft voor elk leerjaar een eenduidig jaarwerkplan. Elk werkschriftje van Rekensprong Plus overspant een periode tussen twee schoolvakanties werkschrift a

Nadere informatie

aantal evaluatielessen

aantal evaluatielessen Jaarplanning Rekensprong Plus Rekensprong Plus heeft voor elk leerjaar een eenduidig jaarwerkplan. Elk werkschriftje van Rekensprong Plus overspant een periode tussen twee schoolvakanties werkschrift a

Nadere informatie

Deel 3 t.e.m. 11 van De Wiskanjers Zorg: Rekenmonsters

Deel 3 t.e.m. 11 van De Wiskanjers Zorg: Rekenmonsters Deel 3 t.e.m. 11 van De Wiskanjers Zorg: Rekenmonsters Het is onze taak als leerkracht om ervoor te zorgen dat we onze kinderen zodanig ondersteunen en begeleiden dat ze voor moeilijke vakonderdelen hun

Nadere informatie

doelenkatern leerjaar Blok Pagina Blok 1 2 tot 11 Blok 2 12 tot 20 Blok 3 21 tot 29 Blok 4 30 tot 37 Blok 5 38 tot 44 Blok 6 45 tot 53

doelenkatern leerjaar Blok Pagina Blok 1 2 tot 11 Blok 2 12 tot 20 Blok 3 21 tot 29 Blok 4 30 tot 37 Blok 5 38 tot 44 Blok 6 45 tot 53 Blok Pagina Blok 1 2 tot 11 Blok 2 12 tot 20 Blok 3 21 tot 29 Blok 4 30 tot 37 Blok 5 38 tot 44 Blok 6 45 tot 53 Blok 7 54 tot 62 leerjaar 3 doelenkatern Voorafgaande toelichting bij doelenkatern, leerjaar

Nadere informatie

Op stap naar 1 B Minimumdoelen wiskunde

Op stap naar 1 B Minimumdoelen wiskunde Campus Zuid Boomsesteenweg 265 2020 Antwerpen Tel. (03) 216 29 38 Fax (03) 238 78 31 www.vclbdewisselantwerpen.be VCLB De Wissel - Antwerpen Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Op stap naar 1 B Minimumdoelen

Nadere informatie

leerjaar WISo wijsen wiskunde onderwijs leerjaar doelenkatern reken- en wiskundemethode voor het lager onderwijs

leerjaar WISo wijsen wiskunde onderwijs leerjaar doelenkatern reken- en wiskundemethode voor het lager onderwijs leerjaar 2 WISo wijsen wiskunde onderwijs leerjaar 2 doelenkatern reken- en wiskundemethode voor het lager onderwijs Blok Pagina Blok 1 2 tot 10 Blok 2 11 tot 17 Blok 3 18 tot 25 Blok 4 26 tot 32 Blok

Nadere informatie

aantal evaluatielessen

aantal evaluatielessen Jaarplanning Rekensprong Plus Rekensprong Plus heeft voor elk leerjaar een eenduidig jaarwerkplan. Elk werkschriftje van Rekensprong Plus overspant een periode tussen twee schoolvakanties werkschrift a

Nadere informatie

leerjaar WISo wijsen wiskunde onderwijs leerjaar doelenkatern reken- en wiskundemethode voor het lager onderwijs

leerjaar WISo wijsen wiskunde onderwijs leerjaar doelenkatern reken- en wiskundemethode voor het lager onderwijs leerjaar 1 WISo wijsen wiskunde onderwijs leerjaar 1 doelenkatern reken- en wiskundemethode voor het lager onderwijs Voorafgaande toelichting bij doelenkatern, leerjaar 1 leerjaar 1 Beste leerkracht Voor

Nadere informatie

www.bingel.be pagina 1 van 12 VAN IN

www.bingel.be pagina 1 van 12 VAN IN Ankers! 2 Maatschappij de euro (1) Ankers! 2 Maatschappij de euro (2) Ankers! 2 Techniek Ik ben gemaakt uit (materialen) Ankers! 2 Natuur ordenen in groepen Ankers! 2 Natuur Waar groei of leef ik? Ankers!

Nadere informatie

LEERLIJNEN TWEEDE LEERJAAR

LEERLIJNEN TWEEDE LEERJAAR LEERLIJNEN TWEEDE LEERJAAR Uitwerking van de leerlijnen in het tweede leerjaar Inleiding Leerlijnen geven een mogelijk verloop van een ontwikkelingsproces aan. Een leerlijn beschrijft wat er geleerd wordt.

Nadere informatie

Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4

Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4 Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4 Blok 1A en 2A Telrij, uitspraak en notatie Getallenlijn en getalvolgorde Opbouw getallen tot 100 Sprongen van 1, 2 en 5 tussen 10 en 20 t/m

Nadere informatie

Groep 3. Getalbegrip hele getallen. Optellen en aftrekken. Geld

Groep 3. Getalbegrip hele getallen. Optellen en aftrekken. Geld Groep 3 Getalbegrip hele getallen De leerlingen werken de eerste periode in het getallengebied tot 20 en 40. De tweede helft van het jaar ook tot 100. De leerlingen leren het verder- en terugtellen, tellen

Nadere informatie

aantal evaluatielessen

aantal evaluatielessen Jaarplanning Rekensprong Plus Rekensprong Plus heeft voor elk leerjaar een eenduidig jaarwerkplan. Elk werkschriftje van Rekensprong Plus overspant een periode tussen twee schoolvakanties werkschrift a

Nadere informatie

Proefwerken juni 2017

Proefwerken juni 2017 Proefwerken juni 2017 Donderdag 15 juni Bewerkingen & toepassingen Luisteren & taalsystematiek* Vrijdag 16 juni Begrijpend lezen * Getallenkennis & toepassingen Maandag 19 juni Dinsdag 20 juni Spelling

Nadere informatie

Leerstofoverzicht groep 3

Leerstofoverzicht groep 3 Leerstofoverzicht groep 3 Getallen en relaties Basisbewerkingen Verhoudingen Leerlijn Groep 3 uitspraak, schrijfwijze, kenmerken begrippen evenveel, minder/meer cijfer 1 t/m 10, groepjes aanvullen tot

Nadere informatie

DE basis WISKUNDE VOOR DE LAGERE SCHOOL

DE basis WISKUNDE VOOR DE LAGERE SCHOOL Inhoud GETALLENKENNIS 13 1 Getallen 13 2 Het decimale talstelsel 14 3 Breuken 16 Begrippen 16 Soorten breuken 16 Een breuk vereenvoudigen 17 4 Breuken, percenten, kommagetallen 18 Breuk omzetten in een

Nadere informatie

Wim De Grieve Page 1. Blok Les H/N Lesdoelen Socles Calculer Calculer Calculer

Wim De Grieve Page 1. Blok Les H/N Lesdoelen Socles Calculer Calculer Calculer Blok Les H/N Lesdoelen Socles 5 1 Alle optellingen en aftrekkingen tot 20 oefenen. Oefeningen van het type: T + T, T -- T, T + E, T -- E, TE + T, TE -- T, TE + E, TE -- E, H - TE (zonder brug) oplossen.

Nadere informatie

Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1

Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1 Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1 Normgerichte doelen: De kinderen behalen op de methodegebonden toetsen Maatschrift een 60% score. Blok 1: De kinderen kennen/kunnen/beheersen:

Nadere informatie

6 NEUZE-NEUZEBOEK REKENSPRONG. leerlijnen: Eric De Witte. Raf Lemmens. Paul Nijs. Hilde Van Iseghem. Viv Vingerhoets. Eric De Witte.

6 NEUZE-NEUZEBOEK REKENSPRONG. leerlijnen: Eric De Witte. Raf Lemmens. Paul Nijs. Hilde Van Iseghem. Viv Vingerhoets. Eric De Witte. leerlijnen: Eric De Witte Raf Lemmens Paul Nijs Hilde Van Iseghem Viv Vingerhoets auteurs: René De Cock Eric De Witte Myriam Neirynck Peter Van Cleemput Marc Verschraege 6 NEUZE-NEUZEBOEK REKENSPRONG Rekensprong

Nadere informatie

Scoreblad bewis 01. naam cursist: naam afnemer: werkpunt. niet goed. tellen. getalbegrip. algemeen 01 04. bewerking en. optellen en.

Scoreblad bewis 01. naam cursist: naam afnemer: werkpunt. niet goed. tellen. getalbegrip. algemeen 01 04. bewerking en. optellen en. Scoreblad bewis naam cursist: datum: naam afnemer: inhoud vraag opmerkingen OK werkpunt niet goed tellen eieren tellen in dozen van 10 getallen verder aanvullen in kralenketting getalbegrip getallen ertussen

Nadere informatie

aantal evaluatielessen

aantal evaluatielessen Jaarplanning Rekensprong Plus Rekensprong Plus heeft voor elk leerjaar een eenduidig jaarwerkplan. Elk werkschriftje van Rekensprong Plus overspant een periode tussen twee schoolvakanties werkschrift a

Nadere informatie

Wim De Grieve Page 1. Blok Les H/N Lesdoelen Socles Calculer Calculer & 3.4 Traitement de données

Wim De Grieve Page 1. Blok Les H/N Lesdoelen Socles Calculer Calculer & 3.4 Traitement de données 7 1 Oefenen van de maaltafels van 6,7 en 9. Een deling koppelen aan een vermenigvuldiging en omgekeerd Hanteren van de begrippen 'product', 'quotient', 'deling', 'deler'. 7 2 Optellingen van het type TE

Nadere informatie

Onthoudboekje rekenen

Onthoudboekje rekenen Onthoudboekje rekenen Inhoud 1. Hoofdrekenen: natuurlijke getallen tot 100 000 Optellen (p. 4) Aftrekken (p. 4) Vermenigvuldigen (p. 5) Delen (p. 5) Deling met rest (p. 6) 2. Hoofdrekenen: kommagetallen

Nadere informatie

aantal evaluatielessen

aantal evaluatielessen Jaarplanning Rekensprong Plus Rekensprong Plus heeft voor elk leerjaar een eenduidig jaarwerkplan. Elk werkschriftje van Rekensprong Plus overspant een periode tussen twee schoolvakanties werkschrift a

Nadere informatie

Overzicht spellen tweede leerjaar

Overzicht spellen tweede leerjaar GETALLEN 1 Splitsspel Automatiseren van de splitsingen t.e.m. 10. 1-13 t.e.m. 1-20 2 Dominospel Een zuiver tiental koppelen aan de juiste hoeveelheid en omgekeerd. 2-2 t.e.m. 2-5 2 Bingo De zuivere tientallen

Nadere informatie

Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen 1 REKENEN Boek 6a: Blok 1 - week 1 - buurgetallen - oefenen op de getallenlijn Geld - optellen van geldbedragen - aanvullen tot 10 105 : 5 = 2 x 69 = - van digitaal

Nadere informatie

5 NEUZE-NEUZEBOEK REKENSPRONG. René De Cock. Raf Lemmens. Paul Nijs. Eric De Witte. Eline Govaert. Hilde Van Iseghem. Martien Hendrix.

5 NEUZE-NEUZEBOEK REKENSPRONG. René De Cock. Raf Lemmens. Paul Nijs. Eric De Witte. Eline Govaert. Hilde Van Iseghem. Martien Hendrix. leerlijnen: Eric De Witte auteurs: Kristel Croes Raf Lemmens René De Cock Paul Nijs Eric De Witte Hilde Van Iseghem Eline Govaert Viv Vingerhoets Martien Hendrix Greta Leunen Ann Missotten Myriam Neirynck

Nadere informatie

5 5d o e l e n k a t e r n

5 5d o e l e n k a t e r n Blok Pagina Blok 1 2 tot 10 Blok 2 11 tot 21 Blok 3 22 tot 32 Blok 4 33 tot 40 Blok 5 41 tot 50 Blok 6 51 tot 60 Blok 7 61 tot 68 leerjaar 5 5d o e l e n k a t e r n Voorafgaande toelichting bij doelenkatern,

Nadere informatie

opérations dans des situations variées avec des petits nombres. Wim De Grieve Page 1 Blok Les H/N Lesdoelen Socles Comparer, mesurer 4 5

opérations dans des situations variées avec des petits nombres. Wim De Grieve Page 1 Blok Les H/N Lesdoelen Socles Comparer, mesurer 4 5 4 1 Tellen met sprongen van 5. Bijdoen tot het volgende tiental. Wegdoen tot het vorige tiental. De plaats van een getal schattend aangeven op de getallenlijn tussen zuivere tientallen. Positioneren van

Nadere informatie

LEERLIJNEN DERDE LEERJAAR

LEERLIJNEN DERDE LEERJAAR LEERLIJNEN DERDE LEERJAAR Uitwerking van de leerlijnen in het derde leerjaar Inleiding Leerlijnen geven een mogelijk verloop van een ontwikkelingsproces aan. Een leerlijn beschrijft wat er geleerd wordt.

Nadere informatie

Leerlijnenpakket STAP incl. WIG. Rekenen Rekenen. Datum: 08-05-2014. Schooltype BAO (Regulier) Herkomst Landelijk Periode DL -20 t/m 200

Leerlijnenpakket STAP incl. WIG. Rekenen Rekenen. Datum: 08-05-2014. Schooltype BAO (Regulier) Herkomst Landelijk Periode DL -20 t/m 200 Leerlijnenpakket STAP incl. WIG Schooltype BAO (Regulier) Herkomst Landelijk Periode DL -20 t/m 200 Rekenen Rekenen 1.1 Getallen - Optellen en aftrekken tot 10 - Groep 3 BB/ KB GL + PRO 1.1.1 zegt de telrij

Nadere informatie

Aanbod rekenstof augustus t/m februari. Groep 3

Aanbod rekenstof augustus t/m februari. Groep 3 Aanbod rekenstof augustus t/m februari Groep 3 Blok 1 Oriëntatie: tellen van hoeveelheden tot 10, introductie van de getallenlijn tot en met 10, tellen en terugtellen t/m 20, koppelen van getallen aan

Nadere informatie

Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen 1 REKENEN Boek 4a: Blok 1 - week 1 - optellen en aftrekken t/m 10 (3 getallen, 4 sommen) 5 + 4 = / 4 + 5 = 9 5 = / 9 4 = - getallen tot 100 Telrij oefenen met kralenstang

Nadere informatie

Tussendoelen rekenen-wiskunde voor eind groep 4

Tussendoelen rekenen-wiskunde voor eind groep 4 Domein GETALLEN, subdomein Getalbegrip beheerst de doelen van groep 2 en 3, ook op het niveau van groep 4 en HELE GETALLEN kan verder tellen en terugtellen tot ten minste 100 met sprongen van 2, 5 (de

Nadere informatie

BASISEDUCATIE LEERGEBIED WISKUNDE

BASISEDUCATIE LEERGEBIED WISKUNDE BASISEDUCATIE LEERGEBIED WISKUNDE Opleiding Wiskunde AO BE 017 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3 Certificering... 4 1.4

Nadere informatie

Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 5a: Blok 1 - week 1 Oriëntatie - Getallen tot en met 1000 - Tafels 0 t/m 6 en 10 - Herhalen strategieën - Herhalen hele, halve uren en kwartieren

Nadere informatie

pagina 1 van 12 VAN IN

pagina 1 van 12 VAN IN Ankers! 3 Maatschappij vormen van betalen Ankers! 3 Maatschappij Hoe betaal ik hier? Ankers! 3 Maatschappij betalen met een bankkaart Ankers! 3 Maatschappij rechten en plichten Ankers! 3 Techniek sluitingen

Nadere informatie

In de lagere school gebruiken we de methode Kompas

In de lagere school gebruiken we de methode Kompas In de lagere school gebruiken we de methode Kompas Algemeen Kompas is een nieuwe wiskundemethode voor het lager onderwijs, opgebouwd en uitgewerkt conform de eindtermen en de leerplannen. Kompas biedt...

Nadere informatie

JAARPLANNING ZO GEZEGD, ZO GEREKEND - 5 leerjaar pag. 1 / 10

JAARPLANNING ZO GEZEGD, ZO GEREKEND - 5 leerjaar pag. 1 / 10 JAARPLANNING ZO GEZEGD, ZO GEREKEND - 5 leerjaar pag. 1 / 10 Op basis van 5 wiskundelessen per week Week 44: herfstvakantie Week 52 en 1: Kerstvakantie Week 10: krokusverlof Week 15 en 16: Paasvakantie

Nadere informatie

Les 20: gelijknamige breuken, gelijkwaardige breuken en breuken vereenvoudigen

Les 20: gelijknamige breuken, gelijkwaardige breuken en breuken vereenvoudigen Getallenkennis Target 1 Les 1: getalbegrip to 10 000 000 wb. p. 1+2, sb 1 Les 5: kommagetallen tot 0,001 wb. p. 8-9, sb 5 Les 12: breuken vergelijken en sorteren wb. p. 15-16, sb 10 Les 13: breuk als operator,getal,verhouding,

Nadere informatie

METEN EN METEND REKENEN EERSTE LEERJAAR

METEN EN METEND REKENEN EERSTE LEERJAAR Geen zorgdoelen ontvangen LEERPLANDOELEN METEN EN METEND REKENEN EERSTE LEERJAAR Legende: - - - aanzet klemtoon === opbouw herhalen en verdiepen VET GEDRUKTE TEKST... zorgdoelen deze doelen komen niet

Nadere informatie

De Wiskanjers Welkom op de Zomerschool

De Wiskanjers Welkom op de Zomerschool De Wiskanjers Welkom op de Zomerschool 22-23-24 augustus 2016 1ste leerjaar Waarom deze zomerschool? Een globaal beeld krijgen van de methode De krachtlijnen in het 1 ste lj De opbouw van de lessen De

Nadere informatie

LEERLIJNEN EERSTE LEERJAAR

LEERLIJNEN EERSTE LEERJAAR LEERLIJNEN EERSTE LEERJAAR Uitwerking van de leerlijnen in het eerste leerjaar Inleiding Leerlijnen geven een mogelijk verloop van een ontwikkelingsproces aan. Een leerlijn beschrijft wat er geleerd wordt.

Nadere informatie

Blok 1 GB les 2 K1: cijfers 2 en 3 overtrekken en zelf schrijven

Blok 1 GB les 2 K1: cijfers 2 en 3 overtrekken en zelf schrijven Blok GB les 2 K: cijfers 2 en 3 overtrekken en zelf schrijven Cijfers 2 en 3 overtrekken en zelf schrijven 2 3 Start Van richting veranderen Stop Start Van richting veranderen Stop Overtrek de cijfers.

Nadere informatie

LEERLIJNEN VIERDE LEERJAAR

LEERLIJNEN VIERDE LEERJAAR LEERLIJNEN VIERDE LEERJAAR Uitwerking van de leerlijnen in het vierde leerjaar Inleiding Leerlijnen geven een mogelijk verloop van een ontwikkelingsproces aan. Een leerlijn beschrijft wat er geleerd wordt.

Nadere informatie

tussendoelen: Hoeveelheden & getallen: Koppelen van hoeveelheden aan getallen (tot en met 20) Hoeveelheden d.m.v. getallen (tot en met 20) noteren

tussendoelen: Hoeveelheden & getallen: Koppelen van hoeveelheden aan getallen (tot en met 20) Hoeveelheden d.m.v. getallen (tot en met 20) noteren Kerndoel: 1. De leerlingen leren hoeveelheidbegrippen gebruiken en herkennen. 1.1. ze leren begrippen toepassen voor het aangeven van aantallen en het uitvoeren van bewerkingen. 1.2. ze leren hoeveelheden

Nadere informatie

Kennis van de telrij De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2.

Kennis van de telrij De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2. Rekenrijk doelen groep 1 en 2 De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2. Aantallen kunnen tellen De kinderen kunnen kleine aantallen tellen. De kinderen kunnen eenvoudige

Nadere informatie

METEN EN METEND REKENEN TWEEDE LEERJAAR

METEN EN METEND REKENEN TWEEDE LEERJAAR LEERPLANDOELEN METEN EN METEND REKENEN TWEEDE LEERJAAR Legende: - - - aanzet klemtoon === opbouw herhalen en verdiepen VET GEDRUKTE TEKST... zorgdoelen deze doelen komen niet (letterlijk) aan bod in de

Nadere informatie

Deel 1: Getallenkennis

Deel 1: Getallenkennis Deel 1: Getallenkennis 1 Natuurlijke getallen 10 1.1 De waarde van cijfers in natuurlijke getallen 10 Les 1: Natuurlijke getallen kleiner dan 100 000 10 Les 2: Natuurlijke getallen kleiner dan 1 000 000

Nadere informatie

Jaaroverzicht Kompas zesde leerjaar

Jaaroverzicht Kompas zesde leerjaar Week 1 WB 6A 3 Jaaroverzicht Kompas zesde leerjaar Getallenkennis Bewerkingen Meten en Les 1 Getalbegrip tot 10 000 000 Week 2 Les 1 Kommagetallen tot op Week 3 Les 1 Breuken vergelijken en ordenen Soorten

Nadere informatie

Jaarplanning Wereldoriëntatie de leerjaar

Jaarplanning Wereldoriëntatie de leerjaar Jaarplanning Wereldoriëntatie 2009-2010 4 de leerjaar 3/9 Vraag en aanbod bepalen de prijs 7/9-18/9 Orde in het dierenrijk (ter voorbereiding op onze uitstap naar Zoo) 18/9 Verwerking De Zoo 21/9 Vervolg

Nadere informatie

Wim De Grieve Page 1. Blok Les H/N Lesdoelen Socles Compter, dénombrer, classer Calculer

Wim De Grieve Page 1. Blok Les H/N Lesdoelen Socles Compter, dénombrer, classer Calculer 2 1 Betekenis geven aan de zuivere tientallen. Hoeveelheden van zuivere tientallen leggen. Zuivere tientallen t.e.m. 100 lezen en schrijven. Het symbool T herkennen en gebruiken. 3.1.1. Compter, dénombrer,

Nadere informatie

Leerlijnen voor groep 3-8

Leerlijnen voor groep 3-8 Leerlijnen voor groep 3-8 Groep 3, eerste half jaar de begrippen meer, minder, evenveel juist toepassen de ontbrekende getallen op de getallenlijn t/m 12 invullen van hoeveelheden t/m 20 groepjes van 5

Nadere informatie

Daarom geef ik vanaf vandaag geen huiswerk meer mee om extra tijd vrij te maken om te oefenen. Wat kan in deze voorbereidingsperiode geoefend worden?

Daarom geef ik vanaf vandaag geen huiswerk meer mee om extra tijd vrij te maken om te oefenen. Wat kan in deze voorbereidingsperiode geoefend worden? Beste, Vanaf vandaag (25/11) tot en met dinsdag 3 december wordt in de klas alle geziene leerstof van taal en wiskunde herhaald en geoefend. Dit als voorbereiding op de kerstproeven. Daarom geef ik vanaf

Nadere informatie

LEERPLANDOELEN METEN EN METEND REKENEN 3E LEERJAAR

LEERPLANDOELEN METEN EN METEND REKENEN 3E LEERJAAR LEERPLANDOELEN METEN EN METEND REKENEN 3E LEERJAAR Geen zorgdoelen ontvangen Legende: - - - aanzet klemtoon === opbouw herhalen en verdiepen VET GEDRUKTE TEKST... zorgdoelen deze doelen komen niet (letterlijk)

Nadere informatie

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden REKENEN Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden Kerndoel 2: De leerlingen kunnen in alledaagse situaties

Nadere informatie

Thema 6. Thema 1. Thema 8. Thema 2. Thema 5. Thema 3. Thema 7. Thema 4

Thema 6. Thema 1. Thema 8. Thema 2. Thema 5. Thema 3. Thema 7. Thema 4 Aanbod Inhoudskaart Rekenen-wiskunde jonge kind fase (in acht kleuterthema s) Getallen: doelen eind groep Getalbegrip Telrij telwoorden kennen telrij opzeggen (akoestisch tellen) doortellen en terugtellen

Nadere informatie

Leerlijnen groep 3 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 3 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 3 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 3a: Blok 1 - week 1 - tellen van hoeveelheden tot - introductie van de getallenlijn tot en met - tellen t/m (ook rangtelwoorden) - erbij- en erafsituaties

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. inhoudstafel... 2

INHOUDSTAFEL. inhoudstafel... 2 INHOUDSTAFEL inhoudstafel... 2 getallenkennis waarde van cijfers in een getal... 6 grote getallen... 7 rekentaal... 8 rekentaal deel 2... 9 soorten getallen... 9 rekentaal deel 3... 10 de ongelijke verdeling...

Nadere informatie

4 Jaarplan. 1 Leerplan

4 Jaarplan. 1 Leerplan Formule 1_Handleiding.indb 9 1/07/15 13:50 9 4 Jaarplan 1 Leerplan Het jaarplan is opgesteld volgens het leerplan VVKSO BRUSSEL D/2011/7841/021. De nummers van de doelstellingen in het jaarplan verwijzen

Nadere informatie

Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok 1

Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok 1 Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok Legenda kleuren Getalbegrip Optellen en aftrekken Vermenigvuldigen en delen Verhoudingen Meten Meten Tijd Meten Geld Meetkunde Verbanden Legenda

Nadere informatie

Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen 1 2 REKENEN Boek 7a: Blok 1 - week 1 in geldcontext 2 x 2,95 = / 4 x 2,95 = Optellen en aftrekken tot 10.000 - ciferend; met 2 of 3 getallen 4232 + 3635 + 745 = 1600

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 6 AFRONDEN Inleiding Cijfers Verstandig afronden 48 BLZ

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 6 AFRONDEN Inleiding Cijfers Verstandig afronden 48 BLZ INHOUDSOPGAVE BLZ HOOFDSTUK 1 DOMEIN A: GETALLEN 15 1.1. Inleiding 15 1.2. Cijfers en getallen 15 1.3. Gebroken getallen 16 1.4. Negatieve getallen 17 1.5. Symbolen en vergelijken van getallen 19 HOOFDSTUK

Nadere informatie

GETALLEN Onderdeel: Getalbegrip Doel: Je bewust zijn dat getallen verschillende betekenissen hebben.

GETALLEN Onderdeel: Getalbegrip Doel: Je bewust zijn dat getallen verschillende betekenissen hebben. Leerroute 3 Jaargroep: 8 GETALLEN Onderdeel: Getalbegrip Doel: Je bewust zijn dat getallen verschillende betekenissen hebben. Je bewust zijn dat getallen verschillende betekenissen kunnen hebben. (hoeveelheidsgetal,

Nadere informatie

Passende Perspectieven. Bij Rekenrijk 3 e editie

Passende Perspectieven. Bij Rekenrijk 3 e editie Passende Perspectieven Bij Rekenrijk 3 e editie 0 Dit document is de beschrijving van de Passende perspectieven Rekenen leerroutes van de SLO binnen de methode Rekenrijk 3 e editie. De uitwerking betreft

Nadere informatie

Leerlijnen rekenen: De wereld in getallen

Leerlijnen rekenen: De wereld in getallen Leerlijnen rekenen: De wereld in getallen Groep 7(eerste helft) Getalbegrip - Telrij tot en met 1 000 000 - Uitspraak en schrijfwijze van de getallen (800 000 en 0,8 miljoen) - De opbouw en positiewaarde

Nadere informatie

Aandachtspunten. Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9. Specifieke aandachtspunten/observaties. Leerinhoud/ Observatie

Aandachtspunten. Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9. Specifieke aandachtspunten/observaties. Leerinhoud/ Observatie Aandachtspunten 291 Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9 1 Doortellen en terugtellen onder 100. Het kind vergeet steeds getallen. Het kind hapert bij bepaalde getallen. Het kind heeft moeite met

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 1, les 3 blok 2, les 3 blok 2, les 6 blok 3, les 3 blok 3, les 6

Aandachtspunten. blok 1, les 3 blok 2, les 3 blok 2, les 6 blok 3, les 3 blok 3, les 6 Aandachtspunten 307 Aandachtspuntenlijst 1, bij blok 1, 2 en 3 1 Verkennen en benoemen van verschillende betekenissen en functies van getallen t/m 1000. Het kind begrijpt nog niet dat er een verband bestaat

Nadere informatie

leerjaar doelenkatern

leerjaar doelenkatern Blok Pagina Blok 1 2 tot Blok 2 9 tot 18 Blok 3 19 tot 28 Blok 4 29 tot 37 Blok 5 38 tot 47 Blok 6 48 tot 59 Blok 7 60 tot 68 8 leerjaar 4 doelenkatern Voorafgaande toelichting bij doelenkatern, leerjaar

Nadere informatie

Deel 1: Getallenkennis

Deel 1: Getallenkennis Deel 1: Getallenkennis 1 Natuurlijke getallen 10 1.1 De waarde van cijfers in natuurlijke getallen 10 Les 1: Natuurlijke getallen kleiner dan 10 000 10 Les 2: Natuurlijke getallen kleiner dan 100 000 13

Nadere informatie

BASISEDUCATIE LEERGEBIED WISKUNDE

BASISEDUCATIE LEERGEBIED WISKUNDE BASISEDUCATIE LEERGEBIED WISKUNDE Opleiding Wiskunde AO BE 018 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud... 4 1.3 Certificering... 5 1.4

Nadere informatie

Deel 12 en 13 van De Wiskanjers Zorg: Curriculumdifferentiatie

Deel 12 en 13 van De Wiskanjers Zorg: Curriculumdifferentiatie Deel 12 en 13 van De Wiskanjers Zorg: Curriculumdifferentiatie Deze mappen willen wegwijzers aanreiken om vanuit begrip en respect het beste te halen uit die leerlingen die de basis wiskundeleerstof uit

Nadere informatie

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden REKENEN Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden Kerndoel 2: De leerlingen kunnen in alledaagse situaties

Nadere informatie

handleiding pagina s 956 tot 964 1 Handleiding

handleiding pagina s 956 tot 964 1 Handleiding week 32 les 1 toets en foutenanalyse handleiding pagina s 956 tot 964 nuttige informatie 1 Handleiding 11 Kopieerbladen pagina s 726 en 727: oppervlakte ruimtefiguren pagina 778: tijdstip en tijdsduur

Nadere informatie

Begin situatie Wiskunde/Rekenen. VMBO BB leerling

Begin situatie Wiskunde/Rekenen. VMBO BB leerling VMBO BB leerling Verbanden en Hoge -bewerkingen onder 100 -tafels t/m 10 (x:) -bewerkingen met eenvoudige grote en -makkelijk rekenen -vergelijken/ordenen op getallenlijn -makkelijke breuken omzetten -deel

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 1, les 1 blok 1, les 6 blok 2, les 1 blok 3, les 8. blok 1, les 3 blok 1, les 11 blok 3, les 1

Aandachtspunten. blok 1, les 1 blok 1, les 6 blok 2, les 1 blok 3, les 8. blok 1, les 3 blok 1, les 11 blok 3, les 1 Aandachtspunten 313 Aandachtspuntenlijst 1, bij blok 1, 2 en 3 1 De telrij tot en met en boven 10 000. Het kind kan geen getallen plaatsen op de getallenlijn met steunpunten. Het kind heeft weinig inzicht

Nadere informatie

Leerlijnenmatrix De wereld in getallen 4 e editie

Leerlijnenmatrix De wereld in getallen 4 e editie 3a 3b 4a 4b 5a 5b Getalbegrip Oriëntatie op de getallen - Verder- en terugtellen tot en met 40 - Cijfers schrijven - Structuur van de getallen tot en met 20 (één tiental en wisselende eenheden) Resultatief

Nadere informatie

Leerlijnenoverzicht groep 3 t/m 8

Leerlijnenoverzicht groep 3 t/m 8 3a 3b 4a 4b 5a 5b Getalbegrip Oriëntatie op de getallen - Verder- en terugtellen tot en met 40 - Cijfers schrijven - Structuur van de getallen tot en met 20 (één tiental en wisselende eenheden) Resultatief

Nadere informatie

Afspraken hoofdrekenen eerste tot zesde leerjaar

Afspraken hoofdrekenen eerste tot zesde leerjaar 24/04/2013 Afspraken hoofdrekenen eerste tot zesde leerjaar Sint-Ursula-Instituut Rekenprocedures eerste leerjaar Rekenen, hoe doe ik dat? 1. E + E = E 2 + 5 = 7 Ik heb er 2. Er komen er 5 bij. Dat is

Nadere informatie

handleiding pagina s 198 tot 206 1 Handleiding

handleiding pagina s 198 tot 206 1 Handleiding week 7 les 3 toets en foutenanalyse handleiding pagina s 198 tot 206 nuttige informatie 1 Handleiding 11 Kopieerbladen pagina 23: meetcircuit lengte pagina 83: folder inhoud en gewicht pagina 140: temperatuurcurve

Nadere informatie

Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 8a: Blok 1 - week 1 Oriëntatie - uitspreken en schrijven van getallen rond 1 miljoen - introductie miljard - helen uit een breuk halen 5/4 = -

Nadere informatie

Rekenzeker. Weet binnen een context wat bedoeld wordt met bij elkaar doen, erbij doen, eraf halen en dit vertalen naar een handeling

Rekenzeker. Weet binnen een context wat bedoeld wordt met bij elkaar doen, erbij doen, eraf halen en dit vertalen naar een handeling Groepsplan groep Vakgebied Rekenen Rekenzeker Tijdsvak Namen Evaluatie Niveau leerlijn 1 2 3 Functioneringsniveau

Nadere informatie

oefenbundel voor het eerste leerjaar

oefenbundel voor het eerste leerjaar oefenbundel voor het eerste leerjaar leerinhoud aard bron getallen tot ordenen optellen en aftrekken tot optellen en aftrekken tot optellen en aftrekken tot optellen en aftrekken tot automatiseren Rekensprong

Nadere informatie

www.bingel.be pagina 1 van 10 VAN IN

www.bingel.be pagina 1 van 10 VAN IN Ankers! 4 Maatschappij vraag en aanbod Ankers! 4 Maatschappij diensten van de overheid Ankers! 4 Maatschappij Wie gebruikt welke diensten? Ankers! 4 Maatschappij vormen van discriminatie Ankers! 4 Techniek

Nadere informatie

RekenTrapperS Cool 1.1

RekenTrapperS Cool 1.1 RekenTrapperS Cool 1.1 Inhoud 1 Doe-activiteiten met kalender en klok... 5 1.1 Weetjes over de indeling van het jaar... 5 1.2 Kloklezen en rekenen met uren, minuten en seconden... 9 2 Getallenkennis tot

Nadere informatie

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden REKENEN Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden Kerndoel 2: De leerlingen kunnen in alledaagse situaties

Nadere informatie

Leerlijnopbouw Nieuwe Pluspunt 4

Leerlijnopbouw Nieuwe Pluspunt 4 Leerlijnopbouw Nieuwe Pluspunt 4 Getallenkennis Leerlijn 1: Ontwikkeling getalbegrip Getallen tot 1 000 - in een positietabel plaatsen - op de getallenas plaatsen - samenstellen en opsplitsen in H T E,

Nadere informatie

GETALLEN VERHOUDINGEN METEN MEETKUNDE VERBANDEN

GETALLEN VERHOUDINGEN METEN MEETKUNDE VERBANDEN LEERROUTE 1 Groep 3 Groep 4 Groep 5 GETALBEGRIP 10 OPTELLEN EN AFTREKKEN 10 * Hoeveelheden tellen * omkeren automatiseren memoriseren * Structureren * verdubbelen * vijfstructuur (vingers) * Getallen -

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 8, les 3 blok 8, les 11. blok 8, les 3 blok 9, les 6 blok 9, les 11. blok 7, les 3 blok 7, les 8 blok 9, les 6

Aandachtspunten. blok 8, les 3 blok 8, les 11. blok 8, les 3 blok 9, les 6 blok 9, les 11. blok 7, les 3 blok 7, les 8 blok 9, les 6 Aandachtspunten 299 Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9 1 De telrij tot en met en boven 100 000. plaatsen van getallen op de getallenlijn. Het kind kan zich geen voorstelling maken van een hoeveelheid.

Nadere informatie

Tussendoelen rekenen-wiskunde voor eind groep 3

Tussendoelen rekenen-wiskunde voor eind groep 3 Domein GETALLEN, subdomein Getalbegrip beheerst de doelen van groep 2, ook op het niveau van groep 3 en HELE GETALLEN kan de telrij opzeggen tot ten minste 100 en kan vanuit elk getal verder tellen en

Nadere informatie

Domein A: Inzicht en handelen

Domein A: Inzicht en handelen Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Preambule Domein A is een overkoepeld domein dat altijd in combinatie met de andere domeinen wordt toegepast (of getoetst). In domein A wordt benoemd: Vaktaal: het

Nadere informatie

Toetswijzer examen Cool 2.1

Toetswijzer examen Cool 2.1 Toetswijzer examen Cool 2.1 Cool 2.1 1 Getallenkennis: Grote natuurlijke getallen 86 a Ik kan grote getallen vlot lezen en schrijven. 90 b Ik kan getallen afronden. 91 c Ik ken de getalwaarde van een getal.

Nadere informatie

antwoorden werkboek blok jaargroep 3 hoe gooit pim 17 punten? reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs

antwoorden werkboek blok jaargroep 3 hoe gooit pim 17 punten? reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs jaargroep Zwijsen reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs 9 7 blok werkboek hoe gooit pim 7 punten? Les overal getallen overal getallen hoe teken je dat? 7 77 7 79 7 7 7 + 7 7 7 + 7 + + maak vast

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 3, les 1 blok 3, les 3 blok 3, les 8. blok 1, les 1 blok 1, les 3 blok 1, les 6 blok 1, les 8 blok 1, les 11 blok 2, les 11

Aandachtspunten. blok 3, les 1 blok 3, les 3 blok 3, les 8. blok 1, les 1 blok 1, les 3 blok 1, les 6 blok 1, les 8 blok 1, les 11 blok 2, les 11 Aandachtspunten 307 Aandachtspuntenlijst 1, bij blok 1, 2 en 3 1 Kommagetallen. Het kind kan geen steunpunten plaatsen op de getallenlijn. Het kind heeft weinig inzicht in de positiewaarde van cijfers

Nadere informatie

leerjaar doelenkatern

leerjaar doelenkatern Blok Pagina Blok 1 2 tot 10 Blok 2 11 tot 20 Blok 3 21 tot 31 Blok 4 32 tot 40 Blok 5 41 tot 49 Blok 6 50 tot 57 Blok 7 58 tot 65 leerjaar 6 doelenkatern Voorafgaande toelichting bij doelenkatern, leerjaar

Nadere informatie

Getallen. Onderdeel 1: Optellen en aftrekken. Onderdeel 1 van Getallen sluit aan op de leerlijnen Rekenboog.zml bij de Kerndoelen 1 en 2

Getallen. Onderdeel 1: Optellen en aftrekken. Onderdeel 1 van Getallen sluit aan op de leerlijnen Rekenboog.zml bij de Kerndoelen 1 en 2 Doel document: De leerlijnen Rekenboog.ZML en Leerlijn Rekenen en Wiskunde VSO Arbeidsgericht, welke gekoppeld is aan de methodiek VOx, hanteren beide een eigen indeling. Rekenboog ZML gaat uit van de

Nadere informatie

Leerstofoverzicht groep 6

Leerstofoverzicht groep 6 Leerstofoverzicht groep 6 Getallen en relaties Basisbewerkingen Leerlijn Groep 6 Uitspraak, schrijfwijze, kenmerken getallen boven 10 000 in cijfers schrijven haakjesnotatie deler en deeltal breuknotatie

Nadere informatie

LEERROUTE A PrO leerjaar 1. PrO leerjaar 2 GETALLEN VERHOUDINGEN METEN MEETKUNDE VERBANDEN. Passende Perspectieven praktijkonderwijs, leerroute A

LEERROUTE A PrO leerjaar 1. PrO leerjaar 2 GETALLEN VERHOUDINGEN METEN MEETKUNDE VERBANDEN. Passende Perspectieven praktijkonderwijs, leerroute A LEERROUTE A PrO leerjaar 1 PrO leerjaar 2 TOT 1000 TOT 10000 Getallen tot 1000 samenstellen met bv geld * Notatie en uitspraak Getallen tot 1000 splitsen met bv geld * Tussen duizendtallen plaatsen op

Nadere informatie

Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo

Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Domein A: Inzicht en handelen Subdomein A1: Vaktaal wiskunde 1. vmbo passende vaktaal voor wiskunde herkennen en gebruiken voor het ordenen van het eigen denken

Nadere informatie

Takenoverzicht. Rekenrijk Groep 6.

Takenoverzicht. Rekenrijk Groep 6. 2011-2012 Takenoverzicht Rekenrijk Groep 6 http://www.correctaleerhulp.nl Rekenrijk 6A, blok 1, les 1 Rekenrijk 6A, blok 1, les 2 Rekenrijk 6A, blok 1, les 3 Rekenrijk 6A, blok 1, les 4 Rekenrijk 6A, blok

Nadere informatie