doelenkatern leerjaar Blok Pagina Blok 1 2 tot 11 Blok 2 12 tot 20 Blok 3 21 tot 29 Blok 4 30 tot 37 Blok 5 38 tot 44 Blok 6 45 tot 53

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "doelenkatern leerjaar Blok Pagina Blok 1 2 tot 11 Blok 2 12 tot 20 Blok 3 21 tot 29 Blok 4 30 tot 37 Blok 5 38 tot 44 Blok 6 45 tot 53"

Transcriptie

1 Blok Pagina Blok 1 2 tot 11 Blok 2 12 tot 20 Blok 3 21 tot 29 Blok 4 30 tot 37 Blok 5 38 tot 44 Blok 6 45 tot 53 Blok 7 54 tot 62 leerjaar 3 doelenkatern

2 Voorafgaande toelichting bij doelenkatern, leerjaar 3 leerjaar 3 Beste leerkracht Voor je ligt de doelenkatern van zwiso voor leerjaar 3. Je vindt in deze bundel een overzicht van alle lesdoelen geordend per blok en per les. Er staat tevens bij of het om een hoofddoel () of een nevendoel (N) gaat. In de vier kolommen die volgen staan de verwijzingen naar de respectievelijke eindtermen, GO-doelen, OVSG-doelen en VVKBaO-doelen. Je vindt deze doelenkatern ook online op Veel succes en plezier met zwiso! et auteursteam 1

3 Blok 1 Blok Les /N Lesdoelen Eindterm GO OVSG VVKBaO Een hoeveelheid t.e.m. 100 groeperen per 10 en het resultaat verwoorden G10 Getallen t.e.m. 100 lezen en schrijven G11 een- en terugtellen t.e.m. 100 met sprongen van 1, 2 en G6 een- en terugtellen t.e.m. 100 met sprongen van 5 beginnend bij een tiental G6 Getallen van 0 t.e.m. 100 positioneren op de getallenlijn G12 Positioneren van de getallen t.e.m. 100 door te verwoorden als: staat precies in G12 het midden van, komt voor, komt na en staat tussen. Getallen t.e.m. 100 vergelijken en verwoorden als 'is meer dan', 'is minder dan' G1 en 'is evenveel als'. De symbolen <, > en = gebruiken en verwoorden G1 Bewerkingen van het type T + T, T - T, TE + T, TE - T, TE + E en TE - E (zonder B10 + B13 overschrijden) oplossen. N De begrippen gisteren, vandaag, morgen, eergisteren en overmorgen gebruiken. W.O MR Een hoeveelheid t.e.m groeperen per honderd G10 et resultaat verwoorden als x 100-kisten G kist benoemen als honderdtal G10 Zuivere honderdtallen t.e.m lezen en schrijven G11 een- en terugtellen t.e.m met sprongen van 100 en 200, beginnend bij G6 een honderdtal. Zuivere honderdtallen positioneren op een getallenlijn waarop 0, 500 en 1000 zijn G12 aangegeven. Schatten en verwoorden als: ' ligt dichter bij 0' of ' ligt dichter bij 500' of ' G12 ligt dichter bij 1000'. Zuivere honderdtallen t.e.m vergelijken en verwoorden als: is minder dan, is G12 meer dan en is evenveel als. Optellingen en aftrekkingen met zuivere honderdtallen oplossen naar analogie met T +/- T en E +/- E B11 + B14

4 Blok Les /N Lesdoelen Eindterm GO OVSG VVKBaO kisten benoemen als honderdtallen, 10-zakken benoemen als tientallen en schijven benoemen als eenheden G10 Getallen t.e.m. 100 en zuivere honderdtallen t.e.m lezen en schrijven G11 een- en terugtellen t.e.m met sprongen van 100 en 200, beginnend bij een honderdtal G6 Getallen t.e.m. 100 positioneren op een getallenlijn waarop de tientallen zijn G12 aangegeven. Zuivere honderdtallen positioneren op een getallenlijn waarop 0, 500 en 1000 zijn G12 aangegeven. Getallen t.e.m. 100 en zuivere honderdtallen t.e.m vergelijken en de G1 symbolen <, > of = gebruiken. Optellingen en aftrekkingen van het type T + T, T - T, TE + T, TE - T, TE + E en TE B10 + B13 E zonder overschrijden oplossen. Optellingen en aftrekkingen van het type + en - t.e.m oplossen B11 + B Betekenis geven aan het begrip kilometer MR De juiste maateenheid kiezen om een lengte te meten MR26 De relatie tussen km en m kennen en gebruiken MR28 + MR30 Een afstand uitdrukken in kilometer MR19 N De relaties tussen de lengtematen m en cm kennen en gebruiken MR28 + MR30 N Een lengte meten met een meetlint van 1 meter MR23 N et meetresultaat uitdrukken en noteren in meter (m) en/of centimeter MR Optellingen van het type TE + E met overschrijden van het tiental oplossen B10 Aftrekkingen van het type TE - E met overschrijden van het tiental oplossen B13 andig rekenen toepassen bij bewerkingen waar dit zinvol is B11 + B De oplossingswijze voorstellen op de lege getallenlijn B2 Blok 1

5 Blok 1 Blok Les /N Lesdoelen Eindterm GO OVSG VVKBaO Een voorstelling van groepen van 2 of 10 omzetten in een optelling en een B2 vermenigvuldiging. Sprongen van 2 of 10 omzetten in een vermenigvuldiging en een deling B2 De vermenigvuldigings- en delingstafels van 2 en 10 vlot reproduceren B17 + B21 De begrippen vermenigvuldiging, product, deling en quotiënt kennen en gebruiken B3 1 7 De maaltafels van 2 en 10 oefenen B17 De deeltafels van 2 en 10 oefenen B21 Een deling koppelen aan een vermenigvuldiging en omgekeerd B8 De begrippen vermenigvuldiging, product, deling en quotiënt kennen en B3 gebruiken. De relatie tussen km en m en m en cm kennen en gebruiken MR28 + MR Getallen t.e.m. 100 samenstellen en splitsen in 2 of 3 termen G13 Zuivere honderdtallen t.e.m. samenstellen en splitsen in 2 of 3 termen G13 N De maanden van het jaar in de juiste volgorde opnoemen. W.O MR66 N De maanden van het schooljaar in de juiste volgorde opnoemen. W.O MR Een voorstelling van groepen van 4 en 5 omzetten in een optelling en een B2 vermenigvuldiging. Sprongen van 4 of 5 omzetten in een vermenigvuldiging en een deling B2 De vermenigvuldigings- en delingstafels van 4 en 5 vlot reproduceren B17 + B21 De begrippen vermenigvuldiging, product, deling en quotiënt kennen en gebruiken B3

6 Blok Les /N Lesdoelen Eindterm GO OVSG VVKBaO 1 10 Getallen t.e.m. 100 samenstellen en splitsen in 2 of 3 termen G13 Zuivere honderdtallen t.e.m samenstellen en splitsen in 2 of 3 termen G13 Aan een deling de vermenigvuldiging koppelen en omgekeerd B8 De vermenigvuldigings- en delingstafels van 2, 4, 5 en 10 vlot reproduceren B17 + B Een bedrag in euro en eurocent betalen met zo weinig mogelijk biljetten en MR72 munten. Een bedrag in euro en eurocent gepast betalen op verschillende manieren MR72 Teruggeven op een bedrag door bijtellen MR72 Kommagetallen lezen met het oog op het werken met geld G Optellingen en aftrekkingen van het type TE + TE en TE - TE zonder overschrijden B10 + B13 oplossen. Optellingen en aftrekkingen van het type TE + TE en TE - TE met overschrijden B10 + B13 oplossen. De oplossingswijze voorstellen op de lege getallenlijn B2 N Bewerkingen van het type T + T, T - T, TE + T, TE - T, TE + E en TE - E oefenen B10 + B Plaats en richting bepalen vanuit een referentiepunt MK5 Verkennen en verwoorden wat je uit verschillende gezichtspunten ziet door zich MK6 werkelijk in de ruimte te verplaatsen. De begrippen links, rechts, achter, voor, gebruiken MK3 5 Blok 1

7 Blok 1 Blok Les /N Lesdoelen Eindterm GO OVSG VVKBaO Optellingen en aftrekkingen t.e.m. 100 (alle types) oplossen B10 + B13 Optellingen en aftrekkingen van het type + en - t.e.m oplossen B11 + B14 De oplossingswijze voorstellen op de lege getallenlijn B2 andig rekenen toepassen waar dit zinvol is B11 + B14 De juiste maateenheid kiezen MR26 N Oefenen van de maal- en deeltafels van 2, 4, 5 en B17 + B De helft nemen van schematisch voorgestelde even getallen t.e.m B20 De helft nemen van 200, 400, 600, 800 en B20 De helft nemen en verwoorden als: verdelen in twee gelijke delen B20 et resultaat verwoorden als: de helft van is, of als: is de helft van B20 et dubbele nemen van getallen t.e.m B15 et dubbele nemen van zuivere honderdtallen t.e.m B15 et dubbele nemen en verwoorden als: 2 gelijke groepen nemen B15 et resultaat verwoorden als: het dubbele van is, of als is het dubbele van B Combinatieopdrachten als toepassing op optellen tot 100 oplossen Oorzaak-veranderingsopdrachten als toepassing op optellen en aftrekken tot 100 oplossen Vergelijkingsopdrachten als toepassing op optellen en aftrekken tot 100 oplossen B B B49

8 Blok Les /N Lesdoelen Eindterm GO OVSG VVKBaO 1 17 De helft nemen van schematisch voorgestelde even getallen t.e.m B20 De helft nemen van 200, 400, 600, 800 en B20 et dubbele nemen van getallen t.e.m B15 et dubbele nemen van zuivere honderdtallen t.e.m B15 Optellen en aftrekken: aanvullen tot het volgende tiental, bijtellen bij een tiental, wegnemen tot het vorige tiental, wegnemen van een tiental B11 + B14 Optellingen en aftrekkingen t.e.m. 100 (alle types) oplossen B11 + B Platte en gebogen oppervlakken bij voorwerpen aanwijzen MK9 De rand van oppervlakken bij voorwerpen aanwijzen MK9 Aan voorwerpen en vlakke figuren hoeken herkennen MK12 Aan voorwerpen en vlakke figuren gebogen, gebroken en rechte lijnen MK9 herkennen. De begrippen plat, gebogen, vlakke figuur, gebogen lijn, gebroken lijn en rechte lijn kennen en correct gebruiken MK Een tweede of de helft van een grootheid noteren als de breuk G14 + G15 Een tweede of de helft nemen van een hoeveelheid t.e.m B20 + B24 Een vierde of een kwart nemen van een grootheid B24 Een vierde of een kwart nemen van een hoeveelheid t.e.m B24 De handeling verwoorden als ik verdeel in twee (vier) gelijke delen, ik neem (kleur) B24 + G14 één van de twee (vier) gelijke delen. Een kwart van een grootheid noteren als de breuk G14 + G15 De breuk 1 4 verwoorden als één van de twee gelijke delen G14 + G15 2 De breuk 1 verwoorden als één van de vier gelijke delen G14 + G15 4 De begrippen breuk, teller, noemer en breukstreep correct gebruiken G De maal- en deeltafels van 2, 4, 5 en 10 vlot reproduceren B17 + B21 Blok 1

9 Blok 1 Blok Les /N Lesdoelen Eindterm GO OVSG VVKBaO Een tweede of de helft van een grootheid noteren als de breuk G14 + G15 Een tweede of de helft nemen van een hoeveelheid materiaal t.e.m B20 + B24 Een vierde nemen van een grootheid B24 Een vierde nemen van een hoeveelheid materiaal t.e.m B24 De handeling verwoorden als ik verdeel in twee (vier) gelijke delen, ik neem (kleur) één van de twee (vier) gelijke delen B24 + G14 Een vierde van een grootheid noteren als de breuk G14 + G15 De breuk 1 verwoorden als één van de twee gelijke delen G14 + G15 De breuk 1 verwoorden als één van de vier gelijke delen G14 + G15 De begrippen breuk, teller, noemer en breukstreep correct gebruiken G De symbolen <, > en = gebruiken en verwoorden G1 Optellingen en aftrekkingen met zuivere honderdtallen oplossen B11 + B14 Tellen t.e.m met sprongen van 100 en 200, beginnend bij een honderdtal G6 Aftrekkingen tot 100 van het type TE - E met overschrijden oplossen door weg te B14 nemen tot het zuivere tiental. Vermenigvuldigings- en delingstafels van 2, 4, 5 en 10 oplossen B17 + B21 Optellingen en aftrekkingen van het type TE + TE en TE - TE zonder overschrijden B10 + B13 oplossen. Optellingen en aftrekkingen van het type TE + TE en TE - TE met overschrijden B11 + B14 oplossen. De helft nemen van even getallen t.e.m B20 et dubbele nemen van getallen t.e.m B15 Een tweede of de helft nemen van een hoeveelheid materiaal t.e.m B20 + B24 Een tweede of de helft van een grootheid noteren als de breuk G14 + G15 2 N De relatie tussen km en m kennen en gebruiken MR28 + MR30 N Kommagetallen lezen en schrijven met het oog op het werken met geld G19 N Teruggeven op een bedrag door bij te tellen MR72 N De plaats en richting bepalen vanuit een referentiepunt MK5

10 Blok Les /N Lesdoelen Eindterm GO OVSG VVKBaO 1 23 Getallen t.e.m. 100 en zuivere honderdtallen t.e.m lezen, schrijven en G11 + G12 vergelijken. Getallen t.e.m. 100 en zuivere honderdtallen t.e.m positioneren op de G12 getallenlijn. De helft nemen van even getallen t.e.m. 100 en van even zuivere honderdtallen B20 et dubbele nemen van zuivere honderdtallen t.e.m B15 of de helft en 1 of een kwart nemen van een grootheid en van een B hoeveelheid. Optellingen en aftrekkingen t.e.m. 100 van het type TE + T, TE - T, TE + E, TE - E B10 + B13 en T - E oplossen zonder gebruik te maken van de getallenlijn. Optellingen en aftrekkingen met zuivere honderdtallen oplossen zonder gebruik B11 + B14 te maken van de getallenlijn. Optellingen en aftrekkingen t.e.m. 100 van het type TE + TE en TE - TE zonder B11 + B14 en met overschrijden oplossen door de bewerking voor te stellen op een lege getallenlijn. De relatie tussen km en m en tussen m en cm kennen en gebruiken MR28 + MR30 De juiste maateenheid kiezen om een lengte te meten MR26 De maal- en de deeltafel van 2, 4, 5 en 10 vlot reproduceren B17 + B21 N Getallen t.e.m. 100 samenstellen en splitsen in 2 of 3 termen met het oog op het G13 delen. N Zuivere honderdtallen t.e.m samenstellen en splitsen in 2 of 3 termen G13 N Een bedrag gepast betalen MR72 N Teruggeven op een bedrag door bijtellen MR72 N Een gebroken lijn, een rechte lijn en een gebogen lijn tekenen MK10 N Platte en gebogen oppervlakken bij voorwerpen herkennen MK9 9 Blok 1

11 Blok 1 Blok Les /N Lesdoelen Eindterm GO OVSG VVKBaO Getallen t.e.m. 100 en zuivere honderdtallen t.e.m lezen en schrijven G11 Getallen t.e.m. 100 positioneren op de getallenlijn G12 Zuivere honderdtallen positioneren op een getallenlijn waarop 0, 500 en 1000 zijn aangegeven. Getallen t.e.m. 100 en zuivere honderdtallen t.e.m vergelijken: is minder dan, is meer dan, is evenveel als G G1 De helft nemen van even getallen t.e.m B20 De helft nemen van 200, 400, 600, 800 en B20 et resultaat verwoorden als: de helft van is, of als: is de helft van B20 et dubbele nemen van getallen t.e.m B15 et dubbele nemen van zuivere honderdtallen t.e.m B15 et resultaat verwoorden als: het dubbele van is, of als is het dubbele van 1 of de helft en 1 of een kwart nemen van een grootheid en van een 2 4 hoeveelheid materiaal t.e.m. 20. De handeling verwoorden als ik verdeel in twee (vier) gelijke delen, ik neem (kleur) één van de twee (vier) gelijke delen B B B24 De breuken 1 en 1 noteren G14 + G15 De betekenis van de noemer verwoorden: in hoeveel gelijke delen hebben we G14 + G15 verdeeld? De betekenis van de teller verwoorden: hoeveel gelijke delen hebben we G14 + G15 genomen/gekleurd? De begrippen breuk, teller, noemer en breukstreep gebruiken G14 + G Optellingen en aftrekkingen t.e.m. 100 van het type TE + T, TE - T, TE + E, TE - E, B10 + B13 T - E, T - TE, TE + TE en TE - TE (allen zonder overschrijden) oplossen. Optellingen en aftrekkingen t.e.m. 100 van het type TE + E, TE - E, TE + TE en TE B11 + B14 TE met overschrijden oplossen door aan te vullen tot het volgende tiental en door weg te nemen tot het vorige tiental. De bewerkingen voorstellen op een lege getallenlijn B2

12 Blok Les /N Lesdoelen Eindterm GO OVSG VVKBaO 1 26 De relatie tussen km en m en tussen m en cm kennen en gebruiken MR28 + MR30 De juiste maateenheid kiezen om een lengte te meten MR26 De voorstelling van groepen van 2, 4, 5 of 10 omzetten in een vermenigvuldiging B2 Een hoeveelheid verdelen in groepen van 2, 4, 5 of B1 Een deling koppelen aan een vermenigvuldiging en omgekeerd B8 De maal- en deeltafels van 2, 4, 5 en 10 vlot reproduceren B17 + B21 De begrippen vermenigvuldiging, product, deling en quotiënt kennen en B3 gebruiken Getallen t.e.m. 100 en zuivere honderdtallen t.e.m lezen, schrijven en G12 vergelijken. Getallen t.e.m. 100 en zuivere honderdtallen t.e.m positioneren op de G12 getallenlijn. De helft nemen van even getallen t.e.m. 100 en van even zuivere honderdtallen B20 et dubbele nemen van zuivere honderdtallen t.e.m B15 of de helft en 1 of een kwart nemen van een grootheid en van een B hoeveelheid. Optellingen en aftrekkingen t.e.m. 100 van het type TE + T, TE - T, TE + E, TE - E B10 + B13 en T - E oplossen zonder gebruik te maken van de getallenlijn. Optellingen en aftrekkingen met zuivere honderdtallen oplossen zonder gebruik B11 + B14 te maken van de getallenlijn. Optellingen en aftrekkingen t.e.m. 100 van het type TE + TE en TE - TE zonder B11 + B14 en met overschrijden oplossen door de bewerking voor te stellen op een lege getallenlijn. De relatie tussen km en m en tussen m en cm kennen en gebruiken MR28 + MR30 De juiste maateenheid kiezen om een lengte te meten MR26 De maal- en deeltafel van 2, 4, 5 en 10 vlot reproduceren B17 + B21 11 Blok 1

13 Blok 2 Blok Les /N Lesdoelen Eindterm GO OVSG VVKBaO oeveelheden t.e.m van het type T groeperen per 100 en per G10 et resultaat verwoorden en noteren als x 100-kisten en x 10-zakken en als x honderdtallen en x tientallen G10 Tellen tot 1000 met sprongen van zuivere tientallen G6 Getallen van het type T t.e.m lezen en schrijven G11 Getallen van het type T t.e.m vergelijken en verwoorden als 'is meer dan', 'is minder dan' en 'is evenveel als' G12 De symbolen <, > en = gebruiken en verwoorden G1 Optellingen en aftrekkingen van het type + en - automatiseren B11 + B Getallen van het type T tussen 0 en 1000 positioneren op de getallenlijn met het G12 honderdtal of het honderdtal + 50 als steunpunt. Delen van getallenlijnen hanteren om getallen te positioneren G12 een- en terugtellen tot 1000 met sprongen van 10, vooral rond zuivere G6 honderdtallen. Getallen van het type T t.e.m vergelijken: is (10) minder dan, is (10) meer G12 dan, is evenveel als Optellen en aftrekken tot 1000 van het type T +/- T zonder overschrijden van het honderdtal B11 + B Getallen t.e.m van het type en T op de getallenlijn plaatsen G12 Tellen t.e.m rond honderdtallen met sprongen van G6 Getallen van het type T t.e.m lezen en schrijven G11 Getallen van het type T t.e.m vergelijken G12 Optellen en aftrekken tot 1000 van het type T +/- T zonder overschrijden van het honderdtal B11 + B14

14 Blok Les /N Lesdoelen Eindterm GO OVSG VVKBaO 2 4 Een voorstelling van groepen van 3 of 6 omzetten in een optelling en een B2 vermenigvuldiging. Sprongen van 3 of 6 omzetten in een vermenigvuldiging en een deling B2 De vermenigvuldiging- en deeltafels van 3 en 6 vlot reproduceren B17 + B21 De begrippen vermenigvuldiging, product, deling en quotiënt kennen en B3 gebruiken. Verbanden zien tussen de vermenigvuldiging- en deeltafel van 3 en B8 2 5 Op een analoge klok de tijd tot op een kwartier nauwkeurig aflezen MR69 Vaststellen dat een dag bestaat uit 24 uur MR70 et uur op een analoge klok als voor en na de middag noteren MR oeveelheden t.e.m van het type TE groeperen per 100, per 10 en per G10 et resultaat van een handeling verwoorden en noteren als x 100-kisten, x G10 10-zakken en x losse en als x honderdtallen, x tientallen en x eenheden. een- en terugtellen t.e.m met sprongen van 1, rond de zuivere G6 honderdtallen. Getallen van het type TE t.e.m lezen en schrijven G11 Getallen van het type TE t.e.m vergelijken en verwoorden als 'is meer G12 dan', 'is minder dan' en 'is evenveel als'. N Strategie van het schatten aanleren G Alle natuurlijke getallen tot 1000 lezen, schrijven en op de getallenlijn plaatsen G11 + G12 een- en terugtellen met sprongen van 1, vooral rond de zuivere honderdtallen G6 Op een analoge klok de tijd tot op een kwartier nauwkeurig aflezen MR69 et uur op een analoge klok als voor en na de middag noteren MR69 Oefenen op het snel reproduceren van de tafels B17 + B21 13 Blok 2

15 Blok 2 Blok Les /N Lesdoelen Eindterm GO OVSG VVKBaO Uitgaand van de intuïtieve kennis het begrip hoek invulling geven MK12 Ervaren welke elementen invloed hebben op de grootte van de hoek MK12 et begrip hoek, hoekpunt en benen benoemen en aanduiden MK13 oeken vergelijken MK12 De rechte hoek herkennen en benoemen MK13 N Kennismaken met het tekenmateriaal: de geodriehoek MK Oefenen van het heen- en terugtellen met sprongen van 1, rond de zuivere G6 honderdtallen. Afronden van getallen tot 1000 tot het volgende/vorige zuiver tiental G36 Positioneren van getallen tot 1000 op een minder gestructureerde getallenlijn met G12 aandacht voor de ligging t.o.v. en T. Optellingen van het type + T en T + maken B11 Aftrekkingen van het type T - maken B Reproduceren van de maal- en deeltafels van 2, 3, 4, 5, 6 en B17 + B21 een- en terugtellen met sprongen van 1, rond de zuivere honderdtallen G6 Schatten van de positie van getallen tot 1000 met aandacht voor de ligging t.o.v G12 de en T. Optellingen van het type + T en T + maken B11 Aftrekkingen van het type T - maken B Natuurlijke getallen tot 1000 splitsen in 2 termen waarvan slechts 1 term G13 eenheden bevat. Vergelijken van hoeveelheden tot G1 Bewerkingen van het type T +/- T zonder overschrijden maken B11 + B14

16 Blok Les /N Lesdoelen Eindterm GO OVSG VVKBaO 2 12 Een stambreuk nemen van een grootheid (de noemer is hoogstens 10) B24 Binnen het tafelbereik (tafels van 2, 3, 4, 5, 6 en 10) een stambreuk nemen van een hoeveelheid B24 Een stambreuk lezen als een van de gelijke delen van het geheel G14 + G15 De delen van een breuk aanduiden, benoemen en noteren G14 + G15 N N Vaststellen dat een grootheid op verschillende manieren in gelijke delen verdeeld kan worden. Vaststellen dat de grootte van een deel afhankelijk is van de grootte van het geheel B B24 N Stambreuken vergelijken G Natuurlijke getallen tot 1000 splitsen in 2 termen waarvan slechts 1 term eenheden bevat G13 Vergelijken van hoeveelheden tot G1 Oefeningen van het type +, + T, T + T maken, zonder overschrijden B11 Oefeningen van het type -, T -, T - T maken, zonder overschrijden B14 Een stambreuk nemen van een grootheid (de noemer is hoogstens 10) B24 Binnen het tafelbereik (tafels van 2, 3, 4, 5, 6 en 10) een stambreuk nemen van een hoeveelheid B een- en terugtellen tot 1000 met sprongen van 100, van 10 en van G6 Sprongen visualiseren (alle natuurlijke getallen tot 1000) G12 Optellingen maken van het type TE + TE, zonder overschrijden bij het B11 honderdtal (, T of E van de 2de term kan nul zijn). Aftrekkingen maken van het type TE - TE, zonder overschrijden bij het honderdtal (, T of E van de 2de term kan nul zijn) B14 15 Blok 2

17 Blok 2 Blok Les /N Lesdoelen Eindterm GO OVSG VVKBaO De juiste maateenheid kiezen om een lengte, een inhoud en een gewicht zo nauwkeurig mogelijk te meten MR26 De relatie tussen meter en centimeter (1 m = 100 cm) gebruiken MR28 + MR30 et meetresultaat ook noteren als m cm MR19 De relatie tussen liter en centiliter (1 l = 100 cl) gebruiken MR28 + MR51 De relatie tussen kilogram en 100 gram (1 kg = 10 x 100 gram) gebruiken MR28 + MR62 De referentiematen voor 1 meter, 1 liter, 1 kilogram en 100 gram gebruiken MR Een lengte, inhoud, gewicht schatten bij meetopdrachten MR De schatting vergelijken met het meetresultaat MR et resultaat van een meting noteren en ordenen van kort naar lang en van licht naar zwaar MR erhalen van alle gekende bewerkingen: optellingen en aftrekkingen t.e.m B10 + B13 erhalen van de gekende bewerkingen: optellingen en aftrekkingen t.e.m B11 + B14 van het type + en - ; T + en T -, TE +/- TE zonder overschrijden bij het honderdtal. De oplossingswijze voorstellen op de lege getallenlijn B2 Automatiseren van de herhaalde tafels B17 + B Oefenen van alle gekende types hoofdrekenen B11 + B14 Sprongen van 5 en 10 oefenen G6 een- en terugtellen met sprongen van 1, vooral rond het honderdtal G6 Vergelijken van hoeveelheden tot G1 Plaatsen van getallen t.e.m op een gestructureerde getallenlijn G12 TE + TE, zonder overschrijden bij het honderdtal (, T of E van de 2de term kan nul zijn) B11 TE - TE, zonder overschrijden bij het honderdtal (, T of E van de 2de term kan nul zijn) B14 Optellingen en aftrekkingen die in rekentaal aangeboden worden, oplossen B1 + B11 + B14

18 Blok Les /N Lesdoelen Eindterm GO OVSG VVKBaO 2 18 Ingeklede bewerkingen als toepassing op vermenigvuldigen en delen, oplossen Gebruiken van een algemene strategie voor het oplossen van wiskundige problemen (leren leren) B SV 1.1 D01 + D04 N Gegevens aflezen van een kruistabel G Een bedrag dat als kommagetal geschreven staat, lezen en omzetten in euro en eurocent G19 Een bedrag dat in euro en eurocent geschreven staat, noteren als een G19 kommagetal. Een bedrag in euro en eurocent betalen met zo weinig mogelijk biljetten en/of MR72 munten. De totale kostprijs van 2 voorwerpen berekenen MR Een voorstelling van groepen van 9 omzetten in een optelling en een B2 vermenigvuldiging. Sprongen van 9 omzetten in een vermenigvuldiging en een deling B2 De vermenigvuldigings- en delingstafels van 3, 6 en 9 vlot reproduceren B17 + B21 De begrippen vermenigvuldiging, product, deling en quotiënt kennen en B3 gebruiken. De maaltafels van 3, 6 en 9 met elkaar vergelijken en verbanden zien B8 Een zuiver tiental vermenigvuldigen met een eenheid B18 Een zuiver honderdtal vermenigvuldigen met een eenheid, zonder 1000 te B18 overschrijden. Oefenen op het snel reproduceren van de tafels B17 + B21 17 Blok 2

19 Blok 2 Blok Les /N Lesdoelen Eindterm GO OVSG VVKBaO Reproduceren van de maal- en deeltafels van 2, 3, 4, 5, 6, 9 en B17 + B21 De betekenis van elk cijfer in getallen tot 1000 verwoorden en noteren G10 Vergelijken van hoeveelheden tot G1 Een zuiver tiental vermenigvuldigen met een eenheid B18 Een zuiver honderdtal vermenigvuldigen met een eenheid (< 1000) B Schatten van het resultaat van een optelling/aftrekking met afronden tot het vorige of het volgende tiental of honderdtal B36 Oefenen van alle gekende bewerkingen tot B11 + B14 + B18 + B Optellingen en aftrekkingen van het type TE + T, TE + TE (zonder B11 + B14 overschrijden bij het honderdtal), TE - T, TE - TE (zonder overschrijden bij het honderdtal) maken. N Schatten van de positie van getallen tot 1000 met aandacht voor de ligging t.o.v. de en T G Concreet ervaren van de begrippen snijdende rechten (snijden elkaar in een punt) MK29 en evenwijdige rechten (snijden elkaar nooit). Ontdekken en herkennen van snijdende en evenwijdige rechten in de omgeving, MK29 zowel in vlakke figuren als in ruimtefiguren. Tekenen van snijdende en evenwijdige rechten, ook m.b.v. een geodriehoek MK30

20 Blok Les /N Lesdoelen Eindterm GO OVSG VVKBaO 2 24 een- en terugtellen t.e.m met sprongen van 1 en G6 Getallen van het type T en TE op een getallenlijn plaatsen G12 De waarde van elk cijfer in getallen tot 1000 kennen G10 Vergelijken van getallen tot G1 Natuurlijke getallen tot 1000 waarvan 1 term gegeven is, splitsen G13 Een stambreuk bij een grootheid kleuren of noteren B24 Binnen het tafelbereik (tafels van 2, 3, 4, 5, 6 en 10) een stambreuk nemen van B24 een hoeveelheid. Een zuiver tiental/honderdtal vermenigvuldigen met een eenheid B18 Bewerkingen van het type T + TE, TE + TE, TE + TE (met overschrijden), T + T, TE + T, TE + TE, TE + TE (met overschrijden), TE - T, TE - TE, TE - TE (met overschrijden), T - T, T - E, TE - T, TE - T, TE - TE en TE - TE (met overschrijden) maken B11 + B14 Schatten van het resultaat van een optelling/aftrekking met afronden tot het vorige of het volgende tiental of honderdtal B36 Op een analoge klok de tijd tot op een kwartier nauwkeurig aflezen MR69 et uur op een analoge klok als voor en na de middag noteren MR69 et begrip hoekpunt en benen van een hoek aanduiden MK13 Bij een gegeven hoek een grotere en een kleinere hoek tekenen MK13 Evenwijdige en snijdende rechten benoemen en tekenen MK29 + MK een- en terugtellen t.e.m met sprongen van 1 en G6 Getallen van het type T en TE op een getallenlijn plaatsen G12 De waarde van elk cijfer in getallen tot 1000 kennen G10 Vergelijken van getallen tot G1 Natuurlijke getallen tot 1000 waarvan 1 term gegeven is, splitsen G13 Een stambreuk bij een grootheid kleuren of noteren B24 Binnen het tafelbereik (tafels van 2, 3, 4, 5, 6 en 10) een stambreuk nemen van B24 een hoeveelheid. Op een analoge klok de tijd tot op een kwartier nauwkeurig aflezen MR69 et uur op een analoge klok als voor en na de middag noteren MR69 Blok 2

21 Blok 2 Blok Les /N Lesdoelen Eindterm GO OVSG VVKBaO Een zuiver tiental/honderdtal vermenigvuldigen met een eenheid B18 Bewerkingen van het type T + TE, TE + TE, TE + TE (met overschrijden), T + T, TE + T, TE + TE, TE + TE (met overschrijden), TE - T, TE - TE, TE - TE (met overschrijden), T - T, T - E, TE - T, TE - T, TE - TE en TE - TE (met overschrijden) maken. Schatten van het resultaat van een optelling/aftrekking met afronden tot het vorige of het volgende tiental of honderdtal B11 + B B36 et begrip hoekpunt en benen van een hoek aanduiden MK13 Bij een gegeven hoek een grotere en een kleinere hoek tekenen MK13 Evenwijdige en snijdende rechten benoemen en tekenen MK29 + MK een- en terugtellen t.e.m met sprongen van 1 en G6 Getallen van het type T en TE op een getallenlijn plaatsen G12 De waarde van elk cijfer in getallen tot 1000 kennen G10 Vergelijken van getallen tot G1 Natuurlijke getallen tot 1000 waarvan 1 term gegeven is, splitsen G13 Een stambreuk bij een grootheid kleuren of noteren B24 Binnen het tafelbereik (tafels van 2, 3, 4, 5, 6 en 10) een stambreuk nemen van een hoeveelheid B24 Een zuiver tiental/honderdtal vermenigvuldigen met een eenheid B18 Bewerkingen van het type T + TE, TE + TE, TE + TE (met overschrijden), T + T, TE + T, TE + TE, TE + TE (met overschrijden), TE - T, TE - TE, TE - TE (met overschrijden), T - T, T - E, TE - T, TE - T, TE - TE en TE - TE (met overschrijden) maken. Schatten van het resultaat van een optelling/aftrekking met afronden tot het vorige of het volgende tiental of honderdtal B11 + B B36 Op een analoge klok de tijd tot op een kwartier nauwkeurig aflezen MR69 et uur op een analoge klok als voor en na de middag noteren MR69 et begrip hoekpunt en benen van een hoek aanduiden MK13 Bij een gegeven hoek een grotere en een kleinere hoek tekenen MK13 Evenwijdige en snijdende rechten benoemen en tekenen MK29 + MK30

22 Blok Les /N Lesdoelen Eindterm GO OVSG VVKBaO 3 1 Getallen van het type TE t.e.m lezen en schrijven G11 Getallen van het type TE t.e.m op de getallenlijn positioneren G12 Getallen van het type TE t.e.m vergelijken en verwoorden als 'is meer dan', 'is minder dan' en 'is evenveel als', 'komt voor/na' en 'staat tussen' G12 De symbolen <, > en = gebruiken en verwoorden G1 Tellen met sprongen van 100, beginnend bij een, een T en een TE G6 Tellen met sprongen van 10 rond zuivere honderdtallen G6 Tellen met sprongen van 1, 2 en 5 rond en T G6 3 2 Een echte breuk (o.a. een stambreuk) nemen van een grootheid B24 De woorden teller, noemer en breukstreep invoeren G15 De betekenis van de noemer verwoorden als 'het aantal gelijke delen waarin het geheel verdeeld is'. De betekenis van de teller verwoorden als 'het aantal gelijke delen dat genomen wordt' G14 + G G14 + G15 N Ervaren dat het geheel verschillend kan zijn (soorten fruit) G14 N Ervaren dat de manier van verdelen kan verschillen G Getallen t.e.m lezen en schrijven G11 Getallen t.e.m op de getallenlijn positioneren G12 oeveelheden t.e.m vergelijken G1 De symbolen <, > en = gebruiken en verwoorden G1 Tellen met sprongen van 100, beginnend bij een, een T en een TE G6 Tellen en terugtellen met sprongen van 10 rond zuivere honderdtallen G6 Tellen en terugtellen met sprongen van 1 en 5 rond zuivere en T G6 Een echte breuk (o.a. een stambreuk) nemen van een grootheid B24 21 Blok 3

23 Blok 3 Blok Les /N Lesdoelen Eindterm GO OVSG VVKBaO Een voorstelling van groepen van 7 en 8 omzetten in een vermenigvuldiging B2 Sprongen van 7 of 8 omzetten in een vermenigvuldiging en een deling B2 Een deling koppelen aan een vermenigvuldiging en omgekeerd B8 Een vermenigvuldiging en een deling met sprongen op de getallenlijn voorstellen B2 De vermenigvuldigingstafels en deeltafels van 7 en 8 vlot reproduceren B17 + B21 De begrippen vermenigvuldiging, product, deling en quotiënt kennen en B3 gebruiken. anteren van de steunpunten 5 x en 10 x om het product te vinden B6 3 5 Invoeren van de decilitermaat MR51 et verband tussen 1 liter en 1 deciliter afleiden MR28 + MR51 et verband tussen liter en deciliter uitdrukken als '1 liter is 10 deciliter' en MR28 + MR51 '1 deciliter is 1 van 1 liter'. 10 De symbolen 'l' en 'dl' gebruiken MR28 + MR51 De inhoud van gebruiksvoorwerpen schatten en meten MR20 + MR De inhoud van deze gebruiksvoorwerpen uitdrukken in liter en/of deciliter MR28 + MR51 Een bepaalde inhoud in liter en/of deciliter afmeten MR50 + MR52 De aangeboden referentiematen kennen en gebruiken MR De maal- en deeltafels van 7 en 8 vlot reproduceren B17 + B21 Optellen en aftrekken tot 1000 van het type TE + TE en TE - TE (zonder B11 + B14 overschrijding en met overschrijding bij de E). Optellen en aftrekken t.e.m van het type - E en TE + E = B11 + B14 De oplossingswijze voorstellen op de lege getallenlijn B2

24 Blok Les /N Lesdoelen Eindterm GO OVSG VVKBaO 3 7 Een deling koppelen aan een vermenigvuldiging en omgekeerd B8 Een vermenigvuldiging en een deling voorstellen op de getallenlijn (betekenis van B2 de bewerkingen). De vermenigvuldigingstafels en deeltafels vlot reproduceren B17 + B21 Optellen en aftrekken t.e.m van het type TE + TE en TE - TE (zonder B11 + B14 overschrijden en met overschrijden bij de E). Optellen en aftrekken t.e.m van het type - E en TE + E = B11 + B Delingen t.e.m naar analogie van de deeltafels oplossen B Aan vlakke figuren hoeken herkennen MK12 De begrippen hoek, hoekpunt en benen correct gebruiken MK13 Rechte, stompe en scherpe hoeken herkennen en benoemen MK13 De begrippen loodlijn en loodrechte stand begrijpen en correct gebruiken MK33 Loodrechte stand ontdekken in de omgeving en in vlakke figuren MK32 Loodlijnen herkennen MK33 Een loodlijn m.b.v. een geodriehoek of een tekendriehoek tekenen MK De maal- en deeltafels vlot reproduceren B17 + B21 Delingen t.e.m naar analogie van de deeltafels oplossen B Een echte breuk (teller noemer) nemen van een hoeveelheid B24 De handeling voorstellen in een verdeelschema B24 De handeling verwoorden in een deling en een vermenigvuldiging B24 23 Blok 3

25 Blok 3 Blok Les /N Lesdoelen Eindterm GO OVSG VVKBaO De maal- en de deeltafels vlot reproduceren B17 + B21 Aftrekken t.e.m van het type - E, - T, - TE, - E, - T en - TE B14 De oplossingswijze voorstellen op een lege getallenlijn B2 andig rekenen toepassen waar dit zinvol is B11 + B Voor een deling tot 1000 de meest zinvolle splitsing kiezen uit verschillende B22 mogelijkheden. Getallen tot 1000 splitsen in 2 (3) termen als een (2) term(en) gegeven is (zijn) G13 Getallen tot 1000 samenstellen G Aftrekkingen van het type - E, - T, - TE, - E, - T en - TE oplossen B14 andig rekenen toepassen waar dit zinvol is B11 + B Getallen tot 1000 splitsen in 2 (3) termen als een (2) term(en) gegeven is (zijn) G Een echte breuk nemen van een grootheid B24 Een echte breuk nemen van een hoeveelheid B24 De betekenis van de noemer verwoorden als 'het aantal gelijke delen waarin het geheel verdeeld is' G14 + G15 De betekenis van de teller verwoorden als 'het aantal gelijke delen dat genomen wordt' G14 + G15 De handeling voorstellen in een verdeelschema B24 Vaststellen dat als we dezelfde breuk nemen van 2 verschillende gehelen (verschillend van vorm en/of grootte), de delen ook verschillend zijn G14

26 Blok Les /N Lesdoelen Eindterm GO OVSG VVKBaO 3 16 De tijd aflezen en aangeven op een analoge klok tot op 5 minuten nauwkeurig MR69 De tijd noteren tot op 5 minuten nauwkeurig MR69 De tijdsduur 5 minuten ervaren MR70 Uur, halfuur en kwartier uitdrukken als keer 5 minuten MR70 Activiteiten chronologisch ordenen MR Een echte breuk nemen van een grootheid B24 Een echte breuk nemen van een hoeveelheid B24 De handeling voorstellen in een verdeelschema B24 De tijd aflezen en aangeven op een analoge klok tot op 5 minuten nauwkeurig MR Vlakke figuren vergelijken en classificeren volgens zelf gekozen kenmerken MK15 De veelhoeken onder de vlakke figuren aanwijzen MK24 De veelhoeken benoemen op basis van het aantal zijden als driehoek, vierhoek, MK24 vijfhoek, zeshoek, veelhoek, De cirkel herkennen en benoemen MK23 Een veelhoek en een niet-veelhoek tekenen MK De tijd aflezen en aangeven op een analoge klok tot op 5 minuten nauwkeurig MR69 De tijd noteren tot op 5 minuten nauwkeurig MR69 Analoge en digitale tijdsaanduidingen tot op 5 minuten nauwkeurig lezen en correct interpreteren MR Ingeklede bewerkingen als toepassing op de gekende types van hoofdrekenen oplossen. Gebruiken van een algemene strategie voor het oplossen van wiskundige problemen m.b.v. pictogrammen B49 + B (leren SV 1.1 D01 + D04 leren) Blok 3

27 Blok 3 Blok Les /N Lesdoelen Eindterm GO OVSG VVKBaO Optellen en aftrekken (gekende types) t.e.m B11 + B14 Ingeklede bewerkingen als toepassing op optellen en aftrekken t.e.m B49 waarbij de som of het verschil gezocht wordt, oplossen. De maal- en deeltafels reproduceren B17 + B Ingeklede bewerkingen als toepassing op de gekende maal- en deeltafels oplossen. Gebruiken van een algemene strategie voor het oplossen van wiskundige problemen B (leren leren) SV 1.1 D01 + D04 N De maal- en deeltafels vlot reproduceren B17 + B Optellen en aftrekken t.e.m van het type TE + TE en TE - TE (zonder B11 + B14 overschrijden en met overschrijden bij de E). Aftrekken van het type - E, - T, - T, - E, - TE t.e.m B14 andig rekenen toepassen waar dit zinvol is B11 + B De maal- en deeltafels reproduceren B17 + B21 De analoge en de digitale klok lezen tot op 5 minuten nauwkeurig MR69 De begrippen cirkel, driehoek, vierhoek, vijfhoek, zeshoek, zevenhoek en achthoek correct gebruiken MK23 + MK24

28 Blok Les /N Lesdoelen Eindterm GO OVSG VVKBaO 3 24 Een echte breuk nemen van een grootheid en van een hoeveelheid B24 De maal- en deeltafels reproduceren B17 + B21 Optellen en aftrekken t.e.m van het type TE + T, TE + TE (met en B11 + B14 zonder overschrijding), - E, - T, - TE, - E, - T, - TE en TE - TE (zonder overschrijding van het honderdtal). Delen t.e.m naar analogie van de deeltafels t.e.m B22 Ingeklede bewerkingen als toepassen op optellen en aftrekken t.e.m. 1000, B11 + B14 waarbij de som of het verschil gezocht wordt, oplossen. Ingeklede bewerkingen als toepassing op vermenigvuldigen en delen t.e.m B50 waarbij het product of het quotiënt gezocht wordt, oplossen. De bewerking wiskundig noteren en oplossen B2 et verband tussen 1 liter en 1 deciliter inzien en noteren als '1 l = 10 dl' en '1 dl MR28 + MR51 = 1 van 1 l'. 10 De symbolen 'l' en 'dl' gebruiken MR28 + MR51 De tijd op een analoge en een digitale klok tot op 5 minuten nauwkeurig lezen MR69 Scherpe, rechte en stompe hoeken herkennen en benoemen MK13 Rechten die loodrecht op elkaar staan herkennen MK33 Driehoeken, vierhoeken, vijfhoeken en cirkels herkennen MK23 + MK24 N Getallen t.e.m samenstellen en splitsen in 2 of 3 termen G13 N Voor een deling tot 1000 de meest zinvolle splitsing kiezen uit verschillende B22 mogelijkheden. N Met een geodriehoek of een tekendriehoek een lijn tekenen die een gegeven lijn loodrecht snijdt MK34 27 Blok 3

29 Blok 3 Blok Les /N Lesdoelen Eindterm GO OVSG VVKBaO De maal- en deeltafels reproduceren B17 + B21 Optellen en aftrekken t.e.m van het type TE + T, TE + TE (met en B11 + B14 zonder overschrijding), - E, - T, - TE, - E, - T, - TE en TE - TE (zonder overschrijding van het honderdtal). Ingeklede bewerkingen als toepassing op optellen en aftrekken t.e.m B49 waarbij de som of het verschil gezocht wordt, oplossen. Ingeklede bewerkingen als toepassing op vermenigvuldigen en delen t.e.m B50 waarbij het product of het quotiënt gezocht wordt, oplossen. De bewerking wiskundig noteren en oplossen B2 Scherpe, rechte en stompe hoeken herkennen en benoemen MK Een echte breuk nemen van een grootheid en van een hoeveelheid B24 Delingen t.e.m oplossen naar analogie van de deeltafels t.e.m B22 De tijd aflezen en aangeven op een analoge klok tot op 5 minuten nauwkeurig MR69 De tijd noteren tot op 5 minuten nauwkeurig MR69 Analoge en digitale tijdsaanduidingen tot op 5 minuten nauwkeurig lezen en correct interpreteren MR69

leerjaar WISo wijsen wiskunde onderwijs leerjaar doelenkatern reken- en wiskundemethode voor het lager onderwijs

leerjaar WISo wijsen wiskunde onderwijs leerjaar doelenkatern reken- en wiskundemethode voor het lager onderwijs leerjaar 2 WISo wijsen wiskunde onderwijs leerjaar 2 doelenkatern reken- en wiskundemethode voor het lager onderwijs Blok Pagina Blok 1 2 tot 10 Blok 2 11 tot 17 Blok 3 18 tot 25 Blok 4 26 tot 32 Blok

Nadere informatie

leerjaar doelenkatern

leerjaar doelenkatern Blok Pagina Blok 1 2 tot Blok 2 9 tot 18 Blok 3 19 tot 28 Blok 4 29 tot 37 Blok 5 38 tot 47 Blok 6 48 tot 59 Blok 7 60 tot 68 8 leerjaar 4 doelenkatern Voorafgaande toelichting bij doelenkatern, leerjaar

Nadere informatie

leerjaar WISo wijsen wiskunde onderwijs leerjaar doelenkatern reken- en wiskundemethode voor het lager onderwijs

leerjaar WISo wijsen wiskunde onderwijs leerjaar doelenkatern reken- en wiskundemethode voor het lager onderwijs leerjaar 1 WISo wijsen wiskunde onderwijs leerjaar 1 doelenkatern reken- en wiskundemethode voor het lager onderwijs Voorafgaande toelichting bij doelenkatern, leerjaar 1 leerjaar 1 Beste leerkracht Voor

Nadere informatie

5 5d o e l e n k a t e r n

5 5d o e l e n k a t e r n Blok Pagina Blok 1 2 tot 10 Blok 2 11 tot 21 Blok 3 22 tot 32 Blok 4 33 tot 40 Blok 5 41 tot 50 Blok 6 51 tot 60 Blok 7 61 tot 68 leerjaar 5 5d o e l e n k a t e r n Voorafgaande toelichting bij doelenkatern,

Nadere informatie

A 1 RS+ 1. Rekensprong Plus 1 (c) Van In, lesnr domein lesonderwerp lesnr domein lesonderwerp lesnr domein lesonderwerp

A 1 RS+ 1. Rekensprong Plus 1 (c) Van In, lesnr domein lesonderwerp lesnr domein lesonderwerp lesnr domein lesonderwerp RS+ 1 A 1 2 3 1 MK ruimtelijke oriëntatie: personen 27 G voorwerpen vergelijken naar aantal 53 G natuurlijke getallen interpreteren 2 G tellen tot 6 28 B evenveel maken door bijdoen of wegdoen 54 G vaste

Nadere informatie

Op stap naar 1 B Minimumdoelen wiskunde

Op stap naar 1 B Minimumdoelen wiskunde Campus Zuid Boomsesteenweg 265 2020 Antwerpen Tel. (03) 216 29 38 Fax (03) 238 78 31 www.vclbdewisselantwerpen.be VCLB De Wissel - Antwerpen Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Op stap naar 1 B Minimumdoelen

Nadere informatie

Wim De Grieve Page 1. Blok Les H/N Lesdoelen Socles Calculer Calculer & 3.4 Traitement de données

Wim De Grieve Page 1. Blok Les H/N Lesdoelen Socles Calculer Calculer & 3.4 Traitement de données 7 1 Oefenen van de maaltafels van 6,7 en 9. Een deling koppelen aan een vermenigvuldiging en omgekeerd Hanteren van de begrippen 'product', 'quotient', 'deling', 'deler'. 7 2 Optellingen van het type TE

Nadere informatie

Deel 3 t.e.m. 11 van De Wiskanjers Zorg: Rekenmonsters

Deel 3 t.e.m. 11 van De Wiskanjers Zorg: Rekenmonsters Deel 3 t.e.m. 11 van De Wiskanjers Zorg: Rekenmonsters Het is onze taak als leerkracht om ervoor te zorgen dat we onze kinderen zodanig ondersteunen en begeleiden dat ze voor moeilijke vakonderdelen hun

Nadere informatie

Kennis van de telrij De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2.

Kennis van de telrij De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2. Rekenrijk doelen groep 1 en 2 De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2. Aantallen kunnen tellen De kinderen kunnen kleine aantallen tellen. De kinderen kunnen eenvoudige

Nadere informatie

Wim De Grieve Page 1. Blok Les H/N Lesdoelen Socles Calculer Calculer Calculer

Wim De Grieve Page 1. Blok Les H/N Lesdoelen Socles Calculer Calculer Calculer Blok Les H/N Lesdoelen Socles 5 1 Alle optellingen en aftrekkingen tot 20 oefenen. Oefeningen van het type: T + T, T -- T, T + E, T -- E, TE + T, TE -- T, TE + E, TE -- E, H - TE (zonder brug) oplossen.

Nadere informatie

Leerstofoverzicht groep 3

Leerstofoverzicht groep 3 Leerstofoverzicht groep 3 Getallen en relaties Basisbewerkingen Verhoudingen Leerlijn Groep 3 uitspraak, schrijfwijze, kenmerken begrippen evenveel, minder/meer cijfer 1 t/m 10, groepjes aanvullen tot

Nadere informatie

leerjaar doelenkatern

leerjaar doelenkatern Blok Pagina Blok 1 2 tot 10 Blok 2 11 tot 20 Blok 3 21 tot 31 Blok 4 32 tot 40 Blok 5 41 tot 49 Blok 6 50 tot 57 Blok 7 58 tot 65 leerjaar 6 doelenkatern Voorafgaande toelichting bij doelenkatern, leerjaar

Nadere informatie

Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4

Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4 Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4 Blok 1A en 2A Telrij, uitspraak en notatie Getallenlijn en getalvolgorde Opbouw getallen tot 100 Sprongen van 1, 2 en 5 tussen 10 en 20 t/m

Nadere informatie

opérations dans des situations variées avec des petits nombres. Wim De Grieve Page 1 Blok Les H/N Lesdoelen Socles Comparer, mesurer 4 5

opérations dans des situations variées avec des petits nombres. Wim De Grieve Page 1 Blok Les H/N Lesdoelen Socles Comparer, mesurer 4 5 4 1 Tellen met sprongen van 5. Bijdoen tot het volgende tiental. Wegdoen tot het vorige tiental. De plaats van een getal schattend aangeven op de getallenlijn tussen zuivere tientallen. Positioneren van

Nadere informatie

Overzicht spellen tweede leerjaar

Overzicht spellen tweede leerjaar GETALLEN 1 Splitsspel Automatiseren van de splitsingen t.e.m. 10. 1-13 t.e.m. 1-20 2 Dominospel Een zuiver tiental koppelen aan de juiste hoeveelheid en omgekeerd. 2-2 t.e.m. 2-5 2 Bingo De zuivere tientallen

Nadere informatie

Groep 3. Getalbegrip hele getallen. Optellen en aftrekken. Geld

Groep 3. Getalbegrip hele getallen. Optellen en aftrekken. Geld Groep 3 Getalbegrip hele getallen De leerlingen werken de eerste periode in het getallengebied tot 20 en 40. De tweede helft van het jaar ook tot 100. De leerlingen leren het verder- en terugtellen, tellen

Nadere informatie

Start u met zwiso in verschillende leerjaren tegelijkertijd?

Start u met zwiso in verschillende leerjaren tegelijkertijd? Start u met zwiso in verschillende leerjaren tegelijkertijd? Start u met zwiso in verschillende leerjaren tegelijkertijd? Geef dan eventueel aan het begin van het schooljaar enkele lessen uit het voorafgaande

Nadere informatie

Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen 1 REKENEN Boek 6a: Blok 1 - week 1 - buurgetallen - oefenen op de getallenlijn Geld - optellen van geldbedragen - aanvullen tot 10 105 : 5 = 2 x 69 = - van digitaal

Nadere informatie

aantal evaluatielessen

aantal evaluatielessen Jaarplanning Rekensprong Plus Rekensprong Plus heeft voor elk leerjaar een eenduidig jaarwerkplan. Elk werkschriftje van Rekensprong Plus overspant een periode tussen twee schoolvakanties werkschrift a

Nadere informatie

aantal evaluatielessen

aantal evaluatielessen Jaarplanning Rekensprong Plus Rekensprong Plus heeft voor elk leerjaar een eenduidig jaarwerkplan. Elk werkschriftje van Rekensprong Plus overspant een periode tussen twee schoolvakanties werkschrift a

Nadere informatie

Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1

Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1 Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1 Normgerichte doelen: De kinderen behalen op de methodegebonden toetsen Maatschrift een 60% score. Blok 1: De kinderen kennen/kunnen/beheersen:

Nadere informatie

Onthoudboekje rekenen

Onthoudboekje rekenen Onthoudboekje rekenen Inhoud 1. Hoofdrekenen: natuurlijke getallen tot 100 000 Optellen (p. 4) Aftrekken (p. 4) Vermenigvuldigen (p. 5) Delen (p. 5) Deling met rest (p. 6) 2. Hoofdrekenen: kommagetallen

Nadere informatie

Reken zeker: leerlijn kommagetallen

Reken zeker: leerlijn kommagetallen Reken zeker: leerlijn kommagetallen De gebruikelijke didactische aanpak bij Reken Zeker is dat we eerst uitleg geven, vervolgens de leerlingen flink laten oefenen (automatiseren) en daarna het geleerde

Nadere informatie

Reken zeker: leerlijn kommagetallen

Reken zeker: leerlijn kommagetallen Reken zeker: leerlijn kommagetallen De gebruikelijke didactische aanpak bij Reken Zeker is dat we eerst uitleg geven, vervolgens de leerlingen flink laten oefenen (automatiseren) en daarna het geleerde

Nadere informatie

tussendoelen: Hoeveelheden & getallen: Koppelen van hoeveelheden aan getallen (tot en met 20) Hoeveelheden d.m.v. getallen (tot en met 20) noteren

tussendoelen: Hoeveelheden & getallen: Koppelen van hoeveelheden aan getallen (tot en met 20) Hoeveelheden d.m.v. getallen (tot en met 20) noteren Kerndoel: 1. De leerlingen leren hoeveelheidbegrippen gebruiken en herkennen. 1.1. ze leren begrippen toepassen voor het aangeven van aantallen en het uitvoeren van bewerkingen. 1.2. ze leren hoeveelheden

Nadere informatie

Daarom geef ik vanaf vandaag geen huiswerk meer mee om extra tijd vrij te maken om te oefenen. Wat kan in deze voorbereidingsperiode geoefend worden?

Daarom geef ik vanaf vandaag geen huiswerk meer mee om extra tijd vrij te maken om te oefenen. Wat kan in deze voorbereidingsperiode geoefend worden? Beste, Vanaf vandaag (25/11) tot en met dinsdag 3 december wordt in de klas alle geziene leerstof van taal en wiskunde herhaald en geoefend. Dit als voorbereiding op de kerstproeven. Daarom geef ik vanaf

Nadere informatie

Aanbod rekenstof augustus t/m februari. Groep 3

Aanbod rekenstof augustus t/m februari. Groep 3 Aanbod rekenstof augustus t/m februari Groep 3 Blok 1 Oriëntatie: tellen van hoeveelheden tot 10, introductie van de getallenlijn tot en met 10, tellen en terugtellen t/m 20, koppelen van getallen aan

Nadere informatie

Leerlijnen voor groep 3-8

Leerlijnen voor groep 3-8 Leerlijnen voor groep 3-8 Groep 3, eerste half jaar de begrippen meer, minder, evenveel juist toepassen de ontbrekende getallen op de getallenlijn t/m 12 invullen van hoeveelheden t/m 20 groepjes van 5

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 1, les 3 blok 2, les 3 blok 2, les 6 blok 3, les 3 blok 3, les 6

Aandachtspunten. blok 1, les 3 blok 2, les 3 blok 2, les 6 blok 3, les 3 blok 3, les 6 Aandachtspunten 307 Aandachtspuntenlijst 1, bij blok 1, 2 en 3 1 Verkennen en benoemen van verschillende betekenissen en functies van getallen t/m 1000. Het kind begrijpt nog niet dat er een verband bestaat

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 1, les 1 blok 1, les 6 blok 2, les 1 blok 3, les 8. blok 1, les 3 blok 1, les 11 blok 3, les 1

Aandachtspunten. blok 1, les 1 blok 1, les 6 blok 2, les 1 blok 3, les 8. blok 1, les 3 blok 1, les 11 blok 3, les 1 Aandachtspunten 313 Aandachtspuntenlijst 1, bij blok 1, 2 en 3 1 De telrij tot en met en boven 10 000. Het kind kan geen getallen plaatsen op de getallenlijn met steunpunten. Het kind heeft weinig inzicht

Nadere informatie

4 Jaarplan. 1 Leerplan

4 Jaarplan. 1 Leerplan Formule 1_Handleiding.indb 9 1/07/15 13:50 9 4 Jaarplan 1 Leerplan Het jaarplan is opgesteld volgens het leerplan VVKSO BRUSSEL D/2011/7841/021. De nummers van de doelstellingen in het jaarplan verwijzen

Nadere informatie

Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen 1 2 REKENEN Boek 7a: Blok 1 - week 1 in geldcontext 2 x 2,95 = / 4 x 2,95 = Optellen en aftrekken tot 10.000 - ciferend; met 2 of 3 getallen 4232 + 3635 + 745 = 1600

Nadere informatie

METEN EN METEND REKENEN TWEEDE LEERJAAR

METEN EN METEND REKENEN TWEEDE LEERJAAR LEERPLANDOELEN METEN EN METEND REKENEN TWEEDE LEERJAAR Legende: - - - aanzet klemtoon === opbouw herhalen en verdiepen VET GEDRUKTE TEKST... zorgdoelen deze doelen komen niet (letterlijk) aan bod in de

Nadere informatie

Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen 1 REKENEN Boek 4a: Blok 1 - week 1 - optellen en aftrekken t/m 10 (3 getallen, 4 sommen) 5 + 4 = / 4 + 5 = 9 5 = / 9 4 = - getallen tot 100 Telrij oefenen met kralenstang

Nadere informatie

DE basis WISKUNDE VOOR DE LAGERE SCHOOL

DE basis WISKUNDE VOOR DE LAGERE SCHOOL Inhoud GETALLENKENNIS 13 1 Getallen 13 2 Het decimale talstelsel 14 3 Breuken 16 Begrippen 16 Soorten breuken 16 Een breuk vereenvoudigen 17 4 Breuken, percenten, kommagetallen 18 Breuk omzetten in een

Nadere informatie

Passende Perspectieven. Bij Rekenrijk 3 e editie

Passende Perspectieven. Bij Rekenrijk 3 e editie Passende Perspectieven Bij Rekenrijk 3 e editie 0 Dit document is de beschrijving van de Passende perspectieven Rekenen leerroutes van de SLO binnen de methode Rekenrijk 3 e editie. De uitwerking betreft

Nadere informatie

aantal evaluatielessen

aantal evaluatielessen Jaarplanning Rekensprong Plus Rekensprong Plus heeft voor elk leerjaar een eenduidig jaarwerkplan. Elk werkschriftje van Rekensprong Plus overspant een periode tussen twee schoolvakanties werkschrift a

Nadere informatie

Vrijdag 3, maandag 6 en dinsdag 7 april Kinderen vrij ivm met Pasen en studiedag team

Vrijdag 3, maandag 6 en dinsdag 7 april Kinderen vrij ivm met Pasen en studiedag team Algemeen De kinderen van groep 1-2 en 3 hebben deze week een lentewandeling gemaakt. De narcissen en krokussen lieten zich zien. Het voorjaar gaat beginnen! Vandaag (vrijdag 13 maart) hebben we tijdens

Nadere informatie

LEERPLANDOELEN METEN EN METEND REKENEN 3E LEERJAAR

LEERPLANDOELEN METEN EN METEND REKENEN 3E LEERJAAR LEERPLANDOELEN METEN EN METEND REKENEN 3E LEERJAAR Geen zorgdoelen ontvangen Legende: - - - aanzet klemtoon === opbouw herhalen en verdiepen VET GEDRUKTE TEKST... zorgdoelen deze doelen komen niet (letterlijk)

Nadere informatie

Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 5a: Blok 1 - week 1 Oriëntatie - Getallen tot en met 1000 - Tafels 0 t/m 6 en 10 - Herhalen strategieën - Herhalen hele, halve uren en kwartieren

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 3, les 1 blok 3, les 3 blok 3, les 8. blok 1, les 1 blok 1, les 3 blok 1, les 6 blok 1, les 8 blok 1, les 11 blok 2, les 11

Aandachtspunten. blok 3, les 1 blok 3, les 3 blok 3, les 8. blok 1, les 1 blok 1, les 3 blok 1, les 6 blok 1, les 8 blok 1, les 11 blok 2, les 11 Aandachtspunten 307 Aandachtspuntenlijst 1, bij blok 1, 2 en 3 1 Kommagetallen. Het kind kan geen steunpunten plaatsen op de getallenlijn. Het kind heeft weinig inzicht in de positiewaarde van cijfers

Nadere informatie

2016 W. Danhof / P. Bandstra Bandstra Speciaal Rekenadvies

2016 W. Danhof / P. Bandstra  Bandstra Speciaal Rekenadvies Blad 1: Optellen Optellen Antwoord Tijd Overschr. IT1 Fase 1a M3 A. D. M. H. Voorbeeld: 3 + 5 = Check evt. getalbegrip tot 10 8 + 1 O Gebruik makend van omkering 3 + 5 >> 5 + 3 = 8 2 + 5 O Doortellend

Nadere informatie

Leerlijnenpakket STAP incl. WIG. Rekenen Rekenen. Datum: 08-05-2014. Schooltype BAO (Regulier) Herkomst Landelijk Periode DL -20 t/m 200

Leerlijnenpakket STAP incl. WIG. Rekenen Rekenen. Datum: 08-05-2014. Schooltype BAO (Regulier) Herkomst Landelijk Periode DL -20 t/m 200 Leerlijnenpakket STAP incl. WIG Schooltype BAO (Regulier) Herkomst Landelijk Periode DL -20 t/m 200 Rekenen Rekenen 1.1 Getallen - Optellen en aftrekken tot 10 - Groep 3 BB/ KB GL + PRO 1.1.1 zegt de telrij

Nadere informatie

KAPSTOK REKENEN inhoud

KAPSTOK REKENEN inhoud KAPSTOK REKENEN inhoud pagina Optellen 2 Optellen cijferen 3 Aftrekken 4 Aftrekken cijferen 5 Vermenigvuldigen 6 Vermenigvuldigen cijferen 7 Delen 8 Tafels 9 Deeltafels 10 Breuken 11 Meten 12 Tijd wijzers

Nadere informatie

Afspraken hoofdrekenen eerste tot zesde leerjaar

Afspraken hoofdrekenen eerste tot zesde leerjaar 24/04/2013 Afspraken hoofdrekenen eerste tot zesde leerjaar Sint-Ursula-Instituut Rekenprocedures eerste leerjaar Rekenen, hoe doe ik dat? 1. E + E = E 2 + 5 = 7 Ik heb er 2. Er komen er 5 bij. Dat is

Nadere informatie

Aandachtspunten. Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9. Specifieke aandachtspunten/observaties. Leerinhoud/ Observatie

Aandachtspunten. Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9. Specifieke aandachtspunten/observaties. Leerinhoud/ Observatie Aandachtspunten 291 Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9 1 Doortellen en terugtellen onder 100. Het kind vergeet steeds getallen. Het kind hapert bij bepaalde getallen. Het kind heeft moeite met

Nadere informatie

pagina 1 van 12 VAN IN

pagina 1 van 12 VAN IN Ankers! 3 Maatschappij vormen van betalen Ankers! 3 Maatschappij Hoe betaal ik hier? Ankers! 3 Maatschappij betalen met een bankkaart Ankers! 3 Maatschappij rechten en plichten Ankers! 3 Techniek sluitingen

Nadere informatie

GETALLEN Onderdeel: Getalbegrip Doel: Je bewust zijn dat getallen verschillende betekenissen hebben.

GETALLEN Onderdeel: Getalbegrip Doel: Je bewust zijn dat getallen verschillende betekenissen hebben. Leerroute 3 Jaargroep: 8 GETALLEN Onderdeel: Getalbegrip Doel: Je bewust zijn dat getallen verschillende betekenissen hebben. Je bewust zijn dat getallen verschillende betekenissen kunnen hebben. (hoeveelheidsgetal,

Nadere informatie

Niveauproef wiskunde voor AAV

Niveauproef wiskunde voor AAV Niveauproef wiskunde voor AAV Waarom? Voor wiskunde zijn er in AAV 3 modules: je legt een niveauproef af, zodat je op het juiste niveau kan starten. Er is de basismodule voor wie de rekenvaardigheden moet

Nadere informatie

Rekenzeker. Weet binnen een context wat bedoeld wordt met bij elkaar doen, erbij doen, eraf halen en dit vertalen naar een handeling

Rekenzeker. Weet binnen een context wat bedoeld wordt met bij elkaar doen, erbij doen, eraf halen en dit vertalen naar een handeling Groepsplan groep Vakgebied Rekenen Rekenzeker Tijdsvak Namen Evaluatie Niveau leerlijn 1 2 3 Functioneringsniveau

Nadere informatie

Toetswijzer examen Cool 2.1

Toetswijzer examen Cool 2.1 Toetswijzer examen Cool 2.1 Cool 2.1 1 Getallenkennis: Grote natuurlijke getallen 86 a Ik kan grote getallen vlot lezen en schrijven. 90 b Ik kan getallen afronden. 91 c Ik ken de getalwaarde van een getal.

Nadere informatie

aantal evaluatielessen

aantal evaluatielessen Jaarplanning Rekensprong Plus Rekensprong Plus heeft voor elk leerjaar een eenduidig jaarwerkplan. Elk werkschriftje van Rekensprong Plus overspant een periode tussen twee schoolvakanties werkschrift a

Nadere informatie

Wim De Grieve Page 1. Blok Les H/N Lesdoelen Socles Compter, dénombrer, classer Calculer

Wim De Grieve Page 1. Blok Les H/N Lesdoelen Socles Compter, dénombrer, classer Calculer 2 1 Betekenis geven aan de zuivere tientallen. Hoeveelheden van zuivere tientallen leggen. Zuivere tientallen t.e.m. 100 lezen en schrijven. Het symbool T herkennen en gebruiken. 3.1.1. Compter, dénombrer,

Nadere informatie

Leerlijnopbouw Nieuwe Pluspunt 4

Leerlijnopbouw Nieuwe Pluspunt 4 Leerlijnopbouw Nieuwe Pluspunt 4 Getallenkennis Leerlijn 1: Ontwikkeling getalbegrip Getallen tot 1 000 - in een positietabel plaatsen - op de getallenas plaatsen - samenstellen en opsplitsen in H T E,

Nadere informatie

Leerlijnenmatrix De wereld in getallen 4 e editie

Leerlijnenmatrix De wereld in getallen 4 e editie 3a 3b 4a 4b 5a 5b Getalbegrip Oriëntatie op de getallen - Verder- en terugtellen tot en met 40 - Cijfers schrijven - Structuur van de getallen tot en met 20 (één tiental en wisselende eenheden) Resultatief

Nadere informatie

Leerlijnenoverzicht groep 3 t/m 8

Leerlijnenoverzicht groep 3 t/m 8 3a 3b 4a 4b 5a 5b Getalbegrip Oriëntatie op de getallen - Verder- en terugtellen tot en met 40 - Cijfers schrijven - Structuur van de getallen tot en met 20 (één tiental en wisselende eenheden) Resultatief

Nadere informatie

Scoreblad bewis 01. naam cursist: naam afnemer: werkpunt. niet goed. tellen. getalbegrip. algemeen 01 04. bewerking en. optellen en.

Scoreblad bewis 01. naam cursist: naam afnemer: werkpunt. niet goed. tellen. getalbegrip. algemeen 01 04. bewerking en. optellen en. Scoreblad bewis naam cursist: datum: naam afnemer: inhoud vraag opmerkingen OK werkpunt niet goed tellen eieren tellen in dozen van 10 getallen verder aanvullen in kralenketting getalbegrip getallen ertussen

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 8, les 3 blok 8, les 11. blok 8, les 3 blok 9, les 6 blok 9, les 11. blok 7, les 3 blok 7, les 8 blok 9, les 6

Aandachtspunten. blok 8, les 3 blok 8, les 11. blok 8, les 3 blok 9, les 6 blok 9, les 11. blok 7, les 3 blok 7, les 8 blok 9, les 6 Aandachtspunten 299 Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9 1 De telrij tot en met en boven 100 000. plaatsen van getallen op de getallenlijn. Het kind kan zich geen voorstelling maken van een hoeveelheid.

Nadere informatie

LEERPLANDOELEN METEN EN METEND REKENEN 6 E LEERJAAR

LEERPLANDOELEN METEN EN METEND REKENEN 6 E LEERJAAR LEERPLANDOELEN METEN EN METEND REKENEN 6 E LEERJAAR Legende: - - - aanzet klemtoon === opbouw herhalen en verdiepen VET GEDRUKTE TEKST... zorgdoelen deze doelen komen niet (letterlijk) aan bod in de handleiding

Nadere informatie

www.bingel.be pagina 1 van 12 VAN IN

www.bingel.be pagina 1 van 12 VAN IN Ankers! 2 Maatschappij de euro (1) Ankers! 2 Maatschappij de euro (2) Ankers! 2 Techniek Ik ben gemaakt uit (materialen) Ankers! 2 Natuur ordenen in groepen Ankers! 2 Natuur Waar groei of leef ik? Ankers!

Nadere informatie

De onderstaande eindtermen komen aan bod in wiskundelessen in de derde klas (groep 5). Luc Cielen

De onderstaande eindtermen komen aan bod in wiskundelessen in de derde klas (groep 5). Luc Cielen De onderstaande eindtermen komen aan bod in wiskundelessen in de derde klas (groep 5). Luc Cielen EINDTERMEN van toepassing sinds 1 SEPTEMBER 2011 UITLEG LL01 * de kinderen kunnen gegevens leren door ze

Nadere informatie

Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3.

Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3. Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3. Het rekenonderwijs van tegenwoordig ziet er anders uit dan vroeger. Dat komt omdat er nieuwe inzichten zijn over hoe kinderen het beste leren. Vroeger lag

Nadere informatie

Tafelkaart: tafel 1, 2, 3, 4, 5

Tafelkaart: tafel 1, 2, 3, 4, 5 Tafelkaart: tafel 1, 2, 3, 4, 5 1 2 3 4 5 1x1= 1 1x2= 2 1x3= 3 1x4= 4 1x5= 5 2x1= 2 2x2= 4 2x3= 6 2x4= 8 2x5=10 3x1= 3 3x2= 6 3x3= 9 3x4=12 3x5=15 4x1= 4 4x2= 8 4x3=12 4x4=16 4x5=20 5x1= 5 5x2=10 5x3=15

Nadere informatie

2011-2012. Takenoverzicht. Rekenrijk Groep 8. http://www.correctaleerhulp.nl

2011-2012. Takenoverzicht. Rekenrijk Groep 8. http://www.correctaleerhulp.nl 2011-2012 Takenoverzicht Rekenrijk Groep 8 http://www.correctaleerhulp.nl Rekenrijk 8, dag 1 Rekenrijk 8, dag 2 Rekenrijk 8, dag 3 Rekenrijk 8, dag 4 Rekenrijk 8, dag 5 Rekenrijk 8, dag 6 Rekenrijk 8,

Nadere informatie

BASISEDUCATIE LEERGEBIED WISKUNDE

BASISEDUCATIE LEERGEBIED WISKUNDE BASISEDUCATIE LEERGEBIED WISKUNDE Opleiding Wiskunde AO BE 017 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3 Certificering... 4 1.4

Nadere informatie

RekenTrapperS Cool 1.1

RekenTrapperS Cool 1.1 RekenTrapperS Cool 1.1 Inhoud 1 Doe-activiteiten met kalender en klok... 5 1.1 Weetjes over de indeling van het jaar... 5 1.2 Kloklezen en rekenen met uren, minuten en seconden... 9 2 Getallenkennis tot

Nadere informatie

2011-2012. Takenoverzicht. Talrijk Groep 8. http://www.correctaleerhulp.nl

2011-2012. Takenoverzicht. Talrijk Groep 8. http://www.correctaleerhulp.nl 2011-2012 Takenoverzicht Talrijk Groep 8 http://www.correctaleerhulp.nl Talrijk 8, dag 1 Talrijk 8, dag 2 Talrijk 8, dag 3 Talrijk 8, dag 4 Talrijk 8, dag 5 Talrijk 8, dag 6 Talrijk 8, dag 7 Talrijk 8,

Nadere informatie

LEERROUTE A PrO leerjaar 1. PrO leerjaar 2 GETALLEN VERHOUDINGEN METEN MEETKUNDE VERBANDEN. Passende Perspectieven praktijkonderwijs, leerroute A

LEERROUTE A PrO leerjaar 1. PrO leerjaar 2 GETALLEN VERHOUDINGEN METEN MEETKUNDE VERBANDEN. Passende Perspectieven praktijkonderwijs, leerroute A LEERROUTE A PrO leerjaar 1 PrO leerjaar 2 TOT 1000 TOT 10000 Getallen tot 1000 samenstellen met bv geld * Notatie en uitspraak Getallen tot 1000 splitsen met bv geld * Tussen duizendtallen plaatsen op

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: NEGATIEVE GETALLEN

Hoofdstuk 9: NEGATIEVE GETALLEN 1 H9. Negatieve getallen Hoofdstuk 9: NEGATIEVE GETALLEN 1. Wat moet ik leren? (handboek p. 53 57) 9.1 Getallen onder 0 Het verschil verwoorden tussen positieve en negatieve getallen. Weten dat we 0 zowel

Nadere informatie

Jaarplanning WISKUNDE 1B schooljaar

Jaarplanning WISKUNDE 1B schooljaar 1 School: Vakleerkracht: Vak: wiskunde (4 lestijden per week) Klassen: Leerplannummer VVKSO: D/2011/7841/021 Jaarplanning WISKUNDE 1B schooljaar 2011-2012 Week LEERINHOUDEN Leerplandoelen DO-GB-ME-MK 35

Nadere informatie

GETALLEN VERHOUDINGEN METEN MEETKUNDE VERBANDEN

GETALLEN VERHOUDINGEN METEN MEETKUNDE VERBANDEN LEERROUTE 1 Groep 3 Groep 4 Groep 5 GETALBEGRIP 10 OPTELLEN EN AFTREKKEN 10 * Hoeveelheden tellen * omkeren automatiseren memoriseren * Structureren * verdubbelen * vijfstructuur (vingers) * Getallen -

Nadere informatie

Naam:... Datum:... 36 + 12 =. 2 x 15 =. 47 + 43 =. 4 x 12 =. 25 + 11 =. 6 x 7 =. 38-16 =. 100 : 4 =. 17-6 =. 36 : 6 =.

Naam:... Datum:... 36 + 12 =. 2 x 15 =. 47 + 43 =. 4 x 12 =. 25 + 11 =. 6 x 7 =. 38-16 =. 100 : 4 =. 17-6 =. 36 : 6 =. Opvraging Wiskunde W1 36 + 12 =. 2 x 15 =. 47 + 43 =. 4 x 12 =. 25 + 11 =. 6 x 7 =. 38-16 =. 100 : 4 =. 17-6 =. 36 : 6 =. 2 Goed lezen en oplossen. Ik koop in de supermarkt een krant (80 cent), een brood

Nadere informatie

Begin situatie Wiskunde/Rekenen. VMBO BB leerling

Begin situatie Wiskunde/Rekenen. VMBO BB leerling VMBO BB leerling Verbanden en Hoge -bewerkingen onder 100 -tafels t/m 10 (x:) -bewerkingen met eenvoudige grote en -makkelijk rekenen -vergelijken/ordenen op getallenlijn -makkelijke breuken omzetten -deel

Nadere informatie

Leerstofoverzicht groep 6

Leerstofoverzicht groep 6 Leerstofoverzicht groep 6 Getallen en relaties Basisbewerkingen Leerlijn Groep 6 Uitspraak, schrijfwijze, kenmerken getallen boven 10 000 in cijfers schrijven haakjesnotatie deler en deeltal breuknotatie

Nadere informatie

Jaarplanning Wereldoriëntatie de leerjaar

Jaarplanning Wereldoriëntatie de leerjaar Jaarplanning Wereldoriëntatie 2009-2010 4 de leerjaar 3/9 Vraag en aanbod bepalen de prijs 7/9-18/9 Orde in het dierenrijk (ter voorbereiding op onze uitstap naar Zoo) 18/9 Verwerking De Zoo 21/9 Vervolg

Nadere informatie

Leerlijnen groep 3 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 3 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 3 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 3a: Blok 1 - week 1 - tellen van hoeveelheden tot - introductie van de getallenlijn tot en met - tellen t/m (ook rangtelwoorden) - erbij- en erafsituaties

Nadere informatie

DOELEN METEN EN METEND REKENEN 4 E LEERJAAR

DOELEN METEN EN METEND REKENEN 4 E LEERJAAR DOELEN METEN EN METEND REKENEN 4 E LEERJAAR Legende: - - - aanzet klemtoon === opbouw herhalen en verdiepen VET GEDRUKTE TEKST... zorgdoelen deze doelen komen niet aan bod in de handleiding 3.2.1 VERGELIJKEN

Nadere informatie

Deel 1: Getallenkennis

Deel 1: Getallenkennis Deel 1: Getallenkennis 1 Natuurlijke getallen 10 1.1 De waarde van cijfers in natuurlijke getallen 10 Les 1: Natuurlijke getallen kleiner dan 100 000 10 Les 2: Natuurlijke getallen kleiner dan 1 000 000

Nadere informatie

Inhoud kaartenbak groep 8

Inhoud kaartenbak groep 8 Inhoud kaartenbak groep 8 1 Getalbegrip 1.1 Ligging van getallen tussen duizendvouden 1.2 Plaatsen van getallen op de getallenlijn 1.3 Telrij t/m 100 000 1.4 Telrij t/m 100 000 1.5 Getallen splitsen en

Nadere informatie

De teller geeft hoeveel stukken er zijn en de noemer zegt wat de 5. naam is van die stukken: 6 taart geeft dus aan dat de taart in 6

De teller geeft hoeveel stukken er zijn en de noemer zegt wat de 5. naam is van die stukken: 6 taart geeft dus aan dat de taart in 6 Breuken Breuk betekent dat er iets gebroken is. Het is niet meer heel. Als je een meloen doormidden snijdt, is die niet meer heel, maar verdeeld in twee stukken. Eén zo n stuk is dan een halve meloen,

Nadere informatie

In de lagere school gebruiken we de methode Kompas

In de lagere school gebruiken we de methode Kompas In de lagere school gebruiken we de methode Kompas Algemeen Kompas is een nieuwe wiskundemethode voor het lager onderwijs, opgebouwd en uitgewerkt conform de eindtermen en de leerplannen. Kompas biedt...

Nadere informatie

Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo

Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Domein A: Inzicht en handelen Subdomein A1: Vaktaal wiskunde 1. vmbo passende vaktaal voor wiskunde herkennen en gebruiken voor het ordenen van het eigen denken

Nadere informatie

Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok 1

Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok 1 Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok Legenda kleuren Getalbegrip Optellen en aftrekken Vermenigvuldigen en delen Verhoudingen Meten Meten Tijd Meten Geld Meetkunde Verbanden Legenda

Nadere informatie

aantal evaluatielessen

aantal evaluatielessen Jaarplanning Rekensprong Plus Rekensprong Plus heeft voor elk leerjaar een eenduidig jaarwerkplan. Elk werkschriftje van Rekensprong Plus overspant een periode tussen twee schoolvakanties werkschrift a

Nadere informatie

RekenWijzer, uitwerkingen hoofdstuk 2 Gebroken getallen

RekenWijzer, uitwerkingen hoofdstuk 2 Gebroken getallen Uitwerkingen 2. Kennismaken met breuken 2.. Deel van geheel Opdracht B 8 deel. ( deel + 8 deel). Opdracht 2 C 5 deel Opdracht C Driehoek C past in driehoek A. Aangezien driehoek A deel is van de tekening,

Nadere informatie

MNEMOTECHNISCHE MIDDELTJES WISKUNDE. 2de 3de graad

MNEMOTECHNISCHE MIDDELTJES WISKUNDE. 2de 3de graad MNEMOTECHNISCHE MIDDELTJES WISKUNDE 2de 3de graad n.a.v. Personeelsvergadering 25/11/2014 Hoofdrekenen DELEN VAN NATUURLIJKE GETALLEN. Voorbeeld: 7800 : 6 = 1000 300 7800 : 6 = (6000 : 6) + (1800 : 6)

Nadere informatie

Deel 12 en 13 van De Wiskanjers Zorg: Curriculumdifferentiatie

Deel 12 en 13 van De Wiskanjers Zorg: Curriculumdifferentiatie Deel 12 en 13 van De Wiskanjers Zorg: Curriculumdifferentiatie Deze mappen willen wegwijzers aanreiken om vanuit begrip en respect het beste te halen uit die leerlingen die de basis wiskundeleerstof uit

Nadere informatie

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden REKENEN Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden Kerndoel 2: De leerlingen kunnen in alledaagse situaties

Nadere informatie

LEERLIJNEN VIERDE LEERJAAR

LEERLIJNEN VIERDE LEERJAAR LEERLIJNEN VIERDE LEERJAAR Uitwerking van de leerlijnen in het vierde leerjaar Inleiding Leerlijnen geven een mogelijk verloop van een ontwikkelingsproces aan. Een leerlijn beschrijft wat er geleerd wordt.

Nadere informatie

Takenoverzicht. De wereld in getallen v3 Groep 7. versie

Takenoverzicht. De wereld in getallen v3 Groep 7.  versie Takenoverzicht versie 20120702 De wereld in getallen v3 Groep 7 http://www.correctaleerhulp.nl WiG 7A, taak 1, les 1 WiG 7A, taak 1, les 2 WiG 7A, taak 2 WiG 7A, taak 3, les 1 WiG 7A, taak 3, les 2 WiG

Nadere informatie

Rapportboekje. Leerling: Groep/ unit:

Rapportboekje. Leerling: Groep/ unit: Rapportboekje Leerling: Groep/ unit: Unit 1 / Groep 1-2- (3) 2 Rapportageblad Bewerkingen Unit 1. ONDERDEEL rekenvoorwaarden DATUM het kennen en schrijven van de getallen 1 t/m 10 het kennen en schrijven

Nadere informatie

Bijlage Wiskunde vmbo

Bijlage Wiskunde vmbo Bijlage Wiskunde vmbo IJking Referentiekader Rekenen versus Examenprogramma's Victor Schmidt April 2010 Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Alle rechten voorbehouden. Mits

Nadere informatie

Domein A: Inzicht en handelen

Domein A: Inzicht en handelen Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Preambule Domein A is een overkoepeld domein dat altijd in combinatie met de andere domeinen wordt toegepast (of getoetst). In domein A wordt benoemd: Vaktaal: het

Nadere informatie

Deel 1: Getallenkennis

Deel 1: Getallenkennis Deel 1: Getallenkennis 1 Natuurlijke getallen 10 1.1 De waarde van cijfers in natuurlijke getallen 10 Les 1: Natuurlijke getallen kleiner dan 10 000 10 Les 2: Natuurlijke getallen kleiner dan 100 000 13

Nadere informatie

Lesbrief groep 5/6. Beste ouders,

Lesbrief groep 5/6. Beste ouders, Lesbrief groep 5/6 Beste ouders, We starten met rekenen, taal en spelling weer met een nieuw blok. Hier dus weer een lesbrief om u op de hoogte te houden over wat uw kind de komende tijd zal leren/oefenen.

Nadere informatie

Les 20: gelijknamige breuken, gelijkwaardige breuken en breuken vereenvoudigen

Les 20: gelijknamige breuken, gelijkwaardige breuken en breuken vereenvoudigen Getallenkennis Target 1 Les 1: getalbegrip to 10 000 000 wb. p. 1+2, sb 1 Les 5: kommagetallen tot 0,001 wb. p. 8-9, sb 5 Les 12: breuken vergelijken en sorteren wb. p. 15-16, sb 10 Les 13: breuk als operator,getal,verhouding,

Nadere informatie

Steekkaart: nummer 3Wi

Steekkaart: nummer 3Wi Steekkaart: nummer 3Wi Onderwerp Kloklezen aan de hand van foto s van verschillende soorten klokken (analoog, digitaal) Leeftijd/Doelgroep 3 e leerjaar Leergebied Wiskunde Tijdsduur 50 minuten Beschrijving

Nadere informatie

Getallen en getalrelaties

Getallen en getalrelaties Leerlijnenoverzicht In de leerlijnenmatrix staat een overzicht van alle leerinhouden, die in groep 3 tot en met 8 aan de orde komen. Per jaargroep zijn er ruim zestig leerdoelen, deze zijn niet één op

Nadere informatie

Getallen. Onderdeel 1: Optellen en aftrekken. Onderdeel 1 van Getallen sluit aan op de leerlijnen Rekenboog.zml bij de Kerndoelen 1 en 2

Getallen. Onderdeel 1: Optellen en aftrekken. Onderdeel 1 van Getallen sluit aan op de leerlijnen Rekenboog.zml bij de Kerndoelen 1 en 2 Doel document: De leerlijnen Rekenboog.ZML en Leerlijn Rekenen en Wiskunde VSO Arbeidsgericht, welke gekoppeld is aan de methodiek VOx, hanteren beide een eigen indeling. Rekenboog ZML gaat uit van de

Nadere informatie

Bijlage 11 - Toetsenmateriaal

Bijlage 11 - Toetsenmateriaal Bijlage - Toetsenmateriaal Toets Module In de eerste module worden de getallen behandeld: - Natuurlijke getallen en talstelsels - Gemiddelde - mediaan - Getallenas en assenstelsel - Gehele getallen met

Nadere informatie