Duurzaam Inkopen 2.0. Logischer en effectiever naar ambitieuze en beheersbare doelen. Van abstract naar zeer concreet.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaam Inkopen 2.0. Logischer en effectiever naar ambitieuze en beheersbare doelen. Van abstract naar zeer concreet."

Transcriptie

1 Duurzaam Inkopen 2.0 Logischer en effectiever naar ambitieuze en beheersbare doelen Van abstract naar zeer concreet Niels van Amstel Mede-trekker Centraal Team Duurzaam GWW namens NL-Ingenieurs Voormalig lid/voorzitter ontwikkeling Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen GWW Actief betrokken bij ontwikkeling Bouwinnovatie, Bouwprocessen, SE, Risicomanagement, contractvormen, e.d. Regiomanager/procesmanager Megaborn

2 Van Duurzaam Inkopen nu... Wel ambitie, maar doelstellingen worden niet gehaald... Te veel sturing op product in plaats van op doelen: o Doelen te smal/technisch o Onvoldoende ruimte voor creativiteit/integrale oplossingen o Duurzaam inkopen vaak beperkt tot inkoopmoment Beperkt zicht op profits: What s in it for you? o Projectbeheersing en afrekening gericht op financieel resultaat o Onvoldoende ruimte voor win-win-win (winst people-planet-profit) Integraal werken moeilijk beheersbaar: o Ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen/doelen o Onduidelijkheid over wie wat doet (taken/verantwoordelijkheden/input) o Uitloop planning, overschrijding budgetten,... 1

3 2 Huidige criteria

4 3 Huidige criteria

5 Naar Duurzaam Inkopen max Duurzaam GWW: naar ambitieuze en beheersbare doelen! Sturing op doelen in plaats van op product: o Functionele doelen (concreet + smart) o Afrekenen op gezamenlijk vastgesteld beheerskader en max profits o Kijken naar gehele projectcyclus Ruimte scheppen voor max profits en innovatie: o Integraal samenwerken, creëren speelruimte (de kunst van het beperken) o Waarde toekennen aan alle doelstellingen: People Planet Profit o Basis bieden voor langjarige investeringen door bedrijfsleven Proces beheersbaar middels doorontwikkelde en bekende methodieken: o Doorontwikkeling van System Engineering + RISNET Toolbox Focussen o Werken vanuit landelijke en regionale ambities naar lokale ambities o Functionele eisen afleiden vanuit de ambities en projectbehoeften 4

6 Criteria???? Geen nieuwe criteria voor het contractmoment Wel: Maatwerk via uniforme aanpak o Project ambities in lijn met algemene ambities o Functionele doelen per project met uniforme begrippen afleiden via Systems Engineering (SE) o Keteninstrumenten als CO2-ladder, Dubocalc voor zover relevant o EMVI volgens gunnen op waarde toegesneden op project en risico s o e.d. Richtlijnen voor aanpak met voorbeelden o Website met praktijkvoorbeelden o Publicaties met winstmogelijkheden o CROW handleidingen, o SE leidraad, o Trainingen/competentieprofielen o e.d. 5

7 Beter aansluiten op ambities Integrale aanpak + inzicht in keuzes geeft alle partijen duidelijkheid over doelen/nut/noodzaak/impact en voorkomt daarmee ruis, focusverlies en ambitie-erosie Max Duurzaam inkopen Criteria Agentschap-NL 6

8 Nieuwe aanpak Duurzaam GWW Duurzaam inkopen: van initiatief naar concrete project- en productgerichte realisatie en gebruik op basis van People, Planet, Profit Communicatief Risicomanagement: focus en communiceren wie en wat er nodig is om de top ambities te realiseren in concrete projecten en producten Integraal ambities doorvertalen via integrale projectorganisatie naar concrete project- en productgerichte realisatie en gebruik 7

9 Ontwikkel vanuit lijn EU-ambities stellen en communiceren Landelijke ambities stellen en communiceren in lijn met EU Regionale ambities stellen en communiceren in lijn met landelijk Organisatiespecifiek Lokale ambities stellen en communiceren in lijn met regio Integraal denken en werken organiseren TCO-budgetteren faciliteren Projectspecifiek: Projectambities stellen in lijn met lokale ambities: 16 parameters Projectdoelen, context en stakeholders formuleren Risico s formuleren: wie en wat staat de ambities/doelen in de weg In lijn met ambities/doelen functionele eisen stellen In lijn met ambities/organisaties/doelen bouworganisatievorm, contractvorm, inkoopstrategie en EMVI-criteria bepalen Vervolgens goed organiseren om de maximale waarde te realiseren Productspecifiek: Producteisen formuleren in lijn met projectdoelen en projectaanpak Productinkoop bepalen en de benodigde inkoopeisen formuleren in lijn met risicoprofiel en doelen/ambities 8

10 Stappen naar max duurzaam detailniveau Conceptfase Algemene doelen Gebiedsdoelen Lokale doelen Start PPP (People-Planet-Profit) Doelstellingen bepalen People Planet-Profit ontwikkelfase realisatiefase gebruiksfase Welvaart en welzijn sloopfase Sociale betrokkenheid Openbare ruimte en functies Toegankelijkheid Politieke en maatschappelijke belangen Watersysteem Bodem Energie Ecologie/landschappelijke structuur Mobiliteit Klimaatbestendigheid/emissie Bouwen Financiële haalbaarheid Budget/beschikbare gelden/subsidies Beheer en onderhoud Concurrentie Werkgelegenheid Organisatie en capaciteiten.. Overzicht van de circa 16 items die volgen uit de afwegingen landelijke doelen, integrale gebiedsontwikkelingen en de lokale ambities 9

11 Stappen naar max duurzaam Conceptfase Algemene doelen Gebiedsdoelen Lokale doelen Start PPP (People-Planet-Profit) ontwikkelfase realisatiefase Methodieken gebruiksfase Systems Engineering sloopfase Omgevingswijzer Ambitieweb Meetinstrumenten LCA: DuBoCalc TOM. Organisatievormen Integraal ontwerpen, Ontwerp ateliers detailniveau Hulpmiddelen CO2: CO2-ladder 2*2 vragen (focussen) ISO-9001 Lokale standaard inrichting openbare ruimte Betrekken personen belast met: Politiek Beleid (OR, milieu, economie, sociaal) Beheer Ontwerp Realisatie Marktbenadering 10

12 Stappen naar max duurzaam Methodieken conceptfase ontwikkelfase Realisatiefase gebruiksfase Systems Engineering sloopfase RAW/UAV-GC Ontwerp uitwerking Realisatiecontract Meetinstrumenten Plan van aanpak LCA: DuBoCalc TOM Beheersstrategie. Organisatievormen Traditioneel / E&C/ D&C / Alliantie Integraal Beheer Openbare Ruimte detailniveau Hulpmiddelen Leidraad keuze bouworganisatievorm (DSS) Gunnen op waarde CO2: CO2-ladder 2*2 vragen (review & focussen) ISO-9001 Rationeel beheer (weg, riool, groen) Betrekken personen belast met: Beleid (OR, milieu, economie, sociaal) Beheer Ontwerp Realisatie Marktbenadering 11

13 Kayersmolen Apeldoorn Budget ,= Wegen herasfalteren/reconstrueren Groenaanpassingen Voor 1 september klaar Minimaliseren overlast voor bedrijven 12

14 Kayersmolen Apeldoorn Resultaat met DI 1.0 Asfalt constructie 19 cm, minimaal hergebruik Redelijke overlast voor bedrijven Veel acties voor de opdrachtgever Lage aanneemsom, maar mogelijk aan einde overschrijding budget Kwaliteit mogelijk goed Minimum eis is gehaald Resultaat met DI 2.0 Asfaltconstructie 18 cm, maximaal mogelijk hergebruik Kwaliteit gegarandeerd, minimaal voor 10 jaar Slimme aanpak, volledig ontzorgen opdrachtgever Nauwelijks feitelijke overlast voor bedrijven Redelijke aanneemsom, einde binnen budget Logische eisen en daardoor passend aanbod Alle minimum eisen gerealiseerd en AP s zijn bijna allemaal contractonderdeel geworden Etc >> Zelfde prijs, meer waarde 13

15 14 Kayersmolen Apeldoorn

16 Kayersmolen Apeldoorn Risico s beheersen UAV-gc, met bepaalde risico s 100% opdrachtnemer Zorgen voor voldoende informatie voor goede inschrijving Doorspreken risico s en zorgen voor mondelinge inlichtingenronde Budget melden om overschrijding te voorkomen Beheerder en inkoper betrekken bij aanbesteding en beoordeling Snelle en transparante beoordeling 15

17 16 Kayersmolen Apeldoorn

18 17 Kayersmolen Apeldoorn

19 Kayersmolen Apeldoorn Traditioneel gestart met doelen en gewenste oplossingen Vervolgens snel en breed overleg met intern betrokkenen Restart gemaakt met formuleren ambities en top-eisen Via risicoanalyse en ambities de beperkte set functionele eisen uitgewerkt Daarna inschrijfleidraad en gunningsmatrix uitgewerkt en getuned Via algemene én mondelinge inlichtingen wensen en oplossingen afgetast UAV-GC contract, via aanbesteding met selectie EMVI: budget is maximaal, dus 80% op kwaliteit en 8.0 wint van en 6.0 Inschrijvers aanwezig bij openen enveloppen met prijs en bepalen eindcijfer Doorlooptijd 2 maanden voorbereiding Aanbesteding 1 maand incl. inlichtingenrondes Uitvoering 3 maanden, incl. werkvoorbereiding Volgende project: ambities vooraf intern opzetten en weer breed organiseren budget vast en maximaal op kwaliteit meer aandacht voor risico s en communicatie bij inlichtingen afhankelijk mogelijkheden/project CO2-ladder toepassen 18

20 Zelf verder met Duurzaam GWW Neem kennis van belangrijkste beschikbare informatie: Verkenning GWW (www.pianoo.nl) Leidraad SE (www.leidraadse.nl) (www.crow.nl) RISNET Toolbox Focussen (www.risnet.nl) UAV-GC, Gunnen op Waarde, DSS (www.crow.nl) DuboCalc (www.rws.nl) CO2-ladder (www.prorail.nl) Nieuw beschikbaar in de loop van 2011: Visiedocument Aanpak Duurzaam GWW Functionele eisen (met concrete voorbeelden) (www.leidraadse.nl) (www.crow.nl) Innovatie-agenda Meer informatie: stuur mail... 19

Rioolgemaal Borculo met persleiding

Rioolgemaal Borculo met persleiding Waterschap Rijn & IJssel Stappen zetten in duurzaamheid 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 5 4 Werkwijze 6 5 Resultaten 9 6 FAQ s 10 7 Bijzonderheden 12 8 Tips & ervaringen 13

Nadere informatie

Voorbeeldspecificaties Duurzaamheid in de GWW

Voorbeeldspecificaties Duurzaamheid in de GWW Voorbeeldspecificaties Duurzaamheid in de GWW 2 Inhoud Inleiding 05 1 Totstandkoming van deze memo 06 2 Behalen van duurzaamheidsdoelstellingen in projecten 08 3 Opstellen van Eisen 09 4 Voorbeeldeisen

Nadere informatie

Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal. De Waarde van lage levensduurkosten

Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal. De Waarde van lage levensduurkosten Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal De Waarde van lage levensduurkosten 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 6 4 Werkwijze 7 5 Resultaten

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Bijlage 2 GLBcollectieven Factsheets producten 1

Bijlage 2 GLBcollectieven Factsheets producten 1 GLB Collectieven - overzicht Factsheets versie: 20 november 2013 1. Keuzetraject collectieven Omschrijving Het keuzetraject omvat de keuzes die elke collectief moet maken om zich voor te bereiden op hun

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0 23 juni 2011 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Nadere informatie

Duurzaamheid bij RWS. Van visie naar praktijk. Annette Augustijn. Symposium Duurzame Infrastructuur 28 april 2011, Woerden

Duurzaamheid bij RWS. Van visie naar praktijk. Annette Augustijn. Symposium Duurzame Infrastructuur 28 april 2011, Woerden Ministerie van Infrastructuur en Milieu Duurzaamheid bij RWS Van visie naar praktijk Symposium Duurzame Infrastructuur 28 april 2011, Woerden Annette Augustijn Programmadirecteur Duurzaam RWS 28 april

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie def Datum juli 2012 Referentie 00397 Auteurs Mevr. E. Hulleman Mevr. E.T.M. Weersink Vestiging Raalte Boeierstraat 10K Postbus 235 8100 AE RAALTE Tel.nr. (0572) 362

Nadere informatie

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Inhoudsopgave VOorwoord 4 Leeswijzer 6 1. Systems Engineering 8 1.1 Achtergronden 8 1.2 Systeemdenken

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

SE-wijzer. voor BAM Infra

SE-wijzer. voor BAM Infra SE-wijzer Handleiding Systems Engineering voor BAM Infra SE-wijzer H a n d l e iding Systems Engineering voor BAM Infra SE-wijzer Handleiding Systems Engineering Juni 2008 Dit is een uitgave van Koninklijke

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Samenvatting Project Management Professional

Samenvatting Project Management Professional Samenvatting Project Management Professional Arie Bubberman Inhoudsopgave Voorbereiden project...4 Projectopdracht...4 Relatie met strategie en organisatie...4 Invullingen term projectopdracht...5 Afstemmen

Nadere informatie

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Plan van Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Opdrachtgever Rivus Versie Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Situatiebeschrijving 3 1.2 Rivus doelen en resultaten 4 2 Organisatie en Communicatie

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Uden Veghel Inleiding Voor u ligt het eindconcept van het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het Integraal Duurzaamheidbeleidsplan

Nadere informatie

51 oktober 2011. compact. Professioneel aanbesteden. Transparantie, lagere kosten en meer kwaliteit

51 oktober 2011. compact. Professioneel aanbesteden. Transparantie, lagere kosten en meer kwaliteit 51 oktober 2011 compact Professioneel aanbesteden Transparantie, lagere kosten en meer kwaliteit Professioneel aanbesteden Transparantie, lagere kosten en meer kwaliteit 51 oktober 2011 compact Inhoud

Nadere informatie

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing Handreiking systeemgerichte contractbeheersing INHOUDSOPGAVE Projectbureau Kwaliteitszorg... 3 Waarom deze Handreiking?... 5 Leeswijzer... 5 1. Naar een nieuwe relatie met de markt... 7 Nieuwe impuls

Nadere informatie

Rapport van bevindingen Onderzoek beheersing grote projecten. Opdrachtgever Rekenkamercommissie Apeldoorn

Rapport van bevindingen Onderzoek beheersing grote projecten. Opdrachtgever Rekenkamercommissie Apeldoorn Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport van bevindingen Onderzoek beheersing

Nadere informatie

info@duurzaamgww.nl www.duurzaamgww.nl Dag van Duurzaam GWW Inspiratieschrift

info@duurzaamgww.nl www.duurzaamgww.nl Dag van Duurzaam GWW Inspiratieschrift info@duurzaamgww.nl www.duurzaamgww.nl Dag van Duurzaam GWW Inspiratieschrift Welkom op de tweede Dag van Duurzaam GWW Een feestelijke dag! Er worden namelijk al vele stappen met Duurzaam GWW gezet, grote

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

Draagvlak voor duurzame energie

Draagvlak voor duurzame energie Draagvlak voor duurzame energie Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente 2 Draagvlak voor duurzame energie Inhoud Introductie s Als het eerste idee ontstaat Verkenning of haalbaarheids Van

Nadere informatie

Ambities en Prioriteiten 2014-2015

Ambities en Prioriteiten 2014-2015 2 2 Ambities en Prioriteiten 2014-2015 01. VERSTERKING EN VERBREDING Voorwoord door Patrick Buck voorzitter SKAO directeur projecten ProRail 2 De CO 2 -Prestatieladder verovert na de spoorbranche nu de

Nadere informatie

IAMM 2010 Infra Asset Management Monitor. Wat zijn de ontwikkelingen bij provinciale- en lokale beheerorganisaties?

IAMM 2010 Infra Asset Management Monitor. Wat zijn de ontwikkelingen bij provinciale- en lokale beheerorganisaties? IAMM 2010 Infra Asset Management Monitor Wat zijn de ontwikkelingen bij provinciale- en lokale beheerorganisaties? Inhoud De eerste Infra Asset Management Monitor 1 Asset management 3 De monitor: resultaten

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

Uitvraag: Kwartiermaker (team) / fase 2 Green Deal: Uitwerking Periode van inzet: januari juni- 2014

Uitvraag: Kwartiermaker (team) / fase 2 Green Deal: Uitwerking Periode van inzet: januari juni- 2014 Uitvraag: Kwartiermaker (team) / fase 2 Green Deal: Uitwerking Periode van inzet: januari juni- 2014 De Green Deal: Smart Energy Cities (afgekort SmEC) is op 12 november ondertekend. In de GD is voorzien

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten Quick scan Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten januari 2015 auteur: ir. H.W. Remmers In Samenwerking met: Voorwoord 3 Samenvatting en conclusies 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Waarom deze evaluatie?

Nadere informatie