Algemene Ledenvergadering. Studievereniging Machiavelli Voorzitter: Martijn Weeda. Notulist: Sofie Sloot. 1. Opening.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Ledenvergadering. Studievereniging Machiavelli 12-10-2010. Voorzitter: Martijn Weeda. Notulist: Sofie Sloot. 1. Opening."

Transcriptie

1 Algemene Ledenvergadering Studievereniging Machiavelli Voorzitter: Martijn Weeda Notulist: Sofie Sloot Aanwezigen: Martijn Weeda, Sofie Sloot, Suzanne Potjer, Inge van Leeuwen, Marthe Huigens, David Uiterwaal, Hidde Boersma, Steven Hannink, Manon Entius, Bart de Soet, Eugenio Hoogland, Lotte Ruppert, Thom Erbé, Tobias de Graaf, Sahel Setorg, Sara Ham, Estée Peeters, Sander van Haperen, Jasper Groot, Mara van Waveren, Lianne Hulsebosch, Lea Klarenbeek, Marijn Faling, Aeola Bruin, Oguzhan Kilic, Maikel Dudink, Rens Engelen, Quirine Buvelot, Bart van Bruggen, Anne Kootstra, Geertje Haverkamp, Matthijs Vastenburg, Joep Wessels Machtigingen: Guido van Garderen machtigt Estée Peeters Lieke Friedrichs machtigt Lianne Hulsebosch Yke Ntoane machtigt Rens van Engelen Wander Albert Marius Engbers machtigt Thom Erbe Mart Kamphuis machtigt Mara van Waveren (later binnengekomen machtigingen) Kirsten machtigt Sanne van Oosten Aeola Bruin machtigt Bart de Soet Inge machtigt Suzanne Potjer Algemene Stemprocedure: Vier stemopties: Voor, tegen, onthouding (betekent geen mening), blanco (betekent niet eens met stemprocedure). Agenda: 1. Opening 1

2 2. Goedkeuren notulen 3. Mededeling en binnengekomen stukken 4. Goedkeuring agenda 5. Jaarverslag 6. Jaarrekening 7. Kascommissie Decharge 8. Bestuur Decharge 9. Installatie bestuur 10. Installatie kascommissie 11. Beleidsplan 12. Begroting 13. Decharge presidium 14. Installatie presidium 15. WVTTK 16. Rondvraag 17. Sluiting 1. Opening Martijn opent de vergadering om uur. Martijn leest de machtigingen voor. 2. Goedkeuren notulen De notulen worden goedgekeurd. 3. Mededeling en binnengekomen stukken Mededeling vanuit het nieuwe bestuur: Steven zegt dat de Evaluatiecommissie weer door gaat. Op de volgende ALV zullen de resultaten gepresenteerd worden zoals in de tijdsplanning op de vorige ALV is weergegeven. Steven zegt dat momenteel de huisvesting van de studievereniging speelt. Er is nog niets definitief bekend maar de vereniging gaat er zoveel mogelijk aandoen om op de huidige locatie te blijven. Geertje en Bart Koot komen om uur binnen. Er zijn geen binnengekomen stukken. 4. Goedkeuring agenda Punt 5 Decharge presidium en punt 6 Installatie presidium verplaatsen. 1 van de leden zit Den Haag en komt later. De agenda is met deze voorgenomen wijziging vastgesteld. 5. Jaarverslag 2

3 Suzanne geeft een toelichting op het jaarverslag. Suzanne geef een korte inleiding, waarna doelstellingen, activiteiten en een slotwoord volgen. Suzanne zegt dat het een bewogen bestuursjaar met een divers bestuur was. Het bestuur was erg betrokken bij elkaar dacht mee met elkaar en bezocht elkaar activiteiten. Kirsten machtigt Sanne van Oosten. Suzanne zegt dat de onderwijscoördinator een tijdje uitgevallen is en de penningmeester geschorst. Suzanne bedankt alvast Bart en Eugenio (later meer). Suzanne zegt dat het jaar daardoor net iets anders was dan gemiddeld bestuursjaar. Er is veel aan ledenbinding gedaan wat 1 van de interne doelstellingen was. Er waren veel op eerstejaars gerichte activiteiten. En zelfs 4 van de 7 nieuwe bestuursleden zijn eerstejaars. Suzanne zegt dat dat positief is, want dan is een sterke laag gecreëerd. Ook ouderejaars zijn niet vergeten. Velen waren actief in commissies en kwamen naar activiteiten. De commissies zijn verscheiden en het is noodzaak voor het bestuur samen te werken met de leden. Voor de leden is het een kans om te ontplooien. Het bestuur moet leren werken met de commissies. Suzanne noemt de verschillende commissies op en licht bij elke coördinator een hoogtepunt (activiteit/reis) uit. De acquisitiecommissie heeft minder geld binnengehaald dan was gedacht. Maar er staat nu wel een commissie. Ook andere nieuwe initiatieven, als de evaluatiecommissie, gaan door. Er is een algemeen witboek gemaakt. Suzanne bedankt Inge expliciet. Aan de website is niets aan gedaan. Steven gaat de nieuwe website bouwen. Suzanne noemt Political Science Got Talent. Palestina heeft iedereen op een bepaalde manier veranderd. Het lijsttrekkersdebat in de Rode Hoed met zoveel media-aandacht. En tot slot, was de Masterclass klein maar fijn. Sanne vraagt waarom er maar 1 Docurama met sprekers was en 2 zonder. Sanne ziet graag sprekers bij de Docurama s in de toekomst. Per acclamatie is het jaarverslag goedgekeurd. 6. Jaarrekening Martijn legt de procedure uit omtrent de Kascie uit. Inge zegt dat er zich een uitzonderlijke situatie voordoet: er is geen winst en geen verlies. Inge ligt een aantal afzonderlijke bedragen toe. Er is een bonus van 7% en er komen incidentele inkomsten van voorgaande jaren nog binnen. De verhoging van het eigen vermogen is bijgeboekt. Voor het lustrum is 1000 euro gereserveerd. En Virtu en Fortuna moeten alumniactiviteiten organiseren! De deelnemersgelden van de masterclass zijn niet goed terug te vinden. Het is niet duidelijk wat er aan deelnemersgelden is binnengekomen. Verder worden docenten van de bijlessen betaald van het deelnemersgeld. Matthijs heeft heel veel niet gedeclareerd. Sahel moet haar tweede weekend nog betalen. Bij de Ruslandreis waren de kaartjes waren verkeerd geboekt. Dat verklaard waarom het bedrag zo hoog was uitgevallen. Voor Syrië is het deelnemersgeld gedeeltelijk teruggeboekt. Het lijsttrekkersdebat heeft een iets groter verlies. 3

4 Lea vraagt waarom er niets gebeurt met Virtu en Fortuna? Hidde zegt dat er is een afbouwregeling is van het bedrag dat Machiavelli elk jaar voor Virtu en Fortuna reserveert. Aeola vraagt waarom er is gekozen voor een bargarantie bij een sac-feest? Marthe zegt dat ze er vanuit ging dat het goed zou komen. Bij Scienta Calix was het was te mooi weer. Sander vraagt aan wie de voorgeschoten visa voor de Palestijnen betaald worden. Bart zegt dat hij het doorgeeft aan Iris. Maikel vraagt waarom er bij de weekenden en feesten steeds tekorten zijn en hoeveel mensen er komen. Inge zegt dat 50 man bij de weekenden komen. Er was verlies op het tweede weekend door de slechte planning. Bij feesten ongeveer 100 man. Er is geld voor om verlies te lijden. Het is beter om goede activiteiten te organiseren dan winst te draaien. Rens vraagt waarom er een potje onderzoeksmethoden (OM) 80 euro en 150 euro is. Aeola zegt dat er misschien in toekomst geld nodig is om het mogelijk te blijven maken. Bart zegt dat er 3 boeken statistiek aangeschaft zijn voor de bijlessen. De Kascie geeft advies aan ALV. Eugenio licht de brief toe. Voor een bedrag van 800 euro zijn geen bonnen en facturen te traceren. Echter het geheel geeft een goed beeld hoe de vereniging ervoor staat. Ze adviseerden de ALV om voor te stemmen. Verder heeft Wouter Schut er ook naar gekeken. Aeola vertrekt uur. Machtigt Bart de Soet. Sander van haperen vertrekt om uur. Rens zegt dat ongeveer 5400 euro verlies toch geen doelstelling kan zijn. Suzanne zegt dat er te weinig zicht was op hoe de vereniging ervoor stond. Niet alle verliezen waren perse nodig geweest. Het is moeilijk te zien en te bepalen wat nuttige en niet nuttige verliezen zijn. Bart wil de boel nuanceren en zegt dat er toch best veel winst is gemaakt. De jaarrekening wordt per acclamatie goedgekeurd. 7. Kascommissie decharge Bart koot vertrekt om uur. Suzanne bedankt Bart de Soet en Eugenio Hoogland. Suzanne zegt Wat hadden we zonder jullie gemoeten! Sanne vertrekt om 18.00uur Suzanne geeft Bart en Eugenio een cadeautje. Kascie is gedechargeerd per hamerslag. 8. Bestuur decharge Steven bedankt het oude bestuur, hij geeft Suzanne een cadeautje. Rest volgt. 4

5 Geertje wil Inge bedanken voor de inzichtelijkheid in het jaarverslag. Per hamerslag is het bestuur gedechargeerd. 9. Installatie bestuur Suzanne zegt dat de portier van BG5 zei dat Suzanne de sleutel niet meer mocht halen. Suzanne prijst de gedrevenheid van het nieuwe bestuur. Iedereen geeft z n voorganger een cadeautje (Matthijs geeft Estée 7 cadeautjes!) en wenst elkaar succes. Per hamerslag is het bestuur geïnstalleerd. 10. Installatie kascontrolecommissie De Kascie bestaat uit Bart, Eugenio, Davey en Esmee. Bart zegt dat ze het doen voor de eer, 3 oud-penningmeesters van Machiavelli en 1 van de FSR-FMG. Bart zegt dat de Kascie frequenter wil controleren. Per acclamatie is de Kascie opnieuw geïnstalleerd. 11. Beleidsplan nieuwe bestuur Steven zegt de goede punten van het oude bestuur te willen behouden. Van professionalisering naar vernieuwing. De interne evaluatie en de websitevernieuwing. Verder wil het nieuwe bestuur een nieuw boekhoudprogramma s en software. Hiervoor zullen ze informatie van andere verenigingen inwinnen. De externe functie zal invulling krijgen door goed contact met de ASVA en de FSR-FMG. Afgelopen boekverkoop was een uitzonderlijk goede boekverkoop. De webwinkel is vernieuwd. Meerdere pinautomaten is een leerpunt voor volgende boekverkoop. Net als de inning van ledengelden. Het bestuur wenst dit via een automatisch incassosysteem re realiseren. Deze punten zullen in de ALV behandeld worden. De secretaris is verantwoordelijk voor het ledenbestand. Er komt een vernieuwing van de Derde Dinsdag. Het is een opstap naar een metamorfose van de promotiekanalen. De onderwijscoördinator zal bovenop de nieuwe structurering van de bachelor zitten. Als politieke activiteit wil het nieuwe bestuur een nieuw concept introduceren: Villa Politica, het is de bedoelingen dat het een reeks avonden wordt. Verder zal een verkiezingsavond voor de eerste kamer georganiseerd worden. Er zal dit jaar meer geïnvesteerd worden in studiegerelateerde politieke activiteiten. De plannen voor de sociale activiteiten zijn onder andere om meer themaborrels te organiseren en 3 feesten en een groots gala. in samenwerking met andere verenigingen met misschien een diner vooraf. Verder zal de strijd der Machiavellianen en het student- docentvoetbal georganiseerd worden met wellicht andere sporten erbij. Op internationaal vlak wil gaat Machiavelli naar Turkije en worden de mogelijkheden voor China worden onderzocht. Verder gaat ze naar Brussel, een langweekend Krakow en wordt King of the Road weer georganiseerd. Eugenio zegt dat hij een vraag voor Sara en Mara heeft en maakt de opmerking dat dat rijmt. Eugenio vraagt waarom wel een feest met barquotum? Mara zegt dat het haalbaar is 5

6 mits een goede planning. Lea zegt over het Tweede weekend dat er een deadline is dat je niet meer kunt afzeggen. David vraagt waar ze de boekverkoop naartoe willen verplaatsen. Steven zegt te willen kijken naar mogelijkheden voor eigen opslag voor boeken net als JFAS. De commonroom is een mogelijkheid. Pinautomaten kunnen ze dan huren. Matthijs vraagt waarom ze niet gewoon automatische incasso gaan doen. Steven zegt het bij de volgende ALV waarschijnlijk aan de ALV voor te leggen. Steven zegt het wel dit jaar graag in te voeren. Sahel vraagt of het boekhoudprogramma ook aan de ALV voor te leggen. Sahel zegt dat gegevens overzetten moeilijk veel tijd kost. Ze geeft het bestuur mee erop te letten dat je mogelijk vertraging daardoor kan gaan oplopen. Steven zegt dat ze informatie hierover bij andere verenigingen willen inwinnen. Bart vraagt namens Aeola of er bijlessen van OM komen. Estee zegt dat ze dat gaat doen. Bart zegt dat het niet in het beleidsplan staat. De toezegging is door Estee gedaan dat ze er komen. Inge vraagt hoe de Politieke activiteiten georganiseerd gaan worden. Ze vraagt of er leden voor benaderd gaan worden. David dat 10 mensen in commissie het maximale is. Als er nu 17 mensen zijn adviseert hij subcommissies te maken omdat heel grote bijeenkomsten niet werken. Lotte neemt aan dat ze aan het eind minder mensen heeft. Sahel merkt op dat er meer geld is voor PAC. Lotte zegt ja. Suzanne vraagt ten koste van wat meer geld voor PAC. Martijn zegt dat je dat maar vraagt bij de begrotingsbehandeling. David zegt dat China niet gaat lukken. Met Aziaten moet je een goede vertrouwensband opbouwen, dat kan lang duren. Tobias zegt dat hij afwacht wat voor commissiehoofd er naar voren komt. Er zijn genoeg mensen die willen adviseren. Lea zegt dat je ook losse commissies kunt maken. Lea zegt dat het bestuur duidelijk naar voren moet brengen wanneer je je daarvoor kan aanmelden. Manon adviseert om iemand mee te nemen die chinees spreekt. Geertje vraagt waarom nu al een bestemming is bepaald. Ze zegt dat het beter is mensen zelf met plannen te laten komen. Laat de bestemming open. Steven zegt dat ze het nu aan het onderzoeken zijn wat de mogelijkheden voor China zijn. Binnen ongeveer 3 weken wordt het duidelijk of het China wordt. David vindt het aantal reizen laag maar weet dat het animo erg hoog is. Tobias zegt dat er wellicht nog 1 stedentrip na China te organiseren is. Mara zegt dat het hoofddoel van de vereniging niet de reizen zijn. Tobias zegt dat het aantal reizen voor een studievereniging gemiddeld gezien hoog is ten opzichte van andere verenigingen. Quirine vertrekt om 18.49uur. Per hamerslag beleidsplan goedgekeurd. 12. Begroting Sara zegt dat ze veel zaken heeft overgenomen. Sara maakt een opsomming: Inventaris, ICT verhuizing waar wellicht ook geld voor nodig is. Er is minder geld voor de alumni want er is geen subsidie van CSW voor alumni. Voor de studiereis van semester 2 wil Machiavelli gebruik maken van acquisitie, subsidie en een reservering. Er komt extra geld voor masterclass en voorlichting over de bachelor. Sara zegt veel geld te willen investeren in PAC, opnieuw politiek jongerencafé wat wellicht een extra motivatie is voor leden om te komen. Er zal subsidie aanvraagt worden voor villa politica. Extra geld de strijd der Machiavellianen, een breed sporttoernooi! Lea vraagt waarom bij acquisitie een min staat. Sara zegt sorry, een foutje. Suzanne zegt dat het jaar hiervoor 5000 euro acquisitie was. Het doel is om meer binnen halen. David vraagt 6

7 over de reiskosten. Er worden geen deelnemers aantallen genoemd. David vraagt waarop de getallen gebaseerd zijn. Tobias zegt Turkije 25, 35 Kraków, 25 China, King of the Road 40 max. personen, het Brussel uitje is nog niet bekend. Hidde vind dat je weinig leden bereikt met de grote reizen. Tobias zegt dat meer dan 25 mensen moeilijk is voor China. Manon zegt dat overal meer geld aan uitgegeven gaat worden en vraagt zich af waar het vandaan komt. Ze maakt de opmerking Is het een omgekeerde kabinet begroting Sara zegt dat er geld is. De vrijgevallen reserveringen gaan bijvoorbeeld naar villa politica. Matthijs vraagt zich af of 1500 euro voor 4 grote lezingen niet te weinig is. Lotte zegt dat oud-politici die dit doen het vaak uit morele overweging doen, omdat ze het leuk vinden om te komen spreken. Het geld is voor de mooie locaties en sfeerdingen. Bijvoorbeeld de Balie of de Rode hoed. Joep komt binnen om uur. Sahel vraagt wat je grootste activiteit word? Inge vertrekt om 19.05uur en machtigt Suzanne Potjer. Sara zegt dat ze overzicht wil houden. Sahel zegt dat zaalhuur al snel 500 euro kost. Bart zegt dat het advies van de kascie over de begroting positief is. Er zitten een paar schoonheidsfoutje in euro is een plusje. Verder geen inkomsten, maar wel subsidie bij de masterclass. Als je een mooi verhaal hebt is het oké. De kascie adviseert positief over de begroting Alle punten van kascie worden overgenomen als voorgenomen wijziging door Sara. Per acclamatie is de begroting aangenomen. 13. Decharge presidium Het presidium wordt gedechargeerd. 14. Installatie presidium Joep stelt zich voor. Joep, Sofie en Martijn worden opnieuw als presidium per hamerslag geïnstalleerd. 15. WVTTK Er is geen WVTTK. 16. Rondvraag Steven zegt drink een biertje met ons in het Atriumcafé. Mara zegt dat er een wet t-shirt contest en gratis flügel op de Oh Oh Cherso borrel is. Jasper zegt dat het bestuur meedoet aan wet-t-shirt contest. 17. Sluiting Martijn sluit om uur de ALV. 7

Algemene Ledenvergadering Studievereniging Machiavelli

Algemene Ledenvergadering Studievereniging Machiavelli Algemene Ledenvergadering Studievereniging Machiavelli 28 02 2011 Voorzitter: Martijn Weeda Vicevoorzitter: Joep Wessels Notulist: Sofie Sloot Aanwezigen: Martijn Weeda, Sofie Sloot, Suzanne Potjer, Niels

Nadere informatie

Machiavelli Wissel-ALV 17 oktober 2011

Machiavelli Wissel-ALV 17 oktober 2011 Machiavelli Wissel-ALV 17 oktober 2011 Aanwezig: Bestuur 2010-2011, Bestuur 2011-2012, Martijn Weeda (voorzitter presidium), Sofie Sloot (secretaris presidium), Joep Wessels (vice-voorzitter presidium),

Nadere informatie

Beleidsplan. Steven Hannink Sara Ham

Beleidsplan. Steven Hannink Sara Ham Beleidsplan Bestuur Machiavelli 2010 2011 Steven Hannink Sara Ham Jasper Groot Estée Peeters Lotte Ruppert Mara van Waveren Tobias de Graaf Voorzitter Penningmeester Secretaris Coördinator Onderwijs Coördinator

Nadere informatie

Motie inzake het eren van de Swaen van Eer en Gleurie. Deze zal meegenomen worden in de vergadering.

Motie inzake het eren van de Swaen van Eer en Gleurie. Deze zal meegenomen worden in de vergadering. Studievereniging Machiavelli Halfjaar ALV 20/02/2012 19-21u OMHP, zaal C3.23 Aanwezig: Yke Ntoane, Irene Kruijsen, Daan Dijkstra, Daan Bossuyt, Ewout Hasken, Luuc Brans, Loeki Tervoert, Bart van Bruggen

Nadere informatie

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe.

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe. Vergadering: ALV Datum: 03-10-2007 Aanwezig: Bestuur 06-07: Myrte, Marleen, Jos, Karijn, Mike en Arieke Bestuur 07-08: Jorien, Gaby, Milou, Jacqueline en Meike Raad van Advies: Christiane en Carlijn Leden:

Nadere informatie

Studievereniging Machiavelli Halfjaar ALV. Maandag 24 februari 2014 Oudemanhuispoort A0.08

Studievereniging Machiavelli Halfjaar ALV. Maandag 24 februari 2014 Oudemanhuispoort A0.08 Studievereniging Machiavelli Halfjaar ALV Maandag 24 februari 2014 Oudemanhuispoort A0.08 Aanwezigen: Simone Boes, Jesse Bolscher, Vincent Breedeveld, Bart van Bruggen (voorzitter Presidium), Aïcha Chaghouani,

Nadere informatie

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC Algemene Gegevens Kenmerk: ENIAC ALV 14 Datum: 03-0-14 Locatie: Halle Aanwezig: Johan Noltes, Rick Leunissen, Mark Steunenberg, Sjoerd van der Spoel, Mark Oude Veldhuis, Jasper Kuperus, Jurrien Wagenaar,

Nadere informatie

2. Ingekomen stukken Er is 1 stuk binnengekomen van de Kascommissie, dit zal worden behandeld bij het financieel jaarverslag van Timothy bij punt 7.

2. Ingekomen stukken Er is 1 stuk binnengekomen van de Kascommissie, dit zal worden behandeld bij het financieel jaarverslag van Timothy bij punt 7. Studievereniging Machiavelli Halfjaar ALV 20/02/2013 19.30-21u OMHP, zaal F0.02. Aanwezigen: Yael Aartsma (vice- voorzitter Presidium), Martine Abercrombie, Timothy Abraham, Dylan Ahern, Steven van Aken,

Nadere informatie

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen---------------------------------------------------------------------

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- Huishoudelijk Reglement Machiavelli Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld om de samenstelling, coördinatie,

Nadere informatie

Jorien vraagt toestemming voor de aanwezigheid van twee niet-leden. De ALV keurt dit goed.

Jorien vraagt toestemming voor de aanwezigheid van twee niet-leden. De ALV keurt dit goed. Vergadering: Algemene Ledenvergadering Datum: 18-06-2008 Aanwezig: Bestuur: Jorien, Inge, Gaby, Milou, Meike en Jacqueline Kandidaatsbestuur: Thijs, Chantal, Lian, Anne en Robin 19 leden twee niet-leden

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Bestuur Machiavelli 2010 2011. Steven Hannink Jasper Groot Sara Ham Estée Peeters Lotte Ruppert Mara van Waveren Tobias de Graaf

Halfjaarverslag. Bestuur Machiavelli 2010 2011. Steven Hannink Jasper Groot Sara Ham Estée Peeters Lotte Ruppert Mara van Waveren Tobias de Graaf Halfjaarverslag Bestuur Machiavelli 2010 2011 Steven Hannink Jasper Groot Sara Ham Estée Peeters Lotte Ruppert Mara van Waveren Tobias de Graaf Voorzitter Secretaris Penningmeester Coördinator Onderwijs

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

Notulen ALV 15-09-15. Aanwezig: Bestuur (4): Lisa Koks Judith Pel Emma Kabel Nynke van Leeuwen

Notulen ALV 15-09-15. Aanwezig: Bestuur (4): Lisa Koks Judith Pel Emma Kabel Nynke van Leeuwen Notulen ALV 15-09-15 Aanwezig: Bestuur (4): Lisa Koks Judith Pel Emma Kabel Nynke van Leeuwen Kandidaatsbestuur (5): Sara Corbey Merel de Beer Steven Lindelauff Stijn Voet Ali Yurtseven Leden: Melle Koletzki

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Financieel jaarplan Studievereniging PAP

Financieel jaarplan Studievereniging PAP Financieel jaarplan Studievereniging PAP 2008-2009 Inhoud Pagina Begroting Studievereniging PAP 2008-2009 2 Toelichting op de begroting Verenigingsinkomsten 4 Kantoor 4 Bestuur & Vereniging 5 Commissies

Nadere informatie

Halfjaarverslag Bestuur 2009-2010

Halfjaarverslag Bestuur 2009-2010 Suzanne Potjer Hidde Boersma Inge van Leeuwen David Uiterwaal Matthijs Vastenburg Sahel Setorg Marthe Huigens 1 Inhoud Voorwoord 3 Voorzitter 6 Penningmeester 9 Secretaris 11 Onderwijs 14 Internationaal

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering der Faculteitsvereniging Utrechtse Filosofiestudenten. Datum: 1 oktober 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering der Faculteitsvereniging Utrechtse Filosofiestudenten. Datum: 1 oktober 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering der Faculteitsvereniging Utrechtse Filosofiestudenten Datum: 1 oktober 2009 Locatie: Langeveld E036, Langeveldgebouw, Heidelberglaan 1, 3584 CS Utrecht Aanwezig: Tineke

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta Agenda Algemene Ledenvergadering 16 juni 2015 Inloop 19.30 uur, start 20.00 Grand Café Time Out (Poelestraat 34-36) 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vaststellen vorige notulen 4. Bestuursmededelingen

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

Jaarverslag. Bestuur Machiavelli 2010 2011. Steven Hannink Jasper Groot Sara Ham Estée Peeters Lotte Ruppert Mara van Waveren Tobias de Graaf

Jaarverslag. Bestuur Machiavelli 2010 2011. Steven Hannink Jasper Groot Sara Ham Estée Peeters Lotte Ruppert Mara van Waveren Tobias de Graaf Jaarverslag Bestuur Machiavelli 2010 2011 Steven Hannink Jasper Groot Sara Ham Estée Peeters Lotte Ruppert Mara van Waveren Tobias de Graaf Voorzitter Secretaris Penningmeester Coördinator Onderwijs Coördinator

Nadere informatie

Stichting Paul erdős. Onderwerpen

Stichting Paul erdős. Onderwerpen Stichting Paul erdős Voorzitter David Laan Notulist Mike de Haan Aanwezig David Laan, Melin Walet, Mike de Haan Gasten Locatie van de bijeenkomst Brainwave Datum 11 december 2015 11:21 12:08 Onderwerpen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN STUDIEVERENIGING CONGO. (laatst gewijzigd: 06 december 2016)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN STUDIEVERENIGING CONGO. (laatst gewijzigd: 06 december 2016) Huishoudelijk Reglement van Studievereniging CONGO _ _ Pagina 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN STUDIEVERENIGING CONGO. (laatst gewijzigd: 06 december 2016) Artikel 1 1. Leden hoeven zich niet elk jaar

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

2. Concept Notulen Algemene Ledenvergadering 26 november 2014 (5 min.) Geen opmerkingen op de notulen. Deze worden (zonder wijzigingen) vastgesteld.

2. Concept Notulen Algemene Ledenvergadering 26 november 2014 (5 min.) Geen opmerkingen op de notulen. Deze worden (zonder wijzigingen) vastgesteld. Datum: 27 mei 2015 Aanwezigheid Aanwezig: Peggy van Holst Pellekaan (directie), Reyer ten Napel, Renske Wagenaar (voorzitter), Rob Hoitink (penningmeester) Heleen Scheer (secretaris), Renate Floor, Peter

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

Notulen ALV 26-09-2015

Notulen ALV 26-09-2015 Notulen ALV 26-09-2015 1. Opening Voorzitter Wendy Tavenier doet het welkomstwoord. Er zijn nieuwe leden bij en daardoor stelt het bestuur zich nogmaals voor. Vervolgens wordt de ALV gepresenteerd aan

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Studievereniging Machiavelli

Studievereniging Machiavelli Studievereniging Machiavelli Bestuur 2006/2007 Beleidsplan 1 Inhoudsopgave Algemeen blz. 3 Voorzitter blz. 5 Penningmeester blz. 8 Secretaris blz. 10 Politieke Activiteiten Coördinator blz. 12 Sociale

Nadere informatie

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Algemeen Met dit formulier solliciteer je voor een functie in één van de commissies van S.F.V. Cedo Nulli om zo actief lid te worden. Actief lidmaatschap

Nadere informatie

Ledennotulen Bestuursvergadering 15 5 februari 2015 S.D.V.N. DANCE FEVER

Ledennotulen Bestuursvergadering 15 5 februari 2015 S.D.V.N. DANCE FEVER Ledennotulen Bestuursvergadering 15 5 februari 2015 S.D.V.N. DANCE FEVER Locatie en tijd Secretariaat Villa van Schaeck, 13:30 uur Aanwezigen Tom Lormans, Carine Eskes, Kim Schuurman, Manon Verheijen,

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 Aanwezig: Peter Zandveld, lid Amsterdam en voorzitter EGCC, tevens gemachtigde voor Allard Köster, lid NGoB, Merlijn Kuin, lid NGoB, Eric van de Marel, voorzitter

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Beleidsplan Bestuur 2009-2010

Beleidsplan Bestuur 2009-2010 Beleidsplan Bestuur 2009-2010 Suzanne Potjer Hidde Boersma Inge van Leeuwen Matthijs Vastenburg David Uiterwaal Sahel Setorg Marthe Huigens 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorzitter 6 Penningmeester 9 Secretaris

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN

REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN Met het tekenen van het de overeenkomst studieverenigingen 2015-2016 gaan de studieverenigingen ook akkoord met dit document. In het studiejaar

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Locatie: Turnhal TurnAround, 1 e straat 52 Afwezig met afmelding: Lisanne Krul, Rob van Hellemond, Chantal Beekman, Tine Noordman, Rina Oudenaarde,

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING USLAS ATLAS NOTULEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING USLAS ATLAS NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING USLAS ATLAS NOTULEN DATUM: 1 april 2014 AANVANG: 19:30 LOCATIE: Drift 21, zaal 0.32 Aanwezig: Bestuur: Julia Matser, Jules Swinkels, Nathalie Immerzeel, Daan van den Berg, Saskia

Nadere informatie

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Agenda Opening en mededelingen Goedkeuring notulen van 12 november 2013 Jaarverslag 2013 Verslag Kascommissie/Verkiezing Vaststellen jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

Financieel jaarverslag F.C. Sophia 2014-2015

Financieel jaarverslag F.C. Sophia 2014-2015 Financieel jaarverslag F.C. Sophia 2014-2015 Hallo lezer! Penningmaestro: Rits Joosten Kascommissie: Gaia Klabbers & Mark van Doorn Het jaar is voorbij en dus is het tijd voor een financieel jaarverslag.

Nadere informatie

Industrieel Ontwerpen

Industrieel Ontwerpen Industrieel Ontwerpen Algemene LedenVergadering 2017 Financiën 2016 Algemene LedenVergadering 2017 1. Financieel jaarverslag 2016 2. Goedkeuring kascommissie en decharge bestuur 3. Begroting lopende jaar

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

verstuurd via de mail en zoals gebruikt in deze notulen. Josianne: Er zijn badges besteld voor de leden met daarop de naam van het lid en de

verstuurd via de mail en zoals gebruikt in deze notulen. Josianne: Er zijn badges besteld voor de leden met daarop de naam van het lid en de Notulen algemene ledenvergadering VCMS Nijmegen Genodigd Alle leden der VCMS Nijmegen Datum 07-10-2015 Locatie studiecentrum Radboudumc (precieze lokaal volgt) Aanvang 19:30 Aanwezigen: Josianne luijten,

Nadere informatie

VERON afdeling Amsterdam

VERON afdeling Amsterdam Afz: VERON afd. Amsterdam P/A Tolkamerstraat 105 1107 PC Amsterdam Zuidoost. 1 Voorwoord voorzitter Beste Amsterdamse radioamateurs, Na een onderbreking van enkele jaren hebben wij op 7 en 8 september

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering VASTUS 13 november 2014

Agenda algemene ledenvergadering VASTUS 13 november 2014 Beste leden, Hierbij doen wij jullie de agenda van de algemene ledenvergadering 13 november 2014 toekomen. De ALV vindt plaats van 15.00 16.00 uur. Na de agenda vindt u alle documenten voor de vergadering.

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Plaats & datum: Brekers, 7 mei 2016 Aanwezigen: Ivan Louer (IL, vz), Max de Groot (MdG, algemeen bestuurslid, Jan Snoek

Nadere informatie

Erik: Dit jaar gaan we verder met bijna hetzelfde B-team als vorig jaar en iedereen is erg gemotiveerd en we hebben de eerste wedstrijd al gewonnen.

Erik: Dit jaar gaan we verder met bijna hetzelfde B-team als vorig jaar en iedereen is erg gemotiveerd en we hebben de eerste wedstrijd al gewonnen. Notulen ALV Sonics 10 oktober 2016 Aanwezig: Gerard, Joost, Remko N, Remko S, Iris, Marjolein, David, Eleonoor, Charlotte, Renate, Toon, Remen, Niels, Stefan, Lars, Bas, Jorik, Jeroen, Erik, Maaike, Henk-Jan,

Nadere informatie

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV 08-02-2012 I Reglementaire bepalingen 1. Dit reglement is ondergeschikt

Nadere informatie

Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015

Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015 Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015 Algemene Ledenvergadering 2 oktober Klaas Wilts - Voorzitter Tineke Ellens - Secretaris Marlies Kok - Penningmeester Lotte Hermans - Commissaris Intern Mark van

Nadere informatie

Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht.

Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht. Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht. Aanwezig: 16 personen waren aanwezig: Regioleden: Ir. J.F.S. de Jongh Ir. J. van den Berg F.C.H.D. van den

Nadere informatie

Notulen ALV 20 september 2012 2012-2013 Studievereniging Europese Studies

Notulen ALV 20 september 2012 2012-2013 Studievereniging Europese Studies 1 Datum: 20 september 12 Aanvang: 19:50 Aanwezigen: Jasper Stuart, Bas van der Sande, Mark Bijlsma, Elwin van der Klis, Jelmer Peter, Luuk Hendrix, Denise Coengracht, Laura Steenbrink, Esther Sinnige,

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Agenda Bestuursvergadering december 2014 S.D.V.N. DANCE FEVER

Agenda Bestuursvergadering december 2014 S.D.V.N. DANCE FEVER Agenda Bestuursvergadering 11 19 december 2014 S.D.V.N. DANCE FEVER Locatie en tijd Secretariaat Villa van Schaeck, 13.00 uur Aanwezigen Tom Lormans, Carine Eskes, Roxanne Oude Alink en Kim Schuurman Agenda

Nadere informatie

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarrekening 2014 5. Jaarverslag 2014 6. Bestuur: Voorzitter aftredend en herkiesbaar.

Nadere informatie

verloting Ja... je leest het goed!!!

verloting Ja... je leest het goed!!! Kop hoofdartikel Opgericht 14 september 1973 MAART 2012 CLUBNIEUWS 26 JAAARGANG 3 verloting Ja.... je leest het goed!!! Er zijn leuke prijzen te winnen en het enige wat jij hoeft te doen is naar de Algemene

Nadere informatie

Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013

Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013 Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Lief lid, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen ZaZa, de studievereniging voor studenten Nederlands in Groningen.

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering F.c. Sophia woensdag 26 augustus 2015

Agenda Algemene Ledenvergadering F.c. Sophia woensdag 26 augustus 2015 Agenda Algemene Ledenvergadering F.c. Sophia woensdag 26 augustus 2015 1. Opening: 18:06 Aanwezig: Rits Joosten, Kirsten Shuttleworth, Lorenzo Girardi, Shad Raoef, Tom Meijer, Hanneke Nooijen, Laura Govers,

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Aanwezig : P. Derks, K. Vasterman, M. Pouwels, G. Wouters, M. de Horde, J. de Folter, T. van der Linden, M. Meulendijks, H. Driessen, P. van Gemert,

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement der Studievereniging Pedagogische Wetenschappen PAP Zoals vastgesteld op de Tweede- ALV, 11 februari 2016 1 1 Gebaseerd op het HR van het bestuur 2009-2010, zoals vastgesteld op

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI PLAATS: AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Agnes,, Ingrid, Jeroen, Martijn Welkom Mededelingen, o.a. over Formatie (SvZ & info besluitvormingsproces

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta Agenda Algemene Ledenvergadering 17 februari 2015 Inloop 19:30 uur, Start 20:00 uur. Café the Crown (Gedempte Zuiderdiep 2) 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vaststellen vorige notulen 4. Bestuursmededelingen

Nadere informatie

Notulen van de Algemene leden vergadering van de stichting ECOLIFE Arnhem. Locatie: Hommelsestraat 19 6828 AJ Arnhem, om 19:00 uur.

Notulen van de Algemene leden vergadering van de stichting ECOLIFE Arnhem. Locatie: Hommelsestraat 19 6828 AJ Arnhem, om 19:00 uur. ST.ECOLIFE Vergadering ST ECOLIFE Datum 04-04-2015 Notulen van de Algemene leden vergadering van de stichting ECOLIFE Arnhem. Locatie: Hommelsestraat 19 6828 AJ Arnhem, om 19:00 uur. 1- Opening en vaststelling

Nadere informatie

Begrotingsvoorstel. Studievereniging Psychologie in Nijmegen

Begrotingsvoorstel. Studievereniging Psychologie in Nijmegen Begrotingsvoorstel Studievereniging Psychologie in Nijmegen 2013-2014 VI e Bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen Fenna Dekkers Voorzitter Ilse Baijens Secretaris Bas Romeijn Penningmeester

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 1. ALPHA Het Algemeen Platform Humanoria Amsterdam is de faculteitsvereniging voor de studieverenigingen en bladen van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van

Nadere informatie

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website.

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website. Verslag algemene ledenvergadering 9 november 2009 te Driebergen 13:19 Opening Voorzitter Jur v/d Velde opent de vergadering met het introduceren van de doelstellingen van Provero. Daarna stellen de oprichters

Nadere informatie

Nieuwe School Algemene Ledenvergadering 13 juni 2013

Nieuwe School Algemene Ledenvergadering 13 juni 2013 Nieuwe School Besteding van de ouderbijdragen Werkelijk Begroot Werkelijk 2011 2011 2010 Kamp / Schoolreis 12.694 12.694 11.500 14.606 Feesten, Kerst, Sinterklaas 2.186 3.353 3.000 2.093 Zwemmen 4.817

Nadere informatie

Algemene Afdelingsvergadering te Nijmegen

Algemene Afdelingsvergadering te Nijmegen Algemene Afdelingsvergadering 04-09-2017 te Nijmegen 1 Notulen Maandag 4 september 2017, 19:45 Café de 4 Heeren, Nijmegen. 1. Opening door Cyriel van Vugt Cyriel heet iedereen welkom en geeft een korte

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht.

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht. Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering 05-03-2010 Dartvereniging Marktzicht. De voorzitter opent de vergadering heet een ieder welkom en vraagt de aanwezige de presentielijst te tekenen. 2. Deponering

Nadere informatie

1.Opening Opening 19:20 DM: dit is de laatste vergadering van bestuur 10-11. Ik zal extra op de tijd letten.

1.Opening Opening 19:20 DM: dit is de laatste vergadering van bestuur 10-11. Ik zal extra op de tijd letten. Algemene Ledenvergadering, 08-09-2011 Datum: 08-09-2011 Aanvang: 19:00 uur Locatie: Universiteitsbibliotheek/Doelenzaal Aanwezigen bestuur: Dieneke Mooiman(DM), Wladimir Riphagen(WR), Nienke Varkevisser(NV),

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

Versie A P R I L

Versie A P R I L Versie 1.0 1 6 A P R I L 2 0 1 3 16-4-2013 ALV wijkvereniging Westeinde 1 Opening Róman van der Meulen: Secretaris Pauze over ca. 1.15 uur 16-4-2013 ALV wijkvereniging Westeinde 2 Agenda 1. Opening 2.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2016-2017 door Inleiding Voor u ligt het financieel verslag van Stichting Rino. Het bestaat uit een realisatie van het boekjaar 2016-2017, inclusief de twee begrotingen die voor

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

AAV. Midden-Brabant. 9 december 2015

AAV. Midden-Brabant. 9 december 2015 AAV Midden-Brabant 9 december 2015 Agenda AAV Voor de Pauze 1. Opening & Vaststellen agenda 2. Mededelingen 3. Toelichting bestuur AAV oktober 4. Notulen 24 juni 5. Realisatie begroting 2015 6. Beleidsplan

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

WORD JIJ HET NIEUWE GEZICHT VAN PAP?

WORD JIJ HET NIEUWE GEZICHT VAN PAP? WORD JIJ HET NIEUWE GEZICHT VAN PAP? BESTUURSINFORMATIEBOEKJE 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Het bestuur 4 Voorzitter 4 Secretaris 5 Penningmeester 5 Coördinator Studie-inhoudelijk 6 Coördinator Ontspanning

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering. Hondensportvereniging Dronten e.o. 27 mei 2013. Kantine Hondensportvereniging Dronten e.o. Aanvang: 20:00 uur

Notulen Algemene Ledenvergadering. Hondensportvereniging Dronten e.o. 27 mei 2013. Kantine Hondensportvereniging Dronten e.o. Aanvang: 20:00 uur Postadres: Postbus 264, 8250 AG Dronten Locatie: Het Kamp te Dronten Telefoon (0321) 38 07 22 Internet: www.hsvdronten.nl E-mail: secretariaat@hsvdronten.nl Inschr. KvK Lelystad 40656537 Notulen Algemene

Nadere informatie

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015 Financieel jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie 2014 4 april 2015 1 Geachte leden van de Vereniging Officieren Cavalerie, Hierbij het financiële jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie, ter

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering 13 oktober 2016 Aanwezig: 30 leden (inclusief bestuursleden) Voorzitter: Wil Koot Secretaris: Vacant Penningmeester: André Kramer Algemeen bestuurslid: Robert-Jan Post

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond (VGR) Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond De vergadering wordt geleid door dhr. Riekus Wolzak. Notulist is Jan

Nadere informatie

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen!

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! Zoekboekje 2017-2018 Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! bestuursfunctie bij DWARS Groningen Wil jij een jaar lang bezig houden met groene en linkse politiek? Bestuurlijke en politieke ervaring

Nadere informatie

Rozemarijn heeft een document afgegeven aan Nina, de opmerkingen hieruit zal Nina ook steeds vermelden er ook steeds bij vermelden.

Rozemarijn heeft een document afgegeven aan Nina, de opmerkingen hieruit zal Nina ook steeds vermelden er ook steeds bij vermelden. ALV 22 april 2015 Opening Sasha opent de vergadering om 19.10 uur. Sasha geeft aan dat we erg blij zijn dat iedereen toch is komen opdagen ondanks dat het wellicht niet het meest spannende onderwerp is.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging Sticky

Huishoudelijk Reglement Studievereniging Sticky Huishoudelijk Reglement Studievereniging Sticky 29 oktober 2015 versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Doel In het Huishoudelijk Reglement van Studievereniging Sticky legt de Algemene Ledenvergadering toevoegingen

Nadere informatie

1. Functieomschrijvingen

1. Functieomschrijvingen Beleidsplan Bestuur 2011 2012 1. Functieomschrijvingen Voorzitter De functie van Voorzitter wordt dit jaar bekleed door Erlijn Netz. De Voorzitter heeft zitting in het dagelijks bestuur van de vereniging

Nadere informatie

Notulen stichtingsvergadering 18 juli 2014

Notulen stichtingsvergadering 18 juli 2014 Notulen stichtingsvergadering 18 juli 2014 Aanwezig zijn: Duco Reuter Hofdijk Daniel de Leeuw De Kerk Mark-Jan Versluis Coolhaven George Schuddebeurs Cite Jelle de Waard De Snor Ronald van Ommen Piramide

Nadere informatie