Invallersinformatie. Informatie voor inval-leerkrachten en inval-onderwijsassistenten in het basisonderwijs.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invallersinformatie. Informatie voor inval-leerkrachten en inval-onderwijsassistenten in het basisonderwijs."

Transcriptie

1 Invallersinformatie Informatie voor inval-leerkrachten en inval-onderwijsassistenten in het basisonderwijs. 1

2 Welkom! SLIM Personeelsbemiddeling (hierna: SLIM) is de bemiddelaar in het basisonderwijs die de juiste leerkracht, vakleerkracht of onderwijsassistent kan matchen aan de vervangingsvraag. Wij werken momenteel voor meer dan 500 scholen, die dagelijks behoefte hebben aan een invalkracht. Aanmelding & intake Jij hebt je aangemeld bij SLIM en in dit informatieblad informeren we jou over de werkwijze van SLIM en wat SLIM voor jou kan betekenen. Na je aanmelding volgt er een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we je wensen en eisen omtrent het werken als invalkracht. Wat doet SLIM? SLIM kan jou als invalkracht bemiddelen naar de school die een invalkracht nodig heeft. Dit kan voor een korte of langere periode zijn. Je komt in dienst bij het bestuur waarvoor je invalt. SLIM regelt samen met jou dat je de juiste papieren en formulieren beschikbaar hebt zodat, nadat je hebt ingevallen, je uitbetaling kunt ontvangen. Verder kan SLIM nieuws en informatie, maar ook vacatures (kort of lang) verstrekken omtrent invalwerk. SLIM fungeert als aanspreekpunt en zal waar mogelijk jou voorzien van informatie en hulp bieden waar dit mogelijk is. SLIM wordt jouw vaste contactpersoon voor al het invalwerk. Wij willen je graag veel succes wensen en zien een goede samenwerking tegemoet. Het SLIM-Team! Ps. Ben je ingeschreven voor de kinderopvang? Vraag specifieke info bij ons aan! 2

3 Voorbereiding Startklaar voor invalwerk? Voordat SLIM jou kan inzetten/bemiddelen naar één van de aangesloten scholen moet je dossier startklaar worden gemaakt. De volgende zaken moeten worden geregeld: Je hebt een intakegesprek bij SLIM gehad. Jouw personeelsdossier (zie pagina 4 voor wat dit precies inhoudt) is volledig en actueel. Je gaat akkoord met de gedragsregels die verderop in dit blad zijn genoemd. Je houdt je beschikbaarheid goed bij via SLIMLog (zie hierna voor meer informatie over de SLIMLog) op onze website. Je bent telefonisch goed bereikbaar. Tips ter voorbereiding Zoek informatie op over de besturen die zijn besproken tijdens je intake. Maak een rondje (eventueel via Google maps) langs alle scholen. Zorg ervoor dat je een passend voic bericht instelt, voor in het geval je niet bereikbaar bent. Check of je foto s en berichten op social media representatief zijn. Maak je cv up-to-date en zorg voor een basis voor een goede sollicitatiebrief. Dit kan van pas komen voor eventuele vacatures. Zorg ervoor dat je er representatief uitziet tijdens het invallen. Maak enkele dagprogramma s (voor verschillende groepen) zodat je, indien de situatie dit vraagt, lesmateriaal achter de hand hebt. 3

4 Voorbereiding - vervolg Personeelsdossier Je personeelsdossier bestaat uit de volgende documenten: Paspoort of Identiteitskaart Salarisspecificatie Diploma( s) CV Persoonsgegevensformulier (SLIM) Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Bankpas Loonbelastingverklaring (Belastingdienst) Aanleveren personeelsdossier Je levert de documenten (kopieën) van het personeelsdossier in bij SLIM. SLIM stuurt, nadat je voor het eerst bij het betreffende bestuur hebt ingevallen, de gegevens (digitaal) door aan het administratiekantoor. Het administratiekantoor regelt vervolgens (namens het bestuur waarvoor je hebt gewerkt) de uitbetaling. Informatie over uitbetaling en salaris vind je verderop onder het kopje Salaris. Aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Voor de aanvraag van een VOG kun je contact opnemen met ons. Je ontvangt een e- mail met een link waarmee je, met je DigiD, een VOG kunt aanvragen. De kosten van de VOG betaal je eerst zelf en kun je mogelijk declareren, zie het kopje declareren. Hoelang zijn mijn documenten geldig? Op het document zelf is de geldigheid terug te vinden. Zo is bijvoorbeeld de VOG zes maanden geldig. Je bent zelf verantwoordelijk voor het up-tot-date houden van de documenten in je personeelsdossier. Wanneer je opmerkt dat een van de documenten uit het personeelsdossier verlopen, kun je contact opnemen met SLIM. Wij kunnen met je bespreken welke, en of het noodzakelijk is om, gegevens opnieuw aan te leveren. 4

5 Voorbereiding - vervolg Actualisatietermijn Vaak hanteren administratiekantoren (in opdracht van het bestuur) een actualisatietermijn voor het actualiseren van verschillende documenten. De actualisatietermijn is meestal een periode van een aantal maanden (3 tot 12 maanden). Deze periode begint te lopen na de laatste dag dat je hebt ingevallen (met geldige gegevens) voor het betreffende bestuur. Is de actualisatietermijn verstreken en ga je vervolgens weer werken voor hetzelfde bestuur, dan stuurt SLIM opnieuw het personeelsdossier door aan het administratiekantoor. Het personeelsdossier moet actueel of geactualiseerd zijn. Wanneer SLIM je heeft ingezet voor invalwerk en het blijkt dat er documenten zijn verlopen dan zal de administratie van SLIM dit van je opvragen. Indien je gegevens niet up-to-date zijn, kan dit consequenties hebben voor de mogelijkheid invalwerk te verrichten en/of voor (de uitbetaling/hoogte van) je salaris. Adreswijziging Wanneer je gaat verhuizen is het belangrijk dat je jouw gegevens wijzigt op je SLIMLog-account. Wij ontvangen hiervan een melding en sturen je nieuwe gegevens door naar het administratiekantoor. Hiervoor is het nodig om een nieuw personeels- en loonbelastingformulier in te vullen en op te sturen naar SLIM. Dit kan per of per post. SLIMLog Na het intakegesprek ontvang je inloggegevens voor SLIMLog. Een handig systeem waar je onder andere voor het volgende kan regelen/inkijken: aangeven dat je beschikbaar bent voor een beschikbare invalklus het wijzigingen van je beschikbaarheid; een vacature overzicht; een overzicht van je eigen verrichte invalwerk; een overzicht van de invalpools waaraan je bent gekoppeld; een overzicht van tijdelijke onderbreking; een overzicht van de scholen/besturen; het wijzigen van je gegevens; informatie over workshops. Via onze website rechts bovenaan, inloggen. 5

6 Werk aan de winkel! Dagelijks krijgt SLIM te maken met vele bemiddelingsaanvragen. Bij elke aanvraag wordt onder andere naar de dag(en), groep, reden van inval en (eventuele) voorkeur van invaller gevraagd. Voldoet de aanvraag aan jouw wensen en reistijd, dan nemen we telefonisch contact met je op of sturen we per een uitnodiging. Verzoek tot invalwerk SLIM kan je op maandag t/m donderdag van uur, vrijdag van uur en zondag van uur bellen met het verzoek om in te vallen. Tijdens het telefoongesprek bespreken we de aanvraag met je en zodra je akkoord geeft, gaan we je inplannen. Per krijg je meteen een bevestiging van de aanvraag. Deze informatie kun je tevens zien op je SLIMLog-account. Vacatures Voor langdurige aanvragen stellen wij samen met de school een vacature op. Deze vacatures kun je inzien via je SLIMLog-account. Reageren kan naar het gevraagde adres in de vacature. Wanneer je gereageerd hebt en de sluitingsdatum van de vacature is verstreken, neemt de school mogelijk contact met je op. Vanaf dat moment neemt de school de sollicitatieprocedure over. Ga je invallen? Maak een goede indruk! Wees een halfuur voor schooltijd aanwezig. Zorg ervoor dat je er representatief uit ziet. Neem de planning van de dag door met de desbetreffende school. Zorg voor een goede communicatie. Neem een positieve houding aan. Neem meteen je rol in als leerkracht of assistent. Toon verantwoordelijkheidsgevoel. Zorg voor een volledige afronding en overdracht van je werkzaamheden. Creëer een veilig en creatief klimaat voor de kinderen. 6

7 Gedragsregels Naast de tips om een goede indruk te maken, is het natuurlijk belangrijk dat jij je aan de gedragsregels houdt. Het gaat om algemene regels, die eventueel per schoolbestuur kunnen verschillen. We raden je aan om dit vooraf met de schooldirecteur te bespreken. Algemene regels 1. Als invaller ben je verplicht alle, door of namens het schoolpersoneel, opgedragen werkzaamheden die tot het vervangingswerk behoren en welke redelijkerwijs kunnen worden verlangd, met interesse, respect en verantwoordelijkheidsgevoel uit te voeren. 2. Je bent verplicht tijdens het invalwerk, maar ook daarna, je te houden aan geheimhouding tot alle zaken die voortvloeien uit de werkzaamheden. 3. Als invaller dien je altijd de veiligheidsvoorschriften op de desbetreffende werkplek in acht te nemen. Bij calamiteiten zoals brand, moeten de richtlijnen en aanwijzingen van de desbetreffende, verantwoordelijke leidinggevende worden opgevolgd. 4. Als invaller dien je afwezigheid tijdig bij de school en bij SLIM door te geven. 5. School gerelateerde, inhoudelijke zaken waarmee je als invaller te maken hebt, worden besproken met de schooldirecteur. 6. Voor het bespreken met leerlingen van actuele maatschappelijke nieuwsonderwerpen wordt eerst overleg gepleegd met de schooldirecteur, mogelijk is er binnen de school hieromtrent een beleid of plan van aanpak. 7. Klachten, ontevredenheden of andere negatieve zaken met betrekking tot de school, kun je met SLIM bespreken. Aankomst en vertrek 1. Je dient onder normale omstandigheden ruimschoots voor aanvang van de lessen op de desbetreffende school aanwezig te zijn. 7

8 Gedragsregels - vervolg 2. Als invaller meld jij je bij één van de personeelsleden van de desbetreffende school. Je stelt jezelf voor, geeft de reden van je komst aan en informeert naar relevante informatie m.b.t. de vervanging. 3. Na schooltijd rond je de werkzaamheden af en ben je beschikbaar voor overleg met collega s of ouders. Je overlegt je met de schooldirecteur over je vertrektijd. Daarnaast is dat moment natuurlijk ook uitermate geschikt voor een korte evaluatie. 4. Als invaller zorg je voor een goede overdracht van belangrijke informatie voor de eigen leerkracht of voor een andere invaller. 5. Bij vertrek laat je het klaslokaal zoals aangetroffen achter en meld jij je af bij één van de personeelsleden van de desbetreffende school. Contact met ouders 1. Als invaller verwijs je ouders met vragen over hun kind naar een collega of naar de directeur. Indien ouders aandringen op een gesprek met jou als invalkracht dan zal dit in aanwezigheid van een collega of de directeur plaatsvinden. 2. Als invaller mag je tegenover ouders/verzorgers geen uitspraken doen over kinderen of over situaties die niet les gerelateerd zijn. Er worden door jou als invaller ten opzichte van ouders of verzorgers geen meningen geuit over de gang van zaken op de betreffende school. Huishoudelijke regels 1. Roken is alleen toegestaan in pauzes op een voor de school aanvaardbare en toegestane locatie. 2. Tijdens het werk zijn alcohol en drugs verboden. 3. Telefoon- en internetgebruik voor privédoeleinden is onder schooltijd uitsluitend toegestaan na toestemming van de schooldirecteur. 4. Alle eigendommen waaronder schrijfmateriaal, leermiddelen, boeken en dergelijke waarmee wordt gewerkt, zijn en blijven eigendom van de school waar wordt vervangen. 8

9 Administratie Bewijs inval dag/aanstellingsbrief Van SLIM krijg je een bevestigingsmail voor het ingeplande invalwerk. Deze bevat informatie over het invalwerk. Aan deze kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer je bewijs wenst dat je hebt ingevallen, dan kun je de schooldirecteur vragen de bevestigingsmail te ondertekenen (naam, functie, datum en handtekening). Akte van benoeming Voor het invalwerk dat je verricht, krijg je een akte van benoeming. Dit is een akte waarin staat dat je werk hebt verricht. Dit telt ook voor een losse dag of week invallen. Soms krijg je de akte een paar weken, of soms zelfs een paar maanden nadat je hebt ingevallen. De akte wordt verstrekt door het bestuur of het administratiekantoor. Bewaar deze aktes goed, dit is je bewijs dat je hebt ingevallen. Aantal uren per dag Aan de hand van de werktijdfactor (wtf) of fulltime-equivalent (fte) wordt aangegeven hoeveel uren je hebt gewerkt. Hierna volgt een overzicht van het aantal fte en wtf dat per dagdeel wordt gerekend. *Een aantal scholen hanteert een continurooster waardoor de wtf per dagdeel kan afwijken. Informatie hierover kun je het beste bij de school opvragen. 9

10 Salaris en vergoedingen Salarisschalen Leraren (bijlage A2 cao PO). In de regel kom je, als je als leraar start met werken in het onderwijs in schaal LA1. Als je in het speciaal onderwijs werkt dan kom je in de regel in schaal LB. De inschaling bij de werkgever wordt op het administratiekantoor bepaald. In de salaristabel van de cao PO, zie hierna, is tevens schaal LC, LD en LE opgenomen. Deze schalen komen aan de orde wanneer je werkgever (het bestuur) verschillende taken behorende bij die van de leraar verzelfstandigd of taken uit verschillende normfuncties (bijvoorbeeld taken van de leraar LA en taken voor de leraar LB) samenvoegt tot een nieuwe functie. Wanneer je eerder in het onderwijs hebt gewerkt kun je mogelijk in een hogere (dan nummer 1) schaal worden ingeschaald. SLIM stuurt je loonspecificatie (wanneer je deze bij SLIM hebt aangeleverd) naar het administratiekantoor voor de inschaling. *Salarisschalen voor onderwijsondersteunend personeel (onderwijsassistenten) zijn terug te vinden in bijlage A3 van de cao PO. 10

11 Salaris en vergoedingen - vervolg Opbouw salarisschalen Wanneer je in je laatste schooljaar (1 augutsus t/m 31 juli) gedurende 60 dagen of meer werkzaam, dan wel gedurende alle schoolweken bent benoemd of aangesteld bent geweest vindt (op basis van artikel 6.3 cao PO) er salarisvaststelling in de nieuwe functie plaats. Afhankelijk van het soort werk (basisonderwijs of speciaalonderwijs) dat je hebt gedaan en wat je gaat doen word je in een andere/nieuwe schaal geplaatst of kun je een periodiek ontvangen. Werkgevers passen dit niet altijd automatisch toe, let dus goed op je salarisspecificatie in het nieuwe schooljaar. Berekenen uurloon Wanneer is vastgesteld in welke salarisschaal je valt, kun je je uurloon berekenen. De salaristabel geeft het salaris per maand weer. Het maandsalaris doe je keer 12 (maanden) en gedeeld door 52 (weken), nu heb je je weekloon. Vervolgens deel je de uitkomst door het gebruikelijk aantal uren die je werkgever hanteert bij een volledige werkweek. In de cao PO is vastgesteld dat het een voltijd normbetrekking 40-uren bedraagt. De meeste werkgevers zullen dan ook werken met een 40-urige werkweek. Voorbeeld: Je maandloon is 2300 euro x 12 / 52 = (weekloon) / 40 (urige werkweek) = uurloon. Berekenen vakantiegeld Het vakantiegeld bedraagt 8% van je bruto jaarsalaris. Ook als invaller heb je gewoon recht op vakantiegeld. Omdat je bij invalwerk steeds enkele dagen werkt en mogelijk bij wisselende werkgevers (besturen) hebt, wordt het vakantiegeld in de regel meteen uitbetaald met je salaris. Dit kun je ook terugvinden op je salarisspecificatie. Uitbetaling salaris (en vergoedingen) Het administratiekantoor gaat, rond de 25e van de maand over tot betaling van salaris wanneer: - je recht hebt op salaris (je hebt gewerkt); - je actuele personleesdossier bij SLIM aanwezig is; - SLIM het dossier heeft door gestuurd aan het administratiekantoor; - het administratiekantoor heeft je dossier aangemaakt; - de school heeft je gewerkte uren gemuteerd en jij hebt je reiskosten gedeclareerd. 11

12 Salaris en vergoedingen - vervolg Geen salaris gehad? Het is verstandig bij te houden welke invaldagen uitbetaald zijn en welke nog niet. Wanneer je voor een inval dag of invaldagen geen salaris hebt ontvangen kan het zo zijn dat je gegevens niet up-to-date zijn. In dit laatste geval heb je van ons een e- mail gehad met het verzoek je gegevens te actualiseren. Wanneer je gegevens upto-date zijn en je aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoet, neem je contact op met SLIM. Zorg ervoor dat je tijdig aan de bel trekt! Na 3 maanden neemt SLIM het niet meer in behandeling en is er kans dat de werkgever niet meer tot uitbetaling overgaat. Niet ingeschaald in de juiste loonschaal? Wanneer je niet in de juiste of te lage loonschaal bent ingeschaald, onderneem dan direct (uiterlijk binnen 3 maanden) actie. Wanneer je hiermee langer dan 3 maanden wacht, heb je kans dat de werkgever (bestuur) je voor de al reeds uitbetaalde dagen, niet meer wil uitbetalen in de hogere schaal. De reden hiervoor kan zijn dat het bestuur de kosten van de vervanging dan niet meer bij het Vervangingsfonds kan declareren. Wanneer je contact opneemt met SLIM bekijken wij aan de hand van jouw bevindingen waar het mis gaat en kunnen we je mogelijk wegwijs maken. Het is mogelijk dat wij vragen naar een kopie van je salarisstrook, akte van benoeming dan wel andere relevante stukken. Payroll Het kan voorkomen dat de het schoolbestuur een payroll-organisatie heeft ingeschakeld. Deze payroll-organisatie wordt dan je werkgever en betaalt ook het salaris aan je uit. Schoolbesturen kiezen hiervoor om risico s op verplichtingen die ze mogelijk hebben als werkgever, zoveel mogelijk uit te sluiten. In geval van krimp en bezuinigingen is het de oplossing zodat jij kunt blijven werken. Wanneer payroll via SLIM wordt geregeld (dit wordt met je besproken en weergegeven in de bevestigingsmail), zorgen wij ervoor dat je gegevens aan de payroll-organisatie wordt verstrekt. Voor besturen die payroll bij een andere partij hebben ingekocht, zullen al je gegevens opnieuw bij je worden opgevraagd door de betreffende payroll-organisatie.. 12

13 Salaris en vergoedingen - vervolg Reiskostenvergoeding algemeen De reiskostenvergoeding in het primair onderwijs is vastgelegd in de cao PO. De tabel hierna is de tabel uit de cao PO en geeft de vergoeding per maand (in euro s) voor woon-werkverkeer weer. Het betreft het aantal kilometers enkele reis. Voor de vaststelling van het aantal kilometers tussen de woning en de school wordt de ANWB-routeplanner (snelste route) gebruikt. Zoals in de tabel weergegeven wordt voor de eerste zeven kilometers, enkele reis, geen vergoeding verstrekt. Wanneer je meer dan zeven kilometer (enkele reis) reist ontvang je reiskostenvergoeding. Aantal dagen reizen per week Afstand woning-werk enkele reis km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,1 8,4 km 1,09 2,19 3,28 4,38 5,47 8,5 9,4 km 2,19 4,38 6,58 8,77 10,96 9,5 10,4 km 3,29 6,57 9,86 13,15 16,43 10,5 11,4 km 4,38 8,77 13,15 17,53 21,92 11,5 12,4 km 5,48 10,96 16,44 21,91 27,39 12,5 13,4 km 6,58 13,15 19,73 26,30 32,88 13,5 14,4 km 7,67 15,34 23,01 30,68 38,35 14,5 15,4 km 8,77 17,53 26,30 35,06 43,83 15,5 16,4 km 9,86 19,72 29,59 39,45 49,31 16,5 17,4 km ,91 32,87 43,83 54,78 17,5 18,4 km 12,05 24,11 36,16 48,22 60,27 18,5 19,4 km 13,15 26,30 39,45 52,59 65,74 19,5 20,4 km 14,25 28,49 42,74 56,98 71,23 20,5 21,4 km 15,34 30,68 46,02 61,36 76,70 21,5 en meer km 15,76 31,52 47,28 63,04 78,80 De hoogte wordt vastgesteld aan de hand van het aantal dagen (1, 2,3,4,5) dat je per week reist. Reis je bijvoorbeeld 1 dag in de week 10 kilometer, dan is je vergoeding per maand 3,29. Let op! Het gaat daarbij er om dat je wel een hele maand 1 dag per week reist. Wanneer je een losse dag werkt, ziet de berekening er anders uit! Je moet dan het bedrag onder 1 dag per week (eerste rij onder 1) delen door 4.35 zodat je uitkomt op de hoogte van de vergoeding per dag. 13

14 Salaris en vergoedingen - vervolg Reiskostenvergoeding vervangers Voor degenen die werkzaam zijn als vervanger geldt aanvullend de volgende tabel. Werk je als vervanger (als invaller vervang je in de regel iemand) dan geldt de onderstaande tabel als vervolg/aanvulling op de tabel op de pagina hiervoor. Afstand woning-werk enkele reis Aantal dagen reizen per week ,5-23,4 km 17,52 35,04 52,56 70,08 87,60 23,5-24,4 km 18,62 37,23 55,85 74,46 93,08 24,5-25,4 km 19,71 39,42 59,13 78,84 98,55 25,5-26,4 km 20,81 41,61 62,42 83,22 104,03 26,5-27,4 km 21,90 43,80 65,70 87,60 109,50 27,5-28,4 km 23,00 45,99 68,99 91,98 114,98 28,5-29,4 km 24,09 48,18 72,27 96,36 120,45 29,5-30,4 km 25,19 50,37 75,56 100,74 125,93 30,5-31,4 km 26,28 52,56 78,84 105,12 131,40 31,5-32,4 km 27,38 54,75 82,13 109,50 136,88 32,5-33,4 km 28,47 56,94 85,41 113,88 142,35 33,5-34,4 km 29,57 59,13 88,70 118,26 147,83 34,5 km en meer 30,66 61,32 91,98 122,64 153,30 Het aantal kilometers waar de vorige tabel eindigde ( en meer km) loopt, wanneer deze aanvullende tabel van toepassing is, t/m 22.4 km. Vraag het SLIM! Wanneer je vragen of opmerkingen hebt kun je deze altijd voorleggen aan SLIM. Wij kunnen met je meedenken en je mogelijk wegwijs maken. SLIM is niet de organisatie die werkgevers- en/of werknemers gerelateerde acties uitvoert, zoals het vaststellen en uitbetalen van salaris of reiskosten, en heeft geen beschikking tot de gegevens van de administratiekantoren van de verschillende besturen. Met vragen over vaststelling van salaris dan wel uitbetaling daarvan moeten we je daarom vaak doorsturen naar de administratiekantoren of besturen waar je hebt ingevallen. 14

15 Declaraties Reiskostendeclaratie Wanneer je recht hebt op reiskostenvergoeding kun je deze declareren via SLIMLog. Wanneer je bent ingelogd kun je via inzet informatie gemakkelijk en snel je reiskosten indienen. Vervolgens worden deze doorgezet aan de school en/of het administratiekantoor voor goedkeuring en uitbetaling. Declareren Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Zodra je via ons hebt gewerkt (binnen de geldigheidsduur van de VOG, 6 maanden) kunnen we de VOG voor je declareren bij je eerste werkgever (het schoolbestuur) waarvoor je hebt gewerkt. Declareren doe je door het declaratieformulier voor de VOG (zie SLIMLog > informatie) in te vullen en deze samen met het orginele betaalbewijs van Dienst Justis naar ons op te sturen. SLIM verzamelt alles en stuurt dit door naar het bestuur of het administratiekantoor. De declaratie wordt door de werkgever, in de regel samen met je loon, aan je overgemaakt. 15

16 Invallen en recht Als invaller kun je zowel voor het openbaar (onderwijs dat niet gebaseerd is op een godsdienst of levensovertuiging) als het bijzonder onderwijs (onderwijs vanuit een godsdienstige, levensbeschouwelijke en/of pedagogische grondslag zoals het Christelijk onderwijs) vervangingswerkzaamheden verrichten. Wanneer je gaat invallen kom je tijdelijk in dienst bij het bestuur waarvoor je invalt. De regels voor het openbaar en het bijzonder onderwijs verschillen en zijn terug te vinden in de cao po De tekst van de cao PO is onder andere na te vinden via Dienstverband - Openbaar onderwijs De regelgeving over het dienstverband in het openbaar onderwijs is terug te vinden in hoofdstuk 4 van de cao PO. Binnen het openbaar onderwijs wordt een dienstverband een aanstelling genoemd. Je kunt zowel een aanstelling van bepaalde als onbepaalde tijd ontvangen. Vanaf de start van je invalwerk kun je (zonder onderbreking van 3 maanden) 12 maanden voor alle soorten invalwerk worden ingezet. Wordt je na deze 12 maanden anders dan voor vervanging (vb. adv. of scholing) ingezet, bouw je mogelijk een dienstverband voor onbepaalde tijd op. Vaak is dit niet wenselijk voor het schoolbestuur omdat er slechts voor de duur van de afwezigheid van de betreffende leerkracht werk is en daarom wordt er een tijdelijke onderbreking ingelast. Deze tijdelijke onderbreking duurt altijd langer dan 3 maanden. De tijdelijke onderbreking na 12 maanden kan worden opgeschoven op het moment dat je nog langdurige ziektevervanging of zwangerschapsverlof gaat invullen. Wanneer je een tijdelijke onderbreking moet maken word je hierover tijdig geïnformeerd. SLIM zal in overleg met jou bekijken of je voor een andere werkgever/ bestuur kan worden ingezet. Op het moment dat je meer dan 36 maanden (zonder onderbreking van meer dan 3 maanden) voor een werkgever werkzaam bent, dan heb je meteen recht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. LET OP! Openbare besturen kunnen kiezen niet onder voorgaande regels te vallen en aan te sluiten bij de regels van het bijzonder onderwijs, zie hierna. 16

17 Invallen en recht - vervolg Dienstverband - Bijzonder onderwijs De regelgeving over het dienstverband in het bijzonder onderwijs is terug te vinden in hoofdstuk 3 van de cao PO. Binnen het bijzonder onderwijs wordt een dienstverband een arbeidsovereenkomst genoemd. Je kunt een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde tijd krijgen. Wegens de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) is er voor het bijzonder onderwijs een en ander gewijzigd. De wijzigingen zijn inmiddels opgenomen in de nieuwe cao PO Voor het bijzonder onderwijs geldt dat je als invaller maximaal 3 maal (een dagje of langere tijdelijke arbeidsovereenkomst) en maximaal voor de duur van 24 maanden kunnen worden ingezet. Wordt je vaker ingezet dan kan er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. Vaak is dit niet wenselijk voor het schoolbestuur omdat er slechts voor de duur van de afwezigheid van de betreffende leerkracht werk is en daarom wordt er een tijdelijke onderbreking ingelast. Deze tijdelijke onderbreking duurt altijd langer dan 6 maanden. Wanneer je een tijdelijke onderbreking moet maken word je hierover tijdig geïnformeerd. SLIM zal in overleg met jou bekijken of je voor een andere werkgever/bestuur kan worden ingezet. Bij uitzondering is het mogelijk dat je vaker wordt ingezet, namelijk maximaal 6 keer (een dagje of langere tijdelijke arbeidsovereenkomst) en maximaal voor de duur van 36 maanden. Dit is alleen mogelijk bij inzet op vervanging van personeel met lesgebonden taken (in de regel leerkrachten en onderwijsassistenten). Als je meer dan 36 maanden bent ingezet kan er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. Beleid SLIM Vanuit SLIM wordt het beleid gehanteerd dat je, ongeacht de soort vervanging, maximaal 3 maal en voor maximaal de duur van 24 maanden als invaller wordt ingezet. Daarna maak je een tijdelijke onderbreking. SLIM kan in overleg, en met akkoord van het bestuur waarvoor je hebt/gaat invallen, je vaker inzetten bij dit bestuur. 17

18 Vervangingspools Zoals je hiervoor hebt kunnen lezen heeft de Wet Werk en Zekerheid een en ander gewijzigd voor invallers. Kort gezegd kun je als invaller minder vaak en minder lang worden ingezet. Toch is de behoefte aan invallers binnen het primair onderwijs niet ineens anders. De scholen hebben invallers hard nodig, maar kunnen (wegens financiële en organisatorische redenen) niet alle invallers die eens een dagje komen werken in vaste dienst aannemen. Oprichting van vervangingspools Vele besturen richten een vervangingspool op om de vervangingsvraag die ze hebben op te vangen. Een vervangingspool is een pool met (enkele) medewerkers (pooler genaamd) in dienst bij het bestuur. De poolers kunnen op verschillende scholen van het bestuur worden ingezet voor vervangingswerk. Het verschil met invallers is dat poolers voor een bepaalde periode of vast in dienst zijn bij het bestuur. Poolers worden in de regel eerst ingezet bij wanneer er een vervangingsvraag is. Vervangingspools samenwerkende besturen Verschillende besturen gaan samenwerken om de vervangingsbehoefte op te vangen. Deze besturen maken afspraken en richten samen een vervangingspool op. In de regel kom je als pooler dan in dienst bij één van de samenwerkende besturen en kun je worden ingezet bij je eigen bestuur en mogelijk ook bij een van de samenwerkende besturen (detachering noemen we dat). De samenwerkende besturen maken onderling de afspraken. SLIM is betrokken bij verschillende vervangingspools en verzorgt de praktische uitvoering daarvan. Wanneer er vacatures zijn voor de vervangingspools plaatst SLIM deze op de SLIMLog zodat jij deze kunt zien. Mocht jij interesse hebben om te gaan werken als pooler, hou dan de SLIMLog in de gaten en solliciteer. 18

19 Overige Workshops Ieder schooljaar biedt SLIM verschillende workshops aan, speciaal voor haar invallers. Je wordt via de SLIMLog op de hoogte gehouden van de komende activiteiten. Informatie en vragen Als invaller bij SLIM kun je je vragen altijd voorleggen aan SLIM. SLIM zal met je meedenken en waar mogelijk een antwoord en/of oplossing aandragen. Daarnaast verstrekt SLIM informatie die voor jou nuttig kan zijn. Vanaf het nieuwe schooljaar heeft SLIM drie bemiddelteams. Dat zorgt ervoor dat de scholen en ook invallers vaste contactpersonen krijgen. De bemiddelteams zijn op de volgende manier onderverdeelt in regio s: Bemiddelteam 1: Groningen Bemiddelteam 2: Drenthe Overijssel Bemiddelteam 3: Fryslân Flevoland Op SLIMLog komt/staat ook een overzicht met besturen per bemiddelteam. 19

20 SLIM Voorwaarden Bij het accepteren van invalwerk ga je akkoord met de volgende voorwaarden. Deze voorwaarden zijn aan je bij de inschrijving bij SLIM verstrekt. SLIM is en wordt geen werkgever; SLIM kan niet aansprakelijk worden gehouden voor werkgeversverplichtingen en risico s die voortvloeien uit de wet dan wel de aanstelling/ arbeidsovereenkomst tussen de school en de invaller; SLIM kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade opgedaan door reistijd dan wel (feitelijke) inzet, bemiddeld door SLIM; SLIM is niet aansprakelijk voor de uitbetaling of af of verrekening van uren dan wel inzet. Wanneer het schoolbestuur niet over wil gaan tot betaling, zal SLIM dit in geen geval compenseren; Bevestigings s ter bevestiging van de inzet op de vervangingsklus zijn ter informatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend; Salaris van ingeplande invaldagen die door de school worden geannuleerd, worden nooit door SLIM gecompenseerd; Schade opgelopen door miscommunicatie door de school of het bestuur, zal niet door SLIM worden vergoed; Als invaller ben je zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste (kopie van de originele) documenten voor je personeelsdossier en geeft je SLIM toestemming deze door te sturen aan de administratie(kantoor) van het bestuur waarvoor jij bent ingezet. Je stemt in kennis te hebben genomen van alle informatie, en uitdrukkelijk van de gedragsregels, die via dit informatieblad wordt aangeboden. Dit gehele informatieblad is opgesteld ter informatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend; 20

21 Contactgegevens Openingstijden/bereikbaarheid: Zondag: uur tot uur Maandag t/m donderdag: 7.00 uur tot uur Vrijdag 7.00 uur tot uur Bezoektijden: Elke werkdag van 9.30 uur tot Vakantieopeningstijden: Zondag: gesloten Maandag t/m vrijdag: 9.00 uur tot uur Kijk voor de openingstijden per vakantie op onze website. Contactgegevens: Website: Telefoon: algemeen: administratie: Bemiddelteam 1: of telefoonmenu keuze 1 Bemiddelteam 2: of telefoonmenu keuze 2 Bemiddelteam 3: of telefoonmenu keuze 3 Post- en bezoekersadres: Paterswoldseweg BM Groningen Het SLIM-team: Check de website 21

22 22 SLIM Personeelsbemiddeling Groningen, augustus 2016

Invallers informatie Kinderopvang

Invallers informatie Kinderopvang Invallers informatie Kinderopvang Informatie voor invalkrachten in de kinderopvang Welkom! SLIM Personeelsbemiddeling is een bemiddelingsbureau voor Basisonderwijs en nu ook voor kinderopvang. Als invaller

Nadere informatie

Invallers informatie. Informatie voor inval- groepsleerkrachten, onderwijsassistenen en gym-leerkrachten in het basisonderwijs

Invallers informatie. Informatie voor inval- groepsleerkrachten, onderwijsassistenen en gym-leerkrachten in het basisonderwijs Invallers informatie Informatie voor inval- groepsleerkrachten, onderwijsassistenen en gym-leerkrachten in het basisonderwijs Welkom! SLIM Personeelsbemiddeling is een bemiddelingsbureau specifiek voor

Nadere informatie

Informa e voor poolmedewerkers in de Vaste Pool van Samenwerkende besturen SLIM met Akorda

Informa e voor poolmedewerkers in de Vaste Pool van Samenwerkende besturen SLIM met Akorda Informa e voor poolmedewerkers in de Vaste Pool van Samenwerkende besturen SLIM met Akorda Welkom! Verschillende Christelijke besturen in de regio Zuid Drenthe en Overijssel hebben een samenwerking gestart

Nadere informatie

Spelregels. Voor de vervangers van RTC De Beurs.

Spelregels. Voor de vervangers van RTC De Beurs. Spelregels Voor de vervangers van RTC De Beurs. Welkom! Beste vervanger, Van harte welkom bij RTC De Beurs. In het Regionaal Transfer Centrum De Beurs regelen wij als schoolbesturen in de regio Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

SPELREGELS. Voor de vervangers in de D-pool van het OMC-073.

SPELREGELS. Voor de vervangers in de D-pool van het OMC-073. SPELREGELS Voor de vervangers in de D-pool van het OMC-073. Welkom! Beste vervanger, Van harte welkom bij de D-pool van het OMC-073. In het Onderwijs Mobiliteitscentrum-073 regelen wij als schoolbesturen

Nadere informatie

Informatie dienstverlening SLIM Personeelsbemiddeling

Informatie dienstverlening SLIM Personeelsbemiddeling Informatie dienstverlening SLIM Personeelsbemiddeling Zuiderkuipen 8 9711 HR Groningen 050-2103536 info@slim-online.nl www.slim-online.nl Kvk: 51421216 Rabobank: NL45 RABO 0158 8815 59 De dienstverlening

Nadere informatie

Tijdelijk personeel Vervanging en Vervangers. De Basis Versie 2.0 februari 2013. V e r v a n g i n g e n V e r v a n g e r s P a g i n a 1 v a n 1 0

Tijdelijk personeel Vervanging en Vervangers. De Basis Versie 2.0 februari 2013. V e r v a n g i n g e n V e r v a n g e r s P a g i n a 1 v a n 1 0 Tijdelijk personeel Vervanging en Vervangers De Basis Versie 2.0 februari 2013 P a g i n a 1 v a n 1 0 INHOUD 1. UITGANGSPUNTEN... 3 2. DOELSTELLINGEN... 3 3. REGELING... 3 3.1, INZET VAN VERVANGERS...

Nadere informatie

SPELREGELS. Voor de medewerkers in de C-pool van het OMC-073.

SPELREGELS. Voor de medewerkers in de C-pool van het OMC-073. SPELREGELS Voor de medewerkers in de C-pool van het OMC-073. Welkom! Beste collega, Je hebt je ingeschreven voor de C-pool van het OMC-073, wat betekent dat jij dit schooljaar tijdelijk meer wilt werken.

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB Postbus 124 8080 AC ELBurg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB BELEIDSSTUK 43 Vaststelling door AB d.d 29 maart 2011 Instemming

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord. Ondernemend in personeel Werkwijzer voor Branch personeelsmedewerkers uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Welkom bij Accord

Nadere informatie

3.11 Handleiding Vervangingspool

3.11 Handleiding Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 I (P)GMR 2 juli 2012 3.11 Handleiding Vervangingspool Personeel/Handleiding Vervangingspool 1 Inhoudsopgave 1.1 Samenstelling

Nadere informatie

Handleiding Vervangingspool

Handleiding Vervangingspool Werkveld Onderwerp Datum Steller Personele zaken Handleiding 30 januari 2012 J. Timmermans vervangingspool Handleiding Vervangingspool Januari 2012 Handleiding Vervangingspool Handleiding vervangingspool

Nadere informatie

REGLEMENT POOLSCHOOL T.B.V. DE POOLERS

REGLEMENT POOLSCHOOL T.B.V. DE POOLERS REGLEMENT POOLSCHOOL T.B.V. DE POOLERS Vervangingspool De Groeiling schooljaar 2015-2016 Vooraf Binnen De Groeiling werken we met een vervangingspool. De pool is in 2009 gestart vanuit de mogelijkheid

Nadere informatie

Informatiebrochure invallers

Informatiebrochure invallers Stichting Lek en IJssel Informatiebrochure invallers Pagina 1 van 6 Inhoud Voorwoord... 3 Werkwijze invalpool... 3 CAO... 4 Tijdelijke dienst... 4 Salarisbetaling... 4 Salarisschalen... 4 Doorbetaling

Nadere informatie

1) Belangrijkste afspraken 2) Betere afspraken voor invallers 3) Vervangingsbeleid 4) Salarisverhoging 5) Laat jouw stem horen

1) Belangrijkste afspraken 2) Betere afspraken voor invallers 3) Vervangingsbeleid 4) Salarisverhoging 5) Laat jouw stem horen Wat betekent het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe cao voor het primair onderwijs voor invallers? Op 27 april hebben werknemers (CNV Onderwijs en andere bonden) en werkgevers (de PO-Raad) een onderhandelaarsakkoord

Nadere informatie

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds?

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds? Algemene Vereniging Schoolleiders In het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs Vervanging in de school In deze notitie vindt u van alles over de vervanging en de spelregels met het vervangingsfonds

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF - INVALLEN BIJ PROLOOG Mei 2010

NIEUWSBRIEF - INVALLEN BIJ PROLOOG Mei 2010 NIEUWSBRIEF - INVALLEN BIJ PROLOOG Mei 2010 Inhoud van deze nieuwsbrief: I. ALGEMEEN EN INVALPUNT II. POOL III. INVALLIJST: KORTTIJDELIJKE INVALLERS I. ALGEMEEN EN INVALPUNT Pool en invallijst Proloog

Nadere informatie

Poolwijzer Voor de poolers van SKPO

Poolwijzer Voor de poolers van SKPO Poolwijzer Voor de poolers van SKPO Beste pooler, Graag willen we je van harte welkom heten in de vervangerspool van SKPO. Waarschijnlijk zullen veel SKPO-scholen nieuw voor je zijn. Om je start wat te

Nadere informatie

1) Belangrijkste afspraken 2) Betere afspraken voor invallers 3) Vervangingsbeleid 4) Salarisverhoging

1) Belangrijkste afspraken 2) Betere afspraken voor invallers 3) Vervangingsbeleid 4) Salarisverhoging Wat betekent het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe cao voor het primair onderwijs voor invallers? Op 27 april hebben werknemers (CNV Onderwijs en andere bonden) en werkgevers (de PO-Raad) een onderhandelaarsakkoord

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel maart 2017 11b advies 20 april 2017 3.10 Reiskostenregeling Personeel/Reiskostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reiskosten voor woon-werkverkeer

Nadere informatie

Salarissen leerkrachten berekenen

Salarissen leerkrachten berekenen Salarissen leerkrachten berekenen Dit document bestaat uit: 1. Modelberekening salaris leerkracht; 1.1. Voorbeeldberekening voor het PO; 1.2. Voorbeeldberekening voor het VO; 1.3. Meer informatie; 2. Correctiefactor

Nadere informatie

n nee n ja Dan plaatst de budgethouder voor akkoord voor deze machtiging zijn/haar handtekening in het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2.

n nee n ja Dan plaatst de budgethouder voor akkoord voor deze machtiging zijn/haar handtekening in het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2. Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB arbeidsovereenkomst Dit is een zorgovereenkomst die u samen met uw zorgverlener invult. U kunt bij het invullen de brochure Uw Persoonsgebonden budget en de Sociale

Nadere informatie

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7 www.accord.nl Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Welkom bij Accord Payroll Services 3 Inschrijfprocedure 3 Goed voorbereid aan het werk 4 Uitleg fasensysteem 4 De ABU CAO 5 Urendeclaraties

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener versie november 2017 Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een zorgverlener schriftelijk vast. Gebruik per zorgovereenkomst een

Nadere informatie

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar.

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar. WERKWIJZER Hoe werkt het? Welkom bij Flexion Uitzendbureau. In dit boekje behandelen we de meest gestelde vragen die voorkomen wanneer je voor het eerst via ons aan het werk gaat. Mocht je na het lezen

Nadere informatie

SPELREGELS. Voor de medewerkers in de B-pool van het OMC-073.

SPELREGELS. Voor de medewerkers in de B-pool van het OMC-073. SPELREGELS Voor de medewerkers in de B-pool van het OMC-073. Welkom! Beste collega, Van harte gefelicteerd met je benoeming in de B-pool van het OMC-073. Voordat je aan de slag gaat is het goed om eerst

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener versie februari 2017 Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een zorgverlener schriftelijk vast. Bijvoorbeeld als het aantal uren

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

met een partner of inwonend familielid

met een partner of inwonend familielid Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een partner of inwonend familielid Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: - de budgethouder is de opdrachtgever. - de zorgverlener is de

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep

Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep Welkom bij Parnassia Groep In deze folder tref je belangrijke informatie over het starten als vrijwilliger bij Parnassia Groep. De meerwaarde die je als vrijwilliger

Nadere informatie

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder!

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! 2 Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Inhoud 1. De Rijksoverheid gaat zelf schoonmaken.

Nadere informatie

AXS TechnIeK PAyroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de

AXS TechnIeK PAyroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de AXS Techniek payroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de verloning van uw personeel voordelig en eenvoudig uitbesteden. Wij nemen het werkgeverschap van u over, in de zin

Nadere informatie

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs 06.556482 Oktober 2006 Inhoudsopgave Inleiding De normjaartaak Normjaartaak: werktijd voor OOP Spaarverlof Verzilveren van

Nadere informatie

REGLEMENT POOLSCHOOL T.B.V. DE POOLERS

REGLEMENT POOLSCHOOL T.B.V. DE POOLERS REGLEMENT POOLSCHOOL T.B.V. DE POOLERS Vervangingspool De Groeiling schooljaar 2014-2015 Vooraf Binnen De Groeiling werken we met een vervangingspool. De pool is in 2009 gestart vanuit de mogelijkheid

Nadere informatie

Lonen en vergoedingen

Lonen en vergoedingen VERSIE: OpTe141223 VERVANGT VERSIE: OpTe131216 Lonen en vergoedingen Cao Open Teelten Per 1 januari 2015 TOELICHTING OP DE CAO-LOONTABELLEN Nieuw loongebouw en loonsverhogingen Per 1 juli 2007 is een nieuw

Nadere informatie

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

Haagse Wijk- en WoonZorg Flexwerk Dat wérkt!

Haagse Wijk- en WoonZorg Flexwerk Dat wérkt! Haagse Wijk- en WoonZorg Flexwerk Dat wérkt! 1 Flexwerk_brochure-a.indd 1 HWW Zorg Flexwerk Haagse Wijk- en WoonZorg (HWW Zorg) afdeling Flexwerk is opgericht om, waar nodig, binnen HWW Zorg extra handen

Nadere informatie

Beleid nevenwerkzaamheden medewerkers VPCO De Basis 10 maart 2015

Beleid nevenwerkzaamheden medewerkers VPCO De Basis 10 maart 2015 Beleid nevenwerkzaamheden medewerkers VPCO De Basis 10 maart 2015 Inleiding De ervaring leert dat personeelsleden soms nevenwerkzaamheden uitvoeren naast hun reguliere werk in dienst van het bestuur. Het

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE

REGELING WERVING EN SELECTIE REGELING WERVING EN SELECTIE Inleiding Bij het ontstaan van een vacature op één van de scholen stelt de desbetreffende directie de algemeen directeur hiervan in kennis. Onder diens verantwoording zal dan

Nadere informatie

COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN

COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN De naamloze vennootschap Centraal Bureau Slachtverzekeringen; De besloten vennootschap Centraal Bureau Slachtveediensten; De besloten vennootschap Controle

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Werken bij Innotiq Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst,

Nadere informatie

Algemene informatie voor gedetacheerden

Algemene informatie voor gedetacheerden Algemene informatie voor gedetacheerden Deze brochure bevat algemene informatie die van belang is tijdens uw contractperiode met FlexPay. Neem deze informatie goed door en bewaar het tijdens de gehele

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Informatie voor Flexwerkers

Informatie voor Flexwerkers techniek logistiek productie Informatie voor Flexwerkers www.manschap.nl Welkom Welkom bij Manschap. Wij vinden het fijn om jou als collega te mogen begroeten. Manschap is een uitzendbureau dat zich richt

Nadere informatie

Opmerkingen over de situatie van Lennie zijn in blauwe vlakken tussen de tekst geplaatst. het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2.

Opmerkingen over de situatie van Lennie zijn in blauwe vlakken tussen de tekst geplaatst. het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2. Zorgovereenkomst arbeidsovereenkomst Dit is een zorgovereenkomst die u samen met uw zorgverlener invult. U kunt bij het invullen de brochure Uw Persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank als

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure medewerkers

Werving en selectieprocedure medewerkers Werving en selectieprocedure medewerkers STATUS: VASTGESTELD 17 APRIL 2007 Inleiding Met deze regeling wordt invulling gegeven aan artikel 11.8 uit de CAO Primair Onderwijs 2006-2008. Dit artikel is als

Nadere informatie

NOTITIE. Aan: Algemeen directeuren Van: CPD Datum: maart 2013 Onderwerp: regeling nevenwerkzaamheden Dommelgroep

NOTITIE. Aan: Algemeen directeuren Van: CPD Datum: maart 2013 Onderwerp: regeling nevenwerkzaamheden Dommelgroep NOTITIE Aan: Algemeen directeuren Van: CPD Datum: maart 2013 Onderwerp: regeling nevenwerkzaamheden Dommelgroep Inleiding De ervaring leert dat personeelsleden soms nevenwerkzaamheden uitvoeren naast hun

Nadere informatie

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Werken bij Djopzz Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Djopzz Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

Lonen en vergoedingen

Lonen en vergoedingen VERSIE: OpTe171218 VERVANGT VERSIE: OpTe161227 Lonen en vergoedingen Cao Open Teelten Per 1 januari 2018 TOELICHTING OP DE CAO-LOONTABELLEN Nieuw loongebouw en loonsverhogingen Per 1 juli 2007 is een nieuw

Nadere informatie

HANDLEIDING ONLINE WERKBRIEFJES EN BESCHIKBAARHEID. Voor uitzendkrachten

HANDLEIDING ONLINE WERKBRIEFJES EN BESCHIKBAARHEID. Voor uitzendkrachten HANDLEIDING ONLINE WERKBRIEFJES EN BESCHIKBAARHEID Voor uitzendkrachten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Inloggen... 4 Navigeren naar overzicht... 4 Aanbieden werkbriefjes... 5 Procedures en uitbetaling...

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs 40 urige werkweek Wat houdt de 40 urige werkweek in? Bij wtf 1,000 werkt een medewerker 40 uur per week. De normjaartaak komt te vervallen, maar medewerkers

Nadere informatie

HANDLEIDING EPIC DECLARATIES, DIENSTEN EN BESCHIKBAARHEID

HANDLEIDING EPIC DECLARATIES, DIENSTEN EN BESCHIKBAARHEID HANDLEIDING EPIC DECLARATIES, DIENSTEN EN BESCHIKBAARHEID Handleiding EPIC uitzendkrachten 2017 INLOGGEN OP DE WEBSITE Log in op je persoonlijke pagina op http://epic.youngcapital.nl/inloggen. DASHBOARD

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio

PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio KS Fectio Vastgesteld door het bestuur Vastgesteld door het DTO Vastgesteld door de GMR d.d.: d.d.: d.d.: Geschreven door: Annemarie Maasse Personeelsfunctionaris a.i. Versie:

Nadere informatie

Payroll bij Connexie: Wat betekent dit voor jou als werknemer?

Payroll bij Connexie: Wat betekent dit voor jou als werknemer? Payroll bij Connexie: Wat betekent dit voor jou als werknemer? Het bedrijf waar je werkt of gaat werken maakt gebruik van de payrolldiensten van Connexie. Je staat op het punt om een dienstverband aan

Nadere informatie

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS Algemeen Op basis van de artikelen 8.19 tot en met 8.21 van de CAO Primair Onderwijs kan een ouder/verzorger onder bepaalde voorwaarden aanspraak

Nadere informatie

Huisreglement. Friese Jongens Huisreglement

Huisreglement. Friese Jongens Huisreglement Huisreglement Friese Jongens Huisreglement Vierde druk, Leeuwarden, 2016 Voorwoord Aan de nieuwe medewerker, Allereerst van harte welkom als nieuwe medewerker bij Friese Jongens. Diverse opdrachtgevers

Nadere informatie

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te gebeuren. Een leerling is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij slechts

Nadere informatie

Rechtspositie ABU CAO...3 Wat houdt fase B in?...3

Rechtspositie ABU CAO...3 Wat houdt fase B in?...3 Rechtspositie ABU CAO...3 Wat houdt fase A in?...3 Wat houdt fase B in?...3 Wat houdt face C in?...3 Rechtspositie VPO-arbeidsvoorwaardenregeling...4 Wat houdt de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling in?...4

Nadere informatie

Je sollicitatie bij Cedrah

Je sollicitatie bij Cedrah Je sollicitatie bij Cedrah Welkom! Beste sollicitant, Als je deze handleiding leest, betekent het dat je een (open) sollicitatie bij Cedrah hebt gedaan. Uiteraard weten we op dit moment nog niet of we

Nadere informatie

Bijlage I. als genoemd in artikel 4.2 onder a. van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2013. Benoemde voorzieningen:

Bijlage I. als genoemd in artikel 4.2 onder a. van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2013. Benoemde voorzieningen: Bijlage I als genoemd in artikel 4.2 onder a. van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2013 Benoemde voorzieningen: douchezitje wegnemen van binnendrempels bediening van raamsluitingen

Nadere informatie

Handreiking AFAS InSite en AFAS Pocket

Handreiking AFAS InSite en AFAS Pocket Handreiking AFAS InSite en AFAS Pocket Inloggegevens en handreiking AFAS InSite en AFAS Pocket voor de telefoon, versie 1.3 augustus 2017 Paragraaf 1: Inleiding Sinds 1 januari 2017 vinden salarisverwerkingen

Nadere informatie

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Een vrijwilliger is een persoon die op vrijwillige basis werkzaamheden voor de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs of een van haar scholen verricht, zonder dat hij daarvoor een reële arbeidsbeloning

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure Vrijwilliger bij Amsta Informatiebrochure 1 Inleiding Welkom als vrijwilliger bij Amsta! Amsta is een grote zorgorganisatie in Amsterdam. We bieden persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan

Nadere informatie

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid)

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Beleid Mobiliteit Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Inleiding In het strategisch beleidsplan van de stichting staat als een van de vijf

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

Handreiking AFAS InSite en AFAS Pocket

Handreiking AFAS InSite en AFAS Pocket Handreiking AFAS InSite en AFAS Pocket Inloggegevens en handreiking AFAS InSite en AFAS Pocket voor de telefoon, versie 1.2. april 2017 Paragraaf 1: Inleiding Sinds 1 januari 2017 vinden salarisverwerkingen

Nadere informatie

Formulier Personeelsgegevens Onderwijspersoneel PO

Formulier Personeelsgegevens Onderwijspersoneel PO Formulier Personeelsgegevens Onderwijspersoneel PO Het is van belang dat u dit formulier volledig invult en alle gevraagde bijlagen meestuurt. Wij kunnen alleen volledig ingevulde formulieren verwerken.

Nadere informatie

Informatie voor Flexwerkers

Informatie voor Flexwerkers techniek logistiek productie Informatie voor Flexwerkers www.manschap.nl Welkom Welkom bij Manschap. Wij vinden het fijn om jou als collega te mogen begroeten. Manschap is een uitzendbureau dat zich richt

Nadere informatie

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI 4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI Het bestuur van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI gelet op de bepalingen van de

Nadere informatie

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013 Model Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij Versie 6 maart 2013 Deze voorbeeld arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland

Nadere informatie

Krammer HE Brielle / WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN

Krammer HE Brielle / WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. 1.1.1 Bij vacatures ontstaan door ziekte, verlof e.d. wordt door de directeur in

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Op het Serviceplein van Zorggroep vind je informatie over de Werkkostenregeling. Wat is de werkkostenregeling (WKR) De WKR vervangt alle verschillende regels

Nadere informatie

Werkwijze Vervangers Versie: 21-05-2015

Werkwijze Vervangers Versie: 21-05-2015 Werkwijze Vervangers Versie: 21-05-2015 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Betrokkenen... 3 3. Kaders CAO-PO, wetgeving en personeelsbeleid Kindante... 4 4. Categorieën vervangers... 4 5. Poolers en Moederschool...

Nadere informatie

Zorgovereenkomst: Arbeidsovereenkomst netto

Zorgovereenkomst: Arbeidsovereenkomst netto Zorgovereenkomst: Arbeidsovereenkomst netto 1. De Budgethouder Lennie Stappers 03-11-1981 Vrouw Straatstraat 12 1234 AA Hilversum BSN: 123456789 Telefoon: 035-1234567 SMS: 06-12345678 lenniestappersatgmail.com

Nadere informatie

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM Foto: Ed Blaas AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM 1 Inleiding... 3 2 Algemene bepalingen... 4 2.1 Werkingssfeer... 4 2.2 Voorwaarden aanbieding...

Nadere informatie

Werkwijzer voor medewerkers Opleiding en Onderwijs. Versie 2015_4

Werkwijzer voor medewerkers Opleiding en Onderwijs. Versie 2015_4 Werkwijzer voor medewerkers Opleiding en Onderwijs Versie 2015_4 Inhoud Welkom!... 2 1. Uw arbeidsovereenkomst... 4 2. Legitimatieplicht... 6 3. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)... 7 4. Tijdverantwoording...

Nadere informatie

Alleen invullen als de budgethouder een vertegenwoordiger heeft. voogd. ik ben gemachtigd door de budgethouder De budgethouder én de gemachtigde

Alleen invullen als de budgethouder een vertegenwoordiger heeft. voogd. ik ben gemachtigd door de budgethouder De budgethouder én de gemachtigde Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen. De budgethouder is de opdrachtgever en de zorgverlener is de opdrachtnemer. Een freelancer

Nadere informatie

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

BIJLAGE I (PO en VO) Overzicht was-wordt salarisbedragen per 1 augustus 2005

BIJLAGE I (PO en VO) Overzicht was-wordt salarisbedragen per 1 augustus 2005 BIJLAGE I (PO en VO) Overzicht was-wordt salarisbedragen bedragen bedragen bedragen bedragen in euro's in euro's in euro's in euro's 01-03-03 01-08-05 01-03-03 01-08-05 incl. ASM incl. ASM van 1% van 1%

Nadere informatie

Het Personeelsdossier

Het Personeelsdossier Het Personeelsdossier Inleiding Dossieropbouw is ontzettend belangrijk. In een personeelsdossier wordt de arbeidsgeschiedenis van de medewerker bijgehouden. Sommige gegevens moeten verplicht in dit dossier

Nadere informatie

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 BAPO: VEEL GESTELDE VRAGEN. 1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 3. Hoe dient een personeelslid, dat gebruik wenst

Nadere informatie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Versie 1.2 Release 06-03-2012 I Handleiding Multicraft Online Inhoudsopgave Deel I Handleiding Multicraft Online voor werknemers 1 Handleiding Multicraft

Nadere informatie

Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!!

Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!! Juni 2008 Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!! Er is een akkoord tot stand gekomen betreffende een nieuwe Horeca Cao en deze zal lopen van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010.

Nadere informatie

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten (versie 15.1) Regeling is geldig vanaf 1 juli 2009 en aangepast per 1 januari 2015 en geldt voor onbepaalde

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener vink aan het ag vink aan dinsdag vink aan woensdag vink aan donderdag vink aan vrijdag vink aan zaterdag vink aan zondag Servicecentrum PGB Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener Met dit formulier

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

Handleiding. Uren declareren (online) Versie 1.1 6-1-2016

Handleiding. Uren declareren (online) Versie 1.1 6-1-2016 Handleiding Uren declareren (online) Versie 1.1 6-1-2016 In deze handleiding lees je meer over: Eerste keer inloggen Persoonlijke pagina Uren declareren Aankoopbewijzen Mijn administratie Vragen? Elke

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

Stap voor Stap handleiding declaraties

Stap voor Stap handleiding declaraties Stap voor Stap handleiding declaraties Algemeen Om de gemaakte kosten op een snelle en correcte wijze uitbetaald te krijgen, dienen de declaraties aan bepaalde voorwaarden en regels te voldoen. Wanneer

Nadere informatie

Informatie invalpool

Informatie invalpool Informatie invalpool Informatie invalpool Inhoud Pagina voorwoord - 5 werkwijze - 5 algemeen - 7 rechtspositieregeling - 9 tijdelijke dienst - 9 salarisbetaling - 9 salarisschalen - 11 doorbetaling vakanties

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie