Informatie dienstverlening SLIM Personeelsbemiddeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie dienstverlening SLIM Personeelsbemiddeling"

Transcriptie

1 Informatie dienstverlening SLIM Personeelsbemiddeling Zuiderkuipen HR Groningen Kvk: Rabobank: NL45 RABO De dienstverlening van SLIM is volledig gericht op het zo efficiënt en effectief mogelijk organiseren van de vervangingspool. Door alle ervaringen is de dienst volledig sluitend aan het basisonderwijs en zal deze ervoor zorgen dat het, voor u als schooldirecteur, met één telefoontje geregeld is. Onze dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen: Regelen van vervanging Op werkdagen zijn wij vanaf 7.00 uur tot uur bereikbaar voor het regelen van vervanging. Bij de bemiddeling wordt altijd rekening gehouden met uw voorkeuren en continuïteit. Belangrijk bij de bemiddeling is: - Vervangingsaanvragen voor dezelfde dag of voor een dag later, dient u altijd telefonisch door te geven; - Zondagavond van uur tot uur is SLIM ook bereikbaar en staat dan klaar om alle aanvragen voor maandag en eventueel dagen verderop in te vullen. - Bij het aanvragen van een bemiddeling vragen wij altijd: dag(en/ deel), soort invaller (groepsleerkracht, onderwijsassistent, gymdocent), groep(en), reden vervanging (SLIM werkt op basis van het Verlofsoorten overzicht, zie bijlage). Specifieke zaken met betrekking tot de aanvraag en voorkeur voor invallers kunt u ook doorgeven; - Alleen aanvragen waarbij alle nodige gegevens zijn doorgegeven, kunnen in behandeling worden genomen; - Van elke aanvraag ontvangt u een bevestigingsmail. (Wilt u de bevestigingsmail op meerdere e- mailadressen ontvangen? Geef dit aan ons door!); - Op basis van de verstrekte gegevens van de invallers, kunt u zelf een mutatie van de gewerkte uren aangeven bij uw administratie(kantoor); - Zodra de vervanging langer dan 4 weken duurt (vooraf bekend), wordt er samen met u een profiel voor de vacature ingevuld. SLIM plaatst deze op haar website (inloggedeelte voor invallers). De procedure wordt vooraf met u doorgenomen. SLIM zoekt in principe niet een aantal kandidaten voor u uit. Door middel van de vacature willen we iedereen een kans geven

2 en de mogelijkheid creëren de juiste persoon, die wij eventueel over het hoofd hebben gezien, beschikbaar voor u is; - Heeft u zelf een invaller gevraagd om te komen werken? Geef dit vooraf bij ons door. Alleen zo kunnen wij een goede controle houden op mogelijke opbouw van rechten; - Bent u niet tevreden over een invaller die bij u heeft gewerkt? U kunt dit bij ons doorgeven, wij verzoeken u het Niet gewenste invallers formulier in te vullen (deze ontvangt u per mail). Alleen wanneer het ingevulde formulier retour is gestuurd kunnen we de invaller ontkoppelen van uw school en eventuele verder acties ondernemen. Het formulier draagt bij aan een dossier opbouw van onze invallers. Invallersadministratie SLIM neemt de invallersadministratie voor haar rekening zodat u of het schoolbestuur hieraan geen extra tijd kwijt bent. In overleg met uw administratie(kantoor) zorgen wij ervoor dat invallers uitbetaald kunnen worden. Belangrijk bij de invallersadministratie is: - Met elke invaller die bij SLIM inschrijft, hebben wij een intakegesprek. Aan de hand van dit gesprek bepalen wij of de invaller geschikt en bevoegd is om als leerkracht, onderwijsassistent of gymdocent aan de slag te kunnen; - Het doel van SLIM is alleen invallers in te zetten met actuele en complete dossiers. Wij dragen zorg voor het opvragen, verzamelen en archiveren van alle benoemingsbescheiden; - Wanneer een invalkracht nieuw bij uw schoolbestuur (als werkgever) is ingezet, zorgen wij ervoor dat alle gegevens worden verstuurd naar bijvoorbeeld uw administratie(kantoor); - Wanneer een invaller een aantal maanden niet heeft ingevallen en de gegevens moeten geactualiseerd worden, sturen wij deze naar uw administratie(kantoor); - Declaraties voor een Verklaring Omtrent het Gedrag worden door SLIM naar uw school of (anders besproken) schoolbestuur gestuurd; - Reiskostendeclaraties dienen door u te worden getekend en de invaller is zelf verantwoordelijk om deze in te dienen (digitaal of per post). Controleer deze goed voordat u tekent!; - Vragen van invalkrachten over salaris en overige zaken, komen ook als eerste bij SLIM. Al met al zorgt dit ervoor dat er veel minder administratieve zaken door de school of het bestuur afgehandeld moeten worden. Payroll Mocht het zo zijn dat uw schoolbestuur payroll via SLIM heeft geregeld, dan kunt u de volgende handeling aan ons over laten: - SLIM kan u helpen bij onduidelijkheden over wanneer wel of niet payroll inzetten; - Inboeken van de via payroll gewerkte uren bij de payroll organisatie; - Alle nodige gegevens van de invaller aanleveren; - Alle vragen m.b.t. payroll van u, uw schoolbestuur of de invallers beantwoorden.

3 Monitoring opbouw rechten en plichten Bij bemiddeling is het belangrijk dat er meteen rekening gehouden wordt met de opbouw van rechten door invalkrachten. SLIM kan dit risico volledig weg nemen, dit monitoren en u hierover adviseren op school- en bestuursniveau. Voor u is het heel erg belangrijk dat alle werkzaamheden die door invallers worden verricht, aan SLIM zijn/worden doorgegeven! Mocht het zo zijn dat u zeker wilt weten of u een invaller in kunt zetten, bel ons en we kijken dit meteen voor u na! Overige zaken Er zijn nog een aantal zaken die specifiek voor u of uw schoolbestuur kunnen gelden: - Wanneer uw schoolbestuur leerkrachten in de Vervangingspool (toegewezen door het Vervangingsfonds) heeft, coördineert SLIM de inzet hiervan in de meeste gevallen; - Elk schooljaar organiseert SLIM een reeks workshops voor haar invallers. Elke invaller kan zich, tegen een kleine vergoeding, aanmelden. U ontvangt van ons nog de invallersagenda, het workshopprogramma voor schooljaar Mocht u een van de workshops interessant vinden voor uw invallers, dan zouden we u willen vragen dit te bespreken met/ of promoten bij uw invallers; - Krijgt u open sollicitaties of heeft u een LIO stagiaire die zou willen invallen bij u op school? Dan kunt u deze personen verwijzen naar voor inschrijving. Contactgegevens SLIM is per telefoon bereikbaar op of per op Voor de invallersadministratie kunt u mailen naar Openingstijden Telefonisch ( ) Kantoor Maandag uur uur Dinsdag uur uur Woensdag uur uur Donderdag uur uur Vrijdag uur uur Zaterdag Gesloten Gesloten Zondag uur Gesloten Zodra u belt buiten openingstijden, kunt u een bericht achterlaten op de voic . Aan het begin van elke dienst behandelen we deze dan meteen.

4 Mocht u klachten, opmerkingen of aanvullingen hebben op/ voor onze dienstverlening, dan horen wij dat graag! Hopelijk heb ik u hierbij voldoende geïnformeerd. Mocht u (aan)vragen hebben, dan staat mijn team voor u klaar! Wij hopen op een fijne samenwerking en een goed nieuw schooljaar! Met vriendelijke groet, Boukje van der Veen Directeur SLIM Personeelsbemiddeling

5 Vervanging CAO Verlofsoort Definitie code Ziekteverlof Ziekteverlof 8.7 Kort buitengewoon verlof (imperatief) ARBO-controle Periodiek medisch onderzoek Bezoek huisarts Bezoek tandarts Bezoek specialist Ongeval Wettelijke verplichting Afleggen erkend examen Vergaderingen publiekelijke rechtelijke colleges Verhuizing Burgerlijk en/of kerkelijk huwelijk of registratie partnerschap van werknemer Huwelijk of registratie partnerschap bloed- of aanverwanten 1 e of 2 e graad Ernstige ziekte familielid, bloed- of aanverwanten 1 e of 2 e graad Overlijden familielid, bloed- of aanverwanten 1 e of 2 e graad Begrafenis familielid, bloed- of aanverwanten 1 e of 2 e graad Bevalling partner Kraamverlof na bevalling partner Adoptie of opname pleegkind Commissie van beroep Overige zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden (art. 8.7, lid 3) Sollicitatie Huwelijk of registratie partnerschap kennis Begrafenis kennis Overig privé Zwangerschapsverlof Zwangerschaps- en bevallingsverlof Schorsing Schorsing Calamiteiten Calamiteitenverlof Vervroegd re-integratietraject Vervroegd re-integratietraject in geval van dreigend ontslag 8.8 Overig kort buitengewoon verlof (imperatief) Wanneer in de leefsituatie van de werknemer omstandigheden voordoen die hem in redelijkheid verhinderen de verplichtingen, voortvloeiend uit zijn dienstverband na te komen Kort of lang verlof i.v.m. overleg en advies, imperatief Verrichten van werkzaamheden van rechtspositionele of onderwijskundige aard t.b.v. vereniging van overheids- en onderwijspersoneel Als cursist op uitnodiging deelnemen aan vereniging van overheids- en onderwijspersoneel Verrichten van incidentele werkzaamheden t.b.v. vereniging van overheids- en onderwijspersoneel l

6 8.9 Langdurig zorgverlof, (imperatief) Levensbedreigende ziekte van echtgenoot, geregistreerd partner, kind of pleegkind, bloedverwant 1 e graad (Vervanging, maar wel betaald uit eigen middelen) 8.20 Ouderschapsverlof (onbetaald) Ouderschapsverlof (Vervanging, maar wel betaald uit eigen middelen) Zorgverlof Zorgverlof Formatieruimte 8.10 Kort buitengewoon verlof i.v.m. nascholing 8.11 Lang buitengewoon verlof in het persoonlijk belang, (facultatief) 8.12 Lang buitengewoon verlof mede in het algemeen belang (facultatief) Kort buitengewoon verlof i.v.m. nascholing, gedeeltelijk vervangbaar Kort buitengewoon verlof i.v.m. nascholing, volledig vervangbaar Lang buitengewoon verlof in het persoonlijk belang Lang buitengewoon verlof mede in het algemeen belang: Studieverlof Lang buitengewoon verlof mede in het algemeen belang: Outplacement Lang buitengewoon verlof mede in het algemeen belang: Vervullen andere functie 8.13 Lang buitengewoon verlof overwegend in het algemeen belang (facultatief) Lang buitengewoon verlof overwegend in het algemeen belang: t.b.v. Ned. Antillen of Aruba Lang buitengewoon verlof overwegend in het algemeen belang: t.b.v. Volkenrechtelijke organisatie Lang buitengewoon verlof overwegend in het algemeen belang: t.b.v. als deskundige van een vreemde mogendheid Lang buitengewoon verlof overwegend in het algemeen belang: internationale hulpverlening aan ontwikkelingsland Lang buitengewoon verlof overwegend in het algemeen belang: vervullen van functies aan door ontvangend land erkende onderwijsinstelling 8.15 Lang buitengewoon verlof voor politieke functies, imperatief 8.25 Bapo Verlof in het kader van bevordering arbeidsparticipatie ouderen 8.23 Spaarverlof Spaarverlof, ADV 8.2 Vakantieverlof Vakantie Compensatieverlof Compensatieverlof Overige buitengewoonverlof vakbondsactiviteiten Formatie Formatieruimte Leerlinggesprekken Leerlinggesprekken Buitengewoon verlof Buitengewoon verlof (ook mee op kamp)

Invallers informatie. Informatie voor inval- groepsleerkrachten, onderwijsassistenen en gym-leerkrachten in het basisonderwijs

Invallers informatie. Informatie voor inval- groepsleerkrachten, onderwijsassistenen en gym-leerkrachten in het basisonderwijs Invallers informatie Informatie voor inval- groepsleerkrachten, onderwijsassistenen en gym-leerkrachten in het basisonderwijs Welkom! SLIM Personeelsbemiddeling is een bemiddelingsbureau specifiek voor

Nadere informatie

Verlofregeling SKSG. Datum: 1 december 2011 Laatste versie 27 maart 2012

Verlofregeling SKSG. Datum: 1 december 2011 Laatste versie 27 maart 2012 Verlofregeling SKSG Datum: 1 december 2011 Laatste versie 27 maart 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUD INHOUDSOPGAVE... 2 1. Vakantieverlof en Extra verlof... 3 1.1.1 Vakantieverlof... 3 1.1.2 Extra verlof... 3

Nadere informatie

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V.

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. A INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband 1.1 Arbeidsovereenkomst 1.2 De eerste dag 1.3 Wat is nodig voor een accurate uitbetaling van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Versie 2015.108-01-2015

Inhoudsopgave Versie 2015.108-01-2015 Inhoudsopgave Versie 2015.108-01-2015 Deel 1: Snel wegwijs bij 1. Wie is Repay Payroll N.V.? 3 2. Hoe gaat dat in zijn werk? 3 3. Arbeidsovereenkomsten 4 3.1 NBBU cao voor (uitzend)krachten 4 3.2 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

32. Tips voor invallers in het onderwijs

32. Tips voor invallers in het onderwijs 32. Tips voor invallers in het onderwijs Inhoud Inleiding: Invallers zijn belangrijk Hoe kom je aan invalwerk? Vervangingspools Rechtspositie Personeelsbeleid Akte van benoeming Vaste benoeming Tijdelijk

Nadere informatie

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon...

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon... Inhoud Personeelsmap Tab 1 Welkom..3 1.1 De SKOFV... 3 1.2 Organisatie... 4 1.3 Adressenoverzicht... 5 1.4 De missie en visie van de SKOFV... 6 1.4.1 De Missie... 6 1.4.2 De visie... 7 1.5 School(jaar)plan...

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

I n f o r m a t i e v o o r d e i n v a l k r a c h t

I n f o r m a t i e v o o r d e i n v a l k r a c h t November 2012 I n f o r m a t i e v o o r d e i n v a l k r a c h t Lees dit informatieboekje goed door! Inhoud: Blz. 1. Voorwoord. 3 2. Werken in het openbaar onderwijs van de gemeente Emmen. 4 3. Onze

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT 26 januari 2012 Beleidsnota nummer: P.0006 Rol Datum Werkgroep Advies 26-01-2012 Directeurenraad Advies 16-02-2012 GMR Instemming/advies 17-04-2012 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Inhoud. 1. De ziekmelding. 2. Informatieverplichting. 3. Bereikbaarheid. 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager. 5.

Inhoud. 1. De ziekmelding. 2. Informatieverplichting. 3. Bereikbaarheid. 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager. 5. VERZUIMPROTOCOL Inhoud 1. De ziekmelding 2. Informatieverplichting 3. Bereikbaarheid 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager 5. Aangepast werk 6. Herstelbevordering 7. Andere arbeid tijdens ziekte 8. Herstelmelding

Nadere informatie

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Informatieboekje Medewerkers A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Versie: 003 Datum: 02-01-2014 Directie: Sirin Daymaz 1 Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Algemene regels Hoofdstuk 3 Algemene werkinstructies

Nadere informatie

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Personeelsgids Versie 12 december 2012 Je kunt de links in dit document (de onderstreepte woorden) aanklikken voor meer informatie. NB met

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Het BCN Werk-ABC. Alles wat je moet weten als je gaat werken via BCN

Het BCN Werk-ABC. Alles wat je moet weten als je gaat werken via BCN Het BCN Werk-ABC Alles wat je moet weten als je gaat werken via BCN versie 3- januari 2014 1 Inhoudsopgave A 4 Aanpassing arbeidsduur... 4 ABU... 4 Adreswijziging... 4 Arbeidsomstandigheden (Arbo)... 4

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS Personeelsgids voor beroepskrachten UPDATE d.d. februari 2012 Amsterdam, 22 februari 2012 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O P&O / pagina 2 van 71 Voorwoord Voor je

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis

Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dit gemiddeld kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook een soortgelijk document. Zo kunt

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

De Gemiva-SVG Groep investeert in een gezond werkklimaat.

De Gemiva-SVG Groep investeert in een gezond werkklimaat. BELEID BIJ VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Werken naar vermogen 2 Veel mensen hebben gezondheidsklachten. Sommigen permanent, anderen slechts af en toe. Dat geldt ook voor medewerkers van de Gemiva-SVG Groep.

Nadere informatie

ALGEMEENDEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007

ALGEMEENDEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007 ALGEMEENDEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007 Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007 1 Preambule

Nadere informatie

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Welkom! Deze werkwijzer ontvangt u omdat u zich bij ons (Payroll Select Diensten B.V., Payroll Select CC Diensten B.V., Payroll Select Technical Services of Payroll

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP A. Inleiding De Wet op het Financieel Toezicht (WFT) hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN 2015 37 e jaargang augustus 2015 1 openbare dalton basisschool Het Valkhof, Roden schoolgids 2015 2 Geachte ouders, Met genoegen presenteren wij

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

U bent ziek en dan. Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

U bent ziek en dan. Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid U bent ziek en dan Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 13.0678 DP/KW/IO September 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3-4 2. Ziekmelding en arbodienst 5 3. Het traject vanaf de eerste ziektedag 3.1 Overzicht

Nadere informatie