Invallers informatie. Informatie voor inval- groepsleerkrachten, onderwijsassistenen en gym-leerkrachten in het basisonderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invallers informatie. Informatie voor inval- groepsleerkrachten, onderwijsassistenen en gym-leerkrachten in het basisonderwijs"

Transcriptie

1 Invallers informatie Informatie voor inval- groepsleerkrachten, onderwijsassistenen en gym-leerkrachten in het basisonderwijs

2 Welkom! SLIM Personeelsbemiddeling is een bemiddelingsbureau specifiek voor het Basisonderwijs. Wij werken voor veel scholen, die dagelijks behoefte hebben aan een invalkracht. Als invaller heb je meestal niet één vaste werkgever en geen vast contactpersoon. Aangezien SLIM wordt ingezet voor het beheer van vele invallerspools, zullen wij voortaan ook deze plek opvullen. SLIM is geen uitzendbureau en wordt niet jouw werkgever. Maar wel willen we jouw vragen beantwoorden, onduidelijkheden met je bespreken en hulp bieden wanneer dat nodig is en waar wij dat kunnen. SLIM neemt de taak op zich om je zo goed mogelijk te informeren over alles wat met invalwerk te maken heeft. Denk hierbij aan het aanleveren van gegevens, opbouw van rechten en de verplichtingen die daar tegenover staan. Ook bieden we je de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen door de aangeboden workshops, maar bovenal zullen we invalwerk aanbieden. Tijdens het intakegesprek zijn er allerlei zaken aan de orde gekomen. Zo had je ook de ruimte je eigen voorkeuren uit te spreken. Met jouw wensen en eisen zullen we rekening houden bij elke bemiddelingsaanvraag die door ons wordt behandeld. SLIM is jouw contactpersoon voor al je invalwerk, vragen en al het overige. We denken met je mee en gaan samen met jou op zoek naar de beste mogelijkheden. Wij willen je graag veel succes wensen en hopen op een fijne samenwerking. Het SLIM-Team! Ps. Ben je ingeschreven voor de kinderopvang? Vraag specifieke info bij ons aan!

3 Voorbereiding Een aantal voorwaarden om jou te kunnen inzetten: Je hebt een intakegesprek gehad; Je bereidt je goed voor; Jouw personeelsdossier is volledig aangevuld; Je houdt je personeelsdossier actueel; Je gaat akkoord met de spelregels die verderop in dit blad zijn genoemd; Je houdt je beschikbaarheid goed bij via de site; Je neemt je telefoon op; Je doet je uiterste best! In dit blad vind je alles wat je moet weten en vind je alle voorwaarden terug. Na het intakegesprek ontvang je jouw inloggegevens voor mijnbeschikbaarheid. Dit zijn alle opties op dit inlog gedeelte speciaal voor onze SLIMme invallers: Gaan snel naar en kies voor mijnbeschikbaarheid voor de volgende mogelijkheden: - Wijzigen beschikbaarheid - Vacature overzicht - Overzicht ingeplande werkzaamheden - Wijzigen van eigen gegevens - Scholen/ besturenoverzicht - Informatie - Workshop informatie Wanneer je non-actief bent, kun je niet inloggen! Neem hiervoor contact met ons op.

4 Je dossier moet altijd bestaan uit de volgende stukken: - Paspoort of ID-kaart - Diploma - Verklaring Omtrent Gedrag - Bankpas - Salarisspecificatie - CV - Persoonsgegevensformulier - Loonbelastingverklaring Uitleg en informatie over het beheren van jouw dossier, vind je verderop in dit blad. Praktische voorbereidingtips Voor je verdere voorbereiding, vind je hier een aantal handige tips: - Zoek op internet naar de besturen en scholen waaraan je bent gekoppeld. - Maak een rondje (eventueel via googlemaps) langs de scholen. - Spreek een nette voic in. - Zorg ervoor dat je representatieve foto s op social media plaatst. - Maak je CV startklaar en maak alvast de basis voor een goede sollicitatiebrief. Dit kan van pas komen bij vacatures. - Wat trek je aan als je gaat invallen? Representatief met vooral geen inkijk! - Maak alvast een aantal dagprogramma s klaar. Kom je in een hectische situatie? Dan kan je altijd de dag doorkomen. Je eerste loon Zodra je hebt ingevallen, heb je natuurlijk recht op de uitbetaling van je eerste salaris. Wanneer je voor de eerste keer voor een schoolbestuur hebt ingevallen, stuurt SLIM jouw dossier door naar het administratiekantoor. Houd er echter rekening mee dat elk administratiekantoor een sluitingsdatum hanteert. In veel gevallen wordt de eerste sluitingsdatum niet gehaald wat zorgt voor uitbetaling in de volgende maand.

5 Aan het werk! Zodra je aan alle genoemde voorwaarden voldoet, ben je startklaar om aan de slag te gaan. Alle verzoeken die door schooldirecteuren bij SLIM binnenkomen, noemen wij aanvragen. Bij elke aanvraag wordt de dag(en), groep, reden en voorkeur naar invaller gevraagd. SLIM maakt het verschil tussen een korte aanvraag en een lange aanvraag. Voor korte aanvragen bellen we je s ochtends vroeg (tenzij anders besproken), tussen de middag of na school, op zondag en de avonden. We bespreken de aanvraag met je en jij geeft aan of je wilt of kunt. Zodra je akkoord geeft, word jij hiervoor ingepland. Per mail krijg je meteen een bevestiging van de aanvraag. Deze informatie vind je ook op mijnbeschikbaarheid. Ter voorbereiding kun je de website van de school alvast bezoeken. Het is ook mogelijk om alvast even contact op te nemen met de school. Voor binnengekomen lange aanvragen (vanaf 4 weken) stellen wij samen met de schooldirecteur een vacature op. Deze vacature wordt op mijnbeschikbaarheid geplaatst zodat ook jij (mocht het passend zijn) hierop kunt reageren. In de meeste gevallen volgt er een reeks sollicitatiegesprekken met de schooldirecteur. SLIM houd je op de hoogte van de vorderingen. Voor het eerst op een school Zorg ervoor dat je op het volgende let: - Wees een halfuur voor schooltijd aanwezig - Wees representatief gekleed - Neem de planning van die dag door - Zorg voor een goede communicatie - Neem een positieve houding en instelling aan - Neem meteen je rol in als leerkracht of assistent - Toon je verantwoordelijkheidsgevoel - Zorg voor een volledige afronding en overdracht van je werkzaamheden - Creëer een veilig en creatief klimaat voor de kinderen.

6 Gedragsregels Als invaller is het belangrijk dat jij je in ieder geval aan de volgende gedragsregels houdt. Deze regels zijn algemeen en het is goed mogelijk dat er per bestuur, of per school andere regels worden gehanteerd. Het is goed om dit vooraf duidelijk met de schooldirecteur te bespreken. Als invaller ben je verplicht alle door of namens het schoolpersoneel opgedragen werkzaamheden die tot het vervangingswerk behoren en welke redelijkerwijs kunnen worden verlangd, met interesse, respect, verantwoordelijkheidsgevoel en beste kunnen uit te voeren. Je bent verplicht je tijdens het invalwerk, maar ook daarna, te houden aan geheimhouding tot alle zaken voortvloeiende uit de werkzaamheden. Als invaller dien je er tijdens het werk altijd verzorgd en representatief uit te zien. Je dient onder normale omstandigheden, een halfuur voor aanvang van de lessen op de desbetreffende school aanwezig te zijn. Als invaller meld jij je bij aankomst op school, stel je jezelf voor, geeft de reden van je komst aan en informeer je naar relevante informatie m.b.t. de vervanging. Na schooltijd ben je nog minimaal een halfuur aanwezig voor overleg met collega s of ouders. Eerder vertrekken is alleen mogelijk in goed overleg met de school. Als invaller verwijs je ouders met vragen over hun kind naar een collega of naar de directeur. Indien ouders aandringen op een gesprek met jou als invalkracht dan zal dit in aanwezigheid van een collega of de directeur plaatsvinden. Als invaller mag je tegenover ouders/verzorgers geen uitspraken doen over kinderen of situaties anders dan tijdens en in relatie tot de les. Er worden door jou als invaller ten opzichte van ouders of verzorgers geen meningen geuit over de gang van zaken op de betreffende school.

7 Gedragsregels Als invaller zorg je voor een goede overdracht van belangrijke informatie voor de eigen leerkracht of voor een andere invaller. Als invaller laat je het klaslokaal zoals aangetroffen achter. Meld je voor vertrek af bij de directie of bij een leerkracht. Als invaller dien je altijd de veiligheidsvoorschriften op de desbetreffende werkplek in acht te nemen. Bij calamiteiten zoals brand moeten de richtlijnen en aanwijzingen van de op de desbetreffende school aanwezige verantwoordelijke leidinggevende direct worden opgevolgd. Roken is alleen toegestaan in de pauzes. Als invalkracht rook je alleen op een voor de school aanvaardbare en toegestane locatie. Tijdens het werk zijn alcohol en drugs verboden. Telefoon- en internetgebruik voor privédoeleinden is, uitsluitend na toestemming van de directie, in de pauzes of na schooltijd, toegestaan. Het gebruik van je eigen mobiele telefoon is tijdens de lessen niet toegestaan. Alle eigendommen waaronder schrijfmateriaal, leermiddelen, boeken e.d. waarmee wordt gewerkt, zijn en blijven eigendom van de school waar wordt vervangen. Als invaller dien je eventuele afzeggingen tijdig bij de school en bij SLIM, door te geven. School gerelateerde, inhoudelijke zaken waarmee je als invaller te maken hebt, worden besproken met de schooldirecteur. Klachten, ontevredenheden of andere negatieve zaken met betrekking tot de school, kun je met SLIM bespreken.

8 Dossier Alles wat je moet weten over het aanleveren en actueel houden van je dossier, vind je via deze link: Adreswijziging Wanneer je gaat verhuizen is het belangrijk dat je jouw gegevens wijzigt op mijnbeschikbaarheid. Wij krijgen hiervan een melding en sturen je nieuwe gegevens door naar het administratiekantoor. Het is nodig om bij een verhuizing een nieuw personeelsgegevensformulier in te vullen. Print deze dan ook uit, vul het in en stuur het per mail of post naar ons op. Gegevens actualiseren Elk administratiekantoor hanteert een aantal maanden (van 3 tot 12 maanden) als periode waarin je niet hebt gewerkt en waarbij jouw gegevens opnieuw opgestuurd moeten worden zodra je wel weer invalt voor het betreffende bestuur. Dit betekent dat wanneer je een hele tijd hebt ingevallen, 3 maanden (bijvoorbeeld) niet en dan weer voor het bestuur gaat werken, SLIM een aantal van jouw gegevens actueel aan moet leveren bij het administratiekantoor. In de meeste gevallen is dit de VOG, een loonbelastingverklaring en eventueel het persoonsgegevensformulier. In principe mag je niet invallen zonder deze actuele gegevens. Dit is de reden waarom we deze gegevens soms tussentijds opnieuw bij je opvragen. Lever het gevraagde dan zo snel mogelijk aan, omdat het consequenties kan hebben voor je invalwerk of je salaris.

9 Administratie Bewijs invaldag/ Aanstellingsbrief Van SLIM krijg je een bevestigingsmail voor het ingeplande invalwerk. Deze mail somt de afspraken voor invalwerk tussen de school, SLIM en jou op. In principe kun je aan deze mail geen rechten verlenen. Mocht je wel graag een bewijs dat je hebt ingevallen, dan kun je de schooldirecteur vragen de bevestigingsmail te ondertekenen (naam, functie, datum en handtekening). Akte van benoeming Voor elk invalwerk dat je verricht, krijg je een akte van benoeming. Dit is een aanstelling voor het werk dat je hebt verricht. Dit telt ook voor een losse dag of week invallen. Bij sommige scholen krijg je dit een paar weken of soms zelfs een paar maanden nadat je hebt ingevallen. De akte wordt verstrekt door het bestuur of het administratiebureau. Bewaar deze aktes goed, dit is je bewijs dat je hebt ingevallen. Volledige dag 0,2306 w tf 8,5 uur O chtend 0,1356 w tf 5 uur M iddag 0,0950 w tf 3,5 uur W oensdag 0,1628 w tf 6 uur W eek 1 w tf 36,86 uur Aantal uren per dag / wtf Aan de hand van de werktijdfactor (wtf) wordt aangegeven hoeveel je hebt gewerkt. Hier een overzicht van het aantal wtf dat per dag(deel) wordt gerekend. Een aantal scholen hanteert een continurooster waardoor de wtf per dag(deel) kan afwijken. Informatie hierover kun je het beste bij de school opvragen.

10 Salaris Loonuitbetaling Wanneer je hebt gewerkt, SLIM je gegevens heeft opgestuurd, het administratiekantoor je dossier heeft aangemaakt, de school je uren heeft gemuteerd en jij je reiskosten gedeclareerd, dan kan je loon en de reiskostenvergoeding (en eventueel de declaratie van de VOG) aan je worden overgemaakt. Het administratiekantoor betaald rond de 25e van de maand het salaris uit. Payroll Je zou tegen kunnen komen dat sommige invalwerkzaamheden via Payroll worden uitbetaald. In dat geval is het schoolbestuur niet je werkgever, maar de payroll-organisatie. Het schoolbestuur kiest hiervoor om je geen rechten te laten opbouwen. In geval van krimp en bezuinigingen is het de oplossing zodat jij kunt blijven werken. Wanneer Payroll via SLIM wordt geregeld (dit wordt met je besproken en weergegeven in de bevestigingsmail), zorgen wij ervoor dat je gegevens aan de payrollorganisatie wordt verstrekt. Voor besturen die Payroll bij een andere partij hebben ingekocht, zullen al je gegevens opnieuw bij je worden opgevraagd door de betreffende payrollorganisatie.. Opbouw salarisschalen Elk gewerkt schooljaar zou je een schaal omhoog kunnen gaan. Het is per schooljaar (1 augustus t/m 31 juli) nodig om 60 dagen of meer te hebben gewerkt. Niet altijd wordt dit bij elke werkgever automatisch aangepast. Let dus goed op je loonstrook in het nieuwe schooljaar of de nieuwe salarisschaal is toegepast.

11 Salaris Hoogte van je salaris Als je net afgestudeerd bent en je start met werken, dan kom je in schaal LA1. Wanneer je hebt ingevallen met alleen nog een Cijferlijst, maar nog geen diploma hebt ontvangen, dan word je uitbetaald als onderwijsassistent. De inschaling bij de werkgever wordt op het administratiekantoor bepaald. SLIM stuur je loonspecificatie op (wanneer deze bij SLIM aanwezig is) en de loonschaal die daarop vermeld staat, wordt gehanteerd. Mocht je in het onderwijs hebben gewerkt, maar er jaren uit zijn geweest, dan kun je waarschijnlijk periodieken aanvragen. Neem voor verdere informatie hierover contact op met SLIM. Salarisschalen (CAO PO) Salarisschalen Groepsleerkrachten (LA) Salarisschalen Speciaal onderwijs (LB) Nummer Bruto maandloon Nummer Bruto maandloon , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

12 Salaris Salarisschalen (CAO PO) Salarisschalen Salarisschalen Klassenassistent Onderwijsassistent (schaal 3) (Schaal 4) Nummer Bruto maandloon Nummer Bruto maandloon , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Berekenen uurloon Het uurloon bereken je door het bruto maandloon als eerst terug te rekenen naar een week. Bruto maandloon delen door 4,35. Vervolgens deel je de uitkomst door het aantal uren per week (36,86). Berekenen vakantiegeld Bij invalwerk heb je ook recht op vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt altijd 8% van je bruto jaarloon. Aangezien je bij invalwerk geen vaste aanstelling hebt, verrekenen ze het vakantiegeld meteen aan het einde van iedere maand. Dit staat ook vermeld op je loonspecificatie.

13 Salaris Geen loonuitbetaling gehad? Hou goed bij welke invaldagen uitbetaald zijn en welke nog niet. Mocht het zo zijn dat een dag niet is uitbetaald en je hebt van ons geen mail gehad met het verzoek gegevens te actualiseren, dan mag je contact opnemen met je invalschool. Zorg er voor dat je tijdig aan de bel trekt! Na 3 maanden neemt SLIM het niet meer in behandeling en is er kans dat de werkgever niet meer tot uitbetaling overgaat. Niet ingeschaald in de juiste loonschaal? Neem contact met SLIM op en laat weten in welke schaal je zou moeten komen. Zorg ervoor dat je alle nodige bewijzen aanlevert, dit doe je door middel van een salarisstrook, akte van benoemingen, alles wat bewijst dat je 60 dagen of meer hebt gewerkt. Wanneer je in een lagere loonschaal bent uitbetaald, geef dan meteen (maximaal binnen 3 maanden) door dat dit gewijzigd moeten worden. Wanneer je hiermee langer dan 3 maanden wacht, heb je kans dat de werkgever je voor de al reeds uitbetaalde dagen, niet meer wil uitbetalen in de hogere schaal. De reden hiervoor is dat het bestuur deze kosten dan niet meer bij het vervangingsfonds kan declareren. Administratie SLIM Wij kunnen geen kijkje nemen in de administratiesystemen van de administratiekantoren, waardoor we je soms moeten doorsturen naar het administratiekantoor en we je niet helemaal zelf van dienst kunnen zijn. SLIM probeert je zo goed mogelijk te informeren en zodra het nodig is zoeken we dingen voor je uit. We hebben goed contact met alle administratiekantoren en we weten welke voorwaren en regels ze hanteren.

14 Declaraties Reiskostendeclaratie In het overzicht hieronder zie je wat je aan kilometervergoeding ontvangt. De bedragen die in het overzicht zijn weergegeven, zijn conform de CAO PO. Ook vind je hierbij de uitleg over het berekenen van de reiskosten. Let wel op dat de reiskostenvergoeding erg laag is. Het is eerder een tegemoetkoming in de kosten. Bekijk goed wat de kosten zijn van de reisafstand die je hebt opgegeven en bedenk of je de afstand gelijk wilt houden of deze eventueel zou willen aanpassen. Je kunt pas vanaf 7 kilometer declareren en er wordt maximaal tot 21,5 kilometer vergoedt. Ook wordt er alleen een enkele reis gerekend. Hiernaast staat het overzicht van de hoogte van de reiskosten. Er zit echter wel een berekening op. Lees dit even goed door! De bedragen zijn gebaseerd op een maand. Bijvoorbeeld: je werkt een maand lang elke week 1 dag en je rijdt 17 KM, dan ontvang je 10,96. Wanneer je 1 losse dag werkt (ervan uitgaande dat je 17 KM rijdt) ontvang je ( 10,96 / 4,35) = 2,52. Aantal dagen reizen per week Afstand woning werk enkele reis ,0 km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,1-8,4 km 1,09 2,19 3,28 4,38 5,47 8,5-9,4 km 2,19 4,38 6,58 8,77 10,96 9,5-10,4 km 3,29 6,57 9,86 13,15 16,43 10,5-11,4 km 4,38 8,77 13,15 17,53 21,92 11,5-12,4 km 5,48 10,96 16,44 21,91 27,39 12,5-13,4 km 6,58 13,15 19,73 26,30 32,88 13,5-14,4 km 7,67 15,34 23,01 30,68 38,35 14,5-15,4 km 8,77 17,53 26,30 35,06 43,83 15,5-16,4 km 9,86 19,72 29,59 39,45 49,31 16,5-17,4 km 10,96 21,91 32,87 43,83 54,78 17,5-18,4 km 12,05 24,11 36,16 48,22 60,27 18,5-19,4 km 13,15 26,30 39,45 52,59 65,74 19,5-20,4 km 14,25 28,49 42,74 56,98 71,23 20,5-21,4 km 15,34 30,68 46,02 61,36 76,70 21,5 en meer km 15,76 31,52 47,28 63,04 78,81 Het declareren van de reiskosten doe je door middel van het reiskostendeclaratieformulier (zie bevestigingsmail en/of mijnbeschikbaarheid). Het formulier moet je invullen en laten ondertekenen door de schooldirecteur. Het formulier stuur je vervolgens als scan naar

15 Declaraties Declareren Verklaring Omtrent Gedrag Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet je via ons regelen. Voor het aanvragen ontvang je van ons een link waardoor je via je DigiD een VOG kunt aanvragen. De kosten van de VOG betaald je eerst zelf, maar zodra je via ons hebt gewerkt (binnen de geldigheidsduur van de VOG, 6 maanden) kunnen we de VOG voor je declareren bij de eerste werkgever (het schoolbestuur) waarvoor je hebt gewerkt. Declareren doe je door het formulier in te vullen en deze samen met het betaalbewijs naar ons op te sturen. SLIM verzamelt alles en stuur het door naar het bestuur of het administratiekantoor. De declaratie wordt samen met je loon aan je overgemaakt.

16 Overige Opbouwen van rechten Vanaf de start van je invalwerk mag je (zonder onderbreking van 3 maanden) 12 maanden voor alle soorten invalwerk worden ingezet. Na deze 12 maanden zou je een recht kunnen opbouwen op het moment dat je niet op vervanging (adv, scholing enz.) wordt ingezet. Aangezien schoolbesturen zo weinig mogelijk verplichtingen willen krijgen (i.v.m. organisatorische en financiële factoren), worden werkzaamheden via Payroll uitbetaald en soms wordt er besloten om na de 12 maanden een tijdelijke onderbreking in te lassen van 3 maanden. De tijdelijke onderbreking kan worden opgeschoven op het moment dat je nog langdurige ziektevervanging of zwangerschapsverlof gaat invullen. Je wordt tijdig geïnformeerd over het inplannen van een tijdelijke onderbreking. SLIM zal proberen, indien je dat wenst, te zorgen dat je dan extra wordt ingezet bij een andere werkgever. Op het moment dat je 36 maanden (zonder onderbreking van 3 maanden) voor een werkgever werkzaam bent, dan heb je meteen recht op een vaste benoeming. Dit alles en meer is beschreven in de CAO PO. Te bestellen op Workshops Elk schooljaar biedt SLIM een workshopsreeks speciaal voor haar invallers aan. Op drie verschillende plaatsen in Noord-Nederland worden de workshops op woensdagmiddag aangeboden. Check mijnbeschikbaarheid voor het actuele workshopprogramma.

17 SLIM Voorwaarden Bij het accepteren van invalwerk, ga je akkoord met de, na het intakegesprek verstrekte voorwaarden: SLIM is en wordt geen werkgever; Dit blad is opgesteld ter informatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend; Je stemt in kennis te hebben genomen van alle informatie die via dit blad wordt aangeboden, inclusief de gedragsregels op de 6e en 7e pagina van dit blad; SLIM kan niet aansprakelijk worden gehouden voor werkgeversverplichtingen en risico s die voortvloeien uit de wet dan wel de aanstelling tussen de school en de invaller; SLIM kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade opgedaan door reistijd, bemiddeld door SLIM; Wanneer het schoolbestuur niet over wil gaan tot betaling, zal SLIM dit in geen geval compenseren; Er kunnen geen rechten worden ontleend aan verstuurde bevestigingsmails door SLIM; Salaris van ingeplande invaldagen die door de school worden geannuleerd, worden niet door SLIM gecompenseerd; Schade opgelopen door miscommunicatie door de school of het bestuur, zal niet door SLIM worden vergoed.

18 Contactgegevens Openingstijden: Zondag: uur tot uur Maandag t/m donderdag: 7.00 uur tot uur Vrijdag 7.00 uur tot uur Bezoektijden: Elke werkdag van 9.30 uur tot Vakantieopeningstijden: Zondag: gesloten Maandag t/m vrijdag: 9.00 uur tot uur Kijk voor de openingstijden per vakantie op onze website Contactgegevens: Website: Telefoon: algemeen: administratie: Post- en bezoekersadres: Zuiderkuipen HR Groningen Het SLIM-team: Check de website

19 SLIM Personeelsbemiddeling Groningen, 1 december 2014 Opgesteld door B. van der Veen

Leerling-werknemerboekje 1.0

Leerling-werknemerboekje 1.0 detacheren instroom & detacheren Leerling-werknemerboekje 1.0 Alles wat je moet weten over je leerwerktraject Inhoud Welkom bij VTL 4 Ben jij een topper? 5 Wegwijzer/contact 6 Met wie heb je te maken tijdens

Nadere informatie

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Personeelsgids Versie 27 november 2013 Je kunt de links in dit document (de onderstreepte woorden) aanklikken voor meer informatie. NB met

Nadere informatie

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf Een programma speciaal voor: (directie)secretaresses, management assistenten, (project)ondersteuners, administratief medewerkers, etc. die graag als zelfstandig virtueel assistent aan de slag willen! Binnen

Nadere informatie

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Informatieboekje Medewerkers A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Versie: 003 Datum: 02-01-2014 Directie: Sirin Daymaz 1 Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Algemene regels Hoofdstuk 3 Algemene werkinstructies

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. INLOGGEN

INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. INLOGGEN INHOUDSOPGAVE 1. INLOGGEN 2. STARTSCHERM 3. AKTUEEL 3.1. openstaande betalingen 3.2. markeer een factuur als betaald 3.3. weekenddienst 4. PRODUCTENUITLEG 5. ZWARTE LIJSTEN 6. PARTY'S 6.1. Plaats hier

Nadere informatie

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS Personeelsgids voor beroepskrachten UPDATE d.d. februari 2012 Amsterdam, 22 februari 2012 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O P&O / pagina 2 van 71 Voorwoord Voor je

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006

CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006 CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006 1 Inhoudsopgave...Pagina 1. INLEIDING...3 2. DOELEN, KADERS EN BUDGET...3 2.1. Doel...3 2.2. Kaders...3 2.3. Budget...3

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders Houvast bij uw pgb-administratie Informatie voor budgethouders Inhoud 01 Inleiding 3 02 Uw administratie op orde 6 03 Uw pgb uitstippelen 14 04 Salaris of uurtarief 22 05 Financiële administratie 30 06

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

inhoud Pag 1 9.1 Proeftijd 9.2 Evaluatiegesprek 10.1 Achterwacht 10.2 Invalgastouder 12.1 Interne klachtencommissie 12.2 Externe klachtencommissie

inhoud Pag 1 9.1 Proeftijd 9.2 Evaluatiegesprek 10.1 Achterwacht 10.2 Invalgastouder 12.1 Interne klachtencommissie 12.2 Externe klachtencommissie Sammy s Handboekje inhoud 1 Voorwoord 1.1 Onze identiteit 2 Openingstijden en opvangtijden 2.1 Openingstijden en bereikbaarheid 2.2 Opvangtijden 3 De gastouder 3.1 Wat verwachten wij van een gastouder?

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PAYROLL

VEEL GESTELDE VRAGEN PAYROLL VEEL GESTELDE VRAGEN PAYROLL INHOUDSOPGAVE Systeem...4 Ik ben mijn wachtwoord /inlognaam vergeten. Hoe krijg ik een nieuw wachtwoord?...4 Elke keer als ik mijn wachtwoord invul wordt er aangegeven dat

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

detacheren instroom & detacheren Detacheringsgids Voor opdrachtgevers van VTL

detacheren instroom & detacheren Detacheringsgids Voor opdrachtgevers van VTL detacheren instroom & detacheren Detacheringsgids Voor opdrachtgevers van VTL Inhoud Voorwoord 4 1. Afspraken tussen uw bedrijf en VTL 5 1.1 Contactpersonen VTL 5 1.2 Detacheren met VTL 5 1.3 Opdrachtovereenkomst

Nadere informatie

Werken als Interim Professional via Michael Page

Werken als Interim Professional via Michael Page Werken als Interim Professional via Michael Page Table of contents 1. Michael Page 3 2. Werken als Interim Professional 3 2.1 Niveau van opdrachten 2.2 Proces 3. Juridische vormen van samenwerking 4 3.1

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Welkom Kind Regelgeving

Welkom Kind Regelgeving Welkom Kind Regelgeving 2012 Welkom Kind Waar uw kind zijn tweede huis vindt Inhoud Diensten... 3 Inschrijving en opdracht tot bemiddeling... 4 Selectie- en koppelingsprocedure... 4 Praktische zaken...

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

BEZORGERSHANDLEIDING

BEZORGERSHANDLEIDING BEZORGERSHANDLEIDING Plakhorstweg 13 7008 AS Doetinchem Telefoon: 0314-394613 E-mail: info@avo-doetinchem.nl 1. AVO Verspreidingen. Welkom als bezorger bij AVO Verspreidingen. Wij zijn een organisatie

Nadere informatie