SENSE OF SOUND Z33 Huis voor actuele kunst Zuivelmarkt 33, Hasselt (BE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SENSE OF SOUND Z33 Huis voor actuele kunst Zuivelmarkt 33, Hasselt (BE) www.z33.be"

Transcriptie

1 SENSE OF SOUND tot LESMAP Basisonderwijs en secundair onderwijs Z33 Huis voor actuele kunst Zuivelmarkt 33, Hasselt (BE) 1

2 Inhoud 1. Inleiding: Wat is Z33? 2. De tentoonstelling Sense of Sound 3. Voorbereiding in de klas 4. Een bezoek aan Sense of Sound 5. Aanvullende workshop 6. Naverwerking in de klas 7. Prijzen & Praktisch 2

3 1. Inleiding: Wat is Z33? Z33 is een huis voor actuele kunst. Z33 heeft geen eigen collectie, maar een permanent tentoonstellingsaanbod. Z33 stelt zichzelf, samen met haar publiek, tot doel te reflecteren over actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Op die manier moedigen zij hun bezoekers aan om dagdagelijkse dingen op een nieuwe, en vooral kritische, manier te bekijken. Het is een laboratorium en een onderzoekplaats waar er plaats is voor experiment en innovatie. Naast een onderzoekmatige insteek stelt Z33 multidisciplinariteit voorop. Zowel designers, kunstenaars, architecten, theatermakers, schrijvers, muzikanten en anderen komen aanbod in de tentoonstellingszalen. Voor meer informatie over het aanbod van Z33: 3

4 PUBLIEKSBEMIDDELING EN EDUCATIE Kunst flitst, prikkelt, kriebelt en daagt uit. Het educatieve aanbod van Z33 richt zich op kijken, begrijpen en beleven, op een eigen mening vormen, op reflecteren over het thema van de kunstwerken en zelf expressief en creatief aan de slag gaan. Een bezoek aan Z33 wordt omkaderd met een interactieve rondleiding met gids of bemiddelaar, een kijkwijzer of kinderblik, activiteiten in de publieksruimte en deze lesmap. Deze map stelt de tentoonstelling Atelier à Habiter op een educatieve manier voor en geeft tips om rond een bezoek aan deze tentoonstelling een voor- en naverwerking in de klas te verzorgen. Dit kan gebeuren in het kader van meerdere vakken, naar keuze van de leerkracht. PRAKTISCH De naam Z33 verwijst naar het adres: Zuivelmarkt 33. Z33 bevindt zich in de historische begijnhofsite in het centrum van Hasselt. Het is een cultuurschakel waardoor je er met De Lijn gratis kan geraken. Vanaf het station van Hasselt kom je er te voet of je neemt de boulevardpendel met als halte Kolonel Dusartplein. Voor meer informatie kan je terecht op de site van Canon Cultuurcel. Wil je in aanmerking komen voor DynamoOPWEG? Hier vind je zowel de link naar het invulformulier en de algemene voorwaarden. 4

5 2. De tentoonstelling SENSE OF SOUND Geluid en beweging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bewegingen en trillingen transformeren in hoorbaar geluid en omgekeerd. Geluid manifesteert zich in deze tentoonstelling in vele gedaanten: trillingen, magnetische velden, elektrische ontladingen of golven van feedback. Luidsprekerelementen rijzen en dalen om geluidsgolven op te wekken die de ruimte herdefiniëren, de versplintering van minuscule korrels door een rotsblok wordt uitvergroot op een klankcanvas. De beweging strekt zich ook uit langs de lay-out van de expo tot voorbij het venster op de kop, waar ze de stad induikt en haar geluiden naar binnen brengt. Eén aspect hebben de uiteenlopende werken gemeen: altijd is geluid terug te voeren tot een wrijving die de wereld in beweging zet. Van de resonantie op je schedel tot in je middenoor of van het schommelende voltage tot aan de trillende magneet. Klank ontstaat wanneer energie ergens aan ontsnapt en zich via de lucht of via materialen transformeert tot een zintuiglijke gewaarwording. Sense of Sound is een samenwerking tussen Z33 en OVERTOON, een Brussels platform voor geluidskunst. Het OVERTOON platform heeft 3 ankerpunten: onderzoek, creatie en distributie. Het productieplatform biedt, in de vorm van langdurige residenties, aan diverse kunstenaars de kans om kunstwerken te ontwikkelen met het medium geluid. De geproduceerde werken worden daarna in binnen- en buitenland tentoongesteld en verder gedistribueerd. Het onderzoek- en kennisplatform zoekt samenwerkingsverbanden met onderzoeksinstellingen en organiseert workshops met experten op vlak van akoestiek, geluid en geluidskunst. Alle werken in Sense of Sound zijn nieuwe producties van huidige of toekomstige residenten van Overtoon. 5

6 Meer informatie over de tentoonstelling vind je via deze link: SENSE OF SOUND IN DE KLAS De tentoonstelling kan in verschillende vakken gekaderd worden. Door de bijzonder technische aard van de werken kan er vakoverschrijdend gewerkt worden tussen de verschillende natuurwetenschappelijke vakken (fysica, biologie) en de meer kunst beschouwende vakken (muzische vorming, plastische opvoeding, esthetica). In de hogere graden van het secundair kan de tentoonstelling bekeken worden in lessen over trillingen en golven of elektriciteit en magnetisme. Verschillende werken uit de tentoonstellingen experimenteren met deze fysische verschijnselen. Zo experimenteert Aernoudt Jacobs in zijn werk bijvoorbeeld met elektromagnetische inductie. Maar ook elektriciteit in zijn meest pure vorm of het fenomeen van (akoestische) feedback komt aanbod. In de eerste graad secundair kan een tentoonstellingsbezoek aansluiten bij het vak technologische opvoeding in combinatie met plastische en/of muzikale opvoeding. Hieronder vind je telkens enkele suggesties voor verschillende leerdoelen die aanbod kunnen komen tijdens een bezoek aan Sense of Sound. 6

7 BASISONDERWIJS Leerdoelen Muzische vorming 2. Muzische vorming - Muziek De leerlingen kunnen 2.1 muziek beluisteren en ervaren, muzikale impressies opdoen uit de geluidsomgeving met aandacht voor enkele kenmerken van de muziek: klankeigenschap 5. Muzische vorming - Media De leerlingen kunnen 5.3 soorten van eenvoudige hedendaagse audiovisuele opnamen en weergavetoestellen (informatiedragers) aanwijzen, benoemen en ze creatief bedienen. 5.4 een eigen audiovisuele taal gebruiken en het massale audiovisuele aanbod een relativerende plaats toekennen. 5.5 eenvoudige, audiovisuele informatie uit de eigen belevingswereld herkennen, onderzoeken en vergelijken. 6. Muzische vorming - Attitudes De leerlingen kunnen 6.1* blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken. 6.2* zonder vooroordelen naar kunst kijken en luisteren. Leerdoelen Wereldoriëntatie 2. Wereldoriëntatie - Techniek Kerncomponenten van techniek De leerlingen kunnen 2.6 illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen van materialen of over natuurlijke verschijnselen; Techniek en samenleving De leerlingen kunnen 2.17 illustreren dat techniek en samenleving elkaar beïnvloeden; EERSTE GRAAD leerdoelen Technologische opvoering Interactie 10 in concrete voorbeelden aantonen dat er verschillende soorten krachten kunnen voorkomen tussen voorwerpen en dat een kracht de vorm of de snelheid van een voorwerp kan veranderen; 15 zichtbare en onzichtbare straling in verband brengen met verschijnselen en toepassingen uit het dagelijks leven; leerdoelen Plastische Opvoeding 5. De samenhang en beïnvloeding van beeld, geluid en beweging in allerhande mediaboodschappen ontdekken 6. Een concrete werkelijkheid van een gemanipuleerde werkelijkheid onderscheiden en interpreteren 17. Mogelijkheden van het gebruik van ict en media onderzoeken en toepassen in functie van de beeldende opdracht 25. Voor de beeldende kunst van eigen en andere culturen interesse tonen 7

8 DERDE EN TWEEDE GRAAD leerdoelen Fysica 2.3 Trillingen en golven De leerlingen kunnen F14 de oorzaak en eigenschappen van een harmonische trilling omschrijven en in concrete voorbeelden illustreren. F15 met behulp van het golfmodel interferentie, terugkaatsing en breking van licht of geluid beschrijven. F16 de energieoverdracht door mechanische en elektromagnetische golven aan de hand van verschillende verschijnselen, waaronder resonantie, illustreren. 2.4 Elektriciteit en magnetisme De leerlingen kunnen F17 het verband leggen tussen elektrische spanning, verandering van elektrische potentiële energie en elektrische lading. F18 voor een geleider in een gelijkstroomkring het verband tussen spanning, stroomsterkte en weerstand toepassen. F19 de energieomzettingen in elektrische schakelingen met voorbeelden illustreren en het vermogen berekenen. F20 met voorbeelden illustreren dat ladingen in beweging aanleiding geven tot magnetische krachten. F21 met behulp van de magnetische kracht de werking van een motor beschrijven. F22 met behulp van elektromagnetische inductie de werking van de generator beschrijven. 8

9 3. Voorbereiding in de klas Een voorbereiding in de klas biedt je de mogelijkheid om het thema van de tentoonstelling al eens van dichterbij te bekijken met jouw klas. Het zal de fantasie van je leerlingen prikkelen en hen motiveren tijdens het bezoek. Wij bieden je in deze lesmap een aantal suggestie voor voorbereidende opdrachten. Je vindt er onmiddellijk een aantal vakoverschrijdende eindtermen bij. ZET JE OREN OPEN! Het is geen eenvoudige opdracht om stil te staan bij geluid. We zijn het meer gewend om te kijken dan om te luisteren. Bij geluidkunst denken we ook vaak eerder aan muziek. Het geluid dat wij dagelijks rondom ons horen wordt vaak als storend ervaren. Een tikkende klok, gehoest achteraan in de klas. Geluid lijkt ons af te leiden. Het is de kunst om stil te staan bij het geluid dat ons omringd en hierin zelfs een bepaald ritme in te ontdekken. De volgende opdrachten kunnen helpen om hier samen met je leerlingen bij stil te staan. Je kan deze kaderen onder de volgende ontwikkelingsdoelen: 6. Muzische vorming - Attitudes De leerlingen kunnen 6.1* blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken. 6.2* zonder vooroordelen naar kunst kijken en luisteren. 6.3* genieten van het muzisch handelen waardoor hun expressiemogelijkheden 9

10 verruimen. 6.4* vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven hun creatieve uitingen tonen. 6.5* respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot eigen en andere culturen. Je kan deze kaderen onder de volgende VOETEN: Communicatief vermogen 1 brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk; (creativiteit) 2 kunnen originele ideeën en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren; Esthetische bekwaamheid 6 kunnen schoonheid ervaren; Context 7: Socioculturele samenleving De leerlingen: 6 gaan actief om met de cultuur en kunst die hen omringen; 7 illustreren de wederzijdse beïnvloeding van kunst, cultuur en techniek, politiek, economie, wetenschappen en levensbeschouwing NEEM EEN GELUID MEE NAAR DE KLAS Vraag je leerlingen om een geluid mee te nemen naar de klas. Dit mag geen muziekinstrument zijn, gsm of andere elektronisch apparaat zijn waar geluid uit komt door op een knopje te drukken. Geluid is in feite een kleine verandering in de luchtdruk dat zich door de lucht voortplant en uit eindelijk wordt waargenomen door het gehoororgaan. Door wrijving kan er eveneens geluid ontstaan. Er ontstaat zo akoestische energie. Een voorbeeld hiervan is het bespelen van een viool. Door de strijkstok tegen de snaren te wrijven wordt er muziek gemaakt. Laat de leerlingen experimenteren met hun voorwerp en wrijving. Geef ze de tijd om zich open te stellen voor de klanken die ontstaan door wrijving. BESCHRIJF JE DAG IN GELUIDEN vaak staan we niet stil bij de geluiden die we de hele dag door horen. Dan hebben we het niet over de radio of tv die we bewust opzetten, maar alle andere kleine geluiden. Geef je leerlingen de opdracht om hun dag te beschrijven aan de hand van de geluiden die ze horen. Vanaf het piepen van de wekker tot het kraken van hun bed wanneer ze terug gaan slapen. Om hun oren nog meer open te stellen kan je ze ook de opdracht geven om een minuut te blijven zitten in de klas zonder met elkaar te spreken. Eventueel kan je hen ook vragen hun ogen te sluiten. Welke geluiden waren er te horen? VIDEOCLIPS ZONDER MUZIEK Op het net zijn er heel wat filmpjes te vinden van muziekclips waar de muziek van is weggelaten. Je krijgt enkel de geluiden te horen die op de achtergrond spelen. Getrappel van voeten en geschuifel langs de muren. Je kan enkele van deze onmuzikale clips bekijken om je leerlingen te helpen zich bewust te zijn van hun omgevingsgeluid. 10

11 Je kan ze ook de opdracht geven om de geluiden bij een zelf uitgekozen clip te bedenken en te spelen voor elkaar. 11

12 GELUID EN WETENSCHAP De werken in de tentoonstelling bevinden zich bijna allemaal op een raakvlak tussen kunst, beeld, geluid en wetenschap. Om het technische aspect van de tentoongestelde werken beter te begrijpen kan het interessant zijn om een aantal experimenten uit te laten voeren door de leerlingen. Op deze manier kan je eenvoudig aansluiting vinden bij de natuurwetenschappelijke vakken. De leerlingen krijgen zo de verschillende natuurwetenschappelijke fenomenen onder de knie. Tijdens het bezoek aan de tentoonstellingen kunnen ze deze ontdekken in de kunstwerken en wordt het duidelijk op welke manier de kunstenaars hiermee zijn omgegaan. Hieronder vind je de verschillende proeven die wij selecteerden met daarbij de link naar de bron. (extra opdracht: laat je leerlingen de verschillende proefjes zelf verbinden aan een kunstwerk) 12

13 PROEFJES BASISONDERWIJS bliksemballon chocolademelk luisteren flestelefoon gedonder met latten korter rietje kriebelend geluid springerig geluid 13

14 PROEFJES SECUNDAIR ONDERWIJS Geluidstrillingen: Geluid plant zich door de lucht voort. Maar als er geen lucht is? In deze proef is te zien dat geluid zich niet verplaatst door een vacuüm. Geluidsisolatie: Hoe kun je het aantal decibel verminderen? In deze proef wordt onderzocht welke materialen goede geluidsdempers zijn. Omzetten van mechanische energie in elektrische energie inductie Elektromagnetische Wervelstromingen Het geluid van een klappende zeepbel 14

15 GELUID EN ACTUALITEIT Geluid is regelmatig terug te vinden in de actualiteit. Vooral dan in de vorm van muziek. In de lente maken de vele muziekfestivals hun affiche bekend. Een moment waarop veel jongeren naar uitkijken. Sinds januari 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Hierrond ontstonden verschillende discussies. Recent wakkerde deze discussie opnieuw aan nu ook Nederland de geluidsnormen aan banden legt. Nederlandse-volumeknop-moet-omlaag-bij-concerten.dhtml Je kan deze artikels aanwenden om er een klasgesprek rond op te bouwen. Wie draagt er oordopjes naar een concert. Waarom wel/niet? Wat vinden zij zelf van de regelgeving omtrent de decibelbeperkingen? Dat geluid ook in het schoolgebouw een gevoelige rol speelt blijkt uit het artikel van 2011 in Klasse: De laatste jaren kwamen er verschillende klachten van bewoners in de buurt van scholen en speelpleinen. In september 2013 overkwam het nog een school in Lokeren: Wat vinden je leerlingen hiervan? Hebben zij een rustige klas of juist een luidruchtige? Zouden ze een oplossing kunnen vinden voor het geluidsoverlast dat de buren ervaren of vinden ze dat deze maar niet moeten klagen? 15

16 4. Een bezoek aan Sense of Sound Bij elke tentoonstelling ontwikkelt Z33 een aangepast aanbod voor leerkrachten, studenten aan een lerarenopleiding, jongeren en kinderen in klasverband. De beste manier om de tentoonstelling te beleven is onder leiding van een bemiddelaar, die het verhaal van de tentoonstelling enthousiast en interactief brengt. Tijdens een interactieve rondleiding geven kunstwerken hun geheimen prijs en leren de toeschouwers meer over hedendaagse kunst. Doordat de leerlingen het kunstwerk beter begrijpen, is het makkelijker voor hen een gegronde mening te vormen over kunst. De bemiddelaars laten de deelnemers beter kijken en gaan met hen in gesprek. Voor elke leeftijd (kleuter-, lager-, middelbaar en hoger onderwijs) is er de keuze uit een gewone rondleiding (1u) en een lange rondleiding (2u of meer). Tijdens deze laatste worden de leerlingen ook creatief aan het werk gezet. Prijzen en mogelijkheden voor een groep van maximum 20 deelnemers: o Interactieve klasrondleiding: 1u, 20; o Interactieve klasrondleiding met creatieve verwerking: 2u, 40. Voor kleuters is er een kleuterrondleiding van ong. 45 min, waarin een kleine selectie van kunstwerken aanleiding vormt voor korte spel- of creatieopdrachten. Voor 6- tot 9-jarigen is er naast de rondleiding het Kinderblik. Met één blik op de kunstwerken en één blik in je handen word je geleid langs de meest indrukwekkende werken uit de tentoonstelling. Hierin vind je leuke materialen om de tentoonstelling op een speelse en creatieve manier te ontdekken. Het laat de leerlingen de tentoonstelling ontdekken en 16

17 beleven. Natuurlijk neem je je eigen creatie na afloop mee naar huis. Het Kinderblik is gratis en wordt aan elk kind van 6 tot 9 jaar aangeboden. Naast het Kinderblik biedt Z33 ook de Kijkwijzer aan voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Met de Kijkwijzer leggen kinderen en tieners een eigen parcours af doorheen de tentoonstelling. De jonge bezoeker vindt er informatie over de kunstwerken, inzicht in het thema van de tentoonstelling, verbanden met de eigen leefwereld, waarnemings- of zoekopdrachten en de kans om je mening te geven, zelf creatief na te denken, te ontwerpen... De Kijkwijzer laat hen met andere woorden kijken, (onder)zoeken, oplossen, tekenen, ontwerpen en bedenken. Ook de Kijkwijzer is gratis en wordt aan elk kind van 10 tot 14 jaar aangeboden. Specifiek voor Sense of Sound zijn er aan de opdrachten met het kinderblik en de Kijkwijzer ook opdrachten verbonden die gebruik maken van een opnameapparaat. Deze toestellen zijn voor individuele bezoekers gratis te ontlenen aan de balie. Groepsbezoeken kunnen enkel mits reservatie van een gids van deze toestellen gebruik maken. Meer informatie vind je via deze link: 17

18 5. Aanvullende workshop: Sense of Listening Aifoon ontwikkelde een educatief aanbod voor de tentoonstelling Sense of Sound. Aifoon is een kunsteducatieve organisatie die werkt rond geluid en luisteren. Zij gaat hierbij uit van het nieuwe begrip luisterkunst. Met dit begrip wil Aifoon enerzijds een andere houding aannemen tegenover geluidskunst en diezelfde geluidskunst anderzijds met meer aandacht en nieuwsgierigheid benaderen. Waar wij geluidskunst, in eerste instantie, ervaren als beeldende kunst met een uitbreiding richting geluid waarbij de toeschouwer nog steeds visueel ingesteld is wil Aifoon de verantwoordelijkheid meer bij die toeschouwer leggen en het luisteren zelf gaan onderzoeken als praktijk en als kunstvorm. Hierbij maken ze aanspraak op de aandacht en het bewustzijn van die toeschouwer en nodigen ze die uit om zijn of haar luisteren te gaan beschouwen door stil te staan bij de eigen positie in de ruimte, hoe het lichaam reageert, hoe we onze waarnemingen voortdurend meten aan onze voorbije ervaringen en op basis daarvan gaan associëren. Met de aanvullende workshop Sense of Listening kan je op een andere en intense manier het thema van de tentoonstelling onderzoeken. Sense of Listening is een spannende onderzoekstocht door de wereld van klank en geluid! Je leert je oren wakker maken en op een ander manier luisteren! Je gaat op onderzoek met opname apparatuur en leert zo de tentoonstelling in Z33 en de Stad Hasselt op een nieuwe manier beluisteren en kennen! Deze workshop is voor iedereen van 6 tot 106 jaar die iets wil bijleren over geluiden en luisteren. Er is geen voorkennis vereist om te kunnen deelnemen, enkel een stel frisse oren en een flinke dosis openheid en nieuwsgierigheid! 18

19 Deze workshop wordt ook in het kader van het project De Unie Hasselt-Genk, het tweede project met kunst in de open ruimte van Z33, aangeboden. Één van de belangrijkste kunstwerken in De Unie is een geluidsperformance op 5 oktober aan de tuikabelbrug aan het Albertkanaal die Het Geluid van Hasselt-Genk zal evoceren. Aan de hand van een afgeleide van deze workshop kan je op zoek gaan naar de auditieve identiteit van je eigen stad. Ontwikkelingsdoelen: 2. Muzische vorming - Muziek 2.2 improviseren en experimenteren, klankbronnen en muziekinstrumenten uittesten op hun klankwaarde en in een muzikaal (samen)spel daarvan gebruik maken. 2.4* genieten van zingen en musiceren en dit gebruiken als impuls voor nieuwe muzikale spelideeën of andere aanverwante expressiewijzen. 2.5 vanuit het eigen muzikaal aanvoelen praten over het zingen en het musiceren. VOETEN: (esthetische bekwaamheid) 6 kunnen schoonheid ervaren; 7 kunnen schoonheid creëren; Context 3: Sociorelationele ontwikkeling 11 gebruiken cultuur- en kunstuitingen om begrip op te brengen voor de leefwereld van anderen. Context 7: Socioculturele samenleving 6 gaan actief om met de cultuur en kunst die hen omringen; 7 illustreren de wederzijdse beïnvloeding van kunst, cultuur en techniek, politiek, economie, wetenschappen en levensbeschouwing. 19

20 6. Naverwerking in de klas Een nabespreking zorgt ervoor dat het thema van de tentoonstelling langer nazindert bij de leerlingen. Het zorgt ervoor dat ze verder aan de slag kunnen met de informatie die ze opdeden tijdens het bezoek. Als je de tentoonstelling bezocht met een bemiddelaar heeft deze waarschijnlijk al algemeen gepolst wat je leerlingen hebben ervaren tijdens hun bezoek. Het kan echter geen kwaad om de ervaring en mening over de tentoonstelling nog eens te bevragen in de veilige omgeving van de school. Je kan hiervoor de volgende vragen gebruiken: Wat is volgens jou geluid? Wat heb je gehoord in de tentoonstelling? Kan je een geluid uit de tentoonstelling nabootsen? Welk geluid is jou bijgebleven? Luister je nu op een andere manier naar geluid? Waarom wel/niet? Wat hoor je nu dat je vroeger niet hoorde? Wat is je favoriete/ minst favoriete geluid? Hoort iedereen hetzelfde? Wat doet geluid met jou? maakt je omgeving geluid? Wat voor geluiden kan je horen in je omgeving? Kan geluid een landschap zijn? 20

21 OPEN JE OREN VOOR GELUID IN JE OMGEVING Ondertussen zouden de leerlingen door moeten hebben dat het luisteren naar geluid meer is dan muziek beluisteren. Je kan als het ware luisteren naar het omgevingsgeluid alsof het muziek is. Je vindt hieronder enkele suggesties voor opdrachten om verder aan de slag te gaan met het onderwerp van de tentoonstelling. Dit kan gebeuren in en rond het schoolgebouw. De leerlingen ontdekken zo het geluidslandschap van de school en de akoestische mogelijkheden van hun onmiddellijke omgeving. Je gaat als het ware een geluidswandeling maken. (Dit kan gecombineerd worden met de workshop Sense of Listening.) 21

22 BASISONDERWIJS Geluidenbingo Dit is een spel waarbij je de omgevingsgeluiden van de school in kaart kan brengen. Je maakt een wandeling met heel de klas, in stilte. Dat wil zeggen dat de leerlingen zelf geen geluid mogen maken, buiten de geluiden die ontstaan door te wandelen. Verzamel, voor je aan de wandeling begint, kleine afbeelding van dingen die geluid maken en die je waarschijnlijk zult horen op de te maken wandeling. Eventueel kan je dit samen met de leerlingen opstellen. Welke geluiden verwachten zij te horen tijdens de wandeling? Je kan dit ook doen met woorden in de plaats van afbeelding als je dat liever hebt. Het is de bedoeling dat de leerlingen tijdens de wandeling alles aanduiden wat ze horen. Geef ze ook ruimte om geluiden op te schrijven of te tekenen die ze opmerken, maar die niet op het blad staan. Kijk achteraf welke geluiden iedereen heeft aangekruist. Heeft iedereen hetzelfde gehoord of juist niet? Welke geluiden heb je niet gehoord waarvan je eerst dacht ze wel te gaan horen? Welke geluiden heb je wel gehoord, waarvan je niet dacht ze te gaan horen? Hoe komt dit? BASISONDERWIJS EN EERSTE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS Klap in die handen: Ga op stap met je leerlingen in en rond het schoolgebouw. Sta op verschillende plaatsen stil En klap telkens eenmaal hard in je handen terwijl de groep stil en luistert naar de akoestische eigenschappen van de plaats waar je staat. Dit kan gebeuren binnen het schoolgebouw maar het is aan te raden om dit te doen gedurende een langer traject. Luister naar het verschil als je klapt in een smal straatje, op een open plein, in een park, in een bos, dicht bij een muur, ver van een muur Voor het secundair onderwijs kan je dit koppelen aan het krantenbericht dat op 4 maar 2014 in de standaard verscheen. Waar op school bevindt zich de ideale concertzaal? Laat je leerlingen in groepjes hiernaar op zoek gaan. 22

23 23

24 SECUNDAIR ONDERWIJS Onomatopeeën-spel Een onomatopee is een klanknabootsing uitgedrukt in taal. Bijvoorbeeld: Koekoek, zegt de koekoek. Hierbij zijn zowel de uitroep koekoek als de naam van het dier een onomatopee van het geluid dat het dier maakt. Vele woorden in onze taal hebben een oorsprong in de klanknabootsing. Denk maar aan het kraken van de trap. Kraken klinkt effectief als het geluid dat de trap maakt, de Krrrr en de k leggen nadruk op het harde geluid. We kunnen dit gegeven gebruiken als basis voor een spel, hier zijn een aantal varianten mogelijk. 1) Ga op zoek naar woorden die duidelijke klanknabootsing zijn. Ga na als die ook in andere betekenissen worden gebruikt die een minder direct verband hebben met het oorspronkelijke geluid waarnaar ze verwijzen. Bijvoorbeeld: sissen, het sissen van een slang, of een persoon die verbitterde woorden sist 2) Onderzoek of er zelfstandige naamwoorden zijn die een klanknabootsing zijn of zouden kunnen zijn van dat waar ze naar verwijzen. Bijvoorbeeld meeuw of kip of kraai, drie vogelnamen die waarschijnlijk hun oorsprong hebben in klanknabootsing. Zo zijn er nog vele. 3) Vroaaar, Kaboem, Kleng... we zien ze veel in strips. Probeer ze nu zelf ook te maken! Neem een geluid op, beluister het een paar keer en probeer een zo accuraat mogelijke onomatopee te bedenken en schrijf hem op. Bespreek welke moeilijkheden er zijn. Zijn er letters en klanken genoeg? Hoort iedereen dezelfde klanken? Of zou iemand er een andere onomatopee voor verzinnen. 24

25 7. Prijzen & Praktisch RONDLEIDING/WORKSHOP BOOKEN Het verhaal van de tentoonstelling brengen we op maat van de leerlingen. Wat wil de kunstenaar zeggen? Wat vertelt een kunstwerk in het geheel van de tentoonstelling? Tijdens een interactieve rondleiding met een gids geven kunstwerken hun geheimen prijs en krijgen de leerlingen de sleutels om ze te begrijpen. En als je een kunstwerk begrijpt, is het mogelijk je er een mening over te vormen, groeit je eigen kijk op kunst en gaan je vingers jeuken om zelf aan de slag te gaan. Interactie zit vervat in élke rondleiding, maar wie een meerwaarde zoekt, kan de tentoonstelling met de klas ook creatief verwerken. Met kleuters werken we speels en creatief rond slechts vier of vijf kunstwerken. Als creatieve verwerking bij sense of sound bieden we de workshop Sense of Listening aan.. In deze workshop trekken leerlingen met geluidsapparatuur de straat op en ontdekken ze de stad met hele nieuwe oren. Tot slot worden alle geluiden in de City Mixer geüpload en zo een nieuwe imaginaire wereld gecreëerd. De City Mixer werd ontwikkeld door Aifoon, een educatieve kunstenorganisatie die luisteren en geluid centraal stelt in haar onderzoek rond stilte. PRIJZEN. Kleuterrondleiding: 45 min., 20 euro, max 20 kleuters. Interactieve rondleiding: 1u, 20 euro, max. 20 leerlingen. Interactieve rondleiding met creatieve verwerking (workshop Sense of Listening): 2u, 40 euro (+20 euro/extra uur), max. 20 leerlingen PRAKTISCH Rondleidingen boeken kan je via het reservatieformulier op Een reservatie is pas in orde na bevestiging door een Z33 medewerker Gelieve 3 weken op voorhand te boeken, enkel zo kunnen we de juiste gids/begeleider voor jouw specifieke groep voorzien. Schoolrondleidingen met gids kunnen ook plaatsvinden op maandag of van maandag tot vrijdag voor openingstijd tussen 9 en 11 Bij kleuterrondleidingen voorziet de school extra begeleiding Specifieke verzoeken of andere formules worden steeds onderzocht, maar kunnen niet gegarandeerd worden. 25

Atelier à Habiter. Lesmap. 01.12.2013 tot 30.03.2014. Kleuter en eerste graad lager onderwijs Derde graad secundair onderwijs

Atelier à Habiter. Lesmap. 01.12.2013 tot 30.03.2014. Kleuter en eerste graad lager onderwijs Derde graad secundair onderwijs Atelier à Habiter 01.12.2013 tot 30.03.2014 Lesmap Kleuter en eerste graad lager onderwijs Derde graad secundair onderwijs Z33 huis voor actuele kunst Zuivelmarkt 33 Hasselt (BE) www.z33.be Inhoud 1. Inleiding:

Nadere informatie

Secundair Onderwijs Eindtermen Artistieke Opvoeding 1ste graad

Secundair Onderwijs Eindtermen Artistieke Opvoeding 1ste graad Secundair Onderwijs Artistieke Opvoeding 1ste graad BEELD BEELD PLASTISCHE OPVOEDING : WAARNEMEN 1.1. visuele waarneming en beeldend geheugen versterken en vergroten door beeldelementen te herkennen. 1.2.

Nadere informatie

Het Orkest. 2 e graad LAGER ONDERWIJS. Beste leerkracht,

Het Orkest. 2 e graad LAGER ONDERWIJS. Beste leerkracht, 2 e graad LAGER ONDERWIJS Beste leerkracht, Binnenkort woont u met uw klas een OORcollege van defilharmonie bij. Om goed voorbereid naar het concert te komen bieden wij graag deze lesmap aan. Voor de leerlingen

Nadere informatie

Leerplan GO! Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden. Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen

Leerplan GO! Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden. Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen 2014 2015 Leerplan GO! Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen THOMAS MORE KEMPEN VORSELAAR INHOUDSOPGAVE 1 Wereldoriëntatie...

Nadere informatie

eindtermen basisonderwijs

eindtermen basisonderwijs STAM op schoolmaat eindtermen basisonderwijs inhoudstafel 1. inleiding...3 2. leergebied overschrijdende eindtermen...3 2.1. ICT...3 2.2. sociale vaardigheden...3 3. eindtermen leergebieden...4 3.1. muzische

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN VOET BUURTAMBASSADEURS

DOELSTELLINGEN EN VOET BUURTAMBASSADEURS DOELSTELLINGEN EN VOET BUURTAMBASSADEURS 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS - BSO - De volgende doelstellingen en VOET kunnen aan bod komen. Dat is steeds afhankelijk van de onderzochte (school)omgeving. Die

Nadere informatie

Interactieve rondleiding SO

Interactieve rondleiding SO Interactieve rondleiding SO Heilige Plaatsen Tijdens deze interactieve rondleidingen ontdekken jongeren uit het secundair onderwijs de verschillen en gelijkenissen tussen de drie religies. Meer specifiek

Nadere informatie

EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum. A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010

EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum. A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010 EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum Derde graad LO A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010 Lichamelijke opvoeding Motorische competenties 1.1 De motorische basisbewegingen

Nadere informatie

Interactieve rondleiding 1 ste graad LO Met de poesjepoppen doorheen Antwerpen

Interactieve rondleiding 1 ste graad LO Met de poesjepoppen doorheen Antwerpen Interactieve rondleiding 1 ste graad LO Met de poesjepoppen doorheen Antwerpen De Poesjepoppen zijn onze gids in de tentoonstelling over Antwerpen als wereldstad. Hoe verplaatste men zich vroeger? Is de

Nadere informatie

Klasbezoek bibliotheek 2de-3de kleuter

Klasbezoek bibliotheek 2de-3de kleuter Klasbezoek bibliotheek 2de-3de kleuter De bib is een bos. In groep volgen we een spoor van blaadjes langs verschillende plaatsen in de bib. We leren het reglement kennen en aan de hand van voorwerpen ontdekken

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN BUURT IN ZICHT

DOELSTELLINGEN BUURT IN ZICHT DOELSTELLINGEN BUURT IN ZICHT GEKOPPELD AAN DE EINDTERMEN 3 DE GRAAD BASISONDERWIJS Voor het bepalen van de doelstellingen hebben we ons gebaseerd op de eindtermen basisonderwijs. De volgende doelstellingen

Nadere informatie

ET 1.1. De leerlingen kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen waarnemingen op een systematische wijze noteren.

ET 1.1. De leerlingen kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen waarnemingen op een systematische wijze noteren. Wereldoriëntatie ET 1.1. De leerlingen kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen waarnemingen op een systematische wijze noteren. NATUUR ET 1.6 De leerlingen kunnen illustreren dat de mens

Nadere informatie

Dagactiviteit: AFRIKA VERTELT : ÇA BOUGE EN DAT BEWEEGT VZW Doedeskaden

Dagactiviteit: AFRIKA VERTELT : ÇA BOUGE EN DAT BEWEEGT VZW Doedeskaden 1 Dagactiviteit: AFRIKA VERTELT : ÇA BOUGE EN DAT BEWEEGT VZW Doedeskaden Hoofddisciplines: dans en muziek Andere disciplines die aan bod komen: drama en eventueel media (filmopname) Aanbod geschikt voor:

Nadere informatie

Vakoverschrijdende eindtermen/ontwikkelingsdoelen globaal voor het secundair onderwijs

Vakoverschrijdende eindtermen/ontwikkelingsdoelen globaal voor het secundair onderwijs t Gasthuys Stedelijk Museum Aalst op schoolmaat (16+) Eindtermen 3 de graad secundair onderwijs 1. inleiding In de tijdelijke tentoonstelling Aalst 1815-1830. Geschiedenis van een provinciestad tijdens

Nadere informatie

Klankmakerij - lesdoelen

Klankmakerij - lesdoelen Klankmakerij - lesdoelen Noot: de Klankmakerij streeft vanaf jonge leeftijd universele eindtermen en -doelen na en deze worden aanpast (lees verdiept ) als de mogelijkheid daartoe bestaat. De teksten hieronder

Nadere informatie

Geschiedenis en VOET

Geschiedenis en VOET Geschiedenis en VOET Per 1 september 2010 traden de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen (VOET) in werking en vanaf 1 september 2011 zal de doorlichting de VOET meenemen in de focus van de scholen. De

Nadere informatie

De Oude Kaasmakerij. Algemeen

De Oude Kaasmakerij. Algemeen Lesbrief De Oude Kaasmakerij Algemeen Deze lesbrief is opgemaakt voor het lager onderwijs. Voor leerlingen uit eerste, tweede en derde graad van het basisonderwijs werd een specifieke rondleiding uitgewerkt

Nadere informatie

Muzische opvoeding. Muzikale opvoeding. klas: doelen deelleerplan VSKO 1999

Muzische opvoeding. Muzikale opvoeding. klas: doelen deelleerplan VSKO 1999 Muzische opvoeding Muzikale opvoeding klas: doelen deelleerplan VSKO 1999 1. Het kind musiceert met klank en muziek 3 1.1 Musiceren en experimenteren met de stem, met aandacht voor een goed stemgebruik

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Hoe, wat & waar Primair Onderwijs groep 3 t/m 6 Inhoud Het Dordrechts Museum..p.3 Algemene doelstelling programma...p.3 Aansluiting bij kerndoelen. p.3,4 Programma:Hoe,

Nadere informatie

Lesonderwerp: Hocus pocus circus: Een nieuw dier samenstellen a.d.h.v. verschillende materialen.

Lesonderwerp: Hocus pocus circus: Een nieuw dier samenstellen a.d.h.v. verschillende materialen. Vak: MUVO Lesonderwerp: Hocus pocus circus: Een nieuw dier samenstellen a.d.h.v. verschillende materialen. Doelen: Eindtermen: Muvo 1.2 De leerlingen kunnen door betasten en voelen (tactiel), door kijken

Nadere informatie

WORKSHOP DE SMAAK VAN AFRIKA : proeven van de Oost-Afrikaanse keuken

WORKSHOP DE SMAAK VAN AFRIKA : proeven van de Oost-Afrikaanse keuken WORKSHOP DE SMAAK VAN AFRIKA : proeven van de Oost-Afrikaanse keuken NAAM ORGANISATIE : AFRIKA AT HOME vzw TITEL WORKSHOP: DE SMAAK VAN AFRIKA : proeven van de Oost- Afrikaanse keuken DOELGROEP : Kleuter

Nadere informatie

BOOMWHACKERS PERCUSSIE MET MELODIE. Klankmakerij - project ontwikkeld in opdracht van Musica vzw. Kleurige klanken.

BOOMWHACKERS PERCUSSIE MET MELODIE. Klankmakerij - project ontwikkeld in opdracht van Musica vzw. Kleurige klanken. Klankmakerij - project ontwikkeld in opdracht van Musica vzw BOOMWHACKERS Kleurige klanken Slagwerk aan de winkel www.boomwhackers.com PERCUSSIE MET MELODIE Dit zijn de helder gekleurde muzikale buizen

Nadere informatie

WORKSHOP HET AFRIKAANSE SCHOONHEIDSIDEAAL

WORKSHOP HET AFRIKAANSE SCHOONHEIDSIDEAAL WORKSHOP HET AFRIKAANSE SCHOONHEIDSIDEAAL NAAM ORGANISATIE : AFRIKA AT HOME vzw TITEL WORKSHOP: HET AFRIKAANSE SCHOONHEIDSIDEAAL. Beleef de schoonheid in Afrika DOELGROEP : Kleuter / Lager Onderwijs 3

Nadere informatie

WORKSHOP. NAAM ORGANISATIE Integratiedienst Leuven - Wereldkleur TITEL WORKSHOP Liedjes en dans in Swahili (Oost-Afrika) Type ASO TSO BSO KSO

WORKSHOP. NAAM ORGANISATIE Integratiedienst Leuven - Wereldkleur TITEL WORKSHOP Liedjes en dans in Swahili (Oost-Afrika) Type ASO TSO BSO KSO WORKSHOP NAAM ORGANISATIE Integratiedienst Leuven - Wereldkleur TITEL WORKSHOP Liedjes en dans in Swahili (Oost-Afrika) DOELGROEP Lager Onderwijs 3 e graad Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Letterenhuis. Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE. Workshop voor 3de graad TSO/BSO. Info voor de leerkracht

Letterenhuis. Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE. Workshop voor 3de graad TSO/BSO. Info voor de leerkracht Letterenhuis Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE Workshop voor 3de graad TSO/BSO Info voor de leerkracht Het Letterenhuis Het Letterenhuis bewaart de archieven van schrijvers

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Kijk je rijk. Primair Onderwijs groep 5 en 6

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Kijk je rijk. Primair Onderwijs groep 5 en 6 Docentenhandleiding Educatieprogramma Kijk je rijk Primair Onderwijs groep 5 en 6 Inhoud Het Dordrechts Museum p.3 Algemene doelstelling programma p.3 Aansluiting bij kerndoelen p.3 Programma Kijk je rijk

Nadere informatie

JK OK L1 L2 L3 L4 L5 L6

JK OK L1 L2 L3 L4 L5 L6 Atelier: Een reclamefilmpje maken JK OK L1 L2 L3 L4 L5 L6 Eindtermen: Wereldoriëntatie 1.16 De leerlingen kunnen met enkele voorbeelden aantonen dat energie nodig is voor het functioneren van levende en

Nadere informatie

Paper-Scissors-Stone

Paper-Scissors-Stone Paper-Scissors-Stone 11.05 tot 31.08.2014 Lesmap Basisonderwijs en secundair onderwijs Z33- huis voor actuele kunst Zuivelmarkt 33 Hasselt (BE) www.z33.be Inhoud 1. Inleiding: Wat is Z33? 2. De tentoonstelling

Nadere informatie

Leerplan OVSG. Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden. Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen

Leerplan OVSG. Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden. Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen 2014 2015 Leerplan OVSG Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen THOMAS MORE KEMPEN VORSELAAR INHOUDSOPGAVE 1 Wereldoriëntatie...

Nadere informatie

LeerkrachteN Basis onderwijs. M HKA Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen

LeerkrachteN Basis onderwijs. M HKA Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen 1 M H KA LeerkrachteN Basis onderwijs M HKA Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen 2 Beste leerkracht, Je reserveerde een interactieve rondleiding of een labo in het M HKA. In dit document vind je: 1 2

Nadere informatie

Sprekende Portretten

Sprekende Portretten Docentenhandleiding Sprekende Portretten Sprekende Portretten Jacob Cuyp, Michiel Pompe van Slingelandt, 1649 Primair Onderwijs Groep 4 t/m 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling programma..

Nadere informatie

Interactieve rondleiding Op pelgrimstocht LO Heilige Plaatsen

Interactieve rondleiding Op pelgrimstocht LO Heilige Plaatsen Interactieve rondleiding Op pelgrimstocht LO Heilige Plaatsen Waarom leggen pelgrims honderden of soms zelfs duizenden kilometers af naar een heilige plek? De leerlingen bezoeken de tentoonstelling net

Nadere informatie

Schuilt er een onderzoeker in jou?

Schuilt er een onderzoeker in jou? Schuilt er een onderzoeker in jou? Bijlage: Lesdoelen en leerplandoelen INHOUD 1 Eerste kennismaking met Inagro en zijn activiteiten... 3 1.1 Lesdoelen... 3 1.2 Leerplandoelen... 3 1.2.1 Leerplan wereldoriëntatie

Nadere informatie

Openingsuren en bereikbaarheid: Ma Di Wo Do Vrij ZA

Openingsuren en bereikbaarheid: Ma Di Wo Do Vrij ZA PEDAGOGISCHE FICHE Laatst gewijzigd op: 27/Mar/09 ORGANISATIE: ECUADORGALLERY METHODIEK: CREATIEVE SCHILDEREN 1. Algemene info Adres: Bretagnestraat 25, 17 1200 Brussel Tel: 027704310-0494486164 Fax: /

Nadere informatie

EINDTERMENTABEL OVERZICHT. Flos en Bros werkboekjes. x x. x x x x x. x x x. Werkboekje blz e Leerjaar 6 e Leerjaar

EINDTERMENTABEL OVERZICHT. Flos en Bros werkboekjes. x x. x x x x x. x x x. Werkboekje blz e Leerjaar 6 e Leerjaar 5 e Leerjaar 6 e Leerjaar EINDTERMENTABEL OVERZICHT Flos en Bros werkboekjes Tandenmuzeum De mondgazt Dagboek v/e tandenborstel Gezonde start in de mond - Suiker Verzin een supersmoes Tanden de wereld

Nadere informatie

MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 5 en 6

MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 5 en 6 MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 5 en 6 Inleiding De museumles is onderdeel van een lessenreeks met receptieve, reflectieve en actieve onderdelen: - 2 voorbereidende lessen op school door eigen leerkracht

Nadere informatie

Ik ben Alice - docenten

Ik ben Alice - docenten Doelgroep: voortgezet onderwijs, middenbouw havo en vwo Voor u ligt de lesbrief die hoort bij een bezoek aan het wetenschapsfilmfestival InScience. Tijdens het festivalbezoek gaan leerlingen de documentaire

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Huisje, boompje, beestje

Huisje, boompje, beestje Docentenhandleiding Educatieprogramma Huisje, boompje, beestje Primair Onderwijs groep 1 en 2 Inhoud Het Dordrechts Museum p.3 Algemene doelstelling programma p.3 Aansluiting bij kerndoelen p.3 Programma:

Nadere informatie

Lichamelijke opvoeding

Lichamelijke opvoeding Lichamelijke opvoeding 1.19 kunnen zich in een spel inleven en hierbij verschillende rollen waarnemen. 1.20bis passen de afgesproken spelregels toe en aanvaarden de sancties bij overtredingen. 3.1 zijn

Nadere informatie

onderwerp: Ik ruik mensenvlees ( drama- beweging)

onderwerp: Ik ruik mensenvlees ( drama- beweging) onderwerp: Ik ruik mensenvlees ( drama- beweging) -lln. kn. zich soepel bewegen op de muziek; -lln. kn. sprookjesfiguren uitbeelden met de nadruk op één zintuig; -plezierbeleving; -lln. durven expressief

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8 Docentenhandleiding Educatieprogramma Schilderspraktijken Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851 Primair Onderwijs groep 7 en 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling

Nadere informatie

ATHENEUM BRUSSEL, EEN SCHOOL MET EEN MISSIE EN VEEL PASSIE!

ATHENEUM BRUSSEL, EEN SCHOOL MET EEN MISSIE EN VEEL PASSIE! ATHENEUM BRUSSEL, EEN SCHOOL MET EEN MISSIE EN VEEL PASSIE! In Atheneum Brussel gaat een heel specifieke onderwijswereld voor je open. Met lessen die het klaslokaal overstijgen, kleine leerlingengroepen,

Nadere informatie

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen Eindtermen educatief project Korstmossen, snuffelpalen van ons milieu 2 de en 3 de graad SO Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen I. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Leerplan VVKBaO. Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden. Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen

Leerplan VVKBaO. Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden. Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen 2014 2015 Leerplan VVKBaO Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen THOMAS MORE KEMPEN VORSELAAR INHOUDSOPGAVE 1 Wereldoriëntatie...

Nadere informatie

Naverwerking van een bezoek aan

Naverwerking van een bezoek aan Naverwerking van een bezoek aan -Voor leerkrachten secundair onderwijs- Duur: 50 minuten Activiteit Tijd Inhoud Doel: de leerlingen VOET 10 5. Klasgesprek 6. Mijn talentenkaart 5 Nabespreking bezoek Eigen

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

ONTRAFEL MET JE KLAS DE VELE GEHEIMEN VAN DE NATUUR! EDUCATIEVE PROJECTEN BASISONDERWIJS

ONTRAFEL MET JE KLAS DE VELE GEHEIMEN VAN DE NATUUR! EDUCATIEVE PROJECTEN BASISONDERWIJS ONTRAFEL MET JE KLAS DE VELE GEHEIMEN VAN DE NATUUR! EDUCATIEVE PROJECTEN BASISONDERWIJS OP STAP MET TRUISJE DE BOSMUIS VERNIEUWD! EXPLORER De kleuters leren de leefwereld van een bosmuis kennen: uiterlijke

Nadere informatie

Nascholingsaanbod muzische opvoeding op maat van kinderen en leerkrachten

Nascholingsaanbod muzische opvoeding op maat van kinderen en leerkrachten Nascholingsaanbod muzische opvoeding op maat van kinderen en leerkrachten Geachte, biedt een nascholingsaanbod muzische opvoeding op maat van uw school aan. Als ervaren onderwijzer, organisator en begeleider

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE FICHE. Afrika zoals alleen Afrikanen het kennen en ervaren.

PEDAGOGISCHE FICHE. Afrika zoals alleen Afrikanen het kennen en ervaren. Laatst gewijzigd op: 19-04-2011 PEDAGOGISCHE FICHE ORGANISATIE: VZW AFRIKA AT HOME METHODIEK: AFRIKAANSE CULTUURDAG 1. Algemene info Adres: VADDENHOEK 25, 9700 OUDENAARDE-MULLEM Tel: 0473 21 08 79 0486

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor alle groepen 9 3 Kunsteducatieproject voor

Nadere informatie

Een kunsteducatieve draaischijf -

Een kunsteducatieve draaischijf - Een kunsteducatieve draaischijf - Hoger Secundair Basis Kleuter Buitengewoon Onderwijs Leerkrachten Volwassenen - Pedagogische Studie dagen -... alle groepen die willen proeven van kunst. 2017-2018 mu-zee-um

Nadere informatie

Thema Beroepen. Les 1: Beroepen doorheen de tijd

Thema Beroepen. Les 1: Beroepen doorheen de tijd Thema Beroepen Les 1: Beroepen doorheen de tijd Lestitel: Beroepen doorheen de tijd Leerdomein: wereldoriëntatie en beeld Lesduur: 75 minuten Leerplandoelen Leerplan wereldoriëntatie VVKBaO 1.5 Kinderen

Nadere informatie

Piramide 4: muzische vorming

Piramide 4: muzische vorming Piramide 4: muzische vorming Muziek 1. Welkom Kriebels - De kinderen kunnen spontaan vakantieherinneringen ophalen. - De kinderen kunnen herkenbare passages vergelijken met situaties uit hun leefwereld.

Nadere informatie

Leerplandoelen Drama (GO)

Leerplandoelen Drama (GO) Leerplandoelen Drama (GO) 1ste graad 3.1 De leerlingen kunnen door kijken naar, inspelen op en zelf spelen, plezier beleven aan eenvoudige dramatische situaties. a. toneelvoorstellingen of poppentheater

Nadere informatie

Workshopaanbod Jan Koenders Alle info: /

Workshopaanbod Jan Koenders Alle info: / Workshopaanbod Jan Koenders Alle info: info@jankoenders.be - 0476/21 93 60 Algemeen: Muziek spelen is fun! Daar waar nog zonder veel technieken gezongen en gespeeld kan worden, zie je alleen maar blije

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor VMBO/HAVO/VWO 9 2.1 Kies je Kunst 9

Nadere informatie

Lesbrief online gastles. Een bek vol tanden. Een kijkje achter de schermen van museum Naturalis voor groep 5, 6, 7 en 8

Lesbrief online gastles. Een bek vol tanden. Een kijkje achter de schermen van museum Naturalis voor groep 5, 6, 7 en 8 Lesbrief online gastles Een bek vol tanden Een kijkje achter de schermen van museum Naturalis voor groep 5, 6, 7 en 8 Inhoud lesbrief 1. Introductieles 2. Beschrijving uitzending Online gastles 3. Afsluiting

Nadere informatie

Creatief Denken. Een huis vol verhalen Groep 1 en Groep 2

Creatief Denken. Een huis vol verhalen Groep 1 en Groep 2 Creatief Denken Een huis vol verhalen Groep 1 en Groep 2 Inleiding Creativiteit is een proces waardoor je laat zien dat alles wat is ook altijd anders kan zijn. Kijken naar de werkelijkheid, dat koppelen

Nadere informatie

Kwantitatief onderzoek eerste onderzoeksjaar Multimedia in de praktijk van de kleuteronderwijzer

Kwantitatief onderzoek eerste onderzoeksjaar Multimedia in de praktijk van de kleuteronderwijzer 1 Kwantitatief onderzoek eerste onderzoeksjaar 2009-2010 Multimedia in de praktijk van de kleuteronderwijzer Uitgangspunten We gebruikten als basis voor deze bevraging de kwantitatieve enquête van A Goegebuer,

Nadere informatie

Cijfers en letters. Zelfstandig spelen. Ontmoeten

Cijfers en letters. Zelfstandig spelen. Ontmoeten Cijfers en letters Zelfstandig spelen Schrijfhoekje: ( MO ) 45 kleinmotorisch bewegen Met allerlei schrijfmaterialen experimenteren op verschillende soorten papier < een juiste pengreep nadoen bij het

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

Echte helden. ALICE PANTERMULLER, Christiane Hansen ISBN 9789059241060 NUR 273 D/2014/6186/20. Uitgeverij Bakermat. Suggesties: Emy Geyskens

Echte helden. ALICE PANTERMULLER, Christiane Hansen ISBN 9789059241060 NUR 273 D/2014/6186/20. Uitgeverij Bakermat. Suggesties: Emy Geyskens ALICE PANTERMULLER, Christiane Hansen ISBN 9789059241060 NUR 273 D/2014/6186/20 Suggesties: Emy Geyskens Korte inhoud 1 Grappig, spannend, heldhaftig: de avonturen van Frederik Kikker! Frederik Kikker

Nadere informatie

Interactieve rondleiding 2 de graad LO Megamachtig

Interactieve rondleiding 2 de graad LO Megamachtig Interactieve rondleiding 2 de graad LO Megamachtig Macht heeft voor iedereen een andere betekenis. Zou jij graag veel macht hebben? Wat zou je doen met je macht? Is macht iets van deze tijd of van vroeger?

Nadere informatie

LESVOORBEREIDING. Gegevens over de student Gegevens over de school en de klas Gegevens over de les Naam: Vak: Muzische vorming Groep: 1A

LESVOORBEREIDING. Gegevens over de student Gegevens over de school en de klas Gegevens over de les Naam: Vak: Muzische vorming Groep: 1A Studiegebied Onderwijs, campus Brugge Opleiding bachelor lager onderwijs Xaverianenstraat 10-8200 Brugge (Sint-Michiels) Tel. 050 30 51 38 Fax 050 30 51 01 coördinator: lieve.lootens@khbo.be contactpersoon:heidi.vereecke@khbo.be

Nadere informatie

Interactieve rondleiding 3 de graad LO Waar water waakt

Interactieve rondleiding 3 de graad LO Waar water waakt Interactieve rondleiding 3 de graad LO Waar water waakt Waar water waakt... Daar is de haven! Tijdens deze rondleiding schepen de leerlingen in voor een bootreis langs de geschiedenis van de haven van

Nadere informatie

1 TECHNOLOGISCHE OPVOEDING LEERKRACHTENFICHE. Hoofdthema: elektriciteit / energie Onderwerp : Eenvoudige stroomkring maken Doelgroep: 2 e graad

1 TECHNOLOGISCHE OPVOEDING LEERKRACHTENFICHE. Hoofdthema: elektriciteit / energie Onderwerp : Eenvoudige stroomkring maken Doelgroep: 2 e graad 1 TECHNOLOGISCHE OPVOEDING LEERKRACHTENFICHE Hoofdthema: elektriciteit / energie Onderwerp : Eenvoudige stroomkring maken Doelgroep: 2 e graad Timing: 1 á 2 lestijden De les in het kort: De leerlingen

Nadere informatie

De horizontale lijnen geven de normale luchtdruk weer. Boven de horizontale lijn verhoogt de luchtdruk, onder de lijn vermindert de luchtdruk.

De horizontale lijnen geven de normale luchtdruk weer. Boven de horizontale lijn verhoogt de luchtdruk, onder de lijn vermindert de luchtdruk. Audio Introductie Geluid is een trilling van deeltjes, die zich voortplant in lucht of in een ander medium, zoals water. Een andere definitie: geluid is een voortschrijdende verandering van luchtdruk.

Nadere informatie

www.deandereverbeeld.wordpress.com

www.deandereverbeeld.wordpress.com Tentoonstelling 24/04/2014 22/05/2014 BERINGEN www.deandereverbeeld.wordpress.com 1. Wie is KMS? Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS) is een open socioculturele organisatie met als opdracht te sensibiliseren,

Nadere informatie

HOFPLEIN EDUCATIE Lesbrief voorstelling Alice in Wonderland

HOFPLEIN EDUCATIE Lesbrief voorstelling Alice in Wonderland HOFPLEIN EDUCATIE d n a rl e d n o W in e c li A g in Lesbrief voorstell 'DE VOORSTELLINGEN VAN HOFPLEIN ROTTERDAM WORDEN GESPEELD MÉT JONGEREN, VÓÓR JONGEREN.' hofplein rotterdam Hofplein Rotterdam richt

Nadere informatie

Portfolio 2014 / 2015 CKV Voor klas 3

Portfolio 2014 / 2015 CKV Voor klas 3 Portfolio 2014 / 2015 CKV Voor klas 3 Naam: Klas: Inleiding Dit is jouw persoonlijke CKV-portfolio, waarmee je het onderdeel CKV in het derde en vierde leerjaar afrondt. CKV is een wettelijk verplicht

Nadere informatie

Reservatie: www.mu-zeemu-zee-um vzw Romestraat 11a 8400 Oostende info@mu-zee-um.be T 059/269064 F 059/517559

Reservatie: www.mu-zeemu-zee-um vzw Romestraat 11a 8400 Oostende info@mu-zee-um.be T 059/269064 F 059/517559 2014 TEN) EERKRACH /L R E G O EN IR/H OLWASSEN /SECUNDA /V IS D S G A U E (B J S N ONDERWIJ + GROEPE ging! een uitda, e n li ip c is sitie of d een expo s u gaan. s r e v op pad te m ngeren o jo d f ig

Nadere informatie

Creatief Denken. Ideeën Werkplaats Groep 3 Groep 4 Groep 5

Creatief Denken. Ideeën Werkplaats Groep 3 Groep 4 Groep 5 Creatief Denken Ideeën Werkplaats Groep 3 Groep 4 Groep 5 Inleiding Creativiteit is een proces waardoor je laat zien dat alles wat is ook altijd anders kan zijn. Kijken naar de werkelijkheid, dat koppelen

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Grafische sector (beroep: drukker)

Lesvoorbereiding: Grafische sector (beroep: drukker) Lesvoorbereiding: Grafische sector (beroep: drukker) Klas: 3 de graad basisonderwijs Leervak: WO technologie maatschappij Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren en specifiek over de Grafische sector

Nadere informatie

Creativiteit, kun je dat afdwingen?

Creativiteit, kun je dat afdwingen? Creativiteit, kun je dat afdwingen? Over procesgerichte didactiek, de didactiek van creativiteit, eigenaarschap en betrokkenheid www.kunstedu.nl procesgerichte didactiek proces van de kunstenaar zelf ondergaan

Nadere informatie

Museum De Buitenplaats Kijken is een kunst

Museum De Buitenplaats Kijken is een kunst Museum De Buitenplaats Kijken is een kunst Groep 5 Thema- overzicht Thema- overzicht Kijken is een kunst Groep 5 Museum De Buitenplaats Kern van het thema Mensen laten graag iets van zichzelf aan anderen

Nadere informatie

All italiana. Nr. Thema Leeftijd Werkvorm Duur Materiaal Leergebied

All italiana. Nr. Thema Leeftijd Werkvorm Duur Materiaal Leergebied 6.3 All italiana Nr. Thema Leeftijd Werkvorm Duur Materiaal Leergebied 6.3 Taal & Gebaren 5 9 j. Kringgesprek/ Klasgesprek Rollenspel 100 / Lichamelijke opvoeding Muzische vorming Nederlands Sociale vaardigheden

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor alle klassen 9 3 Kunstproject voor VMBO

Nadere informatie

KUNST INSPIREERT! Foto: Peter Cox. workshops voor bedrijven

KUNST INSPIREERT! Foto: Peter Cox. workshops voor bedrijven KUNST INSPIREERT! Foto: Peter Cox workshops voor bedrijven KUNST ALS INSPIRATIE VOOR UW ORGANISATIE Moderne en hedendaagse kunst kan een bron van inspiratie zijn om samenwerking in uw organisatie te stimuleren.

Nadere informatie

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen.

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Leerstijlentest van David Kolb Mensen, scholieren dus ook, verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Voor

Nadere informatie

Doelenlijst G-start voor VVKBaO

Doelenlijst G-start voor VVKBaO 1 1. OVER -START -start is een CTO-uitgave over het stimuleren van geletterdheid bij jonge kinderen (2,5 tot 7 jaar). -start is een boek vol achtergrondinformatie en concreet uitgewerkte activiteiten.

Nadere informatie

DAAR ZIT MUZIEK IN! LESBRIEF PRIMAIR ONDERWIJS GROEP 3 T/M 6 MUZIKALE REIS TOT ZIENS IN 0NS MUSEUM! DAAR ZIT MUZIEK IN! PAG > 1

DAAR ZIT MUZIEK IN! LESBRIEF PRIMAIR ONDERWIJS GROEP 3 T/M 6 MUZIKALE REIS TOT ZIENS IN 0NS MUSEUM! DAAR ZIT MUZIEK IN! PAG > 1 PAG > 1 DAAR ZIT PRIMAIR ONDERWIJS GROEP 3 T/M 6 MUZIEK IN! LESBRIEF MUZIKALE REIS Overal in de wereld maken mensen muziek en laten mensen zich door elkaars muziek inspireren. De door reizigers meegebrachte

Nadere informatie

Je culturele vermogens, hoe werk je eraan?

Je culturele vermogens, hoe werk je eraan? Je culturele vermogens, hoe werk je eraan? kunst & maatschappij context biedt (bronnen voor) context aan legt verbanden culturele instelling of externe vakdocent leerkracht of docent tussen leerstof analyseren

Nadere informatie

1. Is er een academie voor muziek-woord-dans of een academie voor beeldende kunsten (of een filiaal ervan) in uw gemeente?

1. Is er een academie voor muziek-woord-dans of een academie voor beeldende kunsten (of een filiaal ervan) in uw gemeente? 1. Is er een academie voor muziek-woord-dans of een academie voor beeldende kunsten (of een filiaal ervan) in uw gemeente? = 428 = 52 2. Werkt(e) u op niveau van de kinderen reeds samen met een academie

Nadere informatie

Lesmap lager onderwijs

Lesmap lager onderwijs Lesmap lager onderwijs Inleiding tot de tentoonstelling MIXED EMOTIONS / GEMENGDE GEVOELENS Is het jouw ook al opgevallen dat er steeds meer en meer de nadruk wordt gelegd op emoties in de media: tijdens

Nadere informatie

stap in de Waterwereld stap op m.s. Watervlo

stap in de Waterwereld stap op m.s. Watervlo stap in de Waterwereld stap op m.s. Watervlo Een bezoek aan MS Watervlo is onderdeel van het project Waterwereld. Dit is al 25 jaar een succesvol project onder de naam De Varende Klas. Door de jaren heen

Nadere informatie

WORKSHOP. Type ASO TSO BSO KSO

WORKSHOP. Type ASO TSO BSO KSO WORKSHOP NAAM ORGANISATIE _ Integratiedienst Leuven - Wereldkleur TITEL WORKSHOP Jongeren in Afrika DOELGROEP Lager Onderwijs 3 e graad Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad 4 e graad Type

Nadere informatie

CASE 2.1 - Campagne Stad Genk

CASE 2.1 - Campagne Stad Genk CASE 2.1 - Campagne Stad Genk 1 2 Samen met Henk naar een groener Genk! marketingplan BRIEFING - OPDRACHT VAN STAD GENK De probleemstelling Mensen die een kapvergunning aanvragen en dus weinig belang hechten

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

september 2013 Huygens College Kernuur Leesles Muziek Engels Dans PROJECT TITEL Werkboek First ID

september 2013 Huygens College Kernuur Leesles Muziek Engels Dans PROJECT TITEL Werkboek First ID september 2013 Huygens College Kernuur NAAM JAAR KLAS VAK PROJECT TITEL Leesles Muziek Engels Dans Werkboek First ID Inhoud Werkboek First ID 4 Het gebruik van de Powerpoint 7 Instructie voor het gebruik

Nadere informatie

Lichtbende TUTU projectietheater (Nederland)

Lichtbende TUTU projectietheater (Nederland) lesbrief Lichtbende TUTU projectietheater (Nederland) bovenbouw (groep 5 t/m 8) www.stiltefestival.com E info@destilte.nl F facebook.com/ stiltefestival TUTU vertelt het verhaal van een kind dat haar dromen

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Alle ruimte voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Campus Het Spoor Mol 02 Leerlingen leren door te doen, te ondervinden, mee te maken,. Ze beleven met hun zintuigen, verstand en gevoel, alleen of in groep.

Nadere informatie

werken voor talent! MET DE IPAD!

werken voor talent! MET DE IPAD! Groene Hart Rijnwoude is kleinschalig met een breed onderwijsaanbod op het gebied van vmbo-b/k, tl en havo. Op onze school staat Leren met uitzicht centraal. We geven onze leerlingen uitzicht op een goede

Nadere informatie

NEMO - science center

NEMO - science center NEMO - science center Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Opdrachtgever: Begeleidende docenten: Projectteam: Reineke Hameleers namens Dierenbescherming

Nadere informatie

ontwerpleerplan Kunstenbad

ontwerpleerplan Kunstenbad ontwerpleerplan Kunstenbad De onderzoeker De vakman Ik als unieke kunstenaar De samenspeler De performer drukt zich persoonlijk uit bouwt vertrouwen op* vertelt een (eigen) verhaal Ik als unieke kunstenaar

Nadere informatie

De Vakman. De leerling hanteert de muzikale parameters en componenten. De leerling leest en schrijft de muziektaal

De Vakman. De leerling hanteert de muzikale parameters en componenten. De leerling leest en schrijft de muziektaal De Vakman De leerling kan gericht luisteren van intuïtief naar bewust waarnemen luisteren naar het eigen musiceren weten wat je hoort zich de muziek inwendig voorstellen de muzikale parameters en componenten

Nadere informatie

Ontdekdoos Geluid voor groep 5 en 6. docentenhandleiding

Ontdekdoos Geluid voor groep 5 en 6. docentenhandleiding Ontdekdoos Geluid voor groep 5 en 6 docentenhandleiding Uitgave: Amsterdams NME Centrum Ontdekdoos Geluid Docentenhandleiding Het lesmateriaal mag vrij gekopieerd worden voor gebruik op school en is gratis

Nadere informatie

Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht. Je stelt doelen, neemt de verantwoordelijkheid en streeft naar het beste resultaat

Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht. Je stelt doelen, neemt de verantwoordelijkheid en streeft naar het beste resultaat 08720 Artiest muziek 10-04-2008 08:37 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als muzikant Artiest Muziek Wat laat je zien? Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht Je zet ideeën om in concepten

Nadere informatie