Jaarverslag 2009 Huisartsenpraktijk Spierdijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009 Huisartsenpraktijk Spierdijk"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 Huisartsenpraktijk Spierdijk Gemaakt door: mevr. C.A.Wijmans, apotheekhoudend huisarts in samenwerking met mevr. K. Vlaar-Groskamp, apothekers/doktersassistente 1

2 Hoofdstuk 1: Inleiding Historie Profiel Terugblik algemene terugblik terugblik op FTO (Farmaco Therapeutisch Overleg) Visie en missie van de praktijk Jaarverslag Belangrijkste ontwikkelingen van Hoofdstuk 2: Infrastructuur en organisatie Gebouw Praktijkuitrusting Samenstelling medewerkers Kamer indeling Werkdagen team-leden Assistentes: Huisartsen: Praktijkondersteuners: Intern overleg, evaluatie werknemers Opleiding Extern overleg, samenwerking in de regio Automatisering Informatievoorziening naar de patiënten Klachtenregeling Hoofdstuk 3: Patiënten Statistiek opbouw praktijk: Opbouw populatie vaste patiënten: Zorgverzekeraars mobiliteit: contactfrequentie: Hoofdstuk 4: Medisch handelen

3 4.1 statistiek chronische aandoeningen: nulmeting , benchmark DM II COPD Astma H&V Preventie Griep en in 2009, ook de Mexicaanse griep Uitstrijkjes APK Conclusie Statistiek verrichtingen artsen en assistenten Statistiek verrichtingen praktijk-ondersteunsters Hoofdstuk 5: Kwaliteitsbeleid Het accreditatieproces Minimale eisen voor accreditatie : Verbeterplannen Medicatiegerelateerde projecten FTO Protocol herhaalmedicatie Apotheekprotocollen Gevolgde opleidingen Mevr. Wijmans Mevr. Philipsen Mevr. Karin Vlaar Mevr. Anjo Hazeu Mevr. Erica Konings Mevr. Wendy Schilder Hoofdstuk 6: Vooruitzichten Toekomstige mogelijke verbeterplannen Minimale eisen voor Verbeterplannen borgen Inspelen op ketenzorg en functionele bekostiging Regionaal aansluiting op OZIS en aansluiting LSP Minimale kwaliteitseisen voor apotheek

4 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1 Historie De huisartsenpraktijk is opgestart door dhr. G. Bloem in 1928 en voortgezet door zijn zoon J. Bloem in Uit de aanwezigheid van de dr. Bloemstraat in Spierdijk blijkt de waardering voor deze dokter. Dhr. Verhoeff heeft daarna de praktijk in 1982 overgenomen na 3 jaar samenwerking met de zoon. Samen met zijn vrouw mevr. Verhoeff-Dieben heeft hij daarna meer dan 25 jaar Spierdijk en omstreken huisartsen- en verloskundige zorg geboden. De praktijk en apotheek waren eerst aan huis. Sinds 1995 is de praktijk gevestigd in een oude geheel tot praktijkpand omgebouwde schoenmakerij vlak om de hoek bij het doktershuis. In het begin was er een dienstregeling voor avonden en weekenden met de huisartsen uit de huisartsengroep (Hagro) in Koggenland. In 2001 is in Hoorn de Centrale Huisartsenpost opgezet. Vanaf dat jaar wordt de verloskundige zorg volledig overgenomen door de verloskundigen in de regio en worden de diensten door ruim 100 huisartsen in samenwerking met waarnemers om beurten in teamverband voor de hele regio westfriesland, koggenland en wieringermeer gedaan. Hierin hebben de huisartsen in Spierdijk ook altijd geparticipeerd en de praktijk staat garant voor zo n 30 weekend-, nacht- of avonddiensten per jaar op de CHP. 1.2 Profiel De apotheekhoudende praktijk in Spierdijk verzorgt een groot gebied. Het patiëntenaantal ligt al jaren rond de 2560 patiënten. Van dit aantal woont maar 1400 in Spierdijk, de rest woont in de Wogmeer, Bobeldijk, Zuidermeer, de Goorn, Avenhorn en een zeer klein aantal in Berkhout en Obdam. Het aantal niet-apotheekhoudende patiënten ligt rond de 230. Deze groep wordt verzorgd door de apotheek Westfriesland in Spanbroek, de apotheek in Wognum en apotheek de grote Waal in Hoorn. In de praktijk zijn momenteel 2 artsen werkzaam, 2 apothekers-/doktersassistenten, 1 doktersassistente en 1 praktijkondersteuner en 1 praktijkondersteuner in opleiding. We bieden een opleidingsplaats voor een doktersassistente en eventueel 2 e jaars medisch studenten geneeskunde. Vanaf 1990 is de praktijk voor de medicatie geautomatiseerd, pas vanaf 2000 zijn de artsen ook de medische gegevens gaan noteren in het HIS (huisarts informatie systeem). Het toenmalige HIS wordt nog steeds gebruikt: Promedico VDF voor apotheekhoudende huisartsen. 1.3 Terugblik algemene terugblik 2007 Vanaf 1 juli 2007 heeft mevr. Wijmans de praktijk overgenomen van dhr. en mevr. Verhoeff-Dieben. Dhr. L. Melini kwam in loondienst als 2 e huisarts in de praktijk. Er zijn bij de overname een aantal ingrijpende veranderingen in de praktijkvoering doorgevoerd. Er heeft een verbouwing plaatsgevonden, waarbij de 2 spreekkamers geheel zijn vernieuwd, de bovenverdieping is verbouwd en in gebruik genomen als kantoor, keuken, koffie/vergaderruimte en voor opslag apotheekvoorraad. De assistentes en de huisartsen hebben een cursus triage gevolgd en er is een plan opgesteld om dit door te voeren. Alle door de assistenten gegeven adviezen worden in het HIS genoteerd en nabesproken met de huisarts. Er wordt gebruik gemaakt van de NHG telefoonwijzer. Er is een nieuwe telefooncentrale aangeschaft met keuzemenu en een herhaalreceptenlijn. De assistentes krijgen de gelegenheid om eigen spreekuurtjes te plannen. Ze krijgen hierdoor meer 4

5 verantwoordelijkheden en meer zeggenschap over de organisatie. Van al deze veranderingen zijn de patiënten schriftelijk op de hoogte gebracht door middel van een brief en een nieuwe praktijkfolder. Er is een autoclaaf, een hb-meter, een spirometer en een doppler apparaat aangeschaft. Mevr. Wijmans heeft een certificaat behaald om reisadviezen en het gele koorts vaccin te geven In 2008 zijn er een 2 personeelswisselingen geweest. Eén van de apothekersassistentes heeft haar baan opgezegd en is in een gewone apotheek gaan werken. Dhr. Melini heeft een eigen praktijk overgenomen en hij kon dit niet combineren met het werk in Spierdijk. In november is daarom mevr. A. Philipsen als vaste waarneemster komen werken. In verband met het zwangerschapsverlof van de praktijkondersteuner mevr. Schilder-Kenter zijn er 4 maanden 2 invalkrachten werkzaam geweest via Medisource. Twee assistenten hebben een cursus cervixuitstrijkjes gevolgd en hebben deze taak van de huisarts en POH overgenomen. Alle patiënten, die medicatie gebruikten voor hart en bloeddruk zijn in beeld gebracht. Als ze niet onder controle waren, zijn ze uitgenodigd op het spreekuur. Dit was een behoorlijke belasting voor de spreekuren, vooral van de POH. In de 1 e jaren heeft mevr. Wijmans erg veel tijd besteed aan het ICPC-coderen van de diagnoses van de patiënten met chronische ziekten. Dit was een voorwaarde om de nul-meting te kunnen doen voor het accreditatie-traject (zie later in het verslag). Het aantal diagnoses per patiënt is daardoor beter te overzien. Het logische gevolg was dat we probleemgericht zijn gaan werken in het HIS. Dit betekent, dat we alles wat met 1 probleem te maken heeft bij elkaar zetten. Voor de waarnemingen in de Hagro zijn er aanpassingen doorgevoerd in de computers, waardoor we nu meteen in de computer van de andere praktijk kunnen kijken en het waarneemconsult meteen in te kunnen voeren. We profiteren van deze kwaliteitsverhogende en tijdsbesparende aanpassingen. In dit jaar is er een 24- uurs bloeddrukmeter aangeschaft. Eind 2008 besloten we met het team om te accrediteren volgens de NHG-norm. De drijfveer was het op gestructureerde manier bezig zijn met kwaliteitsverbetering in de praktijk. Het 1 e jaar is gebruikt om een nul-meting in kaart te brengen. We hebben op verschillende gebieden de huidige situatie beschreven en uitgezocht. Er moest ook voldaan worden aan een aantal basiseisen en er moesten 3 verbeterplannen geschreven worden. Het was een hele klus, maar het resultaat was bevredigend en in oktober kregen we het certificaat. Eind 2008 hebben wij als praktijk meegedaan aan een grootschalig onderzoek naar de werkzaamheid van de vaccinatie tegen de pneumococ-bacterie. Dit was het CAPITA onderzoek. De patiënten, die mee mochten doen moesten ouder dan 65 jaar zijn en een indicatie voor de gewone griepprik tegen influenza-virus hebben. Wij hebben de patiënten aangeleverd aan het CAPITA, maar de uitnodiging en het vaccineren (én de gewone griepprik én het onderzoeksvaccin) is helemaal uit handen genomen door het Julius centrum. Er zijn hierbij veel dingen fout gegaan en het was voor ons lang onduidelijk wie er uiteindelijk door ons geprikt moeten worden. Er hebben in totaal vanuit onze praktijk 70 mensen meegedaan. Deze mensen zullen jarenlang gevolgd worden door middel van een terugkerende vragenlijst aan de huisarts met de vraag of er iets is voorgevallen bij deze patiënten. 5

6 1.3.2 terugblik op FTO (Farmaco Therapeutisch Overleg) 2007 In 2007 evalueerden we het gebruik van de chronische alfa/blokkers (medicijnen voor de prostaat) en protonpompremmers (maagmedicijnen). We evalueerden het gebruik van cromoglycaten voor allergische rhinitis. We evalueerden het gebruik van de Dianepil bij vrouwen >35j en checkten hun rookgedrag. We maakten een start met het project herhaalmedicatie In 2008 is het project herhaalmedicatie verder uitgewerkt (zie blz ) en er zijn informatiebrieven voor de patiënten en afspraken voor in de praktijk gemaakt. We hebben het medicatiegebruik bij restless legs geëvalueerd en we hebben een manier besproken om polyfarmacie aan te pakken. In mei is er een project gestart, waarbij we gestructureerd alle benzodiazepine-gebruikers hebben benaderd om hun gebruik te evalueren, terug te brengen en/of te helpen met afkicken. In dezelfde lijn hebben we stil gestaan bij geneesmiddelen in het verkeer en hebben een beleid gemaakt patiënten hier op te wijzen en te informeren. Voor de apothekersassistenten is er een nascholing geweest van 2 avonden over bijwerkingen en interacties (verdere uitwerking in 2010). 1.4 Visie en missie van de praktijk Wij willen als team goede kwaliteit aan zorg leveren op het moment, dat de patiënt het nodig heeft. We willen laagdrempelig benaderbaar zijn en we streven persoonlijke directe zorg dicht bij huis na. Dit vergt goed timemanagement en samenwerking. We streven zo veel mogelijk rekening te houden met de wensen van de patiënten, maar we doen dit binnen de grenzen van onze organisatie en huisvesting. Wij hebben hiervoor regels opgesteld en verwachten dat de patiënten zich hier zo veel mogelijk aan houden. Als patiënten hiervan niet op de hoogte zijn, zullen we hen over de te volgen regels informeren. Het is nodig voor de teamleden voldoende tijd en rust te hebben om administratieve en apotheekgerelateerde taken uit te voeren. Voor spoedgevallen zijn wij altijd bereikbaar en we streven naar het opnemen van de spoedlijn binnen 2x overgaan. Medische spoedgevallen zullen altijd voorrang krijgen boven de geplande dagindeling. We streven ernaar de patiënt tijdens het wachten op de hoogte te houden. Bij het plannen zullen de assistenten triage toepassen. Door te vragen waar een patiënt voor wil komen, kan de assistente de urgentie en tijdsplanning inschatten. We hopen hierdoor minder uit te lopen met de spreekuren. We streven ernaar dat dezelfde arts, bij wie de patiënt met een probleem kwam, deze ook vervolgt. Wij vragen dus ook altijd: bij welke arts u bent geweest?. Bij een nieuw probleem hanteren we de stelregel: U noemt de tijd, wij bepalen de arts. U noemt de arts, wij bepalen de tijd. Wij accepteren van patiënten als ze de reden voor het consult niet willen vertellen. Wij vinden hygiëne en privacy belangrijk en vragen de patiënten hiervoor ook hun medewerking. Wij voelen ons verantwoordelijk voor goede medicatie-bewaking en controlebeleid. Er zijn protocollen en afspraken over gemaakt, waarbij we ook de medewerking van patiënten nodig hebben en hen zo nodig op het spreekuur zullen vragen te komen. We streven als team een open verstandhouding met elkaar te onderhouden, waarbij teamleden zich veilig voelen en ze voldoening en inspiratie in het werk kunnen vinden. We mogen elkaar aanspreken op fouten en de sfeer moet veilig zijn om deze te bespreken in het team. We hebben de stelregel: we kunnen leren van onze fouten (fout=goud). We plannen regelmatig overleg en volgen relevante nascholingen. Dit wordt elk jaar geëvalueerd in jaargesprekken met de huisarts. Klachten van patiënten nemen we serieus en behandelen we zo snel mogelijk. We willen participeren in opleiding. 6

7 1.5 Jaarverslag Dit is het 1 e volledige jaarverslag van de praktijk. Het is geschreven in het kader van een verbeterplan voor het 1 e jaar van het accreditatie-traject. Het is primair bedoeld voor intern gebruik. Vanuit het jaarverslag en het jaarplan voor het volgend jaar krijgen we inzicht in de huidige situatie, de veranderingen van het afgelopen jaar en de onderwerpen, waar we ons in de komende tijd mee bezig zullen houden. Voor geïnteresseerden is het verslag ook op verzoek in te zien en hierdoor geven wij inzicht in onze visie en onze werkwijze. U kunt het aanvragen via de assistente of inzien op de website Het jaarverslag beschrijft geen statistiek van de apotheek. Mogelijk komt dit volgend jaar wel in het jaarverslag te staan. 1.6 Belangrijkste ontwikkelingen van 2009 Begin 2009 zijn we het accreditatieproces gestart en in oktober 2009 zijn we ook werkelijk geaccrediteerd. Vanaf dan gaan we aan de slag met de 3 verbeterplannen en de basis-eisen voor De baxtermodule wordt doorgevoerd, we hebben een aantal belangrijke protocollen gemaakt of herzien. Het preferentiebeleid van de verzekeringen vergt veel aandacht van de medewerkers in de apotheek. Aan het einde van het jaar hebben we veel drukte ondervonden door de 2 extra Mexicaanse grieprondes. Marjolein Degenhart is na de zomer in opleiding voor praktijkondersteunster in Spierdijk aan de slag gegaan. Het samenwerkingsverband van Ursem en Spierdijk uitgebreid met Berkhout. Doktersassistente Erica Konings-Blaas gaat longfuncties doen om de POH te ontlasten. We geven vlak voor de zomervakantie in samenwerking met de gehele Hagro de waterling de 2e nieuwsbrief uit. Er wordt een hele nieuwe website ontwikkeld en in gebruik genomen. In 2009 krijgen we de mogelijkheid om gegevens in te zien in het WFG door middel van een EZIS verbinding via een beveiligde omgeving, geboden door stichting zorgring in Alkmaar. 7

8 Hoofdstuk 2: Infrastructuur en organisatie 2.1 Gebouw Het gebouw is eigendom van mevr. Wijmans. Het is tegen inbraak beveiligd. De toegang voor minder validen met rolstoel is alleen mogelijk naar 1 spreekkamer, toiletbezoek is maar moeizaam mogelijk. U komt binnen bij de tochtsluis met bank, daarna komt u in een hal met een open ingang naar de wachtkamer en de balie van de apotheek. Na een deur is er een gangetje met toilet en nooduitgang, via een volgende deur komt men in een hal met een deur naar spreekkamer 2, spreekkamer 1, de privé-ingang naar de apotheek en de open ingang naar de trap naar de 1 e verdieping. Op de 1 e verdieping is een grote ruimte met ramen, waar aan de ene kant een grote tafel staat, waar de koffie en lunch wordt genuttigd, maar ook wordt gebruikt voor vergaderingen. Via een open ingang komt u in een keuken en via een deur komt u in het kantoor. In de volgende tabel ziet u de ruimteverdeling: 2.2 Praktijkuitrusting Oppervlakte m2 tochtsluis 6 hal 8 wachtruimte 6,5 gang 2x3 toilet 1,5 Spreekkamer 1 18 Spreekkamer 2 11 apotheek 14,5 1 e verdieping 33 kantoor 14 keuken 3 Bijna de gehele praktijkuitrusting is vernieuwd in 2007, tevens alle computers en printers. Alleen de server is overgenomen. Verder ook de koelkast in de apotheek, een weegschaal, 2 elektronische bloeddrukmeters, een groot deel van de chirurgische instrumenten, de broedstoof en de visuslichtbak, 2 papierversnipperaars, 1 airco en een faxapparaat overgenomen. In 2008 is de 24 uurs bloeddrukmeter aangeschaft en een speciale verlichte wand oogloep. Aantal Type Jaar van aanschaf Bloeddrukmeter manueel 2 WelchAllyn 2007 Bloeddrukmeter elektrisch 2 Omron onbekend Bloeddrukmeter 24 uurs 1 WelchAllyn Cardioperfect 2008 Doppler apparaat 1 Hadeco minidop 2007 Autoclaaf 1 Melag 23 S 2007 Broedstoof 1 onbekend Camera teledermatologie 1 Kodac C weegschalen 2 SECA Zwart onbekend, wit 2007 Hb meter 1 Hemocue classic Hb spirometer 1 Spida 2007 onderzoeksbanken 2 Praxis 2007 oorthermometer 1 Braun WA 2008 Gluc meters 4 One touch ultra 2008 oogboor 1 Algebrush II onbekend oogloep 1 Luxo wandmodel

9 onderzoekslampen 2 Heine HL Opthalmoscoop/oorkijker 2 Heine K papierversnipperaar 2 onbekend fax server computers beeldschermen laptop Samenstelling medewerkers functie FTE Uren/dagen per week BIG registratie nummer Mevr. C.A. Wijmans Apotheekhoudend huisarts dgn Gecertificeerd voor reisadvies Mevr. A. Philipsen Huisarts dgn Mevr. Anjo Hazeu-Boots Apotheker/doktersassistente /38 uur Mevr. Karin Vlaar-Groskamp Apotheker/doktersassistente /38 uur Mevr. Erica Konings-Baas doktersassistente /38 uur Mevr. Wendy Schilder-Kenter Praktijkondersteunster 0.2 9/38 uur Mevr. Marjolein Degenhart Praktijkondersteunster i.o /38 uur Dhr. B. de Wolf ICT onderhoud/boekhouding 0.1 6/38 uur Mevr. Karin Vlaar-Groskamp Declaraties/administratie 0,1 4/38 uur 2.4 Kamer indeling De apotheek/balie is bijna de hele dag bezet. Tussen en kan de assistente ook taken in de rest van het pand uitvoeren. Elke dag is er s morgens spreekuur. Maandag, woensdag en zo nodig ook s middags. De telefonische consulten worden tussen en gedaan, de visites aan het einde van de ochtend, maar meestal na Geplande visites kunnen woensdagochtend plaatsvinden. In het spreekuur worden altijd spoedplekken vrij gehouden. Maandag Spreekkamer 1 Consulten, tel. consulten Philipsen Wijmans Spreekkamer 2 Consulten, tel. consulten Assistente POH/Ass. om de week. Dinsdag Wijmans POH Woensdag Philipsen Wijmans Boven Visites/tel. consulten/ administratie Assistente Wijmans Philipsen Assistente Assistente Wijmans Philipsen Donderdag Philipsen Vrijdag Wijmans Assistente Assistente 9

10 2.5 Werkdagen team-leden Assistentes: Mevr. Anjo Hazeu werkt op maandag, dinsdag en woensdagochtend. Mevr. Erica Konings werkt ma-, do-ochtend en vrijdag. Mevr. Karin Vlaar werkt woensdag, do-middag en vrijdag. (op do-morgen in Ursem) Huisartsen: Mevr. Wijmans werkt maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Mevr. Philipsen werkt op maandag, woensdag en donderdag Praktijkondersteuners: Mevr. Wendy Schilder werkt op dinsdag. Mevr. Marjolein Degenhart op maandag om de week. (op de andere maandagen werkt ze in Ursem, op dinsdag is ze in Berkhout, op donderdag gaat ze naar de opleiding). 2.6 Intern overleg, evaluatie werknemers We vergaderen 1x/2 maanden met het team. We rouleren op de dagen van de week, waardoor nooit iedereen aanwezig kan zijn. Voor deze vergadering vergaderen de assistenten zo nodig eerst samen. Elk voorjaar is er een jaargesprek met de HA en alle medewerkers. Hierin wordt het afgelopen jaar op allerlei gebieden geëvalueerd en het huidige functioneren besproken. Zo nodig volgen in de loop van het jaar verdere functioneringsgesprekken. Er wordt afspraken gemaakt voor het jaar daarna. Het verslag wordt door de werknemer en de HA getekend. 2.7 Opleiding In 2009 hebben we geparticipeerd in de praktijkondersteuners-opleiding van Marjolein in de vorm van een leer/werksituatie. Zij is in dienst van het samenwerkingsverband van Berkhout, Ursem en Spierdijk, genoemd: BUS. In september 2009 is ze aan de opleiding aan IN HOLLAND in Alkmaar begonnen en tijdens haar opleiding is ze werkzaam geweest in alle drie de praktijken. Per september 2010 zal ze als gediplomeerd POH werkzaam zijn in Spierdijk en Berkhout. Wendy zal in Ursem en Spierdijk werkzaam zijn. De werktijden van Wendy en Marjolein zullen in 2010 worden aangepast. Mevr. Wijmans heeft als taak voor het BUS de jaar- en functioneringsgesprekken te voeren met de 2 POH-ers. In 2009 is het plan ontstaan om een assistente in opleiding te nemen en contact op te nemen met ROC Noord holland. In 2010 zal er uiteindelijk een stagiѐre in opleiding komen. De praktijk is verbonden als opleidingsplaats aan de VU-amsterdam voor 2 e jaars studenten. In 2009 hebben er geen studenten een stage gelopen. 2.8 Extern overleg, samenwerking in de regio De huisartsen werken samen met de huisartsen in de regio Koggenland/Wognum en vormen de huisartsengroep de Waterling, deze bestaat uit De Goorn, Avenhorn, Berkhout, Wognum, Spierdijk en Ursem. Behalve Wognum zijn alle praktijken apotheekhoudend. Aan het einde van elke maandag is er een bespreking met van elke praktijk 1 afgevaardigde. 4x/jaar is er een grote lunch vergadering met alle leden. 2x/jaar bespreken we een medisch onderwerp of een NHG-standaard. De vakanties worden door de 5 apotheekhoudende praktijken voor elkaar waargenomen. In de meeste gevallen is dit voor Spierdijk de praktijk in Ursem en vise versa. 10

11 Ursem en Spierdijk vormen een samenwerkingsverband, waarin Wendy als POH werkt en Karin als administratieve kracht werkzaamheden verricht. Voor de POH wordt dit in 2009 omgezet in een samenwerkingsverband, waarin Berkhout zich bij hen voegt en Marjolein in dienst wordt genomen. Karin blijft alleen voor Ursem en Spierdijk werken. De huisartsen van de Waterling en uit Nibbixwoud vormen samen met de apotheker uit Wognum een FTO-groep. We komen 6x/jaar bij elkaar. In 2009 functioneerden we op niveau 4. De huisartsen in West-Friesland worden vertegenwoordigd door de WFHO (de West-Friese huisartsen organisatie). De organisatie heeft samen met het WFG het diagnostisch centrum West Friesland opgericht. Hierdoor is het nodig de structuur van de organisatie aan te passen. Dit zal allemaal vorm krijgen in De diensten worden door de meer dan 100 huisartsen van de WFHO verzorgd op de CHP (centrale huisartsenpost) in Hoorn. De meeste nascholingen in de regio worden verzorgd door Dokh. Mevr. Wijmans is lid van Stichting Dokh. In de regio werken we vooral samen met het Westfries Gasthuis in Hoorn en Medisch Centrum Alkmaar in Alkmaar. Er zijn verschillende locaties, voor beide ziekenhuizen ook in Heerhugowaard. Op het gebied van diabetes zorg wordt er samengewerkt met het DZS (Diabetes zorg systeem) in Hoorn. De GGZ-Noordholland, Stichting Geriant, MW de Wering, de Brijder-stichting voor verslavingszorg en er is 2x/jaar een vast overleg met de psychologenpraktijk in Wognum: De Koggen. 2.9 Automatisering We maken gebruik van het HIS Promedico VDF voor apotheekhoudende. Het was de bedoeling om al snel over te gaan op de ASP-versie met een centrale server. Helaas blijkt dit systeem niet goed te werken en om die reden is het overstappen uitgesteld. We hebben ons geïnformeerd over andere systemen, maar geen van die systemen voldeed aan onze wensen. Gelukkig wordt er hard gewerkt aan een manier om de medicatie-gegevens voor de apotheken in de diensttijd in te zien. Hier zullen we in 2010 hopelijk het resultaat van zien. Sinds een aantal jaren komen de meeste uitslagen en specialistenbrieven digitaal binnen. Het lezen en verwerken van de post kost evengoed veel tijd Informatievoorziening naar de patiënten We hebben een praktijkfolder, die regelmatig up to date wordt gehouden. Er hangen mededelingen naast de balie en in de wachtkamer. Er komt 1x/jaar een nieuwsbrief uit in samenwerking met de Hagro. Sinds mei 2009 is de website: in gebruik genomen. De informatie over ziektebeelden en andere zorginstanties liggen in de wachtkamer. Dit is niet overzichtelijk en we merken dat patiënten hier ook haast geen gebruik van maken. Tijdens het spreekuur of aan de balie worden vaak NHG-ptn brieven uitgeprint en meegegeven Klachtenregeling Voor klachten zijn we aangesloten bij klachtencommissie Dokh. In 2009 zijn wel een heel klein aantal klachten geuit. Deze zijn allemaal met de betreffende patiënten besproken en afgehandeld. Het is van nooit tot een officiële klacht gekomen. We hebben in 2009 nog geen officiële interne klachtenprocedure/vim-protocol. 11

12 Hoofdstuk 3: Patiënten 3.1 Statistiek opbouw praktijk: In de praktijk staan per 31 december vaste patiënten ingeschreven. De verdeling naar leeftijd en geslacht wordt weergegeven onderstaande tabel. De instroom bedraagt 84 patiënten (waarvan 21 geboorten) en de uitstroom 74 (waarvan 11 overleden patiënten). Van het totale aantal patiënten in de praktijk bedraagt het percentage kinderen onder de 6 jaar is 5.3% en het percentage patiënten ouder dan 70 jaar 22.2%. Het grootste aandeel is van 41-50: 16.3%. De leeftijdsopbouw is vrij gelijkmatig verdeeld. Het aantal niet-apotheekhoudende patiënten is in Opbouw populatie vaste patiënten: Leeftijdcluster Man Vrouw Subtotaal Percentage % % % % % % % % % % > % Totaal Percentage 51% 49% 100% Zorgverzekeraars Het aantal verzekeringsmaatschappijen waar onze patiënten bij verzekerd zijn is constant: 33. UVIT blijft de grootste met een aandeel van 47%. Grootste tweede is CZ aandeel rond de 12%. Verdeling per ziekenfonds Verzekeringsmaatschappij Aantal UVIT 1221 CZ groep 320 Zilveren Kruis 153 Menzis 122 Avero Achmea 118 Overige

13 3.2 mobiliteit: Mutaties over 2009, eind totaal 2008: 2565, eindtotaal 2573 Inschrijvingen Uitschrijvingen Totaal mutaties Saldo verslagjaar Nieuw eind totaal Mutaties Geboorte/Sterfte Totaal contactfrequentie: Per patiënt per jaar 2008 Per patiënt per jaar 2009 Gemiddeld per werkdag 2008 Totaal patiënten ** Contactfrequentie *** ** hierin zitten ook de passanten en de militairen *** contacten met huisartsen, assistenten en praktijkondersteuners samen Gemiddeld per werkdag 2009 Concluderend: Het aantal patiënten is redelijk stabiel is over deze 2 jaren. Dat was de jaren daarvoor ook het geval. Uit de contactfrequenties blijkt dat deze per patiënt en per dag is toegenomen. Omdat de totale fte personeel in 2009 in vergelijking met 2008 gelijk gebleven is gebleven, kunnen we concluderen dat de werkdruk is toegenomen. In 2010 zal de herhaalrecept vergoeding worden afgeschaft. We hebben deze nu dus niet meegenomen in de contacten (in 2009 ongeveer 20/werkdag). 13

14 Hoofdstuk 4: Medisch handelen 4.1 statistiek chronische aandoeningen: nulmeting , benchmark DM II Er zijn 76 DM: 66 DM II, 10 DM I. Dit is 3% van de praktijkpopulatie, mediaan benchmark is 4%. De DM II zijn voor het grootste deel onder controle bij de POH. Alle DM I zijn onder behandeling bij de specialist. In de nul-meting is een steekproef van 40 patiënten bekeken, waar de HA hoofdbehandelaar is. Het HbA1c is prima, tensie is gemiddeld wat te hoog, maar door invoering van 24 uurs meting blijkt de tensie thuis vaak lager. Cholesterol waardes zijn mooi laag. Er zitten veel rokers tussen. Het percentage griepgevaccineerden is erg hoog. De klaring (nierfunctie), de motivatie om te stoppen met roken en de BMI (Body Mass Index) worden meer dan gemiddeld genoteerd. Het BMI is hoog, maar gelijk aan het benchmark-gemiddelde. Het voetonderzoek wordt goed gedaan, en vooral bij afwijkingen genoteerd. Het percentage waarbij een fundusfoto is gemaakt is gemiddeld. Er is echter geen patiënt, waar alle indicatoren volledig zijn genoteerd COPD Er zijn 36 patiënten met de diagnose COPD. Dit is 1% van de praktijkpopulatie, mediaan is 2%. Rookgedrag is vaak wel bekend, motivatie om te stoppen niet. Er zijn veel rokers. BMI wordt goed genoteerd bij iedereen, waarbij een spirometrie is gedaan. De hoeveelheid spiro s is volgens mediane waarde benchmark. Diagnose volgens GOLD-criterium wordt niet genoteerd. Het percentage griepgevaccineerden is hoog Astma Er zijn 39 patiënten met de diagnose astma. Hiervan zijn 35 >16 jaar. Dit is 2% van de praktijkpopulatie en volgens de benchmark laag, mediaan is 6%. Wij hebben duidelijk diegene met alleen periodiek hyperreactiviteit eruit gelaten. De steekproef bevatte dus maar 35 patiënten. Rookgedrag en allergie is te weinig bekend. Bij ongeveer de helft is ooit wel eens een spiro met reversibiliteit gedaan. Percentage griepgevaccineerden is hoog H&V Er zijn 151 patienten met H&V (TIA, CVA, claudiactio, arteriosclerose, aneurysma en ischaemische hartziekten). Dit is 6% van de praktijkpopulatie, mediaan is 10%, dus het percentage is laag. Het rookgedrag is niet goed bekend, BMI wel, recente cholesterolwaarde niet altijd bekend, tensie is wat hoog, percentage gebruikers van bloedverdunners en percentage griepgevaccineerde is mooi hoog. 4.2 Preventie Griep en in 2009, ook de Mexicaanse griep. In 2009 was de griepcampagne een hele klus. Onverwachts moesten er 2 extra rondes georganiseerd worden voor de Mexicaanse griep. Door onze inspanningen en de medewerking van onze patiënten was de opkomst goed. Er waren in geselecteerde geïndiceerde patiënten. Bij uitsluiten van vervallen indicaties en met aftrek van de bekende weigeraars bleven 545 griep geïndiceerde over. Hiervan waren 50 nieuw op basis van in het voorgaande jaar gestelde diagnose of bereikte leeftijd van 60 jaar. Alle 545 zijn persoonlijk uitgenodigd met een brief (net als in 2008) en meteen op de hoogte gesteld van de organisatie van de Mexicaanse griep. 14

15 De opkomst voor de gewone griep was 487 (ruim 89%). Deze opkomst is bijna gelijk aan die in 2008 (in dat jaar ging de leeftijd van 65 naar 60 jaar en waren er in vergelijking met 2007 veel extra weigeraars). Van de 412 >60 jaar zijn 238 alleen in verband met leeftijd gevaccineerd. De rest van de patiënten heeft tevens een chronische ziekte. De 126 mensen < 60 hebben allen een chronische ziekte. Voor de Mexicaanse griep waren ook de zwangeren boven de 12 weken geïndiceerd (bij ons ging het om 7 vrouwen) en de kinderen tot 5 jaar. De kinderen zijn door de GGZ gevaccineerd. Wij hebben alleen een aantal kinderen en hun familie op advies van specialisten gevaccineerd (het ging hierbij om 6 mensen). Het totaal kwam daardoor op 558 geïndiceerden. Uiteindelijk was de opkomst van de 1 e Mexicaanse griepronde 495 (89%). Van de geïndiceerde patiënten, die de gewone griepprik niet hadden gehaald, kwamen 51 toch wel de Mexicaanse griepvaccinatie halen. Van de 487, die wel een gewone griepprik hadden gekregen kwamen 49 toch niet de Mexicaanse griepvaccinatie halen. In deze tijd was er in de media veel aandacht voor de griep. De opkomst van de 2 e ronde was uiteindelijk 480 (97% van de 1 e opkomst). De aandacht in de media was toen al fors verzwakt. Toch haalden vele mensen alle 2 de vaccinaties. Uiteindelijk hebben 423 alle 3 de vaccins ontvangen (78% van de totaal geïndiceerde patiënten). Van de 51 nieuwe hebben 50 ook beide vaccinaties gekregen en 11 uiteindelijk alle 3 de vaccinaties. We hebben 4 vaccinaties op eigen verzoek gegeven Uitstrijkjes In het kader van het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker roepen wij vrouwen op in de leeftijd 30 t/m 60 om een uitstrijkje te laten maken. Eens in de 5 jaar krijgt de vrouw een oproep en wordt door de praktijkassistente het uitstrijkje gemaakt. In 2008 kwamen er 88 vrouwen voor een uitstrijkje in aanmerking en zijn er uiteindelijk 75 uitstrijkjes gemaakt, dit was een respons van 85%. In 2009 zijn er 112 vrouwen opgeroepen en zijn er uiteindelijk zijn er 105 vrouwen geweest voor een uitstrijkje. Dit was een respons van 94%. Dit percentage is heel hoog in vergelijking met de landelijke opkomst APK Naar aanleiding van een stukje in de nieuwsbrief van 2009 over APK hebben we bij veel mensen op hun eigen verzoek een cardiovasculair risicoprofiel opgesteld. Precieze aantal is niet bekend. Pas in 2010 zullen we met het BUS een protocol maken, waarbij we veel gestructureerde een ICPC-codering gaan gebruiken en hopelijk daardoor een beter beeld krijgen op deze activiteiten. De organisatie wordt gedelegeerd naar de assistente en de POH Conclusie We hebben vergeleken met de andere geaccrediteerde praktijken een relatief laag aantal chronische zieken. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de opbouw van de populatie en relatief laag aantal ouderen. De preventieve activiteiten in Spierdijk zijn zeer goed te noemen betreft griepvaccinatie en uitstrijkjes. De opkomst is hoger dan in de vergelijkende praktijken. 15

16 4.3 Statistiek verrichtingen artsen en assistenten Consulten Telefonisch consult Visites M&I-verrichtingen** Reizigersadvies Spiro assistentes uursmeting ass uitstrijkjes wratten Totaal ** M&I-verrichtingen zijn verrichtingen, waarvoor een speciale vergoeding kan worden gedeclareerd: chirurgische ingreep, cyriax injecties, doppler onderzoek, injectie op verzoek specialist, inbrengen spiraal, MMSE afnemen, MRSA kweek, oogboring, pessarium aanmeten, schriftelijke informatie voorziening, tapen, teledermatologie, tympanometrie, urinecatheterisatie, verwijderen hechtingen op verzoek specialist. Uit de cijfers blijkt, dat we in 2009 minder mensen op het spreekuur op een regulair consult hebben gezien, maar meer telefonisch consulten hebben gedaan. We hebben dus meer problemen telefonisch kunnen afgehandelen. Het aantal visites is lager dit jaar. Waarschijnlijk komt dit door het lagere aantal terminale begeleidingen in Statistiek verrichtingen praktijk-ondersteunsters Consult Telefonisch consult Visite 9 15 Spirometrie Instellen insuline 3 0 Totaal Concluderend lijkt de praktijkondersteuners in 2009 minder consulten hebben gedaan. Dit kan liggen aan het feit dat een deel van de spreekuren zijn overgenomen door een praktijkondersteunster in opleiding, die minder patiënten per uur kan zien. In 2008 zijn er in het zwangerschapsverlof juist 2 zeer ervaren praktijkondersteunsters aan het werk geweest, die meer uren hebben gewerkt en ook veel patiënten per uur konden zien. 16

17 Hoofdstuk 5: Kwaliteitsbeleid 5.1 Het accreditatieproces. Eind 2008 hebben we met het team besloten om het accreditatie-traject van de NHG (Nederlands Huisarts Genootschap) in te gaan. Van januari t/m mei zijn er meetbare gegevens verzameld op de terreinen medisch handelen (zie hoofdstuk 4), praktijkorganisatie, patiëntenoordeel en tevredenheid op de werkvloer. Begin april visiteerde de NHG onze praktijk. Anneke Scharloo, NPA-consulente kwam 4/9/2009 voor een pre-audit. Vanuit onze aangeleverde gegevens werden feedbackrapporten gemaakt. In deze rapporten is onze praktijk vergeleken met alle andere geaccrediteerde praktijken. Dit heet bench-marking. De rapporten vormden het uitgangspunt bij de keuze van verbeterplannen, die we in de komende 3 jaar zullen uitvoeren. Er werd ook advies gegeven over een aantal basiseisen, waaraan we moesten voldoen voor de audit. Met behulp van onze praktijkconsulente Lammy Pol hebben we de verbeterplannen in de maanden daarna volgens de SMART methode geschreven. Hierbij wordt de beginsituatie, het verbeterdoel, de bevorderende en belemmerende factoren van het plan geïnventariseerd, de planning en de gewenste eindsituatie geformuleerd. De plannen moeten betrekking hebben op drie kwaliteitsdomeinen: medisch handelen, praktijkorganisatie en patiëntenoordeel. Begin oktober zijn we weer gevisiteerd door de NHG. Dhr. A.Brouwer, praktijkaccrediteur kwam op 8/10/2009 voor de audit. Een paar weken later kregen we het eindverslag met een positief resultaat. Concluderend was de patiënttevredenheid groot. Het praktijkgebouw en voorzieningen laten helaas op een aantal gebieden te wensen over. We hebben goed zicht op de belangrijkste chronische ziekten en hebben een goed controlebeleid. Van alle chronisch aandoeningen (DM II, COPD, astma en H&V-ziekten) is het percentage in onze praktijk lager dan het gemiddelde van de Bench-marking. Wat opvalt is dat onder de patiënten, die door hun ziekte al gezondheidsrisico s lopen, we veel rokende patiënten zien. Ook zien we veel mensen met overgewicht. Door te voldoen aan de basiseisen zijn een aantal processen, die nog niet gestructureerd genoeg liepen, nu netjes uitgewerkt. Het advies van de accrediteur was praktijk en apotheek-zaken meer te scheiden. Dit is ter harte genomen. Tevens is het belangrijk voor alle taken een verantwoordelijk persoon aan te wijzen en aftekenlijsten te maken, waarop men kan terugzien of iets ook werkelijk gedaan is, door wie en wanneer. De praktijk kwam wat klein en hokkerig over, het advies was de bewegwijzering door het gebouw te verbeteren en aandacht te geven aan brandveiligheid Minimale eisen voor accreditatie : Om te kunnen voldoen aan de minimale eisen voor 2009 hebben we de anafylaxie-set op orde gemaakt en een protocol geschreven om de houdbaarheid te borgen. Er zijn lijsten gemaakt van de inventaris van de medische instrumenten, de inhoud van de dokterstas en de medicatie-kastjes in de spreekkamers. Er zijn protocollen gemaakt om de houdbaarheid/werkzaamheid hiervan te borgen en periodiek na te (laten) kijken. Zo is het doel behaald en kunnen we het resultaat ook borgen; er zullen geen verlopen medicatie of middelen aanwezig zijn, de apparaten zullen goed werken en de metingen zijn betrouwbaar. We hebben speciale handschoenen aangeschaft, welke voldoen aan de EN Deze beschermen ook voor chemische stoffen, zijn niet gepoederd en steviger dan de eerder gebruikte merken. De handdoeken, die we soms nog gebruikten, zijn in zijn geheel vervangen door papieren handdoeken in het hele pand (merk Tork). Alleen voor opvangen van water bij het uitspuiten van oren worden ze eenmalig gebruikt. 17

18 5.1.2 Verbeterplannen praktijkorganisatie: jaarverslag schrijven over 2009 (minimum-eis voor 2010). Verbeterdoel: in het jaarverslag zijn de huidige praktijkkenmerken, onze visie, doelstellingen en verbeterplannen inzichtelijk gemaakt. Meting: bij de volgende audit in oktober 2010 is er een jaarverslag aanwezig. 2. patiëntenoordeel: privacyproject Verbeterdoel: in de toekomst zal de privacy beter bewaakt worden. Patiënten en medewerkers zijn op de hoogte van maatregelen om dit te bereiken en te waarborgen. Patiënten ervaren meer zorg voor privacy. Meting: door middel van een evaluatie enquête in juli 2010 zullen we kunnen bepalen of door de genomen maatregelen het aantal klachten is afgenomen ten opzichte van de nulmeting 3. medisch handelen: uniform registreren van DM-indicatoren. Verbeterdoel: de gegevens over patiënten met diabetes uniform registeren, waardoor kan worden voldaan aan de eisen van de NHG-standaard en de ketenzorg indicatoren. Er is een volledig overzicht snel en makkelijk te overzien door alle medewerkers in de meetwaardemodule. Er is een volledig protocol aanwezig, zodat iedere medewerker op de hoogte is van de werkwijze en organisatie bij diabeteszorg. Meting: door middel van een steekproef zullen we kunnen bepalen of bij het vooraf afgesproken percentage patiënten de indicatoren ook volledig zijn geregistreerd volgens de gemaakte afspraken. Het protocol is in oktober 2010 aanwezig. In het jaarverslag van 2010 zullen de resultaten beschreven worden. 5.2 Medicatiegerelateerde projecten FTO FTO migraine: Er is geïnventariseerd wie er meer dan 72 E sumatriptan/jaar of > 36 E van andere migrainemiddelen gebruiken. Deze patiënten zijn uitgenodigd om andere (langwerkende) medicatie en evt. profylactische medicatie te bespreken. Er zijn 65 migrainepatiënten. Bij 28 is het niet actueel, van de overige 37 gebruiken 31 regelmatig triptanen: 24 sumatriptan, 5 maxalt en 2 naramig. 9 gebruiken onderhoudsmedicatie. 15 gebruiken > 24 per jaar. 7 hiervan gebruiken ook al onderhoudsmedicatie. 7 gebruiken > 72, 4 hiervan gebruiken ook onderhoudsmedicatie. In mei 2010 zullen de resultaten geëvalueerd worden. FTO Insuline-gebruik (samen met de POH) Wij hebben 27 insulinegebruikers. Van deze groep zijn 14 onder behandeling van de specialist, 7 bij de huisarts/poh en 6 bij het DZS. Van deze insuline-gebruikers hebben er 14 DM II. De werking van verschillende insulines en toedieningsvormen is besproken en er is geïnventariseerd welke insulines in onze praktijk worden gebruikt. Kortwerkende apida 0,4% humalog 9% en novorapid 26%. Langwerkende 10% levermir, 0,4% insulatard, 18% lantus. Gecombineerd novomix 27%. Voor en nadelen van de duurdere nieuwe insuline worden besproken. FTO benzodiazepines evaluatie project mei 2008 Het gebruik van benzo s is erg afgenomen. We hebben verscheidene mensen geholpen met afkicken (dmv een afbouwschema met diazepam) en velen hebben het gebruikt fors geminderd. Na 4 maanden zijn van de 26 chronisch gebruikers (oxazepam, temazepam, diazepam, zoplicon, zolpidem en alprazolam) zijn 6 fors geminderd, 3 gestopt en 1 over gegaan op antidepressiva. Verder zijn we 18

19 veel behoudender met het eerste voorschrift en schrijven in principe alleen 30 stuks per keer uit. We adviseren een aardige website van DGV voor patiënten. De hoeveelheid uitgeschreven recepten van 30 stuks is met 20% verminderd in 1 jaar. FTO polyfarmacie evaluatie project 2008 Het blijkt dat het moeilijk is om per 2 praktijken samen te komen om patiënten met polyfarmacie te bespreken. Wel is iedereen bewuster bezig met polyfarmacie en blijkt het baxteren, waarbij iedere 3 maanden alle medicatie weer ingevoerd moet worden een goede trigger te zijn om kritischer naar de medicatie te kijken. Voorstel is nu: iedere praktijk neemt zelf regelmatig een polyfarmacie patiënt kritisch door en faxt de lijst naar de apotheker. Streven is per jaar 12 patiënten door te nemen. Voor de accreditatie is voor 2010 een basiseis dat er een polypharmacie-protocol aanwezig is. FTO pijnmedicatie bij maligniteiten Hierbij hebben we alle huidige pijnmedicatie en (nieuwe) toedieningsvormen besproken. Tevens de organisatie rondom cassettes met morfine ea. FTO Inhalatiemedicatie bij COPD (samen met POH) Hierbij hebben we de 1 e keus middelen en indicaties besproken voor COPD patiënten adhv GOLDcriteria. Tevens is een praktijk- spirometrie apparaat gedemonstreerd en de uitslag geïnterpreteerd. We spreken af dat atrovent en spiriva het middel van 1 e keus is en dat er voor fluimucil geen indicatie meer is. FTO geneesmiddelen en veiligheid evaluatie project 2008 Promedico heeft nu een update beschikbaar, waarbij massaal een ruiter aangemaakt kan worden bij patiënten ouder dan 16 jaar en er automatisch bij medicatie de waarschuwing mbt de rijvaardigheid naar boven komt. In Spierdijk is dit ingevoerd. Uitdraai via apotheek.nl bij de 1 e uitgifte wordt nog te wisselend meegegeven door de assistente. We spreken af dat de arts een sticker uitdraait als herinnering voor de apothekersassistente en noemt in het consult de bijwerking op het rijgedrag en de regels van het CBR voor evt rijbevoegdheidsverklaring. FTO laxantia bij morfinegebruik Alle patiënten met morfinepreparaten van het afgelopen jaar worden geëvalueerd betreft het combineren met laxans. De uitgangspositie is dat er bij langdurig gebruik wel altijd een laxans werd voorgeschreven, maar niet bij intermitterend. Streven is dat 80% van de voorschriften van morfines direct vergezeld gaan met een laxans. De assistentes zijn hiervan ook op de hoogte gebracht en dmv memo worden ze hier aan herinnerd. Evaluatie Protocol herhaalmedicatie In 2008 zijn er 2 avonden van de FTO bijeenkomsten georganiseerd samen met de assistenten over herhaalmedicatie en iteraties. In 2009 is voor de gemaakte afspraken een protocol gemaakt. Hierin staan de afspraken voor het geven van iteraties bij herhaalmedicatie door de POH en de HA en het te volgen beleid door de assistentes als er geen iteratie meer staat. Dan krijgt de patiënt maar voor 30 dagen de medicatie mee en zal verzocht worden een afspraak te maken bij de POH of arts. Dit gaat vooral om de medicatie voor mensen met DM en H&V-ziekten. Er is ook een lijst beschreven van medicatie, dat niet herhaald mag worden. De assistente legt dan het verzoek aan de arts voor middels een memo en de arts bepaalt een verder herhaalbeleid. Soms in direct overleg met de patiënt, soms via een sticker voor de assistente met een verzoek dit met de patiënt te bespreken aan de balie. Er zijn informatiebrieven gemaakt voor de patiënten, die de assistente mee kan geven en deze hangen ook bij de balie. Het maken van dit protocol is een minimale eis voor de accreditatie Met programma 213 in Promedico kunnen we inventariseren bij wie de afgelopen maand de 19

20 chronische medicatie niet is herhaald. Deze lijst wordt door de arts nagelopen en er wordt zo nodig contact opgenomen met de patiënt, als het medicijn wel herhaald had moeten worden. Door deze voor- en nacontrole mogelijkheid hopen wij meer controle te krijgen op het te vroeg of te laat herhalen van medicatie (compliance), maar we kunnen dmv iteraties ook aangeven wanneer een patiënt weer op het spreekuur moet komen voor controle Apotheekprotocollen Voor de apotheek wordt het baxteren doorgevoerd en een protocol gemaakt. Het methotrexaat/cellcept protocol wordt onder de loep genomen. Alle patiënten, die deze medicatie gebruiken worden geïnventariseerd en per patiënt wordt er een doserings-check gedaan. De bevindingen en een inventarisatie worden op een speciaal formulier beschreven. In het protocol staan de afspraken om goede medicatiebewaking en afgifte te waarborgen. Ook voor de opium-wet registratie wordt het protocol vernieuwd en aangescherpt. De (apothekers)assistenten volgen samen met de apotheekhoudende huisartsen een nascholing van 2 avonden over bijwerkingen en interacties. De procedure hiervan zal pas in 2010 gemaakt worden. We werken in 2009 wel al volgens de toen gemaakte afspraken. Bij een 1 e uitgifte worden de bijwerkingen en eventuele interacties door de arts besproken (dit deden we ook al bij de invloed op rijvaardigheid). De apothekersassistente geeft een bijsluiter en zo nodig een interactiefolder mee. Er wordt een sticker gemaakt vanuit de medicatie-module met ZZP of I. Hierdoor komt er een officiële melding van de bijwerking of interactie met andere medicatie in de medicatiehistorie, het journaal en op het dagrapport. Alle medewerkers kunnen zien dat er aandacht is gegeven aan deze bijwerking of interactie. De arts kan middels een sticker naar de assistente een verzoek (bijvoorbeeld brief naar trombose-dienst) of herinnering maken voor het meegeven van informatie over de 1 e uitgifte. 5.3 Gevolgde opleidingen Mevr. Wijmans 5x FTO van 1,5 uur, 6x intervisie van 2,5 uur, WestFriese 3-daagse 17 uur ( zorg voor jezelf ) Westfriese duodag 6 uur (time-management en vergadertechnieken) Urologie nascholing MCA (nut bepaling PSA en overactieve blaas) 3 uur Langerhans symposium Diabetes Mellitus op oudere leeftijd 6 uur Webcast Schouderklachten 1 uur Praktijkaccreditatie 20 uur Mevr. Philipsen 4x FTO s van 1,5 uur 6x intervisie van 2 uur Moderne ouderen, tweedaagse nascholing in Bergen Praktijkaccreditatie 12 uur Mevr. Karin Vlaar Reanimatie cursus OPG cursus bijwerkingen en interacties 2 avonden Cursus time-management Het oor 20

21 5.3.4 Mevr. Anjo Hazeu Reanimatie cursus OPG cursus bijwerkingen en interacties 2 avonden Wondverzorging Cursus time-management Het oor vervolgcursus theorie uitstrijkjes Mevr. Erica Konings Reanimatie cursus OPG cursus bijwerkingen en interacties 2 avonden time-management het oor Mevr. Wendy Schilder 3 NHG on-line nascholingen voor POH Langerhans symposium Diabetes Mellitus op oudere leeftijd 21

22 Hoofdstuk 6: Vooruitzichten Toekomstige mogelijke verbeterplannen Er zullen voor drie nieuwe plannen moeten worden geschreven. Voor oktober 2010, bij de 2 e audit moeten ze klaar zijn. Praktijkorganisatie: protocollen up to date maken volgens een vast format en vast schema voor evaluatie. 2. Doorvoeren protocollen klachten en veilig incident melden. Medische handelen: 1. optimaliseren organisatie rondom, uitvoering en beoordeling van spirometrieen. Alle COPD-ers krijgen diagnose volgens de Gold-classificatie. 2. Doorvoeren van het polypharmacie-protocol: na een jaar is het medicijngebruik bij 70% van de patiënten >70 jaar met >5 medicijnen beoordeeld en zo nodig aangepast. Voor de komende jaren kunnen ook aan bod komen: Patiëntenoordeel: overzichtelijke medische informatie in de wachtkamer, consult en herhaalmedicatie via de site. Medisch handelen: Aandacht voor stop roken en afvallen voor risico-groepen (astma,copd, H&V). Mogelijk in samenwerking met FT en diëtiste in kader van ketenzorg. Praktijkorganisatie: RI&E (risicoinventarisatie en evaluatie)-gerelateerde projecten. 6.2 Minimale eisen voor 2010 Voor de minimale eisen voor 2010 is er zoals eerder beschreven een protocol herhaalmedicatie gemaakt. Er is een inventarisatie gemaakt van de vaccinatiestatus voor hepatitis B van alle medewerkers en er is een zo nodig een reeks vaccinaties in gang gezet. Er zal een procedure beschreven worden over het doorverbinden van spoedeisende hulpvragen. In 2010 zal er een protocol voor polypharmacie geschreven moeten worden. Er zal een procedure bekend moeten zijn voor klachtenopvang en afhandeling en een procedure voor het melden en afhandelen van bijna incidenten (VIM=veilig incident melden). We zullen een hygiëneprotocol moeten maken, die voldoet aan de huidige eisen. We zullen een procedure moeten maken om professioneel en uniform om te gaan met patiëntgegevens. 6.3 Verbeterplannen borgen Voor oktober 2010 zullen we de verbeterplannen van evalueren. We zullen ook maatregelen beschrijven om de plannen te borgen. We zullen de verbetertrajecten en procedures van voortzetten en we kunnen deze processen evalueren door de onderwerpen met regelmaat terug te laten komen op de team-vergaderingen. 6.4 Inspelen op ketenzorg en functionele bekostiging In 2010 heeft minister Klink besloten afspraken gemaakt over ketenzorg en functionele bekostiging. Huisartsen moeten zich hiermee bezig houden en zich voorbereiden op In 2011 moeten alle huisartsen deel uitmaken van een overkoepelende ketenzorg-organisatie: de zorggroep, van waaruit zorg kan worden georganiseerd voor in ieder geval DM. Vervolgens ook voor COPD, astma en hartfalen. De verzekeringen zullen de kosten via een DBC-bedrag (diagnose-behandel-combinatie) vergoeden aan deze organisatie. De huisartsen worden betaald vanuit deze organisatie. Momenteel 22

Algemene informatie huisartspraktijk

Algemene informatie huisartspraktijk Algemene informatie huisartspraktijk Adres en telefoon Kruidentuin 5d 2991 RK Barendrecht Telefoonnummer: 0180-617141 Receptenlijn: (24 uur per dag bereikbaar): 0180-617141 (optie 2) (alleen voor herhaalrecepten/chronische

Nadere informatie

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer PRAKTIJK INFORMATIE Huisartsenpraktijk Dolium Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel Telefoon 0497 598360 Huisartsen spoednummer 0497 598368 Receptenlijn 0497 598369 www.huisartsendolium.nl Na 17.00 uur en in

Nadere informatie

Praktijkinformatie. Adres: Van Hogendorplaan 1409 3135 BK VLAARDINGEN. dr Van der Pas/dr Van der Geest: 010-470 85 08. dr Poerbodipoero: 010-434 35 73

Praktijkinformatie. Adres: Van Hogendorplaan 1409 3135 BK VLAARDINGEN. dr Van der Pas/dr Van der Geest: 010-470 85 08. dr Poerbodipoero: 010-434 35 73 Praktijkinformatie Adres: Van Hogendorplaan 1409 3135 BK VLAARDINGEN dr Van der Pas/dr Van der Geest: 010-470 85 08 dr Poerbodipoero: 010-434 35 73 www.dehogenhoed.nl Telefoonnummers HUISARTSEN H. Poerbodipoero

Nadere informatie

Aanvullende gegevens. Gegevens aanvrager. Geboortedatum: Geslacht: Uw organisatiegegevens

Aanvullende gegevens. Gegevens aanvrager. Geboortedatum: Geslacht: Uw organisatiegegevens Aanvullende gegevens Gegevens aanvrager Naam: Voornamen: Banai Abdul Zaher Geboortedatum: 15-04-1959 Geslacht: Functie: Man huisarts Heeft u de bereikbaarheid voor spoedgevallen geborgd: Is er sprake van

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk van den Berg Jaarverslag 2013 / 2014. Amphion 34 7314 AT Apeldoorn T: 055-5214071 www.huisartspraktijkvandenberg.

Huisartsenpraktijk van den Berg Jaarverslag 2013 / 2014. Amphion 34 7314 AT Apeldoorn T: 055-5214071 www.huisartspraktijkvandenberg. Huisartsenpraktijk van den Berg Jaarverslag 213 / 214 Amphion 34 7314 AT Apeldoorn T: 55-521471 www.huisartspraktijkvandenberg.nl Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Visie en missie... 3 1.2 Doel van het jaarverslag...

Nadere informatie

Praktijkfolder Nederlands Huisarts aan de Herengracht

Praktijkfolder Nederlands Huisarts aan de Herengracht Praktijkfolder Nederlands Huisarts aan de Herengracht Beste Patiënt, Welkom bij Huisarts aan de Herengracht! Service staat bij ons naast goede zorg hoog in het vaandel. Om je nog sneller bij ons thuis

Nadere informatie

Bereikbaarheid: Spoedlijn: Alle huisartsen 0528-371133. Praktijklijnen: Receptenlijnen:

Bereikbaarheid: Spoedlijn: Alle huisartsen 0528-371133. Praktijklijnen: Receptenlijnen: In deze folder van huisartsenpraktijk Zuidwolde vindt u informatie over de algemene gang van zaken in de drie praktijken en de belangrijke telefoonnummers. Wellicht is het een goed idee om deze folder,

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

Universitaire huisartsenpraktijk (UHP) VUmc

Universitaire huisartsenpraktijk (UHP) VUmc Universitaire huisartsenpraktijk (UHP) VUmc Praktijkinformatie belangrijke telefoonnummers en beltijden Telefoonnummers praktijknummer (020) 444 1400 spoednummer overdag (020) 444 1402 spoednummer buiten

Nadere informatie

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden 1: Kwaliteit Huisartsen Weemelanden streeft ernaar de beste kwaliteit van zorg te geven aan de patiënten. We streven ten allen tijde naar verantwoorde

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier

Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag Praktijk Jonker Koetsier 1 Huisartsenpraktijk Jonker Koetsier Beverwijkstraat 9C 1024 VR Amsterdam Tel: 020-6360086 info@jonkerkoetsier.nl

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma COPD

Werken met het ketenprogramma COPD Werken met het ketenprogramma COPD Praktijkinformatie voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET COPD!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET DE ROHA?... 3 4.

Nadere informatie

Auditrapport NHG-Praktijkaccreditering

Auditrapport NHG-Praktijkaccreditering Auditrapport NHG-Praktijkaccreditering Praktijknaam : Huisartsenpraktijk Van Rij & De Smit Praktijknummer : 2458 Praktijkadres : Hoofdstraat 29, 8162 AB Epe Datum audit : 16-10-2015 Hoofdauditor : Caroline

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

INHOUD. 1. Patiënten 1.1 Aantallen, verdeling, verzekeringsvorm 1.2 Geografische verdeling

INHOUD. 1. Patiënten 1.1 Aantallen, verdeling, verzekeringsvorm 1.2 Geografische verdeling Jaarverslag in getallen Huisartsen praktijk Westlandgracht 2015 in vergelijking met 2014 INHOUD 1. Patiënten 1.1 Aantallen, verdeling, verzekeringsvorm 1.2 Geografische verdeling 2. Zorg en zorgkwaliteit

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk. L. Hiltermann B. van der Velden

Huisartsenpraktijk. L. Hiltermann B. van der Velden Huisartsenpraktijk L. Hiltermann B. van der Velden Algemene Informatie Huisartsenpraktijk Hiltermann en Van der Velden Adres: Vossenbrinkweg 1k 7491 DA Delden Telefoon: 074 376 1257 Fax: 074 376 5208 E-mail:

Nadere informatie

PRAKTIJKFOLDER. Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Hendriksen Best. Huisartsenpraktijk Hendriksen Best

PRAKTIJKFOLDER. Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Hendriksen Best. Huisartsenpraktijk Hendriksen Best PRAKTIJKFOLDER Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Hendriksen Best Huisartsenpraktijk Hendriksen Best Kapelaan J.A. Heerenstraat 31 5683 ED BEST Telefoon: 0499-371325 Spoed: 0499-371325 optie 1 Fax: 0499-392654

Nadere informatie

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Kort en overzichtelijk Dan zullen wij hier nog even wat nummers voor u op een rijtje zetten. Hr. F.P. Greeven 0541 627 030 Mw. Y.J. Schilthuis 0541 627 040 Receptenlijn

Nadere informatie

M.M.J.M. Brassé, huisarts

M.M.J.M. Brassé, huisarts M.M.J.M. Brassé, huisarts Kim van Haren, assistente Irene Brentjens, assistente Sandy Gelissen, assistente Beukenlaan 3 6063 DA Vlodrop Tel: 0475-401225 Tel: spoedlijn in levensbedreigende situaties:0475-400010

Nadere informatie

Donderdagmiddag is de praktijk om uur gesloten.

Donderdagmiddag is de praktijk om uur gesloten. Huisartsenpraktijk F.Smits Mierloseweg 4 5707 AL Helmond Tel: 0492-537740 Spoedlijn: 0492-521088 Centrale Huisartsenpost: 0900-8861 Openingstijden Praktijk: Maandag tot en met Vrijdag 08.00-17.00 uur Donderdagmiddag

Nadere informatie

Jaarverslag Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan KH Roden T: I: E:

Jaarverslag Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan KH Roden T: I:  E: Jaarverslag 2015 Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan 4 9301 KH Roden T: 0505019072 I: www.mantingh.info E: huisarts@mantingh.info Inhoudsopgave: 1. Praktijkbeschrijving 2. Spiegelinformatie medisch handelen.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Beleidsplan 2014-2017 10-4-2014 Inhoud Inleiding... 2 De organisatie... 3 De populatie... 4 Missie... 5 Samenwerking... 5 Zorgaanbod... 6 Zorgvraag... 8 ICT... 9 Kwaliteit... 10 Doelstellingen... 11 1

Nadere informatie

Praktijkfolder Het Huisartsenteam Dudok

Praktijkfolder Het Huisartsenteam Dudok Praktijkfolder Het Huisartsenteam Dudok Inhoud 1. Praktijkinformatie 2 2. Aanvragen herhaalrecepten 5 3. Telefonische bereikbaarheid 6 4. Reizigersadvies, LCR gecertificeerd 7 Praktijkfolder Het Huisartsenteam

Nadere informatie

Nieuwsbrief MCL Medisch Centrum Loudon & Medisch Centrum Landscheiding

Nieuwsbrief MCL Medisch Centrum Loudon & Medisch Centrum Landscheiding Nieuws van de redactie 4 e kwartaal 2017 De verbouwing van apotheek Loudon is inmiddels achter de rug. Op woensdag 20 september heeft Benu Apotheek Loudon haar deuren weer geopend. Alles is vernieuwd en

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

Diabetes. D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9. D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8. D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6

Diabetes. D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9. D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8. D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6 Diabetes uw praktijk alle praktijke n D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9 D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8 D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6 D6 HbA1c bepaald 70,9 70,5 D36 HbA1c < 53 81,3

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Datum aanmaak rapport:20-03-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 12-10-2015 tot 7-3-2016

Nadere informatie

Jaarverslag Huisartsenpraktijken Pauwendaal: Huisartsenpraktijken Pauwendaal. Pauwenburg 160 b 8216 TA Lelystad.

Jaarverslag Huisartsenpraktijken Pauwendaal: Huisartsenpraktijken Pauwendaal. Pauwenburg 160 b 8216 TA Lelystad. Jaarverslag 2016 Huisartsenpraktijken Pauwendaal: Huisartsenpraktijken Pauwendaal Pauwenburg 160 b 8216 TA Lelystad www.pauwendaal.nl Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteitsbeleid 3. Klachtenregeling 4. Terugblik

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3) Datum aanmaak rapport:06-04-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 25-2-2017

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hendriksen (3017-1)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hendriksen (3017-1) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hendriksen (3017-1) Datum aanmaak rapport:19-03-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 18-12-2016

Nadere informatie

maatschap Jouster huisartsen

maatschap Jouster huisartsen Jaarverslag praktijkondersteuning 2005 maatschap Jouster huisartsen Inhoud A. Praktijkgegevens 3 B. Inzet personeel 4 C. Patiëntpopulatie en taken 5 D. Samenwerking 9 E. Financieel 10 Jaarverslag POH 2005

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 10-4-2014

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Loctie Blaak

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Loctie Blaak Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Loctie Blaak Datum aanmaak rapport:08-10-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van: 10-6-2017 tot

Nadere informatie

Auditrapport NHG-Praktijkaccreditering

Auditrapport NHG-Praktijkaccreditering Auditrapport NHG-Praktijkaccreditering Praktijknaam : Medisch Centrum Haren Praktijknummer : 2018 Praktijkadres : Kromme Elleboog 24a; 9751 RD Haren Datum audit : 11-7-2017 Datum nacontrole : n.v.t. Hoofdauditor

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk De Vries ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk de Vries is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Project Medicatieoverdracht

Project Medicatieoverdracht Eindverslag Project Medicatieoverdracht Barneveld 1 maart 2016 t/m 1 april 2017 Cedric Rietmeijer, huisarts, huisartsen de Burgt Marlies Geurts, apotheker, Service Apotheek Asklepios Jouk Snoek, apotheker,

Nadere informatie

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM CEL 2010 0049 Indicatorenset DM Deze indicatorenset Diabetes Melitus is vervaardigd in opdracht van ZN en wordt ingebracht bij Zichtbare Zorg als de door zorgverzekeraars gewenste indicatorenset. Zorgverzekeraars

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2014-2015 8.1 Terugblik op het afgelopen jaar Met het vertrek van huisarts Mariette Hamaker op 1 januari 2013, werd de nieuwe maatschap ingeluid met Jonas Bader en Mirte Hemker. Deze maatschap

Nadere informatie

De implementatie in de huisartsenpraktijk

De implementatie in de huisartsenpraktijk De implementatie in de huisartsenpraktijk Voor wie: -Start met ketenzorg COPD Ketenzorg COPD -Doel: - Idee hoe COPD ketenzorg te implementeren Hoe tot stand: - Ketenzorgprogramma COPD van werkgroep - Zorgstandaard

Nadere informatie

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Voorwoord In het voorliggende rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven die de HA Kring Nijmegen en omgeving heeft verricht om

Nadere informatie

Registratieprotocol ouderenzorg

Registratieprotocol ouderenzorg RCH15.1066 Registratieprotocol ouderenzorg HISSEN Verslaglegging: Lianne van Gastel, POH Ellen Struijcken, Zorgprogramma-coördinator Kwetsbare ouderen RCH Rens Henquet, kaderarts Ouderengeneeskunde RCH

Nadere informatie

Jaarverslag. HOED de Plataan. Externe versie. Praktijken: ACJ Geerlings RJ Walpot F Sana-Zerouali i.o.

Jaarverslag. HOED de Plataan. Externe versie. Praktijken: ACJ Geerlings RJ Walpot F Sana-Zerouali i.o. Jaarverslag 2010 HOED de Plataan Externe versie Praktijken: ACJ Geerlings RJ Walpot F Sana-Zerouali i.o. Inhoud. 1. Inleiding 3 2. Infrastructuur en lokalisatie 4 3. Praktijkorganisatie 5 4. Praktijkpopulatie

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: ZwartV

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: ZwartV Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: ZwartV Datum aanmaak rapport:08-05-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 15-4-2017 tot 15-4-2017

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Huisarstenpraktijk E.Bajramova

Jaarverslag 2016 Huisarstenpraktijk E.Bajramova Jaarverslag 2016 Huisarstenpraktijk E.Bajramova Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het afgelopen jaar 3. Personeel 4.Ziekteverzuim 5. Opleiding 6. Bereikbaarheid 7.Organisatie van de werkdag 8. Apparatuur 9.Samenwerking

Nadere informatie

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en Uitkomst Patiëntenoordeel Huisarts GezondheidsCentrum Beverwaard Onderstaande vragenlijst weerspiegelt de prioriteiten van patiënten en huisartsen, is gevalideerd en toepasbaar gebleken. De uitkomst is

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier

Jaarverslag 2015 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag 2015 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag Praktijk Jonker Koetsier 1 Huisartsenpraktijk Jonker Koetsier Beverwijkstraat 9C 1024 VR Amsterdam Tel: 020 6360086 info@jonkerkoetsier.nl

Nadere informatie

1 Telefonisch triëren

1 Telefonisch triëren 1 Telefonisch triëren 1.1 Inleiding Telefonisch triëren is een nieuw begrip binnen de gezondheidszorg. Het woord triëren komt uit het Frans en betekent sorteren. In het Nederlandse leger en bij rampen

Nadere informatie

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Voorstellen Yvette Hesp; Praktijkmanager De Hagen Personeelsadviseur Thoon Gezondheidswetenschappen & Personeelsmanagement Werkervaring zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

JAARVERSLAG Huisartsenpraktijk MIR Dhr. J. Abdulraheam Dordrechtweg DM Arnhem. [Geef tekst op] Pagina 1

JAARVERSLAG Huisartsenpraktijk MIR Dhr. J. Abdulraheam Dordrechtweg DM Arnhem. [Geef tekst op] Pagina 1 JAARVERSLAG 2016 Huisartsenpraktijk MIR 07-02-2017 Dhr. J. Abdulraheam Dordrechtweg 14 6843 DM Arnhem [Geef tekst op] Pagina 1 Inhoud 1. Visie en missie... 3 2. De organisatie... 3 2.1 De huisarts.. 3

Nadere informatie

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte Diabetes vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Comsa

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Comsa Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Comsa Datum aanmaak rapport:10-05-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 22-4-2017 tot 29-4-2017

Nadere informatie

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur TOELICHTING Aanleiding voor nieuw kwaliteitssysteem Opbouw HaZo24 Doel van de gehouden pilot en onze gezamenlijke rol naar de toekomst toe Wat is

Nadere informatie

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is vastgesteld dat u een hart- en/of vaatziekte heeft, of een verhoogd risico hierop. Om zo goed mogelijk met uw

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Praktijk Hoofdweg366. Inhoudsopgave: Inleiding. Praktijk. Praktijkorganisatie. Veranderingen. Verbeterplannen 20/11/12

Jaarverslag 2012. Praktijk Hoofdweg366. Inhoudsopgave: Inleiding. Praktijk. Praktijkorganisatie. Veranderingen. Verbeterplannen 20/11/12 Jaarverslag 2012 Praktijk Hoofdweg366 Inhoudsopgave: Inleiding Praktijk Praktijkorganisatie Veranderingen Verbeterplannen 20/11/12 Verbeteronderwerpen 2012/2013 Kengetallen Inleiding Dit is het tweede

Nadere informatie

Auditrapport NHG-Praktijkaccreditering

Auditrapport NHG-Praktijkaccreditering Auditrapport NHG-Praktijkaccreditering Praktijknaam : Huisartspraktijk Metz & Smits Praktijknummer : 1474 Praktijkadres : Looierij 32, 5481 AT Schijndel Datum audit : 19-11-2015 Datum nacontrole : n.v.t.

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7) Datum aanmaak rapport:28-09-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39 Centrale Huisartsen Post Nieuwe Waterweg Noord Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! U leest hier wat u kunt doen als u met spoed een huisarts nodig heeft: tussen 17.00 s avonds en

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Datum aanmaak rapport:17-11-2016 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte COPD of Astma vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

B. van Abshoven A. Reiffers. Handboek organisatie van de huisartsenpraktijk

B. van Abshoven A. Reiffers. Handboek organisatie van de huisartsenpraktijk B. van Abshoven A. Reiffers Handboek organisatie van de huisartsenpraktijk Houten 2013 V Voorwoord Jarenlang is er gebruikgemaakt van het boek Zo werkt het in de huisartsenpraktijk van A.J. Dolmans, uitgegeven

Nadere informatie

Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts Menzis 2013-2014

Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts Menzis 2013-2014 Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts Menzis 2013-2014 Deel I. De huisarts/samenwerkingsverband: Naam huisarts : «CM_USER_LONGTITLE» «CM_USER_FULLNAME» Praktijkadres : «CM_PRACTICE_STREET»

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 100,0 (n=30) 85,7% De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 100,0 (n=21) 83,4%

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 100,0 (n=30) 85,7% De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 100,0 (n=21) 83,4% Huisartsenpraktijk de Schaapskamp vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van: 24-3-2017 tot 24-3-2017 Aantal patiënten lijsten dat bij de analyse betrokken is: 30 Patiënten oordeel De Europep patiënten

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie mei 2016

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie mei 2016 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.7 30 mei 2016 Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: advies stoppen met roken, BMI < 25, RR > 140 en niet behandeld egfr indicatoren

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Geertsen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Geertsen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Geertsen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

Gezondheidscentrum Huiswaard

Gezondheidscentrum Huiswaard Patiënt tevredenheidsonderzoek 2017 Gezondheidscentrum Huiswaard Inhoud 1. Inleiding 2. Taakverdeling 3. SMART 4. De Vragenlijsten 5. De uitkomsten 6. Analyse van de uitkomsten 7. Tot slot 8. bijlage Door:

Nadere informatie

Regionale Ketenzorgbijeenkomst

Regionale Ketenzorgbijeenkomst Regionale Ketenzorgbijeenkomst Programma - 17.00 ontvangst - 17.30 inleiding met prestatie-indicatoren - 18.15-plm 22 uur: cursus (20 uur: koffiepauze!) Inleiding - Ketenzorg Friesland 2015 - Rapportage

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Datum aanmaak rapport:11-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 1-3-2014 tot 1-3-2014

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: C. Noordzij

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: C. Noordzij Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: C. Noordzij Datum aanmaak rapport:16-09-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 5-8-2017 tot 1-9-2017

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Van toepassing op Medewerkers Zorg en cliënten Datum vaststelling Versie 18 januari 2011 Evaluatiedatum INHOUD MEDICATIEOVERDRACHT PROTOCOL 1. Doel... 1 2. Beschrijving..

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

Jaarverslag Huisartsenpraktijk van der Endt en Garretsen

Jaarverslag Huisartsenpraktijk van der Endt en Garretsen Jaarverslag 2016 Huisartsenpraktijk van der Endt en Garretsen Huisartsenpraktijk van der Endt en Garretsen Molenweg 39 2681 RE Monster Tel: 0174-243441 www.huisartsenpraktijkvanderendtengarretsen.praktijkinfo.nl

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Wegwijs in Gezondheidscentrum Parkwijk

Patiënteninformatie. Wegwijs in Gezondheidscentrum Parkwijk Patiënteninformatie Wegwijs in Gezondheidscentrum Parkwijk Eerste Oosterparklaan 78 3544 AK UTRECHT Tel: [030] 670 21 30 Fax: [030] 670 21 39 Internet: www.lrjg.nl Email: parkwijk@lrjg.nl Openingstijden

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Van Rij & De Smit. Datum aanmaak rapport:13-08-2015

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Van Rij & De Smit. Datum aanmaak rapport:13-08-2015 Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Van Rij & De Smit Datum aanmaak rapport:13-08-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten praktijk Patiënten oordeel De Europep patiënten

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts:

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: 1 2 3 4 Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: 5 M.K. Kate (1107-2) 6 7 Datum aanmaak rapport:17-11-2016 8 9 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker Datum aanmaak rapport:06-10-2016 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 8-2-2014 tot 13-6-2014

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Auditrapport NHG-Praktijkaccreditering versie 2011

Auditrapport NHG-Praktijkaccreditering versie 2011 Auditrapport NHG-Praktijkaccreditering versie 2011 Praktijknaam : Medisch Centrum Willem Tell Praktijknummer : 2009 Praktijkadres : Willem Tellstraat 17, Epe Datum audit : 30 januari 2015 Datum nacontrole

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Kloosterstraat. Datum aanmaak rapport:

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Kloosterstraat. Datum aanmaak rapport: Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Kloosterstraat Datum aanmaak rapport:25-08-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten praktijk Patiënten oordeel De Europep

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: LibertonI

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: LibertonI Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: LibertonI Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

Ketenzorg astma en het opzetten van een astmaspreekuur

Ketenzorg astma en het opzetten van een astmaspreekuur Ketenzorg astma en het opzetten van een astmaspreekuur CAHAG POH-cursus 2017 Amsterdam, Zwolle Gijs van der Bijll, kaderarts astma/copd Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Geen

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Buckley

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Buckley Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Buckley Datum aanmaak rapport:20-05-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 26-3-2016 tot 16-4-2016

Nadere informatie

Eigen spreekuur en chronische ziekten

Eigen spreekuur en chronische ziekten M.C.A.P.J. van Abeelen Eigen spreekuur en chronische ziekten Tweede druk Houten 2013 V Voorwoord Het werk van de doktersassistent is de afgelopen jaren uitgebreid. In dit AG-katern komt een aantal chronische

Nadere informatie

Meldactie Integrale bekostiging Resultaten. Januari/februari 2012

Meldactie Integrale bekostiging Resultaten. Januari/februari 2012 Meldactie Integrale bekostiging Resultaten Januari/februari 2012 Voor deze meldactie zijn met name patiënten uitgenodigd die te maken hebben met Diabetes, COPD of met (risico op) een hart en vaataandoening.

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016 Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.7 30 mei 2016 Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Drs. Y.J.A. Visschers, apotheker Kijkakkers 24 6026 ER Maarheeze Tel. 0495-593600 KvK: 17061.654 Website: www.apotheekmaarheeze.nl

Drs. Y.J.A. Visschers, apotheker Kijkakkers 24 6026 ER Maarheeze Tel. 0495-593600 KvK: 17061.654 Website: www.apotheekmaarheeze.nl Drs. Y.J.A. Visschers, apotheker Kijkakkers 24 6026 ER Maarheeze Tel. 0495-593600 KvK: 17061.654 Website: www.apotheekmaarheeze.nl Geachte heer/mevrouw, Wij heten u van harte welkom in onze apotheek! Graag

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten 1. Algemene toelichting Een voorbeeldmodule is bedoeld als hulpmiddel voor

Nadere informatie

Vragen, wensen en opmerkingen opgehaald tijdens de praktijkbezoeken

Vragen, wensen en opmerkingen opgehaald tijdens de praktijkbezoeken Vragen, wensen en opmerkingen opgehaald tijdens de praktijkbezoeken Kaderartsen en praktijkbezoekers hebben alle vragen, wensen en opmerkingen tijdens de praktijkbezoeken gebundeld tot een geheel. Individuele

Nadere informatie

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie 2.1 3 oktober 2016 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de huisarts(praktijk) maakt het NHG

Nadere informatie