Jaarverslag. HOED de Plataan. Externe versie. Praktijken: ACJ Geerlings RJ Walpot F Sana-Zerouali i.o.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. HOED de Plataan. Externe versie. Praktijken: ACJ Geerlings RJ Walpot F Sana-Zerouali i.o."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 HOED de Plataan Externe versie Praktijken: ACJ Geerlings RJ Walpot F Sana-Zerouali i.o.

2 Inhoud. 1. Inleiding 3 2. Infrastructuur en lokalisatie 4 3. Praktijkorganisatie 5 4. Praktijkpopulatie 6 5. Werkbelasting 8 6. Medisch handelen 9 7. Kwaliteitsbeleid Samenvatting 14 Jaarverslag HOED de Plataan 2010, externe versie p. 2

3 1.Inleiding Een paar jaar geleden besloten de praktijken in Oud Zaandijk en Oud Koog samen de huisvesting te gaan delen. We waren uit onze jasjes gegroeid. We wilden namelijk graag een opleidingspraktijk voor huisartsen worden. Voor ( onder andere) de begeleiding van chronische zieken hadden we praktijkondersteuners gekregen en vanuit de tweede lijn werden meer taken als ingreepjes en onderzoek naar de huisartspraktijk overgeheveld. Daarvoor is extra ruimte nodig. De tweede reden was, dat binnen enkele jaren twee huisartsen zouden stoppen. Omdat zij de praktijk aan huis hadden, was het nodig voor de opvolger praktijkruimte te organiseren. Voordelen zijn er op verschillend terrein: je kunt bepaalde ruimtes, voorzieningen en apparatuur delen. Een gezamenlijke behandelkamer voor kleine ingreepjes, bij voorbeeld. Er is mogelijkheid tot laagdrempelig overleg en uitwisseling van bekwaamheden. Ook logistiek kunnen taken beter verdeeld en gedelegeerd worden. Er is ruimte om extra diensten in huis te halen. Zoals in ons geval het artsenlaboratorium SALT voor bloedafname en psychosociale zorgverlening van Indigo. Sinds we min of meer bij de apotheek onder één dak zitten, is de samenwerking met de apotheek ook intensiever dan voorheen. We hebben bij voorbeeld afspraken over delen onderzoekuitslagen en medische gegevens die belangrijk zijn voor een goede en veilige werking van medicijnen. Missie: Onze missie is om goede kwaliteit huisartsenzorg te leveren door gestructureerde, integrale medische zorg in de eerstelijn en dat dicht bij huis, kleinschalig, laagdrempelig, patiëntvriendelijk en servicegericht. De zorg is gebaseerd op evidence based richtlijnen en professionele standaarden van de beroepsgroep, met zoveel mogelijk actieve inbreng van de patiënt. Maar vooral ook op good practice. Door ons te laten accrediteren zorgen we voor continue kwaliteitsverbetering en transparantie. We hebben een veilige praktijk voor patiënten en personeel. Het afgelopen jaar: Stond in het teken van de start van de accreditatie. Iedereen heeft zijn of haar steentje bijgedragen bij het verzamelen van de informatie. Nadeel was dat we slecht ondersteund werden door ons informatiesysteem Promedico ASP. Voor veel kengetallen hebben we steekproefsgewijs handmatig de getallen moeten opzoeken. We hebben vijf verbeterplannen opgesteld. 1.Opnieuw beoordelen van alle patiënten met de diagnose COPD en astma, indien nodig met een spirometrie. Dit ter voorbereiding van een geprotocolleerde begeleiding zoals voor de diabetes. 2.We willen de (telefonische) bereikbaarheid verbeteren. 3.We willen het patiëntportaal invoeren. 4.Invoeren van een routine voor het maken van jaarverslagen. Jaarverslag HOED de Plataan 2010, externe versie p. 3

4 5.Invoeren van een procedure voor maken, bewaken en bewerken van protocollen. Hierbij zijn meteen een aantal reeds verplichte protocollen ingevoerd. Er is meer uitbreiding voor de psychosociale zorg gekomen: drie dagen per week Indigo in huis. Het aanbod is uitgebreid met ECG s in eigen beheer. In dit jaar hadden naast een doktersassistente ook een POH in opleiding. De HOED doet mee aan verschillende wetenschappelijke onderzoeken, te weten het wetenschappelijk onderzoek osteoporose bij het SALT en In control van het EMGO naar meerwaarde van zelftesten glucose bij diabeten die geen insuline spuiten. Daarnaast levert een van de praktijken gegevens aan het IPCI, een onderzoeksinstituut van de Eramus Universiteit in Rotterdam. 2. Lokalisatie en verzorgingsgebied Jaarverslag HOED de Plataan 2010, externe versie p. 4

5 3.Praktijkorganisatie. Samenwerkingsvorm huisartsen: We zijn drie zelfstandige praktijken die de praktijkruimte en apparatuur met elkaar delen. Voortdurende afstemming vindt plaats met en tussen de assistentes over samenwerken en verdeling van gezamenlijke taken. In principe zijn er per praktijk twee vaste assistentes en in voorkomende gevallen assisteren de assistentes elkaar bij drukte of afwezigheid. De vakanties verdelen de praktijken zodat er altijd twee praktijken open zijn voor de waarneming. Ook voor nascholing en vrije dagen nemen de praktijken voor elkaar waar. Voor de ANW en feestdagen wordt de waarneming geregeld via de Huisartsenposten Zaanstreek/ Waterland. Er zijn drie spreekgedeelten aan de balie, waarbij een perspex scheidingswandje wordt gebruikt voor privacy. In de wachtkamer, die aangrenzend ligt, wordt muziek gedraaid. Onder andere voor de privacy aan de balie. In de wachtkamer is ook een beeldscherm waarop een diavoorstelling wordt gedraaid. Hierop wordt praktijkinformatie zoals vakanties, het meelopen van coassistenten etc. gegeven. Ook actuele gezondheidsinformatie en aardige korte krantenknipsels worden getoond. De diapresentatie maken wij zelf. Voor de professionele en rustige uitstraling hebben we geen andere folders of posters dan het HNG rek. Posters en folders presenteren we met een kleine toelichting, op het wachtkamerscherm. Via een gezamenlijke AHOED pagina is toegang tot de praktijksites en de apotheek Groesbeek: Naast algemene informatie over de praktijk en medewerkers, vindt men actuele informatie over vakantie en zaken in de gezondheid(szorg) Daarnaast zijn er verschillende contactformulieren. Onder andere een online klachtenformulier. Klachtenregeling De praktijken zijn wettelijk aangesloten bij een klachtenregeling, te weten de klachtenregeling Patiënt - Huisarts Noordwest-Nederland van de DOKh. Daarnaast werken sinds eind 2010 intern met een protocol klachtopvang, waarin de gang naar de klachtenregeling onderdeel uitmaakt. In 2010 zijn er geen officiële klachten voor de HOEDpraktijken. Nevenverrichtingen: We bieden reizigersadvies en vaccinatie aan. De meeste aanvragen worden via de praktijksite gesteld. Meestal zijn de vragen eenvoudig genoeg voor schriftelijk advies en er is geen apart spreekuur voor Jaarverslag HOED de Plataan 2010, externe versie p. 5

6 0-5 6-okt nov >80 4.Praktijkpopulatie Gesplitst naar praktijk: Praktijk >80 Totaal Geerlings Sana Walpot Totaal Leeftijdsverdeling: Geerlings Sana Walpot Totaal In- en uit. Instroom in de praktijken 2010 IN onbekend overig van ander verhuizing geboorte totaal Geerlings Sana Walpot Geerlings Sana Walpot Jaarverslag HOED de Plataan 2010, externe versie p. 6

7 Uitstroom uit de praktijken: 2010 UIT onbekend overig overleden verhuizing andere arts totaal Geerlings Sana Walpot Geerlings Sana Walpot Jaarverslag HOED de Plataan 2010, externe versie p. 7

8 5.Werkbelasting. In onderstaande tabel staan de verrichtingen per discipline Tabel: verrichtingen per discipline (gewogen) 2010 huisartsen assistentes POH Totaal Consulten Visites Telefoon Verrichting* * Onder verrichtingen vallen onder andere: Longfunctiemeting, 24 uurs bloeddrukmeting, audiogram, ECG s, onderzoek vernauwing beenvaten, onderzoek naar hartritmestoornis, Cyriax injecties in slijmbeurzen en gewrichten, onderzoek dementie, spiraaltjes inbrengen, Chirurgische verrichtingen e.d. Voor de werkzaamheden van de praktijkondersteuners kunnen we een vergelijking maken met vorig jaar. We zijn namelijk verplicht deze werkzaamheden te registreren in het kader van de financiering. Een groot deel van de toename komt door de opleiding van de nieuwe praktijkondersteuner en door het stoppen met roken. Tabel: verrichtingen POH POH DM, 3 mnd controles DM, jaarcontroles Hypertensie 24 uurs metingen CVRM: EAI, SMR, CVRM Astma/COPD ECG 4 MMSE 7 Amb compressieth. 5 totaal Wanneer we gaan vergelijken met andere praktijken, spiegelen we ons aan gegevens van het Nivel. In onderstaande tabel een vergelijking met de cijfers van het Nivel uit 2009, het meest recent bekende jaar. Vergelijking met de cijfers van het Nivel laat geen spectaculaire verschillen zien. Je zou kunnen denken dat er meer telefonisch wordt afgehandeld. Maar houdt rekening met het afschaffen van tarief voor herhaalrecept. Een advies wat tijdens een receptaanvraag wordt gegeven, kan nu als telefonisch consult genoteerd worden, waar dat in het vorige niet gebeurde, omdat al een herhaalrecept werd berekend. Tabel; basiszorg; C= consult, C2 is dubbel consult (langer dan 20 min.) Zelfde voor V (visite) en V2. Tel is telefonisch consult. c c2 v v2 tel totaal Geerlings Sana Walpot HOED per Nivel Jaarverslag HOED de Plataan 2010, externe versie p. 8

9 Tabel: aantal contacten per ingeschreven patiënt. Verrichtingen 2010 Totaal Per patiënt Geerlings ,80 Sana ,85 Walpot ,03 Totaal ,20 6. Medisch handelen. In dit hoofdstuk willen we ons medisch handelen presenteren en analyseren. Maar daarvoor heb je wel gegevens nodig. We registeren alles zo veel mogelijk gecodeerd in het huisartsartsen informatiesysteem (HIS), en in principe moeten we die gegevens ook eenvoudig daaruit kunnen extraheren. Helaas kan ons HIS Promedico ASP nog geen betrouwbare gegevens generen. Voor de volgende jaren gaan we gebruik maken van de verslagen die IPCI kan maken. IPCI is een project vanuit het MedEUR, Erasmus Universiteit Rotterdam. Ruim 200 praktijken leveren hierin anonieme data aan voor een pool van een miljoen patienten. Die pool wordt gebruikt voor meedere wetenschappelijke onderzoeken per jaar. Eén van de 3 HOED praktijken doet daar al vele jaren aan mee: komend jaar gaan de andere twee dus ook aansluiten. Dan kunnen we hier de cijfers presenteren voor: Top 10 ziekten De chronsiche aandoeningen: DM/ COPD Verwijzingen Top 50 medicijnen Jaarverslag HOED de Plataan 2010, externe versie p. 9

10 Diabetes mellitus Over onze zorg voor de mensen met suikerziekte hebben we gelukkig wel informatie. Omdat we deze zorg leveren in het kader van de zorggroep SEZ hebben we spiegelinformatie. Deze getallen zijn gebaseerd op gegevens de Ketenzorg in Zwolle uit ons HIS haalt. Geerlings Sana Walpot Zaanstreek/ Waterland Aantal diabeten type 2 in de praktijk Percentage van alle patiënten praktijk 7% 5% 5% 5% Beoordeeld en begeleid in de praktijk Bij de specialist onder controle 5% 2% 2% 9% Gem. HbA1c Gem. Totaal Chol Gem. HDL Chol Gem. LDL Chol Gem. Chol/HDL ratio Gem. Alb./kreat ratio Gem. syst. Bloeddruk Gem. BMI Roken ja (N) 14% (17) 15% (15) 22% (22) 15%(987) Behandeling: Alleen dieet 23% 26% 19% 22% Tabletten 64% 50% 72% 67% Insuline alleen 2 % 3 % 0% 3% Insuline en tabletten 11 % 20 % 9% 9% Prescriptie module achmea. Gegevens over het voorschrijven van medicijnen kunnen ook gehaald worden uit de prescriptiemodule van Achmea. Hierin spreken de praktijken met de zorgverzekeraar af, bepaalde doelstelling met betrekking tot verantwoord en efficient medicijngebruik te halen. Er zijn afspraken gemaakt over percentages op 6 verschillende indicatoren, zoals die hiernaast vermeld staan. Elk van onze praktijken heeft minimaal 5 van de 6 streefgetallen gehaald. Mortaliteit Wel kunnen we iets vertellen over de sterfte het afgelopen jaar. In totaal zijn in de drie praktijken 56 patienten overleden. Zestien patiënten overleden aan maligniteiten, 22 cardiovasculair en 18 door andere oorzaak. in het in een Jaarverslag HOED de Plataan 2010, externe versie p. 10

11 2010 Maligniteiten Cardiovasculair overig Totaal Geerlings Sana Walpot totaal De plaats van overlijden en het al dan niet aanwezig zijn van intensieve thuiszorg wordt in de volgende tabel weergegeven. Bij inzet van intensieve thuiszorg is er in principe een indicatie voor opname in het verpleeghuis. Er is derhalve sprake van verpleeghuis verplaatste zorg en dat zegt iets over de belasting voor de praktijk. Er is in 2010 in geen van de praktijken euthanasie toegepast thuis opname ITZ euthanasie Geerlings Sana Walpot Preventief Screening baarmoederhalskanker. We krijgen helaas al een paar jaar geen terugkoppeling meer van de coördinerende organisatie (GGD West- Friesland). En ook niet meer een overzicht van uitslagen van het regionale pathologische lab. Zoals eerder genoemd laat het HIS Promedico ons qua statistische gegevens behoorlijk in de steek. We hopen voor het volgend jaar alternatieven gevonden te hebben, zodat we iets meer kunnen zeggen over de resultaten van onze inspanningen op screeningsgebied. Jaarverslag HOED de Plataan 2010, externe versie p. 11

12 Griepvaccinatie In 2010 hebben we weer een eenmalige vaccinatieronde gehad. De Mexicaanse variant zat in het mengsel. We hebben de volgende getallen gehaald: Geerlings Sana Walpot Aantal geïndiceerd Aantal gevaccineerd Waarvan Percentage van geïndiceerd. 79% 85% 82% Geerlings Sana Walpot Aantal geïndiceerd Aantal gevaccineerd Waarvan 60+ Ketenzorg: Voor de diabeteszorg zijn we aangesloten bij de zorggroep SEZ. Er worden nog geen andere chronische aandoeningen begeleid via de zorggroep. In Monnikendam is ketenzorg COPD opgestart in een pilot project. Waarschijnlijk zal dat in de toekomst verweven worden met de SEZ. Jaarverslag HOED de Plataan 2010, externe versie p. 12

13 7.Kwaliteitsbeleid Nascholing: Zowel huisartsen als praktijkondersteuners moeten een verplicht aantal uren na- en bijscholing volgen om hun registratie te behouden. Geerlings (huisarts) Training opleider co-ass./ COPDzorg (Ademloos) / nieuwe inzichten ( Alkmaarse Artsencursus) / diabeteszorg (Langerhanssymposium) / kwaliteitsbeleid ( Huisartsenbeurs) / kennistoetsen/ FTO Sana (huisarts) kwaliteitsbeleid ( Huisartsenbeurs) / ECG cursus/ samenwerking/ injectietechnieken/ nieuwe inzichten ( Alkmaarse Artsencursus)/ FTO/ COPDzorg (Ademloos) Walpot (huisarts) Nieuwe inzichten (vorderingen en praktijk, Alkmaarse Artsencursus)/ COPDzorg (Ademloos) / diabeteszorg (Langerhanssymposium)/ Oncologie/ samenwerking/ FTO Voorneman (POH) Astma en allergie/ diabeteszorg (Langerhanssymposium)/ zorgstandaard astma en COPD/ COPDzorg (Ademloos) / Wondzorg/ compressietherapie Daas (POH) Astma en allergie/ diabeteszorg (Langerhanssymposium)/ zorgstandaard astma en COPD/ COPDzorg (Ademloos) / Wondzorg/ compressietherapie 64 uur 46 uur 54 uur 39 uur 39 uur Daarnaast hebben 2 assistentes een 7 uur durende training efficiënt telefonisch communiceren gevolgd. Protocollen Urineonderzoek Sterilisatie Uitstrijkjes BVO Reizigersadvies Accidenteel bloedcontact Anafylaxie Herhaalreceptuur Tetanus profylaxe (pep) Mictieklachten en UWI Brandalarm Stikstofbehandelingen Instellen op insuline (POH) Polyfarmacie Veilig incidenten melden (VIM) Medicatie voorraadbeheer Klachtopvang en -afhandeling Diabetes type 2 (POH) Protocollen zorgen voor ondersteuning van een uniform en kwalitatief optimaal handelen. meestal kunnen zij volgen. Ze vormen een lokale uitwerking van bestaande richtlijnen en standaarden. De protocollen urineonderzoek en mictieklachten/ UWI zijn een uitwerking / vertaling naar onze praktijksituatie van de NHG-standaard urineweginfecties. De gehele lijst protocollen is via een knop op het bureaublad van de medewerkers op te roepen. Daarnaast is een beheersysteem opgezet om de protocollen actueel te houden. In 2010 hebben we de nevenstaande protocollen ingevoerd. De cursief gedrukte protocollen waren verplicht voor de accreditatie. NHG accreditatie: Via de NHG praktijkaccreditatie hebben we een kader om kwaliteitsprojecten te draaien en met kwaliteitscirkels te werken. We hebben hierbij ondersteuning van een praktijkconsulent, Lia de Ruijter. We zien Jaarverslag HOED de Plataan 2010, externe versie p. 13

14 dat door de NHG praktijkaccreditatie de kwaliteitsbewaking en bevordering een integraal onderdeel van ons werk gaat worden. Uiteindelijk moet het ervaren worden als iets wat er bij hoort en niet als iets wat erbij komt. In januari 2011 sloten we het eerste jaar van de praktijkaccreditatie af met het verkrijgen van de accreditatie. In het eerste jaar werden de eerste verbeterplannen plannen gemaakt en een aantal verplichte zaken op orde gemaakt. De praktijkinrichting is op het gewenste nivo gebracht en een aantal verplichte protocollen als klachtbehandeling, melden incidenten, medicatiebeheer en herhaalrecepten zijn gemaakt. Praktijk jaarplan: Er is praktijkjaarplan met de verbeterplannen voor Voor belangstellenden is dit op te vragen op de praktijk. Verbeterplannen: 1. Verbeteren telefonische bereikbaarheid 2.Invoeren PatiëntPortaal 3. Protocollenmap en protocolbeheer 4. Jaarverslag, inhoud en procedures 5. COPD in kaart brengen. 8. Samenvatting: Dit jaar stond vooral in het teken van continuering en uitbreiding. Het kwaliteitsbeleid werd uitgebreid en verankerd in de praktijkvoering door de accreditatie van het NHG te behalen. Het aanbod buiten de basiszorg werd weer uitgebreid met het in eigen beheer maken en beoordelen van ECG s. We willen daarmee bijdragen aan een efficiënte en patiëntvriendelijke zorg. Hoewel een lichte achteruitgang in het totaal aantal patiënten -wat normaal is bij overname van een praktijk-, is de omvang van de werkzaamheden toegenomen. We treffen onze maatregelen om voor het volgende jaarverslag voldoende gegevens te kunnen presenteren over ons medisch handelen, nu ons HIS ons in de steek laat. Gegevens over de diabeteszorg stemmen tot tevredenheid: we doen zeker niet onder voor de praktijken die meedoen in de SEZ en ook landelijk houden onze prestaties stand, vooral door de inzet van de POH. We bereiden ons voor op korte termijn de COPD ook protocollair en waarschijnlijk in zorggroepsverband te gaan starten. In 2011 hebben we de inventarisatie van de praktijkpopulatie op astma en COPD voorbereid. We breiden het aantal protocollen verder uit en hebben een procedure voor het veilig melden van incidenten ingevoerd. Naast het voortzetten van een goed kwaliteitsbeleid door overleg en nascholing, werken we zo aan een veilige praktijk voor patiënten en personeel. Jaarverslag HOED de Plataan 2010, externe versie p. 14

Jaarverslag 2014. Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl

Jaarverslag 2014. Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl ! Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 1 Historie van de praktijk 2 Missie van de praktijk 3 Terugblik

Nadere informatie

Jaarverslag 2013! !!!! ! " Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl

Jaarverslag 2013! !!!! !  Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl Jaarverslag 2013 " Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 1 Historie van de praktijk 2 Missie van de praktijk 3 Terugblik

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Korte Akkeren

Huisartsenpraktijk Korte Akkeren Huisartsenpraktijk Korte Akkeren Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 HISTORIE...4 2 VISIE...5 Visie en Missie...5 Terugblik op 2012...6 Infrastructuur en organisatie...7 1 Locatie van de praktijk...7

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Jaarverslag 2013 Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1; Algemene informatie... 2 Hoofdstuk 2; Ontwikkelingen in 2013... 11 Hoofdstuk 3; Ouderenzorg... 17 Hoofdstuk 4; Diabetes...

Nadere informatie

Dit Zorgaanbodplan is een logisch vervolg op de ontwikkelingen die wij in Tiel 6 jaar geleden hebben ingezet.

Dit Zorgaanbodplan is een logisch vervolg op de ontwikkelingen die wij in Tiel 6 jaar geleden hebben ingezet. ECT ZORGAANBODPLAN 2013/2014 HET EERSTELIJNS CENTRUM TIEL: STERK IN PERSOONSGERICHTE ZORG Auteurs: J.F.M. Vlek, medisch manager M.R. Leeflang, algemeen manager Datum: 23 januari 2013 Eerstelijns Centrum

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 COLOFON Colofon Uitgave: Zorroo Zorg B.V. Tekstredactie: Exito Vertaalbureau Vormgeving en opmaak: HoncDesign Exito Vertaalbureau Fotomateriaal: istockphoto persoonlijke afbeelding

Nadere informatie

De physician assistant in de eerste lijn

De physician assistant in de eerste lijn Praktijkvoorbeelden De physician assistant in de eerste lijn Eindrapport In opdracht van: Uitgevoerd door: Praktijkvoorbeelden De physician assistant in de eerste lijn Eindrapport In opdracht van: Uitgevoerd

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Camminghaburen

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Camminghaburen Voorwoord In dit jaarverslag leggen bestuur en directie van de Stichting Wijkcentrum voor Gezondheidszorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord

Jaarverslag 2012. Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord Jaarverslag 2012 Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord Inhoudsopgave 1 voorwoord... 5 1 algemeen... 7 2 organisatie... 11 3 zorgaanbod... 19 4 kwaliteitsbeleid... 23 5 externe contacten... 27 6 toekomst...

Nadere informatie

Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard?

Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Meting in de tweede lijn S. Snoeijs (NIVEL) A. Strijbis (Platform Vitale Vaten/Hartstichting) M. Bos (Hartstichting) L. van Dijk

Nadere informatie

Jaarverslag Gezondheidscentrum Levinas 2013

Jaarverslag Gezondheidscentrum Levinas 2013 Jaarverslag Gezondheidscentrum Levinas 2013 Eindredactie Loes Bomans Renate Scheffer 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Stichting Gezondheidscentrum Levinas. In dit verslag wordt verantwoording

Nadere informatie

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Voorwoord Samen werken aan een betere aanpak van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2012 Gezondheidscentrum Wantveld en de samenwerkingsverbanden Stevenshof, Stichting

Nadere informatie

een rijdende trein...

een rijdende trein... Jaarverslag 20 ROHA, 13 een rijdende trein... ROHA - regionale organisatie huisartsen amsterdam Inhoud 4x ROHA in 2013 2 Wat zijn de kernpunten in 2013? 3 Wat leveren de ketenprogramma s op? 4 Ketenprogramma

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inhoudsgave 1. Introductie 2. Algemene voorwaarden 3. Diabetes Mellitus type 2 4. COPD 5. Resultaatbeloning Multidisciplinaire zorg DM/COPD. 6. Astma/COPD

Nadere informatie

automatiseringsgraad was al hoog, nu is nagenoeg elke huisartsenpraktijk in Nederland geautomatiseerd.

automatiseringsgraad was al hoog, nu is nagenoeg elke huisartsenpraktijk in Nederland geautomatiseerd. Tiende jaargang SynthesHis Gerda Mensink (tweespraak@tiscali.nl) In de afgelopen tien jaar heeft de huisartsenzorg zich enorm ontwikkeld. Ook qua automatisering. De automatiseringsgraad was al hoog, nu

Nadere informatie

CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn

CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn CVRM van richtlijn naar praktijk Implementatie in de eerste lijn CVRM van richtlijn naar praktijk Onder redactie van: Mw. P.G. Cornelis-Dijkstra, praktijkverpleegkundige Drs. A. Oostindjer, kaderhuisarts

Nadere informatie

Publieke indicatoren voor de Chronische zorg. Hilly Calsbeek Mirjam Harmsen Jozé Braspenning

Publieke indicatoren voor de Chronische zorg. Hilly Calsbeek Mirjam Harmsen Jozé Braspenning Publieke indicatoren voor de Chronische zorg Hilly Calsbeek Mirjam Harmsen Jozé Braspenning Nijmegen, mei 2011 INHOUD BEKNOPT OVERZICHT PRODUCTEN A Set Zichtbare Zorg Chronische Zorg - Zorginhoudelijke

Nadere informatie

Y. Stamet G. van Essen J. Westhoek September 2013. Arbeidsmarktanalyse Ondersteunende functies Huisartsenzorg

Y. Stamet G. van Essen J. Westhoek September 2013. Arbeidsmarktanalyse Ondersteunende functies Huisartsenzorg Y. Stamet G. van Essen J. Westhoek September 2013 Arbeidsmarktanalyse Ondersteunende functies Huisartsenzorg Inhoudsopgave Management samenvatting... 4 1 Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

De eerste tips en trucs

De eerste tips en trucs Pagina 1 van 9 Tips en Trucs migratie Promedico-VDF naar ASP Jaargang 2006, versie 1.0 Tips en trucs voor Promedico De eerste tips en trucs Dit document is een verzameling van handigheden uit de cursus

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht NHG-Jaarplan 2014 Huisartsenzorg in samenwerking Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail : info@nhg.org internet : www.nhg.org 1 Inhoud

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening

NHG/LHV-Standpunt Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening NHG/LHV-Standpunt Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening Actualisering van het NHG/LHV-Standpunt Ondersteunend personeel in de huisartsenvoorziening uit 2005 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend-

Nadere informatie

Samen werken in de wijk

Samen werken in de wijk Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage A - Gezamenlijke

Nadere informatie