Nieuwsbrief 7 KCAF november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief 7 KCAF november 2013"

Transcriptie

1 Roo, Marijke de Van: kcaf namens kcaf Verzonden: vrijdag 01 november :12 Aan: staten Onderwerp: KCAF Nieuwsbrief Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus: Opvolgen Voltooid Nieuwsbrief 7 KCAF november 2013 In deze nieuwsbrief: Congres Aanpak funderingsproblematiek, 21 november 2013 Minister Blok bekijkt paalrot in Zaanstad Manifest Klimaatbestendige stad van het Ministerie van Milieu en Infrastructuur Vier hoofdaandachtspunten voor de Rijksoverheid Handboek funderingsherstel CURSBRnet Praktijkcursus funderingsonderzoek F3O Cursus PAO-TUDelft Aanpak problematiek houten paalfunderingen en funderingen op staal. Eindevaluatie funderingsproblematiek Dordrecht Een veel voorkomende probleemsituatie Publicaties van het KCAF Buren en herfunderen KCAF betrokken bij veel funderingsproblemen Snelle updates van nieuwe ontwikkelingen Tevreden over de aanpak van het KCAF? Nieuw op de website sinds de vorige nieuwsbrief 1

2 Congres Aanpak funderingsproblem atiek, 21 november 2013 Tijdens het congres wordt vooral gecommuniceerd in oplossingsrichtingen van de funderingsproblematiek in Gebouw TU Delft Nederland. Het voorkomen van nog meer funderingsproblemen, constructieve oplossingen funderingsherstel, politieke aanpak en onder andere de financiering van funderingsherstel. Locatie TU-Delft (Technische Universiteit) gebouw Civiele techniek, Stevinweg 1, in Delft Inloop 9.15 uur Aanvang uur De toegang is gratis mits voor 15 november aangemeld, Drie hoogleraren van de TU-Delft een Tweede Kamerlid en een wethouder zullen u informeren over de ontwikkelingen ten aanzien van de aanpak funderingsproblematiek in het plenaire ochtendprogramma. Aan de orde komen: - Inleiding: Prof Dr. Peter Boelhouwer OTB/TU-Delft voorzitter KCAF - De funderigsproblematiek en de politiek. Ir. Paulus Jansen tweede kamerlid SP - Techniek en funderingsherstel. Prof. Dr. Frits van Tol TU-Delft/Deltares - Financiering van funderingsherstel.richard Luigjes SVn - Stedelijk waterbeheer Prof Dr. Ir. François Clemens TUDelft/Deltares - Evaluatie funderingsproblematiek Dordrecht Rinette Reijnvaan wethouder in Dordrecht. Bezoekers van het congres ontvangen een boekje dat over de funderingsproblematiek in Dordrecht is gemaakt met de titel "Nieuwe palen onder Dordrecht". In het middagprogramma is er een keuzemogelijkheid voor het bijwonen van een van de twee themaprogramma s met onder andere juridische, sociale en technische aspecten. De nog ontbrekende info zal zodra die beschikbaar is op de website worden geplaatst Informatiemarkt Rond het congres is er een informatiemarkt, organisaties die betrokken zijn bij de aanpak funderingsproblematiek en met hun aanwezigheid het congres steunen, Van de standhouders die zich al hebben aangemeld is een overzicht gemaakt. De informatiemarkt biedt nog beperkt ruimte voor enkele standhouders.. Voor meer informatie Peter Ligthart Aanmeldingen Inmiddels zijn er ruim 225 aanmeldingen van bezoekers. Een gezelschap uit alle geledingen die op enigerlei wijze geïnteresseerd zijn in de aanpak funderingsproblematiek zoals: Advies en constructie, Begeleiding funderingsherstel, Funderingsonderzoek, Funderingsherstel palen, Funderingsherstel injectie, Gedupeerden, Belangenorganisaties, Meetdienst, Juristen, Certificering, Provinciale Staten, Waterschappen, Studenten Delft, Student Eindhoven, Schade experts/verzekeringen, Post Academisch Onderwijs, Ministerie I&M, Banken, Rioned, Tweede Kamer en gemeenten. Er is nog ruimte genoeg voor meer bezoekers, de toegang is gratis. Aanmelden kan tot 15 november. In verband met de organisatie en catering willen we wel graag dat u zich zo snel mogelijk aanmeldt door een mail te sturen naar 2

3 Parkeren en openbaar vervoer Parkeren navigatiesysteem NC Kistweg Delft, indien vol bij de aula of bibliotheek Openbaar vervoer De TU Campus is bereikbaar vanaf het Delft Centraal Station met lijn 69, 121 of 40. Voor meer informatie raadpleeg 9292.nl Laatste info: Voor de laatste info en het programma klik hier Minister Blok bekijkt paalrot in Zaanstad 25 november 2013 zal Minister Blok met een delegatie Tweede Kamerleden een funderingsherstelproject in Zaanstad bezoeken. Waarna een bespreking met het KCAF plaatsvindt. Een verlag/reportage komt na 25 november Onderstaande foto's zijn van funderingsherstel in Dordrecht. Hier is een gat in de gevel gemaakt om in de kruipruimte te komen Manifest Klimaatbestendige stad van het Ministerie van Milieu en Infrastructuur Aan de voorbereiding van het manifest is door het KCAF de hele tijd meegewerkt. Enkele citaten uit het Manifest. Vrijblijvendheid is voorbij! Wij, de coalities klimaatbestendige stad, doen een appel op overheden en marktpartijen om hiervoor samen met de inwoners van de stad verantwoordelijkheid te nemen. De vrijblijvendheid voorbij! De graafmachine graaft zich een weg onder de vloeren in het bouwblok Wij verwachten van de betrokken partijen 3

4 dat gezamenlijke overheden het water in de stad in beschouwing nemen als een systeem waarvan de onder delen grond-, hemel-, oppervlakte-, en afvalwater samenhangen, zowel onder ling en als in hun relatie naar de openbare ruimte: kwantitatief en kwalitatief, functioneel en financieel Onder het kopje Dit houdt in dat in een klimaatbestendige stad staat: Aantasting van funderingen, ongelijkmatige zetting en schade aan groen die het gevolg zijn van een te lage grondwaterstand worden zoveel mogelijk voorkomen. Bij de Gemeenten staat dat zij: zich zoveel mogelijk inspannen om structurele problemen als gevolg van een voor de gebruiksfunctie, waaronder funderingen, nadelige grondwaterstand in openbaar bebouwd gebied te voorkomen of te beperken; Onder: 2) is het stedelijk water van regen tot grondwater in balans staat: De samenwerking in de waterketen laat zien hoe succesvol een integrale aanpak kan zijn. Ook het in evenwicht brengen van watervraag en aanbod en -kwaliteit in het stedelijk gebied vraagt een integrale visie waarin de verschillende onder delen van het stedelijk watersysteem en de groene infrastructuur als onderling samenhangend beschouwd worden. Steeds meer gemeenten en waterschappen kiezen hiervoor. Denk aan afkoppelen en bergen ten behoeve van droge tijden en actief grondwaterpeilbeheer. Actief grondwaterpeilbeheer kan in specifieke situaties een oplossing bieden voor toekomstige schade aan funderingen door paalrot en zetting, maar het is zeker niet de enige optie. Eigenaren van vastgoed met (toekomstige) paalrot moeten maatregelen zorgvuldig op hun doelmatigheid afwegen. Zo is funderingsherstel doelmatig als schade binnen 10 jaar optreedt. Waterhuishoudkundige maatre gelen zijn doelmatig als schade tot circa 25 jaar kan worden uitgesteld. Als deze waterhuishoudkundige maatregelen worden getroffen, dan kan de eigenaar met een funderingsherstelplan toekomstig funderingsherstel voorbereiden. Kan de toekomstige schade met waterhuishoudkundige maatregelen voor meer dan 25 jaar kan worden voorkomen, dan is funderingsherstel niet direct aan de orde. Voor het volledige manifest klik hier Reactie KCAF Het manifest is onvoldoende om de groei van de funderingsproblematiek te keren maar een goed begin in voorbereiding op betere wetgeving. De graafmachine graaft de kruipruimte verder uit 4

5 Vier hoofdaandachtspunten voor de Rijksoverheid Zonder de realisatie van onderstaande vier punten zal de funderingsproblematiek in Nederland progressief toenemen! 1. Nationaal funderingsfonds en landelijke aanpak, aansturing vanuit één Ministerie. (De funderingsproblematiek kan niet aan gemeenten, waterschappen of provincies overgelaten worden) 2. Aanpassing regeling Autoriteit Financiële Markten (AFM) Een lening moet meer dan 105% kunnen worden bij funderingsherstel 3. Aanpassingen wetgeving zijn noodzakelijk om nog meer funderingsproblemen en de daarbij behorende sociale schade te beperken. Te denken valt o.a aan artikel 3.6 van de Waterwet en het bouwbesluit. Het Manifest Klimaatbestendige stad is een eerste stap in de goede richting maar volstrekt onvoldoende om problemen te voorkomen 4. Verplicht stellen funderingsparagraaf in koopcontracten Bovenstaande 4 punten zijn op korte termijn nodig om het tij te keren. Handboek funderingsherstel CURSBRnet Het handboek geeft adviezen vanuit de funderingsbranche voor een goede aanpak van funderingsherstel. Het is te verkrijgen bij SBRCURnet. klik hier Eigenaren van woningen kunnen via een code krijgen om het handboek gratis te downloaden. Rotte houten paal gevonden bij de ontgraving 5

6 Praktijkcursus funderingsonderzoe k F3O 7 en 8 november 2013 Voor meer info klik hier Grond wordt met een jacobsladder vanuit de kruipruimte afgevoerd Cursus PAO- TUDelft Aanpak problematiek houten paalfunderingen en funderingen op staal. De cursus georganiseerd door de PAO- TUdelft (Post Academisch Onderwijs, Technische Universiteit Delft) zal bij voldoende deelname op 14 en 15 mei 2014 weer gehouden worden. Werkvloertje in de kruipruimte wordt gestort. Meer dan voorheen zal de cursus gericht worden op de aanpak en oplossingsrichtingen.. Tijdens het congres Aanpak Funderingsproblematiek staat de PAO er met een stand waar bij intekening van deze cursus een leuke korting zal worden gegeven. Cursusleiding Ing. Ad van Wensen, directeur KCAF Ing. Andre Opstal, Opstal funderingsadvies Aanmelden kan bij PAO-TUdelft 6

7 Eindevaluatie funderingsproblem atiek Dordrecht In Dordrecht heeft de gemeente oktober 2000 aan zo n 8000 woningeigenaren een brief gezonden met de mededeling dat het grondwater te laag stond, houten palen daardoor droog staan en wegrotten. Daarbij werd aangegeven dat de eigenaar van de woning verantwoordelijk is voor het herstel van de woning. 16 november 2000 (Dag van Hier is het begin van de bekisting van de kelderwanden de paalrot) is de Belangen Vereniging gemaakt. Funderings Problematiek (BVFP) opgericht.. In 2001 is mede onder druk van de BVFP een subsidieverordening van de gemeente tot stand gekomen met een subsidie van 6.810,-- een laagrentende lening, vangnetregeling, gratis funderingsonderzoek en begeleiding tot aan het herstel. De BVFP heeft vanaf de oprichting een tweesporenbeleid gevoerd. Enerzijds is de gemeente aansprakelijk gesteld en gedagvaard, anderzijds is er alles aan gedaan om in overleg met de gemeente te komen tot een goede aanpak. Vooral in het begin leek de funderingsproblematiek een nieuwe wetenschap waardoor veel fouten zijn gemaakt ondanks protesten van de BVFP. Als snel bleek dat het niet alleen een probleem was dat tot Dordrecht beperkt bleef maar landelijk probleem dat in meer dan de helft van het aantal gemeenten op kleine of grote schaal voorkomt. De gemeente Dordrecht heeft een eindevaluatie funderingen opgesteld Over enige tijd komt er ook een boekje over de funderingsproblematiek in Dordrecht uit. Zodra het boekje beschikbaar is zullen we dat op de website aangeven Voor de eindevaluatie klik hier Een veel voorkomende probleemsituatie Funderingsherstel hoort tegelijkertijd en met dezelfde aannemer in de hele bouwkundige eenheid uitgevoerd te worden. Dat vergt erg veel overleg en tijd waarbij het soms jaren kan duren voordat alle neuzen dezelfde richting op staan en de financiën geregeld zijn. In het hele traject ontstaan vragen waarvoor woningeigenaren bij om advies kunnen vragen Ankers zijn in de bestaande betonbalk aangebracht om een constructieve verbinding te maken met de kelderconstructie Hieronder een veel voorkomend scenario (diverse varianten hierop zijn mogelijk) Stel: u woont in tussenwoning van een bouwkundige eenheid van 10 woningen en heeft actie ondernomen om het huis te verkopen. Een mogelijke koper wil echter eerst funderingsonderzoek laten uitvoeren voordat hij/zij 7

8 een voorlopig koopcontract tekent. Funderingsonderzoeken van vijf jaar of ouder niet meer gebruiken. Het KCAF adviseert om eerst funderingsonderzoek uit te laten voeren volgen het F3O funderingsonderzoeksprotocol en als de (ver)koop doorgaat de funderingsparagraaf voor koopcontracten te gebruiken. Een voorbeeld van de funderingsparagraaf staat in de publicatie Waar let ik op bij het (ver)kopen van een woning? Voor de publicatie gaat u naar en dan het tabblad koop en verkoop woning. Definitie bouwkundige eenheid Een bouwkundige eenheid zijn alle woningen die constructief met elkaar zijn verbonden. Een bouwkundige eenheid kan bestaan uit meerdere bouwstromen. Vaak is gebruik gemakt van een bestaande kopgevel waarin balken zijn ingekast zodat daar geen paalfundering hoefde te worden aangebracht.. Funderingsonderzoek Het funderingsonderzoek hoort uitgevoerd te worden volgens het F3O funderingsonderzoeksprotocol Regelmatig worden de kosten van funderingsonderzoek gedeeld door koper en verkoper. Voor funderingsonderzoeksbedrijven zie website KCAF onder funderingsonderzoek Voor het complete stappenplan zie website KCAF onder funderingsonderzoek Uit het funderingsonderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de fundering niet meer voldoet en de funderingshandhavingstermijn die wordt afgegeven is 5 tot 10 jaar. Voor een overzicht funderingsonderzoeksbedrijven klik hier Wat te doen als verkoper De verkoper kan de woning verkopen. Aan te raden is dan wel om de funderingsparagraaf in het koopcontract op te laten nemen waarbij de verkoper gevrijwaard wordt van verdere aansprakelijkheid en alle informatie wordt gedeeld met de koper. Belang van de koper is dat funderingsherstel gerealiseerd kan worden Belangrijk (zeker voor de koper) is dat ook de buren (mede-eigenaren van de bouwkundige eenheid) geïnformeerd worden en het funderingsonderzoeks rapport krijgen Hierbij kan het best een deskundig begeleidingsbureau ingeschakeld worden. Uit een inventarisatie bij de mede-eigenaren van de bouwkundige eenheid blijkt al snel of funderingsherstel snel is te realiseren of dat funderingsherstel bijna of niet realiseerbaar is met de bouwkundige eenheid. Voor de publicatie "Waar let ik op bij het (ver)kopen van een woning?" klik hier Afweging partieel herstel Partieel herstel waarbij een van de woningen binnen een bouwkundige eenheid hersteld gaat worden is risicovol. De herstelde woning zal na herstel niet meer zakken terwijl de buurpanden dat wel blijven doen en zettingsschade optreedt mogelijk ook bij het herstelde pand maar vrijwel zeker bij de buren. Hierbij kunnen situaties ontstaan zoals bij het volgende hoofdstuk juridische aspecten partieel herstel (buren en herfunderen) is omschreven. De meeste gemeenten en andere overheden die subsidies verlenen staan geen partieel herstel toe als gebruik wordt gemaakt van de subsidieverordening. Voor informatie over partieel herstel zie de publicatie van SBRCURnet Handboek Funderingsherstel enige alinea's hierboven. Koper haakt af Met enige regelmaat zien we dat een koper afhaakt omdat hij geen verdere risico s wil lopen De verkoper zit nu met een besmette woning en zal mede-eigenaren in de bouwkundige eenheid moeten overtuigen dat funderingsherstel noodzakelijk is Hoe krijg ik mede-eigenaren in de bouwkundige eenheid zover dat ze willen herstellen? Nogmaals schakel hiervoor deskundige begeleiding in. Voor begeleidingsbureaus en directievoering klik hier. 8

9 Vaak zal aanvullend onderzoek in de hele bouwkundige eenheid noodzakelijk zijn om eigenaren te overtuigen Ook dit funderingsonderzoek behoort te voldoen aan het f30 funderingsonderzoeksprotocol en de kosten daarvan verdeeld te worden over de eigenaren. Fase realisatie financiering Nagegaan moet worden of er subsidiemogelijkheden bij de betreffende gemeente zijn en of zij een laagrentende lening en maatwerkregeling hebben. Afspraak daarbij hoort te zijn dat hypotheken pas afgesloten worden als alle mede-eigenaren de financiering rond kunnen krijgen. Echter door de hoge eisen van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) mogen banken momenteel slechts een hypotheek verstrekken tot maximaal 105% van de waarde van de woning. In de huidige situatie waarbij veel woningen financieel onder water staan is een extra hypotheek voor funderingsherstel voor te veel eigenaren niet te realiseren. Hierdoor lopen veel financieringstrajecten voor funderingsherstel vast. Gevolg is - Dat veel noodzakelijk funderingsherstel niet uitgevoerd kan worden - De schade naarmate de tijd verstrijkt toeneemt - Woningen onverkoopbaar zijn - Men onderhoud aan de woning ook maar achterwege laat - Verpaupering optreedt - Huisjesmelkers hun slag slaan en over-bewoning ontstaat - Sociale problemen toenemen - Als niet op tijd ingegrepen wordt sloop de enige optie is, maar er nog wel een hypotheek zit op de woning. Geprobeerd kan worden met de buren tot een financiële oplossing te komen of met familieleden, kennissen of e.v de werkgever. Daar waar het wel lukt de financieringen rond te krijgen Aan te raden is in deze fase ook begeleiding of nog liever directievoering in te schakelen. Vooral directievoering is aan te raden omdat daarmee veel problemen voorkomen kunnen worden. Voor begeleiding en directievoering klik hier Zie ook het verdere stappenplan klik hier Funderingsherstel behoort te voldoen aan de omschrijving in het Handboek Funderingsherstel SRCURnet Eigenaren van woningen kunnen dit gratis downloaden als bij een code wordt opgevraagd. Daarna worden offertes aangevraagd, vergelijkbaar gemaakt en de bijkomende kosten per offerte vastgesteld. Soms blijkt funderingsherstel met de goedkoopste aannemer door de bijkomende kosten uiteindelijk de duurste te zijn. Daarna kan de bouwaanvraag aangevraagd worden en overgegaan tot opdrachtverlening funderingsherstel 9

10 Publicaties van het KCAF Het KCAF brengt met enige regelmaat eigen publicaties uit, die via de website ter beschikking worden gesteld. De bezoekstatistieken en downloads van de website van het KCAF worden per maand weergegeven. Om een beeld te geven van de aantallen is de maand juni als voorbeeld genomen (tussen haakjes). Het totaal aantal in de maand juni 2013 gedownloade KCAFpublicaties is ruim Stalenbuispalen worden aangevoerd 1. Stappenplan (93x) 2. Wat doe ik als bestuurder met (mogelijke funderingsproblemen (24x) 3. De fundering onder uw woning (173x) 4. Fundering op staal (124x) 5. Bescherming bestaande bebouwing (14x) 6. Betonoplangers (8x) 7. Bomen zijn soms een gevaar voor de fundering en riolering (167x) 8. Deskundigen wisten het al heel erg lang (32x) 9. Lekke kelder (21x) 10. Voorkomen is beter dan genezen (4x) 11. Kapstok refundering (0x) 12. Overzicht funderingsonderzoeksbedrijven (49x) 13. Overzicht funderingsbegeleidingsbedrijven en toezicht (3x) 14. Overzicht funderingsherstelbedrijven, injectiebedrijven en constructeurs (40x) 15. Funderingsherstelmethoden (150x) 16. Omleggen kabels en leidingen (8x) 17. Alleen een ezel stoot zich twee keer aan een steen (8x) 18. Aardbevingsschadeherstel (6x) 19. Studie grondwaterinfiltratie (13x) 20. Paalrot door lekke drainerende riolen (3x) 21. Verbreed rioolplan (0x) 22. Rioolaanleg en onderhoud in veen en kleigebieden (19x) 23. Kademuren (0x) 24. Enkele aandachtspunten bij verzekeringen (27x) 25. Financiering funderingsherstel (42x) 26. Best practices financiële bijdrage overheden bij funderingsherstel (0x) 27. Waar let ik op bij het (ver)kopen van een woning? (82x) 28. Funderingsproblematiek vraagt maatregelen (artikel Bouwregels in de praktijk 2013/4) 29. Funderingsproblematiek (artikel in Water Governance 01/2013) (24) Daarnaast is er een flink aantal publicaties op de website opgenomen van derden waaraan in een aantal gevallen door KCAF is meegewerkt, zoals het Handboek Funderingsherstel, dat via het KCAF gratis beschikbaar is voor gedupeerden. 10

11 Buren en herfunderen Door Mr Remco Smith bestuurslid KCAF Sinds enkele jaren woont Daphne in een woning op nummer 30 in Rotterdam. Haar huis maakt deel van een bouwblok van tien jaren-30-woningen. Op een dag belt de buurvrouw van nummer 32 aan, met de mededeling dat zij haar woning te koop heeft gezet en dat een eerste geïnteresseerde zich al heeft gemeld. Deze geïnteresseerde heeft Heimachine in de ontgraven ruimte onder de begane grond verzocht om de fundering te laten vloer onderzoeken, aangezien hij weet dat in Rotterdam op vele plekken sprake is van funderingsproblemen. Uit dat onderzoek zou zijn gekomen dat de fundering onder haar woning heel slecht zou zijn en daar zou zij wat mee moeten. De buurvrouw laat Daphne weten dat de muren tussen hun woningen een gezamenlijke muur is, en dat zij of haar makelaar Daphne nog wel zou laten weten wat er zou gebeuren. Een maand later ziet Daphne opeens een bouwkeet staan voor de woning van de buurvrouw met daarop de naam van een aannemer gespecialiseerd in herfunderingswerk. Daphne laat per brief aan haar buurvrouw weten dat zij het niet eens is met het herfunderen van de woningscheidende muur, aangezien zij niet zelf onderzoek heeft kunnen laten doen naar de noodzaak van het funderingsherstel en geen keuze heeft gehad in de wijze van herfunderen. Hierop ontvangt zij pas antwoord van de buurvrouw als het werk klaar is: de buurvrouw vordert vergoeding van de helft van de kosten van het herfunderen van de woningscheidende muur. Bas, die aan de andere kant van de buurvrouw op nummer 34 woont, heeft ook een dergelijke brief ontvangen met het verzoek om mee te betalen aan het herstel van de fundering van de woning van de buurvrouw. Standpunten Het standpunt van de buurvrouw is: wij hebben een gemeenschappelijke muur. Ik zorg voor een nieuwe fundering. Dan is het logisch dat zowel Daphne en Bas aan de buitenmuren meebetalen, anders hebben Daphne en Bas een gratis gefundeerde muur. Daphne stelt zich op het standpunt, dat zij is overvallen door het besluit van de buurvrouw en dat zij graag had meebeslist over de noodzaak van en de wijze van het funderingsherstel. De wet Wat zegt de wet hier nu over? De wet noemt een gemeenschappelijke woningscheidende muur een mandelige muur. Als er sprake is van één muur, dan zijn beide buren gezamenlijk eigenaar van de muur. Zij moeten samen zorgen voor het onderhoud en indien nodig, voor de vernieuwing. Niet alleen de muur is mandelig, maar ook de fundering er onder. Ook voor de fundering geldt dat de buren hiervoor gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Onderhoud dient in beginsel gezamenlijk betaald te worden (zie 5:60 en 5:65 BW en 3:170 BW). De werkelijkheid Op diverse plaatsen in Nederland kennen bewoners funderingsproblemen. Bekende voorbeelden zijn Rotterdam, Dordrecht en Zaandam. Plaatsen met veel jaren-30-woningen (en nog ouder), destijds gebouwd op houten funderingspalen. Met het verlagen van de grondwaterstand komen de palen droog te staan met uiteindelijk mogelijk bezwijking als gevolg. In veel gevallen staan de woningen die last hebben van een slechte fundering los, dus zonder gezamenlijke muur. Die eigenaren kunnen hun eigen woning laten herfunderen. Soms is er sprake van een rijtje van vier, waarbij het handig is als het hele rijtje in één keer wordt geherfundeerd. Soms maakt de woning onderdeel uit van een rij van tien of meer woningen, waarbij het van belang is dat alle eigenaren akkoord zijn met het funderingsherstel en daartoe over gaan. Willen mensen niet herfunderen, dan bestaat de kans dat hun ene muur in geherfundeerd, en dus is vast staat. De andere muur 11

12 zakt langzaam weg met mogelijk schade als gevolg. In veel straten zie je echter voor één woning, midden in een rij van tien woningen, een keet staan met het logo van een aannemer gespecialiseerd in herfunderen. Het is in die gevallen maar de vraag of de eigenaren in dat blok op de hoogte zijn gebracht van het herfunderen en of zij daarvoor toestemming hebben gegeven. De rechtspraak De kwestie van Daphne, Bas en de buurvrouw heeft uiteindelijk geleid tot een procedure bij de rechtbank. De rechtbank heeft allereerst vastgesteld dat Daphne en Bas geen toestemming hebben gegeven voor het herstel van de mandelige muren. Hierbij moet worden bedacht worden dat de buurvrouw niet zelf eigenaar is van de buitenmuren van haar woning: zij is mede-eigenaar van de woningscheidende muren, tezamen met haar buren. Dan moet er worden gekeken of het funderingsherstel nodig was. Slechts als het herstel nodig is, kan er overgegaan worden tot vernieuwing van de mandelige muur. De afgelopen jaren is er een vaste lijn in de rechtspraak ontstaan, waaruit volgt dat je alleen de bevoegdheid hebt om op eigen initiatief en voor rekening van mede-eigenaren de fundering te vernieuwen, indien er sprake is van een reëel en acuut gevaar dat zonder vernieuwing de met de mandelige muur en fundering verbonden huizen ernstige schade zullen ondervinden of verlopen zullen gaan en wel zodanig dat op zo korte termijn niet kan worden gewacht op toestemming van de mede-eigenaren of op een vooraf te geven beslissing van de kantonrechter omtrent de noodzakelijkheid van het funderingsherstel. Wat betekent dat? De eigenaar van een woning in een bouwblok zal zich moeten bedenken dat hij niet als enige eigenaar is van de mandelige muur. Hij mag wel zelf over gaan tot herstel, zelfs mede op kosten van de buren, maar dan alleen als er acuut gevaar voor ernstige schade is. Komt de toestemming van de buren niet, dan zal de toestemming in een kort geding gevraagd moeten worden. Vanaf het moment dat een eigenaar een advocaat inschakelt om een kort geding te beginnen, zal er op zijn kortst (naar verwachting) zo n twee maanden zijn verstreken tot het moment dat er een vonnis in kort geding is verkregen. De eigenaar die zonder toestemming van de buren en zonder een rechterlijke uitspraak af te wachten zijn of haar huis gaan herfunderen, zal dan ook moeten aantonen dat de staat waarin de fundering zich bevindt zo slecht is, dat hij geen twee à drie maanden kan wachten. Zolang duurt het immers voordat er een vonnis is verkregen. Het lijkt hierboven vooral te gaan over het meebetalen van het herfunderen, maar dat is een te beperkte voorstelling van zaken. Uit de rechtspraak volgt, dat het onrechtmatig is om zonder toestemming van de buren herfunderingswerkzaamheden te laten uitvoeren. In alle gevallen blijft goed overleg met de buren noodzakelijk. Al is het maar dat je nog langer naast de buren woont, en het niet onverstandig is om die relatie zo goed als mogelijk te houden. Elementen stalen buispalen worden aan elkaar gelast 12

13 KCAF betrokken bij veel funderingsproblemen Vragen vanuit het hele land over de fundering komen vanaf het moment van twijfel over mogelijke funderingsproblemen voor tot ver na de oplevering bij het KCAF. Vooral problemen die ontstaan door inferieure bedrijven ondeskundigheid bij de meeste gemeente en makelaars. Steeds worden vragenstellers op het juiste spoor gezet en zo nodig gewezen op bepaalde publicaties op de website van het KCAF. Voor funderingsonderzoek, begeleiding en herstel wordt altijd doorverwezen naar uitvoeringsorganisaties waarvan overzichten op de website zijn geplaatst. Hierbij gaat het meestal om lange trajecten variërend van twee tot meer dan tien jaar. Gezien het ontbreken van financieringsmogelijkheden lopen echter steeds meer projecten vast, waardoor andere problemen ontstaan. Gelukkig zijn er ook een flink aantal projecten waar de procedure de opdrachtfase nadert en funderingsherstelprojecten die zijn gerealiseerd. De waardering voor de info die het KCAF verstrekt is groot en elk project waar het KCAF een of meerdere keren bij betrokken werd leverde weer ervaring op die gebruikt kan worden bij het beantwoorden van nieuwe vragen. Snelle updates van nieuwe ontwikkelingen Het is ondoenlijk om bij elke actualiteit een nieuwsbrief of bericht te sturen naar een steeds groter wordende groep belangstellenden. Via proberen we elke actualiteit in het kader van de funderingsgrondwaterproblematiek breed kenbaar te maken. Wapening kelderconstructie Tevreden over de aanpak van het KCAF? Steun het KCAF! De informatie op de website van het KCAF is gratis te downloaden. Bovendien komt er ook steeds meer informatie beschikbaar en worden oude publicaties geüpdatet. Van de mogelijkheid om te downloaden wordt steeds vaker gebruik gemaakt. We willen de laagdrempelige ontsluiting graag zo houden maar als u het KCAF wil steunen met een gift zijn we u daarvoor zeer dankbaar Een gift aan het KCAF kunt u overmaken op De stalenbuispaal wordt voorzien van wapening en gevuld met beton 13

14 rekeningnummer Bedrijven kunnen het KCAF steunen door een advertentie te plaatsen de Kosten bedragen 480,-- per kalenderjaar. Het resterende aantal maanden in een kalenderjaar naar rato. Een jaarlijkse bijdrage hoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. Naast Ministeries kunnen gemeenten waterschappen en provincies het KCAF steunen door een jaarlijkse subsidie te verlenen. Dat kan in de vorm van bijdragen of opdrachten voor voorlichting, loketfunctie etc... Vragen? Nieuw op de website sinds de vorige nieuwsbrief bestuur KCAF Uittreksel KvK Ambassadeurs KCAF Rapport Deltares "Naar een bestendige stedelijke waterbalans" Subsidie funderingsonderzoek Zaanstad Eindresultaat: een nieuwe kelder onder de hele woning en gelijk een nieuwe fundering plus waarde vermeerdering van de woning. Info funderingsherstel Schiedam Subsidieverordening Leidschendam Voorburg Wethoudersbrief gemeente Rotterdam Innovatieonderzoek Woerden Motie SP subsidie KCAF Jaarverslag 2012 Schiedam particuliere woningverbetering en funderingsherstel Wat betekenen de nieuwe hypotheekregels 1 januari 2013 voor mij? Brandbrief bewoners LIsbloemstraat Rotterdam Filmpjes over de funderingsproblematiek Deel brief Minister Blok aan Tweede Kamer Cursussen lezingen KCAF Uitnodiging congres Geotechniek 5 november Rapport rekenkamer funderingsproblematiek Dordrecht

15 Artikel op waterforum Volg de korte berichten via Deze nieuwsbrief is een uitgave van het KCAF en verschijnt onregelmatig. Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met het KCAF via Indien u geen prijs stelt op deze nieuwsbrief kunt u zich via onderstaande link afmelden. Verwijder mij van de mailinglist Terug naar boven Website KCAF 15

Funderingsproblematiek Tweede kamer commissie BiZa en I&M 28 maart 2013

Funderingsproblematiek Tweede kamer commissie BiZa en I&M 28 maart 2013 . Funderingsproblematiek Tweede kamer commissie BiZa en I&M 28 maart 2013 Agenda: 1. Presentatie Ing. Ad van Wensen, Ir. Dick de Jong, Ir. Peter Ligthart 2. Aanbieding noodkreet Martine Coevert 3. vragen?

Nadere informatie

De funderingsproblematiek is vooral een maatschappelijk probleem 8 e Nationale Houten Heipalendag 17 januari 2013

De funderingsproblematiek is vooral een maatschappelijk probleem 8 e Nationale Houten Heipalendag 17 januari 2013 0 De funderingsproblematiek is vooral een maatschappelijk probleem 8 e Nationale Houten Heipalendag 17 januari 2013 Ing. Ad van Wensen, directeur KCAF Het is onmogelijk binnen 10 minuten een compleet beeld

Nadere informatie

kcaf namens kcaf Verzonden: donderdag 27 juni 2013 13:50 Aan:

kcaf <info=kcaf.nl@mail183.wdc02.mcdlv.net> namens kcaf <info@kcaf.nl> Verzonden: donderdag 27 juni 2013 13:50 Aan: Roo, Marijke de Van: kcaf namens kcaf Verzonden: donderdag 27 juni 2013 13:50 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: KCAF Nieuwsbrief Opvolgingsmarkering:

Nadere informatie

Funderingsherstelmethoden. Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007

Funderingsherstelmethoden. Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007 Funderingsherstelmethoden Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007 1 Inleiding In deze publicatie vindt u een overzicht van mogelijke funderingsherstelmethoden voor een houten fundering of

Nadere informatie

Voor wie. Probleemschets. Hoe herkent u funderingsproblemen?

Voor wie. Probleemschets. Hoe herkent u funderingsproblemen? Regeling funderingsherstel Klemmende deuren, ramen die niet meer goed dicht kunnen, scheuren in de muren en verzakkingen. Dit zijn typische kenmerken van funderingsproblemen, in de volksmond ook wel paalrot

Nadere informatie

Fundament Advocatuur, hèt bouwrechtkantoor

Fundament Advocatuur, hèt bouwrechtkantoor Fundament Advocatuur, hèt bouwrechtkantoor Remco Smith Advocaat sinds 2000 Bouwrecht o UAV 1989/2012 o DNR 2005/2011 o Funderingsproblematiek (mandelige muren, VvE-besluiten) o Aanbestedingsrecht Fundament

Nadere informatie

Manifest handhaving 6% BTW-regeling bij funderingsherstel. Juni 2015

Manifest handhaving 6% BTW-regeling bij funderingsherstel. Juni 2015 Manifest handhaving 6% BTW-regeling bij funderingsherstel Juni 2015 Met ingang van 1 juli 2015 komt er een einde aan de tijdelijke BTW-verlaging op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder

Nadere informatie

Noodkreet. Financiering funderingsherstel. 28 maart 2013

Noodkreet. Financiering funderingsherstel. 28 maart 2013 Stichting Platform Fundering Nederland (SPFN) Postbus 192 3300 AD Dordrecht e-mail: info@platformfundering.nl. internet: www.platformfundering.nl bankrek 10.22.67.847 KvK: 24370117 Noodkreet Financiering

Nadere informatie

M. Bekkers, W. van Bodegraven, M. Stam, W. Visser

M. Bekkers, W. van Bodegraven, M. Stam, W. Visser VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: W. Visser Tel nr: 8635 Nummer: 15A.00582 Datum: 3 juni 2015 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): Team: Realisatie en Beheer

Nadere informatie

Kennisdag Funderingen. Congres Aanpak Funderingsproblematiek. Techniek en funderingsherstel. Frits van Tol TU-Delft Deltares.

Kennisdag Funderingen. Congres Aanpak Funderingsproblematiek. Techniek en funderingsherstel. Frits van Tol TU-Delft Deltares. Kennisdag Funderingen Congres Aanpak Funderingsproblematiek Techniek en funderingsherstel Frits van Tol TU-Delft Deltares November 24, 2013 1 Vermelding Sectie GeoEngineering onderdeel organisatie Overzicht

Nadere informatie

Funderingsproblemen Zaanstad

Funderingsproblemen Zaanstad Funderingsproblemen Zaanstad 21 november 2013 TU-Delft KCAF congres aanpak funderingsproblematiek Omvang probleem Zaanstad specifiek Oud beleid en onderzoeksgebieden Nieuw beleid en rol gemeente Problemen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 136 Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Particuliere woningverbetering funderingsherstel Schiedam

Particuliere woningverbetering funderingsherstel Schiedam Particuliere woningverbetering funderingsherstel Schiedam Jaarverslag 2013 Stadserf 19 mei 2014 Ruud van Workum Projectcoördinator Een aanpak met: Woningverbetering Zwamaanpak Funderingsherstel Monitoring

Nadere informatie

Paalrot door lekke drainerende riolen

Paalrot door lekke drainerende riolen Paalrot door lekke drainerende riolen Tot 1960-1970 soms ook nog daarna zijn houten heipalen gebruikt in klei en veengebieden voor de fundering van woningen. Tot ongeveer 1910 als Amsterdamse en Rotterdamse

Nadere informatie

UITWERKING EVALUATIE PAO cursus. Cursus

UITWERKING EVALUATIE PAO cursus. Cursus UITWERKING EVALUATIE PAO cursus Cursus : Funderingsproblematiek bij houtenpaalfunderingen en funderingen op staal Datum : en mei 009 Cursusleider(s) : Prof.ir. A.F. van Tol en ing. A. van Wensen Locatie

Nadere informatie

Lekke kelder? Dd 27 februari 2006 Aanvulling A maart 2006. Dit was niet de bedoeling.

Lekke kelder? Dd 27 februari 2006 Aanvulling A maart 2006. Dit was niet de bedoeling. Lekke kelder? Dd 27 februari 2006 Aanvulling A maart 2006 Dit was niet de bedoeling. 1 A. Inleiding Een vochtige kelder is niet zo aangenaam, zowel voor de bewoners als voor de daarin geplaatste materialen.

Nadere informatie

INDELING INLEIDING (AANLEIDING?) GRONDWATERBEHEER IN DELEN DE WATERWET OVERLAST EN ONDERLAST: DE PROBLEMEN VERBONDEN.

INDELING INLEIDING (AANLEIDING?) GRONDWATERBEHEER IN DELEN DE WATERWET OVERLAST EN ONDERLAST: DE PROBLEMEN VERBONDEN. INDELING Grondwaterbeheer in de stad: een kans Peter den Nijs Inleiding Grondwaterbeheer in de stad: een kans Beleid grondwater stedelijk gebied Het wordt alleen maar slechter Afsluiting en vragen Grondwaterbeheer

Nadere informatie

De klimaatbestendige (oude) stad

De klimaatbestendige (oude) stad De klimaatbestendige (oude) stad Peter den Nijs Wareco ingenieurs F3O KANS OP PAALROT Groot deel Nederland Grote verschillen bodemopbouw Grote verschillen in klimaateffect Grote spreiding in risico s 1

Nadere informatie

Memo presentatie Congres KCAF Funderingsherstel. Donderdag 21 november 13.00 uur. 1. Inleiding. Alternatieve inleiding:

Memo presentatie Congres KCAF Funderingsherstel. Donderdag 21 november 13.00 uur. 1. Inleiding. Alternatieve inleiding: Memo presentatie Congres KCAF Funderingsherstel Donderdag 21 november 13.00 uur 1. Inleiding Alternatieve inleiding: Vandaag wordt in de Tweede Kamer de begroting van de minister van wonen en rijksdienst

Nadere informatie

Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen Directie Beleidsontwikkeling Stedelijke Vernieuwing Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne

Nadere informatie

Alle woningen gebouwd voor 1970 zijn verdacht Lees deze publicatie daarom zeer zorgvuldig

Alle woningen gebouwd voor 1970 zijn verdacht Lees deze publicatie daarom zeer zorgvuldig Waar let ik op bij het (ver)kopen van een woning? Met funderingsparagraaf en klachtenprocedure 2004 Eerste publicatie (BVFP-Dordrecht) 2012.03.19 KCAF 9 e bijgewerkte versie KCAF 2012.10.01 Toevoeging

Nadere informatie

Stappenplan. Wat te doen? bij het vermoeden van problemen bij houten funderingen. In samenwerking met: 2011.03.01 Eerste uitgave 2012.03.

Stappenplan. Wat te doen? bij het vermoeden van problemen bij houten funderingen. In samenwerking met: 2011.03.01 Eerste uitgave 2012.03. Stappenplan bij het vermoeden van problemen bij houten funderingen Wat te doen? 2011.03.01 Eerste uitgave 2012.03.19 KCAF In samenwerking met: een werkverband van De Groene Werf en BVL Bouwadvies www.funderingsadvies.eu

Nadere informatie

Andre Opstal projectleider Funderingstechniek. Gemeente Rotterdam. lid F3O

Andre Opstal projectleider Funderingstechniek. Gemeente Rotterdam. lid F3O Uw fundering moet worden hersteld wat nu? Andre Opstal projectleider Funderingstechniek lid F3O Doel van deze presentatie Uw fundering moet worden hersteld wat nu? Waar moet op gelet worden? Waar moet

Nadere informatie

Wat doe ik als bestuurder met (mogelijke) funderingsproblemen?

Wat doe ik als bestuurder met (mogelijke) funderingsproblemen? Wat doe ik als bestuurder met (mogelijke) funderingsproblemen? Schrikbeeld in veel gemeenten Rotterdam Amsterdam Haarlem Dordrecht Weesp Zevenaar Schiedam Zaanstad Echten (Fr) Spakenburg Maar hoe zit het

Nadere informatie

Kapstok refundering Versie: 5 januari 2012 2012.05.11 aanpassing

Kapstok refundering Versie: 5 januari 2012 2012.05.11 aanpassing Postbus 192 3300AD Dordrecht www.kcaf.nl info@kcaf.nl Kapstok refundering Versie: 5 januari 2012 2012.05.11 aanpassing 1.. Inleiding ~ algemene probleemstelling 2.. Van BVFP naar SPFN en KCAF 3.. Wet en

Nadere informatie

Paalrot door lekke drainerende riolen

Paalrot door lekke drainerende riolen Stichting Platform Fundering Nederland (SPFN) Postbus 192 3300 AD Dordrecht e-mail: fundering@cs.com. internet: www.platformfundering.nl bankrek 10.22.67.847 KvK: 24370117 Paalrot door lekke drainerende

Nadere informatie

Wat doe ik als bestuurder met (mogelijke) funderingsproblemen?

Wat doe ik als bestuurder met (mogelijke) funderingsproblemen? Wat doe ik als bestuurder met (mogelijke) funderingsproblemen? Schrikbeeld in veel gemeenten Rotterdam Amsterdam Haarlem Dordrecht Weesp Zevenaar Schiedam Zaanstad Echten (Fr) Spakenburg Maar hoe zit het

Nadere informatie

Funderingen op staal. Eerdere titel: Geen houten palen, toch funderingsproblemen! Datum: 23 juli 2005 Aanvullingen en wijzigingen 29 maart 2007

Funderingen op staal. Eerdere titel: Geen houten palen, toch funderingsproblemen! Datum: 23 juli 2005 Aanvullingen en wijzigingen 29 maart 2007 Funderingen op staal Eerdere titel: Geen houten palen, toch funderingsproblemen! Datum: 23 juli 2005 Aanvullingen en wijzigingen 29 maart 2007 1 Inleiding De term fundering op staal is misleidend, aangezien

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp Subsidie Funderingsonderzoek

Collegebesluit. Onderwerp Subsidie Funderingsonderzoek Collegebesluit Onderwerp Subsidie Funderingsonderzoek Nummer 2017/293662 Portefeuillehouder Langenacker, J. Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling Afdeling STZ/WWGZ Auteur Magré, E.C.C.

Nadere informatie

Nieuwsbrief12 FUNDERINGEN. rol is nodig, omdat het proces van funderingsherstel

Nieuwsbrief12 FUNDERINGEN. rol is nodig, omdat het proces van funderingsherstel Nieuwsbrief12 FUNDERINGEN JULI 2004 In deze Nieuwsbrief Funderingen vindt u de subsidieregeling. De verschillende soorten subsidies en de wijze van aanvragen worden hierin beschreven. Bewaar dit inlegvel

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FUNDERING/CASCOHERSTEL

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FUNDERING/CASCOHERSTEL AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FUNDERING/CASCOHERSTEL Aanvraag om verlening van een subsidie c.q laagrentende lening tot fundering en cascoherstel, als bedoeld in artikel 6 van de subsidieverordening Funderingsherstel

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR11996_3. Subsidieverordening funderingsherstel. Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder:

CVDR. Nr. CVDR11996_3. Subsidieverordening funderingsherstel. Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR11996_3 3 januari 2017 Subsidieverordening funderingsherstel De Raad van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 juli

Nadere informatie

Particuliere woningverbetering funderingsherstel Schiedam

Particuliere woningverbetering funderingsherstel Schiedam Particuliere woningverbetering funderingsherstel Schiedam Jaarverslag 2012 Raadscommissie 8 juli 2013 Ruud van Workum Projectcoördinator Een aanpak met: Woningverbetering Zwamaanpak Funderingsherstel Monitoring

Nadere informatie

Funderingsproblematiek of hoe kunt u dat mogelijk nog voorkomen? Op uitnodiging VVD Rotterdam-Hillegersberg 29 november 2012

Funderingsproblematiek of hoe kunt u dat mogelijk nog voorkomen? Op uitnodiging VVD Rotterdam-Hillegersberg 29 november 2012 0 Funderingsproblematiek of hoe kunt u dat mogelijk nog voorkomen? Op uitnodiging VVD Rotterdam-Hillegersberg 29 november 2012 Ing. Ad van Wensen Directeur: Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek

Nadere informatie

KCAF congres 2013 21 november 2013 KWALITEITSBORGING FUNDERINGSHERSTEL

KCAF congres 2013 21 november 2013 KWALITEITSBORGING FUNDERINGSHERSTEL KCAF congres 2013 21 november 2013 KWALITEITSBORGING FUNDERINGSHERSTEL Peter Ligthart Kwaliteitszorg Bouwregelgeving Funderingsproblematiek Kennisoverdracht O.a. initiatiefnemer BRL 5023, 5025 en 5028

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 757 Bouwbesluit 2012 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Funderingsproblematiek

Funderingsproblematiek Peter Ligthart en Ad van Wensen* Nederland is door de ligging in veel opzichten een bijzonder land. De lage ligging in een belangrijke delta van Europa brengt met zich mee dat we veel vruchtbare grond

Nadere informatie

Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman

Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman 1087 CE AMSTERDAM T 020 398 01 50 E ERFRECHT@KBGADVOCATEN.NL WWW.

Nadere informatie

Funderingsherstel en funderingsverbetering, (in de Volkshuisvesting)

Funderingsherstel en funderingsverbetering, (in de Volkshuisvesting) Funderingsherstel en funderingsverbetering en de invloed daarvan op de omgeving in Amsterdam. januari 2017 ing. Frans Sas 1 Inleiding. In Amsterdam zijn er allerlei soorten herstel en verbeteringen aan

Nadere informatie

KCAF. Juridische handreiking. bij problemen rond. funderingsherstel. Aardema Van Boetzelaer Advocaten & KCAF

KCAF. Juridische handreiking. bij problemen rond. funderingsherstel. Aardema Van Boetzelaer Advocaten & KCAF KCAF Juridische handreiking bij problemen rond funderingsherstel Aardema Van Boetzelaer Advocaten & KCAF juni 2016 2 JURIDISCHE HANDREIKING BIJ PROBLEMEN ROND FUNDERINGSHERSTEL 3 Voorwoord Een huis dat

Nadere informatie

Nieuwsflits F3O - 2015 nr. 1

Nieuwsflits F3O - 2015 nr. 1 Beste mensen, Nieuwsflits F3O - 2015 nr. 1 Zo aan het begin van 2015 wil het bestuur van F3O u de beste wensen doen toekomen voor 2015. 2015 wordt een bijzonder jaar, want dit jaar is het de 10 e keer

Nadere informatie

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)(

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Indeling(van(de(avond:(van(19.00(uur(tot(21.00(uur(konden(bewoners(van(de(Straatweg(informatie(

Nadere informatie

2017/ Bijlage 1

2017/ Bijlage 1 2017/28960 Bijlage 1 Overzicht van onderzochte financieringsmodellen voor funderingsherstel welke niet of slechts gedeeltelijk een oplossing vormen voor het funderingsprobleem in de gemeente Zaanstad De

Nadere informatie

FUNDERINGSHERSTEL VERDUURZAMING VAN PARTICULIER WONINGBEZIT IN COMBINATIE MET 4 FEBRUARI 2016

FUNDERINGSHERSTEL VERDUURZAMING VAN PARTICULIER WONINGBEZIT IN COMBINATIE MET 4 FEBRUARI 2016 FUNDERINGSHERSTEL IN COMBINATIE MET VERDUURZAMING VAN PARTICULIER WONINGBEZIT 4 FEBRUARI 2016 1 OMVANG FUNDERINGSPROBLEMATIEK BIJ PARTICULIERE EIGENAREN Totaal circa 14.000 woningen Waarvan 8.100 vooroorlogs

Nadere informatie

Inhoudelijke voortgangsrapportage van het project afronding onderzoek verhoging grondwaterstand (periode november 2014 t/m juni 2015)

Inhoudelijke voortgangsrapportage van het project afronding onderzoek verhoging grondwaterstand (periode november 2014 t/m juni 2015) Inhoudelijke voortgangsrapportage van het project afronding onderzoek verhoging grondwaterstand (periode november 2014 t/m juni 2015) Op 7 november 2014 heeft de commissie grondwater Oud Hillegersberg

Nadere informatie

Alleen een ezel stoot zich twee maal aan een steen

Alleen een ezel stoot zich twee maal aan een steen Alleen een ezel stoot zich twee maal aan een steen 2008.03.12 Eerste publicatie 2010.07.09 Aanvullingen 2012.03.19 KCAF Aandachtspunten bij funderingsherstel 1 Inleiding Tijdens de voorbereiding en uitvoering

Nadere informatie

Informa5eavond goed gefundeerd!

Informa5eavond goed gefundeerd! Informa5eavond goed gefundeerd! 4 november 19.00 uur en 20.30 Oranjekerk Rozenlaan 20 Opdrachtgevers: Bewoners Ini5a5efgroep Kleiwegkwar5er Gemeente Ro=erdam Ministerie van Binnenlandse Zaken Kennis Centrum

Nadere informatie

t Twaalfuurtje van deze week 20 mei 2015

t Twaalfuurtje van deze week 20 mei 2015 t Twaalfuurtje van deze week 20 mei 2015 Deze week in het Twaalfuurtje aandacht voor een eigen zaak. Ons kantoor stond in deze kwestie een verkopend makelaar bij. De volgende situatie deed zich voor. Makelaar

Nadere informatie

3. Presentatie Belangen Vereniging Funderings Problematiek Rotterdam Van Wensen 4. Vragen en opmerkingen uit het publiek

3. Presentatie Belangen Vereniging Funderings Problematiek Rotterdam Van Wensen 4. Vragen en opmerkingen uit het publiek Samenvattend verslag van de informatieavond funderingsproblematiek Hillegersberg (Straatweg, oude dorpskern), gehouden op woensdag 9 september 2009 vanaf 19.30 uur in Lommerrijk Aanwezig: Voorzitter: Verslag:

Nadere informatie

Subsidieregeling funderingsonderzoek Zaanstad 2015

Subsidieregeling funderingsonderzoek Zaanstad 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 9216 2 februari 2015 Subsidieregeling funderingsonderzoek Zaanstad 2015 Opmerkingen m.b.t. de regeling Deze regeling vloeit voort uit het beleid

Nadere informatie

Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015

Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015 Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015 De meest gestelde vragen en antwoorden zijn als volgt gerubriceerd: Project & planning Gevolgen voor u Riolering Grondwater(overlast) & drainage

Nadere informatie

Aan: bewoners Zelfbeheer Hoek Teilingerstraat/Agniesestraat Van: Verenigingsbestuur Rotterdam, 9 oktober 2013

Aan: bewoners Zelfbeheer Hoek Teilingerstraat/Agniesestraat Van: Verenigingsbestuur Rotterdam, 9 oktober 2013 Aan: bewoners Zelfbeheer Hoek Teilingerstraat/Agniesestraat Van: Verenigingsbestuur Rotterdam, 9 oktober 2013 Voorstel om de fundering van Teilingerstraat 21-27 en Agniesestraat 2-8 te herstellen Kosten

Nadere informatie

Nieuwsflits F3O nr. 2

Nieuwsflits F3O nr. 2 Beste mensen, Nieuwsflits F3O - 2015 nr. 2 Net voor de komende vakantieperiode willen we u op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen en wetenswaardigheden op het gebied van de houten palenproblematiek

Nadere informatie

Funderingen in Zaanstad

Funderingen in Zaanstad Funderingen in Zaanstad Funderingsherstel - Wat nu? De meeste panden in Zaanstad die vóór 1970 zijn gebouwd, staan op houten funderingspalen. Uit onderzoek blijkt dat veel van deze funderingspalen zijn

Nadere informatie

t twaalfuurtje van deze week 11 februari 2015

t twaalfuurtje van deze week 11 februari 2015 t twaalfuurtje van deze week 11 februari 2015 Evenals vorige week ook nu weer aandacht in het Twaalfuurtje voor een eigen zaak. Dit keer betreft het een verkopend makelaar die (naast de verkoper) door

Nadere informatie

Een dakopbouw in Kogerveld Gemeente Zaanstad Dienst Publiek

Een dakopbouw in Kogerveld Gemeente Zaanstad Dienst Publiek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Een dakopbouw in Kogerveld Gemeente Zaanstad Dienst Publiek 14 juni 2007 RA0612792 Samenvatting Een huiseigenaar in de wijk Kogerveld wil zijn huis vergroten met een extra

Nadere informatie

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling!

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! In de Nederlandse Delta wonen negen miljoen mensen. Hier wordt zeventig procent van ons inkomen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 en de toekomst

Jaarverslag 2009 en de toekomst Particuliere woningverbetering en funderingsherstel Schiedam Jaarverslag 2009 en de toekomst Ruud van Workum projectcoördinator juni 2010 De ontwikkeling in de tijd: 2002: Beleid en geld 2003: Aanpassing

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 11.0003, d.d. 11 januari 2011 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Vooruitakkoord te verlenen tot het treffen van voorzieningen, conform de nog in te dienen aanvraag omgevingsvergunning, zoals besproken

Nadere informatie

De uitkomsten van het onderzoek van TAUW en de toetsing aan het huidige beleid, zijn in deze memo samengevat.

De uitkomsten van het onderzoek van TAUW en de toetsing aan het huidige beleid, zijn in deze memo samengevat. MEMO Datum : 24 mei 2016 Aan Van : Stadsdeelcommissie Noord : Hans van Agteren Onderwerp : Grondwateroverlast Enschede Noord Inleiding In het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) zijn zeven gebieden benoemd

Nadere informatie

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Anne Mollema IGWR Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Inhoud Water in de stad, hoe zit dat in elkaar Wie is waarvoor verantwoordelijk Wanneer is er een probleem Grondwaterstanden gemeten Wat kunt

Nadere informatie

III 1111 Ons kenmerk: 2015/229563

III 1111 Ons kenmerk: 2015/229563 111111111111111111 III 1111 Ons kenmerk: 2015/229563 Aan de bewoners van de Jan van Goyenkade 1 t/m 8, 78 en 7C, Paul Cézannestraat 31 en 33, Paulus Potterhof 18 t/m 21, Saenredamstraat 50 t/m 53 gemeente

Nadere informatie

Bewonersbrief Wijziging start uitvoering voor werkzaamheden in uw buurt

Bewonersbrief Wijziging start uitvoering voor werkzaamheden in uw buurt Bewonersbrief Wijziging start uitvoering voor werkzaamheden in uw buurt Datum bewonersbrief: 15 februari 2017 Contactpersoon: L. Jongmans Telefoonnummer: 14 0 75 Inhoud bewonersbrief: In februari 2015

Nadere informatie

Gemeenteraadsfractie Rotterdam

Gemeenteraadsfractie Rotterdam Gemeenteraadsfractie Rotterdam Schriftelijke Vragen Voortvarend Funderingsherstel Aan het College van B&W van de Gemeente Rotterdam Coolsingel 40 3011 AD Rotterdam Rotterdam, 11 juli 2014 Geacht College,

Nadere informatie

Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus AB Venray. Geachte heer Vervoort,

Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus AB Venray. Geachte heer Vervoort, Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus 88 5800 AB Venray Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl

Nadere informatie

FUNDERINGEN. Presentatie Raadscommissie W+L 26 maart 2003 Naar aanleiding van de Evaluatie van januari 2003 Door P. Bekkers, PM iov SO

FUNDERINGEN. Presentatie Raadscommissie W+L 26 maart 2003 Naar aanleiding van de Evaluatie van januari 2003 Door P. Bekkers, PM iov SO FUNDERINGEN Presentatie Raadscommissie W+L 26 maart 2003 Naar aanleiding van de Evaluatie van januari 2003 Door P. Bekkers, PM iov SO FUNDERINGEN Korte historie Beleid Fundering en funderingsproblemen

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld VAF Argonautenstraat Amsterdam

Praktijkvoorbeeld VAF Argonautenstraat Amsterdam Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Argonautenstraat Amsterdam Beschrijving van een praktijkvoorbeeld van de uitwerking van een funderingsvraagstuk conform de VAF. In beknopte vorm

Nadere informatie

Aan de bewoners van de P.J. Troelstralaan 87 t/m 107 te Zaandam

Aan de bewoners van de P.J. Troelstralaan 87 t/m 107 te Zaandam II II II 2015/218861 II II II N gemeente Zaanstad Realisatie nformatie Infornr CD E Aan de bewoners van de P.J. Troelstralaan 87 t/m 107 te Zaandam DATUM ONS KENMERK BIJLAGE(N) DOORKIESNUMMER ONDERWERP

Nadere informatie

Jaren dertig kluswoning in het centrum van Zaandam

Jaren dertig kluswoning in het centrum van Zaandam Jaren dertig kluswoning in het centrum van Zaandam Zaandam, Schoolmeestersstraat 19 Download nu ook onze nieuwe app Bert van Vulpen Makelaars + Hypotheken en blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

Nadere informatie

Grondwater onder de Oude en de Nieuwe Delf. Jelle Buma

Grondwater onder de Oude en de Nieuwe Delf. Jelle Buma Grondwater onder de Oude en de Nieuwe Delf Jelle Buma Inhoud - Voorstellen - Grondwatersysteem - Wetgeving - Maatregelen Waterschade Binnenhof (1998) Oorzaak: te diep gebaggerd Inhoud - Voorstellen - Grondwatersysteem

Nadere informatie

Discussie notitie Gezamenlijke aanpak funderingsproblematiek Bestuurlijke Tafel 5 maart 2014 P095 14 010

Discussie notitie Gezamenlijke aanpak funderingsproblematiek Bestuurlijke Tafel 5 maart 2014 P095 14 010 m Discussie notitie Gezamenlijke aanpak funderingsproblematiek Bestuurlijke Tafel 5 maart 2014 P095 14 010 1. Achtergrond In het Deltaprogramma werken Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen

Nadere informatie

Hoe kom ik van grondwaterproblemen af?

Hoe kom ik van grondwaterproblemen af? Wat is grondwater? Grondwater is zoals het woord zelf al aangeeft het water dat zich in de grond bevindt. We zien het meestal niet totdat we het onverwacht tegenkomen of er zelfs overlast van ondervinden

Nadere informatie

Stagnatie funderingsherstel

Stagnatie funderingsherstel Postbus 192 3300AD Dordrecht www.kcaf.nl info@kcaf.nl KvK: 54523656 Rek: 1710.17.765 Stagnatie funderingsherstel Inhoud Samenvatting Probleemomschrijving van een aantal gedupeerden Wensenlijst Inleiding

Nadere informatie

R A A D S V R A A G. Bestemd voor de raad van : 6 september 2010 Vraag nr. :2 : asbest(verwijdering) Datum : 24 augustus 2010

R A A D S V R A A G. Bestemd voor de raad van : 6 september 2010 Vraag nr. :2 : asbest(verwijdering) Datum : 24 augustus 2010 R A A D S V R A A G Bestemd voor de raad van : 6 september 2010 Vraag nr. :2 Onderwerp : asbest(verwijdering) Vraagsteller : J. Gardeniers / CDA Datum : 24 augustus 2010 Eigenaren van woningen van vóór

Nadere informatie

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast Funderingsherstel bij woningen en andere gebouwen is niet zelden zeer ingrijpend. In de regel moet de complete bestaande vloer worden verwijderd

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 65154 17 juli 2015 Beleidsregel Funderingsherstel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Brochure. Vraagprijs 219.000,-- k.k. Aanvaarding: in overleg. Sportlaan 2 te Epe WWW.DEHAAN-MAKELAARS.NL

Brochure. Vraagprijs 219.000,-- k.k. Aanvaarding: in overleg. Sportlaan 2 te Epe WWW.DEHAAN-MAKELAARS.NL Brochure Sportlaan 2 te Epe Vraagprijs 219.000,-- k.k. Aanvaarding: in overleg WWW.DEHAAN-MAKELAARS.NL EPE, SPORTLAAN 2 Gelegen aan de rand van de bebouwde kom, op korte afstand van de bossen en andere

Nadere informatie

Grondwater en de fundering van uw huis

Grondwater en de fundering van uw huis Grondwater en de fundering van uw huis Vlak onder de grond is de bodem verzadigd met water: dit is het grondwater. Als uw huis houten funderingspalen heeft of géén funderingspalen, dan kan een lage grondwaterstand

Nadere informatie

Adviesrapport. Funderingsproblematiek. Adviesbureau. Groepnummer Groep 7 SuprAdvice Groepsleden van BI Tim Lansbergen. 0836930 Richard Lagewaard

Adviesrapport. Funderingsproblematiek. Adviesbureau. Groepnummer Groep 7 SuprAdvice Groepsleden van BI Tim Lansbergen. 0836930 Richard Lagewaard Adviesrapport 2012 Funderingsproblematiek Adviesbureau Groepnummer Groep 7 SuprAdvice Groepsleden van BI Tim Lansbergen 0836930 Richard Lagewaard 0835830 Groepsleden van MER Ilse Schouten Merel Six Martijn

Nadere informatie

Nieuwsflits F 3 O - 2013 nr. 1

Nieuwsflits F 3 O - 2013 nr. 1 Beste mensen, Nieuwsflits F 3 O - 2013 nr. 1 Net voor de komende vakantieperiode willen we u op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen en wetenswaardigheden op het gebied van de houten palenproblematiek

Nadere informatie

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen SAMENVATTING Aanleiding In het westelijke deel van het Schilderskwartier zijn de woningen gefundeerd op houten palen met betonopzetters. Uit onderzoeken in de jaren 90 is gebleken dat de grondwaterstand

Nadere informatie

Nieuwsbrief 21 juli 2015

Nieuwsbrief 21 juli 2015 Nieuwsbrief 21 juli 2015 Verslag Technische Commissie (TC) Fongersstede 7 juli 2015. De 1 na laatste vergadering van de TC voor de ALV, waarin het besluit moet worden genomen over de vervanging van de

Nadere informatie

Als een paal boven water

Als een paal boven water Peter de Putter* Als een paal boven water Juridische beschouwing over de problematiek van houten paalfunderingen In Nederland staan zo n 750 000 woningen op houten paalfunderingen, waarvan er nu al zo

Nadere informatie

Professionalisering en kwaliteitsborging van funderingsonderzoeken

Professionalisering en kwaliteitsborging van funderingsonderzoeken Professionalisering en kwaliteitsborging van funderingsonderzoeken Peter Nelemans KCAF congres Fugro GeoServices BV 21-11- 2013 Inhoud: Introductie F3O De F3O richtlijnen voor funderingsonderzoeken In

Nadere informatie

VOLSTORTING VAN AANDELEN BIJ OPRICH- TING BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NE- DERLANDS RECHT

VOLSTORTING VAN AANDELEN BIJ OPRICH- TING BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NE- DERLANDS RECHT VOLSTORTING VAN AANDELEN BIJ OPRICH- TING BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NE- DERLANDS RECHT PAS OP VOOR AANSPRAKELIJKHEID! Bij faillissement van een kapitaalvennootschap naar Nederlands recht, onderzoekt de

Nadere informatie

Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen

Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Zeewolde Augustus 2011 Oplage: 2500 exemplaren Fotografie Gemeente Zeewolde fresh fotooz Productie

Nadere informatie

Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten

Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten Samenvatting Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten Juli / augustus 2011 2 Onderzoeksopzet Datum: 30 september 2011 Opdrachtgever: Nationaal Restauratiefonds Uitgevoerd

Nadere informatie

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast. Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast. Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton Funderingsherstel bij woningen en andere gebouwen is niet

Nadere informatie

2011, no. 68. gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2006 en de Subsidieverordening Ruimte

2011, no. 68. gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2006 en de Subsidieverordening Ruimte 1 Uitgegeven: 12 december 2011 2011, no. 68 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Regeling van 6 december 2011 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies ruimte, houdende regels met betrekking tot

Nadere informatie

Nieuwsflits F 3 O - 2012 nr. 1

Nieuwsflits F 3 O - 2012 nr. 1 Beste mensen, Nieuwsflits F 3 O - 2012 nr. 1 Met het oog op de komende vakantieperiode een goed moment om u weer op de hoogte te brengen van alle ontwikkelingen op het gebied van de houten palen problematiek

Nadere informatie

AFFILIATE WORDEN Geld verdienen met het promoten van onze diensten.

AFFILIATE WORDEN Geld verdienen met het promoten van onze diensten. AFFILIATE WORDEN Geld verdienen met het promoten van onze diensten. In deze paper leer je: Wat een affiliate is Hoe je zo geld kunt verdienen Hoe je zelf een affiliate wordt Welke tools we hiervoor gebruiken

Nadere informatie

Westzijde 211 D te Zaandam

Westzijde 211 D te Zaandam Westzijde 211 D te Zaandam Westzijde 211 D te Zaandam Vraagprijs 184.500,-- k.k. Geachte belangstellende, Namens de eigenaar van de woning, danken wij u voor de door u getoonde interesse. In deze brochure

Nadere informatie

Waterproof Lombok Gezamenlijke aanpak

Waterproof Lombok Gezamenlijke aanpak Waterproof Lombok Gezamenlijke aanpak Bewonersavond 15-11-2016 21/11/2016 1 Programma Welkom 19.30 Toelichting stand van zaken 19.35 Praattafels 20.45 Einde uitloop 21.30 Info: www.utrecht.nl/waterproof

Nadere informatie

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stap 1. Oriëntatie/Vooronderzoek U vindt uw energiekosten te hoog? U hebt in uw koopflat een eigen cv-ketel en u vindt uw

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

Eerste publicatie KCAF. Verbreed rioolplan in relatie met funderingsproblematiek

Eerste publicatie KCAF. Verbreed rioolplan in relatie met funderingsproblematiek 2009.11.10 Eerste publicatie 2012.03.19 KCAF Verbreed rioolplan in relatie met funderingsproblematiek Inleiding In 2013 wordt het verbreed rioolplan verplicht. Gemeenten moeten dan in hun GRP (Gemeentelijk

Nadere informatie

ANTHONIEDIJK 9B TE UTRECHT

ANTHONIEDIJK 9B TE UTRECHT ANTHONIEDIJK 9B TE UTRECHT HUURPRIJS EXCL. 910 PER MAAND OMSCHRIJVING: Nabij de Vecht in de woonwijk "Lauwerecht" komt per 1 oktober 2016 dit ruime, lichte en moderne 2 kamer appartement van 40 m2 vrij

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ontwikkeling,

Geachte leden van de commissie Ontwikkeling, Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Aan: Commissie Ontwikkeling Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 22 december 2017 2017/592539 Eva Magré 023-5115537

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie