Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving"

Transcriptie

1 Anne Mollema IGWR Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving

2 Inhoud Water in de stad, hoe zit dat in elkaar Wie is waarvoor verantwoordelijk Wanneer is er een probleem Grondwaterstanden gemeten Wat kunt u doen Wat kan de gemeente doen Conclusie 2

3 Bodemopbouw en grondwaterstromen 3

4 Oud over nieuw geeft veel informatie 4

5 De oude ontwatering 5

6 Hoe zit dat met grondwater in elkaar? 6

7 Of een oud plaatje.. Daar leer je ook van 7

8 Oude kades 8

9 Oude kades kunnen een drempel zijn 9

10 Grondwater: wie is waarvoor verantwoordelijk Iedereen is verantwoordelijk voor de grondwaterstand op het eigen terrein Maar je hebt ook buren Grondwater houdt zich niet aan erfgrenzen Burger: grondwaterstand op eigen terrein Gemeente: inzameling van afval- en hemelwater HH Delfland: droge voeten (polderpeilen), bemalingen Provincie: bemalingen, verdrogingsbeleid 10

11 Wet verbrede watertaken (2008) en de gemeente Zorgplicht inzameling, transport stedelijk afvalwater(art , Wm) Zorgplicht doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend regenwater voor zover dat niet redelijkerwijs van de perceeleigenaar kan worden verwacht (art. 9a Wet op de waterhuishouding) Heffingsbevoegdheid voor het verhalen van de kosten van de gemeentelijke zorgplichten (artikel 228a, Gemeentewet) Verbreding gemeentelijk rioleringsplan waarin ook aandacht aan de zorgplichten voor regenwater en grondwater moeten worden besteed (wijziging artikel 4.22, Wm) 11

12 Grondwaterbeleid: de rol van de gemeente Zorgplicht: het in het openbare gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort Maatregelen: buizen voor aan- en afvoer, sloten, etc. Gevolgen: wegen, bomen, kabels en leidingen Doelmatig: kosten, duurzaamheid, effectiviteit 12

13 Grondwaterbeleid: de rol van de gemeente Voor 2013 Grondwaterbeleid maken Invullen loketfunctie Verder is het nog open 13

14 Wanneer is sprake van grondwateroverlast Volgens deskundigen vertaald in gewenste drooglegging: Tuin: ca. 50 cm. Kelder:moet droog zijn, dus nvt Straat: ca: cm. Kruipruimte zie onder: Grondwateroverlast is ook een 'ervaring'. Niet iedereen met water in de kruipruimte of een natte tuin ervaart dit namelijk als overlast. 14

15 Wanneer is sprake van grondwateroverlast Een objectief criterium voor kruipruimtes volgens bureau Wareco Maar hoe vaak mag dat Hoe lang mag dat duren? 15

16 Mogelijke schade door wateroverlast? In de woning: Rottende vloerbalken Vochtplekken op de muur Hygroscopische zouten in de muur Afbladderend pleisterwerk Schimmelvorming GEZONDHEID! Natte en onbegaanbare tuinen. In openbaar gebied: Opvriezen wegen Gebrek aan draagkracht, verzakkingen Schade aan openbaar groen 16

17 Verkorte chronologie klachten 2002 waterleiding vervangen 2004 rioolwerkzaamheden 2005 klachten, deels ivm lekkende doorvoer 2006 klachten, irt rioolwerk? 2007 klachten in commissie Wonen en Groen 2007 peilbuizen plaatsen 2007 metingen lager dan metingen inventarisatie door bewoners 17

18 Inventarisatie klachten door dhr Zwaans Belangrijkste conclusies: Overlast (erger) na aanleg nieuwe riolering Kelders'/kruipruimtes enkele keren per jaar nat Oplossen door dompelpomp/dweilen/muur behandelen Naar gemeente samenwerken/aansprakelijk stellen 18

19 Wat is gemeten? Peilbuizen in de buurt 19

20 Peilbuishoogtes of maaiveldhoogtes 20 2 november 2011 Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving

21 Grondwaterstanden , ,20-0,40-0,60 We-001 We-002 We-003 We-005 We-006 We-007 We-008 We-009 We- 010 We ,80-1,00-1,20 21

22 Grondwaterstanden sinds ,6 0,4 0, ,2-0,4-0,6 We_012 = 0,28 We_013 = 0,38 We_014 = 0,46 We_015 = 0,54 We_016 = 0,79 We_017 = 0,88 We_018 = 0,62 We_019 = 0,23-0,8-1 -1,2-1,4-1,6 22

23 Is er wateroverlast? Daar lijkt het wel op! 1 We_016 Stadhouderslaan 0,8 0,6 0,4 0,2 We_016 mv ,2-0,4-0,6-0,8 23

24 Conclusie: Drooglegging weg voldoet niet Maar: Kennen we de grondwaterstand bij de huizen? In hoeverre is dit beeld representatief? Daarvoor ontbreken de gegevens. Kijk eens naar enkele voorbeelden van elders ter illustratie 24

25 25 Peilbuizen in de straat; de stoep en in de tuin 76A 76A 76A 76A 76A A 1A 1A 1A 1A A 76A 76A 76A 76A A 1A 1A 1A 1A B259PB01 B259PB02 B307PB01 B307PB02 B307PB03 B250 B250 B250 B250 B250 B248 B248 B248 B248 B248 B259 B259 B259 B259 B259 Voorbeeld uit Dordrecht

26 Behoorlijke verschillen op korte afstand Voorbeeld uit Dordrecht B307-0,50-0,70-0,90-1,10-1, B259PB01 B259PB02 B307PB01 B307PB02 B307PB03 f under i ng -1,50-1,70 datum 26

27 Conclusie Ik kan het met de metingen niet aantonen Maar als je de waarnemingen van burgers naast de metingen legt, en de kennis over grondwater gebruikt Is het wel zeer waarschijnlijk dat structurele grondwaterproblemen optreden Nuances: Feitelijke overlast en beleving van overlast Overige oorzaken 27

28 Spreken we wel over een grondwaterprobleem? 28

29 Stadhouderslaan 29

30 Gebrekkige hemelwaterafvoer? 30

31 Capillaire werking van gevels? 31

32 Afwatering naar de gevel 32

33 En bij wie is het water welkom? 33

34 Een oplossing 34

35 Oplossingen op particulier terrein 35

36 Maar het blijft zakken 36

37 Invloed van werken in de omgeving 37

38 Denk om funderingen 38

39 Oorzaken overlast Hoge(re) grondwaterstand Stoppen bemaling/onttrekking (PP Food international?) Falende hemelwaterafvoer Dalende bodem Combinatie van oorzaken 39

40 Wat kunt u doen? Kruipruimte ophogen, maar PAS OP! Kruipruimte leegpompen, maar PAS OP! Dampdicht maken van de vloer Kruipruimte afsluiten met folie Ventileren 40

41 Kruipruimte afdichten met dampremmende folie 41

42 Pompen of draineren, waarheen? Plaatjes van scriptie Lucas van de Winckel, TU Delft 42

43 Wat kunt u nog meer? Leidingen controleren Samen: Klachten in kaart brengen en verzamelen In overleg met elkaar en met gemeente Ringdrainage, maar aansluiten op? Accepteren Maak er een uitdaging van????????? 43

44 Nigeria 1990 een collectief wateroverlastprobleem 44

45 Water: een privéprobleem 45

46 2 jaar later: het water is gebruikt 46

47 Drainage? Wat zegt het beleid Dordtse doelmatigheidscriteria aan drainage in openbaar gebied: Kelders moeten waterdicht zijn. Overlast moet aantoonbaar zijn, bijvoorbeeld door blijvende vochtplekken in verblijfsruimten. Een kruipruimte met water is op zich geen reden om maatregelen te treffen De maatregel moet voor minimaal een heel woonblok doelmatig zijn Er mogen geen nadelige gevolgen voor anderen optreden (bijvoorbeeld grondwateronderlast) 47

48 Drainage in openbaar gebied Liever aansluiten op sloot dan op riolering 48

49 Drainage in openbaar gebied Waarop instellen? Waarop aansluiten? Doelmatigheidseis (combineren met rioolwerk/straatwerk) Doelmatigheidseis (kosten/baten maatschappelijk) 49

50 Wat te doen? Vraag eigenaren te inventariseren: Wanneer is overlast begonnen, Beschrijf de overlast Welke hinder heeft u Hoe vaak treedt het op, Wat doet u dan zelf Doe wat u moet doen aan bescherming De gemeente: Per straat hoogtes meten Peilbuisgegevens integreren Plaatselijk hemelwaterafvoer verbeteren Samen in overleg 50

Water en vocht in of rond uw huis?

Water en vocht in of rond uw huis? Water en vocht in of rond uw huis? Een ondergelopen kelder, schimmel in de badkamer, een tuin die blank staat. Meestal moet u, als (huis)eigenaar, erfpachter of huurder waterproblemen zelf verhelpen. In

Nadere informatie

Water en vocht in of rond uw huis?

Water en vocht in of rond uw huis? Water en vocht in of rond uw huis? Een ondergelopen kelder, schimmel in de badkamer, een tuin die blank staat. Meestal moet u, als (huis)eigenaar, erfpachter of huurder waterproblemen zelf verhelpen. In

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015. In Dordt draait het om water

Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015. In Dordt draait het om water Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015 In Dordt draait het om water oktober 2010 Kenmerk R001-4669413WHD-mya-V04 Verantwoording Titel Gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

Grondwateroverlast? De gemeente reageert. Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket

Grondwateroverlast? De gemeente reageert. Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket Grondwateroverlast? De gemeente reageert Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket 28 juli 2008 Verantwoording Titel Grondwateroverlast? De gemeente reageert Opdrachtgever Leven met Water Projectleider

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Planperiode 2009-2013 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Ontwerp Gemeente Leusden postbus 150 3830 AD LEUSDEN Grontmij Nederland B.V. Houten, 2 december

Nadere informatie

Boven Water komen Definitiestudie naar grondwateroverlast in bestaand stedelijk gebied

Boven Water komen Definitiestudie naar grondwateroverlast in bestaand stedelijk gebied Boven Water komen Definitiestudie naar grondwateroverlast in bestaand stedelijk gebied Technische Universiteit Delft Boven water komen Definitiestudie grondwateroverlast in bestaand stedelijk gebied Eindrapportage

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Boven water komen. Definitiestudie grondwateroverlast in bestaand stedelijk gebied. Eindrapportage

Boven water komen. Definitiestudie grondwateroverlast in bestaand stedelijk gebied. Eindrapportage Boven water komen Definitiestudie grondwateroverlast in bestaand stedelijk gebied Eindrapportage Concept, 7 september 2005 Verantwoording Titel Opdrachtgever Projectleider Auteur(s) Projectnummer 0472948

Nadere informatie

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015. Gemeente Doetinchem. November 2009

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015. Gemeente Doetinchem. November 2009 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Gemeente Doetinchem November 2009 Inleiding Het rijk verlangt van alle gemeenten dat ze een actueel rioleringsplan (GRP) hebben. In het plan staat hoe

Nadere informatie

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Verantwoording Titel VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Opdrachtgever Gemeente Landerd Projectleider ing. Gwendolijn Vugs Auteur(s) Ing. Adrie

Nadere informatie

Maatregelen ter bestrijding van grondwateroverlast in bestaand stedelijk gebied Een afweging van maatregelen

Maatregelen ter bestrijding van grondwateroverlast in bestaand stedelijk gebied Een afweging van maatregelen Maatregelen ter bestrijding van grondwateroverlast in bestaand stedelijk gebied Een afweging van maatregelen Lucas van de Winckel Datum: 9 juni 2005 Plaats: Capelle aan de IJssel II Maatregelen ter bestrijding

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Planperiode 2012-2018 DEFINITIEF RAPPORT

Gemeentelijk Rioleringsplan Planperiode 2012-2018 DEFINITIEF RAPPORT Gemeentelijk Rioleringsplan Planperiode 2012-2018 DEFINITIEF RAPPORT 1 Colofon Opdracht: Project: GRP 2012-2018 Opsteller: G. van Tent Datum: december 2011 Status: Definitief Rapport 2 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Nieuwe riolering in uw woonwijk

Nieuwe riolering in uw woonwijk Nieuwe riolering in uw woonwijk Vervangen van uw riolering Hoe werkt het vervangen van de riolering? Hoe moet ik een nieuwe huisaansluiting aanleggen? Stankoverlast Consequenties voor grondwaterpeil Inspectie

Nadere informatie

Projectnummer: C01031.000077.0300. Opgesteld door: ARCADIS. Ons kenmerk: 078432923:A. Kopieën aan:

Projectnummer: C01031.000077.0300. Opgesteld door: ARCADIS. Ons kenmerk: 078432923:A. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Mercatorplein 1 Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: Resultaten Enquete wateroverlast Arembergstraat en omgeving 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

Toelichting rioolaansluit- en afkoppelverordening gemeente Oldebroek

Toelichting rioolaansluit- en afkoppelverordening gemeente Oldebroek Toelichting rioolaansluit- en afkoppelverordening gemeente Oldebroek 1.1 Inleiding Inzameling en transport van stedelijk afvalwater zijn taken van de gemeente, op grond van artikel 10.33 Wm. Voor het uitvoeren

Nadere informatie

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Utrecht 2011-2014

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Utrecht 2011-2014 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Utrecht 2011-2014 www.utrecht.nl Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Utrecht 2011-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Juridisch kader 3 3. Beleidsmatig kader 3

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2009-2014 Definitief Gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX VOORBURG Grontmij Nederland

Nadere informatie

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017 Gemeente Purmerend Afdeling Stadsbeheer, Definitief, 16 April 2013 Samenvatting Voor u ligt het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017 van de gemeente

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gemeentelijk rioleringsplan 2010-2015 Plan Pagina 3 van 28

Inhoudsopgave. Gemeentelijk rioleringsplan 2010-2015 Plan Pagina 3 van 28 J. van Kampen (Steller) SB/ING Juni 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 1.1. Aanleiding...4 1.2. Geldigheidsduur...4 1.3. Procedure...4 1.4. Leeswijzer...4 2. Evaluatie vorig GRP en verkenning omgeving...5

Nadere informatie

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011)

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Gemeente Bergen Noord-Holland Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015 Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Samenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Bergen (NH) 1\11

Nadere informatie

Gestroomlijnd water... verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Eijsden Margraten 2013-2017

Gestroomlijnd water... verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Eijsden Margraten 2013-2017 Gestroomlijnd water... verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Eijsden Margraten 2013-2017 Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Samenwerking Maas en Mergelland 9 1.3 Procedures 9 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

Drainage voorkomt grondwateroverlast. Ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin

Drainage voorkomt grondwateroverlast. Ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin Drainage voorkomt grondwateroverlast Ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin Inleiding Als gevolg van een hoge grondwaterstand kan grondwater overlast veroorzaken in huis

Nadere informatie

Bijlage 6 Toetsingscriteria grondwaterstanden stedelijk gebied 1. Hoogst toelaatbare grondwaterstand onder bebouwing met kruipruimte Als toetsingscriterium voor bebouwing met kruipruimte wordt een hoogst

Nadere informatie

Samenvatting themagroep Assetmanagement

Samenvatting themagroep Assetmanagement Samenvatting themagroep Assetmanagement Visie Wij willen de afvalwaterketen zo beheren en inrichten dat zij haar gebruiksfuncties behoudt, nu en in de toekomst. Door onze kennis over assetmanagement en

Nadere informatie

Gemeentelijke aanpak regenwateroverlast. Een inventarisatie

Gemeentelijke aanpak regenwateroverlast. Een inventarisatie Gemeentelijke aanpak regenwateroverlast Een inventarisatie Gemeentelijke aanpak regenwateroverlast Inhoud Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Oorzaken regenwateroverlast 5 1.3

Nadere informatie

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Ommen 2014-2018 Colofon Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen Planperiode: 2014 2018 Opdrachtgever: Opgesteld door: Gemeente Ommen Bestuursdienst Ommen

Nadere informatie

Ontwerp VGRP. Deliverables - op te leveren producten\t4.2 Controlled - extern\w10a0102.r07.ontwerpvgrp.doc

Ontwerp VGRP. Deliverables - op te leveren producten\t4.2 Controlled - extern\w10a0102.r07.ontwerpvgrp.doc Verbreed GRP 2012-2017 Gemeente Wijdemeren Ontwerp VGRP In opdracht van Gemeente Wijdemeren Projectnummer W10A0102 Documentnaam S:\Data\Project\W10\W10A0102\2 (T ) Inhoudelijk - Technisch\T4 Deliverables

Nadere informatie

vgrp Roosendaal Invulling gemeentelijke zorgplichten grond-, hemel- en afvalwater Werkeenheid Waterkring West

vgrp Roosendaal Invulling gemeentelijke zorgplichten grond-, hemel- en afvalwater Werkeenheid Waterkring West vgrp Roosendaal Invulling gemeentelijke zorgplichten grond-, hemel- en afvalwater Werkeenheid Waterkring West oktober 2013 vgrp Roosendaal Invulling gemeentelijke zorgplichten grond-, hemel- en afvalwater

Nadere informatie