Gemeenteraadsfractie Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteraadsfractie Rotterdam"

Transcriptie

1 Gemeenteraadsfractie Rotterdam Schriftelijke Vragen Voortvarend Funderingsherstel Aan het College van B&W van de Gemeente Rotterdam Coolsingel AD Rotterdam Rotterdam, 11 juli 2014 Geacht College, Diverse Rotterdamse huiseigenaren zitten te springen om te kunnen beginnen met het funderingsherstel onder hun woning, maar kunnen dat niet kunnen omdat de benodigde gemeentelijke lening (nog) niet beschikbaar wordt gesteld. Op 12 november 2013 is de motie Funderingsherstel unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Deze motie draagt het college o.a. om vangnetleningen beschikbaar te stellen voor huiseigenaren die de financiering van hun funderingsherstel niet zelfstandig rond krijgen. Het verstrekken van deze leningen wordt verzorgd door SVn, die daarvoor echter wel een gemeentelijke verordening nodig heeft. Ook voor het mogelijk maken van een hogere loan-to-value voor hypotheken waarmee funderingsherstel wordt gefinancierd is het noodzakelijk dat er een gemeentelijke verordening is. 1 Inmiddels is het jaar 2014 voor de helft voorbij en is er nog geen gemeentelijke verordening. De VVD krijgt signalen dat sommige aanvragen voor een lening wel gehonoreerd worden en andere niet, maar dat onduidelijk is welke factoren daarvoor bepalend zijn. De VVD heeft hierover de volgende vragen: 1. Waarom laat de nieuwe verordening zo lang op zich wachten? Wanneer kan de gemeenteraad een besluit nemen over de verordening? 2. Hoeveel leningen, en voor welk totaalbedrag, zijn er inmiddels verstrekt vanuit het voor 2014 beschikbare budget van 3 miljoen euro? 3. Hoeveel aanvragen voor leningen zijn er op dit moment in afwachting van afhandeling omdat de gemeente nog geen beslissing neemt? 4. Welke aanvragen worden momenteel wel in behandeling genomen en welke niet? Waarop is het onderscheid gebaseerd? Voor woningverbeteringen zoals funderingsherstel geldt in 2014 een verlaagd BTW-tarief van 6%. Voorwaarde hiervoor is dat de werkzaamheden daadwerkelijk in 2014 opgestart zijn. Indien de werkzaamheden pas in 2015 kunnen starten, leidt dat gemiddeld tot een extra kostenpost van euro voor de consument die zijn fundering laat herstellen. Snelle besluitvorming over aanvragen voor leningen, zeker van huiseigenaren die de financiering niet zonder de lening rond krijgen, is dus cruciaal. Het financiële risico van 1 Zie brief aan de Tweede Kamer van de minister van Financiën, mede namens de minister voor Wonen en Rijksdienst, van 4 november 2013 met kenmerk FM/2013/1930 M.

2 de gemeente wordt hier ook door verlaagd, omdat de schuld van de consument immers lager zal zijn. 5. Welke maatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk huiseigenaren die hun fundering willen of moeten herstellen en daarvoor een lening van de gemeente nodig hebben, nog in 2014 daadwerkelijk met de werkzaamheden kunnen starten? Voor woningeigenaren gelden deadlines. In sommige gevallen is zeer spoedig herstel technisch onvermijdbaar. Daarnaast is 31 december 2014 een harde fiscale deadline. Daarom dringt de VVD aan op zeer spoedige beantwoording van deze vragen, naast een zeer spoedige toezending van de concept-verordening. Wij vertrouwen op uw medewerking. Met vriendelijke groet, Antoinette Laan Maarten van de Donk

3 Rotterdam, 22 juli Aan: de gemeenteraad Onderwerp: Verklaring van geen bezwaar voor het oprichten van twee nevenvestigingen voortgezet speciaal onderwijs van Horizon, conform artikel 76a Wet op de expertisecentra. Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor: 1. een verklaring van geen bezwaar af te geven aan Horizon Jeugdzorg en Onderwijs (hierna: Horizon) voor het oprichten van twee nevenvestigingen voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in Rotterdam; 2. het college te verzoeken uitvoering te geven aan dit besluit. Waarom nu voorgelegd? De Wet op de Expertisecentra (WEG) regelt de stichting van nevenvestigingen in het VSO. Het schoolbestuur, in dit geval Horizon, verzoekt de raad medewerking te verlenen voor het starten van twee onderwijsvoorzieningen (cluster 4) in Rotterdam. Het is aan de raad een verklaring van geen bezwaar af te geven voor het stichten van een nevenvestiging. De bevoegdheid tot het inrichten van een nevenvestiging is voorbehouden aan schoolbesturen (WEC 76a). Een schoolbestuur meldt bij het Regionaal Expertise Centrum (REC) dat zij een nevenvestiging wil inrichten. Indien het verzoek aan alle eisen voldoet, dan wordt de nevenvestiging opgenomen in het spreidingsplan van het REC. Dit plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de minister. Binnen het REC dient Registratienummer dienst: 14mo10811 Portefeuillehouder: H. M. de Jonge raadsstuk "Dit vult griffie later in" pagina 1

4 overeenstemming te zijn tussen de in het REC participerende schoolbesturen en de schoolbesturen in de aanpalende REC's over de start van een nevenvestiging. Bij het inrichten van een nevenvestiging wordt de gemeente waar de nevenvestiging gestart gaat worden, gevraagd hiermee in te stemmen. Relatie met het coalitieakkoord/cotlegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen: Geen. Toelichting: In juli 2014 zijn Horizon en Fier Fryslan gestart met de opvang van meiden die het slachtoffer zijn geworden van mensenhandel (loverboys). Met medewerking van de gemeente en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is het mogelijk geworden om hiervoor een locatie in Rotterdam in gebruik te nemen. De meiden die op deze nieuwe, gesloten, locatie geplaatst worden, zullen ook onderwijs krijgen op de locatie zelf. Het ondenwijs zal verzorgd worden door de Horizon Parkschool. Om dit mogelijk te maken, dienen twee nevenvestigingen van de Parkschool gerealiseerd te worden: één voor de leerlingen met een gesloten machtiging en één voor leerlingen met een AWBZ-indicatie (dit zijn in feite gewone VSO leerlingen). Voor de leerlingen met een gesloten machtiging zal Horizon haar nevenvestiging van de Parkschool te Alphen aan den Rijn (brinnummer 05YX-10) verhuizen naar Rotterdam. Voor de andere leertingen vraagt Horizon een nieuw nevenvestigingsnummer aan. Voor de materiële instandhouding en het personeel beschouwt de minister de hoofdvestiging en de nevenvestiging als één school met één bekostiging. De school ontvangt dus geen extra vergoeding ten behoeve van de nevenvestiging. De goedkeuring van de aanvraag van een nevenvestiging bij het Ministerie van OCW (DUO) behoeft de voorafgaande instemming van de gemeente. Horizon verzoekt daarom de gemeente een verklaring van geen bezwaar af te geven voor het realiseren van twee nevenvestigingen (1 nieuw, 1 verhuizing) op de locatie te Rotterdam. Op de locatie zullen circa 30 leerlingen verblijven. Financiële en juridische consequenties/aspecten: De huur voor het pand wordt door Horizon en Fier Fryslan betaald. Bij de gemeente zal de gebruikelijke bekostiging voor onderwijshuisvesting worden aangevraagd. De kosten daarvan bedragen ,-. Registratienummer dienst: 14mo10811 Portefeuillehouder: H. M. de Jonge raadsstuk "Dit vult griffie tater in" pagina 2

5 Daartegenover staat een toevoeging in het gemeentefonds door toename van het aantal VSO-ZMOK leerlingen. Voor iedere plaats wordt een extra bedrag toegevoegd aan het gemeentefonds. Dit bedrag wijzigt jaarlijks, maar komt neer op ongeveer 1.700,- per leerling. Het bijbehor^fi3e>pntwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, De burgemeester. Bijlagen: Aanvraag Horizon; Ontwerpbesluit; Conceptbrief aan Horizon van dit raadsbesluit 14MO10414; Spreidingsplan REC Rijndrecht Speciaal onderwijs, versie 2, aug Registratienummer dienst: 14mol0811 Portefeuillehouder: H. M. de Jonge raadsstuk "Dit vult griffie later in" pagina 3

6 Ontwerpbesluit: De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 juli 2014 (raadsvoorstel nr. 14mo10811); gelet op de bepalingen in artikel 76a Wet op de expertisecentra; besluit: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, om een verklaring van geen bezwaar af te geven aan Horizon Jeugdzorg en Onderwijs voor het oprichten van twee nevenvestigingen (brinnummer 05YX10 en 15YX) voortgezet speciaal onderwijs (cluster 4) aan de locatie In Rotterdam. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De griffier. De voorzitter. Registratienummer dienst: 14mo10811 Portefeuillehouder: H. M. de Jonge raadsstuk "Dit vult griffie later in" pagina 4

RAADSVOORSTEL. TITEL Nieuwe tranche Regeling startersleningen 2013

RAADSVOORSTEL. TITEL Nieuwe tranche Regeling startersleningen 2013 RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4282129 Aan : Gemeenteraad Datum : 22 januari 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G. Boeve Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 29-01-2013 De Ronde

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S.I. Engelhart I E. Stolp Behandelende afdeling: Ruimte I Financiën NR. Datum: 18-05-2015 TITEL: Startersleningen Uitgeest KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5106 Inboeknummer 12bst01972 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.251 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

Nadere informatie

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs Per Saldo - Dreigend gat tussen PGB en onderwijs zoeken home sitemap contact forum Nieuws Het PGB Per Saldo Steunpunten Hulp inhuren Lid worden Brochures Niet ingelogd nu inloggen Copyright 2004 Per Saldo

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen Initiatiefvoorstel Beschikbaar stellen startersleningen Datum: 13 mei 2013 Betreft: Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door introduceren van startersleningen. 1. Aanleiding

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011. Rapportnummer: 2011/123

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011. Rapportnummer: 2011/123 Rapport Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011 Rapportnummer: 2011/123 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

VERORDENING Starterslening Zuidplas

VERORDENING Starterslening Zuidplas VERORDENING Starterslening Zuidplas De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22-08-2013; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u

Nadere informatie

INDIENING INITIATIEFVOORSTELLEN TER INTRODUCTIE VAN EEN VROM STARTERSLENING IN DE GEMEENTE TYNAARLO

INDIENING INITIATIEFVOORSTELLEN TER INTRODUCTIE VAN EEN VROM STARTERSLENING IN DE GEMEENTE TYNAARLO 1993 15 jaar! 2008 Secretariaat: P. van Mombergen Blauwpotskamp 7 9481 EW Vries Mail: info@leefbaartynaarlo.nl Giro: 4950335 Web: www.leefbaartynaarlo.nl omdat onze gemeente ook morgen leefbaar moet zijn

Nadere informatie

De bouw van een school

De bouw van een school De bouw van een school 1 Inleiding Dit hoofdstuk is geschreven voor degenen die te maken krijgen met de bouw van een nieuwe school. Getracht is een praktische handleiding te schrijven, zonder te streven

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 7 oktober 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: Z12-240934 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: D.Steert / J.W. van Dijk CS Concernadvies Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V

VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V RUI 13/012 VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V. TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING VAN DE AFVALVERWERKINGSDIENSTEN

Nadere informatie

13 november 2008 PO&K/BS/73395

13 november 2008 PO&K/BS/73395 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 13 november 2008 PO&K/BS/73395 Onderwerp Aanbieding thema-onderzoek islamitisch onderwijs Inleiding

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad,

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad, [] Uw kenmerk - Datum 16 november 2011 Ons kenmerk 20111116/MK/EI/Raadin formatie Onderwerp Stand van zaken Maankwartier Bijlage(n) 1 Geachte leden van de Raad, Scheijen, Hans Project Management 045 560

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 33680 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel, het verlengen van de terugbetalingsperiode

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Wsw-financiën opnemen in de begroting Programma / Programmanummer Werk &

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Pagina 1/20. Naar sportieve concurrentie

Pagina 1/20. Naar sportieve concurrentie Naar sportieve concurrentie Pagina 1/20 Een analyse van de naleving van de gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid door gemeenten bij de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties T 070 722 20

Nadere informatie